A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8"

Átírás

1 Képzési program fejlesztésére irányuló célok január 31-i vezetőségi átvizsgálás 3. sz. melléklete Nemzetközi képzési stratégia kidolgozása, Erasmus, ErasmusMundus, Dr. Némethy Sándor Erasmus IP A Főiskola korábban szerény nemzetközi kapcsolathálózata a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának létrehozásával gyors fejlődésnek indult, 2009 és 2012 között már több mint negyven európai és Európán kívüli felsőoktatási intézménnyel és számos külföldi vállalattal, közigazgatási szervekkel és civil szervezettel vettük fel a kapcsolatot oktatási és kutatási programok létrehozása céljából és a már meglevő együttműködések kiszélesítésének és továbbfejlesztésének érdekében. Ezt az Európai Unió Tempus programját Magyarországon képviselő Tempus Közalapítvánnyal való együttműködés nagymértékben elősegítette mind szakmai tanácsadás, mind pályázatok révén elnyert anyagi támogatás formájában. Erasmus Mundus Mesterképzés kidolgozása és a fejlesztési munka koordinálása: Az interdiszciplináris mesterképzés alapötletét az ECOCYCLES Erasmus IP adta, mely immár második éve fut nagy sikerrel tíz ország 20 felsőoktatási intézményének részvételével. Az EcoCycles EuroMaster (ECEM) mesterképzés a Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös, Magyarország), a Slovak University of Agriculture in Nitra (nyitra, Szlovákia), a University of Gothenburg (Göteborg, Svédország), a University of Gdansk (Gdansk, Lengyelország), a University of Palermo (Palermo, Olaszország) közös együttműködésével valósul meg. A mesterképzés kialakítása során a legfontosabb szempont az volt, hogy a kurzust sikeresen elvégző diákok megfelelően magas szintű és versenyképes szakmai tudással rendelkezzenek a fenntartható fejlődés területén. A képzés sikeres elvégzése után a hallgatók megfelelő szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek majd ahhoz, hogy inter- és transzdiszciplináris csapatok tagjaként komplex megoldási javaslatokat tudjanak kialakítani és azokat gyakorlatba is átültetni a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban Európán belül és harmadik országokban is. A program céljai közt szerepel továbbá az európai és harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti együttműködések erősítése, a tudás és oktatási módszerek kölcsönös megismerése, a különböző tudományterületek integrációja és az interkulturális tanulás körülményeinek megteremtése. Az EcoCycles EuroMaster mesterkurzus multidiszciplináris kooperációs lehetőséget hív életre, mely egyedi, holisztikus megközelítéssel kapcsolja össze a természeti erőforrás-gazdálkodás valamint a vidék- és területfejlesztés környezeti, mezőgazdasági, jogi, közgazdasági, társadalmi és intézményi aspektusait. Ennek eredményeképpen a hallgatók nemcsak képesek lesznek felismerni az interdiszciplináris paradigmákat, hanem azokat holisztikus és integrált módon lesznek képesek alkalmazni, elméletben és gyakorlatban egyaránt. Az együttműködésben részt vevő öt felsőoktatási intézmény együttműködése során a hallgatóknak az intézmények mindegyikében lehetősége nyílik e-learning módszerrel tanulásra, valamint személyes konzultációra is az intézmények és azok társult partnereinek oktatóival. Bár 2012-ben nem kaptuk meg a Mundus-státuszt, a program minden részének kifejlesztése megtörtént és 2013-ban, a szükséges kiegészítések és változtatások után, az Ecocycles Euromaster be lesz adva a MAB-hoz akkreditálásra, amely megkönnyíti majd a 2014-ben ismét induló új típusú Erasmus-Mundus pályázaton való részvételt. 1/8

2 Jogi tárgyak harmonizációja Dr. Kocsis Zsolt a jogi tárgyak harmonizációja keretében az Oktatási Igazgatósággal, azon belül is az órarendkészítésért felelős személlyel egyeztetve az azonos tartalmú tantárgyak az egyes szakokon azonos időpontra lettek meghirdetve majd a félév(ek) során megtartva. Mivel a szakok akkreditációja után az elnevezések nem változtak, ez az egyetlen lehetőség a harmonizációra, mely egyébként a folyamatos tartalmi korszerűsítés eredményeként sikeres és az adott jogterületek hatályos szabályozását követi. Fenti harmonizáció a nappali, a levelező, a távoktatás és a felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés valamennyi jogi tárgyára kiterjed. TVK: Rövid ciklusú képzések hirdetése a következő témákban: Természeti dékán erőforrás gazdálkodás, Szél és napenergia hasznosítás, Dísznövény kereskedelem, Környezeti menedzsment, Helyi éghajlatvédelmi stratégiák Minden rövid ciklusú képzés meghirdetésre került és megvalósult. GTK: Rövid ciklusú képzések hirdetése a következő témákban: Alkalmazott térinformatika, E-kommunikáció, Utazásszervezés és értékesítés, dékán Gasztroturizmus, Protokoll ismeretek, Rendezvényszervezés Minden rövid ciklusú képzés meghirdetésre került és megvalósult. A 15 képzés indítására került, amelyeken 367 fő vett részt. A képzésekkel kapcsolatos dokumentáció a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/ projekt keretében történt. Projektidőszak: Projektvezető: Dr. Magda Róbert Szakmai vezető: Pallás Edith Tudományos kutatás fejlesztésére irányuló célok A TUDÁSTÁR szoftver feltöltése az oktatók/kutatók eddigi publikációival Megvalósult. EU-finanszírozású kooperációs K+F és mobilitási pályázatok benyújtása mindkét kar részéről Megvalósult. Hazai finanszírozású (TÁMOP, GOP, OTKA) kooperációs K+F pályázatok benyújtása mindkét kar részéről Megvalósult. Intézményi tudományos napok szervezése Megvalósult. A rendezvény megszervezésre került. oktatók / kutatók dékánok dékánok /8

3 Atkár, Tass-pusztán egy 1 MW-os teljesítményű duál kazán megvalósítása abból a célból, hogy a telephely teljes területén kiváltásra kerüljön a fosszilis energiahordozó. Ivády Imréné, Dr Gergely Sándor Nem valósult meg, melynek oka, hogy A ZOLDLANG TECH_08-A4/ azonosító számú projekt MAG Zrt. részéről december 19- én aláírt és jóváhagyott 11. sz. szerződésmódosítás 2. pontja alapján: A bivalens hő hasznosító rendszer telepítésére tervezett helyszín a Károly Róbert Főiskola, Atkár, Tass-pusztai telephelye helyett a Hevesgép Kft. hevesi telephelye 3360 Heves, Munkácsy út 4. Alkalmazott kutatások főiskolája minősítés megszerzésére törekvés Megvalósult., az Intézményfejlesztési Tervben pályázott az intézmény a minősítés megszerzésére. Hallgatók értékelésének fejlesztésére irányuló célok Helgertné Dr. Szabó A átdolgozása Ilona Verzió Változás Indok Várható hatása Kiadás dátuma Hatályos (-ig) (2009) 11. kiadás (2009) 12. kiadás (2009) 13. kiadás (2012) 00. kiadás (2012) 01. kiadás módosítás (a Szenátus december 19-ei ülésén a 10. kiadás mód.) módosítás (a Szenátus január 23-ai ülésén a 11. kiadás mód.) módosítás (a Szenátus február 27-ei ülésén a 12. kiadás mód.) bevezetése (a Szenátus szeptember 4-ei ülésén a 00. kiadás bevez.) módosítása (a Szenátus december 13-ai ülésén a 00. kiadás mód.) jogszabályi előírások, alkalmazás során felmerült problémák megoldása, folyamatok transzparenciájának javítása /2011. NEFMI felülvizsgálati javaslat jogszabály, szabályzat szerinti kötelezettség teljesítése. alkalmazás során felmerült problémák megoldása, folyamatok transzparenciájának javítása. alkalmazás során felmerült problémák megoldása, folyamatok transzparenciájának javítása, jogszabályváltozás. alkalmazás során felmerült problémák megoldása, folyamatok transzparenciájának javítása, jogszabályváltozás. 3/8 a szabályozás gyakorlattal való összhangjának javulása, folyamtok átláthatóságának javulása január január január március 1. a szabályozás gyakorlattal való összhangjának javulása, folyamtok átláthatóságának javulása a szabályozás gyakorlattal való összhangjának javulása, folyamtok átláthatóságának javulása, jogszabályi megfelelősség. a szabályozás gyakorlattal való összhangjának javulása, folyamtok átláthatóságának javulása, jogszabályi megfelelősség március szeptember szeptember január január január 21.

4 Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére irányuló célok A tudományos minősítésben résztvevők előrehaladásának ösztönzése, az dékán akkreditációs feltételeknek való megfelelés további erősítése. A tárgyévben az oktatók közül PhD fokozatot szerez 3 fő. Részben megvalósult, 2012-ben 2 fő szerzett PhD fokozatot. A tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére irányuló célok Intézmény által használt tudományos adatbázisok megismertetése a hallgatókkal Göröcsné Orsó Ágnes Részben megvalósult, A Károly Róbert Főiskola áprilisában lépett be Konzorciumi partnerként az Elektronikus Információszolgáltatás (továbbiakban: EISZ) programba. Lényege, hogy az EISZ program keretében közös együttműködéssel és közösen fellépve a konzorciumi tagok részére adatbázisok jogait szerezzék meg állami támogatásból, és részben a tagok által biztosított pénzbeli hozzájárulással. Az EISZ - en keresztül az alábbi tudományos adatbázisok voltak elérhetők az oktatók és hallgatók számára: - Web of Science - Science Direct - Akadémiai folyóirat gyűjtemény. A 2012-es évtől rektori és gazdasági főigazgatói döntés alapján a Károly Róbert Főiskola kilépett az EISZ konzorciumból, így a fent említett tudományos adatbázisok már nem érhetőek el a főiskola számára. Központi adatbázison alapuló, egységes autentikációs rendszer kialakítása a Üzemeltetési és Műszaki osztályvezető WIFI elérések kezeléséhez Részben megvalósult, ennek hatására változott az ISO rendszer elérésénél a felhasználók bejelentkeztetése is. Jelen állapotában még a hallgatók kezelése nem megoldott, ők hallgatói kóddal nem tudnak bejelentkezni. Ezt a GTR fejlesztésével és illesztésével tudjuk fokozatosan támogatni. Mobileszközök támogatásának megvalósítása a Tanulmányi rendszer elérésében fejlesztési koordinátor Részben megvalósult, jelen pillanatban teszt fázisban tart. A késés oka a megfelelő fejlesztési környezet kialakítása forráshiány miatt. A probléma elhárításán folyamatosan dolgoznak a kollégák ingyenes megoldások után kutatva. 4/8

5 Az önálló tanulás támogatásának továbbfejlesztése újabb elektronikus dékánok folyamatos tananyagok kialakításával. a főiskola a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/ projekt megvalósítása keretében elektronikus tananyagokat fejlesztett a következők szerint: Projektidőszak: Projektvezető: Dr. Magda Róbert Szakmai vezető: Pallás Edith A projekt közvetett célja a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, hozzájárulás az egész életen át tartó tanulás biztosításához továbbá sokrétű partnerkapcsolatok kiépítése a felsőoktatási intézmények és a munkaerő-piaci szereplők között A projekt közvetlen célja a Károly Róbert Főiskola képzési kínálatának gyakorlatorientált bővítése a munkaadói igényekre épülő hiányszakmákhoz kapcsolódóan, melynek keretében az alábbi részcélokat tűztük ki: A célcsoportok számára olyan képzések kínálata, amelyek összhangban vannak az egész életen át tartó tanulás elvárásaival. Modern, gyakorlatorientált képzési módszerek alkalmazása (interaktív képzés, csoport módszerek alkalmazása, e-learning tanulás lehetőségének megvalósítása). Együttműködési megállapodáson alapuló partnerkapcsolatok kiépítése a munkaerőpiac szereplőivel, közös célok és feladatok meghatározása, úgymint gyakorlati oktatás vagy a végzett hallgatók alkalmazásának vállalása. Az elektronikus tananyagok minimálisan az alábbi tananyagelemeket tartalmazzák: db kép - 20 db hanganyag - 10 db animáció - 50 db tesztfeladat. A képzési csoportok munkájukat mentori tanácsadói támogatással végezték, akik gyakorlati tapasztalataikkal segítették a képzés- és tananyagfejlesztési tevékenységet. A 18 db, újonnan kifejlesztett tananyagot szakmai szempontból lektorok is véleményezték. 7 db tananyag angol nyelven is megjelent. A tananyag tartalmak disszeminálására rövid ciklusú kurzusainkat nyilvánosan meghirdettük 15 képzést indítottunk, melyeken 367 fő vett részt. A visszajelzések nagyon pozitívak, a zárórendezvényen bemutatásra kerültek. Az elektronikus tananyag tartalmak a oldalon kerülnek publikálásra, mi a végleges anyagokat g továbbítottuk a közreműködő szervezetnek. Jelenleg az anyagok a oldalon érhetőek el a tananyagfejlesztők számára. 5/8

6 A hallgatói karrier-tanácsadási szolgáltatás fejlesztése, biztosítása HIK vezető 2011-től folyamatos negyedévében a vállalásnak megfelelően megrendezésre került az előadássorozat Utazás az intelligencia világába címmel, Dr. Réthy István előadóval. Az egyes előadásokon résztvevők száma 42 fő. Az előadássorozat mérföldköveit a következők adták: - Gondolkodási és érzelmi intelligencia IQ és EQ - Nehéz helyzetek kezelése - Hogy irányítsuk embertársainkat? Mi a jó stílus? - Elegáns konfliktuskezelés 1. Jogi tanácsadás Segítségnyújtás a hallgatók részére a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdések jogilag alátámasztott tájékoztatásának megvalósításában, a hallgatók jogkövető magatartásának biztosításában, munkajogi kérdésekben. Megvalósítása hetente 2 óra személyes tanácsadás, illetve telefonon, ben történő megkeresési lehetőséggel folyamatosan működik. 2. Karrier- és tanulmányi tanácsadás Keretében történik a tanulmányi tanácsadás biztosítása, kapcsolattartás munkáltatókkal, Munkaügyi Központokkal, a központhoz érkező állás és gyakornoki lehetőségek kezelése. Megvalósítása napi 4 óra személyes tanácsadás, illetve telefonon, ben történő megkeresési lehetőséggel. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a hallgatóink/végzett hallgatóink számára gyakornoki- és/vagy álláslehetőségeket kínáló cégekkel. A beérkező gyakornoki- és álláslehetőségekről hirdetőtáblán, az intézmény honlapján folyamatosan tájékoztatjuk jelenlegi és végzett hallgatóinkat, valamint az érdeklődőket. Állásbörze szervezése november 7-én került megrendezésre a rendezvény, 20 kiállító részvételével. Egészségfejlesztési és mentálhigiénés támogató szolgáltatások fejlesztése HIK vezető től folyamatos pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadáson segítséget nyújtunk a hallgatóknak az intézményi közösségbe történő beilleszkedésben, krízishelyzetek kezelésében. Megvalósítása kéthetente 2 óra személyes tanácsadás, illetve ben történő megkeresési lehetőséggel. A hallgatók tanulási idő alatti munkavállalását támogató munkaügyi szolgáltató program működtetése. Dr Bujdosó Zoltán a Károly Róbert Főiskola segíti hallgatóit a tanulási idő alatti munkavállalását támogatásában, munkahely megtalálásában, a munkahelykeresésben. Ezt a célt hivatott szolgálni a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Az Észak Magyarországi régió hiányszakmáira épülő gyakorlati képzőhelyek kialakítása, valamint Intézményi szolgáltatásfejlesztés a Károly Róbert Főiskolán című projektje keretében elkészült Munkaerőpiaci és Alumni Portál (röviden MEPAL). A portál rendeltetése, hogy a főiskola hallgatói valamint az intézmény vállalati partnerei egymásra találjanak, megfelelő gyakorlati helyet, munkahelyet illetve gyakornokot, munkavállalót keressenek. A portál a Károly Róbert Főiskola honlapján érhető el (www.karolyrobert.hu) Munkaerőpiaci portál menüpont alatt. Belépés előtt egy egyszeri regisztrációra van szükség, ahol a kitöltött regisztrációs lap mentésekor GTR-es jelszavával és kódjával mentheti adatait és érvényesítheti regisztrációját. A portál lehetőséget biztosít a hallgató adatainak (készségek, szakmai tapasztalat, végzettség, nyelvtudás, stb.) feltöltésére és gyakorlati hely és álláskeresésre. 6/8

7 A belső információs rendszer fejlesztésére irányuló célok Kari adminisztráció csökkentése, intézményi központi adminisztráció racionalizálása dr. Bíró Barbara Részben megvalósult, A vállalt minőségcél bizonyos szempontból értelmét vesztette, hiszen júniusában a Szenátus döntése értelmében a karok szeptember 1- jével megszűntek. Ennek megfelelően a kari adminisztráció, mint olyan természetesen létjogosultságát vesztette, megszűnt. Elmondható még, hogy az adminisztrációs feladatok átrendezése a fent hivatkozott szervezeti átalakítás miatt folyamatban van. A kari adminisztráció egy (jelentős) része a Rektori Hivatalhoz került, másik (kisebbik) részét a oktatási rektorhelyettes látja el. Központi ügyintézés körébe csoportosítottuk át a képzések indításával, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket, rektorhelyettesi adminisztrációba a képzések nyilvántartása került. minőségirányítási Minőségirányítási Informatikai Rendszer folyamatos tovább fejlesztése folyamatos informatikus az új Minőségirányítási Informatikai Rendszer kifejlesztésének célja egy fejleszthető, felhasználóbarát, dinamikusan változtatható, felhasználói hibákat kiszűrő rendszer volt. A megvalósítás során jelentősen bővítettük a további fejlesztések lehetőségeit. Az újonnan kifejlesztett felületek, mint például az On-line képzés és az Elektronikus ügyintézés (Eszköz-/Szolgáltatás igénylő) a régi rendszerben megjelenítve már most is sikeresen működnek. A menük felületeinek fejlesztése felveheti a versenyt a napjainkban megszokott interaktív weboldalakkal. Az új feltöltési módszerrel, sokkal gyorsabb, egyszerűbb fájlokat feltölteni, az archiválás is automatikus, így sosem marad el. Az adminisztrációban a menük hozzáadása is egyszerűbb lett, külön felületet kapott az űrlapokban tárolt felhasználói jogosultság is. Az újonnan bevezetésre kerülő EIR szabvány is saját menüpontot kapott. Ivády Imréné, Facility management rendszer bevezetése Dr. Dinya László a Főiskola a meglévő infrastruktúrájáról jelenleg olyan nyilvántartással rendelkezett amely, részlegesen, egyes célokhoz tudott információt biztosítani, pl. számviteli nyilvántartás, területről információszolgáltatás, de nem nyújtott olyan adatokat, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást kiszolgálta volna, pl. a tervszerű- megelőző karbantartás, közüzemi költségek elemzése. Tehát alapvetően e tervezett rendszerrel egy komplex vagyongazdálkodási információs rendszert kívántunk bevezetni, amellyel célunk az, hogy további energia megtakarítást érjen el a főiskola, illetve tervszerű megelőző karbantartást tudjon megvalósítani, ezzel is hozzájárulva a hatékony költséggazdálkodáshoz. A Károly Róbert Főiskola június 30-ig a HC Delta Kft-től rendelkezett szoftverhasználati, support és szolgáltatási szerződéssel a gazdálkodási ügyviteli rendszer használatára. A főiskola a nevezett rendszerre vonatkozó szerződést felmondta június 30-i határidővel, a következő indokok alapján: a rendszer nem felelt meg a gazdálkodási ügyviteli rendszerrel szemben támasztott követelményeknek. Az új beszerzéssel a célunk az volt, hogy olyan gyors és átlátható információk álljanak rendelkezésre, amellyel a gazdálkodási és piaci helyzetben versenyelőnyt tudjon a főiskola elérni. Célunk továbbá még az is volt, hogy a főiskola kockázatát, egy cégtől való függőségét megszüntesse és a havi működési kiadásait csökkentse. A beszerzés egyértelműen olyan rendszerre irányult, amely megfelel a fenti követelményeknek, alkalmas arra, hogy a központi kormányzati tervekhez és a belső fejlesztésű tanulmányi és egyéb rendszerekhez igazodjon, biztosítsa az integrált információ feldolgozás követelményeit. A beszerzési terv egyértelműen a SAP rendszert helyezte előtérbe oly módon, hogy a gyakorlati alkalmazás mellett az oktatási rendszerünket (gazdasági informatikus, gazdálkodás és menedzsment) is erősíti. A beszerzéshez a finanszírozási forrás saját bevételből rendelkezésre állt, a rendszer beszerzése esetén a megtérülés 2 év alatt biztosított. 7/8

8 A nyilvánosság fejlesztésére irányuló célok Nyílt napok és tájékoztató napok szervezése dékánok Nyílt napok január 18-án és február 8-án, Felvételi tájékoztató nap január 28-án megrendezésre került. Nyilvánosság fejlesztésére irányuló pályázati lehetőségek feltárása és pályázatok benyújtása Dr. Dinya László Kutatási eredmények és innovációk disszeminációja az energetikai biomassza (zöldenergia) termelés, átalakítás, hasznosítás, a vidékfejlesztés és a környezeti fenntarthatóság terén a Zöld Magyarországért TÁMOP /1/KONV ( Zöld energiával a Zöld Magyarországért ) című projekttel. 8/8

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Projekt Irányítási Kézikönyv

Projekt Irányítási Kézikönyv Projekt Irányítási Kézikönyv A Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése projekt működési és elszámolási rendjéről Készítette: Bárdosné dr. Soós Viktória projektmenedzser Szentirmai

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13 1 Bevezető...5 2 A Társaság gazdálkodása...6 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 6 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 7 2.3 FORRÁSOK... 7 2.4 ESZKÖZÖK... 8 2.5 LELTÁROZÁS... 8 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Informatikai stratégia 2007-2013 Eger Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETŐ... 5 3. KÜLDETÉS... 6 4. Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA... 7 4.2. Az informatikai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

EQAVET és EUROPASS fejlesztések

EQAVET és EUROPASS fejlesztések A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések A duális szakképzés bevezetése Az államilag támogatott szakképzés tervezésének rendszere Tájékoztató a tanév rendjéről A szakképzés 2013. szeptember 1-jén

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben