Marie Curie ösztöndíjak. Márkus Eszter, People NCP szeptember 14., Budapest Magyar Tudományos Akadémia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marie Curie ösztöndíjak. Márkus Eszter, People NCP 2012. szeptember 14., Budapest Magyar Tudományos Akadémia"

Átírás

1 Marie Curie ösztöndíjak Márkus Eszter, People NCP szeptember 14., Budapest Magyar Tudományos Akadémia 1

2 A 7. keretprogram felépítése Négy specifikus program Együttmőködés MRD EUR Ötletek MRD EUR Emberek 4.75 MRD EUR Kapacitások MRD EUR 2

3 Emberek specifikus program I. Kutatók alapképzése Marie Curie hálózatokon keresztül (ITN) II. Élethosszig tartó tanulás és karrier-fejlesztés (IEF, COFUND) - Európán belüli ösztöndíjak, - Karrier integrációs támogatások - Regionális, nemzeti, nemzetközi programok társfinanszírozása III. Ipar-akadémia kapcsolatok és partnerség (IAPP) IV. Nemzetközi ösztöndíjak (IOF,IIF, CIG, IRSES) - Nemzetközi kimenı ösztöndíjak - Nemzetközi bejövı ösztöndíjak - Nemzetközi kutatócsere-program V. Specifikus akciók (Researcher s Night) 3

4 Egyéni pályázatok Egyéni és fogadóintézményi pályázatok Kutató Európai Bizottság A kutató maga választja ki a fogadóintézményt, ahol a kutatási projektet meg kívánja valósítani Fogadóintézményi pályázatok Fogadóintézmény Európai Bizottság A fogadóintézmény bizonyos számú kutató fogadására pályázik, a kutatók késıbb közvetlenül az intézményhez jelentkeznek, nem az EB - hez 4

5 Alapdefiníciók Kezdı kutató: kutatói karrierjének elsı 4 évében járó kutató Tapasztalt kutató: PhD fokozattal vagy legalább 4 év teljes állású kutatói munkatapasztalattal rendelkezı kutató Mobilitási szabály: a kutatók a pályázat benyújtását megelızı 3 évbıl nem tölthettek 12 hónapnál hosszabb idıt a fogadó intézmény országában Minden tudományterület felé nyitott!!! 5

6 Fogadóintézményi pályázatok 6

7 Kutatók alapképzése hálózatokon keresztül (ITN) Nemzetközi hálózat, melynek tagjai közös képzési programot alakítanak ki kezdı kutatók, döntıen PhD hallgatók számára 7

8 Multi-partners ITNs (Multi-ITN) Legalább 3 résztvevı: Legalább 3 EU-tagállamban vagy társult államban alapított intézmény (egyetem, kutatóintézet, vállalat) (6-10 között) Associated partners: bármely országból/szektorból Vállalati részvétel: lehetı legmagasabb szinten ESR: 3-36 hónap (min. 80%) ER: 3-24 hónap (max. 20%) Secondments (a teljes idıszak max. 30%) Country 1 Max. 500 kutató hónap A ktgvetés max. 40% 1 országnak Country 3 University or Industry Country 2 8

9 Kutatók alapképzése hálózatokon keresztül (ITN) Vállalatok bevonása teljes jogú vagy társult partnerként teljes jogú: felvesznek kutatókat, közös program kialakítása, támogatást kapnak, szerzıdı partnerek társult partner: nem vesznek fel kutatókat, kiegészítı képzés, nem szerzıdı partner, letter of commitment Interdiszciplináris projektek - kiegészítı jellegő kompetenciák fejlesztése: menedzsment, IPR, etika, vállalkozói ismeretek, kommunikáció 9

10 Innovative Doctoral Programmes (IDP) 1 résztvevı (MS/AC) jellemzıen egyetem vagy kutatóintézet, amely doktori képzést nyújt Associated partners: bármely ország/szektor cél: nemzetközi, interdiszcip lináris, interszektorális jelleg erısítése Csak ESR: 3-36 hónap Kötelezı beiratkozás a doktori programba Secondments javasolt ( a teljes idıszak max. 30%-a) or Max. 500 kutatóhónap University Industry Other country Country 1 University or Industry Other discipline Industry Other sector 10

11 European Industrial Doctorates (EID) 2 résztvevı: 1 akadémiai+ 1 vállalat (2 különbözı MS/AC) Kutatóintézmény lehet akadémiai partner ha egy egyetemet bevonva társult partnerként képes doktori képzést nyújtani Associated partners bármely ország/szektor Csak ESR: 3-36 hó Kötelezı elem: doktori program Legalább az idı 50%-a: vállalatnál Alkalmazásban mindkettınél vagy 1 partnernél Közös tudományos felügyelet Konzorciumi megállapodás! Max 180 kutatóhónap 50% Industry Country 1 Country 2 11

12 Multi-ITN IDP EID Partners level-1 3 minimum 3 diff. MS/AC 1 any MS/AC 2 2 diff. MS/AC Partners level-2 unlimited (any country/sector/disc.) unlimited (any country/sector/disc.) unlimited (any country/sector/disc.) Private sector involvement highest possible level (partners level 1 and 2) expected via associated partners 1 partner level 1 + associated partners Eligible researchers ESR (3-36 months) ER (3-24 months) 20% ESR (3-36 months) ESR (3-36 months) PhD enrolment typically expected (ESR) mandatory mandatory Intersectoral aspects secondments encouraged ( 30%) secondments encouraged ( 30%) 50% in private sector Res. months 500 max 500 max 180 max Budget/country 40% max to 1 country n/a n/a Panels and ranking lists 8 ranking lists (corresponding to scientific panels CHE, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY, SOC) EID ranking list (30M earmarked) 12

13 Kutatók alapképzése hálózatokon keresztül (ITN) Projekt futamideje: max. 4 év Költségvetés: 470,72 millió - ebbıl 30 millió - EID Sikerarány: Multi - ITN és IDP:12 %, EID: 17 % (2011) Beadási határidı: november 22. PEOPLE-2013-ITN 13

14 Ipar-akadémia kapcsolatok, partnerség (IAPP) 1. Cél: Ipar-akadémia közti hosszú távú együttmőködés erısítése, tudás-transzfer elısegítése Résztvétel feltételei: min. 2 partner együttmőködése a 2 szektorból (min. 1 egyetem/kutatóintézet illetve min. 1 vállalat), amelyek legalább 2 különbözı EU tagállamban vagy társult országban alapítottak (ált. 2-3, max. 4-6) 14

15 Ipar-akadémia kapcsolatok, partnerség (IAPP) 2. Támogatott tevékenységek: - szakembercsere a partnerek között (kezdı vagy tapasztalt kutatók, 2-24 hó, min. 12 hó az adott intézménynél, egy országon belül: emberhónapok max. 30%-a ) - új tapasztalt kutatók fogadása (12-24 hó) - konferenciák, workshopok szervezése Projektek futamideje: 3-4 év Sikerarány: 30,9% (2010) Felhívás megjelenése: október 02. Beadási határidı: január

16 Nemzetközi kutatócsere program (IRSES) Cél: kutatási együttmőködés, partnerség erısítése kutatócserék révén európai illetve Európán kívüli országok kutatási szervezetei között (EU-val TÉT megállapodással rendelkezı vagy az európai szomszédság-politika által lefedett térségbe tartozó) Intézményi pályázat: min. két független, az EU-ban vagy társult államban mőködı intézmény illetve egy vagy több az EU-n kívül mőködı intézmény együttmőködése Több éves közös program benyújtása a tervezett kutatócserékrıl (technikai és management személyzet is részt vehet a cserékben) cserék idıtartama: 1-12 hónap Projektek futamideje:24-48 hónap, költségvetés: 30 millió euró 1900 /kutató hó (napidíj, utazás, network, management) Sikerarány: 63% (2011) Beadási határidı: január

17 Karrier lehetıségek A 7. KP fogadó intézményei által meghirdetett kutató pozíciók Kezdı kutatók és tapasztalt kutatók részére 3-36 hónap Jelentkezés az intézménynél -now/jobs-for-you/index_en.htm 17

18 Egyéni ösztöndíjas pályázatok 18

19 Európán belüli ösztöndíjak (IEF) Cél: tapasztalt kutatók karrierfejlesztésének elısegítése: kompetenciák kiszélesítése, független, vezetı kutatói pozíció elérésének támogatása Tapasztalt kutatók számára bármely nemzetbıl (- de tagállamban vagy társult államban aktív) Multi/interdiszciplináris kutatás és/vagy vállalati tapasztalatszerzés 19

20 Európán belüli ösztöndíjak (IEF) Egyéni ösztöndíj: a kutató nyújtja be a pályázatot a Bizottsághoz, a fogadó intézménnyel együttmőködve hónapos kutatási projektek megvalósítására Költségvetés: 134 millió euró Sikerarány: 18, 7 % (2011) Pályázati felhívás: Beadási határidı:

21 Career Restart Panel (IEF) A pályázó nem élhetett vagy kutathatott a fogadóintézmény országában 3 évnél hosszabb ideig az elmúlt 5 évben. Továbbá az elmúlt 12 hónapban nem tevékenykedhetett a kutatói életben. (Az idıpontok a beadási határidıtıl számítottak.) 21

22 Kimenı nemzetközi ösztöndíjak (IOF) Cél: kutatók nemzetközi karrierjének támogatása, 3. országban való tapasztalatszerzés elısegítése, a megszerzett tudás visszahozása Tapasztalt kutatók számára tagországból v. társult országból More senior profile Az ösztöndíj 2 szakaszból áll: - kimenı szakasz (kutatási projekt megvalósítása a 3. országbeli fogadóintézményben) - kötelezı visszatérési szakasz az EU-tagállamban vagy társult országban lévı fogadóintézménybe 22

23 Kimenı nemzetközi ösztöndíjak (IOF) Projekt futamideje: max. 3 év (1-2 év kimenı szakasz, visszatérési szakasz:1 év) Költségvetés:44,5 millió Sikerarány: 19, 2 % (2011) Pályázati felhívás: Beadási határidı:

24 Bejövı nemzetközi ösztöndíjak (IIF) Cél: kölcsönösen elınyös kutatási együttmőködések kialakítása 3.országokkal, a tudományos kiválóság erısítése Európában 3.országbeli kutatók fogadása révén 3. országban aktív tapasztalt kutatók fogadása (bármely nemzetiségő) EU-tagállamok vagy társult országok intézményeiben - More senior profile Projekt futamideje: 1-2 év ICPC-országok esetében max. 1 éves visszatérési szakasz is támogatható Költségvetés: 44,5 millió Sikerarány: 15, 8 % (2011) Pályázati felhívás: Beadási határidı:

25 Karrier integrációs támogatás (CIG) Cél: kutatók integrációját támogatja pl. mobilitási idıszak után - jellemzıen állandó vagy hosszú távú pozíció betöltése esetén Tudástranszfer, brain drain Tapasztalt kutatók számára, bármely nemzetiségő de mobilitási alapszabály! Egyéni ösztöndíj: kutató nyújtja be a pályázatot a fogadó intézménnyel közösen Projektek futamideje: 2-4 év Támogatás: /év átalány, költségvetés: 40 millió Sikerarány: 27% (2011) Pályázati felhívás: Beadási határidı:

26 Finanszírozás I. Havi megélhetési és mobilitási hozzájárulás Tapasztalt kutatók: euró/év X korrekciós szorzó (kezdı kutató: 38000) Havi mobilitási hozzájárulás 700 euró család nélkül 1000 euró - családos A kutató kutatásiképz. programjához kapcsolódó hozz. 800 euró/kutatói hónap (egyéni ösztöndíjak esetén) 1800 / kutatóhónap fogadóint. pályázat Kivéve: EID/IDP=1200 (konferenciákon, képzéseken való részvétel költségei, kutatási költségek) 26

27 Finanszírozás II. Menedzsmentköltségek Rezsi-költségek Egyéb n.a. - Egyéni pályázatok esetén - Az EU támogatás 10%-a fogadóint. pályázatok esetén /kutatóhónap - országszorzó - Direkt költség 10%-a (levonva az alvállalkozói díjakat és a harmadik fél által adott hozzájárulást) -IIF: évre -CIG: /év - Csak IAPP esetében, csak KKV-k részére: kisebb berendezések költségei, a KKV-nak adott EU hozzájárulás max. 10 %-a 27

28 A pályázati oldal

29

30 tifier=fp7-people-2012-cig

31

32 További információ Márkus Eszter Nemzeti Kapcsolattartó Tel: Hasznos linkek:

33 Köszönöm a figyelmüket! 33

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201 MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201 2017 Megállapodás Kik a támogatók? A projektalapú kutatócsere-program elindításáról 1997-ben

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Tartalom. fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzıközpontok, szakképzésben érintett

Tartalom. fejlesztéssel foglalkozó intézmények, regionális képzıközpontok, szakképzésben érintett PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Eötvös József Fıiskola, Pályázati Iroda, Szegedi út 2., 5. szoba, Baja, 6500 www.ejf.hu palyazati.iroda@ejf.hu 79/524-624/164; /188 FAX: 79/527-633 Köszöntı 2009.szeptember 15.. 38.

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

ROMA MEMORIAL - FELSİOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM. A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Programjai RMUSP Jelentkezési Útmutató a 2010-2011-es tanévre

ROMA MEMORIAL - FELSİOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM. A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Programjai RMUSP Jelentkezési Útmutató a 2010-2011-es tanévre ROMA MEMORIAL - FELSİOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Programjai RMUSP Jelentkezési Útmutató a 2010-2011-es tanévre A Program áttekintése A Roma Oktatási Alap/Ösztöndíj Programok

Részletesebben

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science Hungarian Interview Protocols Interjú protokoll Institute of Sociology - Centre for Social Policy Hungarian Academy of Science Contenido Döntéshozói interjú protokoll... 3 Interjú protokoll Oktatók számára...

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. április 16. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS II/1. számú melléklet KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP (ÁHT egyedi azonosító: 252612) Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Fejlesztési gazdasági Minisztérium (2010.05.30-ig) Alapkezelő megnevezése:

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Magyar Controlling Egyesület

Magyar Controlling Egyesület Magyar Controlling Egyesület Kik vagyunk A Magyar Controlling Egyesület mindazon magánszemélyek, gazdasági társaságok és intézmények által létrehozott és mőködtetett civil szervezet, akik és amelyek fontosnak

Részletesebben

Az EU 6. keretprogramjában való

Az EU 6. keretprogramjában való 2. fejezet Az EU 6. keretprogramjában való magyar részvétel támogatása 2.1. Bekapcsolódás az EU 6. kutatás-fejlesztési keretprogramjába (EUB) 2.1.1. Cél A pályázat célja, hogy állami eszközökkel is elősegítse

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2010. ÁPRLIS 30. Tartalomjegyzék 1. forrástérkép tartalma 5 2. kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

A hazai kutatás-fejlesztési támogatási rendszer

A hazai kutatás-fejlesztési támogatási rendszer A hazai kutatás-fejlesztési támogatási rendszer Szilágyi László Innovációs és K+F Főosztály SZTNH ankét a K+F tevékenység ösztönzőiről és minősítéséről Budapest, 2012. október 10. A stratégiai tervezés

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi,

Részletesebben

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI A kutatás központjában az európai és hazai rendészeti felsıoktatás mőködése, modelljei és jövıbeni lehetséges irányai álltak.

Részletesebben