33/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "33/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak"

Átírás

1 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. -a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el: A támogatás célja 1. A támogatás célja a nem termelő beruházások révén a vidéki táj megőrzése, az egyedi tájérték fenntartása, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése, a környezeti állapotjavítása, az önként vállalt agrárkörnyezetgazdálkodási előírások betartásának és teljesítésének elősegítése, a Natura 2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez való hozzájárulás. Fogalmak 2. E rendelet alkalmazásában: 1. első kivitel: a sövény, illetve mezővédő fásítás telepítésének első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés befejezéséig; 2. MePAR: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 31. -ának (1) bekezdésében meghatározott és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben (a továbbiakban: MePAR rendelet) szabályozott rendszer; 3. Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -ának előírásai szerint a MePAR-ban lehatárolt terület; 4. telepítési engedély: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési tervet jóváhagyó határozat; 5. áttört szerkezetű fásítás: olyan, legalább három sorban telepített, három szintet alkotó (cserjeszint, alsó és felső lombkoronaszint) fás szárú növényfajokból telepített fasor és fásítás, ahol a tervezett telepítés hosszirányú függőleges síkra vetített záródása lombos állapotban 70-90% között van; 6. füves mezsgye: gyeptelepítéssel létrehozott gondozott gyepsáv; 7. összefüggő terület: egy földhasználó adott évben az egységes kérelemben bejelentett területalapú támogatásba bevont egy fizikai blokkon belüli szomszédos tábláinak összefüggő területe; 8. sérülékeny ivóvízbázisok védőterülete: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a MePAR tematikus rétegének megfelelően lehatárolt, az irányító hatóság által közleményben megjelentetett terület; 9. árvíz sújtotta terület: olyan gyakorta árvíz járta terület, amely a MePAR-ban fizikai blokk szinten feltüntetésre került; Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének célterülete (a továbbiakban: VTT célterület): a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló évi LXVII. törvény alapján külön jogszabályban meghatározott településeknek, a MePAR tematikus rétegének megfelelően lehatárolt, az irányító hatóság vezetője által közleményben megjelentetett területei; 12. kedvezőtlen adottságú terület: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meghatározott, a MePAR tematikus rétegének megfelelően lehatárolt terület; 13. Érzékeny Természeti Területek (a továbbiakban: ÉTT): az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján a MePAR-ban fizikai blokk szinten lehatárolt terület; 14. Magas Természeti Értékű Területek (a továbbiakban: MTÉT terület): a Natura 2000 területek, illetve az ÉTT területek együttes, az irányító hatóság által közleményben megjelentetett területe; 15. rovarteleltető bakhát: a ragadozó ízeltlábúak megtelepedését elősegítő és fészkelésre alkalmas rovarteleltető földépítmény; 16. kerítés: olyan létesítmény, amely a rajta történő átjutást biztosító segédberendezéseivel (kapuk, vadrácsok, lépcsős vagy létrás átjárók) együtt képes a legelő háziállatok adott területen történő tartására;

2 17. gyeptelepítési terv: az irányító hatóság által közleményben kiadott útmutató és a 4. számú melléklet alapján elkészített tervdokumentum, mely a gyeptelepítés sikerességét, illetve annak a természeti adottságokhoz való igazodását irányozza elő; 18. mesterséges fészekodú: mezőgazdasági területeken előforduló védett madárfajok fészkelési lehetőségeinek bővítésére szolgáló berendezés; 19. mesterséges fészkelősziget: halastavak nyílt vízfelületén elhelyezett, cölöpökre rögzített, a halastavak környezetében előforduló védett madárfajok fészkelési lehetőségeinek bővítésére szolgáló berendezés; 20. mesterséges denevérodú: mezőgazdasági területeken előforduló védett denevérfajok szaporodási lehetőségeinek bővítésére szolgáló berendezés; 21. T-ülőfa: mezőgazdasági területeken vadászó védett vártamadarak (ragadozók, rovarevők) táplálkozási lehetőségeinek bővítésére szolgáló berendezés; 22. kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület: az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeiről szóló külön jogszabály szerinti földterület. A támogatott célterületek, a támogatás jellege 3. (1) Támogatás vehető igénybe az alábbi földhasználati intézkedésekre: a) első kivitelre: aa) sövénytelepítésre, ab) mezővédő fásításra; b) gyeptelepítésre: ba) füves mezsgye telepítésére, bb) ültetvény sorközgyepesítésére, bc) környezetvédelmi célú gyeptelepítésre, bd) természetvédelmi célú gyeptelepítésre; c) rovarteleltető bakhát létesítésére gyeptelepítéssel. (2) Támogatás vehető igénybe az alábbi eszközbeszerzésekre: a) gyepterület hasznosítása során alkalmazható természetes alapanyagú kerítés kialakítására, b) természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítésére. (3) Az (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában meghatározott földhasználati intézkedésre támogatás kizárólag az (1) bekezdés aa), illetve ab) alpontjában meghatározott földhasználati intézkedés után nyújtott támogatással együtt, az 5. (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén ugyanazon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez, illetve az 5. (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén ugyanazon összefüggő területhez kapcsolódóan vehető igénybe. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának ba) alpontjában szereplő támogatások alapjául a) a évben benyújtott támogatási kérelmek esetében csak a 6. (1) bekezdés, 7. (1) bekezdés, valamint a 8. (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló területekkel legalább 10 méter hosszan érintkezően megvalósított földhasználati intézkedések, b) a évben benyújtott támogatási kérelmek esetében a 6. (1) bekezdés, 7. (1) bekezdés, valamint a 8. (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló területen, illetve ezen területekkel legalább 10 méter hosszan érintkezően megvalósított földhasználati intézkedések minősülnek, c) a évi támogatási kérelem benyújtási időszaktól kezdődően benyújtott támogatási kérelmek esetében a 6. (1) bekezdés, 7. (1) bekezdés, valamint a 8. (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló területen, illetve ezen területekkel a beruházás hosszának legalább 75%-ával érintkezően megvalósított földhasználati intézkedések minősülnek. (5) Az (1) bekezdés b) pontjának bb)-bd) alpontjaiban, valamint c) pontjában szereplő támogatások alapjának a 9. (1) bekezdés, 10. (1) bekezdés, 11. (1) bekezdés, valamint a 12. (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló területen megvalósított földhasználati intézkedések minősülnek. (6) A (2) bekezdésben szereplő támogatások alapjának a) a 13. (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló területen, b) a 14. (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló területen vagy annak közvetlen környezetében, a szélétől számított legfeljebb 100 m-es távolságban megvalósított vagy beszerzett eszköz üzembe helyezése minősül. (7) Az (5) bekezdéstől eltérően, az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti támogatás esetében a 10. (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság alapján abban az esetben igényelhető támogatás, ha a terület több mint 50%-a a 10. (1) bekezdés b) pontjában előírt lejtésszögű. A támogatás mértéke 4. (1) A támogatás maximális mértéke a földhasználati intézkedéseknél az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb: a) sövénytelepítés esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; b) mezővédő fásítás esetén 800 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; c) füves mezsgye létesítése esetén 30 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter;

3 d) ültetvény sorközgyepesítése esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha; e) környezetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha; f) természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha; g) rovarteleltető bakhát létesítése esetén 30 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter. (2) A támogatás maximális mértéke eszközbeszerzés esetén az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb: a) kerítések esetében: 315 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; b) madárvédelmi berendezések esetében a 2. számú mellékletben az egyes berendezési típusokra megállapított euróösszegnek megfelelő forintösszeg /berendezés. (3) E rendelet alkalmazásában a földhasználati intézkedésekkel kapcsolatban felmerült elszámolható kiadásnak minősülnek a következő tevékenységek költségei: a) terület-előkészítés; b) tápanyag-utánpótlás; c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás; d) telepítés; e) az a)-d) pontokhoz kapcsolódó költségek közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: EMVA általános rendelet) 31. -ában - a 31. (1) bekezdés c) és d) pontjainak kivételével - meghatározott mértékű kiadások. (4) E rendelet alkalmazásában az eszközbeszerzés esetén felmerült elszámolható kiadásnak minősül: a) eszköz bekerülési költsége; b) alapanyag költsége; c) terület-előkészítés költsége; d) létesítés költsége; e) a létesítéshez kapcsolódó költségek közül az EMVA általános rendelet 31. -ában - a 31. (1) bekezdés c) és d) pontjainak kivételével - meghatározott mértékű kiadások. (5) Nem minősül elszámolható kiadásnak az ügyfél által a beruházás érdekében végzett saját munka. A támogatás igénybevételének feltételei 5. (1) A támogatás igénybevételére - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a kérelmező akkor jogosult, ha az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeiről szóló külön jogszabály alapján a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan az előzetesen jóváhagyott területekre vonatkozó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik. (2) Támogatást vehetnek továbbá igénybe a Natura 2000 területek földhasználói, akik a művelethez kapcsolódó földterület hasznosításával összefüggésben felmerülő kiadásokat, illetve kockázatokat viselik, ha a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett beruházás természetvédelmi értéke az adott területen magas. (3) Támogatás igénybevételére nem jogosult a) költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada 50% felett van; b) az a gazdálkodó, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben végleges kizárásra került az (1) bekezdés szerinti agrár-környezetgazdálkodási intézkedésből; c) az a gazdálkodó, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatását az előírások nem teljesítése miatt 100%-kal csökkentették. d) az a gazdálkodó, aki a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) da) KEOP kódszámú Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése kétfordulós pályázatos konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatása pályázat, vagy db) a KEOP kódszámú Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális fejlesztése támogatási konstrukció keretében támogatást nyert. (4) A beruházás a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napját követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg. (5) A 3. (1) bekezdésében szereplő földhasználati intézkedések esetén a beruházást legkésőbb a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő év május 31-éig meg kell valósítani. (6) A 3. (2) bekezdésében szereplő eszközbeszerzés esetén az eszközbeszerzést legkésőbb a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül végre kell hajtani. (7) A kifizetési kérelem benyújtását követően a beruházást: a) legalább 5 évig fenn kell tartani a 3. (1) bekezdésében szereplő földhasználati intézkedések esetében; b) legalább 3 évig fenn kell tartani a 3. (2) bekezdésében szereplő eszközbeszerzések esetében. (8) Ha az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzésre kötelezett, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, akkor az EMVA általános rendelet 33. -ában foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy az EMVA általános rendelet 33. (4) bekezdésétől eltérően a művelet megvalósításának határideje hat hónappal hosszabbodik meg.

4 Sövénytelepítés 6. (1) A 3. (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja szerinti sövénytelepítés esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell egybefüggően legalább 1 hektár szántó vagy gyep (rét, legelő) hasznosítású, a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy b) Natura 2000 területtel, az 5. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. (2) A telepítés során az 1. számú melléklet A. pontjában felsorolt cserjefajok közül azokat a termőhelyeknek megfelelő, a tájegységben őshonos (termőhely-honos) fajokat lehet felhasználni, melyekről a területileg érintett nemzeti park igazgatóság a kérelmező kérelmére jóváhagyó nyilatkozatot adott. (3) A támogatásra jogosult köteles a sövény telepítését az alábbi követelmények szerint elvégezni: a) a sövény mérete egybefüggően legalább 250 méter hosszú és legalább 1,5 méter, de legfeljebb 3 méter széles, kiterjedését a szélső tövektől számított 0,75 méter távolság (várható koronavetület) alapján kell számítani; b) a 250 méter hosszúságot meghaladó sövényen 250 méterenként 1 db, legalább 2 méter széles átjárót kell hagyni, ahol a kiterjedés az a) pont szerint értendő; c) a sövény kiterjedése nem haladhatja meg az 5. (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület, illetve az 5. (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett összefüggő terület 5%-át; d) a sövényt hosszanti oldalával az 5. (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szélével, illetve az 5. (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett összefüggő terület szélével érintkezően kell telepíteni; e) 12%-nál nagyobb lejtésű területen a sövénynek a lejtés irányára merőleges vetületi hossza nem lehet kevesebb, mint a tényleges hossz 70%-a; f) telepítésekor az utakat és gyalogösvényeket szabadon kell hagyni; g) a telepítés során igazoltan hazai eredetű szaporítóanyagot kell alkalmazni az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai szerint; h) a telepítést 2-3 éves, iskolázott, ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott cserjével kell megvalósítani; i) a sövény telepítésében legalább három cserjefajt kell alkalmazni, és egyik faj részaránya sem haladhatja meg a 70%-ot; j) a sövénytelepítést - az alkalmazott pótlásokat is beleszámítva - úgy kell elvégezni, hogy biztosítva legyen az elültetett cserjék legalább 90%-ának sikeres megmaradása, és azok akadálymentes továbbfejlődése; k) a sövénytelepítés során az alkalmazható sortáv nem haladhatja meg az 1,2 métert, a tőtávolság pedig a 0,75 métert; l) a sövénytelepítésre fagymentes időszakban, a vegetációs időszakon kívül kerülhet sor. (4) A támogatásra jogosult köteles az 5. (7) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban a telepített sövényben megjelenő, az 1. számú melléklet C. pontjában szereplő invazív cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, hogy a telepített sövényben az e fajokból álló invazív borítás ne haladja meg az 1%-ot. Mezővédő fásítás 7. (1) A 3. (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja szerinti mezővédő fásítás esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell: a) legalább 3 hektár egybefüggő szántó vagy gyep (rét, legelő) hasznosítású, aa) az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy ab) Natura 2000 területtel, az 5. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, valamint b) az illetékes erdészeti hatóságnak az ügyfél nevére szóló, az adott területre vonatkozó jogerős telepítési engedélyével. (2) A telepítés során az 1. számú melléklet A. és B. pontjaiban felsorolt cserje- és fafajok közül azokat a termőhelyeknek megfelelő, a tájegységben őshonos (termőhely-honos) fajokat lehet felhasználni, melyekről a területileg érintett nemzeti park igazgatóság a kérelmező kérelmére jóváhagyó nyilatkozatot adott. (3) A támogatásra jogosult köteles a mezővédő fásítást az alábbiakban meghatározott követelmények szerint elvégezni: a) a fásítást legalább 250 m hosszú, legalább 6 m és legfeljebb 15 m széles egybefüggő területen kell megvalósítani; a fásítás szélességét a szélső cserjetövektől számított 0,7 m távolság (1,5 m várható koronavetület) alapján kell számítani; b) a 250 méter hosszúságot meghaladó fásításon 250 méterenként 1 db, legalább 2 méter széles átjárót kell hagyni, ahol a kiterjedés az a) pont szerint értendő; c) a támogatással érintett egybefüggő fásítás kiterjedése a 0,5 ha-t nem érheti el; d) a fásítást áttört szerkezetű, őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásával kell megvalósítani; e) a fásítást az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet előírásaival összhangban, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési tervnek megfelelően kell elvégezni; f) a telepítés során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai szerint igazoltan hazai eredetű szaporítóanyag használható fel;

5 g) a fásítást az alábbiak szerint kell elhelyezni: ga) az 5. (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület, illetve az 5. (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett összefüggő terület szélén, gb) a fasornak a vegetációs időszakban mért uralkodó szélirányra vonatkozó teljes merőleges vetülete a fasor tényleges hosszának 70%-át el kell érnie. (4) A támogatásra jogosult köteles az 5. (7) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban a fásításban megjelenő, az 1. számú melléklet C. pontjában felsorolt invazív cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, a telepített fásításban az e fajokból álló invazív borítás ne haladja meg az 1%-ot. Füves mezsgye létesítése 8. (1) A 3. (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerinti füves mezsgye létesítése földhasználati intézkedés esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggő, szántó hasznosítású, a) az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy b) Natura 2000 területtel, az 5. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. (2) A támogatásra jogosult köteles a) a füves mezsgyét minimum 4 méter szélességben kell kialakítani úgy, hogy a füves mezsgye hossza megegyezzen a sövény vagy a mezővédő fásítás hosszával, de kiterjedése az 5. (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület, illetve az 5. (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett összefüggő terület 10%-át ne haladja meg, b) a füves mezsgyét a 10. (2) bekezdésében foglalt gyeptelepítési követelmények szerint kialakítani. (3) Az 5. (7) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban a támogatásra jogosult köteles a füves mezsgyét az alábbiak szerint fenntartani: a) a füves mezsgyén gyommentes állapotot kell biztosítani, és b) a füves mezsgye gyepfelszínének maradandó károsítása nem megengedett. Ültetvények sorközgyepesítése 9. (1) A 3. (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti ültetvények sorközgyepesítése esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell egybefüggően legalább 0,5 hektár ültetvény hasznosítású, a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy b) Natura 2000 területtel, az 5. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. (2) A támogatásra jogosult köteles a sorközgyepesítést a 10. (2) bekezdésében foglalt gyeptelepítési követelmények szerint elvégezni. (3) A támogatásra jogosult köteles az 5. (7) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban a gyepfelszínt az alábbiak szerint fenntartani: a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosítani, és b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megengedett. Környezetvédelmi célú gyeptelepítés 10. (1) A 3. (1) bekezdése b) pontjának bc) alpontja szerinti környezetvédelmi célú gyeptelepítés esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggő, szántó hasznosítású területtel, amely a) sérülékeny ivóvízbázisok védőterületén, b) 12%-nál nagyobb lejtésű MePAR-ban lehatárolt területen, c) árvíz sújtotta területen, d) e) a Vásárhelyi Terv célterületén, vagy f) kedvezőtlen adottságú területen helyezkedik el. (2) A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítést az alábbiakban foglalt követelmények szerint elvégezni: a) a gyeptelepítéshez legalább három fajból álló fű magkeverékét kell használni, amely pillangós növény magkeverékével együttesen is alkalmazható; b) a telepítést gyeptelepítési terv alapján kell végrehajtani; c) műtrágya és szervestrágya alkalmazása vetéskor engedélyezett, de a maximálisan a területre kivihető nitrogén hatóanyag-tartalom nem haladhatja meg a 170 kg/hektárt. (3) A támogatásra jogosult köteles az 5. (7) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban a gyepfelszínt az alábbiak szerint fenntartani: a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosítani, és b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megengedett.

6 Természetvédelmi célú gyeptelepítés 11. (1) A 3. (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontja szerinti természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggő szántó hasznosítású MTÉT területtel, melyen a beruházást megvalósítja és melyre vonatkozóan Natura 2000 terület esetében az 5. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett beruházás természetvédelmi értéke az adott területen magas. (2) A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítést az alábbiakban foglalt követelmények szerint elvégezni: a) a gyeptelepítéshez legalább öt fajból álló fű magkeverékét kell használni, amely pillangós növény magkeverékével együttesen is alkalmazható; b) a telepítést gyeptelepítési terv alapján kell végrehajtani; c) műtrágya és szervestrágya alkalmazása vetéskor engedélyezett, de a maximálisan a területre kivihető nitrogén hatóanyag-tartalom nem haladhatja meg a 90 kg/hektárt. (3) A támogatásra jogosult köteles az 5. (7) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban a gyepfelszínt az alábbiak szerint fenntartani: a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosítani, és b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megengedett. Rovarteleltető bakhát létesítése 12. (1) A 3. (1) bekezdés c) pontja szerinti rovarteleltető bakhát létesítése esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggő, szántó hasznosítású, a) az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy b) Natura 2000 területtel, az 5. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. (2) A támogatásra jogosult köteles a bakhátat az alábbiak szerint kialakítani: a) a bakhát mérete egybefüggően legalább 250 méter hosszú és legalább 2 méter széles; b) a bakhát magassága centiméter között lehet; c) a bakhátat kétirányú összeszántással kell kialakítani; d) a bakháton a 10. (2) bekezdésben foglaltak szerint gyeptelepítést kell elvégezni; e) a bakhát kiterjedése nem érheti el az 5. (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület, illetve az 5. (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett összefüggő terület területének 5%-át. (3) A támogatásra jogosult köteles a rovarteleltető bakhátat az 5. (7) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban az alábbiak szerint fenntartani: a) a bakháton gyommentes állapotot kell biztosítani; b) a bakhát gyepfelszínének maradandó károsítása nem megengedett. Természetes alapanyagú kerítés kialakítása 13. (1) A 3. (2) bekezdésének a) pontja szerinti gyepterület hasznosítása során alkalmazható természetes alapanyagú kerítés kialakítása esetében a támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek rendelkeznie kell gyep (rét, legelő) hasznosítású, a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy b) Natura 2000 területtel, az 5. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. (2) A támogatásra jogosult köteles a kerítés kialakítása során az alábbiakban foglalt követelmények szerint eljárni: a) a kerítés fő szerkezeti elemei fa, nád, illetve vessző alapanyagokból készülhetnek; b) a kerítés magassága legalább 1,2 méter; c) a tartóoszlopokat úgy kell elhelyezni, hogy az egymástól való távolságuk ne haladja meg az 5 métert; d) a kerítés töréspontjainál és azoknál a tartóoszlopoknál, ahol a talajtani adottságok miatt nem biztosított azok állékonysága (pl. köves talaj, vízmosás), legalább minden tizedik tartóoszlopot legalább két oldaláról kiegészítő támasztékkal kell megerősíteni; e) a kerítéssel körülhatárolt területre a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell. Természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítése 14. (1) A 3. (2) bekezdésének b) pontja szerinti természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítése esetében a támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek rendelkeznie kell gyep (rét, legelő), szántó, nádas, halastó hasznosítású, a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevő területtel, vagy b) Natura 2000 területtel kell rendelkeznie, az 5. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.

7 (2) A természetes alapanyagú, engedélyezett madárvédelmi berendezések létesítése esetén a 2. számú mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárni az alábbiak figyelembevételével: a) a 2. számú mellékletben megadott műszaki leírásnak megfelelő berendezések beszerezhetők készen vagy annak megfelelően elkészíthetők saját kivitelezésben; b) madárvédelmi berendezések védett természeti területen, MTÉT területen, illetve Natura 2000 területen való kihelyezéséhez a területileg érintett nemzeti park igazgatóság előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges; c) a 2. számú mellékletben meghatározott D és S típusú fészekodúk, denevérodú, fészkelősziget és T-ülőfa kihelyezéséhez a területileg érintett nemzeti park igazgatóság írásos hozzájárulása szükséges. 15. A kérelmező nem jogosult támogatásra a) a 3. (1) bekezdése a) pontjának aa) és ab) alpontja szerinti földhasználati intézkedés esetén azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek szegélyein, amellyel érintkező szomszédos terület szegélyén megkezdett vagy befejezett sövénytelepítés, erdősítés, fásítás, illetve ültetvénytelepítés található; b) a 3. (2) bekezdése b) pontjában szereplő madárvédelmi berendezések beszerzése esetén, ha a beruházással érintett terület ültetvényként hasznosított, és az 5. (1) bekezdése szerinti támogatásra vonatkozóan az előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik. Támogatási kérelem benyújtása 16. (1) Támogatási kérelem 2009-ben június 1. és július 25. között, azt követően pedig évente június 1. és június 30. között nyújtható be elektronikus úton. A támogatási kérelem mellékleteit írott formában, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan benyújtott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási időszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kirendeltséghez. (2) Az elektronikus kérelembenyújtás technikai feltételeit az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 80/2008. Korm. rendelet) 2. (1)-(5) bekezdései és 3. -a szabályozzák. (3) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően az alábbi adatok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség: a) ügyfél-azonosítási információk; b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, különösen a blokkazonosító, az intézkedés azonosító, illetve a területméret adatok. (4) A támogatási kérelemben fel kell tüntetni, hogy a) a 3. (1) bekezdésének a) pontja, b) pontjának ba) alpontja, c) pontja, továbbá (2) bekezdésének a) pontja szerinti intézkedések esetében hány méter hosszúságú beruházás, b) a 3. (1) bekezdésének b) pontjának bb)-bd) alpontjai szerinti intézkedések esetében hány hektár kiterjedésű beruházás, c) a 3. (2) bekezdésének b) pontja szerinti intézkedés esetében hány darab berendezés után igényli a kompenzációs támogatást és azt melyik fizikai blokkban kívánja megvalósítani. (5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell: a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolatot; b) azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az 5. (7) bekezdésében szereplő időszakok végéig használni, abban az esetben ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve a fenntartási kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja; c) sövény létesítése esetén a területileg érintett nemzeti park igazgatóság 6. (2) bekezdésében szereplő jóváhagyó nyilatkozatát; d) mezővédő fásítás esetén: da) az erdészeti hatóság által kiadott telepítési engedélyt; db) a területileg érintett nemzeti park igazgatóság 7. (2) bekezdésében szereplő jóváhagyó nyilatkozatát; e) Natura 2000 terület esetén a területileg érintett nemzeti park igazgatóság 5. (2) bekezdésében szereplő nyilatkozatát; f) a 3. (1) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti intézkedések esetében a gyeptelepítési tervet; g) madárvédelmi berendezések beszerzése esetén a 14. (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 14. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott előzetes írásbeli hozzájárulásokat; (6) A támogatási kérelem nem foglalja magában a kifizetési kérelmet. (7) A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. (8) A kérelmező egy támogatási kérelemben a 3. (1) és (2) bekezdéseiben szereplő intézkedések közül több intézkedésre is igényelhet támogatást. (9) A támogatási kérelemhez az EMVA általános rendelet 13. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem kell mellékelni az egyedi blokktérképet.

8 A támogatási kérelem elbírálása 17. (1) A rendelkezésre álló keretösszegnek a 3. (1) bekezdésében szereplő földhasználati intézkedések és a 3. (2) bekezdésében szereplő eszközbeszerzési intézkedések közötti megosztásának arányát az irányító hatóság közleményben teszi közzé. (2) A benyújtott támogatási kérelmek intézkedésenként külön megállapított rangsor alapján kerülnek elbírálásra - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a 3. (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában szereplő intézkedés kivételével, mivel az a 3. (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában vagy ab) alpontjában szereplő intézkedéssel együtt kerül elbírálásra. (3) Amennyiben a támogatási kérelemben szereplő intézkedéshez kapcsolódó egyes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, illetve az 5. (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén összefüggő területek környezeti érzékenysége vagy a terület elhelyezkedése miatti besorolás eltérő, úgy a bírálat során a terület nagyságával súlyozott mérték kerül figyelembevételre. (4) A pontrendszer részletes szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza. Azt a minimális pontszámot, amelytől e rendelet alapján támogatás adható, az irányító hatóság közleményben teszi közzé. (5) A évben benyújtott támogatási kérelmek egyidőben kerülnek elbírálásra az ugyanarra a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében benyújtott támogatási kérelmekkel. Kifizetési kérelem benyújtása 18. (1) A kifizetési kérelmet a évben be lehet nyújtani a) a 3. (1) bekezdésében felsorolt földhasználati intézkedések esetén az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendeletben (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) foglaltak szerint, legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második naptári évben, b) a 3. (2) bekezdésében felsorolt eszközbeszerzések esetén április 1. és május 15. között, valamint október 1. és október 31. között legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 18 hónapon belül. (2) A kifizetési kérelmet a évtől kezdődően az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint lehet benyújtani, legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második naptári évben. (3) A kifizetési kérelem részeként be kell nyújtani a beruházás megvalósulását igazoló tételes bizonylatokról készített számlaösszesítőt. (4) A kifizetési kérelem benyújtásának, a kiadások elszámolásának e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az EMVA általános rendelet IV. fejezetének rendelkezéseit is alkalmazni kell. (5) Amennyiben a 3. (1) bekezdésének b) pontjának bb)-bd) alpontjaiban szereplő földhasználati intézkedések esetében évben az agrár-környezetgazdálkodási intézkedéssel egyazon támogatási kérelem beadási időszakban nyújtottak be támogatási kérelmet, és az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés területazonosítási kérelmére vonatkozó végleges helyt adó, illetve részben helyt adó határozatban foglalt jóváhagyott terület kisebb, mint az e rendelet szerinti támogatási kérelemben szereplő terület, az e rendelet szerint már meghozott helyt adó, illetve részben helyt adó támogatási határozat módosítását vonja maga után. (6) Az (5) bekezdésben foglaltak értelmében a támogatást igénylő a módosított, helyt adó, illetve részben helyt adó határozatban foglalt jóváhagyott terület után nyújthat be kifizetési kérelmet. A támogatás folyósítása 19. (1) A támogatás a jogcímre vonatkozó helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy összegben kerül folyósításra. (2) Az MVH a 3. (1) bekezdés b) pont bb)-bd) alpontja szerinti földhasználati intézkedések esetében a kifizetési kérelem adatait a MePAR rendelet szerinti adatbázis adataival összeveti, és a kimutatott túligénylések esetén az érintett földhasználókat a túligénylés tisztázására szólítja fel. (3) A támogatás elszámolásának alapját a támogatásra jogosult által benyújtott számlaösszesítők képezik. (4) Amennyiben a 3. (1) és (2) bekezdéseiben szereplő intézkedések esetében évben az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedéssel egyazon támogatási kérelem beadási időszakban nyújtottak be támogatási kérelmet, a támogatás folyósításának feltétele, hogy az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés az érintett területre vonatkozó területazonosítási kérelme benyújtásra kerüljön. Ellenőrzés 20. A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH külön megállapodás alapján az illetékes szakhatóságok bevonásával évente ellenőrzi.

9 Jogkövetkezmények 21. (1) Ha a 2009., illetve a évben benyújtott támogatási kérelem alapján támogatásra jogosult a 6. (2) és (3) bekezdésében, a 7. (2) és (3) bekezdésében, a 8. (2) bekezdésében, a 9. (2) bekezdésében, a 10. (2) bekezdésében, a 11. (2) bekezdésében, a 12. (2) bekezdésében, a 13. (2) bekezdésében, valamint a 14. (2) bekezdésében foglaltakat megszegi, akkor a) részleges teljesítés esetén a támogatási határozatban megítélt támogatási összeg 30%-ára nem jogosult, illetve amennyiben részére már kifizetésre került a támogatási összeg, a támogatás 30%-át köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, b) nem teljesítés esetén a támogatási határozatban megítélt támogatási összeg nem kerül kifizetésre, illetve amennyiben részére már kifizetésre került a támogatási összeg, a támogatás egészét köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni. (2) A évtől kezdődően benyújtott támogatási kérelem alapján támogatásra jogosult részére a 6. (2) és (3) bekezdésében, a 7. (2) és (3) bekezdésében, a 8. (2) bekezdésében, a 9. (2) bekezdésében, a 10. (2) bekezdésében, a 11. (2) bekezdésében, a 12. (2) bekezdésében, a 13. (2) bekezdésében, valamint a 14. (2) bekezdésében foglaltak nem teljesítése esetén a támogatási összeg nem kerül kifizetésre. Ha a támogatásra jogosult részére már kifizetésre került a támogatási összeg, a támogatás egészét köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni. (3) Ha a támogatásra jogosult a 5. (5)-(6) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást jóváhagyó határozatot vissza kell vonni. (4) Ha a támogatásra jogosult az 5. (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatási határozatban megítélt támogatási összeg 75%-ára nem jogosult. Ha a támogatásra jogosult részére már kifizetésre került a támogatási összeg, a támogatás 75%-át köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni. (5) Amennyiben a támogatásra jogosult az 5. (7) bekezdése a) pontjában szereplő időszak alatt a 6. (4) bekezdésében, a 7. (4) bekezdésében, a 8. (3) bekezdésében, a 9. (3) bekezdésében, a 10. (3) bekezdésében, a 11. (3) bekezdésében, valamint a 12. (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatási határozatban megítélt támogatási összeg 15%-ára nem jogosult. Ha a támogatásra jogosult részére már kifizetésre került a támogatási összeg, a támogatás 15%-át köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni. (6) Amennyiben a 3. (1) bekezdésének a) pontja és b) pontjának ba) alpontja szerinti földhasználati intézkedések esetében a támogatási kérelmet a évi támogatási kérelem benyújtási időszaktól kezdődően nyújtották be és az 5. (1) bekezdése szerinti támogatásban részesült területre vonatkozik, úgy annak a területrésznek, amelyen a beruházás megvalósult, az 5. (1) bekezdése szerinti támogatásra való jogosultsága megszűnik, a támogatásra jogosultat azonban támogatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli. Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) 22/A. E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 22/B. E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2010. (IX. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: 2. módosító rendelet) megállapított pontját, a 4. (5) bekezdését, a 7. (3) bekezdés e) pontját és a 21. (1), (4)-(5) bekezdését a 2. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az Európai Unió jogának való megfelelés 23. Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 41. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

10 1. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez Telepíthető, illetve invazív cserje- és fafajok A. Fásításokban és sövényekben telepíthető cserjefajok Acer tataricum - tatár juhar Amelanchier ovalis - fanyarka Amygdalus nana - törpe mandula Cerasus fruticosa - csepleszmeggy Cerasus mahaleb - sajmeggy Colutea arborescens - pukkanó dudafürt Cornus mas - húsos som Cornus sanguinea - veresgyűrű som Corylus avellana - közönséges mogyoró Cotinus coggygria - cserszömörce Cotoneaster integerrimus - szirti madárbirs Cotoneaster tomentosus - molyhos madárbirs Cotoneaster niger - fekete madárbirs Crataegus laevigata - cseregalagonya Crataegus monogyna - egybibés galagonya Euonymus europaeus - csíkos kecskerágó Euonymus verrucosus - bibircses kecskerágó Frangula alnus - kutyabenge Juniperus communis - közönséges boróka Ligustrum vulgare - vesszős fagyal Padus avium - zselnicemeggy Rhamnus catharticus - varjútövis benge Salix triandra - mandulalevelű fűz Salix purpurea - bíborfűz Salix viminalis - kosárkötő fűz Salix elaeagnos - parti fűz Salix rosmarinifolia - serevényfűz Salix caprea - kecsekefűz Salix cinerea - rekettyefűz Salix aurita - füles fűz Sambucus nigra - fekete bodza Sambucus racemosa - fürtös bodza Sarothamnus scoparius - seprőzanót Spiraea salicifolia - fűzlevelű gyöngyvessző Spiraea media - szirti gyöngyvessző Taxus baccata - tiszafa Viburnum lantana - ostorménbangita Viburnum opulus - kányabangita Acer campestre - mezei juhar Acer platanoides - korai juhar Acer pseudoplatanus - hegyi juhar Acer tataricum - tatár juhar Alnus glutinosa - mézgás éger Alnus incana - hamvas éger Betula pendula - bibircses nyír Betula pubescens - szőrös nyír Carpinus betulus - gyertyán Cerasus avium - madárcseresznye Fagus sylvatica - bükk Fraxinus angustifolia ssp. pannonica - magyar kőris Fraxinus excelsior - magas kőris B. Fásításokban telepíthető fafajok

11 Fraxinus ornus - virágos kőris Malus sylvestris - vadalma Populus alba - fehérnyár Populus x canescens - szürkenyár Populus nigra - feketenyár Populus tremula - rezgőnyár Pyrus pyraster - vadkörte Quercus cerris - cser Quercus petraea - kocsánytalan tölgy Quercus pubescens (Q. virgiliana) - molyhos tölgy Quercus robur - kocsányos tölgy Salix alba - fehér fűz Salix fragilis - törékeny fűz Sorbus aria - lisztes berkenye Sorbus aucuparia - madárberkenye Sorbus semiincisa - budai berkenye Sorbus terminalis - barkócaberkenye Tilia cordata - kislevelű hárs Tilia platyphyllos - nagylevelű hárs Tilia tomentosa - ezüst hárs Ulmus glabra - hegyi szil Ulmus laevis - vénic szil Ulmus minor - mezei szil Ulmus procera - érdeslevelű mezei szil Acer negundo - zöld juhar Ailanthus altissima - bálványfa Amorpha fruticosa - gyalogakác Celtis occidentalis - nyugati ostorfa Elaeagnus angustifolia - keskenylevelű ezüstfa Fraxinus americana - amerikai (fehér) kőris Fraxinus pennsylvanica - amerikai (vörös) kőris Lycium barbarum - ördögcérna Prunus serotina (Padus serotina) - kései meggy Pinus nigra - fekete fenyő Pinus silvestris - erdei fenyő Robinia pseudoacacia - fehér akác Syringa vulgaris - közönséges orgona Tamarix gallica - francia tamariska Tamarix ramosissima - ogyesszai tamariska C. Invazív cserje- és fafajok

12 2. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez 1. Természetes alapanyagú, engedélyezett (fa, nád vessző) madárvédelmi berendezések mezőgazdasági területen A. Madárvédelmi berendezések kihelyezése A B C D Berendezés Típus Védett fajok Kihelyezés 2. mesterséges fészekodú A kék cinege, barátcinege erdőközeli ültetvény fái, erdősáv, erdőfolt, erdőszél 3. B széncinege, mezei veréb, házi veréb, örvös légykapó ültetvény fái, fa, fasor, facsoport, erdősáv, erdőfolt, erdőszél 4. C házi rozsdafarkú, kerti rozsdafarkú, barázdabillegető, szürke légykapó nyíltabb helyek fái, magasabb kerítés és kőfal 5. D szalakóta, búbosbanka, seregély, füleskuvik nagyobb fa, fasor, facsoport, erdősáv, erdőfolt szélső magas fái, oszlop 6. S vörös vércse, kék vércse, erdei fülesbagoly, csóka magasabb fa, fasor, facsoport, erdősáv, erdőfolt magas fái 7. kuvik idősebb ültetvény, fasor, facsoport, erdősáv, erdőfolt fái 8. fasor, facsoport, erdősáv, erdőfolt öreg fái 9. tőkés réce, barátréce, cigányréce halastavak partmenti növényzete és szegélyei, nádasok, növényzettel borított szigetek 10. mesterséges csér küszvágó csér, dankasirály halastavak nyílt vízfelületei fészkelősziget szerkő fattyúszerkő halastavak nyílt vízfelületei mesterséges denevérodú 13. T-ülőfa - ölyvek, vércsék, rovarevő vártamadarak - denevérfajok magasabb fa, fasor, facsoport, erdősáv, erdőfolt magas fái, magasabb épületek fala B. Madárvédelmi berendezések műszaki leírása A berendezések fő szerkezeti elemei fa, nád, illetve vessző alapanyagokból készülhetnek Típus Alapterület (belső min.) Mélység (berepülő nyílás aljától) Berepülő nyílás (átmérő Ø, magasság x szélesség) Kihelyezés magassága Fészekanya g elhelyezése nagyobb, nyílt szántó- és gyepterületek Kihelyezés módja A 10 x 10 cm cm 2,6-2,8 cm Ø 1,5-2 m - faágra függesztve, fatörzsre rögzítve B 12 x 12 cm cm 3,2-3,4 cm Ø 1,5-8 m - faágra függesztve, fatörzsre vagy kerítésoszlopra rögzítve C 12 x 12 cm 8-12 cm 8-10 x 12 cm 2-5 m - épület falára, fatörzsre vagy kerítésoszlopra rögzítve D 20 x 20 cm cm 5,5-6,0 cm Ø 2-8 m - fatörzsre vagy fa telefonoszlopra rögzítve, épület falára S 25 x 25 cm cm x 25 cm 4-15 m 5 cm gyöngykavi élő fatörzsre vagy fa telefonoszlopra rögzítve T m ( 1 0 0

13 cs vagy mulcs 120 x 30 cm henger alakú 6,8-7,0 cm Ø cm fűrészpor 100 x 50 cm 25 cm 15 x 15 cm 2-15 m 3 cm fűrészpor fa oldalágára függesztve épületek padlása, tetőszerkezete 30 x 30 cm 0 cm 30 x 30 cm 0,2-0,5 m nád partmenti növényzet, nádas, növényzettel borított szigetek csér 200 x 300 cm 15 cm - 0,1-0,2 m 5 cm murva és kavics szerkő denev ér T- ülőfa 200 x 300 cm 15 cm - 0,1-0,2 m 5 cm nádpalló cölöpök tetejére erősítve, parttól 100, illetve nádastól 50 méterre cölöpök tetejére erősítve, parttól 100, illetve nádastól 50 méterre 25 cm x 8 cm 0 cm 2,0 x 6,0 cm 2-6 m - fatörzsre vagy oszlopra rögzítve, épület falára 5-6 cm vastag és 2,5-3 méter hosszú rúd vagy oszlop, tetején keresztben 0,5-0,6 m hosszú és kissé vékonyabb vízszintes farúd talajba ásva vagy ütve, nyílt szántóföldi részeken, fátlan szegélyeken

14 3. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez Értékelési szempont megnevezése A terület környezeti érzékenysége (MePAR lehatárolás alapján) Támogatási kérelmek részletes pontrendszere Értékeléshez Értékelés módja rendelhető maximális pontszám SZAKMAI SZEMPONTOK Földhasználati támogatások esetén Natura 2000 terület 15 nitrátérzékeny 10 sérülékeny ivóvízbázis 10 12%-nál nagyobb lejtésű területet tartalmazó 10 blokkban megvalósuló beruházás Vállalni kívánt önálló intézkedés (célprogram) sorközgyepesítés 5 rangsora bakhát 10 mezővédő fásítás 15 sövénytelepítés 15 gyeptelepítés 25 Egyéb szempontok Füves mezsgye létesítése sövénytelepítéssel, 5 illetve mezővédő fásítással együtt Sövénytelepítés és mezővédő fásítás együttes 5 elvégzése esetén Eszközbeszerzés esetén AKG-ban vállat célprogram szintje tanyás gazdálkodás 10 (amennyiben több célprogramban vesz részt a kérelmet integrált gazdálkodás 10 benyújtó, úgy a legmagasabb szintű kerül értékelésre) ökológiai gazdálkodás 20 zonális természet-, talaj- és vízvédelmi célú 30 gazdálkodás Beszerezni kívánt eszközök rangsora kerítés 30 madárvédelmi berendezés 40 Szakmai szempontok összesen: 70 pont HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK Hátrányos helyzetű terület (EMVA általános a hátrányos helyzetű területen elhelyezkedő 6 rendelet szerinti) település határában tervezett beruházás egyéb település határában tervezett beruházás 0 Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület [a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település határában tervezett beruházás 4 jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján] Mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település határában tervezett beruházás a tervezett beruházással érintett településen eléri vagy meghaladja az országos átlagot a KSH adatai szerint a tervezett beruházással érintett településen 0 nem éri el az országos átlagot a KSH adatai szerint Térségi fenntarthatóság vizsgálata a kérelmező lakhelye, illetve székhelye szerinti 8 4 8

15 Horizontális szempontok összesen: Összesen: település határában tervezett beruházás a kérelmező lakhelye, illetve székhelye szerinti 5 településsel szomszédos település határában tervezett beruházás egyéb helyen tervezett beruházás 0 30 pont 100 pont

16 4. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez A támogatási formára vonatkozó adatok Gyeptelepítési terv 1. Melyik Nem termelő beruházásra nyújt be támogatási kérelmet? a) füves mezsgye létesítése megválaszolandó kérdések: 1-2. és b) rovarteleltető bakhát létesítése megválaszolandó kérdések: 1-2. és c) ültetvény sorközgyepesítése megválaszolandó kérdések: 1-2. és d) környezetvédelmi célú gyeptelepítés megválaszolandó kérdések: e) természetvédelmi célú gyeptelepítés megválaszolandó kérdések: től melyik agrár-környezetgazdálkodási célprogramban kíván részt venni? a) valamely nem zonális szántóföldi növénytermesztési célprogramban b) valamely zonális szántóföldi növénytermesztési célprogramban c) valamely ültetvényes gazdálkodás célprogramban d) környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban e) természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban 3. Tervezi-e, hogy gyepgazdálkodási célprogramban részt vesz a területével? igen / nem A beruházással érintett földterület elhelyezkedésére vonatkozó adatok 4. Melyik földrajzi tájban vagy régióban helyezkedik el a földterület? Milyen gyeptáj típus jellemző az adott területre? 1. hullámtéri vagy nem hullámtéri üde rétek (közöttük üde vagy kiszáradó láprétek) jellemzőek, ezekhez kapcsolódóan egyes tájakban üde (dombvidéki) gyepek is jelen lehetnek 2. a laposokban ( mélyebb részeken) szikes és nedves rétek, a hátakon ( magasabb részeken) szárazgyepek jellemzőek 3. a kissé magasabb részeken száraz, félszáraz, kötött talajú gyepek, a völgyekben üde rétek jellemzőek 4. üde rétek és üde (domb- és hegyvidéki) gyepek jellemzők, de ezek mellett a száraz homoki gyepeknek megfelelő termőhely is nagyobb kiterjedésben jelenik meg 5. szikesek uralta tájtípus, a mélyebb részeken kevés üde rét, a hátakon kevés száraz gyep előfordul 6. mind a homoki, mind a kötöttebb talajú száraz gyepek termőhelye jelentős mennyiségben megtalálható, és szikes gyepek is jellemzőek 7. száraz homoki gyepek jellemezte tájtípus, ahol jelentős az üde, ártéri jellegű rétek aránya 8. száraz homoki gyepek jellemezte tájtípus, ahol jelentős szikes aránya, és az üde rétek kialakuláshoz alkalmas területek is vannak 9. a magasabb részeken félszáraz, a laposabbakon, a völgyekben üde rétek jellemzőek 10. üde (domb- és hegyvidéki) gyepek a legjellemzőbbek, amelyekhez a völgyekben több-kevesebb üde rét kapcsolódhat, ritkán félszáraz gyepek is előfordulhatnak 11. az uralkodó félszáraz gyepeknek megfelelő termőhelyi adottságok mellett az üde (domb- és hegyvidéki) gyepeknek megfelelőek vannak még jelen 12. a félszáraz gyepek mellett mind a homoki, mind a kötöttebb talajú száraz gyepek termőhelye is jelentős mennyiségben található meg 13. száraz és/vagy félszáraz, többnyire kötöttebb talajon található gyepek jellemzik a tájat, de rendszerint kisebb mennyiségben az üde gyepek és/vagy az üde rétek termőhelye is megtalálható 14. a tájban sokféle gyeptípus (száraztól a nedvesig) fordul elő hasonló arányban, kötöttebb talajon (homoki száraz gyepek és szikesek nincsenek) 15. üde és félszáraz típusú gyepek kialakulásának kedvező tájak, ahol a száraz, kötöttebb talajú gyepeknek megfelelő termőhely is megtalálható 6. Melyik nemzeti park igazgatóság illetékes a területen? a) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság b) Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság c) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság d) Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság e) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

17 f) Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság g) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság h) Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság i) Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság j) Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 7. A földterület IH közleményben szereplő Magas Természeti Értékű Területen helyezkedik el? igen / nem 8. A földterület IH közleményben szereplő Natura 2000 területen helyezkedik el? igen / nem 9. A földterülethez legközelebb eső természetközeli gyepfoltok vagy erdők: a) milyen távolságra helyezkednek el? 0-10 m / m / m / több b) a földterületnek hányad részével szomszédosak? 0% / 1-10% / 10-50% / több c) milyen növényzet él rajtuk? a) gyep aa) mocsarak és magassásosok, ab) hullámtéri rétek, ac) üde rétek, ad) domb- és hegyvidéki gyepek, ae) hegylábi kötött talajú gyepek, af) nyílt homokpusztagyepek, ag) zárt homoki sztyeprétek, ah) alföldi kötött talajú sztyeprétek, ai) szikesek b) erdő c) cserjés d) nádas e) vizes élőhely A földterület jelenlegi növényzetére, talajára és vízellátására vonatkozó adatok 10. Függetlenül a művelési ágtól, a kiválasztott földterületen jelenleg gyep van? igen / nem 11. A földterület a gyepesítés előtt hány évvel volt utoljára felszántva? 1-2 / 3-5 / 6-10 / több 12. Mi volt a legutóbbi termesztett növény? 13. A termesztett fajokat nem számítva jelenleg mely növények találhatóak legnagyobb arányban a területen? 14. Milyen a földterület vízellátása? a) vizes (az év jelentős részében vízzel borított) b) nedves (időszakosan - főként tavasszal - megállhat rajta a víz, de nyárra kiszárad) c) félszáraz, üde (víz soha nem áll meg rajta, a talaj nyirkos lehet) d) száraz (víz soha nem áll meg rajta, a talaj csak eső után nyirkos) A gyeptelepítésre vonatkozó adatok 15. Várhatóan milyen termőhelyi típusba fog tartozni a területen kialakítandó gyep? a) mocsarak és magassásosok, b) hullámtéri rétek, c) üde rétek, d) domb- és hegyvidéki gyepek, e) hegylábi kötött talajú gyepek, f) nyílt homokpusztagyepek, g) zárt homoki sztyeprétek, h) alföldi kötött talajú sztyeprétek, i) szikesek. 16. Milyen módszerrel telepíti a gyepet? a) magszórás (kézzel vagy géppel) b) szénaterítés (szénamurvás felülvetés) c) direktvetés (direktvetőgéppel) d) vetés (vetőgéppel)

18 17. Melyik időszakban tervezi telepíteni a gyepet? e) tavasz f) ősz 18. Milyen fajokat, milyen arányban tervez vetni, honnan szerzi be a vetőmagot vagy kaszálékot? faj neve vetőmagtömeg (kg/ha) mag vagy kaszálék? beszerzés forrása 19. Időrendben sorolja fel, hogy milyen agrotechnikai eljárásokkal fogja a gyeptelepítést elvégezni (a talaj előkészítésétől kezdve a vetésen át, a vetést követő gazoló kaszálásokig)! A gyep karbantartására vonatkozó adatok 20. Hogyan tervezi a termőhelyre jellemző természetes kísérő- vagy állományalkotó fajokat a már telepített gyepbe juttatni? a) magszórás (kézzel vagy géppel) b) szénaterítés (szénamurvás felülvetés) c) direktvetés (direktvetőgéppel) 21. Milyen kezeléseket és hasznosítást tervez a telepített gyepen az elkövetkező években: év kezelések hasznosítási mód 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. évtől

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 1. oldal, összesen: 35 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 60. szám A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a 2009. évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A Mezıgazdasági és

Részletesebben

124/2009. (IX. 24.) FVM

124/2009. (IX. 24.) FVM 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. április-május 2013/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem változások... 1 2. Biztosítási díjtámogatás 2013... 2 3. EMVA támogatások határidő változások... 2 4. Erdészeti jogcímek...

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM

27/2007. (IV. 17.) FVM 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése fejlesztése,

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

XXX. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia

XXX. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia XXX. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia Kecskemét, 2006. április 25. Klemencsics András Erdészeti Főosztály 2006. évi erdészeti támogatások 2006. évi költségvetés MEGOSZ megállapodás - erdészeti

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében grár-környezetgazdálkodási intézkedésben részvételre jogosult Kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Természetvédelmi kezelés

Természetvédelmi kezelés Természetvédelmi kezelés Magára hagyás, bekerítés egyensúlyi paradigma természetes, önálló életközösségek (? van) zárt rendszert feltételez gátolja a természetes zavarást is Kezelés nem egyensúlyi paradigma

Részletesebben

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus úton, az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtani, az egyes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3.

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. TÁMOGATÁSI KÉRELEM ÚMVP o Minisztériumi ütemezés o Éves fejlesztési keret (1721/2015.

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2016. március 2016/3. szám Tartalom 1. Kisgazdaságok fejlesztése... 1 2. Állattartó telepek korszerűsítése... 2 3. Baromfitartó telepek korszerűsítése... 3 4. Szarvasmarhatartó

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE 322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL BEREKMÉRI ÁGNES KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.21. - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 1. oldal, összesen: 11 oldal 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 2 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményérl és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökrl Tisztelt Érdekl! Köszönjük, hogy megtisztelte érdekldésével Takarékszövetkezetünket.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. VP2-4.1.3.3-16

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. VP2-4.1.3.3-16 A kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Lébény, 2015. október 20. Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva

Részletesebben

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A Mádi Kakas-hegy (HUAN21009) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Mádi Kakas-hegy (HUAN21009) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve A Mádi Kakas-hegy (HUAN21009) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Jósvafő 2013 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ügyfél Zöld Akció Egyesület Partner Szakmai koordinátor Dr. Boldogh

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

28/2004. (III. 10.) FVM rendelet. a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről

28/2004. (III. 10.) FVM rendelet. a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről 28/2004. (III. 10.) FVM rendelet a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. -ának (1) bekezdés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

86/2004. (V.15.) FVM rendelet

86/2004. (V.15.) FVM rendelet 86/2004. (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 25. szám 2008. december 2.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 25. szám 2008. december 2. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 25. szám 2008. december 2. Tartalomjegyzék Meghosszabbították a vidékfejlesztési pályázatok beadási határidejét (ÚMVP)... 2 Az erdészeti

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívás A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek Hírlevél Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER pályázathoz

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2013. évi CXXII. törvény

2013. évi CXXII. törvény Hatály: 2015.VI.6. - 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben