Javaslatok a évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez"

Átírás

1 Javaslatok a évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez I. Fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1. Tekintettel arra, hogy a turisztikai tevékenységek finanszírozása elsősorban a vendégéjszakát terhelő idegenforgalmi adóra és annak költségvetési kiegészítésére épül, javasoljuk a látogatók és a turisztikai szolgáltatók körének bevonását ebbe a finanszírozási rendszerbe. Ennek módja egyrészt egy desztinációs látogatói hozzájárulás, másrészt a turisztikai hozzájárulás lenne, az alábbi fogalom meghatározás szerint. desztinációs látogatói hozzájárulás (DLH): melyet az adott területileg illetékes desztináció látogatói fizetnek a belépődíjas, illetve egyéb költségtérítéssel bíró turisztikai vonzerők, s egyéb turisztikai célú hasznosítású létesítmények meglátogatása során, ennek mértéke minimum a belépő díj 5%-a. A látogatói hozzájárulásban érintettek köre és azok látogatói hozzájárulási csoportba való besorolása, ennek módszertana, visszaforgatási eljárása, valamint ennek minimális nagysága és összértéke a TDM rendeletben kerül meghatározásra turisztikai hozzájárulás (TH): kötelező forgalmi típusú hozzájárulás, mely kizárólag turisztikai célra visszaforgatott az adott desztináció illetékességéhez tartozó turisztikai szolgáltatók és egyéb a turizmusból profitáló vállalkozók, szervezetek, jogi személyek által fizetett forgalmi adó rendeletben meghatározott arányos összege. A hozzájárulásban érintettek köre és a turizmusból érdekelt jogi személyeknek az elmúlt lezárt két év forgalmának alapján meghatározott 5 turisztikai hozzájárulási csoportba való besorolása, ennek módszertana, visszaforgatási eljárása, valamint ennek minimális nagysága és összértéke a TDM rendeletben kerül meghatározásra. az alábbi turisztikai fogalmak felsorolását javasoljuk beépíteni az értelmező rendelkezések közé: aktívturizmus: az aktív szabadidős és rekreációs céllal végzett turisztikai tevékenységre irányuló turizmus (ún: kerékpáros, lovas, gyalogos, vízi és egyéb turizmusformák); turista-, gyalogos- és zarándokutak: turista- vagy egyéb jelzéssel ellátott útvonalak; zarándok- és vallási turizmus: hitéleti és egyéb vallási, lelki és rekreációs céllal folytatott turizmusforma. kulturális és örökség turizmus: olyan üzleti célú turisztikai szolgáltatás, amely iránti kereslet fő motivációja a tárgyi és szellemi értékek megismerése; MTDMSZ JAVASLAT: a következő pontokat javasoljuk kiegészíteni az alábbiak szerint 24. turisztikai desztináció: önálló turisztikai vonzerővel bíró, földrajzilag lehatárolt egység, amelyegyrészről választható úti célként jelenik meg a piacon, másrészrőla látogató számára

2 vonzerői és az azokra épített turisztikai szolgáltatások alapján komplex élményt nyújt, és ahol az ehhez kapcsolódó szükségleteit kielégítheti; 25. turisztikai desztináció menedzsment: a turisztikai desztinációban működő szolgáltatók, önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek együttműködésével, a versenyképesség növelése érdekében és a fenntarthatóság figyelembevételével a desztináció menedzsment szervezetek munkaszervezeteiben megvalósított tevékenységek összessége, amelyek hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, színvonalának javulásához, a desztinációba látogató vendégek számának és a turisztikai szolgáltatatási tevékenységből származó bevételek növeléséhez; 26. turisztikai desztináció menedzsment szervezet: a desztináció menedzsment feladatokat közös finanszírozással ellátó, önkéntesen megalakuló a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti non-profit korlátolt felelősségű társaságként vagy egyesületként működő szervezet; MTDMSZ vélemény: A jogi formák lehatárolása a tervezetben szereplő négy TDM szervezeti szintet figyelembe véve felveti a kérdést, hogy pl. a nemzeti TDM is jogilag e két kategória valamelyikébe lesz sorolható? A TDM helyi szinten egyesületként, nonprofit társaságként csak megkötésekkel térségi szinten egyesületként vagy non-profit kft-ként, regionális szinten egyesületként működő szervezet, a nemzeti TDM szintjén részvénytársaságként vagy nonprofit társaságként vagy hivatalként működő szervezet. Zárja ki a törvény a nonprofit kft alapítása esetén, hogy a tagok között nem lehet egynél több olyan, melynek többségi tulajdonosa a helyi önkormányzat, valamint hogy önkormányzati tulajdonban lévő cég csak és kizárólag helyi szervezetbe léphet be és ott, ahol tevékenységét folytatja, vagy ha nem egyértelmű (pl. megyei múzeumi igazgatóság) ahol a székhelye van. Az önkormányzat és önkormányzati résztulajdonú cégek együttesen nem rendelkezhetnek 49%-nál nagyobb tulajdoni és beleszólási aránnyal. 27. turisztikai régió: a területfejlesztési törvény szerinti tervezési statisztikai régió, melynek határait módosítja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó, illetőleg a turisztikai desztináció menedzsment szervezetekben együttműködő települések; MTMDSZ javaslat: A statisztikai régió határait ezek szerint országszerte módosíthatja a TDM szervezetekben együttműködő települések köre.ii. Fejezet A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami és területi feladatok és hatáskörök 1. A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok 1. (1) A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok a következők: d) a nemzeti turisztikai desztináció menedzsment tevékenység ellátása,

3 1. 2. (1) A nemzeti turisztikai desztináció menedzsment szervezet feladatai: a) részvétel a Stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, b) turisztikai kutatások készítése a hazai turizmus egészét jellemző gazdasági, társadalmi folyamatokra vonatkozóan, c) a nemzeti turisztikai marketing feladatok ellátása a regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezetekkel együttműködve, d) részvétel nemzetközi turisztikai projektekben, e) a turizmus eredményeinek, illetve a szektort befolyásoló gazdasági folyamatok elemzése, értékelése, valamint előrejelzések készítése, f) a turizmusfejlesztés eredményeinek figyelemmel kísérése, g) a helyi, térségi és regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezetekkel közösen az országos turisztikai információs rendszer működtetése, valamint a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek részére a felhasználói informatikai szolgáltatások biztosítása tekintettel arra, hogy a nemzeti TDM szervezet kizárólagosan az állam és a regionális TDM szervezetek közös tulajdonlásával jöhet létre, az alábbi pont értelmét veszti. (2) A nemzeti TDM az ország területén működő turisztikai desztináció menedzsment szervezetekkel köteles együttműködni. MTDMSZ vélemény: A nemzeti TDM szervezet létrehozatalát annak ellenére, hogy működését már bemutatja - a törvény nem szabályozza, nem rendeli el. Nem egyértelmű, hogy ez várhatóan további szervezetet jelent vagy meglévő szervezet kijelölését, aminek jogszabályi vonatkozását érdemes tisztázni.a nemzeti TDM szervezetről szóló törvényi rendelkezést csak a további, nemzeti TDM szervezetre vonatkozó információk alapján látunk indokoltnak. (1) A nemzeti TDM feladatainak ellátása a nemzeti marketingszervezettől elkülönülő szervezetben történik, mely a turizmusért felelős miniszter irányítása alatt áll. (2) A nemzeti TDM szervezet tulajdonosai az állam, az MTDMSZ, az országos szakmai szervezetk és a regionális TDM szervezetek 2. A turizmussal kapcsolatos területi feladatok 3. A turizmussal összefüggő területi feladatokat a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek látják el. 4. (1) A helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet (a továbbiakban: helyi TDM) az ország turisztikai vonzerővel és szolgáltatásokkal rendelkező bármely településén az érintett települési önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások, civil és egyházi szervezetek önkéntes részvételével alapítható, amelynek célja a desztináció turisztikai kínálatának kialakítása, fejlesztése, a desztinációba érkező látogatók informálása.

4 (2) A helyi TDM több település együttes részvételével is létrehozható. Amennyiben a helyi TDM-ben több település is részt vesz, illetékességi területe megegyezik az érintett települési önkormányzatok illetékességi területével. Egy települési önkormányzat egy helyi TDM szervezetben lehet tag. (3) A főváros közigazgatási területe egy helyi TDM-nek minősül, és ellátja a térségi TDM feladatokat is. E szervezet tagjai a kerületi és fővárosi önkormányzatok, valamint a turizmusban érdekelt vállalkozások, civil és egyházi szervezetek önkéntes részvételével alapítható. (4) A helyi TDM döntéshozatali eljárásában az önkormányzat nem rendelkezhet szavazati többséggel. 5. az értékesítési helyszín meghatározását javasoljuk az alábbiak szerint törölni a szövegből, hiszen a technikai fejlődést figyelembe véve (pl. online értékesítés) ennek nincs jelentősége. Javasoljuk továbbá a térségi szint meghatározásának kiegészítését az alábbiak szerint. (1) Térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetet (a továbbiakban: térségi TDM) legalább kettő, turisztikai szempontból egymással együttműködő, egymáshoz földrajzilag kapcsolódó,turisztikai szempontból homogén jegyekkel bíró területek helyi TDM szervezeteihozhatnak létre, amelynek célja a térségi desztináció turisztikai kínálatának kínálati csomagokba történő szervezése, piacra vitele és helyben történő értékesítése. a térségi TDM illetékességi területének megfogalmazását az alábbiak szerint javasoljuk módosítani, hiszen attól, mert pl. egy megyei önkormányzat esetleg tagja lesz annak, a térségi TDM illetékességi területe még nem terjed ki a megyére. Nem javasoljuk a megyei önkormányzat tagságát térségi szinten. (2) A térségi TDM működési területe megegyezik a tagoka résztvevő helyi TDM szervezetekés a csatlakozott további települések működési területének összességével. (3) A térségi TDM döntéshozatali eljárásában az önkormányzatés a tulajdonában lévő gazdasági társaságai önállóan és együttesen sem rendelkezhetnek szavazati többséggel. (4) A térségi TDM feladatainak végrehajtásában közreműködik a megyei önkormányzat. MTDMSZ vélemény: Amennyiben a jogalkotó szerint megkerülhetetlen, akkor a térségi TDM feladatainak végrehajtásában való megyei önkormányzati közreműködés formáját konkretizálni kellene, figyelembe véve a évi CLIV. törvény által életbelépő változásokat, illetve a megyei önkormányzatok feladatkörének esetleges megváltozását is. Mint írtuk, a megyei önkormányzat térségi TDM-ben játszott szerepe megkérdőjelezhető. A térségi TDM-ek létrehozása nem feltétlenül igazodik a megyehatárokhoz, hanem természetföldrajzi, gazdaságföldrajzi, kulturális és egyéb tényezőket is figyelembe vesz. Mi történne akkor, ha egy térségi TDM 2 megyét érint?

5 A megyei önkormányzat esetében a vonatkozó törvény három pontot azonosít a megyei önkormányzat esetében, melyeka következők: A. a megye idegenforgalmi értékeinek feltárása B. megyei idegenforgalmi célok meghatározása C. fenti célok megvalósításának koordinációja Ennek tükrében érdekes megfogalmazás a helyi önkormányzat feladatokat ad át és a megyei önkormányzat belépése a TDM szervezetbe. A már meglévő törvény és a törvénytervezet ellentmond egymásnak, mivel - a célokat a TDM szervezet alakítja ki közösen, ráadásul régiós szinten több megyéről is lehet szó - koordináció pedig kifejezetten turisztikai desztináció menedzsment körébe tartozó feladat - megyei önkormányzatok ma már többségében nem rendelkeznek turisztikai szakember gárdával, így sem a koordinációt illetően, sem térségi feladatok végrehajtásában nem kompetens - a helyi önkormányzatok esetében kötelező feladatok között a közterületek fenntartása, a parkolási lehetőség biztosítása és a kulturális örökség helyi védelme, áttételesen a múzeumok fenntartása kapcsolódik a turizmushoz, melyek átadása jelentős forrásokat is igényelne egyúttal - a vonzerőleltár összeállítása minden szinten felmerülhet, megyei szinten felesleges ezzel foglalkozni, s az előbbiek miatt valószínűleg kapacitás sincs rá - megyei önkormányzat legfeljebb a régiós szinten jelenjen meg, erre utalhat a tervezet régiós szinten a turizmusban érdekeltegyéb szervezetek megfogalmazás. Egyéb helyi és térségi TDM szinten javasoljuk a megyei önkormányzat közreműködését törölni. (5) A helyi TDM szervezet csak egy térségi TDM szervezetben lehet tag. (6) A főváros közigazgatási területe, valamint a Tisza-tó térsége egy térségi TDM illetékességiterületének minősül, s egységesen látja el a térségi TDM feladatokat. 6. (1) Regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezet (továbbiakban: regionális TDM) a területén található térségi TDM szervezetek, ezek hiányában az érdekelt helyi TDM szervezetek, valamint a régió területén működő, a regionális turizmusban érdekelt egyéb szervezetek részvételével hozható létre, amelynek célja a turisztikai kínálatának szervezése, alakítása, fejlesztése és elsősorbanbelföldöntörténő értékesítése. A regionális szervezet létrehozásából nem szabad kizárni a helyi TDM-eket. Sajnos a Tv. szövege ezt sugallja. Nem azonos tudást, feladatrendszert, kompetenciát hordoz a helyi mint a térségi.egyik a másikat nem tudja helyettesíteni. Nem alá és fölé rendeltségről van szó. A problémák pont abból fognak adódni, ha a kompetenciák összekeverednek. Más feladatot visz a régióba a helyi és mást térségi. Mást is hoz vissza. Ezért nem helyes a regionális TDM szervezetek regisztrációjával kapcsolatban az a kitétel, hogy a régiós szervezetnek csak akkor lehet alapító tagja egy helyi TDM szervezet, ha nincs térségi. Egy térségi szervezet soha nem tud képviselni egy helyi szervezetet, mert sem

6 kompetenciája, sem tudása és tapasztalata a helyi munkát illetően nincs. Ezért nincs értelme az erősebb képviselet említésének. A térségi szervezet pedig elsősorban nem többlet szavazatot, hanem többlettudást visz a régiós szervezetbe. A b) pontban az 50-50% értelmezhetetlen. A régió az egyesület, tulajdonosai(tagjai) a helyi és térségi TDM-ek, a munkaszervezete természetesen lehet nonprofit kft. A teljes körű részvételt az önkéntesség miatt nem szabad előírni. A tagsági viszonnyal sehol sem (helyi-térségi) rendelkező területek ellátását csak akkor erkölcsös megkövetelni, ha a régiós szervezetnek tagja az állam. Az állam tagsági díja fedezi a költségeket. (2) A regionális TDM illetékességi területe a turisztikai régió. MTDMSZ vélemény: tisztázandó a regionális TDM illetékességi területe, amikor tagjai között olyan térségi TDM található, amelynek illetékességi területe túlnyúlik az adott turisztikai régión. Továbbá tisztázandó, hogy egy térségi TDM szervezet több regionális TDM szervezetben is tag lehet ebben az esetben. (3) A regionális TDM szervezetek között nem lehet területi átfedés. 7. (1) A helyi, térségi, regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezeteket a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál kell regisztrálni. (2) A turizmusért felelős miniszter a tárca hivatalos honlapján közzéteszi a regisztrált helyi, térségi, regionális TDM-ek listáját. MTDMSZ vélemény: A regisztrációt továbbra is támogatjuk, mintegy a törvény végrehajtási szintű feltételrendszereként értelmezzük, azzal egyetértünk. A turisztikai szolgáltató tevékenységek és a vendéglátás fejlesztésének pénzügyi forrásai 10. (1) A Stratégiákban foglalt állami finanszírozást igénylő feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközöket az Európai Unió támogatása és annak hazai társfinanszírozása, továbbá az állami költségvetés turisztikai célú hozzájárulása biztosítja. A turisztikai szolgáltatásokkal és a vendéglátó tevékenységgel összefüggő turisztikai fejlesztési tevékenységet az állami, önkormányzati költségvetési szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek, civil és egyházi szervezetek végezhetnek. (2) A nemzeti turisztikai marketinggel és a turizmus fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok megvalósítására elsősorban az állami költségvetés turisztikai célú előirányzatai nyújtanak fedezetet. A (2) pont megfogalmazása nincs összhangban a nemzeti TDM szervezetről szóló 2. -sal, mivel annak érvényessége esetén itt is nemzeti TDM szervezetet kellene említeni, azaz pl. A nemzeti TDM szervezet fenntartására az állami költségvetés turisztikai célú előirányzatai nyújtanak fedezetet. 11.

7 (1) A helyi önkormányzatok a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési támogatásban részesülnek, amelynek mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg.a költségvetési támogatásban az alábbi arányokban közvetlenül a helyi, térségi vagy regionális TDM részesül. csak olyan önkormányzat kapjon beszedett idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó költségvetési támogatást, amely tagja helyi TDM szervezetnek. A támogatás mértéke továbbá annak figyelembevételével kerüljön megállapításra, hogy az adott helyi önkormányzat területén a TDM struktúra mennyire fejlett, azaz helyi, térségi és regionális TDM is működik azon a területen. Minél többszintű az adott települést magában foglaló TDM, annál nagyobb arányú legyen a kiegészítés. (2) A helyi önkormányzat az illetékességi területén beszedett helyi idegenforgalmi adó összegét, valamint a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulást helyi turizmust támogató célra köteles felhasználni. javasoljuk prioritásként kiemelni, hogy a helyi önkormányzat ezt a kötelezettségét letudhatja azzal, hogy az IFA és kiegészítés teljes összegét átadja és amennyiben nem ezt teszi, akkor az alábbi tevékenységek elvégzésével is igazolhatja a turisztikai költést. (2) A helyi önkormányzat a 11. (2) szerinti kötelezettségét teljesítheti azzal, hogy a beszedett idegenforgalmi adót, valamint a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulást teljes egészében a helyi TDM szervezet finanszírozására fordítja. (3)Amennyiben az önkormányzat a (2) pontban meghatározott kötelezettségét nem a ( ) pontban meghatározott módon teljesíti, úgy az önkormányzat turizmust támogató célú kiadásainak a következőket lehet tekinteni, amennyiben a helyi TDM-el ezek előzetesen egyeztetésre kerültek : a) turisztikai fejlesztések végzése összhangban a stratégiában foglaltakkal (így különösen turisztikai szolgáltatások megvalósítása, létrehozásának elősegítése), b) turisztikai fejlesztéseket és marketing tevékenységet megalapozó kutatások készítése, c) a település népszerűsítésével kapcsolatos marketing kiadások (turisztikai kiadványok készítése, terjesztése, turisztikai térképek készítése, kiadása, a célterületet bemutató film készítése, honlap előállítása és üzemeltetése), A b, és c, pontban, illetve részben a d, pontban található feladatok egyértelműen TDMkompetenciák, ezeket egy önkormányzat nem képes szakmailag ellátni, felesleges párhuzamosságot visz a rendszerbe. d) rendezvényekkel kapcsolatos költségek (így különösen kulturális, lovas, kerékpáros, vízi, falusi, ökoturisztikai, gasztronómiai rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve támogatása, konferenciák szervezése és lebonyolításának költségei, turisztikai konferencián, vásáron való részvétel), e) turisztikai tevékenységet folytató intézmények fenntartásához kapcsolódó kiadások (így különösena helyi TDM-hez köthető kiadások, illetve turisztikai információs iroda fenntartása, termál-, gyógyfürdő működésének fenntartása, világörökségi helyszínek működésével, kapcsolatos kiadások), valamint MTDMSZ vélemény és javaslat: Ennek értelmében a regionális TDM részére tervezett 15%-os IFA átadás a paragrafusban megfogalmazott kötelezettségnek a teljesítésébe

8 nem számítana bele, ami érthetetlen. Javasoljuk ugyanakkor jelen szöveg megtartását ebben a pontban és a regionális TDM részére történő IFA kiegészítés átadási kötelezettséget törölni a tervezetből. f) a helyi TDM szervezettel egyeztetett, egyértelműen turisztikai célzatú infrastrukturális kiadások (így különösen a történelmi városközpont és városkép megőrzésének fenntartása, díszvilágítás, a turisták által látogatott területek, a turisztikai vonzerők és szolgáltatóhelyek környezetében az utak, parkolók, zöldfelületek létesítése, karbantartása, a turisták igényeinek kielégítését is szolgáló alapvető infrastrukturális feltételek biztosítása, turisztikai információs táblák elhelyezése, kerékpárút, jelzett turista útvonalak építése, fenntartása, karbantartása). (4) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM működik, a helyi önkormányzat a 11. (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás 10%-át köteles a helyi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. MTDMSZ vélemény: A tervezet szerint egy 300 Ft-os IFA-val működő TDM szervezet esetében 100 ezer vendégéjszaka esetén (tehát közepes desztináció esetén) ez az összeg (a teljesen belül 70%-os IFA kötelezett vendégéjt figyelembe véve) Ft ami TDM működtetés szempontjából értelmezhetetlenül alacsony forrást biztosít. A legutóbbi TDM pályázat feltételrendszere 50 ezer vendégéj=10 millió Ft minimum elvárt éves költségvetést, vendégéj között 20 millió Ft, vendégéj felett Ft költségvetést várt el. Összességében a vendégéjszakánként kb. 200 Ft TDM részére átadandó összeg meghatározása az elfogadható minimum. Ez vendégéj esetén 10 millió Ft, vendégéj esetén 20 millió Ft stb. Ez mintegy 30%-a a helyi IFA és állami kiegészítés összegének, ami alig haladja meg a TDM pályázati feltételrendszert. Az összeg vetítési alapját szükséges módosítani a helyi idegenforgalmi és annak összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás együttes összegére. A költségvetési kiegészítésre eső összeg közvetlenül a TDM szervezet részére biztosítandó. (4) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM működik, a helyi önkormányzat a 11. (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás együttes összegének 40%-át köteles a helyi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (5) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a turisztikai hozzájárulás összegének 30%-át köteles a helyi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (6) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a

9 desztinációs látogatói hozzájárulás összegének 40%-át köteles a helyi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (7) A térségi TDM szervezetek működését részben a helyi TDM szervezetek finanszírozzák. MTDMSZ vélemény: A térségi TDM szervezet esetében is szükséges az IFA és állami kiegészítés arányéban a kötelezően átadandó összeg meghatározása. A térségi TDM szervezet a helyi TDM szervezetek által biztosított kínálat piacravitelében kulcsfontosságú szerepet játszanak. (4) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén térségi TDM működik, a helyi önkormányzat a 11. (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás együttes összegének 10%-át köteles a térségi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (5) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén térségi TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a turisztikai hozzájárulás összegének 15%-át köteles a térségi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (6) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén térségi TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a desztinációs látogatói hozzájárulás összegének 10%-át köteles a térségi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (6) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén régiós TDM működik, a helyi önkormányzat a 11. (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás 15%-át köteles a régiós TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. MTDMSZ vélemény: A regionális szint finanszírozását a tervezet csak alulról nevesíti ebben a pontban, a regionális TDM tulajdonlása ugyanakkor az értelmező kiegészítés szerint 50%-ban állami, 50%-ban piaci szereplők által történik, ami így nincs összhangban. Ha a vállalkozói 50% alatt a helyi és térségi szervezeteket értjük, akkor javasoljuk a szóhasználat pontosítását. Az 50-50% tulajdonlás amúgy is értelmezhetetlen, hiszen a régiónál egyesületi formáról van szó Felmerül továbbá a kérdés helyi képviselők, polgármesterek miért a regionális szintet finanszíroznák, míg érdekük a helyiben és max. a térségben van? Ez annak az elfogadhatatlan verziónak a megvalósulását vetíti előre, ahol a mostani RMI-ket, amelyek nem illeszkednek a desztináció menedzsment rendszerbe, 50-50% alapon tartaná fenn az állam, illetve a TDM rendszer alsóbb szintjei. A regionális szint támogatása a helyi önkormányzatok szempontjából ugyanis teljesen indifferens. MTDMSZ alternatív javaslataink: a) a regionális TDM szervezet finanszírozása alulról és felülről azonos mértékben történik.

10 b) a regionális TDM szervezet kizárólagos alulról történő finanszírozása esetén kizárólag alulról kerüljön tulajdonlásra is. c) (4) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén regionális TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás együttes összegének 10%-át köteles a regionális TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (5) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén regionális TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a turisztikai hozzájárulás összegének 15%-át köteles a regionális TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (6) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén regionális TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a desztinációs látogatói hozzájárulás összegének 10%-át köteles a regionális TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. d) Az IFA költségvetési támogatásának 10%-ának megfelelő összeget a vendégéjszakák megoszlási arányában kerüljön átutalásra a régiós TDMSz-ekhez közvetlenül a költségvetésből, de nem az önkormányzatoknak járó keret terhére, hanem a jelenleg még Turisztikai Célelőirányzatból. 12. (1) A helyi önkormányzat köteles évente egy alkalommal az önkormányzat hivatalos lapjában, hivatalos honlapján vagy a helyben szokásos módon közzétenni a helyi idegenforgalmi adó összegének, valamint a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás helyi turizmust támogató céllal történő felhasználására vonatkozó információkat. (2) A 11. (5) bekezdésben esetében a helyi TDM-nek a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás helyi turizmust támogató céllal történő felhasználására vonatkozó információkat az internetes honlapján közzé kell tennie. VI. Fejezet Záró rendelkezések 25. a) a nemzeti turisztikai desztináció menedzsment vagy szakmai koordinációs szervezet kijelölését, feladat- és hatáskörét, irányításának szabályait,. rendeletben állapítsa meg. b) a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek feladatait és működésük részletes szabályait, valamint az idegenforgalmi adó, továbbá turisztikai hozzájárulás és a desztinációs látogatói hozzájárulás felhasználásának és megosztásának részletes szabályait, rendeletben állapítsa meg.

11 Összegezve: sem a szervezetrendszerek (TDM, MT Zrt.), sem a TDM rendszer biztos finanszírozási alapjára nem ad választ a tervezet. Az illúzió, hogy kizárólag tagdíjakból és piaci szolgáltatásokból fenntartható a rendszer, ráadásul állandó pályázatkényszer van (lesz), ami teljesen bizonytalanná teszi a működést, állandósítja a modern, érdekalapon szervezett és megfelelően finanszírozott európai turizmus-rendszerekkel szembeni versenyhátrányunkat. A TDM rendszer finanszírozásának bemutatása a nyugat-dunántúli régió példáján Kedvezményezett TDM szervezet Vasi Hegyhát- Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület (helyi TDM): Vas megyei térségi TDM: Nyugat-dunántúli regionális TDM: Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület (helyi TDM): Vas megyei térségi TDM: Nyugat-dunántúli regionális TDM: Vas megyei térségi TDM összesen: Nyugat-dunántúli régiós TDM összesen: Befizető Vasvár Város Önkormányzata Bük Város Önkormányzata Térségi TDM-tag települések Régiós TDM-tag települések TDM szint Átadott államilag kiegészített IFA mértéke IFA állami kiegészítéséből kapott támogatás Vendégéjszakaszám (2010) Helyi 10% Ft/év Ft Térségi 0% 0 Ft/ év nem releváns IFA nem releváns Regionális 15% Ft/év Ft Helyi 10% Ft/év Ft Térségi 0% 0 Ft/ év nem releváns nem releváns Regionális 15% Ft/év Ft Térségi 0% 0 Ft/ év nem releváns Regionális 15% Ft/év nem releváns

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész Készült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából. Heller Farkas Főiskola Budapest, 2008. TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Szerkesztő:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

TDM folyamat Magyarországon

TDM folyamat Magyarországon TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Víg Tamás TDM koordinátor vig@itthon.hu. TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem A TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYAI 2007 2013 ALAPJA A NEMZETI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM)

Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) Készítette: Dr. Tőzsér Anett Versenyképes turisztikai desztináció: új turisztikai versenyképességi modell című doktori értekezése (Miskolci Egyetem, 2010) alapján

Részletesebben

A turizmus mint területfejlesztő tényező

A turizmus mint területfejlesztő tényező KRAFTNÉ DR. SOMOGYI GABRIELLA A turizmus mint területfejlesztő tényező Magyarország, az országba látogató külföldiek számát tekintve, az utóbbi évtizedben előkelő pozíciót 7 9. hely foglalt el a világ

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Valós védelem vagy pótcselekvés? Észrevételek a készülő világörökségi törvényhez

Valós védelem vagy pótcselekvés? Észrevételek a készülő világörökségi törvényhez Valós védelem vagy pótcselekvés? Észrevételek a készülő világörökségi törvényhez A világörökségről szóló törvénytervezet a világörökségi védőzónák tekintetében tovább gyengíti az eddig sem túl erős védelmet.

Részletesebben

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Szerkesztette: Nyirádi Ágnes és Semsei Sándor Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007 3 Balatoni Integrációs

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben