ASZTMA NÉLKÜL, BUTEYKO MÓDSZERREL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASZTMA NÉLKÜL, BUTEYKO MÓDSZERREL"

Átírás

1 ASZTMA NÉLKÜL, BUTEYKO MÓDSZERREL a tökéletes egészségért Varga-Szilágyi Gyula Patrick McKeown 2

2 Asztma nélkül- Buteyko módszerrel a tökéletes egészségért Kiadó:B u l e yko Légzés Közpo nt Első kiadás éve: Honlap: wwvv.buteyko.hu Varga-Szi lágyi Gyula és Patrick McKeown Mtnden J09 fenntartva A szerzők és a kiadó előzetes írásbelt engedélye nélkül tilos a könyv bánnelyik részét lemásolni. reprodukálm, vagy elektromkusan eltárolnt, te eszteni. Ez alól kizárólag valamilyen médiában megjelenő könyvszemle vagy ISmertetés képez kivételt Az ismertetett gyakorlatok, eljárások a szerzök kutatási és oktatási tapasztalataira épülnek. A könyvben található információ nem helyettesíti az orvosi kezelést. Ne válto ztassa meg gyógyszereinek adagelását a kezelőorvosával törté nt előzetes konzultáció nélk ül. Ez a könyv megtanít rá, hogy milyen fo ntos az orron át történő légzés, hogyan végezhetünk egyszerű légzőgyakorlatokat, valamint életvezetési tanácsokkal szo lgál a jó egészség i állapot eléréséhez. A szerző és a kiadó kizár mindennemü felelősséget, amelyek a könyvben található információ alkalmazásából akár közvetlenül, akár közvetve származnak. 3

3 A bölcs ember tudja, hogy az egészsége a legértékesebb a világon. Hippokratész 4

4 Tartalomjegyzék l. fejezet Azéletelixír A felfedezés... 4 Légzés és egészség... 6 A túll égzé s tünete i A légzőrendszerünk... 8 Ok és okozat A túllégzés egy rossz szokás l O Miért lélegzünk túl sokat? ll 2. fejezet Te hogyan lélegz.cl? IS A csökkentett légzés előnye i Tanuljunk meg helyesen l élegezni Lélegezz az orrodon és egészségesebb lesze l Egy figyelmelfető megjegyz.és Orrdugulás megszüntetése 5 perc alatt Hogyan szüntethető meg az orrdugulás? Orr-vasság Mekkora a légzésrnennyiséged? A pulzus Kontrollszünet A széndioxid szint Hány ember helyett léleglel? Életvitelünk összehasonlítása fejezet Vedd át az irányítást! Az elérendő cél Csökkentett légzés felnő tte kne k Csökkentett légzés gyerekeknek Csökkentett légzés orrfújás közben fejezet Tedd a helyes légzé sl a szokásoddá! A helyes légzés beszéd közben A nevetés a legjobb orvosság? A helyes légzés alvás közben A légzőizmok Stratégia a hasi légz éshez fujezet Mozgás közben is lélegezz helyesen! A mozgás fontossága Milyen gyakorlatokat végezzünk? Honnan tudod, hogy jól végzed-e a gyakorlatokat? Kontrollálllégzés sportolás közben Edzök. trénerek, figyelem! Nem az a lényeg hogy mit csinálsz, hanem az, hogy hogyan fujezet Táplálék, ami gyógyít, táplálék, ami árt Al apelvek az egészséges étrendhez fejezel Stressz Harcolj, vagy menekülj! (Üss, vagy fuss!) Kontrolláld a légzésed Akik rend szere sen momgnak. sokkal nyugodtabbak fejezel Zárs 7Ó A tökéletes egészséghe z tartsd csukva szád

5 1. fejezet Az életelixír 2

6 Kedves Olvasói Kérlek, nézd el nekünk, hogy könyvünkben a tegező megszólítást használjuk. Azért valasztottuk ezt, hogy a gyakorlatok olvasásat görd ü lékenyebbé tegyük. Végy egy lélegzetet és gondold végig... A légzés az élet elixírje. Még annál is több, maga az élet. Mi emberek napokat élhetünk víz nélkül, heteket éte l nélkül, de levegő nélk ül csak néhány percet. A nyugati civi lizáció embere úgy tekint az ételre és az italra, hogy az elfogyasztott mennyiség és minőség határozza meg az élet minőségét. Tudjuk, hogy a túl kevés éhezést vagy szomjazást jelent, a túl sok pedig elhizást és ezzel járó egészségügyi problémákat. A légzés az élet elixírje --. o -. 'O;;" -,::,:"""',-..,,,"'""-;=""",,- -- : _ tr-, _;: - _;:;,_ --.. Míért kap hát a légzés mennyisége és mi nősége oly kevés figyelmet? Biztos, hogy a légzésnek, amely oly alapvető az élethez, meg kell felelnie bizo nyos fe ltételeknek. Hogyan lehet az, hogy más kultúrák, elsősorban a keletiek, már évezredekkel ezelőtt fe lismerték a légzés fontosságát, mi pedig nyilvánvalóan még most sem? A helyes légzésmennyiség* alapvető szerepé nek fe lismerése új korszakot nyitott az egészségmegóvásban, az egészség visszaszerzésében. Ez az új korszak az orosz tudós, Konstanti n Buteyko professzor élete munkájának köszönhető. A Buteyko módszer az orosz egészségügyi hatóságok által bejegyzett és támogatott terápia, de számos, nyugaton végzett tudomá nyos kísérlet is igazolta a módsze r hatékonyságát. Az a sok ezer ember, aki örökre meggyógyította magát a Buteyko-féle légzőgyakorlatokkal, szintén a módszer hatékonyságát bizo nyítja. Te is megtanulhatod és haszná lhatod, nagyon egyszerű. Minimális erőfeszítést igényel és már az első hét utá n érzékelni fogod egészségi állapotod javulását. *Köny w nkben.,légzés menny1ség" alatt légzési perctérfogatot értünk. vagy1s a percenként belélegzeit (és kilélegzeit-a kettő megegyezik) levegő mennyiségét, térfogatát A helyes légzésmennyiség a tökéletes egészség alapja 3

7 A felfedezés Több mint négy évtizede, hogy az orosz tudós, Konstantin Buteyko professzor befejezte úttörő munkáját azon betegségek terén. amelyek annak következtében alakulnak ki, hogy több levegőt lélegzünk be, mint amennyire a testünknek szüksége van. Buteyk.o professzor munkásságának eredménye, amivel az emberiséget megajándékozta, mind a ma'1 napig az orvostudomány egyik legnagyobb felfedezése.,, J "-'i- - j' / Konstantin Buteyko professzor Orvostanhallgatóként, betegek százainak megfigyelése alapján rájött, hogy a légzésük szaros összefüggésben van a betegségük súlyosságával Feljegyezte. hogy minél több levegőt lélegzik be egy páciens (időegység alatt, nyugalmi állapotban), annál súlyosabb az állapota. Ez az újonnan fewedezeit összefüggés a légzés és a beteg állapota között annyira egyértelmű volt, hogy a halálos betegek légzéséből előre meg tudta mondani a haláluk bekövetkezésének időpon át. -- Minél nagyobb a belélegzett levegő mennyisége, annál rosszabb az ember egészségi állapota áprilisában egymást követően végeztek kisérleteket Leningrádban és az Első Moszkvai Gyermekgyógyászati Intézetben. Ezekben a kísérletekben a Buteyko módszer száz százalékosan hatékonynak bizonyult és attó l kezdve hivatalosan is ewogadott lett. Ezt a kutatást a Szavjet Minisztériumok Tudomány és Technológia Bizottsága vezette. Ma már orvosok százai taní ák a terápiát Oroszország-szerte. A Buteyko módszer tudományos elméleti háttere része az orvosi alapképzés nek. Buteyko professzor 1952-ben tett fe lfedezése óta sok ezer embernek adta vissza egészségét. Mára az egész világon ismerik a módszerét, amely egyre több és több emberen seg ft. 4

8 - - Buteyko professzor felfedezte, hogy a tartós túllégzés szervi károsodásokhoz vezet, ami különféle betegségek kialakulását vonja maga után, mindenkinél azt, amire örökletesen leginkább hajlama van. 5

9 Légzés és egészség A be- és kilélegzeit levegő mennyiségét literben mérik és rendszeri nt az egy perc alatt belélegzett me n nyiséget adják meg, ez a légzési perventilláció. Egészséges embernél normál légzés esetén ez az érték 4-6 liter levegő percenként. Ha többet lélegzünk, mint amennyire a szervezetünknek szüksége van, azt hiperventilációnak hívják - vagy, ahogy könyvünkben nevezzük: túl légzésnek. Ha ezt nap mint nap tesszük, akkor az krónikus hiperventiláció, vagyis krónikus túllégzés. A súlyos túllégzés már egy viszonylag rövid időszakot meghaladóan is végzetes lehet, tehát nyilvánva ló, hogy egy kevésbé súlyos, de azért túlzott légzésnek is van egészségkárosító hatása, ha huzamos ideig fennáll. A túllégzés gyakran egyáltalán nem szembetűnő sőt. észrevehetetlen. Ezért is nevezte Buteyko professzor.. rejtett hiperventílácíónak". Más kutatók is megerősítették ezt, mint például Robert Fried is a,)-lyperventilation Syndrome" cím ű könyvében. A hiperventiláció felismerhető tünetei: a gyakori sóhajtozás, szípogás, szippantás, mellkasi légzés, ásítozás, a beszéd megkezdése előtti nagy levegővétel és természetesen a szájon keresztüli légzés. 6

10 A túllégzés tünetei A hiperventiláció sokféle betegség kialakulásában játszik sze repet, de mivel a diagnosztikában nagyon kis figyelmet kap, rengetegen szanvednek a különféle testi tüneteitől. A betegek, orvosról orvosra járva, sokszo r éveket tölte nek ezen tünetek okának keresésével Betegség üket gyakra n bélyegzik meg a "pszichoszomatikus" jelzővel. Doktor Claude Lum, hiperventi lációval fog lalkozó brit tudós, azt írja, hogy "a hiperventiláció a turcsaságak gyűjtemé nyél produkálja, olyan tüneteket, amelyek közölt látszólag semmilyen összefüggés nincs, ugya nakkor kihatással lehetnek a test bármely részére, bármely ik szervre vagy a szervezet bármely rendszerére". A hiperventiláció néhány tünete és a szervezetre gyakorolt hatása: A légzőrendszerre: elzáródott orr, ziháló légzés, légszomj, köhögés, mellkasi szoritás, gyakori ásítás és horkolás. Az idegrendszerre: bódultság, gyenge ko ncentráció, zsibbadtság, izzadás, szédülés, bizsergő, viszkető érzés a végtagokon, gyengeség, remegés és fejfájás. A szívre: fo kozott szívverés, mellkasi fájdalom, re ndszertelen vagy kihagyó pulzus. A tudatra: a szorongás különböző fokozatai, feszültség, depresszió, félelem és stressz. További szimptómák: szájszárazság, káros fá radtság, alvászavar, rémálmok, szára z, viszkető bőr, izzadó tenyér, fokozott vizeletürítés, ágybavizelés vagy gyakori éjszakai WC-re járás, hasmenés, székrekedés. általános gyengeség és krónikus kimerültség. 7

11 A légzőrendszerünk A légzőrendszerünket a szervezetünknek azon részei alkotják, ame lyek a légkörből kinyerik az oxigént és elszállítják a sejtekhez. szövetekhez, illetve amelyek a szövetek által termelt széndioxidot kijuttatják a légkörbe. Ahhoz, hogy sej eink és szövetemk megfelelően müködjenek - hogy életben maradjunk - testünknek szüksége van a levegő oxigénjére. Az orrunk, szánk, torkunk, gégénk, légcsövünk, hörgönk, tüdőnk, mind-mind részei a légzőrendszerünk nek. A széndioxid az elfogyasztott zsírok, szénhidrátok és fehérjék lebontásának egyik végterméke. Ezt a gázt a sejtjeinkből vénás erek (visszerek) szálli ák a tüdőnkbe, ahonnan a fölösleget kilélegezzük. A helyes légzés eredményeképpen a széndioxidnak egy kívánatos mennyisége a tüdőnkben illetve szarvazetünkben marad. Jo_tk 'udo "' _ -l',j. _l "'' " - -"'... -;.--" '-._:-::_ A légzőrendszer 8

12 Ok és okozat Az élet fenntartásához a széndioxid ugyanolyan elengedhetetlen, mint az oxigén. Ugyanúgy, ahogy a túl sok oxigén hosszú távon károsítja a tüdőt - ha az ak tív oxigéngyököket a tüdőben lévő antioxidáns vegyületek nem képesek semlegesíteni,a tartósan túl alacsony széndioxidszint negatív hatással van szerveink müködésére. A széndioxid nem egyszerűen csak ér téktelen mellékterméke, hanem elengedhetetlen feltétele az összes anyagcsere funkciónak igy a szervezetünk müködésének. Buteyko professzor ezt tudományos kísérletekkel bebizonyította és rájött a tudományos magyarázatára is. Dr. Y andell Henderson már B uteyko professzor előtt jól látta, amikor az 1940-ben kiadott "Cyclopedia of Medicine" című könyvében ezt írta: "széndioxidot mínden szövet termel és valószínűleg ez szerepet játszik minden szerv működésében : Az orvostudomány régóta tudja már, hogy szükséges bizonyos széndioxid mennyiségnek len nie a tüdö léghólyagocskáiban, egy egészséges ember esetében 5%-nak. Ugyanakkor a folyamatos túllélegzés 3,5% alá csökkentheti széndioxid koncentrációt. Buteyko professzor megállapította, kancentráció ha lá Ios lehet. Hogyan hat a túllégzés a széndioxid szintre? hogy a 3% alatti széndioxid Ha visszatartjuk lélegzetünket, a tüdönk lég hólyagocskáiban megnövekszik a széndioxid koncentrációja, hiszen a vörösvérsejtek elszállítják tüdőnkből az oxigént a szövetekhez a szövetekből pedig a tüdőnkbe szállítják a széndioxidot. Nyilvánvaló, hogy fordított esetben, azaz túllégzéskor lecsökken a tüdőnk széndioxid koncentrációja. Másképp fogalmazva: ha nagy mennyiségü levegőt lélegzünk be, akkor sokat is léleg zünk ki. Az ember nem azért vesz levegőt, hogy bármilyen formában elraktárazza azt a testében, tehát a be- és kilélegzeit levegő mennyisége megegyezik. Ha többet szívunk be, többet is fújunk ki és ez a nagyobb kilélegzeit mennyiség azt eredményezi, hogy túl sok széndioxid hagyja el testünket és a szé nd i oxid ko nce ntráci ója csökken. Sok levegő be = Sok levegő ki Ez a széndioxid szint csökkenéséhez vezet. 9

13 A túllégzés egy rossz szokás Az agyunkban lévő légzőközpont a vérünk széndioxid konce ntrációját figyeli. Ha ez megemelkedik és elér egy bizonyos felső küszöbértéket, akkor a légzőközpontunk kiadja az utasítást a légzőizmainknak a belégzésre. Ha sokáig - órákon, heteke n, hónapokon vagy éveken ke resztül - többet lélegzünk, mint amennyire a szervezetünknek szüksége va n, az azt eredményezi, hogy a széndioxid szintünk tartósan alacsonyan marad és soha nem éri el az említett felső küszöbértéket. A légzőközpontunk ehhez hozzászokik sőt, egy idő után úgy tekinti ezt az alacsonyabb széndioxid szintet - amelynél a túllégzés során megkezdtük a belégzés t -, hogy ez a normális felső küszöb. Ez után már a légzőközpontunk utasit minket a túllégzésre, hogy fenntartsa az alacsonyabb széndioxid szintet, még annak árán is, hogy a testünk egyéb szervei és szövetei ezt megszenvedik. Összefoglalva: a túllégzés csupán egy rossz szokás. Miért olyan fontos a széndioxid? Íme három ok, amiért a széndioxid alapvetöen fo ntos az emberi élethez. Oxigénszállítás Az oxigén gyakorlatilag nem oldódik a vérben. a kilencvennyolc százalékát a hemog lobin molekulák szállitják. A hemoglobinban lekötött oxigén felszabad ítása - többek közölt - függ a léghólyagocskákban l artériás vérben lévő széndioxid koncentrációjától is. Ha a széndioxíd szint nem éri el a kívánatos öt százalékot, az oxigén jobban kötődik a hemog lobinhoz, nehezebben tud leválni róla és á utni a sejtekhez, szövetekhez. Ezt a természeti törvényt felfedezője, a kiváló fizikus után Bohr hatásnak nevezik. Ha túl sokat lélegzünk, a szerveink kevesebb oxigént kapnak. Tapasztaltad már, hogy a nagy levegővételektől megszédülsz? A véredények és légutak kitágítása A széndioxid ellazítja a simaizmokat, amelyek a légutakat, hörgöket, arténákat, kapillárisokat körülveszik. A széndioxidszint megemelkedésének köszönhetően jobb lesz a vérellátás, mert kitágulnak a véredények. A keringés javulásáról azonnal kapunk visszajelzést: a tünetek csökkennek, a test jobban átmelegszik. A légzőrendszeri problémákkal küzdő betegek megtapasztalják, hogy légutaik kitágulnak és könnyebben tudnak lélegezni. A helyes légzés javítja a vérkeri ngés! és megnyitja a lég utakat. A tú!légzés fokozza az allergiás reakciókat A hisztamin szi nt megemelkedik a tartós túllégzés alatt. Ezt az anyagat a hizósejtek válasziják ki, amikor egy allergénnek vagyunk kitéve. Ez idéz elő duzzanatot (ödémát), helyi gyulladást és a keskeny lég utak (hörgők) beszűkülését. Ez azoknál jelentkezik hangsúlyozottan, akik szénanáthában, aszimában vagy rhinitis-ben (orrnyálkahártya gyulladásban) szenvednek. 10

14 Miért lélegzünk túl sokat? Korábban már beszéltünk róla, hogy ha tartósan, folyamatosan túl sok levegőt lélegzünk ki és be, azzal az agyunkban lévő légzőközpontunkat arra késztelj ük, hogy fogadjon el egy alacsonyabb széndioxid szintet. Ezt a szintet tekinti ezután agyunk a normálisnak. annak ellenére, hogy ez kevesebb széndioxidot jelent, mint amire szervezetünknek szüksége lenne az egészséges állapothoz. Számos oka van, amiért túl sokat lé leg zünk. persze ezek közül nem mi ndegyik vonatkozik mindenkire. A következő nyolc tényező az uralkodó a modernizáció és a bőség országaiban, amelyekből magyarázalot kaphatunk arra is. hogy a civilizációs betegségek miért épp ezeket az országokat sújtják. 1. Helytelen táplálkozás Ha túl sokat eszünk, az fokozza a légzésünket, mert a testünknek több energiára van szüksége az emésztéshez és a táplálék feldolgozásához. Ahelyett, hogy hallgatnánk testünkre és akkor ennénk, amikor jelzi az éhséget- ahogyan azt évezredeken keresztül tettük - most azokban az időpontokban eszünk, amikor a társadalom diktálja. Veled hányszor fordult már elő, hogy addig ettél, amíg csak volt valami a tányérodon, vagy ameddig az összes fogást végig nem etted, pedig már rég nem voltál éhes? Elvesztettük annak művészetét, hogy figyeljünk testünk üzenetei re. Az ősember csak akkor evett, amikor éhes volt. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a vadászat és a gyűjtögetés erőfeszítést igényelt. másrészt a nagyobb mennyiségű élelem megszerzéséhez több energiára volt szükség. Őseink nem rendelkeztek a modern időknek mindazzal a luxusával, kényelmével, amit az élelmiszerboltok, bevásárlóközpontok, gyorséttermek nyújtanak, számukra ismeretlen volt, ami nekünk mindennapi, hogy bármit megkaphatunk, amit csak kívánunk. Tehát ök kevesebbet és jobb minőségü ételt ettek. A fehérje- különösen az állati fehérje- és a feldolgozott, tartósítószer! tartalamazé ételek túllégzéshez vezetnek. Buteyko professzor szerint az elfogyasztott ételeink mennyisége és minősége az egyik leglényegesebb tényező a túllégzés előidézése szempontjából tételeink mi nöségét rontja a különféle élelmiszeripari alapanyagok előállítása során alkalmazott kemikáliák, gyomírták és rovarírták általános használata. Testünknek keményebben kell dolgoznia, hogy eltávolítsa a táplálékkal bevitt megnövekedett mennyiségű toxikus anyagokat, amitől szintén fokozódik a légzés ünk. 2. A mélylégzés téveszméje A nyugati társadalom hagyományos nézele szerint a mély légzés hasznos a fittség hez és hozzájárul az egészség fe nntartásához. Nálunk "mély levegővétel" alatt tévesen.,nagy levegővéte It" értenek. Ez aberögzült téveszme uralkodik a sportedzök körében, az iskolákban, az egészségügy számos terén, a rádióban. TV-ben, újságokban sőt, nem ritkán még az Európára.,honosított" jégában is. A leggyakoribb instrukció a gyakorlatok végzéséhez vagy a stressz oldásához, hogy.,lélegezz mélyeket". mely utasítás hatására szinte mindenki elkezd "nagy levegőket" venn1. Az J 1

15 edzőteremben tomázva vagy a parkokban sétálva bárki meggyőzödhet róla, hogy milyen sok ember hisz a gyakori, nagy levegövétel áldásos hatásában. A keleti kultúrába és filozófiába a csökkentett légzés és a légzéskontroll mélyen beépült. Ezek gyógyító hatása ott már évszázadok óta ismert. Mielött bárki félreérte né, a valódi mély légzés, vagyis a hasi, más néven rekeszizom légzés Buteyko professzor szerint is rendkívül hasznos sőt, kivétel nélkül mindenkinek a "hasába " kellene lélegeznie, nem pedig a mellkasába. Viszont az, hogy mélyre vesszük a levegőt. semmiképp nem szabad, hogy egyúttal azt is jelentse, hogy sok levegőt szívunk bel Kis levegőt véve is lehet mélyre lélegezni és ez az ideális a szervezetünknek. Mély levegő f. Nagy levegő 3. Terhesség alatti légzőgyakorlatok Civilizált országokban mélylégzés gyakorlatokra (pontosabban gyakori nagy levegővételekre) tanílják a terhes nőket. Az eltúlzott légzés csökkenti a kismama szé ndioxid szintjét. Mivel a magzat mindent az anyjától kap, az ö széndioxid szintje is alacsonyabb lesz. Buteyko professzor figyelmeztetett rá, hogy az egyre gyakoribb csecsemőkori és kisgyermekkori asztmáért és ekcémáért elsősorban az édesanyj uk terhesség alatti erőltetett hiperventilációja a felelős. Ráadásul a csecsemőt gyakran túlöltöztetik és természetes ételek helyett tartósított ételeket adnak neki, ami hozzájárul ahhoz, hogy fennmaradjon a magzati korban elkezdődött széndioxidhiány. 4. Stressz Külső események, különösen azok, amelyekre ni ncs befolyásunk, gyakran váltanak ki stresszt. A stressz lehet pozitív, ilyen a nevetés, vagy negatív, amikor fe szültség formájában jelentkezik. A stressz fokozza a légzés!. A felfokozott légzés - ha nem jár testmozgással - megnöveli sok agyi terület ingerlékenységét, ami további fe szültséghez, szorongáshoz, pánikbetegséghez és sok más pszichológiai problémához vezet. A két dolog ezután már egymást erősíti - a pánikbeteg jobban kapkodja a levegőt - és igy könnyen állandósul, önfenntartó vá válik az állapot. 5. Hőmérséklet Ha meleg. levegőtlen környezetben élünk, az túllégzési okoz. Mivel a testhőmérsékletünket elsődlegesen bőrünk pórusai és az izzadságmirigyek szabályozzák, a túl meleg környezet és/vagy a túl sok ruha a primitív, szájon át légzésre, lihegésre készteti szervezetünket, így próbálván kordában tartani a hőmérsékletünket A központi fűtésnek és a PVC nyilászáréknak köszönhetöen otthonaink egyre jobban szigeteltek és egyre melegebbek. Elődeink lakóépületei messze nem voltak ennyire hermetizá ltak, hűvösebbek voltak, a huzat gyakran hozott friss levegőt a réseken, az ajtók alatt vagy az ablakkeretek között. Kutatások bizonyílják, hogy az enyhe vagy hűvös környezet hozzásegit a csökkentett légzés hez. 12

16 6. A testmozgás hiánya Fizikai terhelés hatására testünkben nagy mennyiségü széndioxid halmozódik fel, amelyet az anyagcsere termel. A mozgás hiánya kevesebb anyagcsere tevékenységgel (kevesebb tapanyag elégetésével) és így kevesebb széndioxidtermeléssel jár. Manapság a legtöbb ember számára a munka szellemi erőfeszítést jelent, nem pedig fizikai tevékenységet. Ráadásul még a szórakozásaink legnagyobb része is négy fal között, ülve zajlik, lásd mozi, színház, számitógép, televízió. Egy átlagos, huszonnégy órás napból nyolc órát alszunk, tizennégy órát ülünk és csak két órát töltünk állva vagy sétálva. Hasonlítsuk össze ezt őseink egy átlagos napjával, akik az ébren töltött idejükben csupa olyan dolgot csináltak, amik fizikai tevékenységet igényeltek. 7. Túlalvás Buteyko professzor vizsgálatai kimutatták, hogy ha huzamos ideig vízszintesen fekszünk, az súlyos túllégzési eredményez. A legtöbb haláleset hajnali 3 és 5 óra közölt következik be, amikor az alvás alatt túlzottan felfokozott légzés következtében a test széndioxid szintje az alsó küszöbérték alá csökken. A háton fekvés/alvás az a pozíció, amely a legintenzívebb túllégzési váltja ki. Mellesleg ez jól megfigyelhető sok embernél, akik azonnal abbahagyják a horkolást, ami nt oldalra fekszenek. B. Túl sok beszéd Tanárok, eladók, telefonos ügyfélszolgálatosok és mindazok, akik napjuk nagy részét beszéddel töltik, rendszerint luiságosan kimerültnek érzik magukat a napi munka után. Számos esetben a tul sok beszéd felelős a krónikus túllégzés kialakulásáért Annak ellenére, hogy hatalmas tömegeket érint, csak nagyon kevesen tudnak a beszéd egészségre gyakorolt negatív hatásairól és még kevesebben vannak azok, akik tanultak is valamilyen technikát a hiperventiláció csökkentésére. Azok a tanárok, akiknek a nyár folyamán enyhülnek a légzőszervi panaszaik tudják, hogy szeptemberben, a tanítás kezdete utáni néhány héten belül tüneteik újra rosszabbad ni fog nak. 9. Levegőszennyeződés Ha szennyezett a levegő, úgy érezzük, hogy nem kapunk eleget, tehát intenzívebb lesz a légzésünk. Sok asztmás tanúsíthatja, hogy levegőtlen, füstös légtérben eltöltött idő után tüneteik erösödtek. Ugyanakkor a levegőszennyeződés önmagában nem okolható a fejlett országokban élő asztmások számának folyamatos növekedéséért annak ellenére, hogy számos tanulmány állítja ezt. Ha igy lenne, akkor miért növekedne az asztmások aránya sokkal lassabban az olyan rendkívül szennyezett levegőjű ázsiai városokban, mint például Bangkok? Egy másik példa az NDK, ahol a levegő sokkal szennyezettebb volt, mégis az asztmások aránya alacsonyabb volt, mint Nyugat Németországban. Szintén ezt bizonyítja, hogy vannak országok, ahol csekély a légszennyezettség mértéke és mégis magas az asztmások aránya. Ilyen például a viszonylag tiszta levegőjű Új-Zéland, amely az asztma gyakoriságát tekintve a harmadik helyen áll a világban. 13

17 Egyél kevesebbet, lélegezz kevesebbet, aludj kevesebbet és " végezz több fizikai tevékenységet olyan keményen, hogy csorogjon a homlokodról a verejték! Ez az életed valódi megreformálása. Ez az, amit mindannyiunknak meg kell te nnünk az egészségünkért napja inkban. " Buteyko professzor!4

18 2. fejezet Te hogyan lélegzel? "A szokás a legjobb szolga, vagy a legrosszabb úr. " Nathaniel Emmons

19 A csökkentett légzés előnyei A helyes légzés az ereket és kislég utakat körülvevő simaizmok ellazulását eredményezi, amitől javul a szervezet vérellátása. Ráadásul az oxigén is könnyebben válik le a hemoglobinról, könnyebben jut el a sejtekhez, szövetekhez, ha a széndioxid szi ntlink közelit a megfelelő értékhez. A csökkentett légzés tehát a szervezet jobb oxigénellátását eredményezi, amitől minden szervünk hatékonyabban tud működ ni. Az elmúlt években mindazoknál, akik a Buteyko Klinikáinkon megfordu ak fokozatosan megszűntek a krónikus panaszok: a nehéz légzés, köhögés, elzáródott orr, szénanátha, ekcéma, fejfájás, székrekedés, fáradékonyság, alvászavar stb. - amelyeket m'1nd-mind a helytelen légzés okozott. Megfigye ük, hogy a Buteyko módszert alkalmazóknak nem "csupán " megszűntek a légúti panaszai, de ráadásul még jelentős javulást is tapasztaltak az életmi nőségükben: tőbb lett az energiájuk, megnőtt a belső nyugalmuk, jobb lett a koncentrációjuk, jobb lett az aivásuk és normalizalódott a súlyuk- mindez viszonylag rövid időn belül. A légzés a legfontosabb fiziológiai funkció, amelyet bizonyos mértékig akaratlagosan is képesek vagy unk szabályozni. A légzési szakásainkat viszonylag könnyen megváltoztathatj uk, ha odafi gyelünk rá, hogy mindig helyesen lélegezzünk, ha gyakra n megfigyeljük légzésünket és persze, ha rende lkezünk mindehhez elegendő akaraterővel és kitartással. "Nincs biztosabb jele az elmebajnak, mint hogy ugyanazt tesszük újra meg újra és közben azt várjuk, hogy az eredmény más legyen." Einstein 16

20 Tanuljunk meg helyesen lélegezni Az alé.bbi hérom lépés arra szolgál, hogy leszoktass uk magunkat a túllégzésről; Első lépés Lélegezz mindig tudatosan! Érezd át, figyeld meg és hallgasd a légzésedet, ahányszor csak teheted a nap folyamán! Fordíts különös figyelmet azokra a dolgokra, amelyek nagy levegővételre késztetneki Tegyél fel magadnak néhány kérdést! A légzésern egy nyugodt, csendes tevékenység, vagy pedig nagy belégzéssei és testmozgással jár? Figyelj meg másokat, akik esetleg nyitott szajjal lélegeznek, kapkodják a levegőt miközben épp bevásárolnak, a buszra várnak vagy sétálnak az utcán. Szintén hasznos, ha megfigyeled, hogy sokan milyen hangosan veszik a levegőt a telefonban. Még ha ezeknek az emberek látszólag jó egészségnek is örvendenek, sokaknak közülük vagy már vannak egészségügyi problémáik, vagy a jövőben minden bizonnyal lesznek. Második lépés Tanulj meg az orrodon keresztül lélegezni! Az egyetlen légzésnek, ha az minden pillanatban orron keresztül történik. helyes módja a Sokan életük nagy részét eldugult orral élik le annak ellenére, hogy már a fellelhető összes orrsprayt és gyógymódot kipróbáltak. Ebben a könyvben pontosan nekik tanítunk meg egy nagyon hatásos gyakorlatot, amelynek segítségével perceken belül megszüntethetik orrdugulás ukat. Ez lesz az első lépés az állandó és kényelmes orrlégzés felé vezető úton. Harmadik lépés A Buteyko módszer alkalmazása, amellyel visszafordítjuk a krónikus hiperventiláció!. Amikor Buteyko professzart megkérték, hogy fogalmazza meg egyszerűen módszerének lényegét, igy válaszolt: "a légzés mennyiségének csökkentése, amit a légzőizmaink ellazitása révén teremtett enyhe légszomjjal érhetünk el". Két szóban így fogalmazta meg a betegeinek: "lélegezz kevesebbet!". Ez az alfája és omegája a helyes légzésnek. A Buteyko módszeren keresztül az egyén megtanul nyugodtan, csendesen, mozd ulatlanul lélegezni. 17

21 A tö kéletes ember úgy lélegzik, mi ntha nem is lélegezne." " Lao-Ce kínai filozófus, az időszámításunk előtti hatodik századbó l 18

22 Hogyan értelmezzük a légzési diagramot Sok gyakorlatot légzési diagram szemiéitet a könyvben. A következő szimbólumok használatosak ezeknél az ábráknál: Levegövétel A levegő kiengedése A lélegzet visszatartása A légzési utasítások értelmezése 19

23 Lélegezz az orrodon és egészségesebb leszel Orrunknak számos tulajdonsága van, amelyek arra hivatottak, hogy a hideg, száraz külső levegőt a tüdő nk számára elfogadható állapotba hozzák. Ugyanakkor a szánk nem rendelkezik ilyen tulajdonságokkal, az elsősorban beszéd re, evésre és ivásra szolgál Az orrunk összehasonlíthatatlanul jobban felme legíti a belélegzeit levegőt, mint a szánk. Kiszűri a levegőből a pollent, a port és a baktéri umokat hogy védje tüdőnket. Naponta liter, idegen részecskékkel megrakott levegőt szivunk be. Amig orrunk 15 percen belül képes e ávolítaní ezeket a lerakódott részecskéket, a tüdő-léghólyagocskákba bejutott részecskék eltávolítása napot is igénybe vehet. felső orrjárat középső orrjárat alsó orrjárat orrkagyló Az orr belseje elölnézetben Tüdőnknek me leg, nedves környezetre van szüksége, tehát nem kérdés, hogy a beszívott levegőnek meg kell felelnie ezeknek a feltéte leknek. Az orrunk benedvesíti a belélegzett levegőt, megemeli a páratartalmát Éppen olyan fontos az orrunkon keresztüli kilégzés, mint a belégzés, annak ellenére, hogy az elterjedt nézet épp az ellenkezője. Az orron át kilélegzett levegő páratartalmának egy részét az orr visszatarlja, ezáltal csökkenti a nedvességvesztést A szájon át történő kilégzés nagyobb széndioxidvesztéssel jár és növeli a dehidratáció veszélyét is. Ez jól látható, amikor egy ablakűvegre rále helünk és lecsapódik a pára. Az orron keresztüli légzés seg íti a levegő mennyiségének szabályozását. Mindenki, aki szájon át veszi a levegőt, túllélegzik, és szenved a hiperventiláció tüneteitől Az orrunk levegöcsatornája sokkal szűkebb, és körülbelül ötven százalékkal nagyobb a légellenállása, ezáltal segíti a levegő mennyíségének csökkentését. Persze orron keresztül is lehet túl lélegezni, de kisebb mértékben. A részlegesen elzáródott orr mindennapos a szájon át légzöknél Ilyenkor általában az egyik orrlyuk részlegesen elzáródik, míg a másik szabadon áljárható. Ha egyenként befogjuk orrlyukainkat és próbálunk lélegezni, megtudhaijuk, hogy 20

Végy egy mély levegőt és nyugodj meg!

Végy egy mély levegőt és nyugodj meg! Végy egy mély levegőt és nyugodj meg! Írta: dr.veress Dóra Mindig csak azt hallod, hogy a helyes légzés csökkenti a szorongást, de senki nem mondja meg, mit kell csinálni? Miért ne tanulhatnád meg te is,

Részletesebben

2009. 5LETEK A FOGYÁSHOZ 1SZERŰEN. Sarok Istvánné Tóti Zsófia. TNT Slim Fogyasztó és Szépségközpont

2009. 5LETEK A FOGYÁSHOZ 1SZERŰEN. Sarok Istvánné Tóti Zsófia. TNT Slim Fogyasztó és Szépségközpont Sarok Istvánné Tóti Zsófia 2009. TNT Slim Fogyasztó és Szépségközpont 1053 Budapest, Veres Pálné u 10. I. em. 1. tel: (1)266-7407 www.tntslim.hu info@tntsim.hu A fogyás az egyik legnépszerűbb téma a világon.

Részletesebben

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XII. évfolyam 11. szám 2007. november Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Az Ön gyógyszertára A gyógyszertár ajándéka! 2007.

Részletesebben

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak Dr. Palágyi Jolanda Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak 4. kiadás Tartalom A szerző előszava / 5 A reflexterápia alapjai / 7 A homeosztázis / 7 Mi a reflexterápia? / 8 A láb és a kéz

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

VI. évfolyam 2. szám 2011. február. magazin. Férfidolog. Életformát váltok! Interjú Falusi Mariannal. Hogyan fogyjunk? Téli vitaminbomba: a cékla

VI. évfolyam 2. szám 2011. február. magazin. Férfidolog. Életformát váltok! Interjú Falusi Mariannal. Hogyan fogyjunk? Téli vitaminbomba: a cékla Gyógyhír VI. évfolyam 2. szám 2011. február magazin Életformát váltok! Interjú Falusi Mariannal Férfidolog Hogyan fogyjunk? Téli vitaminbomba: a cékla szponzorált cikk 2 Gyógyhír magazin www.gyogyhir.hu

Részletesebben

1 Tartalom: Első rész Így kezdődött Van-e a kéznek gyógyító ereje? Az energia áramoltatás tanítói Miért a Japán gyógyítás? Ezt neked írom! Felelősek vagyunk a saját, és a családunk egészségéért! Hogyan

Részletesebben

Magazin PATI KA. Köhögök, cigizek COPD-s vagyok? Koleszterinszintcsökkentés. A kanyaróról. www.patikamagazin.hu. Gyógyszertárunk ajándéka

Magazin PATI KA. Köhögök, cigizek COPD-s vagyok? Koleszterinszintcsökkentés. A kanyaróról. www.patikamagazin.hu. Gyógyszertárunk ajándéka PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIII. évfolyam 10. szám 2008. október Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Köhögök, cigizek COPD-s vagyok? Koleszterinszintcsökkentés

Részletesebben

(Ne gyógyszerrel kezeld a szomjúságot!)

(Ne gyógyszerrel kezeld a szomjúságot!) Nem beteg vagy, hanem szomjas! (Ne gyógyszerrel kezeld a szomjúságot!) C o p y r i g h t 2 0 1 4. www.g y a r m a t k a v e. c o m Oldal: 1 Nem beteg vagy, hanem szomjas! Írta: Tóth Beáta, Ásotthalom Forrás:

Részletesebben

JÓSÉ SILVA ÉS RÓBERT B. STONE GYÓGYÍTHATSZ

JÓSÉ SILVA ÉS RÓBERT B. STONE GYÓGYÍTHATSZ JÓSÉ SILVA ÉS RÓBERT B. STONE GYÓGYÍTHATSZ Jósé Silva autodidakta tudós, akit a gyógyítás művészetének feltárásában soha nem korlátozott a tudományos kutatás hagyományos gyakorlata. Világunk furcsaságait

Részletesebben

Közérthetően az asztmáról

Közérthetően az asztmáról Pós Péter Közérthetően az asztmáról Lélegezzünk könnyebben! az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) kiadványa Ez az anyag az eredetileg könnyebben használhatóan, kézikönyv méretben

Részletesebben

Egyszerûen egészséges sorozat 5 SZOKÁS AMI JAVÍTJA AZ EGÉSZSÉGEDET. Demecs István

Egyszerûen egészséges sorozat 5 SZOKÁS AMI JAVÍTJA AZ EGÉSZSÉGEDET. Demecs István Egyszerûen egészséges sorozat 5 SZOKÁS AMI JAVÍTJA AZ EGÉSZSÉGEDET Demecs István Egyszerûen egészséges sorozat 5 SZOKÁS AMI JAVÍTJA AZ EGÉSZSÉGEDET Demecs István Demecs István: 5 szokás, ami javítja az

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

ASHTON KÉZIKÖNYV BENZODIAZEPINEK: HOGYAN MŰKÖDNEK ÉS HOGYAN KELL LESZOKNI RÓLUK. Professor C Heather Ashton DN, FRCP Felülvizsgálva Augusztus, 2002

ASHTON KÉZIKÖNYV BENZODIAZEPINEK: HOGYAN MŰKÖDNEK ÉS HOGYAN KELL LESZOKNI RÓLUK. Professor C Heather Ashton DN, FRCP Felülvizsgálva Augusztus, 2002 ASHTON KÉZIKÖNYV BENZODIAZEPINEK: HOGYAN MŰKÖDNEK ÉS HOGYAN KELL LESZOKNI RÓLUK PROTOKOLL A BENZODIAZEPIN MEGVONÁS KEZELÉSÉRE Orvosi kutatási információ egy benzodiazepin megvonási klinikáról Professor

Részletesebben

Magazin. Munka a nagy melegben PATIKA. A nyár veszélyforrásai Szénanáthás vagyok Petefészek-gyulladás Herpesz: a szunnyadó vírus

Magazin. Munka a nagy melegben PATIKA. A nyár veszélyforrásai Szénanáthás vagyok Petefészek-gyulladás Herpesz: a szunnyadó vírus PATIKA Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA XIV. évfolyam 7. szám 2009. július Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat A nyár veszélyforrásai Szénanáthás vagyok Petefészek-gyulladás Herpesz:

Részletesebben

magazin Klimax panasz nélkül Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal +8 oldal Díjazzuk a véleményét! Nyakasságok

magazin Klimax panasz nélkül Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal +8 oldal Díjazzuk a véleményét! Nyakasságok Gyógyhír III. évfolyam 3. szám 2008. március magazin +8 oldal Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal Nyakasságok Díjazzuk a véleményét! Klimax panasz nélkül Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása PATIKA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIV. évfolyam 2. szám 2009. február Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája

Részletesebben

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír III. évfolyam 10. szám 2008. október magazin Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel M i t ô l h í z u n k? Stresszoldó tippek Férfias gondok Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Sportolhat-e az asztmás gyerek? Mindig fitten interjú Oszvald Marikával

Sportolhat-e az asztmás gyerek? Mindig fitten interjú Oszvald Marikával II. évfolyam 9. szám 2007. szeptember Sportolhat-e az asztmás gyerek? Mindig fitten interjú Oszvald Marikával árulkodó testszagok Szemünk világa: szûrôvizsgálatokkal az éleslátásért Ezt a Gyógyhír magazint

Részletesebben

Egészség a világban. Elfelejtünk vizet inni és mély levegőket venni! Pedig ez a két dolog alapvető fontosságú jólétünk, egészségünk szempontjából.

Egészség a világban. Elfelejtünk vizet inni és mély levegőket venni! Pedig ez a két dolog alapvető fontosságú jólétünk, egészségünk szempontjából. Egészség a világban Szerző: Dr. Kovács Csaba Szerkesztette: Kiss Zsuzsanna Bevezetés Mai rohanó világunkban, amikor tombol körülöttünk a "technikai forradalom", az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy

Részletesebben

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért A LÉGZÉS HATALMA Ősi perzsa mestergyakorlatok Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért UMAR ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 1996 ^Ajánlom e könyvet Ulikának, mert hálás, vagyok neki a gyakorlatok

Részletesebben

A CSODÁLATOS PRÁNA GYÓGYÍTÁS

A CSODÁLATOS PRÁNA GYÓGYÍTÁS A CSODÁLATOS PRÁNA GYÓGYÍTÁS CHOA KOK SUI MESTER BIOENERGET1C Budapest, 1998 A mű eredeti címe: Miracles Through Pranic Healing EIső kiadás 1997. Choa Kok Sui e 1998. Bioenergetic Kft. Fordította: Matolcsi

Részletesebben

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában A szerző és a kiadó nagy gondot fordított a könyvben foglaltak pontosságára, de mégsem tudjuk vállalni

Részletesebben

SAVTALANÍTÁS - A FIATALSÁG FORRÁSA KURT TEPPERWEIN. Általános jó közérzet a harmonikus sav-bázis egyensúly segítségével HOLISZTIKUS GYÓGYÍTÁS

SAVTALANÍTÁS - A FIATALSÁG FORRÁSA KURT TEPPERWEIN. Általános jó közérzet a harmonikus sav-bázis egyensúly segítségével HOLISZTIKUS GYÓGYÍTÁS A könyv Testünk arra hivatott, hogy körülbelül 130 évet érjen meg. Életmódunknak köszönhetjük, ha idő előtt megöregszünk, megbetegszünk vagy túl gyorsan ér utol minket a halál. A legtöbb betegség alapja

Részletesebben

Harry Benjamin. TÖKÉLETES LÁTÁS szemüveg nélkül. A szerző első kiadáshoz írt előszava

Harry Benjamin. TÖKÉLETES LÁTÁS szemüveg nélkül. A szerző első kiadáshoz írt előszava Harry Benjamin TÖKÉLETES LÁTÁS szemüveg nélkül Nem tudom megmondani, hogy rövidlátóként jöttem-e a világra vagy sem. Egy azonban biztos: az iskolában már az első napon észrevették, hogy csökkentlátó vagyok.

Részletesebben

Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik

Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik XV. évfolyam 4. szám 2010. április MIT NE EGYEK, HA GYÓGYSZERT SZEDEK? BABAÚSZÁS Interjú SZILY NÓRÁVAL Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Fotó: Németh

Részletesebben

101 MÓDSZER A FIATALSÁG MEGŐRZÉSÉHEZ

101 MÓDSZER A FIATALSÁG MEGŐRZÉSÉHEZ 101 MÓDSZER A FIATALSÁG MEGŐRZÉSÉHEZ TARTALOM : BEVEZETÉS...5 1. FEJEZET...7 Természetes élelmiszerek fogyasztása...7 2. FEJEZET...13 Élénkítő gyakorlatok...13 3. FEJEZET...22 A természetes szépség...22

Részletesebben

Megérkeztem! Babagondozási Tanácsadó hónapról-hónapra

Megérkeztem! Babagondozási Tanácsadó hónapról-hónapra Megérkeztem! Babagondozási Tanácsadó hónapról-hónapra Babagondozási Tanácsadó hónapról-hónapra IV-VII. fejezet Ez a könyvecske elsősorban Önnek és párjának, valamint az érdeklődő családtagoknak szól. második

Részletesebben

Hogyan regeneráld a tested, avagy a vitalitás titka

Hogyan regeneráld a tested, avagy a vitalitás titka Szabados Pál Hogyan regeneráld a tested, avagy a vitalitás titka Szabados Pál 2010 Jelen írásmű változatlan formában szabadon terjeszthető a szerző engedélyével I. Az élet természete Az iskolai oktatásunk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben