A meteorológiai modellek talajadatbázisainak összehasonlító elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A meteorológiai modellek talajadatbázisainak összehasonlító elemzése"

Átírás

1 A meteorológiai modellek talajadatbázisainak összehasonlító elemzése Pirkhoffer E. Czigány Sz. Gyenizse P. Nagyváradi L. 1. Bevezetés, célkitűzés A meteorológiai-éghajlati modellezés, az éghajlatváltozás problémakörének lezáratlansága folytán, a tudományos közélet mindennapjainak része. Egy meteorológia modell több paraméter alapján dolgozik és készíti el a különböző előrejelzéseket. Munkánk során az MM5 (NCAR-PSU Mesoscale Model) talajtani paramétereit vizsgáltuk. Legfontosabb szempontnak azt tekintetük, hogy megvizsgáljuk: a modellben megtalálható alapadatok cseréje illetve, pontosítása lényegi eltérésként jelentkezik a modellszámítások során, vagy elégséges a program alapadatbázisait felhasználni a modellezési eljárásban. A magyar adatbázisok közül, a talajtani peremfeltétel összehasonlítására az Agrotopográfiai adatbázist használtuk fel. 2. Az adatbázisok összehasonlítása A fizikai talajféleséget több elemző is felhasználta a meteorológiai modellezésben. Esetünkben az MM5 modellben kellett új adatbázis konvertálni. A konverzió előtt egy adatbázis összehasonlítást hajtottunk végre, a beépített alapadatok valamint, a Magyarországra specifikusan felmért talajtani adatbázis, az Agrotopo között. Az összevetés legfontosabb oka, hogy a peremfeltételek parametrizációja alapvetően meghatározza a modell későbbi lefutásának lehetőségeit. Hiszen ezek az adatok csak egyszer kerülnek betöltésre, ennek következtében nem változnak a modellezés során. 1. ábra. Az MM5 folyamat modellje forrás: MM5 USER GUIDE 1

2 Az MM5 TERRAIN modulban használt peremfeltételek a következők (1. ábra): magassági modell, amely a felszíni domborzati viszonyokat tartalmazza, a földhasználati/vegetációs alapréteg, a felszíni vízborítási viszonyok, a talajtípus, valamint a mélységi talajhőmérsékletek. Az adatok hat felbontásban érhetőek el, 1 fokos (111 km), 30 (55 km), 10 (18,5 km), 5 (9.25 km) valamint 2 (3,7 km) perces, valamint 30 (0,927 km) fokmásodperces lehatárolással. Ettől eltérő a felszínalatti talajhőmérséklet adat, amely csak 111 kilométeres felbontásban elérhető. Külön ki kell emelni, hogy a modellekben alkalmazott talajfizikai jellemzők a talajok hő- és vízgazdálkodási tulajdonságai miatt meghatározóak a peremfeltételek megadásánál (Ács 2002). Az eredeti MM5 adatbázis tartalma, talajtani megközelítésből különböző pontosságú. Az Észak-Amerikai területek jól felmértek és definiáltak, míg pl. a Magyarországra eső adatok pontatlanok, néhol használhatatlanok (2. ábra). Ebből következően az adatbázisok cseréje nagyságrendekkel pontosíthatja a modell előrejelzéseinek hatékonyságát. agyagos- kőzetliszt 2. ábra. Az MM5 modellben tárolt fizikai talajtípus térkép Magyarország területére (forrás: MM5 USER MANUAL) Ha ránézünk az MM5 talajtérképre (2. ábra), akkor már elsőre érzékelhető, hogy a foltok elnagyoltan ábrázolják a fizikai talajféleségek magyarországi elterjedését. Bár az elviekben megfogalmazott cél, a majd 1 kilométeres felbontás megvalósítható, de az adatbázis mögöttes tartalma nem tudja ezt tartani. Ami a modell által generált ábráról már nehezen azonosítható, az a tematikus tartalmi helyesség. 2

3 3. ábra Az MM5-ben tárolt felszínhasználati térkép Magyarország területére (forrás: MM5 USER MANUAL) A felbontásból adódó pontosság természetesen csak azt jelenti, hogy minden 1 kilométeres rácshoz van hozzárendelt érték. A lefedettségi pontosság ennél sokkal rosszabb, ami alatt a vizsgált terület felett elhelyezkedő, az objektumok számával jellemzett arányszámot értjük. Az MM5 98 önálló egységgel biztosítja a teljes lefedettséget, melyek közül több polygon mérete is elhanyagolhatónak számítható, mert csak a Duna vonalának bizonyos pontjain jelez vízborítottságot. Ezek nem klasszikus értelemben vett sliver vagy forgácspoligonok (Márkus 2004), hanem az eredeti adatbázisból, a felbontás változás a során (filterezés) eltűnt értékek maradványai. A lefedettség az Agrotopgráfiai adatbázis esetén 3311 egységet jelent. Ami azt mutatja, hogy a valóságban az MM5 adatainak pontossága és előrejelzési biztonsága 949 km 2 tehát 30 x 30 kilométeres egységekben, felbontásban lenne elfogadható, míg ez az érték a magyar adatbázis esetén 28 km 2, ami 5 x 5 kilométeres felbontást biztosít. Tehát az 1 km bármilyen átalakítás során csak az eredeti adatokból már le nem vezethető pontosításokhoz vezet. Mindkét adatbázis sajátos interpolálási technikával oldotta meg, a nem mért helyeken az adatok beillesztését. Az Agrotopo adatbázisa a domborzati jellemzőkkel (4. ábra), a szintvonalak lefutásának figyelembevételével segítette a homogén agroökológiai egységek kialakítását, valamint több szubjektív elemet is tartalmazott, amelyet röviden csak a szakemberek helyismerete fogalommal foglalhatunk össze. 3

4 4. ábra. Az Agrotopo poligonjainak határai jól követik a domborzat változékonyságát a dombés hegyvidéki területeken (szerk.:pirkhoffer E.) Ehhez hasonlóan az MM5 adatai, a nagytájak határainak figyelembevételével, valamint ugyancsak a domborzat felhasználásával interpoláltak, amely eljárások nem tekinthetők elfogathatónak a talajok 1 kilométer felbontású ábrázolásánál. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a hasonló magassági adatokkal jellemezhető, valamint az Alföld nagytájba sorolható Mezőföld, és Duna-Tisza közötti síkvidék azonos talajtípussal történő ábrázolása. 5. ábra A kisebb relieffű alföldi területeken is a domborzat segíti a talajtípusok térbeli interpolációját (szerk.: PIRKHOFFER E.) 4

5 km Agrotopo MM homok os homok homokos homokos agyagos agyagos agyag tőzeg víz durva vázrészek fizikai talajtípus 6. ábra Az Agrotopo és az MM5 fizikai talajtípus modellek összehasonlítása (szerk.: PIRKHOFFER E.) A tartalmi pontosság meghatározására összehasonlítottuk az adatbázisokban tárolt talajtípusokhoz tartozó területi lefedettségeket. Természetesen az 1: méretarányú Agrotopot tekintettük az alapnak, mivel ennek a felvételezése nagy pontossággal történt, míg az eredeti MM5 adatbázis, a még nagy hibahányaddal dolgozó távérzéklet adatokból származik. Látható, hogy az MM5 lényegesen túlértékeli a kisebb szemcsetartományú talajtípusokat, míg pl. az Agrotopohoz mérten alulbecsüli a homokok részarányát a vizsgált területen (6. ábra). 7. ábra. (Magyarázat a szövegben.) (szerk.: PIRKHOFFER E.) 5

6 A program által generált Lambert kúpvetületű pontokból létrehoztunk egy ArcView raszter állományt, majd ebből egy fizikai talajtérképet generáltunk. Az elkészített ábrára rávetítettük az általunk használt Agrotopo réteget, hogy összehasonlítsuk a területi lefedettséget az amerikai modellben. Azonosítási pontokat nehéz értelmezni az MM5 talaj alaptérképén, de a Duna, a Balaton valamint a Velencei-tó elhelyezkedése, az 1 km-es felbontásban jó közelítést adhat (7. ábra). Az átfedést azért hoztuk létre, hogy megállapítsuk, hogy mekkora a tartalmi, tematikus eltérés a két adatbázis között. Az összehasonlítást közel 1 km-es felbontásban végeztük el. A magyar talajréteget újraosztályoztuk a USGS talajrendszer alapján és így készítettük el az új Agrotopo eredmény réteget. A dissolve paranccsal egyesítettük az egymáshoz csatlakozó azonos tulajdonsággal jellemzett objektumokat és így homogén fizikai talajtípus egységeket hoztunk létre, mind a magyar, mind az amerikai adatbázisban. Mivel mindkét réteget azonos koordináta rendszerben jelenítettük meg, így végrahajtottunk egy kivonás overlay műveletet a két térkép között. Értelemszerűen, mivel a két adatbázis azonos kódtáblázattal osztályozott, a rétegek kivonása után, azokon a helyeken, ahol azonos a talaj textúrája 0-s értékeket kellett kapjak. 8. ábra. Az MM5 modell 100%-os tartalmi pontosságú térrészei (szerk.: Pirkhoffer E.) Elemeztük az eredeti Agrotopo valamint a kalkulált réteg területi átfedéseit. Ezek alapján megállapítható, hogy az MM5-ben tárolt talajadatok Magyarország 29 %-án alkalmazhatóak 100 %-os biztonsággal. Az átfedések nagyobb része az Alföld területére esik, míg a mozaikos lefedettségű Dunántúlon ez az érték sokkal rosszabb (8. ábra). Nagy biztonságú az átfedés a vizes területek, a tavak esetében. Ami azt is mutatja, hogy a két réteg fedése pontosan sikerült. A következő, 9. ábrán azok a területek láthatóak, amelyeken a két réteg között eltérés 1. Ami azt jelenti, hogy a fő talajalkotó szemcseméretben megegyezek, csak a másodlagos szemcseátmérőben van eltérés. Ezek a teljes lefedettség 6,3 %-át adják. A többi területen a nem alkalmazható nagy biztonsággal az MM5 talajtani fedvénye, mert nem biztosít megfelelő tartalmi azonosságot az Agrotopográfiai adatbázissal. 6

7 9. ábra. Az MM5 talajmodell és az Agrotopo minimális eltérésű térrészei (szerk.: Pirkhoffer E.) 3. Összegzés Az éghajlati-meteorológia modellezés sajátossága, hogy több paramétert is figyelembe vesz az előrejelzések kialakításakor. A legtöbb program rendelkezik ún. előre beépített alapadatokkal, amelyek egy bizonyos felbontásig biztosítanak pontos modellezhetőséget. Vizsgálatainkkal azt kívántuk bizonyítani, hogy ezek a beépített alapadatbázisok információtartalma milyen eltéréseket mutat, egy jól felmért témaspecifikus adatbázissal szemben. Bizonyítható, hogy az adatbázisok cseréje indokolt, mert bár a talajtani információk csak másodlagosnak tűnhetnek egy meteorológiai modellben, de a talajok szemcseméretükkel, ebből következően víz és hőtározási tulajdonságaikkal módosíthatják a felettük elhelyezkedő levegő tulajdonságait, így megváltoztathatják az előrejelzések végeredményét is. 4. Irodalomjegyzék ÁCS F On the relationship between transpiration and soil texture. Időjárás pp. CSATÓ SZ. MATTÁNYI ZS A földrajzi információs rendszer (GIS) alkalmazása az egyedi tájértékek kataszterében. Földrajzi Közlemények, 123. pp MÁRKUS B Bevezetés a térinformatikába. UNIGIS oktatási segédanyag. Székesfehérvár. 80 p. NÉMETH Á Az aszályérzékenység meghatározása térinformatika alkalmazásával. Acta Agraria Kaposváriensis, 8. Kaposvár, pp. NYIZSALOVSZKI R. SZABÓ SZ A talajvízszint mozgásának idő- és térbeli változásai egy hegylábi mintaterületen. Földrajzi Értesítő, 52. pp

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN Dr. Tamás János, tamas@fs2.date.hu Lénárt Csaba, lenart@fs2.date.hu Debreceni Agrártudományi Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok Király Géza 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 Sopron-Ady E. u. 5., +99/518-272, kiraly.geza@emk.nyme.hu Összefoglaló: Hazánkban egyre több lehetõség van digitális

Részletesebben

Lego-GIS Raszteres terepmodellek építése

Lego-GIS Raszteres terepmodellek építése Lego-GIS Raszteres terepmodellek építése Barton Gábor Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6725 Szeged Egyetem u. 2-6. Abstract Ahhoz, hogy terepmodellről beszélhessünk

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok III. 141.lecke Adattárház és

Részletesebben

Térbeli döntések TARTALOM

Térbeli döntések TARTALOM 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés...2 2. A feladat ismertetése...3 3. Hagyományos megoldás...6 3.1. Környezetbarát elhelyezés...6 3.2. A költségek kímélése...7 4. Digitális adatbázisok Magyarországon...

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

II. NKFP 4/037/2001.

II. NKFP 4/037/2001. SZAKMAI RÉSZJELENTÉS II. NKFP 4/037/2001. Preciziós növénytermesztés Budapest 2002. szeptember 30. ÖSSZEFOGLALÁS Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése a 4 mintaterületről, térinformatikai rendszer

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA JEGYZET A FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA DR WINKLER GUSZTÁV 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. oldal 2. A TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 5.

Részletesebben

A felhőfizikai folyamatok mezoskálájú modellezése

A felhőfizikai folyamatok mezoskálájú modellezése A felhőfizikai folyamatok mezoskálájú modellezése A pályázat három kutatási területre osztható. A beszámolóban a kutatási tervben szereplő felosztás alapján külön-külön lesz szó ezekről témákról. Mikrofizikai

Részletesebben

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Csorba, Péter,, DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Dr. Horváth, Gergely,, ELTE Környezet- és

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Elektronikus jegyzet Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Zsigovits László ny. hőr. alez. c. egyetemi

Részletesebben

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány)

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) során nyert adatbázis pontosságának vizsgálata hazai mintaterületeken

A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) során nyert adatbázis pontosságának vizsgálata hazai mintaterületeken A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) során nyert adatbázis pontosságának vizsgálata hazai mintaterületeken Dr. Szabó Gergely Dr. Szabó Szilárd Debreceni Egyetem Bevezetés, célkitűzés Napjainkban egyre

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térségére a legjelentősebb jelenkori lemeztektonikai hatást a meglehetősen merev Adriai mikrolemez vagy más néven Adria tüske gyakorolja az 1. ábrán

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

Földhasználati szempontú alkalmasság-vizsgálatok és ökoszisztéma funkciók az Agria innorégióban

Földhasználati szempontú alkalmasság-vizsgálatok és ökoszisztéma funkciók az Agria innorégióban Földhasználati szempontú alkalmasság-vizsgálatok és ökoszisztéma funkciók az Agria innorégióban Őrsi Anna, Kertész Ádám, Tóth Adrienn, Madarász Balázs MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi

Részletesebben

KARSZTOS SZURDOKVÖLGYEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMA- TIKAI ESZKÖZÖKKEL AZ ERDÉLYI-KÖZÉPHEGYSÉGBEN

KARSZTOS SZURDOKVÖLGYEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMA- TIKAI ESZKÖZÖKKEL AZ ERDÉLYI-KÖZÉPHEGYSÉGBEN KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. 199-211. KARSZTOS SZURDOKVÖLGYEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMA- TIKAI ESZKÖZÖKKEL AZ ERDÉLYI-KÖZÉPHEGYSÉGBEN GEOINFORMATICAL ANALYSIS OF KARSTIC GORGES IN THE APUSENI MOUNTAINS

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI FÚRÁSOK ADATAI ÉS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGI MINTATERÜLETEKEN BUGYA TITUSZ 1 1. BEVEZETÉS A folyóvízi teraszrendszerek vizsgálata

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A TALAJTULAJDONSÁGO ÉS A FAÁLLOMÁNY APCSOLATA A HARAGISTYA-LÓFEJ ERDŐREZERVÁTUM TERÜLETÉN (AGGTELEI ARSZT) TANÁCS ESZTER 1, BARTA ÁROLY 2 JÁRMI RÓBERT 3, ISS MÁRTON 3, SAMU ANDREA 4, EVEINÉ BÁRÁNY ILONA

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Természeti veszélyek Magyarországon 1

Természeti veszélyek Magyarországon 1 Földrajzi Értesítő 2007. LVI. évf. 1 2. füzet, pp. 15 37. Természeti veszélyek Magyarországon 1 Szabó József Lóki József Tóth Csaba Szabó Gergely 2 Abstract Natural hazards in Hungary Seven kinds of natural

Részletesebben

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben KÖRTÁJ Tervezı Iroda Kft. 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u. 28. Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben Készítették: Kohlheb Norbert Podmaniczky László Skutai Julianna Készült:

Részletesebben