Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére"

Átírás

1 TAYLOR DEVELOPMENTS S.R.L. Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére Hatályos: Budapest, október 1-től.

2 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai... 3 A Szolgáltató magyarországi képviselete... 3 Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége A 3zeus szolgáltatás Az előfizetői szerződés Rendelkezésre állás Ügyfélszolgálat Adatmentés Díjak és fizetéssel kapcsolatos szabályok... 5 Díjfizetés... 5 Díjcsomagok... 6 Előre történő fizetés... 6 A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények... 6 Késedelmes díjfizetés Értesítés SPAM rendelkezések Kártérítéssel kapcsolatos szabályok... 8 Kártérítési kötelezettség a Szolgáltató részéről... 8 Kártérítési kötelezettségek az Előfizető részéről Az Előfizető kötelezettségei Adatkezelés Adatok valódisága A szerződés megszűnése Vegyes rendelkezések Vitás kérdések kezelése Vis Major

3 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató által nyújtott 3zeus CRM online szolgáltatásra terjed ki. 1. Szolgáltató adatai Az Előfizetői Szerződésben meghatározott Szolgáltatást a oldal üzemeltetője, a TAYLOR DEVELOPMENTS S.R.L. nyújtja. A cég adatai a következők: Név: TAYLOR DEVELOPMENTS S.R.L. Adószám: EU Adószám: RO Cégjegyzékszám: J19/471/2012 Székhelye: Sat Izvoare, Nr. 155, Zetea, Judetul Harghita, Románia Bankszámlaszámok RON - Banca Transilvania Ag. Odorheiu Secuiesc IBAN: RO37BTRL XX SWIFT: BTRLRO22 HUF - MKB Bank Zrt IBAN: HU SWIFT: MKKBHUHB Továbbiakban, mint Szolgáltató. A Szolgáltató magyarországi képviselete Magyarországon a Szolgáltatót a Taylorsoft Magyarország Kft. képviseli, valamint működteti a központi ügyfélszolgálatát is. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon reggel 9:00 és délután 17:00 óra között Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 1065 Révay köz 4. Telefonszáma: címe: Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) honlapján teszi közzé. 3

4 2. A 3zeus szolgáltatás A 3zeus szolgáltatás egy csoportmunka és ügyfélkapcsolat kezelő szoftver szolgáltatás (SaaS service). A szolgáltatás az interneten érhető el a https://www.3zeus.com oldalon vagy mobilalkalmazás segítségével erre alkalmas mobiltelefonon. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a saját maga által feltöltött adatokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, jogilag azokért teljes mértékben a Megrendelő a felelős. 3. Az előfizetői szerződés A Szolgáltató ingyenes, 60 napos teszt időszakot biztosít az előfizető részére, amely alatt pontosan megismerheti a 3zeus szolgáltatást. Az Előfizetői Szerződés online köthető meg a 3zeus.com oldalon a próbaidőszak alatt a teszt cégbe belépve. Az igénybejelentést a leendő Előfizetőnek vagy képviselőjének szükséges megtennie, az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásának tudatában. Előfizető az igénybejelentést az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával, valamint a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges adatok megadásával teheti meg. A fenti igénybejelentés Szolgáltató által ben történő visszaigazolásával az Előfizetői Szerződés létrejön. Előfizető tudomásul veszi, hogy az online megkötött Előfizetői Szerződés, írásban foglalt szerződésnek minősül, mely határozatlan időre jön létre. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indoklás nélkül jogosult az Előfizetői Szerződés megkötését megtagadni. 4. Rendelkezésre állás A szolgáltató garantálja, hogy a 3zeus szolgáltatást minimum éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett (évi 1,8 nap) teljesíti. A kieső időbe beletartozik minden előre bejelentett karbantartási időszak is. 5. Ügyfélszolgálat A Szolgáltató mindennemű kérésre, panaszra, bejelentésre telefonon és ben elérhető központi ügyfélszolgálatot tart fenn. Magyarországon a központi ügyfélszolgálatot magyar nyelven a Taylorsoft Magyarország Kft. biztosítja a szolgáltató részére. 4

5 Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: Telefonszáma: (munkanapokon reggel 9:00 és délután 17:00 óra között) címe: Az Előfizető, általános információkéréssel, számlázással, díjfizetéssel, előfizetői szerződéssel, adatmódosítással, a szolgáltatás nyújtásával, minőségével, a szerződés teljesítésével, vagy egyéb technikai hibabejelentésekkel kapcsolatban keresheti fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. A Szolgáltató, az en érkező kérésekre 1 munkanapon belül érdemben válaszol. A Szolgáltató jogosult az Ügyfélszolgálatra érkezett telefonhívásokról hangfelvételt készíteni, a későbbi vitás helyzetek rendezése érdekében. A hangrögzítés tényéről, a Szolgáltató a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Ha a hívó fél nem szakítja meg a hívást ebben az esetben, úgy hozzájárul a hangrögzítéshez. Amennyiben az Előfizető a számlapanaszát a fizetési határidő előtt nyújtotta be, úgy a vizsgálat lefolytatásáig, mentesül a fizetési kötelezettség alól, és ebben az esetben a Szolgáltató késedelmi kamatot nem számíthat fel, továbbá a késedelmes fizetés miatt a szolgáltatást nem szüneteltetheti. Amennyiben az Előfizető a számlapanaszát a fizetési határidő lejártát követően nyújtotta be, úgy a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámítani a teljesítési határidő, és a számla összeg beérkezése között eltelt időszakra. A beérkezett panasznak az alábbi adatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia, ellenkező esetben a szolgáltató a vizsgálat lefolytatását mindaddig jogosult megtagadni, amíg ezen információkat az Előfizető nem bocsátja Szolgáltató rendelkezésére. Előfizető cégszerű megnevezését Kapcsolattartó nevét, telefonszámát, címét 6. Adatmentés Az szolgáltató az adatokat redundáns adattároló egységeken tárolja, melyről minden nap adatmenés készül. Az esetleges természeti katasztrófák esetére az adatokat a szerverparktól földrajzilag is távol eső helyre mentjük. Az előfizető köteles kijelölni egy kapcsolattartót, aki részére Szolgáltató a számlákat valamint egyéb értesítéseket küld. 7. Díjak és fizetéssel kapcsolatos szabályok Díjfizetés Az Előfizető köteles az igénybevett Szolgáltatás ellenértékét megfizetni a Szolgáltató részére, melynek összege a Szolgáltató díjszabásában szerepel. A Díjszabás az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan 5

6 részét képezi. Szolgáltató díjszabását bármikor egyoldalúan módosíthatja, mely módosításról Szolgáltató minden esetben köteles írásos formában tájékoztatni az Előfizetőt. Amennyiben Előfizető meg kívánja tekinteni a Szolgáltató által meghatározott Díjszabást, úgy Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azt, vagy Előfizető megtekintheti Szolgáltató weboldalán. Előfizető minden esetben előre meghatározott számlázási ciklus szerint köteles rendezni számláit, mely számlázási ciklust Szolgáltató bármikor módosíthatja. Szolgáltató a számlázási ciklus módosításáról Előfizetőt 30 nappal a módosítást megelőzően tájékoztatja. Díjcsomagok A Szolgáltató által nyújtott díjcsomagokat a mindenkori díjszabás tartalmazza. Szolgáltató különbséget tesz általános és akciós díjcsomagok között. Általános díjcsomagok Szolgáltató ezen díjcsomagjait bármely Előfizető igénybe veheti a díjcsomagra vonatkozó Előfizetői Szerződés létrejöttét követően. Akciós díjcsomagok Szolgáltató jogosult akciós díjcsomagok nyújtására, mely díjcsomagokat időszakosan bocsátja Előfizetők rendelkezésére. A Szolgáltató által nyújtott akciós díjcsomagokat csakis előre meghatározott Előfizetői kör veheti igénybe az akciós díjcsomag feltételbeli követelményeinek és időbeli feltételeinek betartásával. Előre történő fizetés Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés megkötésekor valamint minden számlázási időszak kezdetén a Szolgáltatás igénybevételéért előre meg kell fizetnie az adott szolgáltatás díjszabásban szereplő díját. Szolgáltató az Előfizető által előre megfizetett, díjszabásban meghatározott szolgáltatás díjáról - eltérő rendelkezés hiányában elektronikus számlát állít ki, melyet az Előfizető kapcsolattartója címére küld meg. A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények A Szolgáltató az Előfizető határozott idejű kötelezettségvállalásáért (hűségvállalás) különböző típusú kedvezményeket nyújthat. A hűségvállalásért cserébe Előfizető és Szolgáltató között határozott idejű szerződés köttetik. Amennyiben az Előfizetői Szerződés határozott időtartama lejár, és Előfizető másképp nem rendelkezik, úgy a határozott idejű szerződését lejártát követő első naptári napon, a szerződés határozatlan időre módosul, a szerződés tartalmának változatlansága mellett. A Szolgáltató által nyújtott konkrét kedvezményeket és azok feltételeit ideértve kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt a Szolgáltató és az Előfizető által elfogadott írásos szerződés tartalmazza. Késedelmes díjfizetés Előfizető minden esetben köteles a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig, a számlán feltüntetett fizetendő összeget kiegyenlíteni. Amennyiben az Előfizető a számlán szereplő fizetendő összeget az azon feltüntetett fizetési határidőig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató ben írásbeli fizetési felszólítást küld az Előfizető kapcsolattartójának. 6

7 A fizetési felszólításban Szolgáltató felszólítja az Előfizetőt, hogy tegyen eleget fizetési kötelezettségének a megadott határidőn belül. Amennyiben Előfizető a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően sem rendezi díjtartozását, úgy Szolgáltató korlátozhatja Előfizető szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy egészben. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán megszüntesse, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti és a korlátozás okának megszüntetéséről Előfizető hitelt érdemlő módon értesíti a Szolgáltatót. A korlátozás az Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti. Amennyiben Előfizető a Szolgáltatási Díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a követelés behajtása céljából az Előfizető adatait Szolgáltató követeléseit kezelő harmadik személy megbízottjának átadni, továbbá a vonatkozó adminisztrációs díját az Előfizetőre áthárítani. Szolgáltató megbízottja a követelés behajtása érdekében jogosult ezt követően az Előfizetővel szemben Szolgáltató nevében teljes körűen eljárni. 8. Értesítés Szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget: ben egyéb elektronikus hírközlés útján (pl. SMS, MMS) postai úton. Ha jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, ahol az Előfizetői Szerződés értesítést vagy felszólítást említ, azon az előfizető kapcsolattartójának közvetlenül ben történő értesítését kell érteni. 9. SPAM rendelkezések A Szolgáltató betartja és minden Előfizetőjétől megköveteli a SPAM ellenes magyar és nemzetközi jogszabályok betartását. Ennek értelmében csak olyan címekre küldhető tömeges , ahol a címzett kifejezetten hozzájárult ahhoz. SPAM bejelentés esetén a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Előfizetővel, hogy kiderítsék ennek az okát. Minden ilyen esetben az Előfizetőnek kell bizonyítania, hogy a címzettek kifejezetten hozzájárultak az adott témájú ek fogadásához. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizető rendszerében a hírlevél küldést letiltsa vagy egyéb módon korlátozza illetve felfüggessze a szolgáltatást. 7

8 10. Kártérítéssel kapcsolatos szabályok Kártérítési kötelezettség a Szolgáltató részéről Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató a Szerződés felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítése esetén csak az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért felelhet, erkölcsi és üzleti kárért, elmaradt haszonért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató felelőssége kizárólag felróhatósága esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a kötbérfizetési, illetve kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, illetve ha bizonyítja, hogy a hiba felelősségi körén kívül vagy elháríthatatlan ok miatt keletkezett, vagy a hibát az Előfizető vagy harmadik személy/cég okozta. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek azért merülnek fel, mert az Előfizető e kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti. Kártérítési kötelezettségek az Előfizető részéről Az Előfizető köteles a Szolgáltatónak megtéríteni a szolgáltatás nem rendeltetésszerű, illetve nem szerződésszerű igénybevételéből, használatából származó valamennyi kárát. 11. Az Előfizető kötelezettségei Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján. Az előfizetés megtörténtekor az előfizető adminisztrátor lesz a 3zeus-ban. Kizárólag az adminisztrátoroknak van korlátlan jogkörük a rendszerben és csak ők kezelhetik a felhasználókat. Az Előfizető felel azért, hogy az általa kijelölt adminisztrátor karbantartsa a felhasználókat és azok jogköreit. Az előfizető és minden felhasználója köteles a 3zeus-t rendeltetésszerűen használni. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel. 8

9 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető nem adhatja tovább harmadik fél részére a szolgáltatást. 12. Adatkezelés A Szolgáltató rendelkezik Adatvédelmi Politikával, mely a weboldalán megtekinthető. 13. Adatok valódisága Az Előfizető a megrendeléssel együtt kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Abban az esetben, amennyiben az általa megadott adatokban változás következik be, arról a Szolgáltatót 15 napon belül írásban tájékoztatja. 14. A szerződés megszűnése Előfizető jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben az Előfizető kérésre, ingyen megkapja az összes adatát. Szolgáltató kizárólag az alábbi rendkívüli esetekben mondhatja fel a szerződést, azonnali hatállyal: ha Előfizető megszegte jelen ÁSZF rendelkezéseit ha az Előfizető olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató jogos érdekeit sérti ha az Előfizető bármilyen módon megtéveszti a Szolgáltatót. 15. Vegyes rendelkezések Előfizető részére marketing anyag küldése Előfizető hozzájárul, hogy részére a Szolgáltató kizárólag saját és leányvállalatainak szolgáltatásairól időszakonként a Szolgáltató által Előfizetőnek biztosított címre, valamint postai úton reklámanyagokat, tájékoztatókat és hírlevelet juttasson el. Szerződés módosítása Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szolgáltatásainak díját, valamint tartalmát, amennyiben erről legalább 30 nappal korábban tájékoztatja az Előfizetőt. 9

10 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására is, melyről a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal értesítést küld az Előfizetőnek. Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött Szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. 16. Vitás kérdések kezelése Előfizető a panaszával bármikor fordulhat a Szolgáltatóhoz, annak ügyfélszolgálatán keresztül. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vitás kérdéseiket peren kívül rendezzék. Amennyiben Feleknek nem sikerült egymás között rendezni a jogvitájukat, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 17. Vis Major Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezések, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, terrorista cselekmények stb. Vis Major esemény miatt bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 10

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszerre vonatkozóan) 1. A szerződés tárgya Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babják

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Webtárhely szolgáltatás A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft.

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Feltételek BBB OMEGA Group Kft. 2012.09.01. 1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE A Szolgáltató neve:

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Egyedi adatszolgáltatási szerződés

Egyedi adatszolgáltatási szerződés Egyedi adatszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központja (GSzK) által előállított valós idejű adatok

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI internet szolgáltatásra Készült: 2012.március 2. Utolsó változtatás: 2012.március 2. Hatálybalépés: 2012.március 2. 1.oldal ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezető A DiMa.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vagy Üzemeltető) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a www.dima.hu honlapon ( a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A ZalaSystem Műszaki és Informatikai Bt. Internetes szolgáltatásaihoz Készült: 2008.01.15. Módosítva: 2009.07.01 1/8 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás tárgya, Az ÁSZF tartalma...1 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei...1 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei...2 4.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. TESZT IGÉNYLÉS... 2 2. BÉRLETI DÍJ... 3 3. MINICRM KÖTELEZETTSÉGEI... 5 4. FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI... 7 5. MAGATARTÁSI KÓDEX... 7 6. TECHNIKAI FELTÉTELEK... 10 7. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS... 11 8. ADATMENTÉS...

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben