Ára: 100 Ft Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Iskolai évértékelő Kérésünkre Orthné Horváth Marianna igazgatónő elmondta, hogy 296 tanulóval kezdték, és ennyivel is zárták a as oktatási évet. Ez persze nem azt jelenti, hogy év közben elköltözés, egyéb okok miatt ne lett volna létszám-mozgás, de pont annyian érkeztek is, mint ahányan elmentek. Összesen 16 osztályban, tehát évfolyamonként két osztályban folyt a tanítás az év során. Az év végén 42 nyolcadikos tanuló ballagott el, közülük 7 tanuló gimnáziumban, 27 tanuló szakközépiskolában, és 8 tanuló szakiskolában folytatja tanulmányait. A választott iskolák között az idén is a százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium a legnépszerűbb, mellette a székesfehérvári művészeti iskolák, valamint a dunaújvárosi középiskola a preferáltak. A ballagók helyébe mindössze 27 első osztályos diákot irattak be, ami azt jelenti, hogy egy első osztály indítására van most lehetősége az iskolának. Ez okoz is némi nehézséget, mert ennek az egy osztálynak a létszáma a megszokott fő helyett a beérkező 27 gyermekhez csatlakozik 3 visszamaradt gyermek, tehát jelenlegi ismeretek alapján 30 fős első osztállyal kezdi meg a munkát Tarjáni Regina és Trautmann-né Mészáros Melinda. Az elmúlt oktatási év volt az első, amikor a teljes oktatási időszakban rendelkezésre állt az új, alsósokat befogadó épületszárny, ami tökéletesen beváltotta a hozzá fűzött reményeket, jól szolgálja a kitűzött célt. Ez egyébként az idelátogató intézményfenntartó központ munkatársainak is elnyerte tetszését, több dicsérő véleményt is megfogalmaztak ezzel kapcsolatban. Az iskola infrastruktúrájában már csak a tornacsarnok és az alkotóház vár felújításra, amit az itt dolgozó pedagógusok, diákok szeretnék, ha megvalósulna egy pályázati lehetőség révén. Feladat továbbá egy sportudvar kialakítása is, hiszen az épületbővítés következtében a kosárlabdapálya beépítésre került. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos, hogy ősztől belép a következő két osztály is a programba, így az első-második, ötödik-hatodik évfolyam részére kötelező a napi egy testnevelési óra. Az elmúlt tanévben a dél- előtti órarendbe 3 testnevelési óra szerepelt, 2 óra pedig délutáni foglalkozásként, illetve az elsősöknél a táncfoglalkozást fogadták el, a nagyoknál pedig az úszást. Az idei évben a tervek szerint mind az öt testnevelés óra a tanrendben, órarend keretében fog szerepelni. Ehhez a pedagógusállomány is alkalmas, hiszen a testnevelő tanítók, tanárok mellett vannak olyan kollégák, akiknek testnevelési szakkollégiumi végzettségük van, így alkalmasak a feladat ellátására. A kéttannyelvű oktatás további lehetőségeinek ismertetésekor az igazgatónő elmondta, hogy ennek folytatására készülnek. A gyermekeknek majd vizsgázniuk kell, ezt előkészítendően ebben a tanévben lehetőségük adódott a gyermekeknek egy próba nyelvvizsga letételére. A nyelvvizsga szervező központ ezt ingyenesen lebonyolította, a kapott eredmény alapján a tanulók (nemcsak az ötödik-hatodik évfolyam, hanem valamennyi kéttannyelvű évfolyam bevonásával) 80%-a teljesítette a megfelelő szintet. (A törvény úgy szól. hogy a gyermekek 80%-ának legalább a 60%-os szintet el kell érniük, ennek tükrében a kapott eredmény nagyon jónak mondható.) A művészetoktatásban 164 diák érintett, ők a zene, néptánc, színjátszás, és képzőművészet közül választhatnak. Elgondolkodtató, hogy Iváncsáról is van több, művészeti oktatásra átjáró diák, ami felveti a későbbiekben a továbbgondolkodás szükségességét. Mindez persze az iskola új vezetőjének megválasztása után kerül napirendre. Az iskola új igazgatójának kinevezésével kapcsolatban Orthné Horváth Marianna elmondta, hogy az ő öt évre szóló kinevezése lejárt, ezért szükségessé vált erre új pályázatot kiírni. A pályázati felhívásra hárman jelentkeztek Balhegy Gabriella, Müller Sándor és a jelenlegi igazgató, Orthné Horváth Marianna személyében. Az önkormányzat, a nevelőtestület véleményezése már megszületett, a forgatókönyv szerint a tankerület fogalmazza meg véleményét. Június végén kerülnek fel ezek az anyagok az intézményfenntartó központba, ahol július 31-ig születik meg a döntés. Az új igazgatót augusztus 16-ával fogják kinevezni. Erre természetesen következő számainkban vissza fogunk térni. Percsi A Dunát köszöntöttük A nemzetközi Duna nap alkalmából szervezett rendezvényen június 29-én az Adonyi Evezős és Vizi Sport Egyesület szervezett színes programot. A sportos, játékos, jó hangulatú rendezvényen minden készen állt ahhoz, hogy tartalmas kikapcsolódást nyújtson minden korosztály számára, ennek ellenére a vártnál, reméltnél kevesebben látogattak ki. A rendezvényről képes tájékoztatóban számolunk be a 6. oldalakon.

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Gratulálunk! Június 27-én első napirendi pontban tárgyalta a képviselő-testület Adony Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását, mely során az aktuális pénzügyi helyzethez igazították a rendelet korábbi tételeit. Törvényi előírás miatt kellett elkészíteni Adony Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi programját. E munkát a polgármesteri hivatal munkatársai végezték el. Mint az a vita során elhangzott, valójában eddig is végzett tevékenységek, vállalt feladatok kerültek megfogalmazásra a most elkészült anyagban, amelyek intézkedési tervekkel bővültek ki. A Hóvirág Óvoda évi beszámolója kapcsán a képviselők megfogalmazták, hogy színvonalas munkát végeztek az óvodában, sok jó program került megvalósításra, és örömteli az is, hogy nem csökken a gyermeklétszám. A testület a beszámolót elfogadta. A következő napirend kapcsán az óvoda alapító okiratának módosításával a képviselők 6-ra emelték a csoportok számát. Ehhez kapcsolódott az 1 fő létszámbővítésről szóló döntés, valamint az új csoportszoba kialakításához a SOFE Kft. ajánlatának kiválasztása. A lejárt idejű határozatok áttekintése után bejelentésekkel folytatódott az ülés. Ebben először Orthné Horváth Marianna képviselő kérte és kapta meg a testület támogatását egy mesekönyv kiadásához szükséges 400 e Ft-os összeg biztosítására. Leicht Ferenc képviselő a szúnyogirtás felől érdeklődött. Ronyecz Péter polgármester válaszában elmondta, hogy június utolsó hetében további két alkalommal kerül sor saját keretből szúnyogirtásra. Földi Ilona jegyző jelezte, hogy július 2-a és augusztus 15-e között ebösszeírásra kerül sor a településen, mindenkit személyesen fognak felkeresni a Polgármesteri Hivatal megbízásából dolgozó összeírók. (Erről külön anyagban részletesen tájékoztatunk.) Ronyecz Péter polgármester bejelentette, hogy központi keretből 100%-os támogatást nyert az önkormányzat nyári diákmunkára. Neichl Mihály képviselő a Perkátát Adonnyal összekötő út főúttá történő átminősítése kapcsán megjegyezte, hogy valószínűleg ezzel ez az út is bekerül az e-díjas fizetős kategóriába. Végezetül Leicht Ferenc képviselő jelezte, hogy szükséges a rendőrök figyelmét felhívni azokra a településünkön élő lakosokra, akik helytelen életmódjukkal rendszeresen zavarják környezetük nyugalmát. A jelzést a polgármester továbbítja a rendőrség felé. Fónadné Králl Andreának, aki án Semmelweis Ignác születésének 243. évfordulóján a Semmelweis Egyetem elméleti tömbjének dísztermében megrendezett ünnepségen hosszú távú lelkiismeretes munkájának elismeréseként Rektori dicséretben részesült. A Rektori és a Dékáni Dicséret kitüntetésben azok az egyetemi oktatók, kutatók és alkalmazottak részesülnek, akik az egyetem céljai érdekében huzamos időn át jó munkát fejtenek ki. Az adományozására javaslatot tehetnek a rektor, a rektorhelyettesek, a dékánok, és a szervezeti egységek vezetői A Rektori dicséretre vonatkozó javaslatokról az illetékes Kari Tanács titkos szavazással véleményt nyilvánít. Ezt követően a rektor által vezetett ad hoc Bizottság (tagjai: az illetékes karok Dékánjai, a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság igazgatója) a Kari Tanács véleményének ismeretében titkos szavazással alakítja ki véleményét. A kitüntetés adományozásáról a Kari Tanács és a Bizottság véleményének ismeretében a Rektor dönt. Andrea munkáját október 13.-án kezdte szakápolóként az I. sz Sebészeti Klinikán. Jelenleg az intézmény Intenzív osztályán dolgozik. Munkája mellett 2010-ben leérettségizett, és idén májusban A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi karán Egészségfejlesztői szakirányon sikeres államvizsgát tett. Kolléganői gyűrűjében balról a harmadik Andrea E B Ö S S Z E Í R Á S Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény rendelkezései alapján július 2-a és augusztus 15-e között ebösszeírás lesz. A Polgármesteri Hivatal megbízásából személyesen keressük fel a kutyatulajdonosokat, és egy adatlap kerül a helyszínen kitöltésre, mely a kutya minden adatát tartalmazza. Kérem, hogy az összeírás megkönnyítése érdekében a kutya adatait tartalmazó papírokat készítsék elő (pl: oltási könyv, kisállatútlevél, törzskönyv). Amennyiben az ebtulajdonos vagy ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, illetve megtagadja, abban az esetben az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 30 ezer forint állatvédelmi bírsággal sújtható. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás mindig aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán írásban bejelenteni. Fontos tudni, hogy január 1-jétől megváltoztak az állattartás szabályai. Ezek értelmében a négy hónaposnál idősebb kutya csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrocsip) megjelölve tartható, amit a jegyző és a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hivatal ellenőriz. Amennyiben az ebtartó a törvényben előírt ezen kötelezettségének önként nem tesz eleget, akkor 45 ezer forint állatvédelmi bírsággal sújtható. Saját és kedvencünk épsége érdekében fontos a veszettség elleni védőoltás is, amit évente kell beadatni a kutyának és ezzel egyidejűleg kötelező az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése. Ennek elmaradása esetén az állatvédelmi bírság öszszege ,-Ft ebenként. Együttműködésüket köszönöm! Adony, június 26. Földi Ilona jegyző 2

3 A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Illés Krisztina építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 Dr. Galambos Dénes az új Fejér megyei kormánymegbízott Orbán Viktor miniszterelnök dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára dr. Galambos Dénest nevezte ki a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá, július 1-jei hatállyal. Dr. Galambos Dénes jogász, a megyei kormányhivatal megalakulásától, január 1-jétől, a megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott kabinetvezetőjeként dolgozott. Dr. Galambos Dénesnek, az új Fejér megyei kormánymegbízottnak dr. Szabó Erika államtitkár adta át a kinevezési okmányt. Az eseményen részt vett dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke és dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár. (Fotó: Burger Zsolt - KIM) A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Korompai Tamás, Tel.: fogadónapja: keddenként Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től Aranydiplomás a tanárnő Szép eseménye volt az idei évzárónak, amikor Dudás Pálné Hajdú Évának átnyújtották az aranydiplomát. A tanárnő 50 évvel ezelőtt a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1963-ban szerezte meg tanári diplomáját matematika-fizikaorosz szakon. Tanulmányai befejeztével az adonyi általános iskolában kezdett tanítani, és innen is ment nyugdíjba 34 év munkában töltött év után 1997-ben. A diploma szerzésének 50. éves jubileuma alkalmából az alma mater Aranydiplomával emlékezett meg hajdan végzett diákjáról. 3

4 Nyári olvasmány: Hétköznapok orvossága (Mc. Fly) Néha úgy érezzük, rosszabb nem is lehetne. Semmi sem sikerül, mindenki ellenünk fordul, a munkahelyen és otthon áll a bál, vagyis: haragban a világgal. Talán mindenki számára ismerős az érzés. Mit tesz ilyenkor az Ember? Némelyek az italban keresnek vigaszt, mások a szerencsejátékban, egyesek pedig hétvégi bulikon randalírozzák végig a várost, levezetve ezzel a bennük felgyülemlett feszültséget. S ha így vagy úgy kitombolta magát, hétfőre mindenki megnyugszik, s morogva bár, de bölcs belenyugvással kezdi előlről a hetet. Rohanó világunk - ahogy mondani szokták - áldozatai vagyunk, bár ezt a világot, ha nem is közvetlenül, de mi kergetjük őrületes hajszába. Vannak azonban egyesek, akik a civilizáció bűvköréből menekülve megpróbálnak lassítani ezen a folyamaton - önmaguk számára. A recept egyszerű : végy egy kedves kis vizet a közelben, kapd hátadra, kezedbe a megfelelő alkalmatosságot, s hátad mögött hagyva bút s bánatot tölts el egy hétvégét a parton. Ha hal is van a vízben, nem jelent hátrányt, sőt! A harmadik pontyod fárasztásánál a legkisebb problémát a főnök tenyérbe mászó modora fogja jelenteni. A lényeg, hogy bírja az előke, jól akadjon a horog, a hal ne induljon az akadó felé...s ha a zsákmányt visszaengedve mosolyogva bámulod kába farkcsapását, mely ismét a szabadság felé repíti, rájössz: a főnököd sokkal kevesebb nálad, ha máskor nem is, de ebben a pillanatban biztosan. Őt nem altatja a szobájában békakórus, nem tudja, milyen csodálatos egy valódi, szabadban főtt halászlé, nem ébred rigófüttyre, s nem is sejtheti, hogy ennek a csodának akár részese is lehetne. Ha ő nyári szabadságát tölti, drága éttermekbe jár, márkás autóval villog és samponnal hajat mos a Balatonban. Ez a civilizáció? Pedig máshogy is lehetne csinálni. Például így. Egy gyönyörű kis patak partján bandukoltunk s megpróbáltunk a horgászatra koncentrálni. Nem igazán ment. Temérdek gondolat motoszkált a fejemben, ezer kérdés, s egyikre sincs válaszom. Péter utánam baktatott hatalmas gumicsizmáival, a vizet nézte, de ő sem azt látta, a gondolataiba merült. A júniusi napsütésben szikrázó víz csak fokozta a fejfájásom, amivel már péntek óta kínlódtam. Legszívesebben hazamentem volna, de...minek? Porosodjak a szobában a tévét bámulva, esetleg valami könyv mögé bújva? Leültem a partra. Péter néhány méterrel lejjebb szöcskével ejtegetni kezdett. Először, mióta kijöttünk, feledve minden gondot, körülnéztem. Gyönyörű volt a táj. Még látszott a leveleken a reggeli harmat. A patakot körülölelő kis mezőn egy lepkepár libbent át, könynyedén csapongtak a virágok között, táncukat látva megkönnyebbült a szív, kitisztult az önsajnálatra ítéltetett agy. A szemközti parton feketerigó kotort egy bokor alatt, közben ragyogó okos szemével kíváncsian figyelte elmélyülten horgászó barátomat, majd csőrébe kapva zsákmányát, egy jókora földigilisztát, faképnél hagyott minket. Szemlélődésemből halk csobbanás riasztott föl, ideje volt a halakra összpontosítani. Vékony zsinór, kis horog, krumplibogár csali. Halk füttyentés a közelemből, Péter büszkén mutat fel egy kis domolykót. Mire felszerelek, már második domiját engedi vissza a vízbe. Feljebb ballagok pár métert, és óvatosan, szinte lopakodva bújok az egyik bokrocska mögé. A bogár halkan pottyan a vízre, hagyom egy pár métert úszni. Egy kíváncsi domolykó cuppanva veti magát rá az egyik vízre hajló levél alól. Bevágás után a horog ül, de kiemelés közben a ficánkoló hal lerázza magát a horogról, s a partszéli sásba pottyan. Lekászálódok a meredek oldalon, a halacska visszakerül éltető elemébe. Ismét feljebb megyek úgy tíz-tizenöt métert. Lecserélem az alaposan megtépázott bogarat. Feszülten figyelem a vizet. A patak itt elterül, lelassul, szinte egy helyben áll, sok szép halat adott már ez a hely. Ismét halk füttyentés, Péter egy fél kiló körüli domit emel a magasba. Örülök a halnak, mert barátom arcáról eltűnik a gond és a töprengés. Buzgón fényképezni kezdi a halat, majd lemászik a parton, hogy visszaengedje. Figyelmemet ismét a víznek szentelem, és ekkor...három hatalmas domolykó úszik el komótosan alattam. Először nem hiszek a szememnek, hiszen lehet vagy másfél kilós mindegyik. Óvatosan pöccintem a bogarat eléjük, valószínűleg egymással vannak elfoglalva, mert nem ijednek meg a mozdulattól. Bezzeg máskor! Elég, ha meglátják a víz felszínén fodrozódó zsinórt, azonnal elszelelnek. Abban a pillanatban, ahogy a bogár puhán pottyan a vízre, az egyik levél alól kiront egy hatalmas árny, s a többiekre ügyet sem vetve hangos csettintéssel nyeli le szerencsétlen áldozatát. Azonnal bevágok a csali kicsi mérete miatt, a horog ül. A sekély vízben megakasztott domi hatalmasat csap, majd szinte azonnal beáll a sodrásba, s iszonyú erővel húzni kezd. Bár kisebb, mint három társa, minden furfangot bevet, hogy megszabaduljon tőlem. Péter, aki messziről hallotta a csobogást, s látta a görbülő botot, lélekszakadva rohan hozzám. A hal úgy tíz méterre járhat tőlünk, de még mindig távolodik. A finom szerelék bírja, akadó nincs, barátom már lent a parton topog, gond nem lehet, mégis: pattanásig feszült idegekkel tartom a botot, s próbálom megfordítani a halat. Kit érdekel most bármi más! Ki foglalkozik a családi perpatvarokkal, a főnöki önkényuralommal, a többi hasogató gonddal! Ez a néhány perc csak az enyém, az enyém is lesz örökké, s ezt az örömöt senki sem ronthatja el. Visszavisszalopott méterekkel a domi már előttünk köröz, ereje fogytán. A part előtt megáll, Péter a hasa alá nyúl, kiemeli az izmos, gyönyörű haltestet a vízből. Fényképezés, a fárasztás részleteinek megtárgyalása következik, mint mindig. Ugyanúgy örül a halnak, mintha ő fogta volna, bár ezzel én is mindig így vagyok. Az élmény közös. S ha hétfőn reggel valaki felsóhajt: Már megint egy hét!, vagy a főnök rakoncátlankodni kezd, eszembe jut a reggeli napfényben fürdő kis patak, a benne hancúrozó domolykókkal, s máris elviselhetőbb lesz minden. 4

5 Tapasztalatszerző kirándulás Éves szakmai kirándulása során ezúttal a Badacsonyi Állami Gazdaság Kutatóintézetébe látogatott el a Duna Menti Szent Orbán Borrend Adony szervezésében egy busznyi érdeklődő június 22-én. Fülöpné Erzsike elmondta, hogy a helyi kordonos művelésű szőlő több fajtájával is megismerkedtek, majd alkalmuk volt megkóstolni tíz féle helyi bort. A társaság ezután egy jóízű ebéddel gazdagodva látogatta meg a szintén badacsonyi Horváth pincészetet, ahol további tájjellegű borokkal kötöttek ismeretséget. Egy kis séta, pihenő után Csókakő felé vették az irányt, ahol már várták őket a helyi borászok, ahol a csókakői bornapok ünnepét tartották. Itt már bizonyára a jó hegyi levegőnekmagasabbra szállt a jókedv is, de a csókakői borok ízlelgetése mellett jutott még idő, energia a szépen megújuló vár meglátogatására is. A csapatot bőséges vacsorával látták el a vendégszerető házigazdák, mielőtt útra bocsájtották volna őket. Percsi ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, bankszámlák,) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Tisztelt Olvasók! Az idei évben is megrendezésre került hazánkban az ország legnagyobb szabású vándorfesztiválja az Efott (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója), erről szeretnénk rövid kis cikkünkben egyfajta élménybeszámoló jelleggel képet adni Önöknek. A június utolsó hetében megrendezett fesztiválon 88 ezren vettek részt. Az öt nap alatt a hazai élvonal képviselői közül többek között a Tankcsapda, a Beatrice, a Quimby, a Kowalsky meg a Vega, az Anima Sound System, az Alvin és a Mókusok, a Bëlga, a Pál Utcai Fiúk, a Kiscsillag, az Anna & the Barbies és a Brains is koncertet adott. Emellett a cseh zenészekkel, amerikai MC-vel és brazil énekesnővel zenélő N.O.H.A., valamint a Kosheen dj-szettje lépett fel. A számtalan külföldi és magyar fellépőkön túl meg kell említenünk az Efott védjegyeit: stand up comedy, nyereményjáték, ingyenes strandhasználat, ingyenes sátrazás és az a bizonyos nélkülözhetetlen EFOTT-os hangulat; de a sportolni vágyóknak is volt miből válogatni, Efott Zánka hiszen a vízi programok, a strandfoci, a tenisz, a strandröplabda, valamint a túrázás és hajókázás lehetősége garantálta a lazulást, na és az isteni Balaton-vidéki borok! Nekünk ez már zsinórban a 6. Efott-unk, és bizton állíthatom, hogy az ilyen jellegű rendezvények közül az árakat figyelembe véve ez a legkedvezőbb, úgy, hogy mindezek mellett minőségi színvonalat prezentál. Az idei évben mi 11 fős baráti társasággal vágtunk neki, a sokak által csak Csomalungma expedíciónak nevezett nyaralásnak. S bár többen csupán az alaptáborig jutottak, azért néhányunknak sikerült végigcsinálni a küldetést emberáldozatok nélkül. A szállásunkat a fesztivál helyszíneként is szolgáló Új Nemzedék Központ nyújtotta, színvonalas üdülőházaival. A szobák jól felszereltek és higiénikusak voltak egészen a megérkezésünkig, kiváló bázist nyújtva a regenerálódásnak az esti programok után. Rengeteg zenei, illetve egyéb szabadidős programban vettünk részt, melyek során számtalan értékes és érdekes kapcsolatra tettünk szert Számomra abszolút különdíjas kategória volt mikor egy igencsak szőrös mellkasú fiatalember Cupidónak öltözve próbálta megdobogtatni a női szíveket, jegyzem meg nem kis sikerrel. Mindazt a sok emlékezetes élményt, amit ott Zánkán megéltünk nincs módom leírni, de remélem ezzel a rövid összefoglalóval sikerült némi betekintést nyújtanunk, illetve kedvet csinálni erre a nem hétköznapi rendezvényre, s jövőre még többen vágunk neki az EFOTTnak. M.D. & GY.B. (A két adonyi) 5

6 Nagyobb érdeklődésre számítottunk Talán az előző napokban tapasztalt szúnyoginvázió is közrejátszott abban, hogy nem jöttek el annyian, amennyire számítani lehetett. Lehet, hogy belejátszott az is, hogy az újdonság varázsa kopott, hiszen az elmúlt évi kihagyás után ez már a harmadik Duna-nap volt. Tény; hogy nagyobb érdeklődést is megérdemelt volna a rendezvény, amit Angyal Zoltán, a Magyar Kajak-Kenu Válogatott volt szövetségi kapitánya és Semsei László nyugalmazott tengerészkapitány, hadihajó alezredes ajánlott a megjelentek figyelmébe a megnyitó során. A szervezők, az Adonyi Evezős- és Vizisport Egyesület tagjai a maguk részéről mindent megtettek, így aki vette a fáradtságot és eljött június 29-én a Bárka vendégházhoz, annak kellemes élményben lehetett része. Mindenekelőtt kiemelésre érdemes az Adonyban első alkalommal megrendezett sárkányhajó verseny. Ennek során ifjúsági kategóriában 3, felnőtt kategóriában 4 csapat mérte össze tudását. Az eredmény persze nem okozott különös meglepetést, hiszen az amatőr csapatokkal szemben az abszolút esélyes ráckevei profi csapatok nyerték mindkét kategóriát. Az adonyi csapatok közül ifjúsági kategóriában a Rozmarin Kinder csapata, a felnőttek között a Bárka csapat egyaránt a harmadik helyet szerezte meg. De volt egyéb látnivaló, játék, sport lehetőség is az íjászattól a lovaglásig. Sokakat vonzott a hajómodell-bemutató, és persze kajakoztak, kenuztak is a víz szerelmesei. A műsort az adonyi és szerb néptáncosok, valamint a latinos dallamokat játszó Peca zenekar, illetve tűzoltó bemutató is gazdagította. A nap során kitelepült a Mezőföldi Önkéntes Pont Irodája is. Sólyom Balázs elnök, Kirski Csaba irodavezető és Percsi Tibor területi koordinátor regisztrálta a rendezvényen közreműködő önkénteseket, illetve tájékoztatták az érdeklődőket az önkéntes munkával kapcsolatos lehetőségekről, az iroda munkájáról. -ti- Duna nap

7 Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ A Hóvirág varró csoport tevékenységéről Ahogyan a naptárban írva vagyon az első közös varrásunkat, ami nagy kihívás A Hóvirág varró csoport februárban alakult 12 fővel. Somoráczné Tokai Ildikó vezetése mellett nagy kitartással tanultunk és alkottunk szombatonként! Június 8-án megrendeztük volt részünkre, de meg is lett az eredménye. A környékbeli településekről jöttek a csoporttársaink, akik nagy örömmel fogadták a meghívásunkat és ezzel segítettek bennünket is egy kicsit, mert a bevételből tudtunk vásárolni sablonokat és anyagokat, hogy minél több szép dolgot tudjunk alkotni. Szerencsénkre voltak segítőink, akiknek ezúton szeretnénk megköszönni a támogatásukat: Suszter László, Fridrichné Teri, Pálfainé Král Anita, adonyi pékség, autósbolt és a Heti vegyes bolt vezetőinek. Ha valakit kihagytam attól elnézést kérek és nekik is köszönünk minden segítséget! Jelenleg nyári szünetet tartunk, de ha valakit érdekel és leülne velünk varrogatni azt szeretettel várjuk szeptember elején! Az első igazi nyári vasárnap a Vetus Salina Kulturális Egyesület (VSKE) ígéretéhez híven zárta le a Rajzojunk Naptárat programsorozatát év minden hónap első szombatján gyermekek álmodták meg és varázsolták papírra a 2013-as naptár lapjait, amely most oly sok adonyi otthon falát díszíti. Kitartásukat, szorgalmukat egy-egy állatkerti belépővel jutalmaztuk az Adonyért Alapítvány anyagi hozzájárulásával. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Marczinka Tamás úrnak, a szövetkezet elnökének is, aki az utaztatásban segített minket. Nagyon jó, mondhatni családias hangulatban töltöttük el a napot, és az egész napi meleg és Hóvirág varró csoport fáradság sem törte le a gyerekek lelkesedését. Szemet, lelket gyönyörködtető pillanatok részesei lehettünk, testközelbe hozva állat és növényvilágot. Tanúi lehettünk a gorilla család életében bekövetkező drámai pillanatoknak, az állatidomítás korántsem olyan egyszerű feladatának, a fókák játékos és örömteli napi munkavégzésének, mely senkit sem hagyott szárazon. A VSKE köszöni a gyerekek és az őket bármiben támogatók kitartását, és köszöni mindazok anyagi hozzájárulását, akik lehetővé teszik számunkra, hogy 2014-ben is megvalósítsuk az Adony Naptárat. Fazekas Ildikó elnök Szent Iván napi mulatság június 21-én, pénteken, került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható Szent Iván napi mulatság. A nagy hőség és a rengeteg szúnyog ellenére sokan kilátogattak a rendezvényre. Volt is hol melegedniük, hiszen égett a tűz és készült a parázs a szalonnasütéshez, kürtős kalácshoz, medvehagymás-sajtostejfölös lángoshoz. Ezt mindenki leöblíthette egy finom fröccsel vagy szörppel. A gyermekek közreműködésével jót szórakoztunk a gólyalábasok produkcióján, majd néhányan meditálhattak a tűzjógán, utána táncház, népi játékok és dalok következtek. 7

8 Ahogy ment le a nap, tábortüzet gyújtottunk, az emberek szépen lassan köré üldögéltek, beszélgettek avagy csak nézték az égő máglyát. A tűz csendben leégett, elkezdődhetett a tűzzsonglőrök műsora mindenki nagy örömére. Az egész este folyamán a műsorszámok között Elszeszer Gyuri és Jozse ( Pósch József) húzták a talpalávalót. Énekeltünk, táncoltunk. Vidáman, jókedvűen telt a délután és az este. Aztán lassan végére járt a mulatság, csendes lett a park, elaludtak a tüzek, kihúnytak a fények. Jövőre újra eljön Szent Iván napja, s a város apraját- nagyját a parkba újra kicsalogatja! Köszönjük a segítséget, a támogatást Adony város Képviselő Testületének. a VSKE tagjainak,illetve az alább felsorolt személyeknek, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez az este: Ármai Balázs,Berberovics Éva,Bokor János, Bokor Jónás,Elszeszer György,Friedrich Marcell, Köteles Vilmos, Krausz Edit,Lampert Edina,Lőrincz Katalin, Németh László, Pálfai József,Paulusz Bálint/ Gazdabolt, Pósch Jozse József, Seres István, Szabó Réka, Tischnerné Tóth Szilvia, Varsányi Gyula és családja, Zaka Csikos Csilla, Zámbó Mária, Zsákovics Tibor. Fazekas Ildikó Bálint Ágnes meseíró pályázat A pályázat célja: hagyományteremtő tisztelgés az öt éve elhunyt írónő, Bálint Ágnes előtt. A meseíró pályázat július 1-jén indul és október 12-én zárul az adonyi Városi Könyvtárban. A pályázók két kategóriában indulhatnak: I. korcsoport: 6-10 évesek II. korcsoport: évesek Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát választhatnak a pályázók. Terjedelemi megkötés: max. 3 A/4 oldal. A pályaművek benyújtása: Postai úton a Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár címére (2457 Adony, Rákóczi u. 28.) en a vagy személyesen. A pályázatokon és borítékokon minden esetben pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, címét. A postán érkező borítékra kérjük ráírni: Meseíró pályázat. A pályázatok beadási határideje: október 7. Az ünnepélyes eredményhirdetésre október 12-én, szombaton 11 órakor kerül sor a Városi Könyvtárban. 8 Testvérvárosi látogatás Május 30.-án délelőtt sok izgatott adonyi vendéglátó állt a Művelődési Ház előtt, és türelmetlenül várta, hogy mikor tűnik fel a busz, amivel német vendégeink, barátaink jönnek Oberweserből. Végre 10 óra után megérkeztek, és fáradtan, boldogan szálltak ki a hosszú út után. 68 vendég érkezett Adonyba ilyen szép számmal már régen nem látogattak meg minket -, akik között régi, több évtizedes barátokat és új, most először ide látogató fiatalokat is üdvözölhettünk. Énekkar, zenekar is jött a csoporttal, és egy amatőr festő is elhozta a képeit, amiből kiállítás volt a látogatás ideje alatt a Művelődési Házban. A vendégek 4 napot töltöttek velünk és ez alatt az idő alatt igyekeztünk érdekes, tartalmas programot összeállítani számunkra. Kirándultunk Budapestre, ahol megnéztük a Parlamentet, a Budai várat és a Vásárcsarnokot. Elragadtatással beszéltek a látottakról. Péntek este színvonalas gálaműsort adtak az adonyi és a német csoportok, ahol az énekkarok, tánccsoportok és zenekarok léptek fel. A hangulat és a siker fergeteges volt. Egy délutánt az adonyi Szőlőhegyen töltöttünk, ahol a szépen felújított színpad, támfal és a kápolnasor pincéi vártak minket jó borokkal, és finom ételekkel. Vasárnap délután megnéztük a megújult, megszépült Adonyt. A felújított iskolát, orvosi rendelőt, Városházát, öregek napközi otthonát, és a Szűz Mária Gondozóházat. A gondozóház további építéséhez adományt adott át Rüdiger Henne és Albert Grimm az otthon vezetőinek. A vasárnapi vacsora után könnyes szemmel, nehezen vettünk búcsút a vendégektől. Az adonyi polka zenéjére még táncoltunk egyet közösen, aztán lassan beszálltak a buszba és útnak indultak Oberweser felé. A látogatás óta eltelt hetek alatt nagyon sok visszajelzést kaptam Németországból, amelyben megköszönték a felejthetetlen napokat, a nagyszerű vendéglátást, és a tartalmas, érdekes programokat. Ezt a köszönetet szeretném továbbítani, és hozzátenni a magam és a Német Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét is. Köszönöm a vendéglátóknak, a 35 adonyi családnak, hogy ilyen szeretettel fogadták a vendégeket, és olyan ellátásban részesítették őket, amiről minden vendég elragadtatással beszélt. A Művelődési Ház minden dolgozójának, hogy a négy nap alatt mindig rendelkezésünkre álltak, asztalokat pakoltak, takarítottak, és minden kérésünket készséggel teljesítették. Az iskola konyha dolgozóinak a finom ételeket, és a támogatásként felajánlott pikniket. A szőlőhegyen Králl István, Paulusz Imre, Pletser Lajos, Neichl Mihály szőlősgazdáknak, hogy kinyitották a pincéjüket, és finom borukkal kínálták vendégeinket. Márton Attilának és feleségének Andinak külön köszönet, mert oroszlánrészt vállaltak a szőlőhegyi vendéglátásból. A Márton pince volt a vendéglátás központja, ahol nem csak enni, inni kapott a vendég, de a két zenekarnak is helyet adtak a pince előtti téren. Támogatták még anyagilag, vagy egyéb módon a testvérvárosi látogatást : Solti Ferenc, Köller László, Morva József, Kellner Mihály, Paulusz Bálint és felesége, Paulusz Ági és családja, a Bandy Band zenekar, a Rosmarin, a Kinder Rosmarin, a Salina néptánccsoport, a Gyöngyvirág énekkar, Hetyei Csaba, Paizs Renáta, Faragó Antal, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői Szabó Ferencné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök

9 Találós kérdés 9

10 Köszöntjük Adony ifjú polgárát! ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , Június 21-én Steiger Anna, Zrínyi u én Györki Glonczi Noel, Hunyadi u. 28. STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! AZ ADONYI OKMÁNYIRODA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12 Ballagtak 2013-ban

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Március 12-én Adonyban rendezte az első fórumát a Nabucco Magyarország

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11.

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. szám Hálaadás - Újbor Ünnep Szabó Gyula plébános atya október 6-án, a szőlőhegyi kápolna tövében rendezett liturgia

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2011. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. év fo lyam 10. szám Halottak napja Tarthatom-e szépnek mindszentekkor a temetőt, Hisz, hogy lehetne szép egy holtakkal teli udvar,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai

Részletesebben

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft Elballagtak az iskolások Az idei tanévben 272 gyermekkel kezdődött a munka az adonyi iskolában, amiből elköltözések miatt 265 tanulóval

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS www.4kadony.hu Adony-Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa-Kulcs-Perkáta-Pusztaszabolcs-Szabadegyháza 2010. December Kistérségi Közéleti Híradó VI. évfolyam 12. szám Áldott, békés

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Jánossomorjai. Fejléc NAPLÓ. VII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Jánossomorjai. Fejléc NAPLÓ. VII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER KÖZÉLETI LAP 200 Ft Jánossomorjai Fejléc NAPLÓ VII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER KÖZÉLETI LAP 200 Ft TARTALOMJEGYZÉK Itt van az ősz 2. oldal Becsengettek 4. oldal Pillanatképek a Gödörnapokról 6-7. oldal Jogász válaszol

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

PANNONHALMA TERMÁL-PRO GR AM

PANNONHALMA TERMÁL-PRO GR AM 2 0 0 7. ő s z PA N N ON HA L M A T E R M Á L - P RO G R A M Bizonyára sokan hallanak manapság róla. Sok valós és legalább annyi téves információ terjed városunkban erről, ezért röviden összegzem az előzményeket,

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. A polgármester házhoz megy. Bújj-bújj zöld ág. Építsünk közösen!

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. A polgármester házhoz megy. Bújj-bújj zöld ág. Építsünk közösen! FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 4. szám 2012. április 15. Bújj-bújj zöld ág (Élő játszótér fűzből, összefogással. Cikkünk a 11. oldalon.) Építsünk közösen! (Út- és

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben