PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG"

Átírás

1 PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb. (33) Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Nagysáp, május 5. Pánczél István ügyvezető igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK. Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatása A változat Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Kiegészítő melléklet Általános rész Eredménytételek szöveges magyarázata Mérlegtételek szöveges magyarázata Eszközök bemutatása Források bemutatása Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások Mérlegtételelkhez kapcsolódó kimutatások Közhasznúsági jelentés Tájékoztató adatok Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Kimutatás a vagyon felhasználásáról Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Kimutatás a kapott támogatásokról Szöveges beszámoló

3 . EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA A VÁLTOZAT (EZER FT) A cég megnevezése:... Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. A cég címe: Nagysáp, Granárium domb. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegének fordulónapja: december 3. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELŐZŐ ÉV: 2006 (c) ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d) TÁRGYÉV: 2007 (e) I. Értékesítés nettó árbevétele , ,- 0. II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 6.897, ,- 03. III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások , ,- 05. V. Személyi jellegű ráfordítások , ,- 06. VI. Értékcsökkenési leírás 7.940, ,- 07. VII. Egyéb ráfordítások 2.099, ,- 08. A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 4.29, ,- 0. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 87, ,-. IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása 655, ,- 2. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -468, ,- 3. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+- B.) 3.75, ,- 4. X. Rendkívüli bevételek 550,- - 37,- 5. XI. Rendkívüli ráfordítások ,- 6. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY X.-XI.) 550,- - 29,- 7. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) 4.30, ,- 8. XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) 4.30, ,- 20. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 4.30, ,- 2. Nagysáp, május 5. Pánczél István ügyvezető igazgató 3

4 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA (EZER FT) Az egyéb szervezet megnevezése:... Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. Az egyéb szervezet címe: Nagysáp, Granárium domb. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegének fordulónapja: december 3. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELŐZŐ ÉV: 2006 (c) ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d) TÁRGYÉV: 2007 (e). A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( sorok) , ,- 2.. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 59.46, ,- 3. a) alapítótól b) központi költségvetéstől 59.46, ,- 5. c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből %: Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel , , Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 3.488, ,-. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B. sorok) , ,- 3. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( sorok) , ,- 4.. Anyagjellegű ráfordítások , , Személyi jellegű ráfordítások , , Értékcsökkenési leírás 7.940, , Egyéb ráfordítások 2.099, , Pénzügyi műveletek ráfordítása 655, , Rendkívüli ráfordítások ,- 20. E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( sorok) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

5 Az egyéb szervezet megnevezése:... Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. Az egyéb szervezet címe: Nagysáp, Granárium domb. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegének fordulónapja: december 3. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELŐZŐ ÉV: 2006 (c) ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d) TÁRGYÉV: 2007 (e) 27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) , ,- 28. G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.) 4.30, ,- 29. H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 4.30, ,- TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK , Bérköltség, ebből: , sorból: megbízási díjak sorból: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések.65, Bérjárulékok 2.347,- 38. B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK - Nagysáp, május 5. Pánczél István ügyvezető igazgató 5

6 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (EZER FT) Az egyéb szervezet megnevezése:... Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. Az egyéb szervezet címe: Nagysáp, Granárium domb. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegének fordulónapja: december 3. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELŐZŐ ÉV: 2006 (c) ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d) TÁRGYÉV: 2007 (e). A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok) 2.690, ,- 2. I. Immateriális javak 35,- - 6,- 3. II. Tárgyi eszközök 2.475, ,- 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 80, ,- 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK (7-0. sorok).562, ,- 7. I. Készletek 65,- - 55,- 8. II. Követelések 2.048, ,- 9. III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 9.349, ,-. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 4.242, ,- 2. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) , ,- 3. D. SAJÁT TŐKE (4.-9. sorok) 9.784, ,- 4. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 3.000, ,- 5. II. Tőkeváltozás / Eredmény 2.483, ,- 6. III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 4.30, ,- 9. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. CÉLTARTALÉKOK 2.954, ,- 2. F. KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 3.667, ,- 22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 328, II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3.339, ,- 24. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK.089, ,- 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) , ,- Nagysáp, május 5. Pánczél István, ügyvezető igazgató 6

7 PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb. (33) Cégjegyzék szám: Statisztikai számjel: Nagysáp, május 5. Pánczél István ügyvezető igazgató 7

8 4. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 4.. Általános rész A PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KHT. FŐBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI Cégjegyzék szám: Cg Bejegyezve: szeptember 3. Cégforma: A cég elnevezése: A cég rövidített elnevezése: Közhasznú társaság Pánczél Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság Pánczél Kht. A cég székhelye: 2524 Nagysáp, Granárium domb. A létesítő okirat kelte: május 2. A cég tevékenysége: szociális ellátás elhelyezéssel - főtevékenység (85 férőhelyen) szociális ellátás elhelyezés nélkül A cég jegyzett tőkéje: Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég adatai: Jogutódlás: ,- Ft, azaz hárommillió Ft készpénz Cg Pánczél Termelő Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság teljes körű A cég statisztikai számjele: A cég adószáma: A közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Az alapító tagok adatai (tulajdoni hányad): Pánczél István (46,6 %), Pánczél Istvánné (46,6 %), Radóczné Pánczél Judit (3,3 %), Ifj. Pánczél István (3,3 %) A cég ügyeit önállóan képviselik, aláírásra jogosultak: A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet, amellyel a társaság a közhasznú tevékenység folytatására szerződést kötött: A cég könyvvezetésének módja: A cég beszámolójának formája: Pánczél István (ügyv. ig. - Tokod, Bácska u. 5.) Pánczél Istvánné (ügyv. ig. - Tokod, Bácska u. 5.) Komárom-Esztergom Megyei Területi Államháztartási Hivatal 280 Tatabánya, Komáromi u. 6. kettős könyvvitel A mérlegkészítés napja: január 3. közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 4.. táblázat: A Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. főbb Cégbírósági adatai A Pánczél Szociális Szolgáltató Kht as létrejöttét gazdasági megfontolások indokolták. Pánczél István egyéni vállalkozó - szociális vállalkozói engedéllyel - már 996. júniusától működtette a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonát. A törvényalkotók határozata alapján azonban január -jétől, az addig megállapított normatív állami támogatás mindössze 30%-ának megfelelő összegében részesülhetett volna az Otthon. Nem volt kétséges tehát, hogy a meglévő Pánczél Termelő 8

9 Szolgáltató Kereskedelmi Kft-ből átalakulással létrehozzuk a Pánczél Kht.-t, mivel a támogatás nélkül az Otthon működésképtelenné válhatott volna. A Pánczél Kht. fő tevékenységként a szociális ellátás elhelyezéssel tevékenységi körrel működik, működéséhez a Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivataltól január -jétől határozatlan időre szóló működési engedélyt kapott és rendelkezik a Magyar Államkincstár Komárom- Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával kötött támogatási szerződéssel is. Az intézményvezetői feladatokat Pánczél István gyakorolja, helyettese Pánczél Istvánné. Az egészségügyi feladatok ellátásáért Prieglné Almási Éva, a gazdasági ügyekért pedig Pánczél István felelős. A Kht. a számviteli politikájában meghatározott A típusú mérleget és összköltség eljárásra épülő eredmény kimutatást készít. A társaság költségei elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban kerülnek elszámolásra. Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évenként lineárisan történik. Az ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra. Év közben a készletekről sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, költségként az ötös számlaosztályban kerülnek elszámolásra. A készletek értékét év végén leltározással az értékelési szabályzat szerint állapítjuk meg Eredménytételek szöveges magyarázata A Pánczél Kht ben teljes üzleti évet átfogó közhasznú gazdasági tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységből származó bevétele és ráfordítása azonban a évben sem volt. A évi bevételek (összesen: ,- ezer Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (gondozási díj, egyszeri hozzájárulási díj stb.), egyéb bevételekből (normatív állami támogatás, Munkaügyi Központ támogatása stb.), pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek stb.) és rendkívüli bevételekből (térítés nélküli átvétel stb.) álltak. A közhasznú társaság tárgyévben támogatásokat, juttatásokat az alábbi összegek szerint fogadott: 57.40,- ezer Ft normatív állami támogatásból, 37,- ezer Ft gazdasági szervezetektől, valamint 35,- ezer Ft támogatás a Munkaügyi Központtól. 9

10 Bevételek megoszlása (ezer Ft) Értékesítés nettó árbevétele (5,82 %) Egyéb bevételek (47,33 %) Pénzügyi műveletek bevételei (0,62 %) Rendkívüli bevételek (0,23 %) 4.. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft) A felmerült ráfordítások (összesen: ,- ezer Ft) jelentős része az anyagjellegű (bérleti díj, karbantartási költségek, étkezéssel kapcsolatos anyagok, közüzemi díjak stb.), személyi jellegű (bérköltség és járulékai, személyi jellegű egyéb ráfordítások stb.), értékcsökkenési leírás ráfordításokból (tárgyi eszközökre időarányosan elszámolt értékcsökkenés), egyéb ráfordításokból, pénzügyi műveletek ráfordításaiból (kamatráfordítás) és rendkívüli ráfordításokból (26,- ezer Ft) tevődött össze. Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) Anyagjellegű ráfordítások (48,39 %) Személyi jellegű ráfordítások (38,6 %) Értékcsökkenési leírás (6,75 %) Egyéb ráfordítások (5,88 %) Pénzügyi műveletek ráfordításai (0,8 %) Rendkívüli ráfordítások (0,0 %) 4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) A fentieknek alapján a tárgyévi működés eredményes volt, társaságunk évi eredménye 6.027,- ezer Ft volt. A közhasznú társaság évben foglalkoztatott munkavállalóinak átlaglétszáma 22 fő volt, a részükre kifizetett bérek és járulékok az alábbi megoszlást követték: 0

11 CSOPORT LÉTSZÁM (FŐ) BÉRKÖLTSÉG BÉR- JÁRULÉK BETEG- SZABADSÁG ÖSSZESEN Igazgatás 4.970, ,- 0, ,- Ápolás , ,- 7, ,- Technikai dolgozók ,-.885,- 65, ,- Összesen , ,- 236, , táblázat: Munkavállalók részére kifizetett bérek és járulékok megoszlása (ezer Ft) A tárgyév során kifizetett személyi jellegű egyéb kifizetések ősszege - betegszabadság (236,- ezer Ft) nélkül - 929,- ezer Ft volt. A 4.2. táblázat nem tartalmazza a járulékterhek között nyilvántartott, év során cégautó és cégtelefon után fizetett TB, MADÓ és EHO összegét (összesen 88 ezer Ft). MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ÁTSOROLÁS ZÁRÓ Immateriális javak 357,- 85,- 8,- - 26,- Ingatlanok 326,- 26, ,- Műszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések 5.552,- 97,- 485, , ,- 4.58,- 499, ,- Járművek 8.28,- 2.42, , ,- Irodai berendezések Üzemkörön kívüli berendezések.569,- 560,- 670, ,- 22,- 83, ,- Összesen 20.52, , , , táblázat: Terv szerinti értékcsökkenés változása (ezer Ft)

12 MEGNEVEZÉS TERV SZERINTI LINEÁRIS DEGRESSZÍV EGYÖSSZEGŰ ÖSSZESEN TERVEN FELÜLI Immateriális javak 74,- -,- 85,- - Ingatlanok 26, ,- - Műszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések 606, ,- 97, , ,- 4.58,- - Járművek 2.42, ,- - Irodai berendezések Üzemkörön kívüli berendezések 4,- - 49,- 560,- - 83, ,- - Beruházások Összesen 4.494, , , táblázat: Tárgyévi értékcsökkenési leírás megoszlása (ezer Ft) 4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata Eszközök bemutatása A évben új immateriális jószágként db kis értékű számítógépes program került beszerzésre, mely egy összegben leírásra is került. A tárgyi eszközök köre a tárgyévben új beszerzésekkel (2 db garázs, kerti pavilon, fénymásológép, fűnyíró, áramfejlesztő, bútorok stb.) gyarapodott, az év végével néhány 0 -ra leírt, már nem használható tárgyi eszköz selejtezésre került. A közhasznú tevékenység működéséhez szükséges ingatlanra (amely a hozzá tartozó berendezésekkel együtt Pánczél István leltár szerinti tulajdonát képezik) a társaság haszonélvezeti joga bejegyzett. 2

13 MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ÁTSOROLÁS ZÁRÓ Immateriális javak 493,- 0,- 8, ,- Ingatlanok 3.807,- 2.20, ,- Műszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések 7.547,-.4, , , , ,- 499, ,- Járművek , , ,- Irodai berendezések Üzemkörön kívüli berendezések 2.37,- 693,- 670, ,- 433, ,- Beruházások Összesen 4.762, ,- 3.38, , táblázat: Immateriális javak és Tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi változásai (ezer Ft) A forgóeszközök között az év végi leltározás során 55,- ezer Ft értékű gyógyszerkészletet vettünk nyilvántartásba. Követelések megoszlása (ezer Ft) Vevői követelések (82,20 %) Egyéb követelések (7,80 %) 4.3. ábra: Követelések megoszlása (ezer Ft) A követelések (összesen 2.383,- ezer Ft) között a vevői követeléseket és az egyéb követeléseket tartjuk nyilván. A közhasznú társaság rendelkezésére álló pénzeszközöket (összesen 7.895,- ezer Ft) elszámolási betétszámlán, elkülönített betétszámlán és a pénztárában, az alábbi megoszlás szerint tartja nyilván: 3

14 Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft) Pénztár (6,20 %) Elszámolási betétszámla (2,27 %) Elkülönített betétszámla (8,53 %) ábra: Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft) Az elkülönített betétszámlánkon - a törvényi előírásoknak megfelelően - zárolt összegként kezeljük az éves normatív állami támogatásból képzett 0%-os pénzösszeget (5.837,- ezer Ft). Társaságunk az év végi záráskor aktív időbeli elhatárolásként 2.984,- ezer Ft-ot mutatott ki, melyből bevételek aktív időbeli elhatárolása 2.89,- ezer Ft (ez az összeg a évet érintő térítési díjak elhatárolásából adódott). A évet érintő, de már a évben kifizetésre került költségekből 93,- ezer Ft került elhatárolásra Források bemutatása A Kht. saját tőkéje a év eredményes működésének köszönhetően 6.027,- ezer Ft-tal ismét emelkedett. Saját tőke megoszlása (ezer Ft) Jegyzett tőke (,62 %) 5000 Tőkeváltozás (65,03 %) Mérleg szerinti eredmény (23,35 %) ábra: Saját tőke megoszlása (ezer Ft) 4

15 A Kht. a mérleg fordulónapját követő évben várható normatív állami támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségének teljesítése céljából céltartalékot képez, melynek összegét 2.932,- ezer Ft-ban állapítja meg. Társaságunk a év végén csak rövid lejáratú kötelezettségeket (összesen 8.048,- ezer Ft) mutatott ki a mérlegtételei között, mely összetételét a következő ábra mutatja: Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft) Szállítók (7,58 %) Költségvetési befizetési kötelezettség (34,00 %) Munkavállalókkal szembeni kötelezettség (25,05 %) Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek (,20 %) Lakókkal szembeni elszámolás (22,7 %) 4.6. ábra: Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft) Passzív időbeli elhatárolásként egyrészt a évet terhelő, de csak 2008-ben kiszámlázásra kerülő költségeket mutattunk ki, melyek összege 3.23,- ezer Ft Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások Hatékonysági mutatók: Anyagjellegű ráfordítások / éves bevétel = 64.6 / = 46,27 % Személyi jellegű ráfordítások / éves bevétel = / = 36,50 % Likviditási mutató: Azonnal rendelkezésre álló pénzeszközök / azonnal esedékes kötelezettségek = / = 98,0 % A fenti mutatókból látható, hogy a Kht. igen anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat, likviditási helyzete pedig ágazati szinten jónak értékelhető Mérlegtételelkhez kapcsolódó kimutatások Saját tőke / Tárgyi eszközök = 25.8 / = 56,08 % 5

16 Vagyonmegoszlási mutatók: Befektetett eszközök / Összes eszköz = / = 66,64 % Forgóeszközök / Összes eszköz = / = 25,89 % A befektetett- és forgóeszközök aránya a évhez képest jelentősen nem változott. MEGNEVEZÉS DECEMBER DECEMBER 3. ÖSSZEG MEGOSZLÁS (%) ÖSSZEG MEGOSZLÁS (%) Befektetett eszközök 2.690, ,- 67 Forgóeszközök.562, ,- 26 Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 4.242, , , ,- 00 Saját tőke 9.784, ,- 65 Céltartalékok 2.954, ,- 7 Kötelezettségek 3.667, ,- 20 Passzív időbeli elhatárolások Források összesen.089, , , , táblázat: A társaság vagyonának összetétele, összehasonlítva a tárgyévi adatokat a tárgyévet megelőző adatokkal (ezer Ft) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 2.89,- 93,- Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0,- 3.23,- 0,- Halasztott bevételek 0,- Összesen Összesen táblázat: Aktív és passzív időbeli elhatárolások 2007-ban (ezer Ft) A beszámolót összeállította: Fehér Erika Regisztrációs száma: A könyvvizsgálói feladatokat ellátja: Egyensúly-9. Kft. MKVK szám: 00569/98 6

17 Könyvvizsgáló: Hajnal Károlyné MKVK szám: Záradék: A közhasznúsági jelentést a Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. taggyűlése május 7-én, a 2/2008. (V.07.) számú határozatával fogadta el. Nagysáp, május 5. Pánczél István ügyvezető igazgató 7

18 PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb. (33) Cégjegyzék szám: Statisztikai számjel: Nagysáp, május 5. Pánczél István ügyvezető igazgató 8

19 5. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. kiemelten közhasznú szervezet, amely szeptember 3- án a Pánczél Termelő Szolgáltatató Kereskedelmi Kft-ből átalakulással jött létre. A társaság cél szerinti tevékenysége szociális ellátás elhelyezéssel. 5.. Tájékoztató adatok Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) Anyagjellegű ráfordítások (48,38 %) Személyi jellegű ráfordítások (38,6 %) Értékcsökkenési leírás (6,75 %) Egyéb ráfordítások (5,88 %) Pénzügyi műveletek ráfordításai (0,8 %) Rendkívüli ráfordítások (0,0 %) 5.7. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) MEGNEVEZÉS ÖSSZEG EBBŐL A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK Bérköltség , ,- Bérjárulék 2.259, ,- Betegszabadság 236,- 0,- Személyi jellegű egyéb kifizetések 929,- 0,- Összesen , , táblázat: Személyi jellegű ráfordítások megoszlása (ezer Ft) 5.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Szent Borbála Idősek Otthonát fenntartó Pánczél Kht. feladatainak ellátására évben összesen 57.40,- ezer Ft normatív állami támogatást kapott, amely összeg a következő ábra szerinti megosztásban került felhasználásra: 9

20 Tárgyévi normatív állami támogatás felhasználásának megoszlása (ezer Ft) Munkabérek és közterhei (67,87 %) Mosatás, Gépek javítási költségei (0,83 %) Étkezés költsége (2,30 %) Energiaés vízfelhasználás költségei (0,00 %) 5.8. ábra: Tágyévi normatív állami támogatás felhasználásának megoszlása (ezer Ft) Intézményünk tárgyévben képzésekre 88,- ezer Ft támogatást kapott, melyből az ellátásban résztvevő munkatársaink szakmai továbbképzéseit finanszíroztuk Kimutatás a vagyon felhasználásáról MEGNEVEZÉS DECEMBER DECEMBER 3. VÁLTOZÁS Jegyzett tőke 3.000, ,- 0,- Tőkeváltozás 2.483, ,- 4.30,- Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye 4.30, ,-.726,- 0,- 0,- 0,- Összesen 9.784,- 25.8, , táblázat: A társaság vagyonának felhasználásáról szóló kimutatás (ezer Ft) 5.4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Tárgyévben cél szerinti juttatást nem adtunk Kimutatás a kapott támogatásokról A közhasznú társaság az elmúlt gazdasági évben - az állami normatíván kívül - gazdasági szervezetektől 37,- ezer Ft összegű támogatást kapott. Az intézmény támogatásban részesült továbbá a Munkaügyi Központtól (35,- ezer Ft), valamint a Magyar Államkincstártól (.82,- ezer Ft). 2 0

21 Önkormányzatoktól, alapítványoktól a Kht. támogatást nem kapott és %-os személyi jövedelemadó felajánlásokat sem fogadott Szöveges beszámoló Intézményünk működése során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az Otthon lakói számára minél kedvezőbb ellátási feltételeket teremtsen. A folyamatosan változó piaci igényeket figyelemmel kisérve, időközben újabb közös szobák is kialakításra kerültek. A közös szobában történő elhelyezés esetén nem szükséges az egyszeri hozzájárulási díj megfizetése, ami megkönnyítette az Otthonba történő beköltözés lehetőségét. Társaságunk az elmúlt gazdasági évet 6.027,- ezer Ft eredménnyel zárta. A mérleg fordulónapját követő évben várható normatív állami támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségek teljesítésére a céltartalékot a tárgyév végén leképeztük. Az elkövetkező években is - még több időskorú ember számára - szeretnénk biztosítani a minden igényt kielégítő elhelyezést, magas szintű ellátást. Nagysáp, május 5. Pánczél István ügyvezető igazgató 2