Ára: 100 Ft Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Iskolai évértékelő Kérésünkre Orthné Horváth Marianna igazgatónő elmondta, hogy 296 tanulóval kezdték, és ennyivel is zárták a as oktatási évet. Ez persze nem azt jelenti, hogy év közben elköltözés, egyéb okok miatt ne lett volna létszám-mozgás, de pont annyian érkeztek is, mint ahányan elmentek. Összesen 16 osztályban, tehát évfolyamonként két osztályban folyt a tanítás az év során. Az év végén 42 nyolcadikos tanuló ballagott el, közülük 7 tanuló gimnáziumban, 27 tanuló szakközépiskolában, és 8 tanuló szakiskolában folytatja tanulmányait. A választott iskolák között az idén is a százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium a legnépszerűbb, mellette a székesfehérvári művészeti iskolák, valamint a dunaújvárosi középiskola a preferáltak. A ballagók helyébe mindössze 27 első osztályos diákot irattak be, ami azt jelenti, hogy egy első osztály indítására van most lehetősége az iskolának. Ez okoz is némi nehézséget, mert ennek az egy osztálynak a létszáma a megszokott fő helyett a beérkező 27 gyermekhez csatlakozik 3 visszamaradt gyermek, tehát jelenlegi ismeretek alapján 30 fős első osztállyal kezdi meg a munkát Tarjáni Regina és Trautmann-né Mészáros Melinda. Az elmúlt oktatási év volt az első, amikor a teljes oktatási időszakban rendelkezésre állt az új, alsósokat befogadó épületszárny, ami tökéletesen beváltotta a hozzá fűzött reményeket, jól szolgálja a kitűzött célt. Ez egyébként az idelátogató intézményfenntartó központ munkatársainak is elnyerte tetszését, több dicsérő véleményt is megfogalmaztak ezzel kapcsolatban. Az iskola infrastruktúrájában már csak a tornacsarnok és az alkotóház vár felújításra, amit az itt dolgozó pedagógusok, diákok szeretnék, ha megvalósulna egy pályázati lehetőség révén. Feladat továbbá egy sportudvar kialakítása is, hiszen az épületbővítés következtében a kosárlabdapálya beépítésre került. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos, hogy ősztől belép a következő két osztály is a programba, így az első-második, ötödik-hatodik évfolyam részére kötelező a napi egy testnevelési óra. Az elmúlt tanévben a dél- előtti órarendbe 3 testnevelési óra szerepelt, 2 óra pedig délutáni foglalkozásként, illetve az elsősöknél a táncfoglalkozást fogadták el, a nagyoknál pedig az úszást. Az idei évben a tervek szerint mind az öt testnevelés óra a tanrendben, órarend keretében fog szerepelni. Ehhez a pedagógusállomány is alkalmas, hiszen a testnevelő tanítók, tanárok mellett vannak olyan kollégák, akiknek testnevelési szakkollégiumi végzettségük van, így alkalmasak a feladat ellátására. A kéttannyelvű oktatás további lehetőségeinek ismertetésekor az igazgatónő elmondta, hogy ennek folytatására készülnek. A gyermekeknek majd vizsgázniuk kell, ezt előkészítendően ebben a tanévben lehetőségük adódott a gyermekeknek egy próba nyelvvizsga letételére. A nyelvvizsga szervező központ ezt ingyenesen lebonyolította, a kapott eredmény alapján a tanulók (nemcsak az ötödik-hatodik évfolyam, hanem valamennyi kéttannyelvű évfolyam bevonásával) 80%-a teljesítette a megfelelő szintet. (A törvény úgy szól. hogy a gyermekek 80%-ának legalább a 60%-os szintet el kell érniük, ennek tükrében a kapott eredmény nagyon jónak mondható.) A művészetoktatásban 164 diák érintett, ők a zene, néptánc, színjátszás, és képzőművészet közül választhatnak. Elgondolkodtató, hogy Iváncsáról is van több, művészeti oktatásra átjáró diák, ami felveti a későbbiekben a továbbgondolkodás szükségességét. Mindez persze az iskola új vezetőjének megválasztása után kerül napirendre. Az iskola új igazgatójának kinevezésével kapcsolatban Orthné Horváth Marianna elmondta, hogy az ő öt évre szóló kinevezése lejárt, ezért szükségessé vált erre új pályázatot kiírni. A pályázati felhívásra hárman jelentkeztek Balhegy Gabriella, Müller Sándor és a jelenlegi igazgató, Orthné Horváth Marianna személyében. Az önkormányzat, a nevelőtestület véleményezése már megszületett, a forgatókönyv szerint a tankerület fogalmazza meg véleményét. Június végén kerülnek fel ezek az anyagok az intézményfenntartó központba, ahol július 31-ig születik meg a döntés. Az új igazgatót augusztus 16-ával fogják kinevezni. Erre természetesen következő számainkban vissza fogunk térni. Percsi A Dunát köszöntöttük A nemzetközi Duna nap alkalmából szervezett rendezvényen június 29-én az Adonyi Evezős és Vizi Sport Egyesület szervezett színes programot. A sportos, játékos, jó hangulatú rendezvényen minden készen állt ahhoz, hogy tartalmas kikapcsolódást nyújtson minden korosztály számára, ennek ellenére a vártnál, reméltnél kevesebben látogattak ki. A rendezvényről képes tájékoztatóban számolunk be a 6. oldalakon.

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Gratulálunk! Június 27-én első napirendi pontban tárgyalta a képviselő-testület Adony Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását, mely során az aktuális pénzügyi helyzethez igazították a rendelet korábbi tételeit. Törvényi előírás miatt kellett elkészíteni Adony Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi programját. E munkát a polgármesteri hivatal munkatársai végezték el. Mint az a vita során elhangzott, valójában eddig is végzett tevékenységek, vállalt feladatok kerültek megfogalmazásra a most elkészült anyagban, amelyek intézkedési tervekkel bővültek ki. A Hóvirág Óvoda évi beszámolója kapcsán a képviselők megfogalmazták, hogy színvonalas munkát végeztek az óvodában, sok jó program került megvalósításra, és örömteli az is, hogy nem csökken a gyermeklétszám. A testület a beszámolót elfogadta. A következő napirend kapcsán az óvoda alapító okiratának módosításával a képviselők 6-ra emelték a csoportok számát. Ehhez kapcsolódott az 1 fő létszámbővítésről szóló döntés, valamint az új csoportszoba kialakításához a SOFE Kft. ajánlatának kiválasztása. A lejárt idejű határozatok áttekintése után bejelentésekkel folytatódott az ülés. Ebben először Orthné Horváth Marianna képviselő kérte és kapta meg a testület támogatását egy mesekönyv kiadásához szükséges 400 e Ft-os összeg biztosítására. Leicht Ferenc képviselő a szúnyogirtás felől érdeklődött. Ronyecz Péter polgármester válaszában elmondta, hogy június utolsó hetében további két alkalommal kerül sor saját keretből szúnyogirtásra. Földi Ilona jegyző jelezte, hogy július 2-a és augusztus 15-e között ebösszeírásra kerül sor a településen, mindenkit személyesen fognak felkeresni a Polgármesteri Hivatal megbízásából dolgozó összeírók. (Erről külön anyagban részletesen tájékoztatunk.) Ronyecz Péter polgármester bejelentette, hogy központi keretből 100%-os támogatást nyert az önkormányzat nyári diákmunkára. Neichl Mihály képviselő a Perkátát Adonnyal összekötő út főúttá történő átminősítése kapcsán megjegyezte, hogy valószínűleg ezzel ez az út is bekerül az e-díjas fizetős kategóriába. Végezetül Leicht Ferenc képviselő jelezte, hogy szükséges a rendőrök figyelmét felhívni azokra a településünkön élő lakosokra, akik helytelen életmódjukkal rendszeresen zavarják környezetük nyugalmát. A jelzést a polgármester továbbítja a rendőrség felé. Fónadné Králl Andreának, aki án Semmelweis Ignác születésének 243. évfordulóján a Semmelweis Egyetem elméleti tömbjének dísztermében megrendezett ünnepségen hosszú távú lelkiismeretes munkájának elismeréseként Rektori dicséretben részesült. A Rektori és a Dékáni Dicséret kitüntetésben azok az egyetemi oktatók, kutatók és alkalmazottak részesülnek, akik az egyetem céljai érdekében huzamos időn át jó munkát fejtenek ki. Az adományozására javaslatot tehetnek a rektor, a rektorhelyettesek, a dékánok, és a szervezeti egységek vezetői A Rektori dicséretre vonatkozó javaslatokról az illetékes Kari Tanács titkos szavazással véleményt nyilvánít. Ezt követően a rektor által vezetett ad hoc Bizottság (tagjai: az illetékes karok Dékánjai, a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság igazgatója) a Kari Tanács véleményének ismeretében titkos szavazással alakítja ki véleményét. A kitüntetés adományozásáról a Kari Tanács és a Bizottság véleményének ismeretében a Rektor dönt. Andrea munkáját október 13.-án kezdte szakápolóként az I. sz Sebészeti Klinikán. Jelenleg az intézmény Intenzív osztályán dolgozik. Munkája mellett 2010-ben leérettségizett, és idén májusban A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi karán Egészségfejlesztői szakirányon sikeres államvizsgát tett. Kolléganői gyűrűjében balról a harmadik Andrea E B Ö S S Z E Í R Á S Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény rendelkezései alapján július 2-a és augusztus 15-e között ebösszeírás lesz. A Polgármesteri Hivatal megbízásából személyesen keressük fel a kutyatulajdonosokat, és egy adatlap kerül a helyszínen kitöltésre, mely a kutya minden adatát tartalmazza. Kérem, hogy az összeírás megkönnyítése érdekében a kutya adatait tartalmazó papírokat készítsék elő (pl: oltási könyv, kisállatútlevél, törzskönyv). Amennyiben az ebtulajdonos vagy ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, illetve megtagadja, abban az esetben az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 30 ezer forint állatvédelmi bírsággal sújtható. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás mindig aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán írásban bejelenteni. Fontos tudni, hogy január 1-jétől megváltoztak az állattartás szabályai. Ezek értelmében a négy hónaposnál idősebb kutya csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrocsip) megjelölve tartható, amit a jegyző és a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hivatal ellenőriz. Amennyiben az ebtartó a törvényben előírt ezen kötelezettségének önként nem tesz eleget, akkor 45 ezer forint állatvédelmi bírsággal sújtható. Saját és kedvencünk épsége érdekében fontos a veszettség elleni védőoltás is, amit évente kell beadatni a kutyának és ezzel egyidejűleg kötelező az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése. Ennek elmaradása esetén az állatvédelmi bírság öszszege ,-Ft ebenként. Együttműködésüket köszönöm! Adony, június 26. Földi Ilona jegyző 2

3 A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Illés Krisztina építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 Dr. Galambos Dénes az új Fejér megyei kormánymegbízott Orbán Viktor miniszterelnök dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára dr. Galambos Dénest nevezte ki a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá, július 1-jei hatállyal. Dr. Galambos Dénes jogász, a megyei kormányhivatal megalakulásától, január 1-jétől, a megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott kabinetvezetőjeként dolgozott. Dr. Galambos Dénesnek, az új Fejér megyei kormánymegbízottnak dr. Szabó Erika államtitkár adta át a kinevezési okmányt. Az eseményen részt vett dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke és dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár. (Fotó: Burger Zsolt - KIM) A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Korompai Tamás, Tel.: fogadónapja: keddenként Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től Aranydiplomás a tanárnő Szép eseménye volt az idei évzárónak, amikor Dudás Pálné Hajdú Évának átnyújtották az aranydiplomát. A tanárnő 50 évvel ezelőtt a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1963-ban szerezte meg tanári diplomáját matematika-fizikaorosz szakon. Tanulmányai befejeztével az adonyi általános iskolában kezdett tanítani, és innen is ment nyugdíjba 34 év munkában töltött év után 1997-ben. A diploma szerzésének 50. éves jubileuma alkalmából az alma mater Aranydiplomával emlékezett meg hajdan végzett diákjáról. 3

4 Nyári olvasmány: Hétköznapok orvossága (Mc. Fly) Néha úgy érezzük, rosszabb nem is lehetne. Semmi sem sikerül, mindenki ellenünk fordul, a munkahelyen és otthon áll a bál, vagyis: haragban a világgal. Talán mindenki számára ismerős az érzés. Mit tesz ilyenkor az Ember? Némelyek az italban keresnek vigaszt, mások a szerencsejátékban, egyesek pedig hétvégi bulikon randalírozzák végig a várost, levezetve ezzel a bennük felgyülemlett feszültséget. S ha így vagy úgy kitombolta magát, hétfőre mindenki megnyugszik, s morogva bár, de bölcs belenyugvással kezdi előlről a hetet. Rohanó világunk - ahogy mondani szokták - áldozatai vagyunk, bár ezt a világot, ha nem is közvetlenül, de mi kergetjük őrületes hajszába. Vannak azonban egyesek, akik a civilizáció bűvköréből menekülve megpróbálnak lassítani ezen a folyamaton - önmaguk számára. A recept egyszerű : végy egy kedves kis vizet a közelben, kapd hátadra, kezedbe a megfelelő alkalmatosságot, s hátad mögött hagyva bút s bánatot tölts el egy hétvégét a parton. Ha hal is van a vízben, nem jelent hátrányt, sőt! A harmadik pontyod fárasztásánál a legkisebb problémát a főnök tenyérbe mászó modora fogja jelenteni. A lényeg, hogy bírja az előke, jól akadjon a horog, a hal ne induljon az akadó felé...s ha a zsákmányt visszaengedve mosolyogva bámulod kába farkcsapását, mely ismét a szabadság felé repíti, rájössz: a főnököd sokkal kevesebb nálad, ha máskor nem is, de ebben a pillanatban biztosan. Őt nem altatja a szobájában békakórus, nem tudja, milyen csodálatos egy valódi, szabadban főtt halászlé, nem ébred rigófüttyre, s nem is sejtheti, hogy ennek a csodának akár részese is lehetne. Ha ő nyári szabadságát tölti, drága éttermekbe jár, márkás autóval villog és samponnal hajat mos a Balatonban. Ez a civilizáció? Pedig máshogy is lehetne csinálni. Például így. Egy gyönyörű kis patak partján bandukoltunk s megpróbáltunk a horgászatra koncentrálni. Nem igazán ment. Temérdek gondolat motoszkált a fejemben, ezer kérdés, s egyikre sincs válaszom. Péter utánam baktatott hatalmas gumicsizmáival, a vizet nézte, de ő sem azt látta, a gondolataiba merült. A júniusi napsütésben szikrázó víz csak fokozta a fejfájásom, amivel már péntek óta kínlódtam. Legszívesebben hazamentem volna, de...minek? Porosodjak a szobában a tévét bámulva, esetleg valami könyv mögé bújva? Leültem a partra. Péter néhány méterrel lejjebb szöcskével ejtegetni kezdett. Először, mióta kijöttünk, feledve minden gondot, körülnéztem. Gyönyörű volt a táj. Még látszott a leveleken a reggeli harmat. A patakot körülölelő kis mezőn egy lepkepár libbent át, könynyedén csapongtak a virágok között, táncukat látva megkönnyebbült a szív, kitisztult az önsajnálatra ítéltetett agy. A szemközti parton feketerigó kotort egy bokor alatt, közben ragyogó okos szemével kíváncsian figyelte elmélyülten horgászó barátomat, majd csőrébe kapva zsákmányát, egy jókora földigilisztát, faképnél hagyott minket. Szemlélődésemből halk csobbanás riasztott föl, ideje volt a halakra összpontosítani. Vékony zsinór, kis horog, krumplibogár csali. Halk füttyentés a közelemből, Péter büszkén mutat fel egy kis domolykót. Mire felszerelek, már második domiját engedi vissza a vízbe. Feljebb ballagok pár métert, és óvatosan, szinte lopakodva bújok az egyik bokrocska mögé. A bogár halkan pottyan a vízre, hagyom egy pár métert úszni. Egy kíváncsi domolykó cuppanva veti magát rá az egyik vízre hajló levél alól. Bevágás után a horog ül, de kiemelés közben a ficánkoló hal lerázza magát a horogról, s a partszéli sásba pottyan. Lekászálódok a meredek oldalon, a halacska visszakerül éltető elemébe. Ismét feljebb megyek úgy tíz-tizenöt métert. Lecserélem az alaposan megtépázott bogarat. Feszülten figyelem a vizet. A patak itt elterül, lelassul, szinte egy helyben áll, sok szép halat adott már ez a hely. Ismét halk füttyentés, Péter egy fél kiló körüli domit emel a magasba. Örülök a halnak, mert barátom arcáról eltűnik a gond és a töprengés. Buzgón fényképezni kezdi a halat, majd lemászik a parton, hogy visszaengedje. Figyelmemet ismét a víznek szentelem, és ekkor...három hatalmas domolykó úszik el komótosan alattam. Először nem hiszek a szememnek, hiszen lehet vagy másfél kilós mindegyik. Óvatosan pöccintem a bogarat eléjük, valószínűleg egymással vannak elfoglalva, mert nem ijednek meg a mozdulattól. Bezzeg máskor! Elég, ha meglátják a víz felszínén fodrozódó zsinórt, azonnal elszelelnek. Abban a pillanatban, ahogy a bogár puhán pottyan a vízre, az egyik levél alól kiront egy hatalmas árny, s a többiekre ügyet sem vetve hangos csettintéssel nyeli le szerencsétlen áldozatát. Azonnal bevágok a csali kicsi mérete miatt, a horog ül. A sekély vízben megakasztott domi hatalmasat csap, majd szinte azonnal beáll a sodrásba, s iszonyú erővel húzni kezd. Bár kisebb, mint három társa, minden furfangot bevet, hogy megszabaduljon tőlem. Péter, aki messziről hallotta a csobogást, s látta a görbülő botot, lélekszakadva rohan hozzám. A hal úgy tíz méterre járhat tőlünk, de még mindig távolodik. A finom szerelék bírja, akadó nincs, barátom már lent a parton topog, gond nem lehet, mégis: pattanásig feszült idegekkel tartom a botot, s próbálom megfordítani a halat. Kit érdekel most bármi más! Ki foglalkozik a családi perpatvarokkal, a főnöki önkényuralommal, a többi hasogató gonddal! Ez a néhány perc csak az enyém, az enyém is lesz örökké, s ezt az örömöt senki sem ronthatja el. Visszavisszalopott méterekkel a domi már előttünk köröz, ereje fogytán. A part előtt megáll, Péter a hasa alá nyúl, kiemeli az izmos, gyönyörű haltestet a vízből. Fényképezés, a fárasztás részleteinek megtárgyalása következik, mint mindig. Ugyanúgy örül a halnak, mintha ő fogta volna, bár ezzel én is mindig így vagyok. Az élmény közös. S ha hétfőn reggel valaki felsóhajt: Már megint egy hét!, vagy a főnök rakoncátlankodni kezd, eszembe jut a reggeli napfényben fürdő kis patak, a benne hancúrozó domolykókkal, s máris elviselhetőbb lesz minden. 4

5 Tapasztalatszerző kirándulás Éves szakmai kirándulása során ezúttal a Badacsonyi Állami Gazdaság Kutatóintézetébe látogatott el a Duna Menti Szent Orbán Borrend Adony szervezésében egy busznyi érdeklődő június 22-én. Fülöpné Erzsike elmondta, hogy a helyi kordonos művelésű szőlő több fajtájával is megismerkedtek, majd alkalmuk volt megkóstolni tíz féle helyi bort. A társaság ezután egy jóízű ebéddel gazdagodva látogatta meg a szintén badacsonyi Horváth pincészetet, ahol további tájjellegű borokkal kötöttek ismeretséget. Egy kis séta, pihenő után Csókakő felé vették az irányt, ahol már várták őket a helyi borászok, ahol a csókakői bornapok ünnepét tartották. Itt már bizonyára a jó hegyi levegőnekmagasabbra szállt a jókedv is, de a csókakői borok ízlelgetése mellett jutott még idő, energia a szépen megújuló vár meglátogatására is. A csapatot bőséges vacsorával látták el a vendégszerető házigazdák, mielőtt útra bocsájtották volna őket. Percsi ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, bankszámlák,) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Tisztelt Olvasók! Az idei évben is megrendezésre került hazánkban az ország legnagyobb szabású vándorfesztiválja az Efott (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója), erről szeretnénk rövid kis cikkünkben egyfajta élménybeszámoló jelleggel képet adni Önöknek. A június utolsó hetében megrendezett fesztiválon 88 ezren vettek részt. Az öt nap alatt a hazai élvonal képviselői közül többek között a Tankcsapda, a Beatrice, a Quimby, a Kowalsky meg a Vega, az Anima Sound System, az Alvin és a Mókusok, a Bëlga, a Pál Utcai Fiúk, a Kiscsillag, az Anna & the Barbies és a Brains is koncertet adott. Emellett a cseh zenészekkel, amerikai MC-vel és brazil énekesnővel zenélő N.O.H.A., valamint a Kosheen dj-szettje lépett fel. A számtalan külföldi és magyar fellépőkön túl meg kell említenünk az Efott védjegyeit: stand up comedy, nyereményjáték, ingyenes strandhasználat, ingyenes sátrazás és az a bizonyos nélkülözhetetlen EFOTT-os hangulat; de a sportolni vágyóknak is volt miből válogatni, Efott Zánka hiszen a vízi programok, a strandfoci, a tenisz, a strandröplabda, valamint a túrázás és hajókázás lehetősége garantálta a lazulást, na és az isteni Balaton-vidéki borok! Nekünk ez már zsinórban a 6. Efott-unk, és bizton állíthatom, hogy az ilyen jellegű rendezvények közül az árakat figyelembe véve ez a legkedvezőbb, úgy, hogy mindezek mellett minőségi színvonalat prezentál. Az idei évben mi 11 fős baráti társasággal vágtunk neki, a sokak által csak Csomalungma expedíciónak nevezett nyaralásnak. S bár többen csupán az alaptáborig jutottak, azért néhányunknak sikerült végigcsinálni a küldetést emberáldozatok nélkül. A szállásunkat a fesztivál helyszíneként is szolgáló Új Nemzedék Központ nyújtotta, színvonalas üdülőházaival. A szobák jól felszereltek és higiénikusak voltak egészen a megérkezésünkig, kiváló bázist nyújtva a regenerálódásnak az esti programok után. Rengeteg zenei, illetve egyéb szabadidős programban vettünk részt, melyek során számtalan értékes és érdekes kapcsolatra tettünk szert Számomra abszolút különdíjas kategória volt mikor egy igencsak szőrös mellkasú fiatalember Cupidónak öltözve próbálta megdobogtatni a női szíveket, jegyzem meg nem kis sikerrel. Mindazt a sok emlékezetes élményt, amit ott Zánkán megéltünk nincs módom leírni, de remélem ezzel a rövid összefoglalóval sikerült némi betekintést nyújtanunk, illetve kedvet csinálni erre a nem hétköznapi rendezvényre, s jövőre még többen vágunk neki az EFOTTnak. M.D. & GY.B. (A két adonyi) 5

6 Nagyobb érdeklődésre számítottunk Talán az előző napokban tapasztalt szúnyoginvázió is közrejátszott abban, hogy nem jöttek el annyian, amennyire számítani lehetett. Lehet, hogy belejátszott az is, hogy az újdonság varázsa kopott, hiszen az elmúlt évi kihagyás után ez már a harmadik Duna-nap volt. Tény; hogy nagyobb érdeklődést is megérdemelt volna a rendezvény, amit Angyal Zoltán, a Magyar Kajak-Kenu Válogatott volt szövetségi kapitánya és Semsei László nyugalmazott tengerészkapitány, hadihajó alezredes ajánlott a megjelentek figyelmébe a megnyitó során. A szervezők, az Adonyi Evezős- és Vizisport Egyesület tagjai a maguk részéről mindent megtettek, így aki vette a fáradtságot és eljött június 29-én a Bárka vendégházhoz, annak kellemes élményben lehetett része. Mindenekelőtt kiemelésre érdemes az Adonyban első alkalommal megrendezett sárkányhajó verseny. Ennek során ifjúsági kategóriában 3, felnőtt kategóriában 4 csapat mérte össze tudását. Az eredmény persze nem okozott különös meglepetést, hiszen az amatőr csapatokkal szemben az abszolút esélyes ráckevei profi csapatok nyerték mindkét kategóriát. Az adonyi csapatok közül ifjúsági kategóriában a Rozmarin Kinder csapata, a felnőttek között a Bárka csapat egyaránt a harmadik helyet szerezte meg. De volt egyéb látnivaló, játék, sport lehetőség is az íjászattól a lovaglásig. Sokakat vonzott a hajómodell-bemutató, és persze kajakoztak, kenuztak is a víz szerelmesei. A műsort az adonyi és szerb néptáncosok, valamint a latinos dallamokat játszó Peca zenekar, illetve tűzoltó bemutató is gazdagította. A nap során kitelepült a Mezőföldi Önkéntes Pont Irodája is. Sólyom Balázs elnök, Kirski Csaba irodavezető és Percsi Tibor területi koordinátor regisztrálta a rendezvényen közreműködő önkénteseket, illetve tájékoztatták az érdeklődőket az önkéntes munkával kapcsolatos lehetőségekről, az iroda munkájáról. -ti- Duna nap

7 Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ A Hóvirág varró csoport tevékenységéről Ahogyan a naptárban írva vagyon az első közös varrásunkat, ami nagy kihívás A Hóvirág varró csoport februárban alakult 12 fővel. Somoráczné Tokai Ildikó vezetése mellett nagy kitartással tanultunk és alkottunk szombatonként! Június 8-án megrendeztük volt részünkre, de meg is lett az eredménye. A környékbeli településekről jöttek a csoporttársaink, akik nagy örömmel fogadták a meghívásunkat és ezzel segítettek bennünket is egy kicsit, mert a bevételből tudtunk vásárolni sablonokat és anyagokat, hogy minél több szép dolgot tudjunk alkotni. Szerencsénkre voltak segítőink, akiknek ezúton szeretnénk megköszönni a támogatásukat: Suszter László, Fridrichné Teri, Pálfainé Král Anita, adonyi pékség, autósbolt és a Heti vegyes bolt vezetőinek. Ha valakit kihagytam attól elnézést kérek és nekik is köszönünk minden segítséget! Jelenleg nyári szünetet tartunk, de ha valakit érdekel és leülne velünk varrogatni azt szeretettel várjuk szeptember elején! Az első igazi nyári vasárnap a Vetus Salina Kulturális Egyesület (VSKE) ígéretéhez híven zárta le a Rajzojunk Naptárat programsorozatát év minden hónap első szombatján gyermekek álmodták meg és varázsolták papírra a 2013-as naptár lapjait, amely most oly sok adonyi otthon falát díszíti. Kitartásukat, szorgalmukat egy-egy állatkerti belépővel jutalmaztuk az Adonyért Alapítvány anyagi hozzájárulásával. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Marczinka Tamás úrnak, a szövetkezet elnökének is, aki az utaztatásban segített minket. Nagyon jó, mondhatni családias hangulatban töltöttük el a napot, és az egész napi meleg és Hóvirág varró csoport fáradság sem törte le a gyerekek lelkesedését. Szemet, lelket gyönyörködtető pillanatok részesei lehettünk, testközelbe hozva állat és növényvilágot. Tanúi lehettünk a gorilla család életében bekövetkező drámai pillanatoknak, az állatidomítás korántsem olyan egyszerű feladatának, a fókák játékos és örömteli napi munkavégzésének, mely senkit sem hagyott szárazon. A VSKE köszöni a gyerekek és az őket bármiben támogatók kitartását, és köszöni mindazok anyagi hozzájárulását, akik lehetővé teszik számunkra, hogy 2014-ben is megvalósítsuk az Adony Naptárat. Fazekas Ildikó elnök Szent Iván napi mulatság június 21-én, pénteken, került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható Szent Iván napi mulatság. A nagy hőség és a rengeteg szúnyog ellenére sokan kilátogattak a rendezvényre. Volt is hol melegedniük, hiszen égett a tűz és készült a parázs a szalonnasütéshez, kürtős kalácshoz, medvehagymás-sajtostejfölös lángoshoz. Ezt mindenki leöblíthette egy finom fröccsel vagy szörppel. A gyermekek közreműködésével jót szórakoztunk a gólyalábasok produkcióján, majd néhányan meditálhattak a tűzjógán, utána táncház, népi játékok és dalok következtek. 7

8 Ahogy ment le a nap, tábortüzet gyújtottunk, az emberek szépen lassan köré üldögéltek, beszélgettek avagy csak nézték az égő máglyát. A tűz csendben leégett, elkezdődhetett a tűzzsonglőrök műsora mindenki nagy örömére. Az egész este folyamán a műsorszámok között Elszeszer Gyuri és Jozse ( Pósch József) húzták a talpalávalót. Énekeltünk, táncoltunk. Vidáman, jókedvűen telt a délután és az este. Aztán lassan végére járt a mulatság, csendes lett a park, elaludtak a tüzek, kihúnytak a fények. Jövőre újra eljön Szent Iván napja, s a város apraját- nagyját a parkba újra kicsalogatja! Köszönjük a segítséget, a támogatást Adony város Képviselő Testületének. a VSKE tagjainak,illetve az alább felsorolt személyeknek, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez az este: Ármai Balázs,Berberovics Éva,Bokor János, Bokor Jónás,Elszeszer György,Friedrich Marcell, Köteles Vilmos, Krausz Edit,Lampert Edina,Lőrincz Katalin, Németh László, Pálfai József,Paulusz Bálint/ Gazdabolt, Pósch Jozse József, Seres István, Szabó Réka, Tischnerné Tóth Szilvia, Varsányi Gyula és családja, Zaka Csikos Csilla, Zámbó Mária, Zsákovics Tibor. Fazekas Ildikó Bálint Ágnes meseíró pályázat A pályázat célja: hagyományteremtő tisztelgés az öt éve elhunyt írónő, Bálint Ágnes előtt. A meseíró pályázat július 1-jén indul és október 12-én zárul az adonyi Városi Könyvtárban. A pályázók két kategóriában indulhatnak: I. korcsoport: 6-10 évesek II. korcsoport: évesek Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát választhatnak a pályázók. Terjedelemi megkötés: max. 3 A/4 oldal. A pályaművek benyújtása: Postai úton a Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár címére (2457 Adony, Rákóczi u. 28.) en a vagy személyesen. A pályázatokon és borítékokon minden esetben pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, címét. A postán érkező borítékra kérjük ráírni: Meseíró pályázat. A pályázatok beadási határideje: október 7. Az ünnepélyes eredményhirdetésre október 12-én, szombaton 11 órakor kerül sor a Városi Könyvtárban. 8 Testvérvárosi látogatás Május 30.-án délelőtt sok izgatott adonyi vendéglátó állt a Művelődési Ház előtt, és türelmetlenül várta, hogy mikor tűnik fel a busz, amivel német vendégeink, barátaink jönnek Oberweserből. Végre 10 óra után megérkeztek, és fáradtan, boldogan szálltak ki a hosszú út után. 68 vendég érkezett Adonyba ilyen szép számmal már régen nem látogattak meg minket -, akik között régi, több évtizedes barátokat és új, most először ide látogató fiatalokat is üdvözölhettünk. Énekkar, zenekar is jött a csoporttal, és egy amatőr festő is elhozta a képeit, amiből kiállítás volt a látogatás ideje alatt a Művelődési Házban. A vendégek 4 napot töltöttek velünk és ez alatt az idő alatt igyekeztünk érdekes, tartalmas programot összeállítani számunkra. Kirándultunk Budapestre, ahol megnéztük a Parlamentet, a Budai várat és a Vásárcsarnokot. Elragadtatással beszéltek a látottakról. Péntek este színvonalas gálaműsort adtak az adonyi és a német csoportok, ahol az énekkarok, tánccsoportok és zenekarok léptek fel. A hangulat és a siker fergeteges volt. Egy délutánt az adonyi Szőlőhegyen töltöttünk, ahol a szépen felújított színpad, támfal és a kápolnasor pincéi vártak minket jó borokkal, és finom ételekkel. Vasárnap délután megnéztük a megújult, megszépült Adonyt. A felújított iskolát, orvosi rendelőt, Városházát, öregek napközi otthonát, és a Szűz Mária Gondozóházat. A gondozóház további építéséhez adományt adott át Rüdiger Henne és Albert Grimm az otthon vezetőinek. A vasárnapi vacsora után könnyes szemmel, nehezen vettünk búcsút a vendégektől. Az adonyi polka zenéjére még táncoltunk egyet közösen, aztán lassan beszálltak a buszba és útnak indultak Oberweser felé. A látogatás óta eltelt hetek alatt nagyon sok visszajelzést kaptam Németországból, amelyben megköszönték a felejthetetlen napokat, a nagyszerű vendéglátást, és a tartalmas, érdekes programokat. Ezt a köszönetet szeretném továbbítani, és hozzátenni a magam és a Német Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét is. Köszönöm a vendéglátóknak, a 35 adonyi családnak, hogy ilyen szeretettel fogadták a vendégeket, és olyan ellátásban részesítették őket, amiről minden vendég elragadtatással beszélt. A Művelődési Ház minden dolgozójának, hogy a négy nap alatt mindig rendelkezésünkre álltak, asztalokat pakoltak, takarítottak, és minden kérésünket készséggel teljesítették. Az iskola konyha dolgozóinak a finom ételeket, és a támogatásként felajánlott pikniket. A szőlőhegyen Králl István, Paulusz Imre, Pletser Lajos, Neichl Mihály szőlősgazdáknak, hogy kinyitották a pincéjüket, és finom borukkal kínálták vendégeinket. Márton Attilának és feleségének Andinak külön köszönet, mert oroszlánrészt vállaltak a szőlőhegyi vendéglátásból. A Márton pince volt a vendéglátás központja, ahol nem csak enni, inni kapott a vendég, de a két zenekarnak is helyet adtak a pince előtti téren. Támogatták még anyagilag, vagy egyéb módon a testvérvárosi látogatást : Solti Ferenc, Köller László, Morva József, Kellner Mihály, Paulusz Bálint és felesége, Paulusz Ági és családja, a Bandy Band zenekar, a Rosmarin, a Kinder Rosmarin, a Salina néptánccsoport, a Gyöngyvirág énekkar, Hetyei Csaba, Paizs Renáta, Faragó Antal, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői Szabó Ferencné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök

9 Találós kérdés 9

10 Köszöntjük Adony ifjú polgárát! ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , Június 21-én Steiger Anna, Zrínyi u én Györki Glonczi Noel, Hunyadi u. 28. STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! AZ ADONYI OKMÁNYIRODA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12 Ballagtak 2013-ban

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat!

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! TÁMOGATÓINK: Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! Kedves Résztvevők! Nagy örömünkre szolgál, hogy idén Debrecen ad otthont a "Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Börze" eseménynek.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Youth Volleyball Festival

Youth Volleyball Festival 2016 Youth Volleyball Festival 17 23 July 2016 Kaposvár, Hungary Youth Volleyball Festival HUNGARY KAPOSVÁR 2016 17-23 JULY www.youthvolleyballfestival.org 2016 ÜDVÖZLÜNK minden sportbarátot az INTERSPORT

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

MHT Hírlevél különszám

MHT Hírlevél különszám 2013. 10. 25. Magyar Higiénikusok Társasága MHT-NETT Konferencia, 2013. október 2-4., Sarlóspuszta ÉRTÉKELÉS Előzetesen regisztrált résztvevők száma: 155 fő Elhangzott előadások száma: 76 Bemutatott poszterek

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2011. június 5. évf. 3. szám BÚCSÚZUNK!

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2014. Február HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 2. szám

Ára: 100 Ft. 2014. Február HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 2. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Február HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 2. szám Bejáráson ismerkedtek a Gondozóház új szárnyával Január 29-én Adonyban dr. Galambos Dénes kormánymegbízott és

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám December 6-án az indiai nővérek az általuk üzemeltetett Gondozóházban erősítették meg fogadalmukat, mellyel ismét

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben