Átalakulóban a papírhulladékok begyűjtésének és hasznosításának rendszere Németországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átalakulóban a papírhulladékok begyűjtésének és hasznosításának rendszere Németországban"

Átírás

1 PAPÍRHULLADÉKOK 4.1 Átalakulóban a papírhulladékok begyűjtésének és hasznosításának rendszere Németországban Tárgyszavak: begyűjtés; Németország; papírhulladék; rendszer; újrafeldolgozás. Harc a papírhulladékért Európában folyamatosan csökken a papírhulladék mennyisége, és ennek következtében egyre nőnek az árak. A kedvező üzletből egyetlen hulladékkezelő vállalkozás sem akar kimaradni. Az érdekelt cégek a helyi hatóságok megnyerése érdekében egymást túllicitálva és hosszú távú szerződések megkötésével kívánják biztosítani a jogot a háztartásokból származó papírhulladékok megszerzésére végén feltűnést keltett, hogy az egyik németországi járásban (Unna) pályázatot írtak ki papírhulladék-kezelésre. Ugyanabban a járásban van a Rethmann hulladékhasznosító konszern székhelye. Az önkormányzat december elején árlicitálás után a járás tulajdonában levő társasággal, a GWA-val (Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft) kötött szerződést. Az előzmények 2003 év elejéig nyúlnak vissza, amikor a járás közölte, hogy a jól jövedelmező papírhulladék-kezelést ezután saját hatáskörbe kívánja vonni. A pályázatkiírást úgy kerülte meg, hogy a papírhulladék-értékesítést is saját maga kívánta végezni. Ennek kapcsán jól jött az Észak-Rajna-Vesztfáliában életbe lépett hulladéktörvény, amely kimondta, hogy a városok és községek felelősek a papírhulladék begyűjtéséért és elszállításáért, a járás viszont a hasznosításért. A járás valamennyi háztartásából begyűjtött papírhulladék térítésmentes kezelésére az a cég jogosult, amelyik a legmagasabb árat ajánlja fel a hulladékért. A szerződés 5 évre szól. A GWA első ajánlatában 35,33 euró/t szerepelt. A járás feltehetően kevesellte az összeget, ezért új ajánlatot kért. A GWA mellett még két

2 cég pályázott. Az egyik a Rethmann volt, a másik egy szintén helyi cég. Az egymással versengő cégek egyre magasabb árat kínáltak a járás nagy megelégedésére, és így elérték az 50 euró/t. A megbízást végül a GWA kapta meg 52,55 euró/t ajánlatával. Ennek az üzletnek köszönhetően a díjfizetők több mint 1 millió euró kifizetésétől mentesülnek. Szakmai körökben az a vélemény, hogy a kedvező piaci helyzet ellenére is irreális a GWA ajánlatában szereplő ár, és elképzelhető, hogy a következő években az állampolgároknak kell megfizetni azt a támogatást, amivel megakadályozható, hogy a cég csődbe menjen. A veszteségtől keresztfinanszírozással megmentett vállalkozás természetesen sérti a tisztességes verseny alapelvét, és a megoldás magáncégek rosszallását váltotta ki. Lényegében arról van szó, hogy a járási tulajdonú GWA közpénzzel támogatott dömpingárral szorítja ki a piacról a versenytársakat. Hulladékkezelés a DSD után Az Unna járásban történt eset nem rendkívüli, mert a németországi ún. kettős hulladékhasznosítási rendszer, a DSD (Duales System Deutschland) szerződéseinek lejártával 2003 végén mozgás indult meg a papírhulladékok frontján. Ennek keretében a papír- és kartontartalmú csomagolóanyagok kezelésének kötelezettsége 2004-től a DSD-től az önkormányzatokra hárul. Ezek pályázatokat írnak ki a háztartásokból származó papírhulladékok kezelésére, és megfelelő szerződéseket kötnek vállalatokkal. A csomagolási hulladékon feltüntetett Zöld pont védjegyért a csomagolóipar licenszdíjat fizet a DSD-nek, aminek fejében a cég vállalja a csomagolási hulladékok kezelését. Az új helyzetben az önkormányzat a DSD-től átvállalja ezt a tevékenységet. Ennek ellentételezéseként a DSD felajánlotta, hogy a papír és kartonpapír csomagolási hulladékért minden önkormányzatnak évente egy előre meghatározott átalánydíjat fizet. Mivel ez a megoldás jogilag tisztázatlannak tűnt, az önkormányzatok elutasították a javaslatot. Az év végén új ajánlattal jelentkezett a DSD, e szerint a térítési összeget minden önkormányzattal egyedileg határozzák meg. Az összeg nagyságrendjére az önkormányzat és a kezelést végző cég közötti megállapodás 20 25%-a lenne irányadó, amit a DSD nem az önkormányzatnak, hanem a szerződéses partnernek utalna át. Abban az esetben, ha a szerződéskötés az önkormányzat és a kezelést végző cég között elhúzódna, akkor az esedékes összeget a cég a DSD-től megkapná, és az önkormányzatnál utólag jóváírnák. Az önkormányzatok és a DSD

3 közötti tárgyaláson szóba jött a hulladéktárolók környékének takarítási díja, ami 2003 végén lakosonként és évente 1,10 1,90 euró között mozgott. Ezt az összeget a DSD szintén az önkormányzatnak utalnák át. A papírhulladék-piac kedvező helyzetét több önkormányzat úgy szeretné kihasználni, hogy saját maga értékesítené a hulladékot, vagy hoszszú távú szerződéssel biztosítaná üzleti előnyét. A DSD-vel korábban szerződéses viszonyban álló hulladékkezelő cégek egyszerre abba a helyzetbe kerültek, hogy miután az árverseny miatt kiszorultak a piacról, és az önkormányzatok nem velük kötöttek szerződést, begyűjtő és válogató kapacitásuk feleslegessé vált. A kilátástalan helyzetben még az a gondolat is felvetődött bennük, hogy közvetlenül a háztartásokkal kötnének szerződést. Erre viszont az Újrahasznosítási és Hulladéktörvény nem ad lehetőséget, aszerint ugyanis hulladékkezelés csak jogi személlyel kötött szerződés alapján foglalkoztatható. A törvény ez alól csak akkor adhat felmentést, ha liberalizálják a hulladékgazdálkodást, és így megszűnik az átruházási kötelezettség, vagy legalábbis enyhül a szigor. További liberalizáció Az utóbbi évek tendenciáit figyelemmel kísérve kétségtelenül felerősödtek a liberalizálás irányába mutató törekvések. Ennek legfőbb bizonyítéka az, hogy az Európai Bizottság pontosan az átruházási kötelezettség miatt emelt panaszt Németország ellen. A tartományi törvények és önkormányzati rendeletek korlátozzák vagy egyenesen megtiltják ipari vállalatok részvételét a magánháztartások hasznosítható hulladékainak begyűjtésében. Ennek kapcsán átfogó vizsgálatot végeztek szinte minden tartományban, és azt tapasztalták, hogy a háztartási hulladék kezelését mindenütt a helyi (önkormányzati) hulladékkezelő cégek hatáskörébe utalták. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy az önkormányzatok a hulladékok, különösen pedig a hasznosítható hulladékok begyűjtését akadályozzák, mi több, kifejezetten gátolják. A német Újrahasznosítási és Hulladékgazdálkodási törvény értelmében a papírhulladék begyűjtését csak akkor végezheti ipari vállalat, ha tevékenységét szakszerűen, környezeti kár okozása nélkül folytatja, és eközben nem sérül a közérdek. Az átruházási kötelezettség alóli mentesség, amire a törvény utal, nehezen értelmezhető. Míg ugyanis a szakszerűség és a környezeti károkozás könnyen ellenőrizhető, addig a közérdek nincs meghatározva, hacsak nem gondolták úgy a törvényalkotók, hogy közérdeket sért, ha a hulladékkezelést végző cég a piaci viszonyoktól függően nyereséget ér el vagy veszteséges lesz. Az önkor-

4 mányzatok jelentős beruházásokat hajtottak végre annak érdekében, hogy a törvényben előírtak szerint megteremtsék a hulladékkezelés biztonságát. Ha nincs elegendő mennyiségű hulladék, csökken a berendezések kihasználtsága, ami áremelkedéshez vezet, ezen kívül fontos bevételtől esnek el. Mindkét esetben fennáll annak veszélye, hogy emelkednek a hulladékdíjak, sőt előfordulhat, hogy veszélybe kerül a háztartási (nem hasznosítható) hulladék kezelésének biztonsága. Az önkormányzatok attól tartanak, hogy nyakukon maradhat az a hulladék, ami senkinek sem kell, míg a hulladékkezelők a hasznosítható hulladékot kimazsolázzák. A csapdahelyzetből úgy próbáltak szabadulni, hogy az Újrahasznosítási és Hulladéktörvény 16. adta lehetőséggel éltek, ami lehetővé teszi, hogy a feladattal harmadik felet bízzanak meg, aki a hulladékkezelésért a járás egész területén felel. A harmadik félnek viszont csak akkor előnyös ez az üzlet, ha biztos lehet abban, hogy a papírhulladék-kezelésben nem fenyegeti versenytárs megjelenése, mivel ekkor a korábbi árajánlat már érvényét veszítené. Röviden összefoglalva arról van szó, hogy ha az önkormányzat az Újrahasznosítási és Hulladékgazdálkodási törvény 16. értelmében egyszer harmadik féllel szerződik, akkor már nem teheti meg, hogy a törvény 13. szerint az átruházási kötelezettségre hivatkozva ebből a körből kihagyja a magánháztartásokat, és az ott keletkező hasznosítható hulladék kezelésével egy ipari céget bízzon meg. A liberalizáció hívei azt mondják, hogy bár a jelenlegi kedvező helyzetben érthető, hogy az önkormányzatok a papírhulladék-értékesítést saját hatáskörbe kívánják vonni, de ez a hatályos törvénynek ellentmond. Abban az esetben, ha az átruházási kötelezettséget feloldanák, és a háztartásokat ezután már nem köteleznék arra, hogy a papírhulladékot a kezelést végző cégnek adják át, egyszerre hulladéktulajdonosokká és kezelésre kötelezettekké válnának, ami a piaci viszonyoktól függő áttekinthetetlen helyzetet teremtene. Az átruházási kötelezettség és a közérdek körüli viták valószínűleg még folytatódnak, de a hulladékkezeléssel és ártalmatlanítással kapcsolatos kérdések is tisztázásra várnak. Összeállította: Haidekker Borbála Der Streit um das Altpapier gewinnt an Schärfe. = Recyclingmagazin, 59. k. 1. sz p Paschlau, H.: Duales System im Wettbewerb wettbewerbliche duale Systeme. = Müll und Abfan, 36. k. 8. sz p

5

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

. alapján bejelentem, hogy írásbeli választ igényl ő kérdést. Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrna k

. alapján bejelentem, hogy írásbeli választ igényl ő kérdést. Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrna k ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő I aa~g K l /t O 9, É.rkea:ett : 2009 OKT 0 5. Katona Béla úr az Országgyűlés Elnöke részér e Budapest, Kossuth tér 1-3. Tárgy : Írásbeli választ igénylő kérdés Tisztelt Elnök

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. január 21-én a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsággal

Részletesebben

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos A kiadvány a Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alapjának társfinanszírozásával jött létre

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN. ELÕHÁZI ZSÓFIA doktorandusz (PPKE JÁK)

DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN. ELÕHÁZI ZSÓFIA doktorandusz (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/3. 169 188. DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN doktorandusz (PPKE JÁK) I. A települési önkormányzat mint közszolgáltató A

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Az Európai Bizottság privatizáció állami támogatási szempontú megítélésére

Az Európai Bizottság privatizáció állami támogatási szempontú megítélésére Állami támogatások joga 5 (2010/1) 61 75. Az Európai Bizottság privatizáció állami támogatási szempontú megítélésére vonatkozó gyakorlata, illetve annak változása a Bank Burgenland-eset tükrében Gyürkés

Részletesebben

2012/1. szám ÖKO-Pannon Hírlevél 1. EREDMÉNYESEN ZÁRTA A 2011-ES ÉVET AZ ÖKO-PANNON

2012/1. szám ÖKO-Pannon Hírlevél 1. EREDMÉNYESEN ZÁRTA A 2011-ES ÉVET AZ ÖKO-PANNON 2012/1. szám ÖKO-Pannon Hírlevél 1. EREDMÉNYESEN ZÁRTA A 2011-ES ÉVET AZ ÖKO-PANNON 61,9 százalékos hasznosítási arányt és 323 ezer tonnás csomagolási hulladék begyűjtést ért el az ÖKO-Pannon Nonprofit

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

VESZÉLYESEN KÖNNYŰ ÜZLETKÖTÉS KÍNÁBAN

VESZÉLYESEN KÖNNYŰ ÜZLETKÖTÉS KÍNÁBAN EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN VESZÉLYESEN KÖNNYŰ ÜZLETKÖTÉS KÍNÁBAN ESETTANULMÁNY 2006/02 Budapesti iroda: Budapest H-1146 Hermina út 17. B torony 3. em. Telefon: (+36

Részletesebben

A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült.

A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült. A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült. AMIT TUDNI AKARTÁL A KÖZBESZERZÉSRŐL, DE NEM MERTED MEGKÉRDEZNI MI IS AZ A KÖZBESZERZÉS? A közpénzek elköltésének

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: DAREH tagsághoz kapcsolódó döntések meghozatala

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2013. február THEMI THEM IS

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2013. február THEMI THEM IS THEMI S THEM IS THEMIS Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata 2013. február 2 Themis: Az ELTE ÁLLAM- és Jogtudományi Doktori Iskola lektorált elektronikus folyóirata A Szerkesztőség

Részletesebben

Galgamácsa alkotói. Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre

Galgamácsa alkotói. Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre MÁCSAI KISBÍRÓ 17. évf. 1. szám GALGAMÁCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. szeptember Galgamácsa alkotói Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre A képen látható fehérhímzéses függönyt és

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben