A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel"

Átírás

1 A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese 10 éve a geotermia szolgálatában IX. Geotermikus Konferencia Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara március 21.

2 1. Globális kitekintés szűkössé váló fosszilis energia éghajlatváltozás

3 Globális kísérlet zajlik Egy korlátlan növekedésre berendezkedett gazdaság próbálja növekvő igényeinket egy véges földi térben kielégíteni. Vida Gábor

4 Földünk megtelt-a tányérok üresek

5 Erőforrás-populációk

6 A globális energiafelhasználás alakulása energiahordozók szerint Mrd toe A fosszilis tüzelőanyagok meghatározóak maradnak még 2030-ig is a világon! Az energia iránti kereslet a világon 2030-ig 40%-kal nő. Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 10. sz p (BP Energy Outlook 2012)

7 A Föld-felszín melegedési adatsora

8 2. EU keretrendszer uniós dekarbonizációs útiterv magyar vonatkozások

9 A legnagyobb energiafogyasztók az EU-ban Az EU-27 energiafogyasztásának több mint 50%-áért kb. 300millió épület és 200 millió járműa felelős Épületek Ipar Közlekedés Σ szén 1,1% 3,6% 0% 4,7% olaj 8,9% 4,3% 30,6% 43,9% földgáz 14,4% 9,7% 0,1% 24,2% villamos energia 11,2% 8,4% 0,6% 20,2% megújulók 2,7% 1,5% 0,1% 4,3% egyéb 2,1% 0,7% 0% 2,8% ÖSSZES: 40,4% 28,3% 31,3% 100%

10 Miért kell hazai dekarbonizációs útiterv (HDÚ)? > Az EU DRM nem ad útbaigazítást arra, hogy az uniós szinten felvázolt kibocsátás-csökkentés hogyan oszlik majd meg az egyes tagállamok között. > A költségek szempontjából fontos tényező a szükséges intézkedések, beruházások minél hamarabbi megkezdése, ugyanis az időben történő cselekvés esetén a költségek valószínűleg számottevően alacsonyabbak, mint azok késleltetett megvalósítása esetén. Alapvető nemzetstratégiai érdekünk, hogy megfelelő a versenyképesség, a technológia-váltás és az éghajlatvédelem szempontjainak kiegyensúlyozott figyelembevételén nyugvó magyarországi dekarbonizációs tervvel készüljünk az európai dekarbonizációs tehermegosztásra.

11 Hazai dekarbonizáció szempontjából jelentős ágazatok Villamos- és hőenergia termelés = 36% Lakossági és közületi fűtés Közlekedés Műtrágya felhasználás, földhasználat Állattartás, mezőgazdasági technológiák Hulladékgazdálkodás Vas- és acélgyártás Fugitív kibocsátások = 95% Cement- és mészgyártás Kőolaj finomítás Vegyipar F-gázok felhasználása Élelmiszeripar Papíripar Tégla, cserép, kerámia, üveg gyártása 0% 5% 10% 15% 20% 25%

12 Áttérés egy új fejlődési pályára, amíg még lehet: Dánia > Dániában 2013 elejétől nem engedélyezett az újépítésű ingatlanokba olaj- illetve gázfűtést telepíteni. > 2016-tól a meglévő ingatlanok tulajdonosainak sem szabad új olaj és gázkazánt beépíteni. > Ehhez az állam támogatást nyújt. > Csak elektromos árammal vagy hőszivattyúval üzemeltethető fűtési rendszereket engedélyeznek a jövőben. > A törekvéseik: Forrás: magazin.hu/daniaban-tilos tol-gazzal-futeni-az-ujepitesuingatlanokban 2020-ig a dán energiafelhasználás 35 %-nak megújuló forrásból kell származnia, manapság ez 24% körüli érték. Az áramfelhasználás felét szélerőművekkel kell fedezni. A teljes átállást megújuló energiaforrásra 2050-ig kell elérni.

13 3. Magyar helyzetkép energetikai kiszolgáltatottság energiaszegénység az éghajlatváltozással szembeni sérülékenység területi különbségei

14 >Hazánk energetikai szempontból sebezhető, mert fosszilis energiahordozók importjából fedezzük energia-szükségletünk 62%-át. 77/2011. (X. 14.) OGY határozat A Nemzeti Energiastratégiáról >Ezen belül a földgáz szükségletünk 82%-a import.

15 Települési komfort szint 2007-ben Települési komfort szint ben és változása között: Forrás: OTK (2011)

16 Az éghajlati sérülékenység területi különbségei > Magyarországon különböző természetű, és eltérő okokra visszavezethető területi egyenlőtlenségek (pl. a nyugat keleti, a városias-vidékies térségek egyenlőtlenségei) figyelhetők meg. > Az éghajlatváltozás során bekövetkező hatásokra tovább mélyülhetnek a területi különbségek, ugyanis az egyes térségek más-más módon és mértékben sérülékenyek a változásokkal szemben. > A sérülékenység mértékét az éghajlati paraméterek, a természeti környezet jellemzői és a társadalmi-gazdasági mutatók > összessége határozza meg.

17 4. Hazai stratégiai válaszok Nemzeti Energiastratégia gyakorlati lépések az éghajlatvédelem forrásai Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

18 Nemzeti Energiastratégia > Az Országgyűlés október 3-án elfogadta a Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumentumot. > A nemzeti energiapolitika sarokkövei energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása megújuló energia a lehető legmagasabb arányban biztonságos atomenergia kapcsolódás az európai energia infrastruktúrához a hazai szén- és lignitvagyon fenntartható, környezetbarát felhasználása > Kapcsolódó stratégiák: Nemzeti Vidékstratégia Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia

19 Az Energiastratégia, mint keretrendszer > Folyamatban van a stratégiai keretrendszerbe illeszkedő cselekvési tervek kidolgozása is, amelyek tartalmazzák majd a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges részletes intézkedéseket, azok ütemezését, a fejlesztések forrásigényét. Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv Ásványvagyon Készletezési és Hasznosítási Cselekvési Terv Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv Távhőfejlesztési Cselekvési Terv Energetikai Iparfejlesztési és K+F+I Cselekvési Terv Szemléletformálási Cselekvési Terv > Ezt követi a jogszabályi környezet stratégiai célokhoz történő igazítása, melyre ráépülhetnek a támogatási, pályázati és pénzügyi rendszerek.

20 Megújuló energia a lehető legmagasabb arányban > Érdemleges intézményesített előrelépés nem történt > Az ÚSZT-KEOP átcsoportosított 106 milliárdos pályázati kerete áll rendelkezésre > Megkezdődött a HDÚ kidolgozása(mfgi-nak)

21 Források az éghajlatvédelem számára évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről > A kibocsátási egységek valamint a légiközlekedési kibocsátási egységek magyar állam általi értékesítéséből származó bevétel 50%-a az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást célzó hazai és nemzetközi tevékenységek támogatására, a magyar klímapolitika és zöldgazdaság-fejlesztés hatékony megvalósítására, az üvegházhatású gáz nyelők általi eltávolításának növelésére, a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat keretében kerül felhasználásra.

22 NÉS törvényi háttere > Néhány fontosabb új törvényi előírás a NÉS-ről A Kormány az Éghajlatváltozási Stratégiát ötévente felülvizsgálja. A felülvizsgálat előkészítéséről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik. A felülvizsgált Éghajlatváltozási Stratégiát az Országgyűlés fogadja el. > Új tartalmi követelmények a NÉS-re az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmigazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelése az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének céljait, prioritásait és cselekvési irányait tartalmazó hazai dekarbonizációs útiterv nemzeti alkalmazkodás stratégiai keretrendszer éghajlatváltozás megelőzését, valamint az éghajlatváltozásra való felkészülést és alkalmazkodást szolgáló szemléletformálási tevékenységek Forrás: évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről (törvénymódosítás: december 18-án)

23 HDÚ fő egységei > Kulcságazatok: energetika épületenergetika közlekedés agrárium ipar > Ágazati szereplők bevonásával forgatókönyvek létrehozása > Forgatókönyvek adatainak felhasználásával, egy karbon kalkulátor segítségével kibocsátási jövőképek (trajektóriák) generálása

24 5. Geotermikus készleteink Ásványvagyon-hasznosítási és Készletezési Cselekvési Terv geotermia hasznosítását érintő tervek

25 Ásványvagyon-hasznosítási és készletezési Cselekvési Terv (MBFH-MFGI) Elvégzett feladatok > Reálisan kitermelhető vagyon meghatározása nyersanyagonként. > A nyersanyag-potenciál nemzetgazdasági jelentőségének áttekintése. > Energiastratégia céljai szerinti fenntartható ásványi nyersanyag-készletezést biztosító cselekvési javaslatok megfogalmazása.

26 Vizsgált előfordulások Kőszén és lignit Szénhidrogének Hasadó anyagok urán Ritkaföldfémek Geotermia Gáztárolásra alkalmas földtani közegek

27 Helyzetkép > A Pannon-medence természeti adottságai kedvezőek a geotermikus energia hasznosítására. A világ- és kontinens átlagot meghaladó a természetes földi hőáram és a geotermikus hőlépcső. > A hőmérséklet mélységgel történő emelkedése az ország jelentős részén ~ C/km. Így 500 m mélységben az átlaghőmérséklet már C, 1000 m-ben C, 2000 m mélységben pedig C, a melegebb területeken akár C lehet. > Magyarországon 40 településen több mint 9000 lakást fűtenek geotermikus energiával, amelynek 80%-a a távfűtőrendszerekben, 20%-a egyedi fűtőrendszerekben hasznosul (BOBOK TÓTH 2010b). > A geotermikus energia mezőgazdasági célú felhasználásában a világ élmezőnyében vagyunk. A rendelkezésre álló hőlépcső kihasználását jelentősen javítani kellene. > Jelenleg a 2500 m alatti mélységtartományból történő geotermikus energiatermelés csak koncesszió alapján lehetséges.

28 Nemzeti Cselekvési Terv - geotermikus potenciál Magyarország geotermikus készleteit két fő mélység-tartományrabontva adjuk meg: > Sekély-geotermia:a hőszivattyús földhő-hasznosítás tartománya (0 150 m) -ezen belül külön vizsgáltuk a 0 10 m (talajkollektorok) és a méteres mélységtartomány potenciálját. > Mélygeotermia:közvetlen hasznosítás hőszivattyúzás nélkül, illetve elektromos áramtermelés. Ezen belül elkülönített készletkategóriákat és azok készleteit összesíti: A pannóniai összletekben tárolt készletek. A medencealjzatban a mélykarsztos-karbonátos és nem-karbonátos alaphegységi készletek. > A mély-geotermia esetén a fenntartható reális éves geotermikus kapacitás víztermeléssel 30 PJ/év, a sekélygeotermia(hőszivattyúzás) esetén pedig összesen 23 PJ/év. Forrás: Tóth György, Merényi László (MFGI) ThermoMap konferencia,

29 Következtetések > Az elvégzett becslések alapján Magyarország 2020-ig kitermelhető vagyona ha lenne elég gazdasági háttér a megvalósításhoz 1,5 EJ = 1500 PJ (190 PJ/év 8 év=1,5 EJ) > A 2009/28/EK (Megújuló energiára vonatkozó) irányelv szerint Magyarországon 2020-ra a megújuló energiahordozó felhasználás kötelezően elérendő mértéke az összes (primer) energiaigény 13%-a, azaz ~ PJ/év > A fenti cél eléréséhez szükségesnek és földtani oldalról lehetségesnek tartjuk a geotermikus energia termelés arányának növelését. > 2010-ben a geotermikus fűtési hőteljesítmény 4,23 PJ/év, az NCsT (2010) tanulmány 2020-ra 14,95 PJ/év teljesítményt tartott megvalósíthatónak, mely az adatok alapján, elvileg reális

30 Részlet a kormányhatározat tervezetből Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2014-től kezdődő új Európai Uniós költségvetési ciklus, illetve egyéb forrásból (például innovációs hozzájárulás) a bányászati és ahhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztésre rendelkezésre álló összegeket pályázatok formájában tegye elérhetővé a hazai vállalkozások és kutatóhelyek számára a szénhidrogének nem hagyományos kitermelési lehetőségeinek, a tisztaszén-technológiának, az uránbányászati eljárásoknak, a vízkivétellel nem járó geotermia villamosenergia-termelési célú hasznosításának műszaki megoldásainak, valamint a geotermikus visszasajtolás fejlesztésének érdekében.

31 6. Az MFGI vízgazdálkodással és geotermiával kapcsolatos főbb tevékenységei vízföldtani naplók és kútkataszter szakmai alapok jogszabályi háttérből eredő kötelezettségek nemzetközi együttműködés Nemzeti Cselekvési Terv - geotermikus potenciál

32 Érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok > A 103/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területek komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról Készíti: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Nemzeti Környezetügyi Intézet + országos, regionális és lokális közigazgatási szervek > komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat a bányászati koncesszió céljára történő kijelölés érdekében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat figyelembevevő vizsgálatokat jelenti

33 Vállalkozói kezdeményezések geotermikus koncessziós területekre : 16 vállalkozói kezdeményezés 9 db É&T (érzékenységi és terhelhetőségi) vizsgálati jelentés elkészült: Zalalövő, Szilvágy, Körmend, Gödöllő, Jászberény, Nagykanizsa, Ferencszállás, Kecskemét, Gádoros, Battonya Az elkészült jelentések letölthetőek:

34 Vízföldtani naplók és kútkataszter > A 30 méternél mélyebbre fúrt kutak üzemeltetési engedélyéhez szükséges vízföldtani naplók adatbázisát és > az országos kútkatasztert korábban a VITUKI kezelte. > A megszüntetett intézet e feladatait az MFGI veszi át. > A vízföldtani naplók adattára máraz MFGI-hez került, > a termálkutak adattárával kapcsolatos áthelyezésről még egyeztetések folynak az OVF-fel. > A rendszer működtetéséhez szükséges szoftver az OVF-nélvan jelenleg. > A vízgazdálkodási folyamatok felügyeletért a NeKI felelős. > A szervezetek közötti pontos feladat-és hatáskörmegosztást kormányrendelet fogja szabályozni, melynek előkészítése folyamatban van.

35 Geotermikus kutatások az MFGI-ben > Jogszabályi háttérből eredő kötelezettségek komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok (É&T) Geotermikus védőidom Vízbetáplálhatósági ( reinjectivity ) kérdések > Nemzetközi együttműködések Határral osztott hévíz- és geotermikus rendszerek EU-s harmonizációk, közös fejlesztések (GeoDH, ThermOMap) Vietnámi-Magyar TÉT > Sekély-geotermikus rendszerek modellezése > Sekély geotermikus monitoring, talajszonda-monitoring > Talaj hővezetési tényezőjének és hőmérséklet-vezetési tényezőjének tényezőjének mérése > Nemzeti Cselekvési Tervhez geotermikus potenciál számítása Forrás: Tóth György, Merényi László (MFGI) ThermoMap konferencia,

36 TRANSENERGY (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) Cél: A térségre vonatkozó fenntartható geotermikus energia és hévíz-gazdálkodás egységes rendszerszemléletű (földtudományi) értékeléseken nyugvó megalapozása; SLO, AT, HU és SK közös javaslata harmonizált gazdálkodási stratégiákra. MFGI vezető partner Projektvezető: Nádor Annamária Résztvevők: Albert G., Babinszki E., Balázs R., Budai T., Csillag G., Demény K., Gál N., Gáspár E., Gyalog L., Jerabek Cs., Jordánné Szűcs A., Kercsmár Zs., Lajtos S., Lantos Z., Maigut V., Maros Gy., Nagy P., Orosz L., Pálfi É., Palotás K., Rotárné Szalkai Á., Selmeczi I., Szőcs T., Tihanyiné Szép E., Tóth Gy., Turczi G., Uhrin A., Vikor Zs.

37 Transenergy feladatok közös harmonizált adatbázis jelenlegi hévízhasznosítások felmérése és értékelése földtani, vízföldtani és geotermikus modellek a teljes projekt-területre és 5 határral osztott mintaterületre szabályozási rendszerek áttekintése ajánlások közös fenntartható hévíz és geotermikus energia hasznosításra Eredmények elérhetőek: Földtani térmodellek Modellezett depresszió a pannon víztartókban Alaphegységi képződmények hőmérséklet térképe

38 Geotermikus modell hőmérséklet mérések fúrásokból Származtatott hőmérséklet eloszlások (2000 m mélységben) Geotermikus potenciálbecslés (hőmérséklet eloszlás a Mura-Újfalu fm. tetején)

39 Sekély-geotermikus rendszerek modellezése Különféle numerikus modellekkel, illetve azok összekapcsolásával vizsgáljuk: Talajszondák (talajhőcserélők) teljesítménye és kölcsönhatása a felszín alatti rétegekkel; Talajszondák körüli rétegek termikus viselkedése; Természetes és indukált vízáramlás hatása; Hatásterület becslése, szomszédos rendszerek egymásra hatása; Utánpótlódás/ fenntarthatóság/ termikus kimerülés kérdései; Épületgépészeti elemek, hőszivattyúk működése, hatásfoka, elérhető energia megtakarítás. Speciális/kísérleti esetek vizsgálata modellekkel: Felszín alatti szezonális hőtárolás lehetőségei; Kombinált napkollektoros és talajszondás rendszerek lehetőségei; Hőcserélős kúttá átalakított nagymélységű kutak lehetőségei.

40 PÉLDA Fűtésre és hűtésre használt talajszondás rendszer hőszivattyújának hatásfoka 20 évnyi működés során, különböző klimatikus viszonyok mellett (4 városban), 45 C-os és 55 C-os előremenő fűtési hőmérséklet-igény esetén, numerikus modellezés alapján. Főbb tanulságok: 45 C-os előremenő fűtési hőmérséklet-igény esetén a hatásfok lényegesen nagyobb, mint 55 C-os igény esetén. A modellezett körülmények mellett Budapesten kis mértékben ugyan, de fokozatosan csökken a hatásfok az évek múlásával, a talaj lassú lehűlése miatt (világoskék görbék). Felhasználás: Az energiaárak ismeretében a várható megtérülési idő könnyen számolható.

41 7. A Nemzeti Alkalmazkodási Központról szervezeti háttér tevékenység

42 > A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetszervezeti egysége, mely > elősegíti, hogy a magyar társadalom az éghajlatváltozás, az erőforrásválság, Mi a NAK? a világot érintő átalakulás > során a lehető legkisebb veszteségeketszenvedje el, > tevékenységének káros hatásait csökkentse és egy fenntartható életformát alakítson ki.

43 A NAK tevékenységei > Kutatás stratégiai dokumentumokelőkészítése: Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia Hazai Dekarbonizációs Útiterv Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia > Kormányzati közigazgatási tanácsadás: rendszerszintű értelmezési keret felállítása- nagyléptékű modellek leskálázása > Széles körű szemléletformálás: meta-adatbázis létrehozásával segíti a technológiai, gazdasági, közösségszervezési válaszok azonosítását reális alkalmazkodási csomagok kidolgozása az eltérő adottságú, társadalmi, gazdasági csoportok, intézmények számára > Hálózatszervezés: tudományos intézmények, civil szervezetek, gazdasági szereplők, szakpolitikusok bevonása a fenntarthatóság felé való átmenettel kapcsolatos tudás egymással történő megosztása

44 Természeti erőforrás kataszter > A feladat célja, hogy a stratégiai tervezésben releváns, országos szintű adatbázis létrehozásával biztosítsa a bányászati, vízgazdálkodási és energetikai hatóság számára a természeti erőforrások egészére vonatkozó egységes adatbázis elérhetőségét, valamint átfogó, területi szintű értékelést adjon a hazai természeti erőforrások mennyiségi és minőségi jellemzőiről. > A vizsgálat során az elméleti készlet azon részének meghatározására törekszünk, amely figyelembe veszi, hogy a megújuló energiahordozók készleteit természeti, környezeti és jogi, szakpolitikai feltételek korlátozzák. > Összeállítjuk a természeti erőforrások aktuális mennyiségi és minőségi jellemzőit tartalmazó egységes települési szintű adatbázist.

45 Feldolgozandó adatrétegek > nemfémes ásványvagyon, fémes ásványvagyon, ásványi energiahordozó készletek, felszíni és felszín alatti vízkészletek nagysága, minősége > szélenergia, napenergia, biomassza, geotermikus energia, vízenergia potenciál > talaj termőképessége(szántóföldi kultúrák, erdő) és területhasználata > hulladékok energetikai célú felhasználási potenciálja > elkészítjük az egyes természeti erőforrások területi elemzését, értékelését(2014-re áthúzódó feladat) > integráljuk a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe, ennek keretében a folyamatos adatszolgáltatás biztosítása (2014-re áthúzódó feladat).

46 Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) > Célkitűzés: A hosszú távon ható globális folyamatok hatásai miatt bekövetkező változásokra történő felkészült reagálás a klímabiztonsági, az energiabiztonsági, élelmiszer- és vízbiztonsági kérdéskörök területi és ágazati stratégiai integrációjának elősegítése Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területi megalapozása, a változásokkal szembeni társadalmi-gazdasági, környezeti sérülékenység vizsgálatával és értékelésével Objektív információk biztosítása a rugalmas döntés-előkészítés, döntéshozás és fejlesztéspolitikai tervezés részére

47 Köszönöm a figyelmet!

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Célkitűzések és realitás

Célkitűzések és realitás Tervezés erőforrásainkkal: az energetikai ásványvagyon-gazdálkodási Cselekvési Terv Nádor Annamária Fancsik Tamás, Püspöki Zoltán, Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László, Török Kálmán, Falus György "Természeti

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek minőségirányítása

A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek minőségirányítása A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek minőségirányítása Holoda Attila energetikai helyettes államtitkár Klíma-, és Energiaügyért felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 8. NÉS Társadalmi vita EDUTUS Főiskola, Tatabánya

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben