Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós október 15. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós október 15. Széchenyi István Egyetem, Gy r"

Átírás

1 Programozás alapjai (GKxB_INTM023) Széchenyi István Egyetem, Gy r október 15.

2 Leghosszabb 3D vektorok kikeresése 1 #i n c l u d e <s t d i o. h> 2 #i n c l u d e <math. h> 3 #d e f i n e MAX i n t main ( v o i d ) { 6 d o u b l e x [MAX], y [MAX], z [MAX], h o s s z [MAX ] ; 7 i n t db ; 8 d o u b l e maxhossz = 0. ; 9 p r i n t f ( " L e g h o s s z a b b v e k t o r o k k i k e r e s e s e \n" 10 " V e k t o r o k szama : " ) ; 11 s c a n f ( "%d", &db ) ; 12 f o r ( i n t i =0; i <db ; i ++) { 13 p r i n t f ( "%d. v e k t o r \n\tx k o o r d i n a t a j a : ", i +1); 14 s c a n f ( "%l f ", &x [ i ] ) ; 15 p r i n t f ( "\ty k o o r d i n a t a j a : " ) ; s c a n f ( "%l f ", &y [ i ] ) ; 16 p r i n t f ( "\ tz k o o r d i n a t a j a : " ) ; s c a n f ( "%l f ", &z [ i ] ) ; 17 h o s s z [ i ] = s q r t ( x [ i ] x [ i ] + y [ i ] y [ i ] + z [ i ] z [ i ] ) ; 18 i f ( h o s s z [ i ] > maxhossz ) maxhossz = h o s s z [ i ] ; 19 }

3 Leghosszabb 3D vektorok kikeresése 20 p r i n t f ( " Legnagyobb h o s s z : %f " 21 ", az i l y e n h o s s z u v e k t o r o k : \ n", maxhossz ) ; 22 f o r ( i n t i =0; i <db ; i ++) { 23 i f ( h o s s z [ i ] == maxhossz ) { 24 p r i n t f ( "%f %f %f \n", x [ i ], y [ i ], z [ i ] ) ; 25 } 26 } 27 r e t u r n 0 ; 28 } Probléma: egy vektor X, Y és Z koordinátái szorosabb logikai kapcsolatban vannak, mint a különféle vektorok pl. X koordinátái a tömbök viszont nem ezt tükrözik, s t

4 Struktúrák F jellemz k: logikailag összetartozó változók csoportjának egyszer bb kezelése összetett, felhasználói adattípus hozható létre egy vagy több, elnevezett tag együttese, önálló azonosítóval lehet ségek: hozzárendelés (másolás) átadhatók függvénynek paraméterként lehet függvény visszatérési értéke nem lehetséges: összehasonlítás (esetleg tagonként) struktúratag szinte bármib l lehet

5 Leghosszabb 3D vektorok kikeresése 1 #i n c l u d e <s t d i o. h> 2 #i n c l u d e <math. h> 3 #d e f i n e MAX s t r u c t v e k t o r { 6 d o u b l e x, y, z ; 7 d o u b l e h o s s z ; 8 } ; 9 10 i n t main ( v o i d ) { 11 s t r u c t v e k t o r v t [MAX ] ; 12 i n t db ; 13 d o u b l e maxhossz = 0. ; 14 p r i n t f ( " L e g h o s s z a b b v e k t o r o k k i k e r e s e s e \n" 15 " V e k t o r o k szama : " ) ; 16 s c a n f ( "%d", &db ) ;

6 Leghosszabb 3D vektorok kikeresése 17 f o r ( i n t i =0; i <db ; i ++) { 18 p r i n t f ( "%d. v e k t o r \n\tx k o o r d i n a t a j a : ", i +1); 19 s c a n f ( "%l f ", &v t [ i ]. x ) ; 20 p r i n t f ( "\ty k o o r d i n a t a j a : " ) ; s c a n f ( "%l f ", &v t [ i ]. y ) ; 21 p r i n t f ( "\ tz k o o r d i n a t a j a : " ) ; s c a n f ( "%l f ", &v t [ i ]. z ) ; 22 v t [ i ]. h o s s z = s q r t ( 23 v t [ i ]. x v t [ i ]. x + v t [ i ]. y v t [ i ]. y + v t [ i ]. z v t [ i ]. z ) ; 24 i f ( v t [ i ]. h o s s z > maxhossz ) maxhossz = v t [ i ]. h o s s z ; 25 } 26 p r i n t f ( " Legnagyobb h o s s z : %f " 27 ", az i l y e n h o s s z u v e k t o r o k : \ n", maxhossz ) ; 28 f o r ( i n t i =0; i <db ; i ++) { 29 i f ( v t [ i ]. h o s s z == maxhossz ) { 30 p r i n t f ( "%f %f %f \n", v t [ i ]. x, v t [ i ]. y, v t [ i ]. z ) ; 31 } 32 } 33 r e t u r n 0 ; 34 }

7 Struktúradeklaráció Általános alak: struct <struktúracímke> <struktúratag-deklarációlista> <azonosítólista>; Struktúradeklaráció példa struct hallgato { // Struktúra deklarálása char nev[64]; int pontszam; }; struct hallgato mari, hg[1000]; // Változók definiálása hallgato a struktúra címkéje, a típust azonosítja (a struct kulcsszót nem lehet elhagyni): struct hallgato mari; Tagok: nev, pontszam (egyedi azonosítók a struktúrán belül) Változók: mari struct hallgato hg[1000]; egy 1000 elem struktúratömb

8 Struktúradeklaráció Hol deklaráljuk a struktúrát? a típus els felhasználása el tt jellemz en a forrás elején, minden függvényen kívül Minden deklaráció egyedi típust hoz létre, melyek nem azonosak akkor sem, ha szerkezetük megegyezik Típusok különböz sége struct hallgato1 { char nev[64]; int pontszam; }; struct hallgato2 { char nev[64]; int pontszam; }; struct hallgato1 mari; struct hallgato2 gizi; gizi = mari; // error: incompatible types when assigning to type // 'struct hallgato2' from type 'struct hallgato1' Hol deniáljuk a struktúrát? A lehet legsz kebb hatáskörben

9 Struktúratag deklaráció Struktúratag lehet pl. korábban deniált szerkezet struktúra beágyazott struktúra, akár címke nélkül is tömb (függvényt címz mutató) A tag azonosítójának csak a struktúrán belül kell egyedinek lennie A deklaráció végén lév pontosvessz nem hagyható el! Helyes tagdeklarációk struct s { int i; }; struct tag_dekl { struct s s1; struct { int i; long l; } b; int szamok[30]; };

10 Struktúratag deklaráció Struktúratag típusa nem lehet pl. void saját maga függvény Hibás tagdeklarációk struct nem_teljes; struct tag_hiba { void v; /* error: variable or field `v' declared void */ struct nem_teljes s; /* error: field `s' has incomplete type */ struct tag_hiba th; /* error: field `th' has incomplete type */ }; Megjegyzés: nem teljes tömb (=mérete ismeretlen) bizonyos feltételekkel lehet tag C99 óta.

11 Struktúratagok elérése Tagelérés operátor / szelekciós operátor / tagszelektor struktúra.tag Magas prioritású operátor, balról jobbra köt Struktúratagok elérése, értékadások struct hallgato { char nev[64]; char neptun[7]; struct { int ev, ho, nap; } szuldatum; }; /*... */ struct hallgato gizi; strcpy(gizi.nev, "Kovacs Gizella"); strcpy(gizi.neptun, "A1B2C3"); gizi.szuldatum.ev = 1990; gizi.szuldatum.ho = 1; gizi.szuldatum.nap = 2;

12 Struktúrák inicializálása Az inicializáció során a tagok a deklarációbeli sorrendjükben veszik fel az inicializátorlista elemeinek értékét. Az inicializátor azonos típusú struktúra is lehet. Struktúra inicializálása struct hallgato { char nev[64], neptun[7]; int ev, ho, nap; }; struct hallgato gizi = { "Kovács Gizella", "A1B2C3", 1990, 4, 23 }; struct hallgato mari = gizi;

13 Struktúrák inicializálása Struktúrába ágyazott tagok inicializálása: beágyazott inicializátorokkal Beágyazott struktúra és tömb inicializálása struct datum { int ev, ho, nap; }; struct hallgato { char nev[64], neptun[7]; struct datum szuldatum, diplomaszerzes; }; struct hallgato gizi = { "Kovács Gizella", "A1B2C3", {1990, 4, 23}, {2015, 6, 3} }; Inicializátorlista elemszáma nem haladhatja meg a tagok számát! Ha viszont kevesebb elem nullázás Aggregátumok esetén a { } elhagyhatók, ill. valamennyi inicializátor köré is helyezhet, de célszer követni az aggregátum szerkezetét

14 Struktúrák inicializálása Jelöl k (designator) használata: közvetlen hivatkozás a tagokra (C99) Beágyazott struktúra és tömb inicializálása jelöl kkel struct hg { char nev[64], neptun[7]; struct { int ev, ho, nap; } szuldatum; } gizi = {.nev="kovács Gizella",.neptun="A1B2C3", {1990, 4, 23} }; Jelöl k hiányában az inicializáció az utoljára kijelölt tag utánival folytatódik, jelöl k sorrendje tetsz leges

15 Dátumok kezelése 5 s t r u c t datum { 6 i n t ev, ho, nap ; 7 } ; 8 9 b o o l s z o k o ( i n t ev ) { // s z o k o e v m e g a l l a p i t a s 10 r e t u r n ( ev%4==0 and ev %100!=0) o r ev %400==0; 11 } i n t napok ( i n t ev, i n t ho ) { // honap n a p j a i n a k szamat 14 i n t nt [ 1 2 ] = // a d j a v i s s z a a d o t t evben 15 { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 } ; 16 i f ( ho == 2) { 17 i f ( s z o k o ( ev ) ) r e t u r n 2 9 ; e l s e r e t u r n 2 8 ; 18 } e l s e { 19 r e t u r n nt [ ho 1 ] ; 20 } 21 }

16 Dátumok kezelése 23 b o o l e l l e n o r i z ( s t r u c t datum d ) { // t a r t a l m i e l l e n o r z e s 24 i f ( d. ho<1 o r d. ho >12) r e t u r n f a l s e ; 25 i n t n = napok ( d. ev, d. ho ) ; 26 i f ( d. nap<1 o r d. nap>n ) r e t u r n f a l s e ; 27 r e t u r n t r u e ; 28 } i n t evnapja ( s t r u c t datum d ) { // ev n a p j a n a k m e g h a t a r o z a s a 31 i n t n = d. nap ; // ev, ho, n a p b o l 32 f o r ( i n t h=1; h<d. ho ; h++) { 33 n += napok ( d. ev, h ) ; 34 } 35 r e t u r n n ; 36 }

17 Dátumok kezelése 38 i n t b a z i s ( s t r u c t datum d ) { // o t a e l t e l t 39 i n t b = 0 ; // napok szama 40 f o r ( i n t e =0; e<d. ev ; e++) { 41 b += s z o k o ( e ) ; 42 } 43 f o r ( i n t h=1; h<d. ho ; h++) { 44 b += napok ( d. ev, h ) ; 45 } 46 b += d. nap ; 47 r e t u r n b ; 48 } i n t k u l o n b s e g ( s t r u c t datum t o l, s t r u c t datum i g ) { // k e t 51 r e t u r n b a z i s ( i g ) b a z i s ( t o l ) ; // datum k u l o n b s e g e napban 52 }

18 Dátumok kezelése 54 // nap e v e n b e l u l i s z a m a b o l ho e s nap s z a m o l a s a 55 s t r u c t datum hoesnap ( i n t ev, i n t e v N a p j a ) { 56 s t r u c t datum d = { ev, 0, e v N a p j a } ; 57 i n t h, n ; 58 f o r ( h=1; d. nap >(n=napok ( ev, h ) ) ; h++) { 59 d. nap = n ; 60 } 61 d. ho = h ; 62 r e t u r n d ; 63 }

19 Dátumok kezelése 65 i n t main ( v o i d ) { 66 s t r u c t datum d = {2018, 10, 1 5 } ; 67 p r i n t f ( "A megadott datum %s. \ n" 68 "%d.%d.%d az ev %d. n a p j a. \ n", 69 ( e l l e n o r i z ( d )? " h e l y e s " : " h i b a s " ), 70 d. ev, d. ho, d. nap, evnapja ( d ) ) ; 71 s t r u c t datum k a r = {2018, 12, 2 4 } ; 72 p r i n t f ( "Hany nap van k a r a c s o n y i g? %d\n", 73 k u l o n b s e g ( d, k a r ) ) ; 74 i n t evnapja = ; 75 d = hoesnap ( d. ev, evnapja ) ; 76 p r i n t f ( "%d %d. n a p j a : %d.%d\n", 77 d. ev, evnapja, d. ho, d. nap ) ; 78 r e t u r n 0 ; 79 }

20 Dátumok kezelése Kimenet A megadott datum helyes az ev 288. napja. Hany nap van karacsonyig? napja: 10.27

21 Téglalapok rajzolása Kimenet (1/2) Rajzprogram - adja meg a téglalapok adatait! 1. teglalap BF sarok X: [0, 78] (negativra vege) 1 1. teglalap BF sarok Y[0, 23] 1 1. teglalap JA sarok X[2, 79] teglalap JA sarok Y[2, 24] teglalap rajzoló karaktere: 2. teglalap BF sarok X: [0, 78] (negativra vege) 6 2. teglalap BF sarok Y[0, 23] 6 2. teglalap JA sarok X[7, 79] teglalap JA sarok Y[7, 24] teglalap rajzoló karaktere: + 3. teglalap BF sarok X: [0, 78] (negativra vege) teglalap BF sarok Y[0, 23] 2 3. teglalap JA sarok X[16, 79] teglalap JA sarok Y[3, 24] 7 3. teglalap rajzoló karaktere: - 4. teglalap BF sarok X: [0, 78] (negativra vege) -1...

22 Téglalapok rajzolása Kimenet (2/2)

23 Téglalapok rajzolása 1 #i n c l u d e <s t d i o. h> 2 #i n c l u d e <s t d b o o l. h> 3 #i n c l u d e <i s o h> 4 #d e f i n e MAXALAK #d e f i n e MINX 0 6 #d e f i n e MAXX 79 7 #d e f i n e MINY 0 8 #d e f i n e MAXY s t r u c t k o o r d i n a t a { 11 i n t x, y ; 12 } ; 13 s t r u c t t e g l a l a p { 14 s t r u c t k o o r d i n a t a bf, j a ; 15 c h a r c ; 16 } ;

24 Téglalapok rajzolása 48 i n t main ( v o i d ) { 49 s t r u c t t e g l a l a p t t [MAXALAK ] ; 50 i n t db=0, k ; b o o l f o l y t a t=t r u e ; 51 p r i n t f ( " Rajzprogram a d j a meg a t é g l a l a p o k a d a t a i t! \ n" ) ; 52 w h i l e ( db<maxalak and f o l y t a t ) { 53 do { 54 p r i n t f ( "%d. t e g l a l a p BF s a r o k X : [%d, %d ] ( n e g a t i v r a v e g e ) ", 55 db+1, MINX, MAXX 1); 56 s c a n f ( "%d", &k ) ; 57 f o l y t a t = k>=0; 58 } w h i l e ( f o l y t a t && ( k<minx o r k>maxx 1)); 59 i f ( f o l y t a t ) { 60 t t [ db ]. b f. x = k ; 61 t t [ db ]. b f. y = b e k e r ( db+1, "BF s a r o k Y", MINY, MAXY 1); 62 t t [ db ]. j a. x = b e k e r ( db+1, "JA s a r o k X", t t [ db ]. b f. x +1, MAXX) ; 63 t t [ db ]. j a. y = b e k e r ( db+1, "JA s a r o k Y", t t [ db ]. b f. y +1, MAXY) ; 64 p r i n t f ( "%d. t e g l a l a p r a j z o l ó k a r a k t e r e : ", db +1); 65 s c a n f ( " %c ", &t t [ db ]. c ) ; 66 db++; 67 } 68 } 69 r a j z o l ( t t, db ) ; 70 r e t u r n 0 ; 71 }

25 Téglalapok rajzolása 38 i n t b e k e r ( i n t db, char s [ ], i n t min, i n t max ) { 39 i n t k ; 40 do { 41 p r i n t f ( "%d. t e g l a l a p %s [%d, %d ] ", 42 db, s, min, max ) ; 43 s c a n f ( "%d", &k ) ; 44 } w h i l e ( k<min o r k>max ) ; 45 r e t u r n k ; 46 }

26 Téglalapok rajzolása 18 b o o l t a k a r j a ( s t r u c t t e g l a l a p t, i n t s, i n t o ) { 19 r e t u r n ( t. b f. x<=o and t. j a. x>=o ) and 20 ( t. b f. y<=s and t. j a. y>=s ) ; 21 } v o i d r a j z o l ( s t r u c t t e g l a l a p t t [MAXALAK], i n t db ) { 24 f o r ( i n t s=miny ; s<=maxy; s++) { 25 f o r ( i n t o=minx ; o<=maxx; o++) { 26 b o o l t a k a r a s b a n = f a l s e ; 27 f o r ( i n t t=db 1; t>=0 and not t a k a r a s b a n ; t ) { 28 i f ( t a k a r j a ( t t [ t ], s, o ) ) { 29 p r i n t f ( "%c ", t t [ t ]. c ) ; t a k a r a s b a n = t r u e ; 30 } 31 } 32 i f ( not t a k a r a s b a n ) p r i n t f ( " " ) ; 33 } 34 p r i n t f ( "\n" ) ; 35 } 36 }

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós április 4. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós április 4. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás (GKxB_INTM021) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. április 4. Számok rendezése Feladat: Fejlesszük tovább úgy a buborék rendez algoritmust bemutató példát, hogy a felhasználó adhassa meg a

Részletesebben

A C programozási nyelv V. Struktúra Dinamikus memóriakezelés

A C programozási nyelv V. Struktúra Dinamikus memóriakezelés A C programozási nyelv V. Struktúra Dinamikus memóriakezelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv V. (Struktúra, memóriakezelés) CBEV5 / 1 A struktúra deklarációja 1.

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás 6. Struktúrák A struktúra egy vagy több, esetleg különböző típusú változó együttese, amelyet a kényelmes kezelhetőség céljából önálló névvel látunk

Részletesebben

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós március 3. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós március 3. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás (GKxB_INTM021) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. március 3. Függvények Mi az a függvény (function)? Programkód egy konkrét, azonosítható, paraméterezhet, újrahasznosítható blokkja Miért

Részletesebben

Programozás I. - 11. gyakorlat

Programozás I. - 11. gyakorlat Programozás I. - 11. gyakorlat Struktúrák, gyakorlás Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Utolsó frissítés: November 16, 2009 1 tar@dcs.vein.hu Tar

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 5. előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 5. előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 5. előadás Tömbök átméretezése public static void Resize( ref T[] array, int newsize ) Példa: int[] a=new int[20]; Array.Resize(ref a, 22); 2016. 10. 19.

Részletesebben

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós február 18. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós február 18. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás (GKxB_INTM021) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. február 18. Minimum és maximumkeresés u s i n g n a m e s p a c e s t d ; i n t main ( ) { c o u t

Részletesebben

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3)

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből áll. A függvény (alprogram) jó absztrakciós eszköz a programok

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2)

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.05. -1- Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből

Részletesebben

1. Template (sablon) 1.1. Függvénysablon Függvénysablon példányosítás Osztálysablon

1. Template (sablon) 1.1. Függvénysablon Függvénysablon példányosítás Osztálysablon 1. Template (sablon) 1.1. Függvénysablon Maximum függvény megvalósítása függvénynév túlterheléssel. i n l i n e f l o a t Max ( f l o a t a, f l o a t b ) { return a>b? a : b ; i n l i n e double Max (

Részletesebben

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós október 11. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós október 11. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás alapjai (GKxB_INTM023) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. október 11. Függvények Mi az a függvény (function)? Programkód egy konkrét, azonosítható, paraméterezhet, újrahasznosítható blokkja

Részletesebben

11. gyakorlat Sturktúrák használata. 1. Definiáljon dátum típust. Olvasson be két dátumot, és határozza meg melyik a régebbi.

11. gyakorlat Sturktúrák használata. 1. Definiáljon dátum típust. Olvasson be két dátumot, és határozza meg melyik a régebbi. 11. gyakorlat Sturktúrák használata I. Új típus új műveletekkel 1. Definiáljon dátum típust. Olvasson be két dátumot, és határozza meg melyik a régebbi. typedef struct datum { int ev; int ho; int nap;

Részletesebben

10. gyakorlat Struktúrák, uniók, típusdefiníciók

10. gyakorlat Struktúrák, uniók, típusdefiníciók 10. gyakorlat Struktúrák, uniók, típusdefiníciók Házi - (f0218) Olvass be 5 darab maximum 99 karakter hosszú szót úgy, hogy mindegyiknek pontosan annyi helyet foglalsz, amennyi kell! A sztringeket írasd

Részletesebben

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós szeptember 27. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós szeptember 27. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás alapjai (GKxB_INTM023) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. szeptember 27. Háromszög szerkeszthet ségének ellen rzése ANSI C (C89) megvalósítás #i n c l u d e i n t main ( v

Részletesebben

Programozás I gyakorlat

Programozás I gyakorlat Programozás I. - 9. gyakorlat Sztringkezelés, mutatók Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Utolsó frissítés: November 2, 2009 1 tar@dcs.vein.hu Tar

Részletesebben

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós augusztus 29. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás alapjai. (GKxB_INTM023) Dr. Hatwágner F. Miklós augusztus 29. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás alapjai (GKxB_INTM023) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2019. augusztus 29. Feladat: írjuk ki az els 10 természetes szám négyzetét! #i n c l u d e i n t main ( v o i d ) { p r

Részletesebben

Apple Swift kurzus 3. gyakorlat

Apple Swift kurzus 3. gyakorlat Készítette: Jánki Zoltán Richárd Dátum: 2016.09.20. Apple Swift kurzus 3. gyakorlat Kollekciók: Tömb: - let array = [] - üres konstans tömb - var array = [] - üres változó tömb - var array = [String]()

Részletesebben

A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök.

A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök. A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv III. (Pointerek, tömbök) CBEV3 / 1 Mutató (pointer) fogalma A mutató olyan változó,

Részletesebben

Occam 1. Készítette: Szabó Éva

Occam 1. Készítette: Szabó Éva Occam 1. Készítette: Szabó Éva Párhuzamos programozás Egyes folyamatok (processzek) párhuzamosan futnak. Több processzor -> tényleges párhuzamosság Egy processzor -> Időosztásos szimuláció Folyamatok közötti

Részletesebben

5. Gyakorlat. struct diak {

5. Gyakorlat. struct diak { Rövid elméleti összefoglaló 5. Gyakorlat Felhasználó által definiált adattípusok: A typedef egy speciális tárolási osztály, mellyel érvényes típusokhoz szinonim nevet rendelhetünk. typedef létező_típus

Részletesebben

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag C# osztálydeníció Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem.net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag Tartalom 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció

Részletesebben

A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök.

A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök. A C programozási nyelv III. Pointerek és tömbök. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv III. (Pointerek, tömbök) CBEV3 / 1 Mutató (pointer) fogalma A mutató olyan változó,

Részletesebben

BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek

BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek 06 BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek Emlékeztető Jelölésbeli különbség van parancs végrehajtása és a parancs kimenetére való hivatkozás között PARANCS $(PARANCS) Jelölésbeli különbség van

Részletesebben

A C programozási nyelv IV. Deklaráció és definíció

A C programozási nyelv IV. Deklaráció és definíció A C programozási nyelv IV. Deklaráció és definíció Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv IV. (Deklaráció és definíció) CBEV4 / 1 Definíció és deklaráció Definíció: meghatározza

Részletesebben

Mechatronika és mikroszámítógépek 2017/2018 I. félév. Bevezetés a C nyelvbe

Mechatronika és mikroszámítógépek 2017/2018 I. félév. Bevezetés a C nyelvbe Mechatronika és mikroszámítógépek 2017/2018 I. félév Bevezetés a C nyelvbe A C programozási nyelv A C egy általános célú programozási nyelv, melyet Dennis Ritchie fejlesztett ki Ken Thompson segítségével

Részletesebben

Programozás C és C++ -ban

Programozás C és C++ -ban Programozás C és C++ -ban 2. További különbségek a C és C++ között 2.1 Igaz és hamis A C++ programozási nyelv a C-hez hasonlóan definiál néhány alap adattípust: char int float double Ugyanakkor egy új

Részletesebben

Függvények. Programozás I. Hatwágner F. Miklós november 16. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Függvények. Programozás I. Hatwágner F. Miklós november 16. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás I. Széchenyi István Egyetem, Gy r 2014. november 16. Áttekintés kel kapcsolatos fogalmak deklaráció Több, kompatibilis változat is elképzelhet. Meg kell el znie a fv. hívását. Mindenképp rögzíti

Részletesebben

Rekord adattípus. Egymásba ágyazott rekordok. With utasítás. Változó rekord. Rekord konstans

Rekord adattípus. Egymásba ágyazott rekordok. With utasítás. Változó rekord. Rekord konstans Témakörök: k: Rekord adattípus Egymásba ágyazott rekordok With utasítás Változó rekord Rekord konstans 1. A rekord adattípus Sokszor találkozunk lkozunk olyan feladattal, melyben összetartozó adatokat,

Részletesebben

Bevezetés a programozásba. 9. Előadás: Rekordok

Bevezetés a programozásba. 9. Előadás: Rekordok Bevezetés a programozásba 9. Előadás: Rekordok ISMÉTLÉS Függvényhívás #include #include #include #include using using namespace namespace std; std; double double terulet(double

Részletesebben

Programozás alapjai gyakorlat. 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek

Programozás alapjai gyakorlat. 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek Programozás alapjai gyakorlat 4. gyakorlat Konstansok, tömbök, stringek Házi ellenőrzés (f0069) Valósítsd meg a linuxos seq parancs egy egyszerűbb változatát, ami beolvas két egész számot, majd a kettő

Részletesebben

C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok

C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. szeptember A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ha meg akarod tudni, hogy az egyes típusok milyen méretűek a te rendszereden, a következő program megmutatja:

Ha meg akarod tudni, hogy az egyes típusok milyen méretűek a te rendszereden, a következő program megmutatja: 9 Mutató Ha profi akarsz lenni a C nyelv használatában, nagyon tiszta és világos fogalmak szükségeltetnek a mutatókról. Sajnos ez a téma sok "újonc" fejében csak egy nagy sötét foltként jelenik meg, főleg

Részletesebben

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 33

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 33 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 7. ELŐADÁS - ABSZTRAKT ADATTÍPUS 2014 Bánsághi Anna 1 of 33 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív

Részletesebben

Komputeralgebra Rendszerek

Komputeralgebra Rendszerek Komputeralgebra Rendszerek Programozás Czirbusz Sándor ELTE IK, Komputeralgebra Tanszék 2014. február 23. TARTALOMJEGYZÉK 1 of 28 TARTALOMJEGYZÉK I 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 Értékadás MAPLE -ben SAGE -ben 3

Részletesebben

Tartalom Keresés és rendezés. Vektoralgoritmusok. 1. fejezet. Keresés adatvektorban. A programozás alapjai I.

Tartalom Keresés és rendezés. Vektoralgoritmusok. 1. fejezet. Keresés adatvektorban. A programozás alapjai I. Keresés Rendezés Feladat Keresés Rendezés Feladat Tartalom Keresés és rendezés A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán

Részletesebben

7. fejezet: Mutatók és tömbök

7. fejezet: Mutatók és tömbök 7. fejezet: Mutatók és tömbök Minden komolyabb programozási nyelvben vannak tömbök, amelyek gondos kezekben komoly fegyvert jelenthetnek. Először is tanuljunk meg tömböt deklarálni! //Tömbök használata

Részletesebben

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter 1 C++ Bjarne Stroustrup, Bell Laboratórium Első implementáció, 1983 Kezdetben csak precompiler volt C++ konstrukciót C-re fordította A kiterjesztés alapján ismerte fel:.cpp.cc.c

Részletesebben

Keresés és rendezés. A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán

Keresés és rendezés. A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán Keresés Rendezés Feladat Keresés és rendezés A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán 2016. november 7. Farkas B., Fiala

Részletesebben

Adatszerkezetek és algoritmusok

Adatszerkezetek és algoritmusok 2009. november 13. Ismétlés El z órai anyagok áttekintése Ismétlés Specikáció Típusok, kifejezések, m veletek, adatok ábrázolása, típusabsztakció Vezérlési szerkezetek Függvények, paraméterátadás, rekurziók

Részletesebben

Típusok és konstansok

Típusok és konstansok Programozás I. Széchenyi István Egyetem, Gy r 2013. október 3. Szimbólumok Forráskód részei: szimbólumok (szintaktikai egységek, tokenek) fehér karakterek (összevonás, gyelmen kívül hagyás) Szimbólumok:

Részletesebben

A C programozási nyelv I. Bevezetés

A C programozási nyelv I. Bevezetés A C programozási nyelv I. Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv I. (bevezetés) CBEV1 / 1 A C nyelv története Dennis M. Ritchie AT&T Lab., 1972 rendszerprogramozás,

Részletesebben

A C programozási nyelv I. Bevezetés

A C programozási nyelv I. Bevezetés A C programozási nyelv I. Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv I. (bevezetés) CBEV1 / 1 A C nyelv története Dennis M. Ritchie AT&T Lab., 1972 rendszerprogramozás,

Részletesebben

Bevezetés a programozásba II. 5. Előadás: Másoló konstruktor, túlterhelés, operátorok

Bevezetés a programozásba II. 5. Előadás: Másoló konstruktor, túlterhelés, operátorok Bevezetés a programozásba II 5. Előadás: Másoló konstruktor, túlterhelés, operátorok Emlékeztető struct Vektor { int meret, *mut; Vektor(int meret); int szamlal(int mit); }; int Vektor::szamlal(int mit)

Részletesebben

Programozas 1. Strukturak, mutatok

Programozas 1. Strukturak, mutatok Programozas 1 Strukturak, mutatok Strukturak Tömb: több egyforma típusú változó együttese Struktúra: több különböző típusú de logikailag egybetartozó változó együttese, amelyet az egyszerű kezelhetőség

Részletesebben

C programozás. 6 óra Függvények, függvényszerű makrók, globális és

C programozás. 6 óra Függvények, függvényszerű makrók, globális és C programozás 6 óra Függvények, függvényszerű makrók, globális és lokális változók 1.Azonosítók A program bizonyos összetevőire névvel (azonosító) hivatkozunk Első karakter: _ vagy betű (csak ez lehet,

Részletesebben

Programozás I. zárthelyi dolgozat

Programozás I. zárthelyi dolgozat Programozás I. zárthelyi dolgozat 2013. november 11. 2-es szint: Laptopot szeretnénk vásárolni, ezért írunk egy programot, amelynek megadjuk a lehetséges laptopok adatait. A laptopok árát, memória méretét

Részletesebben

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter 1 inline függvények Bizonyos függvények annyira rövidek, hogy nem biztos hogy a fordító függvényhívást fordít, hanem inkább az adott sorba beilleszti a kódot. #include

Részletesebben

A C programozási nyelv II. Utasítások. A függvény.

A C programozási nyelv II. Utasítások. A függvény. A C programozási nyelv II. Utasítások. A függvény. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv II (Utasítások, fuggvények) CBEV2 / 1 Kifejezés utasítás Kifejezés utasítás, blokk

Részletesebben

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika Dr. Schuster György 2011. június 16. C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika 2011. június 16. 1 / 15 Pointerek (mutatók) Pointerek

Részletesebben

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós március 31. Széchenyi István Egyetem, Gy r

Programozás. (GKxB_INTM021) Dr. Hatwágner F. Miklós március 31. Széchenyi István Egyetem, Gy r Programozás (GKxB_INTM021) Széchenyi István Egyetem, Gy r 2018. március 31. Városok közötti távolság Feladat: két város nevének beolvasása, városok közötti távolság megjelenítése. Kilépés azonos városok

Részletesebben

tétel: különböző típusú adatokat csoportosít, ezeket egyetlen adatként kezeli, de hozzáférhetünk az elemeihez is

tétel: különböző típusú adatokat csoportosít, ezeket egyetlen adatként kezeli, de hozzáférhetünk az elemeihez is A tétel (record) tétel: különböző típusú adatokat csoportosít, ezeket egyetlen adatként kezeli, de hozzáférhetünk az elemeihez is A tétel elemei mezők. Például tétel: személy elemei: név, lakcím, születési

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

Pásztor Attila. Algoritmizálás és programozás tankönyv az emeltszintű érettségihez

Pásztor Attila. Algoritmizálás és programozás tankönyv az emeltszintű érettségihez Pásztor Attila Algoritmizálás és programozás tankönyv az emeltszintű érettségihez 3. ADATTÍPUSOK...26 3.1. AZ ADATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI:...26 3.2. ELEMI ADATTÍPUSOK...27 3.3. ÖSSZETETT ADATTÍPUSOK...28

Részletesebben

OOP #14 (referencia-elv)

OOP #14 (referencia-elv) OOP #14 (referencia-elv) v1.0 2003.03.19. 21:22:00 Eszterházy Károly Főiskola Információtechnológia tsz. Hernyák Zoltán adj. e-mail: aroan@ektf.hu web: http://aries.ektf.hu/~aroan OOP OOP_14-1 - E jegyzet

Részletesebben

Nagy HF u tmutato 2011/2012 II. fe le v

Nagy HF u tmutato 2011/2012 II. fe le v A programozás alapjai 1. BMEVIHIA106 Nagy HF u tmutato 2011/2012 II. fe le v Analízis (Nyelv független) 1. A Házi feladat téma szöveges leírása. 2. A feladat résztvevőinek azonosítása 3. A résztvevők tulajdonságai

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 8. gyakorlat Fájlkezelés Surányi Márton PPKE-ITK 2010.11.02. Fájlkezelés C++-ban C++-ban van lehet ségünk fájlok kezelésére. Itt már tényleges fájlokkal dolgozunk, nem pedig

Részletesebben

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 17

Adatbázisok. 8. gyakorlat. SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 17 Adatbázisok 8. gyakorlat SQL: CREATE TABLE, aktualizálás (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 17 SQL nyelv Structured Query Language Struktúrált lekérdez

Részletesebben

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 3. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Primitív típusok Típus neve Érték Alap érték Foglalt tár Intervallum byte Előjeles egész 0 8 bit

Részletesebben

Programozás C++ -ban

Programozás C++ -ban Programozás C++ -ban 6. Konstansok A C nyelvben konstansokat makróval is deklarálhatunk. Ebben az esetben mindenhol ahol a makró előfordul a fordító a definiált értéket behelyettesíti a makró helyére.

Részletesebben

Programozás I gyakorlat

Programozás I gyakorlat Programozás I. - 2. gyakorlat Változók, típusok, bekérés Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Rendszer - És Számítástudományi Tanszék Utolsó frissítés: September 21, 2009 1 tar@dcs.vein.hu

Részletesebben

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV A C# PROGRAMOZÁSI NYELV 2010.02.23. Bevezetés C# nyelv jellemzői 2 Kis és NAGY betű érzékeny Minden utasítást pontos vessző zár. Utasítás zárójel a:,. .NET Framework keretrendszerek 3 Microsoft.NET Framework

Részletesebben

Karakterkészlet. A kis- és nagybetűk nem különböznek, a sztringliterálok belsejét leszámítva!

Karakterkészlet. A kis- és nagybetűk nem különböznek, a sztringliterálok belsejét leszámítva! A PL/SQL alapelemei Karakterkészlet Az angol ABC kis- és nagybetűi: a-z, A-Z Számjegyek: 0-9 Egyéb karakterek: ( ) + - * / < > =! ~ ^ ; :. ' @ %, " # $ & _ { }? [ ] Szóköz, tabulátor, kocsivissza A kis-

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Programozás C- és Matlab nyelven C programozás kurzus BMEKOKAM603 Mutatók. Dr. Bécsi Tamás 7. Előadás

Programozás C- és Matlab nyelven C programozás kurzus BMEKOKAM603 Mutatók. Dr. Bécsi Tamás 7. Előadás Programozás C- és Matlab nyelven C programozás kurzus BMEKOKAM603 Mutatók Dr. Bécsi Tamás 7. Előadás 5.3. Mutatók,tömbök A mutató vagy pointer olyan változó, amely egy másik változó címét tartalmazza.

Részletesebben

Pénzügyi algoritmusok

Pénzügyi algoritmusok Pénzügyi algoritmusok A C++ programozás alapjai Az Integrált Fejlesztői Környezet C++ alapok Az Integrált Fejlesztői Környezet Visual Studio 2013 Community Edition Kitekintés: fordítás Preprocesszor Fordító

Részletesebben

Felhasználó által definiált adattípus

Felhasználó által definiált adattípus Felhasználó által definiált adattípus C++ Izsó Tamás 2017. február 24. Izsó Tamás Felhasználó által definiált adattípus/ 1 Irodalom Izsó Tamás Felhasználó által definiált adattípus/ 2 Programtervezési

Részletesebben

2019, Funkcionális programozás. 5. el adás. MÁRTON Gyöngyvér

2019, Funkcionális programozás. 5. el adás. MÁRTON Gyöngyvér Funkcionális programozás 5. el adás Sapientia Egyetem, Matematika-Informatika Tanszék Marosvásárhely, Románia mgyongyi@ms.sapientia.ro 2019, tavaszi félév Mir l volt szó? a Haskell kiértékelési stratégiája

Részletesebben

Algoritmizálás + kódolás C++ nyelven és Pascalban

Algoritmizálás + kódolás C++ nyelven és Pascalban Algoritmizálás + kódolás nyelven és ban Motiváció A Programozási alapismeretek tárgyban az algoritmizáláshoz struktogramot, a kódoláshoz nyelvet használunk, a Közismereti informatikában (a közoktatásban

Részletesebben

A programozás alapjai 1 Rekurzió

A programozás alapjai 1 Rekurzió A programozás alapjai Rekurzió. előadás Híradástechnikai Tanszék - preorder (gyökér bal gyerek jobb gyerek) mentés - visszaállítás - inorder (bal gyerek gyökér jobb gyerek) rendezés 4 5 6 4 6 7 5 7 - posztorder

Részletesebben

Objektumok inicializálása

Objektumok inicializálása Objektumok inicializálása Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Objektumok inicializálása CPP4 / 1 Tartalom public adattagok inicializálása felsorolással konstruktor objektum tömbök osztály típusú

Részletesebben

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3)

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3) Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float, double változók deklarációja operátorok (aritmetikai, relációs, logikai,

Részletesebben

Bevezetés, a C++ osztályok. Pere László

Bevezetés, a C++ osztályok. Pere László Programozás módszertan II. p. Programozás módszertan II. Bevezetés, a C++ osztályok Pere László (pipas@linux.pte.hu) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA ÉS ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.10.. -1- Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float,

Részletesebben

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe Bevezetés a C++ programozási nyelvbe Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék CPP0 / 1 Története A C++ programozási nyelv a C programozási nyelv objektum orientált kiterjesztése. Az ANSI-C nyelvet

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 1. előadás Dr. Bécsi Tamás A tárgy órái Előadás hetente (St101) csüt. 8:15 Bécsi Tamás C elmélet Ajánlott irodalom Dennis Ritchie: A C programozási nyelv Gyakorlat hetente

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2008. 02. 19. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve az annak

Részletesebben

Objektumorientált Programozás VI.

Objektumorientált Programozás VI. Objektumorientált Programozás VI. Tömb emlékeztető Egyszerű programozási tételek Összetett programozási tételek V 1.0 ÓE-NIK, 2011 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 3. gyakorlat Tömbök, programozási tételek Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.21. ZH! PlanG-ból papír alapú zárthelyit írunk el reláthatólag október 5-én! Tömbök Tömbök Eddig egy-egy

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Névterek és hatókörök Láthatósági szintek Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

C programozási nyelv

C programozási nyelv C programozási nyelv Struktúrák Dr Schuster György 2011 június 16 Dr Schuster György () C programozási nyelv Struktúrák 2011 június 16 1 / 11 Struktúrák Struktúrák A struktúra egy olyan összetett adatszerkezet,

Részletesebben

Kifejezések. A programozás alapjai előadás. Operátorok. Kifejezések. Operátorok precedenciája. Operátorok precedenciája

Kifejezések. A programozás alapjai előadás. Operátorok. Kifejezések. Operátorok precedenciája. Operátorok precedenciája A programozás alapjai 1 Kifejezések 5. előadás Híradástechnikai Tanszék Operandusok Literál Azonosító Kifejezés Kifejezések Precedencia Melyik hajtódik először végre? Asszociativitás Balról jobbra vagy

Részletesebben

Programozás C++ -ban

Programozás C++ -ban Programozás C++ -ban 4. Bevezetés az osztályokba 4.1 Az adatokhoz való hozzáférés ellenőrzése Egy C programban a struktúrák minden része mindig elérhető. Ugyanakkor ez nem a legkedvezőbb helyzet. Több

Részletesebben

Mutatók és címek (ism.) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Indirekció (ism) Néhány dolog érthetőbb (ism.) Változók a memóriában

Mutatók és címek (ism.) Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat. Indirekció (ism) Néhány dolog érthetőbb (ism.) Változók a memóriában Programozás alapjai C nyelv 8. gyakorlat Szeberényi mre BME T Programozás alapjai. (C nyelv, gyakorlat) BME-T Sz.. 2005.11.07. -1- Mutatók és címek (ism.) Minden változó és függvény

Részletesebben

GYAKORLATIAS JAVA MINTA

GYAKORLATIAS JAVA MINTA Java SE programozási alapok - alapelemek viszont a Javadoc-ban nem fog megjelenni. */ 4.2. Egyszerű és összetett típusok A programozás során az adatainkat (legyen az csak átmeneti is) ún. változókban tárolunk.

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 10. gyakorlat. Standard függvények. Union

Programozás alapjai C nyelv 10. gyakorlat. Standard függvények. Union Programozás alapjai C nyelv 10. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.21. -1- Standard függvények Standard függvények amelyeket

Részletesebben

Óbudai Egyetem. C programozási nyelv

Óbudai Egyetem. C programozási nyelv Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar C programozási nyelv Struktúrák és Unionok Dr. Schuster György 2016. október 6. Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar C programozási 2016. októbernyelv

Részletesebben

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása 3. előadás

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása 3. előadás Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása 3. előadás Szövegfájl Fájl típus A szövegfájl karakterek sorozata: input fájl Műveletei: nyit, zár, olvas, vége? output fájl Műveletei: nyit, zár, ír Pap Gáborné,

Részletesebben

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása Tömbök kezelése Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása A számokkal jellemzett adatok, pl. személyi szám, adószám, taj-szám, vonalkód, bankszámlaszám esetében az elírásból származó hibát ún. ellenőrző

Részletesebben

Programozás I gyakorlat

Programozás I gyakorlat Programozás I. - 2. gyakorlat Változók, kiiratás, bekérés Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Utolsó frissítés: September 24, 2007 1 tar@dcs.vein.hu

Részletesebben

Programozás 5. Dr. Iványi Péter

Programozás 5. Dr. Iványi Péter Programozás 5. Dr. Iványi Péter 1 Struktúra Véges számú különböző típusú, logikailag összetartozó változó együttese, amelyeket az egyszerű kezelhetőség érdekében gyűjtünk össze. Rekord-nak felel meg struct

Részletesebben

A verem (stack) A verem egy olyan struktúra, aminek a tetejéről kivehetünk egy (vagy sorban több) elemet. A verem felhasználása

A verem (stack) A verem egy olyan struktúra, aminek a tetejéről kivehetünk egy (vagy sorban több) elemet. A verem felhasználása A verem (stack) A verem egy olyan struktúra, aminek a tetejére betehetünk egy új (vagy sorban több) elemet a tetejéről kivehetünk egy (vagy sorban több) elemet A verem felhasználása Függvény visszatérési

Részletesebben

Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével

Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével Automatizálási Tanszék Mintavételes szabályozás mikrovezérlő segítségével Budai Tamás budai.tamas@sze.hu http://maxwell.sze.hu/~budait Tartalom Mikrovezérlőkről röviden Programozási alapismeretek ismétlés

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás 5.3. Mutatók,tömbök A mutató vagy pointer olyan változó, amely egy másik változó címét tartalmazza. A C nyelvű programokban gyakran használják a

Részletesebben

Adatszerkezetek I. 1. előadás

Adatszerkezetek I. 1. előadás Adatszerkezetek I. 1. előadás Adatok jellemzői ismétlés 1. Azonosító Az a jelsorozat, amellyel hivatkozhatunk a tartalmára, amely által módosíthatjuk tartalmát. 2. Hozzáférési jog Adatokat módosítani,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS 2.ELŐADÁS A VB programozási nyelv Az Excel programozása 2 A VB programozási nyelv Adattípusok Adatok kezelése Vezérlőszerkezetek Adattípusok és műveletek Egész adattípusok

Részletesebben

3. Határozza meg és írja ki a minta szerint, hogy a forrásállományban hány kémiai elem felfedezési adatai

3. Határozza meg és írja ki a minta szerint, hogy a forrásállományban hány kémiai elem felfedezési adatai Kémiai elemek felfedezése A kémiai elemek kémiailag tovább már nem bontható, egyszerű anyagok. Jelenleg 118 különböző kémiai elemet ismerünk, közüliik a Földön 94 található meg a természetben, ezeket természetes

Részletesebben

Programozás I gyakorlat. 10. Stringek, mutatók

Programozás I gyakorlat. 10. Stringek, mutatók Programozás I gyakorlat 10. Stringek, mutatók Karakter típus A char típusú változókat karakerként is kiírhatjuk: #include char c = 'A'; printf("%c\n", c); c = 80; printf("%c\n", c); printf("%c\n",

Részletesebben

Algoritmizálás és adatmodellezés 2. előadás

Algoritmizálás és adatmodellezés 2. előadás Algoritmizálás és adatmodellezés 2 előadás Összetett típusok 1 Rekord 2 Halmaz (+multialmaz, intervallumalmaz) 3 Tömb (vektor, mátrix) 4 Szekvenciális fájl (input, output) Pap Gáborné, Zsakó László: Algoritmizálás,

Részletesebben

Informatika terméktervezőknek

Informatika terméktervezőknek Informatika terméktervezőknek C# alapok Névterület (namespace) using Osztály (class) és Obejtumok Metódus (function, procedure, method) main() static void string[] arg Szintaxis // /* */ \n \t Névadások

Részletesebben