A VESTIBULARIS RENDSZER KÖZPONTI IDEGRENDSZERI PROJEKCIÓJA PET TANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VESTIBULARIS RENDSZER KÖZPONTI IDEGRENDSZERI PROJEKCIÓJA PET TANULMÁNY"

Átírás

1 1 EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A VESTIBULARIS RENDSZER KÖZPONTI IDEGRENDSZERI PROJEKCIÓJA PET TANULMÁNY Dr Kisely Mihály Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Orvostudományi Kar, Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, PET Centrum Debrecen Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókorház, Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztály Szombathely 2003

2 2 A VESTIBULARIS RENDSZER KÖZPONTI IDEGRENDSZERI PROJEKCIÓJA PET TANULMÁNY Dr Kisely Mihály Témavezet k: Dr. Tóth Ágnes Dr. Sziklai István Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Orvostudományi Kar, Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, PET Centrum Debrecen Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókorház, Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztály Szombathely 2003

3 3 Bevezetés A tér bels reprezentációja különböz sensoros elemek (visualis, somatosensoros/proprioceptív, vestibularis) által létrehozott, az elemek nem individuális, hanem hálózatkénti m ködése révén valósul meg. A vonatkoztatási alap lehet a test állapota, vagy a külvilág. Ennek megfelel en beszélünk egocentrikus és objektum-, vagy külvilág centrikus organizációról (Ventre 1984, Vallar 1993, Graziano 1994, Karnath 1994, Andersen 1997). A rendszerben résztvev elemek közötti harmonikus egyensúly eredménye a tér tudatosulása, a testtartás és mozgás stabilitása. A hálózat a különböz agykérgi és kéreg alatti struktúrák dinamikus együttm ködését, az aktivált és deaktivált elemek mintázatának folyamatos változását jelenti. Ha ebbe a rendszerbe egymásnak ellentmondó sensoros modalitások jutnak be, vagy maga a központ m ködése patológiás, a térbeli orientáció zavara alakul ki, amit az egyén szédülésként él meg. A szédülés az orvoshoz forduló beteg gyakori panasza életkortól függetlenül, bár az id sebb korra a jellemz bb. Az általános orvos betegeinek 5-10 %-ánál, a neurológus és a fülorr-gégész betegeinek %-ánál fordul el. A szédülés klinikai oka nagyon különböz. Lehet vestibularis eredet rotatoros vertigo hányingerrel, hányással, anyagcsere eredet (hypo-, vagy hyperglykaemia), visualis, keringési, de psychogén is (Brandt 2000). A fül-orrgégészeti gyakorlatban a vestibularis eredet vertigo kezelése zajlik. Jellege alapján (meghatározott irány, forgó mozgás érzése, vegetatív tünetek), jól elkölöníthet a nem vestibularis eredet szédülést l. Az angol irodalom ez utóbbit a vertigoval ellentétben a dizziness kifejezéssel illeti. A vestibularis eredet vertigo hátterében tehát a kétoldali végkészülék között fennálló egyensúlyi állapot megbomlása áll. A gyógyulás két módon történhet. A végkészülékben bekövetkezett zavar sz nik meg, vagy kialakul az úgynevezett centrális kompenzáció. Ez

4 4 utóbbi a központi idegrendszer plaszticitásából ered, amely a megváltozott perifériás ingerületi statushoz való alkalmazkodásban nyilvánul meg. A kompenzáció központi idegrendszerben végbemen folyamatainak megértése a betegség prognózisa és kezelése (vestibularis tréning, gyógyszerek hatása) szempontjából fontos. Hol vannak az egészségesen és kórosan m köd vestibularis végszerv hatására bekövetkezett agyi változások? Mely területek vesznek részt a kompenzációs folyamatban? Milyen vizsgálati módszerekkel lehet a kérdést megközelíteni? Hazánkban a vestibularis rendszer kutatásának igen komoly hagyományai vannak. Bárány Róbert 1914-ben kapott Nobel díjat Az egyensúlyozó szerv élettana és kórtana terén végzett munkásságáért. Kiemelked érdemeket szerzett megfigyeléseivel Szentágothai János is, aki a vestibularis rendszer finomabb szerkezetér l tett megállapításokat (Szentágothai 1950). A vestibuláris rendszer perifériája és centrális kapcsolatai az agytörzs és kisagy szintjéig jól ismertek. Kevesebb adattal rendelkezünk a törzsdúcok vonatkozásában, a corticalis reprezentáció pedig még ma is a kutatások középpontjában áll. Bár az állatkísérletek számos eredménnyel szolgáltak, a humán vizsgálatok el tt csak az utóbbi években nyíltak komoly perspektívák. Míg korábban els sorban az intraoperatív elektrofiziológiai mérések, és az agyi léziók megfigyelése szolgált információval, az utóbbi évek funkcionális képalkotó eljárásai új lehet ségek tárházát nyitották meg, lehet vé téve az agyaktivációs vizsgálatok végzését. Ezek a single-photon emission computed tomography (SPECT), a pozitronemissziós tomográfia (PET) és a funkcionális mágneses rezonancia (fmri) vizsgálatok, melyek során a regionalis cerebralis vérátáramlás (rcbf regional cerebral blood flow) mérése történik. A mérés élettani alapjául az a közismert tény szolgál, miszerint a regionális agyi vérátáramlás a neuronális aktivitással szorosan, együtt változik (Ganong 1999). Napjainkban elfogadott tény, hogy a

5 5 vérátáramlás növekedése a funkció növekedését (aktiváció), míg csökkenése a funkció csökkenését (deaktiváció) jelenti (Wenzel 1996, Brandt 1998, 2000, Bense 2001, Bottini 2001). A vestibularis rendszer centralis projectiojának humán vizsgálata korábban a kérgi stimulációs eljárások, valamint az agysérülések eseteiben kialakult, például egyoldali térbeli neglect syndromában szenved k megfigyelései révén zajlott. Bottini és munkatársai 1994-ben PET-el végzett kísérletük kapcsán írták le el ször nagy részletességgel a caloricus vestibularis stimulációkor aktiválódott agyi területeket (Bottini 1994). Felt n, hogy az aktiválódott régiók kizárólag a stimulációhoz képest ellenoldalon (contralateralisan) jelentkeztek. E tény egy centrálisan szigorúan egyoldali keresztezett pályát tételez fel. Kés bbiekben kissé módosított kísérleti konfiguráció mellett már kétoldali (ipsi- és contralateralis) aktivációt figyeltek meg, contralateralis túlsúllyal (Bottini 2001). Ez megfelel más szerz k adatainak (Bucher 1998, Lobel 1999, Brandt 2000, Kisely 2000, 2001, Bense 2001) Ugyanakkor Takeda és munkatársai a vestibularis stimuláció okozta vertigo percepciójának kérgi reprezentációját a nem domináns félteke lubulus parietotemporalis területén írták le (Takeda 1995). A PET és fmri kutatások eredményei kimutatták, hogy a caloricus vagy galván ingerlés nemcsak a vestibularis cortexet aktiválja, de deaktiválja a kétoldali occipitalis visualis cortexet is. Ez megfordítva is érvényes, azaz a visualis mozgás, mint stimuláció a visualis kérget aktiválja, míg a vestibularis területen deaktivációt okoz. A megfigyelés egybevág azzal a hypothesissel, mely szerint létezik egy reciprok inhibitoros visuovestibularis interakció a térbeli orientáció és a mozgás percepció megvalósulásához (Wenzel 1996, Brandt, 1998, 2000). Kés bbi kutatások igazolták egy nociceptívsomatosensoros interakció meglétét is (Bense 2001).

6 6 A jelenség élettani jelent sége az, hogy a centrális feldolgozás számára az inadekvát afferens jel annak supressioja révén ne okozzon zavart, illetve az adekvát másik jel irányába történ hangsúlyeltolódás segítse a centralis organizáció megfelel m ködését (Wenzel 1996, Brandt 1998, 2000, 2002, Bense 2001). A vestibularis rendszer kutatásaihoz számos perifériás stimulációs metodikát használnak. Ezek mindegyike (optokinetikus, galván, kalorikus, nyaki vibrációs tesztek) nem vestibularis eredet idegrendszeri stimulusokat is tartalmaz (Bottini 1994, 1995, Brandt 1998, Bucher 1998, Bense 2000). Nem ismert olyan metodika, mely ne tartalmazna a vestibularis inger mellett egyéb (extravestibularis vagy nonvestibularis) modalitásokat is (Bense 2001). Az eddigi közleményekben a szerz k a kísérleti konfiguráció összeállításakor arra törekedtek, hogy az ingerlés tactilis és nociceptív, esetleg auditoros komponense ne befolyásolja a mérések eredményét. (Bottini 1994, 2001, Wenzel 1996, Brandt 1998, Bense 2000). Felmerül a kérdés, hogy a nem vestibularis komponens kizárására alkalmazott metodikák elégségesek-e, nem jön-e létre a vestibularis stimulus mellett a mérést zavaró extravestibularis hatás is? Célkit zések: 1. A rcbf mérés segítségével kívántuk feltérképezni a vestibularis rendszer központi idegrendszeri projekcióját. A stimuláció hatására fellép agyi aktivitás növekedését (aktiváció) és csökkenését (deaktiváció) egyaránt figyelembe vettük. Kérdésünk a következ volt: a korábban leírt kérgi struktúrák mellett további cortico-corticalis kapcsolatok léteznek-e? Ehhez egészséges önkéntes személyek vizsgálatát végeztük el.

7 7 2. Az irodalmi adatok és a saját tapasztalataink azt mutatták, hogy a vestibularis stimuláció során az alkalmazott inger a vestibularis rendszer mellett egyéb sensoros, de motoros régiókra is hatást gyakorol. Azaz az aktuális kísérlet kapcsán kívánatos vestibularis hatás mellett visualis, tactilis, acusticus és nociceptív, öszefoglalóan extravestibularis válaszok is keletkeznek. Kutatásunk másik célja volt az extravestibularis komponensek lokalizációja. Ennél a feladatnál egyoldali teljes chronicus cochleovestibularis leasióban szenved betegek vizsgálatát végeztük el. Az egészségesek csoportján végzett vizsgálatokhoz hasonlóan itt is értékeltük az aktiváció mellett a deaktivációt is. A betegek adatainak elemzése alapján további cortico-corticalis kapcsolatok fellelhet k-e? 3. Az extravestibularis hatások kizárása után célunk volt meghatározni a tisztán caloricus stimuláció következtében kialakult agyi aktivitás növekedést mutató területeket. Ezáltal egy olyan corticalis core regio kimutatását céloztuk meg, amely a test térbeli orientációjáért felel s vestibularis rendszerrel legintenzívebb kapcsolatban áll. Megvizsgáltuk, hogy e régió milyen viszonyban áll a más szerz k által végzett hasonló célú vizsgálatok eredményeként kapott területekkel. 4. Az egyoldali acut vestibularis laesio tüneteihez hasonló élettani válasz váltható ki hideg caloricus ingerléssel. Mindkét esetben ellenoldalra üt horisonto-rotatoros nystagmus alakul ki, azonos oldalra irányuló vestibulo-spinalis reflexekkel. Azaz harmonikus vestibularis tünetegyüttes képe látható. Felmerül a kérdés, vajon a hasonló perifériás tünetek mögött a kérgi aktivitás változások is hasonlóak-e? Alkalmazható-e a hideg caloricus stimuláció az acut vestibularis laesio

8 8 modelljeként? A centrális kompenzáció kialakulásának vannak e kezdeti jelei, melyek azok? Betegek és módszerek: Kutatásunk során három humán populáció vizsgálatát végeztük el: 1) Egészséges csoport 2) Chronicus vestibularis laesioban szenved k csoportja (kisagy-hídszögleti tumor m téte után) 3) Acut vestibularis laesioban szenved k csoportja (neuronitis vesatibularis) A PET perfúziós vizsgáltainkat, az els és a második csoport személyeinél jobb és bal oldali kalorikus stimuláció mellett végeztük, illetve nyugalmi állapotban, stimuláció nélkül. Az acut laesios csoportban csak nyugalmi méréseket végeztünk. Az els és a második csoportnál személyenként kilenc, a harmadiknál három, összesen 117 mérést végeztünk. Kalorikus stimuláció A kalorikus stimuláció 30 ml 0 C o -os víz hallójáratba való 60 másodpercig tartó fecskendezésével történt (Bottini 1994, 2001, Kisely, 2000, 2001, 2002 a, b, Emri 2003). PET-vizsgálatok A perfúziós vizsgálatokat GE 4096 Plus típusú PET-kamerával végeztük. Különös gondot fordítottunk arra, hogy a perfúziós mérések ingerszegény környezetben történjenek, ezáltal az agyi aktivációk az alkalmazott specifikus stimulációnak feleljenek meg. A mérések során a kamera 10,5 cm-es látóterében 15 tomografikus metszet készült a küls szemzug és a tragus által meghatározott transaxialis síkkal párhuzamosan. A 45 mci aktivitású 15 O -butanol (felezési id 123 s) vénás injectiót a vestibuláris stimuláció

9 9 megkezdése után 55 s-al, 5 s-os bolusban adtuk be. Az injectio beadása után elindított adatgy jtés során 20 darab 5 s-os és 8 darab 10 s-os gy jtési idej képb l álló, dinamikus vizsgálatot készítettünk. Minden vizsgálati személy esetén egy natív, T1 súlyozott, 3D SPGR axiális síkú MRI vizsgálatot készítettünk (Siemens MAGNETOM SP63 1.5T; TR=12.5 ms, TE=5 ms). Az MRI felvételeket a Talairach-féle koordinátarendszerbe transzformáltuk (Collins 1995, Talairach 1988), a PET vizsgálatokat a megfelel MRI vizsgálattal azonos anatómiai pozícióba forgattuk (PET-MRI regisztráció), majd az MRI vizsgálatok térbeli standardizálása során kiszámított transzformációk segítségével el állítottuk a stereotaxiálisan normalizált perfúziós képeket. Az anatómiai struktúrák és a Brodmann areák azonosítása a Talairach és Tournoux koordináták alapján történt (Talairach 1988). A statisztikai analízishez az SPM99b programot használtuk. Eredmények és megbeszélés: Egészséges önkénteseken végzett megfigyelések: Egészséges önkénteseken végzett vizsgálatok eredményeképpen számos agyi régióban találtunk fokozott, illetve csökkent perfúziót. A korábbi szerz k közül Brandt említ aktivitás-fokozódást a Br. 6-os area területén PET vizsgálattal, meleg ingerlést alkalmazva (Brandt 1999, 2000 a). A terület része a frontális tekintési központnak (Paus 1996). Aktivitása feltehet en a vestibularis stimulus okozta szemmozgásokkal függ össze. Feltételezzük azt is, hogy a régió a vázizmok vizsgálat alatt kialakuló isometriás feszülésével is kapcsolatos, azaz a vestibuláris rendszer vázizmokra gyakorolt hatásának lehet kérgi reprezentációja (Kisely 2000 a, b, 2001).

10 10 Bottini és munkatársai 1994-es beszámolójukban, egy régió kivételével kizárólag contralateralis areak aktivitásfokozódását írták le (Bottini 1994), egyez en Tuohimaa korábbi megfigyelésével. Ez utóbbi szerz ezt a vestibularis pályák agytörzsi szinten történ keresztez désével magyarázza (Tuohimaa 1983). Jelen vizsgálattal mi kétoldali vérátáramlás növekedést észleltünk, bár az ipsilateralis változás kisebb területet érintett (Kisely 2000 a, b, 2001). A deaktivációk vizsgálata kapcsán meglepetésünkre az agyi struktúrák igen gazdag mintázatát kaptuk. Paulesuhoz hasonlóan mi is f ként ipsilateralis rcbf csökkenést találtunk (Paulesu 1997). Korábbi szerz k (Wenzel 1996, Brandt 1998, 2002) a visualis és vestibularis areák reciprok m ködését írták le. E tények a deaktiváció jelenségének funkcionális szerepét er síti meg. A visualis és visualis asszociációs kéreg deaktivációja (Br. 17, 18, 19, 39) korábbi vizsgálatok eredményei alapján várható volt. A temporális területre vonatkozóan is találtak már korábban adatokat - Br. 20, 21, 38 (Paulesu 1997). E régiók egy része jól ismert, mint a limbikus aszociációs kéreg, amelynek középs része a deklaratív emlékezet m ködésének fontos eleme. Price és munkatársai PET vizsgálataikban szöveghallgatást, -olvasást és visszamondást kísér agykérgi aktivációt igazoltak e régiókban (Price 1996). A deaktiváció feltehet en az e régió számára irreleváns feladat miatt a figyelmi m ködés változásával függhet össze (Jenkins 1993). A frontális lebenyben két helyen, a Br. 8-as és a 11-es areák területén találtunk érdemi aktivitás-csökkenés. A Br. 8-as area deaktivációja funkcionális szempontból logikus, hiszen ez része a frontális, akaratlagos tekintési központnak. Vitte és munkatársai els ként mutatták ki emberben a vestibuláris rendszer és a hippocampus közötti funkcionális kapcsolatot, mely szimultán aktivitás-fokozódásként volt észlelhet. Felmerül a kérdés, hogy jelen tanulmányunkban miért tapasztaltunk vérátáramlás csökkenést. Véleményünk szerint ez a kísérleti protokollok különbségeib l adódik, amelyek a

11 11 két esetben ellentétesen befolyásolták a válasz mértékét. Vitte és munkatársai egyrészt kisebb er sség ingert alkalmaztak (12 C o -os víz), másrészt magát a nystagmus reakciót a betegnek adott utasítással, miszerint a vizsgálat közben fixáljon, igyekeztek elfojtani. Az eltér eredményeket minden valószín ség szerint az utóbbi magyarázza. Feltételezzük, hogy a hideg stimuláció a hippokampus perfúzióját csökkenti, de ez a nystagmus akaratlagos elfojtásával kapcsolatos kölcsönhatások miatt Vitte és munkatársai vizsgálataiban nem alakulhatott ki. Esetünkben a központi idegrendszer a térbeli orientációban fontos szerepet betölt hippocampus gátlásával veszi elejét a folyamatosan érkez inadekvát ingerületek helytelen válaszreakciókat eredményez, standard módon történ feldolgozásának, mivel a vestibuloocularis reflex akaratlagos szupressziója, mint funkcionális segítség hiányzott. Chronicus vestibularis laesioban szenved betegeken végzett mérések eredményei: A perifériás vestibularis rendszer ingerléses vizsgálatával foglalkozó eljárások mindegyike (optokinetikus, galván, kalorikus, nyaki vibrációs tesztek) nem vestibularis eredet idegrendszeri stimulusokat is tartalmaz (Bottini 1994, 1995, 2001, Brandt 1998, Bucher 1998, Bense 2001, Kisely 2000 a, b, 2001, Lobel 1999, Paulesu 1997). Az eddigi közleményekben a szerz k arra törekedtek, hogy a caloricus ingerlés tactilis és nociceptív, esetleg auditoros komponense ne befolyásolja a mérések eredményét. A kapott kérgi válasz valóban csak a kívánt stimulációval legyen összefüggésben, lehet leg ne tartalmazzon egyéb sensoros elemeket, ezáltal megzavarva a mérés eredményét. (Bottini 1994, 1995, 2001, Kisely 2000 a, b, 2001, Wenzel 1996). Felmerül a kérdés, vajon a caloricus stimuláció okozta változások milyen egyéb, nem vestibuláris eredet elemmel színezik a központi idegrendszer rcbf változásának mintázatát? A kérdés megválaszolásához olyan modellre van szükség, mely lehet séget nyújt teljes vestibularis deprivációban az extravestibularis eredet inger okozta rcbf változások

12 12 vizsgálatára. Ennek a célnak a kisagy-hídszögleti m téten átesett betegek felelnek meg. Eredményeink új információval szolgálnak a caloricus stimulus, mint komplex inger elemekre történ bontása révén, azok központi idegrendszerre gyakorolt hatásaik tanulmányozására. Méréseink során, az egészséges öként jelentkez k és a betegek egyaránt kifejezetten kellemetlen fájdalom és hideg érzésr l számoltak be, mely átlagosan 30 másodpercig tartott. E megfigyelés késztetett minket arra, hogy megvizsgáljuk, vajon ha a vestibulo-ocularis válasz lehet ségét kizárjuk, az alkalmazott metodika mellett van-e szignifikáns kérgi válasz? Ha van, mely agyi területeken okoz aktivációt és deaktivációt? A kisagy-hídszögleti tumor miatt operált betegeknél sem acusticus, sem vestibularis stimuláció nem szerepelhetett, csak tactilis, h és fájdalom ingerre adott válaszokra számíthattunk. A nervus trigeminus, nervus glossopharyngeus és nervus vagus m ködése intakt volt, tehát a kérgi válaszok ezen idegek közvetítette ingerület eredményei voltak. Extravestibularis ingerek okozta rcbf változások: A gyrus cinguli anterior (Br. 32) jól ismert része a fájdalom inger kapcsán aktiválódott kérgi területeknek. Hideg és meleg okozta fájdalom eseteiben és vestibularis komponenst nem tartalmazó galváningerléssel kapcsolatban igazolták a rcbf növekedést. (Bense 2001, Casey 1996). Ugyanakkor nem mutatták ki LASER stimulációt követ en (Xu 1997). A gyrus frontalis medialis, az insula részben vagy teljes égészében, a lobulus parietalis inferior, valamint a postcentralis (S I, S II) régiók egyaránt részt vesznek a fájdalom, h és taktilis ingerek okozta kérgi aktivációs területek alkotásában. E területek nagysága, egyesek hiánya, jól magyarázható az alkalmazott stimulus helyével, er sségével, fajtájával (Bense 2001, Xu 1997, Casey 1996). A fenti területeket az egészségesek caloricus stimulációja során kapott rcbf növekedést mutató területeivel összevetve hasonlóságokat és különbségeket is találunk. Ezek az insula hátsó része, a gyrus

13 13 postcentralis, a lobulus parietalis inferior, az S II area és a temporo-parietelis junctio. Felmerül a lehet sége, hogy ezen areák részben, vagy teljes egészében az extravestibularis stimulussal függenek össze (Bottini 1994, 2001, Kisely 2000 a, b, 2001) Megállapítható, hogy a kalorikus ingerlés fenti módon történ alkalmazása során nem vestibularis eredet kérgi válasz is keletkezik, mely a szubjektív érzetnek megfelel h - és fájdalomhatással hozható összefüggésbe. Ezáltal olyan régiók aktiválódnak, melyek nincsenek összefüggésben a test térbeli orientációjával. Korábban számos szerz kimutatta a visualis kéreg deaktivációját vestibularis stimuláció hatására (Bense 2001, Brandt 1998). Galváningerlés során a nyugalmi állapothoz képest a gyrus temporalis medialis (Br. 19, 39), gyrus occipitalis (Br. 19, 18), sulcus centralis ajkai (Br. 4, 3), gyrus postcentralis (Br. 3, 2) mutattak vérátáramlás csökkenést. Ezek alapján a vestibularis-visualis interakció mintájára nociceptív-somatosensoros interakció meglétét látják bizonyítottnak. Jól körülírt élettani funkcióval magyarázható a vestibulo-visualis reciprok inhibitoros interakció. A visualis kéreg aktivációjával egy id ben a vestibularis régió rcbf csökkenését írták le. A két sensoros modalitás okozta válasz aszerint tolódik el a másik javára, hogy melyik stimuláció az uralkodó (Brandt 1998, 1999). Méréseink során a visualis kéreg deaktivációját észleltük. Mivel vestibularis inger szerepe nem jöhetett szóba, fel kell tételeznünk az extravestibularis hatás V2-V5 -re gyakorolt supressív effektusát. Véleményünk szerint lennie kell egy nociceptív-visualis interakciónak is, a vestibulo-visualis és a nociceptív-somatosensoros analógiára. Egészségesek és chronicus vestibularis laesioban szenved betegek csoportjai közötti analízis: Eredményünk bizonyítéka annak hogy a retroinsularis és az S II-s cortex a primateseknél leírt PIVC humán analógja. Ez a terület elektrofiziológiai, histológiai és

14 14 funkcionális képalkotókkal is igazoltan a központi idegrendszernek a test térbeli orientációjával összefügg multimodalis hálózatának része. A vestibularis stimuláció okozta perfúzió változás itt a legkifejezettebb, azaz tekinthetjük core regio -nak (Guldin 1998), domináns corticalis vestibularis areanak (Brandt 1999, 2002) (8. és 9. ábra) Azon multisensoros területek, melyek korábbi vizsgálataink során aktivitás növekedést mutattak, természetesen részei a test térbeli orientációját integráló kérgi hálózatnak. M ködésük során azonban a vestibularis ingerrel kapcsolatos funkció kevésbé dominál, szemben az általunk igazolt core regio területével (Emri 2003). Acut vestibularis laesioban szenved betegek vizsgálatának eredményei: A vizsgálat során kerestük a hideg caloricus ingerlés és az egyoldali acut vestibularis laesio kérgi projectioja közötti haonlóságot. Megállapítottuk, hogy a jeges vizes kalorikus stimuláció okozta központi idegrendszeri válasz és a neuronitis vestibularisban mérhet agyi aktivitás-változás csak igen kis részben érinti ugyanazon féltekei területeket. Míg az els egy hiperakut egyensúlyi zavar kérgi reprezentációja, a második egy zajló, betegenként különböz stádiumban lév, a gyógyulást is magában hordozó folyamat okozta rcbf-változás, melyben a gátló és serkent mechanizmusok egyensúlya dinamikusan változhat. A két aktivációs mintázat közötti eltérések véleményünk szerint els sorban a kóros állapotban spontán bekövetkez kompenzációs folyamatokkal kapcsolatosak. Jelen eredményeink a következ új megfigyeléseket tartalmazzák. 1. Az egészséges vestibularis rendszer m ködésében els ként igazoltuk a hippocampus részvételét a terület deaktivációjának kimutatásával. 2. Az irodalomban els ként írtuk le a nociceptív-visualis gátlás meglétét. 3. Megalkottuk azt a modellt, ahol a vestibularis és az extravestibularis elemek egymástól elkülöníthet k 4. Kimutattuk, hogy a hideg caloricus stimuláció tartalmaz extravestibularis elemeket is.

15 15 5. Igazoltuk a vestibularis ingerülettel legintenzívebben kapcsolatban lév core regio helyét. 6. El zetes megfigyeléseink alapján az acut vestibularis laesio modelljének a hideg caloricus stimuláció nem felel meg, mint ez az élettani válasz alapján feltételezhet lenne.

16 16 AZ ÉRTEKEZÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SAJÁT KÖZLEMÉNYEK: 1. Emri M., Kisely M., Lengyel Zs., Balkay L., Márián T., Mikó L., Berényi E., Sziklai I., Trón L., Tóth Á.: Cortical projection of peripheral vestibular signaling, J. Neurophysiol., 2003, (imprtint) IF: 3,15 2. Emri M., Bogner P., Balkay L., Tóth Á., Kisely M., Weisz J., Ádám Gy, Glaub T., Berecz R., Repa I.: [ 15 O]-butanol PET-vizsgálatok térbeli standardizálása szegmentált, T1-súlyozott MRI-felvételek segítségével. Orv. Hetil., 2002, 142, 21, Suppl. 3, Kisely M., Tóth Á., Emri M., Lemgyel Zs., Kálvin B., Horváth G., Trón L:, Bogner B., Sziklai I.: A vestibularis ingerület központi idegrendszeri feldolgozásának agyaktivációs vizsgálata pozitronemissziós tomográfiával. Orv. Hetil., 2000, 141, Kisely M., Tóth Á., Emri M., Lengyel Zs., Horváth G., Sziklai I., Trón L.: The effect of vestibular stimulation on the regional cerebral blood flow: Positron emission tomography study, 4 th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Berlin (Germany), May 13-18, 2000, Suppl., Editors: K. Jahnke, M Fischer, Monduzzi Editore, 2000 b, Kisely, M., Tóth, Á., Emri, M., Lengyel, ZS., Kálvin, B., Horváth, G., Trón, L., Bogner, B., Sziklai, I.: Verarbeitung vestibulärer Impulse im Zentralnerversystem. HNO., 2001, 49, (5), IF: 0,62 6. Kisely M., Emri M., Lengyel Zs., Kálvin B., Horváth G., Trón L., Mikó L., Sziklai I., Tóth Á.: Changes in brain activation caused by caloric stimulation in the case of cochleovestibular denervation PET study. Nucl. Med. Comm., 2002 a, 23, IF: 1,19 7. Kisely M., Tóth Á., Emri M., Lengyel Zs., Kálvin B., Horváth G., Bogner P., Szilkai I., Trón L.: Patológiás és indukált perifériás vestibularis egyensúlyzavar központi idegrendszeri hatása. Orv. Hetil., 2002 b, 143, 21, Suppl.3, Tóth Á., Lampé I., Kisely M.: A neuronitis vestibularis etiológiájáról Fül-orr-gégegyógy a, 37, Tóth Á., Kisely M., Lampé I.: A forgatásos reakciók paramétereinek változása neuronitis vestibularisban. Fül-orr-gégegyógy b, 37, Tóth Á., Kisely M., Lampé I.: Vestibular neuronitis reflected in rotatory test The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe, Monduzzi Editore Bologna, 1992, vol. I Tóth Á, Kisely M., Lampé I., Mahunka I: Neurontis vestibularis eigentümlichkeiten der thermischen Reaktionen,. Oto-Rhino-Laryngologica-Nova, 1993, 3,

17 Tóth, Á., Kisely, M., Répássy, G.: A proposal for introducing a modified vestibular index in neurology. Eur.Arch. Otorhinolaryngol., 1996, 253, IF: 0,459 A SZERZ KÖZLEMÉNYEINEK JEGYZÉKE 1. Csarkó P., Lampé I., Kisely M., Anwar F.: Fül-orr-gégészeti malignus tumorok halmozott családi el fordulásának esetei Fül-orr-gégegyógy. 33, (1987) 2. Tóth Á, Kincses Gy., Jókay I., Lázár J., Késmárki K., Kisely M., Farkas T.: Citosztatikus terápiával szerzett tapasztalataink Fül-orr-gégegyógy. 34, (1988) 3. Sz cs J., Mikó T., Kisely M., Lampé I.: A Melkersson-Rosenthal-Syndroma egy esete klinikánkon Fül-orr-gégegyógy. 35, (1989) 4. Tóth Á., Lampé I., Kisely M.: A neuronitis vestibularis etiológiájáról Fül-orr-gégegyógy. 37, (1991) 5. Kisely M., Gombi R., Tóth Á., Lampé I.: Rövid alternáló nystagmusrohamokat okozó kisagy-hídszögleti congenitalis cholesteatoma Fül-orr-gégegyógy. 37, (1991) 6. Tóth Á., Kisely M., Lampé I.: A verticalis nystagmusról két esetünk kapcsán Fül-orr-gégegyógy. 37, (1991) 7. Tóth Á., Kisely M., Lampé I.: A forgatásos reakciók paramétereinek változása neuronitis vestibularisban Fül-orr-gégegyógy. 37, (1991) 8. Á.Tóth., M. Kisely, I. Lampé: Spontan heilender vertikaler Nystagmus Otorhinolaringol Nova 1, (1991) 9. Lampé I., Kisely M., Pap U.: A t aspiráció szerepe a peritonsillaris tályog diagnosztikájában és terápiájában Fül-orr-gégegyógy. 38, (1992) 10. Á. Tóth, I. Lampé, M. Kisely, R. Gombi: Periodisch alternierender Nystagmus und kongenitalis cholesteatom Oto-Rhino-Laryngologica-Nova, 2, (1992) 11. Á. Tóth, M. Kisely, I. Lampé: Vestibular neuronitis reflected in rotatory test The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe, Monduzzi Editore Bologna, vol. I (1992) 12. I. Lampé, T. L. Rácz, L. Tóth, M. Kisely: Otoacustic emissions in normal and hearing impaired children

18 18 The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe Monduzzi Editore, Bologna, Vol. I., (1992) 13. Tóth Ágnes dr., Kisely Mihály dr., Lampé István dr., Mahunka Imréné dr.: Gyorsan gyógyuló betegség-e a neuronitis vestibularis? (A termikus reakciók sajátosságai) Fül-orr-gégegyógy. 39, (1993) 14. Kisely Mihály dr., Tóth Ágnes dr., Lampé István dr.: A vízzel és leveg vel történ caloricus ingerlés összehasonlítása Fül-orr-gégegyógy. 39, (1993) 15. Á. Tóth, M. Kisely, I. Lampé, I. Mahunka: Neurontis vestibularis eigentümlichkeiten der thermischen Reaktionen Oto-Rhino-Laryngologica-Nova, 3, (1993) 16. Tóth Ágnes dr., Kisely Mihály dr., Répássy Gábor dr.: Javaslat a módosított vestibularis index bevezetésére az otoneurológiában. A neuronitis vestibularis osztályozása. Fül-orr-gégegyógy. 41, (1995) 17. Tóth Á., Benk K., György I., Kisely M., Lampé I.: Szédüléses tünetekkel járó tágult aqueductus vestibularis syndroma Fül-orr-gégegyógy. 41, (1995) 18. Tóth Á., Kisely M., Répássy G.: A proposal for introducing a modified vestibular index in neurology Eur Arch Otorhinolaryngol 253, (1996) IF: 0, Tóth Á., Kisely M.: Vertigos betegek kezelése Betaserc-kel MOTESZ-Solvay Pharma tudományos pályázat II. díj dec Kisely M., Tóth Á., Répássy G.: The possibility of investigation of vestibulospinalsystem with CCG in children-normal values 3rdEuropean Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) Budapest (Hungary) jun Monduzzi Editore (1996) 21. Kisely M., Molnár L., Tóth Á., Répássy G.: Rostasejtben elhelyezked lövedék eltávolítása endoscoppal Fül-orr-gégegyógy. 42, (1996) 22. Kisely M., Pócs E, Sz cs J., Tóth Á., Répássy G., Nemes Z.,: Soliter fibrosus tumor el fordulása az orrüregben Fül-orr-gégegyógy. 42, (1996) 23. Kisely M. : Adenoid vegetáció- Adenotomia Háziorvos továbbképz szemle 3, (1998)

19 Tóth Á., Kisely M., Sziklai I.: A Romberg-próba kvantitatív kiértékelése posturographiával Fül-orr-gégegyógy. 45, (1999) 25. Kisely Mihály, Tóth Ágnes, Emri Miklós, Lengyel Zsolt, Kálvin Beáta, Horváth Géza, Trón Lajos, Bogner Péter, Sziklai István: A vestibularis ingerület központi idegrendszeri feldolgozásának agyaktivációs vizsgálata pozitronemissziós tomográfiával, Orvosi Hetilap 141, 52, (2000) 26. M. Kisely, Á. Tóth, M. Emri, Zs. Lengyel, G. Horváth, I. Sziklai, L. Trón: The effect of vestibular stimulation on the regional cerebral blood flow: Positron emission tomography study, 4 th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Berlin (Germany), May 13-18, 2000, Suppl., Editors: K. Jahnke, M Fischer, Monduzzi Editore, 42-53, (2000) 27. Répássy G., Hirschberg A., Rezek Ö., Kisely M., Tóth Á., Juhász A.: Supracricoid laterális gégeresectio a recessus piriformis rák kezelésére Fül-orr-gégegyógy. 46, (2000) 28. M. Kisely, Á. Tóth, M. Emri, Zs. Lengyel, B. Kálvin, G. Horváth, L. Trón, B. Bogner, I. Sziklai: Verarbeitung vestibulärer Impulse im Zentralnerversystem, HNO 49, 5, (2001) IF: 0, Kisely Mihály, Tóth Ágnes, Emri Miklós, Lengyel Zsolt, Kálvin Beáta, Horváth Géza, Bogner Péter, Sziklai István és Trón Lajos: Patológiás és indukált perifériás vestibularis egyensúlyzavar központi idegrendszeri hatása, Orvosi Hetilap 143, 21, suppl. 3, (2002) 30. Emri Miklós, Bogner Péter, Balkay László, Tóth Ágnes, Kisely Mihály, Weisz Júlia, Ádám György, Glaub Teodóra, Berecz Roland, Repa Imre: [ 15 O] butanol PET vizsgálatok térbeli standardizálása szegmentált, T1 súlyozott MRI felvételek segítségével, Orvosi Hetilap 143, 21, suppl. 3, (2002) 31. Mihály Kisely, Miklós Emri, Zsolt Lengyel, Beáta Kálvin, Géza Horváth, Lajos Trón, László Mikó, István Sziklai, Ágnes Tóth: Changes in brain activation caused by caloric stimulation in the case of cohleovestibular denervation PET study, Nuclear Medicine Communications 23, (2002) IF: 1, Miklós Emri, Mihály Kisely, Zsolt Lengyel, László Balkay, Teréz Márián, László Mikó, Ervin Berényi, István Szikilai, Lajos Trón, Ágnes Tóth.: Cortical projection of peripheral vestibular signaling, J. Neurophysiol (imprint) (2003) IF: 3,15

20 20 A SZERZ IDÉZHET ABSTRACTJAINAK JEGYZÉKE 1. M. Kisely, Á. Tóth, L. Balkay, M. Emri, Zs. Lengyel, J. Kollár, Sz. Szakáll Jr., L. Trón.: Positron emission tomographic examination of vestibular neuronitis patients. - abstract. Elektroencephalography and Clinical Neurophysiology 106-Suppl (1998) IF: 2,45 2. Á.Tóth., M. Kisely, I. Sziklai,: The role of postugraphy in the diagnostics of otoneurology Elektroencephalography and Clinical Neurophysiology 106-Suppl (1998) IF: 2,45 3. Kisely M., Tóth Á., Emri M., Lengyel Z., Horváth G., Sziklai I., Trón L.: The effect of vestibular stimulation to the regional cerebral blood flow: positron emission tomography study Laryngo-Rhino-Otologie 79, 1 Suppl., 146 (2000) IF: 0, Tóth Á., Kisely M., Valikovics A., Magyar T., Sziklai I.: The effect of vestibular stimulation on blood flow velocity in the middle cerebral artery Laryngo-Rhino-Otologie 79, 1 Suppl., 324 (2000) IF: 0, Kisely M., Tóth Á., Emri M., Trón L.: The changing of regional cerebral blood flow caused by caloric vestibular stimulation PET study Clinical neurophysiology 111, 1 Suppl. 119 (2000) IF: 2.45 A SZERZ EL ADÁSAINAK ÉS POSTEREINEK JEGYZÉKE 1. Kisely M., Rafic M.: A t aspiráció helye a peritonsillaris abscessus diagnosztikájában és terápiájában. DOTE Fül-Orr-Gégeklinika Tudományos Ülése, okt. 01. DAB Székház 2. Tóth Á. Kisely M., Lampé I.: A vestibularis neuronitisr l szerzett tapasztalataink (poster). Nemzetközi Neurootologiai és Equilibriometriai Társaság XVIII. Kongresszus, Ápr Budapest 3. Kisely M., Gombi R., Tóth Á., Lampé I.: Periodicus alternáló nystagmust okozó congenitalis cholesteatoma (poster). Nemzetközi Neurootologiai és Equilibriometriai Társaság XVIII. Kongresszus, 1991.ápr Budapest 4. M. Kisely, Á. Tóth, I. Lampé: Vestibular neoronitis reflected in rotatory test.

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció

Részletesebben

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája A központi idegrendszer funkcionális anatómiája Nyakas Csaba Az előadás anyaga kizárólag tanulmányi célra használható (1) Az idegrendszer szerveződése Agykéreg Bazális ganglionok Kisagy Agytörzs Gerincvelő

Részletesebben

Bevezetés a kognitív idegtudományba

Bevezetés a kognitív idegtudományba Bevezetés a kognitív idegtudományba Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Szédülés élmény. Vestibularis Proprioceptiv Opticus input (afferentatio) nem összehangolt, hanem egymásnak ellentmondó információkat szállít (Büki)

Szédülés élmény. Vestibularis Proprioceptiv Opticus input (afferentatio) nem összehangolt, hanem egymásnak ellentmondó információkat szállít (Büki) Szédülés élmény Vestibularis Proprioceptiv Opticus input (afferentatio) nem összehangolt, hanem egymásnak ellentmondó információkat szállít (Büki) Formái 1. Vertigo Systemás mozgás-élmény: forgás vagy

Részletesebben

Egyensúlyrendszeri betegségek. Perifériás arcidegbénulás. Fejfájás

Egyensúlyrendszeri betegségek. Perifériás arcidegbénulás. Fejfájás Egyensúlyrendszeri betegségek Perifériás arcidegbénulás Fejfájás Labyrinthus Egyensúlyideg Vestibularis magvak Vestibularis pályák vestibulocerebellaris vestibulospinalis vestibuloocularis Vestibuloreticularis

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Kolléga!

Meghívó. Tisztelt Kolléga! Meghívó Tisztelt Kolléga! Értesítem, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház 2012. április 13-14-én a PTE ÁOK Neurológiai és Fül-Orr-Gégészeti Klinika részvételével a tavalyi rendezvény sikerére és nagy érdeklődésre

Részletesebben

A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba

A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS JÓZSEF Programvezető: Prof. Dr. KISS ISTVÁN Témavezető: Dr. KOVÁCS ÁRPÁD PHD, MED HABIL

Részletesebben

MANUÁLIS TERÁPIA ALKALMAZÁSA CERVIKÁLIS SZÉDÜLÉSBEN

MANUÁLIS TERÁPIA ALKALMAZÁSA CERVIKÁLIS SZÉDÜLÉSBEN MANUÁLIS TERÁPIA ALKALMAZÁSA CERVIKÁLIS SZÉDÜLÉSBEN Dr. Ormos Gábor PhD ORFI Budapest 2014. 11. 14-15. A SZÉDÜLÉS AZ EGYIK LEGGYAKORIBB PANASZ Prevalencia: fiatal felnőttkorban 1,8% idős korban 30% (Sloane

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

CEREBROVASCULARIS BETEGSÉGEK OTONEUROLÓGIAI VONATKOZÁSAI

CEREBROVASCULARIS BETEGSÉGEK OTONEUROLÓGIAI VONATKOZÁSAI Ph. D Doktori értekezés tézisei CEREBROVASCULARIS BETEGSÉGEK OTONEUROLÓGIAI VONATKOZÁSAI DR. SZIRMAI ÁGNES Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Részletesebben

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika Gégerákok TNM beosztása Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika TNM History Pierre Denoix 1953 Publication of the "Uniform Technique for a Clinical

Részletesebben

A szédülő beteg vizsgálata. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28.

A szédülő beteg vizsgálata. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. A szédülő beteg vizsgálata Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. A szédülő beteg vizsgálata A diagnózis alapjai: I. részletes anamnézis II. fizikális vizsgálat III. eszközös diagnosztikai módszrek:

Részletesebben

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! 1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: 31. Vioforterápiás simpozium Szervező: Med & Life Studium Kft.; OSEI Helyszín: Budapest Időpont: 9/16/2006-9/16/2006

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

XII./1. fejezet: A fül daganata

XII./1. fejezet: A fül daganata XII./1. fejezet: A fül daganata XII./1.1. A külső fül daganatai XII./1.1.1. Praecancerosisok Cornu cutaneum Rendszerint idősebb egyének fülkagylóján képződik. 1. kép: Cornu cutaneum Keratoma senile Rendszerint

Részletesebben

III./14.2. Acusticus neurinoma

III./14.2. Acusticus neurinoma III./14.2. Acusticus neurinoma Pálos Györgyi A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az acusticus neurinoma tüneteit, illetve a betegség felismerésében és követésében fontos diagnosztikus és terápiás

Részletesebben

III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia. III./2.2.1.: Anatómiai alapok

III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia. III./2.2.1.: Anatómiai alapok III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia Ez az anyagrész az önálló fejfájások pathomechanizmusát foglalja össze. A tüneti fejfájások kóreredetét terjedelmi okokból nem tárgyaljuk. III./2.2.1.: Anatómiai

Részletesebben

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét. PhD vizsgakérdések 2012. április 11 1 Mi a szerepe a corpus geniculatum lateralé-nak a látásban? Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

III./12.3. A tudatzavarban szenvedő beteg ellátásának szempontjai

III./12.3. A tudatzavarban szenvedő beteg ellátásának szempontjai III./12.3. A tudatzavarban szenvedő beteg ellátásának szempontjai Súlyos (különösen a hipnoid) tudatzavarban szenvedő beteg ellátása halasztást nem tűr. Az értékelhető fizikális vizsgálatok sora limitált,

Részletesebben

Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28.

Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. Vesztibuláris rendszer neurofiziológiája: 5 alap szenzoros észlelés (Arisztotelész): 1. látás, 2.

Részletesebben

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM Mit tanulunk? Megismerkedünk idegrendszerünk alapvetı felépítésével. Hallunk az idegrendszer

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Zárójelentés A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Kutatásaink legfontosabb eredménye, hogy pszichofizikai, eseményhez kötött potenciálok (EKP) és funkcionális mágneses rezonancia

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE FOLYÓIRATBAN MEGJELENT IN EXTENSO KÖZLEMÉNY

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE FOLYÓIRATBAN MEGJELENT IN EXTENSO KÖZLEMÉNY PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE FOLYÓIRATBAN MEGJELENT IN EXTENSO KÖZLEMÉNY 1. Maráz K., Gorzó I., Olasz T., Kapros P.: Szövődményes periapicalis elváltozás konzervatív kezelése. Egy eset kapcsán a kalcium-hidroxidról.

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése PhD értekezés tézisei Dr. Reinitz László Zoltán

Részletesebben

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai Áttekintés Biofizika és orvostechnika alapjai Magátalakulások közben keletkező sugárzással alkotunk képet Képalkotás 3 A szervek működéséről, azaz a funkcióról nyújt információt Nukleáris képalkotás Szerkesztette:

Részletesebben

Vesztibuláris migrén Dr. Pusch Gabriella

Vesztibuláris migrén Dr. Pusch Gabriella Vesztibuláris migrén Dr. Pusch Gabriella PTE KK Neurológiai klinika 2017 Előzmény E. Liveing, On megrim: sick headache and some allied health disorders: a contribution to the pathology of nerve storms,

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja

A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Kalmár Zsuzsanna Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, az MTA Doktora, Prof.

Részletesebben

Szédülés. Magyar Tünde

Szédülés. Magyar Tünde Szédülés Magyar Tünde Szédülés A szédülés, mint forgó álmodozás (Schaffer) A szédülésen az objektív és szubjektív térviszonyok közötti diszkrepanciát értjük (Horányi) Szédülés élmény Vestibularis Proprioceptiv

Részletesebben

Kérdések és válaszok az influenzáról

Kérdések és válaszok az influenzáról Kérdések és válaszok az influenzáról Forrás: Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapja http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/pages/qa_seasonal_influenza.aspx

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

A mozgások supraspinalis szervezıdése

A mozgások supraspinalis szervezıdése A mozgások supraspinalis szervezıdése A motoros rendszer szervezıdése A motoros tevékenység elhatározása Asszociációs kéreg Basalis ganglionok Cerebellum Thalamus Sensoros információ TERV PROGRAM Primaer

Részletesebben

Dr. Kásler Miklós: A fej-nyaki tumorok epidemiológiája, incidenciája és mortalitása a nemzetközi adatok tükrében. Teendők, lehetőségek

Dr. Kásler Miklós: A fej-nyaki tumorok epidemiológiája, incidenciája és mortalitása a nemzetközi adatok tükrében. Teendők, lehetőségek ELŐZETES PROGRAM 2017. február 23. csütörtök Megnyitó 13.00-14.50 ONKOLÓGIAI AKTUALITÁSOK I. Plenáris előadások Üléselnök: Dr. Tamás László 13.00-13.25 Dr. Tamás László: A családorvosok és a szakrendelőben

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Dr. Árkosy Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

Szakmai ismertető ideg- gyógyász nyaki erek doppler ultrahang vizsgála- ta agyi keringésjavító infúziós kezelés természetgyógyászat

Szakmai ismertető ideg- gyógyász nyaki erek doppler ultrahang vizsgála- ta agyi keringésjavító infúziós kezelés természetgyógyászat Szakmai ismertető Kedves érdeklődők, betegek, tisztelt kollégák! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Pölös Krisztina vagyok,1969.08.29-én születtem Hódmezővásárhelyen, jelenleg is itt lakom.1993-ban

Részletesebben

A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN

A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN DE FOK Gyermekfogászat Készítette: Kiss Barbara V. évfolyam Témavezet Ő Dr. Alberth Márta, egyetemi docens Dr. Kovalecz

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé Szédülések diagnosztikája és kezelése Nagy Ferenc VI. érzék Békésy György 1961-ben orvosi Nobel-díjat kapott a belső fül, a csiga ingerlésének fizikai mechanizmusával kapcsolatos fölfedezéseiért. Szédülések

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

Egyes központi idegrendszeri funkciók agykérgi szabályozása

Egyes központi idegrendszeri funkciók agykérgi szabályozása Egyes központi idegrendszeri funkciók agykérgi szabályozása Az agykéreg funkciói - Specifikus érző működések hallás látás szomatoszenzoros működés Specifikus mozgató működések szomatomotoros koordináció

Részletesebben

A funkcionális MR kihívásai és lehetőségei gyermekkorban esetsorozat

A funkcionális MR kihívásai és lehetőségei gyermekkorban esetsorozat Szentágothai TK - Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont A funkcionális MR kihívásai és lehetőségei gyermekkorban esetsorozat 1 Kozák Lajos Rudolf, 1 SzabóÁdám, 2 HegyiMárta, 1 BarsiPéter, 1 RudasGábor 1

Részletesebben

A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció

A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció A vizeletürítés zavarai: diagnózis, kezelés, rehabilitáció dr. Péley Iván PTE ÁOK KK Idegsebészeti klinika Súlyos agykárosodottak rehabilitációs osztálya Forrás: az EüM szakmai irányelv neurogén eredetű

Részletesebben

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is

Részletesebben

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

Akut szédüléses kórképek. Matievics Vera SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, Szeged Noé Egészségközpont Szeged

Akut szédüléses kórképek. Matievics Vera SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, Szeged Noé Egészségközpont Szeged Akut szédüléses kórképek Matievics Vera SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, Szeged Noé Egészségközpont Szeged MI A SZÉDÜLÉS? prevalencia: -minden életkorban: 17% -80 éves kor felett:

Részletesebben

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs Az afázia neurológiai megközelítése Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs A kommunikáció anatómiája A kommunikáció = jelentés kódja Komplex / számos szint, nyelvek változatai: pl. olasz angol/ szintek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar SZEMÉLYES ADATOK Név DR. KONCZ ZSUZSA Cím 1135 Budapest Szent László út 80B. III/1. Mobil +36-30-9071895 E-mail koncz_zsuzsa@yahoo.com Állampolgárság MAGYAR Születési idő 1983. május 08. TANULMÁNYOK 2014.09.01-

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes Légzés 4. Légzésszabályozás Jenes Ágnes Spontán légzés: - idegi szabályzás - automatikus (híd, nyúltvelı) - akaratlagos (agykéreg) A légzés leáll, ha a gerincvelıt a n. phrenicus eredése felett átvágjuk.

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban.

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban. Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban. Gerincvelői shock A gerincvelő teljes harántsérülését követően alakul

Részletesebben

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE:

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE: Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal Humán szexuális válasz: interperszonális, vallási, szociális, pszichológiai és biológiai tényezők Szexuális izgalom (arousal): egy emelkedett

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Hadházi Dániel.

Hadházi Dániel. Hadházi Dániel hadhazi@mit.bme.hu Orvosi képdiagnosztika: Szerepe napjaink orvoslásában Képszegmentálás orvosi kontextusban Elvárások az adekvát szegmentálásokkal szemben Verifikáció és validáció lehetséges

Részletesebben

ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében

ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár

Részletesebben

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor László Tamás MD A hang, intenzitásától függően előidézhet Adaptációt, élettani jelenség a 70dB és annál

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Interjú Prof. Dr. Rigó Jánossal és Dr. Bokor Attila adjunktussal Az IME Az egészségügyi vezetők szaklapja két éve elindított nőgyógyászati rovatában a hazai

Részletesebben

VARÁZS LÉPCSŐ STROKE BETEGEK REHABILITÁCIÓJA DR CSIZMADIÁNÉ WENHARD MÓNIKA PAMOK NEUROLÓGIA

VARÁZS LÉPCSŐ STROKE BETEGEK REHABILITÁCIÓJA DR CSIZMADIÁNÉ WENHARD MÓNIKA PAMOK NEUROLÓGIA VARÁZS LÉPCSŐ STROKE BETEGEK REHABILITÁCIÓJA DR CSIZMADIÁNÉ WENHARD MÓNIKA PAMOK NEUROLÓGIA A cerebrovascularis betegségek (CVB) az 50. életév felett leggyakrabban előforduló neurológiai kórképek. Epidemiológiai

Részletesebben

MOTOROS KIVÁLTOTT VÁLASZ (MEP)

MOTOROS KIVÁLTOTT VÁLASZ (MEP) MOTOROS KIVÁLTOTT VÁLASZ (MEP) Pfund Zoltán PTE, Neurológiai Klinika 2011 Definíció MEP (Motor Evoked Potential) Motoros kiváltott válasz a corticospinalis pályák funkcionális állapotának vizsgálatára

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A GERINCVEL SUGÁRSÉRÜLÉSÉNEK PET-VIZSGÁLATA. készítette: Dr. Lengyel Zsolt

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A GERINCVEL SUGÁRSÉRÜLÉSÉNEK PET-VIZSGÁLATA. készítette: Dr. Lengyel Zsolt Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A GERINCVEL SUGÁRSÉRÜLÉSÉNEK PET-VIZSGÁLATA készítette: Dr. Lengyel Zsolt Pozitronemissziós Tomográf Centrum Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

Halláscsökkenések diagnosztikája és terápiás lehetőségek

Halláscsökkenések diagnosztikája és terápiás lehetőségek Halláscsökkenések diagnosztikája és terápiás lehetőségek Matievics Vera, Arany Tünde SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, Szeged Noé Egészségközpont Szeged AUDIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKA -szubjektív

Részletesebben

Kerékpáros ruházati kisokos. avagy. Hogyan öltözzünk kerékpározáshoz?

Kerékpáros ruházati kisokos. avagy. Hogyan öltözzünk kerékpározáshoz? Kerékpáros ruházati kisokos avagy Hogyan öltözzünk kerékpározáshoz? Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Hogyan működik a hőháztartásunk?...3 Ruházkodási ismeretek...4 Ruhatárunk darabjai...7 1, Fejrevalók...7

Részletesebben

A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer

A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer A magatartási válasz A külső vagy belső környezetből származó ingerekre adott komplex (szomatikus, vegetatív, endokrin) válaszreakció A magatartási választ

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2012. április 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2012. április 18. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN

TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN Monika Béres 1,3 *, Attila Forgács 2,3, Ervin Berényi 1, László Balkay 3 1 DEBRECENI EGYETEM, ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet, Radiológia Nem Önálló

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Opponensi vélemény. Dr Tajti János A migrén kórfolyamatának vizsgálata című MTA doktori pályázatáról

Opponensi vélemény. Dr Tajti János A migrén kórfolyamatának vizsgálata című MTA doktori pályázatáról Pécs, 2016. szeptember 21. Opponensi vélemény Dr Tajti János A migrén kórfolyamatának vizsgálata című MTA doktori pályázatáról A szerző 159 oldalas doktori pályázatot nyújtott be, mely 18 közleményen alapul,

Részletesebben

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013 NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013 LOKALIZÁCIÓS ALAPSÉMA Tünetek Centrális Perifériás Agy Gerincvelő Ideg Izom ANAMNÉZIS, FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT Anamnézis (kezesség) Jelen

Részletesebben

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás Az emberi test 23. Megnyílik a világ A látás Ne csak nézd! Miért nevezik világtalannak a nem látókat? 23.1. Az emberi szem 23.2. A szem helyzete a koponyában szemgolyó köt hártya könnymirigy könnycsatorna

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. május 15.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. május 15. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet?

Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet? Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet? Prof. Dmitrij Medvegyev A Triomed OOO céggel szorosan együttműködő Szentpétervári Nemzeti Egészség Intézet tanszékvezetője, doktora az orvosi pszichofiziológiának

Részletesebben

Tanfolyam adatlap. Szemeszter 2012.I.félév Jelleg. Dr. Küstel Marianna egyetemi docens

Tanfolyam adatlap. Szemeszter 2012.I.félév Jelleg. Dr. Küstel Marianna egyetemi docens Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Célcsoport SE- TK/2012.I./00073 Szemeszter 2012.I.félév Jelleg Kötelezően választható Négyhetes kötelező fül-orr-gégészeti szakvizsga

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK Dr. Nagy Ferenc Kaposi Mór M r Oktató Kórház, Neurológiai Osztály Dr. Pfund Zoltán PTE, Neurológiai Klinika Klinikai Neurofiziológiai továbbk bbképzés, PécsP 2011

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19.

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19. 10. Jubileumi Kongresszusa Táplálásterápia - Posztgraduális képzés 2015. április 17. 2015. április 17. (péntek) 8.00 10.00 Regisztráció 10.00 12.30 Táplálásterápia Posztgraduális képzés Üléselnök: Pák

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? A diagnózis főként klinikai tünetek alapján állítható fel. 1-5 év is eltelhet,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 023 600 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 023 600 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL Termék kódja : 0890 023 600 MSDS-Identcode : 10034497 1.2 Az

Részletesebben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben EMG-ENG ENG és s kiváltott válasz v vizsgálatok helye és s szerepe a neurológiai betegségekben gekben Dr. Pfund Zoltán, PhD PTE Neurológiai Klinika DIAGNOSZTIKUS ALAPKÉRD RDÉS Tünetek Centrális Periféri

Részletesebben

Percepció. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Percepció. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Percepció Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial

Részletesebben

Dr. Magyar Tünde: Szédülés

Dr. Magyar Tünde: Szédülés Dr. Magyar Tünde: Szédülés A szédülés, mint forgó álmozgás (Schaffer) A szédülésen az objektív és szubjektív térviszonyok közötti diszkrepanciát értjük (Horányi) Szédülés élmény Vestibularis Proprioceptiv

Részletesebben