ÍRMONDÓ OLVASÓ TISZTELT LVASÓ! július IX. évfolyam 3.szám TARTALOM SEMMELWEIS ÜNNEPSÉG 2009 PERINATALIS INTENZÍV CENTRUM AVATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÍRMONDÓ OLVASÓ TISZTELT LVASÓ! 2009. július IX. évfolyam 3.szám TARTALOM SEMMELWEIS ÜNNEPSÉG 2009 PERINATALIS INTENZÍV CENTRUM AVATÁSA"

Átírás

1 2009. VAS JÚLIUS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT TISZTELT OLVASÓ LVASÓ! július IX. évfolyam 3.szám ÍRMONDÓ Csak remélni tudtuk, hogy a április 1-jétıl bevezetett új finanszírozási rendszer és az adórendszer változásai együttesen elviselhetı bevételkiesést jelentenek kórházunknak. Sajnos csalódnunk kellett, mert az átlagos havi bevételt tekintve júliusban már 70 millió forintos hiányt kell elszenvednünk. Ez az év második felében több mint 400 millió forintos forráskivonást jelent, vagyis a következı 2010-es esztendıben ennek kétszerese várható. Ezt a problémát a kórház vezetésének kezelni kell, s nem történhet meg, hogy a Zrt csıdbe jusson. Sok választási lehetıségünk nincs, minden költséghelyen rendkívül szőkösek a pénzügyi források. Több kórház a létszámcsökkentésben látja a megoldást. Mi ezen már túlestünk, orvosi és ágymelletti szakdolgozói létszámunk tovább már nem csökkenthetı. Azt viszont látjuk, hogy az asszisztensi munkaterületen vannak jónéhányan, akik nem töltik ki a napi nyolc órás munkaidıt. Esetükben meggondolandó a hatórás munkanapra történı áttérés. Az is biztos, hogy a kórház a jelenlegi takarítói létszámot nem képes eltartani. Tehát felmerülhet a takarítás kiszervezése, vállalkozásba adása, ha lesz olyan szolgáltató, aki ezt a munkát olcsóbban, költséghatékonyabban tudja elvégezni. Sajnos le kell mondani a jövıben a természetbeni juttatásokról, a jutalmakról. Ez az elmúlt évben 500 millió forintot tett ki. A jövıben be kell érnünk a havi juttatásokkal, amelybe természetesen beleértjük az alapbéren túl a különbözı pótlékokat is, de ezen túli kifizetésekre nem lesz lehetısége a kórház vezetésének. Bár az idén is elkezdtük a cafetériaában történı kifizetéseket, s eddig személyenként 18 ezer forintot fizettünk ki élelmiszerjegyben, forintot pedig kisértékő tárgyi eszköz vásárlási utalványban. Ez 60 millió forintos többletjövedelmet jelentett a kórház kollektívájának. A cafetéria jövıbeni megadóztatása miatt viszont ezt a jövedelemforrást is meg kell szüntetni, bár az idei költségvetésbıl a továbbiakban már forrás sem lenne rá. Természetesen a kiadások csökkentésének más lehetıségei is felmerülnek. Sokan azt mondják, hogy a fejlesztésekre nem kellene egy forintot sem költeni a kórháznak. Ez a gondolkodás a kórház vesztéhez vezethet. Ha az adott szakmára vonatkozó mőszerekkel nem rendelkezünk, veszélybe kerül az illetı osztály mőködése. Az országban nem egy kórházban függesztettek fel olyan szakmákat, amelyeknek nincs meg a minimumfeltétele. És ez nyilván azt is jelenti, hogy az adott szakmákban dolgozók esetleg az utcára kerülnek. Sokan mutogatnak a tulajdonos megyei önkormányzatra. Viszont tudni kell, hogy az önkormányzatoknak nincs egészségügyi fejlesztésre fordítható állami támogatásuk. Ennek ellenére a Vas Megyei Közgyőlés az elmúlt néhány évben kb. 1 milliárd forintot fordított a Markusovszky Kórház mőszerfejlesztéseire. Sıt a megyei közgyőlés a jövıben is támogatni fogja kórházunkat június 26-án a testület olyan határozatot hozott, hogy a Markusovszky Kórház Európai Uniós pályázatainak önrészét át fogja vállalni, a maximálisan elnyerhetı összeg 12 milliárd forint, amelynek önrésze 1,3-1,5 milliárd forintot tesz ki. Természetesen ez a pályázati összeg csak a legoptimálisabb esetben szerezhetı meg, de mi azon leszünk, hogy rajtunk ne múljon a lehetséges maximális összeg elnyerése. Tisztelt Olvasó! Természetesen a pénzügyi helyzet felvázolásával nem az a szándékom, hogy az ördögöt a falra fessem, s nem indokolatlanul kiabálom azt, hogy Segítség! Jön a farkas! Mert ahogy a mesében is van, ha az ember ezt egyszer-kétszer indokolatlanul eljátssza, és amikor valóban jön a farkas, akkor senki sem veszi már komolyan, senki sem fog segíteni. Tehát egészen határozottan mondom, hogy most valóban jön a farkas. TARTALOM SEMMELWEIS ÜNNEPSÉG 2009 PERINATALIS INTENZÍV CENTRUM AVATÁSA BEMUTATKOZNAK: DR. SCHNEIDER FERENC, DR. LAKNER LILLA, DR. KLIMENT EDIT MODERN DIAGNOSZTIKA A SZEMÉSZETBEN KÉPES SZEMORVOSI BESZÉD H1N1 - AZ ÚJ INFLUENZA VILÁGJÁRVÁNY AZ ALKALMAZOTTI TANÁCS EGY ÉVES MŐKÖDÉSÉRİL A GYERMEKGYÓGYÁSZOK TUDOMÁNYOS ÉLETÉBİL BÁBAFONÓ RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS PROGRAM POSTALÁDÁNKBÓL

2 SEMMELWEIS EMLÉKÜNNEPÉLY Dr. Lakner László elnök-vezérigazgató fıorvos A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt június 29-én ünnepség keretében emlékezett meg Semmelweis Ignácról, az anyák megmentıjérıl. Prof. Salamon Antal köszöntıjét követıen Dr. Kıfalvi István orvosigazgató mondott ünnepi beszédet, amelyben méltatta a nagy orvoselıd tevékenységét, példamutató orvosi pályáját. A hagyományoknak megfelelıen az emlékünnepélyen kerültek átadásra a kórházi elismerések. Az elismeréseket Dr. Lakner László elnök-vezérigazgató fıorvos mellett Dr. Kıfalvi István orvosigazgató, Csuka Lajosné gazdasági igazgató, Molnár Erzsébet ápolási igazgató, Dr. Radnai Endre, a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, valamint Horváthné Stukics Erzsébet, a Vas Megyei Közgyőlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának elnöke, az Alapítvány Kuratóriumának titkára adták át. Az Év Orvosa elismerı címet Dr. Schneider Ferenc, az Infektológiai Osztály osztályvezetı fıorvosa kapta meg. A Kórház Kiváló Orvosa elismerésben részesültek Dr. Dankovics Zsófia, az Onkoradiológiai Osztály szakorvosa, Dr. Horváth Ágnes, a Neurológiai Osztály EEG Diagnosztikai és Epilepszia Centrum vezetı fıorvosa, Dr. Horváth István, a Traumatológiai Osztály fıorvosa, Dr. Kókai Károly, a Rehabilitációs Osztály Szentgotthárd fıorvosa, valamint Dr. Plander Márk, a Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztály szakorvosa. A Kórház Kiváló Szakdolgozója címben Farkasné Vámos Zsuzsanna, a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály védınıje, Maga Ilona, a Bırgyógyászati Osztály ápolója, Mészárosné Düh Mónika, az Onkoradiológiai Osztály onkológiai szakápolója, Papp Béláné, az Ideg- és Gerincsebészeti Osztály OKJ-s ápolója, valamint Tóth Mártonné, a Rehabilitációs Osztály Szentgotthárd vezetı gyógytornásza részesült. A Kórház Kiváló Dolgozója lett Gömbös Csabáné, a Pénzügyi és Számviteli Osztály ügyintézıje, Németh Lászlóné, a Munka-Bérügyi és Humánpolitikai Osztály osztályvezetı-helyettese, Vincze Tamásné, a Logisztikai Osztály elıadója, Baranyai Gyuláné, az Eurest Kft konyhai dolgozója, valamint Boda István, a Vasber Zrt épületvillamossági szerelıje. A Kórház Címzetes Fıorvosa címet Dr. Bírosz Béla szombathelyi háziorvos, Dr. Halász Ernı szombathelyi házi gyermekszakorvos és Dr. Hollósy Melitta Orsolya, a Vas Megyei Rendırfıkapitányság belgyógyász szakorvosa kapták meg. Vezérigazgatói Dicséretben részesült Dr. Pál Eszter, a Neurológiai Osztály szakorvosa, Dr. Telegdy Enikı, a Bırgyógyászati Osztály osztályvezetı fıorvosa, Dr. Balogh Márta, a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály gasztroenterológiai profilvezetı fıorvosa, Komláti Józsefné, a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály csecsemı-gyermekápolója, Horváth Józsefné, a Pszichiátriai Osztály ápolója, Kiricsi Andrásné, a Logisztikai Osztály elıadója, Pál Sándorné, a Szervezési és Jogi Osztály titkárnıje, Poór Gyula, az Orvosi Mőszertechnikai Csoport orvosi mőszertechnikusa, Pulainé Bencik Tímea, a Munka-Bérügyi és Humánpolitikai Osztály humánpolitikai csoportvezetıje, valamint Varga Tünde, a Pénzügyi és Számviteli Osztály számviteli nyilvántartója. Dr. Tiroler Zoltánné Elismerı Oklevélben részesült 2 Hencsey János és Horváth Zoltán, a Gondnoksági Szolgálat betanított munkásai, Horváthné Bokor Valéria, a Neurológiai Osztály takarítója, valamint Kiss Zsolt, a Sürgısségi Ambulancia betegkísérıje. Az Ápolók Nemzetközi Napján egészségügyi miniszteri kitüntetésben részesült Krajczár Ferencné és Gombásné Judt Magdolna osztályvezetı ápolók jutalmat kaptak. Ajándéktárgy jutalomban részesült Dr. Pánykó Éva ny. urológus fıorvos, aki elızıleg a Vas Megyei Közgyőlés Elnökének Emlékérmét kapta meg. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerı Oklevelét Gáspár Éva és Palatin Józsefné ápolók vették át Gombásné Judt Magdolna megyei elnöktıl, amelyhez a kórház vezetése biztosította a pénzjutalmat. Fıorvosi elıléptetésben részesült Dr. Bokor Anita, az Onkoradiológiai Osztály és Dr. Liszt Attila, a Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály adjunktusa. Adjunktusi címet kapott Dr. Al-Aamri Khalil, az Általános és Érsebészeti Osztály, Dr. Dankovics Zsófia, az Onkoradiológiai Osztály és Dr. Kliment Edit, a Pszichiátriai Osztály Felnıtt Pszichiátriai Gondozójának szakorvosa. Osztályvezetı fıorvosi kinevezést kapott Dr. Lakner Lilla, a Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály, valamint osztályvezetı fıorvosi megbízást kapott Dr. Vadon István a Traumatológiai Osztály élére. Dr. Schneider Ferenc megbízást kapott a kórházi higiénés fıorvosi feladatok ellátására. Gondozóvezetıi kinevezést kapott Dr. Kliment Edit a Pszichiátriai Osztály Felnıtt Pszichiátriai Gondozójában. ÜNNEPI BESZÉD Dr. Kıfalvi István orvosigazgató Tisztelt Ünneplı Közönség! Hölgyeim és Uraim! Nemrég ünnepeltük Markusovszky Lajost, kórházunk névadóját, most pedig egy másik nagy magyar orvosegyéniség elıtt tisztelgünk. Semmelweis és Markusovszky élete szorosan egymás mellett haladt, hiszen barátok és küzdıtársak voltak. Mindketten konzekvensek voltak a tudományos szemléletben. Mindkettıjüket a tiszta etikai felfogás és a betegekért való tenniakarás vezérelte. Markusovszky így jellemezte Semmelweist: élete törekvésének fı, szinte egyedüli célja a tudomány volt, melynek, valamint egyetemünk haladásának ügyét felkarolni mindig készen állott, megtevén erejéhez képest mindazt, mire mint ember, orvos, tanár és e hazának polgára kötelezve volt. De ki is volt az orvostudomány egyik legnagyobb úttörıje, az orvosi szemlélet átformálója, az anyák megmentıje? Semmelweis Ignác Fülöp július 1-jén egy budai polgárjogot szerzett jómódú főszerkereskedı és a gazdag kocsigyártó leánya ötödik gyermekeként látta meg a napvilágot. A nyugodt családi háttérnek is köszönhetıen Ignác gyermekkora kiegyensúlyozott volt. Okos és szorgalmas gyermekként tartották számon. Orvosi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte, és május 21-én avatták doktorrá Bécsben. Még ugyanebben az évben sebész-, majd szülészmesteri oklevelet szerez, továbbá látogatja Skoda belgyógyászati elıadásait és Rokitansky boncolási gyakorlatait. Megpályázza és elnyeri a

3 tanársegédi állást Klein professzor Szülészeti Klinikáján az Allgemeines Krankenhausban. Ott figyelt fel arra, hogy a Klinikán a szülés után az anyák jó része magas lázzal járó ún. gyermekágyi lázba hal bele. Bár a legtöbb nı otthon szült, de azoknál, akiknek kórházba kellett menniük szegénység, házasságon kívüli terhesség, vagy szülési komplikációk miatt, a halálozási arány elérte a százalékot. Elhunyt barátja, Kolletschka boncjegyzıkönyvét tanulmányozva rájön, hogy a patológus halálát ugyanaz a betegség okozta, mint ami a gyermekágyi lázat. Felismeri, hogy a gyermekágyi lázat az orvostanhallgatók idézik elı azzal, hogy boncolás után kézfertıtlenítés nélkül mennek át a szülészeti osztályra megvizsgálni a gyermekágyas anyákat. Ezidáig senki sem ismerte fel a szülészeti higiénia fontosságát. Semmelweis rájött, hogy a gyemekágyi láz nem önálló kórkép, hanem fertızés és vérmérgezés. Ettıl kezdve a legfıbb célja a betegség megelızése és leküzdése volt. Az akkori szakirodalom a gyermekágyi lázat nem tekintette ismeretlen etiológiájú betegségnek. Ám sem a betegség lényegét, sem a védekezés hatékony módszerét nem ismerték. Sokak szerint Semmelweisé csak egy újabb elmélet volt a sok közül. Csak Rokitansky, Skoda és Hebra támogatta Semmelweist, sıt biztatták, hogy publikálja felfedezését. Semmelweis azonban húzódozott az írástól, és végül barátai írtak egy-egy rövid közleményt. Semmelweis csak 14 évvel késıbb 1861-ben írta meg német nyelvő könyvét A gyermekágyi láz etiológiája, magyarázata és megelızése címmel, melybıl azonban alig kelt el néhány példány. Markusovszky november 20-án akadémiai székfoglalójában így méltatja Semmelweis felfedezését: Valóban zseniális és elfogulatlan észlelı s szabatos természettudományi búvárlat kivántatott ahhoz, hogy a sebzésbe felvett hullamérgezés után egy évvel meghalt Kolletschka tanár boncvizsgálatának eredményébıl azon merész gondolatra jöjjön a szerencsés búvár, miszerint azon betegség, amelyben a tanár meghalt, és az, amelyben a gyermekágyasok rakásra halnak, egy és ugyanaz, ti. hullaméreg vagy más rothadó állati anyag felszívódása Semmelweis kötelezi az orvosokat, az orvostanhallgatókat, továbbá az ápolószemélyzetet a szülészeti osztályokra történı belépés elıtti és egyes betegek vizsgálata közötti klórozott vizes kézmosásra. Ez az eljárás éppen egyszerőségében volt nagyszerő, ezért váltott ki sokakban kételkedést. Ám vitathatatlan, hogy korszakalkotó az orvostudományban és elıfutára a sebészi aszeptikus elvnek. Ez nem egyszerően csak a véletlen mőve volt, hanem a logika diadala, a szenvedık iránti mély empátiával társulva. Az 1848-as bécsi forradalom idején Semmelweis több társával együtt nemzetırként jelentıs részt vállalt az eseményekben. A forradalom bukása után Klein professzor és elvbarátai szellemi hadjáratot folytattak ellene. Ez döntı hatással volt sorsának további alakulására ben még elıadásokat tartott Bécsben, majd megkapta a magántanári megbízást, de Bécset meg nem értésének színhelyét öt nappal a magántanári oklevél kézbevétele után elhagyta októberében Pestre költözött, és a következı 6 évben a Szent Rókus Kórházban dolgozott. Elsısorban Balassa János sebészprofesszor baráti köre és az ott folyó eszmecserék adtak neki lelki vigaszt. Megélhetése érdekében magángyakorlatot is folytatnia kellett. Megpályázta a prágai bábaiskola tanári állását is, ezt azonban a cseh nyelvtudás hiánya miatt nem kaphatta meg augusztus 27-én több pályázó közül kinevezték a Pesti Egyetem Szülészeti Tanszékének élére. Bár itt is sok nehézséggel kellett szembenéznie, ám céltudatos tevékenysége hatására a pesti klinikán csaknem teljesen megszőnt a gyermekágyi láz. Idıközben Klein halálával megüresedett a bécsi szülészeti tanszék, azonban az állásra Semmelweist nem is jelölték. Viszont a Zürichi egyetem meghívta a megüresedett szülészeti tanszékre, ám ezt ı utasítja vissza ben feleségül vette a jómódú szalagkereskedı húszéves leányát, Weidenhoffer Máriát. A házasságból 5 gyermeke született, de csak 3 érte meg a felnıttkort. A hagyományos elképzeléseket nem tudta megrendíteni. Sajnos még Virchow, a híres patológus is elvetette felfedezését. Semmelweis úgynevezett Nyílt levelek publikálásával próbálta meggyızni az elméletében kételkedıket. Ellenfeleinek egyre kíméletlenebb támadása miatt 1863-ban testileg és lelkileg is megtörik. Felesége elıször gyógyulást remélve otthon kezeltette, de mivel zavartsága fokozódott, 1865-ben a bécsi elmegyógyintézetbe vitték. Ám alig kétheti ápolás után, augusztus 13-án meghalt. Halálát valójában általános vérmérgezés okozta. A schwelzi temetıben temették el, majd három évvel késıbb a Kerepesi temetıbe, a családi sírboltba helyezték át. Hamvait halálának századik évfordulóján szülıháza kertjébe helyezték örök nyugalomra. A halálát követı évtized elsı felében tanai valóban nem jutottak teljesen érvényre, de tanítványai Fleischer, Kreutzer, Báthory, Spányik, Kézmárszky ismerték és követték tanításait, sıt írásban is hitet tettek mellette. Igazán azonban az 1882-ben megjelent Hegar által írt Semmelweis életrajz mint a nemzetközi elismerés megnyilvánulása ébresztette fel a magyar orvostársadalmat. Elméletét késıbb elfogadta az orvostudomány. Joseph Lister a modern antiszepszis atyja így vélekedett Semmelweisrıl: A legnagyobb elismeréssel gondolok rá és munkásságára, de örömmel tölt el, hogy végül megkapta a neki járó tiszteletet. Semmelweis munkássága egyben azt is bizonyítja, hogy az igazság felismerése önmagában nem elegendı, és sok esetben könnyebb, mint meggyızni róla a kortársakat. Ezt erısíti meg Behring, a híres bakteriológus, az immunológia megalapítójának megjegyzése is: A gyógyászat fejlıdésének minden idıben két akadálya van, a tekintélyek és a rendszerek. Ambró János aki az egyik legjelentısebb követıje volt Semmelweisnek, s fordulópontot hozott következetes harcával Semmelweis megítélésében, valamint munkássága nagy lendületet adott Semmelweis tanainak hazai elismerésében miután 1873-ban a pozsonyi bábaképzı intézet igazgatójává nevezték ki, megnyitóbeszédében a következıket mondja: Áldott legyen a nagy alak szelleme, mert az összes emberiség védangyalaként tekinthetı, mely közvetve már idáig is több drága emberéletet mentett meg, mint amennyit a dúló harcok elpusztítani képesek valának. Ambró beszéde végén a programját így sommázza: A gyermekágyi láz profilaxisának tételeit oly áthághatatlan törvénynek kell tekinteni, mint a 10 parancsolat Ötödikét: Ne Ölj.. mert öl az, aki ezt nem teljesíti. Jelenben a tudatlanság ez irányban mentségül nem szolgálhat Ez intézetben az érintett elvek lesznek irányadók. Küzdelmes élet, tragikus sors, méltatlan halál. Nagy volt, mint orvos és mint tudós, de talán legnagyobb volt, mint ember. Az empátia s a humánum segítette hozzá és vezette el felfedezéséhez. Tanítása maradandó kincsünk, mint tudományos tétel megdönthetetlen, mint gyakorlati tétel százezrek életének megmentését jelenti. 3

4 AZ ÉV ORVOSA Dr. Schneider Ferenc osztályvezetı fıorvos Infektológiai Osztály A KÓRHÁZ KIVÁLÓ ORVOSA Dr. Dankovics Zsófia szakorvos Onkoradiológiai Osztály A KÓRHÁZ KIVÁLÓ ORVOSA Dr. Kókai Károly fıorvos Rehabilitációs Osztály Szentgotthárd A KÓRHÁZ KIVÁLÓ ORVOSA Dr. Horváth Ágnes vezetı fıorvos Neurológiai Osztály EEG Diagnosztikai és Epilepszia Centrum A KÓRHÁZ KIVÁLÓ ORVOSA Dr. Plander Márk szakorvos Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztály A KÓRHÁZ KIVÁLÓ SZAKDOLGOZÓJA Farkasné Vámos Zsuzsanna védını Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály A KÓRHÁZ KIVÁLÓ SZAKDOLGOZÓJA Maga Ilona ápoló Bırgyógyászati Osztály A KÓRHÁZ KIVÁLÓ SZAKDOLGOZÓJA Mészárosné Düh Mónika onkológiai szakápoló Onkoradiológiai Osztály A KÓRHÁZ KIVÁLÓ SZAKDOLGOZÓJA Papp Béláné OKJ-s ápoló Ideg- és Gerincsebészeti Osztály A KÓRHÁZ KIVÁLÓ SZAKDOLGOZÓJA Tóth Mártonné vezetı gyógytornász Rehabilitációs Osztály Szentgotthárd A KÓRHÁZ KIVÁLÓ DOLGOZÓJA Gömbös Csabáné pénzügyi ügyintézı Pénzügyi és Számviteli Osztály A KÓRHÁZ KIVÁLÓ DOLGOZÓJA Németh Lászlóné osztályvezetı helyettes Munka-Bérügyi és Humánpolitikai Osztály 4

5 A KÓRHÁZ KIVÁLÓ DOLGOZÓJA Vincze Tamásné elıadó Logisztikai Osztály A KÓRHÁZ KIVÁLÓ DOLGOZÓJA Baranyai Gyuláné konyhai dolgozó EUREST Kft A KÓRHÁZ KIVÁLÓ DOLGOZÓJA Boda István villanyszerelı VASBER Kft Dr. Pál Eszter szakorvos Neurológiai Osztály Dr. Telegdy Enikı osztályvezetı fıorvos Bırgyógyászati Osztály Dr. Balogh Márta fıorvos Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály Komláti Józsefné csecsemı- gyermekápoló Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály Horváth Józsefné ápoló Pszichiátriai Osztály Kiricsi Andrásné elıadó Logisztikai Osztály Pál Sándorné titkárnı Titkárság Poór Gyula orvosi mőszertechnikus Orvosi Mőszertechnikai Csoport 5 Pulainé Bencik Tímea humánpolitikai csoportvezetı Munka-Bérügyi és Humánpolitikai Osztály

6 Varga Tünde számviteli nyilvántartó Pénzügyi és Számviteli Osztály TIROLER ZOLTÁNÉ ELISMERİ OKLEVÉL Hencsey János betanított munkás Gondnoksági Szolgálat CÍMZETES KÓRHÁZI FİORVOS Dr. Birosz Béla háziorvos Szombathely CÍMZETES KÓRHÁZI FİORVOS Dr. Halász Ernı házi gyermekszakorvos Szombathely TIROLER ZOLTÁNÉ ELISMERİ OKLEVÉL Horváthné Bokor Valéria takarító Neurológiai Osztály TIROLER ZOLTÁNÉ ELISMERİ OKLEVÉL Horváth Zoltán betanított munkás Gondnoksági Szolgálat CÍMZETES KÓRHÁZI FİORVOS Dr. Hollósy Melitta Orsolya belgyógyász szakorvos Szombathely TIROLER ZOLTÁNÉ ELISMERİ OKLEVÉL Kiss Zsolt betegkísérı Sürgısségi Ambulancia Perinatalis Intenzív Centrum avatása Dr. Lakner László elnök-vezérigazgató fıorvos meg. A kardiológiai és a gasztroenterológiai ambulancia ultrahang-készüléket kapott, utóbbi osztály enteroszkópos eszközparkja minden évben fejlesztésre került. Megkezdıdött a Központi Mőtıszolgálat kézimőszereinek cseréje, folyamatosan újult meg a Szentgotthárdi Rehabilitációs Osztály, valamint a Fizioterápiás Osztály eszközparkja. Ezekbıl a pénzekbıl biztosítani lehetett a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály intenzív részlegének mőködéséhez szükséges lélegeztetıgépeket, monito- A Semmelweis Emlékünnepséget követıen került sor a 120 millió forint összegért felújított Perinatalis Intenzív Centrum (PIC) avatására. Dr. Lakner László elnök-vezérigazgató fıorvos köszöntıjében szólt az elızı évek kórházi fejlesztéseirıl ben közel 1 milliárd forintos mőszerfejlesztésre került sor, amelynek több mint fele a Sürgısségi Tömb mőszerberuházását tette lehetıvé. Ez az összeg nagyrészt állami címzett támogatásból származott, de a Vas Megyei Önkormányzat és a megyei kórház maga is hozzájárult a sürgısségi ellátás mőszerfeltételeinek megteremtéséhez. Ezen túl több olyan mőszerfejlesztési program is elkezdıdött, amelynek a költségét némi állami támogatás mellett a megyei önkormányzat és a kórház maga biztosította ban a mőszerfejlesztések 900 millió forintba kerültek, s ebbıl közel 600 millió forintot a Vas Megyei Önkormányzat vállalt át, és csak a többi terhelte a kórházat ben ezidáig a kórház mőszerre fordított költsége 210 millió forint. Az elmúlt 3 évben megtörtént valamennyi mőtıasztal, mőtılámpa cseréje, az Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály altató- és lélegeztetıgép mőszerparkja teljesen megújult, s mellette az osztály új az intenzív betegellátáshoz szükséges betegágyakat kapott. A Központi Radiológiai Osztály rtg- és ultrahang-gépparkja szintén megújult, s az országban az elsık között 3 Teslás MR-készülékeket beruházása történt Dr. Lakner László köszöntıjét mondja 6

7 részleget. Biztosította a kórház vezetését és kollektíváját, hogy a megyei közgyőlés anyagilag is mindig ott fog lenni a kórházi fejlesztések mögött. Bejelentette, hogy a Vas Megyei Közgyőlés június 26-i döntése alapján az EU-s pályázatok önrészét teljesen felvállalja az önkormányzat, amely a legoptimálisabb esetben 1,5 milliárd forint is lehet. A többi már csak a kórház vezetésén múlik, hogy valójában milyen sikeres lesz a pályázatok során. Majthényi László is megköszönte az adományozóknak az ünnepség során jelképesen átadásra kerülı faanyagot, és a valóságban is átvételre kerülı inkubátorokat. Ezt követıen Fekete Lajos és Prof. Dr. Oroszlán György, a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezetı fıorvosa közösen leplezték le azt a réztáblát a PIC bejáratánál, amely a Falco Zrt adományát örökíti meg. Vécsey László szintén átadta az inkubátorokat, majd az osztály adományfáján az adományozót megörökítı rézbıl készült adománylevelet helyezett el. Prof. Dr. Oroszlán György és Vécsey László rokat, s más nélkülözhetetlen eszközöket. Az Urológiai Sebészeti Osztályon a laparoszkópos mőtéti technika meghonosítása érdekében laparoszkópos tornyot szerzett be a kórház. Nemrég került átadásra a Szemészeti Osztály 22 millió forintos képalkotó diagnosztikai rendszere. A Patológiai Osztály mőszerfejlesztésére minden évben 10 millió forintokat költ a menedzsment, hogy az osztályon elvégzett szövettani vizsgálatok megfelelı hátteret teremtsenek a klinikai szakmák diagnosztikus tevékenységéhez. A mőszerfejlesztésekkel biztosítottak a minimumfeltételek más osztályokon többek között a Szülészet-Nıgyógyászati Osztályon, Pszichiátriai Osztályon, Infektológiai Osztályon, Mellkassebészeti Osztályon, Gerinc- és Idegsebészeti Osztályon is. Elkezdıdött a számítástechnikai géppark felújítása, évente több mint 20 millió forint kerül ennek a területnek a fejlesztésére. Ütemesen folynak az épületrekonstrukciók is ben közel 2 milliárd forintos összeggel állami és megyei önkormányzati támogatással elkészült a Sürgısségi Tömb épülete. A kardiológiai ambulancia teljes építészeti felújítása is megtörtént ben és 2008-ban pályázati pénzekbıl, továbbá kórházi forrásokból rekonstrukcióra került a Szülészeti-Nıgyógyászati Osztály szülıszobai részlege, a császármőtı, s az egynapos és ambuláns sebészeti egysége. Befejezıdött az Infektológiai Osztály beköltöztetése a külsı telephelyrıl a volt urológiai épület teljesen felújított elsı emeletére év elején került átadásra a sebészeti és belgyógyászati emeltszintő hotelellátást nyújtó (VIP) részleg. És most veszi birtokba Fekete Lajos, a Csecsemı- és Gyera Falco Zrt Felügyelı Bizottságának elnöke mekgyógyászati Osztály a 120 millió forintért teljesen megújult Perinatalis Intenzív Centrumot. Dr. Lakner László megköszönte Vécsey Lászlónak, a Barlo Pex képviselıjének, aki az Amerikai Egyesült Állomokban él és személyesen megjelent az ünnepségen, hogy kb. 4 millió forint értékben 2 db koraszülött inkubátort adományozzon a kórháznak. Ugyancsak megköszönte Fekete Lajosnak, a Falco Zrt ny. vezérigazgatójának, a Felügyelı Bizottság elnökének a 700 ezer forint értékő faanyagot, amelybıl a kivitelezı a PIC bútorzatát elkészítette. Megköszönte a kivitelezı cég, a FÉSZ Zrt elnökének, Khaut Andrásnak is az igényes munkát. Avatóbeszédet Majthényi László, a Vas Megyei Közgyőlés alelnöke mondott. Méltatta Dr. Gagyi Dénes tevékenységét, aki valójában a Markusovszky Kórházban megalapította a koraszülött Prof. Dr. Oroszlán György és Majthényi László A nemzeti színő szalagot Majthényi László, Horváthné Stukics Erzsébet, a Vas Megyei Közgyőlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának elnöke, Dr. Prugberger Emil, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi Szakmai Bizottságának elnöke, Dr. Lakner László, Prof. Dr. Oroszlán György és Khaut András vágták át, majd Prof. Dr. Oroszlán György és Dr. Grasselly Magdolna profilvezetı neonatológus fıorvos mutatták be a létesítményt. Az ünnepség állófogadással zárult, ahol Horváthné Stukics Erzsébet, a Vas Megyei Közgyőlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának elnöke mondott pohárköszöntıt, amelyben biztosította személyesen is a megyei kórház vezetését, dolgozóit a megyei közgyőlés támogatásáról. A babakocsiban egy érdeklıdı a vendégseregbıl 7

8 BEMUTATKOZNAK DR. SCHNEIDER FERENC Osztály osztályvezetı fıorvosi teendıit látta el. Széleskörő jártasságra tett szert a gasztrointesztinális endoscopos diagnosztikus és terápiás beavatkozások elvégzésében (diagnosztikus és terápiás gastroscopia, jejunoscopia, colonoscopia, endoscopos polypectomia, endoscopos mucosectomia, elektív és acut oesophagus varix sclerotisatio, varix ligatio, gastrointestinalis vérzéscsillapítás EHT szondával, injectios technikával, argonplazma coagulatio), a kapszulás endoscopos vizsgálatok végzésében és kiértékelésében (kapszulás vékony- és vastagbél vizsgálat), a gasztroenterológiai funkcionális vizsgálatokban (24 órás oesophagus ph-mérés, oesophagus manometria, rectalis manometria elvégzése és kiértékelése), májbiopsia végzésében. Vírushepatitises betegek interferon-ribavirin kezelését, gyulladásos bélbetegek biológiai kezelését is rutinszerően végzi. Az utóbbi 10 évben 34 II-IV. fázisú klinikai farmakológiai vizsgálatban vett részt. Tanulmányutat tett Németországban az Aue-i Magánklinika belgyógyászati osztályán és endoscopos laboratóriumában májusában, valamint a Liverpool-i Egyetem Élettani Intézetében április-május hónapokban. Tagja a Magyar Belgyógyászati Társaságnak, a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak, a Magyar Akadémiai Bizottság Veszprémi Munkacsoport Gasztroenterológiai Szekciójának tól a Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának vezetıségi tagja. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem I. Belgyógyászati Klinika és a Genetikai Intézet PhD hallgatója, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara Orvos-Közgazdász Szakának és Egészségügyi Menedzser Szakának másodéves hallgatója. 49 tudományos közleménye (34 idézhetı abstract, 1 könyvfejezet, 14 tudományos cikk) jelent meg, valamint 69 elıadást tartott hazai és nemzetközi fórumokon a gasztroenterológia és a belgyógyászat tárgykörében. Fıbb tudományos témái: endoscopos sphincterotomiát követı szövıdmények kialakulása in situ cholecysta esetén ( ), tumormarkerek szerepe a gasztroenterológiában ( ), Helicobacter pylori epidemiológia Nyugat-Magyarországon ( ), a funkcionális gasztroenterológia kérdései: nyelıcsı ph-mérés, manometria (2004-tıl), a capsaicin szenzitív afferentáció és a Helicobacter pylori pozitív antrum gastritis ( ), az IBD5 gén szerepe gyulladásos bélbetegségben (2006-tól). Markusovszky Pályázaton 8 alkalommal nyert díjat, a Magyar Belgyógyász Társaság Nagygyőlésén egy alkalommal nyert poszterdíjat, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Fiatal Gasztroenterológusok díját 2003-ban nyerte el. Nemzetközi közleményeinek tudományos impakt faktora 11,66. Dr. Laner Lillát június 1-jei hatállyal Dr. Kıfalvi István orvosigazgató kinevezte a Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály osztályvezetı fıorvosává. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 1975-ben, majd ugyanezen évtıl a Markusovszky Kórház Csecsemıés Gyermekgyógyászati Osztályán elkezdi orvosi pályafutását ben csecsemı-gyermekgyógyász szakvizsgát tesz tıl a Fertızı Osztályon folytatja orvosi munkáját, és 1983ban a fertızı betegségekbıl szakvizsgát szerez ban kinevezik adjunktusnak tıl 1992-ig belgyógyászati gyakorlatot folytat, minek eredményeképpen 1992ben belgyógyászatból is leszakvizsgázik ban kinevezik az Infektológiai Osztály osztályvezetı fıorvosává. A Magyar Gyermekgyógyász Társaság, valamint a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság tagja ig, majd 2004-tıl az Infektológiai Szakmai Kollégium tagja ban a Magyar Ápolási Egyesület tiszteletbeli ápolónak választotta ig a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság fıtitkára, 2009-tıl a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság elnöke tól a szombathelyi Hepatológiai Centrum vezetıje. Jelentıs tudományos munkát folytat, könyve jelenik meg a Fertızı betegségek gyermekkorban címmel, közleményei a krónikus vírushepatitis, a kullancsencephalitis, illetve a pertussis témaköröket érinti. Dr. Schneider Ferencet június 1-jei hatályal Dr. Kıfalvi István orvosigazgató megbízta az Infektológiai Osztály vezetése mellett a kórházi higiénés fıorvosi feladatok ellátásával is. DR. LAKNER LILLA Sárváron született július 19-én ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett diplomát október 1-jétıl a Vas Megyei Markusovszky Kórház II. Belgyógyászati, majd Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztályának orvosa ben belgyógyászatból, 1998ban gasztroenterológiából, 2005ben klinikai farmakológiából szerzett szakorvosi képesítést. 1993ban angol nyelvbıl, majd ugyanebben az évben orosz nyelvbıl középfokú nyelvvizsgát tett ben adjunktusi, 2005-ben fıorvosi kinevezést kapott április 1-jétıl a Minıségirányítási és Kórházhigiénés 8

gyógyhírmondó VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT

gyógyhírmondó VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT, békés kar ács onyi ünnepe-, ör ömökben gazdag, Tisztelt Olvasó! Hozzám intézett levelében

Részletesebben

VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Tisztelt Olvasó! Megnyugtatok mindenkit, a kórházi dolgozói elégedettségi vizsgálat összesítésre került,

Részletesebben

KÖRNYEY TÁRSASÁG P É C S M E G H Í V Ó

KÖRNYEY TÁRSASÁG P É C S M E G H Í V Ó KÖRNYEY TÁRSASÁG P É C S M E G H Í V Ó Örökös tiszteletbeli elnök: Dr. Környey Edit A Kuratórium elnöke: Dr. Kopa János Levelezési cím: Kaposi Mór Oktató Kórház 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Tel.:

Részletesebben

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai Kitüntetések, elismerések Beszélgetés a Klinikai Központ fõigazgatójával (Schweier Rita interjúja) Megújult a Gyermekklinika ünnepélyes átadás Tüdõgyógyász társaságok

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA FİIGAZGATÓJÁTÓL. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA FİIGAZGATÓJÁTÓL. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA FİIGAZGATÓJÁTÓL ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

gyógyhírmondó MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

gyógyhírmondó MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ VII. évfolyam 1.szám Tisztelt Olvasó! ÍRMONDÓ Politikai vihar dúl a Markusovszky Kórház körül. Fıleg két kérdés borzolja a kedélyeket, a kórházi ágyak száma és

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika

I. sz. Gyermekklinika A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e 2 0 0 6 2007 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai. 2009. december

A MI KÓRHÁZUNK. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai. 2009. december A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2009. december Évzáró interjú a Főigazgató asszonnyal Semmelweis-díj Jánosi professzornak Bemutatkozik az Általános

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

1925. évi XXXI. törvénycikk A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet felállításáról

1925. évi XXXI. törvénycikk A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet felállításáról 1925. évi XXXI. törvénycikk A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet felállításáról 1. A magyar nemzet törvénybe iktatja a Rockefeller-Alapnak áldozatkészségét, amelyet Magyarország közegészségügyének

Részletesebben

Bemutatkozik a Klinikai Központ

Bemutatkozik a Klinikai Központ 2 Bemutatkozik a Klinikai Központ Dr. Kollár Lajos professzor, a Klinikai Központ fõigazgatója Zemplényi Antal gazdasági igazgató Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató 2007. év folyamán struktúraváltás történt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112 - /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. március 26-án (pénteken)

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: MÁE Jubileuma Budapesten Kitüntetetteink Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 19. Szociális Konferencia Békéscsabán 29. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Semmelweis Egyetem Győzelem az elmúláson Kokárdás nemzeti ünnep egyetemünkön A kórházak nyilvános minősítésének indikátorrendszere Semmelweis Egyetem Az Or vose gye

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó!

Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó! 2008. december Interjú a Fôigazgatóval Bemutatkozik II. Belgyógyászati Osztály Onkológiai Osztály Nôvérek a nôvérekért Kitüntetett munkatársaink Hírek Tartalomjegyzék Beköszöntõ 3 Interjú Dr. Pintérné

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Nyilatkozat 3 Pályázat 4 Önéletrajz 21 Tudományos

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett!

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! IX. évfolyam 9. szám 2008. október 12. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben