1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése"

Átírás

1 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen elvégeztük. Az óvodai és az általános iskolai beiratkozások a törvényi előírásoknak megfelelően lezajlottak. Felmértük azokat a szülői és intézményi igényeket, amelyek a tanév problémamentes előkészítéséhez szükségesek. Megoldásukra is előterjesztésünkben teszünk javaslatot. A középfokú iskolákban a felvételi vizsgák rendben megtörténtek. Végleges létszámokról az érettségi utáni felvételek miatt csak a következő Közgyűlésen tudunk tájékoztatást adni. 1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban közoktatási törvény) 102. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörében a törvény 3. sz. melléklet II. rész 7. pontjának figyelembevételével a fenntartó engedélyezheti a maximális osztály - és csoportlétszámok túllépését. A tavaszi beiratkozások után olyan rendszeres létszámnövekedéssel kell számolni, mint a pótbeíratás, az osztályismétlés, a körzetbe költöző tanuló, valamint az évközi nevelési tanácsadói és szakértői bizottsági vizsgálatokból eredő többszörös szorzós minősítés. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy szükség szerint, valamennyi óvodai csoport, iskolai évfolyam, elméleti és gyakorlati képző évfolyam, csoport, alapfokú művészetoktatási intézményi évfolyam, csoport és kollégiumi csoport esetében engedélyezze a maximális létszámoktól való %-os eltérést. A közoktatási törvény január 1-től a maximális csoport és osztály létszám további 10%-os túllépésének engedélyezési eljárását nem köti az Oktatási Hivatalhoz történő bejelentéshez. A maximális létszám 10%-kal túlléphető, ha azt oktatásszervezési okok indokolják és az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, szülői szervezet (közösség) és az iskolai kollégiumi diákönkormányzat egyetért. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy szükség szerint valamennyi óvodai csoport, iskolai évfolyam, elméleti és gyakorlati képző évfolyam, csoport, alapfokú művészetoktatási intézményi évfolyam, csoport és kollégiumi csoport esetében engedélyezze a maximális létszámoktól való további 10 %-os eltérést, ha az intézmény ezt oktatásszervezési indok alapján hajtja végre és a szükséges egyetértő nyilatkozatokat a nevesített csoportokra vagy osztályokra beszerzi. 2. Intézményfenntartó társulási megállapodások A közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodásaink szerint a tag önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás mértékéről minden év május 31-ig tájékoztatjuk a partner önkormányzatokat (Társulás/1-4. számú melléklet). A gyermekenkénti hozzájárulás mértéke fokozatosan emelkedik és a 2013/2014-es tanévre éri el Kaposvár Város Önkormányzata által Oldal: 1 / 26

2 a költségvetési támogatásokon felül egy tanulóra/gyermekre fordított költséget. Ezek alapján a partner önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása 2012/2013-as tanévben (nevelési évben) óvodás gyermekek esetében a normatíván felüli költség ( Ft) 83,33%-a, azaz Ft, általános iskolai tanulók vonatkozásában a kiegészítés ( Ft), 78,33%-a, azaz Ft. A közoktatási társulási megállapodásokat a partner önkormányzatokkal augusztus 31. napjáig kötöttük meg, amelyet javasolunk a következő 2012/2013-as nevelési-oktatási év időtartamával augusztus 31-ig meghosszabbítani. A következő tan- és nevelési évet nehéz előre tervezni. Pontosan még nem ismert a közoktatásban 2013-tól az önkormányzatokra háruló kötelező feladatok köre, finanszírozása. A jövő évben az új önkormányzati törvényből fakadóan a társulási megállapodásokat is át kell alakítanunk. Várhatóan tanév közben kell ismét újragondolni az együttműködéseket. Törekszünk olyan megoldásokat találni, amelyek lehetővé teszik, hogy akik Kaposvár segítségével látták el kötelező önkormányzati feladataikat, a későbbiekben se maradjanak ellátás nélkül. 3. Óvodák 3.1. A tankötelezett korú gyermekek iskolai beiratkozásának alakulása Kaposvár Megyei Jogú Város óvodáiban a 2011/2012-es nevelési évben a tankötelezett korú gyermekek száma a nem önkormányzati óvodák adataival együtt 749 fő (önkormányzati óvodákból: 677 fő, nem önkormányzati óvodákból: 72 fő) az elmúlt évhez viszonyítva kevesebb a tankötelezett gyermekek száma 50 fővel, a 2010/2011-es évben 799 fő volt. A Nevelési Tanácsadó által elvégzett iskolaérettségi vizsgálatok, és az óvodai szakvélemények alapján 618 kisgyermek kezdi meg tanulmányait az iskolákban a 2012/2013-as tanévtől (önkormányzati intézményből: 553 fő, nem önkormányzati intézményből: 65 fő). A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 6. -a értelmében szülői kérelem és óvodavezetői javaslat valamint a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményei alapján a tankötelezettség teljesítésének elhalasztását 131 kisgyermek esetében javasolták (önkormányzati óvodákból: 124 fő, nem önkormányzati óvodákból: 7 fő). (Óvoda/1.számú melléklet) 3.2. Intézményszerkezet A 2011/2012-es nevelési évben 6 központi óvoda működött önálló vezetővel, 19 telephelyen. A Nemzetőr Sori Központi Óvoda, Rét Utcai Központi Óvoda és a Tar Csatár Központi Óvoda fenntartója Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Intézményfenntartó társulás formájában működik az alábbi 3 intézményünk. 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Orci Patalom község Önkormányzata: - Festetics Karolina Központi Óvoda. 2. Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata M agyaregres Község Önkormányzata: - Petőfi Sándor Központi Óvoda 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kaposújlak Község Önkormányzata: Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Oldal: 2 / 26

3 A 2012/2013-as nevelési évben a jelenlegi fenntartási formában, változatlan intézmény és telephely számmal javasoljuk az intézmény hálózat működtetését Óvodai beiratkozás A 2012/2013-as nevelési évre vonatkozóan megfelelő előkészítettséggel és munkarendben, a 275/2011.(XII.15.) önkormányzati határozat 1. pontja szerint meghatározott időpontban, március án az óvodai beiratkozásokkal megtörtént a felmérés a várható óvodai igényekről. A beíratáshoz szükséges volt a szülő személyi igazolványa (lakcímbejelentő kártya), a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa. A Közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 24. és 65. -a határozza meg az óvodai felvétel rendjét, miszerint: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével szeptember 1-től a 24. (1) alapján az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, ha a településen lakó minden három éves és idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető. A 24. (3) alapján abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Kaposvár Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve értelmében a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 65. (2) bekezdése szerint a halmozottan hátrányos helyzetű hároméves gyermekek felvételét biztosította az óvodahálózat. A márciusi beiratkozások alatt 456 kisgyermeket írattak be a szülők Kaposvár Megyei Jogú Város óvodáiba. A nem önkormányzati intézményekbe 41 főt. A 2011-es nevelési évhez viszonyítva a városban lévő óvodákba 20 fővel kevesebb kisgyermek jelentkezett. A következő év januárjától 83 gyermek szülője jelezte beiratkozási szándékát. Az óvodahálózat gyermeklétszáma az évközbeni beiratkozással folyamatosan változik. A Szentjakabi Tagóvodában az elmúlt évek gyakorlata alapján szeptemberben várható még nagyobb létszámban beiratkozó gyermek. A beiratkozás tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a szülők többsége több intézményben tájékozódik, és az ott nyert információi alapján dönt (az óvoda felszereltsége, személyi tényező, programjának sajátosságai, napi életszervezés, tiszta vagy vegyes csoportbeosztás, szolgáltatások igénybe vételének lehetősége), hogy gyermekének melyik óvodát választja. (Óvoda/2. számú melléklet) A októberi statisztikai adat 1973 fő volt, decemberben 2068 fő, a márciusi adatok szerint 2145 gyermek volt beírva az önkormányzati óvodákba. A 2012/2013-as nevelési évre a beiratkozási adatok alapján december végén 1990 fő, év tavaszán 2076 gyermek várható óvodáinkban. Az adatok gyermeklétszám csökkenést mutatnak. A jelen önkormányzati óvodai férőhelyszám 2284 fő. Nem teszünk javaslatot csoport szüneteltetésre, mert a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény értelmében 2013.szeptembertől 25 fő-ben határozza meg az óvodai csoportok maximális létszámát, nem ad lehetőséget a jelenlegi 10%-os férőhelyszám bővítésre. A 83 óvodai csoporttal számolva ez 2075 önkormányzati óvodai férőhelyet fog jelenteni Oldal: 3 / 26

4 3.4. Csoportok alakulása A jól megközelíthető központi, frekventált helyen lévő intézményeink népszerűbbek, kiegyensúlyozottabb a létszámeloszlás. Az önkormányzati fenntartású intézményekben a beírt létszámadatok alapján, a 2284 férőhelyen várhatóan 1990 fő óvodás korú gyermek kerül elhelyezésre év végéig. Az előjegyzett gyermekek januárjától folyamatosan kérték óvodai felvételüket, így előreláthatólag tavaszra 2073 fő óvodás gyermek veszi igénybe intézményeinket. Az óvodai csoportok szervezésének szabályait is a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete határozza meg. A jogszabály 25 fő maximális létszámot engedélyez csoportonként, a fenntartó 20%+10%-kal engedélyezheti a létszám túllépését. Kaposvár Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák férőhely számait és a beírt gyermeklétszámokat figyelembe véve a 2012/2013-as nevelési évben, a Jutai Úti a Kaposfüredi, Temesvár Utcai, Damjanich Utcai Tagóvodák és a Rét Utcai Központi Óvoda kivételével a többi óvoda tud újonnan jelentkező gyermekeket még fogadni. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 275/2011.(XII.15.) számú önkormányzati határozat 2. pontjában a 2012/2013-as nevelési évben az óvodai feladatellátáshoz 83 óvodai csoport finanszírozását határozta meg, ami megegyezik az előző nevelési év csoportszámával. (Óvoda/3.-4. számú melléklet) 3.5. Óvodai nyitvatartás A Kt.90.. (1) bekezdése a fenntartó hatáskörébe telepítette az óvodák napi nyitvatartási rendjének meghatározását. A törvény 24. (4) bekezdése szerint az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető időkeret heti ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodavezetők felmérték a szülői igényeket a napi nyitvatartásra vonatkozóan. A szülői igények figyelembe vételével az óvodák napi nyitvatartását szeptember 1-től az előző nevelési év alapján változatlan formában javasoljuk az alábbiak szerint megállapítani Reggeli nyitás időpontja Délutáni zárás időpontja Napi nyitvatartási idő (órában) Intézmény Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Tallián Gyula Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 5. Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10, Oldal: 4 / 26

5 6. Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Kaposfüredi Tagóvoda 6,45 17,15 10,30 Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 Szántó Utcai Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 Szentjakabi Tagóvoda 7,00 17,00 10, Személyi feltételek Óvodai gyógytestnevelés: Az óvodák alapító okirata tartalmazza az integrált nevelést. Valamennyi óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Speciális fejlesztésüket a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ utazó szakemberei látják el. Szakmai indoklás: A következő nevelési évben a normatíva elszámolásnál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 8. számú melléklet és a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 5. (2) bekezdése és az 1. számú melléklete alapján finanszírozható a kiszűrt gyermekek részére gyógytestnevelés ellátását biztosító fejlesztés. A külön órakeretben szervezett gyógytestnevelési órák száma nem lehet kevesebb a kötelező testnevelési órák számánál (minimum 8 - maximum 16 fős csoportoknak). A normatíva igényelésének feltétele óvodás korban, hogy legalább hetente 2 alkalommal részt kell vennie a gyermeknek gyógytestnevelő által végzett speciális fejlesztésben. Az óvodákban az elmúlt nevelési évben végzett szolgáltatás további működtetése az orvosi igazolással rendelkező gyermekek létszáma miatt indokolt. A 2011/2012-es nevelési évben 16 csoportban heti 2 alkalommal volt gyógytestnevelési ellátás, 201 fő számított létszámra igényeltük le a normatívát. A 2012/2013-as nevelési évre a felmért előzetes igények alapján szeptembertől 266 fővel, 18 csoporttal működne az óvodai gyógytestnevelés az alábbiak szerint. 2011/2012- év 2012/2013-as év Csoportok Tervezett száma ellátottak Intézmény neve Ellátottak száma Tervezett csoportok száma száma Ellátottak Tervezett ellátottak Tar Csatár Óvoda 26 fő 2 cs. 10 fő 1 cs. Szántó Tagóvoda 19 fő 2 cs. 14 fő 1 cs. Szentjakabi 16 fő 1 cs. 6 fő Tagóvoda Petőfi Sándor 23 fő 2 cs. 24 fő 2 cs. Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda 15 fő 1 cs. 17 fő 1 cs. Festetics Karolina 20 fő 2 cs. 29 fő 2 cs. Központi Óvoda Tallián GY. U. Tagóvoda 12 fő 1 cs. 16 fő 1 cs. Temesvár U. Tagóvoda 12 fő 1 cs. 16 fő 1 cs. 12 fő 1 cs. 16 fő 1 cs. Damjanich U. Tagóvoda Oldal: 5 / 26

6 Nemzetőr Sori 18 fő 1 cs. 18 fő 1 cs. Központi Óvoda Honvéd U. 13 fő 1 cs. 12 fő 1 cs. Tagóvoda Kaposfüredi 18 fő 1 cs. Tagóvoda Rét U. központi 11 fő 1 cs. Óvoda Szigetvári U. 4 fő Tagóvoda Madár Utcai 16 fő 1 cs. Tagóvoda Bajcsy-Zs. 2 fő Központi Óvoda Jutai U. Tagóvoda 15 fő 1 cs. 9 fő 1 cs. Arany 16 fő 1 cs. Béke 12 fő 1 cs. összesen 201 fő 16 cs. 266 fő 18 cs. A gyógytestnevelői státusz és a gyermekek után leigényelhető normatívák összege biztosítja, hogy plusz anyagi ráfordítás nélkül az óvodások igény szerint ellátásra kerüljenek. A státusz további finanszírozására Ft, az ellátott gyermekekre 11 e Ft/fő, így a heti 2 órára Ft/fő igényelhető, azonban a mutatószámnál figyelembe kell venni a hiányzásokat és az ellátási hetek aránytalanságait, ezért az előző évek tapasztalatai alapján az ellátott létszám 70%-a után lehet a normatív támogatást lehívni. A normatíva bevétel várható alakulása: Lehívható normatív támogatás az ellátandó gyermekekre 266 fő 70%-a 186 fővel számolva helyszíni ellátás szerint: 186 fő x Ft = Ft + a gyógytestnevelői státuszra leigényelhető Ft, összesen: Ft. Az igényelhető normatíva fedezi a feladatellátás költségeit. A 2011/2012-es nevelési évre 32 óra volt finanszírozva (1 státusz + 11 túlóra). 2012/2013-as nevelési évre az ellátás heti óraszám igénye 18 csoport x 2 ó/csop./hét = 36 óra (1 státusz+ 15 túlóra). A 2012/2013-as nevelési évre 1 fő gyógytestnevelői státusz és a 11 túlóra az intézmény költségvetésében biztosított. A plusz 4 túlórát Bárczi Gusztáv Módszertani Központ a belső órakeretéből oldja meg. A létszámok véglegesítésére augusztus végén kerül sor. A fenti táblázatban a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodánál és a Szentjakabi Tagóvodánál nem jelöltünk tervezett csoport indítást mert még folyamatban van a szakorvosi javaslatok beszerzése. A két intézményben ha az ellátásra javasoltak száma nem éri el a 8 minimum főt, akkor sajnos a gyógytestnevelési foglalkozások nem biztosíthatók. A gyógytestnevelési ellátás biztosítása miatt többletkiadás nem terheli a fenntartót. 4.Általános iskolák 4.1. Beiskolázás A korábbi évek tapasztalatai alapján Önkormányzatunk körlevélben felhívta az iskolaigaz gatók figyelmét az alábbiak betartására: Oldal: 6 / 26

7 Valamennyi iskola köteles a körzetéhez tartozó, s oda jelentkező tanulókat felvenni. /Közoktatási törvény 66.. (2) / Az osztálycsoportok kialakításánál minimum 21, maximum 26 (közoktatási törvény 3. sz. melléklet), tanuló vehető fel. A 26-os létszám átlépésére a tanév során csak akkor kerülhet sor, ha ez egy új tanuló átvétele miatt indokolt, illetve maximum %-kal, ha az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul. (Közoktatási törvény 3. sz. melléklet II/7.-8.pontja) A beiratkozás előtt ütemtervet készítettünk, melynek fontos eleme volt az óvodások szüleinek megkérdezése arról (ez nem kötelezte őket semmire), melyik iskolát választanák legszívesebben. A 275/2011. (XII.15.) számú önkormányzati határozat rögzítette a beiratkozás dátumát, valamint az indítható osztályok számát. A beíratások rendben megtörténtek. Valamennyi iskola felvette a körzetéhez tartozó tanulókat. A tanulólétszámok változásait követően az alábbi módosításokat javasoljuk a következő tanévben: 4.2.A létszámok alakulása A kaposvári általános iskolákban tanulók száma 1990-től 1995-ig radikálisan, 1996-tól ig kisebb mértékben csökkent, 2010-től hosszú időre körül állandósulni látszik. Jelenleg a kimenő 530 fő nyolcadikos helyébe az áprilisi beiratkozást követően 503 fő elsős lép. Az önkormányzat által fenntartott iskolák első osztályaiba 2005-ben 592 fő (25 osztály), 2008-ban 530 fő (23 osztály), 2011-ben 532 fő (21 osztály), 2012-ben 503 fő (21 osztály) iratkozott be (májusi adatok). Az egyéb fenntartású iskolák első osztályába 2005-ben 108, 2008-ban 154, 2011-ben 202 tanuló iratkozott be 2012-ben feltehetőleg 176 tanuló kezdi a tanévet. Iskoláinkban a várható összlétszám: 4373 fő ez 44 tanulóval kevesebb, mint a múlt tanévi létszám. A tanulólétszám alakulásában 2012-től jelentéktelen moz gás várható. A 2012/2013. tanévi létszámokat az ált.isk.1. sz. mellékletek tartalmazzák. 5. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában történő változások 5.1.Kinizsi Ltp. Tagiskola A Kinizsi Ltp. Tagiskolában jelenleg 263 tanuló 11 osztályban tanul szeptemberében várhatóan 243 fő kezdi meg tanulmányait 10 osztályban. Egy osztállyal kevesebb indul, mert az iskolában 2 nyolcadik osztály fejezi be tanulmányait 1 induló első osztállyal szemben. A 2012/2013-as tanévre a fent említett változtatások miatt szeptember 1-től javasoljuk egy osztály zárolását, és a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolából 1 fő pedagógus álláshely és 14,5 óra elvonásával. Osztálycsökkenés esetén a státusz elvonás illetve, az óraelvonás iskolánként különböző, az évfolyamváltozásból adódó óraszámok miatt. Költségvetési vonzata évben személyi juttatás 734 e Ft, járulék 198 e Ft, összesen 932 e Ft, évben személyi juttatás e Ft, járulék 515 e Ft, összesen e Ft megtakarítás (ált.isk.3. sz. melléklet) Oldal: 7 / 26

8 5.2.Gárdonyi Géza Tagiskola A Gárdonyi Tagiskolában jelenleg 334 tanuló 16 osztályban tanul szeptemberében várhatóan 324 fő kezdi meg tanulmányait 15 osztályban. Egy osztállyal kevesebb indul, mert az iskolában 2 nyolcadik osztály fejezi be tanulmányait 1 induló első osztállyal szemben. A 2012/2013-as tanévre a fent említett változtatások miatt szeptember 1-től javasoljuk egy osztály zárolását, és a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolából 1 fő pedagógus álláshely elvonásával. Osztálycsökkenés esetén a státusz elvonás illetve, az óraelvonás iskolánként különböző, az évfolyamváltozásból adódó óraszámok miatt. Költségvetési vonzata évben személyi juttatás 566 e Ft, járulék 153 e Ft, összesen 719 e Ft, évben személyi juttatás e Ft, járulék 459 e Ft, összesen e Ft megtakarítás (ált.isk.3. sz. melléklet). 5.3.Pécsi Utcai Tagiskola Nyelvoktató kisebbségi oktatás A 2008/2009-es tanévtől első osztálytól felmenő rendszerben elindult a beás nyelvoktató kisebbségi oktatás, amely a 2011/2012-es tanévben ért a 4. osztályba. A nyelvet 1-4. évfolyamon minden osztályban heti 2 órában tanította romológus végzettségű szakember, akit megbízási szerződéssel alkalmaztak. A nyelvoktatásra biztosított heti 8 nyelvóra a 2012/2013-as tanévben nem változik. Ezzel az óraszámmal folytatódik a program. A képzésben a 2012/2013-as tanévben 12 első osztályos kapcsolódik be. Utánuk /fő normatívát lehet lehívni. 5.4.Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola Ötödik éve működik városunkban sikeresen angol-magyar két tannyelvű oktatás. A 310/2007.(XII.6.) számú önkormányzati határozatnak megfelelően megtörtént a beiratkozás. A több mint 60 jelentkezőből, játékos elbeszélgetés után alakult ki az új 32 fős osztálylétszám. A képzés népszerű, egyre jelentősebb a híre, lemorzsolódás nincs. A programban résztvevő tanulók 4. év és a 6. év után vizsgáznak, majd a 8. osztályosok középfokú nyelvvizsgával zárják általános iskolai tanulmányaikat. Személyi feltételek A program felért a felső tagozatra. Az iskola nyelvi lektorát továbbra is a Munkácsy Mihály Gimnázium segítségével közösen kívánják foglalkoztatni, de a lektori óraszámok növekedése miatt még egy angol anyanyelvű tanár bevonása válik szükségessé. A feladatra az iskola a 2008/2009-es tanévtől kapott 2-2 órát. Jelen előterjesztésünkben további heti 2 órára teszünk javaslatot. A 26/1997.(VII.10.) MKM Rendelet: A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvei szerint 3 tantárgyat angolul kell tanítani. Az iskola a programjának megfelelően felső tagozat 5. és 6. osztályában a testnevelés, az országismeret és a természetismeret tantárgyakat választotta. Az utóbbi kettő csak bontásban tanítható, ezért csoportbontásra 2 órát kér az iskola. A KJT 74. szerint, idegen nyelven tanított nem nyelvi órát tanítóknak nyelvi pótlék jár. Ezért a felső tagozaton 3 pedagógusnak, nyelvtanárok nyelvi pótlékára teszünk javaslatot, ami havi Ft. A nyelvi lektor 2 órájának, az országismeret bontás 2 órájának és a 3 pedagógus nyelvpótlékának költségvetési vonzata: évben személyi juttatás 266 e Ft, járulék 72 e Ft, összesen 338 e Ft, évben személyi juttatás 719 e Ft, járulék 194 e Ft, összesen 913 e Ft (ált.isk 3. sz. melléklet) Oldal: 8 / 26

9 6. Napközi, tanulószoba A közoktatási törvény 53.. (3) bekezdése értelmében az iskola köteles - a szülői igény alapján - a felügyeletére szoruló tanuló részére a 10. évfolyam befejezéséig napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. Az igazgatókkal történt egyeztetések alkalmával kértük, hogy a csoportszámok végső kialakításakor vegyék figyelembe az önkormányzati határozatot és a szülők igényeit. A törvény 53.. (4) bekezdése szerint a napközis, illetve tanulószobai foglalkozások megszervezéséhez az 1-4. évfolyamokon napi 4 és fél óra, az 5-8. évfolyamokon napi 3 óra áll rendelkezésre. A 2011/2012-es tanévben 1946 tanuló 75 napközis csoportban, és 762 tanuló 27 tanulószobai csoportban, szeptemberétől feltehetőleg 1853 tanuló 72 napközis csoportban, és 803 tanuló 27 tanulószobai csoportban veszi igénybe a napközis ellátást. Vagyis a napközis csoportok száma 3-mal, a tanulók száma 93-mal csökkent, a tanulószobák száma változatlan, a tanulók száma 41 tanulóval nőtt. Hét iskolaotthonos csoport helyett 9 indul, az eddigi 175 tanuló helyett 226 tanulóval. A fentieket figyelembe véve a 2012/2013-as tanévre igényelt napközis, illetve tanulószobai ellátás a következőképpen alakul: (ált.isk.2. sz. melléklet) 6.1.Kisfaludy Tagiskola Az iskolának 2011/2012-es tanévben 9 napközis és 3 tanulószobai csoportja volt. A 2012/2013-as tanévben 8 napközis és 3 tanulószobai csoport indítását tervezik. Eggyel kevesebb napközis csoport azért lesz, mert 20 fővel kevesebb tanuló jelentkezett, hisz csökkent az alsósok létszáma. Ezért javasoljuk 1 napközis csoport zárolását, 1 fő pedagógus álláshely elvonásával. Költségvetési vonzata évben személyi juttatás 420 e Ft, járulék 113 e Ft, összesen 533 e Ft, évben személyi juttatás e Ft, járulék 340 e Ft, összesen e Ft megtakarítás (ált.isk. 3. sz. melléklet). 6.2.Napköziotthonos csoportok csökkenése A Kaposvári Általános Iskolában a napköziotthonos csoportok száma hárommal csökkent, melynek oka, az iskolaotthonos csoportok növekedése, illetve az, hogy a Kisfaludy Tagiskolában az alsós osztályok száma eggyel csökkent. tan- Zrínyi Pécsi II.Rákóczi év napközi isk.otthon napközi isk.otthon napközi isk.otthon 2010/ / / Az iskolaotthonos oktatásban bekövetkezett változásnak személyi vonzata nincs, többletkiadás nem terheli a fenntartót, hiszen az iskolaotthonos normatíva magasabb a napközis normatívánál Oldal: 9 / 26

10 7. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó tanévkezdése 7.1.Létszámok A közoktatási törvény, valamint az önkormányzati határozat betartásával megtörtént a beiratkozás. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központba történő beiratkozás speciális helyzete miatt lassabban és hosszabb ideig tart. Ide ugyanis a szakvélemények alapján a tanulók zömét a rendes beiratkozás után, sokszor szeptemberben íratják be. Az iskola évek óta stabil tanulólétszámmal rendelkezik. Speciális helyzetük miatt valamennyi tanulójuk 2 vagy 3 diáknak számít a létszám megállapításánál. A 2010/2011-es tanévben 27 osztályban 327 tanuló, a 2011/2012-es tanévben 26 osztályban 319 tanuló volt, a 2012/2013- as tanévben 26 osztályban 313 tanuló várható. A 2012/2013-as tanév létszámadatai (Bárczi számú mellékletei) Óvoda: 2 csoportba 14 gyermek várható, ez 7 fővel kevesebb a tavalyinál (év közben még lehet beiratkozó). Fejlesztő csoportok: 8 csoportban 64 gyermek várható (ugyanannyi csoportban, 2 tanulóval több, mint tavaly) 1-12 oszt: 14 osztályba 221 tanuló várható, ez 4 fővel kevesebb az elmúlt évinél. Speciális Szakiskola: 2 osztályába 14 tanuló várható, ez 1 fővel kevesebb a 2011/2012-es tanévi létszámnál. Összesen: 26 csoportban 313 tanuló várható, ez ugyanannyi csoport és 6 fővel kevesebb tanuló. Hat fővel kevesebb tanuló iratkozott be a 2012/13-as tanévre, így nem javaslunk osztályzárolást, annál is inkább, mert tapasztalataink szerint, még szeptember 1-ig (sőt még utána is) lesz beiratkozó. A napközi otthon és a tanulószoba létszámában jelentéktelen növekedés (+7 fő) várható, így semmilyen változtatást nem tartunk szükségesnek. A kollégium létszámadatai évek óta nem változnak (80 fő), feltöltöttsége 100 %-os. 7.2.Szolgáltatások, Kistérségi társulás A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó a következő szakszolgálati feladatokat látja el városi és kistérségi szinten: a) gyógytestnevelés b) nevelési tanácsadás c) iskolapszichológia d) pályaválasztási tanácsadás e) logopédia. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt szolgáltatást az Iskolapszichológiai feladatok ellátását, és a Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó folytatni kívánja Oldal: 10 / 26

11 A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás kérte, hogy a fent említett feladatokat továbbra is a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó intézménnyel lássa el, egyrészt mert az intézménynek az alapító okiratában már szerepel az iskolapszichológusi feladatok ellátása, és erre szakmailag, szervezetileg is felkészültek, másrészt mert az eddigi munkájukkal, szolgáltatásukkal elégedettek voltak. Gyógytestnevelés Az iskola vezetése, a kistérség ellátására a 2011/2012 tanévre 4 fő gyógytestnevelő státuszt és 9 órát kapott. A 2012.december 31-ig hasonló igények várhatók, így továbbra is 4 fő gyógytestnevelő státuszt és 9 órát kérnek. Logopédia A feladatok ellátására 2011/2012-es tanévben 5 státuszra volt szükség, a december 31- ig, a felmérések alapján, ugyancsak 5 státuszt kérnek. Nevelési tanácsadás A kistérség ellátására a 2011/2012 tanévre 1 státuszt és 20 órát kapott. A december 31- ig hasonló igények várhatók, így továbbra is 1 fő státuszt és 20 órát kérnek. Iskolapszichológia A kistérség ellátására a 2011/2012 tanévre 1 státuszt és 10 órát kapott. A december 31- ig hasonló igények várhatók, így továbbra is 1 fő státuszt és 10 órát kérnek. Pályaválasztási tanácsadás A kistérség ellátására a 2011/2012 tanévre 2 státuszt kapott. A 2012.december 31-ig hasonló igények várhatók, így továbbra is 2 fő státuszt kérnek. Javasolom, a december 31-ig a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központban összesen az előző tanévhez hasonlóan 13 álláshely és 39 túlóra biztosítását, határozott időtartamra, amelynek költségei nem Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik, hanem megállapodás szerint a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulást. ELLÁTÁS JELENLEG FEJLESZTÉS TERVEZETT Javasolt GYÓGYTESTNEVELÉS LOGOPÉDIA NEVELÉSI TANÁCSADÁS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS ÖSSZESEN 4 státusz 9 túlóra 5 státusz - túlóra 1 státusz 20 túlóra 1 státusz 10 túlóra státusz 9 túlóra 5 státusz - túlóra 1 státusz 20 túlóra 1 státusz 10 túlóra 4 státusz 9 túlóra 5 státusz - túlóra 1 státusz 20 túlóra 1 státusz 10 túlóra Költségvetési vonzata státusz - 2 státusz 2 státusz státusz 39 túlóra - 13 státusz 39 túlóra 13 státusz 39 túlóra Oldal: 11 / 26

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás.

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. Az ellátás célja Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 79/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 24-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 24-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 08. április 24-i ülésére Napirend: nevelési évben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 147. MELLÉKLET: 6 db TÁRGY: Javaslat a közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Előterjesztés A biatorbágyi oktatási intézmények 2011/2012 tanév oktatásszervezési feladatairól

Előterjesztés A biatorbágyi oktatási intézmények 2011/2012 tanév oktatásszervezési feladatairól Előterjesztés A biatorbágyi oktatási intézmények 2011/2012 tanév oktatásszervezési feladatairól Az oktatási-nevelési intézmények maximális osztály/csoport létszám túllépéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika Előterjesztő:

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 5-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 5-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 119/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Hoffmann-né Hetesi Noémit

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

Ó z d, június 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Ó z d, június 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály J A V A S L A T a közoktatási intézményekben 2011/2012-es nevelési évben/tanévben indítható óvodai /tanuló- és napközis számának engedélyezésére Ó z d, 2011. június 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 2005. augusztus 31-i ülésére J A V A S L A T A 9. ÉS 13. ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 22/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról. MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 165/2008. ELŐTERJESZTÉS - a képviselő testülethez- A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 208/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

Tárgy: Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására Előterjesztő: Szitka Péter Készítette: Horváthné Geleta Mária intézményvezető Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Az intézmény neve: Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25. Bankszámlaszáma: 11735005-20553407

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata 2/1. számú melléklet Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 03-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:11/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Iktatószám: Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2010. (I.7.) OTB. hat.

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2010. (I.7.) OTB. hat. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2010. január 7-én az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban OTB) rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag. Tárgy: Napirendi pontok

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 99/2014.(VI.03.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. A 2010/2011. tanév indításának tapasztalatai, a szükséges korrekciók meghatározása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. A 2010/2011. tanév indításának tapasztalatai, a szükséges korrekciók meghatározása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Tárgy: A 2010/2011. tanév indításának tapasztalatai, a szükséges korrekciók meghatározása Iktatószám: 73818/2010.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. április 26-i ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. április 26-i ülésére T ár gy: Középfokú oktatási intézmények 2010/2011. tanévi beiskolázási adatai, indítható

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága április 28-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága április 28-i ülésére Tárgy: Óvodai beiratkozásokról tájékoztatás Sorszám: 4 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására

Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70.547/2006. Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási,

Részletesebben

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111 Telefon: ; Fax: ; (mobil)

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111 Telefon: ; Fax: ; (mobil) 1078/2015. sz. ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát az alábbiak

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben