ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ"

Átírás

1 I. fejezet ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ 7

2 Ápolási asszisztens képzés 8

3 1. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE - A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény - A szakképzésr l szóló többször módosított évi LXXVI. törvény - A feln ttképzésr l szóló évi CI. Törvény - Az Egészségügyr l szóló évi CLIV. törvény - Az Országos Képzési Jegyzékr l szóló többször módosított 7/1993. (XII. 30.) MüMrendelet módosításáról kiadott 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet - A feln t tképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII: 29.) OM rendelet - A feln ttképzést folytató intézmények és a feln t tképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól szóló 91/2002. (IV. 26.) kormány rendelet - Az iskolai rendszer szakképzésben részt vev tanulók juttatásairól szóló 9/1993. (XII. 30.) MüM-MKM együttes rendelete - A szakképzés megkezdésér l és folytatásának feltételeir l szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet - A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjér l szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet - az Ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeir l szóló 22/2002. (V.3.) Eü M rendelet 1.1. A KÉPZÉS SZERVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK Elméleti oktatás Az elméleti oktatást szaktanárok, szakoktatók és szakorvosok végzik, a szakoktatóknak a szakirányú fels f okú végzettség mellett az ápolási területen szakképesítéssel és gyakorlattal is rendelkezniük kell. Területi szakmai gyakorlati oktatás A területi szakmai gyakorlati oktatásban ápolók és szakorvosok egyaránt közrem ködnek. A gyakorlóterület által megbízott, oktatásért felel s szakembernek ápolói szakképesítéssel, legalább ötéves szakmai gyakorlattal, valamint gyakorlatvezet i tapasztalattal kell rendelkeznie. A gyakorlati oktatató személyének kiválasztásánál el nyben kell részesíteni a szakoktatói/tanári, illetve az egészségügyi f iskolai végzettséggel, egészségügyi gyakorlatvezet i végzettséggel rendelkez ápolókat. 9

4 Ápolási asszisztens képzés Az oktatatók képesítése a szakképzés moduljai szerint: Kód, modul megnevezése Oktatók képesítése Társadalom ismeretek: Jogi és etikai ismeretek jogász szociológus, szociálpolitikus, filozófia szakos tanár Egészségügyi/szociális szolgáltató rendszer és szociológus, szociálpolitikus társadalom Egészséges ember: Egészségtan egészségtan tanár, eü. szakoktató Anatómia élettan eü. szakoktató, szakorvos, biológia szakos tanár Lélektan pszichológus, eü. szakoktató Általános klinikai ismeretek: Kórtan, Immunitástan, Járványtan eü. szakoktató, orvos Diagnosztika és terápia orvos, eü. szakoktató Els segélynyújtás ment t iszt, eü. szakoktató Kommunikáció: Kommunikáció és információ fels f okú végzettség, a foglalkozás vezetésére kiképzett szakember Orvosi latin latin szakos tanár Személyiségfejlesztés pszichológus Az egészséges ember gondozása Az egészséges ember gondozásának elmélete eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, egészségtan tanár gyermekápolói szakképesítéssel rendelkez eü. Ápolási gyakorlat csecsem és gyermekosztályon szakoktató, diplomás ápoló, egészségügyi gyakorlatvezet, egyetemi okleveles ápoló ápoló szakképesítéssel rendelkez eü. Ápolási gyakorlat ápolási-gondozási intézményben szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Az ápolás alapjai Az ápolás elmélete és gyakorlata eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápoláslélektan pszichológus, eü. szakoktató Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Ápolási gyakorlat otthoni szakápolási szolgálatnál eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Ápolási gyakorlat ápolási/gondozási intézményben eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, A mozgásszervi betegségben szenved k ápolása A mozgásrendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat traumatológi/ortopédiai eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, osztályon 10

5 A keringési rendszer betegségeiben szenved k ápolása A keringési rendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Ápolási gyakorlat kardiológiai osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, A légz r endszer betegségeiben szenved k ápolása A légz r endszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Az emészt r endszer betegségeiben szenved k ápolása Az emészt r endszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat sebészeti osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, A vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenved k ápolása A vizeletkiválasztó rendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat urológiai osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, A reproduktív rendszer betegségeiben szenved k ápolása szülészn i szakképesítéssel és gyakorlattal A reproduktív rendszer szakápolástana rendelkez eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló szülészn i szakképesítéssel és gyakorlattal Ápolási gyakorlat szülészeti-n g yógyászati rendelkez eü. szakoktató, egészségügyi osztályon gyakorlatvezet, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló A vérképz és immunrendszeri betegségekben szenved k ápolása A vérképz és immunrendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat belgyógyászati/hematológiai eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, osztályon Az idegrendszer betegségeiben szenved k ápolása Az idegrendszer szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat neurológiai osztályon eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, 11

6 Ápolási asszisztens képzés A pszichiátriai betegségekben szenved k ápolása pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló Pszichiátriai szakápolástan szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló Ápolási gyakorlat pszichiátriai osztályon szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Az érzékszervi betegségben szenved k ápolása Az érzékszervek szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló ápoló szakképesítéssel és szemészeti osztályon Ápolási gyakorlat szemészeti szerzett gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, osztályon/szakrendel b en egészségügyi gyakorlatvezet, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat fül-orr-gégészeti ápoló szakképesítéssel és fül-orr-gégészeti osztályon szerzett gyakorlattal rendelkez eü. osztályon/szakrendel b en szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, ápoló szakképesítéssel és b r gyógyászati Ápolási gyakorlat b r gyógyászati osztályon szerzett gyakorlattal rendelkez eü. osztályon/szakrendel b en szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, Az endokrin betegségekben szenved k ápolása Az endokrin betegek szakápolástana eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Ápolási gyakorlat belgyógyászati/endokrinológiai eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, osztályon Az intenzív ellátást igényl b etegek ápolása intenzív betegellátó szakápolói szakképesítéssel és Az intenzív betegellátás szakápolástana gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló intenzív betegellátó szakápolói szakképesítéssel és Ápolási gyakorlat intenzív osztályon gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló Hospice ismeretek hospice szakápoló és koordinátor szakképesítéssel A hospice ellátás elmélete és gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, hospice szakápoló és koordinátor szakképesítéssel Ápolási gyakorlat hospiceban és gyakorlattal rendelkez eü. szakoktató, egészségügyi gyakorlatvezet, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló 12

7 TÁRGYI FELTÉTELEK Az elméleti oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök Tantermi felszerelés, mely rendelkezik - kerámia táblával - írásvetít vel - diavetít vel - epidiaszkóppal - vetít vászonnal - számítógéppel - mulage-okkal - dia- és fólia-sorozatokkal - videó magnetofonnal - TV vagy/és videó projektor elérési lehet s éggel A gyakorlati oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök A II. fejezetben meghatározott modulok demonstrációs gyakorlatait erre speciálisan kialakított szaktanteremben kell megszervezni. Ennek alapvet taneszközeit a 3. számú melléklet tartalmazza, míg a speciális taneszközök jegyzéke a modulok leírásánál található. Természetesen ezen tantermekben az elméleti oktatás tárgyi feltételeit is biztosítani szükséges A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ISKOLAI EL K ÉPZETTSÉG Alapfokú iskolai végzettség EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK Az ápolói munkakörre el írt alkalmassági vizsgálattal megegyez el írások. 13

8 Ápolási asszisztens képzés 14

9 2. A KÉPZÉS CÉLJA Az ápolási asszisztens képzés célja olyan ápolási szakemberek képzése, akik - az egészséget mint értéket kezelik és a rendelkezésre álló eszközeikkel segítik annak fenntartását, meg rzését és fejlesztését - az alapápolás területén, az ellátó team tagjaként képesek a különböz életkorú beteg/egészséges emberek fiziológiás és magasabb rend szükségletei kielégítésének segítésére, - az ápolási folyamatnak megfelel, holisztikus ápolási/gondozási szemléletet képviselnek, az ember szomatikus, pszichés és szociokulturális egységének s annak társadalmi determináltságának figyelembevételével, - el segítik a beteg biztonságos ápolási környezetének a kialakítását, - képesek az élettanitól eltér elváltozásokat, tüneteket megfigyelni, értelmezni és dokumentálni, - segédkeznek orvosnak, ápolónak a különböz vizsgálatok végzésénél, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, - ápolói felügyelet mellet, orvosi elrendelésre végzik a kompetencia határaikon belül a betegek gyógyszerelését, - szükség szerint els segélyt nyújtanak, - munkájukat a jogi és etikai normák betartásával végzik. 15

10 Ápolási asszisztens képzés 16

11 3. A KÉPZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A foglalkozás gyakorlása során el f orduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények: Az ápolási asszisztens legyen képes: társadalom ismeretei alapján ( ) - a magyar társadalomban megjelen legjellemz b b szocio-kulturális eltéréseket munkája során figyelembe venni - eligazodni az egészségügyi ellátórendszer felépítésében és szervezetében - jellemezni az id s ek mai társadalmi helyzetét és annak problematikáját - jellemezni a fogyatékkal él emberek mai társadalmi helyzetét - megismerni a deviancia fogalomkörébe tartozó jelenségeket, fogalmakat - meghatározni a szociális gondoskodás formáit és intézményeit - az egészségügyi és a szociális jogi szabályozás alapelveit munkája során alkalmazni - munkáját a társadalmi etikett és etikai normák szerint végezni - a beteggel kapcsolatos információkat meg rizni - a gazdálkodás alapelveit alkalmazni - munkavállalóként jogait érvényesíteni - a beteg személyi tulajdonának védelmét biztosítani, leltárt készíteni - az ápolási csoport tagjaként közrem ködni a betegellátás min s égének fejlesztésében - a beteget segíteni a kulturális szokásainak fenntartásában - a beteget segíteni az egészségügyi ellátórendszerben való tájékozódásban az egészséges ember vonatkozásában ( ) - az egészség fogalmát értelmezni, befolyásoló tényez it megfigyelni - az egészséget mint értéket közvetíteni önmaga és a környezete számára - az egészség és az egészségkultúra összefüggéseit megfigyelni - tevékenysége során az emberi szervezet m ködésével kapcsolatos ismereteit alkalmazni - közrem ködni az egészséget érint tájékoztatásban és az erre vonatkozó el írások betartásában - a sz r vizsgálatok jelent ségét ismertetni - az egészséges várandós n életvitelével, életmódjával kapcsolatos ápolási feladatok elvégezésében segédkezni - gyermekágyast ápolni - a terhesség valószín jeleit felismerni - a szülés megindulását felismerni - újszülött ellátásában segédkezni - az ember és környezete kölcsönhatását felismerni - közrem ködni a közegészségtani ismeretei alapján az egészséges környezet kialakításában A zárójelben szereplő számok a modulbank azonosító kódjait tartalmazzák 17

12 Ápolási asszisztens képzés - munkája során az ember pszichés m ködésével kapcsolatos ismereteit alkalmazni általános klinikai ismeretek alapján ( ) - alapfokon els s egélyt nyújtani - eszköz nélküli újraélesztés (BLS) szabályainak megfelel e n újraéleszteni - vérzést, sebeket, h h atás okozta sérüléseket, töréseket, els d legesen ellátni - heveny rosszullétek, eszméletlenséggel járó állapotok esetén a heveny életveszélyt elhárítani - a sérültet pozicionálni, a helyszínt biztosítani, ment szolgálatot értesíteni, - a különböz kórfolyamatok kialakulását leírni szervrendszerek szerint. - a kórfolyamatokhoz kapcsolódó tüneteket felismerni - a járványok terjedésének megakadályozásához és a fert zé sek megel zéséhez szükséges szabályokat betartani - gyógyszerformákat felismerni - a szervezet védekez reakcióit leírni - a diétás kezelések alapelveit alkalmazni kommunikációs ismeretei alapján ( ) - kapcsolatot teremteni a beteggel és a hozzátartozóival, az ápolási csoport tagjaival - információt adni verbális és non verbális jelekkel - információkat fogadni, értelmezni, felvenni, regisztrálni - az orvosi latin alapszabályait alkalmazni a munkavégzésével összefügg verbális és írásos kommunikáció során - az információ közlés mindennapos eszközeit használni: telefon, fax, személyhívó beteghívó rendszerek személyi riasztó és jelz rendszerek - az információk titkosságát meg r izni, az adatok védelmét biztosítani személyiségfejlesztési gyakorlata alapján ( ) - az aktív meghallgatás technikáját alkalmazni - empátiás viselkedést tanúsítani a beteggel és hozzátartozóival szemben - a beteget segíteni a realitásra való törekvésben - segíteni a rekreációs folyamatban - énvéd technikáit tudatosan fejleszteni és alkalmazni gondozási alapismeretei vonatkozásában ( ) - a különböz életkorokhoz kapcsolódó gondozási célokat meghatározni - a különböz életkorú (egészséges) embert segíteni: mozgásában, higiénés szükségletei kielégítésében, pihenésében, táplálkozásában, vizelet és széklet ürítésében, öltözködésében. - a testméreteket mérni 18

13 - az incontinens beteg ápolására szolgáló eszközöket alkalmazni - a fogyatékos ember életvitelét segíteni (mozgási, hallási, látási, értelmi fogyatékos): higiénés szükségletei kielégítésében, pihenésében, táplálkozásában, vizelet és széklet ürítésében, öltözködésében, kommunikációjában. - az ember szomatikus és pszichés fejl dési jellemz i t a gondozási feladatok kivitelezése során figyelembe venni az ápolási alapismeretei alapján ( ) - az ápolás elméleteket és protokollokat alkalmazni az ápolási tevékenységek során - közrem ködni az ápolási folyamat megvalósításában - a különböz életkorú beteg szükségleteinek kielégítését segíteni - segédkezni a beteg felvételénél és elbocsátásánál - az ápolási tevékenységét szakszer e n dokumentálni - testtömeget, testmagasságot és körfogatot mérni - vérnyomást-, testh mérsékletet mérni, pulzust-, légzést számolni - köhögést, köpetet megfigyelni és a köpetet kezelni - hányadékot megfigyelni és kezelni - vizeletet megfigyelni, gy j teni, középsugaras vizeletet venni, gyorsteszteket alkalmazni - székletet megfigyelni és a mintavételt elvégezni - a beteget megfelel e n fektetni, hely- és helyzetváltoztatását segíteni, öltöztetni, vetk z tetni - ágyazni, ágynem t cserélni - a beteg mozgatásában közrem ködni - a beteg mozgatását segít eszközöket alkalmazni - közrem ködni decubitus megel zésében, kezelésében - kényelmi eszközöket használni - a beteg alvását megfigyelni - a fájdalmat megfigyelni - a beteg tudatállapotát megfigyelni - a gyermek bántalmazását, illetve elhanyagolását felismerni - a beteg testét tisztántartani - segédkezni incontinens beteg ápolásában - borogatásokat alkalmazni - h terápiát alkalmazni - fizikális lázcsillapítást kivitelezni - a beteget segíteni a táplálkozásban - tisztítóbeöntést adni - segédkezni a beszáradt széklet eltávolításánál - katéterezéshez el készíteni - segédkezni katéterezésnél - váladékfelfogó eszközöket alkalmazni - kéz-, eszköz és felületfert tlenítést végezni - szennyezett, fert z ött anyagokat kezelni, tárolni - steril eszközöket használni 19

14 Ápolási asszisztens képzés - esztétikus környezetet biztosítani - ápolói felügyelet mellett, írásos orvosi elrendelésre gyógyszert bevinni b r- és nyálkahártyákon át, testüregekbe, Insulin inj. subcutan beadni - el készíteni injekciózáshoz - infúziós és tranzfúziós terápiához el készíteni, segédkezni a kivitelezésnél - segédkezni kötözésnél - el készíteni vérvételhez - testh m érsékletet mérni - halott körüli teend ket ellátni - biztonságos környezet kialakításában közrem ködni, a t z védelmi és munkavédelmi szabályokat betartani - az ápoláslélektani ismereteit alkalmazni az ápolás során - az ápolásetikai normákat betartani a tevékenysége során a mozgásszervi betegségben szenved k ápolása során ( ). - a mozgásszervi betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni mozgásszervi betegségben szenved k ápolása során - a mozgásszervi betegségben szenved k jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteg mobilizációs programjában részt venni - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - el készíteni, segédkezni izületi punkciónál h t zs elét alkalmazni ápolási feladatok ellátásában segédkezni rögzít eszközök (gipsz, végtag ortézisek) alkalmazásával kapcsolatosan - segédkezni a betegnek a mozgásban: járókeret, mankó, bot használatánál, végtag protézisek, ortopédiai cip használatánál - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni, elhelyezni - segédkezni extensiók kivitelezésében a keringési rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a keringési rendszer betegségeiben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a keringési rendszer betegségeiben szenved k ápolása során - a keringési rendszeri betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - rugalmas pólyát és harisnyát felhelyezni - el készíteni a keringési rendszer vizsgáló eljárásaiban - segédkezni a szív és érrendszeri betegségek m t éti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - borogatásokat alkalmazni - testsúlyt mérni - vizelet mennyiségét mérni - a keringési rendszeri betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - segédkezni gyógyszeres terápiában - segédkezni a lábápolásban - gangrénás végtagú beteg ápolásában segédkezni - el készíteni vérvételekhez - közrem ködni a mobilizálásban 20

15 a légz r endszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a légz rendszer betegségeiben szenved feln tt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a légz s zervi betegségben szenved k ápolása során - légz szervi betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - el készíteni és a légz rendszer vizsgálata során (légzésfunkciós vizsgálatok, mellkas csapolás, garat-gége tükrözés) segédkezni - O 2 terápiát el k észíteni - inhaláltatni - légz t ornában segédkezni - el készíteni légúti váladék leszívásához - tracheostomás kanült tisztítani - párásítani a leveg t - köpetet felfogni és megfigyelni - segédkezni fert z légz s zervi betegségben szenved beteg ápolásánál - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - fektetéses drenázst kivitelezni - el készíteni, allergiás b r próbákhoz az emészt rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - az emészt s zervi betegségben szenved feln tt és gyermek speciális szükségleteinek a kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni az emészt rendszeri betegségben szenved k ápolása során - emészt s zervi betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - a beteget megfelel en fektetni az eszközös vizsgálatokhoz (endoszkópos vizsgálatokhoz, szondázáshoz, haspunkcióhoz, rtg. vizsgálatokhoz, UH vizsgálathoz) - el készíteni a vizsgáló eljárásokhoz (gyomorszondázáshoz, duodénum szondázáshoz) - el készíteni gyomormosáshoz - el készíteni, haspunkcióhoz - el készíteni parenterális tápláláshoz - segédkezni a stoma ellátásában - segédkezni Kher-csöves beteg ápolásában - el készíteni gyomorleszíváshoz, segédkezni a kivitelezésében - emészt r endszeri fert z betegségben szenved beteg ápolásában segédkezni - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - segédkezni a gyomorsipoly gondozásában 21

16 Ápolási asszisztens képzés a vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a vizeletkiválasztó rendszeri betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek a kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenved k ápolása során - a vizeletkiválasztó rendszeri betegségben szenved k jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - a beteget megfelel e n fektetni eszközös vizsgálatokhoz (cisztoszkópos, rtg, UH, CT, ) - kondom katétert felhelyezni - segédkezni h t erápiás eljárások kivitelezésében (langyos fürd, h t fürd, termofor, jégtöml alkalmazása) - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - vizeletet venni vizsgálatokhoz - el készíteni hólyagkatéterezéshez - segédkezni férfi és n b eteg katéterezésénél - védeni a beteg b r ét - inkontinencia betéteket alkalmazni - vizelet vizsgálatát elvégezni (fehérje, genny, cukor, s r s ég) - vizeletfelfogó eszközöket fert t leníteni, tárolni a reprodukciós rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a reproduktív rendszeri betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a reproduktív szervrendszeri betegségben szenved betegek ápolása során - reproduktiv szervrendszeri betegségben szenved betegek tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - el készíteni speciális vizsgáló eljárásokhoz (eszközös feltáráshoz, citológiai vizsgálathoz) - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásában - beteg gyermekágyas ellátásában segédkezni - különböz fizikális gyógymódok alkalmazásában közrem ködni - irrigálást végezni a vérképz - és immunrendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - a vérképz - és immunrendszeri betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni a vérképz és immunrendszeri betegségben szenved k ápolása során - vérképz és immunrendszeri betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - sugár terápia után a b r t ápolni - el készíteni sternum punkcióhoz 22

17 - közrem ködni a betegek szomatikus el készítésében a vérképz és immunológiai betegségekkel kapcsolatos vizsgálatokra - el készíteni vércsoport meghatározáshoz - el készíteni tranzfúziós terápiához, asszisztálni a bekötésnél - el készíteni vérvételhez, laboratóriumi vizsgálatokhoz az idegrendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - az idegrendszeri betegségben szenved feln tt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni az idegrendszeri betegségekben szenved k ápolása során - idegrendszeri betegségek tüneteit megfigyelni - segédkezni idegrendszeri vizsgálatok el készítésében (reflexvizsgálat, érzésvizsgálat, vérvételek, liquor vizsgálat) - lumbál punkcióhoz el készíteni, segédkezni a kivitelezésnél - cisterna punkcióhoz el készíteni, segédkezni a kivitelezésnél - segédkezni convuldáló beteg els d leges ellátásában - segédkezni eszméletlen beteg ápolásában - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásban a pszichiátriai betegségben szenved k ápolása során ( ) - a pszichiátriai betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - pszichiátriai és szenvedélybeteg emberek személyiségfejl d ésének speciális jellemz i t az ápolási tevékenység során figyelembe venni - klinikai ismereteit alkalmazni a pszichiátriai betegségekben szenved k ápolása során - pszichiátriai betegségek tüneteit megfigyelni - segédkezni a speciális ápolási feladatok el készítésében: szocioterápia reszocializáció gyógyszerelés ECT kezelés - veszélyeztet (ön-és közveszélyes) állapotokat felismerni - közrem ködni a beteg felvételénél és elbocsátásánál - adaptációs szabadság el k észítésében részt venni - el készíteni és segédkezni a pszichiátriai beteg vizsgálatában, az érzékszervek betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - az érzékszervi betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni az érzékszervek betegségeiben szenved k ápolása során - érzékszervi betegségek tüneteit megfigyelni - a beteget a betegségének megfelel módon fektetni - segédkezni érzékszervi vizsgálatoknál (látásélesség, szemfenék vizsgálat, színlátás- vizsgálat, hallásvizsgálat, egyensúlyvizsgálat) - segédkezni fels szemhéj kifordításánál - segédkezni köt h ártyaöblítésnél 23

18 Ápolási asszisztens képzés - segédkezni a szem kimosásánál - szemkötést készíteni - segédkezni a fül kimosásánál - fülkötést készíteni - segédkezni paracentézisnél - párakötést alkalmazni - segédkezni gyógyfürd k alkalmazásakor - segédkezni m téti el készítésében és a m téten átesett beteg ápolásban az endokrin rendszer betegségeiben szenved k ápolása során ( ) - az endokrin betegségben szenved feln t t és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni - klinikai ismereteit alkalmazni az endokrin betegségekben szenved k ápolása során - az endokrin rendszer betegségeiben szenved k jellegzetes tüneteit megfigyelni - a diétás kezelést ismerni - vércukor értéket meghatározni gyorstesztekkel - subcután Insulin injekciót beadni az intenzív ellátást igényl betegek ápolása során ( ) - az intenzív betegellátó osztály felépítését és szervezeti rendszerét leírni - intenzív szakápoló felügyelete mellett: intenzív ellátást igényl feln t t és gyermek speciális szükségletei kielégítését segíteni az intenzív osztályon ápolt beteg eszközös megfigyelésében segédkezni, technikai berendezéseket felismerni az intenzív ellátást igényl állapotot felismerni a hospice ellátás során ( ) - segítséget nyújtani a terminális állapotban lev - els sorban daganatos betegeknek, illetve hozzátartozóiknak a hospice elérési lehet ségeir l - felvilágosítást adni az érdekl d knek a hospice m k ödésér l, lehet ségeir l, a különböz szervezeti formákról (palliatív osztály, hospice ház, hospice házi gondozó csoport, ápolási osztály, házi szakápolás) - segíteni a terminális állapotban lév beteget a szükségletei kielégítésében - a hospice team munkájában közrem k ödni - segíteni a terminális állapotban lév beteg és hozzátartozói lelki- érzelmi igényeinek kielégítésében 24

19 4. A SZAKKÉPESÍTÉSSEL BETÖLTHET M UNKAKÖR A szakképesítéssel betölthet munkakör: ápolási asszisztens FEOR száma: 3239 Az alkalmazás területei: a./ egészségügyi szolgáltatás területein: - kórházak különböz osztályain - egyéb fekv beteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál - ápolási intézetben b./ szociális szolgáltatás területein: - házi segítségnyújtás területén - id s ek klubjában - gondozási központban - fogyatékosok nappali intézményében - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményében - bentlakást nyújtó intézményben - lakóotthonban 25

20 Ápolási asszisztens képzés 26

21 5. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA A központi programban meghatározott oktatási folyamat szervezési modellje lineáris elrendezés, mátrix jelleg moduláris program, amely a korábbi DACUM táblákra támaszkodó hálótechnikai tananyagfejlesztés eredménye. Az egészségügyi szakképzésben, az ápolói szakmaterületen az egyes modulok biztosítják az egészségügyi képzés/szakképzés különböz szintjein az el rejutást, átjárhatóságot és a beszámíthatóságot A KÉPZÉS HÁLÓTERVE Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modul Választható modulok Társadalom ismeretek Személyiség fejlesztés Az egészséges ember gondozása Hospice ismeretek Orvoslás és ápolás a mûvészetekben Az ápolás és az orvoslás története Az egészséges ember Ápolás alapjai A mozgásszervi betegségben szenvedõk ápolása Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek anatómiából Ált. klinikai ismeretek A keringésirendszer betegségben szenvedõk ápolása A légzési rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Kiegészítõ ismeretek kórtanból Informatika Kommunikáció Az emésztõrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Sport Szakmai etika A reproduktív rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A vérképzõ és immunrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Idegen nyelv Idegen nyelv Az idegrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A pszichiátriai betegségekben szenvedõk ápolása Idegen nyelv Szakmai idegen nyelv Az érzékszervi betegségekben szenvedõk ápolása Az endokrin betegségekben szenvedõk ápolása Szakmai kommunikáció Az intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása AZ ISKOLARENDSZER NAPPALI KÉPZÉS ÓRATERVE Oktatási hetek félév Összesen I. II. III. IV. hét Oktatási hetek Elméleti oktatási hét (heti óra) Gyakorlati oktatási hét (heti 40 óra) Vizsgahetek Összefügg szakmai gyakorlat

Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez

Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez 2009. Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995 Engedélyszám: 20303/95. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a program (tanterv) készítésének munkálatait koordinálta:

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - F e l n ő t t k é p z é s 1 Tartalom 3.6. Felnőttoktatási helyi tantervek... 4 1.

Részletesebben

1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet. az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet. az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1)

Részletesebben

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez elvárosi I. István Középiskola ugát Pál Tagintézménye OM 030 211 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00332-2011 Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez 2011. 1. Általános

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/1996. (I. 12.) NM rendelet 1999. augusztus 21. - Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. szereplo adatai 1/1996. (I. 12.) NM

Részletesebben

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím:

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, 2 éves Ápoló megnevezésű szakképesítés területi szakmai gyakorlat követelményei Teljesítendő

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLTLÁNOS ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 2. szakképesítés megnevezése: Általános ápoló 3. Szakképesítések

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Központi program a REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA szakképesítéshez

Központi program a REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-12/2011/EAHUF

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. Ne Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-8/2011/EAHUF MŰTŐTECHNIKUS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Helyi oktatási program a MŰTÉTI ASSZISZTENS szakképzés megszervezéséhez

Helyi oktatási program a MŰTÉTI ASSZISZTENS szakképzés megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Helyi oktatási program a MŰTÉTI ASSZISZTENS szakképzés megszervezéséhez 2009. 1 Szerkesztette:

Részletesebben

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. oldal 35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrl szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. egészségügyi asszisztens. szakképzés megszervezéséhez

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. egészségügyi asszisztens. szakképzés megszervezéséhez KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM az egészségügyi asszisztens szakképzés megszervezéséhez Készült az Egészségügyi Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 13677-2/2008-0003 EGP Szerkesztette: Szabó Nóra Lektorálták:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS Egyetemi jegyzet Budapest, 2003. I. Fejezet EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez

Részletesebben

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe:

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe: Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29. Telefon sz: 94/552-560; Fax: 94/380-223 e-mail: gotthszo@t-online.hu honlap: www.gotthardotthon.hu SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI REHBILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERPEUT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja Helyi tanterv az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A SELYE JÁNOS HUMÁN ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN Szerkesztette: Rodney

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben