PTE ILLYÉS GYULA GYAKORLÓISKOLA, GYAKORLÓÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PTE ILLYÉS GYULA GYAKORLÓISKOLA, GYAKORLÓÓVODA"

Átírás

1 PTE ILLYÉS GYULA GYAKORLÓISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA Cím: 7100 Szekszárd, Mátyás k. u. 5. Telefon: Web: gyakorlo.pte.hu

2 Elmondod, elfelejtem. Megmutatod, tán megjegyzem. Ha együtt csináljuk, akkor megértem. (kínai mondás) Kedves Szülők! Gyermekük első osztályos lesz! Fontos döntés előtt állnak: iskolát kell választaniuk. Ebben szeretnénk Önöknek segíteni. Önöknek írtuk bemutatkozó levelünket. Az intézmény sajátosságai: A PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda Szekszárdon Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézményének egységeként látja el a 3-14 éves korú gyermekek nevelését. A korszerű oktatás- nevelés bázisa, hiszen 35 éve foglalkozik a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésével. A pedagógiai gyakorlat alkotóműhelyévé válva kialakítottuk a gyakorlós szellemiséget, melynek jellemzői: az odafigyelő, serkentő környezet; a szülőkkel való folyamatos együttműködés; sokoldalú fejlesztés; az intézményrendszeren belüli átmenetek megkönnyítése; a szakmai tudás átadásának igénye és gyakorlata; széleskörű sokszínű kommunikáció. A szellemiség fenntartása megköveteli, hogy pedagógusaink folyamatosan megújuljanak, nyitottak legyenek a kihívásokra, alkotó módon találjanak megoldásokat, és ezeket képesek legyenek a partnerek számára is átadni. A megyeszékhely legnagyobb iskolájaként 2010 óta Tehetségpont, 2011 óta referenciaintézmény vagyunk. A Gyakorlóiskola e sokrétű feladat ellátásához megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az osztálytermeken kívül 2 nyelvi, 2 számítástechnikai és egy technika szaktanterem szolgálja a színvonalas oktatást. Intézményünk önálló könyvtárral is rendelkezik. Tornatermünk jól felszerelt, mérete lehetővé

3 Terveink szerint az osztályok kiegészítő tevékenységei: 1. a osztály: Úszás (idegen nyelv) 4. osztályig az osztály órarendjében lévő heti 3 úszás óra fokozza a gyermekek fizikai és szellemi teherbírását. Megszeretik és igényük lesz a rendszeres mozgásra. A sport önfegyelemre nevel. Felső tagozatban igény szerint a város úszó szakosztályában illetve iskolánk DSK foglalkozásain folytathatják ezt a tevékenységet. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kitartó munka eredményeként többen értek el kiemelkedő eredményt az úszás területén (megyei és országos helyezést). Más sportágakban is edzenek, eredményesen versenyeznek tanulóink. Az ebbe az osztályba járó gyermekek angol nyelv és Helen Doron nyelvoktatást választhatnak. 1. b osztály: Csoda-vár Ebben az osztályban a gyermekeknek olyan tevékenységeket kínálunk, melyek személyiségük minél teljesebb fejlődését szolgálják. Minden évben egy más műveltségi, művészeti területbe tekinthetnek be, megkönnyítve a későbbiekben a választást egy-egy terület mélyebb megismeréséhez. Tanulóink délután az alapfokú művészeti iskolánkban is folytathatják tehetségük kibontakoztatását. Ízelítőt kapnának: mozgáskultúrából (tánc), ének-zenéből, képzőművészetből, bábjátékból, drámajátékból. Az ebbe az osztályba járó gyermekek német nyelvet tanulnak. 1. c osztály: Informatika - angol Ebben az osztályban alsó tagozaton órarendi keretben heti 1 órában ismerkednek a gyerekek a számítógép kezelésével, az informatika alapjaival. Lehetőséget biztosítunk 7., 8. osztályra az ECDL vizsgára való sikeres felkészülésre. Az elmúlt 3 évben közel 100 tanulónk tette le 8. év végére a vizsgát. Az osztály arculatával összhangban az informatika mellé angol nyelv tanítását kínáljuk.

4 A 2013 / tanévben induló osztályok bemutatása Tanítók: 1. a OSZTÁLY Zágonyi Beáta Szentpáli Eszter Hogy gyermeke szeressen iskolába járni, fontosnak tartjuk egy kölcsönös együttműködésen alapuló, szeretetteljes bizalmi kapcsolat kiépítését a szülők, a tanulók és a pedagógusok között. Szeretnénk, ha a kisgyermekek bátran fordulnának hozzánk és társaikhoz is, ha segítségre van szükségük. Derűs, biztonságot adó, elfogadó légkörben, változatos programokkal törekszünk céljaink elérésére. Az anyanyelv alapjait a Meixner - módszeren alapuló tankönyvcsalád segítségével sajátítjuk el. Az olvasástanítás szótagoló módszerrel történik majd. Ez segíti a kifejező hangos olvasást, és egyben megalapozza a pontos szövegértést és helyesírást. A matematika birodalmába a Mozaik Kiadó Sokszínű matematika című tankönyvcsaládjának segítségével lépünk be. Fő célunk a tantárgy megszerettetése, a számolási készség, a logikus gondolkodás megalapozása az egyéni képességek figyelembevételével.

5 Osztálytanító: 1. b OSZTÁLY Glószné Pálinkás Erika Az óvodából iskolába induló gyermekeket az új világban új feladatok várják. Számomra fontos, hogy: - örömmel lépjenek iskolába, - sikerélményük legyen, - átéljék a felfedezés örömét. Szeretném, hogy legyen: - minden gyermeknek fontos a tudás, - élmény a munka, - öröm a tanulás. Együttműködésükre számítok, segítségemre számíthatnak. Az általam választott olvasás írástanítás alapja a szótagoló olvasás késleltetett írástanítással. Célja: az értő olvasás és a helyesírás alapozása. A matematika legfontosabb eleme a gyermeki tevékenység, a tapasztalatszerzés, apró lépésekre bontott tananyaggal. Az elmúlt években tanítványaimnak a tudatos tanulásszervezéssel élménnyé vált a napi munka.

6 1. c OSZTÁLY Tanítók: Szabó Matild Kovács Erzsébet Elsődleges célunk az óvoda iskola átmenet megkönnyítése, a sikeres iskolai beilleszkedés, a tanulás megszerettetése, hiszen ez az alapja a harmonikus személyiségfejlődésnek és az alapismeretek optimális elsajátításának is. Ezt a gyermekek egyéniségéhez, életkori sajátosságaihoz, érettségéhez és képességeihez igazított játékos és korszerű pedagógiai módszerek, interaktív tananyagok alkalmazásával kívánjuk elérni. Fontosnak tartjuk, hogy testi-lelki fejlődésünk érzelmi biztonságot adó, kiegyensúlyozott légkörben történjen. Olyan közösség kialakítására törekszünk, amelyben a gyermekek átélhetik az egymásra figyelő, alkalmazkodó, elfogadó, segítő együttműködés örömét, s elsajátíthatják a társas együttlét, az önérvényesítés, a kapcsolatépítés és a viselkedés szabályait. Betűországgal a Meixner tankönyvcsalád ismerteti meg a gyermekeket színes, a képességek szerint differenciálást lehetővé tevő, szótagoló olvasási és késleltetett írástanítási módszerrel. Fokozatosan, és kellő alapossággal, sikerorientált módon vezeti végig a gyermekeket a hangok és betűk világától egészen az értő olvasás elsajátításáig. A Mozaik Kiadó Sokszínű matematika című tankönyvcsaládját választottuk a matematika világába való belépéshez. A hétköznapi matematika alapjainak megteremtését, a számolási készség, a problémamegoldó gondolkodás egyénre szabott fejlesztését tűzzük ki célul.

7 teszi, hogy két tanulócsoportnak egy időben tarthassunk órát. Az iskola épületét sportpálya és játszóudvar veszi körül. A testmozgás, a sport fontos szerepet kap intézményünkben. Délutánonként különböző edzésekre járhatnak a gyerekek: labdarúgás, atlétika, úszás; a lányok választhatják még a tornát, a kosárlabdát és a kézilabdát is. Az utóbbi években egyre népszerűbb lett a síelés, így évente 2 alkalommal szervezünk sítábort, a szülők is eljöhetnek gyermekükkel. A nyári szünetben pedig a Balatonra visszük diákjainkat nyaralni. Iskolánk céljainak, feladatainak meghatározásakor figyelembe vettük tanulóink és szüleik igényeit. Vagyis egy sokrétű, átfogó pedagógiai programot állítottunk össze: igyekszünk gyakorlatias, jól alkalmazható tudást nyújtani diákjainknak, illetve a lassabban haladó növendékeinknek minden lehetőséget megadunk a felzárkózáshoz. Ebben a munkában nagy segítségünkre van iskolánk fejlesztőpedagógusa és pszichológusa. Alsó és felső tagozaton is kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. Külön időkeretet biztosítunk tehetséges tanulóink fejlesztésére, versenyekre való felkészítésére. Ennek eredményeként tanítványaink szép sikereket érnek el megyei, országos, sőt nemzetközi versenyeken is. A megyében működő középiskolai Tehetségpontokkal (Garay János Gimnázium, I. Béla Gimnázium, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium) szakmai együttműködésen alapuló kapcsolatot tartunk fenn. Felső tagozaton nagy gondot fordítunk diákjaink továbbtanulására. Pedagógiai munkánkban lényeges szerepet kap, hogy tanulóink képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel jó kapcsolatot alakítsunk ki, a Szülői munkaközösséggel folyamatosan konzultálunk.

8 PTE ILLYÉS GYULA GYAKORLÓISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA OVI- SULI PROGRAMJA nov. 5. hétfő ebédlő dec. 10. hétfő ebédlő A mi iskolánk a Gyakorlóiskola! Az iskola életének bemutatása, tájékoztatás az intézményről A tanító nénik és a nyelvoktatás bemutatása Játék a tanító nénikkel (mozgás, számítógép, észpörgető játékok) Várjuk együtt a karácsonyt! Közös adventi készülődés, ajándékkészítés Neveljünk együtt! Beszélgetés a nevelés legfontosabb kérdéseiről szülők gyerekek gyerekek szülők febr. 5. kedd 2.óra 4.a 4.b 4.c oszt márc. 25. hétfő ebédlő Nyitva van a sulikapu Óralátogatási lehetőség a 4. osztályokban től várunk minden érdeklődőt. Hóvirágos zöld szoknyában Tavaszi foglalkozás Meséről mesére A mese szerepe az iskolába készülő gyerekek életében szülők gyerekek szülők Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Címünk: Szekszárd, Mátyás király u. 5. Tel.:

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA és Alapfokú Művészeti Iskola 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 5 A) ÁLTALÁSOS ISKOLA... 7 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 I/1. Pedagógiai

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben