Javaslatok a évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez"

Átírás

1 Javaslatok a évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez I. Fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1. Tekintettel arra, hogy a turisztikai tevékenységek finanszírozása elsősorban a vendégéjszakát terhelő idegenforgalmi adóra és annak költségvetési kiegészítésére épül, javasoljuk a látogatók és a turisztikai szolgáltatók körének bevonását ebbe a finanszírozási rendszerbe. Ennek módja egyrészt egy desztinációs látogatói hozzájárulás, másrészt a turisztikai hozzájárulás lenne, az alábbi fogalom meghatározás szerint. desztinációs látogatói hozzájárulás (DLH): melyet az adott területileg illetékes desztináció látogatói fizetnek a belépődíjas, illetve egyéb költségtérítéssel bíró turisztikai vonzerők, s egyéb turisztikai célú hasznosítású létesítmények meglátogatása során, ennek mértéke minimum a belépő díj 5%-a. A látogatói hozzájárulásban érintettek köre és azok látogatói hozzájárulási csoportba való besorolása, ennek módszertana, visszaforgatási eljárása, valamint ennek minimális nagysága és összértéke a TDM rendeletben kerül meghatározásra turisztikai hozzájárulás (TH): kötelező forgalmi típusú hozzájárulás, mely kizárólag turisztikai célra visszaforgatott az adott desztináció illetékességéhez tartozó turisztikai szolgáltatók és egyéb a turizmusból profitáló vállalkozók, szervezetek, jogi személyek által fizetett forgalmi adó rendeletben meghatározott arányos összege. A hozzájárulásban érintettek köre és a turizmusból érdekelt jogi személyeknek az elmúlt lezárt két év forgalmának alapján meghatározott 5 turisztikai hozzájárulási csoportba való besorolása, ennek módszertana, visszaforgatási eljárása, valamint ennek minimális nagysága és összértéke a TDM rendeletben kerül meghatározásra. az alábbi turisztikai fogalmak felsorolását javasoljuk beépíteni az értelmező rendelkezések közé: aktívturizmus: az aktív szabadidős és rekreációs céllal végzett turisztikai tevékenységre irányuló turizmus (ún: kerékpáros, lovas, gyalogos, vízi és egyéb turizmusformák); turista-, gyalogos- és zarándokutak: turista- vagy egyéb jelzéssel ellátott útvonalak; zarándok- és vallási turizmus: hitéleti és egyéb vallási, lelki és rekreációs céllal folytatott turizmusforma. kulturális és örökség turizmus: olyan üzleti célú turisztikai szolgáltatás, amely iránti kereslet fő motivációja a tárgyi és szellemi értékek megismerése; MTDMSZ JAVASLAT: a következő pontokat javasoljuk kiegészíteni az alábbiak szerint 24. turisztikai desztináció: önálló turisztikai vonzerővel bíró, földrajzilag lehatárolt egység, amelyegyrészről választható úti célként jelenik meg a piacon, másrészrőla látogató számára

2 vonzerői és az azokra épített turisztikai szolgáltatások alapján komplex élményt nyújt, és ahol az ehhez kapcsolódó szükségleteit kielégítheti; 25. turisztikai desztináció menedzsment: a turisztikai desztinációban működő szolgáltatók, önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek együttműködésével, a versenyképesség növelése érdekében és a fenntarthatóság figyelembevételével a desztináció menedzsment szervezetek munkaszervezeteiben megvalósított tevékenységek összessége, amelyek hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, színvonalának javulásához, a desztinációba látogató vendégek számának és a turisztikai szolgáltatatási tevékenységből származó bevételek növeléséhez; 26. turisztikai desztináció menedzsment szervezet: a desztináció menedzsment feladatokat közös finanszírozással ellátó, önkéntesen megalakuló a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti non-profit korlátolt felelősségű társaságként vagy egyesületként működő szervezet; MTDMSZ vélemény: A jogi formák lehatárolása a tervezetben szereplő négy TDM szervezeti szintet figyelembe véve felveti a kérdést, hogy pl. a nemzeti TDM is jogilag e két kategória valamelyikébe lesz sorolható? A TDM helyi szinten egyesületként, nonprofit társaságként csak megkötésekkel térségi szinten egyesületként vagy non-profit kft-ként, regionális szinten egyesületként működő szervezet, a nemzeti TDM szintjén részvénytársaságként vagy nonprofit társaságként vagy hivatalként működő szervezet. Zárja ki a törvény a nonprofit kft alapítása esetén, hogy a tagok között nem lehet egynél több olyan, melynek többségi tulajdonosa a helyi önkormányzat, valamint hogy önkormányzati tulajdonban lévő cég csak és kizárólag helyi szervezetbe léphet be és ott, ahol tevékenységét folytatja, vagy ha nem egyértelmű (pl. megyei múzeumi igazgatóság) ahol a székhelye van. Az önkormányzat és önkormányzati résztulajdonú cégek együttesen nem rendelkezhetnek 49%-nál nagyobb tulajdoni és beleszólási aránnyal. 27. turisztikai régió: a területfejlesztési törvény szerinti tervezési statisztikai régió, melynek határait módosítja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó, illetőleg a turisztikai desztináció menedzsment szervezetekben együttműködő települések; MTMDSZ javaslat: A statisztikai régió határait ezek szerint országszerte módosíthatja a TDM szervezetekben együttműködő települések köre.ii. Fejezet A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami és területi feladatok és hatáskörök 1. A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok 1. (1) A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok a következők: d) a nemzeti turisztikai desztináció menedzsment tevékenység ellátása,

3 1. 2. (1) A nemzeti turisztikai desztináció menedzsment szervezet feladatai: a) részvétel a Stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, b) turisztikai kutatások készítése a hazai turizmus egészét jellemző gazdasági, társadalmi folyamatokra vonatkozóan, c) a nemzeti turisztikai marketing feladatok ellátása a regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezetekkel együttműködve, d) részvétel nemzetközi turisztikai projektekben, e) a turizmus eredményeinek, illetve a szektort befolyásoló gazdasági folyamatok elemzése, értékelése, valamint előrejelzések készítése, f) a turizmusfejlesztés eredményeinek figyelemmel kísérése, g) a helyi, térségi és regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezetekkel közösen az országos turisztikai információs rendszer működtetése, valamint a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek részére a felhasználói informatikai szolgáltatások biztosítása tekintettel arra, hogy a nemzeti TDM szervezet kizárólagosan az állam és a regionális TDM szervezetek közös tulajdonlásával jöhet létre, az alábbi pont értelmét veszti. (2) A nemzeti TDM az ország területén működő turisztikai desztináció menedzsment szervezetekkel köteles együttműködni. MTDMSZ vélemény: A nemzeti TDM szervezet létrehozatalát annak ellenére, hogy működését már bemutatja - a törvény nem szabályozza, nem rendeli el. Nem egyértelmű, hogy ez várhatóan további szervezetet jelent vagy meglévő szervezet kijelölését, aminek jogszabályi vonatkozását érdemes tisztázni.a nemzeti TDM szervezetről szóló törvényi rendelkezést csak a további, nemzeti TDM szervezetre vonatkozó információk alapján látunk indokoltnak. (1) A nemzeti TDM feladatainak ellátása a nemzeti marketingszervezettől elkülönülő szervezetben történik, mely a turizmusért felelős miniszter irányítása alatt áll. (2) A nemzeti TDM szervezet tulajdonosai az állam, az MTDMSZ, az országos szakmai szervezetk és a regionális TDM szervezetek 2. A turizmussal kapcsolatos területi feladatok 3. A turizmussal összefüggő területi feladatokat a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek látják el. 4. (1) A helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet (a továbbiakban: helyi TDM) az ország turisztikai vonzerővel és szolgáltatásokkal rendelkező bármely településén az érintett települési önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások, civil és egyházi szervezetek önkéntes részvételével alapítható, amelynek célja a desztináció turisztikai kínálatának kialakítása, fejlesztése, a desztinációba érkező látogatók informálása.

4 (2) A helyi TDM több település együttes részvételével is létrehozható. Amennyiben a helyi TDM-ben több település is részt vesz, illetékességi területe megegyezik az érintett települési önkormányzatok illetékességi területével. Egy települési önkormányzat egy helyi TDM szervezetben lehet tag. (3) A főváros közigazgatási területe egy helyi TDM-nek minősül, és ellátja a térségi TDM feladatokat is. E szervezet tagjai a kerületi és fővárosi önkormányzatok, valamint a turizmusban érdekelt vállalkozások, civil és egyházi szervezetek önkéntes részvételével alapítható. (4) A helyi TDM döntéshozatali eljárásában az önkormányzat nem rendelkezhet szavazati többséggel. 5. az értékesítési helyszín meghatározását javasoljuk az alábbiak szerint törölni a szövegből, hiszen a technikai fejlődést figyelembe véve (pl. online értékesítés) ennek nincs jelentősége. Javasoljuk továbbá a térségi szint meghatározásának kiegészítését az alábbiak szerint. (1) Térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetet (a továbbiakban: térségi TDM) legalább kettő, turisztikai szempontból egymással együttműködő, egymáshoz földrajzilag kapcsolódó,turisztikai szempontból homogén jegyekkel bíró területek helyi TDM szervezeteihozhatnak létre, amelynek célja a térségi desztináció turisztikai kínálatának kínálati csomagokba történő szervezése, piacra vitele és helyben történő értékesítése. a térségi TDM illetékességi területének megfogalmazását az alábbiak szerint javasoljuk módosítani, hiszen attól, mert pl. egy megyei önkormányzat esetleg tagja lesz annak, a térségi TDM illetékességi területe még nem terjed ki a megyére. Nem javasoljuk a megyei önkormányzat tagságát térségi szinten. (2) A térségi TDM működési területe megegyezik a tagoka résztvevő helyi TDM szervezetekés a csatlakozott további települések működési területének összességével. (3) A térségi TDM döntéshozatali eljárásában az önkormányzatés a tulajdonában lévő gazdasági társaságai önállóan és együttesen sem rendelkezhetnek szavazati többséggel. (4) A térségi TDM feladatainak végrehajtásában közreműködik a megyei önkormányzat. MTDMSZ vélemény: Amennyiben a jogalkotó szerint megkerülhetetlen, akkor a térségi TDM feladatainak végrehajtásában való megyei önkormányzati közreműködés formáját konkretizálni kellene, figyelembe véve a évi CLIV. törvény által életbelépő változásokat, illetve a megyei önkormányzatok feladatkörének esetleges megváltozását is. Mint írtuk, a megyei önkormányzat térségi TDM-ben játszott szerepe megkérdőjelezhető. A térségi TDM-ek létrehozása nem feltétlenül igazodik a megyehatárokhoz, hanem természetföldrajzi, gazdaságföldrajzi, kulturális és egyéb tényezőket is figyelembe vesz. Mi történne akkor, ha egy térségi TDM 2 megyét érint?

5 A megyei önkormányzat esetében a vonatkozó törvény három pontot azonosít a megyei önkormányzat esetében, melyeka következők: A. a megye idegenforgalmi értékeinek feltárása B. megyei idegenforgalmi célok meghatározása C. fenti célok megvalósításának koordinációja Ennek tükrében érdekes megfogalmazás a helyi önkormányzat feladatokat ad át és a megyei önkormányzat belépése a TDM szervezetbe. A már meglévő törvény és a törvénytervezet ellentmond egymásnak, mivel - a célokat a TDM szervezet alakítja ki közösen, ráadásul régiós szinten több megyéről is lehet szó - koordináció pedig kifejezetten turisztikai desztináció menedzsment körébe tartozó feladat - megyei önkormányzatok ma már többségében nem rendelkeznek turisztikai szakember gárdával, így sem a koordinációt illetően, sem térségi feladatok végrehajtásában nem kompetens - a helyi önkormányzatok esetében kötelező feladatok között a közterületek fenntartása, a parkolási lehetőség biztosítása és a kulturális örökség helyi védelme, áttételesen a múzeumok fenntartása kapcsolódik a turizmushoz, melyek átadása jelentős forrásokat is igényelne egyúttal - a vonzerőleltár összeállítása minden szinten felmerülhet, megyei szinten felesleges ezzel foglalkozni, s az előbbiek miatt valószínűleg kapacitás sincs rá - megyei önkormányzat legfeljebb a régiós szinten jelenjen meg, erre utalhat a tervezet régiós szinten a turizmusban érdekeltegyéb szervezetek megfogalmazás. Egyéb helyi és térségi TDM szinten javasoljuk a megyei önkormányzat közreműködését törölni. (5) A helyi TDM szervezet csak egy térségi TDM szervezetben lehet tag. (6) A főváros közigazgatási területe, valamint a Tisza-tó térsége egy térségi TDM illetékességiterületének minősül, s egységesen látja el a térségi TDM feladatokat. 6. (1) Regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezet (továbbiakban: regionális TDM) a területén található térségi TDM szervezetek, ezek hiányában az érdekelt helyi TDM szervezetek, valamint a régió területén működő, a regionális turizmusban érdekelt egyéb szervezetek részvételével hozható létre, amelynek célja a turisztikai kínálatának szervezése, alakítása, fejlesztése és elsősorbanbelföldöntörténő értékesítése. A regionális szervezet létrehozásából nem szabad kizárni a helyi TDM-eket. Sajnos a Tv. szövege ezt sugallja. Nem azonos tudást, feladatrendszert, kompetenciát hordoz a helyi mint a térségi.egyik a másikat nem tudja helyettesíteni. Nem alá és fölé rendeltségről van szó. A problémák pont abból fognak adódni, ha a kompetenciák összekeverednek. Más feladatot visz a régióba a helyi és mást térségi. Mást is hoz vissza. Ezért nem helyes a regionális TDM szervezetek regisztrációjával kapcsolatban az a kitétel, hogy a régiós szervezetnek csak akkor lehet alapító tagja egy helyi TDM szervezet, ha nincs térségi. Egy térségi szervezet soha nem tud képviselni egy helyi szervezetet, mert sem

6 kompetenciája, sem tudása és tapasztalata a helyi munkát illetően nincs. Ezért nincs értelme az erősebb képviselet említésének. A térségi szervezet pedig elsősorban nem többlet szavazatot, hanem többlettudást visz a régiós szervezetbe. A b) pontban az 50-50% értelmezhetetlen. A régió az egyesület, tulajdonosai(tagjai) a helyi és térségi TDM-ek, a munkaszervezete természetesen lehet nonprofit kft. A teljes körű részvételt az önkéntesség miatt nem szabad előírni. A tagsági viszonnyal sehol sem (helyi-térségi) rendelkező területek ellátását csak akkor erkölcsös megkövetelni, ha a régiós szervezetnek tagja az állam. Az állam tagsági díja fedezi a költségeket. (2) A regionális TDM illetékességi területe a turisztikai régió. MTDMSZ vélemény: tisztázandó a regionális TDM illetékességi területe, amikor tagjai között olyan térségi TDM található, amelynek illetékességi területe túlnyúlik az adott turisztikai régión. Továbbá tisztázandó, hogy egy térségi TDM szervezet több regionális TDM szervezetben is tag lehet ebben az esetben. (3) A regionális TDM szervezetek között nem lehet területi átfedés. 7. (1) A helyi, térségi, regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezeteket a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál kell regisztrálni. (2) A turizmusért felelős miniszter a tárca hivatalos honlapján közzéteszi a regisztrált helyi, térségi, regionális TDM-ek listáját. MTDMSZ vélemény: A regisztrációt továbbra is támogatjuk, mintegy a törvény végrehajtási szintű feltételrendszereként értelmezzük, azzal egyetértünk. A turisztikai szolgáltató tevékenységek és a vendéglátás fejlesztésének pénzügyi forrásai 10. (1) A Stratégiákban foglalt állami finanszírozást igénylő feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközöket az Európai Unió támogatása és annak hazai társfinanszírozása, továbbá az állami költségvetés turisztikai célú hozzájárulása biztosítja. A turisztikai szolgáltatásokkal és a vendéglátó tevékenységgel összefüggő turisztikai fejlesztési tevékenységet az állami, önkormányzati költségvetési szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek, civil és egyházi szervezetek végezhetnek. (2) A nemzeti turisztikai marketinggel és a turizmus fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok megvalósítására elsősorban az állami költségvetés turisztikai célú előirányzatai nyújtanak fedezetet. A (2) pont megfogalmazása nincs összhangban a nemzeti TDM szervezetről szóló 2. -sal, mivel annak érvényessége esetén itt is nemzeti TDM szervezetet kellene említeni, azaz pl. A nemzeti TDM szervezet fenntartására az állami költségvetés turisztikai célú előirányzatai nyújtanak fedezetet. 11.

7 (1) A helyi önkormányzatok a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési támogatásban részesülnek, amelynek mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg.a költségvetési támogatásban az alábbi arányokban közvetlenül a helyi, térségi vagy regionális TDM részesül. csak olyan önkormányzat kapjon beszedett idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó költségvetési támogatást, amely tagja helyi TDM szervezetnek. A támogatás mértéke továbbá annak figyelembevételével kerüljön megállapításra, hogy az adott helyi önkormányzat területén a TDM struktúra mennyire fejlett, azaz helyi, térségi és regionális TDM is működik azon a területen. Minél többszintű az adott települést magában foglaló TDM, annál nagyobb arányú legyen a kiegészítés. (2) A helyi önkormányzat az illetékességi területén beszedett helyi idegenforgalmi adó összegét, valamint a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulást helyi turizmust támogató célra köteles felhasználni. javasoljuk prioritásként kiemelni, hogy a helyi önkormányzat ezt a kötelezettségét letudhatja azzal, hogy az IFA és kiegészítés teljes összegét átadja és amennyiben nem ezt teszi, akkor az alábbi tevékenységek elvégzésével is igazolhatja a turisztikai költést. (2) A helyi önkormányzat a 11. (2) szerinti kötelezettségét teljesítheti azzal, hogy a beszedett idegenforgalmi adót, valamint a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulást teljes egészében a helyi TDM szervezet finanszírozására fordítja. (3)Amennyiben az önkormányzat a (2) pontban meghatározott kötelezettségét nem a ( ) pontban meghatározott módon teljesíti, úgy az önkormányzat turizmust támogató célú kiadásainak a következőket lehet tekinteni, amennyiben a helyi TDM-el ezek előzetesen egyeztetésre kerültek : a) turisztikai fejlesztések végzése összhangban a stratégiában foglaltakkal (így különösen turisztikai szolgáltatások megvalósítása, létrehozásának elősegítése), b) turisztikai fejlesztéseket és marketing tevékenységet megalapozó kutatások készítése, c) a település népszerűsítésével kapcsolatos marketing kiadások (turisztikai kiadványok készítése, terjesztése, turisztikai térképek készítése, kiadása, a célterületet bemutató film készítése, honlap előállítása és üzemeltetése), A b, és c, pontban, illetve részben a d, pontban található feladatok egyértelműen TDMkompetenciák, ezeket egy önkormányzat nem képes szakmailag ellátni, felesleges párhuzamosságot visz a rendszerbe. d) rendezvényekkel kapcsolatos költségek (így különösen kulturális, lovas, kerékpáros, vízi, falusi, ökoturisztikai, gasztronómiai rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve támogatása, konferenciák szervezése és lebonyolításának költségei, turisztikai konferencián, vásáron való részvétel), e) turisztikai tevékenységet folytató intézmények fenntartásához kapcsolódó kiadások (így különösena helyi TDM-hez köthető kiadások, illetve turisztikai információs iroda fenntartása, termál-, gyógyfürdő működésének fenntartása, világörökségi helyszínek működésével, kapcsolatos kiadások), valamint MTDMSZ vélemény és javaslat: Ennek értelmében a regionális TDM részére tervezett 15%-os IFA átadás a paragrafusban megfogalmazott kötelezettségnek a teljesítésébe

8 nem számítana bele, ami érthetetlen. Javasoljuk ugyanakkor jelen szöveg megtartását ebben a pontban és a regionális TDM részére történő IFA kiegészítés átadási kötelezettséget törölni a tervezetből. f) a helyi TDM szervezettel egyeztetett, egyértelműen turisztikai célzatú infrastrukturális kiadások (így különösen a történelmi városközpont és városkép megőrzésének fenntartása, díszvilágítás, a turisták által látogatott területek, a turisztikai vonzerők és szolgáltatóhelyek környezetében az utak, parkolók, zöldfelületek létesítése, karbantartása, a turisták igényeinek kielégítését is szolgáló alapvető infrastrukturális feltételek biztosítása, turisztikai információs táblák elhelyezése, kerékpárút, jelzett turista útvonalak építése, fenntartása, karbantartása). (4) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM működik, a helyi önkormányzat a 11. (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás 10%-át köteles a helyi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. MTDMSZ vélemény: A tervezet szerint egy 300 Ft-os IFA-val működő TDM szervezet esetében 100 ezer vendégéjszaka esetén (tehát közepes desztináció esetén) ez az összeg (a teljesen belül 70%-os IFA kötelezett vendégéjt figyelembe véve) Ft ami TDM működtetés szempontjából értelmezhetetlenül alacsony forrást biztosít. A legutóbbi TDM pályázat feltételrendszere 50 ezer vendégéj=10 millió Ft minimum elvárt éves költségvetést, vendégéj között 20 millió Ft, vendégéj felett Ft költségvetést várt el. Összességében a vendégéjszakánként kb. 200 Ft TDM részére átadandó összeg meghatározása az elfogadható minimum. Ez vendégéj esetén 10 millió Ft, vendégéj esetén 20 millió Ft stb. Ez mintegy 30%-a a helyi IFA és állami kiegészítés összegének, ami alig haladja meg a TDM pályázati feltételrendszert. Az összeg vetítési alapját szükséges módosítani a helyi idegenforgalmi és annak összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás együttes összegére. A költségvetési kiegészítésre eső összeg közvetlenül a TDM szervezet részére biztosítandó. (4) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM működik, a helyi önkormányzat a 11. (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás együttes összegének 40%-át köteles a helyi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (5) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a turisztikai hozzájárulás összegének 30%-át köteles a helyi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (6) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén helyi TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a

9 desztinációs látogatói hozzájárulás összegének 40%-át köteles a helyi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (7) A térségi TDM szervezetek működését részben a helyi TDM szervezetek finanszírozzák. MTDMSZ vélemény: A térségi TDM szervezet esetében is szükséges az IFA és állami kiegészítés arányéban a kötelezően átadandó összeg meghatározása. A térségi TDM szervezet a helyi TDM szervezetek által biztosított kínálat piacravitelében kulcsfontosságú szerepet játszanak. (4) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén térségi TDM működik, a helyi önkormányzat a 11. (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás együttes összegének 10%-át köteles a térségi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (5) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén térségi TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a turisztikai hozzájárulás összegének 15%-át köteles a térségi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (6) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén térségi TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a desztinációs látogatói hozzájárulás összegének 10%-át köteles a térségi TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (6) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén régiós TDM működik, a helyi önkormányzat a 11. (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás 15%-át köteles a régiós TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. MTDMSZ vélemény: A regionális szint finanszírozását a tervezet csak alulról nevesíti ebben a pontban, a regionális TDM tulajdonlása ugyanakkor az értelmező kiegészítés szerint 50%-ban állami, 50%-ban piaci szereplők által történik, ami így nincs összhangban. Ha a vállalkozói 50% alatt a helyi és térségi szervezeteket értjük, akkor javasoljuk a szóhasználat pontosítását. Az 50-50% tulajdonlás amúgy is értelmezhetetlen, hiszen a régiónál egyesületi formáról van szó Felmerül továbbá a kérdés helyi képviselők, polgármesterek miért a regionális szintet finanszíroznák, míg érdekük a helyiben és max. a térségben van? Ez annak az elfogadhatatlan verziónak a megvalósulását vetíti előre, ahol a mostani RMI-ket, amelyek nem illeszkednek a desztináció menedzsment rendszerbe, 50-50% alapon tartaná fenn az állam, illetve a TDM rendszer alsóbb szintjei. A regionális szint támogatása a helyi önkormányzatok szempontjából ugyanis teljesen indifferens. MTDMSZ alternatív javaslataink: a) a regionális TDM szervezet finanszírozása alulról és felülről azonos mértékben történik.

10 b) a regionális TDM szervezet kizárólagos alulról történő finanszírozása esetén kizárólag alulról kerüljön tulajdonlásra is. c) (4) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén regionális TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás együttes összegének 10%-át köteles a regionális TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (5) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén regionális TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a turisztikai hozzájárulás összegének 15%-át köteles a regionális TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. (6) Ha a helyi önkormányzat illetékességi területén regionális TDM működik, a helyi önkormányzat a. ( ) bekezdésben meghatározott pénzügyi forrásból a desztinációs látogatói hozzájárulás összegének 10%-át köteles a regionális TDM szervezet működésének finanszírozásához hozzájárulni. d) Az IFA költségvetési támogatásának 10%-ának megfelelő összeget a vendégéjszakák megoszlási arányában kerüljön átutalásra a régiós TDMSz-ekhez közvetlenül a költségvetésből, de nem az önkormányzatoknak járó keret terhére, hanem a jelenleg még Turisztikai Célelőirányzatból. 12. (1) A helyi önkormányzat köteles évente egy alkalommal az önkormányzat hivatalos lapjában, hivatalos honlapján vagy a helyben szokásos módon közzétenni a helyi idegenforgalmi adó összegének, valamint a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás helyi turizmust támogató céllal történő felhasználására vonatkozó információkat. (2) A 11. (5) bekezdésben esetében a helyi TDM-nek a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési hozzájárulás helyi turizmust támogató céllal történő felhasználására vonatkozó információkat az internetes honlapján közzé kell tennie. VI. Fejezet Záró rendelkezések 25. a) a nemzeti turisztikai desztináció menedzsment vagy szakmai koordinációs szervezet kijelölését, feladat- és hatáskörét, irányításának szabályait,. rendeletben állapítsa meg. b) a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek feladatait és működésük részletes szabályait, valamint az idegenforgalmi adó, továbbá turisztikai hozzájárulás és a desztinációs látogatói hozzájárulás felhasználásának és megosztásának részletes szabályait, rendeletben állapítsa meg.

11 Összegezve: sem a szervezetrendszerek (TDM, MT Zrt.), sem a TDM rendszer biztos finanszírozási alapjára nem ad választ a tervezet. Az illúzió, hogy kizárólag tagdíjakból és piaci szolgáltatásokból fenntartható a rendszer, ráadásul állandó pályázatkényszer van (lesz), ami teljesen bizonytalanná teszi a működést, állandósítja a modern, érdekalapon szervezett és megfelelően finanszírozott európai turizmus-rendszerekkel szembeni versenyhátrányunkat. A TDM rendszer finanszírozásának bemutatása a nyugat-dunántúli régió példáján Kedvezményezett TDM szervezet Vasi Hegyhát- Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület (helyi TDM): Vas megyei térségi TDM: Nyugat-dunántúli regionális TDM: Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület (helyi TDM): Vas megyei térségi TDM: Nyugat-dunántúli regionális TDM: Vas megyei térségi TDM összesen: Nyugat-dunántúli régiós TDM összesen: Befizető Vasvár Város Önkormányzata Bük Város Önkormányzata Térségi TDM-tag települések Régiós TDM-tag települések TDM szint Átadott államilag kiegészített IFA mértéke IFA állami kiegészítéséből kapott támogatás Vendégéjszakaszám (2010) Helyi 10% Ft/év Ft Térségi 0% 0 Ft/ év nem releváns IFA nem releváns Regionális 15% Ft/év Ft Helyi 10% Ft/év Ft Térségi 0% 0 Ft/ év nem releváns nem releváns Regionális 15% Ft/év Ft Térségi 0% 0 Ft/ év nem releváns Regionális 15% Ft/év nem releváns

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

TDM A turisztikai desztináció menedzsment szervezeti rendszer fejlesztési lehetőségei Magyarországon Dr. Lőrincz Katalin Dr.

TDM A turisztikai desztináció menedzsment szervezeti rendszer fejlesztési lehetőségei Magyarországon Dr. Lőrincz Katalin Dr. TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen TDM 2.0. - A turisztikai desztináció menedzsment szervezeti rendszer fejlesztési lehetőségei Magyarországon

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

Helyszín, Rétság 2011. június 16.

Helyszín, Rétság 2011. június 16. Kezdetek és bővülés Helyszín, Rétság 2011. június 16. 1 Mi a cél? A turizmus versenyképességének növelése A látogatók megelégedettségének javítása A desztinációhoz köthető információkkal való ellátottság

Részletesebben

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Tájékoztató a hazai turisztikai intézményrendszerről és a Magyar TDM Szövetség tevékenységéről

Tájékoztató a hazai turisztikai intézményrendszerről és a Magyar TDM Szövetség tevékenységéről Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület Közgyűlés Tájékoztató a hazai turisztikai intézményrendszerről és a Magyar TDM Szövetség tevékenységéről Szalóki Jenő Magyar TDM Szövetség Veresegyház,

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

A Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezet

A Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezet A közgyűlés időpontja: 2009. október 29. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 40241-17/2009. Oldalszám a közgyűlési anyagban: 108. old. Előterjesztés a Sopron-Fertő-táj turisztikai térség TDM (turisztikai

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS XIV. ORSZÁGOS TDM KONFERENCIA GYULA 2015. DECEMBER 3-4. GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS Előadó: Komoróczki Aliz Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető TDM menedzser Köszöntő 2015. december 3. A DESZTINÁCIÓ

Részletesebben

Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése. Azonosító szám: DAOP-2.1.3-12-2012-0001

Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése. Azonosító szám: DAOP-2.1.3-12-2012-0001 Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése Azonosító szám: DAOP-2.1.3-12-2012-0001 1 GYÜSZ-TE TDM szervezet fejlesztési pályázat Projekt címe: Gyomaendrőd Helyi Turisztikai

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

A PPP-alapú turisztikai desztináció menedzsment rendszerek a nemzetközi és hazai turisztikai piacon. Semsei Sándor Chrome Kreatív Munkák Kft

A PPP-alapú turisztikai desztináció menedzsment rendszerek a nemzetközi és hazai turisztikai piacon. Semsei Sándor Chrome Kreatív Munkák Kft A PPP-alapú turisztikai desztináció menedzsment rendszerek a nemzetközi és hazai turisztikai piacon Semsei Sándor Chrome Kreatív Munkák Kft A desztináció-menedzsment fogalma európai turisztikai piacon

Részletesebben

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27 ,,Képzés turisztikai operátorok számára Parajd-2015.november.27 Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesülete 2007-2015 Együtt vagy egyedül!? MIÉRT Sóvidék - Hegyalja turisztikai potenciál elősegítése közös

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek Antal Judit. DARFÜ Kht október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek Antal Judit. DARFÜ Kht október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek 2008-2009 Antal Judit DARFÜ Kht. 2008. október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Konstrukció Komponens Beérkezett pályázatok száma Turisztikai célú

Részletesebben

13. 2011. december 15. napján tartandó. Tourinform Iroda további működése. Előadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző. Mészáros Miklós polgármester

13. 2011. december 15. napján tartandó. Tourinform Iroda további működése. Előadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző. Mészáros Miklós polgármester Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-12/2011. Sorszám: 13. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137 MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület szeptember 15-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület szeptember 15-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Elıkészítı: Szabó Lajos / Reischl Eszter E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2011. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: XII-354/3722/2012. sz. határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester)

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Toldi Balázs Polgármester. Tárgy: Költségvetési koncepció 2015.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Toldi Balázs Polgármester. Tárgy: Költségvetési koncepció 2015. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Toldi Balázs Polgármester Tárgy: Költségvetési koncepció 2015. évre Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! A Gyomaendrődi

Részletesebben

Turisztikai irányítás kézikönyve - bevezető a Székelyföldi TDM rendszerbe

Turisztikai irányítás kézikönyve - bevezető a Székelyföldi TDM rendszerbe Előszó Jelen kiadvány a teljesség igénye nélkül, röviden és lényegre törően tárgyalja a turisztikai desztináció menedzsment (továbbiakban TDM) rendszer céljait és feladatait. Bevezetést nyújt a TDM felépítésébe

Részletesebben

TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron

TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron Székesfehérvár, mint vonzó turisztikai termék Vendégek és

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE a képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételek meghatározása tárgyában Tisztelt

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon Desztináció menedzsment A Tourinform rendszer Magyarországon A Tourinform irodák szerepe A turizmus non-profit szervezeti rendszerének részét képező Tourinformirodák területi illetékességű információs

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: 143/2011. (VII. 28.) Kt. számú határozat módosítása Iktatószám: 7277/2011.

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

TDM folyamat Magyarországon

TDM folyamat Magyarországon TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Víg Tamás TDM koordinátor vig@itthon.hu. TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem A TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYAI 2007 2013 ALAPJA A NEMZETI

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek Előadó: Semsei Sándor, Chrome Kreatív Munkák Kft. eturizmus - a technológia és a turizmus a két leggyorsabban fejlődő szektor a globális gazdaságban (Dr.Dimitros

Részletesebben

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest Összetekerünk projekt tájékoztató 2015. Budapest Aktuális trendek 2.3 milliárd bringatúra évente! 20.4 millió vendégéjszaka 44 milliárd euró a gazdaságban (ECF 2013. adatok) Aktuális trendek A turisztikai

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

A ÉV TURISZTIKAI RENDEZVÉNYE A TISZA-TAVI RÉGIÓBAN CÍMŰ DÍJ ELNYERÉSÉRE SZÓLÓ FELHÍVÁS

A ÉV TURISZTIKAI RENDEZVÉNYE A TISZA-TAVI RÉGIÓBAN CÍMŰ DÍJ ELNYERÉSÉRE SZÓLÓ FELHÍVÁS A 2010. ÉV TURISZTIKAI RENDEZVÉNYE A TISZA-TAVI RÉGIÓBAN CÍMŰ DÍJ ELNYERÉSÉRE SZÓLÓ FELHÍVÁS A Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága a fenti cím elnyerése érdekében pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben