NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)"

Átírás

1

2 NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá tartalmazza a társadalmi egyeztetés során elfogadott észrevételek átvezetését.) Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium április 1

3 NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat Témakör vezető: UTIBER Kft. Közreműködők: UTIBER Kft. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Unitef 83 Zrt. UVATERV Zrt

4 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló A környezeti értékelés tárgya A környezeti értékelés kapcsolódása az NKS készítéséhez A környezeti értékelés kidolgozásának ismertetése Előzmények, különösen a tematika tartalma A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás A Környezeti Értékelés készítése során tett javaslatok hatása az NKS alakulására A környezet védelméért felelős szervezetek és az SKV munkacsoport bevonása az NKS véleményezésébe Javaslatok megjelenése az egyes munkafázisokban Javaslatok környezeti szempontú intézkedésekre a kapcsolódó horizontális tervekben és programokban A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele Az SKV készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok A Nemzeti Közlekedési Stratégia és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése A Nemzeti Közlekedési Stratégia nagytávú koncepcionális változatainak ismertetése A koncepcióváltozatok kapcsolata az eszközrendszerrel A koncepcióváltozatok képzése A változatok kapcsolata a menedzsment eszközökkel Változatok elemzése A javasolt koncepció A környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos kulcsterületek azonosítása A környezeti értékelés kapcsolódása a Nemzeti Közlekedési Koncepció készítésének folyamatához Az SKV Munkacsoport javaslatai a Nemzeti Közlekedési Koncepcióra A Nemzeti Közlekedési Stratégia céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket A stratégiai célkitűzések bemutatása

5 A Nemzeti Közlekedési Stratégia és a megalapozó dokumentumok tartalmának összefoglaló ismertetése Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv A Nemzeti Közlekedési Stratégia összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal Az NKS és a területfejlesztési célok illeszkedése FEHÉR KÖNYV, Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforráshatékony közlekedési rendszer felé EU 2020 stratégia Széll Kálmán Terv Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (96/2005. (XII. 25.) OGY határozat) Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót ( ) Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót ( ) A Nemzeti Közlekedési Stratégia, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása Nemzeti Közlekedési Stratégia céljainak összevetése a releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal Nemzetközi környezetvédelmi célkitűzések illeszkedésvizsgálata A hazai környezetvédelmi célkitűzések illeszkedésvizsgálata A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program ( ) A IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program ( ) Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia Országos Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv Országos Hulladékgazdálkodási Terv II Országos Hulladékgazdálkodási Terv III. ( ) Nemzeti Vidékstratégia Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Nemzeti Erdőprogram (NEP) Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia Tudomány-, Technológia- és Innováció-politikai (TTI) Stratégia ( ) Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia ( ) Nemzeti Energiastratégia Hazai Dekarbonizációs Útiterv A részletes célrendszer illeszkedése a fenntartható mobilitás elveihez Az illeszkedésvizsgálat módszertana Nemzeti Közlekedési Stratégia céljainak belső konzisztencia vizsgálata Az 1. szintű horizontális célok konzisztencia vizsgálata

6 4.3. A jelenlegi környezeti állapot és a fennálló környezeti konfliktusok a közlekedés vonatkozásában A jelenlegi környezeti helyzet releváns, Nemzeti Közlekedési Stratégiával összefüggésben lévő elemeinek ismertetése Talaj és földtani közeg Felszín alatti víz Felszíni víz Levegőkörnyezet Zaj, rezgés Természetvédelem, élővilág Táj A fennálló környezeti konfliktusok problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a Nemzeti Közlekedési Program nem valósulna meg Közúti közlekedés fennálló környezeti konfliktusai: A légszennyezés emberi egészségre gyakorolt káros hatása Vasúti közlekedési fennálló környezeti konfliktusai Vízi közlekedés fennálló környezeti konfliktusai Légi közlekedés fennálló környezeti konfliktusai Kerékpáros közlekedés fennálló környezeti konfliktusai A feltárt környezeti konfliktusok alakulása az NKS elmaradása esetében Nemzeti Közlekedési Stratégia fejlesztési eszközeinek megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása (hatótényezők) Hatótényezők meghatározásának a módszertana Hatásviselők meghatározása Közúti közlekedés fejlesztési eszközök bemutatása Hiányzó közúti TEN-T törzshálózati elemek kiépítése Hiányzó közúti TEN-T átfogó hálózati elemek kiépítése A hiányzó közúti elemek kiépítése Hiányzó gyorsforgalmi út kapcsolatok építése megyeszékhelyekre Hiányzó közúti elemek kiépítése (haránt irányú főúthálózat hiányzó elemeinek kialakítása a sugaras hálózati struktúra oldása érdekében) Elkerülő utak fejlesztése Meglévő gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztése M0 hiányzó szakaszainak megépítése A leromlott útburkolattal rendelkező útszakaszokon teljes körű útburkolat felújítás elvégzése Meglévő utak, csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése Autóbusz járműcsere program Buszközlekedés indokolt fejlesztése elővárosban, ahol nincs vasút Városi áruszállítás fejlesztése Közlekedésbiztonsági beavatkozások Budapesten

7 Közlekedésbiztonsági beavatkozások nagyvárosokban Közúti közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Vasúti közlekedés Alacsony forgalmú vasútvonalak menetrendi fejlesztése Vasúti csomópont és állomásfejlesztés A vasúti TEN-T törzshálózati elemek TSI szintű fejlesztése Vasúti TEN-átfogó hálózati elemek TSI alapú fejlesztése Szűk keresztmetszet felszámolás vasúti TEN-T korridoron Vasúti személyszállítási gördülőállomány mennyiségi és minőségi hiányainak felszámolása Budapest áteresztőképességének kisléptékű fejlesztése Kötöttpályás rendszerek integráló fejlesztése Vasúthálózat közlekedésbiztonsági fejlesztése Vasúti szolgáltatások és ráhordás kis költségű fejlesztése nagyvárosok térségi forgalmában Szűk keresztmetszet felszámolás országos vasúti hálózaton Nagyvárosok elővárosi forgalmának vasúti fejlesztése Nemzetközi vasúti forgalom fejlesztése jelentős forgalmú relációkban Vasúti fővonalak korszerűsítése Alacsony forgalmú vonalak szűk keresztmetszeteinek feloldása, szolgáltatásfejlesztés Vasúti közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Vízi közlekedés A vízi TEN-T törzshálózat -ba tartozó kikötők fejlesztése, hiányzó elemeinek kiépítése A vízi TEN-T törzshálózat -ba nem tartozó kikötők fejlesztése a hiányzó háttér infrastruktúra pótlása érdekében A Duna nemzetközi víziút elvárt hajózási paramétereinek biztosítása Hajózható napok számának, megbízhatóságának növelése Személyforgalmi kikötési pontok fejlesztése Vízi közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Légi közlekedés A légi TEN-T törzshálózat hiányzó elemeinek kiépítése, a kapcsolódó információs szolgáltatásokkal együtt Versenyképes regionális repterek fejlesztése Légi közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Kerékpáros közlekedés

8 A hiányzó európai, országos és regionális kerékpáros útvonalhálózati elemek kialakítása A kerékpárosok szempontjából problémás települési közúti szakaszok kerékpárosbarát átalakítása Közösségi közlekedési megállóhelyek akadálymentesítése és kerékpáros megközelíthetőségének biztosítása Városi Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek (KKKR) kialakítása Kerékpáros közlekedés - hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában Összközlekedési fejlesztések Intermodális infrastruktúra fejlesztése Módváltó (P+R és B+R) rendszerek fejlesztése Utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az elővárosi közlekedésben A közforgalmú közlekedési szolgáltatások igény alapú tervezése Összközlekedési fejlesztések tekintetében a hatótényezők jelentőségének vizsgálata a hatásviselők vonatkozásában A Nemzeti Közlekedési Stratégia fejlesztési eszközei kapcsán várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése Talaj, földtani közeg és felszín alatti víz Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Felszíni víz Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Levegő környezet (a légszennyezés emberi egészségre és az ökoszisztémára gyakorolt hatása) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Éghajlat (a klímaváltozásra gyakorolt hatások)

9 Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Zaj és rezgés (az emberi egészségre és az épített környezetre gyakorolt hatások Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Élővilág (biológiai sokféleség, ökoszisztémák, természetvédelmi oltalom alatt álló területek, ökológiai hálózat) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Táj (tájkép, térszerkezet, ökológiai hálózat) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Épített környezet (települések, építészeti és kulturális örökség) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés Összközlekedési fejlesztések Társadalom (emberi egészség, életminőség) Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Kerékpáros közlekedés

10 Összközlekedési fejlesztések Hulladékgazdálkodás Közút Vasút Vízi közlekedés Légi közlekedés Összközlekedési fejlesztések Összefoglalás az NKS fejlesztési eszközeinek várható környezeti hatásáról, közlekedési módonként A közúti fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése A vasúti fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése A vízi közlekedési fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése A légi közlekedési fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése A kerékpáros közlekedési fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése Az összközlekedési fejlesztési eszközök vizsgálata és értékelése Menedzsment eszközök értékelése Módszertan Vizsgálati eredmények összefoglalása A lehetséges országhatáron átterjedő környezeti hatások Összegző értékelés I. Melléklet: A környezet védelméért felelős szervek szakmai javaslatai a környezeti értékelés tematikájára II. Melléklet: A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program illeszkedésvizsgálata III. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok I IV. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok II. A Helyzetelemzés című dokumentumban szereplő célrendszer összevetése a fenntartható mobilitás értékrendjével (2013. március) V. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok III. Javaslatok a Nemzeti Közlekedési Koncepció készítés fázisában (2013. május) VI. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok III. A menedzsment eszközök vizsgálata VII. Melléklet: Az NKS készítése során tett SKV javaslatok IV. A Stratégiai Dokumentum kidolgozásának fázisában tett további javaslatok (2013. augusztus) VIII. Melléklet: A Nemzeti Közlekedési Stratégia örökségvédelmi és műemlékvédelmi vonatkozásai IX. Melléklet: A Stratégiai Környezeti Vizsgálat javaslatai és azok érvényesülése X. Melléklet: A környezet védelméért felelős szervezetekkel tartott egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei

11 Ábrajegyzék 1. ábra A változatok elemzésének eredménye ábra Talajtípusok Magyarországon (forrás: ábra Árvízzel veszélyeztetett területek ábra Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérőhelyei ábra A nitrogén-oxidok kibocsátásának szektorális megoszlása, ábra 280/2004 (X.20) Korm. rend. szerinti nagyforgalmú közutak (a térkép a stratégiai zajtérképezés II. üteme szerint zajtérképezendő útszakaszokat szemlélteti a forgalomnagyság szerinti színkódot alkalmazva) ábra 280/2004 (X.20.) Korm. rend. szerinti nagyforgalmú vasútvonalak (a térkép a stratégiai zajtérképezés II. üteme szerint zajtérképezendő vasútszakaszokat szemlélteti a forgalomnagyság szerinti színkódot alkalmazva) ábra A magyar személygépkocsi-állomány megoszlása EURO normák szerint Táblázatjegyzék 1. táblázat Az OTK céljainak és az NKS stratégiai céljainak az illeszkedésvizsgálata táblázat A EU FF stratégiájában megforgalmazott célok NKS-el való illeszkedésvizsgálata táblázat A közlekedés hagyományos légszennyező anyag kibocsátásai 2006 és 2011 között táblázat Az egyes közlekedési ágazatok szennyezőanyag kibocsátása 2011-ben táblázat A közúti közlekedés környezeti konfliktusainak általános bemutatása Táblázat A vasúti közlekedés jelenlegi környezeti konfliktusainak általános bemutatása táblázat A vízi közlekedés környezeti konfliktusainak általános bemutatása táblázat a különböző zajterhelési zónák érintettségi adatai táblázat A légi közlekedés fennálló környezeti hatásainak általános bemutatása táblázat A kerékpáros közlekedés környezeti konfliktusainak általános bemutatása táblázat: A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat: A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes összközlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában

12 19. táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes összközlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az egyes kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában

13 43. táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a kerékpáros közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése az összközlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat: A hatások azonosítása és értékelése a közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat: A hatások azonosítása és értékelése a vasúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vízi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a légi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a kerékpárosi közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat: A hatások azonosítása és értékelése az összközlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a közúti közlekedési hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vasúti hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a vízi hatótényezők vonatkozásában táblázat A hatások azonosítása és értékelése a légi hatótényezők vonatkozásában táblázat Horizontális stratégiákra, tervekre, programokra vonatkozó javaslatok táblázat A Nemzeti Közlekedési Stratégiára célrendszerére vonatkozó javaslatok táblázat A Nemzeti Közlekedési Stratégiára fejlesztési és menedzsment eszközeire vonatkozó javaslatok táblázat A Stratégiai Dokumentumra vonatkozó javaslatok táblázat Javaslatok a Nemzeti Közlekedési Koncepció készítés fázisában táblázat A menedzsment eszközök illeszkedés vizsgálata során tett javaslatok táblázat A tervezés fázisára vonatkozó javaslatok táblázat A megvalósítás fázisaira vonatkozó javaslatok

14 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A környezeti értékelés tárgya A Nemzeti Közlekedési Stratégia I. félévében széleskörűen egyeztetett téziseire alapozva, az egyidejűleg készülő Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció fejlesztési prioritásaival összhangban folyik a es időhorizontra kiterjedő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozása. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Korm. rendelet (továbbiakban SKV rendelet) értelmében a Nemzeti Közlekedési Stratégiára környezeti értékelést szükséges készíteni. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (továbbiakban: SKV) készítésének alapja a 2001/42/EC irányelve (Directive on the Assessment of the Effects of certain Plans and Programmes on the Environment), és az ennek alapján elfogadott a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Kormányrendelet. Jelen dokumentum az SKV rendelet előírásainak teljes körű figyelembevételével készült Stratégiai Környezeti Vizsgálatot tartalmazza a Nemzeti Közlekedési Stratégiára Vonatkozóan. A környezeti értékelés fókusza kiterjed a következő NKS-t megalapozó dokumentumokra is: Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) Nemzeti Közlekedési Koncepció Menedzsment eszközök vizsgálata Fejlesztési eszközök elemzése 1.2. A környezeti értékelés kapcsolódása az NKS készítéséhez A Stratégiai Környezeti Vizsgálat kidolgozásának időtartama alatt folyamatos és intenzív szakmai párbeszéd folyt az SKV Munkacsoport és a Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozói között. A NKS kidolgozása során teljesült az SKV együtt-tervezési követelménye; azaz nem véglegesített, változtathatatlan munkarészek utólagos értékelése folyt, hanem az NKS kidolgozójának a stratégia készítése közben lehetősége nyílott a környezeti és fenntarthatósági szempontok figyelembevételére. Az SKV Munkacsoport működése során számos javaslatot tett a készülő NKS-re, a javaslatok és a javaslatok érvényesülésének módja a környezeti értékelés pontos nyomon követhetősége érdekében jelen dokumentum IX. mellékletben szerepel, az NKS Kidolgozó szakértők válaszaival együtt

15 Az NKS készítői nyílt és konstruktív hozzáállással segítették az SKV munkacsoport tevékenységét és a jogszabályi kötelezettségeken messze túlnyúló pozitív magatartás számottevően hozzájárult ahhoz, hogy a környezeti értékelés jelentős hatást gyakorolhatott a Nemzeti Közlekedési Stratégiára. A környezeti és a fenntarthatósági szempontok integrált figyelembevételét az alábbi eszközök erősítették: Az SKV munkacsoport tagjai rendszeresen részt vettek a kidolgozásban jelentős szerepet játszó operatív egyeztetéseken Az SKV munkacsoport már a Koncepciót megalapozó célrendszer kialakítása során felhívta a figyelmet a hazai és a nemzetközi környezetvédelmi stratégiák releváns céljaira Az SKV munkacsoport az operatív egyeztetéseken a zöld motor szerepet betöltve a lényeges kérdésekben javaslataival megvilágította a Stratégiaalkotás környezeti és fenntarthatósági vonatkozásait Az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel tartott egyeztető tárgyalásokon a Kidolgozó megismerte az Országos Zöldhatóság álláspontját a legfontosabb kérdésekben és azt megfogadva beépítette a készülő dokumentációkba. A Vidékfejlesztési Minisztérium szakértői a heti rendszerességgel megrendezésre kerülő Operatív Munkacsoporti egyeztetéseken jelentős hatást fejtettek ki a készülő Stratégia irányára. Továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium lehetővé tette, hogy a környezetvédelmi szempontból leghangsúlyosabb kérdésekben különös tekintettel a felszíni vizeket érintve a Kidolgozó az SKV munkacsoporttal együtt egyeztethessen a Környezetvédelmi Tárca szakértőivel. Mindezek elősegítették, hogy a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia kapcsán a felszínre kerüljenek a stratégia által javasolt fejlesztési irányok környezetvédelmi aspektusai. A Stratégiai Környezeti Vizsgálatban a kidolgozók nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a Stratégia fejlesztési irányainál várhatóan felmerülő konfliktusokra felhívja a figyelmet és javaslatokat adjon a várható konfliktusok elkerülésére. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Közlekedési Stratégia irányai alapján további kidolgozásra kerülő fejlesztéseknél az SKV-ban leírtakat figyelembe vegyék és az SKV által feltárt konfliktusokat célzott, részletes és körültekintő vizsgálatokkal tárják fel, hogy a várható negatív környezeti hatások elkerülésre vagy legalább minimalizálásra kerüljenek

16 2. A környezeti értékelés kidolgozásának ismertetése 2.1. Előzmények, különösen a tematika tartalma A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 4. sz. melléklete A környezeti értékelés tartalmi követelményei kellő részletességgel bemutatja a követendő tematikát, melyet egyes esetekben a helyi sajátságoknak megfelelően pontosítani szükséges. A kidolgozó a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének (a továbbiakban: tematika) megállapításához kikérte a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Korm. rendelet 7. - a szerint. A szakmai vélemény kialakítása céljából a rendelet 7. (2) bekezdésének megfelelő dokumentáció, tematika került összeállításra. A kidolgozó a 7. (3) bekezdés figyelembevételével 30 napos határidőt állapított meg a véleményadásra. A kidolgozó a tematika véglegesítésénél beérkezett véleményeket teljes körűen elfogadta és a tematika véglegesítésénél figyelembe vette. A környezet védelméért felelős szervek közül a következők járultak hozzá szakmai véleményükkel a tematika véglegesítéséhez: Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség A beérkezett vélemények (lásd a I. számú mellékletben) alapján a tematika véglegesítésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 7. (4) pontja alapján és az hozzáférhető módon elhelyezésre került a Megbízó honlapján (http://kkk.gov.hu/) A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás A Stratégiai Környezeti Vizsgálat fontos feladata, hogy a környezetvédelem szempontjait már a tervezés során érvényre juttassa. Nem elegendő a környezeti értékelésnek azt a feladatot ellátni, hogy zöld tükör formájában vizsgálja a készülő stratégiai dokumentum környezeti hatásait, hanem a stratégiát tervezőkkel folyamatos közös gondolkodás során megteremti a lehetőségét annak, hogy a környezetvédelmi és a fenntarthatósági szempontok a kidolgozás összes lépcsőfokán megfelelő szerepet kapjanak

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia Megbízó: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ STRATÉGIA Konzorcium Konzorcium vezető: Budapest, 2014. november Miért kell nekünk közlekedési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

egy átfogó országos vasútfejlesztési koncepció keretében - Országos vasútfejlesztési koncepció ELŐKÉSZÍTÉS Dr. Tóth János BME Közlekedésüzemi Tanszék

egy átfogó országos vasútfejlesztési koncepció keretében - Országos vasútfejlesztési koncepció ELŐKÉSZÍTÉS Dr. Tóth János BME Közlekedésüzemi Tanszék A 2014 2020 közötti EU-s költségvetési ciklusban megvalósítandó és a 2021 2027 közötti ciklusra előkészítendő vasútfejlesztési projektek meghatározása és elő-megvalósíthatósági tanulmányaik elkészítése.

Részletesebben

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia Szűcs Lajos, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. február 21. XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban (Változó körülmények,

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Nemzeti Közlekedési Stratégia Országos Vasútfejlesztési Koncepció

Nemzeti Közlekedési Stratégia Országos Vasútfejlesztési Koncepció Nemzeti Közlekedési Stratégia Országos Vasútfejlesztési Koncepció Megbízó: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ STRATÉGIA Konzorcium Konzorcium vezető: RAILHUC Vasútfejlesztés 2014 2014. június 05.

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETBEN A BALÁZS MÓR TERV

ELŐKÉSZÜLETBEN A BALÁZS MÓR TERV NEMZETKÖZI PROJEKTEK A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSBEN Széchenyi István Egyetem, Győr, 2014. március 27.- 28. ELŐKÉSZÜLETBEN A BALÁZS MÓR TERV Hajnal Tünde Kerényi László Sándor közlekedésstratégia Budapesti Közlekedési

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet)

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) A környezeti vizsgálat lefolytatására minden esetben kötelezett tervek és programok köre A (a Korm. rendelet 1. számú

Részletesebben

Az európai fejlesztési tendenciák figyelembe vétele az NKS-ben

Az európai fejlesztési tendenciák figyelembe vétele az NKS-ben BME Közlekedésüzemi Tanszék Az európai fejlesztési tendenciák figyelembe vétele az NKS-ben Dr. Tóth János 1 Közlekedéspolitika I. Kezdetben a gazdaság igényeit elégíti ki, manapság a társadalom és környezet

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Stratégia kihívásai - Innovációval az NKS megvalósításáért-

A Nemzeti Közlekedési Stratégia kihívásai - Innovációval az NKS megvalósításáért- A Nemzeti Közlekedési Stratégia kihívásai - Innovációval az NKS megvalósításáért- Szűcs Lajos főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Városi Mobilitás 2013. november 13. 2013. november.13. MTA

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

Közlekedéspolitika Gaál Bertalan B509

Közlekedéspolitika Gaál Bertalan B509 Közlekedéspolitika Gaál Bertalan B509 gaalb@sze.hu 1 A rendszerváltás utáni időszak Kiindulási helyzet: Új társadalmi gazdasági környezet Állami költségvetés helyzete Infrastruktúra 2 90-es évtizedre reális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2016. április 26-28. INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZOP ÉS IKOP

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL Fleischer Tamás Magyar Közlekedési Klub http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu Zöld és civil fejlesztések

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Közlekedési pályák. Közúthálózat, közlekedési infrastruktúra hálózat, funkciók, hatások, politikák, fejlesztések

Közlekedési pályák. Közúthálózat, közlekedési infrastruktúra hálózat, funkciók, hatások, politikák, fejlesztések Közlekedési pályák Közúthálózat, közlekedési infrastruktúra hálózat, funkciók, hatások, politikák, fejlesztések Mészáros Péter, meszaros@kku.bme.hu, HTTP://WWW.MKK.ZPOK.HU/ HTTP://WWW.TRANSPORTENVIRONMENT.ORG/

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A személyközlekedés minősítési rendszere

A személyközlekedés minősítési rendszere A személyközlekedés minősítési rendszere személyközlekedés tervezése és működtetése során alapvető jelentőségűek a i jellemzők bonus-malus rendszer működtetésére a megrendelési szerződések szerint Minőség:

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr.

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Tánczos Katalin A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai MTA

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, 2015. május 12-14. A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontokra tekintettel

Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontokra tekintettel Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontokra tekintettel Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető Balatonföldvár, 2013. május 14. AZ ELŐADÁS TÉMÁI Az EU pénzügyi válsága... Felkészülés a 2014 2020

Részletesebben

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2013. november 7. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár, PTE PMMIK Az ITS fogalma Az intelligens közlekedési

Részletesebben

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban Vasútfejlesztési támogatások változásai a 2014-2020-as időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. június 5. RAILHUC, Budapest 1 2014-2020-as vasúti támogatások az Európai

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

A KEOP ÉS KEHOP STRATÉGIAI HÁTTERE, KÖVETKEZTETÉSEI 20 ÉVES AZ OKKP

A KEOP ÉS KEHOP STRATÉGIAI HÁTTERE, KÖVETKEZTETÉSEI 20 ÉVES AZ OKKP A KEOP ÉS KEHOP STRATÉGIAI HÁTTERE, KÖVETKEZTETÉSEI 20 ÉVES AZ OKKP KONFERENCIA 2016.11.16. OKKP STRATÉGIAI HÁTTERE Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Balatonföldvár, 2012. február 1. Úttervezés mesteriskola 1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Előadó: Kovácsházy Frigyes vezérigazgató helyettes, UVATERV Zrt.

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Előadásvázlat MMK tanulmány Mi a Duna Régió Stratégia? Magyarország DRS szerepe,

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Közösségi közlekedésfejlesztési igények

Közösségi közlekedésfejlesztési igények Közlekedési Projekt Előkészítési Napok Visegrád, 2013. november 26. Közösségi közlekedésfejlesztési igények Kerényi László Sándor közlekedésstratégia szakterületi vezető BKK Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a H/6195/60. Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának Idegenforgalmi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának Területfejlesztési bizottságának Tisztelt Országgyűlés! k i e

Részletesebben

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő A módszertani fejlesztés szükségessége Elhúzódó projekt előkészítések

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Tartalom Komárom-Esztergom megye helyzete és fejlesztési lehetőségei az országos

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben