A geotermikus energia szerepe a magyar energiapolitikában. Bencsik János Klíma- és Energiaügyért felelős államtitkár Május 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A geotermikus energia szerepe a magyar energiapolitikában. Bencsik János Klíma- és Energiaügyért felelős államtitkár 2011. Május 3."

Átírás

1 A geotermikus energia szerepe a magyar energiapolitikában Bencsik János Klíma- és Energiaügyért felelős államtitkár Május 3.

2 Magyarország energetikai helyzetképe Energiafüggőségünk meghaladja a 62%-ot Saját fosszilis energiakészletünk korlátozott Földgázfelhasználásunk túlsúlyos, 82%-át importból szerezzük be Erőműparkunk elöregedő stádiumban van Megújuló-energia hasznosításunk mindössze 7,3% Épületeink energiafelhasználása pazarló

3 Hő ellátás százaléka Hazai energetikai helyzetkép 100% - hőenergia felhasználás - 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Villamos energia Tűzifa Távhő Szén Olaj Földgáz 10% 0%

4 Magyarország hőenergia mixe 100% 90% 80% 70% 10% 9% 11% 20% 5% 9% 37% 60% 50% 40% 30% 70% 65% 2% 61% Megújuló energia Szén Olaj Földgáz 20% 10% 0%

5 Ellátásbiztonság Versenyképesség Fenntarthatóság Az Energiastratégia célrendszere Fő cél: fenntartható és biztonságos energiaellátás megteremtése, amely a gazdaság versenyképességét maximálisan kiszolgáló szektorként működik. Eszközök Vidékfejlesztés Környezet- és természetvédelem Oktatás és foglalkoztatás Társadalmi és szociális szempontok Gazdaságélénkítés

6 Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve

7 NCST célja és célrendszere A megújuló energiák hasznosítására való áttérés nem cél, hanem eszköz! Primer célok: 1) Munkahelyteremtés 2) Külső energiafüggőség csökkentése 3) Versenyképesség fokozása 4) Vidékfejlesztés 5) Életkörülmények javítása Szekunder célok: 1) Ellátásbiztonság 2) Fenntarthatóság 3) Gazdaságélénkítés 4) Az energiaszegénység csökkentése

8 Megújuló energia A villamos energia és hűtés-fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók megoszlása Geotermikus energia + hőszivattyú 8% - 4,48 PJ Geotermikus energia + hőszivattyú 19% - 22,42 PJ

9 A következő időszak kiemelt céljai: közintézmények, lakóépületek és kertészetek hőellátásának biztosítása meglévő termálenergia kapacitások gazdaságos felhasználása ahol a hőigény fennáll és kedvezőek a geológiai adottságok: új kutak létesítése fürdőrekonstrukciós és -fejlesztési program

10 Magyarország Geotermikus potenciálja, 2000 méter mélységben - a geotermikus gradiens kiemelkedően magas - korlátozó tényező a finanszírozás - a beruházások során törekedni kell a komplex hőhasznosításra

11 Fűtés-hűtés (ktoe) Villamso energia (MW) Hőszivattyú és geotermikus energia célkitűzések 2020-ig Hőszivattyú Geotermikus energia

12 Szabályozási környezet

13 A kötelező átvételi rendszer átalakítása A megújuló energiatermelésben technológia típusonként, méretkategóriánként differenciált átvételi ár kerül bevezetésre A technológia fejlődésével a támogatás mértéke időnként felülvizsgálatra, és az új belépők esetén megváltoztatásra kerül A támogatás futamideje technológiától függetlenül 15 év A társadalmi hasznosság kifejezése érdekében bónuszfelárak megállapítására kerülhet sor A kötelező átvétel lejártát követően, ahol a további üzemeltetés támogatás nélkül nem lehetséges, de jelentős társadalmi hasznot hajt, barnatarifa alkalmazására kerülhet sor A túlzott támogatás elkerülésére, valamint a fogyasztói érdekekre való tekintettel éves támogatási korlát meghatározására kerül sor, mely az új belépőkre vonatkozik A részletes szabályok kidolgozása és jóváhagyása május végéig megtörténik, jóváhagyás céljából megküldésre kerül Brüsszelnek

14 Szabályozási környezet A Bányatörvény pontja értelmében a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész. A zárt területen a kidolgozás alatt álló kormányrendelet által szabályozott komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat lefolytatása, valamint a szükséges hatósági engedélyek kiadása, és a koncessziós szerződés megkötése után kezdhető el az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia kiaknázása.

15 Koncessziós pályázat előfeltétele A miniszter a vizsgálatok lefolytatását követően csak azokat a zárt területeket hirdeti meg, amelyekre vonatkozóan elvégzett érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok figyelembevételével a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik.

16 Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat A geotermikus energia hasznosítására vonatkozó engedélyek kiadását vizsgálat előzi meg, amely kiterjed: környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, területfejlesztési, közlekedési és ásványvagyon-gazdálkodási szempontokra.

17 Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat A vizsgálatot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és a Magyar Állami Földtani Intézet bevonásával végzi, amelynek eredményéről összefoglaló földtani jelentést készít. A jelentés meghatározza azokat a területeket, ahol bányászati tevékenység nem folytatható, illetve meghatározza a bányászati tevékenység folytatásának követelményeit azokat a technológiákat, amelyek a bányászati tevékenység folytatása során nem alkalmazhatóak a koncesszióra kijelölhető terület megjelölését és a területre vonatkozó korlátozásokat és követelményeket a koncesszióra kijelölhető területre vonatkozó, a bányászati tevékenységet elősegítő földtani, geofizikai adatokat, térképeket, valamint ezek értékelését, és a vizsgálati eredmények bemutatásához szükséges egyéb térképet és adatot

18 Szakkérdések eljáró hatóságok Vizsgálandó szakkérdés A tervezett koncessziós tevékenység érint-e oltalom alatt álló területet (természetvédelmi terület, NATURA 2000 terület), és a környezetre, természetre (felszíni és felszín alatti vizekre, hasznosítási lehetőségeire, a földtani közegre, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre, a levegőtisztaságra) gyakorolt hatása. A koncessziós tevékenység természetes gyógytényezőre, gyógyhelyre gyakorolt hatása. A koncessziós tevékenységgel összefüggésben a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó követelmények. A koncessziós tevékenységgel összefüggésben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó követelmények. A koncessziós tevékenység erdőre gyakorolt hatása. A tervezett koncessziós tevékenységnek az országos és helyi közutak közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása. Közigazgatási szerv Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség Megyei, fővárosi kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve Megyei földhivatal, Budapesten a Fővárosi Földhivatal Megyei, fővárosi kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatósága Megyei, fővárosi kormányhivatal erdészeti igazgatósága Fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

19 Szakkérdések eljáró hatóságok Vizsgálandó szakkérdés A tervezett koncessziós tevékenységnek a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása. A tervezett koncessziós tevékenységnek a biztonságos hajóforgalom lebonyolítására, a vízi közlekedési létesítmények működésére gyakorlat hatása. A tervezett koncessziós tevékenységnek a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára gyakorolt hatása. A tervezett koncessziós tevékenységnek a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatainak ellátására gyakorolt hatása. A tervezett koncessziós tevékenység érint-e helyi oltalom alatt álló (önkormányzati rendeletben meghatározott) területet, és a helyi építési szabályzatnak való megfelelése. A tervezett koncessziós tevékenység érinti-e kulturális örökség elemeit. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Légügyi Hivatal Közigazgatási szerv Honvéd Vezérkar Főnöke Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző Megyei, fővárosi kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

20 Visszasajtolási dilemmák Fenntarthatóság biztosítása kockázati tényező, ha a visszapótlódás lassabb, mint a kitermelés + koncentrált sótartalom Elsődleges korlátok mennyiségi/minőségi Kezelendő problémák a visszasajtolási réteg földtani összetétele eltérő (homokkő + mészkő) az ország területén a vízrétegek összekeveredhetnek költséges technológia a kertészetek ellehetetlenülnek

21 Elsődlegesen vízgazdálkodási kérdésről van szó Ugyanakkor jelentős energetikai vonatkozása is van Foglalkoztatás növelésére az agrárium területén csak a munka intenzív kertészetek esetében van reális lehetőség A három ágazat egyeztetésére van szükség A kezdeményezés megtörtént!

22 Új Széchenyi Terv

23

24 Rendelkezésre álló közvetlen források KEOP pályázatok Karácsonytól-Húsvétig 40 milliárd (35 milliárdról döntés született) Épületenergetikai konstrukciók (+ZBR) 30 milliárd (15.3 milliárdról döntés született) Megújuló energia konstrukciók 29.3 milliárd Szemléletformálás 4.8 milliárd Zöldgazdaság fejlesztési adatbázisok + környezetvédelmi informatikai fejlesztések 5.4 milliárd Összesen: ~110 milliárd

25 Megújuló energia konstrukciók: 29.3 Mrd forint Helyi hő- és hűtési igény kielégítése: megújuló energiatermelő berendezések telepítése. Pályázni lehet: napenergia, szélenergia, biogáz, depóniagáz, geotermikus energiahasznosításra, hőszivattyús rendszerek telepítésére, közösségi távfűtő rendszerek kialakítására, illetve átalakítására. 7 milliárd forint millió Ft között. Villamos energia, kapcsolt energia, biometán termelésre: napenergia, szélenergia, biogáz, depóniagáz, geotermikus energiahasznosításra milliárd forint millió között. Geotermikus alapú hő-, illetve villamos energiatermelő projektek előkészítése: kutak fúrási helyének meghatározása, kutatófúrás elvégzése, tervek, engedélyeztetési dokumentációk elkészítése milliárd forint millió Ft között. Távhőszolgáltatás energetikai korszerűsítése: energiahatékonyság, távvezetékek korszerűsítése, hőközpontok korszerűsítése, távhőrendszer bővítése. 2.1 milliárd forint Ft millió között. Megújuló energia alapú térségfejlesztés: térségi és helyi gazdaságfejlesztő hatású mintaprogramok előkészítése kétfordulós eljárásban. Teljes értéklánc felállítása: alapanyag előállítása, technológiai beruházás, felhasználói oldal megteremtése. 6 milliárd forint Ft millió között. Megújuló energia felhasználás növelése a Közép-Magyarországi Régióban: helyi hűtési-fűtési igények kielégítése, villamos energiatermelés, biometán előállítás. 1 milliárd forint Ft millió között.

26 Legjobb gyakorlatok

27 Geotermikus közműrendszer - Hódmezővásárhely Cél: a földgáz kiváltása a használati meleg víz (HMV) és hőenergia előállításban. HMV rendszer: 2 db m mély kút, C-os ivóvíz minőségű hévíz, 4200 m vezeték, 2800 távfűtött lakás, 10 közintézmény, városi sportuszoda

28 Geotermikus közműrendszer - Hódmezővásárhely Célok: Három 2000 m-nél mélyebb termelőkút és két visszasajtoló termálkút (80-88 C-os termálvíz) 500 m távvezeték-hálózattal sorba kapcsolt távfűtőművekbe kerül; ennek célja a HMV rendszer cirkulációs hőveszteségeinek teljes pótlása és a fűtési hőenergia szükségletek egy részének kielégítése. Jelentős költségmegtakarítás: HMV előállítás költsége %; A fűtési hőenergia előállítás költsége visszasajtolással együtt 30-35%-a a földgáz alapúnak. 4-4,5 millió m 3 földgázt vált ki és 7600 t/év CO 2 kibocsátást takarít meg

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További információ:

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztési főosztály 2011. május 19. Az előadás tartalma

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese 10 éve a geotermia szolgálatában IX. Geotermikus

Részletesebben

A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János

A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Keretfeltételek Az emberi közösség életfeltételeit összetett rendszer biztosítja. A rendszer belső elemei

Részletesebben

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről

Részletesebben

A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János

A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János A Kormány energiapolitikai célkitűzései Bencsik János államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Keretfeltételek Az emberi közösség életfeltételeit összetett rendszer biztosítja. A rendszer belső elemei

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

Nemzeti Energiastratégia

Nemzeti Energiastratégia Nemzeti Energiastratégia 2010-2030 Átmenet a fenntarthatóság irányába Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. November 24. 1 Fenntarthatóság felé való átmenet A környezet feltételét,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Jó gyakorlatok a megújuló energia felhasználásának területéről Nagykanizsa, 2014. március 26. Előadó:

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

2014. október Véglegesítés előtti anyag készítette: dr. Gajdics Ágnes, EMLA

2014. október Véglegesítés előtti anyag készítette: dr. Gajdics Ágnes, EMLA Közösségi energia szabályozása Magyarországon - a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete 2014.

Részletesebben

A bioenergia hasznosítás ösztönzése, támogatása Magyarországon

A bioenergia hasznosítás ösztönzése, támogatása Magyarországon A bioenergia hasznosítás ösztönzése, támogatása Magyarországon Alföldy-Boruss Márk Bioenergia a jövő energiaforrása Budapest, Német-Magyar Gazdaság Háza 2012. október 16. Energiafogyasztás (Exajoule/év)

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában MET IX. Energia Műhely TELEPÜLÉSENERGETIKAI KÖRKÉP CONSRUMA 32, 2013. 04. 10. dr. Fábián Zsolt főtitkár Magyar Önkormányzatok Szövetsége A települési

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

A magyar energiapolitika kihívásai

A magyar energiapolitika kihívásai A magyar energiapolitika kihívásai Energiagazdálkodás: a jövő lehetőségei és korlátai Világgazdaság Konferencia 2013 május 9. Bencsik János Kiinduló megállapítások BME Gazdasági és Menedzsment szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) 2012. november 26. társadalmi egyeztetésre bocsátott változat Készült: Széphő Zrt. gondozásában TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

Részletesebben

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban AKCIÓTERV a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban Tartalomjegyzék 1. Háttér... 2 2. A GEO.POWER projekt keretében azonosított jó gyakorlatok... 3 2.1. Távfűtő rendszer,

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Magyarország fenntartható fejlődése

Magyarország fenntartható fejlődése Magyarország fenntartható fejlődése A magyar kormány fenntarthatóság érdekében tett intézkedéseinek bemutatása Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben