C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag"

Átírás

1 C# osztálydeníció Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem.net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag

2 Tartalom 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

3 Osztály - egység Önálló hatáskörrel rendelkez, adattípus melyben logikailag összetartozó elemek találhatóak: adatszer függvény szer

4 Osztály deklaráció attributes opt class-modiers opt partial opt class identier type-parameter-list opt class-base opt type-parameter-constraints-clauses opt class-body ; opt 1 class Pelda 2 { 3 }

5 Osztály módosítók Egy módosító csak egyszer szerepelhet! new public protected internal private abstract sealed static

6 Osztály elemei

7 Osztály elemei class-member-declaration: constant-declaration: állandó az osztályon belül eld-declaration: változó az osztályon belül method-declaration: metódus, függvény property-declaration: tulajdonság, kívülr l változónak látszik, de metódusok szolgálják ki. indexer-declaration: [] speciális tulajdonság constructor-declaration: kontruktor destructor-declaration: destruktor static-constructor-declaration: osztály szint konstruktor type-declaration: típus event-declaration (nem tananyag) operator-declaration ( nem tananyag)

8 Osztály elemeinek elnevezése Minden elemének azonosítója van. Adatszer elemek azonosítóinak különböznie kell az elemekt l: konstans, adattag, tulajdonság, esemény, típus. Metódus nevének különböznie kell a nem metódusok neveit l. Vannak foglalt nevek, amiket nem használhatunk automatikusan generált elemeknek: get_item, set_item, add_e, remove_e, get_xxx, set_xxx Finalize JAVA-sok vigyázat (ott az ilyen nevek divatosak)!

9 Outline 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

10 Adattag (eld) Deníciója: [módosítók] típusnév azonosítólista A típusnév valamelyik egyszer típus, tömb típus, vagy osztálynév lehet. A névlista elemeit vesz vel választjuk el, formájuk: azonosító[=inicializáló kifejezés] 1 class Pelda 2 { 3 private int _filed1; 4 private int _filed2 = 7; 5 }

11 Adattag (eld) II Az inicializáló kifejezésben csak el tte már deklarált adattagok használhatók. Az inicializáló kifejezés minden példányosítás esetén kiértékel dik. Nem inicializált adattag az alábbi (típustól függ ) default értékkel inicializálódik: boolean: false char: '\u0000' minden egész típus: 0 minden lebeg pontos típus: 0.0 osztály típus: null

12 Csak olvasható adattag readonly kulcsszó használata, Futási id ben állítható az értéke, de csak egyszer! Értékét akár fv. hívás visszatérési értéke is szolgáltathatja! értéke futásidej is lehet (konstans csak fordítási idej ) beállítása lehet deklaráció során vagy konstruktorba (kés bb megismerjük) vagy statikus konstruktorban (kés bb megismerjük) out vagy ref paraméter nem lehet (kés bb megismerjük)

13 Konstans Értéke fordítási id ben állítódik be, futási id ben értéke nem változtatható. Csak konstans értékét veheti fel. Alapértelmezett tárolási osztálya static. Nem kell példányosítani az osztályt ahhoz, hogy használjuk MSIL kódban lcd utasítás (load constant) tölti fel a stack-re.

14 Tulajdonság Kívülr l adattagnak látszik belülr l metódusok. Lehet csak írható, lehet csak olvasható. getter-ben kell legyen egy megfelel return setter-ben létezik egy csak olvasható value változó Nem lehet fv. bármilyen paramétere! Absztrakt osztály segítségével kikényszeríthet a léte! lehet automatikus: public int X { get; set; } public int X { get; private set; }

15 Tulajdonság váz [attributes] [modifers] <type> <property-name> { [ set { <accessor-body> } ] [ get { <accessor-body > } ] }

16 Tulajdonság példakód 1 public class Button: Control 2 { 3 private string caption; 4 public string Caption { 5 get { 6 return caption; 7 } 8 set { 9 if (caption!= value) { 10 caption = value; 11 Repaint(); 12 } 13 } 14 } 15 public override void Paint(Graphics g, Rectangle r) { 16 // Painting code goes here 17 } 18 }

17 Outline 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

18 Metódus Hasonló a C függvény deníciójához. Formája: [módosítók]típus név(paraméterlista)[... ] A módosítókkal és a [... ] helyén álló elemmel kés bb foglalkozunk. A többi ugyanaz, mint a C-ben, kivéve a tömb paramétereket (hiszen nincs pointer!)

19 Delegátum - esemény Függvényszer elemek függvényeket állíthatunk rá, küls metódusokra is "mutathat, használata szempontjából függvény hívásnak látszik, er s típusosság: kiköveteli a megfelel paramétereket és megfelel visszatérési értéket. kódban egy metódus hívás látszik, de hatására lehet, hogy több metódus hívódik meg.

20 Túlterhelt operátor b vagy (pl.: a + b, a++, ++a) konverziós operátorok (inplicit, explicit) A C# nyelv lehet séget nyújt arra, hogy a programozó által deniált típusokra az operátorok átértelmezhet k legyenek. A polimorzmus implementációja! Egy operátorjel operandusainak típusa határozza meg az operátorjel jelentését. A jelentést függvény denícióval (tagfüggvénnyel) írhatjuk le.

21 Tulajdonság Bár kívülr l adattagnak látszik, de a megvalósítása függvény szer. Kiszolgáló elemek speciális függvényszer elemek speciális nevük van (set get) nincs paraméter listája nincs visszatérési érték típusa [attributes] [modifers] <type> <property-name> { [ set { <accessor-body> } ] [ get { <accessor-body > } ] }

22 Indexer A [] operátor jelentésének átdeniálása. Osztályunk példányait tömbként használhatjuk. A tulajdonság és az operátor felüldeniálás keveréke. A paraméter lehet int vagy string. public Alapelem this[int index] { get { return (Alapelem)arElemek[index]; } set { arelemek.insert(index, value); } }

23 Outline 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

24 Osztály hatáskör Az egységbe zárás alapelvének implementálása: minden osztály saját hatáskörrel rendelkezik. Egy osztály minden eleme tehát lokális az osztályra nézve. Következmények: Különböz osztályokban használhatjuk ugyanazt az azonosítót eltér értelemben! Az osztályon belül az elemek egymásra a nevükkel hivatkozhatnak. A metódusok használhatják az adattagokat és a többi metódust.

25 Osztály hatáskör Hatáskörök osztály hatáskör: minden eleme az osztálynak az osztály bármely eleméb l használható metódus hatáskör: formális paraméter a metódus törzsében bárhol használható lokális változó: bevezetést l a metódus végéig. Ha a változót a metódus els sorában vezettük be, akkor megegyezik a formális paraméterével blokk hatáskör: kapcsos zárójelek közötti rész, metóduson belül

26 Egyszer példa 1 public class Komplex { 2 double _valosresz; 3 double _kepzetesresz; 4 public void Beallit(double valos, 5 double kepzetes) { 6 _valosresz = valos; 7 _kepzetesresz = kepzetes; 8 } 9 public double GetValosResz() { 10 return _valosresz; 11 } 12 }

27 Outline 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

28 Hozzáférési kategória Módosító public protected internal protected internal private Hozzáférési kategória nyilvános: bármely csomagban lev bármely osztályból elérhet. védett, bels : magyarázata majd az öröklésnél védett: magyarázata majd az öröklésnél bels : csak ebb l a szerelvényb l saját: csak ebb l a típusból

29 Alapértelmezett hozzáférési kategóriák Ha nem adunk meg, akkor attól függ, hogy milyen elemen belül deniáltuk: Minden névtér explicit publikus, és nem lehet megadni semmit Típus deklarálása szerelvényen belül csak public vagy internal lehet, az internal az alapértelmezett. Osztály elemei bármelyik lehet, a private az alapértelmezett. Struktúra, interfész, felsorolt típusoknak majd kés bb.

30 Hozzáférési kategória használata Az információrejtés alapelvének betartása érdekében minden elem kapja a lehet legsz kebb kategóriát. Szokásos konvenciók: Egy osztály csak akkor legyen public, ha általános használatra szántuk. Az adattagok private (esetleg protected) min sítést kapjanak. Ha szükséges, metódusokon keresztül legyenek elérhet k. A public adattag hiba! A metódusok közül csak a "külvilág" számára szükségesek (az osztály interface-ét jelent k) legyenek public min sítés ek.

31 Outline 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

32 this pszeudó változó Minden objektumhoz saját adattag-készlet tartozik az osztály összes objektumára közös a tagfüggvény-készlet. Kérdés: hogyan tud a tagfüggvény az aktuális objektum adattagjaira hivatkozni? Megoldás: Minden objektumhoz létezik az el redeniált this pszeudó változó, amely az adott objektumra hivatkozik. Ezen keresztül éri el az adattagot a tagfüggvény. A this pszeudó változó explicite is használható.

33 this pszeudó változó II public double get_valosresz() { return _valosresz; } tehát valójában így olvasandó: public double get_valosresz() { return this._valosresz; } A fordítóprogram természetesen az utóbbi formát is elfogadja.

34 Outline 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

35 Parciális (részleges) osztály Az osztály elemeit több forrás fájlban vezetjük be. A két deklarációt összefésüli, ezért Túl nagy osztály esetén Különböz felel sség esetén pl. Winforms alkalmazásnál a VS által generált kód külön fájl pl. ASP.NET-ben a saját kódunk is parciális osztályban van. ugyanolyan nev elemek nem lehetnek a különböz helyen, osztály módosító csak ugyanolyanok lehetnek.

36 Outline 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

37 Osztályon belül (mivel egy hatáskörben vannak): névvel formája: adattag = ertek vagy metodus(aktualis_aparameterek) metódusban a paraméterre nevévvel Ha a paraméter név megegyezik egy adattag nevével, akkor this.adattag = parameter használható (pl.: this.adat = adat)

38 Outline 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

39 Példányosítás Az osztály objektumok létrehozásához használható mintaként tekinthet. A C# programban az osztálynév típusként használható. Az objektum létrehozásának folyamata a példányosítás. Egy osztályból tetsz leges számú objektum példányosítható.

40 Példányosítás II A legegyszer bb mód egy osztály típusú változó deniálása. Formája: [módosítók] osztálynév azonosító = new osztálynév([paraméterek]) A () zárójelpár a paraméterek hiányában is kötelez. A folyamat: Lefoglalódik az objektumnak szükséges hely. Inicializálódik az objektum (a programozó befolyásolhatja az inicializálást). A lefoglalt memóriaterületre való hivatkozás kerül a változóba.

41 Példányosítás példa Az el z Komplex osztályt feltételezve Komplex z1 = new Komplex(); Ennek hatására létrejön egy Komplex objektum, z1 változó alkalmas lesz ennek elérésére.

42 Példányosítás példa II Ezek után a alábbi utasítások Komplex z2; // Másik változó ami nem hivatkozik semmire z2 = z1; // Az új változó ugyanarra az objektumra hivatkozik. hatására két különböz változó fog ugyanarra az objektumra hivatkozni (azaz a z1 == z2 értéke true).

43 Outline 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció Adatszer elemek Függvényszer tagok Osztály hatáskör Hozzáférési kategória this pszeudó változó Parciális (részleges) osztály Elemek használata 3 Létez osztály használata Példányosítás Hivatkozás

44 Hivatkozás Osztály típusú változó mindig hivatkozás, nem objektum! Hivatkozás típusú változó: értéke cím, amely egy objektumot címez meg, (ebben hasonlít a pointerre) vagy null, használata indirekció nélkül magát az objektumot jelenti a kifejezésekben, az értéke (a cím) a programozó számára hozzáférhetetlen (és szükségtelen is), értéke változhat, de az autómatikus.

45 Hivatkozás II Következmény: objektum csak futás közben, dinamikusan (a new operátor használatával) hozható létre. Hivatkozással végezhet m veletek: 1 Oszt refval,refval2; // definicio 2 refval = new Oszt(); // ertekadas uj objektummal 3 refval = rafval2; // ertekadas masik referenciaval 4 rafval = null; // ertekadas null-ra 5 if (refval2!= null) // viszgalat 6 refval2.hello();

46 Hivatkozás példa 1 // osztaly definicio 2 class Person { 3 String name = "Eric"; 4 int age = 25; 5 } // peldanyositas 9 Person p = new Person();

47 Hivatkozás diagramja

48 Hivatkozás diagramja II

49 Objektum elemeinek a használata Osztályon kívülr l (hivatkozáson keresztül) az objektum (egyes esetekben az osztály) nevével min sítve, a. (pont) operátorral. p.age = 32; Metódusra való hivatkozásnál aktuális paramétereket is kell adni, és a hivatkozás a metódus aktivizálását (meghívását) jelenti. p.refresh(name);

50 Hivatkozás az objektum elemeire példa Komplex z1 = new Komplex(); z1.valosresz = 5.0; // remeljuk property z1.beallit(1.0, 1.0); A fenti két hivatkozás azonban nem legális minden esetben. Az információrejtés alapelvének megvalósítása érdekében a C# korlátozza az objektumok tagjaira való hivatkozást.

51 OOP programozás alapelve

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. szeptember A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/37 Bevezetés A

Részletesebben

Osztály öröklődés. Öröklődés és polimorfizmus. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor. szenasi.sandor@nik.uni-obuda.

Osztály öröklődés. Öröklődés és polimorfizmus. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor. szenasi.sandor@nik.uni-obuda. Osztály öröklődés Öröklődés és polimorfizmus előadás http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem,Neumann János Informatikai Kar Öröklődés Polimorfizmus Osztályok

Részletesebben

Programozási paradigmák és technikák. Előadás: Hajnal Éva Gyakorlat: Burián Ágnes

Programozási paradigmák és technikák. Előadás: Hajnal Éva Gyakorlat: Burián Ágnes Programozási paradigmák és technikák Előadás: Hajnal Éva Gyakorlat: Burián Ágnes Paradigma Egy tudományterület általánosan elfogadott nézetei (fogalmai, szakkifejezései) egy adott korszakban, időpontban.

Részletesebben

Magasszintű programozási nyelvek II.

Magasszintű programozási nyelvek II. Hernyák Zoltán Magasszintű programozási nyelvek II. Objektumorientált programozás a gyakorlatban HERNYÁK ZOLTÁN Magasszintű programozási nyelvek II. draft változat 2013.04.14 Hernyák Zoltán Magasszintű

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Objektumorientált programozás Java-ban

Objektumorientált programozás Java-ban Objektumorientált programozás Java-ban Objektumorientált fejlesztés Klasszikus alapszakaszok: Elemzés (analízis) specifikáció, használati esetek (use case diagramok), domain analysis Tervezés (design)

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9.

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. A C++11 újdonságai Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. 1 Tartalom nyers string auto, decltype nullptr constexpr foreach újdonságok osztályokban típusos enum lambda kifejezések

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Reiter István. 2009, 0.91 verzió

Reiter István. 2009, 0.91 verzió Reiter István C# 2009, 0.91 verzió 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...8 1.1. A jegyzet jelölései 8 1.2. Jogi feltételek 8 2. Microsoft.NET Framework...9 2.1. A.NET platform.9 2.1.1. MSIL/CIL...9 2.1.2. Fordítás/futtatás.9

Részletesebben

Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. UNIX gyorstalpaló [labor]... 5 1.1. Bejelentkezés... 5 1.2. stty... 5 erase, kill, intr, echo... 6 raw és cooked...

Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. UNIX gyorstalpaló [labor]... 5 1.1. Bejelentkezés... 5 1.2. stty... 5 erase, kill, intr, echo... 6 raw és cooked... Pohl László C++ gyak. és labor jegyzet BME 2006 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. UNIX gyorstalpaló [labor]... 5 1.1. Bejelentkezés... 5 1.2. stty... 5 erase, kill, intr, echo... 6 raw és cooked...

Részletesebben

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTİ Fazekas István Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI

Részletesebben

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani Mi a legabsztraktabb típus a JAVA-ban? Object Mikor preferált interface-ek használata a konkrét típusok helyett? Ha egy osztály több interfacet is használhasson, vagy ha fvek implementálását a az osztályra

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó Mária. Programozás - Objektumorientált. gyakorlatban. A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek

MUNKAANYAG. Szabó Mária. Programozás - Objektumorientált. gyakorlatban. A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek Szabó Mária Programozás - Objektumorientált programozás a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Informatikai Navigátor

Informatikai Navigátor 2014. Február Informatikai Navigátor Gondolatok a szoftverek használatáról és fejlesztésér ll Business Process Management II. A Bonita 6. verzió kézikönyve 10. szám Informatikai Navigator Gondolatok a

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

JAVA programozási. fejlesztőkörnyezetben

JAVA programozási. fejlesztőkörnyezetben Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre programozási projektfeladatok TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben programozási projektfeladatok

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 5. gyakorlat Surányi Márton PPKE-ITK 2010.10.05. C++ A C++ egy magas szint programozási nyelv. A legels változatot Bjarne Stroutstrup dolgozta ki 1973 és 1985 között, a C nyelvb

Részletesebben

PROGRAMOZÁS DELPHIBEN II.

PROGRAMOZÁS DELPHIBEN II. Selye János Egyetem - Komárno VÉGH Ladislav PROGRAMOZÁS DELPHIBEN II. Komárno, 2012 Előszó A "Programozás Delphiben II." tankönyv a "Programozás Delphiben I." című könyv folytatása. Azok számára készült,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor SZAKDOLGOZAT Molnár Tibor Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar AUTOMATIZÁLT KERESKEDÉS PROGRAMOZÁSA A DEVIZAPIACON Témavezetı: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Molnár Tibor Programozó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor SZAKDOLGOZAT Udvari Tibor Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatika Kar Dinamikus webfejlesztés lehetıségei Témavezetı: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Udvari Tibor Programtervezı

Részletesebben

Programozás Delphi-ben 2

Programozás Delphi-ben 2 Tartalom Mgr. Végh László Programozás Delphi-ben 2 Komárom, 2006. június 12. Mgr. Végh László, 2006 http://www.prog.ide.sk 1. Objektum orientált programozás...1 1.1. Az OOP alapelvei...2 1.2. Adatrejtés...3

Részletesebben

Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK

Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 2 #2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM M SZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR, MAROSVÁSÁRHELY

Részletesebben

Platform lehetőségek kutatása: ios. A Mobil multimédiás kliens fejlesztői eszközkészlet létrehozása című kutatás-fejlesztési projekthez

Platform lehetőségek kutatása: ios. A Mobil multimédiás kliens fejlesztői eszközkészlet létrehozása című kutatás-fejlesztési projekthez Platform lehetőségek kutatása: ios A Mobil multimédiás kliens fejlesztői eszközkészlet létrehozása című kutatás-fejlesztési projekthez Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 Objective-C... 3 2.1 ARC... 4 2.2

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

A C programozási nyelv

A C programozási nyelv A C programozási nyelv Készítette: Burián Ágnes fiskolai adjunktus 2005. BMF SZGTI 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 A C nyelv kialakulása...4 A C programok szerkezete...4 A C változó típusai...6 Input

Részletesebben

Communication Foundation Elosztott programozás Microsoft.NET környezetben Hernyák Zoltán

Communication Foundation Elosztott programozás Microsoft.NET környezetben Hernyák Zoltán Communication Foundation Elosztott programozás Microsoft.NET környezetben Hernyák Zoltán Communication Foundation Elosztott programozás Microsoft.NET környezetben Hernyák Zoltán Publication date 2011 A

Részletesebben

PROGRAMOZÁSMÓDSZERTAN II

PROGRAMOZÁSMÓDSZERTAN II PROGRAMOZÁSMÓDSZERTAN II A programozás természetesen ugyan úgy fejlődik mint az informatika egyéb területei. Az új hardver és szoftver elemek maguk után vonták a programozás és a programozási nyelvek fejlődését.

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék SPIN Mérési útmutató Készítette: Jávorszky Judit Tartalomjegyzék 1. Bevezetés. 2 1.1. Általános leírás. 2 1.2. Módszertan. 3 1.3.

Részletesebben

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben