ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ"

Átírás

1 I. fejezet ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ 7

2 Ápolási asszisztens képzés 8

3 1. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE - A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény - A szakképzésr l szóló többször módosított évi LXXVI. törvény - A feln ttképzésr l szóló évi CI. Törvény - Az Egészségügyr l szóló évi CLIV. törvény - Az Országos Képzési Jegyzékr l szóló többször módosított 7/1993. (XII. 30.) MüMrendelet módosításáról kiadott 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet - A feln t tképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII: 29.) OM rendelet - A feln ttképzést folytató intézmények és a feln t tképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól szóló 91/2002. (IV. 26.) kormány rendelet - Az iskolai rendszer szakképzésben részt vev tanulók juttatásairól szóló 9/1993. (XII. 30.) MüM-MKM együttes rendelete - A szakképzés megkezdésér l és folytatásának feltételeir l szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet - A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjér l szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet - az Ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeir l szóló 22/2002. (V.3.) Eü M rendelet 1.1. A KÉPZÉS SZERVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK Elméleti oktatás Az elméleti oktatást szaktanárok, szakoktatók és szakorvosok végzik, a szakoktatóknak a szakirányú fels f okú végzettség mellett az ápolási területen szakképesítéssel és gyakorlattal is rendelkezniük kell. Területi szakmai gyakorlati oktatás A területi szakmai gyakorlati oktatásban ápolók és szakorvosok egyaránt közrem ködnek. A gyakorlóterület által megbízott, oktatásért felel s szakembernek ápolói szakképesítéssel, legalább ötéves szakmai gyakorlattal, valamint gyakorlatvezet i tapasztalattal kell rendelkeznie. A gyakorlati oktatató személyének kiválasztásánál el nyben kell részesíteni a szakoktatói/tanári, illetve az egészségügyi f iskolai végzettséggel, egészségügyi gyakorlatvezet i végzettséggel rendelkez ápolókat. 9

4 Ápolási asszisztens képzés Az oktatatók képesítése a szakképzés moduljai szerint: Kód, modul megnevezése Oktatók képesítése Társadalom ismeretek: Jogi és etikai ismeretek jogász szociológus, szociálpolitikus, filozófia szakos tanár Egészségügyi/szociális szolgáltató rendszer és szociológus, szociálpolitikus társadalom Egészséges ember: Egészségtan egészségtan tanár, eü. szakoktató Anatómia élettan eü. szakoktató, szakorvos, biológia szakos tanár Lélektan pszichológus, eü. szakoktató Általános klinikai ismeretek: Kórtan, Immunitástan, Járványtan eü. szakoktató, orvos Diagnosztika és terápia orvos, eü. szakoktató Els segélynyújtás ment t iszt, eü. szakoktató Kommunikáció: Kommunikáció és információ fels f okú végzettség, a foglalkozás vezetésére kiképzett szakember Orvosi latin latin szakos tanár Személyiségfejlesztés pszichológus Az egészséges ember gondozása Az egészséges ember gondozásának elmélete eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, egészségtan tanár gyermekápolói szakképesítéssel rendelkez eü. Ápolási gyakorlat csecsem és gyermekosztályon szakoktató, diplomás ápoló, egészségügyi gyakorlatvezet, egyetemi okleveles ápoló ápoló szakképesítéssel rendelkez eü. Ápolási gyakorlat ápolási-gondozási intézményben szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Az ápolás alapjai Az ápolás elmélete és gyakorlata eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápoláslélektan pszichológus, eü. szakoktató Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Ápolási gyakorlat otthoni szakápolási szolgálatnál eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Ápolási gyakorlat ápolási/gondozási intézményben eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, A mozgásszervi betegségben szenved k ápolása A mozgásrendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat traumatológi/ortopédiai eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, osztályon 10

5 A keringési rendszer betegségeiben szenved k ápolása A keringési rendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Ápolási gyakorlat kardiológiai osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, A légz r endszer betegségeiben szenved k ápolása A légz r endszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Az emészt r endszer betegségeiben szenved k ápolása Az emészt r endszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat sebészeti osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, A vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenved k ápolása A vizeletkiválasztó rendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat urológiai osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, A reproduktív rendszer betegségeiben szenved k ápolása szülészn i szakképesítéssel és gyakorlattal A reproduktív rendszer szakápolástana rendelkez eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló szülészn i szakképesítéssel és gyakorlattal Ápolási gyakorlat szülészeti-n g yógyászati rendelkez eü. szakoktató, egészségügyi osztályon gyakorlatvezet, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló A vérképz és immunrendszeri betegségekben szenved k ápolása A vérképz és immunrendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat belgyógyászati/hematológiai eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, osztályon Az idegrendszer betegségeiben szenved k ápolása Az idegrendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat neurológiai osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, 11

6 Ápolási asszisztens képzés A pszichiátriai betegségekben szenved k ápolása pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló Pszichiátriai szakápolástan szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló Ápolási gyakorlat pszichiátriai osztályon szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Az érzékszervi betegségben szenved k ápolása Az érzékszervek szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló ápoló szakképesítéssel és szemészeti osztályon Ápolási gyakorlat szemészeti szerzett gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, osztályon/szakrendel b en egészségügyi gyakorlatvezet, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat fül-orr-gégészeti ápoló szakképesítéssel és fül-orr-gégészeti osztályon szerzett gyakorlattal rendelkez eü. osztályon/szakrendel b en szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, ápoló szakképesítéssel és b r gyógyászati Ápolási gyakorlat b r gyógyászati osztályon szerzett gyakorlattal rendelkez eü. osztályon/szakrendel b en szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Az endokrin betegségekben szenved k ápolása Az endokrin betegek szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat belgyógyászati/endokrinológiai eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, osztályon Az intenzív ellátást igényl b etegek ápolása intenzív betegellátó szakápolói szakképesítéssel és Az intenzív betegellátás szakápolástana gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló intenzív betegellátó szakápolói szakképesítéssel és Ápolási gyakorlat intenzív osztályon gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Hospice ismeretek hospice szakápoló és koordinátor szakképesítéssel A hospice ellátás elmélete és gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, hospice szakápoló és koordinátor szakképesítéssel Ápolási gyakorlat hospiceban és gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló 12

7 TÁRGYI FELTÉTELEK Az elméleti oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök Tantermi felszerelés, mely rendelkezik - kerámia táblával - írásvetít vel - diavetít vel - epidiaszkóppal - vetít vászonnal - számítógéppel - mulage-okkal - dia- és fólia-sorozatokkal - videó magnetofonnal - TV vagy/és videó projektor elérési lehet s éggel A gyakorlati oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök A II. fejezetben meghatározott modulok demonstrációs gyakorlatait erre speciálisan kialakított szaktanteremben kell megszervezni. Ennek alapvet taneszközeit a 3. számú melléklet tartalmazza, míg a speciális taneszközök jegyzéke a modulok leírásánál található. Természetesen ezen tantermekben az elméleti oktatás tárgyi feltételeit is biztosítani szükséges A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ISKOLAI EL K ÉPZETTSÉG Alapfokú iskolai végzettség EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK Az ápolói munkakörre el írt alkalmassági vizsgálattal megegyez el írások. 13

8 Ápolási asszisztens képzés 14

9 2. A KÉPZÉS CÉLJA Az ápolási asszisztens képzés célja olyan ápolási szakemberek képzése, akik - az egészséget mint értéket kezelik és a rendelkezésre álló eszközeikkel segítik annak fenntartását, meg rzését és fejlesztését - az alapápolás területén, az ellátó team tagjaként képesek a különböz életkorú beteg/egészséges emberek fiziológiás és magasabb rend szükségletei kielégítésének segítésére, - az ápolási folyamatnak megfelel, holisztikus ápolási/gondozási szemléletet képviselnek, az ember szomatikus, pszichés és szociokulturális egységének s annak társadalmi determináltságának figyelembevételével, - el segítik a beteg biztonságos ápolási környezetének a kialakítását, - képesek az élettanitól eltér elváltozásokat, tüneteket megfigyelni, értelmezni és dokumentálni, - segédkeznek orvosnak, ápolónak a különböz vizsgálatok végzésénél, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, - ápolói felügyelet mellet, orvosi elrendelésre végzik a kompetencia határaikon belül a betegek gyógyszerelését, - szükség szerint els segélyt nyújtanak, - munkájukat a jogi és etikai normák betartásával végzik. 15

10 Ápolási asszisztens képzés 16

11 3. A KÉPZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A foglalkozás gyakorlása során el f orduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények: Az ápolási asszisztens legyen képes: társadalom ismeretei alapján ( ) - a magyar társadalomban megjelen legjellemz b b szocio-kulturális eltéréseket munkája során figyelembe venni - eligazodni az egészségügyi ellátórendszer felépítésében és szervezetében - jellemezni az id s ek mai társadalmi helyzetét és annak problematikáját - jellemezni a fogyatékkal él emberek mai társadalmi helyzetét - megismerni a deviancia fogalomkörébe tartozó jelenségeket, fogalmakat - meghatározni a szociális gondoskodás formáit és intézményeit - az egészségügyi és a szociális jogi szabályozás alapelveit munkája során alkalmazni - munkáját a társadalmi etikett és etikai normák szerint végezni - a beteggel kapcsolatos információkat meg rizni - a gazdálkodás alapelveit alkalmazni - munkavállalóként jogait érvényesíteni - a beteg személyi tulajdonának védelmét biztosítani, leltárt készíteni - az ápolási csoport tagjaként közrem ködni a betegellátás min s égének fejlesztésében - a beteget segíteni a kulturális szokásainak fenntartásában - a beteget segíteni az egészségügyi ellátórendszerben való tájékozódásban az egészséges ember vonatkozásában ( ) - az egészség fogalmát értelmezni, befolyásoló tényez it megfigyelni - az egészséget mint értéket közvetíteni önmaga és a környezete számára - az egészség és az egészségkultúra összefüggéseit megfigyelni - tevékenysége során az emberi szervezet m ködésével kapcsolatos ismereteit alkalmazni - közrem ködni az egészséget érint tájékoztatásban és az erre vonatkozó el írások betartásában - a sz r vizsgálatok jelent ségét ismertetni - az egészséges várandós n életvitelével, életmódjával kapcsolatos ápolási feladatok elvégezésében segédkezni - gyermekágyast ápolni - a terhesség valószín jeleit felismerni - a szülés megindulását felismerni - újszülött ellátásában segédkezni - az ember és környezete kölcsönhatását felismerni - közrem ködni a közegészségtani ismeretei alapján az egészséges környezet kialakításában A zárójelben szereplő számok a modulbank azonosító kódjait tartalmazzák 17

12 Ápolási asszisztens képzés - munkája során az ember pszichés m ködésével kapcsolatos ismereteit alkalmazni általános klinikai ismeretek alapján ( ) - alapfokon els s egélyt nyújtani - eszköz nélküli újraélesztés (BLS) szabályainak megfelel e n újraéleszteni - vérzést, sebeket, h h atás okozta sérüléseket, töréseket, els d legesen ellátni - heveny rosszullétek, eszméletlenséggel járó állapotok esetén a heveny életveszélyt elhárítani - a sérültet pozicionálni, a helyszínt biztosítani, ment szolgálatot értesíteni, - a különböz kórfolyamatok kialakulását leírni szervrendszerek szerint. - a kórfolyamatokhoz kapcsolódó tüneteket felismerni - a járványok terjedésének megakadályozásához és a fert zé sek megel zéséhez szükséges szabályokat betartani - gyógyszerformákat felismerni - a szervezet védekez reakcióit leírni - a diétás kezelések alapelveit alkalmazni kommunikációs ismeretei alapján ( ) - kapcsolatot teremteni a beteggel és a hozzátartozóival, az ápolási csoport tagjaival - információt adni verbális és non verbális jelekkel - információkat fogadni, értelmezni, felvenni, regisztrálni - az orvosi latin alapszabályait alkalmazni a munkavégzésével összefügg verbális és írásos kommunikáció során - az információ közlés mindennapos eszközeit használni: telefon, fax, személyhívó beteghívó rendszerek személyi riasztó és jelz rendszerek - az információk titkosságát meg r izni, az adatok védelmét biztosítani személyiségfejlesztési gyakorlata alapján ( ) - az aktív meghallgatás technikáját alkalmazni - empátiás viselkedést tanúsítani a beteggel és hozzátartozóival szemben - a beteget segíteni a realitásra való törekvésben - segíteni a rekreációs folyamatban - énvéd technikáit tudatosan fejleszteni és alkalmazni gondozási alapismeretei vonatkozásában ( ) - a különböz életkorokhoz kapcsolódó gondozási célokat meghatározni - a különböz életkorú (egészséges) embert segíteni: mozgásában, higiénés szükségletei kielégítésében, pihenésében, táplálkozásában, vizelet és széklet ürítésében, öltözködésében. - a testméreteket mérni 18

13 - az incontinens beteg ápolására szolgáló eszközöket alkalmazni - a fogyatékos ember életvitelét segíteni (mozgási, hallási, látási, értelmi fogyatékos): higiénés szükségletei kielégítésében, pihenésében, táplálkozásában, vizelet és széklet ürítésében, öltözködésében, kommunikációjában. - az ember szomatikus és pszichés fejl dési jellemz i t a gondozási feladatok kivitelezése során figyelembe venni az ápolási alapismeretei alapján ( ) - az ápolás elméleteket és protokollokat alkalmazni az ápolási tevékenységek során - közrem ködni az ápolási folyamat megvalósításában - a különböz életkorú beteg szükségleteinek kielégítését segíteni - segédkezni a beteg felvételénél és elbocsátásánál - az ápolási tevékenységét szakszer e n dokumentálni - testtömeget, testmagasságot és körfogatot mérni - vérnyomást-, testh mérsékletet mérni, pulzust-, légzést számolni - köhögést, köpetet megfigyelni és a köpetet kezelni - hányadékot megfigyelni és kezelni - vizeletet megfigyelni, gy j teni, középsugaras vizeletet venni, gyorsteszteket alkalmazni - székletet megfigyelni és a mintavételt elvégezni - a beteget megfelel e n fektetni, hely- és helyzetváltoztatását segíteni, öltöztetni, vetk z tetni - ágyazni, ágynem t cserélni - a beteg mozgatásában közrem ködni - a beteg mozgatását segít eszközöket alkalmazni - közrem ködni decubitus megel zésében, kezelésében - kényelmi eszközöket használni - a beteg alvását megfigyelni - a fájdalmat megfigyelni - a beteg tudatállapotát megfigyelni - a gyermek bántalmazását, illetve elhanyagolását felismerni - a beteg testét tisztántartani - segédkezni incontinens beteg ápolásában - borogatásokat alkalmazni - h terápiát alkalmazni - fizikális lázcsillapítást kivitelezni - a beteget segíteni a táplálkozásban - tisztítóbeöntést adni - segédkezni a beszáradt széklet eltávolításánál - katéterezéshez el készíteni - segédkezni katéterezésnél - váladékfelfogó eszközöket alkalmazni - kéz-, eszköz és felületfert tlenítést végezni - szennyezett, fert z ött anyagokat kezelni, tárolni - steril eszközöket használni 19

14 Ápolási asszisztens képzés - esztétikus környezetet biztosítani - ápolói felügyelet mellett, írásos orvosi elrendelésre gyógyszert bevinni b r- és nyálkahártyákon át, testüregekbe, Insulin inj. subcutan beadni - el készíteni injekciózáshoz - infúziós és tranzfúziós terápiához el készíteni, segédkezni a kivitelezésnél - segédkezni kötözésnél - el készíteni vérvételhez - testh m érsékletet mérni - halott körüli teend ket ellátni - biztonságos környezet kialakításában közrem ködni, a t z védelmi és munkavédelmi szabályokat betartani - az ápoláslélektani ismereteit alkalmazni az ápolás során - az ápolásetikai normákat betartani a tevékenysége során a mozgásszervi betegségben szenved k ápolása során ( ). - a mozgásszervi betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni mozgásszervi betegségben szenved k ápolása során - a mozgásszervi betegségben szenved k jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteg mobilizációs programjában részt venni - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - el készíteni, segédkezni izületi punkciónál h t zs elét alkalmazni ápolási feladatok ellátásában segédkezni rögzít eszközök (gipsz, végtag ortézisek) alkalmazásával kapcsolatosan - segédkezni a betegnek a mozgásban: járókeret, mankó, bot használatánál, végtag protézisek, ortopédiai cip használatánál - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni, elhelyezni - segédkezni extensiók kivitelezésében a keringési rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a keringési rendszer betegségeiben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a keringési rendszer betegségeiben szenved k ápolása során - a keringési rendszeri betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - rugalmas pólyát és harisnyát felhelyezni - el készíteni a keringési rendszer vizsgáló eljárásaiban - segédkezni a szív és érrendszeri betegségek m t éti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - borogatásokat alkalmazni - testsúlyt mérni - vizelet mennyiségét mérni - a keringési rendszeri betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - segédkezni gyógyszeres terápiában - segédkezni a lábápolásban - gangrénás végtagú beteg ápolásában segédkezni - el készíteni vérvételekhez - közrem ködni a mobilizálásban 20

15 a légz r endszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a légz rendszer betegségeiben szenved feln tt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a légz s zervi betegségben szenved k ápolása során - légz szervi betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - el készíteni és a légz rendszer vizsgálata során (légzésfunkciós vizsgálatok, mellkas csapolás, garat-gége tükrözés) segédkezni - O 2 terápiát el k észíteni - inhaláltatni - légz t ornában segédkezni - el készíteni légúti váladék leszívásához - tracheostomás kanült tisztítani - párásítani a leveg t - köpetet felfogni és megfigyelni - segédkezni fert z légz s zervi betegségben szenved beteg ápolásánál - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - fektetéses drenázst kivitelezni - el készíteni, allergiás b r próbákhoz az emészt rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - az emészt s zervi betegségben szenved feln tt és gyermek speciális szükségleteinek a kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni az emészt rendszeri betegségben szenved k ápolása során - emészt s zervi betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - a beteget megfelel en fektetni az eszközös vizsgálatokhoz (endoszkópos vizsgálatokhoz, szondázáshoz, haspunkcióhoz, rtg. vizsgálatokhoz, UH vizsgálathoz) - el készíteni a vizsgáló eljárásokhoz (gyomorszondázáshoz, duodénum szondázáshoz) - el készíteni gyomormosáshoz - el készíteni, haspunkcióhoz - el készíteni parenterális tápláláshoz - segédkezni a stoma ellátásában - segédkezni Kher-csöves beteg ápolásában - el készíteni gyomorleszíváshoz, segédkezni a kivitelezésében - emészt r endszeri fert z betegségben szenved beteg ápolásában segédkezni - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - segédkezni a gyomorsipoly gondozásában 21

16 Ápolási asszisztens képzés a vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a vizeletkiválasztó rendszeri betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek a kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenved k ápolása során - a vizeletkiválasztó rendszeri betegségben szenved k jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - a beteget megfelel e n fektetni eszközös vizsgálatokhoz (cisztoszkópos, rtg, UH, CT, ) - kondom katétert felhelyezni - segédkezni h t erápiás eljárások kivitelezésében (langyos fürd, h t fürd, termofor, jégtöml alkalmazása) - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - vizeletet venni vizsgálatokhoz - el készíteni hólyagkatéterezéshez - segédkezni férfi és n b eteg katéterezésénél - védeni a beteg b r ét - inkontinencia betéteket alkalmazni - vizelet vizsgálatát elvégezni (fehérje, genny, cukor, s r s ég) - vizeletfelfogó eszközöket fert t leníteni, tárolni a reprodukciós rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a reproduktív rendszeri betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a reproduktív szervrendszeri betegségben szenved betegek ápolása során - reproduktiv szervrendszeri betegségben szenved betegek tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - el készíteni speciális vizsgáló eljárásokhoz (eszközös feltáráshoz, citológiai vizsgálathoz) - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - beteg gyermekágyas ellátásában segédkezni - különböz fizikális gyógymódok alkalmazásában közrem ködni - irrigálást végezni a vérképz - és immunrendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a vérképz - és immunrendszeri betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a vérképz és immunrendszeri betegségben szenved k ápolása során - vérképz és immunrendszeri betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - sugár terápia után a b r t ápolni - el készíteni sternum punkcióhoz 22

17 - közrem ködni a betegek szomatikus el készítésében a vérképz és immunológiai betegségekkel kapcsolatos vizsgálatokra - el készíteni vércsoport meghatározáshoz - el készíteni tranzfúziós terápiához, asszisztálni a bekötésnél - el készíteni vérvételhez, laboratóriumi vizsgálatokhoz az idegrendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - az idegrendszeri betegségben szenved feln tt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni az idegrendszeri betegségekben szenved k ápolása során - idegrendszeri betegségek tüneteit megfigyelni - segédkezni idegrendszeri vizsgálatok el készítésében (reflexvizsgálat, érzésvizsgálat, vérvételek, liquor vizsgálat) - lumbál punkcióhoz el készíteni, segédkezni a kivitelezésnél - cisterna punkcióhoz el készíteni, segédkezni a kivitelezésnél - segédkezni convuldáló beteg els d leges ellátásában - segédkezni eszméletlen beteg ápolásában - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásban a pszichiátriai betegségben szenved k ápolása során ( ) - a pszichiátriai betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - pszichiátriai és szenvedélybeteg emberek személyiségfejl d ésének speciális jellemz i t az ápolási tevékenység során figyelembe venni - klinikai ismereteit alkalmazni a pszichiátriai betegségekben szenved k ápolása során - pszichiátriai betegségek tüneteit megfigyelni - segédkezni a speciális ápolási feladatok el készítésében: szocioterápia reszocializáció gyógyszerelés ECT kezelés - veszélyeztet (ön-és közveszélyes) állapotokat felismerni - közrem ködni a beteg felvételénél és elbocsátásánál - adaptációs szabadság el k észítésében részt venni - el készíteni és segédkezni a pszichiátriai beteg vizsgálatában, az érzékszervek betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - az érzékszervi betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni az érzékszervek betegségeiben szenved k ápolása során - érzékszervi betegségek tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - segédkezni érzékszervi vizsgálatoknál (látásélesség, szemfenék vizsgálat, színlátás- vizsgálat, hallásvizsgálat, egyensúlyvizsgálat) - segédkezni fels szemhéj kifordításánál - segédkezni köt h ártyaöblítésnél 23

18 Ápolási asszisztens képzés - segédkezni a szem kimosásánál - szemkötést készíteni - segédkezni a fül kimosásánál - fülkötést készíteni - segédkezni paracentézisnél - párakötést alkalmazni - segédkezni gyógyfürd k alkalmazásakor - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásban az endokrin rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - az endokrin betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni az endokrin betegségekben szenved k ápolása során - az endokrin rendszer betegségeiben szenved k jellegzetes tüneteit megfigyelni - a diétás kezelést ismerni - vércukor értéket meghatározni gyorstesztekkel - subcután Insulin injekciót beadni az intenzív ellátást igényl betegek ápolása során ( ) - az intenzív betegellátó osztály felépítését és szervezeti rendszerét leírni - intenzív szakápoló felügyelete mellett: intenzív ellátást igényl feln t t és gyermek speciális szükségletei kielégítését segíteni az intenzív osztályon ápolt beteg eszközös megfigyelésében segédkezni, technikai berendezéseket felismerni az intenzív ellátást igényl állapotot felismerni a hospice ellátás során ( ) - segítséget nyújtani a terminális állapotban lev - els sorban daganatos betegeknek, illetve hozzátartozóiknak a hospice elérési lehet ségeir l - felvilágosítást adni az érdekl d knek a hospice m k ödésér l, lehet ségeir l, a különböz szervezeti formákról (palliatív osztály, hospice ház, hospice házi gondozó csoport, ápolási osztály, házi szakápolás) - segíteni a terminális állapotban lév beteget a szükségletei kielégítésében - a hospice team munkájában közrem k ödni - segíteni a terminális állapotban lév beteg és hozzátartozói lelki- érzelmi igényeinek kielégítésében 24

19 4. A SZAKKÉPESÍTÉSSEL BETÖLTHET M UNKAKÖR A szakképesítéssel betölthet munkakör: ápolási asszisztens FEOR száma: 3239 Az alkalmazás területei: a./ egészségügyi szolgáltatás területein: - kórházak különböz osztályain - egyéb fekv beteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál - ápolási intézetben b./ szociális szolgáltatás területein: - házi segítségnyújtás területén - id s ek klubjában - gondozási központban - fogyatékosok nappali intézményében - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményében - bentlakást nyújtó intézményben - lakóotthonban 25

20 Ápolási asszisztens képzés 26

21 5. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA A központi programban meghatározott oktatási folyamat szervezési modellje lineáris elrendezés, mátrix jelleg moduláris program, amely a korábbi DACUM táblákra támaszkodó hálótechnikai tananyagfejlesztés eredménye. Az egészségügyi szakképzésben, az ápolói szakmaterületen az egyes modulok biztosítják az egészségügyi képzés/szakképzés különböz szintjein az el rejutást, átjárhatóságot és a beszámíthatóságot A KÉPZÉS HÁLÓTERVE Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modul Választható modulok Társadalom ismeretek Személyiség fejlesztés Az egészséges ember gondozása Hospice ismeretek Orvoslás és ápolás a mûvészetekben Az ápolás és az orvoslás története Az egészséges ember Ápolás alapjai A mozgásszervi betegségben szenvedõk ápolása Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek anatómiából Ált. klinikai ismeretek A keringésirendszer betegségben szenvedõk ápolása A légzési rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Kiegészítõ ismeretek kórtanból Informatika Kommunikáció Az emésztõrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Sport Szakmai etika A reproduktív rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A vérképzõ és immunrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Idegen nyelv Idegen nyelv Az idegrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A pszichiátriai betegségekben szenvedõk ápolása Idegen nyelv Szakmai idegen nyelv Az érzékszervi betegségekben szenvedõk ápolása Az endokrin betegségekben szenvedõk ápolása Szakmai kommunikáció Az intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása AZ ISKOLARENDSZER NAPPALI KÉPZÉS ÓRATERVE Oktatási hetek félév Összesen I. II. III. IV. hét Oktatási hetek Elméleti oktatási hét (heti óra) Gyakorlati oktatási hét (heti 40 óra) Vizsgahetek Összefügg szakmai gyakorlat

A 22/2002. (V. 3.) EüM rendelet melléklete 2. sorszám alatt kiadott, ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A 22/2002. (V. 3.) EüM rendelet melléklete 2. sorszám alatt kiadott, ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A 22/2002. (V. 3.) EüM rendelet melléklete 2. sorszám alatt kiadott, ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM AZ ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ Moduláris képzési rendszer szerzői: Baukó Mária Dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Dr. Drexlerné Solymos Mária Horváth Károlyné Holiné Füstös

Részletesebben

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI 41 Ápolási asszisztens képzés 42 A modulok oktatási programja TÁRSADALOM ISMERETEK (0.1. 1. 1.) A modul célja: A társadalom,

Részletesebben

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Egészségügyi asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 70 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító : 55 723 09 1.2.

Részletesebben

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata 9.évfolyam 52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata Egészséges csecsemő és gyermek gondozása Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. Napirend megismerése, napirend szerinti

Részletesebben

A 14/1994. (IX. 15.) NM rendelet melléklete 1. sorszám alatt kiadott, ápoló szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A 14/1994. (IX. 15.) NM rendelet melléklete 1. sorszám alatt kiadott, ápoló szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A 14/1994. (IX. 15.) NM rendelet melléklete 1. sorszám alatt kiadott, ápoló szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A azonosító száma: 55 723 01 1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló 1.3. Iskolai

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve:... Címe:... neve:... telefonszáma:... Név:... osztály:... Szakképzés megnevezése: Gyakorlat idıtartama (kezdete - vége):...

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve:... Címe:... neve:... telefonszáma:... Név:... osztály:... Szakképzés megnevezése: Gyakorlat idıtartama (kezdete - vége):... Hódmezıvásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolája 6600 Szentes, Ady Endre utca 6 8. Tel./Fax: 63/313-038 E-mail: iskola@boros.sulinet.hu Web: www.boros.sulinet.hu FOGLALKOZÁSI NAPLÓ

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re M2325 FELADATOK Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, csontvelő 4 punkcióhoz 5 Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet 6 Előkészít katéterezéshez, férfi és női beteget katéterez 7 Irrigáláshoz

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01 1.2. Szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma 54 725 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 1 S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2016.09.01-TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 2 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

I. A szakképzés jogi háttere

I. A szakképzés jogi háttere 2.42. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (HOSPICE SZAKÁPOLÓ ÉS KOORDINÁTOR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (HOSPICE SZAKÁPOLÓ ÉS KOORDINÁTOR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 74. 54 5012 03 Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) A rendelet hatálybalépésének időpontja Visszavonásig Egészségügyi szakképző iskolák Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet KLINIKAI

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

2010. november Zagyva Klára

2010. november Zagyva Klára Egészségügyi Szakképzési Konferencia 2010. november 22-23. Zagyva Klára Néhány gondolat Miért? (a fejlesztések mozgatóerői) Struktúra Tartalom Vizsgatevékenységek Modulszámok változásai Ami az új szvk

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Higiénés betegápolás Pécsi Tudományegyetem yetem Egészségtudományi égtu Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszék

Higiénés betegápolás Pécsi Tudományegyetem yetem Egészségtudományi égtu Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszék Személyi higiéné Higiénés betegápolás Pécsi Tudományegyetem yetem Egészségtudományi égtu Kar Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszék Dr. Oláh András 1, Fullér Noémi 2, Germán Zsuzsanna na

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Az 59. sorszámú Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 59. sorszámú Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 59. sorszámú Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 723

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Érettségi témakörök Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga

Érettségi témakörök Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga Érettségi témakörök 2017 Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga Szakmai etikai és jogi ismeretek -Ismerje az egészségügyi etika alapelveit. -Ismerje a betegek jogait és kötelezettségeit,

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat április 13.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat április 13. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Kovács Tünde A minősítő beosztása: mb. főosztályvezető

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 55 723 02 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök: A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK ÁPOLÁSA (1.1.8.2.)

MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK ÁPOLÁSA (1.1.8.2.) A modulok oktatási programja MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK ÁPOLÁSA (1.1.8.2.) A modul célja A mozgásrendszer megbetegedéseiben szenvedő betegek ápolásának elsajátíttatása. A modul szerkezete Egészségügyi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Hospice szakápoló szakképesítés. 3153-10 Hospice szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 15.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Hospice szakápoló szakképesítés. 3153-10 Hospice szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 15. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

M2330 FELADATOK. 28 29 Trachea toalettet végez, gégekanült cserél 30 Légzőtornát végeztet 31 Draineket kezel

M2330 FELADATOK. 28 29 Trachea toalettet végez, gégekanült cserél 30 Légzőtornát végeztet 31 Draineket kezel M2330 FELADATOK Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, 4 felismeri a mellékhatásokat 5 Gyógyszerek tárolását végzi 6 Előkészít tuberculin próbához Előkészít injekciózáshoz (i. arteriális, i.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 09. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat szeptember 7.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat szeptember 7. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Az 1. sorszámú Alapellátási közösségi szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 1. sorszámú Alapellátási közösségi szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 1. sorszámú Alapellátási közösségi szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén M1851 FELADATOK Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem előtt tartva 4 oldja meg az etikai dilemmákat Munkája során kezeli előítéleteit, a

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat július 6.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat július 6. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2. 2. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve: Szentes Város Gondozási Központja. Címe: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 2. Címe: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 10.

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve: Szentes Város Gondozási Központja. Címe: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 2. Címe: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 10. Hódmezıvásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolája 6600 Szentes, Ady Endre utca 6 8. Tel./Fax: 63/313-038 E-mail: iskola@boros.sulinet.hu Web: www.boros.sulinet.hu FOGLALKOZÁSI NAPLÓ

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat október 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat október 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 24.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 24. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó ismeretek

Részletesebben