ASZTMA NÉLKÜL, BUTEYKO MÓDSZERREL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASZTMA NÉLKÜL, BUTEYKO MÓDSZERREL"

Átírás

1 ASZTMA NÉLKÜL, BUTEYKO MÓDSZERREL a tökéletes egészségért Varga-Szilágyi Gyula Patrick McKeown 2

2 Asztma nélkül- Buteyko módszerrel a tökéletes egészségért Kiadó:B u l e yko Légzés Közpo nt Első kiadás éve: Honlap: wwvv.buteyko.hu Varga-Szi lágyi Gyula és Patrick McKeown Mtnden J09 fenntartva A szerzők és a kiadó előzetes írásbelt engedélye nélkül tilos a könyv bánnelyik részét lemásolni. reprodukálm, vagy elektromkusan eltárolnt, te eszteni. Ez alól kizárólag valamilyen médiában megjelenő könyvszemle vagy ISmertetés képez kivételt Az ismertetett gyakorlatok, eljárások a szerzök kutatási és oktatási tapasztalataira épülnek. A könyvben található információ nem helyettesíti az orvosi kezelést. Ne válto ztassa meg gyógyszereinek adagelását a kezelőorvosával törté nt előzetes konzultáció nélk ül. Ez a könyv megtanít rá, hogy milyen fo ntos az orron át történő légzés, hogyan végezhetünk egyszerű légzőgyakorlatokat, valamint életvezetési tanácsokkal szo lgál a jó egészség i állapot eléréséhez. A szerző és a kiadó kizár mindennemü felelősséget, amelyek a könyvben található információ alkalmazásából akár közvetlenül, akár közvetve származnak. 3

3 A bölcs ember tudja, hogy az egészsége a legértékesebb a világon. Hippokratész 4

4 Tartalomjegyzék l. fejezet Azéletelixír A felfedezés... 4 Légzés és egészség... 6 A túll égzé s tünete i A légzőrendszerünk... 8 Ok és okozat A túllégzés egy rossz szokás l O Miért lélegzünk túl sokat? ll 2. fejezet Te hogyan lélegz.cl? IS A csökkentett légzés előnye i Tanuljunk meg helyesen l élegezni Lélegezz az orrodon és egészségesebb lesze l Egy figyelmelfető megjegyz.és Orrdugulás megszüntetése 5 perc alatt Hogyan szüntethető meg az orrdugulás? Orr-vasság Mekkora a légzésrnennyiséged? A pulzus Kontrollszünet A széndioxid szint Hány ember helyett léleglel? Életvitelünk összehasonlítása fejezet Vedd át az irányítást! Az elérendő cél Csökkentett légzés felnő tte kne k Csökkentett légzés gyerekeknek Csökkentett légzés orrfújás közben fejezet Tedd a helyes légzé sl a szokásoddá! A helyes légzés beszéd közben A nevetés a legjobb orvosság? A helyes légzés alvás közben A légzőizmok Stratégia a hasi légz éshez fujezet Mozgás közben is lélegezz helyesen! A mozgás fontossága Milyen gyakorlatokat végezzünk? Honnan tudod, hogy jól végzed-e a gyakorlatokat? Kontrollálllégzés sportolás közben Edzök. trénerek, figyelem! Nem az a lényeg hogy mit csinálsz, hanem az, hogy hogyan fujezet Táplálék, ami gyógyít, táplálék, ami árt Al apelvek az egészséges étrendhez fejezel Stressz Harcolj, vagy menekülj! (Üss, vagy fuss!) Kontrolláld a légzésed Akik rend szere sen momgnak. sokkal nyugodtabbak fejezel Zárs 7Ó A tökéletes egészséghe z tartsd csukva szád

5 1. fejezet Az életelixír 2

6 Kedves Olvasói Kérlek, nézd el nekünk, hogy könyvünkben a tegező megszólítást használjuk. Azért valasztottuk ezt, hogy a gyakorlatok olvasásat görd ü lékenyebbé tegyük. Végy egy lélegzetet és gondold végig... A légzés az élet elixírje. Még annál is több, maga az élet. Mi emberek napokat élhetünk víz nélkül, heteket éte l nélkül, de levegő nélk ül csak néhány percet. A nyugati civi lizáció embere úgy tekint az ételre és az italra, hogy az elfogyasztott mennyiség és minőség határozza meg az élet minőségét. Tudjuk, hogy a túl kevés éhezést vagy szomjazást jelent, a túl sok pedig elhizást és ezzel járó egészségügyi problémákat. A légzés az élet elixírje --. o -. 'O;;" -,::,:"""',-..,,,"'""-;=""",,- -- : _ tr-, _;: - _;:;,_ --.. Míért kap hát a légzés mennyisége és mi nősége oly kevés figyelmet? Biztos, hogy a légzésnek, amely oly alapvető az élethez, meg kell felelnie bizo nyos fe ltételeknek. Hogyan lehet az, hogy más kultúrák, elsősorban a keletiek, már évezredekkel ezelőtt fe lismerték a légzés fontosságát, mi pedig nyilvánvalóan még most sem? A helyes légzésmennyiség* alapvető szerepé nek fe lismerése új korszakot nyitott az egészségmegóvásban, az egészség visszaszerzésében. Ez az új korszak az orosz tudós, Konstanti n Buteyko professzor élete munkájának köszönhető. A Buteyko módszer az orosz egészségügyi hatóságok által bejegyzett és támogatott terápia, de számos, nyugaton végzett tudomá nyos kísérlet is igazolta a módsze r hatékonyságát. Az a sok ezer ember, aki örökre meggyógyította magát a Buteyko-féle légzőgyakorlatokkal, szintén a módszer hatékonyságát bizo nyítja. Te is megtanulhatod és haszná lhatod, nagyon egyszerű. Minimális erőfeszítést igényel és már az első hét utá n érzékelni fogod egészségi állapotod javulását. *Köny w nkben.,légzés menny1ség" alatt légzési perctérfogatot értünk. vagy1s a percenként belélegzeit (és kilélegzeit-a kettő megegyezik) levegő mennyiségét, térfogatát A helyes légzésmennyiség a tökéletes egészség alapja 3

7 A felfedezés Több mint négy évtizede, hogy az orosz tudós, Konstantin Buteyko professzor befejezte úttörő munkáját azon betegségek terén. amelyek annak következtében alakulnak ki, hogy több levegőt lélegzünk be, mint amennyire a testünknek szüksége van. Buteyk.o professzor munkásságának eredménye, amivel az emberiséget megajándékozta, mind a ma'1 napig az orvostudomány egyik legnagyobb felfedezése.,, J "-'i- - j' / Konstantin Buteyko professzor Orvostanhallgatóként, betegek százainak megfigyelése alapján rájött, hogy a légzésük szaros összefüggésben van a betegségük súlyosságával Feljegyezte. hogy minél több levegőt lélegzik be egy páciens (időegység alatt, nyugalmi állapotban), annál súlyosabb az állapota. Ez az újonnan fewedezeit összefüggés a légzés és a beteg állapota között annyira egyértelmű volt, hogy a halálos betegek légzéséből előre meg tudta mondani a haláluk bekövetkezésének időpon át. -- Minél nagyobb a belélegzett levegő mennyisége, annál rosszabb az ember egészségi állapota áprilisában egymást követően végeztek kisérleteket Leningrádban és az Első Moszkvai Gyermekgyógyászati Intézetben. Ezekben a kísérletekben a Buteyko módszer száz százalékosan hatékonynak bizonyult és attó l kezdve hivatalosan is ewogadott lett. Ezt a kutatást a Szavjet Minisztériumok Tudomány és Technológia Bizottsága vezette. Ma már orvosok százai taní ák a terápiát Oroszország-szerte. A Buteyko módszer tudományos elméleti háttere része az orvosi alapképzés nek. Buteyko professzor 1952-ben tett fe lfedezése óta sok ezer embernek adta vissza egészségét. Mára az egész világon ismerik a módszerét, amely egyre több és több emberen seg ft. 4

8 - - Buteyko professzor felfedezte, hogy a tartós túllégzés szervi károsodásokhoz vezet, ami különféle betegségek kialakulását vonja maga után, mindenkinél azt, amire örökletesen leginkább hajlama van. 5

9 Légzés és egészség A be- és kilélegzeit levegő mennyiségét literben mérik és rendszeri nt az egy perc alatt belélegzett me n nyiséget adják meg, ez a légzési perventilláció. Egészséges embernél normál légzés esetén ez az érték 4-6 liter levegő percenként. Ha többet lélegzünk, mint amennyire a szervezetünknek szüksége van, azt hiperventilációnak hívják - vagy, ahogy könyvünkben nevezzük: túl légzésnek. Ha ezt nap mint nap tesszük, akkor az krónikus hiperventiláció, vagyis krónikus túllégzés. A súlyos túllégzés már egy viszonylag rövid időszakot meghaladóan is végzetes lehet, tehát nyilvánva ló, hogy egy kevésbé súlyos, de azért túlzott légzésnek is van egészségkárosító hatása, ha huzamos ideig fennáll. A túllégzés gyakran egyáltalán nem szembetűnő sőt. észrevehetetlen. Ezért is nevezte Buteyko professzor.. rejtett hiperventílácíónak". Más kutatók is megerősítették ezt, mint például Robert Fried is a,)-lyperventilation Syndrome" cím ű könyvében. A hiperventiláció felismerhető tünetei: a gyakori sóhajtozás, szípogás, szippantás, mellkasi légzés, ásítozás, a beszéd megkezdése előtti nagy levegővétel és természetesen a szájon keresztüli légzés. 6

10 A túllégzés tünetei A hiperventiláció sokféle betegség kialakulásában játszik sze repet, de mivel a diagnosztikában nagyon kis figyelmet kap, rengetegen szanvednek a különféle testi tüneteitől. A betegek, orvosról orvosra járva, sokszo r éveket tölte nek ezen tünetek okának keresésével Betegség üket gyakra n bélyegzik meg a "pszichoszomatikus" jelzővel. Doktor Claude Lum, hiperventi lációval fog lalkozó brit tudós, azt írja, hogy "a hiperventiláció a turcsaságak gyűjtemé nyél produkálja, olyan tüneteket, amelyek közölt látszólag semmilyen összefüggés nincs, ugya nakkor kihatással lehetnek a test bármely részére, bármely ik szervre vagy a szervezet bármely rendszerére". A hiperventiláció néhány tünete és a szervezetre gyakorolt hatása: A légzőrendszerre: elzáródott orr, ziháló légzés, légszomj, köhögés, mellkasi szoritás, gyakori ásítás és horkolás. Az idegrendszerre: bódultság, gyenge ko ncentráció, zsibbadtság, izzadás, szédülés, bizsergő, viszkető érzés a végtagokon, gyengeség, remegés és fejfájás. A szívre: fo kozott szívverés, mellkasi fájdalom, re ndszertelen vagy kihagyó pulzus. A tudatra: a szorongás különböző fokozatai, feszültség, depresszió, félelem és stressz. További szimptómák: szájszárazság, káros fá radtság, alvászavar, rémálmok, szára z, viszkető bőr, izzadó tenyér, fokozott vizeletürítés, ágybavizelés vagy gyakori éjszakai WC-re járás, hasmenés, székrekedés. általános gyengeség és krónikus kimerültség. 7

11 A légzőrendszerünk A légzőrendszerünket a szervezetünknek azon részei alkotják, ame lyek a légkörből kinyerik az oxigént és elszállítják a sejtekhez. szövetekhez, illetve amelyek a szövetek által termelt széndioxidot kijuttatják a légkörbe. Ahhoz, hogy sej eink és szövetemk megfelelően müködjenek - hogy életben maradjunk - testünknek szüksége van a levegő oxigénjére. Az orrunk, szánk, torkunk, gégénk, légcsövünk, hörgönk, tüdőnk, mind-mind részei a légzőrendszerünk nek. A széndioxid az elfogyasztott zsírok, szénhidrátok és fehérjék lebontásának egyik végterméke. Ezt a gázt a sejtjeinkből vénás erek (visszerek) szálli ák a tüdőnkbe, ahonnan a fölösleget kilélegezzük. A helyes légzés eredményeképpen a széndioxidnak egy kívánatos mennyisége a tüdőnkben illetve szarvazetünkben marad. Jo_tk 'udo "' _ -l',j. _l "'' " - -"'... -;.--" '-._:-::_ A légzőrendszer 8

12 Ok és okozat Az élet fenntartásához a széndioxid ugyanolyan elengedhetetlen, mint az oxigén. Ugyanúgy, ahogy a túl sok oxigén hosszú távon károsítja a tüdőt - ha az ak tív oxigéngyököket a tüdőben lévő antioxidáns vegyületek nem képesek semlegesíteni,a tartósan túl alacsony széndioxidszint negatív hatással van szerveink müködésére. A széndioxid nem egyszerűen csak ér téktelen mellékterméke, hanem elengedhetetlen feltétele az összes anyagcsere funkciónak igy a szervezetünk müködésének. Buteyko professzor ezt tudományos kísérletekkel bebizonyította és rájött a tudományos magyarázatára is. Dr. Y andell Henderson már B uteyko professzor előtt jól látta, amikor az 1940-ben kiadott "Cyclopedia of Medicine" című könyvében ezt írta: "széndioxidot mínden szövet termel és valószínűleg ez szerepet játszik minden szerv működésében : Az orvostudomány régóta tudja már, hogy szükséges bizonyos széndioxid mennyiségnek len nie a tüdö léghólyagocskáiban, egy egészséges ember esetében 5%-nak. Ugyanakkor a folyamatos túllélegzés 3,5% alá csökkentheti széndioxid koncentrációt. Buteyko professzor megállapította, kancentráció ha lá Ios lehet. Hogyan hat a túllégzés a széndioxid szintre? hogy a 3% alatti széndioxid Ha visszatartjuk lélegzetünket, a tüdönk lég hólyagocskáiban megnövekszik a széndioxid koncentrációja, hiszen a vörösvérsejtek elszállítják tüdőnkből az oxigént a szövetekhez a szövetekből pedig a tüdőnkbe szállítják a széndioxidot. Nyilvánvaló, hogy fordított esetben, azaz túllégzéskor lecsökken a tüdőnk széndioxid koncentrációja. Másképp fogalmazva: ha nagy mennyiségü levegőt lélegzünk be, akkor sokat is léleg zünk ki. Az ember nem azért vesz levegőt, hogy bármilyen formában elraktárazza azt a testében, tehát a be- és kilélegzeit levegő mennyisége megegyezik. Ha többet szívunk be, többet is fújunk ki és ez a nagyobb kilélegzeit mennyiség azt eredményezi, hogy túl sok széndioxid hagyja el testünket és a szé nd i oxid ko nce ntráci ója csökken. Sok levegő be = Sok levegő ki Ez a széndioxid szint csökkenéséhez vezet. 9

13 A túllégzés egy rossz szokás Az agyunkban lévő légzőközpont a vérünk széndioxid konce ntrációját figyeli. Ha ez megemelkedik és elér egy bizonyos felső küszöbértéket, akkor a légzőközpontunk kiadja az utasítást a légzőizmainknak a belégzésre. Ha sokáig - órákon, heteke n, hónapokon vagy éveken ke resztül - többet lélegzünk, mint amennyire a szervezetünknek szüksége va n, az azt eredményezi, hogy a széndioxid szintünk tartósan alacsonyan marad és soha nem éri el az említett felső küszöbértéket. A légzőközpontunk ehhez hozzászokik sőt, egy idő után úgy tekinti ezt az alacsonyabb széndioxid szintet - amelynél a túllégzés során megkezdtük a belégzés t -, hogy ez a normális felső küszöb. Ez után már a légzőközpontunk utasit minket a túllégzésre, hogy fenntartsa az alacsonyabb széndioxid szintet, még annak árán is, hogy a testünk egyéb szervei és szövetei ezt megszenvedik. Összefoglalva: a túllégzés csupán egy rossz szokás. Miért olyan fontos a széndioxid? Íme három ok, amiért a széndioxid alapvetöen fo ntos az emberi élethez. Oxigénszállítás Az oxigén gyakorlatilag nem oldódik a vérben. a kilencvennyolc százalékát a hemog lobin molekulák szállitják. A hemoglobinban lekötött oxigén felszabad ítása - többek közölt - függ a léghólyagocskákban l artériás vérben lévő széndioxid koncentrációjától is. Ha a széndioxíd szint nem éri el a kívánatos öt százalékot, az oxigén jobban kötődik a hemog lobinhoz, nehezebben tud leválni róla és á utni a sejtekhez, szövetekhez. Ezt a természeti törvényt felfedezője, a kiváló fizikus után Bohr hatásnak nevezik. Ha túl sokat lélegzünk, a szerveink kevesebb oxigént kapnak. Tapasztaltad már, hogy a nagy levegővételektől megszédülsz? A véredények és légutak kitágítása A széndioxid ellazítja a simaizmokat, amelyek a légutakat, hörgöket, arténákat, kapillárisokat körülveszik. A széndioxidszint megemelkedésének köszönhetően jobb lesz a vérellátás, mert kitágulnak a véredények. A keringés javulásáról azonnal kapunk visszajelzést: a tünetek csökkennek, a test jobban átmelegszik. A légzőrendszeri problémákkal küzdő betegek megtapasztalják, hogy légutaik kitágulnak és könnyebben tudnak lélegezni. A helyes légzés javítja a vérkeri ngés! és megnyitja a lég utakat. A tú!légzés fokozza az allergiás reakciókat A hisztamin szi nt megemelkedik a tartós túllégzés alatt. Ezt az anyagat a hizósejtek válasziják ki, amikor egy allergénnek vagyunk kitéve. Ez idéz elő duzzanatot (ödémát), helyi gyulladást és a keskeny lég utak (hörgők) beszűkülését. Ez azoknál jelentkezik hangsúlyozottan, akik szénanáthában, aszimában vagy rhinitis-ben (orrnyálkahártya gyulladásban) szenvednek. 10

14 Miért lélegzünk túl sokat? Korábban már beszéltünk róla, hogy ha tartósan, folyamatosan túl sok levegőt lélegzünk ki és be, azzal az agyunkban lévő légzőközpontunkat arra késztelj ük, hogy fogadjon el egy alacsonyabb széndioxid szintet. Ezt a szintet tekinti ezután agyunk a normálisnak. annak ellenére, hogy ez kevesebb széndioxidot jelent, mint amire szervezetünknek szüksége lenne az egészséges állapothoz. Számos oka van, amiért túl sokat lé leg zünk. persze ezek közül nem mi ndegyik vonatkozik mindenkire. A következő nyolc tényező az uralkodó a modernizáció és a bőség országaiban, amelyekből magyarázalot kaphatunk arra is. hogy a civilizációs betegségek miért épp ezeket az országokat sújtják. 1. Helytelen táplálkozás Ha túl sokat eszünk, az fokozza a légzésünket, mert a testünknek több energiára van szüksége az emésztéshez és a táplálék feldolgozásához. Ahelyett, hogy hallgatnánk testünkre és akkor ennénk, amikor jelzi az éhséget- ahogyan azt évezredeken keresztül tettük - most azokban az időpontokban eszünk, amikor a társadalom diktálja. Veled hányszor fordult már elő, hogy addig ettél, amíg csak volt valami a tányérodon, vagy ameddig az összes fogást végig nem etted, pedig már rég nem voltál éhes? Elvesztettük annak művészetét, hogy figyeljünk testünk üzenetei re. Az ősember csak akkor evett, amikor éhes volt. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a vadászat és a gyűjtögetés erőfeszítést igényelt. másrészt a nagyobb mennyiségű élelem megszerzéséhez több energiára volt szükség. Őseink nem rendelkeztek a modern időknek mindazzal a luxusával, kényelmével, amit az élelmiszerboltok, bevásárlóközpontok, gyorséttermek nyújtanak, számukra ismeretlen volt, ami nekünk mindennapi, hogy bármit megkaphatunk, amit csak kívánunk. Tehát ök kevesebbet és jobb minőségü ételt ettek. A fehérje- különösen az állati fehérje- és a feldolgozott, tartósítószer! tartalamazé ételek túllégzéshez vezetnek. Buteyko professzor szerint az elfogyasztott ételeink mennyisége és minősége az egyik leglényegesebb tényező a túllégzés előidézése szempontjából tételeink mi nöségét rontja a különféle élelmiszeripari alapanyagok előállítása során alkalmazott kemikáliák, gyomírták és rovarírták általános használata. Testünknek keményebben kell dolgoznia, hogy eltávolítsa a táplálékkal bevitt megnövekedett mennyiségű toxikus anyagokat, amitől szintén fokozódik a légzés ünk. 2. A mélylégzés téveszméje A nyugati társadalom hagyományos nézele szerint a mély légzés hasznos a fittség hez és hozzájárul az egészség fe nntartásához. Nálunk "mély levegővétel" alatt tévesen.,nagy levegővéte It" értenek. Ez aberögzült téveszme uralkodik a sportedzök körében, az iskolákban, az egészségügy számos terén, a rádióban. TV-ben, újságokban sőt, nem ritkán még az Európára.,honosított" jégában is. A leggyakoribb instrukció a gyakorlatok végzéséhez vagy a stressz oldásához, hogy.,lélegezz mélyeket". mely utasítás hatására szinte mindenki elkezd "nagy levegőket" venn1. Az J 1

15 edzőteremben tomázva vagy a parkokban sétálva bárki meggyőzödhet róla, hogy milyen sok ember hisz a gyakori, nagy levegövétel áldásos hatásában. A keleti kultúrába és filozófiába a csökkentett légzés és a légzéskontroll mélyen beépült. Ezek gyógyító hatása ott már évszázadok óta ismert. Mielött bárki félreérte né, a valódi mély légzés, vagyis a hasi, más néven rekeszizom légzés Buteyko professzor szerint is rendkívül hasznos sőt, kivétel nélkül mindenkinek a "hasába " kellene lélegeznie, nem pedig a mellkasába. Viszont az, hogy mélyre vesszük a levegőt. semmiképp nem szabad, hogy egyúttal azt is jelentse, hogy sok levegőt szívunk bel Kis levegőt véve is lehet mélyre lélegezni és ez az ideális a szervezetünknek. Mély levegő f. Nagy levegő 3. Terhesség alatti légzőgyakorlatok Civilizált országokban mélylégzés gyakorlatokra (pontosabban gyakori nagy levegővételekre) tanílják a terhes nőket. Az eltúlzott légzés csökkenti a kismama szé ndioxid szintjét. Mivel a magzat mindent az anyjától kap, az ö széndioxid szintje is alacsonyabb lesz. Buteyko professzor figyelmeztetett rá, hogy az egyre gyakoribb csecsemőkori és kisgyermekkori asztmáért és ekcémáért elsősorban az édesanyj uk terhesség alatti erőltetett hiperventilációja a felelős. Ráadásul a csecsemőt gyakran túlöltöztetik és természetes ételek helyett tartósított ételeket adnak neki, ami hozzájárul ahhoz, hogy fennmaradjon a magzati korban elkezdődött széndioxidhiány. 4. Stressz Külső események, különösen azok, amelyekre ni ncs befolyásunk, gyakran váltanak ki stresszt. A stressz lehet pozitív, ilyen a nevetés, vagy negatív, amikor fe szültség formájában jelentkezik. A stressz fokozza a légzés!. A felfokozott légzés - ha nem jár testmozgással - megnöveli sok agyi terület ingerlékenységét, ami további fe szültséghez, szorongáshoz, pánikbetegséghez és sok más pszichológiai problémához vezet. A két dolog ezután már egymást erősíti - a pánikbeteg jobban kapkodja a levegőt - és igy könnyen állandósul, önfenntartó vá válik az állapot. 5. Hőmérséklet Ha meleg. levegőtlen környezetben élünk, az túllégzési okoz. Mivel a testhőmérsékletünket elsődlegesen bőrünk pórusai és az izzadságmirigyek szabályozzák, a túl meleg környezet és/vagy a túl sok ruha a primitív, szájon át légzésre, lihegésre készteti szervezetünket, így próbálván kordában tartani a hőmérsékletünket A központi fűtésnek és a PVC nyilászáréknak köszönhetöen otthonaink egyre jobban szigeteltek és egyre melegebbek. Elődeink lakóépületei messze nem voltak ennyire hermetizá ltak, hűvösebbek voltak, a huzat gyakran hozott friss levegőt a réseken, az ajtók alatt vagy az ablakkeretek között. Kutatások bizonyílják, hogy az enyhe vagy hűvös környezet hozzásegit a csökkentett légzés hez. 12

16 6. A testmozgás hiánya Fizikai terhelés hatására testünkben nagy mennyiségü széndioxid halmozódik fel, amelyet az anyagcsere termel. A mozgás hiánya kevesebb anyagcsere tevékenységgel (kevesebb tapanyag elégetésével) és így kevesebb széndioxidtermeléssel jár. Manapság a legtöbb ember számára a munka szellemi erőfeszítést jelent, nem pedig fizikai tevékenységet. Ráadásul még a szórakozásaink legnagyobb része is négy fal között, ülve zajlik, lásd mozi, színház, számitógép, televízió. Egy átlagos, huszonnégy órás napból nyolc órát alszunk, tizennégy órát ülünk és csak két órát töltünk állva vagy sétálva. Hasonlítsuk össze ezt őseink egy átlagos napjával, akik az ébren töltött idejükben csupa olyan dolgot csináltak, amik fizikai tevékenységet igényeltek. 7. Túlalvás Buteyko professzor vizsgálatai kimutatták, hogy ha huzamos ideig vízszintesen fekszünk, az súlyos túllégzési eredményez. A legtöbb haláleset hajnali 3 és 5 óra közölt következik be, amikor az alvás alatt túlzottan felfokozott légzés következtében a test széndioxid szintje az alsó küszöbérték alá csökken. A háton fekvés/alvás az a pozíció, amely a legintenzívebb túllégzési váltja ki. Mellesleg ez jól megfigyelhető sok embernél, akik azonnal abbahagyják a horkolást, ami nt oldalra fekszenek. B. Túl sok beszéd Tanárok, eladók, telefonos ügyfélszolgálatosok és mindazok, akik napjuk nagy részét beszéddel töltik, rendszerint luiságosan kimerültnek érzik magukat a napi munka után. Számos esetben a tul sok beszéd felelős a krónikus túllégzés kialakulásáért Annak ellenére, hogy hatalmas tömegeket érint, csak nagyon kevesen tudnak a beszéd egészségre gyakorolt negatív hatásairól és még kevesebben vannak azok, akik tanultak is valamilyen technikát a hiperventiláció csökkentésére. Azok a tanárok, akiknek a nyár folyamán enyhülnek a légzőszervi panaszaik tudják, hogy szeptemberben, a tanítás kezdete utáni néhány héten belül tüneteik újra rosszabbad ni fog nak. 9. Levegőszennyeződés Ha szennyezett a levegő, úgy érezzük, hogy nem kapunk eleget, tehát intenzívebb lesz a légzésünk. Sok asztmás tanúsíthatja, hogy levegőtlen, füstös légtérben eltöltött idő után tüneteik erösödtek. Ugyanakkor a levegőszennyeződés önmagában nem okolható a fejlett országokban élő asztmások számának folyamatos növekedéséért annak ellenére, hogy számos tanulmány állítja ezt. Ha igy lenne, akkor miért növekedne az asztmások aránya sokkal lassabban az olyan rendkívül szennyezett levegőjű ázsiai városokban, mint például Bangkok? Egy másik példa az NDK, ahol a levegő sokkal szennyezettebb volt, mégis az asztmások aránya alacsonyabb volt, mint Nyugat Németországban. Szintén ezt bizonyítja, hogy vannak országok, ahol csekély a légszennyezettség mértéke és mégis magas az asztmások aránya. Ilyen például a viszonylag tiszta levegőjű Új-Zéland, amely az asztma gyakoriságát tekintve a harmadik helyen áll a világban. 13

17 Egyél kevesebbet, lélegezz kevesebbet, aludj kevesebbet és " végezz több fizikai tevékenységet olyan keményen, hogy csorogjon a homlokodról a verejték! Ez az életed valódi megreformálása. Ez az, amit mindannyiunknak meg kell te nnünk az egészségünkért napja inkban. " Buteyko professzor!4

18 2. fejezet Te hogyan lélegzel? "A szokás a legjobb szolga, vagy a legrosszabb úr. " Nathaniel Emmons

19 A csökkentett légzés előnyei A helyes légzés az ereket és kislég utakat körülvevő simaizmok ellazulását eredményezi, amitől javul a szervezet vérellátása. Ráadásul az oxigén is könnyebben válik le a hemoglobinról, könnyebben jut el a sejtekhez, szövetekhez, ha a széndioxid szi ntlink közelit a megfelelő értékhez. A csökkentett légzés tehát a szervezet jobb oxigénellátását eredményezi, amitől minden szervünk hatékonyabban tud működ ni. Az elmúlt években mindazoknál, akik a Buteyko Klinikáinkon megfordu ak fokozatosan megszűntek a krónikus panaszok: a nehéz légzés, köhögés, elzáródott orr, szénanátha, ekcéma, fejfájás, székrekedés, fáradékonyság, alvászavar stb. - amelyeket m'1nd-mind a helytelen légzés okozott. Megfigye ük, hogy a Buteyko módszert alkalmazóknak nem "csupán " megszűntek a légúti panaszai, de ráadásul még jelentős javulást is tapasztaltak az életmi nőségükben: tőbb lett az energiájuk, megnőtt a belső nyugalmuk, jobb lett a koncentrációjuk, jobb lett az aivásuk és normalizalódott a súlyuk- mindez viszonylag rövid időn belül. A légzés a legfontosabb fiziológiai funkció, amelyet bizonyos mértékig akaratlagosan is képesek vagy unk szabályozni. A légzési szakásainkat viszonylag könnyen megváltoztathatj uk, ha odafi gyelünk rá, hogy mindig helyesen lélegezzünk, ha gyakra n megfigyeljük légzésünket és persze, ha rende lkezünk mindehhez elegendő akaraterővel és kitartással. "Nincs biztosabb jele az elmebajnak, mint hogy ugyanazt tesszük újra meg újra és közben azt várjuk, hogy az eredmény más legyen." Einstein 16

20 Tanuljunk meg helyesen lélegezni Az alé.bbi hérom lépés arra szolgál, hogy leszoktass uk magunkat a túllégzésről; Első lépés Lélegezz mindig tudatosan! Érezd át, figyeld meg és hallgasd a légzésedet, ahányszor csak teheted a nap folyamán! Fordíts különös figyelmet azokra a dolgokra, amelyek nagy levegővételre késztetneki Tegyél fel magadnak néhány kérdést! A légzésern egy nyugodt, csendes tevékenység, vagy pedig nagy belégzéssei és testmozgással jár? Figyelj meg másokat, akik esetleg nyitott szajjal lélegeznek, kapkodják a levegőt miközben épp bevásárolnak, a buszra várnak vagy sétálnak az utcán. Szintén hasznos, ha megfigyeled, hogy sokan milyen hangosan veszik a levegőt a telefonban. Még ha ezeknek az emberek látszólag jó egészségnek is örvendenek, sokaknak közülük vagy már vannak egészségügyi problémáik, vagy a jövőben minden bizonnyal lesznek. Második lépés Tanulj meg az orrodon keresztül lélegezni! Az egyetlen légzésnek, ha az minden pillanatban orron keresztül történik. helyes módja a Sokan életük nagy részét eldugult orral élik le annak ellenére, hogy már a fellelhető összes orrsprayt és gyógymódot kipróbáltak. Ebben a könyvben pontosan nekik tanítunk meg egy nagyon hatásos gyakorlatot, amelynek segítségével perceken belül megszüntethetik orrdugulás ukat. Ez lesz az első lépés az állandó és kényelmes orrlégzés felé vezető úton. Harmadik lépés A Buteyko módszer alkalmazása, amellyel visszafordítjuk a krónikus hiperventiláció!. Amikor Buteyko professzart megkérték, hogy fogalmazza meg egyszerűen módszerének lényegét, igy válaszolt: "a légzés mennyiségének csökkentése, amit a légzőizmaink ellazitása révén teremtett enyhe légszomjjal érhetünk el". Két szóban így fogalmazta meg a betegeinek: "lélegezz kevesebbet!". Ez az alfája és omegája a helyes légzésnek. A Buteyko módszeren keresztül az egyén megtanul nyugodtan, csendesen, mozd ulatlanul lélegezni. 17

21 A tö kéletes ember úgy lélegzik, mi ntha nem is lélegezne." " Lao-Ce kínai filozófus, az időszámításunk előtti hatodik századbó l 18

22 Hogyan értelmezzük a légzési diagramot Sok gyakorlatot légzési diagram szemiéitet a könyvben. A következő szimbólumok használatosak ezeknél az ábráknál: Levegövétel A levegő kiengedése A lélegzet visszatartása A légzési utasítások értelmezése 19

23 Lélegezz az orrodon és egészségesebb leszel Orrunknak számos tulajdonsága van, amelyek arra hivatottak, hogy a hideg, száraz külső levegőt a tüdő nk számára elfogadható állapotba hozzák. Ugyanakkor a szánk nem rendelkezik ilyen tulajdonságokkal, az elsősorban beszéd re, evésre és ivásra szolgál Az orrunk összehasonlíthatatlanul jobban felme legíti a belélegzeit levegőt, mint a szánk. Kiszűri a levegőből a pollent, a port és a baktéri umokat hogy védje tüdőnket. Naponta liter, idegen részecskékkel megrakott levegőt szivunk be. Amig orrunk 15 percen belül képes e ávolítaní ezeket a lerakódott részecskéket, a tüdő-léghólyagocskákba bejutott részecskék eltávolítása napot is igénybe vehet. felső orrjárat középső orrjárat alsó orrjárat orrkagyló Az orr belseje elölnézetben Tüdőnknek me leg, nedves környezetre van szüksége, tehát nem kérdés, hogy a beszívott levegőnek meg kell felelnie ezeknek a feltéte leknek. Az orrunk benedvesíti a belélegzett levegőt, megemeli a páratartalmát Éppen olyan fontos az orrunkon keresztüli kilégzés, mint a belégzés, annak ellenére, hogy az elterjedt nézet épp az ellenkezője. Az orron át kilélegzett levegő páratartalmának egy részét az orr visszatarlja, ezáltal csökkenti a nedvességvesztést A szájon át történő kilégzés nagyobb széndioxidvesztéssel jár és növeli a dehidratáció veszélyét is. Ez jól látható, amikor egy ablakűvegre rále helünk és lecsapódik a pára. Az orron keresztüli légzés seg íti a levegő mennyiségének szabályozását. Mindenki, aki szájon át veszi a levegőt, túllélegzik, és szenved a hiperventiláció tüneteitől Az orrunk levegöcsatornája sokkal szűkebb, és körülbelül ötven százalékkal nagyobb a légellenállása, ezáltal segíti a levegő mennyíségének csökkentését. Persze orron keresztül is lehet túl lélegezni, de kisebb mértékben. A részlegesen elzáródott orr mindennapos a szájon át légzöknél Ilyenkor általában az egyik orrlyuk részlegesen elzáródik, míg a másik szabadon áljárható. Ha egyenként befogjuk orrlyukainkat és próbálunk lélegezni, megtudhaijuk, hogy 20

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

Asztma kisokos. Név: TAJ szám:

Asztma kisokos. Név: TAJ szám: Köszönjük mindazon Gyermektüdôgyógyászok és Szülôk közremûködését, akik véleményükkel hozzájárultak az Asztma Kisokos megszületéséhez. GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Telefon: 06-1

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! Üdvözlettel: a Szerkesztõk

TISZTELT OLVASÓ! Üdvözlettel: a Szerkesztõk TISZTELT OLVASÓ! A Mozgással az Egészségért címû kiadványsorozat az ÖTM Sport Szakállamtitkárság támogatásával és a Magyar Gyógytornászok Társaságának közremûködésével jelent meg azzal a céllal, hogy bemutasson

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András A gyógytestnevelés a testnevelés alapértéke Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András Szakvezető tanár,

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A cukorbetegség A cukorbetegség - diabetes mellitus A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben a szervezet nem tudja a táplálékból nyert szõlõcukrot

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban A kiadvány az elnyert TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2009-0047 Egészségmegőrzés a Dunanett Kft-nél pályázat részeként készült 2 A Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / /

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / / Fusion Vital tevékenységi napló Életmódfelmérés név / azonosító szám Firstbeat Bodyguard gyári szám program kezdő dátuma: / / tevékenységi napló - HÁttéR információk Az Ön telefonszáma: Az Ön email címe:

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! LEG_TARINER.qxp 2007.08.03. 9:06 Page 1 L E G Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! T R A I N E R GYVC-008 A VIVAMAX Leg Trainerrel Ön otthonában, kényelmesen edzheti lábait és fenekét,

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Flixonase szuszpenziós orrspray flutikazon-propionát

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Flixonase szuszpenziós orrspray flutikazon-propionát Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Flixonase szuszpenziós orrspray flutikazon-propionát Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás A készüléken található szimbólumok magyarázata

Részletesebben

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502 EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési 7502 Eszköz leírása Méret (cm) Biztonsági tér (cm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) LIBEGŐ 160 x 97 x 127 460 x 397 300 000 381 000 Koordináció és egyensúly javítására. Erősíti

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Aveksin 37,5 mg retard kemény kapszula Aveksin 75 mg retard kemény kapszula Aveksin 150 mg retard kemény kapszula venlafaxin Mielott elkezdené szedni

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Gabaneural 100 mg kemény kapszula Gabaneural 300 mg kemény kapszula Gabaneural 400 mg kemény kapszula gabapentin Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert,

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Berlipril 5 mg tabletta. enalapril-maleát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Berlipril 5 mg tabletta. enalapril-maleát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Berlipril 5 mg tabletta enalapril-maleát Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájé koztatót. Tartsa meg a

Részletesebben

6+1 TIPP hogy. jól induljon a napod! www.harmonialiget.hu. Készítette: Rácz Beatrix. Ingyen letölthető!

6+1 TIPP hogy. jól induljon a napod! www.harmonialiget.hu. Készítette: Rácz Beatrix. Ingyen letölthető! 6+1 TIPP hogy jól induljon a napod! Készítette: Rácz Beatrix Ingyen letölthető! Szeretettel köszöntelek Kedves Olvasó! Rácz Beatrix (Betti) vagyok és stresszt oldok kineziológiai módszerekkel, valamint

Részletesebben

Elsősegély - Alapok. Dr. Rosta Máté

Elsősegély - Alapok. Dr. Rosta Máté Elsősegély - Alapok Dr. Rosta Máté Mentési Lánc Korai segélyhívás Korai BLS Korai Defibrilláció Korai Emeltszintű ellátás Mindenek előtt!!! Halott hősök nem mentenek életet! Saját biztonságunk a legfőbb.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba! 9x-es Superbrandsgyőztes!

A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba! 9x-es Superbrandsgyőztes! A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba! 9x-es Superbrandsgyőztes! Cardo ispace matrac alvás egy más világ stílusában Képzelje el a tökéletes alvást, ami egész éjszakán át tartó könnyed, a lebegéshez

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cinie 50 mg tabletta. szumatriptán

BETEGTÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cinie 50 mg tabletta. szumatriptán BETEGTÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Cinie 50 mg tabletta szumatriptán Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Tartsa meg a betegtájékoztatót,

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

FITA Terepíjász Útmutató

FITA Terepíjász Útmutató FITA Terepíjász Útmutató Tartalom Bevezet Pálya ésterep íjászat összevetése Fel és lefelé lövés Lövés lejtn Hogy becsüljünk távolságot - A céltábla nagyságának meghatározása - Távolságbecslési eljárások

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語 ORVOSI KÉZIKÖNYV Magyar ハンガリー 語 Az orvosnak Nem értem a japán orvosi kifejezéseket, ezért ezt a kézikönyvet használva szeretném leírni a tüneteim. Személyes Adatok Mai dátum Év Hónap Nap Név Keresztnév

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran 50 mg tabletta Imigran 100 mg tabletta szumatriptán

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran 50 mg tabletta Imigran 100 mg tabletta szumatriptán Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Imigran 50 mg tabletta Imigran 100 mg tabletta szumatriptán Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek.

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalomról mindnyájuknak van valamilyen szintű tapasztalati tudása,

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

A Nicorette Quickspray 1mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray alkalmazása

A Nicorette Quickspray 1mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray alkalmazása A Nicorette Quickspray 1mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray alkalmazása A NICORETTE Quickspray vény nélkül kapható gyógyszer, amely nikotint tartalmaz, és segít Önnek leszokni a dohányzásról.

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért.

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. 1 Kedvezményezett: Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Az Európai unió és a magyar állam

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

LEVEGŐT TISZTÍÓ IONIZÁLÓ ÉS OXYGÉNINHALÁTOR

LEVEGŐT TISZTÍÓ IONIZÁLÓ ÉS OXYGÉNINHALÁTOR LEVEGŐT TISZTÍÓ IONIZÁLÓ ÉS OXYGÉNINHALÁTOR Szobai autós irodai személyre szabott. A készülék 25-30 m2 helység levegőjét képes meg tisztítani és negatív ionokkal ellátni. Levegőtisztítás nyomja meg a POWER

Részletesebben

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek?

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? ARI18/06MAY Segít a javulásban Kezelési terv, útmutató és heti napló antipszichotikus kezelést kezdô betegek részére

Részletesebben

16.3.1. A keringési és légzőszervrendszer felépítése és működése

16.3.1. A keringési és légzőszervrendszer felépítése és működése BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁJUS 2. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az Aktuális

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az egészség derűje portál O-Ring Teszt - egyszerű állapotfelmérés, akár otthon is. 2.rész

Az egészség derűje portál O-Ring Teszt - egyszerű állapotfelmérés, akár otthon is. 2.rész {mosimage}fontos tudnivalók a teszttel kapcsolatban. Mi minden befolyásolhatja a teszt elvégzéset, annak sikerét? Mi lehet vizsgálat tárgya az életünkből? Pl. allergia, fogyókúra, étrend, fizikai állapot,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7.

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7. Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató Javítva: 2014. december 7. Tartalomjegyzék Összeszerelés Működési elv Hogyan használjuk a Lifestraw asztali vízszűrőt? A asztali Műanyag fedő Előszűrő

Részletesebben

HbA 1. és a Vércukormérés

HbA 1. és a Vércukormérés és a Vérukormérés A vizsgálat és a vérukorszint önellenőrzése Két mód van arra, hogy figyelemmel kísérje saját vérukorszintjét: az egyik a glikozilált hemoglobin teszt (a ), a másik a vérukorszint otthoni

Részletesebben

Kardiovaszkuláris tréning

Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning A kardiovaszkuláris tréning jelentése nem más, mint a szív érrendszer edzése, erősítése. Lényege: Olyan aerob (vagyis oxigén felhasználással járó) mozgást

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás.

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. A kánikula bárkinek okozhat egészségügyi panaszokat,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. -

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Lamictal 25 mg tabletta Lamictal 50 mg tabletta Lamictal 100 mg tabletta Lamictal 2 mg rágótabletta/diszpergálódó tabletta Lamictal 5 mg rágótabletta/diszpergálódó

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Carvedilol Grindeks 6,25 mg tabletta Carvedilol Grindeks 12,5 mg tabletta Carvedilol Grindeks 25 mg tabletta karvedilol Mielott elkezdené szedni ezt

Részletesebben

MINDEN HÁROM ASSZONY KÖZÜL EGY, AKI SZÜLT, BEPISIL

MINDEN HÁROM ASSZONY KÖZÜL EGY, AKI SZÜLT, BEPISIL ONE IN THREE WOMEN Azoknál az asszonyoknál, akik akárcsak egyszer is szültek, háromszor olyan nagy a valószínűsége annak, hogy van vizeletszivárgásuk és annak, hogy bepisilnek, mint azoknál, akik nem szültek.

Részletesebben

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei 11.3.1. Az emésztırendszer betegségei Gyomorfekély 11.3.1.01. Mely tünet NEM tipikus jele a gyomorfekélynek? a. étkezés utáni hasfájás, hányinger b. fogyás, fáradtság c. haspuffadás 11.3.1.02. Mely tényezı

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben 1 I. BEVEZETÉS 1.A Kovács-módszer meghatározása, célja A Kovács-módszer az egészséges zenész-életmód programja és természettudományos ismeretanyaga, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzésének pedagógiája,

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) SL116 GYALOGLÓ 1250x600x1600 207 000 Ft 262 890 Ft Végtagok formálására, erősítésére és

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Dohányzás: a halálos szenvedély A dohányzás szervkárosító hatásai Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Termékhasználati. útmutató. Mi van benne számodra?

Termékhasználati. útmutató. Mi van benne számodra? Termékhasználati útmutató Mi van benne számodra? Optimalizálja a sejtjeid működését Az ASEA a világ első és egyetlen redox kiegészítő készítménye. A redox jelzőmolekulák létfontosságú szerepet töltenek

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2012. 2. forduló középiskola http://oev.hu

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2012. 2. forduló középiskola http://oev.hu 12.2.1. Hőhatások Beküldési határidő 2012. március 12. 23:59 Hőártalmak 12.2.1.01. Hogyan reagálnak bőrünk hajszálerei a melegre? a.) kinyílnak b.) összeszűkülnek c.) kitágulnak d.) elzáródnak 12.2.1.02.

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben