Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat"

Átírás

1 Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Természetvédelmi és vadgazda mérnök BSc szak, nappali tagozat 2010/11-es tanév 1. félév

2 Magyarország folyóvizei A vízhálózat meglehetősen fiatal, a folyóknak a maihoz hasonló elhelyezkedése a negyedidőszak során alakult ki. Hazánk felszíni folyóvízkészletének 96%-a határainktól túlról származik. A hegységekből érkező folyóvizek hordalékukat lerakják hordalékkúpok alakulnak ki (Nyírség, Kiskunság, Maros hordalékkúpja, Mátraalja). A természetes felszíni folyóvízhálózat az éghajlat és a felszínt sokfelé borító laza üledékek következtében összességében sem túl sűrű, keleten ritkább. Magyarország folyóvizei a Duna vízgyűjtő rendszeréhez tartoznak. A vízrendszer kéttengelyű, a Duna és a Tisza vízterületére osztható.

3 A Duna és vízrendszere A Duna, a Volga után Európa második legnagyobb, Közép- Európa legjelentősebb folyója. A kontinens 10%-áról gyűjti össze a vizeket. Eredése: Fekete-erdő, torkolata: Fekete-tenger. Hossza: 2860 km (légvonalban 1517 km). Az eredési helyétől a torkolatig 19 ország területéről folynak a vizek a Dunába, bár mindössze 10 országot keresztez. Magyarországi szakasza 417 km, ebből 140 km a szlovákmagyar határszakasz.

4 A Duna és vízrendszere Az Alpok csapadékjárásának és a hegységi hóolvadásnak megfelelően a Duna magyar szakaszán minden évben két árvíz van: a kora tavaszi jegesárés a kora nyári zöldár. Az utóbbi évtizedben a nyár végén is árhullám vonul le a folyón, ennek vízállása sokszor rekord közeli. A Kisalföldön 3 szakaszra ágazik: a Mosoni-Dunával a Szigetközt, a Kis-Dunával a Csallóközt fogja közre. Hazai szakasza végig szabályozott és teljes hosszában hajózható. A magyar határnál szlovák oldalon a bősi vízerőmű a szigetközi Duna ágak vízellátásának biztonságát veszélyezteti. Vízminősége változó, a legnagyobb szennyezőforrás Budapest.

5 A Duna mellékvizei Az Ipoly a Duna baloldali mellékfolyója. A Nógrádi-medence és a Börzsöny egy részének vizét gyűjti össze, esése jelentős. Mintegy 100 km hosszan képez államhatárt. A Duna első jobboldali magyarországi mellékfolyója a Lajta, de a Mosoni-Dunába torkolló Rába az egyik legjelentősebb mellékvize. A Rába hazai hossza 211,5 km. Vízgyűjtő területe csapadékos, ezért vízhozama jelentős. Legnagyobb mellékfolyója a Marcal.

6 A Duna mellékvizei Délebbre a Balaton vizét levezető Sió a Koppány, a Kapos, a Séd és a Sárvíz vizével gyarapodva torkollik a Dunába. Legjelentősebb jobb parti mellékfolyója a Dráva. Horvátország és Magyarország közös határfolyója (nem a sodorvonala a határ).

7 A Tisza és vízrendszere Az ország második legnagyobb folyója, egyben a Duna legnagyobb balpartimellékfolyója. A Tisza völgy iránya a harmad-és negyedidőszakban folyamatosan változott. A pleisztocén végi-holocén eleji perem-süllyedékek A pleisztocén végi-holocén eleji perem-süllyedékek (Bodrogköz, Rétköz) kialakulása és a Nyírségi hordalékkúp szintemelkedése miatt a Tisza és a Szamos korábbi völgyét elhagyta, és ÉNY-iirányúvá vált. Miután D-nek fordul, a tokaji kapun való áttörés után az Alföld belseje felé fut tovább, közben felveszi jelentősebb mellékfolyóit (Bodrog, Sajó, Hernád).

8 A Tisza és vízrendszere A Máramarosi-havasokban lévő forrásból ered (1680 m). Két forráspatakja alkotja a Fekete-Tiszát, ami Rahónálegyesül a másik mellékágával a Fehér-Tiszával, innen nevezik Tiszának. A Dunába a szerbiai Titeltől délre torkollik. 5 országot érint, a Kárpát-medence keleti felének csaknem valamennyi vízfolyását összegyűjti. Magyarországi szakasza 596 km (ez eredeti hosszának alig 60%-a). Hazai szakasza bevágódó középszakasz jellegű. A Szatmári síkra kilépve sebessége lelassul, az energiája lényegesen csökken. A kanyargóssá váló folyó az árvízi időben a medret folyamatosan változtatta, sokfelé kitört a medréből fokok, fokgazdálkodás.

9 A Tisza és vízrendszere A Tisza völgy és az Alföld jelentős része a középkorban még vízjárta mocsárvilág volt, különösen árvízi időszakban. Az áradások hal-és madárbőséget eredményeztek, amely a vízrendezések után szinte teljesen eltűnt. Az ármentesítési munkák a XVIII. században indultak és a XIX. század közepétől a XX. század elejéig teljesedtek ki. Ennek eredményeként az eredeti mederhossz több mint 400 km-rel megrövidült, és az egykor több 10 km-es szélességű hullámtér néhány km-re szűkült felgyorsult folyás, növekvő bevágódás, emelkedő árszint. Vásárhelyi Terv (vésztározók, további árvízvédelmi töltések)

10 A Duna és a Tisza ártere a szabályozások előtt

11 A Tisza és vízrendszere A Tisza folyó átlagos vízszintingadozása a Szamos torkolata alatt mindenütt 8 m körüli, de néhol meghaladja a 11 m-t. A meder abszolút mélysége is jelentős, Tiszaderzsnél meghaladja a 22 m-t. A Tiszának három árvize van: a kora tavaszi jegesár, a kora nyári zöldár és a késő őszi csapadékmaximum okozta áradás.

12 A Tisza mellékvizei A Tisza legjelentősebb jobb oldali mellékfolyója a Latorca és az Ung folyók összefolyásából egyesülő Bodrog, amely Tokajnál torkollik a Tiszába. A Sajó előbb a Szuha, majd a Bódva és a Hernád vizét felvéve az Alföld peremén ömlik a Tiszába. Lentebb torkollik bele a Rima, Szolnoknál pedig a Tarna, Galga és a Tápió vizeit összegyűjtő Zagyva. A Tiszába a bal parton a Túr, a Kraszna, a Szamos, a Hármas- Körös és a Maros torkollik.

13 A Tisza mellékvizei A Vásárosnamény felett a Tiszába torkolló Szamosnak a hazai hossza 50 km. A Körösök hálózatának gerincét legyezőszerűen összefutó öt vízfolyás alkotja: a Fehér-Körös, a Fekete-Körös, a Sebes- Körös, a Berettyó és a Hortobágy, amelyek közül az első négy az Erdélyi-szigethegység nyugati lejtőiről kapja vizét, míg a Hortobágy a tiszántúli síkság vizeit vezeti le.az összefolyásukból egyesül a Hármas-Körös. A Maros a Tisza legbővizűbbmellékfolyója, hazai szakaszának két árvize közül a tavaszi találkozik a Tiszáéval, míg a kora nyári megelőzi azt, így a Tisza vízszintingadozására mérséklően hat.

14 Állóvizek Magyarország teljes területének kb. 2,4 %-a minősül vizes területnek, amiből mintegy 1690 km 2 -t tesznek ki az állóvizek. A természetes tavak kivétel nélkül fiatal, pleisztocén végi, vagy a holocén időszakban keletkezett, pár tízezer éves geológiai képződmények. Keletkezésük szerint lehetnek szerkezeti mélyedéseket (tektonikus) kitöltő tavak (pl.: Balaton, Velencei-tó) morotvatavak (a folyók által lefűzött kanyarulatokból kialakult állóvizek, pl.: Szelidi-tó) dolinatavak (karsztjelenségeken alapuló tavak, pl.: az Aggteleki Vörös tó) földcsuszamlással elgátolt tó (pl.: Arlói-tó) mesterséges állóvizek (halastavak, bányatavak, üdülőtavak, víztározók) A tavak sekélyek, nyáron hamar felmelegszenek, vizük olykor jelentősen lecsökken, kritikus esetben akár csaknem kiszáradnak.

15 Balaton Közép-Európa legnagyobb tava. Területe 598 km 2, hossza 77 km, legnagyobb szélessége 15 km, legszűkebb a Tihany-szántódi szorosban (1,5 km). A teljes partvonal hossza 235,6 km, ebből a természetes partszakasz mindössze 128 km. Az ÉK-DNY-iirányban húzódó Balaton-medence nem egykorú és egységes mélyedés, vélhetően három szakaszban süllyedt egyre mélyebbre. A jelenlegi kutatások szerint a tó kialakulása kb. 25 ezer évvel ezelőttre tehető. A negyedidőszak végén (würm) a jelenleginél magasabb vízállások idején a tó jelentősen kiterjedtebb volt.

16 Balaton A tó átlagos mélysége 3 m, a Tihanyi-kútban m. A tómeder az északi part mentén hirtelen, a medence déli oldalán viszont az ott húzódó turzásgát miatt fokozatosan mélyül. Vízutánpótlását a Zala, az északi partvidék patakjai (a Bakony irányából futó kisebb patakok a séd -ek) és néhány somogyi patak biztosítja. Ez adja a tó vízkészletének 60%-át, a maradék a csapadékból származik. A felesleges vízmennyiséget a Sió csatornán keresztül lehet levezetni a Dunába.

17 Balaton A Balaton DNY-ivégén található a Kis-Balaton medencéjének láp-és mocsárvilága (40 km 2 ), ami 1949 óta védett. A Balaton vízminősége jelentősen javult az elmúlt évtizedekben (csatornázás, Kis-Balaton I és II ütem). Az algásodás(algavirágzás) különösen a Keszthelyi-öbölben jelentkezhet nyári nagy melegben, alacsonyabb vízszint mellett.

18 Fertő A Fertő a legnyugatibb fekvésű szikes tó (315 km 2, ebből 75 km 2 tartozik hazánkhoz). É-D-i irányú süllyedékbenalakult ki. A végleges medencéje kimélyítésében a szél is szerepet játszott. Területi kiterjedése a vízállásviszonyok szerint változik, igen szélsőséges. Átlagos mélysége 1 m. A XVIII. sz. végéig lefolyástalan volt, azóta a Hanságifőcsatornán keresztül szabályozható. Vizének átlagos sótartalma 1700 mg/l. A tó vízhőmérséklete nagyon ingadozó, nyáron erősen felmelegszik (25-28 o C), télen olykor csaknem fenékig befagy. A hazai területének 84 %-a náddal borított, a teljes terület 56 %-a nádas től a kultúrtájkategóriában világörökség.

19 Velencei-tó A Velencei-hegység lábánál fiatal, holocénkori lapos süllyedékbenalakult ki, az egykori 50 km 2 kiterjedése jelenleg már csak 26 km 2. Kora ezer év. Fő táplálója a csapadékon kívül a Császárvíz és a Pázmándipatak, míg a fölös vizet a Dinnyés-Kajtoricsatorna vezeti le a Nádor csatornába. Az emberi beavatkozás hatására mocsaras jellege tójelleggé változott. A tó partja általában mesterséges, hiányos a parti zonáció.

20 Hévízi-tó Európa legnagyobb (4,44 ha) területű meleg vizű tava. Krátertó, aljából (több mint 40 méter mélyről) meleg és hideg források törnek elő. Nyáron a vízfelszín hőfoka o C. A tó vízutánpótlását sokáig veszélyeztette a Bakonyban folyó mélyművelésű bauxitbányászat (karsztvíz kiemelése). A tó élővilága egészen különleges (pl.: indiai lótuszok, bennszülött csigafajok, vagy a betelepített szúnyogirtó fogaspontyállomány).

21 Egyéb hazai tavak Jelentős a mesterséges tavak száma és kiterjedése. A tavak egy része a felszíni kavicsbányászat révén jött létre (Miskolc, Nyékládháza, Gyékényes, Szigetköz). A kavicsbányatavak mélyek, hidegek, általában tiszták. A tavak közül kiemelt gazdasági és természetvédelmi értéke van a halastavaknak. Az Alföldön általában ásott, illetve körtöltéses tavak vannak, melyek sekélyek (1-1,2 m) (Hortobágyi halastavak, Biharugrai halastavak, szegedi Fehértó). Fontos ramsari területek. A dunántúli halastavak általában völgyzárógátasak, mélyebbek. Számos rekreációs célú tó (a debreceni erdőspusztai tórendszer) és víztározó (Lázbérci tározó) is van. Ezek alkalmasak a horgászat vagy a viziturizmus számára is.

22 Föld alatti vizek Magyarország medencejellege és földtani felépítése miatt felszín alatti vizekben kifejezetten gazdag, gyógyvizekben Európa egyik leggazdagabb országa. A legfelső vízzáró réteg fölötti talajvíz mélysége 3-6 m (de folyók árterén alig 1-2 m, magaslatok alatt 8-10 m). Az artézi vizek hőfoka többnyire o C, de a mélyebb fúrások C-os hévizet adnak. Az artézi kutak száma meghaladja az et. Hazánk kétharmad részén a mélybe süllyedt, miocén és pliocén porózus rétegekben és a középidejű mészkő-és dolomit üregekben jelentős karszt-valamint hévízkészlet is van. A hévizek általában ásvány-és gyógyvizek is. Barlangi vizek különleges élővilággal (ramsari területek).

23 Vaktérkép vízrajzi listája Balaton, Berettyó, Biharugrai halastavak, Bodrog, Bódva, Dráva, Duna, Fehér-Körös, Fehér-tó, Fekete-Körös, Fertő, Galga, Hármas-Körös, Hernád, Hernád, Hévízi-tó, Hortobágy, Hortobágyi halastavak, Ipoly, Kapos, Karcsa, Keleti-Főcsatorna, Kis-Duna, Koppány, Kraszna, Lajta, Lapincs, Latorca, Marcal, Maros, Mosoni-Duna, Mura, Nyékládházai kavicsbányatavak, Nyugati- Főcsatorna, Rába, Rábca, Répce, Rima, Sajó, Sárvíz, Sebes-Körös, Sió, Szamos, Szuha, Tápió, Tarna, Tisza, Tisza-tó, Túr, Ung, Velencei-tó, Zagyva, Zala

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajzi helyzete Hazánk KELET-KÖZÉP- EURÓPÁBAN,Közép- Duna-Medence északi és középső részén fekszik. Területe:93 033 km2 Tipikusan kontinentális fekvésű Központi helyzeténél

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Fórián Tünde Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Földrajzi fekvés A táj lehatárolásának problematikájával számos kutató foglalkozott munkássága során. A táj határainak pontos meghatározását

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63 Tel: (56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz.

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért a Zala, Zagyva-Tarna, és a Kapos kivételével folyóink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni

Részletesebben

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

Természetvédelem és területhasználat a hullámtereken NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 5.

Természetvédelem és területhasználat a hullámtereken NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 5. Természetvédelem és területhasználat a hullámtereken NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 5. Elôszó Folyóink hullám- és árterének sorsalakulása a Kárpát-medencében végrehajtott XIX. századi folyószabályozások óta

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján PhD értekezés Izsák Tibor Témavezető: Trócsányi András PhD, egyetemi

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Az Európai Bizottság a természeti csapások, és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról döntött és felkérte

Részletesebben

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza Bora Gyula - Nemerkényi Antal..1 Magyarország földrajza a középiskolák számára '...-...JJL~~1fi~J1CQJlt~ Bevezetés 9 Magyarország természeti viszonyai 11 Magyarország földrajzi helyzete 11 Magyarország

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000.

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fotók: Tisza, árvíz 2000. Készítette: Palásty Réka Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus Budapest,

Részletesebben

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme WWF OBI Zöld Fül Program Tanári segédanyag Vizeink védelme I. A víz A víz a földi élet egyik alapvető feltétele. A földi vízkészlet mennyisége évmilliók óta többékevésbé állandó, csak az eloszlása változik.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085 Budapest Kőfaragó. u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Budapest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Budapest 2007. december Kabay Sándor Igazgató Ipoly tervezési részegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG -völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-9 tervezési alegység Budapest,

Részletesebben

A 2015. ÉV IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

A 2015. ÉV IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA A 215. ÉV IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG VÍZRAJZI ÉS ADATTÁRI OSZTÁLY 215 Összeállította: Kovács Péter TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-6

Részletesebben

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarész Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november 1 Tartalomjegyzék 1. Somogy megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6 Tel: (22) 315-370 Fax: (22) 315-275 E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu Web: www.kdtvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK a területén

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 10-H/2013. Budapest III. kerület, Római part

Részletesebben