HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1."

Átírás

1 Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás megkezdte a Határmenti Projektek Háza- Vállalkozásfejlesztési Inkubátorház Balassagyarmaton címő projektjének megvalósítását. Ennek keretében a közeljövıben számos információs rendezvényt rendezünk a határ mindkét oldalán! HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP /A Ha az Ön vállalkozása mikro-vállalkozás, Nógrád megyében továbbra is Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény és Salgótarján területén megvalósuló beruházások kaphatnak támogatást. (Mikro-vállalkozásnak minısül az a vállalkozás az alkalmazotti létszám 1-9 fı és az árbevétel vagy mérleg fıösszeg kevesebb, mint 2 millió euro.) Az évek óta kedvelt támogatási konstrukció ismételten pályázható, megújult, kibıvített formában, tıl 40 %-os mértékő elıleg biztosításával. A pályázaton azok a vállalkozások indulhatnak, amelyek teljesítik többek között a következı feltételeket: - legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkeznek, - legalább 1 fı alkalmazottjuk van - az 1 alkalmazottra jutó árbevétel eléri a 4 millió forintot - a nettó árbevétele nem csökkent a legutolsó lezárt üzleti évben az azt megelızı évhez képest o 5 %-nál nagyobb mértékben (Balassagyarmat és Rétság térségében) o 10 %-nál nagyobb mértékben (Salgótarján, Szécsény és Pásztó térségében) o 15 %-nál nagyobb mértékben (Bátonyterenye térségében) A támogatás a következı fejlesztésekre használható fel: - új vagy 3 évnél nem régebbi használt eszköz beszerzésére (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év, 2007). - információ technológia (hardver, szoftver) beszerzése - azon ügyfelek, melyek még nem rendelkeznek saját honlappal kötelezı tevékenység a honlapfejlesztés, de ez elszámolható, az ehhez kapcsolódó domain név regisztrációval és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díjjal együtt. - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása Az igényelhetı támogatás összege: 1-20 millió forintig terjedhet. Az igényelhetı támogatás mértéke térségenként eltérı. A Bátonyterenyei kistérségben megvalósuló fejlesztések esetében a támogatás mértéke 50 %-is lehet, ha a következı feltételek teljesülnek: - a közösségi értékhatárt nem meghaladó értékő fejlesztést valósít meg (jelenleg Euro) - mikro vagy kisvállalkozásnak minısül a pályázó A Salgótarjáni, a Szécsényi és a Pásztói kistérségben a támogatás mértéke 40 %, míg a Balassagyarmati és a Rétsági térségben 30 %. Jóváhagyott támogatási kérelem esetében a fejlesztéshez 40 %-os mértékő elıleg is igényelhetı. A korábbi évektıl eltérıen, ha az igényelt támogatási összeg meghaladja az 5 millió forintot, akkor lehetıség van több kifizetési kérelem benyújtására (a fejlesztés szakaszolása), azzal a feltétellel, hogy egy kifizetési kérelem összege el kell, hogy érje az 5 millió forintot. Keretösszeg: 2010 évben: 10 milliárd forint! Várható beadási határidı: március december 31. További információk: ;

2 Telephelyfejlesztés, ÉMOP /F A pályázaton azon mikro-, kis- és középvállalkozásnak minısülı vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) pályázhatnak, melyek évben legalább 1 fı alkalmazotti létszámmal rendelkeztek. A pályázaton (kereskedelem, vendéglátóipar, logisztikai kivételével) iparági korlátozás nélkül indulhatnak a vállalkozások, de feltétel, hogy a megelızı évben az árbevételének 50 %- át nem mezıgazdasági tevékenységbıl érte el. További feltétel, hogy legalább 1 teljes (365 napos) lezárt üzleti évvel kell, hogy rendelkezzen a vállalkozás. A pályázat keretében önállóan is támogatható fejlesztések: A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévı épületek átalakítása, bıvítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerősítése, bıvítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a mőködési engedély megvonását vonná maga után. A fenti fejlesztésekhez kapcsolódóan a következı fejlesztések is megvalósíthatóak : - Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerősítése (a projekt értékének maximum 40 %-a) - Eszközök beszerzése. (a projekt értékének maximum 20 %-a) - Kármentesítés. (a projekt értékének maximum 15 %-a) A fejlesztések megvalósítása a pályázat benyújtását követıen kezdhetıek meg. A fejlesztés helyszínének a pályázó tulajdonában kell lennie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási idıszakra is kiterjedı kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie. Elınyt élveznek azok a pályázatok, melyek : - új munkahelyek létesítésére irányul - Ipari Park és/vagy barnamezıs területen történik a fejlesztés - illeszkedik a regionális sajátosságokhoz (Észak-Magyarország: mechatronika, nanotechnológia, környezetipar, vegyipar, megújuló energiaforrások használata, IT, élelmiszerbiztonság, fémmegmunkálás, elektronika, gépi berendezések gyártása, jármőipar) - A pályázat nyerteseinek 3 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalni. A projekt befejezését követı 3 évben a bázislétszámot (2009. január 1-tıl december 31., 12 hónap átlaga) nem csökkenti. A támogatás mértéke: 50 %. Támogatás összege : millió forint (leghátrányosabb helyzető térségekben max. 150 millió forint) Mikrovállalkozások Nógrád megyében a következı településeken pályázhatnak: Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Salgótarján, Szécsény illetve ebben a pályázati felhívásban Rétság!!). A támogatáshoz 40 % elıleg is igényelhetı! Várható beadási határidı: április június évi keretösszeg : 3 milliárd forint. További információk: ;

3 Jelenleg is elérhetı támogatások GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A konstrukció fı célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelı képességének erısítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belsı vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Pályázók lehetnek: Kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaságok; Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaságok fióktelepei; Szövetkezetek; SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók; Magyarországi székhelyő gazdasági kamarák (a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény alapján) közül: o Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; o területi kereskedelmi és iparkamarák. Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei, ha megfelel a következıknek: o A szervezet az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján mőködı társadalmi szervezet, kivéve politikai pártokat és szakszervezeteket; o A szervezet bírósági nyilvántartásba vételére legalább 2 évvel a pályázat benyújtását megelızıen került sor; o A szervezet alapszabálya rögzíti, hogy a szervezet vállalkozások érdekképviseletét látja el. A pályázat keretében a modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések valósíthatóak meg: 1. Vállalati CRM, értékesítés terület; 2. Gyártási terület; 3. Humán erıforrás menedzsment és bérszámfejtés; 4. Kontrolling és döntéstámogatás; 5. Beszerzési, logisztikai terület; 6. Táv- és csoportmunka támogatás; 7. Pénzügyi, számviteli terület; 8. Internetes megjelenés (Vállalati portál); 9. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) A pályázatokra rendelkezésre álló keretösszeg : ,- Ft A támogatás mértéke: 50 % A Támogatás összege: ,- Ft ,- Ft A pályázatokat augusztus 31-tıl december 31-ig lehet benyújtani. További információ: ;

4 Hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított beruházásainak támogatására KKC R-2 A hazai roma mikrovállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása, az Új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében felvett hitelekkel finanszírozott projektek megvalósításának segítése. Az elnyerhetı támogatás mértéke: a projekt elszámolható költségének legfeljebb 40%-a, illetve amennyiben a program a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (IX. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint komplex programmal segítendı 33 leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg, legfeljebb 50%-a (Nógrád megye esetében Bátonyterenye térsége). A támogatás maximális összege mind a két esetben: 4 millió Ft. A pályázat keretében elszámolható költségek: az Új Magyarország Mikrohitel Program vagy az Országos Mikrohitel Program keretében nyújtott beruházási hitellel finanszírozott projekt költségei. A korábbi évek pályázati felhívásaihoz képest történt alapvetı változások: - Eddig nem volt semmilyen megkötés a finanszírozási forrásokra vonatkozóan, most viszont a források között mikrohitelnek lennie kell. - A pályázók köre a csak mikrovállalkozásokra terjed ki, a korábbi pályázatokon részt vevı mikro-, kis- és középvállalkozások helyett. - A roma vállalkozás minısítését eddig az Országos Cigány Önkormányzatnak, vagy a területileg illetékes Cigány kisebbségi Önkormányzatnak kellett támogató levelével igazolnia. Az új pályázat esetében a pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy romának vallja magát vagy a vállalkozás roma munkavállalókat foglalkoztat, és tudomásul kell vennie, hogy adatait helyi szinten is nyilvánosságra hozzák, a támogatásban részesültek országos szinten történı közzétételén túlmenıen (pl.: a helyi önkormányzati, finanszírozói, vállalkozói és roma sajtóban, Internet honlapon). - A támogatás maximális mértéke %-ról %-ra, maximális összege 5 millió Ft-ról 4 millió Ft-ra csökken. További feltételek: A támogatás elnyerésének (pályázat benyújtásának) feltétele: - a pályázó rendelkezzen az Új Magyarország Mikrohitel Program vagy az Országos Mikrohitel Program keretében felvehetı hitelígérvénnyel vagy - A pályázati úton elnyerhetı támogatást olyan projekthez igénylik, amely bıvítı vagy kiegészítı jelleggel kapcsolódik egy július 1-e után folyósított mikrohitellel finanszírozott, a pályázat befogadása elıtt megkezdett projekthez. Ezzel a lehetıséggel nem élhetnek azok a vállalkozások, amelyek a KKC-2008-R kódjelő konstrukció keretében benyújtott pályázatukkal támogatásban részesültek. - Legalább 10%-os mértékő saját forrással kell rendelkeznie. A támogatási szerzıdés megkötésének feltétele: - a pályázó rendelkezzen az Új Magyarország Mikrohitel Program vagy az Országos Mikrohitel Program keretében megkötött hitelszerzıdéssel. (4 millió támogatás esetében minimum 4 millió forint összegő mikrohitel) - A pályázati úton elnyerhetı támogatást olyan projekthez igénylik, amely bıvítı vagy kiegészítı jelleggel kapcsolódik egy július 1-e után folyósított mikrohitellel finanszírozott, a pályázat befogadása elıtt megkezdett projekthez. Ezzel a lehetıséggel nem élhetnek azok a vállalkozások, amelyek a KKC-2008-R kódjelő konstrukció keretében benyújtott pályázatukkal támogatásban részesültek. A pályázat benyújtása február 16-tól december 31-ig lehetséges, illetve a keret kimerüléséig. A felhasználható forrás összege : 383 millió forint. További információ: ;

5 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ pályázati felhívásai A munkaerıpiaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetváltás elısegítésének évi támogatása A munkaügyi központok részére külön forrás munkavállalónként a kötelezı legkisebb munkabér összegének legfeljebb a 135 %-a (2010. évben Ft), és legfeljebb 4 hónap idıtartamra nyújtható. A program révén támogatás igényelhetı: - Munkahelymegırzés támogatásának finanszírozásához. - A kérelmet benyújtó munkáltatók likviditási helyzetének külsı szakértıi vizsgálata kapcsán felmerülı költségek megtérítésére. A munkaügyi központok a forrásra vonatkozó kérelmeiket február 1-tıl folyamatosan nyújthatják be az SzMM-hez, melynek végsı idıpontja szeptember 30-a. A programra rendelkezésre álló keretösszeg: 500,0 millió forint További információ: /Pályázatok munkaadóknak/ Távmunka alkalmazásának támogatására Egy pályázó legfeljebb 14 új távmunkahely kialakításához nyújthat be támogatási igényt Pályázatot az alábbi belföldi székhelyő vállalkozások adhatnak be: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 57. -a szerinti közhasznú társaságok, valamint a 70. -a szerinti vállalatok, az állami vállalatokról szóló évi VI. törvény szerinti szervezetek, a szövetkezetekrıl szóló évi I. törvény, és a évi X. törvény szerinti szövetkezetek, az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény szerinti vállalkozások, valamint az évi CLVI. Törvényben meghatározott közhasznú szervezetek a 217/1998 Korm. Rendelet szerinti költségvetési szervek, melyek június 01. elıtt kerültek a cégbíróságon bejegyezésre vagy ez elıtt került vállalkozói engedélyük kiállításra. A bérköltség támogatás összege minden távmunkás munkahely esetében hat hónapig, -a távmunkás bruttó munkabére-, de legfeljebb ,- forint/fı/hó és annak járulékai (TB járulék: 26 %; Munkaadói járulék 1% ), azaz összesen Ft /fı összeg. A támogatás maximális összege akkor sem lépheti túl havonta és támogatott távmunkás munkahelyenként a ,- Ft és járulékainak összegét, ha a távmunkahelyen dolgozó alkalmazott besorolási bére ennél az összegnél magasabb. Részmunkaidıs foglalkoztatás amennyiben a távmunkás munkabére nem éri el a ,- Ft/hó összeget- a támogatás maximális összege arányosan csökkentésre kerül. Egy távmunkahely létesítésére maximálisan adható összes támogatás (bértámogatás): ,- Ft/távmunkahely. A nyertes pályázóknak január 20-ig rész - és január 20-ig pedig záró beszámolót kell készíteni a megvalósításról. A pályázatok benyújtásának határideje: március 16.

6 KEOP A illetve B komponens Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek A konstrukció célja hozzájárulni ahhoz, hogy a különbözı érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttmőködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különbözı fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetısége és használata. Az A komponens támogatható tevékenységei: Az A komponens keretében a I.-IV. pont alatti mintaprojekt típusokból legfeljebb egy választása lehetséges, a kapcsolódó tevékenységek megjelölésével. I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az alábbi elemekkel: 1. Kerékpártároló, parkoló építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 2. Kerékpártároló megközelítését biztosító építés, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 3. Öltözı építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 4. Zuhanyzó építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés További támogatható projektek : II. Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt III. Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerősítı demonstrációs központ fejlesztése IV. Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelezı!) V. Projekt elıkészítés (az I. és II. projektelemnél kötelezı!) A B komponens támogatható tevékenységei: I. Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása II. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése III. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése IV. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı vagy hitelesítı rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerősítése V. Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelezı!) VI. Projekt elıkészítés Igényelhetı támogatás összege: A komponens esetében: 3 10 millió forintig. B komponens esetében: millió forintig. A támogatás mértéke: A komponens esetében: 90 % B komponens esetében: 95 % (bizonyos esetekben 100 %) A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: A komponens esetében: ,- Ft B komponens esetében: ,- Ft Pályázatot nyújthatnak be a vállalkozások, intézmények, kisebbségi önkormányzatok köztestületek, alapítványok, egyesületek stb. A pályázatok benyújthatóak április 1-tıl folyamatosan a pályázat felfüggesztéséig. További felvilágosítás telefonszámon kérhetı, a pályázati dokumentáció a és honlapokról tölthetı le.

7 KEOP /A Épületenergetika fejlesztések és közvilágítás korszerősítése A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a vertikum legkritikusabbnak ítélhetı szegmense a végfelhasználás területén. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függıség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. Támogatást igényelhetnek : - Jogi személyiségő vállalkozás; - Jogi személyiség nélküli vállalkozás; - Költségvetési szerv és intézménye; Jogi személyiségő non-profit szervezet; - Egyéb gazdasági szervezet; - Valamint: - Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik - A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsıoktatási intézmények Támogatható tevékenységek: - Az épületek hı-technikai adottságainak javítása, hı-veszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkezı épületekbıl álló épületcsoport egészén. - Intézmények főtési, hőtési és használati melegvíz rendszereinek korszerősítése - Világítási rendszerek korszerősítése - A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése - Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet magukban foglaló beruházások. Támogatás összege: millió forint Támogatás mértéke : max. 70 %, (de Központi költségvetési szerv és intézménye 100 %) A konstrukció elsısorban kis-közepes méretı projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétıl függıen % (ún. jövedelemtermelı projekt esetében 10-80%) mértékben. Beadási határidı: március december 31. Keretösszeg: 6 milliárd forint. További információ az Energia Központ Kht. elérhetıségein és honlapján érhetı el.

8 KEOP /B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság valamint megújuló energiafelhasználás fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a vertikum legkritikusabbnak ítélhetı szegmense a végfelhasználás területén. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függıség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. Támogatható tevékenységek: A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 1. Az épületek hı-technikai adottságainak javítása, hı veszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkezı épületekbıl álló épületcsoport egészén. 2. Intézmények főtési, hőtési és használati melegvíz rendszereinek korszerősítése 3. Világítási rendszerek korszerősítése B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek Az A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek alfejezet 1) és 2) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusai a következı megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is): a) napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy főtésrásegítésre, b) biomassza, azon belül faapríték, fapellet, fabrikett, hasábfa tüzelı kazán használati melegvíztermelésre, főtésre és/vagy főtésrásegítésre, c) geotermális energia hasznosítása d) geotermikus hıszivattyú alkalmazása használati melegvíztermelésre és/vagy főtésrásegítésre. Az A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek alfejezet 3) alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a következı megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is): e) napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. ii) Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Támogatás mértéke: A konstrukció elsısorban kis-közepes méretı projekteket támogat, a kedvezményezetti célcsoport és a regionális térkép szerint % (ún. jövedelemtermelı projekt esetében 10-70%) mértékben. Támogatás összege: millió forint Beadási határidı: március december 31. Keretösszeg: 6 milliárd forint. További információ az Energia Központ Kht. elérhetıségein és honlapján érhetı el.

9 Testvér-települési programok támogatása Számos Nógrád megyei település szerepelt eredményesen Alapítványunk és együttmőködı partnereink közremőködésével az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által kiírt testvértelepülési pályázaton az elmúlt évek során! Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a pályázatok beadása júliusától már csak elektronikusan lehetséges, jelentısebb elıkészítési munkát igényel, ezért már most érdemes elıkészíteni a következı beadási határidıkre szóló pályázatokat! A program célja lehetıvé tenni a polgárok számára, hogy aktívan részt vegyenek egy hozzájuk közel álló, demokratikus, a világra nyitott kulturális sokszínőségében egységes Európa kialakításában. Ennek megvalósítására különbözı alprogramokra kerültek kiírásra pályázatok. Testvértelepülési programok: I./1.Testvértelepülések polgárainak találkozói I./2. Testvérvárosok tematikus hálózata Beadási határidık, pályázható idıszak június 1. (Megvalósítás ideje: ) 1-21 napos találkozók szervezési és utazási költségeire) szeptember 1. ( között kezdıdı tematikus konferenciák szervezési, utazási és kommunikációs költségeire igényelhetı. A megvalósítás ideje maximum 2 év!) Támogatási összeg, mérték euró, 100% (legalább 10 település esetében a maximum euró) euró, Támogatás mértéke: 100% (50 % mértékő elıleg is biztosítható a program megvalósításához) További információ az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) következı oldalain: illetve oldalon szerezhetı be.

10 Hitel Mikrovállalkozásoknak! Irodánk a programot elsıként elindító Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató (MiFiN) Zrt.-vel kötött szerzıdésével bekapcsolódott az Új Magyarország Mikrohitel Program mőködtetésébe. 1. Beruházási hitel Az igényelhetı hitel maximuma: Ft A hitel maximális futamideje: 10 év (120 hónap) Türelmi idı: maximum 24 hónap A hitel kamata: 8 % Jogosultsági korlát: kezdı és olyan mikrovállalkozások, melyek árbevétele nem éri el a 200 millió forintot. A vállalkozás nem rendelkezik pénzintézeti beruházási hitellel, vagy a hitelkérelem benyújtását megelızı 1 hónapnál régebben fizették vissza beruházási hitelüket. A vállalkozás rendelkezhet forgóeszköz vagy szabad-felhasználású hitellel. A hitelkérelem benyújtásakor fizetendı hitelképesség-vizsgálati díj összege: ,- Ft. 2. Forgóeszköz hitel Az igényelhetı hitel maximuma: Ft A hitel maximális futamideje: 3 év (36 hónap) (2009. márciusától!!!) Türelmi idı: maximum 2 hónap A hitel kamata: 8 % Jogosultsági korlát: kezdı és olyan mikrovállalkozások, melyek árbevétele nem éri el a 200 millió forintot. A vállalkozás nem rendelkezik pénzintézeti beruházási hitellel, vagy a hitelkérelem benyújtását megelızı 1 hónapnál régebben fizették vissza beruházási hitelüket. A vállalkozás nem rendelkezhet forgóeszköz vagy szabad-felhasználású hitellel. A hitelkérelem benyújtásakor fizetendı hitelképesség-vizsgálati díj összege: ,- Ft. *** A MiFiN Zrt. aktuális feltételeit a oldalon ismerhetik meg az érdeklıdık! Várjuk érdeklıdését! HATÁR ST. Bt Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 13. Telefon/fax: ; Mobil: Ott Éva ; Mravcsik László , A Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány a kiírásra kerülı pályázati felhívásokról folyamatosan, ingyenes szolgáltatásként kívánja ügyfeleit tájékoztatni. Kérjük, ha szolgáltatásunkat nem kívánja igénybe venni jelezzen vissza bármely fenti címre, s levesszük a listáról! Balassagyarmat, március 1. Ott Éva projektvezetı

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

2009. augusztusi hírek

2009. augusztusi hírek 2009. augusztusi hírek Uniós pályázat a nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatására Fölgyorsult uniós kifizetések - több adminisztráció A cégek fele reálisnak tartja, hogy pályázaton

Részletesebben

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben