SZEMLE Engler Ágnes. Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest: Gondolat Kiadó, Kartonált. 250 oldal. ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMLE Engler Ágnes. Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011. Kartonált. 250 oldal. ISBN: 978 963 693 316 6"

Átírás

1 TNTeF (2013) SZEMLE Engler Ágnes. Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest: Gondolat Kiadó, Kartonált. 250 oldal. ISBN: Engler Ágnes Kisgyermekes nők a felsőoktatásban című könyve a doktori disszertációjához végzett kutatásainak eredményeit mutatja be. A kötet azon nőket állítja a vizsgálódás középpontjába, akik a gyermekszülést követően igénybe vett gyermeknevelési támogatás(ok) ideje alatt felsőfokú tanulmányokat folytattak. A munka már a témaválasztás miatt is értékes, hiszen a felsőoktatásban résztvevők olyan sajátos csoportjára fókuszál, amelyről igen kevés tudás áll rendelkezésünkre. Léteznek kutatások, amelyek a nők felsőoktatásban történő részvételét, gyermekvállalásuk karrierjükre tett hatását, illetve a munkaerő-piacra történő visszatérésük esélyeit vizsgálják (Kozma 2007; Hrubos 2001; Tornyi 2008; Nagy 2009; Frey 2003; Lakatos 2006; Koncz 2005), azonban kevés olyan kutatást találunk, mely az anyaság inaktív időszaka alatt folytatott iskolarendszerű továbbképzésre ilyen mélységben fókuszálna. Napjaink oktatáspolitikai eseményei pedig nem is tehetnék ennél aktuálisabbá a könyv megjelenését, hiszen a mű olyan kérdéseket tárgyal, hogy mit jelent továbbtanulni, hogyan térülnek meg a tanulásba történő befektetések, illetve milyen szerepe van a tandíjmentességnek a felsőoktatásban. Bár a három éves kor alatti gyermeket otthon nevelő, s ezzel párhuzamosan főiskolán vagy egyetemen tanuló nők csoportja kis létszámú, vizsgálatuk mégis releváns társadalmi-gazdasági kérdés. A karrierjüket gyermekvállalás miatt megszakító nők megközelítőleg fele tud csak visszatérni a munka világába, 40%-uk inaktív marad, s minden tizedik nő munkanélkülivé válik (Bálint & Köllő 2008; idézi Engler 211). Minél több időt tölt otthon egy nő szülés után, annál nehezebb az (újbóli) munkavállalás, ami részben a tudás időközbeni elavulására is visszavezethető. Ezen kívül a tanulás által megnövekedett humán-és kulturális tőke nagyobb eséllyel váltható át gazdasági tőkére, amely nemcsak az egyén, de a társadalom számára is hasznos. A magasabb képzettség jobb munkaerő-piaci pozíció, ami magasabb jövedelem elérésére is lehetőséget ad. Számos hazai vizsgálat igazolja, hogy a gyermekükkel otthon töltött időszak alatt tanuló, önmagukat képző nők nagyobb eséllyel térnek vissza a munkaerőpiacra, továbbá hogy a humántőke befektetésének megtérülése az egyetemi diploma esetén a legmagasabb, hiszen a diplomások legnagyobb része végzettségének megfelelő munkakörben és bérezéssel tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon

2 146 SZEMLE (Kertesi & Köllő 2006; Galasi & Nagy 2006; Balogh & Róbert 2008; idézi Engler 75-79). A tudás szinten tartásának, illetve a magasabb végzettség, vagy új szakma megszerzésének a gyed és gyes ideje alatt tehát kulcsszerepe van a nők sikeres munkába állásában. Azonban, hívja fel az olvasó figyelmét Engler, az inaktív felnőttek tanulásáról szóló vizsgálatok nem tesznek különbséget sem az inaktív csoportok, sem a tanulás módja között, pedig a csoportok tanulási jellemzői gyökeresen eltérhetnek. Mindenesetre jól megfigyelhető az az általános tendencia, miszerint az inaktív nők és férfiak fiatalabb korukban egyforma arányban képzik tovább magukat, azonban a középkorúak között már javarészt nőket találunk (Csernyák et al 2004; idézi Engler 69). Ez is azt mutatja, hogy a munkától távol töltött évek alatti tudás erodálása a munkaerőpiacra való visszatérés után azonnal jelentkezik, melynek kompenzálására a középgeneráció valóban a továbbtanulásban lát lehetőséget (Engler 69). Mindezek ellenére az inaktívak továbbtanulási hajlandósága nemcsak a foglalkoztatottakéhoz képest, hanem önmagában is igen alacsony. 1 Bár a gondozással töltött időszak alatt nyújtott oktatás és képzés jelentőségét már az Európai Parlament Felsőoktatási Bizottságának tanulmánya is kiemelte (Gender Aspects of Lifelong Learning 2007, 55; idézi Engler 79), s hazánkban is történtek kezdeményezések a nők továbbképzésének növelésére például ilyen volt a tandíjmentesség bevezetése a helyzet nem javult hosszú távon. Az iskolai végzettség emelkedésével ugyan nő az inaktív anyák tanulási hajlandósága, 2 de még így is kevesen élnek a lehetőséggel óta azonban jelentősen csökkent még ez az arány is, részben a tandíjmentesség eltörlése miatt (Engler 71). A szerző kiemeli, hogy az inaktív anyák hatékonyabb ösztönzése azért is kulcsfontosságú, mert a sikeresebb munkaerő-piaci visszatérés reményében a nők biztonságosabbnak gondolhatják a karrierjük megszakítását, mely erős ösztönző lehet a gyermekvállalásra (Spéder 2004, 141; Andorka 1997, 274; Kamarás 2001, 62; idézi Engler 54). Engler témaválasztása ebből a szempontból is releváns, hiszen a munka és magánélet egyensúlya a magasabb iskolai végzettségűek körében sikeresebb (Pongrácz 2001; Szűcs 2005). Az érem másik oldala, hogy a csökkenő tanulási kedv mögött munka-magánélet egyensúlyának problémái is állhatnak. A tanulmányok ideje alatt a családi feladatok ellátásának nehézségei nemcsak a gyermekükkel otthon lévő anyáknak okozhatnak nehézséget, de aktív nőtársaiknak is (Györgyi 2002; idézi Engler 71). A 1 Megközelítőleg. 5% (Györgyi 2004a, 52, idézi Engler 69) 2 Céljaik közt javarészt OKJ-s képzések és az első diploma megszerzése, valamint a nyelvtanulás áll (Szűcs 2005, 71; idézi Engler 69).

3 TNTeF (2013) könyvben értékes kutatási eredményeket találhatunk arra, milyen magánéleti befektetésekkel jár a tanulás, s milyen különböző hatásuk lehet az anyák és családjuk életére. Nemcsak a szakemberek, hanem minden továbbtanulni kívánó anya, nő számára útmutatóként szolgálhat, hogy befektetésük annak ellenére, hogy sokak tehertételként élik meg a tanulmányok összeegyeztetését a családi életükkel rövid és hosszú távon is nagy eséllyel megtérül. A magasabb iskolai végzettség tehát valóban sikeresebb egyensúlyt tesz lehetővé, de csak annak, aki a végzettséghez vezető úton le tudja küzdeni ezeket az akadályokat. A kutatás, a könyv legnagyobb értékét azonban a probléma megközelítési módja adja. A szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekes nők továbbtanulása nem kizárólag felsőoktatási kérdés, és a probléma mélyebb megértéséhez komplex megközelítés szükséges. A gyermek mellett vállalt továbbtanulás a nők olyan speciális élethelyzete, melyet az anya- és a tanulószerep együttes felvállalása teremt a karrier megszakításának ideje alatt. Azaz Engler összekapcsolja a családos nők életpályájának három színterét, s a problémát a gyermekvállalás, a felsőoktatás és a munkaerőpiac viszonyrendszerének metszetébe helyezi el a kutatás elméleti és empirikus részében is. A munka ennek a multidimenzionális elméleti keretnek köszönhetően a kisgyermekes inaktív nők tanulásának nemcsak az oktatásszociológiai és oktatáspolitikai, hanem demográfiai, szociálpolitikai, családszociológiai, valamint munkaszociológiai összefüggéseire is rávilágít. Engler Ágnes kutatásának további jelentősége, hogy empirikus adatokkal támasztja alá a gyed/gyes alatti továbbtanulás fontosságát és hasznosságát. Egyedülállóan nemcsak azt mutatja meg, hogy a munkaerőpiaci távollétet tanulásra (is) felhasználó anyák miért döntöttek a továbbtanulás mellett, és döntésük milyen egyéni és kollektív beruházásokat kívánt, hanem azt is, hogy azok hogyan hasznosultak a munkaerő-piacon és életük más területein. Minderre a kutatás longitudinális módszere adott lehetőséget. A vizsgálat első része A kisgyermeket nevelők tanulmányainak motivációs háttere címmel 2006-ban, a második része A kisgyermeket nevelők felsőfokú tanulmányokba fektetett beruházásainak megtérülése címmel 2009-ben zajlott. Mindkét felvétel kérdőíves módszerrel készült, melyekben a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola kismama hallgatóit keresték meg. Az első esetben az aktív hallgatókat, a másodikban pedig volt hallgatókat. 3 3 A kutató eredetileg panelvizsgálatot tervezett, de az első kérdezési hullámban résztvevő anyák a munkaerő-piaci visszatérés után már kevésbé voltak hajlandók a további együttműködésre, így a kutatási tervet kohorsz-vizsgálatra módosította.

4 148 SZEMLE A könyv első része, A kisgyermeket nevelők tanulmányainak motivációs háttere a kisgyermekes nők tanulási beruházásainak és azok megtérülésének értelmezési keretét mutatja be. A szerző ezért a vizsgált populáció tanulási befektetéseinek és megtérülésének elemzését a felsőoktatás viszonyrendszerében értelmezi, s ennek megfelelően az anyákat nem felnőtt tanulónak, hanem tanuló felnőttnek tekinti. Azzal érvel, hogy az elmúlt pár évtized társadalmi és gazdasági folyamatainak hatására az egyéni életutak egyre kevésbé függenek a biológiai életciklustól (Rossi 2009, 469; idézi Engler 16), s jellemzően inkább egyénre szabottá válnak. Az életszakaszok jellegzetes mérföldkövei, például az ifjúsági életszakaszra jellemző tanulás és a felnőtté válást jelző munkavállalás, újra és újra felcserélődhetnek az egyének életében, ami a felnőttség és az ifjúság fogalmainak jelentésváltozását is maga után vonja. Továbbá a kisgyermeket otthon nevelő nők mind gazdasági értelemben mert inaktívak és eltartottak, mind társadalmi szerepvállalásukat tekintve 4 közelebb állnak az egyetemek, főiskolák sajátos világához. Engler a következőkben azokat az elméleteket mutatja be, amelyekre a kisgyermekes anyák döntéshozatalának értelmezési modelljét építi. A tanulási beruházásokat a különböző tőkeelméletek (Becker 1964; Coleman 1998; Rosen 1998; Bourdieu 1998; Schultz 1983) és a racionális döntések elmélete (Boudon 1998; Goldthorpe 1996; Elster 2001) felől közelíti meg. Az anyák tanulási beruházásának értelmezésében és vizsgálatában különösen fontos szerepet kap a kulturális tőke, ezen belül pedig az inkorporált tőke. Engler Bourdieu kulturális reprodukció elmélete alapján feltételezi a családi háttér meghatározó szerepét az itt vizsgált anyák továbbtanulási döntéseiben is. Kiemeli, hogy az egyének tanulási életpályáira különösen a középfokú továbbtanulás kapcsán hozott döntések hatnak, s az ún. életpálya-hipotézis szerint pedig a szülői hatás pont ezen döntésekben érvényesül leginkább (Shavit-Blossfeld 1993). Az elméleti háttér után a kisgyermekes anyák döntéshozatalának értelmezési modellje kerül bemutatásra. A modell egyik része a tanulásba történő beruházásokat ábrázolja, a másik pedig ezen beruházások várható hozamait. A szerző a kiadásokat és a hozamokat egyéni és kollektív szinten is számba veszi, és minden területen elkülöníti a pénzben, illetve pénzben közvetlenül nem kifejezhető erőforrásokat és tényezőket, melyeket alapos szakirodalmi hivatkozással vezet be. Az egyéni költségek között szerepelnek például a tanulás költségei, az otthoni munka részleges kieséséből származó költségek, a jövedelem egy részéről lemondás, az anyák önmagára fordított idő- és pénzberuházásai. Pénzben nehezen kifejezhető, de jelentős költséget 4 Például felsőoktatási hallgatói jogviszonyukból adódóan kötelezettségeik és kedvezményeik vannak.

5 TNTeF (2013) jelent a családdal töltött idő csökkenése, a tanulmányi erőfeszítések, a szabadidő-felhasználás megváltozása, valamint a kapcsolatok lazulása. A modellbe került kollektív beruházások olyan külső ösztönzők, amelyek tanulásra motiválhatják az anyákat. Ilyen például a képzési költségtámogatás, a tandíjmentesség, a felvételi többletpontok. A modell másik, nagyobb része a diplomaszerzés kapcsán várható hozamokat mutatja be. Engler a tanulási befektetések rövid és hosszú távú megtérülésével számol, melyek nemcsak a kismamákra, de a következő nemzedékre is hatással lehetnek egyéni és kollektív szinten. A Szerző külön modellt épít annak bemutatására, hogy az emberi tőkébe fektetés megtérülése nemcsak a munkaerő-piacon várható, hanem az általa ún. szociális beágyazódás és intellektuális kibontakozás hozamterületén is. Megállapítja, hogy a kisgyermekes anyák továbbtanulásában a sikeres munkaerő-piaci integráció könnyebb és gyorsabb munkába állást, magasabb pozíciót és jövedelmet; a szociális beágyazódás új kapcsolatok születését, a társadalmi tőke növekedését, az értelmiségi normák kialakulását; az intellektuális kibontakozás pedig kedvező tanulási attitűdöt, szakmailag kompetens munkavállalót jelenthet. Külön fejezeteket szentel a Szerző a különböző hozamterületekhez kapcsolódó, azon belül a nők tanulmányaira, munkavállalására és magánéleti szerepeire vonatkozó elméleteknek. Noha a munka empirikus része javarészt a rövid távú hozamokat tudja igazolni vagy elvetni, az eredmények alapján a befektetések várható hosszú távú haszna is jól körülhatárolható. A könyv további részeiben a szerző a kutatási eredményeket ismerteti. A modellt követve a kutatás első hullámában az anyák tanulási döntésmechanizmusát és a tanulmányok körülményeit mutatja be különös tekintettel a származási család hatására. A kötet második része, A kisgyermeket nevelők felsőfokú tanulmányokba fektetett beruházásainak megtérülése, ami a kutatás második hullámát adja közre, elsősorban a továbbtanulás munkaerő-piaci megtérülésére fókuszál, de bemutatja azt is, hogy más mezőkben, például a magánélet egyes területein milyen hozamokkal jár. Engler ebben az elemzésben a tanulmányi beruházások munkaerő-piaci megtérülései alapján sikeres és a kevésbé sikeres befektetőket különböztet meg, s e két alminta mentén vizsgálja tovább a három megtérülési mezőt: a munkaerő-piacit, a szociális beágyazódást és intellektuális kibontakozást. Az alaposan és részletesen kidolgozott beruházási modellnek köszönhetően az empirikus rész adatokban gazdag, az eredményeket nagyon röviden a következőként lehet összegezni. A várttal ellentétben a kisgyermekes anyákra elsősorban a belső ösztönzők hatnak a továbbtanulás kapcsán, s csak ezután következik a tandíjmentesség, valamint a várható

6 150 SZEMLE munkaerő-piaci előnyök. Végzettség szerint érdekes különbségek rajzolódnak ki, ami erősen visszavezethető arra, hogy a már diplomás anyák a karriertörésük okozta szakmai lemaradást, a nem diplomások pedig a korábban elmulasztott diplomaszerzésüket pótolják. A hallgatók különböző szintű emberi tőkéjének és eltérő kulturális hátterének hatása jól tetten érhető a tanulmányi beruházások különbségeiben is: a szerző a kulturális klíma továbbélését látja abban, hogy a már diplomával rendelkező hallgatók jobban felmérik a tanulással járó befektetéseket és a kockázatokat, mint nem diplomás társaik; továbbtanulási döntési stratégiáik racionálisnak, hosszú távúaknak és jól átgondoltnak bizonyultak. Mindezek ellenére a vizsgált mintában a nők munkaerő-piaci elhelyezkedése sikeresnek mondható, hiszen majdnem mindenkinek sikerült visszatérnie a munka világába. 5 Az eredeti munkahelyükre visszatérők közül sokan jobb pozícióban, magasabb fizetéssel, kedvezőbb munkafeltételek mellett tudnak elhelyezkedni. Az új munkahelyen kezdők esetében e hozamok később jelentkeznek, de náluk az elsődleges sikert már önmagában az jelenti, hogy sikerült új végzettségüknek megfelelő állás találniuk. Az integráció sikerének szintje különbözik a két csoportban, de még így is, a nők majdnem kétharmada sikeresebb visszatérést mondhat magáénak. A tanulási befektetések megtérülése már rövid távon megmutatkozik abban is, hogy az integrációt követően nem volt példa a lefelé történő foglalkozási mobilitásra. 6 A meglepő eredmények közé tartozik, hogy az anyák sikeres és a kevésbé sikeres munkaerő-piaci szereplése mögött nincs demográfiai magyarázó, azonban a megfelelő szakválasztás kulcsfontosságúnak bizonyul a siker felé vezető úton. A munkaerőpiacon sikeresebben elhelyezkedő anyák jobban érvényesítik a tanulmányok ideje alatt kiépült kapcsolatokat a későbbi tőkefelhalmozásuk során, míg ugyanez a kevésbé sikeresek esetében inkább a szociális beágyazottság egyik hozama, s csökkenti az elszigeteltség érzését is. Összességében az látható, hogy a vizsgált mintában a különböző iskolai végzettségű anyák különböző módon és mértékben fektettek be a továbbtanulásukba, de céljuk közös volt: tudásuk és képességeik legalább 5 Két fő, illetve az újra gyermeket vállalók kivételével. Ez azért is kiemelkedő eredmény, mert a munkaerőpiacot és a magánéletet is egyre jobban átszövő bizonytalanság leginkább a fiatalokat és a nőket sújtja (Blossfeld 2005, 2006; Beck 2003, 2010) 6 Ez az arány mindenképpen jobb az országos átlagnál, de figyelembe kell venni, hogy a mintába került anyák több mint fele a közszférában dolgozik pedagógusként. Engler fel is hívja a figyelmet a horizontális foglalkozási szegregáció jelenségére, de a preferencia elmélet (Hakim 2000) is idevágó lehet, miszerint a családcentrikus nők eleve nagyobb arányban választják a munka és magánélet összeegyeztetésére kedvezőbb feltételeket nyújtó szakmákat és az állami szektort. A mintába bekerült anyák döntését így talán az is befolyásolhatta, hogy eleve lehetőséget láttak a tanulás, a gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetésére.

7 TNTeF (2013) szinten tartása az inaktív időszak alatt, valamint munkaerő-piaci helyzetük megtartása. A felsőfokú tanulmányok döntési hátterében mindkét csoportban erős kompenzáció látható. A már diplomás anyák tudásuk szinten tartását, az első diplomások pedig a korábban elmulasztott továbbtanulásukat pótolják. A tanulás munkaerő-piaci megtérülését jobban befolyásolják a belső motivációk, az előzetes tájékozódás, a jól informáltság, a megfelelő szakválasztás, mint a családi háttér vagy a tanulási eredményesség. A kisgyermeket nevelő nők inaktív életszakasza alatt folytatott felsőfokú tanulmányokba történő egyéni és kollektív beruházások már rövid távon megtérülnek, s az anyák és a társadalom számára hasznos hozamokkal bírnak mind a munkaerő-piaci, a szociális beágyazódás és intellektuális kibontakozás hozamterületén is. A vizsgálat eredményei az egyéni hozamok mellett az inaktív nők továbbtanulásának számos kollektív hasznosságát is előrevetítik: csökkenő munkanélküliséget, felkészültebb munkavállalókat, sőt hosszútávon olyan eredmények is várhatóak, mint a demográfiai mutatók javulása, vagy a szociális és egészségügyi kiadások csökkenése. A szerző a könyv végén megjegyzi, hogy az általa bemutatott eredmények regionális szinten értelmezhetőek. Felsorolja továbbá a kutatás további lehetséges irányait is: ideálisnak tartaná a vizsgálat vertikális más formális oktatási és képzési intézménytípusok bevonása és horizontális országos, reprezentatív vizsgálatát. A bemutatott kutatási eredmények mindazonáltal kiemelt figyelmet érdemelnek. Egyrészt, mert a diploma megszerzése a további emberi tőke beruházása, valamint annak munkaerő-piaci és egyéb területeken történő megtérülése, nemcsak e szűk csoportra, hanem a társadalom egészére nézve is releváns. Másrészt, a gyermekvállalás következtében megtört karrier, a munkahely elvesztése, a tudás elévülése nemcsak a felsőfokú végzettségű nők számára probléma, tehát a tudás szinten tartása és/vagy emelése minden gyermeket vállaló nő életében kulcsszerepet játszik. Engler munkája nemcsak hiánypótló a témaválasztást és az empíriát illetően, hanem újszerű is abban az értelemben, hogy multidimenzionálisan világít rá a probléma összetettségére. Ennek megfelelően az eredmények széleskörűen hasznosíthatóak, azaz a könyv nemcsak az érintett populáció és a szűk szakma számára szolgál hasznos információkkal, hanem a tágabb szakértői közegnek is tartogat jól hasznosítható eredményeket, új gondolatokat. Paksi Veronika Magyar Tudományos Akadémia

8 152 SZEMLE Felhasznált irodalom Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris. Bálint Mónika & Köllő János A gyermeknevelési támogatások munkaerő-piaci hatásai. Esély 1, Balogh Anikó & Róbert, Péter Foglalkozási mobilitás Magyarországon, In Kolosi Tamás & Tóth István György (szerk.) Társadalmi Riport Budapest: TÁRKI, Beck, Ulrick A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Ford. Berényi Gábor. Budapest: Századvég Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. Beck, Ulrick A munka szép új világa. Ford. G. Klement Ildikó. Szeged: Belvedere Meridionale. Becker, Gary Human Capital. New York: Columbia University Press. Blossfeld, Hans Peter, Klijzing, Erik, Mills, Melinda & Kurz, Karin, ed Globalization, Uncertainty and Youth in Society. London New York: Routledge. Boudon, Raymond Társadalmi egyenlőtlenségek a továbbtanulásban. In Halász Gábor & Lannert Judit (szerk.) Oktatási rendszerek elmélete. Budapest: Okker Kiadó, Bourdieu, Pierre Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In Lengyel György & Szántó Zoltán (szerk.) Tőkefajták: a társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest: Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Coleman, James S A társadalmi tőke az emberi tőketermelésben. In Lengyel György & Szántó Zoltán (szerk.) Tőkefajták: a társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest: Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Csernyák Mariann, Janák Katalin & Zalánné Olbrich Anikó Az élethosszig tartó tanulás. Budapest: KSH. Elster, John A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban. Budapest: Osiris. Federico M. Rossi Youth Political Participation: Is This the End of Generational Cleavage? International Sociology 4, Frey Mária A gyermeknevelési támogatásokat igénybe vevő és a családi okokból inaktív személyek foglalkoztatásának lehetőségei és

9 TNTeF (2013) akadályai. In Demográfia, foglalkoztatás, női munkavállalás (Stratégiai Füzetek 14.). Budapest: MEH Stratégiai Elemző Központ. Galasi Péter & Nagy Gyula A fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata Educatio 2, Gender Aspects of Lifelong Learning Európai Parlament Felsőoktatási Bizottsága. Goldthorpe John H Class analysis and the reorientation of class theory. The case of persisting differentials in educational attainment. British Journal of Sociology 47, Györgyi Zoltán Tanulás a felnőttkorban. Budapest: Oktatáskutató Intézet. Györgyi Zoltán A magyarországi felnőttképzés. Budapest: Professzorok háza Felsőoktatási Kutatóintézet. Hakim, Catherine Work-Lifestyles Choices in the 21st Century: Preference Theory. Oxford: Oxford University Press. Hrubos Ildikó A nők esélyei a felsőoktatásban I-II. Magyar Felsőoktatás 2001/8 & 10, & Kamarás Ferenc Családalapítás és gyermekvállalás az 1990-es években és az ezredfordulón. Demográfia 1-2: Kertesi Gábor & Köllő János Felsőoktatási expanzió, diplomás munkanélküliség és a diplomák piaci értéke. Közgazdasági Szemle 53:3, Koncz Katalin Női karrierjellemzők: esélyek és korlátok a női életpályán. In Palasik Mária & Sipos Balázs (szerk.) Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Budapest: Napvilág Kiadó, Kozma Tamás & Forray R. Katalin Felnőttek a felsőoktatásban. In Zrinszky László (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest: Műszaki Kiadó, Lakatos Judit Visszatérés a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után. Budapest: KSH. Nagy Beáta A munkavállalás és gyermekvállalás paradoxona - bevezető gondolatok Szociológiai Szemle (18)3,

10 154 SZEMLE Pongrácz Tiborné A család és a munka szerepe a nők életében. In Szerepváltozások. Jelentés a nők helyzetéről. Budapest: Tárki-Munkaügyi Minisztérium, Rosen, Sherwin Emberi tőke. In Lengyel György-Szántó Zoltán, szerk. Tőkefajták: a társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest: Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Schavit, Yossi, Blossfeld, Hans-Peter Persistent inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries. Boulder (USA): Westview Press. Shultz, Theodore W Beruházás az emberi tőkébe. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Spéder Zsolt Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása. In Kolosi Tamás Tóth István György, szerk. Társadalmi Riport Budapest: TÁRKI, Szűcs Ildikó A kisgyermekes nők belépési és visszatérési esélyei a munkaerőpiacra a család - és foglalkoztatáspolitikai eszközök viszonyrendszerében. Kutatási beszámoló. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet, letöltés ideje: Tornyi Zsuzsa Nők a katedrán In Buda András és Kiss Endre, szerk. Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Kiss Árpád Archívum Könyvtár Sorozata V. kötet, Debrecen: Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete,

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

A diplomás nők munkaerőpiaci sikerességét befolyásoló tényezők és a gyerekvállalás hatásai

A diplomás nők munkaerőpiaci sikerességét befolyásoló tényezők és a gyerekvállalás hatásai FÓKUSZ A diplomás nők munkaerőpiaci sikerességét befolyásoló tényezők és a gyerekvállalás hatásai Engler Ágnes, Fényes Hajnalka Kutatásunkban a 2008-ban és 2010-ben végzett, volt levelezős felsőoktatási

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI)

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Kutatási kérdések Hogyan változott a szülők és a gyermekek

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Engler Ágnes: Dilemmák felsőfokon hallgatók családalapítási tervei

Engler Ágnes: Dilemmák felsőfokon hallgatók családalapítási tervei Engler Ágnes: Dilemmák felsőfokon hallgatók családalapítási tervei Hazánkban az elmúlt évtizedekben megállíthatatlannak tűnő népességfogyásnak lehetünk tanúi. A hanyatló házasodási kedv, a válások magas

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN dr. jur. Ábrahám Katalin Témavezetők: Prof. Dr. Baranyi Béla az

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

RECENZIÓK. Pink education

RECENZIÓK. Pink education 146 Szociológiai Szemle, 2011/3 RECENZIÓK SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 21(3): 146 151. Pink education Fényes Hajnalka: A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányának felszámolódása?

Részletesebben

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens 1 Oktatás, képzés = befektetés az emberi tőkébe A humán tőke minden ember sajátja, munkaerejéhez tartozik. A képességek az egyén munkáját teszik hatékonyabbá.

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

A felnőtté válás Magyarországon

A felnőtté válás Magyarországon A felnőtté válás Magyarországon Murinkó Lívia KSH NKI Helyzetkép 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2014. január 20. Általános megállapítások a felnőtté válással kapcsolatban 1. Kitolódó életesemények,

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Dilemmák felsőfokon. Hallgatók családalapítási tervei. tanulmány. Engler Ágnes

Dilemmák felsőfokon. Hallgatók családalapítási tervei. tanulmány. Engler Ágnes Engler Ágnes Dilemmák felsőfokon Hallgatók családalapítási tervei Hazánkban az elmúlt évtizedekben megállíthatatlannak tűnő népességfogyásnak lehettünk tanúi. A hanyatló házasodási kedv, a válások magas

Részletesebben

A tanácsadó szerepe az OKJ-s képzésekben, illetve a felnőttek szakma váltása előtt F A R K A S L E N G Y E L I N G R I D

A tanácsadó szerepe az OKJ-s képzésekben, illetve a felnőttek szakma váltása előtt F A R K A S L E N G Y E L I N G R I D A tanácsadó szerepe az OKJ-s képzésekben, illetve a felnőttek szakma váltása előtt F A R K A S L E N G Y E L I N G R I D 2 0 1 4. O K T Ó B E R 3 0. A téma aktualitása Hol tart a mai felnőttképzés? Ki

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Doktori (PhD) értekezés Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Jankó Krisztina Julianna Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola 2011 AZ ISKOLAKÖRZETESÍTÉS TÁRSADALMI HATÁSAI Értekezés a doktori

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

PONGRÁCZ TIBORNÉ VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

PONGRÁCZ TIBORNÉ VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK PONGRÁCZ TIBORNÉ VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK Pongrácz, Marietta (1970): Some characteristics of infant mortality in Middle Eastern Europe. In J. Nemeskéri M. Pongrácz E. Szabady (eds.): Abstracts of the lectures

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Tanulmányom a pedagógusdinasztiák vizsgálatára koncentrál. 1 A tanulmányom elején olyan kérdésekre keresem a választ,

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés, karriertervezés Tanulság A készségek, képességek és a tudás, csak akkor hasznosak, hogyha a megfelelő helyen vagyunk Az emberi képességeket növelő tevékenységek 1. Egészségügyi

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nyüsti Szilvia Educatio Nkft. A felsőoktatási struktúrába kódolt egyenlőtlenségek Műhelykonferencia Budapest, 2014. május

Részletesebben

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Hajdu Tamás 1 Kertesi Gábor 1 Kézdi Gábor 1,2 1 MTA KRTK KTI 2 CEU Szirák 2014.11.29. Hajdu - Kertesi

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

Kispálné Horváth Mária A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONY MÓDSZERTANA A TANULÓI ELVÁRÁSOK. 1. Bevezetés

Kispálné Horváth Mária A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONY MÓDSZERTANA A TANULÓI ELVÁRÁSOK. 1. Bevezetés A FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONY MÓDSZERTANA A TANULÓI ELVÁRÁSOK TÜKRÉBEN 1. Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az euro-atlanti centrum országaiban így hazánkban is radikális változások történnek mind a gazdaságban,

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II.

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Biró Zsuzsanna Hrubos Ildikó Lovász Gabriella Pásztor Adél AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. Oklevélmelléklet minták The system of the

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül Fónai Mihály Kotsis Ágnes Szűcs Edit Tanulmányunkban a Debreceni Egyetemen a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Benedek András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Változás és stabilitás a szak- és felnőttképzésben V. Országos Szak-

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa II. Dél-dunántúli Regionális Humán Erőforrás Konferencia Pécs, 2017. április 11. Kálmán Edina, szakmai vezető Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Kisgyermekesek a munkaerőpiacon

Kisgyermekesek a munkaerőpiacon Kisgyermekesek a munkaerőpiacon A NÓRA-HÁLÓZAT projekt keretében készült foglalkoztatási helyzetkép Gregor Anikó tanársegéd, ELTE TáTK 1 A foglalkoztatási helyzetkép célja NÓRA-pontok különböző régiókban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai?

Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai? SZIRMAI VIKTÓRIA Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai? A kiinduló tétel Talán kissé túlzónak hangzik, de a címben megfogalmazott kérdésre a válasz az, hogy lényegében

Részletesebben

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon

A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon A felsőoktatási részvétel és a felsőfokú végzettség hozamának változása Magyarországon MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 54. Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét 2016. 09. Miről fogok beszélni? -Mekkora

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2012

Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör 2012 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet Koltay

Részletesebben

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ Csépe Valéria 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Szeged, 2013. április 18-19. Témavázlat A magasabb iskolai

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2006

munkaerőpiaci tükör 2006 munkaerőpiaci tükör 2006 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal, Kutatási

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

iskolakultúra 2013/2 tanulmány szemle kritika Engler Ágnes Az élethosszig tartó tanulás genderszempontú

iskolakultúra 2013/2 tanulmány szemle kritika Engler Ágnes Az élethosszig tartó tanulás genderszempontú tanulmány Engler Ágnes Az élethosszig tartó tanulás genderszempontú megközelítése 3 H. Tóth István Jelzések NYIK-es tanulók olvasmánymegértéséről 12 Kojanitz László A történelmi gondolkodás fejlesztése

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Murinkó Lívia KSH Népességtudományi Kutatóintézet Szalma Ivett Swiss Centre of

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányainak vizsgálata

Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányainak vizsgálata Engler Ágnes Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányainak vizsgálata A felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytató, gyermekgondozási szabadságukat töltő hallgatók a felsőoktatás résztvevőinek

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

A felsőoktatás szociális dimenziója. Fehérvári Anikó - Szemerszki Marianna HERA Felsőoktatás-kutató Szakosztály

A felsőoktatás szociális dimenziója. Fehérvári Anikó - Szemerszki Marianna HERA Felsőoktatás-kutató Szakosztály A felsőoktatás szociális dimenziója Fehérvári Anikó - Szemerszki Marianna HERA Felsőoktatás-kutató Szakosztály Expanzió és felsőoktatási bekerülés Felsőoktatás expanziója: esélykülönbségek csökkenése vagy

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN

HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Szeged, 2013. április 18-19. HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Hosszabb

Részletesebben

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények,

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, elvárások A Felnőttképzés c. tantárgy tananyagának felépítése

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Közmunka, külföldi munkavállalás és a magyar munkaerőpiac című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra

Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra DOI: 10.18427/iri-2016-0009 Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra Matiscsákné Lizák Marianna Eszterházy Károly Főiskola matiscsakne@ektf.hu Bevezetés Mint tapasztaljuk,

Részletesebben

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 1. Az andragógia tudományrendszertani helye. Az andragógia és a neveléstudományok viszonyrendszerének feltárása. Az andragógia terminológiai

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és Dr. Kaposi József Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és képességrendszert, az általános műveltség

Részletesebben

kpárral megyek! Kari esélyegyenl a DPR adatai alapján Domokos Tamás Székesfeh

kpárral megyek! Kari esélyegyenl a DPR adatai alapján Domokos Tamás Székesfeh Egyenlő pályák, egyenlő esélyek én n kerékp kpárral megyek! Kari esélyegyenl lyegyenlő(tlen)ség a Szent István n Egyetemen a DPR adatai alapján Domokos Tamás Székesfeh kesfehérvár, r, 2011. október 24.

Részletesebben

Az önértékelés szerepe a továbbtanulási döntésekben

Az önértékelés szerepe a továbbtanulási döntésekben Közmunka, külföldi munkavállalás és a magyar munkaerőpiac 2014. november 28., Szirák, Hotel Kastély Keller Tamás Az önértékelés szerepe a továbbtanulási döntésekben A munka az OTKA PD-105976-os számú poszt-doktori

Részletesebben