A feladatok megoldásához jó munkát kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A feladatok megoldásához jó munkát kívánunk!"

Átírás

1 A feladatokat készítette: Széchenyiné Lőrincz Ilona, Szolnok Lektorálta: Fülep Teofil A csapat kódszáma:.. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Országos döntő évfolyam 2005/2006. A FELADATOK MEGOLDÁSI SÉMÁJA Egyszerű választás: A lehető leghelyesebb egyetlen választ kell kikeresni. Többszörös választás: A/ az 1., a 2. és a 3. igaz B/ az 1. és a 3. igaz C/ a 2. és a 4. igaz D/ a 4. igaz E/ mindegyik igaz Relációs analízis: Állítás Indokolás Összefüggés A/ igaz igaz van B/ igaz igaz nincs C/ igaz hamis D/ hamis igaz E/ hamis hamis Négyféle asszociáció: Minden ítélet csak az egyikféle választási lehetőséghez tartozik. A feladatok megoldásához jó munkát kívánunk!

2 2 I. Duna, Tisza Négyféle asszociáció A./ Duna B./ Tisza C./ Mindkettő D./ Egyik sem 1. Magyarországi hossza több mint 430 km. 2. Magyarországi felső szakaszán vízhozam ingadozása akár nyolcvanszoros is lehet. 3. A Dunavédelmi Egyezmény hatálya alá tarozik. 4. A Vaskapu Erőmű vízjárását befolyásolja. 5. Szabályozását Széchenyi István kezdeményezte. 6. Vize meszes, kemény. 7. A dunai galóca e folyó bizonyos szakaszán él. 8. A folyó bizonyos szakasza Ramsari-terület. 9. A század elején a viza előfordult ebben a folyóban. 10. Vízrendszerének mederjellemzőiben szélsőséges különbségek vannak. 11. A mediterrán hatás miatt őszi árvizek kialakulása jellemző rá. 12. Magyarországi szakaszán több megyeszékhelyet érint. II. A Kárpát-medencei folyókról általában Egyszerű választás 13. A Duna mellett található városok sorrendje folyásirányban. A. Passau, Regensburg, Bécs, Belgrád, Tulcea, Drobeta-Turnu Severin B. Regensburg, Passau, Bécs, Belgrád, Drobeta-Turnu Severin, Tulcea C. Passau, Regensburg, Bécs, Belgrád, Drobeta-Turnu Severin, Tulcea D. Regensburg, Passau, Bécs, Belgrád, Tulcea, Drobeta-Turnu Severin 14. A Tisza mellett található városok sorrendje folyásirányban: A. Huszt, Vásárosnamény, Csop, Titel, Zenta B. Vásárosnamény, Huszt, Csop, Zenta, Titel C. Huszt, Vásárosnamény, Csop, Zenta, Titel D. Huszt, Csop, Vásárosnamény, Zenta, Titel

3 3 15. A Duna mellékfolyóinak sorrendje folyásirányban: A. Garam, Inn, Dráva, Száva, Zsil B. Inn, Garam, Dráva, Száva, Zsil C. Inn, Garam, Dráva, Zsil, Száva D. Inn, Garam, Zsil, Dráva, Száva 16. A Tisza mellékfolyóinak sorrendje folyásirányban: A. Sajó, Bodrog, Zagyva, Körös, Maros B. Bodrog, Zagyva, Sajó, Körös, Maros C. Bodrog, Sajó, Zagyva, Körös, Maros D. Sajó, Zagyva, Bodrog, Körös, Maros Többszörös választás / A Duna legfelső szakaszának karsztos felszínén nagy vízveszteséget szenved. 2./ Forrása alig 400 km-re van a legközelebbi tengertől, hossza mégis megközelíti a 3000 km-t. 3./ A Duna elszökő vizének egy része a Bódeni-tavat táplálja és ezen keresztül a Rajnába folyik. 4./ A Duna útvonalán a magyar Alföld az első medence, amit érint / Felső szakaszát teljes egészében a Kárpátok szegélyezi. 2./ A Duna Európa legnagyobb folyója. 3/ A Duna eredeténél egyik ágát Fekete-Dunának nevezik. 4./ A Duna felső szakaszának mellékfolyója az Inn, torkolatánál átlagos vízhozama meghaladja a Dunáét / Dévénynél a Duna vízhozamának 85%-a az alpi mellékvizekből ered. 2./ A Morva folyó már Dévény után ömlik a Dunába. 3/ Dévénynél kezdődik a Duna középső szakasza. 4./ Dévény után a folyó sebessége megnő / A Duna ausztriai szakaszán csodálatos szűk sziklaszorosok találhatók 2./ A Duna ausztriai szakaszán 9 vízerőművet telepítettek.. 3/ A mélyre vágott áttöréses szakaszok közül legszebb Wachau, Melk és Krems között. 4./ A páratlan természeti értékek miatt a Duna felső szakasza érintetlen az emberi beavatkozástól / Európában a Dunának van a legnagyobb vízgyűjtőterülete. 2./ Ezzel a vízgyűjtőterülettel a világ nagy folyói közül csak a 25. helyre kerül. 3/ A Duna hosszát tekintve az 5. legnagyobb folyó a világon. 4./ A Kárpát-medence vízhálózata centripetális / Az európai folyók közül a Duna szállítja a legtöbb hordalékot a tengerbe. 2./ Árvíz idején kevesebb hordalékot szállít m 3 -ként, mint kisvíz esetén. 3/ A Tisza m 3 -ként átlagosan több lebegtetett hordalékot szállít, mint a Duna. 4./ A Duna által a tengerbe szállított hordalék mennyisége kisebb, mint a Rajnáé, mert a hordalék nagy részét útközben lerakja és szigeteket épít.

4 / A Duna legnagyobb vízgyűjtő területű mellékfolyója a Száva. 2./ A Duna legnagyobb vízhozamú mellékfolyója a Száva. 3/ A Duna legnagyobb vízhozamú mellékfolyója a Tisza. 4./ A Duna legnagyobb vízgyűjtő területű mellékfolyója a Tisza / Az Olt a Kárpát-medencébe eredve a Kárpátokat áttörve ömlik a Dunába. 2./ A Duna deltatorkolata 3 jelentősebb ágban éri el a Fekete-tengert.. 3/ A Duna-delta már nem szárazföld, de még nem tenger. 4./ A delta legnagyobb vízhozamú ága a Kiliai-ág. 25. A Vaskapu 1./ A múlt század elején sziklazátonyok ezrei miatt nagyon nehezen volt hajózható. 2./ Itt épült Európa egyik legnagyobb vízierőműve. 3/ A Duna a Vaskapun át jut ki a Román-alföldre. 4./ A folyó felduzzasztását először Széchenyi István javasolta.. Relációanalízis 26. A Dunán a jeges árak gyakorisága nagyobb, mint a Tiszán, mert az olvadást nyugatról érkező léghullámok idézik elő és a Duna nyugatról felülről induló olvadásos árhulláma nálunk álló jégre talál. 27. A Tisza szabályozásának mérnöki munkáira Vásárhelyi Pál mellett Piero Paleocapat kérték fel, mert ő már tapasztalatokat szerzett a Tevere folyó szabályozásakor. 28. A Dráva az egyik legtisztább vizű és legkevésbé szabályzott folyónk, mert határfolyó volta miatt az emberi tevékenység kevésbé érintette. 29. A Dráva állatvilágának egyik legértékesebb faja a drávai tegzes, mert fokozottan védett rovarfaj. III. A folyók védelme Többszörös választás 30. Dunavédelmi Egyezmény 1. Budapesten írták alá. 2. Az egyezmény megvalósításáért a Dunavédelmi Nemzetközi Bizottság a felelős 3. A felszín alatti vizek védelme nem tartozik az egyezmény hatálya alá ben írták alá, és 1998-ban lépett hatályba. 31. Duna Kör 1. A Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer megakadályozására jött létre. 2. Fellép a folyóvizek rehabilitációjáért. 3. Tiltakozik a Duna duzzasztása ellen. 4. Alternatív Nobel-díjas szervezet.

5 5 32. Bős-Nagymaros következményei 1. Megemelkedett a Szigetközben a vízszint, mert a szlovákok felduzzasztották a Dunát. 2. A Duna ezen a szakaszon jelentős mértékben szennyezett, így a duzzasztott szakaszon kiülepedő hordalék nagy mennyiségű nehézfémet is tartalmaz. 3. A vízlépcső megléte csökkenti az árvíz kockázatát. 4. A MTA már 1983-ban az építkezés elhalasztását, de inkább leállítását javasolta. 33. Budapesti Nyilatkozat 1. A nagy tiszai árvizek után írták alá. 2. Ukrajna nem írta alá a szerződést ország írta alá. 4. A Tiszán levonuló szennyeződések megakadályozása céljából jött létre a szerződés. 34. Ramsari Egyezmény 1. Irakban írták alá. 2. Aláírásának napját, mint a Víz Világnapját ünnepeljük. 3. Hazánkban a Ramsari-területek száma 15-nél kevesebb. 4. Kezdetben a vizes élőhelyeket, mint vízimadár élőhelyeket védte. 35. Tisza Klub 1. Pro Natura díjas szervezet 2. Jelképének a tiszavirágot választotta. 3. Központja Szolnokon van. 4. Tevékenysége a Tisza több országra kiterjedő vízgyűjtőrendszerére terjed ki. 36. A vízvezeték csapjából gyakran sárgás színű víz folyik, melyik fémionok okozzák ezt? 1. Mn Mn Ag + 4. Fe A folyóvízbe és tengervízbe került szennyezés váltja ki az itai-itai betegséget. 1. Japánban észlelték. 2. Oka a Cd mérgezés. 3. Következménye csontlágyulás. 4. Következménye idegi károsodás, kézremegés. 38. Ólomszennyezés 1. Már az ókori Rómában is szedte áldozatait, mert Róma környékét CO 2 -ban gazdag volt az ivóvíz és ezt ólomvezetékekben szállították. 2. Az Pb CO 3 és Pb(HCO 3 ) nem mérgező vegyület 3. Felhalmozódik a szervezetben. 4. A víz ólomcsőben való vezetése minden esetben igen veszélyes. Relációanalízis 39. A vízbe került ammónia friss rothadási folyamatot jelezhet, mert a fehérjék bomlásának egyik terméke.

6 6 40. A nitrit-ion vízben levő nitrát-ionból oxidálódott és fulladásos betegséget okoz, mert a nitrit-ion a szén-monoxidhoz hasonlóan a hemoglobinhoz erősebben kötődik, mint az oxigén. 41. A kisebb vízfolyású folyóra telepített erőművek különösen veszélyeztetik a vízfolyásokat, mert a folyókba jutott szennyeződés koncentrációja igen magas értékeket érhet el. IV. Környezetvédelmi világnap Egyszerű választás 42. Mi a rövidítése az ENSZ környezetvédelmi programjának? A. USES B. UNFPA C. UNEP D. UNDP E. UNCD 43. Hol rendezte az ENSZ az első környezetvédelmi világkonferenciát? A. Hága B. Brüsszel C. Oslo D. Stockholm E. Amszterdam 44. Hazánkban a környezetvédelem törvényi szintű szabályozására először A ban került sor B ben került sor C ban került sor D ban került sor E ben került sor. VI. Aktualitások Egyszerű választás 45. Az arany bányászatához használt ciánvegyület, 2000-ben már környezeti katasztrófát okozott a Tiszán. Melyik környező országban terveznek ilyen technológiával működő bányanyitást? A. Szlovákia B. Ausztria C. Horvátország D. Ukrajna E. Szlovénia

7 7 Többszörös választás 46. Európai összehasonlításban is jelentős méretű biogázüzem építését kezdik márciusban a rácalmási büntetés-végrehajtó intézetben. 1. A biogázüzemnek köszönhetően nagy mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátása szűnik meg. 2. Különösen előnyös, hogy a biogázban döntő többségében levő metán nem jut többé a levegőbe. 3. A metán hővisszatartó képessége többszöröse a széndioxidnak. 4. A biogáz alapvetően CO 2 -ból és CH 4 -ből áll. 47. Magyarország első geotermikus erőművét egy kis Zala-megyei faluban Iklóbördöcén tervezi a MOL. 1. Magyarország rendelkezik Európában a legnagyobb geotermikus kinccsel. 2. Korábban olajat kerestek itt, de forró vizet találtak. 3. A geotermikus energia hasznosítását a víz kis hőkapacitása teszi lehetővé. 4. Az erőmű a környék áramellátását is biztosítja. 48. Februárban már hazánkat is elérte a madárinfluenza. A vízimadarakon kívül, eddig milyen állatokban mutatták ki eddig Európában a vírust? 1. házimacskában 2. ragadozó madárban 3. nyestben 4. kutyában 49. Európa melyik területén vált eddig különösen veszélyessé a madárinfluenza? 1. Szicília 2. Rügen-sziget 3. Kréta-sziget 4. Duna-delta Egyszerű választás ban melyik fafajt választották az év fájává? A. közönséges boróka B. fehér nyár C. fekete nyár D. magyar kőris E. magas kőris

8 8

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz.

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért a Zala, Zagyva-Tarna, és a Kapos kivételével folyóink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni

Részletesebben

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000.

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fotók: Tisza, árvíz 2000. Készítette: Palásty Réka Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus Budapest,

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 14 KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FÜGGELÉK...2 14.1 KÖRNYEZETVÉDELEM...2 14.1.1 Környezeti állapotbemutatás összefoglalása... 2 14.1.2 Országos környezetállapot áttekintése... 7 14.1.3

Részletesebben

POLITIKAI VIZEKEN HATÁRVÍZI DIPLOMÁCIAI ESETEK HORVÁTH NORBERT

POLITIKAI VIZEKEN HATÁRVÍZI DIPLOMÁCIAI ESETEK HORVÁTH NORBERT POLITIKAI VIZEKEN HATÁRVÍZI DIPLOMÁCIAI ESETEK HORVÁTH NORBERT Bevezetés Víz. Ez a három betű kifejezi az élet bölcsőjét, az ősi környezet egyik alkotó elemét, melyből a földi lét származik. A sokféleképpen

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Szternák György Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Az ország biztonságának elemzésekor a szakemberek nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy az ipari- és természeti katasztrófák elhárítása,

Részletesebben

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Budapest, 2002-2005 Konzulens: Készítette: Prof. Dr. Solymosi József nyá. mérnök ezredes tudományos rektorhelyettes egyetemi tanár, a hadtudomány doktora Dr. Cziva Oszkár

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az energiapolitika és környezetvédelmi politika ellentmondásai

Az energiapolitika és környezetvédelmi politika ellentmondásai Az energiapolitika és környezetvédelmi politika ellentmondásai Néhány tény Hazánkban az energiafelhasználás több mint fele az 1980-as években még hazai forrásokból származott, de ma már az import aránya

Részletesebben

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék ZSENI ANIKÓ - Dr. BULLA MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Győr, 2002. Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarész Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november 1 Tartalomjegyzék 1. Somogy megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének

Részletesebben

Élô Duna vagy vízisztráda?

Élô Duna vagy vízisztráda? Grafika: Sibylle Vogel, WWF DCPO, készült a MAVA Alap támogatásával Élô Duna vagy vízisztráda? Társadalmi-gazdasági megfontolások a dunai TEN-T fejlesztési tervek kapcsán Összefoglaló WWF füzetek 28. Szerkesztette:

Részletesebben

Ciánszennyezés Baia Mare-n (Nagybányán) ELÔZMÉNYEK, A SZENNYEZÉS, KÖVETKEZMÉNYEK

Ciánszennyezés Baia Mare-n (Nagybányán) ELÔZMÉNYEK, A SZENNYEZÉS, KÖVETKEZMÉNYEK Ciánszennyezés Baia Mare-n (Nagybányán) ELÔZMÉNYEK, A SZENNYEZÉS, KÖVETKEZMÉNYEK Ez a kiadvány annak a részletes jelentésnek az összefoglalása, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Környezetvédelmi

Részletesebben

Drávucz Lászlóné, Szolnok Birikiné Nyki Andrea, Tarnaőrs Lektorálta: Fülep Teofil, Miskolc 2010. április 24.

Drávucz Lászlóné, Szolnok Birikiné Nyki Andrea, Tarnaőrs Lektorálta: Fülep Teofil, Miskolc 2010. április 24. A feladatokat készítette: A csapat kódszáma: Drávucz Lászlóné, Szolnok Birikiné Nyki Andrea, Tarnaőrs.. Lektorálta: Fülep Teofil, Miskolc 2010. április 24. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Országos

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács nfft@parlament.hu

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács nfft@parlament.hu Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács nfft@parlament.hu Tisztelt Tanács, 2011. november 2-án részt vettem az Aranytíz Művelődési Házban a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiával kapcsolatos rendezvényen

Részletesebben

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme WWF OBI Zöld Fül Program Tanári segédanyag Vizeink védelme I. A víz A víz a földi élet egyik alapvető feltétele. A földi vízkészlet mennyisége évmilliók óta többékevésbé állandó, csak az eloszlása változik.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

es energiapolitika és környezetvédelem (rövid helyzetelemzés a hibás politikai döntések következményeiről)

es energiapolitika és környezetvédelem (rövid helyzetelemzés a hibás politikai döntések következményeiről) es energiapolitika és környezetvédelem (rövid helyzetelemzés a hibás politikai döntések következményeiről) Néhány tény Hazánkban a belföldi energiafelhasználás több mint fele az 1980-as években még hazai

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013.

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013. Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette: LanFarm Kft. 6400

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben