Rövid telepítési útmutató , EC változat március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó"

Átírás

1 , EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

2 A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket. Nem tartalmaz utasítást a konfigurálással, diagnosztizálással, karbantartással, javítással, hibaelhárítással és a robbanásbiztos, lángálló vagy gyújtószikramentes (I.S.) beszereléssel kapcsolatban. További tudnivalókért lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). A kézikönyv és a jelen Rövid telepítési útmutató elektronikus formában is elérhető a címen. FIGYELEM! A biztonságos telepítésre vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet A távadót csak képzett szakemberek szerelhetik fel, az ide vonatkozó gyakorlati szabályokkal összhangban. A berendezést csak a jelen Rövid telepítési útmutatóban és a referencia-kézikönyvben meghatározott módon használja. Ennek elmulasztása csökkentheti a berendezés által biztosított védelmet. Szakképzettség hiányában ne kíséreljen meg olyan szerviztevékenységet, amelyet a kezelési útmutató nem tartalmaz. A robbanások halálos vagy súlyos sérülésekhez vezethetnek Ellenőrizze, hogy a távadó működési környezete kielégíti-e a veszélyes helyekre vonatkozó megfelelő biztonsági előírásokat. Tekintse meg a terméktanúsítványokat a rövid telepítési útmutató 26. oldalán. A gyúlékony vagy éghető atmoszférában bekövetkező tűz megelőzése érdekében a szervizteendők megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást. Mielőtt robbanásveszélyes környezetben csatlakoztatna egy HART, FOUNDATION fieldbus vagy Modbus alapú kommunikátort, győződjön meg arról, hogy a mérőkörben lévő műszerek a gyújtószikra-mentesség, illetve a sújtólégbiztosság előírásai szerint vannak bekötve. A folyamat közben fellépő szivárgások elkerülése érdekében kizárólag a karimához megfelelő tömítőgyűrűket használjon. Az áramütés halálos vagy súlyos sérülést okozhat Ne érjen hozzá a vezetékekhez és a sorkapcsokhoz. A vezetékekben nagyfeszültség lehet, amely áramütést okozhat. A Rosemount 5300 sorozatú távadó bekötése során biztosítsa, hogy annak áramellátása kikapcsolt állapotban legyen, illetve ne kapcsolódjon semmilyen külső feszültségforráshoz, és ne kerülhessen feszültség alá. Nem vezető felületű szondák A műanyaggal és/vagy műanyag korongokkal burkolt szondák egyes szélsőséges feltételek fennállása esetén gyújtóképes szintű elektrosztatikus töltés létrehozására képesek. Ezért a szondák potenciálisan robbanásveszélyes közegben történő használatakor az elektromos kisülések elkerülésére megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. 2

3 Rövid telepítési útmutató FIGYELEM! A teljes távadófej vagy szonda egység cseréjén kívül bármely nem jóváhagyott alkatrészcsere vagy javítás veszélyezteti a rendszer biztonságát, ezért tilos. A terméken szigorúan tilos mindennemű nem jóváhagyott módosítás, mert az akaratlanul és előre nem látható módon változtathatja a működést, így veszélyeztetheti a biztonságot. A hegesztések vagy csatlakozókarimák integritását befolyásoló nem jóváhagyott módosítások, például további furatok készítése csökkenti a termék integritását és biztonságát. A besorolások és tanúsítványok a berendezés sérülése, vagy az Emerson Process Management előzetes írásos jóváhagyása nélkül történő módosítása esetén érvényüket vesztik. A sérült, vagy az előzetes írásos jóváhagyás nélkül módosított termék további használata csak az ügyfél kizárólagos felelősségére és költségére lehetséges. FIGYELEM! Mielőtt távadófejet a szondáról leszereli, küszöbölje ki az elektrosztatikus kisülés veszélyét. A szondák szélsőséges körülmények között gyújtásra alkalmas elektrosztatikus töltés forrásául szolgálhatnak. Robbanásveszélyes környezetben végzett telepítés vagy karbantartás végzésekor a szonda távadófejről történő leválasztása előtt a felelős személynek kell gondoskodnia az esetleges elektrosztatikus kisülés kockázatának kiküszöböléséről. Tartalom 1. lépés: Győződjön meg a rendszer előkészített állapotáról lépés: A távadófej vagy szonda felszerelése lépés: Vezetékek bekötése lépés: Konfigurálás Biztonsági felszereléssel ellátott rendszerek (csak 4 20 ma) Terméktanúsítványok

4 1. lépés: Győződjön meg a rendszer előkészített állapotáról A HART verziók kompatibilitásának ellenőrzése Ha HART alapú ellenőrző- vagy eszközkezelő rendszert alkalmaz, ellenőrizze ezen rendszerek HART-kompatibilitását a távadó telepítése előtt. Nem minden rendszer képes kommunikálni a HART 7. verziójú protokollal. Ez a távadó a HART 5. vagy 7. verzióra egyaránt konfigurálható. A távadó HART-verziójának módosításával kapcsolatos utasításokért lásd: A HART-verziók közötti váltás, oldalszám: 4. Az illesztőprogram megfelelőségének ellenőrzése A megfelelő kommunikáció érdekében győződjön meg róla, hogy rendszerében be van-e töltve a legfrissebb illesztőprogram (DD/DTM). Töltse le a legfrissebb illesztőprogramot a oldalról. A Rosemount 5300 device revisions and drivers (Rosemount 5300 eszközverziók és meghajtók) pontban Táblázat 1 minden szükséges tájékoztatást tartalmaz annak érdekében, hogy eszközéhez rendelkezésre álljon a megfelelő illesztőprogram, illetve dokumentáció. 1. táblázat. A Rosemount 5300-as eszköz verziói és fájljai Firmwareverzió 1 2F0 és újabb Illesztőprogram keresése Utasítások áttekintése Funkciók áttekintése HART univerzális verzió Eszközverzió2 2A2 2D A firmware-verzió a távadófejen található címkére van nyomtatva, pl. SW 2E0. 2. Az eszközverzió a távadófejen található címkére van nyomtatva, pl. HART Dev Rev HART 5. és 7. választható verzió. A HART-verziók közötti váltás A kézikönyv dokumentumszáma EA verzió DA verzió Változások a szoftverben 3 A változások felsorolását lásd a 3. lábjegyzetben. nincs Ha a HART konfigurációs eszköz nem képes kommunikálni a HART 7. verzióval, a Rosemount 5300 sorozat betölt egy korlátozott funkciójú általános menüt. A következő eljárással lehet a HART-verziók között váltani az általános menüből: 1. Manual Setup (Kézi beállítás) > Device Information (Eszközinformáció) > Identification (Azonosítás)> Message (Üzenet) Ahhoz, hogy a HART 5. verzióra váltson, írja be a HART5 szót az Üzenet mezőbe. Ahhoz, hogy a HART 7. verzióra váltson, írja be a HART7 szót az Üzenet mezőbe. 4

5 Rövid telepítési útmutató 2. lépés: A távadófej vagy szonda felszerelése Anya Csavar Szonda Tömítés Anya Adapterrel Szonda A távadó háza Karima Tartály karimája Tömítőanyag a meneteken (NPT) vagy Tömítés (BSP/G) Tartálykarima/ technológiai csatlakozás Tartályra csatlakoztatás karimával 1. Helyezzen tömítést a tartály illesztőperemének tetejére. 2. A karimás szondát eressze le a tartályba. 3. Húzza szorosra a csavarokat és az anyákat a karimának és a tömítésnek megfelelő nyomatékkal. 4. Lazítsa meg a burkolatot a szondával összekötőanyát, és forgassa el a burkolatot a kívánt irányba. 5. Szorítsa meg a hollandi anyát. Menetes tartálycsatlakozás 1. BSP/G menetekkel rendelkező adapterek esetén helyezzen tömítést a tartály illesztőperemének tetejére. 2. Helyezze a szondát a tartályba. 3. Rögzítse az adaptert a technológiai csatlakozáshoz. 4. Lazítsa meg a burkolatot a szondával összekötőanyát, és forgassa el a burkolatot a kívánt irányba. 5. Húzza meg az anyát. MEGJEGYZÉS: NPT menetes adapterek esetén a tűzbiztos csatlakozásokhoz tömítőanyag szükséges. Anya Szonda Tömítés Tartály Triclamp (higiénikus) csatlakozó Bilincs Triclamp (higiénikus) tartálycsatlakozó 1. Helyezzen tömítést a tartály illesztőperemének tetejére. 2. Helyezze a távadót és a szondát a tartályba. 3. Erősítse a készüléket egy Triclamp csatlakozóval a tartálykarimához. 4. Lazítsa meg kissé a távadó tokozatát a szondával összekapcsoló anyát. 5. Forgassa el a távadó tokozatát úgy, hogy vezetékbementek és a kijelző a megfelelő irányba nézzenek. 6. Húzza meg az anyát. A távadófej/szonda felszereléséről további részleteket a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) olvashat. 5

6 2. lépés (folytatás)... A távadó tokozata Falra szerelés tartókonzollal 1. Szerelje fel a tartókonzolt közvetlenül a falra a célnak megfelelő csavarokkal. 2. Szerelje a távadót a szondával együtt a tartókonzolhoz, és rögzítse a három mellékelt csavarral. Tartókonzol Szonda U kengyelek Bilincsek A távadó tokozata Szonda Tartókonzol Függőleges szerelés A távadó háza Szonda Csőre szerelés tartókonzollal 1. Fűzze át a két U kengyelt a tartókonzol furatain. A tartókonzolon mind a vízszintes, mind a függőleges szereléshez találhatók furatok. 2. Helyezze a tartóbilincseket a cső körül az U kengyelekre. 3. Rögzítse a bilincseket a csőhöz a négy mellékelt anyával. 4. Szerelje a távadót a szondával együtt a tartókonzolhoz, és rögzítse a három mellékelt csavarral. A telepítéssel kapcsolatos további tudnivalókért lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). Vízszintes szerelés 6

7 Rövid telepítési útmutató 2. lépés (folytatás)... M50 anya Távadó terepi telepítése 1. Az M50 anya eltávolításával szerelje le a távadófejet a szondáról. Az elektrosztatikus kisülésre vonatkozó biztonsági tudnivalókkal kapcsolatos figyelmeztetést: oldal Szerelje be a szondát a tartályba. U kengyel Tartókonzol M6 csavar Bilincsek 3. Szerelje a bilincset a csőre, ügyelve arra, hogy a szonda és a bilincs távolsága ne haladja meg a terepi szerelés adott távolságát. Fűzze át a két U kengyelt a tartókonzol furatain. A tartókonzolon a vízszintes és a függőleges szereléshez is találhatók furatok. Helyezze a tartóbilincseket a cső körül az U kengyelekre. Rögzítse a bilincset a csőre a mellékelt anyákkal. 4. Rögzítse a távadóház tartóperemét a konzolhoz az M6 csavarokkal. A csavarokat a tartókonzolon felülről bele kell hajtani a távadóház tartóperemébe. M50 anya 5. Szerelje fel a szonda burkolatát a szondára, meggyőződve arról, hogy az M50-es anyát kellően meghúzta. 6. Csatlakoztassa a távadófejet a távadóházra, és húzza meg kellően az M50 anyát. 7

8 3. lépés: Vezetékek bekötése A vezetékek bekötésére és tápellátásra vonatkozó követelmények függhetnek az engedélyezési tanúsítványtól. A megfelelő működéshez az összes FOUNDATION fieldbus telepítési követelményeihez hasonlóan szabályozott tápegység és lezáró-ellenállások használata szükséges. Azt javasoljuk, hogy a távadóhoz a tápfeszültségre alkalmas, illetve veszélyes környezetre jóváhagyott, árnyékolt, sodrott érpárú vezetéket (0,8 3,3 mm 2 ) használjon. Az elektromos adatok, például a tápegységre vonatkozó adatok a HART, Modbus, and FOUNDATION fieldbus távadók bekötési és tervrajzain vannak feltüntetve az alábbi oldalakon. MEGJEGYZÉS: Ne vezesse a készülék kábelét a tápkábelek mellett a kábelcsatornában, illetve nagy teljesítményű elektromos berendezések közelében. Fontos, hogy a készülék kábelének árnyékolása: legyen rövidre vágva, és a távadó házától érintésvédelmileg elszigetelt legyen a teljes szegmens mentén a folyamatosság biztosítva legyen csatlakoztatva legyen a tápellátás megfelelő földelési végpontjához. Földelés A távadók bekötése során a földelést úgy kell kialakítani, hogy: A hurok földelése a tápellátásnál legyen végződtetve. A távadók fémtartályon való telepítésekor gondoskodjon a készülék és a tartály közötti fémes érintkezés biztosításáról. Nem fém tartály esetén a készülékház számára a tápegységtől független földelést kell biztosítani. A külső földelésbekötési pont használható erre acélra. Ha a tartály katódvédelemmel van ellátva, akkor a készülékházat a katódvédelmi rendszer földelésén kívüli földpontra kell kötni. Erre a célra használja a külső csatlakozási pontot. Túlfeszültség-védelemmel ellátott sorkapocs használata esetén a földelővezetéket a jelvezetőktől elkülönítetten kell kialakítani. Használja akülső földelőcsatlakozási pontot. Bizonyosodjon meg arról, hogy a földelés (a csatlakozódobozban lévő IS-földelést is beleértve) összhangban áll a veszélyes helyekre vonatkozó tanúsítványokkal, valamint a nemzeti és a helyi elektromos szabványokkal. A távadó tokozat-földelésének leghatékonyabb módja az, ha minimális (< 1 Ω) impedanciával, közvetlenül a földhöz csatlakoztatja a készüléket. MEGJEGYZÉS: Ha csak a menetes védőcső csatlakozásokat felhasználva földeli a távadó házát, akkor előfordulhat, hogy a földelés nem lesz elégséges. A túlfeszültség-védelmi sorkapocsegység csak akkor védi a távadót, ha a ház megfelelően van földelve. Kövesse a fenti utasításokat a távadó házának földeléséhez. A túlfeszültség elleni védelem földelővezetékét ne vezesse a jelvezetékekkel együtt, mert villámcsapás esetében a földelővezetéken túlfeszültség léphet fel. 8

9 Rövid telepítési útmutató 3. lépés (folytatás)... A távadó csatlakoztatása 1. Győződjön meg arról, hogy a rendszer nincs feszültség alatt. 2. Távolítsa el a sorkapocs fedelét (lásd az alábbi képet). 3. Húzza keresztül a kábelt a tömszelencén/védőcsövön. Robbanásbiztos/tűzbiztos szerelés esetében csak robbanásbiztos vagy tűzbiztos kivitelű tömszelencéket, illetve védőcső-csatlakozókat használjon. A vezetékeket csepegtető hurokkal szerelje be, és a hurok alja alacsonyabban legyen a kábel/védőcső bemeneti pontjánál. 4. A vezetékek csatlakoztatásáról lásd a következő oldalakon található ábrákat. 5. A használaton kívüli nyílásokat zárja le a szállított fémdugókkal. 6. Húzza meg a kábel tömszelencéjét. 7. Szerelje fel a fedelet és bizonyosodjék meg arról, hogy megfelelően a helyére került, teljesítve a robbanásbiztonság követelményeit (M20 tömszelencék használata esetén adaptert kell használni). ATEX, IECEx, NEPSI, INMETRO, és TIIS szerelés esetén rögzítse a burkolatot a rögzítőcsavarral. 8. Csatlakoztassa a tápegységet. MEGJEGYZÉS: Használjon PTFE-szalagot vagy más tömítőanyagot a bevezető csatlakozók NPT-meneteire. Sorkapocsegység Külső földelőcsavar Sorkapocsfedél Vezetékbemenet, ½ collos NPT 14 vagy M20x1,5 adapter A jel- és tápkábelek sorkapcsai Vezetékbemenet, ½ collos NPT 14 vagy M20x1,5 adapter Belső földelőcsavar Rögzítőcsavar Távolítsa el a szállításhoz használt narancssárga műanyag védődugókat. Zárjon le minden használaton kívüli aljzatot a mellékelt fémdugókkal. 9

10 3. lépés (folytatás)... HART kommunikáció A Rosemount 5300 sorozatú távadó 16 42,4 V egyenfeszültségű (gyújtószikramentes alkalmazások esetén V egyenfeszültségű, robbanásbiztos/tűzbiztos és gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátású alkalmazások esetén pedig 20 42,4 V egyenfeszültségű) tápegységgel működik. A HART kommunikátor konfigurációjához szükséges összes eszköz, például a terepi kommunikátor és a Rosemount Radar Master a megfelelő működéshez legalább 250 Ω értékű terhelő-ellenállást (R L ) igényel a hurkon belül; lásd az alábbi grafikonokat. Nem gyújtószikramentes energiaellátás PC HART modem Kézi kommunikátor Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Terhelő-ellenállás: 250 Ω MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. Gyújtószikramentes tápellátás PC HART modem Kézi kommunikátor Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység R L =250 Ω Jóváhagyott gyújtószikramentes szikragát A gyújtószikramentes paraméterekhez lásd a Terméktanúsítványok című fejezetet. 10

11 Rövid telepítési útmutató 3. lépés (folytatás)... n típusú engedély: gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás PC HART modem Kézi kommunikátor Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Terhelő-ellenállás: 250 Ω HART: U n =42,4 V Túlfeszültség-védelemmel ellátott sorkapocs PC HART modem Kézi kommunikátor A túlfeszültség-védelem jele Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Terhelő-ellenállás: 250 Ω HART: U n =42,4 V 11

12 3. lépés (folytatás)... Terhelhetőségi korlátok A terepi kommunikátor megfelelő működéséhez legalább 250 Ω terhelő-ellenállás szükséges a hurkon belül. A megengedett legnagyobb terhelő ellenállás a következő grafikonokon látható. Nem veszélyes telepítések és gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás Robbanásbiztos/tűzbiztos (Ex d) telepítések Működési tartomány Működési tartomány R(Ω): Maximális terhelő-ellenállás U E (V) esetén: Külső tápfeszültség R(Ω): Maximális terhelő-ellenállás U E (V) esetén: Külső tápfeszültség Gyújtószikramentes telepítések R(Ω): Maximális terhelő-ellenállás U E (V) esetén: Külső tápfeszültség MEGJEGYZÉS: Tűzbiztos/robbanásbiztos telepítésekre vonatkozóan a grafikon csak akkor érvényes, ha a HART terhelő-ellenállás a + oldalon található, és ha a oldal földelve van. Máskülönben a terhelő ellenállás 435 Ω-ra korlátozódik. MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. 12

13 Rövid telepítési útmutató 3. lépés (folytatás)... FOUNDATION fieldbus A Rosemount 5300 sorozatú távadó FOUNDATION fieldbus kivitelben 9 32 V egyenfeszültségű (gyújtószikramentes alkalmazások esetén 9 30 V robbanásbiztos/tűzbiztos alkalmazások és gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás esetén pedig V egyenfeszültségű) tápegységről működik. FISCO, gyújtószikramentes alkalmazások: 9 17,5 V egyenfeszültség. Nem gyújtószikramentes energiaellátás Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Kézi kommunikátor Fieldbus modem PC MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. Gyújtószikramentes tápellátás Rosemount 5300 sorozatú távadó Jóváhagyott gyújtószikramentes szikragát Tápegység Kézi kommunikátor Fieldbus modem PC A gyújtószikramentes paraméterekhez lásd a Terméktanúsítványok című fejezetet. 13

14 3. lépés (folytatás)... n típusú engedély: gyújtószikramentes/korlátozott energiájú tápellátás Rosemount 5300 sorozatú távadó Tápegység Kézi kommunikátor Fieldbus modem PC RS-485 Modbus kommunikációval Az 5300 sorozat RS-485 Modbus kommunikációs kivitelű távadója 8 30 V egyenfeszültséggel (max. névl.) működik. A további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300/5400 sorozat HART-Modbus konverter Hivatkozási kézikönyvében (azonosítószám: ). Energiafogyasztás: < 0,5 W (HART-cím = 1) < 1,2 W (négy db HART slave-vel) 120 Ω Ha ez az utolsó távadó a buszon, akkor csatlakoztasson egy 120 Ω lezáró-ellenállást. verter HART HART to Modbus Converter MB MA MODBUS (RS-485) - - POWER + MB MA MODBUS (RS-485) - HART + Ambients > 60 ºC HART Use wiring rated for min 90 ºC + Tápegység 120Ω RS-485 busz A B 120Ω MEGJEGYZÉS: A tűzbiztos/robbanásbiztos kimenettel felszerelt Rosemount 5300 sorozatú távadóknak beépített szikragátjuk van; nincs szükség külső szikragátra. 14

15 Rövid telepítési útmutató 4. lépés: Konfigurálás MEGJEGYZÉS: Ha a távadót gyárilag már előre konfigurálták, az alábbi lépések végrehajtása csak akkor szükséges, ha a beállítások ellenőrzése vagy módosítása a cél. Az alapbeállítás egyszerűen végrehajtható a Rosemount Radar Master, egy terepi kommunikátor, az AMS Suite, a DeltaV, vagy bármilyen egyéb DD (Device Description) kompatibilis gazdarendszer használatával. Speciális konfigurációs műveletekhez a Rosemount Radar Master használata ajánlott. A Rosemount Radar Master Guided Setup (Irányított beállítás) alkalmazásának részeként az alapbeállításokat végrehajtó Wizard (Varázsló) és egy eszközspecifikus beállítás a legtöbb esetben elegendő. További beállítási lehetőségek leírása a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ) Setup functions (Beállítási funkciók) című részében található. A következő oldalakon a Rosemount Radar Master Guided Setup (Irányított beállítás) alkalmazásával végrehajtott beállítást ismertetjük, és a megfelelő terepi kommunikátor gyorsbillentyű-kombinációkat, valamint a FOUNDATION fieldbus-paramétereket közöljük. A Help (Súgó) funkció a Help (Súgó) menü Contents (Tartalom) pontját kiválasztva érhető el. A Help (Súgó) funkció a legtöbb ablakban a Help (Súgó) gombbal is elérhető. A Rövid telepítési útmutatóban közölt beállítási lépések a szokványos telepítésekre vonatkoznak. Bonyolultabb eseteknél, például fázishatár alkalmazásoknál, vagy olyan installációknál, amelyeknél a radarsugár útjában zavaró elemek stb. találhatók, javasoljuk a Rosemount 5300 referencia-kézikönyv ( ) tanulmányozását. A Rosemount Radar Master szoftver telepítése A Rosemount Radar Master telepítéséhez: 1. Helyezze be a telepítő CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba. 2. Kövesse az utasításokat. Ha nem indul el automatikusan a telepítőprogram, futtassa a Setup.exe fájlt a CD-ről. 15

16 Beállítás a Rosemount Radar Master szoftverrel 1. Indítsa el a Radar Master szoftvert (Programok>Rosemount>Rosemount Radar Master). 2. Csatlakozzon a kívánt távadóhoz. A távadóhoz való csatlakoztatást követően automatikusan megjelenik a Guided Setup (Irányított beállítás) ablak. Futtassa a Varázslót (Wizard) 3. Kattintson a Run Wizard for guided setup (Varázsló futtatása az irányított beállításhoz) gombra. Kövesse az utasításokat a Basic Configuration (Alapbeállítások) végrehajtásához, és hajtsa végre az alkalmazás által javasolt néhány beállítási lépést. 4. A Configuration Wizard (Beállító varázsló) első ablakában általános információk jelennek meg, mint például a Device Model (Készülékmodell) (5301/5302/5303), a sorozatszám, a Probe Type (Szonda típusa) és a Probe Length (Szonda hossza), a kommunikációs protokoll és a készülék címe. Ellenőrizze, hogy az adatok megegyeznek-e a rendelésben foglaltakkal. Kattintson a Next (Tovább) gombra. 5. A General (Általános) ablakban különböző adatok adhatók meg, mint például Tag (Címke), Message 1 (Üzenet), Descriptor 1 (Leíró) és Date 1 (Dátum). Ezek az adatok nem szükségesek a távadó működéséhez, és kihagyhatók. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 2, 1]. 1) Csak HART kommunikáció esetén. 16

17 Rövid telepítési útmutató Ha a Next (Következő) gombra kattint, a következő ablak jelenik meg (Probe (Szonda)). 6. Ellenőrizze, hogy a Probe (Szonda) ablakban lévő paraméterek helyesek-e. A paramétereket általában a gyártó állítja be, azonban módosíthatók, ha például a szondát a helyszínen vágják méretre, vagy ha a szűkebb környezetben zavaró tárgyakat kell kiiktatni (Hold Off Distance (Felső, nem mért tartomány)/upper Null Zone (Felső nulla zóna, UNZ)). Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 2]. FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1100 > PROBE_TYPE (típus) TRANSDUCER_1100 > PROBE_LENGTH (hosszúság) TRANSDUCER_1100 > GEOM_HOLD_OFF_DIST (felső, nem mért tartomány) A Next (Következő) gombra kattintva megjelenik a következő ablak (Geometry (Geometria)). 7. Adja meg a Tank Height (Tartálymagasság) értékét, amely az Upper Reference Point (Felső referenciapont) és a Lower Reference Point (Alsó referenciapont) (a fenti képernyőmásolaton a tartályfenék) közötti távolság. Győződjön meg a beírt érték pontosságáról. További tudnivalókért lásd a konfigurálást a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). Állítsa be a Mounting Type (Rögzítés típusa) paramétert. Állítsa be a Diameter (Átmérő) paramétert, ha a 17

18 rögzítés típusa Nozzle (tartálycsonk) vagy Pipe/Chamber (Cső/kamra). Nozzle (Tartálycsonk) rögzítési típus esetén állítsa be a Nozzle Height (Tartálycsonk-magasság) paramétert. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 3] FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1100 > GEOM_TANK_HEIGHT (Geom.tank magasság) TRANSDUCER_1100 > MOUNTING_TYPE (Szerelés típusa) TRANSDUCER_1100 > PIPE_DIAMETER (Csőátmérő) TRANSDUCER_1100 > NOZZLE_HEIGHT (Tartálycsonk-magasság) A Next (Következő) gombra kattintva megjelenik a következő ablak (Tank Environment (Tartály környezete)). 8. Az Environment (Környezet) ablakban válassza a Measurement Mode (Mérési mód) elemet. Ha a felszín 40 mm/s (1,5 hüvelyk/s) feletti sebességgel emelkedik vagy süllyed, akkor célszerű bejelölni a Rapid Level Changes (Gyors szintváltozások) jelölőnégyzetet is. Adja meg az Upper Product Dielectric Constant (Felső termék dielektromos állandója) értéket (a súgófunkciók ikonjai jobbra találhatók). Az Interface Level with Submerged Probe (Fázishatár alámerített szonda esetén) és Product and Interface measurement (Termék és fázishatár) mérési módok esetén lényeges, hogy pontos legyen a dielektromos állandó megadott értéke. A további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 4] FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1100 > MEAS_MODE (Mérési mód) TRANSDUCER_1100 > PRODUCT_DIELEC_RANGE (Termék, dielektromos állandó tartomány) TRANSDUCER_1100 > UPPER_PRODUCT_DC (Felső termék dielektromos állandója) TRANSDUCER_1100 > ENV_ENVIRONMENT (Környezet) 18

19 Rövid telepítési útmutató A Next (Következő) gombra kattintva megjelenik a következő ablak (Volume (Térfogat)). 9. Amennyiben térfogatot kíván számítani, válasszon a Volume Calculation Method (Térfogat-számítási mód) előre meghatározott beállításai közül, és válassza ki a tartály méreteit a tényleges tartálynak megfelelő tartályforma alapján. Válassza a Strapping Table (Mérettáblázat) lehetőséget, ha a tényleges tartály nem felel meg a rendelkezésre álló, előre megadott tartálybeállítások egyikének sem, vagy ha nagyon pontosan kívánja megadni a térfogatot. Válassza a None (Egyik sem) lehetőséget, ha nem kíván térfogatot számítani. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 5] FOUNDATION fieldbus paraméterek: TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_CALC_METHOD (Térfogat-számítási mód) TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_DIAMETER (Ideális átmérő) TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_LENGTH (Ideális hossz) TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_OFFSET (Térfogat-eltolódás) Ha a Next (Tovább) gombra kattint, megjelenik a következő ablak (Analog Output (Analóg kimenet)). MEGJEGYZÉS: A 4 20 ma tartományban nem lehet benne a felső átmeneti zóna, az alsó átmeneti zóna vagy a felső nulla zóna. A további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). 19

20 10. Ez a lépés a FOUNDATION fieldbus esetén kimarad, mivel a paramétereket az AI blokkban kell megadni. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 6] A HART kommunikátor esetén válassza a Primary Variable (Elsődleges változó, PV) lehetőséget. Adja meg az analóg kimenettartományt az Upper Range Value (Tartomány felső értéke) (20 ma) és a Lower Range Value (Tartomány alsó értéke) (4 ma) mezőkben a kívánt szintértékeket megadva. Az Alarm Mode (Riasztási mód) határozza meg a kimeneti állapotot arra az esetre, ha mérési hiba lépne fel. Válasszon a következő lehetőségek közül: Felső: 21,75 ma (normál) vagy 22,5 ma (Namur) Alsó: 3,75 ma (normál) vagy 3,6 ma (Namur) Rögzített: a kimeneti áram a hiba bekövetkezése előtti utolsó érvényes értékre áll. Kattintson a Next (Tovább) gombra. 11. Folytassa a 2 5. lépéssel a Guided Setup (Irányított beállítás) ablakban: 2. lépés: Az egyes készülékekre vonatkozó speciális beállítások irányt adnak a további konfigurációhoz. Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [2, 1, 7, 2]. 3. lépés: Indítsa újra a készüléket annak ellenőrzésére, hogy megfelelően aktiválva lett-e minden módosított beállítás. 4. lépés: Nézze meg a készülék valós üzemi értékeit, és ellenőrizze a távadó helyes működését. 5. lépés: Készítsen teljes körű biztonsági mentést a készülék beállításairól. 12. Ezzel véget ért a Radar Master Wizard segítségével végrehajtott alapbeállítás. Folytassa a készülék egyedi beállításával (Device Specific Setup), hogy ellenőrizhesse, milyen további konfigurálásra van még szükség. A készüléktől, alkalmazástól vagy elérhető funkcióktól függően a Probe End Projection (Szondavégkiállás) beállításához vagy a Trim Near Zone (Közeli zóna kompenzálás) elvégzéséhez szükség lehet a Vapor Compensation (Gőzkompenzálás) kalibrálására. További információk a Rosemount 5300 referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. 20

21 Rövid telepítési útmutató 1. lépés: Futtassa a Varázslót (Wizard) 2. lépés: A készülék egyedi beállítása 3. lépés: Indítsa újra a készüléket 4. lépés: Tekintse meg a készülék valós üzemi értékeit 5. lépés: Készítsen teljes körű biztonsági mentést a készülék beállításairól. A jelminőségméréssel és további beállításokkal kapcsolatos bővebb információk a Rosemount 5300 referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. Setup (Beállítás) Modbus Communication Parameters (Modbus kommunikációs paraméterek) A Modbus opcióval kialakított távadók esetén végezze el a következőket a kommunikációs paraméterek konfigurálásához: 1. A Setup (Beállítás) menüben válassza a General (Általános) opciót. Megjelenik a következő ablak. 2. Válassza a Communication (Kommunikáció) fület. 3. Kattintson a Modbus Setup (Modbus beállítás) opcióra. 4. Írja be a kívánt Modbus kommunikációs beállításokat. 21

22 Biztonsági felszereléssel ellátott rendszerek (csak4 20mA) 22 A következő fejezet a Rosemount 5300 Prior-Use (korábban használt) opciójára vonatkozik (Különleges tanúsítvány: QS). A biztonsági felszereléssel kapcsolatos további információk a Rosemount 5300 kézikönyvben (azonosítószám: ) találhatók. E kézikönyv elektronikus formában letölthető a címről, illetve beszerezhető az Emerson Process Management képviselőitől. Az 5300 Prior-Use opcióval rendelkező távadó azonosítása: Ellenőrizze a QS opciókódot a típuskódban, kívül a távadófejre erősített címkén, vagy Kézi HART-kommunikátor: Gyorsbillentyű-kombináció [1, 7, 8]. Ellenőrizze a Prior-Use biztonsági berendezés bekapcsolt (ON) állapotát, vagy Nyissa meg a Rosemount Radar Master alkalmazást, kattintson jobb egérgombbal a készülékre, és válassza ki a Properties (Tulajdonságok) elemet. Ellenőrizze, hogy látja-e a biztonsági berendezést (QS opciót) Telepítés A készüléket szintérzékelő berendezésként kell telepíteni és konfigurálni a gyártó utasításai alapján. A felhasznált anyagoknak kompatibiliseknek kell lenniük a folyamat feltételeivel és folyadékaival. A jelen dokumentumban leírt szabványos beszerelési műveleteken kívül egyéb, speciális műveletekre nincs szükség. A környezeti határértékekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat Hivatkozási kézikönyvének (azonosítószám: ) A mellékletében. Referencia adatok. A hurokáramkört úgy kell megtervezni, hogy a sorkapocsfeszültség ne essen a minimális bemeneti feszültség alá (lásd az értékeket itt: táblázat 2), amikor a távadó kimenőárama 22,5 ma. 2. táblázat. Minimális bemeneti feszültség (U i ) különböző áramerősségeknél Veszélyes területi jóváhagyás Nem veszélyes és gyújtószikramentes telepítések Robbanásbiztos/tűzbiztos készülékek Beállítás Áramerősség 3,60 ma 3,75 ma 21,75 ma 22,50 ma 16 V egyenfeszültség 20 V egyenfeszültség Minimális bemeneti feszültség (U I ) 16 V egyenfeszültség 20 V egyenfeszültség 11 V egyenfeszültség 15,5 V egyenfeszültség 11 V egyenfeszültség 15,5 V egyenfeszültség A Rosemount 5300 sorozatú távadóval való kommunikációhoz és a beállítások ellenőrzéséhez HART kompatibilis mastert, például Rosemount Radar Master eszközt vagy egy terepi kommunikátort használjon. A beállítási módszerek teljes áttekintését lásd: Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyve (azonosítószám: ).

23 Rövid telepítési útmutató MEGJEGYZÉS: A Rosemount 5300 sorozatú távadó nem rendelkezik biztonsági besorolással karbantartás, konfiguráció módosítások, többpontú hálózat, hurokteszt vagy más olyan tevékenység során, amely a biztonsági funkciót érinti. Az ilyen tevékenységek alatt alternatív megoldást kell alkalmazni a folyamat biztonságának fenntartásához. Csillapítás A felhasználó által állítható csillapítás a távadónak a folyamatváltozásokra történő reagáló képességét érinti. A csillapítási érték + a reakció idő így nem haladhatja meg a hurok biztonsági követelményeit. Riasztási és telítési szintek A DCS vagy biztonsági vezérlőt úgy kell beállítani, hogy a magas és alacsony szintnek megfelelő riasztásokat is kezelje. A táblázat 3 a rendelkezésre álló hibajelzési szinteket és azok üzemi értékeit mutatja táblázat. Riasztási szintek és működési értékek Rosemount hibajelzési szint 3,75 ma 1 3,9 ma alacsony telítés Normál üzem 4 ma 20 ma 21,75 ma 2 Namur hibajelzési szint Normál üzem 20,8 ma magas telítés 3,6 ma 1 4 ma 20 ma 22,5 ma 2 3,8 ma 20,5 ma alacsony telítés magas telítés 1. Távadó meghibásodás, hardver- vagy szoftverriasztás alacsony értékkel. 2. Távadó meghibásodás, hardver- vagy szoftverriasztás magas értékkel. Alap feltétel, hogy a hurok kimenő áramjele a biztonsági vezérlő egy 2-es integritási szinttel (SIL2) kompatibilis analóg bemeneti kártyáját táplálja. A riasztási szintek beállításának beállításával kapcsolatban lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ) Analóg kimenet (HART) című részét. 1) Bizonyos esetekben a távadó nem kerül a felhasználó által meghatározott riasztási állapotba. Például, rövidzárlat esetén a távadó akkor is magas riasztási állapotba kerül, ha alacsony riasztási állapot került beállításra. 23

24 MEGJEGYZÉS: Biztonsági funkcióként csak a magas vagy az alacsony riasztás használható. Ne válassza a Freeze Current (a jelenlegi érték kimerevítése) funkciót, mert az áramhurokban nem fog hibát jelezni a rendszer. 24 Írásvédelem A Rosemount 5300 távadó a konfiguráció akaratlan módosítása ellen jelszóval védhető. Javasoljuk, hogy alkalmazza a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ), A távadó írásvédelme című részben ismertetett eljárást. Telepítés jóváhagyása A telepítés és konfigurálás után ellenőrizni kell a távadó megfelelő működését, ezért javasoljuk egy telepítési jóváhagyási teszt lefuttatását. Az ebben a részben körvonalazott ellenőrző teszt ezt a célt szolgálja. Üzemeltetés és karbantartás A Rosemount 5300 Series Prior-Use opcióját rendszeresen tesztelni kell annak ellenőrzésére, hogy a túltöltés és a tartály ürülés védelmi funkció a kívánt rendszerválaszt adja. Javasoljuk az alábbi teszt elvégzését. Ha a biztonsági működésben hiba keletkezik, a mérőrendszert ki kell kapcsolni a működésből, és a folyamat biztonságos állapotát más módon kell biztosítani. Ez ellenőrzés eredményeit és az ellenintézkedéseket a címen kell dokumentálni. A szükséges ellenőrző tesztek gyakorisága a távadó konfigurációjától és a folyamat környezetétől függ. További információkért lásd a referencia-kézikönyvet, valamint a Hibamódok, hatások és diagnosztikai analízis (FMEDA) jelentést. Ellenőrzés Ez a teszt körülbelül 95%-ban kiszűri a távadó és az érzékelőelem olyan lehetséges veszélyes, nem észlelt (Dangerous Undetected, DU) meghibásodásait, amelyeket a távadó automatikus diagnosztikája nem észlel. A további részleteket és utasításokat lásd a Rosemount 5300 referenciakézikönyvében (azonosítószám: ). A teszt megkezdése előtt meg kell vizsgálni a visszhanggörbét annak ellenőrzésére, hogy a tartályban nem jelentkeznek-e a mérés teljesítményét befolyásoló, zavaró visszhangok. Szükséges eszközök: Terepi kommunikátor és ma-mérő. 1. A hibás kioldás elkerülése érdekében hidalja át a biztonsági vezérlőt, vagy tegyen más megfelelő intézkedést. 2. A funkció bekapcsolásakor kapcsolja ki az írásvédelmet. 3. A hurokteszt alkalmazása esetén adja meg a magas szintű riasztás kimenő áramát jelképező ma értéket. A referencia mérővel ellenőrizze, hogy az analóg áramerősség eléri-e ezt az értéket. Ez a lépés a feszültségproblémákat, például a hurok alacsony tápfeszültségét, vagy a megnövekedett huzalellenállást teszteli.

25 Rövid telepítési útmutató MEGJEGYZÉS: Használja a Kézi HART-kommunikátort: Gyorsbillentyű-kombináció: [2, 4, 1, 4] a hurokteszt végrehajtásához. További tudnivalókat lásd a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ). 4. A hurokteszt alkalmazása esetén adja meg az alacsony riasztási szint kimenő áramát jelképező ma-értéket. A referencia mérővel ellenőrizze, hogy az analóg áramerősség eléri-e ezt az értéket. Ez a művelet az esetleges nyugalmi árammal kapcsolatos hibákat vizsgálja. 5. Végezzen el egy kétpontos kalibráció ellenőrzést a távadón úgy, hogy a két mérési tartományon belüli szintet ad a szondára 1. Ellenőrizze, hogy a kimeneti áram megfelel-e a referenciamérésnél kapott szint bemeneti értékének. Ez a lépés azt ellenőrzi, hogy az analóg kimenet az üzemi tartományon belül található, és az elsődleges változó konfigurálása megfelelő-e. 6. Kapcsolja be az írásvédelmet. 7. Állítsa vissza a teljes hurok működését. 8. Távolítsa el az áthidalást a biztonsági vezérlőről, vagy más módon állítsa vissza a normál működést. 9. A későbbi felhasználás érdekében dokumentálja a teszteredményeket. Diagnosztika Szemrevételezéssel történő vizsgálat Javasoljuk, hogy vizsgálja meg a szondát lehetséges lerakódást vagy eltömődést keresve. Speciális eszközök Nem szükségesek. Termékjavítás A távadó-diagnosztika vagy az ellenőrzés során kimutatott valamennyi meghibásodást jelenteni kell. A visszajelzéseket a weboldalon kell elküldeni (Kapcsolat). A Rosemount 5300 sorozatú távadó a komplett távadófej cseréjével javítható. A csere elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot Emerson Process Management képviselőjével. A további információk a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. 1) A legjobb működés érdekében kalibrációs pontokként alkalmazza a 4 20 ma tartományú pontokat. 25

26 Referenciák Jellemzők A Rosemount 5300-at a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvének (azonosítószám: ), A Referencia adatok című mellékletében ismertetett funkcionális és teljesítményadatokkal összhangban kell üzemeltetni. Meghibásodási gyakorisági adatok Az FMEDA-jelentés tartalmazza a meghibásodási gyakoriság, valamint az egyszerű meghibásodások bétafaktorának becslését. A teljes jelentés itt olvasható: Hasznos élettartam Az elektromos alkatrészek meghibásodási mértéke a hasznos élettartamra vonatkozik, amelynek időtartama tapasztalatra alapul. Az IEC , , 3. megjegyzése szerint a távadók esetén érvényes hasznos üzemidő általános értéke 8 12 év. TERMÉKTANÚSÍTVÁNYOK EU megfelelőség Az EK-megfelelőségi nyilatkozat itt található: oldal 35. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat legfrissebb változata a következő helyen olvasható: Biztonsági felszereléssel ellátott rendszerek (SIS) A Rosemount 5300 sorozat értékelését harmadik fél, az Exida végezte, az IEC szerinti hardverkövetelményeknek megfelelően. A 90% feletti SFF (nem veszélyes meghibásodási) aránnyal az FMEDA-jelentés alapján az 5300 típusszámú berendezés megfelelő a biztonsági felszereléssel ellátott rendszerekben a the Prior Use módszertan szerint. További információért látogasson a következő weboldalra: Az FMEDA-adatok tanúsítványának megrendeléséhez használja a QS opciókódot. 26

27 Rövid telepítési útmutató Veszélyes helyszínekre szóló tanúsítványok Észak-amerikai tanúsítványok Factory Mutual (FM) engedélyek Projektazonosító: Különleges üzemi feltételek: FIGYELEM! Elektrosztatikus feltöltődés esetleges veszélye A készülékház műanyagból készült. Az elektrosztatikus szikraképződés megelőzése érdekében a műanyag felületet csak nedves ruhával szabad tisztítani. FIGYELEM! A készülék háza alumíniumot tartalmaz, és potenciális gyújtóforrásnak tekintendő ütés vagy súrlódás esetén. Ezt a tényt a telepítésnél és használatnál figyelembe kell venni az ütések és a súrlódás elkerülése érdekében. E5 1 Robbanásbiztos: Robbanásbiztos I. osztály, 1. kategória, B, C és D csoportok; Porrobbanásálló II/III. osztály, 1. kategória, E, F, G csoportok; Gyújtószikramentes összeköttetésekkel I/II/III. osztály, 1. kategória, B, C, D, E, F és G csoportok. Hőmérsékleti kód: T4 Környezeti hőmérséklet határértékei: 50 C és +70 C között 2. Tömítés nem szükséges. A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I5, IE 1 Gyújtószikramentes és FISCO típus: Gyújtószikramentes, I/II/III. osztály, 1. kategória, A, B, C, D, E, F és G csoportok, I. osztály, 0. zóna, AEx ia IIC T4, a következő szerelési rajz szerinti telepítés esetén: Sújtólégbiztos, I. osztály, 2. kategória, A, B, C, D, F és G csoportok; megfelel a II., III. osztály, 2. kategória, F és G csoportokhoz; 4 20 ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. Maximális üzemi értékek: 42,4 V, 25 ma FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,3 W, C i = 0 nf, L i = 0 H. Maximális üzemi értékek: 32 V, 25 ma FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, L i = C i = 0. Hőmérsékleti kód: T4 Környezeti hőmérséklet határértékei: 50 C és 70 C között 2 A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 27

28 Canadian Standards Association (CSA) engedély Tanúsítvány: A kettős tömítés jelölést viselő termékváltozatok megfelelnek az ANSI/ISA kettős tömítésre vonatkozó követelményeinek. Kettős tömítés jelzése A másodlagos tömítés meghibásodását jelzi, ha a termék szivárog az antenna nyílásaiból. Ez a szivárgás láthatóvá és/vagy hallhatóvá válik a távadó fej meneteinél. A kettős tömítés karbantartása Nem igényel karbantartást. Ellenőrizze a megfelelő működést a szivárgási út jégtől vagy szennyeződéstől való mentesítésével. FIGYELEM! Az alkatrészek cseréje befolyásolhatja a készülék gyújtószikra-mentességét. E6 1 Robbanásbiztos, belső gyújtószikramentes áramkörökkel [Exia] I. osztály, 1. kategória, B, C és D csoportok. II. osztály, 1. és 2. kategória, E, F és G csoportok; III. osztály, 1. kategória Hőmérsékleti kód: T4. Környezeti hőmérsékleti határok 50 C és +70 C között 2 A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I6, IF 1 Gyújtószikramentes Exia: I. osztály, 1. kategória, A, B, C és D csoportok. Hőmérsékleti kód: T ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,3 W, C i = 0 nf, L i = 0 H. FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, L i = C i = 0. Szerelési rajz: Környezeti hőmérséklet határai: 50 C és +70 C között 2. A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 28

29 Rövid telepítési útmutató Európai tanúsítványok ATEX-jóváhagyások A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): A gyújtószikramentes áramkörök nem felelnek meg az IEC sz. szabvány pontjában meghatározott 500 V váltakozó áramú tesztnek. Könnyűfém ötvözetekből készült tartály külső atmoszférájának kitett és a II 1G EPL Ga kategóriában használt távadó és antennarészek esetén figyelembe kell venni az EN szabvány pontjában leírt, ütésekből és súrlódásból keletkező veszélyeket. Az 5300 számú típus Ex ia változata FISCO terepi eszközre szállítható [Ex ib] FISCO tápegységgel is, ha a tápegység három különböző biztonsági túláramvédő és feszültségkorlátozó eszközzel tanúsított, melyek megfelelnek az Ex ia követelményeknek. E1 1 Tűzbiztos: Nemko 04ATEX1073X II 1/2 G T4 II 1D T79 C 2 Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C T a +70 C 3 ) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 40 C T a +70 C 3 ) Um = 250 V A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I1, IA 1 Gyújtószikramentes és FISCO típus: Nemko 04ATEX1073X II 1 G T4 vagy II 1/2 G T4 II 1 D T79 C 2 Ex ia IIC T4 ( 50 C T a +70 C 3 ) Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C T a +60 C) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 50 C T a +70 C 3 ) 4 20 ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 H. FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh. Szerelési rajz: A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. N1 1 n típus: II 3G Ex nanl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) II 3G Ex nl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) Nemko 10ATEX ma/hart típus: U n =42,4 V FOUNDATION fieldbus típus: U n =32 V A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +69 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 3) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 29

30 Brazil tanúsítványok INMETRO jóváhagyások A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): Az X betű a tanúsítvány számában a következő, a biztonságos használathoz szükséges speciális feltétel(eke)t jelzi: A következő típusokhoz: 530xFxxxxxxxxxE1..., 530xFxxxxxxxxxKA..., 530xFxxxxxxxxxKB... vagy 530xFxxxxxxxxxKC..., és ha az érzékelő felhasználási területe megköveteli az EPL Ga szintet, a távadó technológiába szerelését olyan módon kell elvégezni, hogy az minimálisan az IP67 védelmet biztosítja az ABNT NBR IEC szabályzatnak megfelelően. A gyújtószikramentes áramkör nem felel meg az IEC sz. szabvány pontjában meghatározott 500 V váltakozó áramú dielektromos szilárdsági tesztnek. A műanyag borítású, vagy műanyag lapkákkal burkolt szondák nem vezető felülettel rendelkeznek, mely nem haladja meg az MC csoportra megengedett legnagyobb területet, amely 4 cm 2. Ezért, ha egy antennát potenciálisan robbanásveszélyes környezetben használnak, a felhasználó tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket az elektrosztatikus kisülés megelőzésére. Ez az eszköz könnyűfémeket tartalmaz. A berendezés telepítését oly módon kell végezni, hogy korlátozódjon az egyéb fémfelületekkel való ütközés vagy súrlódás veszélye. A FISCO 5300 típusszámú terepi eszköz Ex ia változata kialakítható FISCO [Ex ib] tápegységgel is, ha a tápegység három túláramvédő és feszültségkorlátozó biztonsági eszközzel külön tanúsított, melyek az Ex ia követelményeinek megfelelnek. Tanúsítvány: NCC 4205/07X Szabványok: ABNT NBR IEC: :2008/2010, :2009, :2009, :2008 IEC :2008 E2 1 Tűzbiztos: 4 20 ma/hart típus: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C T a +70 C U m : 250 V FOUNDATION fieldbus típus: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T69 C 40 C T a +60 C U m : 250 V MODBUS típus: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C T a +70 C U m : 250 V 1) A terméktanúsítványok információs kódja rendeléséhez lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 30

31 Rövid telepítési útmutató I2 1 Gyújtószikramentes: 4 20 ma/hart típus: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T79 C 50 C T a +70 C U i : 30 V, I i : 130 ma, P i : 1,0 W, L i : 0 μh, C i : 7,26 nf FOUNDATION fieldbus típus: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T69 C 50 C T a +60 C U i : 30 V, I i : 300 ma, P i : 1,5 W, L i : 0 μh, C i : 4,95 nf Szerelési rajz: IB 1 FISCO típus: FISCO terepi eszköz Ex ia IIC T4 Ga Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb Ex ta IIIC T69 C 50 C T a +60 C U i : 17,5 V, I i : 380 ma, P i : 5,32 W, L i : <1 μh, C i : 4,95 nf Szerelési rajz: Kínai tanúsítványok Nemzeti felülvizsgáló és ellenőrző központ az eszközök robbanásbiztosságára és biztonságára (NEPSI) vonatkozó tanúsítványok kezelésére A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): Lásd a következő tanúsítványokat: GYJ X és GYJ X. E3 1 Tűzbiztos: HART típus: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C FOUNDATION fieldbus típus: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I3 1 Gyújtószikramentes: HART típus: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C 4 20 ma/hart típus: U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION fieldbus típus: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 31

32 IC 1 FOUNDATION fieldbus FISCO típus: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 17,5 V, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 0,1 μh N3 n típus: HART típus: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION fieldbus típus: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh Japán tanúsítványok Ipari biztonságot (TIIS) felügyelő műszaki intézet A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): Lásd a TC20104 és TC20192 tanúsítványt. E4 1 Tűzbiztos: 4 20 ma/hart típus: Távadó: Ex d [ia] IIC T4x 20 ~ +60 C 20 42,4 V egyenfeszültség U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Szonda: Ex Ia IIC T4X FOUNDATION fieldbus típus: Távadó: Ex d [ia] IIC T4X 20 ~ +60 C V egyenfeszültség U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Szonda: Ex ia IIC T4X Szerelési rajz: A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 32

33 Rövid telepítési útmutató IECEx tanúsítványok IECEx jóváhagyások A biztonságos üzemeltetéshez szükséges különleges feltételek (X): A gyújtószikramentes áramkörök nem felelnek meg az IEC sz. szabvány pontjában meghatározott 500 V váltakozó áramú tesztnek. Könnyűfémötvözetekből készült tartály külső atmoszférájának kitett és az EPL Ga. kategóriában használt távadó és antennarészek esetén figyelembe kell venni az EN szabvány pontjában leírt, ütésekből és súrlódásból keletkező veszélyeket. Az 5300 számú típus Ex ia változata FISCO terepi eszközre szállítható [Ex ib] FISCO tápegységgel is, ha a tápegység három különböző biztonsági túláramvédő és feszültségkorlátozó eszközzel tanúsított, melyek megfelelnek az Ex ia követelményeknek. E7 1 Tűzbiztos: IECEx NEM X Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C T a +70 C 2 ) Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 40 C T a +70 C 2 ) Um = 250 V. A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és Modbus opciókra. I7, IG 1 Gyújtószikramentes és FISCO típus: IECEx NEM X Ex ia IIC T4 9( 50 C T a +70 C 2 ). Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C T a +60 C). Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 50 C T a +70 C 2 ) ma/hart típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 H. FOUNDATION fieldbus típus: U i = 30 V egyenfeszültség, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 H. FISCO típus: U i = 17,5 V egyenfeszültség, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh. Szerelési rajz: A jóváhagyás érvényes a HART, FOUNDATION fieldbus és FISCO opciókra. N7 1 n típus: Ex nanl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) Ex n IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) IECEx NEM ma/hart típus: U n =42,4 V FOUNDATION fieldbus típus: U n =32 V A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. 1) A terméktanúsítványok információs kódjáért lásd a Rosemount 5300 sorozat termékadatlapját (azonosítószám: ), vagy a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvét (azonosítószám: ). 2) +60 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 3) +69 C FOUNDATION fieldbus vagy FISCO opció esetén. 33

34 Egyéb tanúsítványok Túltöltés elleni védelem A tanúsítvány száma: Z U1 A túltöltés elleni védelemmel kapcsolatban a német WHG-szabályozások szerint a TÜV által bevizsgálva és a DIBt által engedélyezve. A jóváhagyás a HART és FOUNDATION fieldbus opciókra érvényes. Rendeltetésszerű alkalmasság Megfelel a NAMUR NE 95, verzió, Harmonizálási alapelvek szerint A terméktanúsítványokra vonatkozó részletes információk a Rosemount 5300 sorozat referencia-kézikönyvében (azonosítószám: ) találhatók. 34

35 EK-megfelelőségi nyilatkozat Rövid telepítési útmutató 1. ábra EK-megfelelőségi nyilatkozat 1. oldal 35

36 2. ábra EK-megfelelőségi nyilatkozat 2. oldal 36

37 Rövid telepítési útmutató 3. ábra EK-megfelelőségi nyilatkozat 3. oldal 37

Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók

Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók Rövid telepítési útmutató 2013. április Rosemount 2088 és 2090 Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók 4 20 ma vagy 1 5 V kimenetű, alacsony üzemfeszültségű távadó HART protokollal Start 1.

Részletesebben

Rosemount 644 hőmérséklet-távadó

Rosemount 644 hőmérséklet-távadó Rövid útmutató 00825-0218-4728, DB változat Rosemount 644 hőmérséklet-távadó 4 20 ma-es HART (5. és 7. verzió) protokollal Megjegyzés A távadó telepítése előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő illesztőprogram

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés Cat. No. W07E-HU-01A CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - AZ ELSŐ LÉPÉSEK Rövid áttekintés 17 Rendszertervezés 25 Felszerelés és bekötés 35 Programok készítése 75 Programok letöltése

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

E970SWN/E970SWNL/E2270SWN (LED há tté rvilá gítá s)

E970SWN/E970SWNL/E2270SWN (LED há tté rvilá gítá s) E970SWN/E970SWNL/E2270SWN (LED há tté rvilá gítá s) Biztonság... 3 Nemzeti sajátosságok... 3 Áram... 4 Telepités... 5 Tisztitás... 7 Egyéb... 8 Beállíás... 9 A doboz tartalma... 9 Az állvány... 10 A látószög

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató

Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 2 Bevezetés... 13 A doboz tartalma...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv Oldal 1 / 82 Az eszköz biztonságos használata Biztonsági előírások Ezt a terméket az európai és a helyi biztonsági előírások alapján gyártották,

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató 9245865 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-20 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EK

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 266551-212 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One Series Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI AM2000 2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI KÉZIKÖNYV 1116 BUDAPEST Hauszmann A. u. 9-11. Honlap. www.promatt.hu Tel. : Fa : Drót : (36-1)-205-2385, 205-2386, 205-3151

Részletesebben

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója T-Home Sat TV-vevôegység kezelési útmutatója Általános bemutatás Ez egy új generációs mûholdvevô készülék, amely beépített merevlemezzel rendelkezik. A kifejlesztett technológiai újításoknak köszönhetôen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben