J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 10- én tartott ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. N A P I R E N D E L Ő T T : DR.SZABÓ JÓZSEF polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 8 fő képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Azt megnyitja. Elmondja, hogy Papp Emese igazoltan van távol. Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el: N A P I R E N D I P O N T O K : 1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. Előadó: Dr. Szabó József polgármester 2.) A évi helyi adók megállapítása. Előadó: Petrucz Sándor megbízott jegyző 3.) A évi munkaterv elfogadása. Előadó: Petrucz Sándor megbízott jegyző 4.) Tájékoztató a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról. Előadó: Szilágyi Irén a HBm-i Könyvtár igazgató helyettese 5.) Különfélék. I. N A P I R E N D I P O N T : A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. II. N A P I R E N D I P O N T : A évi helyi adók megállapítása. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2 JÁMBOR MIHÁLYNÉ tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság december 7-én ülésezett. Az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen volt, így a bizottság határozatképes volt. A évi helyi adókról szóló előterjesztést megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. Az előterjesztésben foglaltakkal és a bizottság véleményével a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 98/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adók mértékét évre nem emeli, illetve új adónemet nem vezet be. III. N A P I R E N D I P O N T : A évi munkaterv elfogadása. (A munka- és ülésterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) JAKABNÉ SUGÁR ESZTER tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot a december 7-én tartott ülésén megtárgyalta, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A bizottság javaslatával a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 99/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi munka- és üléstervet elfogadja. Megbízza a polgármestert az üléstervben foglaltak végrehajtásával. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester IV. N A P I R E N D I P O N T : Tájékoztató a mozgókönyvtári ellátás tapasztalatairól, a könyvtár munkájáról. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a december 7-én tartott ülésén a tájékoztatót megtárgyalta és a véleményük az volt, hogy a településen elérhető szolgáltatások szaporodtak a mozgókönyvtári ellátással, ez csak jót tett Bihartordának. A tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolják. DR. SZABÓ JÓZSEF véleménye is az, hogy ezt a mozgalmat csak erősíteni kell, hogy ez nem rossz bizonyítja az a tény, hogy Nagyrábé is csatlakozott. Elismerését fejezi ki a szakmai és egyéb segítségért. Mindenképpen érdemes volt belépni a mozgókönyvtári rendszerbe és mindenképpen meg is kell ezt tartani. SZILÁGYI IRÉN a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár igazgató-helyettese tájékoztatásképpen elmondja még, hogy 400 ezer Ft-ot költenek évente állománygyarapításra és az idén volt még az informatikai fejlesztés is. Véleménye is az, hogy nagyon jól döntött a testület, amikor elhatározta, hogy csatlakozik a mozgókönyvtári ellátáshoz. Elmondja, hogy a jövő évi 2

3 költségvetésben is 1 millió Ft rendelkezésre fog állni. A könyvtárstatisztikából is látszik, hogy több az olvasó és az internet-szolgáltatást is egyre többen veszik igénybe. A lakosság 25 %-a rendszeresen jár a könyvtárba. Ez nagyon egyedülálló és ez azt jelenti, hogy törődve van a könyvtárral. Nagyon örül, hogy az épületet is sikerült felújítani. Papp Istvánné személye is meghatározó, törődik a lakossággal és az olvasókkal. DR. SZABÓ JÓZSEF kérdésére válaszolva elmondja, hogy az elektronikus könyvtárnyilvántartás azt jelenti, hogy megvásárolták a programot, beszerzik a kódokat és minden könyv bekerül ebbe a számítógépes nyilvántartásba, ami majd felkerül a honlapra és otthonról bárki megtekintheti. Ehhez majd segítséget is kérnek, ha megoldható, mert minden egyes könyvet fel kell vinni a számítógépes nyilvántartásba. Elmondja, továbbá, hogy a kölcsönzési folyamat is meggyorsul, mert az is felkerül a nyilvántartásba. DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy biztosítani fogják a segítséget a Könyvtár részére. SZILÁGYI IRÉN köszöni, hogy napirendre került a mozgókönyvtári ellátás. Nagyon örül, hogy érdekli a lakosságot és a képviselő-testületi tagokat. Köszöni továbbá a képviselőtestületnek, hogy mindig támogatták a könyvtárat. JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy Papp Istvánné Margit szorgalmas könyvtáros, a Gazdasági Bizottság ülésére is eljött. Szervezi a Könyvtár 120 éves fordulóját, elmondta az ülésen, hogy támogatást is szívesen elfogadnak és várja az ünnepségre a képviselőket. A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. V. N A P I R E N D I P O N T : KÜLÖNFÉLÉK: PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tegnap délután küldött 5 előterjesztést en, ezért ezt már nem tudta a testület tagjainak kiküldeni január 01-jétől megváltozik az államháztartási szakfeladat rend. A többcélú kistérségi társulások nem költségvetési szervek, de törzskönyvi alanyok, ezért rájuk vonatkozóan is meg kell határozni a évben használni kívánt szakfeladatokat. A többcélú kistérségi társulásnak a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a Társulási Megállapodásban kell szerepeltetni az új szakfeladatokat. Erre azért van szükség, mert a számviteli és bérszámfejtési rendszerek az új szakfeladatokkal dolgoznak január 1- jétől. Emiatt módosítani kell a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását és Szervezeti és Működési Szabályzatát. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja, hogy a módosítással értsenek egyet. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 3

4 100/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az alábbiak szerint: - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/A) 1.) pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Köot.) 34. -ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok közül az alábbiak ellátása: a) nevelési tanácsadás b) logopédiai ellátás c) gyógytestnevelés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/A) 2.) pontjában az intézményfenntartó társulások felsorolása az alábbiak szerint módosul: - Nagyrábé Bihardancsháza és Bihartorda Önkormányzatok Közoktatási Társulása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Székhely: Nagyrábé, Kossuth u. 5. Kezdő időpont: augusztus 1. Gesztor település Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata - Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Óvodai Intézményi Társulása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Székhely: Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: augusztus 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata - Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Közoktatási Intézményi Társulása 4

5 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Székhely: Kaba, Szabadság tér 1. Kezdő időpont: augusztus 1. Gesztor település: Kaba Város Önkormányzat - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/B) 1) pontjában a szociális alapszolgáltatások felsorolása az alábbiak szerint módosul: 1) Szociális alapszolgáltatások közül: a) étkeztetés Szociális étkeztetés b) házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás c) családsegítés, Családsegítés d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e) közösségi ellátások Közösségi szolgáltatások f) támogató szolgáltatás, Támogató szolgáltatás g) időskorúak nappali ellátása, Idősek nappali ellátása 5

6 h) fogyatékosok nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/B. 2) pontja az alábbiak szerint módosul: 2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül: a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/C) pontjában a Gyermekvédelmi ellátások felsorolása az alábbiak szerint módosul: C) Gyermekvédelmi ellátások 1) Gyermekjóléti alapellátás a) Gyermekjóléti szolgálat megszervezése és működtetése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltak alapján Gyermekjóléti szolgáltatás b) Helyettes szülői hálózat működtetése Helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása c) Bölcsődei ellátás Bölcsődei ellátás 2) Gyermekvédelmi szakellátások - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/D) pontja az alábbiak szerint módosul: D.) Egészségügyi ellátás Központi ügyelet létrehozása és működtetése Háziorvosi ügyeleti ellátás - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/E) pontja az alábbiak szerint módosul: E.) Településüzemeltetés Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások a) állategészségügyi feladatok ellátása - kóbor ebek befogásával, őrzésével, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása, 6

7 - állati hulladékok ártalmatlanítása, -gyepmesteri feladatok ellátása Állat- egészségügyi ellátás b) közterület felügyelet Közterület rendjének fenntartása c) önkormányzati utak ellenőrzése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása d) főépítészi feladatok ellátása Építészmérnöki tevékenység - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/F) pontja az alábbiak szerint módosul: F.) A társulás, valamint tagjai közös közbeszerzési eljárásainak szervezése és bonyolítása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/G) pontja az alábbiak szerint módosul: G.) Belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A társulási tanács a társulás működésének fejlesztése és eredményességének növelése érdekében a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról megbízási szerződés alapján külső szolgáltató bevonása útján gondoskodik. A belső ellenőrzési feladatok ellátására a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadók. A belső ellenőrzési feladat ellátásban az alábbi települések vesznek részt: Báránd Bihardancsháza Bihartorda Nádudvar Nagyrábé Püspökladány Sáp Sárrétudvari Tetétlen. - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/H) pontja az alábbiak szerint módosul: H.)Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység Közművelődési tevékenységek és támogatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység 7

8 - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) I/I) pontja az alábbiak szerint módosul: I.)Mozgókönyvtári feladat ellátása Könyvtári szolgáltatások A feladat ellátása a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral kötött feladatellátási megállapodás alapján történik február 28. napjától: - Bihardancsháza - Bihartorda - Sárrétudvari - Szerep - Tetétlen július 1. napjától - Nagyrábé települések vonatkozásában. - A Társulási Megállapodás II. Fejezet (Feladat és hatáskör ellátás) II. pontja az alábbiak szerint módosul: II. Államigazgatási feladat- és hatáskörök, hatósági jogkörök gyakorlása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A társult önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 42. -a és az önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXV. törvény 7. (2) bekezdése alapján az alábbi hatósági igazgatási feladataik ellátására külön megállapodásban állapodhatnak meg: a) szabálysértéssel kapcsolatos feladatok, Igazgatásrendészet b) birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok, Igazgatásrendészet c) telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatok, Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége d) adóvégrehajtási eljárással kapcsolatos feladatok ellátása Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés III. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok 8

9 Turizmus területi igazgatása és szabályozása a) térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös megjelentetése, b) idegenforgalmi iroda közös működtetése (Tourinform Iroda), c) térségi éves rendezvénynaptár készítése Turizmus- fejlesztési támogatások és tevékenységek IV. Pályázatfigyelés, pályázat készítés, pályázati forrásgyűjtés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés V. Térségi közmunkaprogramok szervezése, bonyolítása, koordinálása Közmunka VI. Sportfeladatok kistérségi szintű ellátása Ezen feladat ellátása sporttevékenységgel összefüggő pályázatokhoz kapcsolódik. Sáp település nem vesz részt a sportfeladatok kistérségi szintű ellátásában Szabadidősport (rekreációs sport -) tevékenység és támogatása - A Társulási Megállapodás II/A. Fejezet első mondata az alábbiak szerint módosul: A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás vállalja az évi XXI. törvényben a területfejlesztésről és területrendezésről meghatározott kistérségi fejlesztési tanács feladatait Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Szabó József polgármester 101/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja az alábbiak szerint: - A Szervezeti és Működési Szabályzat II. Fejezet (A Társulás célja és feladata) 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási megállapodásban foglalt feladat- és hatáskörök hatékony és eredményes ellátása érdekében e szabályzatban 9

10 rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait (hatásköreit): - Közoktatási feladatok Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Szociális szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Közösségi szolgáltatások Idősek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Gyermekvédelmi ellátások Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása - Egészségügyi ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás - Település-üzemeltetés Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Közbeszerzési eljárás Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 10

11 - Belső ellenőrzés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége - Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Mozgókönyvtári feladat Könyvtári szolgáltatások - Egyes államigazgatási és hatósági jogkörök Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége - Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok Turizmus területi igazgatása és szabályozása - Pályázatfigyelés, pályázatkészítés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés - Közmunkaprogramok szervezése Közmunka - Sportfeladatok Szabadidősport (rekreációs sport -) tevékenység és támogatása - Területfejlesztés, településfejlesztés, településrendezési feladatok Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Szabó József polgármester PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa december 17-i ülésén arról határozott, hogy január 1-jétől a pedagógiai szakszolgálati 11

12 feladatok közül a logopédiai ellátást, a gyógytestnevelést és a nevelési tanácsadáson belül a terápiás gondozást 3 decentrum (Püspökladány Nádudvar Kaba) kialakításával valósítja meg. A társulás december 22-én együttműködési megállapodást kötött a decentrumok képviselőivel, mely megállapodás január 1-től december 31-ig szól. A folyamatos feladatellátás és a évi kiegészítő normatíva jogszabályoknak megfelelő igénylése érdekében szükség van a megállapodás határidejének meghosszabbítására. (Az előterjesztés és a határozat-kivonat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja az általa elmondottak alapján, hogy a megállapodást január 1-től december 31-ig hosszabbítsák meg. MÓDOS IMRE kérdésére válaszolva DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy azért tartoznak Nádudvarhoz, mert amikor a mikrotérségek között választani kellett a legkedvezőbb feltételeket Nádudvar biztosította. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 102/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és Nádudvar Város Önkormányzata között december 22-én kelt, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás 2) pontjának módosítását elfogadja az alábbiak szerint: A Kistérségi Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást, a gyógytestnevelést és a nevelési tanácsadáson belül a terápiás gondozást Nádudvar Város Önkormányzat közoktatási intézménye útján látja el Nádudvar, Bihardancsháza, Bihartorda, Nagyrábé és Földes települések vonatkozásában január 1. napjától december 31. napjáig. A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Szabó József polgármester PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy Püspökladány Város Önkormányzata a 3 éves szociális felzárkóztató program keretében támogatást nyert a fogyatékos személyek részére nappali intézmény kialakítására és a pályázatban a kistérség mind a 13 településére vonatkozóan vállalta a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását szeptember 1-jétől a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a kistérség 13 települése részvételével gondoskodik a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásáról a Társulással kötött külön megállapodás alapján. Mivel a évi 12

13 költségvetési törvénytervezet értelmében ez a típusú feladatellátási forma nem támogatható, módosítani kell az erre a feladatra vonatkozó társulási megállapodást. A normatív támogatás igénylése szempontjából arra van lehetőség, hogy Püspökladány Sárrétudvari Szerep települések közötti intézményfenntartói társulási megállapodáshoz a többi település csatlakozzon erre az egy feladatra vonatkozóan. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kéri a testület tagjait, hogy az általa elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 103/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökladány Sárrétudvari Szerep települések közötti intézményfenntartói társulási megállapodás kiegészítését a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Szabó József polgármester PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásáról szóló keret-megállapodást is módosítani kell, hogy a kiegészítő normatív támogatás a jogszabályoknak megfelelően igényelhető legyen. (Az előterjesztés és a határozati-javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 104/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás és a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ között december 22-én kelt, a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő ellátására kötött megállapodás 2) és 8) pontjának módosításait az alábbiak szerint elfogadja: 2) A megbízott vállalja, hogy szervező tevékenységével ellátja a szociális alapszolgáltatások közül: - a családsegítést - a házi segítségnyújtást - a nappali ellátást (időskorúak nappali ellátása) - az étkeztetést Földes, Bihartorda, Nagyrábé településeken - a támogató szolgáltatást Földes, Nagyrábé, Bihartorda (2010. január 1 -jétől), Biharnagybajom településeken 13

14 és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátási feladatok közül: - a gyermekjóléti szolgáltatást Földes, Bihartorda, Nagyrábé településeken. 8) A megállapodás az aláírást követően határozatlan időre jön létre. A megállapodás 12) pontja hatályát veszti. A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Szabó József polgármester DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy a képviselő-testület a október 23-án tartott rendkívüli testületi ülésén döntött arról, hogy a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központtal szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött intézményfenntartói társulást január 1-től határozatlan időre meghosszabbítja. Az akkor elfogadott megállapodást módosítani kell. (Az előterjesztés és a társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja a társulási megállapodás elfogadását. LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság a társulási megállapodást megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A képviselő-testület a javaslattal és a bizottság véleményével egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 105/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 77/2009.(X. 23.) Önk. sz. határozattal elfogadott Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központtal szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött Társulási Megállapodást módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, illetve megbízza a megállapodásban foglaltak betartásával. Határidő: december 15. Felelős: polgármester DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy az idősek és gyerekek karácsonyi ajándékára az elmúlt évihez hasonló összeg lett betervezve a költségvetésben. A nyugdíjasok Ft, a gyerekek pedig Ft értékű ajándékutalványt kaptak. A bizottsági ülésen 14

15 elhangzott egy olyan javaslat, hogy ne csak a nyugdíjasok kapjanak, hanem kapjon minden család Ft értékű ajándékutalványt. LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal azt javasolja, hogy ebben az évben minden család kapjon Ft értékű utalványt. DR. SZABÓ JÓZSEF javasolja, hogy az idősek karácsonyi ajándékutalványát az Önkormányzat úgy biztosítsa, hogy a évi költségvetésből családonként Ft-ot, és Ft-ot az Idősbarát Önkormányzati Díjra elnyert támogatásból, a gyerekek ajándékozására betervezett Ft-ból Ft-ot a évi költségvetésből és Ft-ot pedig szintén az Idősbarát Önkormányzati Díjra elnyert támogatásból. Elmondja továbbá, hogy van egy másik javaslat is a hivataltól. Az E.ON jelentősebb összegű túlszámlázást érvényesített az Önkormányzattal szemben és visszautalta a túlfizetést. Javasolja, hogy mindezeket figyelembe véve a szervezeteknek adjanak támogatást, mindig hiányolja a testület. A Sportkör részére 200 eft-ot, a Tűzoltóegyesület részére 100 eft-ot és a polgárőrség részére is 100 eft-ot javasol. HERCZEGH IMRE nagyon örül a polgármester úr által elmondottaknak, mivel a Sportkör éppen csak bukdácsol annak ellenére, hogy próbáltak spórolni, ahogy csak lehet, de mindenki tudja hogy a költségek emelkedtek. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy pályázaton sikerült egy teljes garnitúra felszerelést nyerni a csapat tagjainak. Megrendezték az öreg fiúk jótékonysági meccsét és az eladott tombolajegyekből sikerült egy automata mosógépet vásárolni, így a mezek tisztántartását Jámbor Mihály önzetlenül vállalta. Támogatja a polgármester úr által elmondottakat. MÓDOS IMRE is egyetért a polgármester úr javaslatával. A képviselő-testület a gyerekek és a nyugdíjas családok karácsonyi ajándékával kapcsolatban 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 106/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete minden bihartordai család részére, ahol nyugdíjas él Ft összegű utalványt biztosít úgy, hogy Ft-ot a évi költségvetés terhére és Ft-ot az Idősbarát Önkormányzati Díjra elnyert támogatásból, továbbá minden 0-3 éves korú gyermek részére Ft összegű ajándékutalványt, a bihartordai óvodába járó gyermekek részére Ft értékű ajándékcsomagot biztosít a évi költségvetés terhére. A bihartordai általános iskolába járó gyermekek részére szintén Ft összegű ajándékcsomagot biztosít összesen Ft értékben, melyből Ft-ot az Idősbarát Önkormányzati Díjra elnyert támogatásból, a fennmaradó Ft-ot pedig a évi költségvetésből. Megbízza a polgármestert, hogy az összeg biztosításáról, illetve az utalványok átadásáról intézkedjen. Megbízza továbbá az óvónőket, illetve a pedagógusokat a gyerekek ajándékcsomagjának összeállításával. Határidő: december 23. Felelős: polgármester 15

16 PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a július 15-i Bihari Szilárd Hulladéklerakó Kft társulási ülésen többek között megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a Kft november 15-ig terjesszen elő egy évre vonatkozó lakossági díjkalkulációt, mivel a szeptemberétől esedékes díjemelés időpontja január 1-re módosult. (Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja, hogy az általa elmondottak szerint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló módosított 2/2007.(II. 20.) Önk. sz. rendeletet módosítsák. JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság az előterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (XII. 14.) Önk. sz. RENDELETE A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló módosított 2/2007. ( II.20.) Önk. sz. rendelet módosítása Bihartorda Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban Hgt.) 23. -ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008 (III. 28.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet fogadja el: 1.. A rendelet 2. sz. melléklete a módosított rendelet tervezet melléklete szerint módosul. Ez a rendelet január 01-től lép hatályba. 2.. DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy Szabó András Bihartorda, Hajnal u. szám alatti lakos az Önkormányzat tulajdonában lévő 914. hrsz-ú, nm területű zártkerti ingatlant szeretné megvásárolni, mivel évek óta ő műveli és mellette van az ő telke is. Mivel belterület nem kell hirdetményként közzé tenni. Az ingatlan vételára Ft. Javasolja, hogy adják el nevezettnek ezt a zártkerti ingatlant. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 16

17 107/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Szabó József polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 914. hrsz-ú, nm területű zártkertet Szabó András Bihartorda, Hajnal u. szám alatti lakos részére Ft, azaz Tizenötezer forint vételárért értékesítse. Megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolításáról gondoskodjon. Határidő: december 22. Felelős: polgármester PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Önkormányzat zavartalan működése érdekében a évi költségvetés elfogadásáig feltétlen szükséges az átmeneti gazdálkodást szabályozó rendelet elfogadása. (Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) JÁMBOR MIHÁLYNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A képviselő-testület a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII. 14.) ÖNK.SZ.RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁTMENETI SZABÁLYAIRÓL Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII.Tv ai alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat és felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodására. 2.. (1) A Községi Önkormányzat jelen rendeletében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti időszakban az önkormányzat évi gazdálkodásának folyamatosságát a december 31-i állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintjén biztosítsa. (2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (önkormányzat hivata la, és költségvetési szervei) teljesítése területén új forrás megállapítására, bevonására a évben tervezett kiadási jogcímeken, mértékeken túli kötelezettségvállalásra, új feladat indítására az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás nem terjed ki. (3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés részét képezi, beépül a évi költségvetésbe, illetve a tárgyévi teljesítések adataiba. 17

18 3.. A rendelet január 1-jén lép hatályba, s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes. DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy lehetőség van pályázatot benyújtani a Teleház felújítására és akadálymentesítésére az MVH Nemzeti Diverzifikációs Program keretében. A felújítással kapcsolatban a költségvetést elkészítették, a pályázat bekerülési költsége Ft. Amennyiben a pályázat nyer sor kerülne a nyílászárók cseréjére, az épület akadálymentesítésére és külső felújítására, személyzeti WC kialakítására. LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy nagyon nagy szükség lenne az épület felújítására, mivel ott van a Gyermekjóléti Szolgálat székhelye is és a végleges működési engedély kiadásához szükséges az akadálymentesítés biztosítása. MÓDOS IMRE kérdésére válaszolva DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy a pályázatban szerepel a Teleház udvarának rendbetétele is, egy pihenő övezet kerülne kialakításra. Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 108/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az MVH Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások elnevezésű pályázati kiírásra Teleház felújítása, akadálymentesítése címmel pályázatot kíván beadni. A pályázat bekerülési költsége: Ft Igényelt támogatás: Ft Saját erő: Ft A pályázathoz szükséges 25 % önerőt, azaz a Ft-ot a évi költségvetésből biztosítja. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon. Határidő: december 15. Felelős: polgármester DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Óvoda külső felújítása és akadálymentesítése közbeszerzési eljárásra 5 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bontására november 23-án órai kezdettel került sor. Mind az 5 ajánlat érvényes volt. Az ajánlattevők: 18

19 STABIL Mérnöki Iroda Építő és Kereskedelmi KFT, ajánlattételi összeg: nettó Ft.+ ÁFA Kezdési határidő: december hó Befejezési határidő: március 26. INTER ALIA BAU Kft. Debrecen, ajánlattételi összeg: nettó Ft + ÁFA FESTŐSZAKI KFT Földes, ajánlattételi összeg: nettó Ft + ÁFA NYÍR-FLOP HOLDING Kft Nyíregyháza, ajánlattételi összeg: nettó Ft + ÁFA MEZEI-VILL Kft Berettyóújfalu, ajánlattételi összeg: nettó Ft + ÁFA. A Bíráló Bizottság ezt követően a november 23-án órakor, november 26- án órakor, továbbá december 08-án órakor megtartott döntéselőkészítési (értékelő) ülésein az érvénytelenség, kizárás és alkalmatlanság kérdéskörét megvizsgálta. A közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes volt. A bizottság pontozta az ajánlatokat, mely pontozás előre meghatározott speciális eljárás alapján történik. A pontozási eredmény meghatározza a döntést. A győztes a STABIL Mérnöki Iroda Építő és Kereskedelmi Kft 1100 ponttal, második helyezett az INTER ALIA BAU Kft 963 ponttal, harmadik helyezett a FESTŐSZAKI KFT 924,5 ponttal, negyedik helyezett a NYÍR-FLOP HOLDING Kft és ötödik helyezett MEZEI-VILL Kft 846,15 ponttal. 8 nap áll rendelkezésre a pályázóknak, hogy emelnek-e kifogást vagy sem. Amennyiben nem emelnek kifogást ki lesz hirdetve a győztes, a STABIL Mérnöki Iroda Építő és Kereskedelmi Kft. A második helyezettet is ki kell hirdetni, mert ha az első visszalép, a második helyezett automatikusan helyére lép. MÓDOS IMRE szeretné tudni, hogy mennyi pénzt nyert az Önkormányzat az óvoda felújítására. Mi lesz a többi pénzzel? DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy Ft-ot nyert az Önkormányzat, de ez utófinanszírozott, csak akkor lesz kifizetve, ha elkészül a felújítás, és csak a Ft + ÁFA, azaz Ft. Így a beruházás össz. bekerülése a Ft helyett Ft-ba kerül. A különbözet az Önkormányzat részére nem kerül átutalásra. MÓDOS IMRE véleménye az, hogy ez a megvalósítás komolytalannak tűnik. DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy megkérték a szakvéleményt az ajánlattevőktől. A STABIL Mérnöki Iroda csatolta a dokumentumot, hogy kitől veszi meg azokat az anyagokat, amit a felújításhoz fel fog használni. A munkabérrel kapcsolatban is kérték, hogy nyilatkozzanak. A bérek megfelelnek annak az előírásnak, amit az Országos Szakmai Kollégium elfogadott. Elmondja továbbá, hogy mindegyik ajánlattevő cégnek jogában állt helyszíni szemlét tartani. Ha az ajánlattevő garanciát vállal, hogy Ft + ÁFA összegben első osztályon el lehet készíteni ez a felújítást, akkor nem igazán tudnak mit kezdeni vele. El lehet a bizottság döntését utasítani, de ha a legkedvezőbb ajánlatot tevő STABIL Mérnöki Iroda Építő és Kereskedelmi Kft a Közbeszerzési Tanácsnál a döntést megfellebbezi és a Közbeszerzési Tanács az Önkormányzatot elmarasztalja bírság szabható ki. 19

20 Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 109/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Óvoda felújítása és akadálymentesítése Bihartordán ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok alapján a Stabil Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12. ) ajánlatát választja. Megbízza a polgármestert, hogy döntésről az ajánlattevőket értesítse, illetve az óvoda felújításával és akadálymentesítésével kapcsolatos szerződés megkötéséről gondoskodjon. Határidő: december 24. Felelős: polgármester DR. SZABÓ JÓZSEF kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat, mert végül ebben a döntés nem történt meg. A képviselő-testület a polgármester úr által javasolt támogatási összegekkel egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 110/2009.(XII. 10.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés terhére a Bihartorda Községi Sportegyesület részére Ft, a Bihartorda Községi Önkéntes Tűzoltóegyesület részére Ft és a bihartordai Polgárőregyesület részére Ft támogatást biztosít. Megbízza a polgármestert, hogy a támogatások biztosításáról gondoskodjon. Határidő: december 31. Felelős: polgármester DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy véleménye szerint az idei évben a képviselő-testület nagyon hatékonyan munkálkodott, főleg a második félévben nagyon sokszor tartott rendkívüli testületi ülést is, ezért javasolja, hogy július 1-től a képviselői tiszteletdíjat emeljék meg Ft-ra. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy amennyiben a testület az elhangzott javaslattal egyetért, a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendeletet módosítani kell. Elmondja továbbá, hogy a képviselő testület júliustól végzett teljesítményét, tevékenységét figyelembe véve indokoltnak tartja július 1.-től december 31.-ig a képviselők tiszteletdíjának megemelését Ft/hó összegre. Javasolja, hogy január 1-től a tiszteletdíj mértéke ismételten Ft/hó legyen. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének január 26-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének január 26-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. január 26-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 32/2011. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Árbevétel, bevétel összesen: Költség és ráfordítás

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 87/2012. (III.30.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 88/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. május 22-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2011.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2011. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-19/2011. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 64-4 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 03-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 03-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi 2012. április 03-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás Antalné dr. Kaszásné

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: augusztus 6-án a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: augusztus 6-án a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. augusztus 6-án a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 8-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének december 8-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 8-án tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Intézményi alapító okiratok módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben