ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/201 / számú melléklet TANULMÁNYUTAK TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 ARGENTÍNA... 2 CSEHORSZÁG... 3 EGYIPTOM... 4 ÉSZTORSZÁG... 5 FRANCIAORSZÁG... 6 GÖRÖGORSZÁG... 6 HORVÁTORSZÁG... 7 INDIA... 7 IRAK... 8 IZRAEL... 8 JEMEN... 9 JORDÁNIA... 9 KÍNA... 9 LENGYELORSZÁG LETTORSZÁG LITVÁNIA MEXIKÓ MONGÓLIA OLASZORSZÁG OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ ROMÁNIA SZLOVÁKIA SZLOVÉNIA VIETNAM Oldal 1 / 15

2 Figyelem! Az alábbi táblázatok ázatok tájékoztató jellegőek, változások elıfordulhatnak, minden változtatást a oldalon közzéteszünk! ALBÁNIA 4.b 2-5 hó hó posztgraduális tanulmányok, kutatás egyetemi (mester) diploma vagy PhD. diploma valamennyi tudományterület 45 fogadó fél: ösztöndíj ARGENTÍNA I./ hó kutatás egyetemi (mester) diploma vagy PhD diploma valamennyi tudományterület ; fogadó fél: havi ösztöndíj (7600 argentin peso), kötelezı egészségügyi biztosítás

3 CSEHORSZÁG 12.a nap nap tapasztalatcsere, rövid tanulmányút 12.b. 1-3 hó hó tapasztalatcsere, kutatómunka folytatása felsıfokú felsıfokú egyetemi, iskolai oktatók, középiskolai tanárok, oktatásügyi szakemberek, tudományos munkatársak egyetemi, iskolai oktatók, középiskolai tanárok, oktatásügyi szakemberek, tudományos munkatársak fogadó fél: szállás, 380 Kč napi ösztöndíj fogadó fél: szállás, Kč/hó ösztöndíj tudományos fokozattól függıen, magában foglalja a szállás díját A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes. 12.a. és 12.b. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a cseh fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg. megkezdésének legkorábbi pontja várhatóan 2016 szeptembere. A tanulmányok megvalósulásához a cseh, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetıvé tevı más nyelv ismerete szükséges. A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetı a következı oldalon: 1/scholarships

4 I/1 2-10hó 40 hó tudományos kutatás, tapasztalatcsere EGYIPTOM egyetemi hallgatók, egyetemeken végzett kutatók, PhD-val, vagy azzal egyenértékő tudományos fokozattal rendelkezı, a tudomáy, az ipar, a mezıgazdaság területén mőkıdı szakemberek I/ hó kutatás, tapasztalatcsere egyiptológus, régész (feltétel: egyetemi diploma) valamennyi tudományág fogadó fél: doktori vagy posztdoktori pályázóknak: 750 L.E./hó +szállás; posztgraduális vagy doktori képzésben résztvevıknek: 600 L.E./hó+szállás; egyetemi hallgatóknak: 500 L.E./hó+szállás + tandíjmentesség egyiptológia, régészet A magyar fél által nyújtandó ok a késıbbiekben kerülnek meghatározásra. A I/2. munkatervi pontok esetében angol nyelvismeret, valamint legalább középfokú arab nyelvtudás, az I/1 munkatervi pont esetében angol, továbbá alapfokú arab nyelvismeret ajánlott.

5 ÉSZTORSZÁG 5.2.C 3-21 nap rövid tanulmányút felsıoktatásban dolgozó, oktatók, tudományos kutatók 5.2.D 1-3 hó/ kutatómunka egyetemi és iskolai oktatók, kutatók, esztológusok fogadó fél: 20 EUR /nap ösztöndíj, 25 EUR/nap kollégiumi szállás költség fogadó fél: 385 EUR/hó ösztöndíj, amelybıl a szállás költségét is fedezni kell (80 EUR) 5.2.C és 5.2.D Az észt fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsıoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg. A tanulmányok megvalósulásához az észt, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetıvé tevı más nyelv ismerete szükséges. A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetı:

6 FRANCIAORSZÁG hó kutatás tudományos kutatók, elsısorban természettudományi és mőszaki területen fogadó fél:lsd. Francia Intézet ösztöndíját Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetıek. Információ és jelentkezés közvetlenül a budapesti Francia Intézet Ösztöndíjirodájánál is vagy ; 1011 Budapest, Fö utca 17.). A pályázatok beadási határideje: november 1-február 1 28 között. A pályázatok tartalmi bírálatát a Francia Intézet végzi. GÖRÖGORSZÁG 3.a. 10 hó 1 10 hó posztgraduális tanulmányok vagy kutatás egyetemi vagy Ph.D. diploma az orvostudomány kivételével valamennyi tudományterület 40 év fogadó fél: ösztöndíj, A munkaterv lejárt, változások elıfordulhatnak. Az államközi ösztöndíjakon kívül a görög fél szokott fölajánlani más tanulmányi/kutatói ösztöndíjakat, melyeket a TKA szintén meghirdet, illetve tájékozódhatnak a Görög Állami Ösztöndíj Alapítvány ( és az Alexander S. Onassis Alapítvány ( honlapján.

7 HORVÁTORSZÁG 11./D 1-10 hónap 11./E 3-21 nap vagy 1-10 hó tapasztalatcsere, elıadások tartása, nemzetközi konferencián való részvétel, kutatás tudományos kutatómunka, szakmai továbbképzés posztdoktorok: a felsıoktatás szakemberei, oktatói, docensek, vagy annál magasabb beosztású, illetve PhD-t végzett tudományos kutatók, vagy predoktori képzésen részt vevık felsıoktatás szakemberei, oktatói, docens, vagy annál magasabb beosztással, illetve tudományos kutatók PhD-vel, vagy predoktori képzésen részt vevık valamennyi tudományterület, horvát vagy angol nyelvtudással bármely tudományterület, kivéve mővészetek, horvát vagy angol nyelvtudással fogadó fél: kedvezményes szállás, napidíj fogadó fél: kedvezményes szállás, ösztöndíj kuna/hó 11/D és 11/E A horvát fél az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsıoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg. megkezdésének legkorábbi pontja várhatóan 2016 szeptembere. Online jelentkezés is szükséges a horvát félnél: Ez elıreláthatólag 2016 februárjától elérhetı. Az idegennyelvő pályázatokat a TKA továbbítja a horvát félnek. INDIA 7/g 2-10 hó 20 posztgraduális képzések, kutatások MA/MSc, PhD diploma Hindi nyelv tanulmányozása, bármely tudományterület fogadó fél: szállás + havi ösztöndíj

8 A tanulmányutak megvalósításához a helyi nyelv vagy az angol nyelv ismerete szükséges. Fogadólevél szükséges a pályázat beadásakor megkezdésének legkorábbi pontja várhatóan 2016 szeptembere. feladata a fogadóintézmény felkutatása, illetve a fogadás részleteinek egyeztetése. részletei és feltételei az Indiai Köztársaság Humán Erıforrás Fejlesztési Minisztériumának honlapján kerülnek közzétételre: IRAK hó hó arab nyelv és irodalom az iszlám tudományok területén felsıfokú tanulmányok arab nyelv és irodalom az iszlám tudományok területén IZRAEL D/2a. 1 év kutatás, posztgraduális képzés BA/BSc végzettséggel rendelkezık, MA/MSc diplomával rendelkezık valamennyi tudományág (elınyt élveznek a zsidósággal és Izraellel foglalkozó bölcsészettudományi, társadalomtudományi és mővészeti témák) fogadó fél: napidíj és szállás Az izraeli fél ösztöndíj felajánlásai az izraeli Külügyminisztérium honlapján hozzáférhetık, kérjük, olvassa el a pályázat beadása elıtt: Az izraeli honlapon felsorolt benyújtandó dokumentumok és a határ csak azokra a pályázókra vonatkozik, akiket a TKA jelöl az ösztöndíjra. Elsı körben a TKAhoz kell pályázni a TKA felhívásában megadott dokumentumokkal és határre. Kizárólag magyar állampolgárok pályázhatnak. as utak megvalósításához magasszintő angol, vagy héber nyelvtudás szükséges. megkezdésének legkorábbi pontja várhatóan 2016 szeptembere. Minden pályázó csak egyszer kaphat ösztöndíjat Izraeltıl.

9 JEMEN I./ hó 2 6 hó kutatásra BA, MA, PhD szakos hallgatók részére kutatás bármely szakterületen JORDÁNIA típusokról és pályázati feltételeikrıl egyeztet a két fél. KÍNA Új munkaterv aláírása esedékes, így a pályázati feltételekben és juttatásokban változások lehetségesek. I/ hó kb. 20 hó* továbbképzés, kutatómunka felsıoktatási intézményekben, illetve kutatóintézetekben egyetemi mesterdiploma vagy ennek megfelelı felsıoktatási intézményben szerzett diploma valamennyi tudományág a China Scholarsh ip Council aktuális felhívása alapján ( ww.csc.e du.cn) (+ ösztöndíj kiegészítés adható) fogadó fél: szállás ,- RMB/hó, senior kutatóknak: 2.000,- RMB/hó, mentesség kutatási díj megfizetése alól, egészségbiztosítás Figyelem! Pályázati határ: : december 1. *keret a munkatervben szereplı többi ösztöndíjtípus keretének kihasználtságától függ. as utak megvalósításához magas szintő kínai vagy angol nyelvtudás szükséges. A honlapon megtalálhatók azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat, kutatókat.

10 LENGYELORSZÁG nap 5 35 nap tudományos kutatás köz- és felsıoktatásban dolgozó szakemberek, kutatóintézeti tudományos munkatársak részére hó hó tudományos kutatás, szakmai továbbképzés a köz- és felsıoktatásban dolgozó szakemberek, kutatóintézeti tudományos munkatársak részére egyetemi oklevél Valamennyi tudományág az oktatásügy elméleti és gyakorlati kérdései vonatkozásában., tartózkodási költségek, ideértve a szállásköltséget is fogadó fél: a tartózkodás programjával összefüggı utazások költségei egyetemi oklevél, fogadó fél: ösztöndíj, 1350 PLN/hó (amelybıl fizetendı a szállásköltség is) 4. és 7. 7 megkezdésének legkorábbi pontja várhatóan 2016 szeptembere. A lengyel fél állami felsıoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek egyénileg utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésekor. A tanulmányutak megvalósulásához a lengyel, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetıvé tevı más nyelv ismerete szükséges. A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes. LETTORSZÁG hó max. 3 5 hó kutatómunka egyetemi és iskolai oktatók, kutatók fogadó fél: szállás, ösztöndíj (60 LVL/hó) 13. A lett fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsıoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg. A tanulmányok megvalósulásához a lett, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetıvé tevı más nyelv ismerete szükséges. A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

11 hó/ min 1hó/ nap/ LITVÁNIA 20 hó posztgraduális képzés egyetemi diplomával rendelkezı posztgraduális hallgató 4 hó kutatómunka egyetemi diplomával rendelkezı oktatók, kutatók rövid tanulmányút egyetemi, PhD diplomával rendelkezı oktatók, kutatók fogadó fél: ösztöndíj, kollégiumi szállás, amely az ösztöndíjból fizetendı fogadó fél: ösztöndíj, kedvezményes szállás, amely az ösztöndíjból fizetendı fogadó fél: ösztöndíj (napidíjban), kedvezményes szállás, amely az ösztöndíjból fizetendı Elsıbbséget élveznek azok a hallgatók, akik litván (balti) tanulmányokat folytatnak. megkezdésének legkorábbi pontja várhatóan 2016 októbere A pontos kereteket, valamint a fogadás aktuális feltételeit a litván fél a tárgyév harmadik negyedévében ismerteti a honlapján. A tanulmányok kizárólag a Litván Köztársaság állami felsıoktatási és kutatóintézeteiben végezhetık. A tanulmányok megvalósulásához litván, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetıvé tevı más nyelv ismerete szükséges A tanulmányok kizárólag a Litván Köztársaság állami felsıoktatási és kutatóintézeteiben végezhetık. A tanulmányutak megvalósulásához a litván, ennek hiányában a program teljesítését lehetıvé tevı más nyelv ismerete szükséges. Bıvebb információ és litván adatlap: A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

12 MEXIKÓ A rendelkezésre álló pályázati lehetıségeket a késıbbiekben hirdetjük meg a honlapon, mert a mexikói partner április környékén teszi közzé pályázati felhívásait. MONGÓLIA I./ hó/ szakmai továbbképzés, kutatómunka, szakdolgozat konzultáció iskolai, egyetemi diploma mongolisztika, Ázsia-kutatás, antropológia, néprajz, kulturális örökség (+ösztöndíj kiegészítés adható) fogadó fél: tandíjmentesség, havi juttatás j, szállás, egészségügyi biztosítás A tanulmányutak megvalósításához a mongol vagy az angol nyelv magas szintő ismerete szükséges. OLASZORSZÁG A tanulmányút megvalósulására akkor lesz lehetıség, ha olasz partnerünk a felhívást meghirdeti. Változások lehetségesek. A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes nap/ 8 64 nap szakmai továbbképzés, kutatómunka, tapasztalatcsere felsıfokú, egyetemi oktató, klinikai vagy kutatóintézeti munkatárs fogadó fél: ösztöndíj

13 típusokról és pályázati feltételeikrıl egyeztet a két fél. OROSZORSZÁGI FÖDERÁC IÓ 19. /B 3-21 nap vagy 1-10 hó * posztgraduális képzés, kutatás ROMÁNIA egyetemi diploma, ösztöndíj kiegészítés fogadó fél: ösztöndíj 19./D 1-10 hó * posztdoktori PhD fokozat, ösztöndíj kiegészítés fogadó fél: ösztöndíj 19./E 3-21 nap vagy 1-10 hó * kutatási ösztöndíj vezetı oktatók és kutatók számára tudományos fokozat, ösztöndíj kiegészítés fogadó fél: ösztöndíj A megítélt ösztöndíjak száma a benyújtott pályázatok minıségétıl függ. Csak az állami intézményekben való kutatást engedélyezi a Román Oktatási Minisztérium. megkezdésének legkorábbi pontja várhatóan 2016 szeptembere. *Összes létszámkeret: rész- és PhD (rész)képzés, kutatás összesen 5-15 évi átlagban A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások lehetségesek! SZLOVÁKIA

14 O.9.a 5-20 nap max nap tapasztalatcsere, tanulmányút egyetemi, iskolai oktatók, tud. munkatársak (elınyt élveznek a szlovatisztikát oktató tanárok, tankönyvszerzık), oktatásügyi szakemberek O.9.b 1-3 hó hó kutatómunka egyetemi, iskolai oktatók, tud. munkatársak, (elınyt élveznek a szlovatisztikát oktató tanárok, tankönyvszerzık), oktatásügyi szakemberek O nap nap elıadások tartása, konzultációk, tudományos konferenciákon való részvétel - meghívásra felsıoktatásban dolgozó oktatók, tudományos munkatársak, szak-, és középiskolai tanárok, oktatásügyi, szakoktatási szakemberek fogadó fél: kedvezményes szállás + napidíj fogadó fél: szállás + ösztöndíj köz-,szak- és felsıoktatás, bármely tudományág fogadó fél: szállás+ napidíj A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások lehetségesek!

15 SZLOVÉNIA 7.a 3-10 hó 12 hó posztgraduális képzés MA/MSc diplomával rendekezı posztgraduális hallgatók Tudomány-/szakterület /szakterülete valamennyi tudományág 35 év fogadó fél: kollégiumi szállás, ösztöndíj 7.a A tanulmányokhoz a szlovén nyelv ismerete szükséges. megkezdésének legkorábbi pontja várhatóan 2016 októbere. A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetı a CMEPIUS iroda honlapján: ( A munkaterv lejárt. Változások elképzelhetıek. UKRAJNA II./2. 10 hó páylázati 10 hó tudományos kutatás egyetemi/ iskolai alapon diploma II./3 1 hó 3 3 hó tudományos kutatás egyetemi/ iskolai diploma valamennyi tudományág fogadó fél: ösztöndíj, lakhatás ukranisztika fogadó fél: ösztöndíj, lakhatás VIETNAM A meghirdetés feltételes. A pályázási felhívás részletei késıbb kerülnek meghirdetésre.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/ számú melléklet TANULMÁNYUTAK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/ számú melléklet TANULMÁNYUTAK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/2018 2. számú melléklet TANULMÁNYUTAK TARTALOMJEGYZÉK A L B Á N I A... 2 A R G E N T Í N A... 2 B U L G Á R I A... 2 C S E H O R S Z Á G... 3 E G Y I P T O M... 4 É S

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/2017 3. számú melléklet RÉSZKÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK Tartalom ALGÉRIA......... 2 ALBÁNIA......... 3 BELARUSZ......... 3 CSEHORSZÁG...... 3 EGYIPTOM...... 4 ÉSZTORSZÁG......

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/2017 1. számú melléklet TANULMÁNYUTAK TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 ARGENTÍNA... 2 CSEHORSZÁG... 3 EGYIPTOM... 4 ÉSZTORSZÁG... 5 FRANCIAORSZÁG... 6 GÖRÖGORSZÁG... 6 HORVÁTORSZÁG...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/201 /2018 2. számú melléklet NYÁRI EGYETEMEK TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG... 2 CSEHORSZÁG... 3 ÉSZTORSZÁG... 3 FRANCIAORSZÁG... 4 GÖRÖGORSZÁG...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018/201 /2019 2. számú melléklet NYÁRI EGYETEMEK TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG... 2 CSEHORSZÁG... 3 FRANCIAORSZÁG... 3 GÖRÖGORSZÁG... 4 GRÚZIA...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018/201 /2019 2. számú melléklet TELJES KÉPZÉS Tartalomjegyzék Algéria... 2 Argentína... 2 Franciaország... 3 Grúzia... 3 Horvátország... 4 India... 5 Irak... 5 Irán... 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019/ számú melléklet TANULMÁNYUTAK TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019/ számú melléklet TANULMÁNYUTAK TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019/2020 2. számú melléklet TANULMÁNYUTAK TARTALOMJEGYZÉK A L B Á N I A... 2 B U L GÁRI A... 2 C S E H ORSZÁG... 3 E G Y I P T O M... 4 F R ANCIAORSZÁG... 4 G Ö R Ö GORSZÁG...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/201 /2018 2. számú melléklet TELJES KÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK ALGÉRIA... 2 ARGENTÍNA... 2 FRANCIAORSZÁG... 3 GRÚZIA... 3 HORVÁTORSZÁG... 4 INDIA... 4 IRÁN... 5 JORDÁNIA...

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK RÉSZKÉPZÉS

ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK RÉSZKÉPZÉS ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK RÉSZKÉPZÉS Tartalomjegyzék CSEHORSZÁG... 2 ÉSZTORSZÁG... 2 HORVÁTORSZÁG... 3 KÍNA... 4 KUVAIT... 5 LETTORSZÁG... 5 LITVÁNIA... 6 LENGYELORSZÁG... 7 MONGÓLIA... 8 OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tanulmányutak, nyári egyetemek 2014/2015. TARTALOMJEGYZÉK A L B Á N I A... 3 B E L G I U M I F L A M A N D K Ö ZÖSSÉG... 3 B E L G I U M I F R A N C I A K Ö ZÖSSÉG... 3 C S E HORSZÁG...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/2018 2. számú melléklet TELJES KÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK ALGÉRIA... 2 ARGENTÍNA... 2 FRANCIAORSZÁG... 3 GRÚZIA... 3 HORVÁTORSZÁG... 4 INDIA... 4 IRÁN... 5 JORDÁNIA... 5 KAZAHSZTÁN...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Részképzés 2014/2015. TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 CSEHORSZÁG... 2 ÉSZTORSZÁG... 3 HORVÁTORSZÁG... 4 KÍNA... 5 KUVAIT... 6 LENGYELORSZÁG... 7 LETTORSZÁG... 8 LIBANON... 8 LITVÁNIA...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tanulmányutak, nyári egyetemek 2015/2016. TARTALOMJEGYZÉK A L B Á N I A... 3 A R G E N T Í N A... 3 B E L G I U M I F L A M A N D K Ö ZÖSSÉG... 4 B E L G I U M I F R A N C I A K Ö ZÖSSÉG...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Teljes doktori- és doktori részképzés 2015/2016. TARTALOMJEGYZÉK ARGENTÍNA... 2 CSEHORSZÁG... 2 ÉSZTORSZÁG... 3 HORVÁTORSZÁG... 3 KÍNA... 4 LENGYELORSZÁG... 4 LETTORSZÁG... 5 OROSZORSZÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Teljes doktori- és doktori részképzés 2014/2015. TARTALOMJEGYZÉK CSEHORSZÁG... 2 ÉSZTORSZÁG... 2 HORVÁTORSZÁG... 3 IRÁN... 4 KÍNA... 4 LETTORSZÁG... 5 LENGYELORSZÁG... 5 LIBANON... 6

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/2017 2. számú melléklet NYÁRI EGYETEMEK TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 BELGIUMI FLAMAND KÖZÖSSÉG... 2 BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG... 2 CSEHORSZÁG... 3 ÉSZTORSZÁG... 3 FRANCIAORSZÁG...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019/2020 2. számú melléklet TELJES KÉPZÉS Tartalomjegyzék Algéria... 2 F ranci a or szág... 2 G r ú zi a... 3 Horvátország... 3 I nd ia... 4 I rak... 4 I rán... 5 J ordáni

Részletesebben

A Tempus Közalapítvány által koordinált kifelé és befelé irányuló felsőoktatási ösztöndíj lehetőségek

A Tempus Közalapítvány által koordinált kifelé és befelé irányuló felsőoktatási ösztöndíj lehetőségek A Tempus Közalapítvány által koordinált kifelé és befelé irányuló felsőoktatási ösztöndíj lehetőségek Erasmus+, CEEPUS, Campus Mundi és Államközi ösztöndíjak Budapest, 2019. június 17. Winkler-Antal Krisztina

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/2017 5. számú melléklet DOKTORI KÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK ALGÉRIA... 2 CSEHORSZÁG... 2 ÉSZTORSZÁG... 2 FRANCIAORSZÁG... 3 HORVÁTORSZÁG... 4 INDIA... 4 KAZAHSZTÁN... 5 KÍNA...

Részletesebben

A Tempus Közalapítvány által koordinált nemzetközi mobilitási ösztöndíjak. Add tovább! mobilitási élménybeszámoló

A Tempus Közalapítvány által koordinált nemzetközi mobilitási ösztöndíjak. Add tovább! mobilitási élménybeszámoló A Tempus Közalapítvány által koordinált nemzetközi mobilitási ösztöndíjak Add tovább! mobilitási élménybeszámoló Miről lesz szó? Erasmus+ mobilitások Nyári egyetemek Erasmus Mundus közös mesterképzések

Részletesebben

Campus Mundi ösztöndíj-tájékoztató

Campus Mundi ösztöndíj-tájékoztató Campus Mundi ösztöndíj-tájékoztató Szombath Zita, Vaprezsán Viktória Tempus Közalapítvány Szent István Egyetem 2017. november 30. Tempus Közalapítvány Államközi ösztöndíjak Kétoldalú államközi megállapodások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Magyar Ösztöndíj Bizottság. Felhívás külföldi pályázók részére. magyar állami ösztöndíjra november 30.

Magyar Ösztöndíj Bizottság. Felhívás külföldi pályázók részére. magyar állami ösztöndíjra november 30. Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2009. november 30. Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/2017 3. számú melléklet RÉSZKÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK Tartalom A L GÉ R I A... 2 A L B ÁNI A... 3 B E L ARUSZ... 3 C S E H ORSZÁG... 3 E G Y I P T OM... 4 É S Z T O R S Z

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára Campus Hungary Programigazgatóság Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1 és TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2018/201 2019-as tanévre 1 Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2019/2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2019/2020 A PÁLYÁZAT CÉLJA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2019/2020 Felhívás külföldi pályázók részére 2019 nyarán megrendezendő nyári egyetemi kurzusokra A Tempus Közalapítvány

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

Campus Mundi ösztöndíjprogram

Campus Mundi ösztöndíjprogram Campus Mundi ösztöndíjprogram Székely Ágnes Felsőoktatási egység, egységvezető-helyettes agnes.szekely@tpf.hu Erasmus koordinátori bevezető képzés 2018. május 11. Campus Mundi felsőoktatási mobilitási

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2018/2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2018/2019 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2018/2019 Felhívás külföldi pályázók részére Magyarországi tanulmányutak, kutatások folytatására a 2018/2019-es tanévben A PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. A pályázat célja: Az oktatói mobilitás célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra Tartalom PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2017/2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2017/2018 A PÁLYÁZAT CÉLJA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2017/2018 Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: 2017 nyarán megrendezendő nyári egyetemi kurzusokra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2017/2018. tanévre

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2017/2018. tanévre KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSA a 2017/2018. tanévre 0 2017/2018. tanév A külföldi részképzési ösztöndíj a hallgatók külföldi felsőoktatási intézményekben részképzés keretében folytatott tanulmányaik támogatására

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal

Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal A Tempus Közalapítvány által koordinált nemzetközi mobilitási ösztöndíjak Székely Ágnes, Tempus Közalapítvány Budapest, 2017. április 5. Tempus Közalapítvány

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

Külgazdasági és Külügyminisztérium. 1. sz. Melléklet

Külgazdasági és Külügyminisztérium. 1. sz. Melléklet 1. sz. Melléklet A meghirdetett vendégoktatói ösztöndíjak a 2018/2019-es tanévtől és a fogadóintézmények által meghatározott feltételek 1. Strasbourg (Franciaország), Strasbourgi Egyetem francia szakos

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2012-2013. Magyar Ösztöndíj Bizottság

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2012-2013. Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2012-2013. Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2017/2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2017/2018 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2017/2018 Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi tanulmányutak, kutatások folytatására a 2017/2018-as

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

Államközi ösztöndíjak. Hernádi Anna, Tempus Közalapítvány Miskolc, november 8.

Államközi ösztöndíjak. Hernádi Anna, Tempus Közalapítvány Miskolc, november 8. Államközi ösztöndíjak Hernádi Anna, Tempus Közalapítvány Miskolc, 2016. november 8. Államközi ösztöndíjak 2015 áprilisától a TKA-nál 1196/2015. sz. Kormányrendelet Bilaterális - Miniszteri ösztöndíj Be-

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2019/2020

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2019/2020 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2019/2020 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2019/2020-as tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK TELJES DOKTORI ÉS DOKTORI RÉSZKÉPZÉSEK TARTALOMJEGYZÉK

ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK TELJES DOKTORI ÉS DOKTORI RÉSZKÉPZÉSEK TARTALOMJEGYZÉK ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK TELJES DOKTORI ÉS DOKTORI RÉSZKÉPZÉSEK TARTALOMJEGYZÉK CSEHORSZÁG... 2 ÉSZTORSZÁG... 2 HORVÁTORSZÁG... 3 IRÁN... 3 KÍNA... 4 LETTORSZÁG... 4 LENGYELORSZÁG... 5 OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ...

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen Miért érdemes pályázni Mit kínál a SZE? Erasmus+ Egyetemi részképzési pályázat

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum Stipendium Hungaricum Pályázatíró szeminárium 2015. április 13. Dobos Gábor, csoportvezető Témák Jogszabályváltozás A program tervezett menetrendje Pályázati feltételek Pályázati űrlap Bírálati szempontrendszer

Részletesebben

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat tárgya: A munkatársak három típusú tevékenységre pályázhatnak:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat tárgya: A munkatársak három típusú tevékenységre pályázhatnak: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) pályázatot ír ki a 2018/19. tanévi Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitási programban való részvételre, oktatóknak és kutatóknak A pályázat

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Campus Mundi. Bírálati felkészítő külső szakértőknek. Szikszai Anna Tempus Közalapítvány december 6.

Campus Mundi. Bírálati felkészítő külső szakértőknek. Szikszai Anna Tempus Közalapítvány december 6. Campus Mundi Bírálati felkészítő külső szakértőknek Szikszai Anna Tempus Közalapítvány 2016. december 6. Kinyílik a világ! Mi az a Campus Mundi? felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program Hallgatói

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Pályázati felhívás Erasmus+ személyzeti képzésre

Pályázati felhívás Erasmus+ személyzeti képzésre Pályázati felhívás Erasmus+ személyzeti képzésre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2015/16. TANÉVI SZEMÉLYZETI KÉPZÉSRE ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK, ÉS NEM-OKTATÓI FUNKCIÓT IS ELLÁTÓ OKTATÓK RÉS Pécsi Tudományegyetem pályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2018/ as tanévre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra 1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2018/ as tanévre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2018/201 2019-as tanévre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra 1 Tartalom PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 OKTATÓK, KUTATÓK EGYÉNI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI... 2. Rövid tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 OKTATÓK, KUTATÓK EGYÉNI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI... 2. Rövid tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. május 8. 58. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről és

Részletesebben

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás konvergencia régióban tanuló hallgatók számára. Ki pályázhat?

Campus Hungary Pályázati Felhívás konvergencia régióban tanuló hallgatók számára. Ki pályázhat? Campus Hungary Programigazgatóság Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/2-11/1-2012-0001 Campus Hungary Pályázati Felhívás konvergencia régióban tanuló hallgatók számára A Balassi Intézet a Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

SZE Nemzetközi Projekt Központ Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen

SZE Nemzetközi Projekt Központ Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen SZE Nemzetközi Projekt Központ Mészáros Márta/Lazányi Andrea Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen Miért érdemes pályázni Mit kínál a SZE? Erasmus+ Egyetemi részképzési pályázat

Részletesebben

Magyar Ösztöndíj Bizottság

Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás magyar állampolgárok részére külföldre szóló ösztöndíjakra 2010. szeptember 22. Magyar Ösztöndíj Bizottság A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati felhívása a 2011-2012-es tanévben megvalósítható

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ Március 07.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ Március 07. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2018. Március 07. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén:

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén: Oktatási Hivatal Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétıl 2011. szeptember 19. Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétıl Alkalmazás:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÖSZTÖNDÍJAKRA 2014/2015. Pályázati felhívás... 2. Pályázható ösztöndíjtípusok... 2. Pályázásra jogosultak...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÖSZTÖNDÍJAKRA 2014/2015. Pályázati felhívás... 2. Pályázható ösztöndíjtípusok... 2. Pályázásra jogosultak... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÖSZTÖNDÍJAKRA 2014/2015. Tartalom Pályázati felhívás... 2 Pályázható ösztöndíjtípusok... 2 Pályázásra jogosultak...

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés...

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés... Online pályázás lépésről lépésre Tartalom Regisztráció... 2 Önéletrajzi adatok... 2 Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3 Pályázat elkészítése... 4 A részképzés... 4 B posztgraduális

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2017/2018

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2017/2018 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2017/2018 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2017/2018-as tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2018/2019

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2018/2019 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2018/2019 PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pótpályázatot hirdet hallgatói részére a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére. I. Általános tudnivalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2018/2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2018/2019 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2018/2019 Felhívás külföldi pályázók részére magyarországi felsőfokú résztanulmányok folytatására a 2018/2019-es tanévben A PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szeptember 01-től induló kiegészítő ösztöndíjak. PhD hallgatók számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szeptember 01-től induló kiegészítő ösztöndíjak. PhD hallgatók számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése forrásból támogatott 2018.szeptember 01-től induló kiegészítő ösztöndíjak

Részletesebben

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2015/2016. Magyar Ösztöndíj Bizottság

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2015/2016. Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2015/2016. Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2019/2020-as tanévre 1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2019/2020-as tanévre 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2019/2020-as tanévre 1 Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

CAMPUS MUNDI TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS KOORDINÁTOROKNAK

CAMPUS MUNDI TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS KOORDINÁTOROKNAK TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS KOORDINÁTOROKNAK 2016. május 30. PROJEKT Campus Mundi: Kinyílik a világ! PROJEKT Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program Hallgatói mobilitás: Részképzés Szakmai

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2018/2019

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2018/2019 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2018/2019 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2018/2019-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Magyar Ösztöndíj Bizottság

Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás magyar állampolgárok részére külföldre szóló ösztöndíjakra 2011. szeptember 13. Magyar Ösztöndíj Bizottság A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati felhívása a 2012-2013-as tanévben

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: március 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: március 20. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara pályázatot ír ki a 2015/2016-os tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre. Pályázati határidő: 2015.

Részletesebben