Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt."

Átírás

1 Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a társaság jogkövetése Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Bevezető Az Allianz Hungaria Zrt. es az Allianz Alapkezelő Zrt. a magyarországi Allianz Csoport tagjai. Az Allianz Hungaria Zrt. a Csoport vezető vállalata a világ 70 országában működő testvérvállalatával egyetemben a nemzetközi Allianz Csoport tagja. Miként az egész csoport, úgy a magyarországi Allianz Csoport tagjai létének és sikeres tevékenységének bázisát is ügyfeleink, részvényeseink, munkatársaink és a közvélemény megszolgált bizalma jelenti. Ez a kiérdemelt, és nap mint nap újra elnyerendő bizalom a dolgozók, a különböző szintű vezetők és az igazgatósági tagok ("alkalmazottak") magatartásának és képességeinek az eredménye. Elkötelezettek vagyunk, hogy közös munkában teremtsünk értéket ügyfeleink, az Allianz Csoport részvényesei és a magyarországi Allianz Csoport (Csoport) számára. A nemzetközi Allianz Csoport résztvevője az ENSZ Globalitási Egyezményének (Global Compact), és tiszteletben tartja az OECD-nek az Irányelvek Multinacionális Vállalkozások Számára elnevezésű dokumentumában foglaltakat. Ennek megfelelően üzleti tevékenységünkbe integráljuk a fenntartható fejlődés és a társadalmilag felelős vállalati működés követelményrendszerét. Az ENSZ Globálitási Egyezménye Ban Ki Mun ENSZ főtitkár és vezető nemzetközi vállalatok kezdeményezésére született az emberi jogok betartása érdekében (lásd mellékletet). A Csoport Viselkedési Kódexe tehát nemcsak azon alapul, hogy tiszteljük a magyar társadalom nemes hagyományait, és betartjuk a hazánkban érvényes jogszabályokat, hanem azon is, hogy megfelelünk az üzleti etika élenjáró nemzetközi elveinek, előírásainak. A kódex a Csoport minden alkalmazottja számára meghatározza az üzleti magatartás alapvető normáit, és ezzel segít elkerülni, hogy a magyarországi Allianz Csoport tagjai iránti kemény és tisztességes munkával kiérdemelt bizalom sérülhessen.

2 1. alapelv: Tisztességes és szabályozott üzleti magatartás 1. Az alkalmazottaknak eleget kell tenniük az országban érvényes, és munkahelyükre, munkájukra, munkakapcsolataikra vonatkozó valamennyi törvénynek, jogszabálynak és rendelkezésnek. Ugyancsak meg kell felelniük a cégen belül velük közölt útmutatásoknak és irányelveknek és a Csoport jogszabályi rendelkezéseken alapuló belső szabályzatainak. 2. Munkahelyükön becsületesen, tisztességesen, méltósággal és a csapatmunka aktív részeseiként kell tevékenykedniük. 3. El kell kerülniük, hogy magánérdekeik a Csoport vagy az őket foglalkoztató csoporttag érdekeivel konfliktusba kerüljenek, valamint magánéletükben is ügyelniük kell Csoport és a nemzetközi Allianz Csoport jó hírére. 2. Diszkriminációmentesség/ a visszajelzésekből való tanulás kultúrája/szakmai előmenetel a teljesítmény és a képességek alapján Az Allianz Csoport egyetlen tagvállalata, így a magyarországi Allianz Csoport egyetlen tagja sem tűri az életkorra, testi fogyatékosságra, etnikai hovatartozásra, nemre, fajra, vallásra, nemi beállítottságra, politikai meggyőződésre vagy érdekképviseleti tevékenységre irányuló diszkriminációt. Olyan kedvező légkört teremtünk, amelyben valamennyi érdekelt fél visszajelzéseit ösztönözzük és megbecsüljük. A szakmai előmenetelt az alkalmazottak teljesítménye és képességei határozzák meg. 3. Bizalmas információ, az ügyfél adatainak/információinak védelme, a hatóságok információ igényei 1. A Csoport tagjai iránti bizalom fenntartásának elengedhetetlen feltétele az ügyfelek adatainak védelme, a személyes adatok és üzleti titkok és az ágazati jogszabályokban meghatározott titkok megőrzése, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és a végrehajtásukra született belső szabályozások maradéktalan betartása. 2. A csoporttagok és a Csoport bizalmas, és a részvényárak szempontjából, illetve egyéni vagy vállalati ügyfelek szempontjából érzékeny bizalmasan kezelendő belső információit és nyilvántartásait harmadik fél, illetve az ügyben nem érintett dolgozók számára elérhetetlenné kell tenni. 3. Amennyiben felhatalmazás nélküli adatszerzés vagy arra irányuló szándék gyanúja merül fel, még abban az esetben is haladéktalanul értesíteni kell a Compliance osztályt, ha ezt már korábban mások megtették.

3 4. A Csoport együttműködik minden illetékes állami és felügyeleti hatósággal. A tájékoztatásnak hitelesnek, pontosnak és minden felesleges késedelmet nélkülözőnek kell lennie. Információadásra kizárólag az ügyben megfelelő szakértelemmel és felhatalmazással rendelkező osztályok jogosultak és kötelezettek. 4. Bennfentes kereskedés vagy ajánlás tilalma Bizalmas, ár érzékeny információk felhasználása vagy átadása csak abban az esetben engedélyezett, ha erre a jogszerű ügymenet szempontjából szükség van ( tudni kell róla elv). Bármely csoporttag alkalmazottja, akinek tudomása van ilyen információról, nem ajánlhat vagy kezdeményezhet olyan értékpapírokat vagy más pénzügyi eszközöket érintő ügyletet, ahol az árat ezek az információk befolyásolhatják. Ilyen esetekben a Compliance osztályt akkor is értesíteni kell, ha ezt már korábban mások megtették. 5. Kommunikáció, az újságírók és a média szakmai függetlensége 1. A csoporttagok minden közleményének az adott ügyre vonatkozóan átfogónak, tisztességesnek, hitelesnek, pontosnak, időben történőnek és érthetőnek kell lennie. 2. A Csoport tiszteletben tartja az újságírók és a média függetlenségét, ebből kifolyólag nem vásárol szerkesztőségi tartalmat. 3. A Csoport információinak nyilvánosság előtti terjesztésére, nyilatkozattételre kizárólag a csoporttagok belső szabályzataiban szóvivői felhatalmazással rendelkezők jogosultak. Amennyiben ilyen felhatalmazással nem rendelkező alkalmazott vállal szóban vagy írásban nyilvános szereplést, és felmerülhet, hogy a Csoport vagy valamely csoporttag képviselőjeként kezelik, és így értékelik az általa nyilvánosságra hozott véleményt, információt, akkor köteles az érintettekkel időben és félreérthetetlenül tudatosítani, hogy kizárólag magánszemélyként vállalt szerepet. 6. Ügyfél-tájékoztatás és tanácsadás 1. A Csoporttagok alkalmazottainak tilos akár szóval, akár cselekedettel félrevezetni, megtéveszteni a piacot vagy az ügyfeleket. 2. Az ügyfelekkel való kapcsolattartáskor vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtásakor kellőképp ügyelni kell arra, hogy az ügyfél érthető formában megkapja a számára helyes döntés meghozatalához szükséges információt, legyen szó akár közvetlen termékinformációról, akár üzleti közvetítő által eljuttatott információról vagy tanácsról.

4 3. A konkrét szolgáltatás, a termék, az ügyfelek, valamint az érvényes piaci normák függvénye, hogy milyen információkra, tanácsokra van szükség és lehetőség. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy a megfelelő tanácshoz az ügyféltől milyen információt szükséges és lehetséges kérni. 7. Lehetséges érdekütközések az ügyfelekkel és az üzleti partnerekkel A Csoport kiemelt prioritásként kezeli az ügyfelek érdekeit. Miután az érdekek szintjén felmerülő konfliktus megkérdőjelezheti a szolgáltató szakmaiságát és hitelességét, az érdekkonfliktus lehetőségét is mihamarabb fel kell tárni. Ha valamely érdekütközés elháríthatatlannak bizonyulna, a konfliktushelyzetet a szakmai és emberi tisztesség szabályai szerint kell kezelni. 8. Panaszkezelés A Csoport tagvállalatainak munkatársai az ügyfelek panaszait tisztességesen, a lehető leggyorsabban, a vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kötelesek orvosolni. Arra törekszünk, hogy a jogos panaszt kiváltó helyzet gyors és hatékony megoldása révén ügyfelünk visszanyerje, sőt megerősítse a Csoport és az érintett csoporttag tisztességébe és szakmaiságába vetett bizalmát. 9. Pénzügyi beszámoló A nemzetközi Allianz Csoport minden tagja, így a magyarországi Allianz Csoport is kötelességének tartja, hogy tagvállalatai hiánytalan, korrekt, pontos, aktuális és érthető pénzügyi beszámolókat, jelentéseket és közleményeket adjanak közre. Ezt azon pénzügyi szakemberek biztosítják, akik felelősek a Csoport és a tagvállalatok pénzügyi, ellenőrzési és számviteli funkcióiért. Minden pénzügyi szakembernek feladata, és a Csoporton belül betöltött sajátos szakmai szerepétől függően kötelessége, hogy hatékony feltáró ellenőrzéseket és eljárásokat, illetve belső ellenőrzéseket és eljárásokat dolgozzon ki és alkalmazzon a pénzügyi jelentések rendszerében. 10. A korrupció és a megvesztegetés tilalma A nemzetközi Allianz Csoport minden tagja, így a magyarországi Allianz Csoport is elutasítja és tiltja a korrupció vagy megvesztegetés minden formáját. Azokra a helyzetekre, amelyek nem minősülnek korrupciónak vagy megvesztegetésnek, ám az alkalmazottaink, ügyfeleink és üzleti partnereink közötti kapcsolattartás során különféle megítélés tárgyát képezhetik, a következő bekezdésekben (11-14) foglaltak adnak iránymutatást.

5 11. Ajándékok és más juttatások elfogadása 1. Az üzleti partnerektől származó ajándékok és adományok, ha azok nem haladnak meg egy meghatározott mértéket, megfelelnek a szokásos nemzetközi és hazai üzleti gyakorlatnak. Tudni kell azonban, hogy ez érdekellentétet is szülhet, és így veszélyeztetheti a Csoport jó hírnevét, emiatt különösen ügyelni kell arra, hogy az alkalmazottak még a látszatát is elkerüljék az esetleges érdekellentéteknek, illetve a nemzetközi és a hazai Csoport jó hírnevére gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatásoknak. 2. Ajándékok és adományok elfogadása mindig tilos, ha az vélhetően vagy biztosan a Csoport vagy valamely csoporttag érdekeit hátrányosan érintheti, vagy az alkalmazottak szakmai függetlenségét befolyásolhatja. 3. Ajándékok és más előnyök elfogadása csak és kizárólag akkor megengedett, ha megfelel az Allianz Hungária Zrt. hatályos Korrupció és megvesztegetés megelőzése és megakadályozásáról szóló belső szabályozásában foglalt feltételeknek. 4. A nem üzleti jellegű rendezvényekre, mint pl. hangverseny, színházi előadás, sportesemény vagy egyéb esti rendezvények és hasonló események - beleértve a szemináriumok és konferenciák kiegészítő, szórakoztató/ vendéglátó jellegű részeit is -, ugyancsak a fenti belső szabályozásban foglaltak vonatkoznak. 5. Az ajándékot elfogadó munkatárs köteles a személyi jövedelemadózásból rá háruló kötelezettségeknek megfelelni. 12. Az internetes közösségi portálok, és más közösségi hálózati szolgáltatások (ún. social média) igénybevétele A munkavállaló hivatalos elektronikus levélcímét a munkaviszony ellátásának körén kívül nem teheti hozzáférhetővé a nyilvánosság számára elérhető helyen, ideértve bármely elektronikus vagy más hálózati fórumot (pl. Internet, weblap) is. Amennyiben a munkavállaló valamilyen közösségi portálon megadja munkahelyét, gondolnia kell arra, hogy megnyilvánulásait, szubjektív véleményét erre irányuló szándéka, vagy a valóság ellenére is azonosíthatják munkahelyének álláspontjával, ezért fokozottan kell ügyelnie arra, hogy magatartásával ne rontsa az Allianz cégcsoport hírnevét, véleményének közlésekor pedig juttassa kifejezésre, hogy az kizárólag saját egyéni nézeteit tükrözi. Ugyanez vonatkozik bármilyen más olyan internetes szolgáltatás használatára (pl. blog) is, amelyben a munkavállaló egyéni nézeteit közli, azzal, hogy a munkavállaló lehetőleg kerülje munkahelyének beazonosítható megjelölését.

6 13. Ingyenes juttatások közintézmények képviselőinek A Csoport abból indul ki, hogy a hivatalos személyek, köztisztviselők, közalkalmazottak, közszolgáltató vállalatok vagy hatóságok alkalmazottai és politikusok nem fogadhatnak el olyan ajándékokat, meghívásokat vagy adományokat, amelyek szakmai függetlenségüket megkérdőjelezhetik. A kapcsolattartásnak az üzleti szférához hasonlóan a legszigorúbb társadalmi normák tiszteletben tartásával kell megvalósulnia. Tekintettel a pénzügyi szektor jellegéből adódó fokozott érzékenységre, a kapcsolattartás kizárólag igazgatósági tag vagy általa megbízott vezető tisztségviselő által, illetve közvetlen ellenőrzése alatt történhet. 14. Jótékonysági támogatások / szponzorálás Jótékonysági támogatások, valamint szponzorálási megállapodások csak a vonatkozó jogrendszer és az aktuális vállalati stratégia szellemében, az érvényes szabályozás szerint hozhatók létre. 15. Lehetséges ellentétek az alkalmazottak magánérdekei és a társasági érdek között 1. Egyéb munka vagy szaktanácsadói tevékenység vállalása nem ütközhet a Csoport tagjainak tevékenységi köreivel, érdekeivel. 2. Mielőtt a Csoport bármely tagjának bármely alkalmazottja a Csoporton kívüli vállalatnál pozíciót vállalna (pl. igazgatóságban, felügyelő bizottságban, tanácsadói szerepben), nemcsak az illető cég jóváhagyásával kell rendelkeznie, hanem előzetesen a vonatkozó belső szabályzat rendelkezései szerint engedélyeztetnie kell, és tájékoztatnia kell a Compliance osztályt. 3. Az előző pontnak (15.2 pont) megfelelő eljárást kell alkalmazni,ha egy alkalmazott más vállalatnál jelentős pénzügyi részesedést, érdekeltséget szerezne, mivel ez az alkalmazott munkakörét érintheti, és ezáltal érdekellentéthez vezethet. Ugyanígy kell eljárni, ha egy alkalmazottnak tudomására jut, hogy hozzá közeli vagy vele kapcsolatban álló személyek (házastársa, cégnyilvántartás szerinti partnerei, eltartásra jogosult gyermekei és más rokonai, akik legalább egy éve az alkalmazottal közös háztartásban élnek) ilyen pénzügyi részesedésre tesznek vagy tettek szert. 4. A fentiek fokozott biztosítása érdekében a csoporttagok alkalmazottai a vonatkozó belső szabályzatok rendelkezései szerint kötelesek kétévente összeférhetetlenségi nyilatkozatot kitölteni. A nyilatkozatot változás bekövetkeztekor haladéktalanul frissíteni kell. 5. A szervezeti egység vezetőjét és a Compliance osztályt minden esetben tájékoztatni kell, ha egy alkalmazott a csoportnál ellátott munkahelyi feladataival összefüggő közszerepléséért, előadásaiért vagy publikációiért bármilyen anyagi vagy nem anyagi juttatást kap.

7 6. Ha Csoportunk jó hírneve veszélybe kerül, vagy érdekütközés következik be, az erről tudomást szerző alkalmazottnak és vezetőjének azonnal tájékoztatnia kell a Compliance osztályt. 16. Engedélyek és bejegyeztetés A közvetítőknek, ügynököknek, brókereknek és más a Csoport szolgáltatásainak nyújtásában közreműködő személyeknek valamint az üzleti partnereknek mielőtt a csoport bármely tagvállalatával üzleti kapcsolatba lépnének, be kell szerezniük a jogszabályok által megkövetelt dokumentumokat és engedélyeket. 17. Pénzeszközök átvétele az ügyfelektől és azok kezelése Az alkalmazottak üzleti tevékenységükkel összefüggésben csak akkor vehetnek át pénzeszközöket az ügyfelektől, ha ezt a vonatkozó belső utasítások kifejezetten megengedik, és a vonatkozó készpénzkezelési szabályokat hiánytalanul betartják. 18. A természeti kincsek és a csoporttulajdon védelme 1. Az alkalmazottaknak munkájuk során törekedniük kell a természeti kincsek megóvására, és tevékenységük környezetre gyakorolt hatásának ésszerű és arányos voltára. Takarékosan kell bánni az erőforrásokkal; ügyelni kell az energiafelhasználás hatékonyságára a tervezésnél, az új létesítmények építésénél, átalakításuknál és mindennapos használatuknál egyaránt. 2. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hulladékok csökkentésére, szelektív gyűjtésére és újrahasznosítására. 3. A beszállítók, a reklámanyagok és a külső szolgáltatások kiválasztásakor is kiemelt szempontként kell figyelni az ökológiai és társadalmi érdekekre. 4. A Csoport vagyontárgyait és létesítményeit, üzleti dokumentumait, munkaeszközeit és egyéb értékes anyagi és szellemi tulajdonát tilos rendeltetésellenesen, személyes célokra használni vagy harmadik fél rendelkezésére bocsátani, amennyiben a használat a Csoport érdekeit bármilyen formában és mértékben hátrányosan érintheti. 19. A pénzmosás és a terrorizmus támogatásának megakadályozása; illegális cselekmények tilalma 1. A nemzetközi Allianz Csoport minden tagja, így a magyarországi Allianz Csoport is minden alkalmas intézkedést megtesz az illegális cselekmények és a visszaélések megakadályozására, függetlenül attól, hogy azt bármely tagjának alkalmazottja, üzleti partnere vagy egy harmadik fél követné el. 2. A Csoport egésze szilárdan elkötelezte magát a pénzmosás és a terrorizmus támogatása elleni küzdelem mellett, ezért az ide vonatkozó törvények és rendeletek szerint alkalmazza a kockázat alapú ismerd az ügyfelet vezérelvet.

8 3. Az alkalmazottaknak nemcsak részt venniük tilos illegális tevékenységben, de nem is tűrhetik el azt munkahelyükön vagy bármely egyéb alkalommal, ami kapcsolatos a Csoporttal. 4. Ez kiemelten vonatkozik a trösztellenes rendelkezések megsértésére és az adócsalás bárminemű elősegítésére, beleértve az alkalmazott hazáján túl bármely olyan országot is, ahol a Csoport tevékenykedik. 20. Etikus üzletvitel személyes felelősség és az együttműködés eredményessége Ez a Kódex csak úgy érheti el célját, ha senki sem vonja ki magát alóla. A Viselkedési Kódex alapelveinek betartása egyrészt mindenkinek saját kötelessége, másrészt a csoporttagok vezetőinek felelőssége, hogy példát mutassanak, és ellenőrizzék, hogy beosztottjaik követik-e a Kódexben foglaltakat. A figyelem az első jelekre, a kis problémák feltárása az esetek túlnyomó többségében megakadályozza, hogy nagy problémák keletkezzenek. Ezért minden alkalmazottat arra ösztönzünk, hogy időben lépjen kapcsolatba vezetőjével, illetve a Compliance osztállyal, ha azt tapasztalja, hogy a Csoportot vagy bármely csoporttag jó hírét, értékeit és érdekeit bármilyen veszély fenyegetheti. Az Üzemi Tanács, az érdekképviseletek teljes mértékben egyetértenek a Kódexben foglaltakkal, és támogatják azok megvalósulását. 21. A rendelkezések megsértésének következményei A rendelkezések figyelmen kívül hagyása egyrészt csorbíthatja az alkalmazott, az alkalmazott munkatársai, a Csoport, a Csoport tagvállalata hírnevét, továbbá jogi és hatósági szankciókat vonhat maga után. A súlyos törvényszegés miatt lefolytatott eljárás következménye lehet megrovás, bírság, vagy akár az üzleti tevékenységre kiadott engedély visszavonása vagy felfüggesztése egész egységek vagy konkrét alkalmazottak vonatkozásában. A rendelkezéseket figyelmen kívül hagyó, és ezzel szerződéses kötelezettségeit megszegő alkalmazottat a csoporttagok fegyelmi intézkedésekkel sújthatják 22. Az alkalmazottak védelme illegális vagy gyanús tevékenységekről szerzett értesülések esetén Ha egy alkalmazott tudomást szerez a Csoportnál vagy valamely csoporttagnál bárki által folytatott illegális, aggályos vagy gyanús tevékenységről, haladéktalanul értesítenie kell a Compliance osztály és az Ellenőrzési és felülvizsgálati igazgatóság vezetőit. Az alkalmazott bejelentését anonim módon, a Vészjelzőrendszer igénybevételével is megteheti. Az aggodalmát, gyanúját jóhiszeműen jelentő alkalmazottat közlése miatt nem érheti hátrány, névtelenségét a fenti két szervezeti egységnek kötelessége garantálni.

9 A Globalitási Egyezmény tíz alapelve Emberi jogok A Csoport feladata: Hatáskörében támogassa és tartsa tiszteletben a nemzetközileg kinyilvánított jogokat. Akadályozza meg az emberi jogi visszaéléseket intézményeinél. Munkaügy A Csoport feladata: Tartsa tiszteletben a gyülekezési jogot és a gyakorlatban is ismerje el a kollektív érdekérvényesítéshez való jogot. Törölje el a kényszermunka, valamint a kötelező munka minden formáját. Törölje el a gyermekmunkát. Törölje el az alkalmazással és a foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi diszkriminatív megkülönböztetést. Környezetvédelem A Csoport feladata: Támogassa a megelőzés elvét a környezetvédelmi problémák megoldására. Kezdeményezze az erőteljesebb felelősségvállalást. Bátorítsa környezetbarát technológiák kifejlesztését és terjesztését. Korrupcióellenes küzdelem A Csoportkötelessége: Lépjen fel a korrupció minden formája ellen, beleértve a kenőpénzeket és a megvesztegetéseket.

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET I. Általános rendelkezések 1. A kódex célja A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztasága előmozdítása érdekében

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról 2015.12.12 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése,

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA 1. Az Összeférhetetlenségi politika célja Jelen szabályzat célja az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) prudens működésének biztosítása,

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A jelen összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai: - az adott befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája I. Bevezetés Jelen dokumentum célja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ WIR ALLE SIND DIE POST. @@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mi mindannyian @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a postához @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ tartozunk. @@ELŐSZÓ@@

Részletesebben

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél 2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda havonta tájékoztatja

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2014. november 12. 2014. november 12.

2014. november 12. 2014. november 12. Üzleti magatartás Azonosító: ME_62-03 Minősítés: Nyilvános Készítette: Jóváhagyta / ellenőrizte: Tóth-Kovács Róbert Sebestyén Zsolt Beosztás: Beosztás: Minőségirányítási vezető Elnök igazgató Dátum: Dátum:

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Etikai Kódexe

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Etikai Kódexe Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Etikai Kódexe Az Etikai Kódex célja, hogy a Polgármesteri Hivatal minden munkatársa számára munkakörtől és vezetői beosztástól függetlenül meghatározza

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2008. Érvényes : 2008. február 1-tıl A Planinvest Bróker Zrt. jelen szabályzatot az ügyfél

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben