A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Jóváhagyta:.. Dr. Bugya László 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM RENDELTETÉSE Az IMIP értelmezése Az IMIP helye a dokumentációs rendszerben A 3/2002-es OM-rendelet 4. (1) A 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELHASZNÁLÁSI KÖRE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HATÁLYBA LÉPTETÉSE ELOSZTÁS VÁLTOZTATÁS FELÜLVIZSGÁLATOK SZAKKIFEJEZÉSEK AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ ISKOLA TÖRTÉNETE KÉPZÉSI PROFILUNK AZ ISKOLA FELADATAI (ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT) SZABÁLYOZOTTSÁG AZ INTÉZMÉNY RÉSZLETES SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE MINŐSÉGPOLITIKA HIVATKOZÁS AZ ÖMIP-RE Mátészalka Város önkormányzati fenntartású közoktatási intézményrendszerének minőségpolitikai nyilatkozata A MINŐSÉGÜGYI ELVÁRÁSOK A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA A FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA ALAPJÁN KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK JÖVŐKÉPÜNK MINŐSÉGPOLITIKA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ A DOKUMENTÁLÁS KÖVETELMÉNYEI Általános rész A dokumentumok kezelése A feljegyzések kezelése A VEZETÉS A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE PARTNERKÖZPONTÚSÁG MINŐSÉGPOLITIKA TERVEZÉS Minőségcélok Minőségirányítási rendszer tervezése FELELŐSSÉGI KÖR, HATÁSKÖR ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Felelősségi kör és hatáskör A vezetőség képviselője Belső kommunikáció ÖNÉRTÉKELÉS, AZ INTÉZMÉNYI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Általános követelmény Az ellenőrzés bemenő adatai Az ellenőrzés kimenő adatai GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL GONDOSKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKRÓL

3 6.2 EMBERI ERŐFORRÁSOK Felkészültség Képzés, továbbképzés A munkatársak értékelése A képzés, továbbképzés dokumentálása INFRASTRUKTÚRA Információs rendszer MUNKAKÖRNYEZET A SZOLGÁLTATÁS ELŐÁLLÍTÁSA A SZOLGÁLTATÁS-ELŐÁLLÍTÁS MEGTERVEZÉSE A PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK A szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározása A szolgáltatásokra vonatkozó követelmények átvizsgálása Kapcsolattartás a partnerekkel TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS SZOLGÁLTATÁSAINK MEGVALÓSÍTÁSA A szolgáltatás végrehajtásának szabályozása A szolgáltatás folyamatainak érvényesítése Azonosítás és nyomonkövetés ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉS ÁLTALÁNOS RÉSZ ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Indikátorrendszer Belső értékelési rend működtetése FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A partnerek elégedettsége A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A NEM MEGFELELŐ SZOLGÁLTATÁS KEZELÉSE AZ ADATOK ELEMZÉSE PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYOK A teljesítményvizsgálat célja és jellege Az értékelés tárgya, módszerei Felelősök és feladatköreik Az értékelés részletes kritériumrendszere és az értékelés elvégzésének eljárásrendje A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása Eljárási szabályok A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A GYAKORNOKI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A GYAKORNOKI IDŐVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A MENTOR FELADATAI ÉS JOGKÖRE A GYAKORNOK FELADATAI A GYAKORNOKI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSI REND A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A GYAKORNOK MINŐSÍTÉSE MELLÉKLETEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSOK LISTÁJA FOLYAMATTÉRKÉP A PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZERHEZ TARTOZÓ DOKUMENTÁCIÓK ELJÁRÁSREND GAZDASÁGI VEZETŐ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP VEZETŐ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓ ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP

4 ÓRA/FOGLALKOZÁS-MEGFIGYELÉSI LAP PEDAGÓGUSÉRTÉKELÕ LAP ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP TANULÓI VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP Mérőlapok a kollégiumi teljesítményértékeléshez A GYAKORNOKI SZABÁLYZATHOZ TARTOZÓ DOKUMENTÁCIÓK Nyilatkozatok Szakmai követelmények Értékelőlap a gyakornok teljesítményének értékeléséhez A gyakornoki követelmények teljesítésének eljárásrendje MEGFELELTETÉS A KÖZOKTATÁSI (1993. ÉVI LXXIX.) TÖRVÉNYNEK ÉS A 3/2002. OM RENDELETEKNEK AZ IMIP MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYATÁSA A SZÜLŐI SZERVEZET EGYETÉRTÉSE A DIÁKÖNKORMÁNYZAT EGYETÉRTÉSE A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATA

5 1 A Minőségfejlesztési program és jogszabályi háttere 1.1 A Minőségfejlesztési program rendeltetése A Minőségfejlesztési program egységes keretbe foglalja az intézmény minőségirányítási rendszerébe tartozó tevékenységeket, és biztosítja a szakképzéshez, nevelő-oktató szolgáltatáshoz szükséges tevékenységek szabályozását. A kialakításánál figyelembe vettük a közoktatási, a szakképzési törvényt és a kapcsolódó rendeleteket. Alapja a évi LXXIX. közoktatási törvény Az IMIP értelmezése Az Intézményi Minőségirányítási Program tartalmát a közoktatási törvény határozza meg: 40. (A működés rendje) (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia Az IMIP helye a dokumentációs rendszerben A közoktatási intézmények eddigi szabályzó dokumentumai (Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) mellett az IMIP jellegzetessége és szükségessége: 5

6 Ktv. 85. (7): A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (a továbbiakban önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok gyermek-, és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügykapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal. A törvényi utasítások alapján 2003-ban az Intézményi Minőségirányítási Program elkészítését a fenntartói Önkormányzati Minőségirányítási Program elkészítése előzte meg. A törvényi előírás szerint a fenntartó önkormányzat az intézmény rendelkezésére bocsátotta az elkészített ÖMIP-et (2004. január 31-ig), és az IMIP ezzel összhangban készült el. Az önkormányzati MIP meghatározza a fenntartónak a közoktatási rendszer egészére vonatkozó elvárásait, valamint intézményi szinten az elvárásokkal kapcsolatos feladatokat. A helyi oktatáspolitika fejlesztése nem csupán a politikai akarat, hanem a város adottságainak és lehetőségeinek (demográfiai helyzet, helyi pedagógiai tradíciók, településszerkezetben elfoglalt hely, közlekedési viszonyok, pedagógus ellátottság, saját, önkormányzati bevételek, településfejlesztési tervek, regionális területfejlesztési tervek, stb.) sajátos függvénye A 3/2002-es OM-rendelet 4. (1) A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja, működésének folyamatos fejlesztéséhez A 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet A 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról) értelmében az intézményi minőségirányítási program e tanévben is újabb elemmel bővül. Az intézményeknek december 31-éig kell elkészíteniük gyakornoki szabályzatukat. 1.2 A Minőségirányítási program felhasználási köre A Minőségirányítási program szolgálati használatra rendelt dokumentáció, és az intézmény tulajdona. Csak az intézmény keretein belül használható, és külső személynek (pl. külső vizsgáló és engedélyező szerveknek, hatóságoknak) kizárólag az igazgató engedélyével adható át. A Minőségirányítási program az intézmény minden alkalmazottja számára hozzáférhető. Tartalma belső oktatás keretében ismertetésre kerül. Célja, hogy a dolgozók megértsék, és tevékenységük alapjává tegyék a szervezet minőségpolitikáját, s az annak megvalósításához szükséges tennivalókat, kötelezettségeket. 6

7 1.3 A Minőségirányítási program módosítása A Minőségirányítási program egyes fejezeteit, valamint a folyamatszabályozásokat az illetékes területek szakemberei készítik el, ezek ellenőrzését a minőségirányítási vezető végzi. E dokumentumok jóváhagyását az igazgató végzi a Minőségirányítási program esetében az eredeti példány címlapjának aláírásával. Ezt a példányt a minőségirányítási vezető őrzi. Az elosztási listán rögzített munkatársak számára másolatokat biztosít. Az átvételt az elosztási listán mindenki köteles aláírásával igazolni. A Minőségirányítási programban és mellékleteiben leírtak módosítását minden intézményi dolgozó kezdeményezheti. A változtatást, módosítást írásban kell kérni a minőségirányítási vezetőnél. A módosítást indokolni kell. A módosításnál figyelembe kell venni a kapcsolódó részterületeket, folyamatokat is. A módosító javaslatokat a minőségirányítási vezető véleményezi, és a legközelebbi vezetői értekezleten előterjeszti őket. Az igazgató megvizsgálja a javaslatokat és dönt azok elfogadásáról vagy elutasításáról. A módosításokat a minőségirányítási vezető dolgozza ki, szükség esetén a minőségirányítási team közreműködésével. A módosított Minőségirányítási programot a tantestület tagjai egy erre a célra összehívott értekezleten többségi szavazással érvényesítik. A Minőségirányítási programot a jogszabályok, illetve a fenntartó elvárásainak megváltozása esetén is módosítani kell. 1.4 A Minőségirányítási program hatályba léptetése A Minőségirányítási programot, mint a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium tevékenységének minőségpolitikáját leíró, és azzal összhangban lévő szabályozó dokumentumot a fedőlapon feltüntetett dátummal jóváhagytam. A program hatályba lép a fenntartó jóváhagyásával. Mátészalka, december 20. Dr. Bugya László igazgató 7

8 1.5 Elosztás 1 Sorszám Beosztás / szervezet Név Aláírás 1 (T) Igazgató Dr. Bugya László 2 Minőségirányítási vezető Barkován Ferenc 3 Minőségirányítási referens Fejérné Szalai Éva 4 Minőségirányítási referens Kovács Krisztina 5 Kollégiumvezető Lengyel Zoltán Átvétel dátuma Visszavonás dátuma (T) = Törzspéldány ( * ) = Változások átvezetésére nem kötelezett példány Ez a lap nem cserélhető! 1 Az intézmény vezetőségének többi tagja, minden tanára, oktatója és dolgozója a belső hálózaton éri el a dokumentációs rendszer (Intézményi alapdokumentumok: PP, SzMSz és mellékletei, Házirend, MKK, EKK és feljegyzésformátumok) aktuálisan érvényes változatát. 8

9 1.6 Változtatás Változtatott Fejezet Oldal Változtatás oka Végezte Dátum Változat Megjegyzés Ez a lap nem cserélhető! Szükség esetén a nyilvántartás pótlap behelyezésével folytatható. 9

10 1.7 Felülvizsgálatok Felülvizsgálat oka Felülvizsgálatot végezte Aláírás Dátum Érvényességi határidő Ez a lap nem cserélhető! Szükség esetén a nyilvántartás pótlap behelyezésével folytatható. 10

11 1.8 Szakkifejezések Vevő, fenntartó Partner Főfolyamat Vezetési folyamat Támogató folyamat Kulcsfolyamat Aki finanszírozza a szolgáltatást Az ügyfelek, a vevők, a fenntartó, a szaktanácsadók, az utazótanárok és a dolgozók Az Alapító okiratunkban meghatározott szolgáltató tevékenységek megvalósítását szolgálja Szervezetünk irányításának eszköze A rendszer működését kiszolgáló egyéb folyamat Az intézmény céljainak elérését, a partnerközpontú működést elsődlegesen szolgáló folyamatok 11

12 2 Az intézmény bemutatása Neve: Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 4400 Mátészalka, Baross László utca Tel/fax: 44/ Fenntartója: Mátészalka Város Önkormányzata Jogállása: Önálló gazdálkodású intézmény Az alapító okirat kelte: augusztus Az iskola története A Mátészalkán működő 3 szakképző iskola, a Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola és a Gépészeti Szakközépiskola integrációjával augusztus 1-jén létrejött a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium. Az intézményünk a térség meghatározó szakképző iskolája lett mind a dolgozói, mind a tanulói létszámát tekintve. Az összevonás lehetőséget biztosít az egységesített intézménynek arra, hogy nem csak a város, de a térség legnagyobb képzési palettájával rendelkező iskolakomplexumává váljon. A mindennapi feladatok ellátásáról 307 dolgozó kitartó munkája gondoskodik annak érdekében, hogy az iskola 2860 diákja a lehető legjobb minőségű ellátásban részesüljön. Az intézményt alkotó három tagintézmény egyenként is eredményes és változásokkal teli múltra tekint vissza. Reményeink szerint a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium, mint jogutód rövid idő alatt képes lesz ötvözni magában a tagintézmények által magukkal hozott értékeket és az ezekkel szemben támasztott elvárásoknak megfelelni. A Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola néven kezdett működni 1927-ben. Már ebben az évben megindult az oktatás, de csak 1930-ban kapta meg azt az épületegyüttest, melyet 1952-ben bővítettek ki 8 tanteremmel és ebben a formában biztosít helyet napjainkban is a mezőgazdasági oktatás számára ben indult be a 4 éves technikumi képzés (nappali, ill. levelező) ben az intézmény felvette a nagy magyar növénynemesítő, Baross László nevét tól mezőgazdasági szakközépiskola, majd 1965-től kezdődött a szakmunkásképzés állattenyésztő (baromfi, sertés, szarvasmarha) szakon tól szakmunkásképzési célú szakközépiskolává vált, állattenyésztő és mezőgazdasági gépész szakmában, 1987-ben beindult a technikusképzés is 4+1-es formában től elkezdett a képzési profil bővülni, és azóta folyamatosan változik mind a mai napig ezzel is követve a munkaerő-piaci változásokat. Jelenleg az iskola épületében minden tanított szakmának külön szaktanterem áll rendelkezésre (géptan, erdész-vadász és dísznövénytermesztő előadók, továbbá az egyes közismereti szaktantárgyakhoz szükséges szaktermek: kémia, biológia, fizika). A nyelvi és informatikaképzésben a nyelvi labor és a két informatika szaktanterem is segítséget nyújt tanárain számára. Az iskola tanulóinak lehetőségük nyílik alapfokú számítógép-kezelői tanfolyam elvégzésére, és sikeres vizsgák letétele után OKJ-s oklevelet is szerezhetnek. A korszerű tornateremben, kondicionáló teremben, illetve az iskola területén lévő kivilágított, bitumenes pályán a rendszeres sportolási lehetőség is biztosított. A tagiskola részt vesz a Szakiskolai Fejlesztési Program II. pályázati programban, melynek révén az oktató-nevelő munkába már beemelte a projektmódszer szerinti oktatás alapjait, s a program által igen sok fejlesztésen ment keresztül az elmúlt másfél évben. 12

13 Az program elvárásainak megfelelően a tanítás az alap oktatási területeken kívül (4 kilencedik, 3 tízedik, 4 tizenegyedik, 4 tizenkettedik, 2 technikus osztály) egy reintegrációs osztályban is folyik Az intézmény képzési rendszere két szakaszra bontható. Az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakaszra és a szakképzésre. Az első szakasz szakközépiskolánál a év, szakiskolánál a év. Ezeken az évfolyamokon szakmai orientáció vagy már szakmai alapozás folyik. Az érettségivel záruló szakközépiskolai évek után az igényeknek megfelelően indul mezőgazdasági technikus, mezőgazdasági gépésztechnikus, agrárkörnyezet gazda, erdészeti technikus OKJ-s képzés, ezüstkalászos- illetve aranykalászos gazda tanfolyamok. A szakiskolai tanulók a második szakaszban mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó, erdészeti szakmunkás, dísznövénykertész, vadász, vadtenyésztő szakokat választhatják. A Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola jogelődje az 1893 szeptemberében megalakult Iparos Tanonciskola volt, Hermann József igazgatásával ig a nyíregyházi 110. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet fiókiskolájaként működött Mátészalka város különböző pontjain szeptemberében 138. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet néven önállóvá vált és birtokba vehette a jelenleg is használt és azóta folyamatosan bővített alapépületet szeptemberétől az intézet új neve: Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola augusztus 1.-jén Mátészalka Város Önkormányzata egyesítette a városban működő szakközépiskolákat Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium néven, az addig Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola lett a bázisintézménye. A szakközépiskolai képzés informatika, közlekedés, faipar, elektronika és elektrotechnika illetve könnyűipar szakmacsoportban folyik. A szakközépiskolánkban folyó nevelés-oktatás tovább építi és mélyíti az általános iskolában tanultakat. A négy év alatt döntően közismereti képzés folyik, ami kiegészül pályaorientációval és szakmai alapozással. A képzés érettségi vizsgával zárul. A szakmai továbbhaladásra a 12. évfolyam után rendszerinformatikus, autószerelő, autóelektronikai műszerész, faipari technikus, mechatronikai műszerész, háztartáselektronikai műszerész illetve ruhaipari technikus szakirányban van lehetőség. Korszerű felszerelt számítástechnikai tantermek állnak rendelkezésünkre az informatikusképzéshez. Az autószerelő és autóelektronikai képzések tanműhelyünkben, vagy külső gyakorlati oktatóhelyen lehetségesek. A szakképzés négy éve alatt az első két évben a NAT szerinti általános műveltséget adó képzés mellett szakmai előkészítő ismeretek és alapozó oktatás folyik. A szakmai képzés a 10. évfolyam után nőiruha-készítő, asztalos, kárpitos, vízvezeték és központifűtés-szerelő, géplakatos, fémforgácsoló, épületburkoló, épületszobrász, ács-állványozó, kőműves, szobafestőmázoló és tapétázó, villanyszerelő, mechanikai műszerész, karosszérialakatos, fodrász illetve optikai üvegcsiszoló szakmák közül választhatnak a tanulók. Jelentős iskolánk holland kapcsolata, ami igen hasznos az EU rendszereihez való alkalmazkodás elősegítésében. Minden évben az intézmény kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákjai kölcsönösen meglátogatják egymás iskoláit. Ismerkednek a holland és a magyar oktatási rendszerrel, kultúrával, nevezetességekkel a 13 éve tartó csereprogram keretében. Az intézményhez tartozó faipari tanműhely a legkorszerűbb technológiával van felszerelve, mely a megyében és az országban is példaértékű. Itt sajátítják el szakmai ismereteiket a szakiskolás és szakközépiskolás, valamint a technikus tanulók. A Gépészeti Szakközépiskola Szatmár fővárosának negyedik, legfiatalabb középiskolája közel 40 éves múltra tekint vissza. Az ipari szakközépiskolai képzés ugyanis 1965-ben kezdődött Mátészalkán iskolánk elődjében, az Esze Tamás Gimnáziumban. Az intézmény 13

14 új épületét 1975-től lakja, de további két évig még gazdaságilag egyben volt a gimnáziummal. Az elmúlt években számtalan mérnöknek alapozta meg műszaki ismereteit, és képezte ki a térség technikus, középfokú műszaki szakembergárdáját az iskola, de nagyon sok pedagógus is kikerült az intézmény padjaiból. A 12. évfolyamot elvégző diákok mintegy 30-35%-a tanult, illetve tanul tovább jelenleg is valamilyen egyetemen, főiskolán. A mindenkori iskolavezetés állandóan kereste a lehetőségét annak, hogy a képzési profilt hozzáigazítsa a térség szakemberigényéhez. Az első agrárgépész osztályt követte a géplakatos szak. Ezt követően 1971-ben lényeges változás lépett be az oktatásba: a szakmunkásképzési célú oktatás mellett megjelent a magasabb szintet jelentő középfokú képzési célú oktatás. Ekkor indult be a gépészeti szak. Sor került fémforgácsolók, élelmiszer-ipari gépszerelők, gépszerkesztők, általános mechanikai műszerészek képzésére. Volt faipari technikusképzés, levelező tagozaton pedig ruhaipari szakképzés is. Érettségi után technikusképzés folyt általános gépszerelő és karbantartó, finommechanikai és automatizálási, valamint gépgyártás-technológiai szakokon. Az iskolában 1975-től 1994-ig gyakorlatilag gépipari képzés folyt. Ekkor viszont elkezdődött a gépipari képzés átalakítása szolgáltató, illetve gazdasági jellegű képzéssé. Ezt a társadalmi változások igényelték. A profilváltást nagyban segítette az, hogy 1995-ben PHARE, majd 1999-ben a világbank által támogatott iskolává vált. Közben 1996-ban összevonták intézményt az épület mögött elhelyezkedő Bajcsy-Zsilinszky Endre Kollégiummal. Itt nemcsak a Gépészeti Szakközépiskola tanulói, hanem az Esze Tamás Gimnázium diákjai is helyet kapnak szeptember 1-jével elindult az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés banki szakügyintéző, 2001 tanév elején pedig a gépipari mérnökasszisztens szakon az érettségizett tanulók részére a Dunaújvárosi Főiskola minőségbiztosítása mellett. 2.2 Képzési profilunk Képzési profilunk a következő szakmacsoportokat öleli fel: Elektronika Építészet Faipar Felzárkóztató Gépészet Informatika Könnyűipar Közgazdaság Közlekedés Mezőgazdaság Nyelvi előkészítő Szociális szolgáltatás Szolgáltatás 14

15 2.3 Az iskola feladatai (alapító okirat szerint) Középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás Érettségi vizsgára történő felkészítés Felsőfokú tanulmányok megkezdésére történő felkészíts Szakközépiskolai oktatáshoz kapcsolódó nyelvi előkészítő osztály Érettségi vizsgához kötött szakmákban, szakmacsoportokban szakmai vizsgára való felkészítés Felzárkóztató oktatás Tanulószobai foglalkozások szervezése évfolyamon Iskolai könyvtári tevékenység Sporttevékenység Tagozat Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek Diákotthoni, kollégiumi szállás nyújtása Iskolai, intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Járművezető-oktatás Üzletviteli tanácsadás Növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés Személyszállítás (tanuló oktatási célú szállítása) Intézményi vagyon működtetése 2.4 Szabályozottság Központi szabályozás legfontosabb elemei: az 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról, az évi LXXVI. törvény a szakképzésről az 1057/2005 (V. 31) kormányhatározat Fenntartói szabályozás: Alapító okirat Helyi szabályozás: A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata, A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja, A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási Programja, Egyéb a működésre vonatkozó belső szabályzatok. 2.5 Az Intézmény részletes szervezeti felépítése Az intézmény részletes szervezeti felépítését az 1. ábra szemlélteti. 15

16 1. ábra Igazgató Gazdasági igh. Gépészeti szakmai igh. Gépészeti közismereti igh. Déri szakmai igh. Gyakorlati oktatás vezető Déri közismereti igh. Déri általános igh. Baross közismereti igh. Baross szakmai igh. Kollégium vezető Minőségirányítási vezető Személyzeti előadó Könyvelők Szakmai munkakö- zös- Közismereti munkakö- zös- Szakmai munkakö- zös- Szakoktatók Közismereti munkakö- zös- Munkaközösség-vezetők Közismereti munkakö- zös- Szakmai munkakö- zös- Szakoktatók Kollégiumi mkvezetők Kollégiumi godnokok Minőségirányítási csoport Pénztár Szakmai tanárok Pedagógusok Szakmai tanárok Tanműhelyek fizikai Pedagógusok Pedagógusok Pedagógusok Szakmai tanárok Tanműhelyek fizikai alkalmazot- Nevelőtanárok Kollégiumi technikai dolgozók Gondnokok Diákönkormányzat Diákönkormányzat Szakmai tanárok Diákönkormányzat Gépkocsi vezetők Raktár SzMK SzMK SzMK Takarítók Karbantartók, fűtők Adminisztrátorok Élelmezési vezető Konyhai dolgozók 16

17 3 Minőségpolitika 3.1 Hivatkozás az ÖMIP-re Az Minőségirányítási Program elkészítésekor figyelembe vettük a közoktatási törvényben előírtakat, valamint Mátészalka Város Önkormányzata által elfogadott, és hatályba léptetett Önkormányzati Minőségirányítási Programot. Az ÖMIP megfelelő támogatást nyújt az IMIP elkészítéséhez, hiszen: az alábbiakban is ismertetett közoktatási minőségpolitika alapjául szolgál az intézményi minőségpolitikának, a stratégiai célok elősegítik az intézményi minőségcélok megfogalmazását, az ÖMIP meghatározza az IMIP-re vonatkozó általános elvárásokat, az azokhoz kapcsolódó főbb elemeket Mátészalka Város önkormányzati fenntartású közoktatási intézményrendszerének minőségpolitikai nyilatkozata Mátészalka város, mint a szatmári térség központja széleskörű közoktatási feladatellátásainak során intézményeinek törvényes, hatékony és eredményes működtetésében meghatározó a minőségi kritérium. A fenntartó város Polgármesteri Hivatala a minőségirányítási rendszer kiépítésével folyamatos fenntartásával és permanens fejlesztésével el kívánja érni az országos és helyi oktatáspolitikai célok maradéktalan megvalósítását. Fenntartói kötelezettségeinek teljesítése során mindent megtesz azért, hogy a jogszabályokban előírt és az önként vállalt feladatait az intézmény használók bizalmának és elvárásainak megfelelően teljesítse. A városi önkormányzat és az intézmények működését felügyelő hivatal olyan koordináló, irányító tevékenységet kíván folytatni, melyre jellemző a szolgáltató jelleg, a törvényesség, a nyitottság, az átláthatóság és a mindennapi munkában a minőség iránti elkötelezettség. A város közoktatása tartósan, jó színvonalon és költséghatékonyan működjön, érzékenyen reagálva a változó formai-szakmai és tartalmi kihívásokra, megőrizve a térségben betöltött meghatározó szerepét. Lehetőségeit maximálisan kihasználva fejleszti az intézményrendszerének infrastruktúráját és a humánerőforrás feltételeit, a szociális biztonságot nyújtó jelzőrendszerét, az óvoda és iskola egészségügyi ellátás ágazati szolgáltatásait. Mátészalka város közoktatása feladatainak minőségi szintű teljesítésével alkalmas az alapkészségek és képességek, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiac által elvárt munkavállalói kompetenciák megalapozására, az informatika terén a felhasználói készségek és legkevesebb egy idegen nyelv elemi kommunikációs szintjének megszilárdítására. A középiskolák nagy hagyományaiknak megfelelően, nevelésüket tekintve általánosan, és oktatásukat tekintve iskolatípusonként eleget tesznek a tehetséggondozásban, a továbbtanulásra történő felkészítésben és a közvetlen munkaerő-piaci igények kielégítését kívánó közoktatási feladatok végrehajtásában. (Mátészalka ÖMIP 11. o., 2004) 17

18 Minőségirányítási elvárások Sikerkritériumok, várható eredmények Módszerek, eljárások Felelősök, közreműködők Megvalósítás gyakorisága, határidő Az intézmény minőségirányítási rendszerének kidolgozása, a program elkészítése A pedagógiai program felülvizsgálata A kétszintű érettségi bevezetésére való felkészülés Érettségire épülő szakképzés bővítése A beiskolázás tudatos tervezése A folyamatos, évenként tervezett belső ellenőrzés, mérés-értékelés Családi életre nevelés, drog-prevenció Felnőttképzési akkreditáció Munkaerő-piaci helyzet figyelemmel kísérése Központi szakmai programok változásainak követése Szakmai vizsga és követelmény rendszer változásainak követése A MIP koherens az önkormányzati minőségirányítási programmal. Ez alapján végzik az intézményi minőségfejlesztést A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi nevelő-oktató munka Az ehhez szükséges iskolák közötti kapcsolat kialakítása, tájékozottság Önértékelés, célok, feladat és időterv, ellenőrzés, mérésértékelés. Partneri igénymérések, intézkedési tervek minőségirá- Igazgató, nyító team és június 30. peda- Intézményvezető programkészítő gógusok június 30. Eredményesség, hatékonyságvizsgálat. Környezetnevelési program, egészség-nevelési program Intézményi szinten továbbképzések, önképzés Igazgató, igazgatóhelyettesek, A kétszintű érettségi szaktanárok bevezetéséig folyama- tosan A munkaerőpiac igényeinek kielégítése csolatos ismeretek, port vezető Munka világával kap- Igazgató, szakmacso- Folyamatos készségek, képességek fejlesztése Jó színvonalú beiskolázás (kellő számú tanuló) Pontos ismeret az eredményességről, haladási irányokról, a pedagógusok munkájáról Érezhetően javul a családok kohéziója. Az esetlegesen gyakorlatban is felmerülő drogprobléma megnyugtató megoldása A felmerülő reális igények kielégítése A munkaerőpiacon jelentkező reális igények kielégítése Az érvényes központi szakmai program alkalmazása Érvényes szakmai és vizsgakövetelmény szerinti vizsgáztatás Nyílt napok, iskolaismertetők, szülői értekezletek Szaktárgyi és attitűd mérések értékelése. Tanórai munkák, választható foglalkozások ellenőrzése Szoros kapcsolattartás a családdal, gyermekjóléti szolgálattal, rendvédelmi szervekkel Kapcsolattartás Munkaügyi Központi Kamarák Kapcsolattartás Munkaügyi Központi Kamarák Jogszabályok Közlönyök NSZFI honlap Jogszabályok Közlönyök NSZFI honlap Igazgató, pályaválasztási felelős Az ellenőrzési tervnek Bemenet, megfelelően: igazgató, munkaközösség vezetők, osztályfőnökök Intézményvezetés Osztályfőnök Pedagógusok Intézményvezetés Szakmai munkaközösség Intézményvezetés Szakmai munkaközösség Intézményvezetés Szakmai munkaközösségek Intézményvezetés Szakmai munkaközösségek Minden év novemberében, februárban, márciusban folyamat, kimenet mérése a megfelelő időszakban Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos (Mátészalka ÖMIP, 2004) 18

19 3.2 A minőségügyi elvárások a közoktatási intézmények számára a fenntartói minőségpolitika alapján 1. A közoktatási intézmények jogszerűen, szakszerűen, eredményesen és költség-hatékonyan működjenek, garantálják a gyermek/tanuló egyéni fejlődését, minőségelvű nevelését, oktatását a hozzáadott pedagógiai érték rendszeres mérésével, értékelésével 2. A közoktatási rendszer rugalmasan alkalmazkodjon a változásokhoz, figyelembe véve a helyi lehetőségeket, adottságokat, a fenntartó teherbíró képességét 3. A közoktatási intézmények pályázati tevékenységének fejlesztésével bővüljenek a működési feltételek javítását eredményező források 4. A közoktatási rendszerébe kerüléstől az abból kikerülésig nyomon követhető legyen a gyermek/tanuló tanulási útja 5. Partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmények minőségirányítási programja, és minőségirányítási rendszerének működtetése 6. Az intézményekben stabil, innovatív nevelőtestületek működjenek, továbbképzéssel, önképzéssel növelve kompetenciájukat 7. Hatékony együttműködés valósuljon meg a közoktatási intézmények között a gyermekek/tanulók mentális problémáinak kezelésében, a hátrány kompenzációban, a problémák megelőzésében, a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátásában 8. Rendszeres kapcsolattartás valósuljon meg az egymásra épülő intézmények között óvoda, általános iskola, művészeti iskola, középiskola a szolgáltatást igénybe vevők érdekében 9. A szülőkkel való kapcsolattartással biztosított legyen a tájékoztatás a közoktatás rendszeréről, a szolgáltatásokról 10. A közoktatási intézményekben dolgozók közéletben való részvételével javuljon az intézmények társadalmi megbecsültsége. Erősödjön az intézmények közötti szakmai együttműködés, a korrekt párbeszéd. 19

20 3.3 Küldetésnyilatkozatunk Az iskolában minden tevékenységet a nevelő-oktató munka érdekeinek rendelünk alá, a sikerért közösen dolgozunk. Feladatunknak tekintjük a változásokhoz való alkalmazkodást. Érzékenyen reagálunk a társadalmi és a helyi környezet új kihívásaira, hogy magas szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket képezzünk. Célunk, hogy tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük értékeit, a társadalmi szokásokat, viselkedési normákat; legyen igényük az egészségmegőrző életvitelre. Az intézményben a szakemberképzés egyszerre jelenti az ismeretközvetítést, az emberi alapértékek átadását, és a kamatoztatható szakmai felkészültséget. Fontosnak tartjuk a mindennapi életben és a munkahelyen jól alkalmazható képességeknek, készségeknek, tudásnak az elsajátítását, amelyek lehetővé teszik diákjaink számára a folyamatos önképzést, a rugalmas alkalmazkodást, a megszerzett ismeret sokoldalú, kreatív felhasználását. A Minőségirányítási Programban megfogalmazott minőségbiztosítási módszerek, előírások alkalmazásával kívánjuk elérni, hogy a jövőben az iskola minden területén lehetőség nyíljon a folyamatos fejlesztésre, és belső szükségletté váljon a minőségi munkavégzés. 3.4 Jövőképünk Intézményünk olyan oktató-nevelő munkát kíván megvalósítani, mellyel az általa képzett tanulók az Európai Unió által kibővített munkaerőpiacon képesek elhelyezkedni a számukra megfelelő területen. Kompetencia alapú tudást adjon, mely megfelelő alapot képez mind a továbbtanuláshoz, mind a szakterületnek megfelelő önálló fejlődéshez. 3.5 Minőségpolitika Iskolánk, a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium legfontosabb feladatának Mátészalka és vonzáskörzete középiskolai és szakiskolai oktatási igényeinek minél szélesebb körű kielégítését tartja. Intézményünk céljai pedagógiai-szakmai tevékenységünkkel, a tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztésével tanulóink tankötelezettségének teljesítésének biztosítása a kompetencia alapú képzés elterjesztése révén biztosítsuk a tanulók esélyeit a társadalomban az emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészítés hatékonyságának emelésével a tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése a szakképzésből kikerülő diákok munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodását figyelemmel kísérő intézményi nyomkövetési rendszer, pályakövetési rendszer kialakítása az előrehozott érettségi vizsgák feltételeinek szélesebb körben való megteremtése az idegen nyelvi érettségi eredményesebbé tétele mellett elérhetőbbé tesszük a nyelvvizsga megszerzését a kollégium, mint közösség erősítése által a kollégiumi férőhelyek kihasználtságának fokozása 20

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2008.(V.29.)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. A 35/2005. (IV. 21.) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája Minőségirányítási Program A fenntartó jóváhagyta: 2004. június 17. Békéscsaba, 2004. június 17. Piller Sándor igazgató BEVEZETÉS Az Eötvös József Iskolaalapítvány

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 236/2002. (X.7.) számú h a t á r o z a t a a 2002/2003-as tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben