NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)"

Átírás

1

2 NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá tartalmazza a társadalmi egyeztetés során elfogadott észrevételek átvezetését.) Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium április 1

3 NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat Témakör vezető: UTIBER Kft. Közreműködők: UTIBER Kft. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Unitef 83 Zrt. UVATERV Zrt

4 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló A környezeti értékelés tárgya A környezeti értékelés kapcsolódása az NKS készítéséhez A környezeti értékelés kidolgozásának ismertetése Előzmények, különösen a tematika tartalma A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás A Környezeti Értékelés készítése során tett javaslatok hatása az NKS alakulására A környezet védelméért felelős szervezetek és az SKV munkacsoport bevonása az NKS véleményezésébe Javaslatok megjelenése az egyes munkafázisokban Javaslatok környezeti szempontú intézkedésekre a kapcsolódó horizontális tervekben és programokban A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele Az SKV készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok A Nemzeti Közlekedési Stratégia és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése A Nemzeti Közlekedési Stratégia nagytávú koncepcionális változatainak ismertetése A koncepcióváltozatok kapcsolata az eszközrendszerrel A koncepcióváltozatok képzése A változatok kapcsolata a menedzsment eszközökkel Változatok elemzése A javasolt koncepció A környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos kulcsterületek azonosítása A környezeti értékelés kapcsolódása a Nemzeti Közlekedési Koncepció készítésének folyamatához Az SKV Munkacsoport javaslatai a Nemzeti Közlekedési Koncepcióra A Nemzeti Közlekedési Stratégia céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket A stratégiai célkitűzések bemutatása

5 A Nemzeti Közlekedési Stratégia és a megalapozó dokumentumok tartalmának összefoglaló ismertetése Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv A Nemzeti Közlekedési Stratégia összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal Az NKS és a területfejlesztési célok illeszkedése FEHÉR KÖNYV, Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforráshatékony közlekedési rendszer felé EU 2020 stratégia Széll Kálmán Terv Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (96/2005. (XII. 25.) OGY határozat) Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót ( ) Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót ( ) A Nemzeti Közlekedési Stratégia, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása Nemzeti Közlekedési Stratégia céljainak összevetése a releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal Nemzetközi környezetvédelmi célkitűzések illeszkedésvizsgálata A hazai környezetvédelmi célkitűzések illeszkedésvizsgálata A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program ( ) A IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program ( ) Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia Országos Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv Országos Hulladékgazdálkodási Terv II Országos Hulladékgazdálkodási Terv III. ( ) Nemzeti Vidékstratégia Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Nemzeti Erdőprogram (NEP) Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia Tudomány-, Technológia- és Innováció-politikai (TTI) Stratégia ( ) Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia ( ) Nemzeti Energiastratégia Hazai Dekarbonizációs Útiterv A részletes célrendszer illeszkedése a fenntartható mobilitás elveihez Az illeszkedésvizsgálat módszertana Nemzeti Közlekedési Stratégia céljainak belső konzisztencia vizsgálata Az 1. szintű horizontális célok konzisztencia vizsgálata

6 4.3. A jelenlegi környezeti állapot és a fennálló környezeti konfliktusok a közlekedés vonatkozásában A jelenlegi környezeti helyzet releváns, Nemzeti Közlekedési Stratégiával összefüggésben lévő elemeinek ismertetése Talaj és földtani közeg Felszín alatti víz Felszíni víz Levegőkörnyezet Zaj, rezgés Természetvédelem, élővilág Táj A fennálló környezeti konfliktusok problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a Nemzeti Közlekedési Program nem valósulna meg Közúti közlekedés fennálló környezeti konfliktusai: A légszennyezés emberi egészségre gyakorolt káros hatása Vasúti közlekedési fennálló környezeti konfliktusai Vízi közlekedés fennálló környezeti konfliktusai Légi közlekedés fennálló környezeti konfliktusai Kerékpáros közlekedés fennálló környezeti konfliktusai A feltárt környezeti konfliktusok alakulása az NKS elmaradása esetében Nemzeti Közlekedési Stratégia fejlesztési eszközeinek megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása (hatótényezők) Hatótényezők meghatározásának a módszertana Hatásviselők meghatározása Közúti közlekedés fejlesztési eszközök bemutatása Hiányzó közúti TEN-T törzshálózati elemek kiépítése Hiányzó közúti TEN-T átfogó hálózati elemek kiépítése A hiányzó közúti elemek kiépítése Hiányzó gyorsforgalmi út kapcsolatok építése megyeszékhelyekre Hiányzó közúti elemek kiépítése (haránt irányú főúthálózat hiányzó elemeinek kialakítása a sugaras hálózati struktúra oldása érdekében) Elkerülő utak fejlesztése Meglévő gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztése M0 hiányzó szakaszainak megépítése A leromlott útburkolattal rendelkező útszakaszokon teljes körű útburkolat felújítás elvégzése Meglévő utak, csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése Autóbusz járműcsere program Buszközlekedés indokolt fejlesztése elővárosban, ahol nincs vasút Városi áruszállítás fejlesztése Közlekedésbiztonsági beavatkozások Budapesten

7 Közlekedésbiztonsági beavatkozások nagyvárosokban Közúti közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Vasúti közlekedés Alacsony forgalmú vasútvonalak menetrendi fejlesztése Vasúti csomópont és állomásfejlesztés A vasúti TEN-T törzshálózati elemek TSI szintű fejlesztése Vasúti TEN-átfogó hálózati elemek TSI alapú fejlesztése Szűk keresztmetszet felszámolás vasúti TEN-T korridoron Vasúti személyszállítási gördülőállomány mennyiségi és minőségi hiányainak felszámolása Budapest áteresztőképességének kisléptékű fejlesztése Kötöttpályás rendszerek integráló fejlesztése Vasúthálózat közlekedésbiztonsági fejlesztése Vasúti szolgáltatások és ráhordás kis költségű fejlesztése nagyvárosok térségi forgalmában Szűk keresztmetszet felszámolás országos vasúti hálózaton Nagyvárosok elővárosi forgalmának vasúti fejlesztése Nemzetközi vasúti forgalom fejlesztése jelentős forgalmú relációkban Vasúti fővonalak korszerűsítése Alacsony forgalmú vonalak szűk keresztmetszeteinek feloldása, szolgáltatásfejlesztés Vasúti közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Vízi közlekedés A vízi TEN-T törzshálózat -ba tartozó kikötők fejlesztése, hiányzó elemeinek kiépítése A vízi TEN-T törzshálózat -ba nem tartozó kikötők fejlesztése a hiányzó háttér infrastruktúra pótlása érdekében A Duna nemzetközi víziút elvárt hajózási paramétereinek biztosítása Hajózható napok számának, megbízhatóságának növelése Személyforgalmi kikötési pontok fejlesztése Vízi közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Légi közlekedés A légi TEN-T törzshálózat hiányzó elemeinek kiépítése, a kapcsolódó információs szolgáltatásokkal együtt Versenyképes regionális repterek fejlesztése Légi közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Kerékpáros közlekedés

8 A hiányzó európai, országos és regionális kerékpáros útvonalhálózati elemek kialakítása A kerékpárosok szempontjából problémás települési közúti szakaszok kerékpárosbarát átalakítása Közösségi közlekedési megállóhelyek akadálymentesítése és kerékpáros megközelíthetőségének biztosítása Városi Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek (KKKR) kialakítása Kerékpáros közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Összközlekedési fejlesztések Intermodális infrastruktúra fejlesztése Módváltó (P+R és B+R) rendszerek fejlesztése Utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az elővárosi közlekedésben A közforgalmú közlekedési szolgáltatások igény alapú tervezése Összközlekedési fejlesztések tekintetében a hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában A Nemzeti Közlekedési Stratégia fejlesztési eszközei kapcsán várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése Talaj, földtani közeg és felszín alatti víz Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Felszíni víz Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Levegő környezet (a légszennyezés emberi egészségre és az ökoszisztémára gyakorolt hatása) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Éghajlat (a klímaváltozásra gyakorolt hatások)

9 Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Zaj és rezgés (az emberi egészségre és az épített környezetre gyakorolt hatások Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Élővilág (biológiai sokféleség, ökoszisztémák, természetvédelmi oltalom alatt álló területek, ökológiai hálózat) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Táj (tájkép, térszerkezet, ökológiai hálózat) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Épített környezet (települések, építészeti és kulturális örökség) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Társadalom (emberi egészség, életminőség) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés

10 Összközlekedési fejlesztések Hulladékgazdálkodás Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Összközlekedési fejlesztések Összefoglalás az NKS fejlesztési eszközeinek várható környezeti hatásáról, közlekedési módonként A közúti fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése A vasúti fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése A vízi közlekedési fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése A légi közlekedési fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése A kerékpáros közlekedési fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése Az összközlekedési fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése Menedzsment eszközök értékelése Módszertan Vizsgálati eredmények összefoglalása A lehetséges országhatáron átterjedő környezeti hatások Összegző értékelés I. Melléklet: A környezet védelméért felelős szervek szakmai javaslatai a környezeti értékelés tematikájára II. Melléklet: A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program illeszkedésvizsgálata III. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok I IV. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok II. A Helyzetelemzés című dokumentumban szereplő célrendszer összevetése a fenntartható mobilitás értékrendjével (2013. március) V. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok III. Javaslatok a Nemzeti Közlekedési Koncepció készítés fázisában (2013. május) VI. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok III. A menedzsment eszközök vizsgálata VII. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok IV. A Stratégiai Dokumentum kidolgozásának fázisában tett további javaslatok (2013. augusztus) VIII. Melléklet: A Nemzeti Közlekedési Stratégia örökségvédelmi és műemlékvédelmi vonatkozásai IX. Melléklet: A Stratégiai Környezeti Vizsgálat javaslatai és azok érvényesülése X. Melléklet: A környezet védelméért felelős szervezetekkel tartott egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei

11 Ábrajegyzék 1. ábra A változatok elemzésének eredménye ábra Talajtípusok Magyarországon (forrás: ábra Árvízzel veszélyeztetett területek ábra Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérőhelyei ábra A nitrogén-oxidok kibocsátásának szektorális megoszlása, ábra 280/2004 (X.20) Korm. rend. szerinti nagyforgalmú közutak (a térkép a stratégiai zajtérképezés II. üteme szerint zajtérképezendő útszakaszokat szemlélteti a forgalomnagyság szerinti színkódot alkalmazva) ábra 280/2004 (X.20.) Korm. rend. szerinti nagyforgalmú vasútvonalak (a térkép a stratégiai zajtérképezés II. üteme szerint zajtérképezendő vasútszakaszokat szemlélteti a forgalomnagyság szerinti színkódot alkalmazva) ábra A magyar személygépkocsi-állomány megoszlása EURO normák szerint Táblázatjegyzék 1. táblázat Az OTK céljainak és az NKS stratégiai céljainak az illeszkedésvizsgálata táblázat A EU FF stratégiájában megforgalmazott célok NKS-el való illeszkedésvizsgálata táblázat A közlekedés hagyományos légszennyező anyag kibocsátásai 2006 és 2011 között táblázat Az egyes közlekedési ágazatok szennyezőanyag kibocsátása 2011-ben táblázat A közúti közlekedés környezeti konfliktusainak általános bemutatása Táblázat A vasúti közlekedés jelenlegi környezeti konfliktusainak általános bemutatása táblázat A vízi közlekedés környezeti konfliktusainak általános bemutatása táblázat a különböző zajterhelési zónák érintettségi adatai táblázat A légi közlekedés fennálló környezeti hatásainak általános bemutatása táblázat A kerékpáros közlekedés környezeti konfliktusainak általános bemutatása táblázat: A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat: A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes összközlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában

12 19. táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes összközlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában

13 43. táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az összközlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat: A hatások azonosítása és értékelése a közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat: A hatások azonosítása és értékelése a vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a kerékpárosi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat: A hatások azonosítása és értékelése az összközlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vasúti hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vízi hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a légi hatótényezők vonatkozásában táblázat Horizontális stratégiákra, tervekre, programokra vonatkozó javaslatok táblázat A Nemzeti Közlekedési Stratégiára célrendszerére vonatkozó javaslatok táblázat A Nemzeti Közlekedési Stratégiára fejlesztési és menedzsment eszközeire vonatkozó javaslatok táblázat A Stratégiai Dokumentumra vonatkozó javaslatok táblázat Javaslatok a Nemzeti Közlekedési Koncepció készítés fázisában táblázat A menedzsment eszközök illeszkedés vizsgálata során tett javaslatok táblázat A tervezés fázisára vonatkozó javaslatok táblázat A megvalósítás fázisaira vonatkozó javaslatok

14 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A környezeti értékelés tárgya A Nemzeti Közlekedési Stratégia I. félévében széleskörűen egyeztetett téziseire alapozva, az egyidejűleg készülő Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció fejlesztési prioritásaival összhangban folyik a es időhorizontra kiterjedő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozása. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Korm. rendelet (továbbiakban SKV rendelet) értelmében a Nemzeti Közlekedési Stratégiára környezeti értékelést szükséges készíteni. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (továbbiakban: SKV) készítésének alapja a 2001/42/EC irányelve (Directive on the Assessment of the Effects of certain Plans and Programmes on the Environment), és az ennek alapján elfogadott a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Kormányrendelet. Jelen dokumentum az SKV rendelet előírásainak teljes körű figyelembevételével készült Stratégiai Környezeti Vizsgálatot tartalmazza a Nemzeti Közlekedési Stratégiára Vonatkozóan. A környezeti értékelés fókusza kiterjed a következő NKS-t megalapozó dokumentumokra is: Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) Nemzeti Közlekedési Koncepció Menedzsment eszközök vizsgálata Fejlesztési eszközök elemzése 1.2. A környezeti értékelés kapcsolódása az NKS készítéséhez A Stratégiai Környezeti Vizsgálat kidolgozásának időtartama alatt folyamatos és intenzív szakmai párbeszéd folyt az SKV Munkacsoport és a Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozói között. A NKS kidolgozása során teljesült az SKV együtt-tervezési követelménye; azaz nem véglegesített, változtathatatlan munkarészek utólagos értékelése folyt, hanem az NKS kidolgozójának a stratégia készítése közben lehetősége nyílott a környezeti és fenntarthatósági szempontok figyelembevételére. Az SKV Munkacsoport működése során számos javaslatot tett a készülő NKS-re, a javaslatok és a javaslatok érvényesülésének módja a környezeti értékelés pontos nyomon követhetősége érdekében jelen dokumentum IX. mellékletben szerepel, az NKS Kidolgozó szakértők válaszaival együtt

15 Az NKS készítői nyílt és konstruktív hozzáállással segítették az SKV munkacsoport tevékenységét és a jogszabályi kötelezettségeken messze túlnyúló pozitív magatartás számottevően hozzájárult ahhoz, hogy a környezeti értékelés jelentős hatást gyakorolhatott a Nemzeti Közlekedési Stratégiára. A környezeti és a fenntarthatósági szempontok integrált figyelembevételét az alábbi eszközök erősítették: Az SKV munkacsoport tagjai rendszeresen részt vettek a kidolgozásban jelentős szerepet játszó operatív egyeztetéseken Az SKV munkacsoport már a Koncepciót megalapozó célrendszer kialakítása során felhívta a figyelmet a hazai és a nemzetközi környezetvédelmi stratégiák releváns céljaira Az SKV munkacsoport az operatív egyeztetéseken a zöld motor szerepet betöltve a lényeges kérdésekben javaslataival megvilágította a Stratégiaalkotás környezeti és fenntarthatósági vonatkozásait Az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel tartott egyeztető tárgyalásokon a Kidolgozó megismerte az Országos Zöldhatóság álláspontját a legfontosabb kérdésekben és azt megfogadva beépítette a készülő dokumentációkba. A Vidékfejlesztési Minisztérium szakértői a heti rendszerességgel megrendezésre kerülő Operatív Munkacsoporti egyeztetéseken jelentős hatást fejtettek ki a készülő Stratégia irányára. Továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium lehetővé tette, hogy a környezetvédelmi szempontból leghangsúlyosabb kérdésekben különös tekintettel a felszíni vizeket érintve a Kidolgozó az SKV munkacsoporttal együtt egyeztethessen a Környezetvédelmi Tárca szakértőivel. Mindezek elősegítették, hogy a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia kapcsán a felszínre kerüljenek a stratégia által javasolt fejlesztési irányok környezetvédelmi aspektusai. A Stratégiai Környezeti Vizsgálatban a kidolgozók nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a Stratégia fejlesztési irányainál várhatóan felmerülő konfliktusokra felhívja a figyelmet és javaslatokat adjon a várható konfliktusok elkerülésére. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Közlekedési Stratégia irányai alapján további kidolgozásra kerülő fejlesztéseknél az SKV-ban leírtakat figyelembe vegyék és az SKV által feltárt konfliktusokat célzott, részletes és körültekintő vizsgálatokkal tárják fel, hogy a várható negatív környezeti hatások elkerülésre vagy legalább minimalizálásra kerüljenek

16 2. A környezeti értékelés kidolgozásának ismertetése 2.1. Előzmények, különösen a tematika tartalma A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 4. sz. melléklete A környezeti értékelés tartalmi követelményei kellő részletességgel bemutatja a követendő tematikát, melyet egyes esetekben a helyi sajátságoknak megfelelően pontosítani szükséges. A kidolgozó a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének (a továbbiakban: tematika) megállapításához kikérte a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Korm. rendelet 7. - a szerint. A szakmai vélemény kialakítása céljából a rendelet 7. (2) bekezdésének megfelelő dokumentáció, tematika került összeállításra. A kidolgozó a 7. (3) bekezdés figyelembevételével 30 napos határidőt állapított meg a véleményadásra. A kidolgozó a tematika véglegesítésénél beérkezett véleményeket teljes körűen elfogadta és a tematika véglegesítésénél figyelembe vette. A környezet védelméért felelős szervek közül a következők járultak hozzá szakmai véleményükkel a tematika véglegesítéséhez: Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség A beérkezett vélemények (lásd a I. számú mellékletben) alapján a tematika véglegesítésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 7. (4) pontja alapján és az hozzáférhető módon elhelyezésre került a Megbízó honlapján (http://kkk.gov.hu/) A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás A Stratégiai Környezeti Vizsgálat fontos feladata, hogy a környezetvédelem szempontjait már a tervezés során érvényre juttassa. Nem elegendő a környezeti értékelésnek azt a feladatot ellátni, hogy zöld tükör formájában vizsgálja a készülő stratégiai dokumentum környezeti hatásait, hanem a stratégiát tervezőkkel folyamatos közös gondolkodás során megteremti a lehetőségét annak, hogy a környezetvédelmi és a fenntarthatósági szempontok a kidolgozás összes lépcsőfokán megfelelő szerepet kapjanak

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló 2014. április (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. IMPRESSZUM Környezeti értékelés az Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag. Megrendelő: Fejér Megyei Önkormányzat KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Egyeztetési anyag Készült: a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóság Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési

Részletesebben

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése Készült az ÚMFT Kormány által 2006. október 25-én elfogadott, umft_hunsrfmagyar_munka_061208.pdf megnevezésű

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Tolna Megye Területfejlesztési Programja

Tolna Megye Területfejlesztési Programja Készült a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából Tolna Megye Területfejlesztési Programja - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS - 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 e-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben