ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél"

Átírás

1 ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél február Konzultálj! Egyénre szabott pályainformációs konzultáció és tanácsadás az álláskeresés, az állásra jelentkezés témakörében előzetes bejelentkezéssel! Mikor? Minden csütörtökön 14-től 15 óráig Hol? Budapest 1068 Városligeti fasor 46-48, 2. emelet 15. Előzetes bejelentkezés telefonon: en: PLOTEUS ha külföldön akarsz tanulni! Mi a PLOTEUS? A PLOTEUS egy olyan honlap, ahonnan elérheted az Európai Unió országaiban működő felsőoktatási intézményeket, információt szerezhetsz róluk és a képzéssel foglalkozó uniós programokról, amelyek keretében ösztöndíjasként külföldön tanulhatsz (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Youth in Action) Összesen oktatási intézményt érhetsz el a honlapon keresztül: Ausztria: Belgium: 9156 Bulgária: 560 Horvátország: 25 Ciprus: 171 Cseh Köztársaság: 1625 Dánia: 2 Észtország: 235 Finnország: 1817 Franciaország: 18808

2 Németország: 55 Görögország: Magyarország: 1429 Izland: 332 Írország: 6560 Olaszország: 2348 Lettország: Litvánia: 2266 Luxemburg: 41 Málta: 85 Hollandia: 1404 Norvégia: 0 Lengyelország: 1592 Portugália: 2377 Románia: 1693 Szlovákia: 540 Szlovénia: 354 Spanyolország: 3134 Svédország: Svájc: 213 Törökország: 746 Egyesült Királyság 57 Hasonlóképpen fontos, a külföldi továbbtanuláshoz szükséges információkat szerezhetsz az honlapon is! Az EUROGUIDANCE-on keresztül a következő országok érhetőek el: Austria Belgium Flemish Community Belgium French Community Belgium German Community Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Education Sector France Employment Sector Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg

3 Malta Netherlands Norway Poland Education Sector Poland Employment Sector Portugal Romania Serbia Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom

4 PÁLYÁZZ! Norvég Civil Alap Ösztöndíjas Programok 2013 Pályázat civil szervezetek munkatársai részére A pályázat célja Az ösztöndíjas program célja, hogy elősegítse a fogadó országok civil szervezeteinek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés területén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljon a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. Pályázók köre Az ösztöndíjas tanulmányúton való részvételt kizárólag olyan szakemberek esetében támogatja a pályázat, akik megfelelnek alább felsorolt valamennyi feltételnek. Jelenleg és legalább az elmúlt 6 hónap során valamely magyarországi civil szervezet (egyesület, alapítvány, szövetség), szociális szövetkezet vagy magyarországi telephellyel rendelkező nemzetközi szervezet munkájában tevőlegesen munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban részt vállaltak. Rendelkeznek olyan küldő szervezettel, amely szándéknyilatkozatában elkötelezi magát arra, hogy az ösztöndíjas által a tanulmányúton megszerzett tapasztalatokat hazai környezetben adaptálni fogja, az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és az adományszervezés területén kísérleti modell programot/programokat dolgoz ki. Az elmúlt 3 évben a civil szektorban érdekérvényesítési, közösségszervezői, szervezetfejlesztői, adományszervezői munkát láttak el, és/vagy a szervezet vezetőjeként, vezető beosztású munkatársaként a fenti feladatokat irányították. Tárgyalásszintű nyelvtudással, nyelvi kompetenciával rendelkeznek az adott ország hivatalos nyelvén vagy valamely más közvetítő nyelven (pl.: norvég, német, angol stb.), ha a fogadó szervezet ezt vállalja. Kiutazásuknak és ott tartózkodásuknak sem jogi, sem adminisztratív akadálya nincsen.

5 A pályázat részletei A TÁMOGATÁS FORMÁJA A pályázat keretében a támogatott pályázók ösztöndíjban részesülnek, amelynek összege a kint tartózkodás időszakára havonta 1500 euró, illetve további 1000 euró/fő/tanulmányút. (Példa: egy 3 hónapos tanulmányútra megítélhető ösztöndíj támogatás mértéke 3*1500 euró euró=5500 euró.) Az ösztöndíjas az ösztöndíjon felül egyéb pénzbeli juttatásban nem részesül, így az ösztöndíj összegéből kell fedeznie a kint tartózkodás valamennyi költségét, ideértve a szállás, étkezés, belföldi utazás költségét, a célországba történő nemzetközi utazás költségét, illetve felmerülő egyéb biztosítási (egészség, balesett, poggyász stb.) és illeték költségeket is. Az ösztöndíj támogatás a hatályos személyi jövedelemadó törvény (1995. évi CXVII. tv.) 1. számú melléklete szerint mint külföldi tanulmányútra folyósított közcélú juttatás adómentes. Az ösztöndíjast fogadó szervezetek számára a program a tanulmányút hosszának megfelelően havi 830 euró támogatást biztosít, amely a fogadó szervezet az ösztöndíjas fogadásával, tutorálásával, mentorálásával összefüggő költségeit fedezi. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS NAGYSÁGA Az ösztöndíj program az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap bilaterális programja keretében valósul meg, a pénzügyi források az alábbiak szerint állnak rendelkezésre: Az ösztöndíjasok támogatására fordítható teljes keretösszeg: A fogadó szervezetek költségeire rendelkezésre álló keretösszeg: A TANULMÁNYUTAK IDŐTARTAMA A támogatott ösztöndíjasok tanulmányutjainak legalább 3, legfeljebb 6 hónap hosszúnak kell lennie. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: A küldő szervezettel kapcsolatos követelmények Az ösztöndíjasoknak a tanulmányút végeztével egy magyarországi vagy Magyarországon telephellyel rendelkező nemzetközi civil szervezet számára (továbbiakban: küldő szervezet) a tanulmányúton szerzett tapasztalatokat adaptálva modellprogramot kell kidolgoznia az

6 érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és az adományszervezés eszközeinek fejlesztésére. A kísérleti modell programok a későbbi EGT/Norvég Civil Támogatási Alap pályázatok erre elkülönített forrásaiból részesülhetnek. (Egy-egy kísérleti projekt támogatására legfeljebb áll rendelkezésre.) A kísérleti projekteknek illeszkedni kell az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap valamely alábbiakban felsorolt támogatási területéhez: emberi jogok és demokrácia; szervezet- és közösség fejlesztés; női jogok és esélyegyenlőség; ifjúsági és gyermekügyek; környezetvédelem és a fenntartható fejlődés; roma integráció; szociális és jóléti szolgáltatások. A pályázat küldő szervezet nélkül nem nyújtható be! A pályázati adatlapon a küldő szervezettel összefüggő adatokat és információkat is közölni kell, illetve a küldő szervezetnek a mellékelt formanyomtatványon nyilatkoznia kell a programban való részvételről. A fogadó szervezettel kapcsolatos követelmények A pályázó jelölteknek az ösztöndíjas időszak alatt egy, a támogató országok valamelyikében működő civil szervezetnél (továbbiakban: fogadó szervezet) kell eltölteniük a tanulmányút teljes időszakát. Az ösztöndíjasnak aktívan be kell kapcsolódnia a fogadó szervezetek munkájába, ezzel olyan gyakorlati tapasztalatokra is szert téve, amelyek elősegíthetik az adott szervezet érdekérvényesítő, közösségszervező, kapacitásfejlesztő és adományszervező munkájának szerteágazó és mély megismerését, ezzel támogatva a módszerek magyarországi adaptációját. A fogadó szervezetnek minden esetben meg kell felelnie az alábbi feltételeknek. A fogadó szervezetnek az adott célországokban bejegyzett/regisztrált, önálló gazdálkodással bíró egyesületnek, alapítványnak vagy ezzel ekvivalens civil szervezetnek kell lennie, amely tevékenységét legalább 5 éve végzi, tevékenysége szakmailag vagy területileg meghatározó az adott országban/térségben. Tevékenysége az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap fenti 7 prioritási területének (emberi jogok és demokrácia, szervezet- és közösségfejlesztés, női jogok és esélyegyenlőség, ifjúsági és gyermek ügyek, környezetvédelem és fenntartható fejlődés, integrációs valamint a szociális és jóléti szolgáltatások) legalább egyikének megfelelő legyen. Rendelkezzen megfelelő kapacitásokkal az ösztöndíjas

7 foglalkoztatására. Vállalja, hogy az ösztöndíjas szakmai tevékenységét tutorálja, mentorálja. Vállalnia kell, hogy az ösztöndíjast megfelelő munkakörülmények között és munkakörök mellett foglalkoztatja, támogatja. A fogadó szervezetnek a szervezetet, a szervezet által alkalmazott módszerek, megoldások megismerése érdekében az ösztöndíjas program céljaihoz illeszkedően teljes körű hozzáférést kell biztosítania az ösztöndíjas számára. A tanulmányút megkezdése előtt késznek kell lennie arra, hogy a pályázat lebonyolító alapítványával szerződést írjon alá a tanulmányút lebonyolításáról. Folyamatos kapcsolattartást és szükség esetén egyeztetést kell vállalnia az ösztöndíj program lebonyolító alapítványával. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó igazolni tudja, hogy felvette a kapcsolatot az általa megfelelőnek tartott fogadószervezettel. (Ez esetben a fogadó szervezet nyilatkozata helyett a kapcsolatfelvételt és a fogadószervezet visszaigazolását alátámasztó írásos dokumentumot (pl.: , fa, stb.) kell csatolni a pályázathoz!) Előnyt élveznek azok a pályázók, akik konkrét megállapodásra jutnak a fogadó szervezettel a tanulmányút teljes időszakának eltöltéséről. (Ez esetben a fogadó szervezet nyilatkozatát szükséges csatolni a pályázathoz!). A tanulmányút programjának végrehajtási keretei Az ösztöndíjasoknak a fogadó szervezetnél eltöltött időszak alatt a fogadó szervezet munkarendjéhez igazodóan heti 5 nap, napi legalább 6 órában kell a szervezettel együttműködve rendelkezésre állnia. A tanulmányút céljainak figyelembevételével a fogadó szervezet az ösztöndíjas és a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány alakítja ki a tanulmányút végleges szakmai programját, amely a fogadó szervezettel valamint az ösztöndíjassal kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi a továbbiakban. A tanulmányút időszaka alatt az ösztöndíjas a fogadó szervezettel egyeztetve, a tanulmányút céljainak figyelembevételével más szervezeteknél is látogatást tehet, illetve velük konzultációt folytathat, ugyanakkor arra nincs lehetőség, hogy két fogadó szervezetnél töltse el a kint tartózkodás időszakát. A külföldi tartózkodás ideje alatt nincs lehetőség a tanulmányút céljaihoz szervesen nem illeszkedő turisztikai, vagy egyéb magán célú látogatásokra, még a fogadó szervezet tudtával és engedélyével sem. A tanulmányút időszakát e céllal meghosszabbítani, kiváltképp megszakítani nem lehet.

8 A támogatási döntés közzétételének napja várhatóan: június 4. Az ösztöndíjasnak tapasztalatairól, a tanulmányút eredményeiről a lebonyolító ezirányú kérésére szükség esetén be kell számolnia az EGT/Norvég Civil Alap partnerei részére szervezett eseményeken is. A pályázat benyújtása A pályázatok beadási határideje: április 15, hétfő (este 6 óra). Kapcsolat A lebonyolítást az Ökotárs Alapítvány konzorciumi formában végzi. Kérdésekkel, felvilágosításért minden témakörben az adott témakör gazdájához kell fordulni az alábbi elérhetőségeken. A jelen kiírásban ismertetett ösztöndíj pályázat témagazdája: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány 1054 Budapest, Apáczai Csere János u. 1. IV/40. Telefon: 06(1) Tovább a teljes pályázati kiírásra Norvég Civil Alap Ösztöndíjas Programok 2013 Pályázat civil szervezetek munkatársai részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. április 16. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Útmutató EVS önkénteseknek

Útmutató EVS önkénteseknek Útmutató EVS önkénteseknek 2014 M E S S Z E L Á T Ó E G Y E S Ü L E T www.messzelato.hu egyesulet@messzelato.hu Tartalomjegyzék Mi az EVS?... 2 Alapfogalmak... 2 Hányszor mehetek EVS-re?... 3 Utazás...

Részletesebben

Erasmus + Információs Füzet

Erasmus + Információs Füzet Erasmus + Információs Füzet 1 Tartalomjegyzék I. Az Erasmus+ program leírása II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és

Részletesebben

A részvétel feltételei

A részvétel feltételei Tartalomjegyzék I. Az Erasmus program II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok d. Határidők IV. A szakmai

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Március

HR HÍRLEVÉL. 2011. Március HR HÍRLEVÉL 2011. Március MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag 2 Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Családbarát Magyarországért Munkacsoport

Részletesebben

EVS lépésről lépésre 1. EVS önkéntes szeretnék lenni hogyan kezdjek neki?

EVS lépésről lépésre 1. EVS önkéntes szeretnék lenni hogyan kezdjek neki? EVS lépésről lépésre 1. EVS önkéntes szeretnék lenni hogyan kezdjek neki? Hol is lehet elkezdeni a történetet azok számára, akik most hallottak először az Európai Önkéntes Szolgálatról és azon gondolkodnak,

Részletesebben

Útmutató. EVS önkénteseknek. MESSZELÁTÓ EGYESÜLET www.messzelato.hu egyesulet@messzelato.hu

Útmutató. EVS önkénteseknek. MESSZELÁTÓ EGYESÜLET www.messzelato.hu egyesulet@messzelato.hu Útmutató EVS önkénteseknek 2011 MESSZELÁTÓ EGYESÜLET www.messzelato.hu egyesulet@messzelato.hu Tartalomjegyzék Mi az EVS?... 2 Alapfogalmak... 2 Hányszor mehetek EVS-re?... 3 Utazás... 3 Mit biztosít az

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre.

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2015 2016. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés papíralapon történik: jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs

Részletesebben

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) 2009. november Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Részletesebben

i k e r i n t é z m é n y i p r o g r a m

i k e r i n t é z m é n y i p r o g r a m i k e r i n t é z m é n y i p r o g r a m Tartalomjegyzék I. Bevezető 4 II. A Twinning program általános bemutatása Mit kell tudnunk a programról? 5 1. Twinning program, mint az EU bővítési és partnerségi

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1 Fogalommagyarázat... 5 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem felso oktata si, oktata si/ke pze si inte zme nyek sza ma ra (M3) Tempus Közalapítvány

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az EU 6. keretprogramjában való

Az EU 6. keretprogramjában való 2. fejezet Az EU 6. keretprogramjában való magyar részvétel támogatása 2.1. Bekapcsolódás az EU 6. kutatás-fejlesztési keretprogramjába (EUB) 2.1.1. Cél A pályázat célja, hogy állami eszközökkel is elősegítse

Részletesebben