OOP: Java 8.Gy: Gyakorlás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OOP: Java 8.Gy: Gyakorlás"

Átírás

1 OOP: Java 8.Gy: Gyakorlás 43/1 B ITv: MAN

2 43/2

3 Egy régebbi beszámoló anyaga 1. Feladat: Készítsen egy Szemely nevű osztályt a szokásos konvenciók betartásával, amely tárolja egy ember nevét (szöveg) és korát (egész érték) Készítsen konstruktort, mely a név és a kor segítségével inicializál egy példányt Készítsen getter és setter metódusokat Készítsen egy Megfelelo nevű metódust, melynek működési módja egyelőre nem ismert. Definiálja felül az osztály tostring metódusát, mely a következő alakban adja vissza az adatokat: Név: Éva, Kor: 57 43/3

4 Szemely osztály public abstract class Szemely { private String nev; private int kor; public Szemely(String nev, int kor){ this.nev = nev; this.kor = kor; public abstract boolean Megfelelo(); public String tostring(){ return "Név: "+nev+", Kor: "+kor; 43/4

5 Szemely osztály public String getnev() { return nev; public void setnev(string nev) { this.nev = nev; public int getkor() { return kor; public void setkor(int kor) { this.kor = kor; 43/5

6 Egy régebbi beszámoló anyaga A 2. Feladat: Készítse el a Jelentkezo nevű osztályt, a Szemely osztály leszármazottjaként Az osztály tárolja a jelentkező intelligencia hányadosát (egész) és igényelt fizetését (egész) Legyen az osztálynak olyan konstruktora, mely a név és a kor segítségével inicializál egy példányt Készítse el az intelligencia hányados (iq), és a fizetés beállításához és kiolvasásához szükséges metódusokat Készítse el a Megfelelo metódust, mely: ha a személy nincs még 40 éves, és az iq-ja nagyobb 110-nél, és a fizetési igénye kevesebb nél akkor igaz, egyébként hamis értékkel térjen vissza Definiálja felül a tostring metódust, mely a következő formában adja vissza egy jelentkező adatait (A Megfelelo tulajdonság Igen vagy Nem szöveggel legyen visszaadva!): Név: Éva, Kor: 57, Iq: 138, Fizetés: , Megfelelő: Nem 43/6

7 Jelentkezo osztály public class Jelentkezo extends Szemely { private int iq; private int fizetes; public Jelentkezo(String nev, int kor){ super(nev, kor); public void setiq(int iq){ this.iq = iq; public void setfizetes(int fizetes){ this.fizetes = fizetes; public int getiq(){ return iq; 43/7

8 Jelentkezo osztály public int getfizetes(){ return fizetes; public boolean Megfelelo(){ if (super.getkor() > 40 && iq > 110 && fizetes < ) return true; else return false; public String tostring(){ String mf="nem"; if (Megfelelo()) mf="igen"; return super.tostring()+", Iq: "+iq+", Fizetés: "+ fizetes+", Megfelelő: "+mf; 43/8

9 Egy régebbi beszámoló anyaga 3. Feladat: Készítsen egy FelvetelProgram nevű futtatható osztályt Olvassa be billentyűzetről a jelentkezők számát, és készítsen egy ilyen elemszámú, Jelentkezo típusú tömböt Töltse fel a tömböt, a nevet billentyűzetről olvassa be, a kor 18 és 60 közötti véletlen szám legyen Állítsa be az iq-t véletlenszerűen generált adatokkal, melyek 80 és 140 között lehetnek Állítsa be az igényelt fizetést véletlenszerűen generált adatokkal, melyek és között lehetnek, es lépésközzel (200000, , , , ) Írassa ki minden jelentkező adatait és minősítését a képernyőre Határozza meg, és írassa ki, hogy hány jelentkező megfelelő! 43/9

10 Egy régebbi beszámoló anyaga Futtatási minta: Jelentkezők száma: 5 A jelentkező neve: Éva A jelentkező neve: Dezső A jelentkező neve: Béla A jelentkező neve: Zoli A jelentkező neve: Judit Név: Éva, Kor: 57, Iq: 138, Fizetés: , Megfelelő: Nem Név: Dezső, Kor: 34, Iq: 124, Fizetés: , Megfelelő: Igen Név: Béla, Kor: 57, Iq: 130, Fizetés: , Megfelelő: Nem Név: Zoli, Kor: 35, Iq: 124, Fizetés: , Megfelelő: Nem Név: Judit, Kor: 37, Iq: 86, Fizetés: , Megfelelő: Nem 1 jelentkező megfelelő. 43/10

11 FelvetelProgram osztály import java.util.scanner; public class FelvetelProgram { public static void main(string[ ] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); String s1; int db, kor, iq, fiz; System.out.println("Jelentkezők száma: "); s1 = sc.nextline(); db = Integer.parseInt(s1); Jelentkezo [] jel = new Jelentkezo[db]; 43/11

12 FelvetelProgram osztály for (int i=0; i<db; i++){ System.out.println("A jelentkező neve: "); s1 = sc.nextline(); kor = 18 + (int)(math.random()*43); jel[i] = new Jelentkezo(s1, kor); iq = 80 + (int)(math.random()*61); fiz = *(int)(Math.random()*31); jel[i].setiq(iq); jel[i].setfizetes(fiz); for (int i=0; i<db; i++) System.out.println(jel[i]); int mdb = 0; for (int i=0; i<db; i++) if (jel[i].megfelelo()) mdb++; System.out.println(mdb+" jelentkező megfelelő."); 43/12

13 Konzol Jelentkezők száma: 5 A jelentkező neve: a A jelentkező neve: b A jelentkező neve: c A jelentkező neve: d A jelentkező neve: e Név: a, Kor: 40, Iq: 94, Fizetés: , Megfelelő: Nem Név: b, Kor: 28, Iq: 118, Fizetés: , Megfelelő: Igen Név: c, Kor: 38, Iq: 110, Fizetés: , Megfelelő: Nem Név: d, Kor: 48, Iq: 106, Fizetés: , Megfelelő: Nem Név: e, Kor: 34, Iq: 87, Fizetés: , Megfelelő: Nem 1 jelentkező megfelelő. 43/13

14 43/14

15 Gyakorló példa a számonkérésre 1. Feladat: Készítsen egy Szemely nevű osztályt a szokásos konvenciók betartásával, amely tárolja egy ember nevét (szöveg) és Neptun kódját (szöveg) Készítsen konstruktort, mely a név és a kód alapján inicializál egy példányt Legyen az osztálynak a nevet visszaadó metódusa Alkosson olyan törzs nélküli metódust, mellyel egész értékként kiszámítja a Juttatás-t. 43/15

16 Szemely osztály, adattagok: név, neptunkód Konstruktor (név, neptunkód). Metódusok: getnev, Juttatás public abstract class Szemely { private String Nev; private String Neptunkod; public Szemely (String Nev, String Kod){ this.nev = Nev; Neptunkod = Kod; public String getnev(){ return Nev; public abstract int Juttatas(); 43/16

17 Gyakorló példa a számonkérésre 2. Feladat: Készítse el a Hallgato nevű osztályt, a Szemely osztály leszármazottjaként Az osztály tárolja a Hallgató féléves jegyeit egy egész típusú tömbbe, és legyen egy Ösztöndíjat tároló adattagja is. Az osztályhoz tartozzon egy konstans, mely az ösztöndíj számítás ALAPértékét jelentse, értéke legyen Készítsen egy, a jegyek számát beállító metódust Készítsen egy metódust, egy konkrét (valahányadik) jegy beírására Alkosson metódust az ösztöndíj beállítására Készítsen egy Átlag metódust, mely a jegyek átlagát adja vissza A Juttatás metódus adja vissza egy hallgató juttatását, mely ha az átlag legalább hármas, akkor az átlag és az alap szorzata, egyébként nulla. Az osztály tostring metódusa a következő formában adjon vissza adatot: Név: Géza, Átlag: 3.1, Ösztöndíj: Készítsen egy jegykiír nevű metódust, mely kiírja egy hallgató nevét és összes jegyét a következő formában: Géza 0. jegye: 5 Géza 1. jegye: 5 Géza 2. jegye: 2 43/17 Géza 3. jegye: 3...

18 Hallgato osztály, szülő: Szemely, adattagok: jegyek[ ], Ösztöndíj Konstruktor (név, neptunkód). Metódusok: setjegyek, JegyBeír, setösztöndíj, Átlag, Juttatás, tostring, jegykiír public class Hallgato extends Szemely { private int [ ] jegyek; private int Osztondij; final static int ALAP = 10000; public Hallgato (String Nev, String Kod){ super(nev, Kod); public void setjegyek(int j){ jegyek = new int[j]; public void JegyBeir(int i, int jegy){ jegyek[i] = jegy; public void setosztondij(int od){ Osztondij = od; 43/18

19 Hallgato osztály, szülő: Szemely, adattagok: jegyek[ ], Ösztöndíj Konstruktor (név, neptunkód). Metódusok: setjegyek, JegyBeír, setösztöndíj, Átlag, Juttatás, tostring, jegykiír 43/19 public double Atlag(){ double atlag = 0d; for (int i=0; i<10; i++) atlag += jegyek[i]; return atlag/10d; public int Juttatas(){ if (Atlag() >= 3) return (int)(atlag()*alap); else return 0; public String tostring(){ return "Név: "+getnev()+", Átlag: "+Atlag()+ ", Ösztöndíj: "+Osztondij; public void jegykiir(){ for (int i=0; i<10; i++) System.out.println(getNev()+ " "+i+". jegye: "+jegyek[i]);

20 Gyakorló példa a számonkérésre 3. Feladat: Készítsen egy HallgatoProgram nevű futtatható osztályt Készítsen egy 5 elemű tömböt hallgatók adatainak tárolására Olvasson be a billentyűzetről a hallgatók nevét és kódját, és az adatokkal inicializálja a hallgatók adatait Állítsa be a jegyek számát 10-re, és minden hallgatóhoz generáljon véletlenszerűen az (1-5) tartományban jegyeket Állítsa be minden hallgatónál az ösztöndíjat, melyet a Juttatás metódussal határozzon meg Írassa ki minden Hallgató adatait a képernyőre Írassa ki az utolsó hallgató jegyeit a képernyőre 43/20

21 Gyakorló példa a számonkérésre Futtatási minta: A hallgató neve: Jenő A hallgató kódja: ab45bb A hallgató neve: Béla A hallgató kódja: 3mz675 A hallgató neve: Éva A hallgató kódja: cc98vv A hallgató neve: Zoli A hallgató kódja: zxa3e4 A hallgató neve: Géza A hallgató kódja: wxyc78 Név: Jenő, Átlag: 3.5, Ösztöndíj: Név: Béla, Átlag: 4.0, Ösztöndíj: Név: Éva, Átlag: 2.5, Ösztöndíj: 0 Név: Zoli, Átlag: 2.6, Ösztöndíj: 0 Név: Géza, Átlag: 3.1, Ösztöndíj: Géza 0. jegye: 5 Géza 1. jegye: 5 Géza 2. jegye: 2 Géza 3. jegye: 3 Géza 4. jegye: 5 Géza 5. jegye: 1 Géza 6. jegye: 3 Géza 7. jegye: 4 Géza 8. jegye: 1 Géza 9. jegye: 2 43/21

22 HallgatoProgram futtatható osztály 5 hallgató beolvasása tömbbe, 10 jegy generálása hallgatónként, ösztöndíj számítása, hallgatók adatainak kiírása, utolsó hallgató jegyeinek kiírása import java.util.scanner; public class HallgatoProgram { public static void main(string[ ] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); Hallgato [] h = new Hallgato[5]; String s1, s2; for (int i=0; i<5; i++){ System.out.println("A hallgató neve: "); s1 = sc.nextline(); System.out.println("A hallgató kódja: "); s2 = sc.nextline(); h[i]= new Hallgato(s1, s2); h[i].setjegyek(10); for (int j=0; j<10; j++){ h[i].jegybeir(j, 1+(int)(Math.random()*5)); h[i].setosztondij(h[i].juttatas()); 43/22

23 HallgatoProgram futtatható osztály 5 hallgató beolvasása tömbbe, 10 jegy generálása hallgatónként ösztöndíj számítása, hallgatók adatainak kiírása, utolsó hallgató jegyeinek kiírása for (int i=0; i<5; i++) System.out.println(h[i]); h[4].jegykiir(); 43/23

24 43/24

25 Értelmezzük a kódot! public interface IPenzugy { int getfizetes(); void setfizetes(int befiz); Interface: abstract metódusok gyűjteménye A metódusoknak lehet bemenő paramétere! public interface IFeladat { String getfeladat(); void setfeladat(string feladat); public class Alkalmazott implements IFeladat, IPenzugy {... Ha egy osztály implementál egy interface-t, akkor minden metódusát implementálni kell! Hány metódusa lesz? 43/25

26 Értelmezzük a kódot! public class Alkalmazott implements IFeladat, IPenzugy { private String nev; private String beosztas; private String feladat; private int fizetes; public Alkalmazott(String nev, String beosztas){ this.nev = nev; this.beosztas = beosztas; public int getfizetes(){ return fizetes; public void setfizetes(int befiz){ fizetes = befiz; public interface IPenzugy { int getfizetes(); void setfizetes(int befiz); 43/26

27 Értelmezzük a kódot! public String getfeladat(){ return feladat; public interface IFeladat { String getfeladat(); void setfeladat(string feladat); public void setfeladat(string befelad){ feladat = befelad; public String tostring(){ return nev+" "+beosztas; Józsi teremőr 43/27

28 Értelmezzük a kódot! Olyan példányt kell kapnia, ami import java.util.scanner; megvalósítja az IFeladat interfészt! public class MiniMelosProgram { static Scanner sc = new Scanner(System.in); public static void Fonok(IFeladat ifa){ Csak a feladatot kezelheti! System.out.println(ifa+"\n"); System.out.println("Jelenlegi feladat: "+ifa.getfeladat()+"\n"); System.out.println("Új feladat? : "); String fel = sc.nextline(); ifa.setfeladat(fel); public static void Penzugyes(IPenzugy ipu){ Csak a fizetést kezelheti! System.out.println(ipu+"\n"); System.out.println("Jelenlegi fizetés: "+ipu.getfizetes()+"\n"); System.out.println("Új fizetes? : "); String fbe = sc.nextline(); int fiz = Integer.parseInt(fbe); ipu.setfizetes(fiz); 43/28

29 Értelmezzük a kódot! public static void main(string[ ] args) { Alkalmazott melos = new Alkalmazott("Jenő","mindenes"); Fonok(melos); Penzugyes(melos); System.out.println(melos.toString()+ "-"+melos.getfeladat()+"-"+melos.getfizetes()); Konzol 43/29 Jenő mindenes Jelenlegi feladat: null Új feladat? : takarítás Jenő mindenes Jelenlegi fizetés: 0 Új fizetes? : Jenő mindenes-takarítás-20000

30 43/30

31 Gyakorló példa a számonkérésre 1. Feladat: Készítsen egy Alkoholos nevű interfészt, benne egy mennyialkoholttartalmaz nevű valós eredményt visszaadó metódust 2. Feladat: Készítsen egy Ital nevű osztályt, legyen az adattagja az ital neve Készítsen a névvel inicializáló konstruktort Készítsen getnév metódust Alkosson olyan törzs nélküli metódust, mellyel szövegként visszaadja azt, hogy mibőlkészült az ital Alkosson olyan törzs nélküli metódust, mellyel szövegként visszaadja azt, hogy milyenízű az ital 43/31

32 Alkoholos interfész, mennyialkoholttartalmaz metódus File\New\Interface public interface Alkoholos { public double mennyialkoholttartalmaz(); 43/32

33 Ital osztály, név adattag, konstruktor, getnév metódus, törzsnélküli mibőlkészült és milyenízű metódusok public abstract class Ital { private String nev; public Ital(String nev) { this.nev = nev; public String getnev(){ return nev; public abstract String mibolkeszult(); public abstract String milyenizu(); 43/33

34 Gyakorló példa a számonkérésre 3. Feladat: Készítse el a Gyümölcslé nevű osztályt, az Ital osztály leszármazottjaként Az osztály adattagként tárolja az alapanyag-ot, és a gyümölcslé ízét Legyen az osztálynak olyan konstruktora, mely a három adattag értékével inicializás (név, alapanyag, íz) Valósítsa meg a szükséges metódusokat Az osztály tostring metódusa a következő formában adjon vissza adatot: Hohes C: nem alkoholos, citrom alapú ital 43/34

35 Gyümölcslé osztály, szülő: Ital, adattagok: alapanyag, íz Konstruktor (név, alapanyag, íz). Metódusok: milyenízű, mibőlkészült tostring: Sió barack: nem alkoholos, barack alapú ital public class Gyumolcsle extends Ital { private String alapanyag; private String iz; public Gyumolcsle(String nev, String alap, String iz) { super(nev); alapanyag = alap; this.iz = iz; public String milyenizu() { return iz; public String mibolkeszult(){ return alapanyag; public String tostring() { return getnev()+": nem alkoholos, "+alapanyag+" alapú ital"; 43/35

36 Gyakorló példa a számonkérésre 4. Feladat: Készítse el a AlkoholosItal nevű osztályt, az Ital osztály leszármazottjaként, melyben megvalósítja az Alkoholos interfészt Az osztály adattagként tárolja az alapanyag-ot, és a gyümölcslé ízét, és az alkoholtartalmat (0-1 közötti valós szám) Legyen az osztálynak olyan konstruktora, mely a négy adattag értékével inicializás (név, alapanyag, íz, alkohol) Valósítsa meg a szükséges metódusokat Az osztály tostring metódusa a következő formában adjon vissza adatot: Pálinka: 40.0% alkohol tartalmú ital 43/36

37 AlkoholosItal osztály, szülő: Ital, implementálja az Alkoholos interfészt adattagok: alapanyag, íz, alkohol. Konstruktor (név, alapanyag, íz, alkohol). Metódusok: milyenízű, mibőlkészült tostring: Pálinka: 40.0% alkohol tartalmú ital public class AlkoholosItal extends Ital implements Alkoholos { private String alapanyag; private String iz; private double alkoholtartalom; public AlkoholosItal(String nev, String alap, String iz, double alk) { super(nev); alapanyag = alap; this.iz = iz; alkoholtartalom = alk; public String milyenizu() { return iz; public String mibolkeszult(){ return alapanyag; public String tostring() { return getnev()+": "+alkoholtartalom*100+"% "+ " alkohol tartalmú ital"; 43/37

38 Gyakorló példa a számonkérésre 5. Feladat: Készítsen egy AbsztinensProgram nevű futtatható osztályt Készítsen egy osztályszintű elfogyaszt nevű metódust, mely egy italt kap paraméterül. Kiírja a kapott ital nevét, és ha az ital alkoholos, akkor a "Köszönöm, nem kérem! Alkoholt tartalmaz!" szöveget, egyébként a "Megittam, finom volt!" szöveget. Hozzon létre egy 4 elemű Ital típusú tömböt Töltse fel 2 Gyümölcslével, és 2 AlkoholosItal-lal Fogyassza el az italokat 43/38

39 Gyakorló példa a számonkérésre Futtatási minta: Megkínáltak a következővel: Sió barack: nem alkoholos, barack alapú ital Megittam, finom volt! Megkínáltak a következővel: Sör: 5.0% alkohol tartalmú ital Köszönöm, nem kérem! Alkoholt tartalmaz! Megkínáltak a következővel: Hohes C: nem alkoholos, citrom alapú ital Megittam, finom volt! Megkínáltak a következővel: Pálinka: 40.0% alkohol tartalmú ital Köszönöm, nem kérem! Alkoholt tartalmaz! 43/39

40 AbsztinensProgram futtatható osztály elfogyaszt osztály metódus, 4 elemű Ital tömb, feltöltés adatokkal, italok elfogyasztása public class AbsztinensProgram { public static void elfogyaszt(ital i) { System.out.println("Megkínáltak a következővel: "+i); if (i instanceof Alkoholos) System.out.println("Köszönöm, nem kérem! Alkoholt tartalmaz!"); else System.out.println("Megittam, finom volt!"); public static void main(string[ ] args) { Ital [ ] ital = new Ital [4]; ital[0] = new Gyumolcsle("Sió barack", "barack", "édes"); ital[1] = new AlkoholosItal("Sör", "komló", "keserű", 0.05); ital[2] = new Gyumolcsle("Hohes C", "citrom", "savanykás"); ital[3] = new AlkoholosItal("Pálinka", "szilva", "szilva", 0.4); for (int i=0; i<4; i++) AbsztinensProgram.elfogyaszt(ital[i]); 43/40

41 Konzol Megkínáltak a következővel: Sió barack: nem alkoholos, barack alapú ital Megittam, finom volt! Megkínáltak a következővel: Sör: 5.0% alkohol tartalmú ital Köszönöm, nem kérem! Alkoholt tartalmaz! Megkínáltak a következővel: Hohes C: nem alkoholos, citrom alapú ital Megittam, finom volt! Megkínáltak a következővel: Pálinka: 40.0% alkohol tartalmú ital Köszönöm, nem kérem! Alkoholt tartalmaz! 43/41

42 43/42

43 VÉGE VÉGE 43/43

7. K: JAVA alapok Konzultáció

7. K: JAVA alapok Konzultáció Objektum Orientált Programozás 7. K: JAVA alapok Konzultáció 35/1B IT MAN B IT v: 2017.05.03 MAN Hiba, biztonságos program 01. Szintaktikai hiba imt i = 0; system.out.println( alma ); for (int i = 0, i

Részletesebben

OOP: Java 8.Gy: Abstract osztályok, interfészek

OOP: Java 8.Gy: Abstract osztályok, interfészek OOP: Java 8.Gy: Abstract osztályok, interfészek 26/1 B ITv: MAN 2019.04.03 Abszrakt metódus és absztrakt osztály. Gyakran előfordul a tervezés során, hogy egy osztály szintjén tudjuk, hogy valamilyen metódus

Részletesebben

Objektum Orientált Programozás. 5. JAVA osztályok 21/1B IT MAN

Objektum Orientált Programozás. 5. JAVA osztályok 21/1B IT MAN Objektum Orientált Programozás 5. JAVA osztályok 21/1B IT MAN B IT v: 2016.03.09 MAN Feladatok 1. Készítsen egy Alkalmazott osztályt - legyen név, kor és fizetés adata - legyen egy osztályszintű adattagja

Részletesebben

4. Gy: JAVA osztályok

4. Gy: JAVA osztályok Objektum Orientált Programozás 4. Gy: JAVA osztályok 25/1B IT MAN B IT v: 2016.02.24 MAN Feladatok 1. Készítsen egy Teglalap osztályt - legyen adattagja a két oldal tárolására (egészek) - legyen konstruktora,

Részletesebben

Java Programozás 1. Gy: Java alapok. Ismétlés ++

Java Programozás 1. Gy: Java alapok. Ismétlés ++ Java Programozás 1. Gy: Java alapok Ismétlés ++ 24/1 B ITv: MAN 2018.02.18 Feladat Készítsünk egy komplett konzolos alkalmazást, mely generál egy számot 0 és 100 között (mindkét határt beleértve), feladatunk

Részletesebben

Objektum Orientált Programozás. 11. Kivételkezelés 44/1B IT MAN

Objektum Orientált Programozás. 11. Kivételkezelés 44/1B IT MAN Objektum Orientált Programozás 11. Kivételkezelés 44/1B IT MAN B IT v: 2016.05.03 MAN Pici elmélet A Java kivételkezelésének célja a programfutás során keletkezett hibák kiszűrése és megfelelő kezelése.

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 8.

BME MOGI Gépészeti informatika 8. BME MOGI Gépészeti informatika 8. 1. feladat Készítse beosztottak és vezetők munkahelyi adatait kezelő alkalmazást! A feladat megoldásához hozza létre a következő osztályokat! Beosztott osztály: adatmező

Részletesebben

OOP: Java 11.Gy: Enumok, beágyazott osztályok. 13/1 B ITv: MAN

OOP: Java 11.Gy: Enumok, beágyazott osztályok. 13/1 B ITv: MAN OOP: Java 11.Gy: Enumok, beágyazott osztályok 13/1 B ITv: MAN 2019.04.24 ArrayList Rugalmas tömb A tömbök korlátai Fix méret, nem lehet menet közben megnövelni Ha túl nagyra választjuk, fölösleges helyfoglalás

Részletesebben

OOP: Java 7.Gy: Öröklődés, referenciák

OOP: Java 7.Gy: Öröklődés, referenciák OOP: Java 7.Gy: Öröklődés, referenciák 37/1 B ITv: MAN 2019.03.26 Öröklődés Egységbezárás (az egyik OOP alapelv) : az adatokat és rajtuk végzett műveleteket egy egységként kezeljük, ez az egység az osztály.

Részletesebben

OOP: Java 6.Gy: Java osztályok. Definíció, static, túlterhelés

OOP: Java 6.Gy: Java osztályok. Definíció, static, túlterhelés OOP: Java 6.Gy: Java osztályok Definíció, static, túlterhelés 45/1 B ITv: MAN 2019.03.18 Feladat Készítsen egy Alkalmazott osztályt saját csomagban, név, kor és fizetés adatokkal. Legyen egy osztályszintű

Részletesebben

OOP: Java 4.Gy: Java osztályok

OOP: Java 4.Gy: Java osztályok OOP: Java 4.Gy: Java osztályok. 36/1 B ITv: MAN 2019.03.02 Feladat Készítsen el egy Employee osztályt és egy Employee osztályt használó osztályt (EmpProgram). Az Employee osztálynak: van name és salary

Részletesebben

Objektum Orientált Programozás. 6. JAVA öröklődés 30/1B IT MAN

Objektum Orientált Programozás. 6. JAVA öröklődés 30/1B IT MAN Objektum Orientált Programozás 6. JAVA öröklődés 30/1B IT MAN B IT v: 2016.03.16 MAN Feladatok Órai egyéni feladat (T: kb. 30 perc) Készítsen egy osztályt (Ember), melyben emberek nevét, magasságát és

Részletesebben

Szoftvertechnolo gia gyakorlat

Szoftvertechnolo gia gyakorlat Szoftvertechnolo gia gyakorlat Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu 1. Dependency Injection (függőség befecskendezés) tervezési minta A tervezési minta alapgondolata az, hogy egy konkrét feladatot

Részletesebben

OOP: Java 5.Gy: Osztály, referencia, konstruktor

OOP: Java 5.Gy: Osztály, referencia, konstruktor OOP: Java 5.Gy: Osztály, referencia, konstruktor 36/1 B ITv: MAN 2019.03.10 Osztály fogalma A Circle osztály definíciója: public class Circle { private int cx; private int cy; private int rad; public Circle(int

Részletesebben

Java Programozás 4. Gy: Java GUI. Tipper, MVC kalkulátor

Java Programozás 4. Gy: Java GUI. Tipper, MVC kalkulátor Java Programozás 4. Gy: Java GUI Tipper, MVC kalkulátor 15/1 B ITv: MAN 2018.03.10 1. Feladat: Tipper Készítsük el a tippelős programunk grafikus változatát. Az üzleti logika kódja megvan, a felület pedig

Részletesebben

és az instanceof operátor

és az instanceof operátor Java VIII. Az interfacei és az instanceof operátor Krizsán Zoltán Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2005. 10. 24. Java VIII.: Interface JAVA8 / 1 Az interfészről általában

Részletesebben

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán Java VIII. Az interfacei és az instanceof operátor Krizsán Zoltán Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2005. 10. 24. Java VIII.: Interface JAVA8 / 1 Az interfészről általában

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 7.

BME MOGI Gépészeti informatika 7. BME MOGI Gépészeti informatika 7. 1. feladat Írjon Windows Forms alkalmazást egy kör és egy pont kölcsönös helyzetének vizsgálatára! A feladat megoldásához hozza létre a következő osztályokat! Pont osztály:

Részletesebben

OOP: Java 1.Gy: Java alapok

OOP: Java 1.Gy: Java alapok OOP: Java 1.Gy: Java alapok Eclipse alapok O O P Objektum Orientált Programozás 31/1 B ITv: MAN 2019.02.25 Feladat Írja meg a 4 alapműveletet megvalósító Kalkulátor programot Java nyelven. Az elvégzendő

Részletesebben

List<String> l1 = new ArrayList<String>(); List<Object> l2 = l1; // error

List<String> l1 = new ArrayList<String>(); List<Object> l2 = l1; // error Generics Egyszerűbb példák (java.util csomagból): public interface List { void add(e x); Iterator iterator(); public interface Iterator { E next(); boolean hasnext(); E - formális típusparaméter,

Részletesebben

Abstract osztályok és interface-ek. 7-dik gyakorlat

Abstract osztályok és interface-ek. 7-dik gyakorlat Abstract osztályok és interface-ek 7-dik gyakorlat Abstract metódusok és osztályok Az OO fejlesztés során olyan osztályokat is kialakíthatunk, melyeket csak továbbfejlesztésre, származtatásra lehet használni,

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 4.

BME MOGI Gépészeti informatika 4. BME MOGI Gépészeti informatika 4. 1. feladat önálló feladatmegoldás Generáljon két 1 és 10 közötti véletlen egész számot, majd kiírja ezekre a számokra a tízes szorzótáblákat! Ha az első generált szám

Részletesebben

Java Programozás 11. Ea: MVC modell

Java Programozás 11. Ea: MVC modell Java Programozás 11. Ea: MVC modell 20/1 B ITv: MAN 2018.03.02 MVC Model-View-Controller A modell-nézet-vezérlő a szoftvertervezésben használatos szerkezeti minta. Az MVC célja elválasztani az üzleti logikát

Részletesebben

Osztályok. 4. gyakorlat

Osztályok. 4. gyakorlat Osztályok 4. gyakorlat Az osztály fogalma Az objektumok formai leírása, melyek azonos tulajdonsággal és operációkkal rendelkeznek. Osztályból objektum készítését példányosításnak nevezzük. Minden objektum

Részletesebben

Java Programozás 9. Gy: Java alapok. Adatkezelő 5.rész

Java Programozás 9. Gy: Java alapok. Adatkezelő 5.rész Java Programozás 9. Gy: Java alapok Adatkezelő 5.rész 15/1 B ITv: MAN 2018.04.22 A Keresés funkció Programlogika: 1. A keresés az etm táblamodellben fog keresni, és a találat rekordokat átmásolja egy másik

Részletesebben

Kalapácsvetés 2016 szöveges

Kalapácsvetés 2016 szöveges Kalapácsvetés 2016 Ebben a feladatban a 2016. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi kalapácsvetés döntőjének eredményeit kell feldolgoznia. A döntő 6 dobási sorozatból állt, de a 3. sorozat után

Részletesebben

Programozási technológia

Programozási technológia Programozási technológia Bevezetés Dr. Szendrei Rudolf ELTE Informatikai Kar 2018. Információk Képzés Programtervező Informatikus BSc, nappali tagozat, C szakirány Tárgykód: IP-17cPROGT1EG Előfeltétel

Részletesebben

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07.

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Függvények, csomagok Csomagok Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges számú osztályt tartalmazhat Pl.: java.util.scanner Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Célja:

Részletesebben

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió BME MOGI Gépészeti informatika 3. 1. feladat Végezze el a következő feladatokat! Kérjen be számokat 0 végjelig, és határozza meg az átlagukat! A feladat megoldásához írja meg a következő metódusokat! a.

Részletesebben

Java Programozás 7. Gy: Java alapok. Adatkezelő 3.rész

Java Programozás 7. Gy: Java alapok. Adatkezelő 3.rész Java Programozás 7. Gy: Java alapok Adatkezelő 3.rész 39/1 B ITv: MAN 2018.04.11 A feladat Feladat: folytassuk a panel életre keltését! - Alakítsuk ki az Új dolgozó felvitele panelt - A panel a Beszúr

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu 1 A java virtuális gép (JVM) Képzeletbei, ideális számítógép. Szoftveresen megvalósított működési környezet. (az op. rendszer egy folyamata). Feladata:

Részletesebben

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. október A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/16 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Java bevezet o Kab odi L aszl o Kab odi L aszl o Java bevezet o

Java bevezet o Kab odi L aszl o Kab odi L aszl o Java bevezet o Miért Java? széleskörben elterjedt Micro Edition - beágyazott rendszerek, régi telefonok Standard Edition - PC, android ezen alapul Enterprise Edition - vállalati programok, web service-ek multiplatform

Részletesebben

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III.

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Programozás I. Első ZH segédlet

Programozás I. Első ZH segédlet Programozás I. Első ZH segédlet Ezen az oldalon: kiírás az alapértelmezett (hiba) kimenetre, sztring konkatenáció, primitív típusok, osztály létrehozás, példányosítás, adattagok, metódusok Kiíratás alapértelmezett

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti M szaki Egyetem 2013. szeptember 25. 3. El adás User public class User { private String realname_; private String nickname_; private String password_; public User(String realname, String nickname)

Részletesebben

Torna. A torna.csv UTF-8 kódolású állományban soronként egy versenyző eredményeit tároljuk. Az adatokat pontosvessző választja el egymástól.

Torna. A torna.csv UTF-8 kódolású állományban soronként egy versenyző eredményeit tároljuk. Az adatokat pontosvessző választja el egymástól. Torna A pekingi olimpián tornából hat versenyszámban mérettetik meg magukat a versenyzők. Ennek a versenynek az eredményeit kell feldolgoznia ebben a feladatban. A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

Részletesebben

Java IX. telkezelés a Java-ban

Java IX. telkezelés a Java-ban Java IX. Kivétel telkezelés a Java-ban Krizsán Zoltán Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2005. 11. 17. Java IX. Kivételkezelés JAVA9 / 1 A kivételkezel telkezelés célja Kivételes

Részletesebben

Java IX. telkezelés a Java-ban

Java IX. telkezelés a Java-ban Java IX. Kivétel telkezelés a Java-ban Krizsán Zoltán Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2005. 11. 17. Java IX. Kivételkezelés JAVA9 / 1 A kivételkezel telkezelés célja Kivételes

Részletesebben

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni?

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni? A "java Villa -v" parancs jelentése: A java interpreter elindítja a Villa osztály statikus main metódusát, és átadja neki paraméterként a "-v" stringet. A java interpreter elindítja először a Villa osztály

Részletesebben

Programozás I. Matematikai lehetőségek Műveletek tömbökkel Egyszerű programozási tételek & gyakorlás V 1.0 OE-NIK,

Programozás I. Matematikai lehetőségek Műveletek tömbökkel Egyszerű programozási tételek & gyakorlás V 1.0 OE-NIK, Programozás I. Matematikai lehetőségek Műveletek tömbökkel Egyszerű programozási tételek & gyakorlás OE-NIK, 2013 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk

Részletesebben

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*;

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*; Java osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. ( Előfeltétel 12. Tétel ) Az osztály egy olyan típus leíró struktúra, amely

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Polimorfizmus, absztrakt osztályok, interfészek 2 Példa - Hengerprogram 3 Példa - Hengerprogram 4 Példa - Hengerprogram

Részletesebben

Programozás I. 5. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 5. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 5. gyakorlat 1 Objektumorientáltság Egységbezárás és információ elrejtése (absztrakt adattípus) Adatok és rajtuk végzett műveletek egységbezárása (osztályok írása, múlt hét) Öröklődés Polimorfizmus

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 5.

BME MOGI Gépészeti informatika 5. BME MOGI Gépészeti informatika 5. 1. feladat Készítsen alkalmazást, mely feltölt egy egydimenziós tömböt adott tartományba eső, véletlenszerűen generált egész értékekkel! Határozza meg a legkisebb és a

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 1.

BME MOGI Gépészeti informatika 1. BME MOGI Gépészeti informatika 1. 1. feladat Végezze el a következő feladatokat! Olvassa be a nevét és írjon üdvözlő szöveget a képernyőre! Generáljon két 1-100 közötti egész számot, és írassa ki a hányadosukat

Részletesebben

Programozási nyelvek Java

Programozási nyelvek Java Programozási nyelvek Java Kozsik Tamás előadása alapján Készítette: Nagy Krisztián 13. előadás Throwable Error Exception RuntimeException IOException Saját (általában) Nem ellenörzött kivételek (Unchecked

Részletesebben

OOP: Java 1.Gy: Java alapok

OOP: Java 1.Gy: Java alapok OOP: Java 1.Gy: Java alapok Eclipse alapok +INFOMATRIX O O P Objektum Orientált Programozás 50/1 B ITv: MAN 2019.02.08 Info Mátrix 50/2 Rólam 50/3 Szűcs Miklós Alias: BitMan Mesteroktató Informatika épület,

Részletesebben

Java VI. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. Utolsó módosítás: Ficsor Lajos. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1

Java VI. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. Utolsó módosítás: Ficsor Lajos. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

hiányzott szeptemberben vagy A tanuló nem hiányzott szeptemberben szöveget

hiányzott szeptemberben vagy A tanuló nem hiányzott szeptemberben szöveget Hiányzások Ebben a feladatban egy általános iskola 2017 szeptemberi hiányzásai tartalmazó szövegfájlt kell feldolgoznia. Az adatok a szeptember.csv állomány tartalmazza. Az állomány egy sorában egy tanuló

Részletesebben

Java Programozás 6. Gy: Java alapok. Adatkezelő 2.rész

Java Programozás 6. Gy: Java alapok. Adatkezelő 2.rész Java Programozás 6. Gy: Java alapok Adatkezelő 2.rész 25/1 B ITv: MAN 2018.04.13 A feladat Feladat: folytassuk a panel életre keltését! - Alakítsuk ki a Lista panelt - Betöltéskor olvassuk be az adatokat

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 13.

BME MOGI Gépészeti informatika 13. BME MOGI Gépészeti informatika 13. 1. feladat Készítsen alkalmazást, mely elvégzi a következő feladatokat! a. Állítson elő adott intervallumba eső, adott számú véletlen számot, és írja ki a számokat egy

Részletesebben

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)!

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)! Space Shuttle 40 Pont A Space Shuttle (magyarul űrsikló", hivatalos angol nevén: Space Transportation System, STS) az Amerikai Egyesült Államok ember szállítására is alkalmas űrprogramja volt. Feladatai

Részletesebben

3. Osztályok II. Programozás II

3. Osztályok II. Programozás II 3. Osztályok II. Programozás II Bevezető feladat Írj egy Nevsor osztályt, amely legfeljebb adott mennyiségű nevet képes eltárolni. A maximálisan tárolható nevek számát a konstruktorban adjuk meg. Az osztályt

Részletesebben

PHP II. WEB technológiák. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) PHP II. 2014 1 / 19

PHP II. WEB technológiák. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) PHP II. 2014 1 / 19 PHP II. WEB technológiák Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2014 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) PHP II. 2014 1 / 19 Tartalomjegyzék Objektum Orientált Programozás 1 Objektum Orientált Programozás Öröklődés 2 Fájlkezelés

Részletesebben

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN vizsgatételek 1. Az objektumorientált programozás szemlélete, az objektum fogalma 2. Az objektumorientált programozás alapelvei 3. A Java nyelv története, alapvető

Részletesebben

3. Határozza meg és írja ki a minta szerint, hogy a forrásállományban hány kémiai elem felfedezési adatai

3. Határozza meg és írja ki a minta szerint, hogy a forrásállományban hány kémiai elem felfedezési adatai Kémiai elemek felfedezése A kémiai elemek kémiailag tovább már nem bontható, egyszerű anyagok. Jelenleg 118 különböző kémiai elemet ismerünk, közüliik a Földön 94 található meg a természetben, ezeket természetes

Részletesebben

Java Programozás 3. Gy: Java GUI. Swing, AWT

Java Programozás 3. Gy: Java GUI. Swing, AWT Java Programozás 3. Gy: Java GUI Swing, AWT 35/1 B ITv: MAN 2018.02.25 Feladat Készítsük el az Emp osztály kezelő programját úgy, hogy ArrayList-et (listatömb, tömblista, rugalmas tömb) használunk. A java.util.arraylist

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Tömbök, osztályok, objektumok, konstruktorok Tömbök 2 Referencia típusú változó Elemtípus Primitív Referencia: osztály,

Részletesebben

Felhasználó által definiált adattípus

Felhasználó által definiált adattípus Felhasználó által definiált adattípus C++ Izsó Tamás 2017. február 24. Izsó Tamás Felhasználó által definiált adattípus/ 1 Irodalom Izsó Tamás Felhasználó által definiált adattípus/ 2 Programtervezési

Részletesebben

4. Öröklődés. Programozás II

4. Öröklődés. Programozás II 4. Öröklődés Programozás II Mielőtt belevágunk Egy Tárgy típusú objektumokat tároló tömb i. elemében tároljunk el egy új tárgyat Rossz módszer: tomb[i].setnev( uj.getnev() ); tomb[i].setertek( uj.getertek()

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Osztályok. construct () destruct() $b=new Book(); $b=null; unset ($b); book.php: <?php class Book { private $isbn; public $title;

Osztályok. construct () destruct() $b=new Book(); $b=null; unset ($b); book.php: <?php class Book { private $isbn; public $title; PHP5 objektumok 1 Osztályok class, new book.php: construct () destruct() $b=new Book(); törlés: $b=null; vagy unset ($b); -elnevezési konvenciók private $isbn; public $title; function

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK Horváth Győző Egyetemi adjunktus 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.420 Tel: (1) 372-2500/1816 2 Ismétlés Ismétlés 3 Fájl/Adatbázis 3 4 Szerver 2 CGI

Részletesebben

RESIDENT EVIL CODENAME: NIK

RESIDENT EVIL CODENAME: NIK RESIDENT EVIL CODENAME: NIK Gyakorló zárthelyi dolgozat Figyelem! A feladat mennyiségre több anyagot tartalmaz, mint a zárthelyi dolgozat, amely az órán várható. Ennek oka, hogy több gyakorlásra legyen

Részletesebben

Programozási nyelvek II.: JAVA

Programozási nyelvek II.: JAVA Programozási nyelvek II.: JAVA 6. gyakorlat 2017. október 16-20. 6. gyakorlat Programozási nyelvek II.: JAVA 1 / 1 Az 6. gyakorlat tematikája Túlterhelés - összefoglalás statikus adattagok és metódusok

Részletesebben

Programozási nyelvek II.: JAVA, 3. gyakorlat

Programozási nyelvek II.: JAVA, 3. gyakorlat Programozási nyelvek II.: JAVA, 3. gyakorlat 2017. szeptember 25-29. 2017. szeptember 25-29. Programozási nyelvek II.: JAVA, 3. gyakorlat 1 / 50 A 3. gyakorlat tematikája Osztályok deníciója Láthatósági

Részletesebben

Gelle Kitti Algoritmusok és adatszerkezetek gyakorlat - 07 Hasítótáblák

Gelle Kitti Algoritmusok és adatszerkezetek gyakorlat - 07 Hasítótáblák Algoritmusok és adatszerkezetek gyakorlat - 07 Hasítótáblák Gelle Kitti 2017. 10. 25. Gelle Kitti Algoritmusok és adatszerkezetek gyakorlat - 07 Hasítótáblák 2017. 10. 25. 1 / 20 Hasítótáblák T 0 h(k 2)

Részletesebben

Programozás I ZH, Név:... A. csoport EHA: pont Gyakorlatvezető:...

Programozás I ZH, Név:... A. csoport EHA: pont Gyakorlatvezető:... A. csoport EHA:... 1. Készíts egy Hallgato osztályt! Tárold egy hallgató nevét, EHA kódját, valamint egy valós értékben a hallgató szorgosságát (ez 0-1 közötti érték lehet, beállításkor ellenőrizd le,

Részletesebben

Programozási nyelvek II. JAVA EA+GY 1. gyakolat

Programozási nyelvek II. JAVA EA+GY 1. gyakolat Programozási nyelvek II. JAVA EA+GY 1. gyakolat EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYTEM INFORMATIKAI KAR PROGRAMOZÁSI NYELVEK ÉS FORDÍTÓPROGRAMOK TANSZÉK 2017/2018. őszi félév Tartalom 1 Amit tudni kell a félévről

Részletesebben

Az emelt szintű. informatika érettségi. programozási feladatainak. megoldása Java nyelven. NetBeans IDE 8.1 környezetben

Az emelt szintű. informatika érettségi. programozási feladatainak. megoldása Java nyelven. NetBeans IDE 8.1 környezetben Az emelt szintű informatika érettségi programozási feladatainak megoldása Java nyelven NetBeans IDE 8.1 környezetben Klement András 2016 Utolsó módosítás: 2016. május 25. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 6.

BME MOGI Gépészeti informatika 6. BME MOGI Gépészeti informatika 6. 1. feladat Készítsen Windows Forms alkalmazást véletlen adatokkal létrehozott körök kölcsönös helyzetének vizsgálatára! Hozza létre a következő struktúrákat, melynek elemei

Részletesebben

Programozási nyelvek Java

Programozási nyelvek Java Programozási nyelvek Java 2. gyakorlat Függvények Általános prototípus Módosítószavak Láthatóság: public, protected, private. Ha nem definiált, akkor úgynevezett package-private láthatóság. Lehet abstract

Részletesebben

OOP #14 (referencia-elv)

OOP #14 (referencia-elv) OOP #14 (referencia-elv) v1.0 2003.03.19. 21:22:00 Eszterházy Károly Főiskola Információtechnológia tsz. Hernyák Zoltán adj. e-mail: aroan@ektf.hu web: http://aries.ektf.hu/~aroan OOP OOP_14-1 - E jegyzet

Részletesebben

Java Programozás 3. Ea: Java osztályok. OOP alapalapok

Java Programozás 3. Ea: Java osztályok. OOP alapalapok Java Programozás 3. Ea: Java osztályok OOP alapalapok 62/1 B ITv: MAN 2018.02.05 Osztály fogalma A Java program osztályok halmaza Egy osztálydefiníció egyben egy teljes fordítási egység (de általában nem

Részletesebben

Java programozási nyelv 4. rész Osztályok II.

Java programozási nyelv 4. rész Osztályok II. Java programozási nyelv 4. rész Osztályok II. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/17 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Java Programozás 5. Ea: OOP alapok. Abstract Javaságok

Java Programozás 5. Ea: OOP alapok. Abstract Javaságok Java Programozás 5. Ea: OOP alapok Abstract Javaságok 89/1 B ITv: MAN 2018.03.13 89/2 OOP alapelvek Adatok és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek egységbe zárása (encapsulation) Alapegység: osztály, melynek

Részletesebben

Öröklés és Polimorfizmus

Öröklés és Polimorfizmus Öröklés és Polimorfizmus Egy létező osztályból egy (vagy több) újat készítünk A létező osztályt ősnek, az újakat utódnak nevezzük Az utódok öröklik az ős minden tagját Az utódok az öröklött tagokat újakkal

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti M szaki Egyetem 2013. október 9. 5. El adás Interface-ek Korábban már említettem az interface-eket. Akkor úgy fogalmaztam, hogy valamilyen tulajdonságot adnak az osztályoknak. A lényegüket talán

Részletesebben

Programozási nyelvek II. JAVA EA+GY 1. gyakolat

Programozási nyelvek II. JAVA EA+GY 1. gyakolat Programozási nyelvek II. JAVA EA+GY 1. gyakolat EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYTEM INFORMATIKAI KAR PROGRAMOZÁSI NYELVEK ÉS FORDÍTÓPROGRAMOK TANSZÉK 2017/2018. őszi félév Tartalom 1 Amit tudni kell a félévről

Részletesebben

Programozási nyelvek II. JAVA

Programozási nyelvek II. JAVA Programozási nyelvek II. JAVA 8. gyakorlat 2017. november 6-10. Általános tudnivalók A feladatmegoldás során fontos betartani az elnevezésekre és típusokra vonatkozó megszorításokat, illetve a szövegek

Részletesebben

Algoritmusok és adatszerkezetek II.

Algoritmusok és adatszerkezetek II. Algoritmusok és adatszerkezetek II. Horváth Gyula Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar horvath@inf.u-szeged.hu 6. Ugrólista (Skiplist) Definíció. Olyan adatszerkezet, amelyre

Részletesebben

Programozás II gyakorlat. 4. Öröklődés

Programozás II gyakorlat. 4. Öröklődés Programozás II gyakorlat 4. Öröklődés Feladat Egy játékfejlesztő cég olyan programot fejleszt, amely nyilvántartja az alkalmazottai adatait. Tároljuk minden személy: Nevét (legfeljebb 50 karakter) Születési

Részletesebben

Elemi Alkalmazások Fejlesztése II.

Elemi Alkalmazások Fejlesztése II. Elemi Alkalmazások Fejlesztése II. Osztályok közötti kapcsolatok öröklődés asszociáció aggregáció kompozíció 1. Feladat Készítsünk programot, amellyel testek térfogatát határozhatjuk meg, illetve megadhatjuk

Részletesebben

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem C# nyelv alapjai Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Lokális változó Utasítások Szójáték Why do all real

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Programozás I. Szöveges fájlok kezelése Felsorolástípus Objektumtömb Gyakorló feladatok

Programozás I. Szöveges fájlok kezelése Felsorolástípus Objektumtömb Gyakorló feladatok Programozás I. Szöveges fájlok kezelése Felsorolástípus Objektumtömb Gyakorló feladatok 1 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát

Részletesebben

Osztályok, objektumok

Osztályok, objektumok 2. óra Osztályok, objektumok Osztályok felépítése Mezők, metódusok, módosítók JavaBeans Példányosítás Öröklés legradi.gabor@nik.bmf.hu szenasi.sandor@nik.bmf.hu Osztályok, objektumok Témakörök Osztályok

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Készítette: Szabó Attila 2010/2011-2 félév, 11. gyakorlat (az előző 2 gyak közül az egyiken ZH volt, a másik szünet miatt elmaradt) 1 JAR fájl készítés A JAR (Java

Részletesebben

C# osztályok. Krizsán Zoltán

C# osztályok. Krizsán Zoltán C# osztályok Krizsán Zoltán Fogalma Önálló hatáskőrrel rendelkező, absztrakt adattípus, amely több, különböző elemet tartalmazhat. Minden esetben a heap-en jön létre! A programozó hozza létre, de a GC

Részletesebben

GenerikusOsztály<objektumtípus> objektum = new GenerikusOsztály<objektumtípus>();

GenerikusOsztály<objektumtípus> objektum = new GenerikusOsztály<objektumtípus>(); BME MOGI Gépészeti informatika 17. A C# nyelv generikus típusait a System.Collections.Generics névtérben találhatjuk meg. Ez a névtér számos osztályt és interfészt tartalmaz, amelyek lehetővé teszik előre

Részletesebben

Vizuális programozás Komplex számok

Vizuális programozás Komplex számok Vizuális programozás Komplex számok Célok: Ismerkedés a Visual Studio 2008 Professional fejlesztőrendszerrel (fordítás, konfigurációtípusok, néhány beállítás) Egyszerű konzolalkalmazás készítése vizuális

Részletesebben

Java Programozás 8. Gy: Java alapok. Adatkezelő 4.rész

Java Programozás 8. Gy: Java alapok. Adatkezelő 4.rész Java Programozás 8. Gy: Java alapok Adatkezelő 4.rész 37/1 B ITv: MAN 2018.04.15 A feladat Feladat: folytassuk a panel életre keltését! - Készítsük el a Módosítás funkciót - A Lista panelt másoljuk le,

Részletesebben

Programozási nyelvek II.: JAVA

Programozási nyelvek II.: JAVA Programozási nyelvek II.: JAVA 6. gyakorlat 2017. október 16-20. 6. gyakorlat Programozási nyelvek II.: JAVA 1 / 24 Az 6. gyakorlat tematikája túlterhelés - összefoglalás statikus adattagok és metódusok

Részletesebben

500. CC Megoldó Alfréd CC 500.

500. CC Megoldó Alfréd CC 500. Programozás alapjai 2. PótZH 2010.05.20. gyakorlat: G1/IB.146 Hiány:3 ZH:7,71 MEGOLD SCH/500. Hftest: 0 ZHp: Minden beadandó megoldását a feladatlapra, a feladat után írja! A megoldások során feltételezheti,

Részletesebben

Programozási nyelvek és módszerek Java Thread-ek

Programozási nyelvek és módszerek Java Thread-ek Programozási nyelvek és módszerek Java Thread-ek Laki Sándor lakis@inf.elte.hu 2006. május 3. 0-0 Szálak (Threads) Ahhoz, hogy egy mai rendszer m ködhessen több 10-100 folyamatnak kell futnia. A folyamatok

Részletesebben

Java V. Osztályszint. lyszintű ű tagok. Példányváltozó. Osztályváltozó. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás:

Java V. Osztályszint. lyszintű ű tagok. Példányváltozó. Osztályváltozó. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: Java V. szint lyszintű ű tagok A final minősítő Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2005. 10. 05. Java V.: szintű tagok JAVA5 / 1 Példányváltozó Az eddig megismert adattagokból

Részletesebben

#include <iostream> using namespace std; // struct macska is lehetne class macska { public: int kor; int suly; }; void main() { macska cirmi;

#include <iostream> using namespace std; // struct macska is lehetne class macska { public: int kor; int suly; }; void main() { macska cirmi; 1. Készítsünk egy macska osztályt amely két információt tárol: a kor (int) és a súly (int). Mind a két tulajdonság legyen publikus. Próbáljuk ki az osztályt. Definiáljunk egy cirmi nevű macskát és adjuk

Részletesebben