Rövid telepítési útmutató , EC változat március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó"

Átírás

1 , EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

2 A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket. Nem tartalmaz utasítást a konfigurálással, diagnosztizálással, karbantartással, javítással, hibaelhárítással és a robbanásbiztos, lángálló vagy gyújtószikramentes (I.S.) beszereléssel kapcsolatban. További tudnivalókért lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). A kézikönyv és a jelen Rövid telepítési útmutató elektronikus formában is elérhető a címen. FIGYELEM! A biztonságos telepítésre vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet A távadót csak képzett szakemberek szerelhetik fel, az ide vonatkozó gyakorlati szabályokkal összhangban. A berendezést csak a jelen Rövid telepítési útmutatóban és a referencia-kézikönyvben meghatározott módon használja. Ennek elmulasztása csökkentheti a berendezés által biztosított védelmet. Szakképzettség hiányában ne kíséreljen meg olyan szerviztevékenységet, amelyet a kezelési útmutató nem tartalmaz. A robbanások halálos vagy súlyos sérülésekhez vezethetnek Ellenőrizze, hogy a távadó működési környezete kielégíti-e a veszélyes helyekre vonatkozó megfelelő biztonsági előírásokat. Tekintse meg a terméktanúsítványokat a rövid telepítési útmutató 26. oldalán. A gyúlékony vagy éghető atmoszférában bekövetkező tűz megelőzése érdekében a szervizteendők megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást. Mielőtt robbanásveszélyes környezetben csatlakoztatna egy HART, FOUNDATION fieldbus vagy Modbus alapú kommunikátort, győződjön meg arról, hogy a mérőkörben lévő műszerek a gyújtószikra-mentesség, illetve a sújtólégbiztosság előírásai szerint vannak bekötve. A folyamat közben fellépő szivárgások elkerülése érdekében kizárólag a karimához megfelelő tömítőgyűrűket használjon. Az áramütés halálos vagy súlyos sérülést okozhat Ne érjen hozzá a vezetékekhez és a sorkapcsokhoz. A vezetékekben nagyfeszültség lehet, amely áramütést okozhat. A Rosemount 5300 sorozatú távadó bekötése során biztosítsa, hogy annak áramellátása kikapcsolt állapotban legyen, illetve ne kapcsolódjon semmilyen külső feszültségforráshoz, és ne kerülhessen feszültség alá. Nem vezető felületű szondák A műanyaggal és/vagy műanyag korongokkal burkolt szondák egyes szélsőséges feltételek fennállása esetén gyújtóképes szintű elektrosztatikus töltés létrehozására képesek. Ezért a szondák potenciálisan robbanásveszélyes közegben történő használatakor az elektromos kisülések elkerülésére megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. 2

3 Rövid telepítési útmutató FIGYELEM! A teljes távadófej vagy szonda egység cseréjén kívül bármely nem jóváhagyott alkatrészcsere vagy javítás veszélyezteti a rendszer biztonságát, ezért tilos. A terméken szigorúan tilos mindennemű nem jóváhagyott módosítás, mert az akaratlanul és előre nem látható módon változtathatja a működést, így veszélyeztetheti a biztonságot. A hegesztések vagy csatlakozókarimák integritását befolyásoló nem jóváhagyott módosítások, például további furatok készítése csökkenti a termék integritását és biztonságát. A besorolások és tanúsítványok a berendezés sérülése, vagy az Emerson Process Management előzetes írásos jóváhagyása nélkül történő módosítása esetén érvényüket vesztik. A sérült, vagy az előzetes írásos jóváhagyás nélkül módosított termék további használata csak az ügyfél kizárólagos felelősségére és költségére lehetséges. FIGYELEM! Mielőtt távadófejet a szondáról leszereli, küszöbölje ki az elektrosztatikus kisülés veszélyét. A szondák szélsőséges körülmények között gyújtásra alkalmas elektrosztatikus töltés forrásául szolgálhatnak. Robbanásveszélyes környezetben végzett telepítés vagy karbantartás végzésekor a szonda távadófejről történő leválasztása előtt a felelős személynek kell gondoskodnia az esetleges elektrosztatikus kisülés kockázatának kiküszöböléséről. Tartalom 1. lépés: Győződjön meg a rendszer előkészített állapotáról lépés: A távadófej vagy szonda felszerelése lépés: Vezetékek bekötése lépés: Konfigurálás Biztonsági felszereléssel ellátott rendszerek (csak 4 20 ma) Terméktanúsítványok

4 1. lépés: Győződjön meg a rendszer előkészített állapotáról A HART verziók kompatibilitásának ellenőrzése Ha HART alapú ellenőrző- vagy eszközkezelő rendszert alkalmaz, ellenőrizze ezen rendszerek HART-kompatibilitását a távadó telepítése előtt. Nem minden rendszer képes kommunikálni a HART 7. verziójú protokollal. Ez a távadó a HART 5. vagy 7. verzióra egyaránt konfigurálható. A távadó HART-verziójának módosításával kapcsolatos utasításokért lásd: A HART-verziók közötti váltás, oldalszám: 4. Az illesztőprogram megfelelőségének ellenőrzése A megfelelő kommunikáció érdekében győződjön meg róla, hogy rendszerében be van-e töltve a legfrissebb illesztőprogram (DD/DTM). Töltse le a legfrissebb illesztőprogramot a oldalról. A Rosemount 5300 device revisions and drivers (Rosemount 5300 eszközverziók és meghajtók) pontban Táblázat 1 minden szükséges tájékoztatást tartalmaz annak érdekében, hogy eszközéhez rendelkezésre álljon a megfelelő illesztőprogram, illetve dokumentáció. 1. táblázat. A Rosemount 5300-as eszköz verziói és fájljai Firmwareverzió 1 2F0 és újabb Illesztőprogram keresése Utasítások áttekintése Funkciók áttekintése HART univerzális verzió Eszközverzió2 2A2 2D A firmware-verzió a távadófejen található címkére van nyomtatva, pl. SW 2E0. 2. Az eszközverzió a távadófejen található címkére van nyomtatva, pl. HART Dev Rev HART 5. és 7. választható verzió. A HART-verziók közötti váltás A kézikönyv dokumentumszáma EA verzió DA verzió Változások a szoftverben 3 A változások felsorolását lásd a 3. lábjegyzetben. nincs Ha a HART konfigurációs eszköz nem képes kommunikálni a HART 7. verzióval, a Rosemount 5300 sorozat betölt egy korlátozott funkciójú általános menüt. A következő eljárással lehet a HART-verziók között váltani az általános menüből: 1. Manual Setup (Kézi beállítás) > Device Information (Eszközinformáció) > Identification (Azonosítás)> Message (Üzenet) Ahhoz, hogy a HART 5. verzióra váltson, írja be a HART5 szót az Üzenet mezőbe. Ahhoz, hogy a HART 7. verzióra váltson, írja be a HART7 szót az Üzenet mezőbe. 4

5 Rövid telepítési útmutató 2. lépés: A távadófej vagy szonda felszerelése Anya Csavar Szonda Tömítés Anya Adapterrel Szonda A távadó háza Karima Tartály karimája Tömítőanyag a meneteken (NPT) vagy Tömítés (BSP/G) Tartálykarima/ technológiai csatlakozás Tartályra csatlakoztatás karimával 1. Helyezzen tömítést a tartály illesztőperemének tetejére. 2. A karimás szondát eressze le a tartályba. 3. Húzza szorosra a csavarokat és az anyákat a karimának és a tömítésnek megfelelő nyomatékkal. 4. Lazítsa meg a burkolatot a szondával összekötőanyát, és forgassa el a burkolatot a kívánt irányba. 5. Szorítsa meg a hollandi anyát. Menetes tartálycsatlakozás 1. BSP/G menetekkel rendelkező adapterek esetén helyezzen tömítést a tartály illesztőperemének tetejére. 2. Helyezze a szondát a tartályba. 3. Rögzítse az adaptert a technológiai csatlakozáshoz. 4. Lazítsa meg a burkolatot a szondával összekötőanyát, és forgassa el a burkolatot a kívánt irányba. 5. Húzza meg az anyát. MEGJEGYZÉS: NPT menetes adapterek esetén a tűzbiztos csatlakozásokhoz tömítőanyag szükséges. Anya Szonda Tömítés Tartály Triclamp (higiénikus) csatlakozó Bilincs Triclamp (higiénikus) tartálycsatlakozó 1. Helyezzen tömítést a tartály illesztőperemének tetejére. 2. Helyezze a távadót és a szondát a tartályba. 3. Erősítse a készüléket egy Triclamp csatlakozóval a tartálykarimához. 4. Lazítsa meg kissé a távadó tokozatát a szondával összekapcsoló anyát. 5. Forgassa el a távadó tokozatát úgy, hogy vezetékbementek és a kijelző a megfelelő irányba nézzenek. 6. Húzza meg az anyát. A távadófej/szonda felszereléséről további részleteket a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) olvashat. 5

6 2. lépés (folytatás)... A távadó tokozata Falra szerelés tartókonzollal 1. Szerelje fel a tartókonzolt közvetlenül a falra a célnak megfelelő csavarokkal. 2. Szerelje a távadót a szondával együtt a tartókonzolhoz, és rögzítse a három mellékelt csavarral. Tartókonzol Szonda U kengyelek Bilincsek A távadó tokozata Szonda Tartókonzol Függőleges szerelés A távadó háza Szonda Csőre szerelés tartókonzollal 1. Fűzze át a két U kengyelt a tartókonzol furatain. A tartókonzolon mind a vízszintes, mind a függőleges szereléshez találhatók furatok. 2. Helyezze a tartóbilincseket a cső körül az U kengyelekre. 3. Rögzítse a bilincseket a csőhöz a négy mellékelt anyával. 4. Szerelje a távadót a szondával együtt a tartókonzolhoz, és rögzítse a három mellékelt csavarral. A telepítéssel kapcsolatos további tudnivalókért lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). Vízszintes szerelés 6

7 Rövid telepítési útmutató 2. lépés (folytatás)... M50 anya Távadó terepi telepítése 1. Az M50 anya eltávolításával szerelje le a távadófejet a szondáról. Az elektrosztatikus kisülésre vonatkozó biztonsági tudnivalókkal kapcsolatos figyelmeztetést: oldal Szerelje be a szondát a tartályba. U kengyel Tartókonzol M6 csavar Bilincsek 3. Szerelje a bilincset a csőre, ügyelve arra, hogy a szonda és a bilincs távolsága ne haladja meg a terepi szerelés adott távolságát. Fűzze át a két U kengyelt a tartókonzol furatain. A tartókonzolon a vízszintes és a függőleges szereléshez is találhatók furatok. Helyezze a tartóbilincseket a cső körül az U kengyelekre. Rögzítse a bilincset a csőre a mellékelt anyákkal. 4. Rögzítse a távadóház tartóperemét a konzolhoz az M6 csavarokkal. A csavarokat a tartókonzolon felülről bele kell hajtani a távadóház tartóperemébe. M50 anya 5. Szerelje fel a szonda burkolatát a szondára, meggyőződve arról, hogy az M50-es anyát kellően meghúzta. 6. Csatlakoztassa a távadófejet a távadóházra, és húzza meg kellően az M50 anyát. 7

8 3. lépés: Vezetékek bekötése A vezetékek bekötésére és tápellátásra vonatkozó követelmények függhetnek az engedélyezési tanúsítványtól. A megfelelő működéshez az összes FOUNDATION fieldbus telepítési követelményeihez hasonlóan szabályozott tápegység és lezáró-ellenállások használata szükséges. Azt javasoljuk, hogy a távadóhoz a tápfeszültségre alkalmas, illetve veszélyes környezetre jóváhagyott, árnyékolt, sodrott érpárú vezetéket (0,8 3,3 mm 2 ) használjon. Az elektromos adatok, például a tápegységre vonatkozó adatok a HART, Modbus, and FOUNDATION fieldbus távadók bekötési és tervrajzain vannak feltüntetve az alábbi oldalakon. MEGJEGYZÉS: Ne vezesse a készülék kábelét a tápkábelek mellett a kábelcsatornában, illetve nagy teljesítményű elektromos berendezések közelében. Fontos, hogy a készülék kábelének árnyékolása: legyen rövidre vágva, és a távadó házától érintésvédelmileg elszigetelt legyen a teljes szegmens mentén a folyamatosság biztosítva legyen csatlakoztatva legyen a tápellátás megfelelő földelési végpontjához. Földelés A távadók bekötése során a földelést úgy kell kialakítani, hogy: A hurok földelése a tápellátásnál legyen végződtetve. A távadók fémtartályon való telepítésekor gondoskodjon a készülék és a tartály közötti fémes érintkezés biztosításáról. Nem fém tartály esetén a készülékház számára a tápegységtől független földelést kell biztosítani. A külső földelésbekötési pont használható erre acélra. Ha a tartály katódvédelemmel van ellátva, akkor a készülékházat a katódvédelmi rendszer földelésén kívüli földpontra kell kötni. Erre a célra használja a külső csatlakozási pontot. Túlfeszültség-védelemmel ellátott sorkapocs használata esetén a földelővezetéket a jelvezetőktől elkülönítetten kell kialakítani. Használja akülső földelőcsatlakozási pontot. Bizonyosodjon meg arról, hogy a földelés (a csatlakozódobozban lévő IS-földelést is beleértve) összhangban áll a veszélyes helyekre vonatkozó tanúsítványokkal, valamint a nemzeti és a helyi elektromos szabványokkal. A távadó tokozat-földelésének leghatékonyabb módja az, ha minimális (< 1 Ω) impedanciával, közvetlenül a földhöz csatlakoztatja a készüléket. MEGJEGYZÉS: Ha csak a menetes védőcső csatlakozásokat felhasználva földeli a távadó házát, akkor előfordulhat, hogy a földelés nem lesz elégséges. A túlfeszültség-védelmi sorkapocsegység csak akkor védi a távadót, ha a ház megfelelően van földelve. Kövesse a fenti utasításokat a távadó házának földeléséhez. A túlfeszültség elleni védelem földelővezetékét ne vezesse a jelvezetékekkel együtt, mert villámcsapás esetében a földelővezetéken túlfeszültség léphet fel. 8

9 Rövid telepítési útmutató 3. lépés (folytatás)... A távadó csatlakoztatása 1. Győződjön meg arról, hogy a rendszer nincs feszültség alatt. 2. Távolítsa el a sorkapocs fedelét (lásd az alábbi képet). 3. Húzza keresztül a kábelt a tömszelencén/védőcsövön. Robbanásbiztos/tűzbiztos szerelés esetében csak robbanásbiztos vagy tűzbiztos kivitelű tömszelencéket, illetve védőcső-csatlakozókat használjon. A vezetékeket csepegtető hurokkal szerelje be, és a hurok alja alacsonyabban legyen a kábel/védőcső bemeneti pontjánál. 4. A vezetékek csatlakoztatásáról lásd a következő oldalakon található ábrákat. 5. A használaton kívüli nyílásokat zárja le a szállított fémdugókkal. 6. Húzza meg a kábel tömszelencéjét. 7. Szerelje fel a fedelet és bizonyosodjék meg arról, hogy megfelelően a helyére került, teljesítve a robbanásbiztonság követelményeit (M20 tömszelencék használata esetén adaptert kell használni). ATEX, IECEx, NEPSI, INMETRO, és TIIS szerelés esetén rögzítse a burkolatot a rögzítőcsavarral. 8. Csatlakoztassa a tápegységet. MEGJEGYZÉS: Használjon PTFE-szalagot vagy más tömítőanyagot a bevezető csatlakozók NPT-meneteire. Sorkapocsegység Külső földelőcsavar Sorkapocsfedél Vezetékbemenet, ½ collos NPT 14 vagy M20x1,5 adapter A jel- és tápkábelek sorkapcsai Vezetékbemenet, ½ collos NPT 14 vagy M20x1,5 adapter Belső földelőcsavar Rögzítőcsavar Távolítsa el a szállításhoz használt narancssárga műanyag védődugókat. Zárjon le minden használaton kívüli aljzatot a mellékelt fémdugókkal. 9

10 3. lépés (folytatás)... HART kommunikáció A Rosemount 5300 sorozatú távadó 16 42,4 V egyenfeszültségű (gyújtószikramentes alkalmazások esetén V egyenfeszültségű, robbanásbiztos/tűzbiztos és gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátású alkalmazások esetén pedig 20 42,4 V egyenfeszültségű) tápegységgel működik. A HART kommunikátor konfigurációjához szükséges összes eszköz, például a terepi kommunikátor és a Rosemount Radar Master a megfelelő működéshez legalább 250 Ω értékű terhelő-ellenállást (R L ) igényel a hurkon belül; lásd az alábbi grafikonokat. Nem gyújtószikramentes energiaellátás PC HART modem Kézi kommunikátor Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Terhelő-ellenállás: 250 Ω MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. Gyújtószikramentes tápellátás PC HART modem Kézi kommunikátor Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység R L =250 Ω Jóváhagyott gyújtószikramentes szikragát A gyújtószikramentes paraméterekhez lásd a Terméktanúsítványok című fejezetet. 10

11 Rövid telepítési útmutató 3. lépés (folytatás)... n típusú engedély: gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás PC HART modem Kézi kommunikátor Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Terhelő-ellenállás: 250 Ω HART: U n =42,4 V Túlfeszültség-védelemmel ellátott sorkapocs PC HART modem Kézi kommunikátor A túlfeszültség-védelem jele Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Terhelő-ellenállás: 250 Ω HART: U n =42,4 V 11

12 3. lépés (folytatás)... Terhelhetőségi korlátok A terepi kommunikátor megfelelő működéséhez legalább 250 Ω terhelő-ellenállás szükséges a hurkon belül. A megengedett legnagyobb terhelő ellenállás a következő grafikonokon látható. Nem veszélyes telepítések és gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás Robbanásbiztos/tűzbiztos (Ex d) telepítések Működési tartomány Működési tartomány R(Ω): Maximális terhelő-ellenállás U E (V) esetén: Külső tápfeszültség R(Ω): Maximális terhelő-ellenállás U E (V) esetén: Külső tápfeszültség Gyújtószikramentes telepítések R(Ω): Maximális terhelő-ellenállás U E (V) esetén: Külső tápfeszültség MEGJEGYZÉS: Tűzbiztos/robbanásbiztos telepítésekre vonatkozóan a grafikon csak akkor érvényes, ha a HART terhelő-ellenállás a + oldalon található, és ha a oldal földelve van. Máskülönben a terhelő ellenállás 435 Ω-ra korlátozódik. MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. 12

13 Rövid telepítési útmutató 3. lépés (folytatás)... FOUNDATION fieldbus A Rosemount 5300 sorozatú távadó FOUNDATION fieldbus kivitelben 9 32 V egyenfeszültségű (gyújtószikramentes alkalmazások esetén 9 30 V robbanásbiztos/tűzbiztos alkalmazások és gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás esetén pedig V egyenfeszültségű) tápegységről működik. FISCO, gyújtószikramentes alkalmazások: 9 17,5 V egyenfeszültség. Nem gyújtószikramentes energiaellátás Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Kézi kommunikátor Fieldbus modem PC MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. Gyújtószikramentes tápellátás Rosemount 5300 sorozatú távadó Jóváhagyott gyújtószikramentes szikragát Tápegység Kézi kommunikátor Fieldbus modem PC A gyújtószikramentes paraméterekhez lásd a Terméktanúsítványok című fejezetet. 13

14 3. lépés (folytatás)... n típusú engedély: gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Kézi kommunikátor Fieldbus modem PC RS-485 Modbus kommunikációval Az 5300 sorozat RS-485 Modbus kommunikációs kivitelű távadója 8 30 V egyenfeszültséggel (max. névl.) működik. A további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300/5400 sorozat HART-Modbus konverter Hivatkozási kézikönyvében (azonosítószám: ). Energiafogyasztás: < 0,5 W (HART-cím = 1) < 1,2 W (négy db HART slave-vel) 120 Ω Ha ez az utolsó távadó a buszon, akkor csatlakoztasson egy 120 Ω lezáró-ellenállást. verter HART HART to Modbus Converter MB MA MODBUS (RS-485) - - POWER + MB MA MODBUS (RS-485) - HART + Ambients > 60 ºC HART Use wiring rated for min 90 ºC + Tápegység 120Ω RS-485 busz A B 120Ω MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. 14

15 Rövid telepítési útmutató 4. lépés: Konfigurálás MEGJEGYZÉS: Ha a távadót gyárilag már előre konfigurálták, az alábbi lépések végrehajtása csak akkor szükséges, ha a beállítások ellenőrzése vagy módosítása a cél. Az alapbeállítás egyszerűen végrehajtható a Rosemount Radar Master, egy terepi kommunikátor, az AMS Suite, a DeltaV, vagy bármilyen egyéb DD (Device Description) kompatibilis gazdarendszer használatával. Speciális konfigurációs műveletekhez a Rosemount Radar Master használata ajánlott. A Rosemount Radar Master Guided Setup (Irányított beállítás) alkalmazásának részeként az alapbeállításokat végrehajtó Wizard (Varázsló) és egy eszközspecifikus beállítás a legtöbb esetben elegendő. További beállítási lehetőségek leírása a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ) Setup functions (Beállítási funkciók) című részében található. A következő oldalakon a Rosemount Radar Master Guided Setup (Irányított beállítás) alkalmazásával végrehajtott beállítást ismertetjük, és a megfelelő terepi kommunikátor gyorsbillentyű-kombinációkat, valamint a FOUNDATION fieldbus-paramétereket közöljük. A Help (Súgó) funkció a Help (Súgó) menü Contents (Tartalom) pontját kiválasztva érhető el. A Help (Súgó) funkció a legtöbb ablakban a Help (Súgó) gombbal is elérhető. A Rövid telepítési útmutatóban közölt beállítási lépések a szokványos telepítésekre vonatkoznak. Bonyolultabb eseteknél, például fázishatár alkalmazásoknál, vagy olyan installációknál, amelyeknél a radarsugár útjában zavaró elemek stb. találhatók, javasoljuk a Rosemount 5300 referencia-kézikönyv ( ) tanulmányozását. A Rosemount Radar Master szoftver telepítése A Rosemount Radar Master telepítéséhez: 1. Helyezze be a telepítő CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba. 2. Kövesse az utasításokat. Ha nem indul el automatikusan a telepítőprogram, futtassa a Setup.exe fájlt a CD-ről. 15

16 Beállítás a Rosemount Radar Master szoftverrel 1. Indítsa el a Radar Master szoftvert (Programok>Rosemount>Rosemount Radar Master). 2. Csatlakozzon a kívánt távadóhoz. A távadóhoz való csatlakoztatást követően automatikusan megjelenik a Guided Setup (Irányított beállítás) ablak. Futtassa a Varázslót (Wizard) 3. Kattintson a Run Wizard for guided setup (Varázsló futtatása az irányított beállításhoz) gombra. Kövesse az utasításokat a Basic Configuration (Alapbeállítások) végrehajtásához, és hajtsa végre az alkalmazás által javasolt néhány beállítási lépést. 4. A Configuration Wizard (Beállító varázsló) első ablakában általános információk jelennek meg, mint például a Device Model (Készülékmodell) (5301/5302/5303), a sorozatszám, a Probe Type (Szonda típusa) és a Probe Length (Szonda hossza), a kommunikációs protokoll és a készülék címe. Ellenőrizze, hogy az adatok megegyeznek-e a rendelésben foglaltakkal. Kattintson a Next (Tovább) gombra. 5. A General (Általános) ablakban különböző adatok adhatók meg, mint például Tag (Címke), Message 1 (Üzenet), Descriptor 1 (Leíró) és Date 1 (Dátum). Ezek az adatok nem szükségesek a távadó működéséhez, és kihagyhatók. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 2, 1]. 1) Csak HART kommunikáció esetén. 16

17 Rövid telepítési útmutató Ha a Next (Következő) gombra kattint, a következő ablak jelenik meg (Probe (Szonda)). 6. Ellenőrizze, hogy a Probe (Szonda) ablakban lévő paraméterek helyesek-e. A paramétereket általában a gyártó állítja be, azonban módosíthatók, ha például a szondát a helyszínen vágják méretre, vagy ha a szűkebb környezetben zavaró tárgyakat kell kiiktatni (Hold Off Distance (Felső, nem mért tartomány)/upper Null Zone (Felső nulla zóna, UNZ)). Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 2]. FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1100 > PROBE_TYPE (típus) TRANSDUCER_1100 > PROBE_LENGTH (hosszúság) TRANSDUCER_1100 > GEOM_HOLD_OFF_DIST (felső, nem mért tartomány) A Next (Következő) gombra kattintva megjelenik a következő ablak (Geometry (Geometria)). 7. Adja meg a Tank Height (Tartálymagasság) értékét, amely az Upper Reference Point (Felső referenciapont) és a Lower Reference Point (Alsó referenciapont) (a fenti képernyőmásolaton a tartályfenék) közötti távolság. Győződjön meg a beírt érték pontosságáról. További tudnivalókért lásd a konfigurálást a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). Állítsa be a Mounting Type (Rögzítés típusa) paramétert. Állítsa be a Diameter (Átmérő) paramétert, ha a 17

18 rögzítés típusa Nozzle (tartálycsonk) vagy Pipe/Chamber (Cső/kamra). Nozzle (Tartálycsonk) rögzítési típus esetén állítsa be a Nozzle Height (Tartálycsonk-magasság) paramétert. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 3] FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1100 > GEOM_TANK_HEIGHT (Geom.tank magasság) TRANSDUCER_1100 > MOUNTING_TYPE (Szerelés típusa) TRANSDUCER_1100 > PIPE_DIAMETER (Csőátmérő) TRANSDUCER_1100 > NOZZLE_HEIGHT (Tartálycsonk-magasság) A Next (Következő) gombra kattintva megjelenik a következő ablak (Tank Environment (Tartály környezete)). 8. Az Environment (Környezet) ablakban válassza a Measurement Mode (Mérési mód) elemet. Ha a felszín 40 mm/s (1,5 hüvelyk/s) feletti sebességgel emelkedik vagy süllyed, akkor célszerű bejelölni a Rapid Level Changes (Gyors szintváltozások) jelölőnégyzetet is. Adja meg az Upper Product Dielectric Constant (Felső termék dielektromos állandója) értéket (a súgófunkciók ikonjai jobbra találhatók). Az Interface Level with Submerged Probe (Fázishatár alámerített szonda esetén) és Product and Interface measurement (Termék és fázishatár) mérési módok esetén lényeges, hogy pontos legyen a dielektromos állandó megadott értéke. A további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 4] FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1100 > MEAS_MODE (Mérési mód) TRANSDUCER_1100 > PRODUCT_DIELEC_RANGE (Termék, dielektromos állandó tartomány) TRANSDUCER_1100 > UPPER_PRODUCT_DC (Felső termék dielektromos állandója) TRANSDUCER_1100 > ENV_ENVIRONMENT (Környezet) 18

19 Rövid telepítési útmutató A Next (Következő) gombra kattintva megjelenik a következő ablak (Volume (Térfogat)). 9. Amennyiben térfogatot kíván számítani, válasszon a Volume Calculation Method (Térfogat-számítási mód) előre meghatározott beállításai közül, és válassza ki a tartály méreteit a tényleges tartálynak megfelelő tartályforma alapján. Válassza a Strapping Table (Mérettáblázat) lehetőséget, ha a tényleges tartály nem felel meg a rendelkezésre álló, előre megadott tartálybeállítások egyikének sem, vagy ha nagyon pontosan kívánja megadni a térfogatot. Válassza a None (Egyik sem) lehetőséget, ha nem kíván térfogatot számítani. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 5] FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_CALC_METHOD (Térfogat-számítási mód) TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_DIAMETER (Ideális átmérő) TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_LENGTH (Ideális hossz) TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_OFFSET (Térfogat-eltolódás) Ha a Next (Tovább) gombra kattint, megjelenik a következő ablak (Analog Output (Analóg kimenet)). MEGJEGYZÉS: A 4 20 ma tartományban nem lehet benne a felső átmeneti zóna, az alsó átmeneti zóna vagy a felső nulla zóna. A további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). 19

20 10. Ez a lépés a FOUNDATION fieldbus esetén kimarad, mivel a paramétereket az AI blokkban kell megadni. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 6] A HART kommunikátor esetén válassza a Primary Variable (Elsődleges változó, PV) lehetőséget. Adja meg az analóg kimenettartományt az Upper Range Value (Tartomány felső értéke) (20 ma) és a Lower Range Value (Tartomány alsó értéke) (4 ma) mezőkben a kívánt szintértékeket megadva. Az Alarm Mode (Riasztási mód) határozza meg a kimeneti állapotot arra az esetre, ha mérési hiba lépne fel. Válasszon a következő lehetőségek közül: Felső: 21,75 ma (normál) vagy 22,5 ma (Namur) Alsó: 3,75 ma (normál) vagy 3,6 ma (Namur) Rögzített: a kimeneti áram a hiba bekövetkezése előtti utolsó érvényes értékre áll. Kattintson a Next (Tovább) gombra. 11. Folytassa a 2 5. lépéssel a Guided Setup (Irányított beállítás) ablakban: 2. lépés: Az egyes készülékekre vonatkozó speciális beállítások irányt adnak a további konfigurációhoz. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 7, 2]. 3. lépés: Indítsa újra a készüléket annak ellenőrzésére, hogy megfelelően aktiválva lett-e minden módosított beállítás. 4. lépés: Nézze meg a készülék valós üzemi értékeit, és ellenőrizze a távadó helyes működését. 5. lépés: Készítsen teljes körű biztonsági mentést a készülék beállításairól. 12. Ezzel véget ért a Radar Master Wizard segítségével végrehajtott alapbeállítás. Folytassa a készülék egyedi beállításával (Device Specific Setup), hogy ellenőrizhesse, milyen további konfigurálásra van még szükség. A készüléktől, alkalmazástól vagy elérhető funkcióktól függően a Probe End Projection (Szondavégkiállás) beállításához vagy a Trim Near Zone (Közeli zóna kompenzálás) elvégzéséhez szükség lehet a Vapor Compensation (Gőzkompenzálás) kalibrálására. További információk a Rosemount 5300 referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. 20

21 Rövid telepítési útmutató 1. lépés: Futtassa a Varázslót (Wizard) 2. lépés: A készülék egyedi beállítása 3. lépés: Indítsa újra a készüléket 4. lépés: Tekintse meg a készülék valós üzemi értékeit 5. lépés: Készítsen teljes körű biztonsági mentést a készülék beállításairól. A jelminőségméréssel és további beállításokkal kapcsolatos bővebb információk a Rosemount 5300 referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. Setup (Beállítás) Modbus Communication Parameters (Modbus kommunikációs paraméterek) A Modbus opcióval kialakított távadók esetén végezze el a következőket a kommunikációs paraméterek konfigurálásához: 1. A Setup (Beállítás) menüben válassza a General (Általános) opciót. Megjelenik a következő ablak. 2. Válassza a Communication (Kommunikáció) fület. 3. Kattintson a Modbus Setup (Modbus beállítás) opcióra. 4. Írja be a kívánt Modbus kommunikációs beállításokat. 21

22 Biztonsági felszereléssel ellátott rendszerek (csak4 20mA) 22 A következő fejezet a Rosemount 5300 Prior-Use (korábban használt) opciójára vonatkozik (Különleges tanúsítvány: QS). A biztonsági felszereléssel kapcsolatos további információk a Rosemount 5300 kézikönyvben (azonosítószám: ) találhatók. E kézikönyv elektronikus formában letölthető a címről, illetve beszerezhető az Emerson Process Management képviselőitől. Az 5300 Prior-Use opcióval rendelkező távadó azonosítása: Ellenőrizze a QS opciókódot a típuskódban, kívül a távadófejre erősített címkén, vagy Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [1, 7, 8]. Ellenőrizze a Prior-Use biztonsági berendezés bekapcsolt (ON) állapotát, vagy Nyissa meg a Rosemount Radar Master alkalmazást, kattintson jobb egérgombbal a készülékre, és válassza ki a Properties (Tulajdonságok) elemet. Ellenőrizze, hogy látja-e a biztonsági berendezést (QS opciót) Telepítés A készüléket szintérzékelő berendezésként kell telepíteni és konfigurálni a gyártó utasításai alapján. A felhasznált anyagoknak kompatibiliseknek kell lenniük a folyamat feltételeivel és folyadékaival. A jelen dokumentumban leírt szabványos beszerelési műveleteken kívül egyéb, speciális műveletekre nincs szükség. A környezeti határértékekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat Hivatkozási kézikönyvének (azonosítószám: ) A mellékletében. Referencia adatok. A hurokáramkört úgy kell megtervezni, hogy a sorkapocsfeszültség ne essen a minimális bemeneti feszültség alá (lásd az értékeket itt: táblázat 2), amikor a távadó kimenőárama 22,5 ma. 2. táblázat. Minimális bemeneti feszültség (U i ) különböző áramerősségeknél Veszélyes területi jóváhagyás Nem veszélyes és gyújtószikramentes telepítések Robbanásbiztos/tűzbiztos készülékek Beállítás Áramerősség 3,60 ma 3,75 ma 21,75 ma 22,50 ma 16 V egyenfeszültség 20 V egyenfeszültség Minimális bemeneti feszültség (U I ) 16 V egyenfeszültség 20 V egyenfeszültség 11 V egyenfeszültség 15,5 V egyenfeszültség 11 V egyenfeszültség 15,5 V egyenfeszültség A Rosemount 5300 sorozatú távadóval való kommunikációhoz és a beállítások ellenőrzéséhez HART kompatibilis mastert, például Rosemount Radar Master eszközt vagy egy terepi kommunikátort használjon. A beállítási módszerek teljes áttekintését lásd: Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyve (azonosítószám: ).

23 Rövid telepítési útmutató MEGJEGYZÉS: A Rosemount 5300 sorozatú távadó nem rendelkezik biztonsági besorolással karbantartás, konfiguráció módosítások, többpontú hálózat, hurokteszt vagy más olyan tevékenység során, amely a biztonsági funkciót érinti. Az ilyen tevékenységek alatt alternatív megoldást kell alkalmazni a folyamat biztonságának fenntartásához. Csillapítás A felhasználó által állítható csillapítás a távadónak a folyamatváltozásokra történő reagáló képességét érinti. A csillapítási érték + a reakció idő így nem haladhatja meg a hurok biztonsági követelményeit. Riasztási és telítési szintek A DCS vagy biztonsági vezérlőt úgy kell beállítani, hogy a magas és alacsony szintnek megfelelő riasztásokat is kezelje. A táblázat 3 a rendelkezésre álló hibajelzési szinteket és azok üzemi értékeit mutatja táblázat. Riasztási szintek és működési értékek Rosemount hibajelzési szint 3,75 ma 1 3,9 ma alacsony telítés Normál üzem 4 ma 20 ma 21,75 ma 2 Namur hibajelzési szint Normál üzem 20,8 ma magas telítés 3,6 ma 1 4 ma 20 ma 22,5 ma 2 3,8 ma 20,5 ma alacsony telítés magas telítés 1. Távadó meghibásodás, hardver- vagy szoftverriasztás alacsony értékkel. 2. Távadó meghibásodás, hardver- vagy szoftverriasztás magas értékkel. Alap feltétel, hogy a hurok kimenő áramjele a biztonsági vezérlő egy 2-es integritási szinttel (SIL2) kompatibilis analóg bemeneti kártyáját táplálja. A riasztási szintek beállításának beállításával kapcsolatban lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ) Analóg kimenet (HART) című részét. 1) Bizonyos esetekben a távadó nem kerül a felhasználó által meghatározott riasztási állapotba. Például, rövidzárlat esetén a távadó akkor is magas riasztási állapotba kerül, ha alacsony riasztási állapot került beállításra. 23

24 MEGJEGYZÉS: Biztonsági funkcióként csak a magas vagy az alacsony riasztás használható. Ne válassza a Freeze Current (a jelenlegi érték kimerevítése) funkciót, mert az áramhurokban nem fog hibát jelezni a rendszer. 24 Írásvédelem A Rosemount 5300 távadó a konfiguráció akaratlan módosítása ellen jelszóval védhető. Javasoljuk, hogy alkalmazza a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ), A távadó írásvédelme című részben ismertetett eljárást. Telepítés jóváhagyása A telepítés és konfigurálás után ellenőrizni kell a távadó megfelelő működését, ezért javasoljuk egy telepítési jóváhagyási teszt lefuttatását. Az ebben a részben körvonalazott ellenőrző teszt ezt a célt szolgálja. Üzemeltetés és karbantartás A Rosemount 5300 Series Prior-Use opcióját rendszeresen tesztelni kell annak ellenőrzésére, hogy a túltöltés és a tartály ürülés védelmi funkció a kívánt rendszerválaszt adja. Javasoljuk az alábbi teszt elvégzését. Ha a biztonsági működésben hiba keletkezik, a mérőrendszert ki kell kapcsolni a működésből, és a folyamat biztonságos állapotát más módon kell biztosítani. Ez ellenőrzés eredményeit és az ellenintézkedéseket a címen kell dokumentálni. A szükséges ellenőrző tesztek gyakorisága a távadó konfigurációjától és a folyamat környezetétől függ. További információkért lásd a referencia-kézikönyvet, valamint a Hibamódok, hatások és diagnosztikai analízis (FMEDA) jelentést. Ellenőrzés Ez a teszt körülbelül 95%-ban kiszűri a távadó és az érzékelőelem olyan lehetséges veszélyes, nem észlelt (Dangerous Undetected, DU) meghibásodásait, amelyeket a távadó automatikus diagnosztikája nem észlel. A további részleteket és utasításokat lásd a Rosemount 5300 referenciakézikönyvében (azonosítószám: ). A teszt megkezdése előtt meg kell vizsgálni a visszhanggörbét annak ellenőrzésére, hogy a tartályban nem jelentkeznek-e a mérés teljesítményét befolyásoló, zavaró visszhangok. Szükséges eszközök: Terepi kommunikátor és ma-mérő. 1. A hibás kioldás elkerülése érdekében hidalja át a biztonsági vezérlőt, vagy tegyen más megfelelő intézkedést. 2. A funkció bekapcsolásakor kapcsolja ki az írásvédelmet. 3. A hurokteszt alkalmazása esetén adja meg a magas szintű riasztás kimenő áramát jelképező ma értéket. A referencia mérővel ellenőrizze, hogy az analóg áramerősség eléri-e ezt az értéket. Ez a lépés a feszültségproblémákat, például a hurok alacsony tápfeszültségét, vagy a megnövekedett huzalellenállást teszteli.

25 Rövid telepítési útmutató MEGJEGYZÉS: Használja a Kézi HART-kommunikátort: Gyorsbillentyű-kombináció: [2, 4, 1, 4] a hurokteszt végrehajtásához. További tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). 4. A hurokteszt alkalmazása esetén adja meg az alacsony riasztási szint kimenő áramát jelképező ma-értéket. A referencia mérővel ellenőrizze, hogy az analóg áramerősség eléri-e ezt az értéket. Ez a művelet az esetleges nyugalmi árammal kapcsolatos hibákat vizsgálja. 5. Végezzen el egy kétpontos kalibráció ellenőrzést a távadón úgy, hogy a két mérési tartományon belüli szintet ad a szondára 1. Ellenőrizze, hogy a kimeneti áram megfelel-e a referenciamérésnél kapott szint bemeneti értékének. Ez a lépés azt ellenőrzi, hogy az analóg kimenet az üzemi tartományon belül található, és az elsődleges változó konfigurálása megfelelő-e. 6. Kapcsolja be az írásvédelmet. 7. Állítsa vissza a teljes hurok működését. 8. Távolítsa el az áthidalást a biztonsági vezérlőről, vagy más módon állítsa vissza a normál működést. 9. A későbbi felhasználás érdekében dokumentálja a teszteredményeket. Diagnosztika Szemrevételezéssel történő vizsgálat Javasoljuk, hogy vizsgálja meg a szondát lehetséges lerakódást vagy eltömődést keresve. Speciális eszközök Nem szükségesek. Termékjavítás A távadó-diagnosztika vagy az ellenőrzés során kimutatott valamennyi meghibásodást jelenteni kell. A visszajelzéseket a weboldalon kell elküldeni (Kapcsolat). A Rosemount 5300 sorozatú távadó a komplett távadófej cseréjével javítható. A csere elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot Emerson Process Management képviselőjével. A további információk a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. 1) A legjobb működés érdekében kalibrációs pontokként alkalmazza a 4 20 ma tartományú pontokat. 25

26 Referenciák Jellemzők A Rosemount 5300-at a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ), A Referencia adatok című mellékletében ismertetett funkcionális és teljesítményadatokkal összhangban kell üzemeltetni. Meghibásodási gyakorisági adatok Az FMEDA-jelentés tartalmazza a meghibásodási gyakoriság, valamint az egyszerű meghibásodások bétafaktorának becslését. A teljes jelentés itt olvasható: Hasznos élettartam Az elektromos alkatrészek meghibásodási mértéke a hasznos élettartamra vonatkozik, amelynek időtartama tapasztalatra alapul. Az IEC , , 3. megjegyzése szerint a távadók esetén érvényes hasznos üzemidő általános értéke 8 12 év. TERMÉKTANÚSÍTVÁNYOK EU megfelelőség Az EK-megfelelőségi nyilatkozat itt található: oldal 35. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat legfrissebb változata a következő helyen olvasható: Biztonsági felszereléssel ellátott rendszerek (SIS) A Rosemount 5300 sorozat értékelését harmadik fél, az Exida végezte, az IEC szerinti hardverkövetelményeknek megfelelően. A 90% feletti SFF (nem veszélyes meghibásodási) aránnyal az FMEDA-jelentés alapján az 5300 típusszámú berendezés megfelelő a biztonsági felszereléssel ellátott rendszerekben a the Prior Use módszertan szerint. További információért látogasson a következő weboldalra: Az FMEDA-adatok tanúsítványának megrendeléséhez használja a QS opciókódot. 26

27 Rövid telepítési útmutató Veszélyes helyszínekre szóló tanúsítványok Észak-amerikai tanúsítványok Factory Mutual (FM) engedélyek Projektazonosító: Különleges üzemi feltételek: FIGYELEM! Elektrosztatikus feltöltődés esetleges veszélye A készülékház műanyagból készült. Az elektrosztatikus szikraképződés megelőzése érdekében a műanyag felületet csak nedves ruhával szabad tisztítani. FIGYELEM! A készülék háza alumíniumot tartalmaz, és potenciális gyújtóforrásnak tekintendő ütés vagy súrlódás esetén. Ezt a tényt a telepítésnél és használatnál figyelembe kell venni az ütések és a súrlódás elkerülése érdekében. E5 1 Robbanásbiztos: Robbanásbiztos I. osztály, 1. kategória, B, C és D csoportok; Porrobbanásálló II/III. osztály, 1. kategória, E, F, G csoportok; Gyújtószikramentes összeköttetésekkel I/II/III. osztály, 1. kategória, B, C, D, E, F és G csoportok. Hőmérsékleti kód: T4 Környezeti hőmérséklet határértékei: 50 C és +70 C között 2. Tömítés nem szükséges. A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I5, IE 1 Gyújtószikramentes és FISCO típus: Gyújtószikramentes, I/II/III. osztály, 1. kategória, A, B, C, D, E, F és G csoportok, I. osztály, 0. zóna, AEx ia IIC T4, a következő szerelési rajz szerinti telepítés esetén: Sújtólégbiztos, I. osztály, 2. kategória, A, B, C, D, F és G csoportok; megfelel a II., III. osztály, 2. kategória, F és G csoportokhoz; 4 20 ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. Maximális üzemi értékek: 42,4 V, 25 ma FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,3 W, C i = 0 nf, L i = 0 H. Maximális üzemi értékek: 32 V, 25 ma FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, L i = C i = 0. Hőmérsékleti kód: T4 Környezeti hőmérséklet határértékei: 50 C és 70 C között 2 A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 27

28 Canadian Standards Association (CSA) engedély Tanúsítvány: A kettős tömítés jelölést viselő termékváltozatok megfelelnek az ANSI/ISA kettős tömítésre vonatkozó követelményeinek. Kettős tömítés jelzése A másodlagos tömítés meghibásodását jelzi, ha a termék szivárog az antenna nyílásaiból. Ez a szivárgás láthatóvá és/vagy hallhatóvá válik a távadó fej meneteinél. A kettős tömítés karbantartása Nem igényel karbantartást. Ellenőrizze a megfelelő működést a szivárgási út jégtől vagy szennyeződéstől való mentesítésével. FIGYELEM! Az alkatrészek cseréje befolyásolhatja a készülék gyújtószikra-mentességét. E6 1 Robbanásbiztos, belső gyújtószikramentes áramkörökkel [Exia] I. osztály, 1. kategória, B, C és D csoportok. II. osztály, 1. és 2. kategória, E, F és G csoportok; III. osztály, 1. kategória Hőmérsékleti kód: T4. Környezeti hőmérsékleti határok 50 C és +70 C között 2 A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I6, IF 1 Gyújtószikramentes Exia: I. osztály, 1. kategória, A, B, C és D csoportok. Hőmérsékleti kód: T ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,3 W, C i = 0 nf, L i = 0 H. FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, L i = C i = 0. Szerelési rajz: Környezeti hőmérséklet határai: 50 C és +70 C között 2. A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 28

29 Rövid telepítési útmutató Európai tanúsítványok ATEX-jóváhagyások A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): A gyújtószikramentes áramkörök nem felelnek meg az IEC sz. szabvány pontjában meghatározott 500 V váltakozó áramú tesztnek. Könnyűfém ötvözetekből készült tartály külső atmoszférájának kitett és a II 1G EPL Ga kategóriában használt távadó és antennarészek esetén figyelembe kell venni az EN szabvány pontjában leírt, ütésekből és súrlódásból keletkező veszélyeket. Az 5300 számú típus Ex ia változata FISCO terepi eszközre szállítható [Ex ib] FISCO tápegységgel is, ha a tápegység három különböző biztonsági túláramvédő és feszültségkorlátozó eszközzel tanúsított, melyek megfelelnek az Ex ia követelményeknek. E1 1 Tűzbiztos: Nemko 04ATEX1073X II 1/2 G T4 II 1D T79 C 2 Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C T a +70 C 3 ) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 40 C T a +70 C 3 ) Um = 250 V A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I1, IA 1 Gyújtószikramentes és FISCO típus: Nemko 04ATEX1073X II 1 G T4 vagy II 1/2 G T4 II 1 D T79 C 2 Ex ia IIC T4 ( 50 C T a +70 C 3 ) Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C T a +60 C) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 50 C T a +70 C 3 ) 4 20 ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 H. FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh. Szerelési rajz: A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. N1 1 n típus: II 3G Ex nanl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) II 3G Ex nl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) Nemko 10ATEX ma/hart típus: U n =42,4 V FOUNDATION fieldbus típus: U n =32 V A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +69 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 3) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 29

30 Brazil tanúsítványok INMETRO jóváhagyások A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): Az X betű a tanúsítvány számában a következő, a biztonságos használathoz szükséges speciális feltétel(eke)t jelzi: A következő típusokhoz: 530xFxxxxxxxxxE1..., 530xFxxxxxxxxxKA..., 530xFxxxxxxxxxKB... vagy 530xFxxxxxxxxxKC..., és ha az érzékelő felhasználási területe megköveteli az EPL Ga szintet, a távadó technológiába szerelését olyan módon kell elvégezni, hogy az minimálisan az IP67 védelmet biztosítja az ABNT NBR IEC szabályzatnak megfelelően. A gyújtószikramentes áramkör nem felel meg az IEC sz. szabvány pontjában meghatározott 500 V váltakozó áramú dielektromos szilárdsági tesztnek. A műanyag borítású, vagy műanyag lapkákkal burkolt szondák nem vezető felülettel rendelkeznek, mely nem haladja meg az MC csoportra megengedett legnagyobb területet, amely 4 cm 2. Ezért, ha egy antennát potenciálisan robbanásveszélyes környezetben használnak, a felhasználó tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket az elektrosztatikus kisülés megelőzésére. Ez az eszköz könnyűfémeket tartalmaz. A berendezés telepítését oly módon kell végezni, hogy korlátozódjon az egyéb fémfelületekkel való ütközés vagy súrlódás veszélye. A FISCO 5300 típusszámú terepi eszköz Ex ia változata kialakítható FISCO [Ex ib] tápegységgel is, ha a tápegység három túláramvédő és feszültségkorlátozó biztonsági eszközzel külön tanúsított, melyek az Ex ia követelményeinek megfelelnek. Tanúsítvány: NCC 4205/07X Szabványok: ABNT NBR IEC: :2008/2010, :2009, :2009, :2008 IEC :2008 E2 1 Tűzbiztos: 4 20 ma/hart típus: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C T a +70 C U m : 250 V FOUNDATION fieldbus típus: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T69 C 40 C T a +60 C U m : 250 V MODBUS típus: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C T a +70 C U m : 250 V 1) A terméktanúsítványok információs kódja rendeléséhez lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 30

31 Rövid telepítési útmutató I2 1 Gyújtószikramentes: 4 20 ma/hart típus: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T79 C 50 C T a +70 C U i : 30 V, I i : 130 ma, P i : 1,0 W, L i : 0 μh, C i : 7,26 nf FOUNDATION fieldbus típus: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T69 C 50 C T a +60 C U i : 30 V, I i : 300 ma, P i : 1,5 W, L i : 0 μh, C i : 4,95 nf Szerelési rajz: IB 1 FISCO típus: FISCO terepi eszköz Ex ia IIC T4 Ga Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb Ex ta IIIC T69 C 50 C T a +60 C U i : 17,5 V, I i : 380 ma, P i : 5,32 W, L i : <1 μh, C i : 4,95 nf Szerelési rajz: Kínai tanúsítványok Nemzeti felülvizsgáló és ellenőrző központ az eszközök robbanásbiztosságára és biztonságára (NEPSI) vonatkozó tanúsítványok kezelésére A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): Lásd a következő tanúsítványokat: GYJ X és GYJ X. E3 1 Tűzbiztos: HART típus: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C FOUNDATION fieldbus típus: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I3 1 Gyújtószikramentes: HART típus: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C 4 20 ma/hart típus: U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION fieldbus típus: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 31

32 IC 1 FOUNDATION fieldbus FISCO típus: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 17,5 V, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 0,1 μh N3 n típus: HART típus: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION fieldbus típus: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh Japán tanúsítványok Ipari biztonságot (TIIS) felügyelő műszaki intézet A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): Lásd a TC20104 és TC20192 tanúsítványt. E4 1 Tűzbiztos: 4 20 ma/hart típus: Távadó: Ex d [ia] IIC T4x 20 ~ +60 C 20 42,4 V egyenfeszültség U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Szonda: Ex Ia IIC T4X FOUNDATION fieldbus típus: Távadó: Ex d [ia] IIC T4X 20 ~ +60 C V egyenfeszültség U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Szonda: Ex ia IIC T4X Szerelési rajz: A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 32

33 Rövid telepítési útmutató IECEx tanúsítványok IECEx jóváhagyások A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): A gyújtószikramentes áramkörök nem felelnek meg az IEC sz. szabvány pontjában meghatározott 500 V váltakozó áramú tesztnek. Könnyűfémötvözetekből készült tartály külső atmoszférájának kitett és az EPL Ga. kategóriában használt távadó és antennarészek esetén figyelembe kell venni az EN szabvány pontjában leírt, ütésekből és súrlódásból keletkező veszélyeket. Az 5300 számú típus Ex ia változata FISCO terepi eszközre szállítható [Ex ib] FISCO tápegységgel is, ha a tápegység három különböző biztonsági túláramvédő és feszültségkorlátozó eszközzel tanúsított, melyek megfelelnek az Ex ia követelményeknek. E7 1 Tűzbiztos: IECEx NEM X Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C T a +70 C 2 ) Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 40 C T a +70 C 2 ) Um = 250 V. A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I7, IG 1 Gyújtószikramentes és FISCO típus: IECEx NEM X Ex ia IIC T4 9( 50 C T a +70 C 2 ). Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C T a +60 C). Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 50 C T a +70 C 2 ) ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 H. FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh. Szerelési rajz: A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. N7 1 n típus: Ex nanl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) Ex n IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) IECEx NEM ma/hart típus: U n =42,4 V FOUNDATION fieldbus típus: U n =32 V A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 3) +69 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 33

34 Egyéb tanúsítványok Túltöltés elleni védelem A tanúsítvány száma: Z U1 A túltöltés elleni védelemmel kapcsolatban a német WHG-szabályozások szerint a TÜV által bevizsgálva és a DIBt által engedélyezve. A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. Rendeltetésszerű alkalmasság Megfelel a NAMUR NE 95, verzió, Harmonizálási alapelvek szerint A terméktanúsítványokra vonatkozó részletes információk a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. 34

35 EK-megfelelőségi nyilatkozat Rövid telepítési útmutató 1. ábra EK-megfelelőségi nyilatkozat 1. oldal 35

36 2. ábra EK-megfelelőségi nyilatkozat 2. oldal 36

37 Rövid telepítési útmutató 3. ábra EK-megfelelőségi nyilatkozat 3. oldal 37

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4026, FB változat 2013. március. Rosemount 5400 sorozat Kiváló teljesítményű, sugárzó radar szinttávadó

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4026, FB változat 2013. március. Rosemount 5400 sorozat Kiváló teljesítményű, sugárzó radar szinttávadó 00825-0118-4026, FB változat Rosemount 5400 sorozat Kiváló teljesítményű, sugárzó radar szinttávadó Az útmutatóról Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5400 típusú távadókhoz ad általános irányelveket.

Részletesebben

Rosemount 3308 sorozatú, vezeték nélküli, vezetett hullámú radar, 3308A

Rosemount 3308 sorozatú, vezeték nélküli, vezetett hullámú radar, 3308A 00825-0218-4308, Rev AD Rosemount 3308 sorozatú, vezeték nélküli, vezetett hullámú radar, 3308A 2 VIGYÁZAT! A robbanások súlyos, akár halálos kimenetelű sérülést is okozhatnak: Ellenőrizze, hogy a műszer

Részletesebben

Rosemount 8714D (kalibráló standard) mérőcső-szimulátor indukciós áramlásmérőkhöz

Rosemount 8714D (kalibráló standard) mérőcső-szimulátor indukciós áramlásmérőkhöz 00825-0118-4764, DA átdolgozás Rosemount 8714D (kalibráló standard) mérőcső-szimulátor indukciós áramlásmérőkhöz MEGJEGYZÉS Ez a dokumentum a Rosemount 8714D típusú eszközökhöz ad általános utasításokat.

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II. Üzembe helyezési és használati útmutató. www.newson-gale.

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II. Üzembe helyezési és használati útmutató. www.newson-gale. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite REMOTE II Sztatikai földelési pont ellenőrzése A rendszer

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Picture similar Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOk 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 2 1.0 BEVEZETŐ

Részletesebben

Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4728, BD módosítás 2014 május. Rosemount 644H és 644R típusú intelligens hőmérséklet-távadó

Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4728, BD módosítás 2014 május. Rosemount 644H és 644R típusú intelligens hőmérséklet-távadó Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4728, BD módosítás Rosemount 644H és 644R típusú intelligens hőmérséklet-távadó Rövid szerelési útmutató MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 644-es típusú

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése 15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot, és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során egy vezeték nélküli hálózati kártya beszerelését és

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Dell E-Monitor állvány Felhasználói kézikönyv www.dell.com support.dell.com Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz)

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz) Veszély és figyelmeztetés Az eszközt csak szakember szerelheti be. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató elolvasásának elmulasztásából bekövetkező hibákért. Áramütés veszélye, égés vagy

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése 11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton hálózati kártyát fogunk telepíteni, ellenőrizzük a működését,

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató A verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók

Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók Rövid telepítési útmutató 2013. április Rosemount 2088 és 2090 Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók 4 20 ma vagy 1 5 V kimenetű, alacsony üzemfeszültségű távadó HART protokollal Start 1.

Részletesebben

Rövid útmutató 00825-0218-4410, CB módosítás 2015. január. Emerson Smart 1410-es vezeték nélküli gateway

Rövid útmutató 00825-0218-4410, CB módosítás 2015. január. Emerson Smart 1410-es vezeték nélküli gateway 00825-0218-4410, CB módosítás Emerson Smart 1410-es vezeték nélküli gateway MEGJEGYZÉS Ez az útmutató az Emerson Smart 1410-es vezeték nélküli gatewayhez nyújt általános útmutatást. Nem tér ki a diagnosztikára,

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése 1. oldal, összesen: 14 Az MA-660 eszközillesztő program telepítése Megjegyzés: A hardver telepítésének megkezdéséhez helyezze be az Handset Manager szoftver CD-lemezt a számítógép CD-ROM-meghajtójába,

Részletesebben

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok 1 192 Kettős csőtermosztát Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok RAZ-ST Az elektromechanikus TR és kombinációja a DIN 3440-nek megfelelően 2-állású szabályozó és biztonsági termosztát

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család b Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család A kiadvány cikkszáma: 177922-214 2002. május Ez az útmutató az egyes asztali számítógépekben és munkaállomásokban található hálózati kártya (NIC)

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

hakkumulátor h Számítógép

hakkumulátor h Számítógép Köszönjük, hogy IBM ThinkPad R sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

Powerline 500 (XWNB5201) WiFi hozzáférési pont telepítési útmutató

Powerline 500 (XWNB5201) WiFi hozzáférési pont telepítési útmutató Powerline 500 (XWNB5201) WiFi hozzáférési pont telepítési útmutató Műszaki segítség Köszönjük, hogy NETGEAR terméket választott. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén,

Részletesebben

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20 1 00123681 Építési mód Ülékes szelep Vezérlés analóg Tanúsítványok CE Megfelelősségi nyilatkozat Környezeti hőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeghőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeg Sűrített levegő

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Telepítés. NETGEAR 802.11ac vezeték nélküli hozzáférési pont WAC120. A csomag tartalma. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Telepítés. NETGEAR 802.11ac vezeték nélküli hozzáférési pont WAC120. A csomag tartalma. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

MaxTech univerzális kijelző. MT sorozat

MaxTech univerzális kijelző. MT sorozat MaxTech univerzális kijelző MT sorozat Külső méret és megjelenés Beépítési és kivágási méreteket a következő ábra tartalmazza MT-037-LSK típus esetében Beépítési és kivágási méreteket a következő ábra

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

GOLDEN MEDIA GM 50-120

GOLDEN MEDIA GM 50-120 GOLDEN MEDIA GM 50-120 1. 2. Ellenőrizze, hogy az antennatartó csőcsonk 0 - on áll-e, amennyiben nem úgy manuálisan állítsa oda a csőcsonk mozgató gombok segítségével. 3. A beállítás előtt bizonyosodjon

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

Smart Wireless Gateway 1420. Rövid útmutató 00825-0218-4420, FB változat 2015. január

Smart Wireless Gateway 1420. Rövid útmutató 00825-0218-4420, FB változat 2015. január Smart Wireless Gateway 1420 00825-0218-4420, FB változat MEGJEGYZÉS Ez az útmutató a Smart vezeték nélküli gatewayhez nyújt általános útmutatást. A diagnosztikára, karbantartásra, szervizre és a hibakeresésre

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház

EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház 2 MAGYAR EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház Figyelmeztetések és felhívások A javítást csak az Eminent képzett szakembere végezheti! Tartalomjegyzék 1.0 Jótállási

Részletesebben

Gyors Elindulási Útmutató

Gyors Elindulási Útmutató Gyors Elindulási Útmutató 802.11b/g/n PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 3/2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK IP-cím http ://192.168.1.2 Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

XWN5001 Powerline 500 WiFi hozzáférési pont Telepítési útmutató

XWN5001 Powerline 500 WiFi hozzáférési pont Telepítési útmutató XWN5001 Powerline 500 WiFi hozzáférési pont Telepítési útmutató Műszaki segítség Köszönjük, hogy NETGEAR terméket választott. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén,

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

NWA1100. Rövid kezelési útmutató. 802.11g Üzleti WLAN access pont ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI ADATOK. www.zyxel.com

NWA1100. Rövid kezelési útmutató. 802.11g Üzleti WLAN access pont ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI ADATOK. www.zyxel.com NWA1100 Rövid kezelési útmutató 802.11g Üzleti WLAN access pont Firmware v1.00 1. kiadás, 2009/12 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI ADATOK IP-cím: http://192.168.1.2 Jelszó: 1234 www.zyxel.com Copyright 2009

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

CS Lilin PIH-800II. Kezelő

CS Lilin PIH-800II. Kezelő CS Lilin PIH-800II Kezelő Telepítési útmutató A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva,

Részletesebben

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh telepítési útmutató 09-2012 / v2.0 0 KEZDŐ LÉPÉSEK A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a csomagból semmi sem hiányzik. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval,

Részletesebben

Stivinf Kkt. - holazauto.eu

Stivinf Kkt. - holazauto.eu Műszaki leírás és beszerelési útmutató az FM-2200 típusjelű mikrokontrollerhez. 1. Bevezetés 1.1. Biztonsági figyelmeztetések Ne szerelje szét a készüléket. Ha a készülék vagy a tápkábel szigetelése sérült,

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Magyar Oldal AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 -as sorozat 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III 10-12 AirSense

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Üzembe helyezésre és funkciókra vonatkozó műszaki információs adatlap

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Üzembe helyezésre és funkciókra vonatkozó műszaki információs adatlap A Vigyázat! üzenetekről VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT! üzenet az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet. Dell Precision M6500 Mobile Workstation Üzembe helyezésre

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

APC SUM48RMXLBP2U Extended Life (XL) (Hosszú élettartamú) Akkumlátor csomag

APC SUM48RMXLBP2U Extended Life (XL) (Hosszú élettartamú) Akkumlátor csomag Felhasználói kézikönyv Magyar APC SUM48RMXLBP2U Extended Life (XL) (Hosszú élettartamú) Akkumlátor csomag APC Smart-UPS moduláris szünetmentes tápegységgel történő használatra 990-1736 01/2004 Bevezetés

Részletesebben

DIGITÁLIS AKTÍV INFRASOROMPÓK

DIGITÁLIS AKTÍV INFRASOROMPÓK DIGITÁLIS AKTÍV INFRASOROMPÓK TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS 30-3/6, 60-3/6, 100-3/6, 30-4/8, 60-4/8, 100-4/8, 30-5/10, 60-5/10, 100-5/10 Tartalom 1. Főbb jellemzők... 3 2. Készülék típusok... 3 3. A készülék programozása...

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

EM3965 univerzális, vékony kialakítású töltő 90W

EM3965 univerzális, vékony kialakítású töltő 90W EM3965 univerzális, vékony kialakítású töltő 90W 2 MAGYAR EM3965 univerzális, vékony kialakítású töltő 90W Figyelmeztetések és felhívások A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet!

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer Felhasználói kézikönyv Ring Elektronika Kft. www.ringel.hu Tulajdonságok Az RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer medencék vizének ph és klór szintjének optimalizálására

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200)

Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok

Részletesebben

USB-eszköz megosztása a hálózaton...3. USB-nyomtató megosztása...5. Biztonsági mentés készítése Mac-ről a Time Machine használatával...

USB-eszköz megosztása a hálózaton...3. USB-nyomtató megosztása...5. Biztonsági mentés készítése Mac-ről a Time Machine használatával... Prémium funkciók Tartalom USB-eszköz megosztása a hálózaton...3 USB-nyomtató megosztása...5 Biztonsági mentés készítése Mac-ről a Time Machine használatával...6 A NETGEAR genie alkalmazás...8 2 USB-eszköz

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció 3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció Célkitűzések Egyszerű egyenrangú csomópontokból álló hálózat építése, és a fizikai kapcsolat ellenőrzése. Különböző IP-cím beállításoknak a hálózati

Részletesebben

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató Phonak RemoteControl App alkalmazás Használati útmutató Kezdő lépések A RemoteControl App alkalmazás a Phonak, a világ egyik vezető, hallókészülékeket gyártó vállalata által kifejlesztett alkalmazás. Kérjük,

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

PKN CONTROLS. AMPControl Software. Használati utasítás

PKN CONTROLS. AMPControl Software. Használati utasítás PKN CONTROLS AMPControl Software Használati utasítás 1.A Szoftver Működése: Az AMPControl szoftverrel a PKN Controls által gyártott XE digitális erősítő széria távirányítási funkcióit használhatjuk. A

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A Tartalomjegyzék Telepités... 3 Elektromos bekötés... 4 Elektromos csatlakozások... 5 Beüzemelés és

Részletesebben

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Részletesebben

Általános leírás 2 Telepítési útmutató 3

Általános leírás 2 Telepítési útmutató 3 Hőnyomtató V. 1.0 Tartalomjegyzék: Általános leírás 2 Telepítési útmutató 3 1. A nyomtató telepítése Windows XP operációs rendszerhez 3 2. A nyomtató telepítése Windows 95/98/ME operációs rendszerhez 10

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M0704L + C120W - 9 - VEZETÉK NÉLKÜLI 7 LCD TFT SZÍNES MEGFIGYELŐ RENDSZER

Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M0704L + C120W - 9 - VEZETÉK NÉLKÜLI 7 LCD TFT SZÍNES MEGFIGYELŐ RENDSZER JÓTÁLLÁSI JEGY Az alábbi típusú és gyártási számú VEZETÉK MONITOR SZETT hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

Kétvezetékes, radar-elvű szinttávadó

Kétvezetékes, radar-elvű szinttávadó Rosemount 5400-as sorozat Kétvezetékes, radar-elvű szinttávadó A Rosemount 5400-as sorozatú kétvezetékes, radarelvű távadók folyadékokhoz és zagyokhoz, a kiemelkedő teljesítményt nyújt, alkalmazások és

Részletesebben