Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt."

Átírás

1 Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a társaság jogkövetése Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Bevezető Az Allianz Hungaria Zrt. es az Allianz Alapkezelő Zrt. a magyarországi Allianz Csoport tagjai. Az Allianz Hungaria Zrt. a Csoport vezető vállalata a világ 70 országában működő testvérvállalatával egyetemben a nemzetközi Allianz Csoport tagja. Miként az egész csoport, úgy a magyarországi Allianz Csoport tagjai létének és sikeres tevékenységének bázisát is ügyfeleink, részvényeseink, munkatársaink és a közvélemény megszolgált bizalma jelenti. Ez a kiérdemelt, és nap mint nap újra elnyerendő bizalom a dolgozók, a különböző szintű vezetők és az igazgatósági tagok ("alkalmazottak") magatartásának és képességeinek az eredménye. Elkötelezettek vagyunk, hogy közös munkában teremtsünk értéket ügyfeleink, az Allianz Csoport részvényesei és a magyarországi Allianz Csoport (Csoport) számára. A nemzetközi Allianz Csoport résztvevője az ENSZ Globalitási Egyezményének (Global Compact), és tiszteletben tartja az OECD-nek az Irányelvek Multinacionális Vállalkozások Számára elnevezésű dokumentumában foglaltakat. Ennek megfelelően üzleti tevékenységünkbe integráljuk a fenntartható fejlődés és a társadalmilag felelős vállalati működés követelményrendszerét. Az ENSZ Globálitási Egyezménye Ban Ki Mun ENSZ főtitkár és vezető nemzetközi vállalatok kezdeményezésére született az emberi jogok betartása érdekében (lásd mellékletet). A Csoport Viselkedési Kódexe tehát nemcsak azon alapul, hogy tiszteljük a magyar társadalom nemes hagyományait, és betartjuk a hazánkban érvényes jogszabályokat, hanem azon is, hogy megfelelünk az üzleti etika élenjáró nemzetközi elveinek, előírásainak. A kódex a Csoport minden alkalmazottja számára meghatározza az üzleti magatartás alapvető normáit, és ezzel segít elkerülni, hogy a magyarországi Allianz Csoport tagjai iránti kemény és tisztességes munkával kiérdemelt bizalom sérülhessen.

2 1. alapelv: Tisztességes és szabályozott üzleti magatartás 1. Az alkalmazottaknak eleget kell tenniük az országban érvényes, és munkahelyükre, munkájukra, munkakapcsolataikra vonatkozó valamennyi törvénynek, jogszabálynak és rendelkezésnek. Ugyancsak meg kell felelniük a cégen belül velük közölt útmutatásoknak és irányelveknek és a Csoport jogszabályi rendelkezéseken alapuló belső szabályzatainak. 2. Munkahelyükön becsületesen, tisztességesen, méltósággal és a csapatmunka aktív részeseiként kell tevékenykedniük. 3. El kell kerülniük, hogy magánérdekeik a Csoport vagy az őket foglalkoztató csoporttag érdekeivel konfliktusba kerüljenek, valamint magánéletükben is ügyelniük kell Csoport és a nemzetközi Allianz Csoport jó hírére. 2. Diszkriminációmentesség/ a visszajelzésekből való tanulás kultúrája/szakmai előmenetel a teljesítmény és a képességek alapján Az Allianz Csoport egyetlen tagvállalata, így a magyarországi Allianz Csoport egyetlen tagja sem tűri az életkorra, testi fogyatékosságra, etnikai hovatartozásra, nemre, fajra, vallásra, nemi beállítottságra, politikai meggyőződésre vagy érdekképviseleti tevékenységre irányuló diszkriminációt. Olyan kedvező légkört teremtünk, amelyben valamennyi érdekelt fél visszajelzéseit ösztönözzük és megbecsüljük. A szakmai előmenetelt az alkalmazottak teljesítménye és képességei határozzák meg. 3. Bizalmas információ, az ügyfél adatainak/információinak védelme, a hatóságok információ igényei 1. A Csoport tagjai iránti bizalom fenntartásának elengedhetetlen feltétele az ügyfelek adatainak védelme, a személyes adatok és üzleti titkok és az ágazati jogszabályokban meghatározott titkok megőrzése, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és a végrehajtásukra született belső szabályozások maradéktalan betartása. 2. A csoporttagok és a Csoport bizalmas, és a részvényárak szempontjából, illetve egyéni vagy vállalati ügyfelek szempontjából érzékeny bizalmasan kezelendő belső információit és nyilvántartásait harmadik fél, illetve az ügyben nem érintett dolgozók számára elérhetetlenné kell tenni. 3. Amennyiben felhatalmazás nélküli adatszerzés vagy arra irányuló szándék gyanúja merül fel, még abban az esetben is haladéktalanul értesíteni kell a Compliance osztályt, ha ezt már korábban mások megtették.

3 4. A Csoport együttműködik minden illetékes állami és felügyeleti hatósággal. A tájékoztatásnak hitelesnek, pontosnak és minden felesleges késedelmet nélkülözőnek kell lennie. Információadásra kizárólag az ügyben megfelelő szakértelemmel és felhatalmazással rendelkező osztályok jogosultak és kötelezettek. 4. Bennfentes kereskedés vagy ajánlás tilalma Bizalmas, ár érzékeny információk felhasználása vagy átadása csak abban az esetben engedélyezett, ha erre a jogszerű ügymenet szempontjából szükség van ( tudni kell róla elv). Bármely csoporttag alkalmazottja, akinek tudomása van ilyen információról, nem ajánlhat vagy kezdeményezhet olyan értékpapírokat vagy más pénzügyi eszközöket érintő ügyletet, ahol az árat ezek az információk befolyásolhatják. Ilyen esetekben a Compliance osztályt akkor is értesíteni kell, ha ezt már korábban mások megtették. 5. Kommunikáció, az újságírók és a média szakmai függetlensége 1. A csoporttagok minden közleményének az adott ügyre vonatkozóan átfogónak, tisztességesnek, hitelesnek, pontosnak, időben történőnek és érthetőnek kell lennie. 2. A Csoport tiszteletben tartja az újságírók és a média függetlenségét, ebből kifolyólag nem vásárol szerkesztőségi tartalmat. 3. A Csoport információinak nyilvánosság előtti terjesztésére, nyilatkozattételre kizárólag a csoporttagok belső szabályzataiban szóvivői felhatalmazással rendelkezők jogosultak. Amennyiben ilyen felhatalmazással nem rendelkező alkalmazott vállal szóban vagy írásban nyilvános szereplést, és felmerülhet, hogy a Csoport vagy valamely csoporttag képviselőjeként kezelik, és így értékelik az általa nyilvánosságra hozott véleményt, információt, akkor köteles az érintettekkel időben és félreérthetetlenül tudatosítani, hogy kizárólag magánszemélyként vállalt szerepet. 6. Ügyfél-tájékoztatás és tanácsadás 1. A Csoporttagok alkalmazottainak tilos akár szóval, akár cselekedettel félrevezetni, megtéveszteni a piacot vagy az ügyfeleket. 2. Az ügyfelekkel való kapcsolattartáskor vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtásakor kellőképp ügyelni kell arra, hogy az ügyfél érthető formában megkapja a számára helyes döntés meghozatalához szükséges információt, legyen szó akár közvetlen termékinformációról, akár üzleti közvetítő által eljuttatott információról vagy tanácsról.

4 3. A konkrét szolgáltatás, a termék, az ügyfelek, valamint az érvényes piaci normák függvénye, hogy milyen információkra, tanácsokra van szükség és lehetőség. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy a megfelelő tanácshoz az ügyféltől milyen információt szükséges és lehetséges kérni. 7. Lehetséges érdekütközések az ügyfelekkel és az üzleti partnerekkel A Csoport kiemelt prioritásként kezeli az ügyfelek érdekeit. Miután az érdekek szintjén felmerülő konfliktus megkérdőjelezheti a szolgáltató szakmaiságát és hitelességét, az érdekkonfliktus lehetőségét is mihamarabb fel kell tárni. Ha valamely érdekütközés elháríthatatlannak bizonyulna, a konfliktushelyzetet a szakmai és emberi tisztesség szabályai szerint kell kezelni. 8. Panaszkezelés A Csoport tagvállalatainak munkatársai az ügyfelek panaszait tisztességesen, a lehető leggyorsabban, a vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kötelesek orvosolni. Arra törekszünk, hogy a jogos panaszt kiváltó helyzet gyors és hatékony megoldása révén ügyfelünk visszanyerje, sőt megerősítse a Csoport és az érintett csoporttag tisztességébe és szakmaiságába vetett bizalmát. 9. Pénzügyi beszámoló A nemzetközi Allianz Csoport minden tagja, így a magyarországi Allianz Csoport is kötelességének tartja, hogy tagvállalatai hiánytalan, korrekt, pontos, aktuális és érthető pénzügyi beszámolókat, jelentéseket és közleményeket adjanak közre. Ezt azon pénzügyi szakemberek biztosítják, akik felelősek a Csoport és a tagvállalatok pénzügyi, ellenőrzési és számviteli funkcióiért. Minden pénzügyi szakembernek feladata, és a Csoporton belül betöltött sajátos szakmai szerepétől függően kötelessége, hogy hatékony feltáró ellenőrzéseket és eljárásokat, illetve belső ellenőrzéseket és eljárásokat dolgozzon ki és alkalmazzon a pénzügyi jelentések rendszerében. 10. A korrupció és a megvesztegetés tilalma A nemzetközi Allianz Csoport minden tagja, így a magyarországi Allianz Csoport is elutasítja és tiltja a korrupció vagy megvesztegetés minden formáját. Azokra a helyzetekre, amelyek nem minősülnek korrupciónak vagy megvesztegetésnek, ám az alkalmazottaink, ügyfeleink és üzleti partnereink közötti kapcsolattartás során különféle megítélés tárgyát képezhetik, a következő bekezdésekben (11-14) foglaltak adnak iránymutatást.

5 11. Ajándékok és más juttatások elfogadása 1. Az üzleti partnerektől származó ajándékok és adományok, ha azok nem haladnak meg egy meghatározott mértéket, megfelelnek a szokásos nemzetközi és hazai üzleti gyakorlatnak. Tudni kell azonban, hogy ez érdekellentétet is szülhet, és így veszélyeztetheti a Csoport jó hírnevét, emiatt különösen ügyelni kell arra, hogy az alkalmazottak még a látszatát is elkerüljék az esetleges érdekellentéteknek, illetve a nemzetközi és a hazai Csoport jó hírnevére gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatásoknak. 2. Ajándékok és adományok elfogadása mindig tilos, ha az vélhetően vagy biztosan a Csoport vagy valamely csoporttag érdekeit hátrányosan érintheti, vagy az alkalmazottak szakmai függetlenségét befolyásolhatja. 3. Ajándékok és más előnyök elfogadása csak és kizárólag akkor megengedett, ha megfelel az Allianz Hungária Zrt. hatályos Korrupció és megvesztegetés megelőzése és megakadályozásáról szóló belső szabályozásában foglalt feltételeknek. 4. A nem üzleti jellegű rendezvényekre, mint pl. hangverseny, színházi előadás, sportesemény vagy egyéb esti rendezvények és hasonló események - beleértve a szemináriumok és konferenciák kiegészítő, szórakoztató/ vendéglátó jellegű részeit is -, ugyancsak a fenti belső szabályozásban foglaltak vonatkoznak. 5. Az ajándékot elfogadó munkatárs köteles a személyi jövedelemadózásból rá háruló kötelezettségeknek megfelelni. 12. Az internetes közösségi portálok, és más közösségi hálózati szolgáltatások (ún. social média) igénybevétele A munkavállaló hivatalos elektronikus levélcímét a munkaviszony ellátásának körén kívül nem teheti hozzáférhetővé a nyilvánosság számára elérhető helyen, ideértve bármely elektronikus vagy más hálózati fórumot (pl. Internet, weblap) is. Amennyiben a munkavállaló valamilyen közösségi portálon megadja munkahelyét, gondolnia kell arra, hogy megnyilvánulásait, szubjektív véleményét erre irányuló szándéka, vagy a valóság ellenére is azonosíthatják munkahelyének álláspontjával, ezért fokozottan kell ügyelnie arra, hogy magatartásával ne rontsa az Allianz cégcsoport hírnevét, véleményének közlésekor pedig juttassa kifejezésre, hogy az kizárólag saját egyéni nézeteit tükrözi. Ugyanez vonatkozik bármilyen más olyan internetes szolgáltatás használatára (pl. blog) is, amelyben a munkavállaló egyéni nézeteit közli, azzal, hogy a munkavállaló lehetőleg kerülje munkahelyének beazonosítható megjelölését.

6 13. Ingyenes juttatások közintézmények képviselőinek A Csoport abból indul ki, hogy a hivatalos személyek, köztisztviselők, közalkalmazottak, közszolgáltató vállalatok vagy hatóságok alkalmazottai és politikusok nem fogadhatnak el olyan ajándékokat, meghívásokat vagy adományokat, amelyek szakmai függetlenségüket megkérdőjelezhetik. A kapcsolattartásnak az üzleti szférához hasonlóan a legszigorúbb társadalmi normák tiszteletben tartásával kell megvalósulnia. Tekintettel a pénzügyi szektor jellegéből adódó fokozott érzékenységre, a kapcsolattartás kizárólag igazgatósági tag vagy általa megbízott vezető tisztségviselő által, illetve közvetlen ellenőrzése alatt történhet. 14. Jótékonysági támogatások / szponzorálás Jótékonysági támogatások, valamint szponzorálási megállapodások csak a vonatkozó jogrendszer és az aktuális vállalati stratégia szellemében, az érvényes szabályozás szerint hozhatók létre. 15. Lehetséges ellentétek az alkalmazottak magánérdekei és a társasági érdek között 1. Egyéb munka vagy szaktanácsadói tevékenység vállalása nem ütközhet a Csoport tagjainak tevékenységi köreivel, érdekeivel. 2. Mielőtt a Csoport bármely tagjának bármely alkalmazottja a Csoporton kívüli vállalatnál pozíciót vállalna (pl. igazgatóságban, felügyelő bizottságban, tanácsadói szerepben), nemcsak az illető cég jóváhagyásával kell rendelkeznie, hanem előzetesen a vonatkozó belső szabályzat rendelkezései szerint engedélyeztetnie kell, és tájékoztatnia kell a Compliance osztályt. 3. Az előző pontnak (15.2 pont) megfelelő eljárást kell alkalmazni,ha egy alkalmazott más vállalatnál jelentős pénzügyi részesedést, érdekeltséget szerezne, mivel ez az alkalmazott munkakörét érintheti, és ezáltal érdekellentéthez vezethet. Ugyanígy kell eljárni, ha egy alkalmazottnak tudomására jut, hogy hozzá közeli vagy vele kapcsolatban álló személyek (házastársa, cégnyilvántartás szerinti partnerei, eltartásra jogosult gyermekei és más rokonai, akik legalább egy éve az alkalmazottal közös háztartásban élnek) ilyen pénzügyi részesedésre tesznek vagy tettek szert. 4. A fentiek fokozott biztosítása érdekében a csoporttagok alkalmazottai a vonatkozó belső szabályzatok rendelkezései szerint kötelesek kétévente összeférhetetlenségi nyilatkozatot kitölteni. A nyilatkozatot változás bekövetkeztekor haladéktalanul frissíteni kell. 5. A szervezeti egység vezetőjét és a Compliance osztályt minden esetben tájékoztatni kell, ha egy alkalmazott a csoportnál ellátott munkahelyi feladataival összefüggő közszerepléséért, előadásaiért vagy publikációiért bármilyen anyagi vagy nem anyagi juttatást kap.

7 6. Ha Csoportunk jó hírneve veszélybe kerül, vagy érdekütközés következik be, az erről tudomást szerző alkalmazottnak és vezetőjének azonnal tájékoztatnia kell a Compliance osztályt. 16. Engedélyek és bejegyeztetés A közvetítőknek, ügynököknek, brókereknek és más a Csoport szolgáltatásainak nyújtásában közreműködő személyeknek valamint az üzleti partnereknek mielőtt a csoport bármely tagvállalatával üzleti kapcsolatba lépnének, be kell szerezniük a jogszabályok által megkövetelt dokumentumokat és engedélyeket. 17. Pénzeszközök átvétele az ügyfelektől és azok kezelése Az alkalmazottak üzleti tevékenységükkel összefüggésben csak akkor vehetnek át pénzeszközöket az ügyfelektől, ha ezt a vonatkozó belső utasítások kifejezetten megengedik, és a vonatkozó készpénzkezelési szabályokat hiánytalanul betartják. 18. A természeti kincsek és a csoporttulajdon védelme 1. Az alkalmazottaknak munkájuk során törekedniük kell a természeti kincsek megóvására, és tevékenységük környezetre gyakorolt hatásának ésszerű és arányos voltára. Takarékosan kell bánni az erőforrásokkal; ügyelni kell az energiafelhasználás hatékonyságára a tervezésnél, az új létesítmények építésénél, átalakításuknál és mindennapos használatuknál egyaránt. 2. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hulladékok csökkentésére, szelektív gyűjtésére és újrahasznosítására. 3. A beszállítók, a reklámanyagok és a külső szolgáltatások kiválasztásakor is kiemelt szempontként kell figyelni az ökológiai és társadalmi érdekekre. 4. A Csoport vagyontárgyait és létesítményeit, üzleti dokumentumait, munkaeszközeit és egyéb értékes anyagi és szellemi tulajdonát tilos rendeltetésellenesen, személyes célokra használni vagy harmadik fél rendelkezésére bocsátani, amennyiben a használat a Csoport érdekeit bármilyen formában és mértékben hátrányosan érintheti. 19. A pénzmosás és a terrorizmus támogatásának megakadályozása; illegális cselekmények tilalma 1. A nemzetközi Allianz Csoport minden tagja, így a magyarországi Allianz Csoport is minden alkalmas intézkedést megtesz az illegális cselekmények és a visszaélések megakadályozására, függetlenül attól, hogy azt bármely tagjának alkalmazottja, üzleti partnere vagy egy harmadik fél követné el. 2. A Csoport egésze szilárdan elkötelezte magát a pénzmosás és a terrorizmus támogatása elleni küzdelem mellett, ezért az ide vonatkozó törvények és rendeletek szerint alkalmazza a kockázat alapú ismerd az ügyfelet vezérelvet.

8 3. Az alkalmazottaknak nemcsak részt venniük tilos illegális tevékenységben, de nem is tűrhetik el azt munkahelyükön vagy bármely egyéb alkalommal, ami kapcsolatos a Csoporttal. 4. Ez kiemelten vonatkozik a trösztellenes rendelkezések megsértésére és az adócsalás bárminemű elősegítésére, beleértve az alkalmazott hazáján túl bármely olyan országot is, ahol a Csoport tevékenykedik. 20. Etikus üzletvitel személyes felelősség és az együttműködés eredményessége Ez a Kódex csak úgy érheti el célját, ha senki sem vonja ki magát alóla. A Viselkedési Kódex alapelveinek betartása egyrészt mindenkinek saját kötelessége, másrészt a csoporttagok vezetőinek felelőssége, hogy példát mutassanak, és ellenőrizzék, hogy beosztottjaik követik-e a Kódexben foglaltakat. A figyelem az első jelekre, a kis problémák feltárása az esetek túlnyomó többségében megakadályozza, hogy nagy problémák keletkezzenek. Ezért minden alkalmazottat arra ösztönzünk, hogy időben lépjen kapcsolatba vezetőjével, illetve a Compliance osztállyal, ha azt tapasztalja, hogy a Csoportot vagy bármely csoporttag jó hírét, értékeit és érdekeit bármilyen veszély fenyegetheti. Az Üzemi Tanács, az érdekképviseletek teljes mértékben egyetértenek a Kódexben foglaltakkal, és támogatják azok megvalósulását. 21. A rendelkezések megsértésének következményei A rendelkezések figyelmen kívül hagyása egyrészt csorbíthatja az alkalmazott, az alkalmazott munkatársai, a Csoport, a Csoport tagvállalata hírnevét, továbbá jogi és hatósági szankciókat vonhat maga után. A súlyos törvényszegés miatt lefolytatott eljárás következménye lehet megrovás, bírság, vagy akár az üzleti tevékenységre kiadott engedély visszavonása vagy felfüggesztése egész egységek vagy konkrét alkalmazottak vonatkozásában. A rendelkezéseket figyelmen kívül hagyó, és ezzel szerződéses kötelezettségeit megszegő alkalmazottat a csoporttagok fegyelmi intézkedésekkel sújthatják 22. Az alkalmazottak védelme illegális vagy gyanús tevékenységekről szerzett értesülések esetén Ha egy alkalmazott tudomást szerez a Csoportnál vagy valamely csoporttagnál bárki által folytatott illegális, aggályos vagy gyanús tevékenységről, haladéktalanul értesítenie kell a Compliance osztály és az Ellenőrzési és felülvizsgálati igazgatóság vezetőit. Az alkalmazott bejelentését anonim módon, a Vészjelzőrendszer igénybevételével is megteheti. Az aggodalmát, gyanúját jóhiszeműen jelentő alkalmazottat közlése miatt nem érheti hátrány, névtelenségét a fenti két szervezeti egységnek kötelessége garantálni.

9 A Globalitási Egyezmény tíz alapelve Emberi jogok A Csoport feladata: Hatáskörében támogassa és tartsa tiszteletben a nemzetközileg kinyilvánított jogokat. Akadályozza meg az emberi jogi visszaéléseket intézményeinél. Munkaügy A Csoport feladata: Tartsa tiszteletben a gyülekezési jogot és a gyakorlatban is ismerje el a kollektív érdekérvényesítéshez való jogot. Törölje el a kényszermunka, valamint a kötelező munka minden formáját. Törölje el a gyermekmunkát. Törölje el az alkalmazással és a foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi diszkriminatív megkülönböztetést. Környezetvédelem A Csoport feladata: Támogassa a megelőzés elvét a környezetvédelmi problémák megoldására. Kezdeményezze az erőteljesebb felelősségvállalást. Bátorítsa környezetbarát technológiák kifejlesztését és terjesztését. Korrupcióellenes küzdelem A Csoportkötelessége: Lépjen fel a korrupció minden formája ellen, beleértve a kenőpénzeket és a megvesztegetéseket.

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET I. Általános rendelkezések 1. A kódex célja A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztasága előmozdítása érdekében

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA 1. Az Összeférhetetlenségi politika célja Jelen szabályzat célja az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) prudens működésének biztosítása,

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A jelen összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai: - az adott befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél 2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda havonta tájékoztatja

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2008. Érvényes : 2008. február 1-tıl A Planinvest Bróker Zrt. jelen szabályzatot az ügyfél

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. Etikai Kódexe (Kivonat)

Az Erste Bank Hungary Zrt. Etikai Kódexe (Kivonat) Az Erste Bank Hungary Zrt. Etikai Kódexe (Kivonat) Tartalom Bevezetés 3. Etikai Kódex célja 4. Kapcsolódó jogszabályok 5. A Bank (intézményes) elkötelezettségei 6. Magatartás az ügyfelekkel szemben 12.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ WIR ALLE SIND DIE POST. @@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mi mindannyian @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a postához @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ tartozunk. @@ELŐSZÓ@@

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

2014. november 12. 2014. november 12.

2014. november 12. 2014. november 12. Üzleti magatartás Azonosító: ME_62-03 Minősítés: Nyilvános Készítette: Jóváhagyta / ellenőrizte: Tóth-Kovács Róbert Sebestyén Zsolt Beosztás: Beosztás: Minőségirányítási vezető Elnök igazgató Dátum: Dátum:

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank Etikai Kódexe

Magyar Nemzeti Bank Etikai Kódexe Magyar Nemzeti Bank Etikai Kódexe 2014. I. Bevezetés A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Bank) működésével kapcsolatban irányadó hatályos jogszabályok és belső utasítások rendelkezéseiben foglalt előírásokon

Részletesebben

Code of AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: AMIKOR TÉNYLEG FONTOS,, AKKOR VÁLASSZA INKÁBB A POSTÁT!

Code of AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: AMIKOR TÉNYLEG FONTOS,, AKKOR VÁLASSZA INKÁBB A POSTÁT! LINKEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ALÁBB MEGTALÁLJÁK A VISELKEDÉSI SZABÁLYZATBAN HIVATKOZOTT LINKEKET TÉMÁK SZERINT, ÁBÉCÉSORRENDBEN, A FORRÁSHELLYEL EGYÜTT: AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Az FHB Bankcsoport. Etikai Kódexe. 2015. január 8.

Az FHB Bankcsoport. Etikai Kódexe. 2015. január 8. Az FHB Bankcsoport Etikai Kódexe 2015. január 8. Tartalomjegyzék I. AZ ETIKAI KÓDEX ÉS ANNAK CÉLJA...3 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 III. ALAPELVEK...4 IV. AZ FHB KAPCSOLATAINAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

UFS Broker Kft. Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata

UFS Broker Kft. Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata UFS Broker Kft. Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata Elfogadva: 03. /2011. taggyűlési határozattal Hatályba lépés napja: 2011. június 2. TARTALOM 1. PREAMBULUM.3. oldal 2. DEFINÍCIÓK...4.

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

Focus Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Focus Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft Focus Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft Követeléskezelési Szabályzat Jelen Szabályzat a Társaság minden munkavállalójára, ill. egyéb jogviszonyban lévő munkatársára nézve kötelező érvényű 1. A Társaság

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Zsámbéki Polgármesteri Hivatalban történő végrehajtásáról

Részletesebben