Tisztelt Lakótársaim! Kedves Biatorbágyiak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Lakótársaim! Kedves Biatorbágyiak!"

Átírás

1

2 2 Út- és közmûépítés a Fekete közben és a Damjanich utcában Tisztelt Lakótársaim! Kedves Biatorbágyiak! Biatorbágy képviselõ-testülete lépésrõl-lépésre haladva, egy-egy feladat végrehajtása után újabb elképzelések, igények megvalósításába fog. A település lehetõségeire, az önkormányzat pénzügyi teherbíró képességeire alapozva kívánja javítani az itt lakók életszínvonalát. Az Európai Únióhoz csatlakozás után a saját erõ és a vállalkozások, magánszemélyek segítsége, valamint egyes magyar állami támogatások pályázatai mellett lehetõség nyílt uniós források elnyerésére. Legutóbb egy-egy biai és torbágyi utcacsoport mindenfajta közterületi fejlesztést magába foglaló útépítésrõl számoltunk be Önöknek. Most ez a kis füzet szociális és gyermekjóléti fejlesztésekrõl is szól óta mûködött egy kicsiny kerámiamûhely a Táncsics utcában, az általuk készített ajándéktárgyakat sokan vásárolták, vásárolják ben döntött úgy képviselõ-testületünk, hogy erre a mûhelyre amelynek helyet adó ingatlan önkormányzati tulajdonban van alapozva fogyatékosok nappali ellátó és fejlesztõ intézményét hozza létre. Ehhez pályáztunk és nyertünk támogatást 50 millió forint értékben. A kisgyermekes szülõk segítéséhez 60 férõhelyes bölcsõde építésével és mûködtetésével szeretnénk hozzájárulni. Ehhez is elnyertünk 250 millió forintot. A bölcsõde építése azonban csak késõbb kezdõdhet meg. Ezért játszóházat mûködtetünk, illetve családi napközit alakítunk ki és mûködtetünk majd az Egészségházban a Családsegítõ Központ épületrészében. Újabb négy, jelenleg földút színvonalú lakóutca komplex útépítése indult meg a torbágyi településrészen. Az új lakóterületet a torbágyi Vendel térrel járda és kerékpárút segítségével is összekötjük, a pátyi országúton forgalomlassító középsziget építése mellett. Az Uniós pályázati lehetõség megnyílása óta Biatorbágy elnyert és leszerzõdött 707 mft támogatást. Elõzetesen megítéltek számára 728 mft-ot, és jelenleg pályázás alatt van további 367 mft támogatási igény. A választások után hivatalba lépõ képviselõ-testület a településközpont funkcióbõvítõ rehabilitációja címen is számíthat a második pályázati forduló sikeres teljesítésével mintegy 728 millió forint felhasználására, mely pályázat keretében további 129 mft támogatást az Önkormányzat partnerei vehetnek igénybe. Útépítés a Kárpát utcában Kerékpárút-hálózat fejlesztése

3 KMOP-4.5.1/ Fogyatékosok nappali ellátása, családi napközi és játszóház kialakítása Biatorbágyon Táncsics utcai mûhely felújítása és bõvítése A pályázat beadásának dátuma: A pályázat befogadása, hiánypótlása és értékelése után a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP Irányító Hatóság a projekt támogatásáról döntött. A Közremûködõ Szervezet (VÁTI Nonprofit Kft.) a támogatásról szóló levelet én küldte el az önkormányzat részére. A projekt képviselõ-testület által jóváhagyott költségvetési kerete 135 millió Ft, elszámolható (támogatható) összköltsége Ft, a támogatás összege Ft, a támogatás intezitása 50,490682%. A támogatási szerzõdés én lépett hatályba. 3 A projekt 3 tevékenységet tartalmaz: 1. A fogyatékkal élõk számára nappali ellátó kialakítása a Táncsics utca 9-ben; 2. Játszóház kialakítása a Közösségi Házban, és az épület akadálymentesítése; 3. Családi napközi kialakítása az Egészségházban. (A legutóbbit az önkormányzat saját önerejébõl, a évi intézmény-felújítási keret terhére végezte el, a mûködési engedély megkérése még hátra van.) Az elsõ két beruházás értéke miatt az önkormányzat közbeszerzési eljárás kiírásával kezdeményezte a kivitelezõ kiválasztását, melynek lebonyolítását a A mûhelyek az elszívóberendezésekkel Mozgássérültek számára használható vizesblokkok

4 Táncsics utcai foglalkoztató mûhely helyiségei Családi napközi egyik helyisége 4 Csíky és Társa Kkt. végezte. Az elsõ (nyílt) közbeszerzési eljárásra ig lehetett ajánlatot tenni. Az eljárás én, a képviselõ-testület 134/2009 (10.01) Öh. számú határozata alapján eredménytelenül zárult. A képviselõ-testület tárgyalásos eljárás folytatásáról döntött, melynek ajánlattételi határideje e volt. Az eredményhirdetésre án került sor ( a 145/2009 ( ) Öh. számú határozata alapján), a nyertes kivitelezõ az Arttech Kft. lett én aláírták a kivitelezõvel a szerzõdést, majd átadták a munkaterületet. A hosszú, kemény téli idõjárás, valamint a tavaszi-nyári esõzések ellenére a munkálatokat befejezték Játszóház az akadálymentesített Közösségi Házban tõl megkezdõdött a mûszaki átadás-átvétel, mindkét helyszínen. A mûszaki ellenõrzést a Csíky és Társa Kkt. végezte szepetember 6.-án mindkét épületet birtokba adták az Önkormányzatnak. A használatba vételi engedély, valamint a mûködési engedély megkérése jelenleg folyamatban van. Az engedélyek birtokában, illetve az épületek berendezését, költözést követõen várhatóan 2011 januárjában kezdi meg mûködését a nappali ellátó. Gyermekek számára is használható vizesblokk Melegítõ konyha

5 KMOP-2.1/B Boldog Gizella utcacsoport útépítése (Damjanich, Kárpát, Boldog Gizella, Híd utcák) Boldog Gizella utca és környéke útépítési terve A pályázat beadásának dátuma: A pályázat befogadása, hiánypótlása és értékelése után a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP Irányító Hatóság a projekt támogatásáról döntött. A Közremûködõ Szervezet (Pro Régió Nonprofit Kft.) a támogató levelet én küldte el az Önkormányzat részére, a támogatás összege Ft, a támogatás intenzitása 60,00%. A támogatási szerzõdést én írta alá mindkét fél, mely ezután hatályba lépett. A beruházás értéke miatt az önkormányzat közbeszerzési eljárás kiírásával kezdeményezte a kivitelezõ kiválasztását, melynek lebonyolítását a Mikroline Kft. végzett. A közbeszerzési kiírás án jelent meg, jelentkezni ig lehetett. Az eredményhirdetésre szerzõdést án írták alá. A munkaterület jén adták át, a mûszaki ellenõrzést a Mikroline Kft. végzi. A kivitelezés megkezdõdött, a beruházás 2011-ben készül el. 5 KMOP Biatorbágy Önkormányzat kerékpáros hálózatának fejlesztése és járdaépítés (a Szily Kálmán utca torbágyi faluközpont között) A pályázat beadásának dátuma: A pályázat befogadása, hiánypótlása és értékelése után a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP Irányító Hatóság a projekt támogatásáról döntött. A Közremûködõ Szervezet (Pro Régió Nonprofit Kft.) a támogató levelet én küldte el az önkormányzat részére, a támogatás összege Ft, a támogatás intenzitása 80 %. A Támogatási szerzõdést án írta alá mindkét fél, mely ezután hatályba lépett. Füzes-patak menti zöldterület A beruházás értéke miatt az önkormányzat közbeszerzési eljárás kiírásával kezdeményezte a kivitelezõ kiválasztását, fejlesztése kerékpárút terve melynek lebonyolítását a Mikroline Kft. végzett. A közbeszerzési kiírás án jelent meg, jelentkezni ig lehetett. Az eredményhirdetésre én került sor, a nyertes kivitelezõ a Vértesaszfalt Kft. A kivitelezõvel kötött szerzõdést én írták alá. A mûszaki ellenõrzést a Mikroline Kft. végzi. A kivitelezés megkezdõdött, a beruházás 2011-ben készül el.

6 KMOP Bölcsõde építése Biatorbágyon (a Szent István utca Petõfi köz sarkán) 6 A pályázat beadásának dátuma: A pályázat befogadása, hiánypótlása és értékelése után a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP Irányító Hatóság a projekt támogatásáról döntött. A Közremûködõ Szervezet (VÁTI Nonprofit Kft.) a támogató levelet én küldte el az önkormányzat részére, a támogatás összege Ft, a támogatás intenzitása 90,00%. A Támogatási szerzõdést én írta alá Polgármester úr, azonban a támogató szervezet csak án. A kivitelezési terveket a DBB Kft. készíti. Jelenleg a Bölcsõde látványterve kivitelezés közbeszerzési eljárását készítjük elõ. Pályázott uniós támogatású projektek Városközpont-fejlesztés Elõzetesen megítélt támogatás Ft, 68,97%- os támogatási intenzitással, mely a második forduló sikeres teljesítése után kerülhet végleges megítélésre. A projekt több partner együttmûködése keretében valósulhat meg. Viadukt alatti csomópontban körforgalom építése, a patakpart zöldterületi fejlesztése, parkolók építése, polgármesteri hivatal bõvítése, helytörténeti múzeum létrehozása,

7 torbágyi templom homlokzatfelújítása, üzletházépítés, sportcentrum- és üzletházépítés, üzletház homlokzatfelújítás. Projektmegvalósítás tervezett idõszaka: Szennyvíztisztító telep bõvítése A KEOP /B pályázati kiírás keretében a szennyvíztisztító telep bõvítésére pályáztunk a jelenlegi 2000 m3/d-rõl 3000 m3/d-re. Új technológia kerül bevezetésre, mely még korszerûbb mint a jelenlegi. A pályázat benyújtásának idõpontja Pályázott támogatási összeg: Ft 61,81%-os támogatás intenzitás mellett. 7 Iharosi csapadékvíz elvezetés kiépítése A KMOP /B pályázati kiírás keretében az iharosi területen elöntéseket okozó csapadékvíz kártételeinek csökkentésére a terület csapadékvíz elvezetésének megoldását tervezi az önkormányzat. A tervek szerint 18 ha terület mentesül a kártételektõl az 576 m hosszú csatorna kiépítésével. A pályázat benyújtásának idõpontja Pályázott támogatási összeg: Ft 90%-os támogatás intenzitás mellett. Pályázásra tervezett projekt Az Általános iskola torbágyi épületének külsõ homlokzat szigetelése és fûtési rendszerének korszerûsítése.

8 Tervezés: Babits Bernadett Ép-Gép-Cad Bt. Közbeszerzési lebonyolítás, mûszaki ellenõrzés: Csíky és Társa Kkt. Kivitelezés: Arttech Kft. Kft. logók?? logók?? logók?? Pályázatíró, projektmenedzser: Szekeres Klára, Budavat Kft. Czakó Ágnes projektasszisztens Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya: Dobosy Gáborné Wágenszommer István alpolgármester Készítette: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: dr. Palovics Lajos polgármester Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől 2740 Abony Tel.: 06-53-360-832 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály, Humán osztály Humán Közszolgáltatások

Részletesebben

J 5 r. szám ú előterjesztés

J 5 r. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J 5 r. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-91 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.3.1. Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. szeptember

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2014.(IX.10.)Kt. határozatával elfogadta Földeák község Önkormányzat gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014) végrehajtásáról szóló tájékoztatót:

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Készítette:

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE Szám: KOZP/1-3/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém Megyei

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat EU-forrásokból megvalósított beruházásairól, a lefolytatott ellenőrzésekről,

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Készítette:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 225-231, Száma:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

2009. július 01. napjától városi rangot kapott települések:

2009. július 01. napjától városi rangot kapott települések: Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA IX.évfolyam 7.szám Tisztelt Jászkisér Város Polgárai! Jászkisér lakosainak, civil szervezeteinek, elszármazottjainak és mindazoknak, akik szívükön

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ Nagyközségünk Képviselõ-testülete 2010. augusztus 9-én rendkívüli testületi ülést tartott. A napirend elfogadása után a Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben