HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1."

Átírás

1 Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás megkezdte a Határmenti Projektek Háza- Vállalkozásfejlesztési Inkubátorház Balassagyarmaton címő projektjének megvalósítását. Ennek keretében a közeljövıben számos információs rendezvényt rendezünk a határ mindkét oldalán! HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP /A Ha az Ön vállalkozása mikro-vállalkozás, Nógrád megyében továbbra is Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény és Salgótarján területén megvalósuló beruházások kaphatnak támogatást. (Mikro-vállalkozásnak minısül az a vállalkozás az alkalmazotti létszám 1-9 fı és az árbevétel vagy mérleg fıösszeg kevesebb, mint 2 millió euro.) Az évek óta kedvelt támogatási konstrukció ismételten pályázható, megújult, kibıvített formában, tıl 40 %-os mértékő elıleg biztosításával. A pályázaton azok a vállalkozások indulhatnak, amelyek teljesítik többek között a következı feltételeket: - legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkeznek, - legalább 1 fı alkalmazottjuk van - az 1 alkalmazottra jutó árbevétel eléri a 4 millió forintot - a nettó árbevétele nem csökkent a legutolsó lezárt üzleti évben az azt megelızı évhez képest o 5 %-nál nagyobb mértékben (Balassagyarmat és Rétság térségében) o 10 %-nál nagyobb mértékben (Salgótarján, Szécsény és Pásztó térségében) o 15 %-nál nagyobb mértékben (Bátonyterenye térségében) A támogatás a következı fejlesztésekre használható fel: - új vagy 3 évnél nem régebbi használt eszköz beszerzésére (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év, 2007). - információ technológia (hardver, szoftver) beszerzése - azon ügyfelek, melyek még nem rendelkeznek saját honlappal kötelezı tevékenység a honlapfejlesztés, de ez elszámolható, az ehhez kapcsolódó domain név regisztrációval és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díjjal együtt. - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása Az igényelhetı támogatás összege: 1-20 millió forintig terjedhet. Az igényelhetı támogatás mértéke térségenként eltérı. A Bátonyterenyei kistérségben megvalósuló fejlesztések esetében a támogatás mértéke 50 %-is lehet, ha a következı feltételek teljesülnek: - a közösségi értékhatárt nem meghaladó értékő fejlesztést valósít meg (jelenleg Euro) - mikro vagy kisvállalkozásnak minısül a pályázó A Salgótarjáni, a Szécsényi és a Pásztói kistérségben a támogatás mértéke 40 %, míg a Balassagyarmati és a Rétsági térségben 30 %. Jóváhagyott támogatási kérelem esetében a fejlesztéshez 40 %-os mértékő elıleg is igényelhetı. A korábbi évektıl eltérıen, ha az igényelt támogatási összeg meghaladja az 5 millió forintot, akkor lehetıség van több kifizetési kérelem benyújtására (a fejlesztés szakaszolása), azzal a feltétellel, hogy egy kifizetési kérelem összege el kell, hogy érje az 5 millió forintot. Keretösszeg: 2010 évben: 10 milliárd forint! Várható beadási határidı: március december 31. További információk: ;

2 Telephelyfejlesztés, ÉMOP /F A pályázaton azon mikro-, kis- és középvállalkozásnak minısülı vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) pályázhatnak, melyek évben legalább 1 fı alkalmazotti létszámmal rendelkeztek. A pályázaton (kereskedelem, vendéglátóipar, logisztikai kivételével) iparági korlátozás nélkül indulhatnak a vállalkozások, de feltétel, hogy a megelızı évben az árbevételének 50 %- át nem mezıgazdasági tevékenységbıl érte el. További feltétel, hogy legalább 1 teljes (365 napos) lezárt üzleti évvel kell, hogy rendelkezzen a vállalkozás. A pályázat keretében önállóan is támogatható fejlesztések: A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévı épületek átalakítása, bıvítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerősítése, bıvítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a mőködési engedély megvonását vonná maga után. A fenti fejlesztésekhez kapcsolódóan a következı fejlesztések is megvalósíthatóak : - Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerősítése (a projekt értékének maximum 40 %-a) - Eszközök beszerzése. (a projekt értékének maximum 20 %-a) - Kármentesítés. (a projekt értékének maximum 15 %-a) A fejlesztések megvalósítása a pályázat benyújtását követıen kezdhetıek meg. A fejlesztés helyszínének a pályázó tulajdonában kell lennie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási idıszakra is kiterjedı kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie. Elınyt élveznek azok a pályázatok, melyek : - új munkahelyek létesítésére irányul - Ipari Park és/vagy barnamezıs területen történik a fejlesztés - illeszkedik a regionális sajátosságokhoz (Észak-Magyarország: mechatronika, nanotechnológia, környezetipar, vegyipar, megújuló energiaforrások használata, IT, élelmiszerbiztonság, fémmegmunkálás, elektronika, gépi berendezések gyártása, jármőipar) - A pályázat nyerteseinek 3 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalni. A projekt befejezését követı 3 évben a bázislétszámot (2009. január 1-tıl december 31., 12 hónap átlaga) nem csökkenti. A támogatás mértéke: 50 %. Támogatás összege : millió forint (leghátrányosabb helyzető térségekben max. 150 millió forint) Mikrovállalkozások Nógrád megyében a következı településeken pályázhatnak: Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Salgótarján, Szécsény illetve ebben a pályázati felhívásban Rétság!!). A támogatáshoz 40 % elıleg is igényelhetı! Várható beadási határidı: április június évi keretösszeg : 3 milliárd forint. További információk: ;

3 Jelenleg is elérhetı támogatások GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A konstrukció fı célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelı képességének erısítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belsı vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. Pályázók lehetnek: Kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaságok; Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaságok fióktelepei; Szövetkezetek; SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók; Magyarországi székhelyő gazdasági kamarák (a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény alapján) közül: o Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; o területi kereskedelmi és iparkamarák. Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei, ha megfelel a következıknek: o A szervezet az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján mőködı társadalmi szervezet, kivéve politikai pártokat és szakszervezeteket; o A szervezet bírósági nyilvántartásba vételére legalább 2 évvel a pályázat benyújtását megelızıen került sor; o A szervezet alapszabálya rögzíti, hogy a szervezet vállalkozások érdekképviseletét látja el. A pályázat keretében a modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések valósíthatóak meg: 1. Vállalati CRM, értékesítés terület; 2. Gyártási terület; 3. Humán erıforrás menedzsment és bérszámfejtés; 4. Kontrolling és döntéstámogatás; 5. Beszerzési, logisztikai terület; 6. Táv- és csoportmunka támogatás; 7. Pénzügyi, számviteli terület; 8. Internetes megjelenés (Vállalati portál); 9. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) A pályázatokra rendelkezésre álló keretösszeg : ,- Ft A támogatás mértéke: 50 % A Támogatás összege: ,- Ft ,- Ft A pályázatokat augusztus 31-tıl december 31-ig lehet benyújtani. További információ: ;

4 Hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított beruházásainak támogatására KKC R-2 A hazai roma mikrovállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása, az Új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében felvett hitelekkel finanszírozott projektek megvalósításának segítése. Az elnyerhetı támogatás mértéke: a projekt elszámolható költségének legfeljebb 40%-a, illetve amennyiben a program a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (IX. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint komplex programmal segítendı 33 leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg, legfeljebb 50%-a (Nógrád megye esetében Bátonyterenye térsége). A támogatás maximális összege mind a két esetben: 4 millió Ft. A pályázat keretében elszámolható költségek: az Új Magyarország Mikrohitel Program vagy az Országos Mikrohitel Program keretében nyújtott beruházási hitellel finanszírozott projekt költségei. A korábbi évek pályázati felhívásaihoz képest történt alapvetı változások: - Eddig nem volt semmilyen megkötés a finanszírozási forrásokra vonatkozóan, most viszont a források között mikrohitelnek lennie kell. - A pályázók köre a csak mikrovállalkozásokra terjed ki, a korábbi pályázatokon részt vevı mikro-, kis- és középvállalkozások helyett. - A roma vállalkozás minısítését eddig az Országos Cigány Önkormányzatnak, vagy a területileg illetékes Cigány kisebbségi Önkormányzatnak kellett támogató levelével igazolnia. Az új pályázat esetében a pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy romának vallja magát vagy a vállalkozás roma munkavállalókat foglalkoztat, és tudomásul kell vennie, hogy adatait helyi szinten is nyilvánosságra hozzák, a támogatásban részesültek országos szinten történı közzétételén túlmenıen (pl.: a helyi önkormányzati, finanszírozói, vállalkozói és roma sajtóban, Internet honlapon). - A támogatás maximális mértéke %-ról %-ra, maximális összege 5 millió Ft-ról 4 millió Ft-ra csökken. További feltételek: A támogatás elnyerésének (pályázat benyújtásának) feltétele: - a pályázó rendelkezzen az Új Magyarország Mikrohitel Program vagy az Országos Mikrohitel Program keretében felvehetı hitelígérvénnyel vagy - A pályázati úton elnyerhetı támogatást olyan projekthez igénylik, amely bıvítı vagy kiegészítı jelleggel kapcsolódik egy július 1-e után folyósított mikrohitellel finanszírozott, a pályázat befogadása elıtt megkezdett projekthez. Ezzel a lehetıséggel nem élhetnek azok a vállalkozások, amelyek a KKC-2008-R kódjelő konstrukció keretében benyújtott pályázatukkal támogatásban részesültek. - Legalább 10%-os mértékő saját forrással kell rendelkeznie. A támogatási szerzıdés megkötésének feltétele: - a pályázó rendelkezzen az Új Magyarország Mikrohitel Program vagy az Országos Mikrohitel Program keretében megkötött hitelszerzıdéssel. (4 millió támogatás esetében minimum 4 millió forint összegő mikrohitel) - A pályázati úton elnyerhetı támogatást olyan projekthez igénylik, amely bıvítı vagy kiegészítı jelleggel kapcsolódik egy július 1-e után folyósított mikrohitellel finanszírozott, a pályázat befogadása elıtt megkezdett projekthez. Ezzel a lehetıséggel nem élhetnek azok a vállalkozások, amelyek a KKC-2008-R kódjelő konstrukció keretében benyújtott pályázatukkal támogatásban részesültek. A pályázat benyújtása február 16-tól december 31-ig lehetséges, illetve a keret kimerüléséig. A felhasználható forrás összege : 383 millió forint. További információ: ;

5 Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ pályázati felhívásai A munkaerıpiaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetváltás elısegítésének évi támogatása A munkaügyi központok részére külön forrás munkavállalónként a kötelezı legkisebb munkabér összegének legfeljebb a 135 %-a (2010. évben Ft), és legfeljebb 4 hónap idıtartamra nyújtható. A program révén támogatás igényelhetı: - Munkahelymegırzés támogatásának finanszírozásához. - A kérelmet benyújtó munkáltatók likviditási helyzetének külsı szakértıi vizsgálata kapcsán felmerülı költségek megtérítésére. A munkaügyi központok a forrásra vonatkozó kérelmeiket február 1-tıl folyamatosan nyújthatják be az SzMM-hez, melynek végsı idıpontja szeptember 30-a. A programra rendelkezésre álló keretösszeg: 500,0 millió forint További információ: /Pályázatok munkaadóknak/ Távmunka alkalmazásának támogatására Egy pályázó legfeljebb 14 új távmunkahely kialakításához nyújthat be támogatási igényt Pályázatot az alábbi belföldi székhelyő vállalkozások adhatnak be: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 57. -a szerinti közhasznú társaságok, valamint a 70. -a szerinti vállalatok, az állami vállalatokról szóló évi VI. törvény szerinti szervezetek, a szövetkezetekrıl szóló évi I. törvény, és a évi X. törvény szerinti szövetkezetek, az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény szerinti vállalkozások, valamint az évi CLVI. Törvényben meghatározott közhasznú szervezetek a 217/1998 Korm. Rendelet szerinti költségvetési szervek, melyek június 01. elıtt kerültek a cégbíróságon bejegyezésre vagy ez elıtt került vállalkozói engedélyük kiállításra. A bérköltség támogatás összege minden távmunkás munkahely esetében hat hónapig, -a távmunkás bruttó munkabére-, de legfeljebb ,- forint/fı/hó és annak járulékai (TB járulék: 26 %; Munkaadói járulék 1% ), azaz összesen Ft /fı összeg. A támogatás maximális összege akkor sem lépheti túl havonta és támogatott távmunkás munkahelyenként a ,- Ft és járulékainak összegét, ha a távmunkahelyen dolgozó alkalmazott besorolási bére ennél az összegnél magasabb. Részmunkaidıs foglalkoztatás amennyiben a távmunkás munkabére nem éri el a ,- Ft/hó összeget- a támogatás maximális összege arányosan csökkentésre kerül. Egy távmunkahely létesítésére maximálisan adható összes támogatás (bértámogatás): ,- Ft/távmunkahely. A nyertes pályázóknak január 20-ig rész - és január 20-ig pedig záró beszámolót kell készíteni a megvalósításról. A pályázatok benyújtásának határideje: március 16.

6 KEOP A illetve B komponens Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek A konstrukció célja hozzájárulni ahhoz, hogy a különbözı érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttmőködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különbözı fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetısége és használata. Az A komponens támogatható tevékenységei: Az A komponens keretében a I.-IV. pont alatti mintaprojekt típusokból legfeljebb egy választása lehetséges, a kapcsolódó tevékenységek megjelölésével. I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása az alábbi elemekkel: 1. Kerékpártároló, parkoló építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 2. Kerékpártároló megközelítését biztosító építés, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 3. Öltözı építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 4. Zuhanyzó építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés További támogatható projektek : II. Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt III. Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerősítı demonstrációs központ fejlesztése IV. Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelezı!) V. Projekt elıkészítés (az I. és II. projektelemnél kötelezı!) A B komponens támogatható tevékenységei: I. Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása II. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése III. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése IV. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı vagy hitelesítı rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerősítése V. Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelezı!) VI. Projekt elıkészítés Igényelhetı támogatás összege: A komponens esetében: 3 10 millió forintig. B komponens esetében: millió forintig. A támogatás mértéke: A komponens esetében: 90 % B komponens esetében: 95 % (bizonyos esetekben 100 %) A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: A komponens esetében: ,- Ft B komponens esetében: ,- Ft Pályázatot nyújthatnak be a vállalkozások, intézmények, kisebbségi önkormányzatok köztestületek, alapítványok, egyesületek stb. A pályázatok benyújthatóak április 1-tıl folyamatosan a pályázat felfüggesztéséig. További felvilágosítás telefonszámon kérhetı, a pályázati dokumentáció a és honlapokról tölthetı le.

7 KEOP /A Épületenergetika fejlesztések és közvilágítás korszerősítése A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a vertikum legkritikusabbnak ítélhetı szegmense a végfelhasználás területén. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függıség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. Támogatást igényelhetnek : - Jogi személyiségő vállalkozás; - Jogi személyiség nélküli vállalkozás; - Költségvetési szerv és intézménye; Jogi személyiségő non-profit szervezet; - Egyéb gazdasági szervezet; - Valamint: - Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik - A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsıoktatási intézmények Támogatható tevékenységek: - Az épületek hı-technikai adottságainak javítása, hı-veszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkezı épületekbıl álló épületcsoport egészén. - Intézmények főtési, hőtési és használati melegvíz rendszereinek korszerősítése - Világítási rendszerek korszerősítése - A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése - Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet magukban foglaló beruházások. Támogatás összege: millió forint Támogatás mértéke : max. 70 %, (de Központi költségvetési szerv és intézménye 100 %) A konstrukció elsısorban kis-közepes méretı projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétıl függıen % (ún. jövedelemtermelı projekt esetében 10-80%) mértékben. Beadási határidı: március december 31. Keretösszeg: 6 milliárd forint. További információ az Energia Központ Kht. elérhetıségein és honlapján érhetı el.

8 KEOP /B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság valamint megújuló energiafelhasználás fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a vertikum legkritikusabbnak ítélhetı szegmense a végfelhasználás területén. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függıség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. Támogatható tevékenységek: A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 1. Az épületek hı-technikai adottságainak javítása, hı veszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkezı épületekbıl álló épületcsoport egészén. 2. Intézmények főtési, hőtési és használati melegvíz rendszereinek korszerősítése 3. Világítási rendszerek korszerősítése B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek Az A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek alfejezet 1) és 2) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusai a következı megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is): a) napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy főtésrásegítésre, b) biomassza, azon belül faapríték, fapellet, fabrikett, hasábfa tüzelı kazán használati melegvíztermelésre, főtésre és/vagy főtésrásegítésre, c) geotermális energia hasznosítása d) geotermikus hıszivattyú alkalmazása használati melegvíztermelésre és/vagy főtésrásegítésre. Az A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek alfejezet 3) alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a következı megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is): e) napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. ii) Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Támogatás mértéke: A konstrukció elsısorban kis-közepes méretı projekteket támogat, a kedvezményezetti célcsoport és a regionális térkép szerint % (ún. jövedelemtermelı projekt esetében 10-70%) mértékben. Támogatás összege: millió forint Beadási határidı: március december 31. Keretösszeg: 6 milliárd forint. További információ az Energia Központ Kht. elérhetıségein és honlapján érhetı el.

9 Testvér-települési programok támogatása Számos Nógrád megyei település szerepelt eredményesen Alapítványunk és együttmőködı partnereink közremőködésével az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által kiírt testvértelepülési pályázaton az elmúlt évek során! Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a pályázatok beadása júliusától már csak elektronikusan lehetséges, jelentısebb elıkészítési munkát igényel, ezért már most érdemes elıkészíteni a következı beadási határidıkre szóló pályázatokat! A program célja lehetıvé tenni a polgárok számára, hogy aktívan részt vegyenek egy hozzájuk közel álló, demokratikus, a világra nyitott kulturális sokszínőségében egységes Európa kialakításában. Ennek megvalósítására különbözı alprogramokra kerültek kiírásra pályázatok. Testvértelepülési programok: I./1.Testvértelepülések polgárainak találkozói I./2. Testvérvárosok tematikus hálózata Beadási határidık, pályázható idıszak június 1. (Megvalósítás ideje: ) 1-21 napos találkozók szervezési és utazási költségeire) szeptember 1. ( között kezdıdı tematikus konferenciák szervezési, utazási és kommunikációs költségeire igényelhetı. A megvalósítás ideje maximum 2 év!) Támogatási összeg, mérték euró, 100% (legalább 10 település esetében a maximum euró) euró, Támogatás mértéke: 100% (50 % mértékő elıleg is biztosítható a program megvalósításához) További információ az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) következı oldalain: illetve oldalon szerezhetı be.

10 Hitel Mikrovállalkozásoknak! Irodánk a programot elsıként elindító Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató (MiFiN) Zrt.-vel kötött szerzıdésével bekapcsolódott az Új Magyarország Mikrohitel Program mőködtetésébe. 1. Beruházási hitel Az igényelhetı hitel maximuma: Ft A hitel maximális futamideje: 10 év (120 hónap) Türelmi idı: maximum 24 hónap A hitel kamata: 8 % Jogosultsági korlát: kezdı és olyan mikrovállalkozások, melyek árbevétele nem éri el a 200 millió forintot. A vállalkozás nem rendelkezik pénzintézeti beruházási hitellel, vagy a hitelkérelem benyújtását megelızı 1 hónapnál régebben fizették vissza beruházási hitelüket. A vállalkozás rendelkezhet forgóeszköz vagy szabad-felhasználású hitellel. A hitelkérelem benyújtásakor fizetendı hitelképesség-vizsgálati díj összege: ,- Ft. 2. Forgóeszköz hitel Az igényelhetı hitel maximuma: Ft A hitel maximális futamideje: 3 év (36 hónap) (2009. márciusától!!!) Türelmi idı: maximum 2 hónap A hitel kamata: 8 % Jogosultsági korlát: kezdı és olyan mikrovállalkozások, melyek árbevétele nem éri el a 200 millió forintot. A vállalkozás nem rendelkezik pénzintézeti beruházási hitellel, vagy a hitelkérelem benyújtását megelızı 1 hónapnál régebben fizették vissza beruházási hitelüket. A vállalkozás nem rendelkezhet forgóeszköz vagy szabad-felhasználású hitellel. A hitelkérelem benyújtásakor fizetendı hitelképesség-vizsgálati díj összege: ,- Ft. *** A MiFiN Zrt. aktuális feltételeit a oldalon ismerhetik meg az érdeklıdık! Várjuk érdeklıdését! HATÁR ST. Bt Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 13. Telefon/fax: ; Mobil: Ott Éva ; Mravcsik László , A Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány a kiírásra kerülı pályázati felhívásokról folyamatosan, ingyenes szolgáltatásként kívánja ügyfeleit tájékoztatni. Kérjük, ha szolgáltatásunkat nem kívánja igénybe venni jelezzen vissza bármely fenti címre, s levesszük a listáról! Balassagyarmat, március 1. Ott Éva projektvezetı

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A Tisztelt Partnereink! Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy megkezdıdött és hamarosan befejezıdik a Határmenti

Részletesebben

Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A

Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. FEBRUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. FEBRUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL Ssz. Pályázat kiírója / kódja Pályázat címe 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old 2. OFA Állásukat vesztık újra elhelyezkedésének támogatása

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Köszöntöm Önöket! Az előadás vázlata 1. A Rolling Consulting Hungary bemutatása 2. Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Megújult pályázatkezelési folyamat a MAG Zrt-nél 1. Pályázatkezelési folyamat Társadalmi egyeztetés a kiírást megelőzően Egyszerűsített eljárásrendek

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 26. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások pályázati lehetıségei

Mikro-, kis-és középvállalkozások pályázati lehetıségei Mikro-, kis-és középvállalkozások pályázati lehetıségei GOP-2.1.1/a Mikro-, kisvállalkozások technológiai fejlesztése tervezet! A pály lyázat célja: A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelı

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK Hauser Richárd tanácsadó A bemutatásra kerülő pályázati felhívások GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi - DAOP- 2011-1.1.1./E Dél-Dunántúli - DDOP- 2011-1.1.1./D Észak-Alföldi - ÉAOP- 2011-1.1.1./D Észak-Magyarországi - ÉMOP- 2011-1.1.1./F Közép-Dunántúli - KDOP- 2011-1.1.1./C

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés. Ügyféltájékoztató

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés. Ügyféltájékoztató Regionális Operatív ok Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív - DAOP- 2011-1.1.1./E Dél-Dunántúli Operatív - DDOP- 2011-1.1.1./D Észak-Alföldi Operatív - ÉAOP- 2011-1.1.1./D Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/ Web: Fax: 76/ Telephelyfejlesztés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/ Web:  Fax: 76/ Telephelyfejlesztés Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program DAOP- 1.1.1./E -11 Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP- 1.1.1./D -11 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP- 1.1.1./D-11 Észak-Magyarországi Operatív Program

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A pályázatról GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-2../A

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9643 66. UTIRO Leader Egyesület Értékelõ táblázat I. Szakmai szempontok 2 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B Jelen konstrukció célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben