Rövid telepítési útmutató , EC változat március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó"

Átírás

1 , EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

2 A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket. Nem tartalmaz utasítást a konfigurálással, diagnosztizálással, karbantartással, javítással, hibaelhárítással és a robbanásbiztos, lángálló vagy gyújtószikramentes (I.S.) beszereléssel kapcsolatban. További tudnivalókért lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). A kézikönyv és a jelen Rövid telepítési útmutató elektronikus formában is elérhető a címen. FIGYELEM! A biztonságos telepítésre vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet A távadót csak képzett szakemberek szerelhetik fel, az ide vonatkozó gyakorlati szabályokkal összhangban. A berendezést csak a jelen Rövid telepítési útmutatóban és a referencia-kézikönyvben meghatározott módon használja. Ennek elmulasztása csökkentheti a berendezés által biztosított védelmet. Szakképzettség hiányában ne kíséreljen meg olyan szerviztevékenységet, amelyet a kezelési útmutató nem tartalmaz. A robbanások halálos vagy súlyos sérülésekhez vezethetnek Ellenőrizze, hogy a távadó működési környezete kielégíti-e a veszélyes helyekre vonatkozó megfelelő biztonsági előírásokat. Tekintse meg a terméktanúsítványokat a rövid telepítési útmutató 26. oldalán. A gyúlékony vagy éghető atmoszférában bekövetkező tűz megelőzése érdekében a szervizteendők megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást. Mielőtt robbanásveszélyes környezetben csatlakoztatna egy HART, FOUNDATION fieldbus vagy Modbus alapú kommunikátort, győződjön meg arról, hogy a mérőkörben lévő műszerek a gyújtószikra-mentesség, illetve a sújtólégbiztosság előírásai szerint vannak bekötve. A folyamat közben fellépő szivárgások elkerülése érdekében kizárólag a karimához megfelelő tömítőgyűrűket használjon. Az áramütés halálos vagy súlyos sérülést okozhat Ne érjen hozzá a vezetékekhez és a sorkapcsokhoz. A vezetékekben nagyfeszültség lehet, amely áramütést okozhat. A Rosemount 5300 sorozatú távadó bekötése során biztosítsa, hogy annak áramellátása kikapcsolt állapotban legyen, illetve ne kapcsolódjon semmilyen külső feszültségforráshoz, és ne kerülhessen feszültség alá. Nem vezető felületű szondák A műanyaggal és/vagy műanyag korongokkal burkolt szondák egyes szélsőséges feltételek fennállása esetén gyújtóképes szintű elektrosztatikus töltés létrehozására képesek. Ezért a szondák potenciálisan robbanásveszélyes közegben történő használatakor az elektromos kisülések elkerülésére megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. 2

3 Rövid telepítési útmutató FIGYELEM! A teljes távadófej vagy szonda egység cseréjén kívül bármely nem jóváhagyott alkatrészcsere vagy javítás veszélyezteti a rendszer biztonságát, ezért tilos. A terméken szigorúan tilos mindennemű nem jóváhagyott módosítás, mert az akaratlanul és előre nem látható módon változtathatja a működést, így veszélyeztetheti a biztonságot. A hegesztések vagy csatlakozókarimák integritását befolyásoló nem jóváhagyott módosítások, például további furatok készítése csökkenti a termék integritását és biztonságát. A besorolások és tanúsítványok a berendezés sérülése, vagy az Emerson Process Management előzetes írásos jóváhagyása nélkül történő módosítása esetén érvényüket vesztik. A sérült, vagy az előzetes írásos jóváhagyás nélkül módosított termék további használata csak az ügyfél kizárólagos felelősségére és költségére lehetséges. FIGYELEM! Mielőtt távadófejet a szondáról leszereli, küszöbölje ki az elektrosztatikus kisülés veszélyét. A szondák szélsőséges körülmények között gyújtásra alkalmas elektrosztatikus töltés forrásául szolgálhatnak. Robbanásveszélyes környezetben végzett telepítés vagy karbantartás végzésekor a szonda távadófejről történő leválasztása előtt a felelős személynek kell gondoskodnia az esetleges elektrosztatikus kisülés kockázatának kiküszöböléséről. Tartalom 1. lépés: Győződjön meg a rendszer előkészített állapotáról lépés: A távadófej vagy szonda felszerelése lépés: Vezetékek bekötése lépés: Konfigurálás Biztonsági felszereléssel ellátott rendszerek (csak 4 20 ma) Terméktanúsítványok

4 1. lépés: Győződjön meg a rendszer előkészített állapotáról A HART verziók kompatibilitásának ellenőrzése Ha HART alapú ellenőrző- vagy eszközkezelő rendszert alkalmaz, ellenőrizze ezen rendszerek HART-kompatibilitását a távadó telepítése előtt. Nem minden rendszer képes kommunikálni a HART 7. verziójú protokollal. Ez a távadó a HART 5. vagy 7. verzióra egyaránt konfigurálható. A távadó HART-verziójának módosításával kapcsolatos utasításokért lásd: A HART-verziók közötti váltás, oldalszám: 4. Az illesztőprogram megfelelőségének ellenőrzése A megfelelő kommunikáció érdekében győződjön meg róla, hogy rendszerében be van-e töltve a legfrissebb illesztőprogram (DD/DTM). Töltse le a legfrissebb illesztőprogramot a oldalról. A Rosemount 5300 device revisions and drivers (Rosemount 5300 eszközverziók és meghajtók) pontban Táblázat 1 minden szükséges tájékoztatást tartalmaz annak érdekében, hogy eszközéhez rendelkezésre álljon a megfelelő illesztőprogram, illetve dokumentáció. 1. táblázat. A Rosemount 5300-as eszköz verziói és fájljai Firmwareverzió 1 2F0 és újabb Illesztőprogram keresése Utasítások áttekintése Funkciók áttekintése HART univerzális verzió Eszközverzió2 2A2 2D A firmware-verzió a távadófejen található címkére van nyomtatva, pl. SW 2E0. 2. Az eszközverzió a távadófejen található címkére van nyomtatva, pl. HART Dev Rev HART 5. és 7. választható verzió. A HART-verziók közötti váltás A kézikönyv dokumentumszáma EA verzió DA verzió Változások a szoftverben 3 A változások felsorolását lásd a 3. lábjegyzetben. nincs Ha a HART konfigurációs eszköz nem képes kommunikálni a HART 7. verzióval, a Rosemount 5300 sorozat betölt egy korlátozott funkciójú általános menüt. A következő eljárással lehet a HART-verziók között váltani az általános menüből: 1. Manual Setup (Kézi beállítás) > Device Information (Eszközinformáció) > Identification (Azonosítás)> Message (Üzenet) Ahhoz, hogy a HART 5. verzióra váltson, írja be a HART5 szót az Üzenet mezőbe. Ahhoz, hogy a HART 7. verzióra váltson, írja be a HART7 szót az Üzenet mezőbe. 4

5 Rövid telepítési útmutató 2. lépés: A távadófej vagy szonda felszerelése Anya Csavar Szonda Tömítés Anya Adapterrel Szonda A távadó háza Karima Tartály karimája Tömítőanyag a meneteken (NPT) vagy Tömítés (BSP/G) Tartálykarima/ technológiai csatlakozás Tartályra csatlakoztatás karimával 1. Helyezzen tömítést a tartály illesztőperemének tetejére. 2. A karimás szondát eressze le a tartályba. 3. Húzza szorosra a csavarokat és az anyákat a karimának és a tömítésnek megfelelő nyomatékkal. 4. Lazítsa meg a burkolatot a szondával összekötőanyát, és forgassa el a burkolatot a kívánt irányba. 5. Szorítsa meg a hollandi anyát. Menetes tartálycsatlakozás 1. BSP/G menetekkel rendelkező adapterek esetén helyezzen tömítést a tartály illesztőperemének tetejére. 2. Helyezze a szondát a tartályba. 3. Rögzítse az adaptert a technológiai csatlakozáshoz. 4. Lazítsa meg a burkolatot a szondával összekötőanyát, és forgassa el a burkolatot a kívánt irányba. 5. Húzza meg az anyát. MEGJEGYZÉS: NPT menetes adapterek esetén a tűzbiztos csatlakozásokhoz tömítőanyag szükséges. Anya Szonda Tömítés Tartály Triclamp (higiénikus) csatlakozó Bilincs Triclamp (higiénikus) tartálycsatlakozó 1. Helyezzen tömítést a tartály illesztőperemének tetejére. 2. Helyezze a távadót és a szondát a tartályba. 3. Erősítse a készüléket egy Triclamp csatlakozóval a tartálykarimához. 4. Lazítsa meg kissé a távadó tokozatát a szondával összekapcsoló anyát. 5. Forgassa el a távadó tokozatát úgy, hogy vezetékbementek és a kijelző a megfelelő irányba nézzenek. 6. Húzza meg az anyát. A távadófej/szonda felszereléséről további részleteket a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) olvashat. 5

6 2. lépés (folytatás)... A távadó tokozata Falra szerelés tartókonzollal 1. Szerelje fel a tartókonzolt közvetlenül a falra a célnak megfelelő csavarokkal. 2. Szerelje a távadót a szondával együtt a tartókonzolhoz, és rögzítse a három mellékelt csavarral. Tartókonzol Szonda U kengyelek Bilincsek A távadó tokozata Szonda Tartókonzol Függőleges szerelés A távadó háza Szonda Csőre szerelés tartókonzollal 1. Fűzze át a két U kengyelt a tartókonzol furatain. A tartókonzolon mind a vízszintes, mind a függőleges szereléshez találhatók furatok. 2. Helyezze a tartóbilincseket a cső körül az U kengyelekre. 3. Rögzítse a bilincseket a csőhöz a négy mellékelt anyával. 4. Szerelje a távadót a szondával együtt a tartókonzolhoz, és rögzítse a három mellékelt csavarral. A telepítéssel kapcsolatos további tudnivalókért lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). Vízszintes szerelés 6

7 Rövid telepítési útmutató 2. lépés (folytatás)... M50 anya Távadó terepi telepítése 1. Az M50 anya eltávolításával szerelje le a távadófejet a szondáról. Az elektrosztatikus kisülésre vonatkozó biztonsági tudnivalókkal kapcsolatos figyelmeztetést: oldal Szerelje be a szondát a tartályba. U kengyel Tartókonzol M6 csavar Bilincsek 3. Szerelje a bilincset a csőre, ügyelve arra, hogy a szonda és a bilincs távolsága ne haladja meg a terepi szerelés adott távolságát. Fűzze át a két U kengyelt a tartókonzol furatain. A tartókonzolon a vízszintes és a függőleges szereléshez is találhatók furatok. Helyezze a tartóbilincseket a cső körül az U kengyelekre. Rögzítse a bilincset a csőre a mellékelt anyákkal. 4. Rögzítse a távadóház tartóperemét a konzolhoz az M6 csavarokkal. A csavarokat a tartókonzolon felülről bele kell hajtani a távadóház tartóperemébe. M50 anya 5. Szerelje fel a szonda burkolatát a szondára, meggyőződve arról, hogy az M50-es anyát kellően meghúzta. 6. Csatlakoztassa a távadófejet a távadóházra, és húzza meg kellően az M50 anyát. 7

8 3. lépés: Vezetékek bekötése A vezetékek bekötésére és tápellátásra vonatkozó követelmények függhetnek az engedélyezési tanúsítványtól. A megfelelő működéshez az összes FOUNDATION fieldbus telepítési követelményeihez hasonlóan szabályozott tápegység és lezáró-ellenállások használata szükséges. Azt javasoljuk, hogy a távadóhoz a tápfeszültségre alkalmas, illetve veszélyes környezetre jóváhagyott, árnyékolt, sodrott érpárú vezetéket (0,8 3,3 mm 2 ) használjon. Az elektromos adatok, például a tápegységre vonatkozó adatok a HART, Modbus, and FOUNDATION fieldbus távadók bekötési és tervrajzain vannak feltüntetve az alábbi oldalakon. MEGJEGYZÉS: Ne vezesse a készülék kábelét a tápkábelek mellett a kábelcsatornában, illetve nagy teljesítményű elektromos berendezések közelében. Fontos, hogy a készülék kábelének árnyékolása: legyen rövidre vágva, és a távadó házától érintésvédelmileg elszigetelt legyen a teljes szegmens mentén a folyamatosság biztosítva legyen csatlakoztatva legyen a tápellátás megfelelő földelési végpontjához. Földelés A távadók bekötése során a földelést úgy kell kialakítani, hogy: A hurok földelése a tápellátásnál legyen végződtetve. A távadók fémtartályon való telepítésekor gondoskodjon a készülék és a tartály közötti fémes érintkezés biztosításáról. Nem fém tartály esetén a készülékház számára a tápegységtől független földelést kell biztosítani. A külső földelésbekötési pont használható erre acélra. Ha a tartály katódvédelemmel van ellátva, akkor a készülékházat a katódvédelmi rendszer földelésén kívüli földpontra kell kötni. Erre a célra használja a külső csatlakozási pontot. Túlfeszültség-védelemmel ellátott sorkapocs használata esetén a földelővezetéket a jelvezetőktől elkülönítetten kell kialakítani. Használja akülső földelőcsatlakozási pontot. Bizonyosodjon meg arról, hogy a földelés (a csatlakozódobozban lévő IS-földelést is beleértve) összhangban áll a veszélyes helyekre vonatkozó tanúsítványokkal, valamint a nemzeti és a helyi elektromos szabványokkal. A távadó tokozat-földelésének leghatékonyabb módja az, ha minimális (< 1 Ω) impedanciával, közvetlenül a földhöz csatlakoztatja a készüléket. MEGJEGYZÉS: Ha csak a menetes védőcső csatlakozásokat felhasználva földeli a távadó házát, akkor előfordulhat, hogy a földelés nem lesz elégséges. A túlfeszültség-védelmi sorkapocsegység csak akkor védi a távadót, ha a ház megfelelően van földelve. Kövesse a fenti utasításokat a távadó házának földeléséhez. A túlfeszültség elleni védelem földelővezetékét ne vezesse a jelvezetékekkel együtt, mert villámcsapás esetében a földelővezetéken túlfeszültség léphet fel. 8

9 Rövid telepítési útmutató 3. lépés (folytatás)... A távadó csatlakoztatása 1. Győződjön meg arról, hogy a rendszer nincs feszültség alatt. 2. Távolítsa el a sorkapocs fedelét (lásd az alábbi képet). 3. Húzza keresztül a kábelt a tömszelencén/védőcsövön. Robbanásbiztos/tűzbiztos szerelés esetében csak robbanásbiztos vagy tűzbiztos kivitelű tömszelencéket, illetve védőcső-csatlakozókat használjon. A vezetékeket csepegtető hurokkal szerelje be, és a hurok alja alacsonyabban legyen a kábel/védőcső bemeneti pontjánál. 4. A vezetékek csatlakoztatásáról lásd a következő oldalakon található ábrákat. 5. A használaton kívüli nyílásokat zárja le a szállított fémdugókkal. 6. Húzza meg a kábel tömszelencéjét. 7. Szerelje fel a fedelet és bizonyosodjék meg arról, hogy megfelelően a helyére került, teljesítve a robbanásbiztonság követelményeit (M20 tömszelencék használata esetén adaptert kell használni). ATEX, IECEx, NEPSI, INMETRO, és TIIS szerelés esetén rögzítse a burkolatot a rögzítőcsavarral. 8. Csatlakoztassa a tápegységet. MEGJEGYZÉS: Használjon PTFE-szalagot vagy más tömítőanyagot a bevezető csatlakozók NPT-meneteire. Sorkapocsegység Külső földelőcsavar Sorkapocsfedél Vezetékbemenet, ½ collos NPT 14 vagy M20x1,5 adapter A jel- és tápkábelek sorkapcsai Vezetékbemenet, ½ collos NPT 14 vagy M20x1,5 adapter Belső földelőcsavar Rögzítőcsavar Távolítsa el a szállításhoz használt narancssárga műanyag védődugókat. Zárjon le minden használaton kívüli aljzatot a mellékelt fémdugókkal. 9

10 3. lépés (folytatás)... HART kommunikáció A Rosemount 5300 sorozatú távadó 16 42,4 V egyenfeszültségű (gyújtószikramentes alkalmazások esetén V egyenfeszültségű, robbanásbiztos/tűzbiztos és gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátású alkalmazások esetén pedig 20 42,4 V egyenfeszültségű) tápegységgel működik. A HART kommunikátor konfigurációjához szükséges összes eszköz, például a terepi kommunikátor és a Rosemount Radar Master a megfelelő működéshez legalább 250 Ω értékű terhelő-ellenállást (R L ) igényel a hurkon belül; lásd az alábbi grafikonokat. Nem gyújtószikramentes energiaellátás PC HART modem Kézi kommunikátor Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Terhelő-ellenállás: 250 Ω MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. Gyújtószikramentes tápellátás PC HART modem Kézi kommunikátor Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység R L =250 Ω Jóváhagyott gyújtószikramentes szikragát A gyújtószikramentes paraméterekhez lásd a Terméktanúsítványok című fejezetet. 10

11 Rövid telepítési útmutató 3. lépés (folytatás)... n típusú engedély: gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás PC HART modem Kézi kommunikátor Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Terhelő-ellenállás: 250 Ω HART: U n =42,4 V Túlfeszültség-védelemmel ellátott sorkapocs PC HART modem Kézi kommunikátor A túlfeszültség-védelem jele Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Terhelő-ellenállás: 250 Ω HART: U n =42,4 V 11

12 3. lépés (folytatás)... Terhelhetőségi korlátok A terepi kommunikátor megfelelő működéséhez legalább 250 Ω terhelő-ellenállás szükséges a hurkon belül. A megengedett legnagyobb terhelő ellenállás a következő grafikonokon látható. Nem veszélyes telepítések és gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás Robbanásbiztos/tűzbiztos (Ex d) telepítések Működési tartomány Működési tartomány R(Ω): Maximális terhelő-ellenállás U E (V) esetén: Külső tápfeszültség R(Ω): Maximális terhelő-ellenállás U E (V) esetén: Külső tápfeszültség Gyújtószikramentes telepítések R(Ω): Maximális terhelő-ellenállás U E (V) esetén: Külső tápfeszültség MEGJEGYZÉS: Tűzbiztos/robbanásbiztos telepítésekre vonatkozóan a grafikon csak akkor érvényes, ha a HART terhelő-ellenállás a + oldalon található, és ha a oldal földelve van. Máskülönben a terhelő ellenállás 435 Ω-ra korlátozódik. MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. 12

13 Rövid telepítési útmutató 3. lépés (folytatás)... FOUNDATION fieldbus A Rosemount 5300 sorozatú távadó FOUNDATION fieldbus kivitelben 9 32 V egyenfeszültségű (gyújtószikramentes alkalmazások esetén 9 30 V robbanásbiztos/tűzbiztos alkalmazások és gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás esetén pedig V egyenfeszültségű) tápegységről működik. FISCO, gyújtószikramentes alkalmazások: 9 17,5 V egyenfeszültség. Nem gyújtószikramentes energiaellátás Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Kézi kommunikátor Fieldbus modem PC MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. Gyújtószikramentes tápellátás Rosemount 5300 sorozatú távadó Jóváhagyott gyújtószikramentes szikragát Tápegység Kézi kommunikátor Fieldbus modem PC A gyújtószikramentes paraméterekhez lásd a Terméktanúsítványok című fejezetet. 13

14 3. lépés (folytatás)... n típusú engedély: gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Kézi kommunikátor Fieldbus modem PC RS-485 Modbus kommunikációval Az 5300 sorozat RS-485 Modbus kommunikációs kivitelű távadója 8 30 V egyenfeszültséggel (max. névl.) működik. A további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300/5400 sorozat HART-Modbus konverter Hivatkozási kézikönyvében (azonosítószám: ). Energiafogyasztás: < 0,5 W (HART-cím = 1) < 1,2 W (négy db HART slave-vel) 120 Ω Ha ez az utolsó távadó a buszon, akkor csatlakoztasson egy 120 Ω lezáró-ellenállást. verter HART HART to Modbus Converter MB MA MODBUS (RS-485) - - POWER + MB MA MODBUS (RS-485) - HART + Ambients > 60 ºC HART Use wiring rated for min 90 ºC + Tápegység 120Ω RS-485 busz A B 120Ω MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. 14

15 Rövid telepítési útmutató 4. lépés: Konfigurálás MEGJEGYZÉS: Ha a távadót gyárilag már előre konfigurálták, az alábbi lépések végrehajtása csak akkor szükséges, ha a beállítások ellenőrzése vagy módosítása a cél. Az alapbeállítás egyszerűen végrehajtható a Rosemount Radar Master, egy terepi kommunikátor, az AMS Suite, a DeltaV, vagy bármilyen egyéb DD (Device Description) kompatibilis gazdarendszer használatával. Speciális konfigurációs műveletekhez a Rosemount Radar Master használata ajánlott. A Rosemount Radar Master Guided Setup (Irányított beállítás) alkalmazásának részeként az alapbeállításokat végrehajtó Wizard (Varázsló) és egy eszközspecifikus beállítás a legtöbb esetben elegendő. További beállítási lehetőségek leírása a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ) Setup functions (Beállítási funkciók) című részében található. A következő oldalakon a Rosemount Radar Master Guided Setup (Irányított beállítás) alkalmazásával végrehajtott beállítást ismertetjük, és a megfelelő terepi kommunikátor gyorsbillentyű-kombinációkat, valamint a FOUNDATION fieldbus-paramétereket közöljük. A Help (Súgó) funkció a Help (Súgó) menü Contents (Tartalom) pontját kiválasztva érhető el. A Help (Súgó) funkció a legtöbb ablakban a Help (Súgó) gombbal is elérhető. A Rövid telepítési útmutatóban közölt beállítási lépések a szokványos telepítésekre vonatkoznak. Bonyolultabb eseteknél, például fázishatár alkalmazásoknál, vagy olyan installációknál, amelyeknél a radarsugár útjában zavaró elemek stb. találhatók, javasoljuk a Rosemount 5300 referencia-kézikönyv ( ) tanulmányozását. A Rosemount Radar Master szoftver telepítése A Rosemount Radar Master telepítéséhez: 1. Helyezze be a telepítő CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba. 2. Kövesse az utasításokat. Ha nem indul el automatikusan a telepítőprogram, futtassa a Setup.exe fájlt a CD-ről. 15

16 Beállítás a Rosemount Radar Master szoftverrel 1. Indítsa el a Radar Master szoftvert (Programok>Rosemount>Rosemount Radar Master). 2. Csatlakozzon a kívánt távadóhoz. A távadóhoz való csatlakoztatást követően automatikusan megjelenik a Guided Setup (Irányított beállítás) ablak. Futtassa a Varázslót (Wizard) 3. Kattintson a Run Wizard for guided setup (Varázsló futtatása az irányított beállításhoz) gombra. Kövesse az utasításokat a Basic Configuration (Alapbeállítások) végrehajtásához, és hajtsa végre az alkalmazás által javasolt néhány beállítási lépést. 4. A Configuration Wizard (Beállító varázsló) első ablakában általános információk jelennek meg, mint például a Device Model (Készülékmodell) (5301/5302/5303), a sorozatszám, a Probe Type (Szonda típusa) és a Probe Length (Szonda hossza), a kommunikációs protokoll és a készülék címe. Ellenőrizze, hogy az adatok megegyeznek-e a rendelésben foglaltakkal. Kattintson a Next (Tovább) gombra. 5. A General (Általános) ablakban különböző adatok adhatók meg, mint például Tag (Címke), Message 1 (Üzenet), Descriptor 1 (Leíró) és Date 1 (Dátum). Ezek az adatok nem szükségesek a távadó működéséhez, és kihagyhatók. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 2, 1]. 1) Csak HART kommunikáció esetén. 16

17 Rövid telepítési útmutató Ha a Next (Következő) gombra kattint, a következő ablak jelenik meg (Probe (Szonda)). 6. Ellenőrizze, hogy a Probe (Szonda) ablakban lévő paraméterek helyesek-e. A paramétereket általában a gyártó állítja be, azonban módosíthatók, ha például a szondát a helyszínen vágják méretre, vagy ha a szűkebb környezetben zavaró tárgyakat kell kiiktatni (Hold Off Distance (Felső, nem mért tartomány)/upper Null Zone (Felső nulla zóna, UNZ)). Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 2]. FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1100 > PROBE_TYPE (típus) TRANSDUCER_1100 > PROBE_LENGTH (hosszúság) TRANSDUCER_1100 > GEOM_HOLD_OFF_DIST (felső, nem mért tartomány) A Next (Következő) gombra kattintva megjelenik a következő ablak (Geometry (Geometria)). 7. Adja meg a Tank Height (Tartálymagasság) értékét, amely az Upper Reference Point (Felső referenciapont) és a Lower Reference Point (Alsó referenciapont) (a fenti képernyőmásolaton a tartályfenék) közötti távolság. Győződjön meg a beírt érték pontosságáról. További tudnivalókért lásd a konfigurálást a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). Állítsa be a Mounting Type (Rögzítés típusa) paramétert. Állítsa be a Diameter (Átmérő) paramétert, ha a 17

18 rögzítés típusa Nozzle (tartálycsonk) vagy Pipe/Chamber (Cső/kamra). Nozzle (Tartálycsonk) rögzítési típus esetén állítsa be a Nozzle Height (Tartálycsonk-magasság) paramétert. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 3] FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1100 > GEOM_TANK_HEIGHT (Geom.tank magasság) TRANSDUCER_1100 > MOUNTING_TYPE (Szerelés típusa) TRANSDUCER_1100 > PIPE_DIAMETER (Csőátmérő) TRANSDUCER_1100 > NOZZLE_HEIGHT (Tartálycsonk-magasság) A Next (Következő) gombra kattintva megjelenik a következő ablak (Tank Environment (Tartály környezete)). 8. Az Environment (Környezet) ablakban válassza a Measurement Mode (Mérési mód) elemet. Ha a felszín 40 mm/s (1,5 hüvelyk/s) feletti sebességgel emelkedik vagy süllyed, akkor célszerű bejelölni a Rapid Level Changes (Gyors szintváltozások) jelölőnégyzetet is. Adja meg az Upper Product Dielectric Constant (Felső termék dielektromos állandója) értéket (a súgófunkciók ikonjai jobbra találhatók). Az Interface Level with Submerged Probe (Fázishatár alámerített szonda esetén) és Product and Interface measurement (Termék és fázishatár) mérési módok esetén lényeges, hogy pontos legyen a dielektromos állandó megadott értéke. A további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 4] FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1100 > MEAS_MODE (Mérési mód) TRANSDUCER_1100 > PRODUCT_DIELEC_RANGE (Termék, dielektromos állandó tartomány) TRANSDUCER_1100 > UPPER_PRODUCT_DC (Felső termék dielektromos állandója) TRANSDUCER_1100 > ENV_ENVIRONMENT (Környezet) 18

19 Rövid telepítési útmutató A Next (Következő) gombra kattintva megjelenik a következő ablak (Volume (Térfogat)). 9. Amennyiben térfogatot kíván számítani, válasszon a Volume Calculation Method (Térfogat-számítási mód) előre meghatározott beállításai közül, és válassza ki a tartály méreteit a tényleges tartálynak megfelelő tartályforma alapján. Válassza a Strapping Table (Mérettáblázat) lehetőséget, ha a tényleges tartály nem felel meg a rendelkezésre álló, előre megadott tartálybeállítások egyikének sem, vagy ha nagyon pontosan kívánja megadni a térfogatot. Válassza a None (Egyik sem) lehetőséget, ha nem kíván térfogatot számítani. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 5] FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_CALC_METHOD (Térfogat-számítási mód) TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_DIAMETER (Ideális átmérő) TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_LENGTH (Ideális hossz) TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_OFFSET (Térfogat-eltolódás) Ha a Next (Tovább) gombra kattint, megjelenik a következő ablak (Analog Output (Analóg kimenet)). MEGJEGYZÉS: A 4 20 ma tartományban nem lehet benne a felső átmeneti zóna, az alsó átmeneti zóna vagy a felső nulla zóna. A további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). 19

20 10. Ez a lépés a FOUNDATION fieldbus esetén kimarad, mivel a paramétereket az AI blokkban kell megadni. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 6] A HART kommunikátor esetén válassza a Primary Variable (Elsődleges változó, PV) lehetőséget. Adja meg az analóg kimenettartományt az Upper Range Value (Tartomány felső értéke) (20 ma) és a Lower Range Value (Tartomány alsó értéke) (4 ma) mezőkben a kívánt szintértékeket megadva. Az Alarm Mode (Riasztási mód) határozza meg a kimeneti állapotot arra az esetre, ha mérési hiba lépne fel. Válasszon a következő lehetőségek közül: Felső: 21,75 ma (normál) vagy 22,5 ma (Namur) Alsó: 3,75 ma (normál) vagy 3,6 ma (Namur) Rögzített: a kimeneti áram a hiba bekövetkezése előtti utolsó érvényes értékre áll. Kattintson a Next (Tovább) gombra. 11. Folytassa a 2 5. lépéssel a Guided Setup (Irányított beállítás) ablakban: 2. lépés: Az egyes készülékekre vonatkozó speciális beállítások irányt adnak a további konfigurációhoz. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 7, 2]. 3. lépés: Indítsa újra a készüléket annak ellenőrzésére, hogy megfelelően aktiválva lett-e minden módosított beállítás. 4. lépés: Nézze meg a készülék valós üzemi értékeit, és ellenőrizze a távadó helyes működését. 5. lépés: Készítsen teljes körű biztonsági mentést a készülék beállításairól. 12. Ezzel véget ért a Radar Master Wizard segítségével végrehajtott alapbeállítás. Folytassa a készülék egyedi beállításával (Device Specific Setup), hogy ellenőrizhesse, milyen további konfigurálásra van még szükség. A készüléktől, alkalmazástól vagy elérhető funkcióktól függően a Probe End Projection (Szondavégkiállás) beállításához vagy a Trim Near Zone (Közeli zóna kompenzálás) elvégzéséhez szükség lehet a Vapor Compensation (Gőzkompenzálás) kalibrálására. További információk a Rosemount 5300 referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. 20

21 Rövid telepítési útmutató 1. lépés: Futtassa a Varázslót (Wizard) 2. lépés: A készülék egyedi beállítása 3. lépés: Indítsa újra a készüléket 4. lépés: Tekintse meg a készülék valós üzemi értékeit 5. lépés: Készítsen teljes körű biztonsági mentést a készülék beállításairól. A jelminőségméréssel és további beállításokkal kapcsolatos bővebb információk a Rosemount 5300 referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. Setup (Beállítás) Modbus Communication Parameters (Modbus kommunikációs paraméterek) A Modbus opcióval kialakított távadók esetén végezze el a következőket a kommunikációs paraméterek konfigurálásához: 1. A Setup (Beállítás) menüben válassza a General (Általános) opciót. Megjelenik a következő ablak. 2. Válassza a Communication (Kommunikáció) fület. 3. Kattintson a Modbus Setup (Modbus beállítás) opcióra. 4. Írja be a kívánt Modbus kommunikációs beállításokat. 21

22 Biztonsági felszereléssel ellátott rendszerek (csak4 20mA) 22 A következő fejezet a Rosemount 5300 Prior-Use (korábban használt) opciójára vonatkozik (Különleges tanúsítvány: QS). A biztonsági felszereléssel kapcsolatos további információk a Rosemount 5300 kézikönyvben (azonosítószám: ) találhatók. E kézikönyv elektronikus formában letölthető a címről, illetve beszerezhető az Emerson Process Management képviselőitől. Az 5300 Prior-Use opcióval rendelkező távadó azonosítása: Ellenőrizze a QS opciókódot a típuskódban, kívül a távadófejre erősített címkén, vagy Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [1, 7, 8]. Ellenőrizze a Prior-Use biztonsági berendezés bekapcsolt (ON) állapotát, vagy Nyissa meg a Rosemount Radar Master alkalmazást, kattintson jobb egérgombbal a készülékre, és válassza ki a Properties (Tulajdonságok) elemet. Ellenőrizze, hogy látja-e a biztonsági berendezést (QS opciót) Telepítés A készüléket szintérzékelő berendezésként kell telepíteni és konfigurálni a gyártó utasításai alapján. A felhasznált anyagoknak kompatibiliseknek kell lenniük a folyamat feltételeivel és folyadékaival. A jelen dokumentumban leírt szabványos beszerelési műveleteken kívül egyéb, speciális műveletekre nincs szükség. A környezeti határértékekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat Hivatkozási kézikönyvének (azonosítószám: ) A mellékletében. Referencia adatok. A hurokáramkört úgy kell megtervezni, hogy a sorkapocsfeszültség ne essen a minimális bemeneti feszültség alá (lásd az értékeket itt: táblázat 2), amikor a távadó kimenőárama 22,5 ma. 2. táblázat. Minimális bemeneti feszültség (U i ) különböző áramerősségeknél Veszélyes területi jóváhagyás Nem veszélyes és gyújtószikramentes telepítések Robbanásbiztos/tűzbiztos készülékek Beállítás Áramerősség 3,60 ma 3,75 ma 21,75 ma 22,50 ma 16 V egyenfeszültség 20 V egyenfeszültség Minimális bemeneti feszültség (U I ) 16 V egyenfeszültség 20 V egyenfeszültség 11 V egyenfeszültség 15,5 V egyenfeszültség 11 V egyenfeszültség 15,5 V egyenfeszültség A Rosemount 5300 sorozatú távadóval való kommunikációhoz és a beállítások ellenőrzéséhez HART kompatibilis mastert, például Rosemount Radar Master eszközt vagy egy terepi kommunikátort használjon. A beállítási módszerek teljes áttekintését lásd: Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyve (azonosítószám: ).

23 Rövid telepítési útmutató MEGJEGYZÉS: A Rosemount 5300 sorozatú távadó nem rendelkezik biztonsági besorolással karbantartás, konfiguráció módosítások, többpontú hálózat, hurokteszt vagy más olyan tevékenység során, amely a biztonsági funkciót érinti. Az ilyen tevékenységek alatt alternatív megoldást kell alkalmazni a folyamat biztonságának fenntartásához. Csillapítás A felhasználó által állítható csillapítás a távadónak a folyamatváltozásokra történő reagáló képességét érinti. A csillapítási érték + a reakció idő így nem haladhatja meg a hurok biztonsági követelményeit. Riasztási és telítési szintek A DCS vagy biztonsági vezérlőt úgy kell beállítani, hogy a magas és alacsony szintnek megfelelő riasztásokat is kezelje. A táblázat 3 a rendelkezésre álló hibajelzési szinteket és azok üzemi értékeit mutatja táblázat. Riasztási szintek és működési értékek Rosemount hibajelzési szint 3,75 ma 1 3,9 ma alacsony telítés Normál üzem 4 ma 20 ma 21,75 ma 2 Namur hibajelzési szint Normál üzem 20,8 ma magas telítés 3,6 ma 1 4 ma 20 ma 22,5 ma 2 3,8 ma 20,5 ma alacsony telítés magas telítés 1. Távadó meghibásodás, hardver- vagy szoftverriasztás alacsony értékkel. 2. Távadó meghibásodás, hardver- vagy szoftverriasztás magas értékkel. Alap feltétel, hogy a hurok kimenő áramjele a biztonsági vezérlő egy 2-es integritási szinttel (SIL2) kompatibilis analóg bemeneti kártyáját táplálja. A riasztási szintek beállításának beállításával kapcsolatban lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ) Analóg kimenet (HART) című részét. 1) Bizonyos esetekben a távadó nem kerül a felhasználó által meghatározott riasztási állapotba. Például, rövidzárlat esetén a távadó akkor is magas riasztási állapotba kerül, ha alacsony riasztási állapot került beállításra. 23

24 MEGJEGYZÉS: Biztonsági funkcióként csak a magas vagy az alacsony riasztás használható. Ne válassza a Freeze Current (a jelenlegi érték kimerevítése) funkciót, mert az áramhurokban nem fog hibát jelezni a rendszer. 24 Írásvédelem A Rosemount 5300 távadó a konfiguráció akaratlan módosítása ellen jelszóval védhető. Javasoljuk, hogy alkalmazza a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ), A távadó írásvédelme című részben ismertetett eljárást. Telepítés jóváhagyása A telepítés és konfigurálás után ellenőrizni kell a távadó megfelelő működését, ezért javasoljuk egy telepítési jóváhagyási teszt lefuttatását. Az ebben a részben körvonalazott ellenőrző teszt ezt a célt szolgálja. Üzemeltetés és karbantartás A Rosemount 5300 Series Prior-Use opcióját rendszeresen tesztelni kell annak ellenőrzésére, hogy a túltöltés és a tartály ürülés védelmi funkció a kívánt rendszerválaszt adja. Javasoljuk az alábbi teszt elvégzését. Ha a biztonsági működésben hiba keletkezik, a mérőrendszert ki kell kapcsolni a működésből, és a folyamat biztonságos állapotát más módon kell biztosítani. Ez ellenőrzés eredményeit és az ellenintézkedéseket a címen kell dokumentálni. A szükséges ellenőrző tesztek gyakorisága a távadó konfigurációjától és a folyamat környezetétől függ. További információkért lásd a referencia-kézikönyvet, valamint a Hibamódok, hatások és diagnosztikai analízis (FMEDA) jelentést. Ellenőrzés Ez a teszt körülbelül 95%-ban kiszűri a távadó és az érzékelőelem olyan lehetséges veszélyes, nem észlelt (Dangerous Undetected, DU) meghibásodásait, amelyeket a távadó automatikus diagnosztikája nem észlel. A további részleteket és utasításokat lásd a Rosemount 5300 referenciakézikönyvében (azonosítószám: ). A teszt megkezdése előtt meg kell vizsgálni a visszhanggörbét annak ellenőrzésére, hogy a tartályban nem jelentkeznek-e a mérés teljesítményét befolyásoló, zavaró visszhangok. Szükséges eszközök: Terepi kommunikátor és ma-mérő. 1. A hibás kioldás elkerülése érdekében hidalja át a biztonsági vezérlőt, vagy tegyen más megfelelő intézkedést. 2. A funkció bekapcsolásakor kapcsolja ki az írásvédelmet. 3. A hurokteszt alkalmazása esetén adja meg a magas szintű riasztás kimenő áramát jelképező ma értéket. A referencia mérővel ellenőrizze, hogy az analóg áramerősség eléri-e ezt az értéket. Ez a lépés a feszültségproblémákat, például a hurok alacsony tápfeszültségét, vagy a megnövekedett huzalellenállást teszteli.

25 Rövid telepítési útmutató MEGJEGYZÉS: Használja a Kézi HART-kommunikátort: Gyorsbillentyű-kombináció: [2, 4, 1, 4] a hurokteszt végrehajtásához. További tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). 4. A hurokteszt alkalmazása esetén adja meg az alacsony riasztási szint kimenő áramát jelképező ma-értéket. A referencia mérővel ellenőrizze, hogy az analóg áramerősség eléri-e ezt az értéket. Ez a művelet az esetleges nyugalmi árammal kapcsolatos hibákat vizsgálja. 5. Végezzen el egy kétpontos kalibráció ellenőrzést a távadón úgy, hogy a két mérési tartományon belüli szintet ad a szondára 1. Ellenőrizze, hogy a kimeneti áram megfelel-e a referenciamérésnél kapott szint bemeneti értékének. Ez a lépés azt ellenőrzi, hogy az analóg kimenet az üzemi tartományon belül található, és az elsődleges változó konfigurálása megfelelő-e. 6. Kapcsolja be az írásvédelmet. 7. Állítsa vissza a teljes hurok működését. 8. Távolítsa el az áthidalást a biztonsági vezérlőről, vagy más módon állítsa vissza a normál működést. 9. A későbbi felhasználás érdekében dokumentálja a teszteredményeket. Diagnosztika Szemrevételezéssel történő vizsgálat Javasoljuk, hogy vizsgálja meg a szondát lehetséges lerakódást vagy eltömődést keresve. Speciális eszközök Nem szükségesek. Termékjavítás A távadó-diagnosztika vagy az ellenőrzés során kimutatott valamennyi meghibásodást jelenteni kell. A visszajelzéseket a weboldalon kell elküldeni (Kapcsolat). A Rosemount 5300 sorozatú távadó a komplett távadófej cseréjével javítható. A csere elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot Emerson Process Management képviselőjével. A további információk a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. 1) A legjobb működés érdekében kalibrációs pontokként alkalmazza a 4 20 ma tartományú pontokat. 25

26 Referenciák Jellemzők A Rosemount 5300-at a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ), A Referencia adatok című mellékletében ismertetett funkcionális és teljesítményadatokkal összhangban kell üzemeltetni. Meghibásodási gyakorisági adatok Az FMEDA-jelentés tartalmazza a meghibásodási gyakoriság, valamint az egyszerű meghibásodások bétafaktorának becslését. A teljes jelentés itt olvasható: Hasznos élettartam Az elektromos alkatrészek meghibásodási mértéke a hasznos élettartamra vonatkozik, amelynek időtartama tapasztalatra alapul. Az IEC , , 3. megjegyzése szerint a távadók esetén érvényes hasznos üzemidő általános értéke 8 12 év. TERMÉKTANÚSÍTVÁNYOK EU megfelelőség Az EK-megfelelőségi nyilatkozat itt található: oldal 35. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat legfrissebb változata a következő helyen olvasható: Biztonsági felszereléssel ellátott rendszerek (SIS) A Rosemount 5300 sorozat értékelését harmadik fél, az Exida végezte, az IEC szerinti hardverkövetelményeknek megfelelően. A 90% feletti SFF (nem veszélyes meghibásodási) aránnyal az FMEDA-jelentés alapján az 5300 típusszámú berendezés megfelelő a biztonsági felszereléssel ellátott rendszerekben a the Prior Use módszertan szerint. További információért látogasson a következő weboldalra: Az FMEDA-adatok tanúsítványának megrendeléséhez használja a QS opciókódot. 26

27 Rövid telepítési útmutató Veszélyes helyszínekre szóló tanúsítványok Észak-amerikai tanúsítványok Factory Mutual (FM) engedélyek Projektazonosító: Különleges üzemi feltételek: FIGYELEM! Elektrosztatikus feltöltődés esetleges veszélye A készülékház műanyagból készült. Az elektrosztatikus szikraképződés megelőzése érdekében a műanyag felületet csak nedves ruhával szabad tisztítani. FIGYELEM! A készülék háza alumíniumot tartalmaz, és potenciális gyújtóforrásnak tekintendő ütés vagy súrlódás esetén. Ezt a tényt a telepítésnél és használatnál figyelembe kell venni az ütések és a súrlódás elkerülése érdekében. E5 1 Robbanásbiztos: Robbanásbiztos I. osztály, 1. kategória, B, C és D csoportok; Porrobbanásálló II/III. osztály, 1. kategória, E, F, G csoportok; Gyújtószikramentes összeköttetésekkel I/II/III. osztály, 1. kategória, B, C, D, E, F és G csoportok. Hőmérsékleti kód: T4 Környezeti hőmérséklet határértékei: 50 C és +70 C között 2. Tömítés nem szükséges. A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I5, IE 1 Gyújtószikramentes és FISCO típus: Gyújtószikramentes, I/II/III. osztály, 1. kategória, A, B, C, D, E, F és G csoportok, I. osztály, 0. zóna, AEx ia IIC T4, a következő szerelési rajz szerinti telepítés esetén: Sújtólégbiztos, I. osztály, 2. kategória, A, B, C, D, F és G csoportok; megfelel a II., III. osztály, 2. kategória, F és G csoportokhoz; 4 20 ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. Maximális üzemi értékek: 42,4 V, 25 ma FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,3 W, C i = 0 nf, L i = 0 H. Maximális üzemi értékek: 32 V, 25 ma FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, L i = C i = 0. Hőmérsékleti kód: T4 Környezeti hőmérséklet határértékei: 50 C és 70 C között 2 A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 27

28 Canadian Standards Association (CSA) engedély Tanúsítvány: A kettős tömítés jelölést viselő termékváltozatok megfelelnek az ANSI/ISA kettős tömítésre vonatkozó követelményeinek. Kettős tömítés jelzése A másodlagos tömítés meghibásodását jelzi, ha a termék szivárog az antenna nyílásaiból. Ez a szivárgás láthatóvá és/vagy hallhatóvá válik a távadó fej meneteinél. A kettős tömítés karbantartása Nem igényel karbantartást. Ellenőrizze a megfelelő működést a szivárgási út jégtől vagy szennyeződéstől való mentesítésével. FIGYELEM! Az alkatrészek cseréje befolyásolhatja a készülék gyújtószikra-mentességét. E6 1 Robbanásbiztos, belső gyújtószikramentes áramkörökkel [Exia] I. osztály, 1. kategória, B, C és D csoportok. II. osztály, 1. és 2. kategória, E, F és G csoportok; III. osztály, 1. kategória Hőmérsékleti kód: T4. Környezeti hőmérsékleti határok 50 C és +70 C között 2 A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I6, IF 1 Gyújtószikramentes Exia: I. osztály, 1. kategória, A, B, C és D csoportok. Hőmérsékleti kód: T ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,3 W, C i = 0 nf, L i = 0 H. FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, L i = C i = 0. Szerelési rajz: Környezeti hőmérséklet határai: 50 C és +70 C között 2. A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 28

29 Rövid telepítési útmutató Európai tanúsítványok ATEX-jóváhagyások A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): A gyújtószikramentes áramkörök nem felelnek meg az IEC sz. szabvány pontjában meghatározott 500 V váltakozó áramú tesztnek. Könnyűfém ötvözetekből készült tartály külső atmoszférájának kitett és a II 1G EPL Ga kategóriában használt távadó és antennarészek esetén figyelembe kell venni az EN szabvány pontjában leírt, ütésekből és súrlódásból keletkező veszélyeket. Az 5300 számú típus Ex ia változata FISCO terepi eszközre szállítható [Ex ib] FISCO tápegységgel is, ha a tápegység három különböző biztonsági túláramvédő és feszültségkorlátozó eszközzel tanúsított, melyek megfelelnek az Ex ia követelményeknek. E1 1 Tűzbiztos: Nemko 04ATEX1073X II 1/2 G T4 II 1D T79 C 2 Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C T a +70 C 3 ) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 40 C T a +70 C 3 ) Um = 250 V A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I1, IA 1 Gyújtószikramentes és FISCO típus: Nemko 04ATEX1073X II 1 G T4 vagy II 1/2 G T4 II 1 D T79 C 2 Ex ia IIC T4 ( 50 C T a +70 C 3 ) Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C T a +60 C) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 50 C T a +70 C 3 ) 4 20 ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 H. FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh. Szerelési rajz: A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. N1 1 n típus: II 3G Ex nanl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) II 3G Ex nl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) Nemko 10ATEX ma/hart típus: U n =42,4 V FOUNDATION fieldbus típus: U n =32 V A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +69 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 3) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 29

30 Brazil tanúsítványok INMETRO jóváhagyások A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): Az X betű a tanúsítvány számában a következő, a biztonságos használathoz szükséges speciális feltétel(eke)t jelzi: A következő típusokhoz: 530xFxxxxxxxxxE1..., 530xFxxxxxxxxxKA..., 530xFxxxxxxxxxKB... vagy 530xFxxxxxxxxxKC..., és ha az érzékelő felhasználási területe megköveteli az EPL Ga szintet, a távadó technológiába szerelését olyan módon kell elvégezni, hogy az minimálisan az IP67 védelmet biztosítja az ABNT NBR IEC szabályzatnak megfelelően. A gyújtószikramentes áramkör nem felel meg az IEC sz. szabvány pontjában meghatározott 500 V váltakozó áramú dielektromos szilárdsági tesztnek. A műanyag borítású, vagy műanyag lapkákkal burkolt szondák nem vezető felülettel rendelkeznek, mely nem haladja meg az MC csoportra megengedett legnagyobb területet, amely 4 cm 2. Ezért, ha egy antennát potenciálisan robbanásveszélyes környezetben használnak, a felhasználó tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket az elektrosztatikus kisülés megelőzésére. Ez az eszköz könnyűfémeket tartalmaz. A berendezés telepítését oly módon kell végezni, hogy korlátozódjon az egyéb fémfelületekkel való ütközés vagy súrlódás veszélye. A FISCO 5300 típusszámú terepi eszköz Ex ia változata kialakítható FISCO [Ex ib] tápegységgel is, ha a tápegység három túláramvédő és feszültségkorlátozó biztonsági eszközzel külön tanúsított, melyek az Ex ia követelményeinek megfelelnek. Tanúsítvány: NCC 4205/07X Szabványok: ABNT NBR IEC: :2008/2010, :2009, :2009, :2008 IEC :2008 E2 1 Tűzbiztos: 4 20 ma/hart típus: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C T a +70 C U m : 250 V FOUNDATION fieldbus típus: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T69 C 40 C T a +60 C U m : 250 V MODBUS típus: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C T a +70 C U m : 250 V 1) A terméktanúsítványok információs kódja rendeléséhez lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 30

31 Rövid telepítési útmutató I2 1 Gyújtószikramentes: 4 20 ma/hart típus: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T79 C 50 C T a +70 C U i : 30 V, I i : 130 ma, P i : 1,0 W, L i : 0 μh, C i : 7,26 nf FOUNDATION fieldbus típus: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T69 C 50 C T a +60 C U i : 30 V, I i : 300 ma, P i : 1,5 W, L i : 0 μh, C i : 4,95 nf Szerelési rajz: IB 1 FISCO típus: FISCO terepi eszköz Ex ia IIC T4 Ga Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb Ex ta IIIC T69 C 50 C T a +60 C U i : 17,5 V, I i : 380 ma, P i : 5,32 W, L i : <1 μh, C i : 4,95 nf Szerelési rajz: Kínai tanúsítványok Nemzeti felülvizsgáló és ellenőrző központ az eszközök robbanásbiztosságára és biztonságára (NEPSI) vonatkozó tanúsítványok kezelésére A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): Lásd a következő tanúsítványokat: GYJ X és GYJ X. E3 1 Tűzbiztos: HART típus: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C FOUNDATION fieldbus típus: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I3 1 Gyújtószikramentes: HART típus: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C 4 20 ma/hart típus: U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION fieldbus típus: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 31

32 IC 1 FOUNDATION fieldbus FISCO típus: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 17,5 V, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 0,1 μh N3 n típus: HART típus: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION fieldbus típus: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh Japán tanúsítványok Ipari biztonságot (TIIS) felügyelő műszaki intézet A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): Lásd a TC20104 és TC20192 tanúsítványt. E4 1 Tűzbiztos: 4 20 ma/hart típus: Távadó: Ex d [ia] IIC T4x 20 ~ +60 C 20 42,4 V egyenfeszültség U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Szonda: Ex Ia IIC T4X FOUNDATION fieldbus típus: Távadó: Ex d [ia] IIC T4X 20 ~ +60 C V egyenfeszültség U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Szonda: Ex ia IIC T4X Szerelési rajz: A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 32

33 Rövid telepítési útmutató IECEx tanúsítványok IECEx jóváhagyások A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): A gyújtószikramentes áramkörök nem felelnek meg az IEC sz. szabvány pontjában meghatározott 500 V váltakozó áramú tesztnek. Könnyűfémötvözetekből készült tartály külső atmoszférájának kitett és az EPL Ga. kategóriában használt távadó és antennarészek esetén figyelembe kell venni az EN szabvány pontjában leírt, ütésekből és súrlódásból keletkező veszélyeket. Az 5300 számú típus Ex ia változata FISCO terepi eszközre szállítható [Ex ib] FISCO tápegységgel is, ha a tápegység három különböző biztonsági túláramvédő és feszültségkorlátozó eszközzel tanúsított, melyek megfelelnek az Ex ia követelményeknek. E7 1 Tűzbiztos: IECEx NEM X Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C T a +70 C 2 ) Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 40 C T a +70 C 2 ) Um = 250 V. A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I7, IG 1 Gyújtószikramentes és FISCO típus: IECEx NEM X Ex ia IIC T4 9( 50 C T a +70 C 2 ). Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C T a +60 C). Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 50 C T a +70 C 2 ) ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 H. FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh. Szerelési rajz: A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. N7 1 n típus: Ex nanl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) Ex n IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) IECEx NEM ma/hart típus: U n =42,4 V FOUNDATION fieldbus típus: U n =32 V A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 3) +69 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 33

34 Egyéb tanúsítványok Túltöltés elleni védelem A tanúsítvány száma: Z U1 A túltöltés elleni védelemmel kapcsolatban a német WHG-szabályozások szerint a TÜV által bevizsgálva és a DIBt által engedélyezve. A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. Rendeltetésszerű alkalmasság Megfelel a NAMUR NE 95, verzió, Harmonizálási alapelvek szerint A terméktanúsítványokra vonatkozó részletes információk a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. 34

35 EK-megfelelőségi nyilatkozat Rövid telepítési útmutató 1. ábra EK-megfelelőségi nyilatkozat 1. oldal 35

36 2. ábra EK-megfelelőségi nyilatkozat 2. oldal 36

37 Rövid telepítési útmutató 3. ábra EK-megfelelőségi nyilatkozat 3. oldal 37

Rosemount 5400-as sorozat

Rosemount 5400-as sorozat Rövid útmutató 00825-0518-4026, AA változat Rosemount 5400-as sorozat Kúpantenna menetes csatlakozással Rövid útmutató FIGYELEM! A biztonságos telepítésre vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása halálhoz

Részletesebben

Rosemount irányított hullámú radar

Rosemount irányított hullámú radar 00825-0318-4530, AB változat Rosemount irányított hullámú radar Útmutató a szegmentált szonda felszereléséhez FIGYELMEZTETÉS A biztonságos telepítés irányelveinek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez

Részletesebben

Rosemount 3308 sorozat 3308A vezeték nélküli, vezetett hullámú radar

Rosemount 3308 sorozat 3308A vezeték nélküli, vezetett hullámú radar Rövid útmutató 00825-0118-4308, AD változat Rosemount 3308 sorozat 3308A vezeték nélküli, vezetett hullámú radar Rövid szerelési útmutató, opció kód WU Rövid útmutató FIGYELEM! A robbanások halálos vagy

Részletesebben

Rövid szerelési útmutató , BB változat február. Rosemount 1495 típusú mérőperem Rosemount 1496 Mérőperem karima

Rövid szerelési útmutató , BB változat február. Rosemount 1495 típusú mérőperem Rosemount 1496 Mérőperem karima Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4792, BB változat Rosemount 1495 típusú mérőperem Rosemount 1496 Mérőperem karima Rövid szerelési útmutató MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 1495 típusú

Részletesebben

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4026, FB változat 2013. március. Rosemount 5400 sorozat Kiváló teljesítményű, sugárzó radar szinttávadó

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4026, FB változat 2013. március. Rosemount 5400 sorozat Kiváló teljesítményű, sugárzó radar szinttávadó 00825-0118-4026, FB változat Rosemount 5400 sorozat Kiváló teljesítményű, sugárzó radar szinttávadó Az útmutatóról Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5400 típusú távadókhoz ad általános irányelveket.

Részletesebben

Rosemount 3308 sorozatú, vezeték nélküli, vezetett hullámú radar, 3308A

Rosemount 3308 sorozatú, vezeték nélküli, vezetett hullámú radar, 3308A 00825-0318-4308, AD változat Rosemount 3308 sorozatú, vezeték nélküli, vezetett hullámú radar, 3308A Rövid szerelési útmutató FIGYELEM! A robbanások halálos vagy súlyos sérülésekhez vezethetnek. Robbanásveszélyes

Részletesebben

Rosemount 5400 szinttávadó

Rosemount 5400 szinttávadó 00825-0618-4026, AA. átdolgozás Rosemount 5400 szinttávadó A parabola antenna beszerelésére vonatkozó utasítások 1.0 Az útmutatóról Ez a rövid útmutató a parabola antennával szerelt Rosemount 5402 szinttávadó

Részletesebben

Rosemount 0065/0185 érzékelőszerelvény. Rövid szerelési útmutató 00825-0218-2654, BB változat 2014. június

Rosemount 0065/0185 érzékelőszerelvény. Rövid szerelési útmutató 00825-0218-2654, BB változat 2014. június Rosemount 0065/0185 érzékelőszerelvény 00825-0218-2654, BB változat MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 0065 és 0185 érzékelőkhöz nyújt általános útmutatásokat. Nem tartalmaz utasítást a konfigurálással,

Részletesebben

Rosemount 3490 sorozatú 4 20 ma-es és HART kompatibilis vezérlő

Rosemount 3490 sorozatú 4 20 ma-es és HART kompatibilis vezérlő 00825-0118-4841, Rev BA Rosemount 3490 sorozatú 4 20 ma-es és HART kompatibilis vezérlő Rövid telepítési útmutató FIGYELEM! A biztonságos üzembe helyezésre vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása

Részletesebben

Rosemount Hőmérők 1. kötet. Rövid szerelési útmutató 00825-0318-2654, AB változat 2014. június

Rosemount Hőmérők 1. kötet. Rövid szerelési útmutató 00825-0318-2654, AB változat 2014. június Rosemount Hőmérők 1. kötet 00825-0318-2654, AB változat MEGJEGYZÉS Ez a Rövid útmutató a Rosemount 0068, 0078 és 0183 típusú érzékelőkre vonatkozó alapvető tudnivalókat ismerteti. A konfigurálásra, diagnosztizálásra,

Részletesebben

Rosemount 3308 sorozatú, vezeték nélküli, vezetett hullámú radar, 3308A

Rosemount 3308 sorozatú, vezeték nélküli, vezetett hullámú radar, 3308A 00825-0218-4308, Rev AD Rosemount 3308 sorozatú, vezeték nélküli, vezetett hullámú radar, 3308A 2 VIGYÁZAT! A robbanások súlyos, akár halálos kimenetelű sérülést is okozhatnak: Ellenőrizze, hogy a műszer

Részletesebben

Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4848, DA átdolgozás 2014. december. Rosemount 848T vezeték nélküli hőmérséklet-távadó

Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4848, DA átdolgozás 2014. december. Rosemount 848T vezeték nélküli hőmérséklet-távadó 00825-0118-4848, DA átdolgozás Rosemount 848T vezeték nélküli hőmérséklet-távadó MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 848T típusú távadókhoz ad általános irányelveket. Nem tartalmaz részletes

Részletesebben

Rosemount 2130. ATEX és IECEx gyújtószikra-mentességre vonatkozó biztonsági utasítások

Rosemount 2130. ATEX és IECEx gyújtószikra-mentességre vonatkozó biztonsági utasítások Kiegészítés a Felhasználói Kézikönyvhöz 00809-0318-4130, AA változat 2009. május Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX és IECEx gyújtószikra-mentességre vonatkozó biztonsági utasítások www.rosemount.com Rosemount

Részletesebben

Micro Motion 2400S modellszámú távadók

Micro Motion 2400S modellszámú távadók CE-követelmények dokumentuma P/N 20004671, Rev. C 2006. november Micro Motion 2400S modellszámú távadók CE-követelmények dokumentuma A kézikönyvről A kézikönyvről A kézikönyv nem tartalmazza az összes

Részletesebben

Rosemount 4600 műszerfalra szerelhető nyomástávadó olaj és gáz mérésére. Rövid szerelési útmutató , EA átdolgozás 2013.

Rosemount 4600 műszerfalra szerelhető nyomástávadó olaj és gáz mérésére. Rövid szerelési útmutató , EA átdolgozás 2013. Rosemount 4600 műszerfalra szerelhető nyomástávadó olaj és gáz mérésére Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4022, EA átdolgozás Rövid szerelési útmutató MEGJEGYZÉS MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

Rosemount 0085 csőbilincses érzékelőegység. Rövid szerelési útmutató , Rev BA február

Rosemount 0085 csőbilincses érzékelőegység. Rövid szerelési útmutató , Rev BA február Rosemount 0085 csőbilincses érzékelőegység Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4952, Rev BA Rövid szerelési útmutató MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 0085 csőbilincses érzékelőhöz nyújt

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

Rosemount 3051S sorozatú nyomástávadó és Rosemount 3051SF sorozatú áramlásmérő

Rosemount 3051S sorozatú nyomástávadó és Rosemount 3051SF sorozatú áramlásmérő Rövid útmutató 00825-0218-4802, GA átdolgozás Rosemount 3051S sorozatú nyomástávadó és Rosemount 3051SF sorozatú áramlásmérő wirelesshart protokollal Rövid útmutató MEGJEGYZÉS Ez az összeszerelési útmutató

Részletesebben

FONTOS MEGJEGYZÉS FIGYELMEZTETÉS

FONTOS MEGJEGYZÉS FIGYELMEZTETÉS KEZDETI LÉPÉSEK HUN 2 Bevezetés 3 FONTOS MEGJEGYZÉS A jelen ismertető alapvető útmutatást nyújt a 375-ös típusú kézi kommunikátor használatához. Nem tartalmaz részletes konfigurálási, diagnosztizálási,

Részletesebben

Rosemount 8714D (kalibráló standard) mérőcső-szimulátor indukciós áramlásmérőkhöz

Rosemount 8714D (kalibráló standard) mérőcső-szimulátor indukciós áramlásmérőkhöz 00825-0118-4764, DA átdolgozás Rosemount 8714D (kalibráló standard) mérőcső-szimulátor indukciós áramlásmérőkhöz MEGJEGYZÉS Ez a dokumentum a Rosemount 8714D típusú eszközökhöz ad általános utasításokat.

Részletesebben

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Bevezetés 3 FIGYELEM! A robbanások súlyos vagy halálos sérüléseket eredményezhetnek: Robbanásveszélyes helyen ez a készülék csak a vonatkozó helyi, országos és nemzetközi szabványoknak,

Részletesebben

Rövid útmutató 00825-0518-4809, EA változat 2014. december. Rosemount 485-ös Annubar menetes Flo-Tap szerelvény

Rövid útmutató 00825-0518-4809, EA változat 2014. december. Rosemount 485-ös Annubar menetes Flo-Tap szerelvény Rövid útmutató 00825-0518-809, EA változat 201. december Rosemount 85-ös Annubar menetes Flo-Tap szerelvény Rövid útmutató 201. december MEGJEGYZÉS Ez az útmutató a Rosemount 85-ös típusú Annubar szerelvény

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez)

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez) Felszerelési útmutató Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt és készlethez) MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A MUNKÁHOZ, olvassa el figyelmesen az összes tudnivalót! ÁRAMÜTÉS

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

Rosemount 3051 nyomástávadó

Rosemount 3051 nyomástávadó 00825-0118-4001, módosítási állapot: JA Rosemount 3051 nyomástávadó 4 20 ma HART, és kis fogyasztású 1 5 V egyenfeszültségű protokollal Rosemount 3051CF sorozatú áramlásmérő távadó 4 20 ma HART, és kis

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar Kamera Hálózati kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4860, AA változat 2012. november. Rosemount 8600D örvényes (Vortex) áramlásmérő

Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4860, AA változat 2012. november. Rosemount 8600D örvényes (Vortex) áramlásmérő 00825-0118-4860, AA változat Rosemount 8600D örvényes (Vortex) áramlásmérő MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 8600D örvényes (Vortex) áramlásmérő alapvető utasításait tartalmazza. Nem tartalmaz

Részletesebben

Rosemount 753R web üzemű terepi megfigyelő-kijelző

Rosemount 753R web üzemű terepi megfigyelő-kijelző Rövid telepítési útmutató 2008. október Rosemount 753R Indikátor/kijelző Rosemount 753R web üzemű terepi megfigyelő-kijelző Start Áttekintés Rosemount 753R egybeépített 3051S nyomástávadóval Rosemount

Részletesebben

FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex)

FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex) FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex) Címzett (FDnet-Ex/C-NET-Ex) FDnet-Ex/C-NET-Ex jelvonalhoz robbanásveszélyes ekre Sinteso Cerberus PRO FDnet-Ex / C-NET-Ex jelvonalak elektromos leválasztása az FDnet

Részletesebben

Rosemount 2051 nyomásmérő távadó és Rosemount 2051CF DP áramlásmérő

Rosemount 2051 nyomásmérő távadó és Rosemount 2051CF DP áramlásmérő 00825-0118-4102, BA módosítás Rosemount 2051 nyomásmérő távadó és Rosemount 2051CF DP áramlásmérő WirelessHART protokollal MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 2051 típusú vezetéknélküli távadókhoz

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Telepítési útmutató

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Telepítési útmutató DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 hu Telepítési útmutató DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 2 Biztonsági tudnivalók 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 A DiBos bővítése

Részletesebben

Kamera. Hálózati kocka kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati kocka kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati kocka kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L0201B1273A01EU 1 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

Rosemount 5408 és 5408:SIS szinttávadó

Rosemount 5408 és 5408:SIS szinttávadó 00825-0118-4408, AA változat Rosemount 5408 és 5408:SIS szinttávadó kúpantennával 1.0 Az útmutatóról Ez a rövid útmutató a Rosemount 5408 és 5408:SIS szinttávadókhoz ad általános irányelveket. További

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és

Részletesebben

Rosemount 751 terepi kijelző. Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4378, AB változat 2014. február

Rosemount 751 terepi kijelző. Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4378, AB változat 2014. február Rosemount 751 terepi kijelző Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4378, AB változat Rövid szerelési útmutató VIGYÁZAT Ez a telepítési útmutató alapvető útmutatásokat tartalmaz a Rosemount 751 típusú kijelzőhöz.

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

Rosemount 585 Main Steam Annubar ellenoldali támasszal

Rosemount 585 Main Steam Annubar ellenoldali támasszal Rövid telepítési útmutató 2012. március 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar ellenoldali támasszal Start 1. lépés: Elhelyezés és tájolás 2. lépés: Rögzítő furatok kialakítása a csőben

Részletesebben

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 50m 75m 100m 150m 200m 250m 150m 225m 300m 450m 600m 750m Érzékelő sugarak

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

DT9540 NI. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató

DT9540 NI. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

DT9540 NE. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató

DT9540 NE. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

Telepítés. Powerline 500 XAVB5421 típus

Telepítés. Powerline 500 XAVB5421 típus Telepítés Powerline 500 XAVB5421 típus A csomag tartalma Egyes országokban a forrás CD a termékhez mellékelten található. Megjegyzés: Az adapterek régiónként eltérhetnek. Előfordulhat, hogy adaptere nem

Részletesebben

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN AirPrint útmutató Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN Vonatkozó modellek Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik. MFC-J450DW Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 20m 30m 40m 60m 80m 100m 60m 90m 120m 180m 240m 300m Érzékelő sugarak száma

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Kamera. Hálózati Bullet kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati Bullet kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati Bullet kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L001B170A01EU 0 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II. Üzembe helyezési és használati útmutató. www.newson-gale.

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II. Üzembe helyezési és használati útmutató. www.newson-gale. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite REMOTE II Sztatikai földelési pont ellenőrzése A rendszer

Részletesebben

MegszüntTermék. Indítás

MegszüntTermék. Indítás Gyorstelepítési útmutató 2009. július Rosemount 1151-es Rosemount 1151-es típusú analóg nyomástávadó MegszüntTermék Indítás 1. lépés: A távadó felszerelése 2. lépés: A ház elforgatása 3. lépés: Elektromos

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

TM-76875 Hanglejátszó

TM-76875 Hanglejátszó TM-76875 Hanglejátszó Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

DT1005 I4. Ellenállás / potenciométer távadó. Kezelési útmutató

DT1005 I4. Ellenállás / potenciométer távadó. Kezelési útmutató Ellenállás / potenciométer távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar Kamera Hálózati kupolakamera Gyors üzemelési útmutató UD.6L020B305A0EU magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Részletesebben

5 V / 40 ma a DVB-T vevőkészülék RF portján keresztül vagy 9 V DC / 100 ma külső 230 V AC/DC adapterrel

5 V / 40 ma a DVB-T vevőkészülék RF portján keresztül vagy 9 V DC / 100 ma külső 230 V AC/DC adapterrel Picture similar TARTALOM JEGYZÉK 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOK 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA: 2 5.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 3 1.0 BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a Strong SRT ANT

Részletesebben

Kamera. Hálózati Bullet kamera. magyar. Gyors üzemelési útmutató

Kamera. Hálózati Bullet kamera. magyar. Gyors üzemelési útmutató Kamera Hálózati Bullet kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4232FWD-(I)(Z)(H)(S)

Részletesebben

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Dell E-Monitor állvány Felhasználói kézikönyv www.dell.com support.dell.com Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket:

Részletesebben

Mobrey MCU900 sorozat A 4 20 ma-es és HART szabvánnyal kompatibilis vezérlő

Mobrey MCU900 sorozat A 4 20 ma-es és HART szabvánnyal kompatibilis vezérlő IP2030-HU/QS, AA módosítás Mobrey MCU900 sorozat A 4 20 ma-es és HART szabvánnyal kompatibilis vezérlő Rövid útmutató a telepítéshez FIGYELMEZTETÉS A biztonságos üzembe helyezésre vonatkozó irányelvek

Részletesebben

TM-73726 Szervó vezérlő

TM-73726 Szervó vezérlő TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Picture similar Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOk 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 2 1.0 BEVEZETŐ

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN irprint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Mágneses csatolás az úszó és kapcsolóelem között Segédenergia

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

Rosemount 5400-as sorozat

Rosemount 5400-as sorozat 00825-0118-4026, GB átdolgozás 2016. június Rosemount 5400-as sorozat Kiváló teljesítményű, sugárzó radar szinttávadó 2016. június 1.0 Az útmutatóról Ez a Rövid telepítési útmutató a Rosemount 5400-as

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4825, EB-változat 2014. február. Rosemount 248 hőmérséklet-távadó

Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4825, EB-változat 2014. február. Rosemount 248 hőmérséklet-távadó Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4825, EB-változat Rosemount 248 hőmérséklet-távadó Rövid szerelési útmutató MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 248 vezeték nélküli távadókhoz ad általános

Részletesebben

Dokument-azonosító: Synology_QIG_4bay2_

Dokument-azonosító: Synology_QIG_4bay2_ Dokument-azonosító: Synology_QIG_4bay2_20100514 BIZTONSÁ GI UTASÍTÁ SOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt

Részletesebben

Hálózati mini kupolakamera

Hálózati mini kupolakamera Kamera Hálózati mini kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Gyorskalauz. Powerline extra kimenet PLP1200 modell

Gyorskalauz. Powerline extra kimenet PLP1200 modell Gyorskalauz Powerline 1200 + extra kimenet PLP1200 modell A csomag tartalma Egyes országokban a tudnivalókat tartalmazó CD a termékhez mellékelten található. 2 Kezdő lépések A Powerline adapterek a meglévő

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ KOMPATIBILIS JÁRMŰVEK Modell Modell verzió Modell év FIAT Ducato III 250/251 2006-2011 FIAT Ducato III 250/251 2011-2014 FIAT Ducato III 250/251 2014-től Citroen Jumper II 250/250D/250L

Részletesebben

Disk Station. DS109j,DS109, DS109+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station. DS109j,DS109, DS109+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS109j,DS109, DS109+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Acer kivetítők 3D technológiával. Gyorsútmutató

Acer kivetítők 3D technológiával. Gyorsútmutató Acer kivetítők 3D technológiával Gyorsútmutató 2012. Minden jog fenntartva. Használati útmutató az Acer kivetítősorozatához Eredeti kiadás: 8/2012 Típusszám: Sorozatszám: Vásárlás időpontja: Vásárlás helye:

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben