27. szám 125. évfolyam szeptember 24. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM"

Átírás

1 27. szám 125. évfolyam szeptember 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 57/2010. (IX. 24. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Az informatikai rendszerek fejlesztési előírásai és dokumentációs rendje... 7/2010. (IX. 24. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú vezérigazgatóhelyettesi utasítás a MÁV Zrt., a MÁV START Zrt. és a MÁV TRAKCIÓ Zrt évi számlatükrének kiadásáról Oldal Egyéb közlemények Hirdetmény Utasítások 57/2010. (IX. 24. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Az informatikai rendszerek fejlesztési előírásai és dokumentációs rendje 1.0 UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja meghatározni az informatikai rendszerek fejlesztésének előírásait, és dokumentációs rendjét. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás kiterjed Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban Társaság) valamennyi szervezeti egységére. Az utasítás tárgyi hatálya alól kivételt képző rendszerek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az Infokommunikációs Igazgatóság vezetője. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSA Informatikai eszköz: Bármely feladat ellátására létrehozott, informatikai technológia felhasználásával működtetett (pl. vezérelt) telepített, vagy mobil berendezések, továbbá rendszerek, eljárások összessége vagy ezek alkotó elemei (pl. asztali és hordozható [notebook, pda, okos telefon stb.] számítógép, pendrive, nyomtató, IP telefon rendszer és végberendezései, hálózati aktív és passzív eszközök, szerver, operációs rendszer, felhasználói programok [irodai alkalmazások, adatbáziskezelő, vezérlő programok, beágyazott informatikai rendszerek és egyéb egyedi fejlesztésű célprogramok stb.]). Informatikai rendszer: A vasúti közlekedés, illetve a Társaság egyéb üzleti folyamatai tervezésének, működtetésének elősegítése, biztonságosabbá, hatékonyabbá tétele, továbbá az ellenőrzés, a koordináció és a döntéshoza-

2 1510 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám tal támogatása érdekében létrehozott és üzemeltetett informatikai eszközök, eljárások, a kapcsolódó infrastruktúra, valamint az adat- és információfeldolgozást, tárolást, felhasználást, továbbítást, a felhasználás megakadályozását, a törlést, továbbá az üzemeltetést végző személyek, tevékenységek összessége. (E szabályzat alkalmazása során az informatikai és kommunikációs technológiák konvergenciája miatt létrejött infokommunikációs technológia, illetve infokommunikációs rendszer kifejezést is magába foglalja.). Felhasználó: A Társasággal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki informatikai eszközre telepített programot (alkalmazást) használ munkaköri leírásában részletezett feladatai megoldásához, aminek teljesítéséhez a szükséges szabályok elfogadását követően az eszközök használatára használati (hozzáférési) jogosultságot kapott. Rendszerfejlesztés: Meghatározott elvek, módszerek, eljárások és eszközök tudatos alkalmazása, amelynek során a felhasználói igényeket, minőségi követelményeket kielégítő, az alaptevékenység hatékonyságát növelő, informatikai technológia felhasználásával működtetett megoldás jön létre. Fejlesztési igény: A felhasználói elvárás megfogalmazása egy informatikai rendszer kialakítására, vagy az alkalmazásban levő informatikai rendszer bővítésére. A fejlesztési igénynek tartalmaznia kell, hogy a felhasználói munkafolyamat milyen módosítását kívánja elérni az informatikai eszközök alkalmazásával. 4.0 UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Informatikai fejlesztési igény A Társaság. infokommunikációs stratégiája tartalmazza a hosszútávon előre látható, tervezhető infokommunikációs fejlesztési igényeket. A szükséges infokommunikációs támogatás forrásainak biztosításáról a Társaság elfogadott éves üzleti terve rendelkezik. Ezen túlmenően a már alkalmazásban álló informatikai rendszerekben év közben is keletkezhetnek azonnali fejlesztési igények (pl. jogszabályváltozásból adódóan). Az üzleti terv meghatározza az új informatikai rendszerek létrehozását és az adott időszakban már alkalmazásban álló informatikai rendszerek fejlesztését. Az informatikai és a távközlési (adatátviteli) szolgáltatások konvergenciája miatt az informatikai fejlesztésekkel összefüggésben az üzleti tervben biztosítani kell a távközlési (adatátviteli) feltételek szükség szerinti fejlesztését is. Az informatikai fejlesztési igényt ennek megfelelően az üzleti tervben rögzített feladatokkal összhangban, a Társaság MSzSz-ben meghatározott munkamegosztás és DHL (Döntési Hatásköri Lista) szerint kell előterjeszteni. A fejlesztési igényekkel elsődlegesen a Társaság Infokommunikációs Igazgatóságát (a továbbiakban: IKI) kell megkeresni. A megkeresést az igény megfogalmazója és az IKI közös előterjesztésben terjeszti elő a DHL szerint meghatározott fórumok elé. Értékhatártól függően szükséges a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása. Ennek eredményeit is fel kell használni a fejlesztési igényből adódó beruházási előterjesztés készítése során. Az engedélyezési folyamat részeként kell biztosítani, hogy elkészüljön a Kontrolling Igazgatóság által koordinált megtérülés számítás is. Az igény megfogalmazójának felelőssége, hogy a fejlesztésre megfelelő idő álljon rendelkezésre. A jóváhagyott és erőforrással rendelkező informatikai fejlesztési igényeket a Társaságra vonatkozó jogszabály szerinti szállítói kiválasztással (beszerzési folyamat) kell biztosítani. A stratégiai célok megvalósítása elsősorban a kulcsrakész (azonnal használható) megoldások beszerzését részesíti előnyben. Az elkészült fejlesztések eredményeként megvalósult informatikai alkalmazásokat lehetőség szerint szolgáltatás formájában kell alkalmazni. Tekintettel azonban a vasúti közlekedés sajátosságaira, a Társaság felépítésére és működési adottsága mellett számos üzleti, üzemviteli és működési folyamat informatikai támogatása csak egyedi, vagy nagymértékben testreszabott sztenderd alkalmazással elégíthető ki. Ez esetben is biztosítani kell, hogy a vasúti technológiával öszszefüggő rendszerelemek integráltan kerüljenek fejlesztésre, illetve kiépítésre. Minden alkalmazásfejlesztést projektszerűen kell megvalósítani. Az infokommunikációs fejlesztési projekteket a 68/2009. (MÁV Ért. 31.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a projektek működése a MÁV Zrt.-nél rendelkezései szerint kell megvalósítani. A projektek előkészítéseként minden esetben el kell végezni a támogatni tervezett üzleti, üzemviteli és társasági működési folyamat elemzését és szükség szerinti újra szervezését. Ennek során feltétlenül szükséges feltárni a kapcsolódó folyamatokat, alkalmazásokat és infrastrukturális feltételeket, amelyek alapján kell meghatározni a megvalósítandó funkcionalitást. Az informatikai alkalmazásportfolió-fejlesztés nem öncélú folyamat, ezért ennek előkészítése során minden esetben el kell készíteni az alapvető műszaki-gazdasági elemzést. Az informatikai alkalmazásfejlesztés kivitelezése során meg kell követelni a meghatározott szabványoknak, ajánlásoknak és módszertanoknak (2. sz. és 3. sz. melléklet) való megfelelést, valamint ennek megvalósítását ellenőrizni kell. Az alkalmazásfejlesztések megvalósítása során felmerülő beruházás igények kezelését a 51/2009 (MÁV Ért.23.) VIG. sz. utasítás a MÁV Rt. Beruházási utasítása alapján kell figyelembe venni.

3 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1511 A fejlesztési projektek során figyelembe kell venni a Társaság Informatikai Biztonsági Szabályzatáról (IBSZ) szóló aktuális vezérigazgatói utasítást, mely külön pontban határozza meg a fejlesztés során követendő informatikai biztonsági szempontokat (pl. kockázatelemzés, üzleti tulajdonos, RIBSZ, MFT). Az IBSZ alapján a pályázat kiírásába és értékelésébe, továbbá a szerződés szövegének kialakításába minden esetben be kell vonni a Biztonsági Igazgatóság Információvédelmi Osztályát. A fejlesztésre vonatkozó szerződésnek külön fejezetben kell foglalkoznia az informatikai biztonsággal, szükség esetén a személyes adatok védelmével. 4.2 Az informatikai fejlesztések megvalósításának alapvető követelményei A Társaság hivatkozott utasításaival összhangban, a jóváhagyott informatikai fejlesztést igénylő forrásgazda szervezetnek és a fejlesztési szerződést teljesítő (fő)vállalkozónak szerződésben, közösen kell gondoskodniuk ezen követelmények betartásáról, a fejlesztés koordinációt megvalósító IKI közreműködésével. Az informatikai fejlesztési igények megvalósításánál fő szabályként kell alkalmazni az irányadó szakmai szabványokat és módszertanokat (2. sz. és 3. sz. mellékletek). Az alkalmazásportfolió fejlesztése során el kell érni, hogy az új alkalmazások szabványos interface-ken együttműködő, a legelterjedtebb fejlesztési platformon kialakított és ez által költséghatékonyan továbbfejleszthető informatikai megoldásokat tartalmazzanak. Az új informatikai alkalmazások fejlesztésénél, illetve a működő alkalmazások korszerűsítésénél a kulcsrakész, gyárilag kialakított megoldások testre szabását kell előnyben részesíteni. Egységes vagy hasonló felhasználói felületeket és kezelési eljárásokat kell alkalmazni. Az alkalmazásportfolió fejlesztése során kiemelt szempontként kell kezelni, hogy az adott rendszer a Társaság szervezeteinek minél szélesebb köre számára nyújtson megoldást, illetve minél inkább beilleszkedjen az érintett folyamatok egyéb alkalmazásaiba. Az alkalmazások területén az összhang és integráció érdekében közvetíteni kell az üzleti, az infokommunikációs és a biztonsági szükségszerűségek között, hogy a prioritások egyeztetetten kerüljenek meghatározásra és elfogadásra. Kivételkezeléssel kerülnek szabályozásra azok a technológiai szoftverek, amelyeket nem lehet jelen utasítással szabályozni. A kivételkezelést a technológiai szoftver felhasználási területe szerint felügyeletet gyakorló általános-vezérigazgató helyettes engedélyezi. 4.3 Alkalmazásfejlesztési alapelvek A fejlesztéskoordinációt ellátó IKI szakmai felügyeletével, a fejlesztési szerződést teljesítő (fő)vállalkozónak kell biztosítania az alkalmazásfejlesztési alapelvek megvalósítását, melynek során a szükséges mértékben be kell vonni a fejlesztést igénylő forrásgazda szervezetet is. Amennyiben az adott funkcionalitásra a 4.2 pont szerinti eljárások egyike sem biztosít megfelelő alkalmazást, illetve, ha meglévő, egyedileg fejlesztett alkalmazás funkcionalitás bővítése az igény, akkor az alábbi alkalmazásfejlesztési alapelveket kell figyelembe venni: Az alkalmazások fejlesztése során el kell érni, hogy azok minél kevesebb fajta fejlesztői környezetben, minél kisebb spektrumú alkalmazásfejlesztő eszközzel történjenek. A kiválasztott alkalmazásfejlesztő eszköznek hosszú távra kell lehetővé tennie, hogy az alkalmazás követése, továbbfejlesztése legfeljebb verzióváltással legyen biztosított, lehetővé téve, hogy már a tervezési ciklusban is teljes körűen érvényesüljenek az informatikai biztonság szempontjai. Az alkalmazásfejlesztés során törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint minél kevesebb fajta felhasználói megjelenítő és kezelői felület keletkezzen. Preferáltnak tekintendő a web-es megjelenítési és kezelési felület, illetve az IP kommunikáció. Az alkalmazásfejlesztés eredményeképpen jól strukturált modulokból építkező megoldást kell kialakítani. Az alkalmazásfejlesztő rendszernek biztosítania kell a minél nagyobb mértékben automatikusan előállítható tervezési és kivitelezési rendszerdokumentálás lehetőségét, illetve a változáskövetés pontos és naprakész dokumentálását. Az alkalmazásfejlesztésnél használt komponensek kiválasztása során alkalmazni kell a széles körben elterjedt és kipróbált, szabványos, vagy szabványosként kezelt megoldásokat és objektumok alkalmazását. Ez különösen igaz a kommunikációs protokollokra, a közösen használt objektumokra, a futtató környezethez kapcsolódó objektumokra, az adatbázisokra, a riportozó eszközökre és az adatbányászati, adatelemzési eszközökre. Az alkalmazásnak a már meglévő, vagy azzal azonos infrastrukturális elemekre kell támaszkodnia. Az alkalmazásfejlesztés során csak olyan megoldások választhatók, amelyek minimalizálják a Társaság kiszolgáltatottságát és a fejlesztő kizárólagosságát. A fejlesztés termékeként előállt alkalmazásnak nyitottnak kell lennie mind a továbbfejleszthetőségre, mind pedig más, esetleg később beszerzésre kerülő alkalmazásokkal való együttműködésre. Az alkalmazásfejlesztéseknek a nemzeti és nemzetközi szabványoknak és ajánlásoknak megfelelő minőségbiztosítással kell megvalósulnia (tervezés, kódolás, tesztelés, pilot, változáskezelés, átadás stb.). Az alkalmazásfejlesztés teljes folyamatában figyelemmel kell lenni az üzemeltethetőségi, illetve az alkalmazás teljes tulajdonlási költségeinek minimalizálási szempontjaira. Az alkalmazásfejlesztés minden fázisában eleget kell tenni a dokumentációs elvárásoknak (pl. rendszertervi elvárások).

4 1512 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám Az alkalmazásportfolió fejlesztésének szerves része a kapcsolódó képzés. Ennek ki kell terjednie a felhasználók képzésére, ahol széles felhasználói réteget érintő alkalmazásnál a többlépcsős megoldás is alkalmazható. A rendszergazdák, illetve egyéb adminisztrációs és biztonsági feladatot végzők részére a megfelelő mértékű ismereteket biztosítani kell. Az alkalmazásfejlesztés bevezetése során a rendszeres szolgáltatások előkészítéséhez, az üzleti terv készítés költség fejezetének kialakítására vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. 4.4 Az informatikai fejlesztési eljárás további folyamatlépései A fejlesztési projektek megvalósításának során a 3. sz. mellékletben felsorolt módszertanokban megfogalmazott irányelvekkel összhangban, biztosítani kell az alábbi folyamatlépéseket is: Dokumentációk elkészítése A dokumentációk elkészítése során a 4.5 pontban meghatározott eredménytermékeket kell kidolgozni, az alkalmazott módszertan által meghatározott módon és formában Oktatás Az új rendszert kezelő felhasználók képzése, valamint a karbantartó és üzemeltető személyzet betanítása is a folyamat része a projektben meghatározott hatáskörök szerint Tesztelési folyamat A projektterv alapján elkészült fejlesztési feladat üzemeltetésre való átadásának feltétele egy átfogó tesztelési folyamat végrehajtása, amit két fázisban kell megvalósítani. Az első fázis keretében a rendszerteszt során a rendszer biztonságos, üzemszerű működését (beleértve a performancia tesztet is), működtethetőségét, a második fázis a felhasználói teszt keretében pedig a fejlesztési igényben megfogalmazott elvárások mennyiségi és minőségi teljesülését kell vizsgálni. Rendelkezni kell a tesztelési folyamat felfüggesztéséről, amennyiben az adott tesztfázis eredménye nem volt kielégítő. A tesztelési folyamat csak akkor folytatható, amikor annak előfeltételei ismételten biztosítottá váltak Rendszerteszt A tesztelési terv alapján a szükséges teszteket el kell végezni Felhasználói teszt A teszt végrehajtását a felhasználói tesztelési terv alapján kiválasztott felhasználóknak kell elvégezni, és az elvégzett feladatokat jegyzőkönyvben kell dokumentálniuk. A felhasználói teszt végrehajtását, a kötelező dokumentumok adattartalmát a Projektalapító okiratban kell definiálni Próbaüzem Az informatikai rendszer működését az annak jellegétől és nagyságrendjétől függő próbaüzem során funkcionális vagy területi szempontok szerint, meghatározott felhasználói körben üzemi körülmények között kell ellenőrizni Termékek átadás-átvételi eljárása Az eljárás során az elkészített termékek és azok dokumentációi mennyiségileg átadásra kerülnek. A Megrendelő képviselői döntenek a leszállított tervdokumentációk minőségi elfogadásáról Éles üzembehelyezés A sikeres próbaüzem után, annak tapasztalatait alkalmazva biztosítani kell a rendszer teljeskörű alkalmazásának feltételeit. Ennek érdekében gondoskodni kell a felhasználói munkafolyamatok szabályozásának szükség szerinti módosításáról, az informatikai rendszer műszaki infrastruktúrájának teljeskörű üzembe helyezéséről, és az éles üzem induló időszakában a nélkülözhetetlen, emeltszintű informatikai szakmai támogatásról. A fejlesztés eredményének bevezetésére az IKI engedélye szükséges (új rendszer vagy már alkalmazásban álló rendszer fejlesztése esetén is). A kifejlesztett rendszerek bevezetéséhez az IKI engedélye szükséges. 4.5 Az informatikai rendszerek fejlesztési dokumentációja A fejlesztési projektek eredménytermékei között a 3. sz. mellékletben felsorolt módszertanok szerint megfogalmazott irányelvekkel összhangban, az alábbi dokumentációk elkészítéséről kell gondoskodni a projektben meghatározott hatáskörök és felelősségek szerint: Projektalapító okirat: (ebben kell meghatározni az alapvető informatikai biztonsági követelményeket is) Projekt-ütemezési dokumentációk Nyilatkozat az informatikai rendszerrel szemben támasztott rendelkezésre állási igényéről Követelmény-specifikáció (infrastruktúra igény) Megoldási koncepció terv Kockázatelemzés dokumentuma Nyilatkozat a maradó kockázat elfogadásáról és a rendszer biztonsági osztályba sorolásáról Részletes rendszerterv Oktatási terv Tesztelési terv

5 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1513 Kommunikációs terv Felhasználói dokumentációk Üzemeltetési dokumentációk Rendszerszintű Informatikai Biztonsági Szabályzat RIBSZ Működés- Folytonossági Terv MFT Jegyzőkönyvek Megbeszélés emlékeztetők Változáskezelési dokumentációk (amennyiben változáskezelés történt a projektben) Projektzáró okirat 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Az Informatikai biztonságra vonatkozó hatályos MÁV Zrt dokumentum: 19/2005. (VI. 17. MÁV Ért. 24.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Rt. Informatikai Biztonsági Szabályzatáról. Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a számítógépes információs rendszerek fejlesztési előírásai és dokumentációs rendje újbóli kiadásáról szóló 17/2000 (MÁV. Ért. 8) IKPI számú utasítás. 6.0 HATÁLYBALÉPÉS Az utasítás közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Az utasítás tárgyi hatálya alól kivételt képző rendszerek 2. sz. melléklet Infokommunikációs szabványok, ajánlások 3. sz. melléklet Alkalmazásfejlesztési módszertanok, technológiák Szarvas Ferenc s. k. elnök-vezérigazgató 1. sz. melléklet Az utasítás tárgyi hatálya alól kivételt képző rendszerek Humán szakterület: SAP HR rendszer szolgáltatásaihoz közvetlenül tartozó, gyári előállítású SAP szoftver elemek. Távközlési szakterület: A hatályos 3/2010. (I.15. MÁV Ért.1.) EVIG számú a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág által nyújtott vasúti távközlési szolgáltatások meghatározásáról, igénybevételének eljárási rendjéről és az alkalmazandó díjszabásról szóló utasítás 3.6 pontjában felsorolt távközlési szolgáltatások és a GSM-R rendszer szolgáltatások nyújtásához közvetlenül tartozó, beépített szoftver elemek. Erősáramú szakterület: 1. Felsővezetéki Energia távvezérlő rendszerek szoftvere és hardvere, 2. Kezelőszemélyzet nélküli helyi távműködtető berendezések hardvere és szoftvere, 3. Vasútállomási helyi távműködő berendezések hardvere és szoftvere, 4. Fázishatár helyi távműködtető berendezések hardvere és szoftvere, 5. Térségi FET kezelőközpontok távfelügyeleti és távvezérlési funkcióit megvalósító szoftverek és hardverek. 6. Hálózati analizátor működtető és kiértékelő szoftver rendszere. 7. Felsővezetéki geometriai mérőberendezések (felsővezeték-mérő kocsi) mérési és adatfeldolgozó szoftverek és hardverek. 8. A meglévő felsővezetéki hibastatisztikai rendszer szoftverének a karbantartása és rendszerkövető fejlesztése. Biztosítóberendezési szakterület: 1. Elektronikus biztosítóberendezések részegységeik és kezelőfelületük hardvere, szoftvere, ezek működésregisztráló és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere 2. ETCS pályamenti és járműfedélzeti berendezéseinek, részegységeinek, regisztráló egységeinek, programozó készülékeinek és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere, 3. Vonatbefolyásoló, vonatmegállító berendezések pályamenti és járműfedélzeti berendezéseinek, részegységeinek, és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere, 4. Biztosítóberendezési diagnosztikai rendszerek, és felügyeleti központjaik hardvere, szoftvere,

6 1514 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám 5. Biztosítóberendezési és távközlési áramellátás vezérlési, diagnosztikai és felügyeleti rendszer hardvere, szoftvere, 6. Programvezérelt biztosítóberendezési egységek, biztonságreleváns egységek (pl. szigeteltsín-vevő, ütemadó, villogtató, tengelyszámláló, váltóállító egység és inverter, LED optikai egység, pályamenti elektronikus illesztő egységek, félsorompó-hajtómű stb.) és diagnosztikai eszközeik hardvere, szoftvere 7. Elektronikus jelzőberendezések (elektronikus sorompóberendezések, rendezőpályaudvari vezérlő berendezések, hőnfutásjelzők, fékpróba- és menesztésjelzők, utastájékoztató-vezérlők, járműazonosító berendezések stb.), kezelőfelületük és diagnosztikai rendszerük hardvere, szoftvere, 8. Központi forgalomirányító (KÖFI), forgalomellenőrző (KÖFE) és biztosítóberendezési távvezérlő berendezések, biztosítóberendezési felülvezérlések (önműködő jelzőüzem, programozott vágányúti üzem stb.) adatgyűjtők biztosítóberendezési illesztő és adatgyűjtő egységei, vezérlő-ellenőrző berendezéseik, ezek kezelő felülete és diagnosztikai rendszere hardvere és szoftvere, valamint a forgalmi vonatközlekedési információs rendszer biztosítóberendezési illesztő egységeinek (FORIF) és diagnosztikájuk hardvere és szoftvere, 9. biztosítóberendezési, és pályadiagnosztikai célműszerek (váltóerőmérő, állítóáram-diagnosztika, földességvizsgáló, jelfeladás-vizsgáló, pályajel-mérő és regisztráló, tengelyérzékelés-vizsgáló, stb), valamint ezek kalibrálására szolgáló készülékek hardvere, szoftvere, adatgyűjtő szoftvere, 10. a biztosítóberendezési célú szimulátorok hardvere, szoftvere, tesztelési és tervező célszoftverek, és ezek hardver illesztő egységei, Forgalmi szakterület: 1. A FOR informatikai rendszerhez kapcsolódó biztosító berendezési rendszerekre vonatkozó kivételeket a FORIF feltétfüzet tartalmazza (ld. Biztosítóberendezési szakterület) 2. sz. melléklet Infokommunikációs szabványok, ajánlások COBIT A COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) alapvetően a szervezet vezetőit segíti a szervezet informatikai eszközeinek felügyeletében, vizsgálatában, úgy, hogy foglalkozik a felhasználókkal, az informatikai rendszerek vizsgálatával, ellenőrzésével, lehetőséget ad a rendszer teljesítményének mérésére is. Leginkább a pénzügyi és üzleti szférában terjedt el, ennek tudható be, hogy a szabvány szemlélete is ezt tükrözi. Alapvetően a hatékonyabb üzletmenetelt és az azt veszélyeztető kockázatok csökkentését hivatott támogatni. Előnyeként az idő és pénzkímélést lehet megemlíteni, melynek oka a jól dokumentáltsága, az igényelt közreműködő szakemberek sokasága, valamint könnyű alkalmazhatósága. ISO/IEC Az ISO/IEC (Informatika. Szolgáltatásirányítás) az első nemzetközi szabvány az informatikai szolgáltatás menedzsmentre. A BS szabványon alapul és azt váltja fel. Formailag: ISO továbbfejleszti az integrált folyamat megközelítést, hogy hatékonyan biztosítson menedzselt szolgáltatásokat a cégek és ügyfelek megelégedésére. Az ISO/IEC szabvány az irányítási rendszer követelményeivel, a szolgáltatásirányítás (beleértve az új vagy megváltozottat is) tervezésével és végrehajtásával, a rendszerek kapacitásával, a változtatások alkalmával szükséges szolgáltatási szintekkel, a pénzügyi költségtervezéssel, az információvédelem irányításával, az üzleti kapcsolatok és a szállítók kezelésével, az incidens és a problémakezelés megoldásával, a szoftverek kezelésével és elosztásával foglalkozik. Az ISO/IEC egy egységes folyamatalapú megközelítés elterjedését kívánja elősegíteni. Az ISO/IEC szabványsorozat nagy és kis szervezetekre egyaránt vonatkozik. A sikeres gyakorlatnak megfelelő menedzsment eljárások bevezetéséhez szükséges követelmények függetlenek a szolgáltató szervezeti formájától. Ez alapján elkészült magyar szabványok: MSZ ISO/IEC :2007 sz. honosított szabvány, melynek címe: Informatika. Szolgáltatásirányítás. 1. rész: Előírás MSZ ISO/IEC :2007 sz. honosított szabvány, melynek címe: Informatika. Szolgáltatásirányítás. 2. rész: Alkalmazási útmutató

7 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1515 ITIL Az ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a legszélesebb körben elfogadott megközelítés a világon az informatikai szolgáltatásokhoz. Egységes szerkezetben dokumentálja a jó és sikeres gyakorlatot (best practice). Az ITIL központi része az informatikai szolgáltatás menedzsment, ami az összefoglaló neve azoknak a folyamatoknak és eljárásoknak, amelyek egy szervezet üzleti, működési igényeit jó minőségben kielégítik és támogatják. Az ITIL a szolgáltatásmenedzsmenthez tartozó témaköröket két fő csoportba szervezte: 1. Szolgáltatásbiztosítás Szolgáltatási szint menedzsment Rendelkezésre állás menedzsment Informatikaszolgáltatás-folytonosság menedzsment Kapacitásmenedzsment Informatikaszolgáltatás pénzügyi irányítása 2. Szolgáltatástámogatás Ügyfélszolgálat Incidensmenedzsment Problémamenedzsment Változáskezelés Konfigurációkezelés Kiadáskezelés A szervezeteknek testre kell szabni, és be kell fogadni ezeket az eljárásokat, hogy képesek legyenek kielégíteni a saját egyedi helyzetükből adódó követelményeket. BS 7799 ISO A BS 7799 néven brit nemzeti szabványként, majd a Nemzetközi Szabványügyi Testület által ISO/IEC számon nemzetközi szabványként kiadott szabvány (Informatikai biztonsági technológia; Gyakorlati szabályzat az informatikai biztonsággal foglalkozó vezetőknek) 10 védelmi területet ölel fel: biztonsági szabályzat, biztonsági szervezet, javak ellenőrzése és osztályozása, személyi biztonság, fizikai és környezeti biztonság, kommunikáció és műveleti menedzsment, hozzáférési jogosultság ellenőrzése, rendszerfejlesztés és karbantartás, az üzleti folytonosság menedzsmentje, megfelelőség. Nem csak az informatika biztonságával foglalkozik, hatálya kiterjed minden információ feldolgozó- és tároló eszközre, médiára és magukra a velük dolgozó emberekre is. Az ISO új információbiztonsági szabványcsaládjának első tagja. Azért készült, hogy modellként szolgáljon információbiztonsági irányítási rendszerek kialakításához, megvalósításához, működtetéséhez, figyelemmel kíséréséhez, átvizsgálásához, fenntartásához és fejlesztéséhez. A szabvány összhangban van az ISO 9001:2000-el, hogy támogassa a kapcsolódó irányítási szabványokkal együtt történő következetes és integrált bevezetést és működtetést. Ezek alapján elkészült magyar szabványok: MSZ ISO/IEC 27001:2006 sz. honosított szabvány, melynek címe: Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények. MSZ ISO/IEC 27002:2007 sz. honosított szabvány, melynek címe: Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási gyakorlatának kézikönyve. MIBA 25. számú Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (Közigazgatási Informatikai Bizottság) Az ajánlások tartalmilag úgy lettek összeállítva, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok (195/2005. (IX. 22.) és a 84/2007 (IV. 25.) Korm. rendeletek) által előírt rendelkezéseknek a közigazgatási szervezetek meg tudjanak felelni. Az ajánláscsomag tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek jogszabályok által előírt dokumentumok összeállításához, az eljárásrendek kialakításához, valamint a biztonságos elektronikus szolgáltatások megvalósításához szükségesek. Az ajánlássorozatba foglaltak alapján valósul meg az elektronikus szolgáltatást működtető/üzemeltető szervezetek biztonsági értékelése/tanúsítása, valamint a szolgáltatások auditálása. A MIBA című ajánlássorozat fő célja, hogy biztonságos informatikai rendszerek kialakítását és fenntartását segítse elő. A nemzetközi szabványokhoz és ajánlásokhoz igazodva a MIBA három fő részből áll: A Magyar Informatikai Biztonság Irányítási Keretrendszer (MIBIK) szervezeti szempontból kezeli az informatikai biztonság kérdését. A Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) technológiai szempontból kezeli az informatikai biztonság kérdését. Az Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX) olyan szervezeteknek nyújt segítséget biztonságos informatikai rendszereik kialakításához, amelyek nem rendelkeznek jelentősebb informatikai rendszerrel, illetve ehhez elkülönült informatikai személyzettel. A MIBIK az ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:2005 és az ISO/IEC TR nemzetközi szabványokon, valamint az irányadó EU és NATO szabályozáson alapul. A MIBÉTS az ISO/IEC 15408:2005 és ISO/IEC 18045:2005 nemzetközi szabványokon, illetve a nemzetközi legjobb gyakorlatokon és nemzeti sémákon alapul. Keretet biztosít arra, hogy az informatikai termékek és rendszerek tekintetében a biztonsági funkciók teljessége és hatásossága értékelésre kerüljön. Értékelési módszertana alkalmas az operációs rendszerek, hardverek (pl. hálózati eszközök, tűzfalak, behatolás észlelők, intelligens kártyák), szoftver-alkalmazások (pl. különböző programnyelveken megírt kritikus alkalmazások) speciális biztonsági szempontjainak értékelésére.

8 1516 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám 3. sz. melléklet Alkalmazásfejlesztési módszertanok, technológiák Projekt irányítás PRINCE2 PRojects In a Controlled Environment A PRINCE egy strukturált módszertan a hatékony projektvezetéshez. De facto szabványként használják széles körben a kormányzati és a magánszférában. Szabadon felhasználható, legjobb gyakorlaton alapuló ajánlásgyűjtemény, amely magába foglalja a projektek tervezését, szervezését, vezetését és ellenőrzését is. A PRINCE Legfontosabb jellegzetességei: az üzleti megalapozottságra koncentrál, a projekt menedzsment csoport számára szervezeti struktúrát definiál, termék alapú tervezési megközelítésű, a projekt menedzselhető és kontrollálható szakaszokra való szétosztását hangsúlyozza, rugalmasan alkalmazkodik a projekt fázisaihoz. Tervezési munkafázisban SSADM Az SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) a Struktúrált Rendszerelemzési és Tervezési Módszer rövidítése. A módszer elkülönült egységekre osztja fel az információs rendszer fejlesztésének munkáit és hajlékonyan idomul a különböző feladatokhoz. Fejlesztési munkafázisban UML Unified Modeling Language (Egységesített Modellező Nyelv) Szabványos objektumorientált modellező nyelv, az elemzés és a tervezés hatékony eszköze. Grafikus szabványos jelölésrendszerrel rendelkezik. Nem módszertan, hanem jelölési rendszer, ami különböző módszertanokkal is használható. UML kialakításának céljai: a rendszer modellezése, objektum orientált szemléletben, explicit kapcsolat biztosítása a koncepcionális és a végrehajtható modell között, ember és gép által egyaránt használható modellező nyelv definiálása, érthető vizuális modellező nyelv kialakítása a tervezők és fejlesztők számára, konkrét programozási nyelvektől és fejlesztési eljárásoktól való függetlenség, formai alap biztosítása a modell értelmezéséhez, magas szintű fejlesztési koncepciók támogatása, sablonok kialakítása. RUP Rational Unified Process (Rational vállalat egységesített eljárása) RUP olyan szoftverfejlesztés során alkalmazott eljárásokból felépített tudásbázis, amely számos, a sikeres szoftverfejlesztésben alkalmazott best practice módszert vonultat fel. Többciklusú iterációs és inkrementális eljárást használ a rendszertervezésre, jelentősen csökkentve a fejlesztés kockázatait. A rendszerfejlesztés folyamatát alapvetően két dimenzióval írja le. Az egyik dimenzió a fejlesztés időbeliségét, dinamikáját követi. A másik dimenzió az eljárás elemeit határozza meg: az elkészítendő dokumentumokat, diagramokat és forráskódokat. Ezek közvetve az elkészítés lépéseit, munkafolyamatait is megadják. Az időbeliség alapján a Unified Process a rendszerfejlesztést négy nagyobb egységre, négy fázisra bontja: előkészítés, kidolgozás, megvalósítás, átadás. Microsoft Visual Studio Team System A Visual Studio Team System az alkalmazások életciklusának kezelésére szolgáló megoldás. Eszközöket, szabadon kiválasztható/módosítható folyamatokat és iránymutatást tartalmaz a csapatban dolgozó fejlesztők együttműködésének támogatására, képességeik fejlesztésére. Szerepre szabott, egyedi felületet és szolgáltatásokat biztosít az architektek, fejlesztők, adatbázisgazdák, tesztelők és projektvezetők számára. Fontosabb képességei: Lehetővé teszi a hatékonyabb kommunikációt és csoportmunkát a csapat tagjai, illetve az üzleti döntéshozók között. Biztosítja a szoftver elvárt minőségének meghatározását és megőrzését a teljes alkalmazás-életcikluson keresztül. Valós idejű betekintést és döntési támogatást nyújt a fejlesztési projekt tevékenységeibe és státuszába. Szoftver infrastruktúra (operációs rendszer és üzemeltetési környezet) Szerver operációs rendszerek: Dobozos, licencelt alapszoftverek, amelyek a következők: MS Windows Server 2003 MS Windows Server 2008 SLES 10 SP1 AIX UNIX 5.3 z/os 1.4 OS/ Debian Linux 5.03r3 H Novell Netware Kliens operációs rendszerek: Dobozos, licencelt alapszoftverek, amelyek a következők: MS Windows XP SP3 MS Windows Vista

9 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1517 MS Windows 7 IBM OS/ IBM OS/2 4.0 Adatbázis kezelés Adatbázis-kezelés terén a nagy gyártók Oracle; IBM; Microsoft; SyBase; Borland; Computer Associates (CA) ajánlásai képezik a működtetés alapját. Ezen a téren nem alakultak ki nemzetközi szabványok, így a gyártók sokéves tapasztalatai, és a termékek verzióihoz legjobban illeszkedő eljárások, amik meghatározzák az adminisztráció alapját. Részben proaktív mérések és a kritikus értékek figyelése, részben a váratlan események bekövetkezésekor követendő eljárások végrehajtása képzik a munka gerincét. Fő funkciók: installálás paraméterezés teljesítmény figyelés hangolás verzió-követés mentések visszatöltés, helyreállítás Szabványos SQL adatbázis kezelők: Oracle RDBMS 10g IBM DB/2 7.1 IBM DB/2 6.1 MS SQL 2008 MySQL 5.0 SAS 7/2010. (IX. 24. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt., a MÁV START Zrt. és a MÁV TRAKCIÓ Zrt évi számlatükrének kiadásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A számlatükör biztosítja, hogy a számviteli információk a számviteli törvény által előírt könyvvezetés során a beszámoló készítéshez, valamint egyéb jogszabályok által előírt, főkönyvi adatok alapján készítendő adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges struktúrában és részletezettségben kerüljenek a számviteli rendszerben rögzítésre. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV Zrt. valamennyi, a GIR-t alkalmazó szervezetére kiterjed. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV Zrt Számviteli Szervezet vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A 3/a. mellékletben az analitikát biztosító informatikai rendszereket az alábbi rövidítések jelölik: Rövidítés GIR AFA GIR BK GIR BESZ GIR KÉSZ GIR KG GIR KI GIR KÖ GIR PROJ GIR TE GIR VF IHIR Lakbér Kézi Informatikai rendszer GIR Áfa kimutatás GIR Beszámoló készítő rendszer GIR Beszerzés modul GIR Készletgazdákodás modul GIR Készpénzgazdákodás modul GIR Kinnlévőség modul GIR Kötelezettség modul GIR Projekt modul GIR Tárgyi eszköz modul GIR Vasútközi folyószámla Humán információs rendszer (SAP) Lakbér program Az analitika (részben vagy egészben) manuális úton készül A 3/a. mellékletben a számviteli szervezeteket az alábbi rövidítések jelölik: Rövidítés Szervezeti egység KE kód BSZK Bejövő számla könyvelés 01 KSZK Kimenő számla könyvelés 02 PFK Pénzforgalmi könyvelés 03 TEK Tárgyi eszköz könyvelés 04 INGK Ingatlan könyvelés 05 BK Beszámolókészítés 50, 30, 20 ADO Adózás AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A számlarend a GIR a MÁV Zrt, a MÁV-START Zrt és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt gazdálkodási információs rendszere által meghatározott, többdimenziós struktúrában teszi lehetővé a számviteli bizonylatokon lévő információk rögzítését és azok lekérdezését. A GIR rendszerben a különböző dimenziókat alkotó szegmensek együttesét alkotó számviteli flexmező az alábbi szegmensekből áll: Főkönyv Könyvelő egység Főkönyvi számla

10 1518 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám Szervezeti egység Tevékenységi kód Pályaszakasz Társasági kód Cél szervezet Tartalék 1 Tartalék 2 Az egyes szegmensek értékkészletét a számlarend határozza meg. A szegmensek értékeinek együttesét számlakombinációnak nevezzük. A GIR rendszeren belül a MÁV Zrt és két leányvállalata számára logikailag elkülönített önálló számviteli rendszer (ún. org) került kiépítésre, amelyekben önálló számlarend került definiálásra. A konszolidációs feladatok, az azonos informatikai rendszerből eredő sajátosságok, a számviteli szolgáltató hatékony működésének biztosítása, valamint a közös beszámolási és adatszolgáltatási elvárások miatt a Könyvelő egység, a Főkönyvi számla és Társasági kód szegmensek értékkészlete a társaságok számlarendjében az egyéni sajátosságok és igények biztosítása mellett egységesítésre kerül, továbbá a Főkönyv és Szervezet szegmensek értékkészletében az átfedések (azonos kódok eltérő tartalommal történő használatának) elkerülése biztosított Főkönyv szegmens A számviteli flexmező Főkönyv szegmense a társaságok főkönyvén belül (mint egyenlegező szegmens) a számvitelileg elkülönítendő tevékenységek elkülönítését biztosítja. Így a MÁV Zrt esetén az elkülönítendő tevékenységet végző üzletágak (Pályavasút, Térségi személyszállítás), valamint a Központ (irányítás és szolgáltatás), a MÁV- START esetén pedig a közszolgáltatási és nem közszolgáltatási személyszállítás főkönyveit tartalmazza. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt egyetlen főkönyvet használ Könyvelő egység szegmens A könyvelő egység szegmens értékei a könyvelést végző számviteli szervezetek elhatárolására szolgálnak, értékkészletét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A MÁV Zrt esetén átmenetileg egymás mellett élnek a régi ( előtti) és új ( től érvényes) számviteli szervezetnek megfelelő kódok, de új tranzakciók könyvelésénél már csak az új kódok alkalmazhatók. A 00 könyvelő egység kódot csak technikai jellegű, a GIR-ben definiált automatizmusok (pl. számviteli elkülönítés feldolgozásai) során használjuk, manuális könyvelések során nem lehet használni Főkönyvi számla szegmens A főkönyvi számla szegmens a gazdasági eseményeknek a Számviteli törvény által előírt, ugyanakkor a társaságok sajátosságainak megfelelő alábontással rendelkező elszámolását teszi lehetővé, az alábbi számlaosztályokban: 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett eszközök 2 Készletek 3 Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 4 Források (passzívák) 5 Költségnemek 8 Ráfordítások 9 Értékesítési árbevételek és bevételek A főkönyvi számla szegmens értékkészletét a mérlegszámlák (0-4 számlaosztály) a 3/a. melléklet, az eredményszámlák (5-9 számlaosztály) esetén a 3/b. melléklet tartalmazza. A bankszámlák ( főkönyvi számlák) számlacsoportjai a társaságonként eltérő felépítésük miatt külön, a 3/c. mellékletben kerültek bemutatásra. A főkönyvi számlák részletes tartalmát, alkalmazását a számlaosztály magyarázatok tartalmazzák, amelyek külön utasításként kerülnek kiadásra. A főkönyvi számlák mellett feltüntetésre kerül, hogy a főkönyvi szám mellett a szervezet kód használata kötelező-e, a társasági kód használata kötelező, vagy tilos-e, a pályaszakasz kód használata kötelező-e, illetve a főkönyvi számlák helyett egyes GIR modulokban alkalmazandó számviteli kategória, a főkönyvi számla analitikája mely informatikai rendszerben található, a főkönyvi számlákon történő elszámolások tartalmáért mely szervezet felel (itt csak akkor került feltüntetésre nem számviteli szervezet, amennyiben a főkönyvi számla teljes egyenlegéért, a leltárkészítést is beleértve az adott szervezet felel), a leltár elkészítéséért mely szervezet felel, a számviteli elkülönítési szabályzatban előírt feldolgozások (kigyűjtések, megosztások) az egyes főkönyvi számlák esetén hogyan történnek (az itt alkalmazott jelölések magyarázata a társaságok Számviteli elkülönítési szabályzatában található). További, a mellékletben nem jelölt összefüggések: az eredményszámlák esetén minden esetben kötelező a szervezet kód használata, az 51-59, a és a számlacsoportba tartozó számlák esetén kötelező a tevékenységi kód használata, a számlacsoportba tartozó számlák mellett a szervezet és célszervezet kódok használata kötelező.

11 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője Szervezeti egység szegmens A szervezeti egység szegmens a gazdasági események szervezeti egységekre, mint költséghelyekre történő elszámolását biztosítja. A szegmens értékkészlete tartalmazza a szolgálati helyek azon csoportját, amelyek a szolgálati helyek törzsadataiban főkönyvi szervezetként szerepelnek, azaz amelyekre költségek, ráfordítások és bevételek számolhatók el. Az utasítás a szervezeti egységeket a gazdálkodási hierarchia szerinti csoportosításban tartalmazza. A gazdálkodási hierarchia üzletáganként épül fel, a központ esetében pedig megkülönböztetjük az irányító és a végrehajtó szervezeti egységeket. A szervezeti egység szegmens értékkészletét a 4/a-4/c. sz. mellékletek tartalmazzák. A szervezetek mellett feltüntetésre került, hogy a szervezet lekérdezési és adatelérési szempontból a szervezet melyik számviteli szolgáltató egységhez (HSZ) tartozik, a szervezet melyik F (főnökségi) csoport részét képezi, a szervezet melyik REG (területi) csoport részét képez, illetve a MÁV Zrt esetén a számviteli elkülönítés szempontjából melyik szervezetcsoport (X ) részét képezi. A Szervezeti egység szegmens és a Főkönyv szegmens között szoros összefüggés van, azaz: a MÁV Zrt esetén: az I és V hierarchiába sorolt szervezetek csak a K főkönyvben használhatók, a P hierarchiába sorolt szervezetek csak a P főkönyvben használhatók, az X hierarchiába sorolt szervezetek csak az X főkönyvben használhatók, a MÁV-START Zrt esetén az SZ hierarchiába sorolt szervezetek csak a Z főkönyvben használhatók, az SN hierarchiába sorolt szervezetek csak az N főkönyvben használhatók, 4.5. Tevékenységi kód szegmens A tevékenységi kód szegmens a költségek és árbevételek tevékenységekre történő elkülönítését biztosítja. A tevékenységi kódok részletes tartalmát az X. számlaosztály magyarázata, értékkészletét az 5/a-5/c. sz. mellékletek tartalmazzák. A tevékenységi kódok mellett feltüntetésre került, hogy a tevékenység projektes-e ( Projekt ) a tevékenységre projektes átterhelést lehet-e fogadni ( PAN ), a tevékenység mellett pályaszakasz alkalmazása kötelező-e, a tevékenységi kódon elszámolt költségek és árbevételek a számviteli elkülönítés során hogyan kezelendők Pályaszakasz szegmens A pályaszakasz szegmens értéke a vasúti pálya helyhez kötött létesítményeinek földrajzi elhelyezkedését jelölő statisztikai szakasz, mely lehet nyíltvonalon vagy állomáson lévő pályaszakasz. Az állomáson lévő pályaszakasz száma megegyezik az állomás szolgálati hely kódszámának első négy számjegyével. A szegmens értékkészletét a MÁV Zrt pályahálózatának statisztikai szakaszok szerinti felosztását, valamint az azokhoz tartozó vonalkategóriákat a 6. sz. melléklet tartalmazza. A pályaszakasz szegmens alkalmazását a MÁV Zrt esetén az X. számlaosztály magyarázata írja elő. A pályaszakaszok az alábbi csoportokba kerülnek besorolásra: Közforgalmú állomások, megállóhelyek, rakodóhelyek és elágazások pályaszakaszai ( ): P01 Országos közforgalmú vasút P17 Széchenyi-hegyi gyermekvasút P18 Balaton-fenyvesi térségi vasút P19 Záhonyi térség P21 Kecskeméti térségi vasút P31 Nyírségi térségi vasút Közforgalmú nyíltvonali pályaszakaszok ( ): P02 Országos közforgalmú vasút P07 Széchenyi-hegyi gyermekvasút P08 Balaton-fenyvesi térségi vasút P22 Kecskeméti térségi vasút P32 Nyírségi térségi vasút Egyéb pályaszakaszok ( ): P03 Saját célú vágányok P04 Csatlakozó vágányok P05 Üzemi vágányok P06 Összekötő vágányok A MÁV-START Zrt és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt a pályaszakasz szegmenst a gazdasági események rögzítésénél nem alkalmazza, azonban a MÁV-START Zrt esetén a számviteli elkülönítés feldolgozásainak eredménye a pályaszakasz szegmensben felvett EKBP, EKRG, EKTV, ENK kódok alkalmazásával kerül rögzítése Társasági kód szegmens A társasági kód szegmens a MÁV Zrt-vel részesedési viszonyban álló vállalkozások egyedi azonosítását biztosítja. A szegmens értékkészletet a 7. sz. melléklet tartalmazza, a konszolidációs besorolás szerinti csoportosításban.

12 1520 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám A társasági kódok mellett feltüntetésre került, hogy az adott társaság SK kapcsolt társaság SE egyéb részesedési viszonyban lévő társaság S0 korábban részesedési viszonyban volt, de abból már kikerült társaság 4.8. Célszervezet szegmens A Célszervezet szegmens értékkészlete megegyezik a Szervezeti egység szegmens értékkészletével. A szegmens a főkönyvek (a főkönyvhöz rendelt szervezetek) egymás közötti tranzakcióinak elszámolását segíti. Alkalmazása csak a főkönyvi számlacsoport használata esetén kötelező. Értéke átterhelések és átszámítások indítása esetén a fogadó szervezetet, az átterhelés, átszámítás fogadásakor pedig az indító szervezet mutatja A számlatükör karbantartása A számlatükör évente egyszer kerül kiadásra egységes szerkezetben. A két kiadás között szükséges aktualizálásokat a Számviteli szervezet folyamatosan végzi, és a változásokat a Számviteli szervezet honlapján ( szamvitel.mavrt.hu) folyamatosan megjeleníti. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Az utasítás hatályba lépésével a 12/2008. (VI.13. MÁV Ért.17.) PÁVIGH. sz. utasítás hatályát veszti. 6.0 HATÁLYBA LÉPÉS Az utasítás megjelenése napján lép hatályba, de rendelkezéseit minden január 1-től megtörtént gazdasági eseményekre alkalmazni kell. A MÁV Zrt. Portfolió-gazdálkodási Igazgatósága az utasítás hatályba lépését követő két héten belül alapítói határozattal, közgyűlési/taggyűlési határozathozatal kezdeményezésével intézkedik a MÁV-START Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. felé annak érdekében, hogy az érintett társaságok az utasításban foglaltakat érvényesítsék. 7.0 MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet: A Főkönyv szegmens értékkészlete 2.sz. melléklet: A Könyvelő egység szegmens értékkészlete 3/a.sz. melléklet: A Főkönyvi számla szegmens értékkészlete (mérlegszámlák) 3/b.sz. melléklet: A Főkönyvi számla szegmens értékkészlete (eredményszámlák) 3/c.sz. melléklet: A Főkönyvi számla szegmens értékkészlete (bankszámlák) 4/a.sz. melléklet: A MÁV szervezeti egység szegmens értékkészlete 4/b.sz. melléklet: A MÁV-START szervezeti egység szegmens értékkészlete 4/c.sz. melléklet: A MÁV-TRAKCIÓ szervezeti egység szegmens értékkészlete 5/a.sz. melléklet: A MÁV tevékenységi kód szegmens értékkészlete 5/b.sz. melléklet: A MÁV-START tevékenységi kód szegmens értékkészlete 5/c.sz. melléklet: A MÁV-TRAKCIÓ tevékenységi kód szegmens értékkészlete 6.sz. melléklet: A Pályaszakasz szegmens értékkészlete 7.sz. melléklet: A Társasági kód szegmens értékkészlete Dr. Átal László s. k. gazdasági általános vezérigazgató-helyettes

13 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet A Főkönyv szegmens értékkészlete MÁV Zrt f könyvek F könyv K P X Központi irányítás és szolgáltatás Pályavasút Térségi (keskeny nyomköz ) személyszállítás Megnevezés MÁV-START Zrt f könyvek F könyv N Z Megnevezés TND - Távolsági és nemzetközi divízió nem közszolgáltatási f könyve SZD - Szolgáltatási Divízió f könyve MÁV-TRAKCIÓ Zrt f könyvek F könyv M Trakció F könyv Megnevezés

14 1522 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám 2.sz. melléklet A Könyvelő egység szegmens értékkészlete Az új gazdasági események elszámolásánál alkalmazandó kódok: Könyvel egység Megnevezés MÁV START TRAKCIÓ 00 Nem specifikált x x x 01 Bejöv számla könyvelés x x x 02 Kimen számla könyvelés x x x 03 Pénzforgalmi könyvelés x x x 04 Tárgyi eszköz könyvelés x x x 05 Ingatlan könyvelés x 09 Adózás x x x 20 Beszámolókészítés START x 30 Beszámolókészítés TRAKCIÓ x 50 Beszámolókészítés MÁV x Kifuttatásig érvényben lév régi kódok: Könyvel egység Megnevezés MÁV START TRAKCIÓ 20 Személyszállítási F könyvel ség x 30 Gépészeti F könyvel ség x 40 Pályavasúti F könyvel ség x 41 Debreceni könyvel egység x 42 Miskolci könyvel egység x 43 Záhonyi könyvel egység x 51 Pécsi könyvel egység x 52 Szegedi könyvel egység x 53 Szombathelyi könyvel egység x 54 Nyugdíj Igazgatóság elszámolásai x

15 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője /a.sz. melléklet A Főkönyvi számla szegmens értékkészlete (mérlegszámlák) F könyvi számla száma Megnevezés Számviteli kategória MÁV STA TRA Szervezet Társasági Pályaszakasz kód S0 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK x x x S01 TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA x x x S011 BÉRBE ADOTT ÉS VETT TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK x x x 0111 Bérbe adott tárgyi eszközök x x x Tilos Kézi TEK TEK 0112 Bérbe vett tárgyi eszközök x x x Tilos Kézi TEK TEK 014 MÁV bérl kijelölési jogú önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítési szerz dés x Tilos Kézi INGK INGK 017 Tárgyalás alatt álló tárgyi eszközök hiányai x x x Tilos Kézi TEK TEK S018 TÁRGYI ESZKÖZÖK ADÓTÖRVÉNY SZERINTI NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKE x x x S0181 FOLYAMATOS LEÍRÁSÚ TÁRGYI ESZKÖZÖK x x x S01811 BRUTTÓ ÉRTÉKE x x x Figyelembe vehet bruttó érték (adótörvény szerint) x x x Tilos GIR TE TEK BK S01819 ADÓTÖRVÉNY SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE x x x Halmozott értékcsökkenés (adótörvény szerint) x x x Tilos GIR TE TEK BK Tárgyévi tervszerinti értékcsökkenés (adótörvény szerint) x x x Tilos GIR TE TEK BK Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés (adótörvény szerint) x x x Tilos GIR TE TEK BK Ráfordításként kivezetett eszközök nettó értéke (adótörvény szerint) x x x Tilos GIR TE TEK BK S0188 MEGBONTÁS ÉS ÖSSZEVONÁS x x x Megbontott, összevont eszközök állagbavétele (bruttó érték) x x x Tilos 0 TEK TEK Megbontott, összevont eszközök kivezetése (nettó érték) x x x Tilos 0 TEK TEK Megbontott, összevont eszközök állagbavételéhez kapcsolódó halmozott értékcsökkenés x x x Tilos 0 TEK TEK 0189 Technikai számla (Tárgyi eszköz modul) x x x Tilos 0 TEK TEK S019 BONTÁSRA VÁRÓ LESELEJTEZETT ESZKÖZÖK x x x 0191 Bruttó érték x x x Tilos Kézi BK BK 0192 Halmozott értékcsökkenés x x x Tilos Kézi BK BK S02 KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁI x 023 Letéti raktárak anyagai (idegen vállalkozótól átvett készletek) x Tilos Kézi BK BK 027 Készletek tárgyalás alatt álló hiányai x Tilos Kézi BK BK 028 Oktató-, munkavédelmi-, és reklámfilmek értéke x Tilos Kézi BK BK S03 BELS TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI ÉS TERVÁRAI x S031 BELS TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI x S0313 PÁLYAVASÚTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI x Menetvonal biztosítás (db) x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Közlekedtetés - vonatkilométer x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Fels vezeték használat - vonatkilométer x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Vágányfm - Pályavasút által nyújtott üzemi vágány használathoz x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Menetvonal lemondás db x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Pályavasút által oktatott óraszám x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Pályavasút által vizsgáztatott létszám x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Továbbadott villamos energia (kwh) x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Rendelkezésre bocsátott telefonok (db) x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Hálózat hozzáférési pontok száma x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Járm tárolás kocsinapja x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK S0314 KÖZPONTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉGEI x Számviteli szolgáltatás (pályavasúti, ingatlan, irányítási) technikai mértékegység havi fix árhoz x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Korrekciós tényez kkel kialakított korrigált kiszolgált létszám x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Oktatott f * oktatott nap x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Beszerzési érték x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Vontatási gázolaj beszerzési értéke x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Szabvány oldalszám x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Megrendelési érték x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Kártyás gázolaj beszerzési értéke x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Nyomdai szolgáltatás x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Éves statisztikai átlagos teljes munkaid s operatív létszám x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Környezetvédelmi szolgáltatás munkaóra x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Hallgatói vizsga száma x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Humán partneri szolgáltatás átlagos állományi kiszolgált létszáma x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Egyéb anyag készletértéke x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK éven túl készletezett anyag készletértéke x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK MÁV elszámoló ár meghatározott százalékában számolt készletérték x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Szolgáltatási munkaóra x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Szakért i humán szolgáltatás munkaóra x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Ruha ügyintézésnél ruhafelhasználási költség x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Leadott hulladék mennyisége (kg) x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Leltározási napok száma x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Felhasznált villamos energia (kwh) x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Felhasznált vezetékes energia (GJ) x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Havi rendelkezésre állási díj (bázis felhasznált összenergia alapján - vont. en. nélkül) x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Selejtezési napok száma x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Üzermi vágány hozzáférés technikai mértékegysége havi fix áron x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Számviteli szolgáltatás (egyéb) technikai mértékegység havi fix árhoz x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK S032 BELS TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI x S0323 PÁLYAVASÚTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI x Menetvonal biztosítás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Közlekedtetés - vonatkilométer tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Fels vezeték használat - vonatkilométer tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Vágányfm tervára - PV által nyújtott üzemi vágány használathoz x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Menetvonal lemondás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Vonatkilométer - keskeny nyomköz térségi vasúti pályahasználat tervárai x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Pályavasút által nyújtott oktatás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Pályavasút által nyújtott vizsgáztatási szolgáltatás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Hálózat-fenntartási díj tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Általános célú távbeszékl szolgáltatás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Adatátviteli szolgáltatás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Járm tárolás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK S0324 KÖZPONTI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS TERVÁRAI x Számviteli szolgáltatás (pályavasúti, ingatlan, irányítási) tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Általános humán szolgáltatás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Oktatás szervezés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Beszerzés tervár x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Vontatási gázolaj beszerzés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Érvényes Keresztellen rzési szabályok Analitika forrása Az analitika tartalmáért felel s szervezet A leltár elkészítésért felel s szervezet

16 1524 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám F könyvi számla száma Megnevezés Érvényes Keresztellen rzési szabályok MÁV STA TRA Szervezet Társasági Pályaszakasz kód Számviteli kategória Analitika forrása Az analitika tartalmáért felel s szervezet Szabvány oldalszám tervárai x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Bels marketingkommunikációs ügynökségi tervár x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Kártyás gázolaj tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Nyomdai munka tervár x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Munkabiztonsági, ügykezelési szolgáltatás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Környezetvédelmi szolgáltatás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Küls vizsgadíjak tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Humán partneri szolgáltatás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Egyéb anyag készletezés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Egyéb anyag készletezés 1 éven túl készletezett anyag tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK MÁV elszámoló áron számolt készletérték tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Szolgáltatás beszerzés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Szakért i humán szolgáltatás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Ruhaügyintézés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Hulladékkezelés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Leltározás tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Vontatási energia beszerzés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Általános célú vezetékes energia beszerzés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Energetikai tevékenység tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Selejtezés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Üzemi vágány hozzáférés tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK Számviteli szolgáltatás (egyéb) tervára x Kötelez Tilos Kézi Kontrolling Ig. BK S04 TELJESÍTMÉNY ADATOK (NATURÁLIÁK) x x x S041 PROJEKTES ÉS NEM PROJEKTES TELJESITMÉNYEK x x x S0411 ÉPITÖGÉP TELJESITMÉNYEK x Saját építögép müszakóra 1 x Kötelez Tilos Kézi BK BK Saját építögép müszakóra 6 x Kötelez Tilos Kézi BK BK Saját építögép müszakóra 7 x Kötelez Tilos Kézi BK BK Saját építögép müszakóra 8 x Kötelez Tilos Kézi BK BK Saját építögép müszakóra 9 x Kötelez Tilos Kézi BK BK Nem saját építögép müszakóra x Kötelez Tilos Kézi BK BK S0412 KÖZÚTI JÁRMÜ TELJESÍTMÉNYEK x x Saját személygépkocsi km x x Kötelez Tilos Kézi BK BK Saját egyéb személygépjárm km x Kötelez Tilos Kézi BK BK Saját tehergépjárm km x Kötelez Tilos Kézi BK BK Saját összes közúti jármü km x x Kötelez Tilos Kézi BK BK Idegen közúti jármü km x x Kötelez Tilos Kézi BK BK S0413 EGYÉB JÁRMÜ TELJESÍTMÉNYEK x Saját egyéb jármü müszakóra 3 x Kötelez Tilos Kézi BK BK Saját egyéb jármü müszakóra 4 x Kötelez Tilos Kézi BK BK Saját egyéb jármü összes müszakóra x Kötelez Tilos Kézi BK BK Vasúton szállított mennyiség x Kötelez Tilos Kézi BK BK S0414 EGYÉB PROJEKTES ÉS NEM PROJEKTES TELJESÍTMÉNYEK x x x Munkaóra *10 x x x Kötelez Tilos Kézi BK BK S042 NEM PROJEKTES TELJESÍTMÉNYEK x x 0422 Étkezési adagszám x Kötelez Tilos Kézi BK BK 0423 Mellékvágány hossz x Kötelez Tilos Kézi BK BK 0423 Dizelmozdony üzemanyag fogyasztás x Kötelez Tilos Kézi BK BK 0424 Villamosmozdony üzemanyag fogyasztás x Kötelez Tilos Kézi BK BK S0425 TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NATURÁLIS MUTATÓI x Saját célú vágányok távközlési költségeinek aránya x Kötelez Tilos Kézi BK BK Távbeszél berendezések költségeinek aránya x Kötelez Tilos Kézi BK BK Adathálózati berendezések költségeinek aránya x Kötelez Tilos Kézi BK BK Tájékoztató és irányító berendezések költségeinek aránya x Kötelez Tilos Kézi BK BK Rádió adó-vev berendezések költségeinek aránya x Kötelez Tilos Kézi BK BK Kábelhálózat költségeinek aránya x Kötelez Tilos Kézi BK BK Frekvencia- és id osztások berendezések költségeinek aránya x Kötelez Tilos Kézi BK BK Egyéb távközlési berendezések költségeinek aránya x Kötelez Tilos Kézi BK BK S043 SZÁMVITELI ELKÜLÖNÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES MUTATÓK x 0431 Bázis portfólióba tartozó társaságok tervezett átlagos állományi létszáma x Kötelez Tilos Kézi BK BK 0432 Nyílt és nem nyílt hozzáférés vasútvonalak építési hossza x Kötelez Tilos Kézi BK BK 0433 Nyílt és nem nyílt hozzáférés vasútvonalakon közlekedett vonatdarab x Kötelez Tilos Kézi BK BK S044 SZEGMENSEKRE MEGOSZTANDÓ KÖLTSÉGEK VETÍTÉSI ALAPJAI x 0441 MÁV-START vonatok ül helykilométer teljesítménye szegmensenként x Kötelez Tilos Kötelez Kézi BK BK 0442 MÁV-START vonatok vonatkilométer teljesítménye szegmensenként x Kötelez Tilos Kötelez Kézi BK BK 0443 MÁV-START vonatok darabszáma szegmensenként x Kötelez Tilos Kötelez Kézi BK BK 0444 Vasúti járm vek darabszáma szegmensenként x Kötelez Tilos Kötelez Kézi BK BK S07 LEÍRT BEFEKTETÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA x 072 Leírt dolgozói tartozások (átalakuláskor leírt befektetések és követelések nyilvántartása) x Kötelez Tilos Kézi PFK PFK S073 LEÍRT KÖVETELÉSEK x S07313 LEÍRT EGYÉB BELFÖLDI KÖVETELÉSEK x Leírt egyéb belföldi követelések (magánszemély) x Tilos Kézi KSZK KSZK Leírt egyéb belföldi követelések (vállalat) x Tilos Kézi KSZK KSZK Leírt egyéb belföldi követelések (peresek) x Tilos Kézi KSZK KSZK Munkavállalók egyéb elszámolásaiból leírt követelések x Tilos Kézi KSZK KSZK S08 VEGYES NYILVÁNTARTÁSOK x x x 082 Leértékelt, értékesített részesedések nyilvántartási számlája x Kötelez Kézi BK BK S083 LEÍRT, DE KÉS BBI ID PONTBAN MÉG BEHAJTANDÓ KÖVETELÉSEK x x x 0831 Leírt, de kés bbi id pontban még behajtandó peres követelések (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK KSZK 0834 Leírt, de kés bbi id pontban még behajtandó követelések lakbérb l (KI) x Kötelez Tilos GIR KI INGK INGK 0835 Kamatmentes építési kölcsön (leírt, de kés bbi id pontban még behajtandó követelések) x Kötelez Tilos Kézi PFK PFK 0836 Lakásértékesítés (leírt, de kés bbi id pontban még behajtandó követelések) x Kötelez Tilos Kézi PFK PFK 086 Lakbér beszámítások nyilvántartási számlája x Tilos Kézi INGK INGK S088 HATÁRID S ÜGYLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA x x x S0881 NEM FEDEZETI ÜGYLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA x x x Jöv beni kötelezettségek x x x Tilos Kézi BK BK Határid s ügyletek elszámolási számla x x x Tilos Kézi BK BK Határid s ügyletek árfolyam-különbözet x x x Tilos Kézi BK BK Jöv beni követelések x x x Tilos Kézi BK BK Függ követelések x Tilos Kézi BK BK A leltár elkészítésért felel s szervezet

17 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1525 F könyvi számla száma Megnevezés Érvényes Keresztellen rzési szabályok MÁV STA TRA Szervezet Társasági Pályaszakasz kód Számviteli kategória Analitika forrása Az analitika tartalmáért felel s szervezet A leltár elkészítésért felel s szervezet Függ kötelezettségek x Tilos Kézi BK BK S0882 KAMAT FEDEZETI ÜGYLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁI x x x Jöv beni kötelezettségek x x x Tilos Kézi BK BK Határid s ügylet elszámolási számla x x x Tilos Kézi BK BK Határid s ügylet eredmény-különbözet x x x Tilos Kézi BK BK Jöv beni követelések x x x Tilos Kézi BK BK S089 EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK x x x 0891 Szakkönyvek nyilvántartása (egyéb nyilvántartások) x x x Tilos Kézi BK BK S0898 KEZESSÉGVÁLLALÁS,GARANCIA x x x Kezességvállalás (kezességvállalás,garancia) x x x Kötelez Kézi BK BK Zálogjog jogosultság (kezességvállalás,garancia) x x x Tilos Kézi BK BK Zálogjog kötelezettség (kezességvállalás,garancia) x x x Tilos Kézi BK BK Értékpapírok letétbe helyezése (kezességvállalás,garancia) x x x Tilos Kézi BK BK Függ kötelezettség (kezességvállalás,garancia) x x x Tilos Kézi BK BK Biztos jöv beni kötelezettség (kezességvállalás,garancia) x x x Tilos Kézi BK BK S0899 EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK x x x Kétes követelések nyilvántartása (KI) x x x Kötelez GIR KI KSZK KSZK Késedelmi kamat kiszámlázásának nyilvántartása (KI) x x x Kötelez GIR KI KSZK KSZK Késedelmi kamat kiszámlázásának nyilvántartása (vasútközi) x x Kézi PFK PFK Illetékek, perköltségek nyilvántartása (KI) x Kötelez GIR KI KSZK KSZK Kiszámlázott kötbér, fekbér, kártérítés (KI) x x x Kötelez GIR KI BSZK BSZK Egyéb nyilvántartások (KI) x x x Kötelez GIR KI KSZK KSZK S09 NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK x x x 091 Nyilvántartási ellenszámla - eszköz x x x Tilos - - BK 092 Nyilvántartási ellenszámla - forrás x x x Tilos - - BK 096 Nyilvántartási ellenszámla - költség-bevétel x x x Tilos - - BK S1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK x x x S11 IMMATERIÁLIS JAVAK x x x S111 NEM INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK JOGOK x x x S11111 NEM INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK JOGOK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSE x x x Nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok bruttó értéke x x x Tilos GIR TE TEK BK Nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok értékcsökkenése x x x Tilos GIR TE TEK BK Használatba nem vett, nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok x x x Tilos GIR PROJ BSZE BSZE S112 SZELLEMI TERMÉKEK x x x S11211 SZELLEMI TERMÉKEK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSE x x x Szellemi termékek bruttó értéke x x x Tilos GIR TE TEK BK Szellemi termékek értékcsökkenése x x x Tilos GIR TE TEK BK Használatba nem vett szellemi termékek x x x Tilos GIR PROJ BSZE BSZE S113 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS x x x S11311 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE x x x Kísérleti fejlesztés bruttó értéke x x x Tilos GIR TE TEK BK Kísérleti fejlesztés értékcsökkenése x x x Tilos GIR TE TEK BK Kísérleti fejlesztés befejezetlen állománya x x x Tilos GIR PROJ BK BK S12 INGATLANOK x x x S121 FÖLDTERÜLETEK (TELEK, TELKESÍTÉS) x x x 1211 Kincstári földterületek x Tilos GIR TE TEK BK 1212 Saját földterületek x x x Tilos GIR TE TEK BK S122 ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK x x x S1221 KINCSTÁRI ÉPÜLETEK x Kincstári épületek bruttó értéke x Tilos GIR TE TEK BK Kincstári épületek értékcsökkenése x Tilos GIR TE TEK BK S1222 SAJÁT ÉPÜLETEK x x x Saját épületek bruttó értéke x x x Tilos GIR TE TEK BK Saját épületek értékcsökkenése x x x Tilos GIR TE TEK BK S123 ÉPÍTMÉNYEK x x x S1231 KINCSTÁRI ÉPÍTMÉNYEK x Kincstári építmények bruttó értéke x Tilos GIR TE TEK BK Kincstári építmények értékcsökkenése x Tilos GIR TE TEK BK S1232 SAJÁT ÉPÍTMÉNYEK x x x Saját építmények bruttó értéke x x x Tilos GIR TE TEK BK Saját építmények értékcsökkenése x x x Tilos GIR TE TEK BK S124 INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONÉRTÉK JOGOK x x x 1241 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok bruttó értéke x x x Tilos GIR TE TEK BK 1249 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok értékcsökkenése x x x Tilos GIR TE TEK BK S13 A TEVÉKENYSÉGET KÖZVETLENÜL SZOLGÁLÓ M SZAKI BERENDÉZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK x x x S131 KINCSTÁRI BERENDEZÉSEK x 1311 Kincstári berendezések bruttó értéke x Tilos GIR TE TEK BK 1319 Kincstári berendezések értékcsökkenése x Tilos GIR TE TEK BK S132 SAJÁT TERMEL GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRM VEK x x x 1321 Folyamatos leírású saját gépek, berendezések, járm vek bruttó értéke x x x Tilos GIR TE TEK BK 1329 Folyamatos leírású saját gépek, berendezések, járm vek értékcsökkenése x x x Tilos GIR TE TEK BK S133 AZONNALI LEÍRÁSÚ SAJÁT GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRM VEK x x x 1331 Azonnali leírásu saját gépek, berendezések, járm vek bruttó értéke x x x Tilos GIR TE TEK BK 1339 Azonnali leírásu saját gépek, berendezések, járm vek értékcsökkenése x x x Tilos GIR TE TEK BK S14 EGYÉB - NEM TERMEL - BERENDEZÉSEK, GÉPEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM VEK x x x S142 SAJÁT NEM TERMEL BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK x x x 1421 Saját nem termel berendezések, gépek, járm vek bruttó értéke x x x Tilos GIR TE TEK BK 1429 Saját nem termel berendezések, gépek, járm vek értékcsökkenése x x x Tilos GIR TE TEK BK S143 TENYÉSZÁLLATOK x x 1431 Tenyészállatok bruttó értéke x x Tilos GIR TE TEK BK 1439 Tenyészállatok értékcsökkenése x x Tilos GIR TE TEK BK S15 BERUHÁZÁSOK x x x S151 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK x x x 1511 Kincstári vagyont érint befejezetlen beruházások, felújítások x Tilos GIR PROJ BSZE BSZE 1512 Saját befejezetlen beruházások, felújítások x x x Tilos GIR PROJ BSZE BSZE 152 Befejezetlen beruházások f könyvi (manuális) könyvelése x x x Kézi BK BK 159 Befejezetlen beruházások terven felüli értékcsökkenése x Tilos Kézi BK BK S16 RÉSZESEDÉSEK ( RÉSZVÉNY, TÖRZSBETÉT, ÜZLETRÉSZ, VAGYONI BETÉT ) x x x S161 RÉSZESEDÉSEK BRUTTÓ ÉRTÉKE x x x

18 1526 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám F könyvi számla száma Megnevezés Érvényes Keresztellen rzési szabályok MÁV STA TRA Szervezet Társasági kód Pályaszakasz Számviteli kategória Analitika forrása Az analitika tartalmáért felel s szervezet A leltár elkészítésért felel s szervezet S1611 RÉSZESEDÉSEK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE x x x Részesedések bruttó értékének növekedése alapítás és t keemelés miatt x x x Kötelez Kézi BK BK Részesedések bruttó értékének növekedése vásárlás miatt x x x Kötelez Kézi BK BK Részesedések bruttó értékének növekedése árfolyamnyereség miatt x x x Kötelez Kézi BK BK Részesedések bruttó érétkének egyéb növekedése x x x Kötelez Kézi BK BK Részesedések bruttó értékének pénzmozgással nem járó növekedése x x x Kötelez Kézi BK BK S1612 RÉSZESEDÉSEK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE x x x Részesedések bruttó értékének csökkenése apportba adás miatt x x x Kötelez Kézi BK BK Részesedések bruttó értékének csökkenése értékesítés miatt x x x Kötelez Kézi BK BK Részesedések bruttó értékének csökkenése árfolyamveszteség miatt x x x Kötelez Kézi BK BK Részesedések bruttó értékének egyéb csökkenése (pl.: felszámolás, végelszámolás) x x x Kötelez Kézi BK BK 1619 Részesedések bruttó értékének nyitó állománya x x x Kötelez Kézi BK BK S169 RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE x x x 1691 Részesedések tárgyévi értékvesztése x x x Kötelez Kézi BK BK 1692 Részesedések értékvesztésének egyéb növekedése a tárgyévben x x x Kötelez Kézi BK BK 1693 Részesedések értékvesztésének kivezetése értékesítés miatt x x x Kötelez Kézi BK BK 1694 Részesedések értékvesztésének kivezetése apportba adás miatt x x x Kötelez Kézi BK BK 1695 Részesedések értékvesztésének egyéb okból történ kivezetése (pl.: felszámolás, végelszámolás) x x x Kötelez Kézi BK BK 1698 Részesedések értékvesztésének visszaírása x x x Kötelez Kézi BK BK 1699 Részesedések értékvesztésének nyitó állománya x x x Kötelez Kézi BK BK S17 ÉRTÉKPAPÍROK x x x 171 Értékpapírok x x x Kézi BK BK 179 Értékpapírok értékvesztése x x x Kézi BK BK S18 ADOTT KÖLCSÖNÖK x x x S181 MUNKAVÁLLALÓKNAK ADOTT KÖLCSÖNÖK (PÉNZ ILLETVE RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY) x S1813 MUNKAVÁLLALÓKNAK ADOTT KÖLCSÖNÖK x Munkavállalóknak adott kölcsönök x Tilos Kézi PFK PFK Lakáseladásból származó tartozások x Tilos Kézi PFK PFK 182 Nem részesedési viszonyban álló vállalkozásnak adott kölcsönök x x x Kézi BK BK 183 Magánszemélyeknek adott kölcsönök x x x Kézi PFK PFK 184 Részletre értékesített üzletrészekre adott kölcsönök (KI) x x Kötelez GIR KI KSZK KSZK 185 Kötelezettség biztosítékaként átadott óvadék x x x Kézi BK BK 186 Részesedési viszonyban álló vállalkozásnak adott kölcsönök x x x Kötelez Kézi BK BK 188 Adott kölcsönök évvégi átértékelése x x x Kézi BK BK 189 Adott kölcsönök értékvesztése x x x Kézi BK BK S2 KÉSZLETEK x x x S21 VÁSÁROLT ANYAGKÉSZLETEK RAKTÁRI KÉSZLETEN x x 211 Raktári készletre bevételezett anyagkészletek (számlával egyeztetett) x Tilos GIR KESZ BKSZE BKSZE 213 Úton lév anyagkészletek beszerzési számlája x Kézi BSZK BSZK 214 Szervezetek között úton lév anyagkészletek x Tilos 0 BKSZE BKSZE 216 Reklám- és ajándéktárgyak raktári készlete x Tilos Kézi BK BK 217 Polgári védelmi anyagkészletek x Tilos Kézi BKSZE BKSZE 218 Készletek tárgyalás alatt álló leltákülönbözetei x Tilos Kézi BK BK S219 KÉSZLETEK - NEM LELTÁRELTÉRÉSNEK MIN SÜL - HIÁNYAI, TÖBBLETEI x x 2191 Készletek - nem leltáreltérésnek min sül - hiányai x x Tilos Kézi BK BK 2192 Készletek - nem leltáreltérésnek min sül - többletei x x Tilos Kézi BK BK S22 VÁSÁROLT ANYAGKÉSZLETEK MUNKAHELYI ANYAGKÉSZLETE x x x S221 ÉV VÉGÉN MEGMUNKÁLATLAN (NULLKÉSZÜLTSÉG ) ANYAGKÉSZLETEK x 2211 Költségként elszámolt, nullkészültség (év végén megmunkálatlan) anyagkészletek x x Tilos Kézi BK BK 2212 Költségként elszámolt, de a dolgozók részére még ki nem osztott ruhakészletek x x Tilos Kézi BK BK 222 Bontásra váró eszközök év végi várható vissznyeremény értéke x x x Tilos Kézi BK BK 223 Idegen helyen tárolt hulladék készlet x x Tilos Kézi BK BK 224 Els kiszerelés anyagkészletek x x Tilos GIR KESZ BK BK 225 Úton lév els kiszerelés anyagkészletek x Tilos GIR KESZ BK BK S226 KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE (LEÉRTÉKELÉSE) x x 2261 Készletek értékvesztése (leértékelése) GIR analitika alapján x x Tilos GIR KESZ BK BK 2262 Készletek értékvesztése (leértékelése) manuális korrekció x x Tilos Kézi BK BK S227 VÁSÁROLT ANYAGKÉSZLETEK F KÖNYVI (MANUÁLIS) RENDEZ KÖNYVELÉSE x x 2271 Raktári anyagkészletek manuális könyvelése x Tilos Kézi BK BK 2272 Els kiszerelés anyagkészletek manuális könyvelése x Tilos Kézi BK BK 2279 Vásárolt anyagkészletek manuális rendez könyvelései x Tilos Kézi BK BK 228 Anyagkészletek bevételellen rzési számlája x Tilos 0 BK BK S229 VÁSÁROLT ANYAGKÉSZLETEK F KÖNYVI RENDEZ KÖNYVELÉSE x 2291 Beszerzési ár különbözeti számla (ppv) - elszámoló ár és megrendelés szerinti ár különbözete x Tilos 0 BK BK 2292 Számlaár különbözeti számla (ipv) - számla szerinti ár és megrendelés szerinti ár különbözete x Tilos FL29 0 BK BK 2293 Készpénzes beszerzések elszámoló ár és számlaár különbözeti számlája x Tilos 0 BK BK 2294 Elszámoló ár módosítási számla (készletre és felhasználásra jutó árkülönbözet könyvelése) x Tilos 0 BK BK 2295 Projekt felhasználásra jutó árkülönbözet könyvelése x Tilos 0 BK BK 2296 Nem projektes felhasználásra jutó árkülönbözet könyvelése x Tilos 0 BK BK 2298 Kowax árkülönbözet x Tilos 0 BK BK 2299 Vásárolt és saját termelés készletre jutó árkülönbözet technikai számlája x Tilos 0 BK BK S23 KERESKEDELMI ÁRUK x x x 231 Továbbértékesítési céllal beszerzett termékek, áruk x x x TA23 Kézi BK BK 232 Raktári készletre bevételezett elárusítható nyomtatványok, díjszabások, menetrendkönyvek x Tilos GIR KESZ BK BK 235 Értékesítési raktárban lév áruk készletszámlája (kereskedelmi áruk) x Tilos Kézi BK BK 236 Utasellátó árukészlete, beszerzési áron x Tilos Kézi BK BK 237 Éleslátást biztosító szemüvegek x x x Tilos EB37 Kézi PFK PFK 239 Raktári készletre bevételezett kereskedelmi áruk f könyvi (manuális) rendez könyvelése x Tilos Kézi BK BK 24 Anyagkészletek technikai számlája x x x Tilos 0 BK BK S25 ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTMÉNYEK x x x 252 Közvetített közüzemi szolgáltatások (IKSZR) x Kézi INGK INGK 253 Közvetített vontatási energia szolgáltatás x Kézi KSZK KSZK 254 Közvetített szolgáltatások más rendszerb l (SZVFR) x Kézi KSZK KSZK 258 Közvetített szolgáltatások (munkábajárás) x x x Kézi BK BK 259 Közvetített egyéb szolgáltatások x x x KS25 Kézi KSZK KSZK S26 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK x 261 Raktári készletre bevételezett betétdíjas göngyölegek (számlával egyeztetett) x Tilos GIR KESZ BKSZE BKSZE 264 Raktári készletre bevételezett betétdíjas göngyölegek f könyvi (manuális) rendez könyvelése x Tilos Kézi BK BK S28 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK x

19 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1527 F könyvi számla száma Megnevezés Érvényes Keresztellen rzési szabályok MÁV STA TRA Szervezet Társasági kód Pályaszakasz Számviteli kategória Analitika forrása Az analitika tartalmáért felel s szervezet A leltár elkészítésért felel s szervezet S281 BEFEJEZETLEN TERMELÉS x 2811 Saját tevékenységben végzett gyártás befejezetlen termelése x Tilos Kézi BK BK 2812 Bérmunkában gyártott anyagok befejezetlen termelése x Tilos Kézi BK BK 2813 Saját tevékenységben végzett cserejavítás befejezetlen termelése x Tilos Kézi BK BK S29 KÉSZTERMÉKEK x x S291 SAJÁT TERMELÉS GYÁRTOTT ANYAGOK x 2911 Saját termelés gyártott anyagok raktári készletszámlája x Tilos GIR KESZ BKSZE BKSZE 2912 Saját termelés gyártott anyagok árkülönbözeti számlája x Tilos 0 BK BK S292 BÉRMUNKÁBAN GYÁRTOTT ANYAGOK x 2921 Bérmunkában gyártott anyagok raktári készletszámlája x Tilos GIR KESZ BKSZE BKSZE 2922 Bérmunkában gyártott anyagok árkülönbözeti számlája x Tilos 0 BK BK S293 SAJÁT TEVÉKENYSÉGBEN JAVÍTOTT CSEREANYAGOK x 2931 Saját tevékenységben javított csereanyagok készletszámlája x Tilos GIR KESZ BKSZE BKSZE 2932 Saját tevékenységben javított csereanyagok árkülönbözeti számlája x Tilos 0 BK BK S294 KÉSZTERMÉKEK F KÖNYVI (MANUÁLIS) RENDEZ KÖNYVELÉSE x 2941 Raktári készletre bevételezett saját termelés gyártott anyagok manuális könyvelése x Tilos Kézi BK BK 2942 Raktári készletre bevételezett bérmunkában gyártott anyagok manuális könyvelése x Tilos Kézi BK BK 2943 Raktári készletre bevételezett saját tevékenységben javított csereanyagok manuális könyvelése x Tilos Kézi BK BK 295 Készletbe átsorolt tárgyi eszköz x Tilos Kézi BK BK S3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK x x x S31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL x x x S311 ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS KÖVETELÉS x x S3111 KISZÁMLÁZOTT ALAPTEVÉNYSÉGI KÖVETELÉS x x Belföldi felekkel szembeni alaptevékenységi forint követelés (KI) x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK KSZK Belföldi felekkel szembeni alaptevékenységi deviza követelés (KI) x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK KSZK S3115 BELFÖLDI FELEKKEL SZEMBENI PERESÍTETT ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖVETELÉSEK x x Belföldi felekkel szembeni peresített alaptevékenységi követelések (KI) x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK KSZK S313 EGYÉB BELFÖLDI KÖVETELÉS x x x S3131 KISZÁMLÁZOTT KÖVETELÉS x x x Belföldi vev követelések forintban (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK, INGK KSZK Belföldi magánszemély vev követelések forintban (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK, INGK KSZK Belföldi követelés devizában (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK, INGK KSZK S3135 PERESÍTETT KÖVETELÉS x x x Vállalkozók, gazdálkodó szervek peresített követelése (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK KSZK Magánszemélyek peresített követelése (KI) x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK KSZK 3136 Egyéb kétes belföldi követelés (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK KSZK 3139 Vev k f könyvi (manuális) könyvelése x x x Tilos Kézi KSZK KSZK S314 KÖVETELÉS CS DELJÁRÁS ALATTI CÉGEKT L x x x 3142 Belföldi követelés cs deljárás alatti cégekt l (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK, INGK KSZK S315 KÖVETELÉS FELSZÁMOLÁS ALATTI CÉGEKT L x x x S3151 BELFÖLDI ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖVETELÉS FELSZÁMOLÁS ALATTI CÉGEKT L x x Belföldi alaptevékenységi követelés felszámolás alatti cégekt l (KI) x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK KSZK 3152 Belföldi egyéb követelés felszámolás alatti cégekt l (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK, INGK KSZK S316 KÜLFÖLDI KÖVETELÉSEK x x x 3161 Alaptevékenységi külföldi követelések devizában (vasútközi) x x Tilos GIR VF PFK PFK 3162 Egyéb külföldi követelések forintban (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK, INGK KSZK 3164 Egyéb külföldi követelések devizában (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK, INGK KSZK S3165 DEVIZA ELSZÁMOLÁSI ÉS TECHNIKAI SZÁMLÁK x x Deviza elszámolási számla x x Tilos GIR VF PFK PFK Technikai bank x x Tilos GIR VF PFK PFK Technikai bank BCC x x Tilos GIR VF PFK PFK Technikai CORFER x x Tilos GIR VF PFK PFK S317 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE x x x 3171 Belföldi felek (Ft) értékvesztése x x x Tilos GIR KI KSZK KSZK 3172 Külföldi felek (Ft) értékvesztése x x x Tilos GIR KI KSZK KSZK 3173 Devizás vev k értékvesztése x x x Tilos Kézi KSZK KSZK 3174 Vasúti folyószámla értékvesztése x x Tilos GIR VF PFK PFK 318 Követelések évvégi átértékelése x x x Tilos GIR KI BK BK 319 Vev követelések átsorolásához kapcsolódó technikai számla x x x Tilos GIR BK BK BK S32 VÁLTÓKÖVETELÉSEK x x x 321 Körváltó követelés x x x Tilos Kézi KSZK KSZK 322 Egyéb váltókövetelés x x x Tilos Kézi KSZK KSZK 329 Váltókövetelések átsorolásához kapcsolódó technikai számla x x x Tilos GIR BK BK BK S33 JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT T KE x x x 331 Jegyzett, de be nem fizetett t ke (te modul) (jegyzett, de be nem fizetett t ke) x x x Tilos Kézi BK BK 332 Jegyzett, de be nem fizetett t ke (projekt modul) (jegyzett, de be nem fizetett t ke) x x x Tilos Kézi BK BK 333 Jegyzett, de be nem fizetett t ke (pénz) x x x Tilos Kézi BK BK 34 Átértékelési különbözet x x x Tilos 0 BK BK S35 ADOTT EL LEGEK x x x S351 BERUHÁZÁSRA ADOTT EL LEGEK x x x S3511 FORINTBAN x x x Kincstári beruházásra adott el legek forintban (KÖ) x Tilos GIR KÖ BSZK BSZK Saját beruházásra adott el legek forintban (KÖ) x x x Tilos GIR KÖ BSZK BSZK S3512 DEVIZÁBAN x x x Kincstári beruházásra adott el legek devizában (KÖ) x Tilos GIR KÖ BSZK BSZK Saját beruházásra adott el legek devizában (KÖ) x x x Tilos GIR KÖ BSZK BSZK 352 Készletekre adott el legek (KÖ) x x x Tilos GIR KÖ BSZK BSZK 353 Egyéb adott el legek (KÖ) x x x Tilos GIR KÖ BSZK BSZK 354 VBKJ utalványokra adott el legek (KÖ) x x x Tilos GIR KÖ BSZK BSZK 355 Immateriális javakra adott el legek (KÖ) x x x Tilos GIR KÖ BSZK BSZK 356 Ügyvédi letétek x x x Tilos Kézi PFK PFK 357 Bánatpénz x x x Tilos Kézi PFK PFK 358 Adott kaució x x x Tilos AK01 Kézi BSZK, ING BSZK S359 EL LEGEK ÉVVÉGI ÁTÉRTÉKELÉSE ÉS ÉRTÉKVESZTÉSE x x x S3591 EL LEGEK ÉVVÉGI ÁTÉRTÉKELÉSE x x x Beruházásra adott el legek évvégi átértékelése x x x Tilos Kézi BK BK Készletre adott el legek évvégi átértékelése x x Tilos Kézi BK BK Immateriális javakra adott el legek évvégi átértékelése x x x Tilos Kézi BK BK S36 EGYÉB KÖVETELÉSEK x x x S361 MUNKAVÁLLALÓK TARTOZÁSAI x x x

20 1528 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám F könyvi számla száma Megnevezés Érvényes Keresztellen rzési szabályok MÁV STA TRA Szervezet Társasági kód Pályaszakasz Számviteli kategória Analitika forrása Az analitika tartalmáért felel s szervezet A leltár elkészítésért felel s szervezet S3611 EL LEGEK x x x Fizetési el legek x x x Tilos IHIR Humán Humán S3612 EL ÍRT TARTOZÁSOK x x x Dolgozói hátralék x x x Tilos IHIR Humán Humán Személyi jövedelemadó és különadó tartozás el z év miatt x x x Tilos IHIR Humán Humán S36124 EGYÉB VEGYES TARTOZÁS x x x Egyéb vegyes tartozás /ruha/ x x x Tilos Kézi BK BK Egyéb vegyes tartozás /szerszámkönyves/ x x x Tilos Kézi BK BK Egyéb vegyes tartozás /egyéb/ x x x Tilos Kézi Humán Humán Részkártérítés x x x Tilos Kézi BK BK Mobiltelefon túlhasználat x Tilos Kézi PFK PFK VBKJ banki ügyintézési díjtartozás x x x Tilos Kézi PFK PFK S3613 ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ÖSSZEGEK x x x S36131 EGYSZERI ELSZÁMOLÁSI EL LEG x x x Vezet i reprezentáció elszámolási el leg x x x Tilos Kézi PFK PFK Egyéb elszámolási el leg x x x Tilos Kézi PFK PFK Bankkártyáról felvett elszámolási el legek x x x Tilos Kézi PFK PFK Útiel legek x x x Tilos Kézi PFK PFK Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan fizetett SZJA x x x Tilos Kézi PFK PFK S3614 MUNKAVÁLLALÓK EGYÉB ELSZÁMOLÁSAI x x Munkavállalók által megel legezett készpénzes számlák utalása x Tilos Kézi PFK PFK Arcképes igazolvány érvényesítés térítési díjának elszámolása x Kézi PFK PFK 3615 Munkásszálló térítési díj x x x Tilos Kézi BK BK 3616 Alkalmazásból kilépett dolgozók tartozásai (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK KSZK 3617 Alkalmazásból kilépett dolgozók tartozásai (manuális) x x x Tilos Kézi KSZK KSZK S3618 MUNKAVÁLLALÓK MUNKÁBAJÁRÁSI KÖLTSÉGÉNEK ELSZÁMOLÁSA x x x Munkavállalók munkábajárási költségének elszámolása (80%) x x x Tilos Kézi BK BK Munkavállalók munkábajárási költségének elszámolása (86%) x x x Tilos Kézi BK BK Munkavállalók munkábajárási költségének elszámolása (100%) x x Tilos Kézi BK BK 3619 Munkavállalók tartozásának értékvesztése x x x Tilos Kézi + GIR KI KSZK KSZK S362 KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK x x x S3621 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS x x %-os (fogyasztói árkiegészítés) x x Tilos Kézi ADO ADO ,5 %-os (fogyasztói árkiegészítés) x x Tilos Kézi ADO ADO %-os (fogyasztói árkiegészítés) x x Tilos Kézi ADO ADO Tanuló (fogyasztói árkiegészítés) x x Tilos Kézi ADO ADO éven felüliek (fogyasztói árkiegészítés) x x Tilos Kézi ADO ADO 3622 Termelési árkiegészítés (költségvetési kiutalási igények) x x Tilos Kézi ADO ADO S3624 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK x x x S36241 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK x x x THGY segély x x x Tilos IHIR Humán Humán THGY segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján x x x Tilos IHIR Humán Humán Táppénz x x x Tilos IHIR Humán Humán Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján x x x Tilos IHIR Humán Humán GYÁP x x x Tilos IHIR Humán Humán GYÁP más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján x x x Tilos IHIR Humán Humán Közeü. okból foglalk. eltiltás, hatósági elkülönítés miatti táppénz x x x Tilos IHIR Humán Humán Baleseti táppénz x x x Tilos IHIR Humán Humán Biztosítási jogviszony megsz nése után folyósított táppénz x x x Tilos IHIR Humán Humán Kifizet helyek költségtérítése 1% x x x Tilos IHIR Humán Humán Gyermekgondozási díj x x x Tilos IHIR Humán Humán Gyermekgondozási díj más foglalkoztatónál fennálló jogviszony alapján x x x Tilos IHIR Humán Humán S ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BALESETES ALKALMAZOTTAK TB-T TERHEL TÁPPÉNZE x x x Uti baleset miatt (üzemkörön kívüli balesetes alkalmazottak tb-t terhel táppénze) x x x Tilos IHIR Humán Humán Harmadik személy által okozott baleset miatt (üzemkörön kívüli balesetes alkalmazottak tb-t terhel táppénze) x x x Tilos IHIR Humán Humán Táppénz hozzájárulás x x x Tilos IHIR Humán Humán Kamat jogalap nélkül felvett, folyósított ellátás után x x x Tilos IHIR Humán Humán S36244 CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK x x x MT. 138/A. szerinti távolléti díj x x x Tilos IHIR Humán Humán MT. 138/A. szerinti távolléti díj közterhei x x x Tilos IHIR Humán Humán S36249 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁI x x x Folyósított Egészségbiztosítási Alapot terhel ellátások teljesítése x x x Tilos Kézi Humán Humán Folyósított családtámogatási ellátások teljesítése x x x Tilos Kézi Humán Humán 3625 Egyéb költségvetési igény apeh revízió (költségvetési kiutalási igények) x x x Tilos Kézi Humán Humán S3626 JÖVEDÉKI ADÓ ELSZÁMOLÁS x x Vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó visszaigénylése x x Tilos Kézi ADO ADO S363 KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK TELJESÍTÉSE x x x 3631 Fogyasztói árkiegészítés (költségvetési kiutalási igények teljesítése) x x Tilos Kézi ADO ADO 3632 Termelési árkiegészítés (költségvetési kiutalási igények teljesítése) x x Tilos Kézi ADO ADO 3635 Egyéb költségvetési igény apeh revízió (költségvetési kiutalási igények teljesítése) x x x Tilos Kézi ADO ADO 3636 Vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó pénzügyi teljesítése x x Tilos Kézi ADO ADO S364 EGYÉB KÖVETELÉSEK x x x 3641 Egyéb követelések forintban (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK, INGK KSZK 3642 Egyéb követelések devizában (KI) x x x Kötelez Tilos GIR KI KSZK, INGK KSZK S3643 UTÓFINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK x Utófinanszírozású projektekkel kapcsolatos követelések forintban x Tilos Kézi BK BK S3644 VÁLLALATI LAKÁSHASZNÁLATI DÍJ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA x Lakbér (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) x Tilos Lakbér INGK INGK F tés (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) x Tilos Lakbér INGK INGK Melegvíz (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) x Tilos Lakbér INGK INGK Antenna (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) x Tilos Lakbér INGK INGK Garázs bérleti díj (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) x Tilos Lakbér INGK INGK Ivóvíz, csatorna használat (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) x Tilos Lakbér INGK INGK Szemétszállítás (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) x Tilos Lakbér INGK INGK Áramdíj (vállalati lakáshasználati díj elszámolási számla) x Tilos Lakbér INGK INGK 3645 Utánfizetésekb l ered követelések x Tilos Manuális KSZK KSZK 3648 Egyéb követelések év végi átértékelése x x x Tilos GIR KI BK BK S3649 EGYÉB KÖVETELÉKSEK ÉRTÉKVESZTÉSE x x x

2012/7. SZÁM TARTALOM

2012/7. SZÁM TARTALOM 2012/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2012. (IV. 27. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a 4/2011. (IX.02. MÁV Ért. 18.) GÁVIGH sz. gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint a NAT által NAT-6-0048/2011 számon akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítja, hogy a Közigazgatási

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd Az ITIL egyszeruen avagy híd 1 A piaci megatrend millió USD 300 Üzemeltetés (outsourcing) Üzembeállítás és támogatás 200 Alkalmazáskészítés Rendszer- és hálózatintegrálás 100 Informatikai tanácsadás és

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Szabványok, ajánlások

Szabványok, ajánlások Szabványok, ajánlások ISO 27000 szabványcsalád COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Common Criteria (ISO/IEC 15408) ITIL és ISO/IEC 20000 (IT Infrastructure Library) KIB 25.

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Az informatika alkalmazásának lehetőségei a könyvvizsgálati dokumentáció elkészítése során

Az informatika alkalmazásának lehetőségei a könyvvizsgálati dokumentáció elkészítése során Az informatika alkalmazásának lehetőségei a könyvvizsgálati dokumentáció elkészítése során (Wessely Vilmos, az MKVK informatikai tagozatának alelnöke) 1 8/15/2016 Informatika a módszertan része Napjainkban

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2017. FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS Az önkormányzati ASP rendszer elemei Keretrendszer

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft.

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Nádas Bence - Menedzselt szolgáltatások vezető, Fujitsu Siemens Computers Kft. 2009. március 18. Vállalatunk A Fujitsu Siemens Computers

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

01. gyakorlat - Projektalapítás

01. gyakorlat - Projektalapítás 2 Követelmények 01. gyakorlat - Projektalapítás Szoftvertechnológia gyakorlat OE-NIK A félév során egy nagyobb szoftverrendszer prototípusának elkészítése lesz a feladat Fejlesztési módszertan: RUP CASE-eszköz:

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG MÉRÉSE

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG MÉRÉSE AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG MÉRÉSE Muha Lajos tanszékvezető főiskolai tanár ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar Informatikai Tanszék E-mail: muha.lajos@zmne.hu Összefoglalás: A biztonság mérése az informatikai

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI

INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI 11. előadás Göcs László Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Informatika Tanszék 2015-16. 1. félév Az ITIL módszertan A 80-as években új jelenséget figyelhetünk meg, a vállalatok,

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

Projekt beszámoló. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok Szabályalapú Feldolgozására

Projekt beszámoló. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok Szabályalapú Feldolgozására Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0081 Számviteli Innovációs Iroda Kft. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok

Részletesebben

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 68/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Korábban soha nem látott mennyiségű közigazgatási rendszer- és szoftverfejlesztés történik Magyarországon A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai szerint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Az Ön cégétől árajánlatot kértek egy üzleti portál fejlesztésére, amelynek célja egy online áruház kialakítása. Az árajánlatkérés megválaszolásához munkaértekezletet tartanak, ahol Önnek egy vázlatos

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL. Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert

ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL. Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert A BANKRÓL 100%-ban hazai tulajdonú bank Digitális banki stratégia

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet - 1962: Orvosi Műszerügyi

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu Nyílt forráskódú szoftverek helyzete és lehetőségei az önkormányzati ASP központok szemszögéből Nyílt szoftverek a közigazgatásban Budapest, Arany 10 Konferenciaközpont 2010. 04. 15. Szegfű László szegfu.laszlo

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 129. évfolyam 2014. július 11. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 129. évfolyam 2014. július 11. TARTALOM 13. szám 129. évfolyam 2014. július 11. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 33/2014. (VII.11. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás 1077 Az informatikai eszközgazdálkodásról

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben