4. Magyarország vízrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Magyarország vízrajza"

Átírás

1 4. Magyarország vízrajza

2 A vízhálózatunk a pliocén végén

3 A vízhálózatunk a pleisztocén elején

4 A vízhálózatunk a pleisztocén végén

5 A vízhálózatunk a holocénben

6 Vízjárta és vízzel elöntött területe a Kárpát-medencében

7 A vízföldrajzi viszonyok általános jellemzése A Kárpát-medence egésze a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik, de A Tisza az országhatáron kívül ömlik a Dunába, ezért Magyarország vízhálózata két folyóhoz tartozik A felszíni vizek 94%-a az országhatáron kívülről érkezik (vö. a medencejelleg következményei) pl. Duna 98%, Tisza 67%

8 Felszíni vizek vízjárása A folyók vízjárása erősen ingadozó Árvizek Tavaszi hóolvadás Nyár eleji és végi esőzések Nagyobb esőzéseket követően bármikor Alacsony vízállások Aszályos nyári hónapokban Télen, amikor nem olvad a hó

9 Ár- és belvízvédelem Magyarországon

10 Folyóvizek építő és romboló munkája Folyóink legnagyobb része közép-, vagy alsó szakaszjellegű A kanyargó folyók erősen formálják a partjaikat és az árterületüket pl. Dráva alámossa a partját Jellemzően sok lebegtetett hordalékot szállítanak pl. Szőke Tisza Egyes helyeken bevágnak pl. Duna a Visegrádiszorosban Másutt lerakják a hordalékukat pl. a Szigetközben

11 Folyószabályozások A szabályozások jelentősen átalakították a vízrendszerünket Kanyarulatokat vágtak át Korábbi kanyarulatokból morotvák képződtek A folyók egyenesebbek lettek és megrövidültek Megnőtt az esésük Gyorsabban lefolyik a vizük

12 Folyószabályozások Megnőtt az árvízveszély A folyók mentén árvízvédelmi töltéseket kellett létrehozni A folyók mentén belvízelvezető csatornahálózatot kellett kialakítani és zsilipekkel, szivattyúkkal mozgatni a vizet A mederbe különböző műszaki tárgyakat kellett elhelyezni pl. sarkantyúk, küszöbök

13 Folyószabályozások Vízlépcsőket hoztak létre, amellyel tudják a vízjárást szabályozni Mesterséges tavakat és vízfolyásokat hoztak létre, valamint időleges árvíztárolókat Ezek haszna Elektromos energia termelés Száraz területek vízellátása Települések ivóvízzel való ellátása Árvízvédelem

14 Folyószabályozások A folyók esésének növekedésével megnövekedett a medermélyülés és a parterózió Az árvizek kialakulását segítette a vízgyűjtő területeken az erdőirtás A többlet vízhozam az egyenes és nagyobb esésű folyókon gyorsan lefolyik, ezért növekszenek a szélsőségek, kiszáradás A gátak közötti ártér sok helyütt folyamatosan feltöltődik nő az árvízveszély

15 A vízfolyások vízminőségének változása Az 1950-es évektől kezdve a vízminőség jelentősen romlott Okai: Iparosítás Urbanizáció növekedése Mezőgazdaságban egyre több vegyszert használnak Közműolló nyitódása Az országhatáron kilépő folyóink szennyezettebbek, mint a belépéskor

16 Vizek vízminőségi osztályozása Meghatározzák: Oxigénháztartás Tápanyagháztartás Mikrobiológiai jellemzők Szennyezések adják 5 minőségi osztályokba sorolják be őket A minőségi osztályok nem állandóak Befolyásolhatják a szennyeződések és a környezeti viszonyok pl. vízhozam, hőmérséklet

17 Példák a vízminőségi osztályokra I. osztály tiszta, kiváló víz: kevés, elsősorban a hegy- és dombvidékek vízfolyásainak kezdeti szakasza II. osztály kissé szennyezett, jó víz: a Duna Bp-től fentebbi szakasza, valamint Dunaföldvártól D-re III. osztály közepesen szennyezett, tűrhető víz: Kapos alsó folyása, Dráva

18 Példák a vízminőségi osztályokra IV. osztály szennyezett víz: a Duna és a Tisza legnagyobb része V. osztály erősen szennyezett víz: települések közvetlen közelében, pl. Duna Budapestnél, Tisza mellékfolyóinak egyes szakaszán kraszna, Lónyaicsatorna, Sió, Pécsi víz Az utóbbi évtizedekben a szennyvíztisztítás növekedésének következtében a folyóvizek szennyezettsége csökkent, de Időnként a határokon túlról jelentős szennyeződés érkezik

19 A Duna jellemzése Jelképes forrása: Donaueschingen (Schwarzwald)

20 A Duna jellemzése Ténylegesen a Duna kezdete: Breg és Brigach összefolyásától Donauzusammenfluss Torkolat: Románia- Duna-delta

21 A Duna jellemzése

22 A Duna jellemzése Vízgyűjtőjének megoszlása (17 ország): Románia (28,9%), Magyarország (11,7%), Ausztria (10,3%), Szerbia (10,3%), Németország (7,5%), Szlovákia (5,8%), Bulgária (5,2%), Bosznia- Hercegovina (4,8%), Horvátország (4,5%), Ukrajna(3,8%), Csehország (2,6%), Szlovénia (2,2%), Moldova (1,7%), Svájc (0,32%), Olaszország (0,15%), Lengyelország (0,09%), Albánia (0,03%)

23 A Duna jellemzése Hossza: teljes-2850 km, magyarországi-417 km A Duna a világ legnemzetközibb folyója; 10 országon halad át, vízgyűjtő területe 17 további országot érint. Több jelentős település is emelkedett a partjain, pl. négy jelenlegi főváros: Bécs, Pozsony, Budapest ésbelgrád. A térség kulturális öröksége a természeti adottságokkal együtt nagy számban vonzza a turistákat.

24 A Duna szakaszai A felső szakasz a Duna forrásától nagyjából a Morva folyó torkolatáig tart. Itt alapvetően a gyors sodrás, a vízszint jelentős esése jellemző. A folyó nagy mértékben bontja a partjánál lévő kőzeteket, mélyíti medrét, a keletkezett hordalékot tovább szállítja. A középső szakasz a Morva torkolatától nagyjából a Kárpátok déli vonulatáig, Szörényvárig tart. A középső szakaszon a folyó sebessége mérséklődik. Az alsó szakasz, amely Szörényvártól a Duna-deltáig ér, jellemzően nagyon lassú folyású és kis esésű. A Duna-delta alapvetően jól elkülöníthető az alsó szakasz további részeitől. Egyrészt, mivel itt a Fekete-tenger hatásai dagálykor a visszafolyás is jellemzőek, illetve itt már szinte állóvízzé alakul a Duna, minden hordalékát lerakja. Ezáltal egyre nagyobb területet vesz el a tengertől.

25 A Duna tájformáló szerepe Eróziós tevékenysége: elsősorban a gyorsabb folyású, hegyi szakaszokon jellemző. A folyó állandóan koptatja és mélyíti medrét. A keményebb kőzetek koptatása révén a Duna jellemző geológiai képződményei a sziklák. Legismertebbek a Passau feletti, valamint a vaskapui szakaszok. Magyarországon kisebb számban Nyergesújfalunál, Dömös és Nagymaros között, valamint Budafoknál találni sziklákat.

26 A Duna tájformáló szerepe Puhább kőzetek eróziója A löszös síkvidékeken keresztülhaladó folyó mélyen belevájja magát a puha kőzetbe, ezért itt megfigyelhetők a magaspartok. Ilyen szakaszok elsősorban a jobb parton találhatók Gönyű és Komárom, valamint Érd és Mohács között. Ezeken a helyeken fokozottabb földcsuszamlás veszély van, mivel a folyó fokozatosan aláássa a hegyoldalakat

27 A Duna tájformáló szerepe Építő (akkumulációs) tevékenység: a lassabb folyású, alföldi részeken jellemző. A folyó nagy mennyiségű hordalékot szállít, amely a felső szakaszon még igen nagy méreteket, lejjebb már csak porszemnyi nagyságot vehet fel. Ha a vízszint hirtelen apadásnak indul, a Dunán jellemzően kialakulnak a zátonyok, amelyek ebből a hordalékból származnak.

28 A Duna tájformáló szerepe A vízszint ismételt növekedésével a zátonyok is eltűnnek, a folyó tovább szállítja a hordalékát. Jellemzően zátonyos rész a Duna Rajka és Gönyű közötti szakasza, ahol a Bős nagymarosi vízlépcső megépítésével a hasonló képződmények még nagyobb számban elszaporodtak. A Duna különleges képződményei az aldunai sellők, amelyek a mederfenék kisebbnagyobb kitüremkedéseit jelentik.

29 A Duna tájformáló szerepe Egyre kisebb számban, de még jellemzőek a Duna mentén a mocsarak, amelyek lerakott hordalékkúpokon alakultak ki. A legnagyobbak Bajorországban, a Hanság és a Duna-delta területén találhatók. A hordalékkúpok, esetenként szigeteket is létrehoznak, illetve a Duna-delta területén a turzások.

30 A Duna mellékfolyói Németország Altmühl, Iller, Lech, Naab, Isar, Inn

31 Ausztria Traun, Enns, Morva Szlovákia Morva, Vág, Garam, Ipoly A Duna mellékfolyói

32 A Duna mellékfolyói Magyarország Öreg-Duna Mosoni-Duna Rábca Ikva, Répce Rába - Sorok, Gyöngyös, Marcal Torna, Gerence, Bitva Concó Által-ér Ipoly, Rákos-patak Benta Szent László-patak Váli-víz Sió Zala, Sárvíz, Kapos Csele-patak

33 A Duna mellékfolyói Szerbia Tisza, Száva, Temes, Nagy-Morava, Duna-Tisza-Duna-csatorna

34 A Duna mellékfolyói Horvátország Dráva Mura Kerka-Cserta-Válicka Rinya Fekete-víz Gyöngyös Almáspatak- Okor Pécsi-víz Karasica

35 A Duna mellékfolyói Románia Zsil, Olt, Argeş, Duna Fekete-tenger csatorna, Szeret, Prut Bulgária Timok, Iszkar Moldova Prut

36 A Duna és mellékfolyóinak közepes évi vízszállítása

37 Nemzeti parkok a Duna mentén Felső-Duna Nemzeti Park Donauleiten Természetvédelmi Terület (Passau környéke) Donau-Auen Nemzeti Park (Bécstől délre) Szigetközi Tájvédelmi Körzet Duna Ipoly Nemzeti Park Duna Dráva Nemzeti Park része: Gemenci-erdő, Béda-Karapancsa Kopački rit (Kopácsi rét) Nemzeti Park Deliblatska peščara (Delibláti homokvidék) Rezervátum Kazán-szoros Nemzeti Park Duna-delta Nemzeti Park Djerdap Nemzeti Park

38 A Tisza vízrajza Hossza: teljes: 962 km Magyarországi: 597 km Vízhozama: 820 m³/s Vízgyűjtő területe: km² Forrása: Északkeleti-Kárpátok, Ukrajna Torkolata: Titelnél ömlik a Dunába, Szerbiában Érintett országok: Ukrajna, Románia, Magyarország, Szlovákia, Szerbia

39 A Tisza vízgyűjtő területe

40 A Tisza két forrásból ered. A Fekete-Tisza és a Fehér-Tisza egymástól légvonalban 53 km-re található. A Tisza forrásának a Fekete-Tisza forrását tekintik (Máramarosihavasok Fagyaloshegység 1265 m), s innen mérik a folyó hosszát is. A Tisza forrása

41 A Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása Rahónál

42 A Tisza torkolata Titelnél

43 A Tisza összelvényében levő szakaszok Felső-Tisza A Szamos torkolatáig, hegyvidéki jellegű. Közép-Tisza A Szamos, ill. a Maros torkolata közötti szakasz Alsó-Tisza A Maros beömlésétől a Dunáig terjed.

44 A Tisza magyarországi szakaszai Felső-Tisza Az országhatár és Tokaj között, Közép-Tisza Tokaj és Tiszaug között, Alsó-Tisza Tiszaug és a déli országhatár között

45 A Tisza szakaszai a munkavégzőképesség szempontjából Országhatár Szamos-torkolat között: kanyarogva feltöltő jellegű, az árvizek alkalmával jelentős hordalékot rak le. Szamos-torkolat Tokaj között: mesterségesen lerövidített medrében a megnövekedett munkavégzőképesség miatt kanyarogva bevág.

46 A Tisza szakaszai a munkavégzőképesség szempontjából Tokaj Kisköre között: a megnövekedett hordalékát lerakja Kisköre Szeged között: kanyarogva bevág Maros torkolattól a Dunába torkollásig: hordalékát lerakja. A hordalékszállítás jellegzetessége: Jelentős a lebegtetett hordalékszállítás szőke Tisza

47 A Tisza szabályozása Eredeti hossz: 1419 km Jelenlegi hossz: 962 km Morotvák hossza: 589 km Mesterséges meder hossza: 136 km Hajózható hossz: 780 km Folyószabályozás kezdete: augusztus 27. Széchenyi István vezetésével

48 Romániában: Visó Iza Kárpátalján: Tarac Talabor Nagy-ág Borzsa Latorca Ung A Tisza mellékvizei

49 A Tisza mellékvizei Magyarországon Baloldali vízfolyások: Túr (724 fkm) Szamos (686 fkm) Kraszna (682 fkm) Lónyai-főcsatorna (559 fkm) Keleti-főcsatorna Körösök Hortobágy Berettyó Sebes-Körös Fehér-Körös Fekete-Körös Maros

50

51

52

53 A Tisza mellékvizei Magyarországi jobboldali mellékvízfolyások Bodrog - Tapoly - Ondava - Laborc - Okna Sajó Szuha Bódva Hernád Takta Hejő Rima Csincse Hór Eger Laskó Zagyva Galga Tarján Gyöngyös Tarna Tápió Gerje Perje Szerbiai mellékvízfolyások Béga

54 Tisza-Bodrog összefolyása Tokajnál

55 Tisza-Bodrog összefolyása Tokajnál

56 Tisza-Bodrog egyesülésének térképe Bodrogköz

57 A Tisza Kiskörénél

58 A Körös-torkolat Csongrádnál

59 Tisza-Maros torkolat

60 Tiszavirágzás a Tiszán

61 Magyarország állóvizei A természetes állóvizek aránya kicsi. Tavak száma: kb. 650 Vízjárásuk a csapadék és a párolgás évi menete szerint alakul Tavasszal: magas Nyáron: alacsony Ősszel alacsony Sok tó vizét mesterségesen szab.

62 Állóvizeink általános jellemzése A természetes tavaink általában sekély vizűek Nincs bennük függőleges rétegzettség A keverőmozgások miatt télen jól és tartósan befagynak Kémiai összetételük a vízgyűjtő területük kőzettani viszonyaitól függ Az erősen párolgó vizek só koncentrációja magas pl. szikes tavak

63 Állóvizeink általános jellemzése Eutrofizáció: A tápanyagoknak, különösen nitrogén- és/vagy foszforvegyületeknek a vízben való feldúsulását jelenti, ami algák és magasabb rendű növényi életformák növekedésének felgyorsulását okozza, és ezzel nemkívánatos zavart eredményez a vízben lévő organizmusok egyensúlyi helyzetében, valamint a víz minőségében.

64 Állóvizeink általános jellemzése A befolyó vizek a tavakat hordalékkal feltöltik A morotvák természetes feltöltődése lassú

65 Mesterséges tavaink általános jellemzése Legnagyobb részük (280 db) morotvató. A folyószabályozások révén alakultak ki. Halastavak elsősorban a hegy-és dombvidékeken alakultak ki (140). Céljuk főképpen a haltenyésztés. Természetvédelmi jelentőségük nagy. Pl. Hortobágyi-, Biharugrai-halastavak stb. Víztározók (kb. 300 db). Elsősorban a víz összegyűjtését szolgálják. Ívóvíz pl. Rakacai víztározó Ipari víz pl. Lázbérci víztározó Villamosenergia termelés

66 Mesterséges tavaink általános jellemzése Víztározók (kb. 300 db). Elsősorban a víz összegyűjtését szolgálják. Ívóvíz pl. Rakacai víztározó Ipari víz pl. Lázbérci víztározó Villamosenergia termelés Bányagödrök (kb. 100 db). A kavicsbányászat nyomán keletkezett sebek. Csapadékvizek táplálják, tiszta vízűek.

67 Balaton Területe: 596 km2 Hossza: 77 km Szélessége: 1,5-11 km Átlagos vízmélysége: 3-4 m Legnagyobb vízmélység: 11,5 m Tihanyi-kút Vízgyűjtő területe: közel 5000 km2 Jelentősebb tápláló vízfolyásai: Zala, Lesence, Boronka, Tetves Lefolyása: Sión keresztül Siófoktól

68 Balaton Kialakulása Pleisztocén 2. felében hosszanti mélyedésben 4 süllyedék jött létre, majd ezek a würm végére összeolvadtak A tó medencéjét a belefolyó vízfolyások folyamatosan töltögették pl. Zala A tó medrét ma 6-10 m vastag üledék borítja

69 A Balaton legnagyobb kiterjedése

70 A Balaton jellemzése A sekély vizet az északi szelek gyorsan mozgásba hozzák A finom homokot átsodorják az áramlások a D-i oldalra, ezért aszimmetrikus a meder: É-i oldalon gyorsan mélyül, D-en homokkal feltöltött A szelek és a hullámzások a D-i parton turzásokat hoztak létre a homokból

71 A Balaton jellemzése A víz színe: zöldesszürke az alkálisóktól, de ez a felhőzettől jelentősen változik A víz hőmérséklete: a sekélység miatt erősen követi a levegőét nyáron gyorsan felmelegszik, elérheti a 28 o C-ot, télen befagy, akár 30 cm-re is Erős lehűléskor a jég hangos durranások kíséretében megrepedezik, ezek a rianások

72 A Balaton-medence természeti értékei Földtani értékek: Bazalthegyek pl. Tapolcai-medence Homokkő tengerek pl. Káli-medence Vörös homokkő előfordulások pl. Balatonfüred Löszfalak pl. Balatonkenesénél Barlangok pl. Csodabogyós barlang

73 A Balaton-medence természeti értékei Természetközeli élőhely maradványok: Mocsarak, lápok pl. Kis-Balaton, Nagyberek Láprétek pl. Sásdi-rétek Erdők pl. Keszthelyi-hegység Homokpuszták pl. Látrányi rét Védett területek: A Balaton-felvidéki Nemzeti park részei az É-i part közelében és a Kis-Balatonnál. A D-i részek nem tartoznak a nemzeti parkhoz.

74 Fertő-tó A Kelet-Európára jellemző sztyeppe tavak legnyugatabbi előfordulása Területe: 280 km2 Hossza: 35 km Szélessége: 8,5 km Vízgyűjtő területe: 1250 km2, ebből Mao.: 170 Legfontosabb tápláló vízfolyásai: Vulka-patak és Fertőrákosi-patak Vizét elvezeti: Hansági-főcsatorna

75

76 Fertő-tó Vízmélysége: sekély 0,5-3 m Gyorsan felmelegszik Nagy vízfelület > sokat párologtat Jelentős a vízszint ingadozás A történelem során többször kiszáradt A párolgás növeli a sótartalmat, ami ma már négyszerese a Balatonénak. A víz színe: kékesszürke a felkavart iszaptól

77 A tó asszimmetriái: É-i oldala mélyebb < > D-i oldala sekélyebb É-i oldal növényzet nélküli < > D-i-oldal nádassal borított É-i oldal idegenforgalmilag erősen hasznosított < > D-i oldal természetes É-i oldalon sok a szőlő, jelentős a víz szennyezése < > D-i oldalon kevesebb a szennyeződés

78 Velencei-tó A Balaton árokrendszerének folytatásában alakult ki Felülete: 22,5 km 2 Vízgyűjtő területe: 603 km 2 Hossza: 10 km Szélessége: 2,5 km Átlagos mélysége: 1 m erősen ingadozik

79

80 Velencei-tó Tápláló vízfolyásai: Császár-víz, Vereb- Pázmándi-víz Vizét levezeti: Dinnyés-Kajtori-csatorna Sótartalom: magas (2500 mg/l) a Balatonénak hatszorosa A vízfelület felszínborítottsága: magas (40%).

81 Természeti értékek a Velencei-tó medencéjében Természetközeli élőhelyek Nádasok Gyékényesek Úszólápok Mocsárrétek

82 Felszín alatti vizek 1. Talajvizek Mélysége többé-kevésbé követi a felszín magasságát Az ország nagy részén erősen szennyezett, ezért ivóvízként való felhasználása korlátozott

83 Talajvizek jellemzése A talajvíz szintmagassága (mélysége) erősen függ Az időjárástól A talaj és az alapkőzet porózusságától (vízemelő képességétől) Belvíz: a talajvíz a felszín felett van Természetes élőhelyeken nem okoz gondot Szántóföldeken növények kipusztulhatnak

84

85

86

87 A talajvíz természetvédelmi jelentősége A növények számára fontos táplálékforrást jelent A talaj vízellátása meghatározza a rajta megtelepedő növényzetet Hidrofil növényzet: állandóan jó vízellátású talajokban, belvizes területeken pl. völgyaljakban, buckaközökben Mezofil növényzet: az év nagy részében van jelentős nedvesség a talajban pl. mezofil erdők Xerofil növényzet: az év nagyobb részében kevés a víz a talajban pl. homokbuckák teteje, sziklagyepek

88 Rétegvizek A felső vízzáró réteg alatti, vízzáró rétegek közötti víz a kőzetekben

89 Rétegvizek Az ivóvíz ellátás szempontjából elsődleges fontosságú Ma már akár több száz méter mélységből is kitermelik az ivóvizet mélyfúrású kutakkal A bányászattal, vízrendezéssel jelentősen módosíthatják a rétegvizek mélységét, általában csökkentik Szennyeződésük komoly probléma pl. szomszédos országokból, felhagyott felszíni művelésű bányákból, felhagyott kutakból

90

91 Karsztvizek A karbonátos hegységek repedésrendszereiben nagy mennyiségű víz tárolódik A mészkő és dolomithegységek peremén levő települések ivóvíz ellátásában fontos A bányászat jelentősen csökkenti a karsztvízszintet > források kiapadhatnak Könnyen szennyeződhetnek, mert a karszthegységek felszínén hiányos vagy vékony a talajtakaró

92 A karsztvizek természetvédelmi jelentősége A karszthegységek felszíne folyóvizekben szegény, mivel a víz a repedéseken a mélybe szivárog A felszín alatt üregeket, barlangokat alakít ki > a barlangok ex lege védettek! Az üregek, barlangok falán látványos képződmények pl. cseppkövek alakulnak ki A felszínre kerülő karsztvíz jelentős mennyiségű CaCO 3 -at szállít > édesvízi mészkőképződés

93

94 Hévizek A 30 o C feletti hőmérsékletű vizek A felszínre ritkán jutnak természetes körülmények között Főként mélyben, elsősorban a pannon homokos üledékek vagy a termálkarsztok tartalmazzák A mélyből kitermelt hévizek magas ásványi anyag tartalmmal bekerülhetnek a felszíni vizekbe

95 A karsztosodott kőzetekben levő hideg és termálvizek

96 Termálvizek porózus kőzetekben

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63 Tel: (56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján PhD értekezés Izsák Tibor Témavezető: Trócsányi András PhD, egyetemi

Részletesebben

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék ZSENI ANIKÓ - Dr. BULLA MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Győr, 2002. Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme WWF OBI Zöld Fül Program Tanári segédanyag Vizeink védelme I. A víz A víz a földi élet egyik alapvető feltétele. A földi vízkészlet mennyisége évmilliók óta többékevésbé állandó, csak az eloszlása változik.

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz.

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért a Zala, Zagyva-Tarna, és a Kapos kivételével folyóink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 14 KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FÜGGELÉK...2 14.1 KÖRNYEZETVÉDELEM...2 14.1.1 Környezeti állapotbemutatás összefoglalása... 2 14.1.2 Országos környezetállapot áttekintése... 7 14.1.3

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Budapest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Budapest 2007. december Kabay Sándor Igazgató Ipoly tervezési részegység

Részletesebben

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000.

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fotók: Tisza, árvíz 2000. Készítette: Palásty Réka Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus Budapest,

Részletesebben

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarész Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november 1 Tartalomjegyzék 1. Somogy megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 10-H/2013. Budapest III. kerület, Római part

Részletesebben