Távközlési szolgáltatások használata az üzleti és intézményi körben, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távközlési szolgáltatások használata az üzleti és intézményi körben, 2007"

Átírás

1 Távközlési szolgáltat ltatások használata az üzleti és intézm zményi felhasználók k körébenk Kutatási jelentés s az NHH részr szére

2 1 Módszertani leírás 2 Fő penetrációs mutatók 3 Mobiltelefónia 4 Vezetékes telefónia 5 Telefon alközpontok 6 Üzleti Internet 7 Intranet 8 Elégedettség

3 Összefoglalás

4 Összefoglaló Az intézményi és B2B (i) szektor IT infrastruktúrája átalakulásban van, a hagyományos szolgáltatások felcserélődnek új kommunikációs megoldásokra. A hagyományos, vezetékes telefonszolgáltatók komoly churn (lemorzsolódás) -kihívásokkal néznek szembe. Az árérzékenyebb kkv szektor dinamikusa fordul a mobilhelyettesítés irányába. A nagyvállalati szféra hangátviteli igényeit a VoIP irányba tereli. A párhuzamos technológiák versenyében a könnyű helyettesíthetőség érzete növeli a cégek által jelenleg használt szolgáltatóval való elégedetlenség érzését. Az eddiginél is könnyebb szolgáltató-váltási lehetőségek könnyíthetik a versenyt és növelheti az elégedettséget.

5 Mobil telefon előfizetések Az előfizetések túlnyomó része havidíjas, a költségvetési és non profit szervezeteknél a penetráció alacsonyabb. A T-Mobile piacvezető, az előfizetések 54%-át adják, havidíjas termékei dominálnak, ezek az előfizetések 45%-át teszik ki. A T-Mobile előfizetések átlagos száma a oknál 10 db, a non profit esetében 32 db A non profit szférában szigorúbb a személyekre szabott költségkorlát. Az előfizetésenkénti átlagos költség a non profitnál 5500 forint, az üzleti szférában forint. A tömeges SMS használata a közeljövőben sem fog jelentősen elterjedni. A jelenlegi penetráció 11-13%, a tervezők aránya 9%. Az üzleti tarifacsomagokat jellemzően ismerik (75%), és használják is (84-88%). A szervezetek egyharmada egyedi ajánlatokat kap a mobilszolgáltatójától.

6 Vezetékes telefónia A non profit szféra jellemzően több fővonallal rendelkezik, átlagosan 15,7, míg a oknál ez az arány 3,7. A non profit szféra és a nagy vállaltok rendelkeznek magasabb arányban Kék illetve Zöld számokkal. A 250 főnél nagyobbak 3 ezrelékének van ilyen szolgáltatása. A non profit szféra átlagos kiadásai, a havidíj és az össz-számla 3-4-szer akkorák, mint a for profit cégeké. A oknál a havidíj átlaga 19 ezer, az össz-számla pedig 79 ezer A non profit cégeknél 70 ezer a havidíj átlaga és 239 a teljes vezetékes számla. A szervezet mérete determinálja a vezetékes telefon forgalmát. A percforgalom a cégeknél 633, az 1057, a esetében pedig 10 ezer feletti. A preselection minden hetedik, a call by call minden huszadik szervezetre jellemző. A mobilitási potenciál az azonos feltételek megjelenő versenytárs hatására 4% körüli. A kisebb szervezetekben nagyobb az árérzékeny csoportok aránya, a vizsgált cégek több mint fele árérzékeny. Ők 10%-os havidíj, illetve 10%-os belföldi forgalmi díj emelésének hatására visszavennének a forgalmukból illetve szolgáltatót válltanának. A VoIP használata egyenlőre 6-7%-osra tehető. A hívásirányok 29%-a helyi és körzeten belüli vezetékes, 25% belföldi vezetékes, 21% nemzetközi vezetékes, 13% mobil és 12% egyéb hívásirány.

7 Telefon alközpontok, mobil adapterek, egyebek Telefon alközponttal a vizsgált szervezeteknek összességében több mint a fele rendelkezik. A telefon-alközpontok technológiát tekintve ma már többségben vannak a digitális és IP alapú rendszerek. Minden vizsgált szervezet esetében legnagyobb arányban helyi és körzeten belüli, illetve belföldi távolsági vezetékes hívásokat kezdeményeznek a telefon-alközponton keresztül. A telefon alközponthoz csatlakoztatott mobil adapterrel a nagyvállalatok 68, a középvállalatok 41, míg a kisvállalatok 27 százaléka rendelkezik. A versenyszféra és a költségvetési, illetve non-profit szféra között ebben a tekintetben kisebb az eltérés, hiszen az előbbi esetében 34, míg az utóbbinál 42 százalék alkalmaz mobil adaptert. A mobil adapterek szolgáltatói között minden vizsgált szervezettípus esetében egyértelmű a T-Mobile fölénye. A leggyakrabban igénybe vett főközponti szolgáltatás a kimenő hívások korlátozása, majd ezt követi a díjazási információk közlése, illetve a hívásátirányítás. Saját ügyfélszolgálati (CRM) rendszer a nagyvállalatok 18 százaléka üzemeltet. Ez messze a legmagasabb arány, hiszen a kis- és középvállalatok esetében arányuk nem haladja meg a 3 százalékot, míg a költségvetési és non-profit szférában is csupán 7 százalék. A call centerek többségében 1-4 vonal üzemel.

8 Internet Az internet penetráció közel teljes, a vállakozások 94%-ában a non profitnál pedig 96%. Ahol nincs internet ott talán nem is kell, hisz aaz internet hozzáférés nélküli cégek 70%-a nem is tervezi. Az ADSL a leggyakoribb a vállakozások 69%-ában a non profitnál pedig 54%, nagyobb szervezeteknél jellemzőbb a bérelt vonal és a WiFi. Az internet hozzáféréssel rendelkező munkaállomások átlaga a non profit szektorban 112. A sávszélesség átlaga megabit/sec között van, minden ötödik szervezet tervez bővítést. Az ADLS hozzáférést alkalmas megoldásnak tartják üzleti célokra, és azt is tartják a legtöbben legalkalmasabb technológiának. A szervezetek 80%-a rendelkezik tűzfallal, azokat részben saját IT üzemelteti részben outsourcing-olták. A juttatásképen adott otthoni hozzáférés támogatása 5-10% körüli, az e-business penetráció, azaz használják az internetet elektronikus vásárlásra, illetve elektronikus üzletkötésre 20-30%. A szervezetek nagytöbbsége rendelkezik saját honlappal. A honlapokat felük ritkábban mint havonta frissíti.

9 Intranet A ok 35%-a, a közintézmények és non profit szervezetek 47%-a használ intranetes megoldást. A ok esetében meghatározó a cégméret, a nagyvállalatok esetében már 62%-os arányt tapasztalunk. A költségvetési és non profit szervezetek szignifikánsan többet költenek a belső hálózat működtetésére, mint a ok (átlagosan havi megközelítőleg 5,5 millió Ft-ot 830 ezer Ft-tal szemben), a ráfordítás a ok esetében erősen összefügg a cégmérettel. Minimális mértékben tervezik csak a ok a különböző adatátviteli szolgáltatások megszüntetését és az intézmények esetében is alacsony az egyes szolgáltatások esetében a lemondani tervezők aránya. Szolgáltatás fejlesztését legnagyobb arányban a ok körében az internet szolgáltatással kapcsolatban terveznek, elsősorban a meglévő sávszélesség növelésére vonatkozóan. Intézetek körében is az elsősorban az internet fejlesztését tervezik, ezen belül is a sávszélesség növelése tervezett jellemzően. A költségvetési és non profit szervezetekre (44%) inkább jellemző, hogy hálózatuk elérhető külső hálózatokból, a ok (41%) belül ilyen lehetőséget legnagyobb arányban a nagyoknál (48%) találunk.

10 Elégedettség, és Net Promoter Score Amíg a vezetékes szolgáltatók és az internet szolgáltatókkal kapcsolatos elégedettség közel azonos mértékben valamivel a 4-es értéke felett található, addig a mobiltelefon szolgáltatókkal kapcsolatos elégedettség 3 tizeddel magasabb. A fő vezetékes szolgáltatóval 80% inkább illetve teljes mértékben elégedett, a T- Mobile ügyfeleinél ez az arány 90%. A Pannon ügyfelek 90% inkább illetve teljes mértékben elégedett, a Vodafone esetében ez az arány 80%. A NPS technika: Ajánlók (Promoters), azok az ügyfelek akik lelkesek a szolgáltató, illetve a branddel kapcsolatban, ők nem csak hogy növelik fogyasztásukat, de ajánlják is kollégájuknak barátaiknak. Passzívok (Passives), ők elégedettek ugyan, de nem lelkesek olyan mértékben, hogy a versenytársak nyomására ne váltanának esetenként szolgáltatót. Elpártolók (Detractors), ők azok az ügyfelek, akik a fogyasztásukat visszafogják, könnyen átmennek a versenytársakhoz és figyelmeztetnek másokat a jelenlegi szolgáltatójuk negatív anomáliáira. NPS = az Ajánlók százaléka - Elpártolók százaléka. A fő vezetékes szolgáltatók NPS-e negatív, azaz többen vannak az elpártoló hitelrontók, mint az ajánlók a vállatok esetében -28, a non profitnál -26. Pozitív NPS-je egyedül a T-Mobile-nak van (+51).

11 1 Módszertani leírás

12 A kutatás s céljac 12 Jelen kutatás célja, felmérni a magyarországi vállalatoknál, és intézményeknél a meglévő IKT infrastruktúrák jellemzőit. E kutatás keretein belül cél volt felmérni az egyes vállalatok vezetékestelefon-, mobiltelefon- és internethasználati szokásait továbbá azt, hogy a nagyobb mennyiségű adatátvitelt milyen módon oldja meg a vállalatok milyen további informatikai és értéknövelt szolgáltatásokat vesznek igénybe és ez elsősorban mely cégdemográfiai tényezőkkel hozható szorosabb összefüggésbe

13 A kutatás s módszertanam A kutatás célja volt összesen 1500 egyéni, társas, és intézmény személyes megkeresése. A mintát, hasonlóan az előző években alkalmazott eljáráshoz első lépésként úgy véljük két részre bontottuk. 1. A minta egyik részét az egyéni ok, cégek, vállalatok jelentik, 2. míg másik részét az intézmények. 13 Az 1500 mintanagyságon belül az előző évek kutatási hullámaival való folytonosság fenntartása végett a mintát a következőképpen osztottuk meg: 10% intézményi megkérdezés 150 interjú, és 90% vállalati megkérdezés 1350 interjú. Az eredmények értékelése előtt az adatbázist úgy módosítottuk, hogy az végül megfeleljen a magyarországi vállalatok és intézmények térbeli (regionális) ágazati és dolgozói létszám eloszlásának.

14 A kutatási minta 14 Az alapsokaságot az összes Magyarországon december 31-én működő, és legalább 5 főt foglalkoztató egyéni, és társas jelenti. A mintavételi populációt pedig az APEH által az egyéni, és társas okról vezetett jegyzéke képezi. A véletlen minta reprezentálja a vizsgálni kívánt populációt. Az intézményeket ugyan azokon a településeken, és az adott térségben működő ok arányához igazítva válogattuk be, mint a gazdasági szervezeteket, előre megadott kvóta szempontok szerint, kvótás mintavételi eljárással. A végezetül elkészült súlyozott minta a következő megoszlást mutatja: alkalmazottak száma összesen szektor összesen költségvetési és non profit

15 2 Fő penetráci ciós értékek

16 Fő penetráci ciós s adatok Igénybevett szolgáltatások Bázis: Az összes válaszoló (N=1541) 16 vezetékes telefon internetszolgáltatás 99% 100% 100% 99% 100% 93% 95% 92% 97% 98% 26% 38% adatátviteli szolgáltatás 25% 35% 52% mobiltelefon 75% 91% 88% 90% 94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% költségvetési és non profit Vezetékes telefon és internet szinte valamennyi vállalatnál van, de mobiltelefon is csupán minden tizedik vállalat esetében hiányzik. Az adatátviteli szolgáltatás erős pozitív kapcsolatot mutat a vállalatmérettel.

17 Fő penetráci ciós s adatok Mobiltelefon-penetr penetráció,, Mobiltelefon-penetráció Bázis: összes válaszadó (n=1541) 17 91% 93% költségvetési és non profit 64% 75% 88% 93% 90% 96% 94% 99% 60% 70% 80% 90% 100% Az elmúlt két évben nem történt szignifikáns változás a mobiltelefonpenetráció tekintetében, kivéve a költségvetési és non-profit szervezeteket, ahol erőteljes növekedés figyelhető meg.

18 Fő penetráci ciós s adatok Internetpenetráci ció,, Internetpenetráció Bázis: összes válaszadó (n=1541) 18 költségvetési és non profit 93% 91% 95% 93% 92% 90% 97% 96% 98% 99% 60% 70% 80% 90% 100% Az 50 fő feletti ok és az intézmények szinte mindegyike rendelkezik internet-hozzáféréssel, a fős ok túlnyomó többségéről is ez elmondható.

19 Fő penetráci ciós s adatok Vezetékes penetráci ció,, Vezetékestelefon-ellátottság Bázis: összes válaszadó (n=1541) 19 99% 99% költségvetési és non profit 100% 99% 100% 98% 99% 100% 100% 99% 60% 70% 80% 90% 100% Az elmúlt két évben nem történt változás a vezetékes ellátottság tekintetében, ami nem is meglepő, mert két éve is, illetve 2007-ben gyakorlatilag minden vállalat és intézmény rendelkezett vezetékessel.

20 3 Mobiltelefónia

21 Mobiltelefónia Mobiltelefon-penetr penetráció,, Mobiltelefon-penetráció Bázis: összes válaszadó (n=1541) 21 91% 93% költségvetési és non profit 64% 75% 88% 93% 90% 96% 94% 99% 60% 70% 80% 90% 100% Az elmúlt két évben nem történt szignifikáns változás a mobiltelefonpenetráció tekintetében, kivéve a költségvetési és non-profit szervezeteket, ahol erőteljes növekedés figyelhető meg.

22 Mobiltelefónia Pre-paid versus post-paid paid Mobiltelefon-előfizetések Bázis: összes válaszadó (n=1541) 22 havidíjas mobiltelefon-előfizetés 65% 87% 86% havidíjas % 90% 97% pre paid mobiltelefon-előfizetés pre paid % 13% 9% 14% 17% 11% költségvetési és non profit Sáv 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A B2B piacra a szerződéses jogviszony túlsúlya jellemző, ez nem is változott az elmúlt 2 évben. Sem a szerződéses, sem a feltöltőkártyás piacok terén nem tapasztalható jelentős változás az elmúlt két évben.

23 Mobiltelefónia Szolgáltat ltatói i kapcsolatok 23 Különböző SIM kártyák átlagos száma SIM kártyák átlagos száma alapján becsült piaci részesedés 5,7 3,2 1,2 2,0 3,5 18,5 9,1 2,8 2,4 6,2 5,8 7,4 12,6 30,0 73,5 Pre paid Pannon 16% havidíjas T-Mobile 45% 10,4 4,8 2,0 2,4 4,4 havidíjas Pannon 22% költségvetési és non profit 0,2 2,7 6,0 16,6 32, havidíjas T-Mobile havidíjas Pannon havidíjas Vodafone Pre paid T-Mobile Pre paid Pannon Pre paid Vodafone Pre paid Vodafone 2% havidíjas Vodafone 6% Pre paid T-Mobile 9% A T-Mobile SIM-kártyák alapján számított piaci részesedése az országos átlag (44%) fölött van jóval, ha csak az üzleti előfizetéseket nézzük, piacrészesedését elsősorban a Vodafone kárára növeli e szegmensben.

24 Mobiltelefónia Költések szervezetenként nt és s SIM-kárty rtyára ra vetítve tve Szervezeti költés Az egyes SIM kártyákra jutó havi bruttó költségek átlaga Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft költségvetési és non profit Ft Ft költségvetési és non profit Ft Ft Az elmúlt két évben egyértelmű csökkenés figyelhető meg a versenyszféra összes szegmensében, ami magyarázható a mobil-ellátottság stagnálásával, illetve az egyre alacsonyabb díjakkal (pl. mobilvégződtetési árak, stb.).

25 Mobiltelefónia Tömeges SMS Használnak tömeges SMS-t a munkatársaikkal való kapcsolattartásra? Bázis: ahol van mobiltelefon előfizetés (N=1338) És tervezik a jövőben (is) a tömeges SMS használatát a kapcsolattartásra? Bázis: Ahol van mobiltelefon előfizetés (N=1338) 25 11% % % 3% % 14% 1% 10% 12% 21% 5% 16% 9% 13% 2% 9% költségvetési és non profit 11% 10% költségvetési és non profit 0% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% A tömeges SMS 2005-höz képest valamelyest nőtt, jóllehet akkor a megkérdezettek válaszai alapján nem ez volt prognosztizálható. A tömeges SMS elsősorban a nagyvállalati szegmensben népszerű.

26 Mobiltelefónia Üzleti tarifacsomagok ismerete Ismeri Ön a mobilszolgáltatók által a cégeknek, vállalatoknak és intézményeknek ajánlott üzleti tarifacsomagokat? Bázis: ahol van mobiltelefon előfizetés (N=1338) Cége, vállalata, intézménye használja is ezeket a kedvezményes tarifacsomagokat? Bázis: akik ismerik ezeket a tarifacsomagokat (N=1095) 26 75% 79% % 88% % 82% 87% 86% 70% 87% 93% 89% 75% 80% 83% 88% költségvetési és non profit 73% 78% költségvetési és non profit 76% 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Valamelyest visszaesett B2B körben a vállalati mobil tarifacsomagok ismerete, ami magyarázható azzal, hogy a cégek, ok többsége valószínűleg egyedi ajánlatot kap, és ez különösen igaz a nagyvállalatokra.

27 4 Vezetékes telefónia

28 Fő penetráci ciós s adatok Vezetékes penetráci ció,, Vezetékestelefon-ellátottság Bázis: összes válaszadó (n=1541) 28 99% 99% költségvetési és non profit 100% 99% 100% 98% 99% 100% 100% 99% 60% 70% 80% 90% 100% Az elmúlt két évben nem történt változás a vezetékes ellátottság tekintetében, ami nem is meglepő, mert két éve is, illetve 2007-ben gyakorlatilag minden vállalat és intézmény rendelkezett vezetékessel.

29 Vezetékes telefónia Analóg g fővonal f és s ISDN Közvetlen analóg fővonalak száma Bázis: az összes válaszoló (N=1541) ISDN2 vonalak száma Bázis: az összes válaszoló (N=1541) 29 2,2 4,7 1,4 1,8 6,7 7,6 2,9 3,4 23,5 37,7 8,8 9,0 3,7 5, ,9 2, költségvetési és non profit 7,1 15,7 költségvetési és non profit 1,6 4, A közvetlen analóg fővonalak száma csak a nagyvállalati és a költségvetési szegmensben nőtt számottevően az elmúlt 2 évben, ezzel szemben a kisvállalati szegmens jelentősen csökkent az átlagos fővonalszám.

30 Vezetékes telefónia Pre-selection és call-by by-call Önök rendelkeznek telefonszolgáltatóelőválasztásra vonatkozó szerződéssel? Bázis: az összes válaszoló (N=1541) Rendelkeznek előfizetéssel közvetlen hang hozzáférést nyújtó szolgáltatásra? Bázis: az összes válaszoló (N=1541) % 15% 4% 4% 13% 15% 4% 4% 14% 15% 5% 8% 13% 15% 4% 4% költségvetési és non profit 13% 14% költségvetési és non profit 6% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Pre-selection hangszerződéssel a vállalatok és az intézmények 13-15%-a rendelkezik, 2005-höz képest elmaradt a várt mértékű növekedés ebben a két szegmensben. A call-by-call szolgáltatás használata ennél jóval ritkább

31 Vezetékes telefónia Mobilitási potenciál Ha egy új szolgáltató az Ön jelenlegi vezetékes szolgáltatójával azonos árak mellett azonos szintű és azonos minőségű szolgáltatást lenne képes nyújtani... Bázis: az összes válaszoló (N=1541) 4% 3% 83% 9% 33 4% 2% 84% 10% 1% 4% 84% 11% 4% 3% 84% 9% költségvetési és non profit 2% 4% 81% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% az újat vennék igénybe a jelenlegi helyett maradnának jelenlegi (azaz régi) szolgáltatójuknál igénybe vennék az újat is, de megtartanák a régit is NT/NV Azonos feltételek mellett a vállalatok 4%-a váltana szolgáltatót, természetesen a mobilitási, a váltási hajlandóság a vállalatmérettel fordítottan arányos, illetve az intézményi szférában is jóval csekélyebb.

32 Vezetékes telefónia Árérzékenység Mit tennének Önök, ha jelenlegi vezetékestelefon-szolgáltatójuk 10%-kal megemelné a havi előfizetési díjakat? Bázis: az összes válaszoló (N=1541) 1% 8% 13% 19% 13% 34% 12% Mit tennének Önök, ha jelenlegi vezetékestelefon-szolgáltatójuk 10%-kal megemelné a belföldi forgalmi díjakat? Bázis: az összes válaszoló (N=1541) 2% 6% 15% 21% 16% 34% 7% 34 2% 4% 12% 21% 14% 37% 10% 1% 3% 12% 23% 17% 36% 7% 0% 4% 5% 19% 10% 47% 15% 0% 4% 7% 18% 13% 50% 8% 1% 7% 12% 20% 13% 35% 11% 2% 5% 14% 21% 16% 35% 7% 6% költségvetési és 1% non profit 13% 18% 11% 38% 13% költségvetési 1% 4% 15% és non profit 20% 14% 39% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Visszaadnánk az összes beszélgetésre használt vonalat Kevesebbet telefonálnánk, de nem csökkentenénk számukat Új vezetékes szolgáltatóval szerződnénk NT/NV 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Csökkentenénk a beszélgetésre használt vonalak számát Ugyanannál a szolgáltatónál új díjcsomagra fizetnénk elő Semmit nem változtatnánk Látható, hogy a nagyobb méretű vállalatok, illetve az intézményi szféra esetében jóval nagyobb az ún. inercia, vagyis nagyobb arányban nem reagálnának semmilyen módon sem a kedvezőtlenebb feltételekre.

33 Vezetékes telefónia VoIP Használnak Önök internet alapú telefont, úgynevezett VoIP-szolgáltatást? Bázis: az összes válaszoló (N=1541) 35 6% 5% 7% 6% 6% 8% 10% % VoIP hívásirh sirányok százalék Elemszám Helyi és körzeten belüli vezetékes 29% 71 Belföldi vezetékes 25% 69 Nemzetközi vezetékes 21% 69 Mobil 13% 69 Egyéb hívásirány 12% 69 költségvetési és non profit 5% 7% 0% 5% 10% 15% 20% Az interneten keresztül történő telefonálás egyelőre lassacskán terjed el az üzleti szférában, ami nem is csoda, hiszen a közel 100%-os vállalati vezetékes penetráció, a B2B ügyfeleknek összeállított egyedi ajánlatok, illetve a vélhetően hosszú hűségszerződések lassítják elterjedését.

34 5 Alközpontok

35 Alközpontok Penetráci ció és s technológia Telefon-alközponttal rendelkező szervezetek aránya %-ban Bázis: az összes válaszoló (N=1540) A telefon-alközpont technológiája Bázis: alközponttal rendelkezők (N=834) analóg digitális IP NT/NV 43% 50% 2% % 53% 2% % 69% 5% % 53% 2% költségvetési és non profit költségvetési és non profit 42% 52% 3% % 20% 40% 60% 80% 100% Természetesen jóval sűrűbben találkozunk telefon-alközpontokkal a közép- és nagyvállalatok esetében. Összességében a non-profit szférában valamivel gyakoribb az alközpontok alkalmazása, mint a teljes versenyszférában.

36 Alközpontok Mobil adapterek és s CRM A telefon alközponthoz csatlakozó mobil adapterek aránya Bázis: alközponttal rendelkezők (N=832) Saját CRM rendszert üzemeltető ok, intézmények aránya Bázis: az összes válaszoló (N=1540) 38 27% 21% 3% 41% 46% 3% 68% 74% 18% 29% 34% % költségvetési és non profit 26% 42% költségvetési és non profit 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 5% 10% 15% 20% A mobil adapterek elterjedtségi szintje sem nőtt tovább az elmúlt két évben kivéve az intézményi szférát, legnagyobb arányban természetesen a nagyvállalatok alkalmaznak ilyen adaptereket. A CRMrendszer kifejezetten a nagyvállalatokra jellemző távközlési megoldás.

37 Alközpontok Call Center Fővonalak száma a Call Centerben Bázis: ahol van Call Center (N=53) Hívásfogadás, illetve kezdeményezés a Call Centerben Bázis: ahol van Call Center (N=53) % % 6% 6% 5% 4% Csak kezdeményezünk kimenő hívásokat Inkább kezdeményezünk kimenő hívásokat 13% 23% Egyformán kezdeményezünk és fogadunk hívásokat Inkább fogadunk bejövő hívásokat 56% Csak fogadunk bejövő hvásokat NT/NV 50 felett 8% A Call Centerek túlnyomó többségében 5-nél kevesebb fővonal van, ezeket pedig valamivel gyakrabban használják bejövő hívások kezelésére. Bár a Call Centerek jelentős része fogad is és kezdeményez is hívásokat.

38 6 Üzleti Internet

39 Fő penetráci ciós s adatok Internetpenetráci ció,, Internetpenetráció Bázis: összes válaszadó (n=1541) 41 költségvetési és non profit 93% 91% 95% 93% 92% 90% 97% 96% 98% 99% 60% 70% 80% 90% 100% Az 50 fő feletti ok és az intézmények szinte mindegyike rendelkezik internet-hozzáféréssel, a fős ok túlnyomó többségéről is ez elmondható.

40 Üzleti internet Access technológia Modemes analóg vonalon Vállalkozás non profit 2% 3% 2% 2% 4% Az internettel rendelkező munkaállomások számának átlaga Bázis: internet-hozzáféréssel rendelkező cégek (N=1453) 42 Modemes ISDN vonalon 11% 14% 7% 11% 8% Bérelt vonali 5% 15% 36% 8% 18% ADSL-en keresztül Kábeltévén keresztül Vezetéknélküli internet WiFi 68% 68% 65% 69% 58% 12% 8% 6% 11% 10% 4% 2% 12% 4% 5% Mobil UMTS 1% 1% 1% 1% 1% Mobil EDGE 1% 1% 1% 1% 0% Mobil HSDPA 1% 1% 3% 1% 1% Egyéb 4% 5% 8% 3% 10% NT/NV 2% 3% 2% 2% 4% költségvetési és non profit Az internetcsatlakozási technológiák nagy különbségeket mutatnak vállalatméret és jelleg szerint. A bérelt vonali internet-elérés (MLLN) elsősorban a nagyvállalatok és az intézmények körében, míg az ADSL főleg a profitorientált vállalatok között népszerű. A KTV internet leginkább a kiscégekre jellemző. székhely cég

41 Üzleti internet Sávszélesség és s bővítési b tervek Sávszélességek átlaga, kbps-bben Bázis: internet-hozzáféréssel rendelkező cégek (N=1453) Tervezik-e a sávszélesség bővítését? Bázis: internet-hozzáféréssel rendelkező cégek (N=1453) Igen, biztosan Igen, valószínűleg Valószínűleg nem Biztosan nem NT/NV % 8% 26% 56% 7% % 0% 73% 5% 0% % 0% 75% 7% 2% % 8% 26% 55% 6% költségvetési és non profit költségvetési és non profit 3% 12% 25% 49% 11% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42 Üzleti internet A technológi giák k megítélése Mennyire tartja alkalmasnak üzleti megoldásként? Bázis: internettel rendelkező cégek (N=1453) Melyik internet-hozzáférési technológia a legalkalmasabb üzleti célokra Ön szerint? Bázis: internettel rendelkező cégek (N=1453) 45 Modemes analóg vonalon (betárcsázós) Modemes ISDN vonalon 2,0 2,0 2,8 2,9 költségvetési és non profit 0% 33% 46% 9% 3% 6% Bérelt vonali 3,6 3,8 6% 11% 59% 10% 6% 4% ADSL-en keresztül 4,5 4,5 Kábeltévén keresztül Vezetéknélküli internet WiFi, WLAN, wireless LAN Mobil szélessáv Egyéb technológián keresztül 3,7 3,9 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3, költségvetési és non profit Egyértelmű az ADSL sikere szinte valamennyi B2B szegmensben, egyedül a nagyvállalatok körében alakul ki szorosabb verseny az ADSL és a bérelt vonali internet-elérés (MLLN) között. Minél kisebbek a ok, annál inkább ADSL-pártiak. A KTV internet megítélése bár javul, továbbra sem veszi fel a versenyt. Az analóg modem híveinek aránya gyakorlatilag 0%. 5% 18% 51% 13% 5% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Modemes ISDN vonalon Bérelt vonali ADSL-en keresztül Kábeltévén keresztül Vezetéknélküli internet WiFi, WLAN, wireless LAN Mobil szélessáv Egyéb technológián keresztül

43 Üzleti internet Tűzfalak Használnak tűzfal-szolgáltatást (%)? Bázis: internettel rendelkező cégek (N=1453) Ki biztosítja a tűzfal-szolgáltatást? Bázis: tűzfallal rendelkező cégek (N=1218) 46 79% 3% 14% 3% 34% 52% 8% 7% 85% 2% 10% 4% 47% 42% 5% 6% 91% 2% 4% 3% 60% 30% 9% 0% 81% 3% 13% 3% 36% 51% 7% 6% költségvetési és non profit 80% 2% 12% 6% költségvetési és non profit 53% 33% 7% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Igen, használunk Nem és nem is tervezzük Nem, de tervezzük NT/NV Saját IT-részleg Mindkettő Hálózati szolgáltató NT/NV A nagyobb vállalatok körében elterjedtebb a tűzfal használata, összességében a vállalatok és intézmények négyötöde bebiztosítja magát ilyen módon. Minél nagyobb egy vállalat, annál nagyobb arányban látja saját IT részlege ezt a feladatot.

44 Üzleti internet E-megoldások Az Ön cége juttatásképpen biztosít ingyenes otthoni internet-hozzáférést a dolgozóinak? Bázis: internettel rendelkező cégek (N=1453) Használják Önök az internetet elektronikus vásárlásra, illetve elektronikus üzletkötésre? Bázis: internettel rendelkező cégek (N=1453) 47 8% 5% 86% 30% 69% 5% 6% 87% 28% 71% 12% 4% 82% 25% 72% 9% 5% 85% 31% 69% költségvetési és non profit 4% 4% 90% költségvetési és non profit 22% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Igen, már most is lehetővé tesszük Nem és nem is tervezzük Nem, de tervezzük NT/NV Minden tizedik körében jellemző az internet mint béren felüli juttatás, azonban a ok 85%-a mereven elzárkózik ettől a juttatási formától. A ok alig egyharmada végez e-commerce vagy e-shopping tevékenységet. igen nem NT/NV

45 Üzleti internet Honlapok Van az Önök cégének, intézményének saját honlapja? Bázis: internettel rendelkező cégek (N=1453) 48 65% 67% % 70% 83% 84% 66% 68% költségvetési és non profit 65% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ahogyan az várható volt, a vállalatmérettel szorosan és pozitív korreláció szerint függ össze a saját honlap fenntartása. Összességében a ok kétharmada alakított ki saját céges honlapot, ez az arány a nagyvállalatok körében közel 85%-os, az elmúlt 2 évben nem változott.

46 Üzleti internet Fejlesztés s mértm rtéke Internet fejlesztés tervezett sávszélessége (%,fejlesztést tervezők, N=137) költségvetési és non profit % 20% 40% 60% 80% 100% <128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 1 Mbps 2 Mbps 2-34 Mbps >34 Mbps

47 7 Intranet

48 Intranet Sávszélesség Az épületen vagy az épületcsoporton belül használnak valamilyen belső informatikai hálózatot? Bázis: összes válaszadó (N=1541) A belső informatikai hálózat sávszélessége Bázis: van belső informatikai hálózat (N=573) % 31% 12% 56% 20% 41% 7% 2% 30% % 54% 14% 34% 19% 40% 14% 4% 24% % 78% 9% 26% 15% 58% 15% 6% 6% % 36% 12% 52% 19% 42% 9% 3% 27% költségvetési és non profit 2007 költségvetési és non profit % 42% 9% 42% költségvetési és non profit 16% 38% 18% 7% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Igen Nem és nem is tervezik Nem, de tervezik NT/NV 10 Mbps vagy az alatti Mbps 101 Mbps 1 Gbps 1 Gbps feletti NT/NV Az intranet penetráció az elmúlt két évben a B2B körben nem növekedett. A belső informatikai hálózat sávszélessége döntően 11 és 100 Mbps közötti, ez a sávszélesség elsősorban a nagyvállalatokra jellemző.

49 Intranet Szolgáltat ltatások használata Milyen szolgáltatásokat használ a szervezet? (%) Milyen szolgáltatásokat használ a szervezet? (%) 52 ISDN ISDN ISDN ISDN Nyilvános csomag - kapcsolt adatátvitellel Nyilvános csomag - kapcsolt adatátvitellel Belföldi bérelt vonal (MLLN) Nyilvános csomag - kapcsolt adatátvitellel Nyilvános csomag - kapcsolt adatátvitellel Belföldi bérelt vonal (MLLN) Belföldi bérelt vonal (MLLN) Belföldi bérelt vonal (MLLN) Nemzetközi bérelt vonal (MLLN) 2 Nemzetközi bérelt vonal (MLLN) 12 8 Nemzetközi bérelt vonal (MLLN) Nemzetközi bérelt vonal (MLLN) Frame Relay 0 Frame Relay 0 2 Frame Relay ATM 10 Frame Relay ATM 1 2 ATM ATM Fast vagy Gigabit Ethernet 23 Fast vagy Gigabit Ethernet 13 4 Fast vagy Gigabit Ethernet Műholdas adatátvitel (VSAT) 13 Műholdas adatátvitel (VSAT) Rendszerintegrátori többtelephelyes 0 hálózat Rendszerintegrátori többtelephelyes 10 hálózat Fast vagy Gigabit Ethernet Műholdas adatátvitel (VSAT) 15 Műholdas adatátvitel (VSAT) Rendszerintegrátori többtelephelyes hálózat Rendszerintegrátori többtelephelyes hálózat költségvetési és non profit A non-profit szektorra inkább jellemző a béreltvonali szolgáltatások használata, mint a okra, miközben az ISDN láthatóan visszaszorult az elmúlt 2 évben.

50 Intranet Virtuális magánh nhálózati szolgáltat ltatások használata 53 Milyen szolgáltatásokat használ a szervezet? (%) Milyen szolgáltatásokat használ a szervezet? (%) IP hálózaton keresztül működő virtuális magánhálózat IP hálózaton keresztül működő virtuális magánhálózat IP hálózaton keresztül működő virtuális magánhálózat IP hálózaton keresztül működő virtuális magánhálózat Publikus interneten keresztül működő virtuális magánhálózat ADSL hozzáféréssel Publikus interneten keresztül működő virtuális magánhálózat ADSL hozzáféréssel Publikus interneten keresztül működő virtuális magánhálózat ADSL hozzáféréssel Publikus interneten keresztül működő virtuális magánhálózat ADSL hozzáféréssel Publikus interneten keresztül működő virtuális magánhálózat NEM ADSL hozzáféréssel 5 3 Publikus interneten keresztül működő virtuális magánhálózat NEM ADSL hozzáféréssel Publikus interneten keresztül működő virtuális magánhálózat NEM ADSL hozzáféréssel Publikus interneten keresztül működő virtuális magánhálózat NEM ADSL hozzáféréssel Közcélú hálózaton (pl. Frame relay) működő virtuális magánhálózat 1 3 Közcélú hálózaton (pl. Frame relay) működő virtuális magánhálózat 12 3 Közcélú hálózaton (pl. Frame relay) működő virtuális magánhálózat Közcélú hálózaton (pl. Frame relay) működő virtuális magánhálózat Nemzetközi virtuális magánhálózat 10 Nemzetközi virtuális magánhálózat 12 6 Nemzetközi virtuális magánhálózat Nemzetközi virtuális magánhálózat költségvetési és non profit Minden szegmensben a publikus interneten keresztül megvalósított ADSLhozzáférésű virtuális magánhálózat használata a legjellemzőbb.

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Prezentáció a Nemzeti Hírközlési Hatóság [NHH] részére 2010. március A projekt és a prezi címe 2005.12.34. Távközlési szolgáltatások

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

Távközlés, internet IV. negyedév

Távközlés, internet IV. negyedév Közzététel: 2008. március 10. Sorszám: 46. Következik: 2008. március 11. Fogyasztói árak Távközlés, internet 2007. IV. negyedév 2007 végén a mobil-előfizetések száma meghaladta a 11 milliót, ismét csökkent

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz vezérigazgató-helyettes 2006.02.22. page 1 A Magyar Telekom stratégiája Megragadjuk a változásokat és proaktívan állunk a konvergenciához A technológiai

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A VÁLASZADÓKNAK

ÖSSZEFOGLALÓ A VÁLASZADÓKNAK ÖSSZEFOGLALÓ A VÁLASZADÓKNAK ÜZLETI SZEGMENS Jogi közlemény: Jelen válaszadói összefoglaló tartalma [kutatási eredmények, szöveges és képi adatok] a BellResearch tulajdonát képezi, az értékesítés és a

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2014.

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2014. Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 0. Prezentáció a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság [NMHH] részére 0. december Távközlési szolgáltatások használata. A kutatás háttere

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Contact Center piaci insight 2013

Contact Center piaci insight 2013 Contact Center piaci insight 2013 A kutatás bemutatása A szövetség Contact Center tagozata a Direkt Marketing piac költéseit vizsgáló éves ágazati kutatása* mellett első alkalommal térképezi fel a hazai

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás.

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. MÓDSZERTAN Makrogazdasági mutatók Az információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a 2013. és a 2014. évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

Távközlés, internet 2010. IV. negyedév

Távközlés, internet 2010. IV. negyedév Közzététel: 2011. március 7. Sorszám: 39. Következik: 2011. március 8. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról Távközlés, internet 2010. IV. negyedév 2010. év végén a mobiltelefon-előfizetések száma

Részletesebben

Egyszerűbb, gyorsabb ADSL-szolgáltatóváltás

Egyszerűbb, gyorsabb ADSL-szolgáltatóváltás Megállapodás a szolgáltatókkal: Pataki Dániel, az NHH elnöke Takács Péter, a hírközlési fogyasztói jogok képviselője, NHH Egyszerűbb, gyorsabb ADSL-szolgáltatóváltás Sajtótájékoztató, 2008. július 4. Eredményes

Részletesebben

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel.

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. EnterNet ADSL Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. ADSL csomagok csak Magánszemélyek részére EnterNet - Privát forgalmi

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

C3 - Vodafone. Red Family. Új családi ajánlat a Vodafonetól

C3 - Vodafone. Red Family. Új családi ajánlat a Vodafonetól C3 - Vodafone Red Family Új családi ajánlat a Vodafonetól Fókuszban a családok Red Family A Vodafone családi ek több családtagnak teszik elérhetővé a korlátlan beszélgetést akár Red, akár Go+ szolgáltatáscsomagokkal

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 1 Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft. A KUTATÁS PARAMÉTEREI 2 Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely:

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet 2.3. Lezárt díjcsomagok

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015. Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft.

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015. Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft. Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft. A KUTATÁS PARAMÉTEREI Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely:

Részletesebben

EGYEDI AJÁNLATA. Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére

EGYEDI AJÁNLATA. Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére AZ intellicom EGYEDI AJÁNLATA a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére IP -Al apú H an g átvitel i (V oi ce O v er IP ) és Számhordozás szolgáltatás igénybevételére BEMUTATKOZÁS Az On Line System

Részletesebben

Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek

Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek Sugár Mihály vezet tanácsadó BellResearch Amit a mai napon fontosnak tartunk elmondani A következ,kben egyes, a költségvetési és az üzleti szférában tapasztalt

Részletesebben

A hírközlési szolgáltatások minőségi jellemzőit vizsgálta az NHH

A hírközlési szolgáltatások minőségi jellemzőit vizsgálta az NHH Pataki Dániel, elnök és Somodi Attila, osztályvezető Központi Piacfelügyeleti Osztály A hírközlési szolgáltatások minőségi jellemzőit vizsgálta az NHH Sajtótájékoztató, 2007. augusztus 1. 2 Az úgynevezett

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

IN (Intelligent Network) platform - állandó jelzéskapcsolat - CCS7 jelzésrendszer - értéknövelt szolgáltatások

IN (Intelligent Network) platform - állandó jelzéskapcsolat - CCS7 jelzésrendszer - értéknövelt szolgáltatások IN (Intelligent Network) platform - állandó jelzéskapcsolat - CCS7 jelzésrendszer - értéknövelt szolgáltatások IN (Intelligent Network) platform - nem önálló távközlési hálózat - PSTN, ISDN, vagy a GSM

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon Pataki Dániel, elnök Ludányi Edgár, közgazdasági fıigazgató-helyettes NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon 2008.10.22 2 Tartalom Mobilvégzıdtetési-díjak Versenyélénkítés

Részletesebben

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. augusztus 22. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői

Részletesebben

M-Commerce Magyarországon

M-Commerce Magyarországon Magyarországon CEBC Konferencia 2004. május 12. Tartalom 1. A mobilpiac mérete, jellemz"i általános összefoglaló 2. Felhasználók mobil tartalmakkal kapcsolatos költései 3. Jelenleg sikeres fizet"s tartalmak

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Távközlés, internet I. negyedév

Távközlés, internet I. negyedév Közzététel: 2011. június 10. Sorszám: 93. Következik: 2011. június 14. Mezőgazdasági árak Távközlés, internet 2011. I. negyedév 2011 március végén a mobiltelefon-előfizetések száma 11,9 millió volt. A

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

IP vezeték nélkül. A 3,5 GHz P-MP rendszerek bevezetésének magyarországi tapasztalatai

IP vezeték nélkül. A 3,5 GHz P-MP rendszerek bevezetésének magyarországi tapasztalatai IP vezeték nélkül A 3,5 GHz P-MP rendszerek bevezetésének magyarországi tapasztalatai Lengyel Tibor Ügyfélkapcsolati igazgató www.scinetwork.hu SCI-Network Rt. 2002. április 18. 1. Tartalomjegyzék FWA

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2013.

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2013. Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 0. Kutatási összefoglaló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság [NMHH] részére . A kutatás háttere és módszertana A kutatás háttere,

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk.

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk. A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük: és internet (roaming) Mobil Vezetékes

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, április 7.

Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, április 7. Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, 1 Tartalomjegyzék Merre tart a VoIP technológia Az NIIF VoIP projekt elmúlt év

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. Okos csomag akció... 2 1.1 Igényvebételének feltételei:...

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet 2.2. Választható

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

SZKC207_08. Csak lógok a neten...

SZKC207_08. Csak lógok a neten... SZKC207_08 Csak lógok a neten... diákmelléklet CSAK LÓGOK A NETEN... 7. évfolyam 45 Diákmelléklet D1 Csak lógok a neten Mi a kép üzenete? Mielőtt elkezdjük a téma feldolgozását, gondolkodj el ezen a képen!

Részletesebben

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül:

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül: A Magyar Telekom Nyrt. 2014. június 01. napjától módosítja az Üzleti ÁSZF törzsrészét; az Üzleti ÁSZF 1. sz. Vezetékes telefonszolgáltatás mellékletét; a 2. sz. Mobil rádiótelefon, valamint a nyilvánosan

Részletesebben

Érintett szolgáltatás

Érintett szolgáltatás A 2016. július 1-jétől hatályos azon változások, melyekről előfizetőinket 30 nappal a hatálybalépés előtt értesítettük: Előfizetői értesítés formája sajtóközlemény (2016.05.31.) Előfizetői értesítés(ek)

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. október 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15.

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. A Baptifon elégedettségi felmérés 2014 Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. Áttekintés Ez a Baptifon flotta első ügyfél elégedettségi felmérése Kitöltési időszak: 2014. december 2015.

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Helyhez kötött telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 2. melléklet

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.3.

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére Tárgy: Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a társaság és

Részletesebben

ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól)

ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól) Igényelhető SIM (max) darabszám ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól) A. Lakossági családi ( Marad MobilHang) csomagok

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba

Részletesebben

Koala.Hu Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság VOIP

Koala.Hu Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság VOIP VOIP 1. Mi a VOIP? A VOIP a Voice Over IP kifejezés rövidítése, ami annyit jelent, hogy a telefonhívást nem a hagyományos telefon vonalakon, hanem IP csatornán, legtöbb esetben az Interneten át továbbítják.

Részletesebben