A magyar energiapolitika kihívásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar energiapolitika kihívásai"

Átírás

1 A magyar energiapolitika kihívásai Energiagazdálkodás: a jövő lehetőségei és korlátai Világgazdaság Konferencia 2013 május 9. Bencsik János

2 Kiinduló megállapítások BME Gazdasági és Menedzsment szakmai hetek 2010 február

3 Energetikai kockázatok Veszített súlyából az energiaellátás közszolgáltatási jellege. A piac koncentráltsága magas a közösségi tulajdon szintje alacsony. A liberalizációval a végfogyasztói árak nem csökkentek. Az ártámogatások a befektetők profitját növelték. Elmélyült az energiaszegénység. A távfűtés elveszítette versenyképességét. Az elöregedőben lévő infrastruktúra - erőműpark + hálózat ellátás biztonsági kockázatot jelent. Erodálódott a szabályozási hiteleség.

4 Elsődleges nemzeti érdek A lakossági, intézményi és gazdasági fogyasztók biztonságos energiaellátása. A legkisebb költség elvének figyelembe vétele. A környezeti szempontok fokozott érvényesítése. Az Unió energiapolitikájának magyar érdekű befolyásolása. Az ország súlyával és erőforrásaival arányos részvétel a globális problémák megoldásában.

5 Energiapolitikai célok Energia importfüggőség csökkentése Energiatakarékosság Energiahatékonyság Megújulók részarányának növelése Beszerzési útvonalak diverzifikálása Energiaszegénység csökkentése Állam szabályozó szerepének növelése (energiaárak) Új alkuk az energiaszolgáltatókkal Támogatások extraprofittá konvertálásának megakadályozása Fogyasztóvédelem szerepének megerősítése

6 Eltelt három év változott-e valami?

7 A stratégiai irányok rendben vannak Szakítás történt a neoliberális doktrínával (alku versus diktátum) A közösségi tulajdon részaránya növekedett (nem feltétlenül ott, ahol a legnagyobb szükség lett volna rá a forgatókönyvet a külső körülmények is írják). Az indokolatlan ártámogatások leépítése termelők) megtörtént. (gázalapú kapcsolt A hő oldali átvételi támogatás bevezetésével a távhőszolgáltatás versenyképessége nem romlott a szerkezetváltás elindult. A fogyasztói árak csökkentek (a megoldáson lehet vitatkozni). A gázerőművek építése befejeződött (összességében a hazai infrastruktúra állapota nem javult. A szabályozó hatóság átalakítása megtörtént (megerősítése és a szabályozói hitelesség helyreállítása még hiányzik).

8 A kapcsoltan termelt és kötelezően átvett villamos energia, nettó, GWh Valóságban kiadott előzetes Kötelezően átvett (KÁT) előzetes termelésre 20,7% 20,6% 20,8% 17,9% 13,5% fogyasztásra 18,7% 17,7% 18,2% 14,6% 10,9% termelésre 12,5% 14,0% 13,9% 6,5% 0% fogyasztásra 11,3% 12,0% 12,2% 5,3% 0%

9 A kapcsolt termelés dekarbonizációs eszköz A kapcsolt hő- és villamosenergia termeléssel 2012-ben 8 PJ import földgázt váltottunk ki! Ez 450 ezer tonnával csökkentette a szén-dioxid kibocsátást. Ez az ország teljes kibocsátásának 0.7 százaléka. A primer fűtőanyag megtakarításból 17 milliárd, a kibocsátás-csökkenésből további 1 milliárd forint, összességében 18 milliárd forint nemzetgazdasági haszon származott! Hogyan tovább ösztönzés?

10 Hazánk energetikai szempontból sebezhető, mert fosszilis energiahordozók importjából fedezzük energiaszükségeltünk 62%-át. Ezen belül a földgáz szükségletünk 82%-a import Ebben a kiszolgáltatott helyzetben szükséges egy túlélési stratégia megalkotása a fenntarthatóság jegyében. Az Országgyűlés október 3-án elfogadta a Nemzeti Energiastratégiát Kétéves felülvizsgálat esedékes!!! A nemzeti energiapolitika sarokkövei energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása megújuló energia a lehető legmagasabb arányban biztonságos atomenergia kapcsolódás az európai energia infrastruktúrához a hazai szén- és lignitvagyon fenntartható, környezetbarát felhasználása

11 Energiastratégia, mint keretrendszer Folyamatban van a stratégiai keretrendszerbe illeszkedő cselekvési tervek kidolgozása is, amelyek tartalmazzák majd a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges részletes intézkedéseket, azok ütemezését, a fejlesztések forrásigényét. Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv Ásványvagyon Készletezési és Hasznosítási Cselekvési Terv Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv Távhőfejlesztési Cselekvési Terv Energetikai Iparfejlesztési és K+F+I Cselekvési Terv Szemléletformálási Cselekvési Terv Ezt követi a jogszabályi környezet stratégiai célokhoz történő igazítása, melyre ráépülhetnek a támogatási, pályázati és pénzügyi rendszerek.

12 Energiatakarékosság és - hatékonyság Érdemleges, intézményesített előrelépés nem történt (készül az Épületenergetikai Stratégia, voltak tanulságos mintaprogramok, szanálásra került a ZBR-panel) Az USZT KEOP átcsoportosított 106 milliárdos pályázati kerete áll rendelkezésre Megkezdődött a HDU kidolgozása (MFGI-NAK) Decemberben megtörtént az Éghajlatvédelmi törvény módosítása önálló zöldítési költségvetési sor létrehozásáról rendelkezett

13 Gondolatébresztő Közvilágítás korszerűsítés LED + fotovoltaik Kereskedelmi hűtés adszorpció + fotovoltaik Okos mérés okos rendszer: MIKROVIRKA Közlekedés CNG + biometán Épületenergetika innovatív finanszírozási mechanizmus MNB hitelforrások célirányos kihelyezése

14 Mi a NAK? > A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet szervezeti egysége, mely > elősegíti, hogy a magyar társadalom az éghajlatváltozás, az erőforrásválság, a világot érintő átalakulás > során a lehető legkisebb veszteségeket szenvedje el, > tevékenységének káros hatásait csökkentse és egy fenntartható életformát alakítson ki.

15 A NAK tevékenységei > Kutatás stratégiai dokumentumok előkészítése: Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia Hazai Dekarbonizációs Útiterv Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia > > > Kormányzati közigazgatási tanácsadás: rendszerszintű értelmezési keret felállítása - nagyléptékű modellek leskálázása Széles körű szemléletformálás: meta-adatbázis létrehozásával segíti a technológiai, gazdasági, közösségszervezési válaszok azonosítását reális alkalmazkodási csomagok kidolgozása az eltérő adottságú, társadalmi, gazdasági csoportok, intézmények számára Hálózatszervezés: tudományos intézmények, civil szervezetek, gazdasági szereplők, szakpolitikusok bevonása a fenntarthatóság felé való átmenettel kapcsolatos tudás egymással történő megosztása

16 A társadalmi-gazdasági igények anyagáram szemléletű összefüggései Egy többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer létrehozása, amely valós információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas döntés-előkészítést, tervezést és döntéshozást.

17 NÉS törvényi háttere > Néhány fontosabb új törvényi előírás a NÉS-ről A Kormány az Éghajlatváltozási Stratégiát ötévente felülvizsgálja. A felülvizsgálat előkészítéséről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik. A felülvizsgált Éghajlatváltozási Stratégiát az Országgyűlés fogadja el. > Új tartalmi követelmények a NÉS-re az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmigazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelése az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének céljait, prioritásait és cselekvési irányait tartalmazó hazai dekarbonizációs útiterv nemzeti alkalmazkodás stratégiai keretrendszer éghajlatváltozás megelőzését, valamint az éghajlatváltozásra való felkészülést és alkalmazkodást szolgáló szemléletformálási tevékenységek Forrás: évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről (törvénymódosítás: december 18-án)

18 HDÚ fő egységei > Melyek azok az ágazatok, amelyek az ÜHG kibocsátásért felelősek, mi a jelenlegi helyzet, milyen valószínű és elképzelhető forgatókönyvek szerint fog alakulni egy-egy összetevő. > Ágazati szereplők bevonásával forgatókönyvek létrehozása > Forgatókönyvek adatainak felhasználásával, egy karbon kalkulátor segítségével kibocsátási jövőképek (trajektóriák) generálása

19 Hazai dekarbonizáció szempontjából jelentős ágazatok Villamos- és hőenergia termelés = 36% Lakossági és közületi fűtés Közlekedés Műtrágya felhasználás, földhasználat Állattartás, mezőgazdasági technológiák Hulladékgazdálkodás Vas- és acélgyártás Fugitív kibocsátások = 95% Cement- és mészgyártás Kőolaj finomítás Vegyipar F-gázok felhasználása Élelmiszeripar Papíripar Tégla, cserép, kerámia, üveg gyártása 0% 5% 10% 15% 20% 25%

20 NAS MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK > Sérülékenység-vizsgálat: mezőgazdaság és aszály, valamint árvíz/belvíz kockázatra > Mikrotanulmányok az éghajlatváltozás várható hatásairól és az alkalmazkodás lehetőségeiről: erdők, biológiai sokféleség, talaj, víz, mezőgazdaság, energetika, turizmus, épített környezet, egészségügy, klímabiztonság, katasztrófavédelem

21 Megújulóenergia a lehető legmagasabb arányban Érdemleges intézményesített előrelépés nem történt (felülvizsgálják a megújuló cselekvési tervet) Az USZT KEOP átcsoportosított 106 milliárdos pályázati kerete áll rendelkezésre Megkezdődött a HDU kidolgozása (MFGI-NAK) Rövidtávon elsősorban a hőtermelés geotermia (+ hőszivattyúk), biomassza, biogáz, nap - terén van jelentős bővülési lehetőség. Villamosenergia terén: elsősorban szél

22 Fenntarthatósági kritériumok meghatározása Biomassza esetében erdei faválasztékolási, és átalakítási hatásfok előírások megadása. Geotermia esetében differenciált visszatáplálási kötelezettségek, és kaszkádrendszer előírása. A tervezéshez elengedhetetlen egy természeti erőforrás kataszter összeállítása. Megkerülhetetlen egy egységes energiagazdálkodási kerettörvény megalkotása. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a közötti uniós források igénybevételének feltételei között szerepel az éghajlatvédelmi szempontok érvényesítése.

23 Természeti erőforrás kataszter > A feladat célja, hogy a stratégiai tervezésben releváns, országos szintű adatbázis létrehozásával biztosítsa a bányászati, vízgazdálkodási és energetikai hatóság számára a természeti erőforrások egészére vonatkozó egységes adatbázis elérhetőségét, valamint átfogó, területi szintű értékelést adjon a hazai természeti erőforrások mennyiségi és minőségi jellemzőiről. > A vizsgálat során az elméleti készlet azon részének meghatározására törekszünk, amely figyelembe veszi, hogy a megújuló energiahordozók készleteit természeti, környezeti és jogi, szakpolitikai feltételek korlátozzák. > Összeállítjuk a természeti erőforrások aktuális mennyiségi és minőségi jellemzőit tartalmazó egységes települési szintű adatbázist.

24 Feldolgozandó adatrétegek > nemfémes ásványvagyon, fémes ásványvagyon, ásványi energiahordozó készletek, felszíni és felszín alatti vízkészletek nagysága, minősége > szélenergia, napenergia, biomassza, geotermikus energia, vízenergia potenciál > talaj termőképessége (szántóföldi kultúrák, erdő) és területhasználata > hulladékok energetikai célú felhasználási potenciálja

25 Biztonságos atomenergia Üzemidő hosszabbítás engedélyezése megkezdődött A működő blokkok kapacitás kiváltásának előkészítése folyamatban Az OAH függetlenségének felszámolása veszélyeztetheti az atomenergia biztonságos használatát! (A problémát szakmai keretek között sikerült kiküszöbölni.)

26 Kapcsolódás az európai energia infrastruktúrához Déli Áramlathoz történő csatlakozás Magyar-szlovák határkeresztező kapacitás kiépítése Felszín alatti földgáztárolók közösségi tulajdonba vétele Árampiaci integráció Gáztőzsde elindítása

27 Hazai szén és lignitvagyon energetikai hasznosítása Készletek újraértékelése megtörtént Kormányhatározat tervezet a szakállamtitkárság részéről jóvá hagyva

28 Ásványvagyon-hasznosítási és készletezési Cselekvési Terv (MBFH-MFGI)

29 Elvégzett feladatok Reálisan kitermelhető vagyon meghatározása nyersanyagonként A nyersanyag-potenciál nemzetgazdasági jelentőségének áttekintése Energiastratégia céljai szerinti fenntartható ásványi nyersanyag-készletezést biztosító cselekvési javaslatok megfogalmazása

30 Vizsgált előfordulások Kőszén és lignit Szénhidrogének Hasadó anyagok urán Ritkaföldfémek Geotermia Gáztárolásra alkalmas földtani közegek

31 Az ásványvagyonmérleg térinformatikai környezetének létrehozása (248 mérlegterület) és a hazai szénmedencék összehasonlító értékelése

32 Súlyponti mélység szerinti megoszlás

33 Telepvastagság szerinti megoszlás

34 Bányavíz emelés szerinti megoszlás

35 Természetvédelmi lefedettség

36 Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv

37 Peremfeltételek I. A MAVIR előrejelzése alapján legvalószínűbb igénynövekedés: 1%/év. Az importszaldó aránya 2012-ben tovább növekedett, tehát a hazai termelés csökkent. Erőmű-parkunk állandó teljesítőképesség-hiánya - az öregedő és alacsony hatásfokú blokkok versenyképességének romlása okán - ütemesen növekszik. Nem elhanyagolható tény, hogy az időjárás függő technológiák okozta változó hiány is számottevő, és ennek fokozódása várható. Az éves középhőmérséklet növekedése a nyári kánikulák miatt az éves csúcsterhelést a nyári időszakra tolja át.

38 PJ Magyarország 2. primerenergia-felhasználás energia igényének alakulása Forrás: Energia Központ Kht.

39 importszaldó az összes felhasználás %-ában előzetes Importszaldó alakulása 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8. ábra: Az importszaldó ismét növekedik Stróbl Alajos

40 Már minden irányból importálunk

41 A rendszer téli és nyári csúcsterhelése

42 Peremfeltételek II. 1%/év fogyasztás növekedéssel számolva, 2030-ra MW teljesítőképességű erőműparkra lesz szükségünk. Az éghajlatváltozás következtében a nyáron jelentkező csúcsterhelés elérheti a 7500 MW-ot ig mintegy 2700 MW állandó hiány kiváltása szükséges között mintegy 5000 MW új kapacitás beléptetése esedékes. Miután az évtized közepéig csekély mértékű igénynövekedéssel számolhatunk, az import biztosítani képes a hazai piac kiszolgálását. Az évtized második felében ugyanakkor elengedhetetlen újabb, jól szabályozható erőművek belépése: ezek korszerű gázerőművek lehetnek.

43 Szükséges erőműfejlesztések 2020-ig 3-4 gázalapú nagyerőmű MW megújuló alapú (zöld)kiserőmű után az évtized végéig MW teljesítményű atomerőmű blokk MW teljesítményű lignit-erőmű. (A mélyművelésű bányászat életben tartása nemzetbiztonsági okokból.) 1200 MW új, megújuló energia kapacitás installálása. A 2020-as évtized végére 600 MW-os szivattyús-tározós erőmű rendszerbe állítása.

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese 10 éve a geotermia szolgálatában IX. Geotermikus

Részletesebben

Nemzeti Energiastratégia

Nemzeti Energiastratégia Nemzeti Energiastratégia 2010-2030 Átmenet a fenntarthatóság irányába Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. November 18. 1 Túllőttünk a célon 2 Korszakváltás küszöbén állunk A

Részletesebben

Nemzeti Energiastratégia

Nemzeti Energiastratégia Nemzeti Energiastratégia 2010-2030 Átmenet a fenntarthatóság irányába Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. November 24. 1 Fenntarthatóság felé való átmenet A környezet feltételét,

Részletesebben

Fenntarthatósági szempontok érvényesítése az energiagazdaságban Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

Fenntarthatósági szempontok érvényesítése az energiagazdaságban Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese Fenntarthatósági szempontok érvényesítése az energiagazdaságban Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese Interdiszciplináris konferencia Közbeszerzések a fenntartható

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka Az energiahatékonyság stratégiai jelentősége és növelésének lehetőségei az épületenergetika

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei

A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei Dr. Pálvölgyi Tamás igazgatóhelyettes Magyar Földtani és Geofizikai intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

Magyarország fenntartható fejlődése

Magyarország fenntartható fejlődése Magyarország fenntartható fejlődése A magyar kormány fenntarthatóság érdekében tett intézkedéseinek bemutatása Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János

A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Keretfeltételek Az emberi közösség életfeltételeit összetett rendszer biztosítja. A rendszer belső elemei

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János

A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Keretfeltételek Az emberi közösség életfeltételeit összetett rendszer biztosítja. A rendszer belső elemei

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek minőségirányítása

A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek minőségirányítása A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek minőségirányítása Holoda Attila energetikai helyettes államtitkár Klíma-, és Energiaügyért felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A szén, ezen belül a tisztaszén szerepe a hazai energiapolitikában

A szén, ezen belül a tisztaszén szerepe a hazai energiapolitikában A szén, ezen belül a tisztaszén szerepe a hazai energiapolitikában Bencsik János Klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. szeptember 16. Bánya-, Energia-és Ipari Dolgozók Szakszervezete szimpóziuma

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében. Horváth Attila Imre

Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében. Horváth Attila Imre Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében Horváth Attila Imre fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

A Hazai Dekarbonizációs Útiterv módszertanának és eredményeinek részletes bemutatása

A Hazai Dekarbonizációs Útiterv módszertanának és eredményeinek részletes bemutatása A Hazai Dekarbonizációs Útiterv módszertanának és eredményeinek részletes bemutatása Gyalai-Korpos Miklós MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ megbízott külső szakértő Összevont HDÚ munkacsoporti ülés 2013.

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában MET IX. Energia Műhely TELEPÜLÉSENERGETIKAI KÖRKÉP CONSRUMA 32, 2013. 04. 10. dr. Fábián Zsolt főtitkár Magyar Önkormányzatok Szövetsége A települési

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 8. NÉS Társadalmi vita EDUTUS Főiskola, Tatabánya

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztési főosztály 2011. május 19. Az előadás tartalma

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben