Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva ös évi. Tartalmi és pénzügyi terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 2015-ös évi. Tartalmi és pénzügyi terve"

Átírás

1 Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva 2015-ös évi Tartalmi és pénzügyi terve (JAVASLAT) 1

2 I. Általános rész 1. Az MNMI munkaterületére vonatkozó törvényes és egyéb jogalapok Zavod za kulturo madžarske narodnosti Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, rövidített név: ZKMN MNMI; Székhely: Glavna ulica - Fő utca 32., 9220 Lendava - Lendva; Törzsszám: ; Adószám: SI ; alszámlaszám: UJP Murska Sobota ; Telefon: , Fax: , Honlap: A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet 1994-ben a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség alapította. Az intézet fő tevékenysége a muravidéki magyar nemzeti közösség kulturális fejlődésének serkentése, támogatása és közvetítése, a közösség fennmaradását és nemzeti identitását segítő tudományos és egyéb kutatótevékenység, az egységes magyar kulturális értékek népszerűsítése, kulturális- és ismeretterjesztő programok szervezése stb. Az intézet a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. cikkelyében, az Intézeti törvényben, A kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvényben, a Költségvetési törvényben és saját alapító okiratában meghatározott közérdek teljesítésével összhangban működik, éspedig: a Szlovén Köztáraság Alkotmányának 11. és 64. cikkelye A kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvény 31., 59. és 101. cikkelye; a Kulturális közintézetek, közalapok és ügynökségek finanszírozásáról szóló szabályzat Rendelet a kultúra terén teljesített közszolgálati tevékenység finanszírozásának módszertanáról 2

3 Rendelet a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet mint közintézet megalapításáról Törvény az önkormányzati nemzeti közösségekről A Szlovén Köztársaságnak, az állami költségvetésből, az olasz és a magyar nemzeti közösség, a roma közösség, az egyéb kisebbségi etnikai közösségek és bevándorlók, 2015-ös évi kulturális tevékenységének finanszírozására vonatkozó elvek, célok, mércék és speciális intézkedések A Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet törvényes és zavartalan működését biztosító belső szabályok, szabályzatok és a ZUJF Fő tevékenységének megvalósítása során az intézet együttműködik a nemzetiségileg vegyesen lakott térség szakmai és kulturális intézményeivel, szervezeteivel, a nemzetiségi önkormányzatokkal, múzeumokkal, archívumokkal, ifjúsági szervezetekkel, oktatási intézményekkel, valamit tudományos műhelyekkel, továbbá mindazokkal az intézményekkel és szervezetekkel, amelyek tevékenysége közvetlenül, vagy közvetve erősíti a muravidéki magyar közösség identitását és kulturális tevékenységét. Az Intézet együttműködik a magyar nemzeti közösség kulturális életét befolyásoló országos, regionális és helyi önkormányzati intézményekkel és szervezetekkel. 2. Az MNMI sokéves munka- és fejlesztési tervei alapján meghatározott hosszú távú céljai A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 2015-ben szeretné továbbra is kifejteni széleskörű tevékenységét a magyar kultúra ápolását, népszerűsítését a műkedvelés, az anyanyelvápolás, a könyvkiadás, valamint az egyéb nemzetmegtartó tevékenységek terén. Ma, már több mint húsz esztendő elteltével az MNMI nem mindig a határon túli magyar kulturális szervezetek mintaintézetének számít, de a nemzetiségi kultúra terén elért eredmények még mindig fontos tényezővé teszik az egyetemes magyar kultúrában. Az 3

4 Intézetben kialakult munkarendszer, a kulturális minisztérium kisebbségi osztályával való sikeres szakmai együttműködés, a kisebbségi közösség sokrétű kulturális tevékenysége, valamint a profizmusra törekvő tevékenységeink évről-évre az eredményességre utalnak. Megítélésünk szerint alapvető feladatunk a szakmai kulturális intézményi szerep ellátása, ugyanakkor a magyar kulturális értékek népszerűsítése, a szolgáltatási tevékenység folytatása. Igaz, hogy a folyó évben a könyvkiadási tevékenység csökkent, de ennek ellenére amennyire pénzügyi kereteink engedték sikerült eleget tennünk céljainknak és a modern kor kihívásainak. Céljainkat rendkívüli erőfeszítéssel és munkával érjük el, de ismerve a szakszolgálat széleskörű szakképességeit, elszántságát és kitartását, valamint az előző években szerzett gazdag tapasztalatokat, semmi sem tűnik megvalósíthatatlannak. Mindezt úgy sikerült megvalósítani, hogy az Intézet költségvetése a múltban, a szlovén állam részéről 10 %-kal csökkent, a Zala és Vas megyei támogatások átalakultak, szinte megszűntek. Közben az alapítónk megpróbált folyamatosan segíteni és rendszerbeli megoldásokat keresni. Ezzel a pozitív hozzáállással tervezzük a 2015-ös évet is. 3. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet éves célkitűzései Az Intézet tevékenysége a magyar kulturális értékek széles körének megteremtésére összpontosít, ugyanakkor a hangsúlyt az általános kulturális kínálat minőségére és sokszínűségére, egyesületeink és csoportjaink, illetve egyéneink támogatására, a nagy és központi ünnepi rendezvények szervezésére, valamint az úgynevezett szervízszolgáltatásokra szeretnénk helyezni. Nem lehet azt mondani, hogy az elmúlt években (a könyvkiadási tevékenység és a szlovéniai kulturális bemutatkozásokon kívül) csorbultak az Intézet alaptevékenységei. A műkedvelés és az anyanyelvápolási tevékenységünk semmivel sem volt szegényebb, mint az elmúlt esztendőkben. Mindezt az úgynevezett plusz források megszerzésével lehetett 4

5 megvalósítani (kiemelt nemzetiségi jellegű intézet, MMÖNK, BGA, községi magyar önkormányzatok, NKA, Balassi Intézet stb.) Az Intézet programjainak megvalósításához (műkedvelő csoportok működése, anyanyelvápolási tevékenység, rendezvények, kapcsolatok az anyanemzettel, szemináriumok és képzések stb.) az illetékes Minisztérium a évi szintű támogatást biztosítja a 2015-ös esztendőben is. A 2014-es évben 1 %-kal csökkent a minisztériumi támogatás. Ez a támogatás kb. 65 %-a szükséges forrásoknak, ez pedig azt jelenti, amennyiben nem sikerül egyéb támogatásokat szerezni, akkor a tevékenység is csorbul. Az elmúlt esztendőkben ezt a gondot sikerült megoldani, de a pályázati támogatások és a különböző nem állandó jellegű támogatások bizonytalan helyzetet teremtenek. Így már néhány éve nem beszélhetünk fejlődésről, szerencsés helyzetnek nevezzük, ha meg tudjuk tartani a meglévő programokat, tevékenységeket. Az Intézetnek figyelembe kell vennie az egyedüli biztos forrást, az illetékes minisztérium kijelölt összegét, eurót, ez pedig a következőképpen kerül felosztásra: euró a bérekre (szem előtt tartva a hatályban lévő jogszabályokat), euró az Intézet működésére és a tervezett programokra. A pénzügyi tervek táblázatában minden előrelátható és esetleges forrást megjelöltünk, a tényleges helyzet viszont a különböző pályázatok, kérelmek elbírálása után alakul ki a jövő év folyamán. De ezek nem biztos támogatásiforrások. Ezekben a bizonytalan időkben, amikor a gazdasági válság pillanatokon belül megváltoztathatja a viszonylag biztos és bejáródott nemzetiségi intézményi rendszert, szükség lenne a nagyobb összefogásra, együttműködésre, újragondolásra. Át kellene értékelni minden nemzetiségi szervezet, intézmény tevékenységét, programját. Esetleg új alapokra, prioritások meghatározására lenne szükség. 5

6 II. Főbb tevékenységi területek Könyvkiadás a Naptár kiadása a Ne menjen feledésbe folyóirat kiadásának folytatása irodalmi, helytörténeti, illetve néprajzi tanulmányok kiadása (sikeres pályázat esetében és társkiadóként) a muravidéki magyar irodalmi, helytörténeti és néprajzi kiadványok népszerűsítését szolgáló szlovén fordítások kiadása (pályázati támogatáshoz jutás esetében) muravidéki költők, írók más kiadóknál megjelentetett kéziratainak támogatása Műkedvelő tevékenység A műkedvelés terén a munka zökkenőmentesen folyik és reméljük, hogy így lesz a következő esztendőben is. A csoportok gyakorlásai, programjai és vendégszereplései az elmúlt évekéhez hasonló jelleget öltenek. A szakemberállomány szempontjából sem tapasztalható különösebb probléma, sőt büszkék vagyunk azokra a muravidékiekre, akik vállalják a szakmai továbbképzést és a műkedvelő csoportok szakmai vezetését. A legtöbb népdalkör a korosodással és a fiatalítás hiányának gondjával küszködik, de itt is akadnak kívételek: Hodos, Domomkosfa, Pártosfalava. Szeretnénk a következő esztendőben műkedvelő csoportokat toborozni azokban a falvakban, ahol egy kis időre megállt a kulturális élet, pl.: Radamos, Hosszúfalu, Kót, Felsőlakos. Egyébként kb. hatvan (egyesületi és iskolai) csoport szakmai tevékenységének támogatását vállalja az MNMI, amely az év elején elfogadott szabályzat alapján történik: Őrség ME, Hodos - Árgyélus Gyermek Néptáncegyüttes - hímzőszakkör alkalmi kiállítások - március 15-ei ünnepség - Kapornaki Tájház - Kapornaki találkozó Őrségi vásár - Családok találkozója - vendégszereplések 6

7 - cserekapcsolatok felvidéki Hodos, Székesfehérvár, stb. - Tündérkert program - magyar emlékhelyek feltárása - a három dombvidéki magyar önkormányzat közös kulturális eseménye (Goricskói kulturális találkozó) Nem minden évben: - Tündérkert évforduló - Román Ilona emléknap Petőfi Sándor ME, Domonkosfa - hímzőszakkör - az óvodai és iskolai gyermekek ének-zenei foglalkozások - Domonkosfai tájház - vendégszereplések - cserekapcsolatok - citerazenekar Antal Ferenc ME, Szerdahely - hagyományőrző műsorok (tökmagköpesztés és tollfosztás) Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület, Pártosfalava - Ugrós Táncegyüttes -néptánccsoport a KÁI-ban - Pártosfalvi Ovisok - néptánccsoport az óvodában Rózsa Kézműves ME, Pártosfalva - alkalmi kiállítások József Attila ME, Szentlászló - Szentlászlói Néptánccsoport - 35 éves a ME Petőfi Sándor ME, Dobronak - kézműves foglalkozások - néptánccsoport az iskolában - Dobronaki Nótázók - Citeracsoportok az iskolába - nemzeti ünnep 7

8 - augusztus 20-i ünnepség - Kardos est - kézműves és kultúra-napok - fazekas szakkör az iskolában - Dobronoki György-ház - hímestojás kiállítás - Jakab-napi búcsú Gyöngyvirág ME, Zsitkóc - Deák Ferenc-emléknap - falunap Radamos Hetés ME, Göntérháza - hagyományőrző cséplés - hímzőszakkör - iskolai szakkörök szavalás, - citerazenekar - kézműves és kultúranapok Bánuta, Hidvég Fehér Jani ME, Hosszúfalu - Fehér Jani- emléknap - Spárganap - hímzőszakkör Petőfi Sándor ME, Csente - híimzőszakkör - a Szőlőtermelők és borászok egyesületének kultúrával kapcsolatos műsorai Petőfi Sándor ME, Völgyifalu - Pünkösdi Rózsa Citerazenekar - Völgyifalunap (Pozsonyeperjes, Szilvágy) 8

9 Zala György ME, Pince - néptánccsoport - hímzőszakkör - falunap Horváth József ME, Petesháza - hímzőszakkör - falunap Hármasmalmi ME, Hármasmalom - falunap Szúnyogh Sándor ME, Alsólakos Arany János ME, Felsőlakos Hajnal ME, Gyertyános - Kéknefelejcs Citerazenekar - falunap József Attila ME, Kapca - hímzőszakkör - falunap 9

10 Kót Baráti Kör Magyar ME, Muraszombat - hímzőszakkör - Őszi találkozó; Magyar Klub, Maribor József Attila ME, Ljubljana - magyar nyelvoktatás Lavina KK, Lendva - szakképzés szervezése - színházi tevékenység DNK, Lendva - Open Smile Jam Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete, Lendva - hímzőszakkör - színházi tevékenység Iskolák, Lendva - drámapedagógiai szakkör (KÁI, KKI) - kézműves napok - néptánccsoportok (Kis Lindau Néptáncegyüttes, Lindau Néptáncegyüttes); - citerazenekarok - fazekasszakkör - képzőművészeti szakkör Új Muravidék Citeraegyüttes Muravidék Néptáncegyüttes 16 éves fennállásának jubileumi műsora Muravidéki Nótázók Egy&Más Vándorszínház 10

11 Nefelejcs Tánccsoport (Muravidéki Pedagógusok Egyesülete) - 5 éves fennállásának műsora. Minőségi tekintetben a műkedvelésben jelenleg néhány kimagasló teljesítményt nyújtó csoporttal rendelkezünk, amelyekre az átlagosnál nagyobb feladat hárul (Egy&Más Vándorszínház, Dobronaki Nótázók, Muravidéki Nótázók, Muravidék Néptáncegyüttes, hímzőcsoportok, versmondók, Új Muravidék Citeraegyüttes) műkedvelő csoportok, illetve művelődési egyesületek együttműködésének és cserekapcsolatinak szakmai és anyagi támogatása az intézet kezdeményezésére, illetve a csoportokkal történő egyeztetés alapján, a kulturális fejlődést segítő, valamint a muravidéki és a szlovéniai magyar közösség életét és tevékenységét bemutató vendégszereplések szervezése és támogatása a néptánccsoportok területi találkozókon való részvétele (Križ-kraž, Marko skače) a hímzőszakkörök közös bemutatkozása a muravidéki magyar népzene-, néptánc-, színházi-ismeretek rendszeres oktatása Színházi tevékenység A magyar színházi bérlettel kapcsolatos szervezési és anyagi feltételek maradéktalan teljesítése együttműködve a Színház- és Hangversenytermet kezelő Llendvai Művelődési és Promóciós Intézettel, valamint a magyar nemzeti közösségekkel Egy&Más Vándorszínház - 10 éve működő színjátszó csoport, amely évente egy bemutatót visz véghez (az eddigi összes előadást hivatásos rendező rendezte). Jelenleg három előadásuk van repertoáron: Ken Kesey: Száll a Kakukk fészkére, Kander-Ebb-Masteroff: Cabaret (?), Örkény István: Tóték. Az előadások több regionális és országos szinten elismerésben, díjjakban részesültek. A társulat 20 főt számlál, amit egy 4 fős technikai csapat egészít ki, valamint alkalmi statiszták segítik a társulatot. Munkáját. A Tóték című előadásban pótolhatatlanul részt szerepel a Hadik Mihály Band együttes is. Bánffy Társulat Göncz László: Olvadó Jégcsapok azonos című drámája miatt jött létre. A társulat 5 főből áll,, amit 3 fős technikai csapat egészít ki. E társulat vitt színre 11

12 egy muravidéki magyar drámát és az első világháború Centenárium kapcsán felújításra kerül Lendvai KÁI magyar nyelvű diákcsoportja 7 fős csoport, amit Štampah Misi vezet, egyelőre heti egy alkalommal. Célja, megismertetni az általános iskolás felső korosztályával a színész munkáját, a színházat, valamint létrehozni egy produkciót, ami róluk, korosztályukról, társadalmunkról szól, és azt bemutatni minél több diáknak, tanulónak. Lendvai KKI magyar nyelvű színjátszó csoportja 8 főből álló csoport, amit Štampah Misi és Nađ Évi vezetnek. Az idei Szunyogh Sándor emléknapra készítik a műsort. Egy 25 perces drámát fognak bemutatni, amelynek az ötlete az MNMI Összetartozunk nevű középiskolás táborában született. A csoportot 2 technikus, egy zenész és egy filmes egészíti ki Részben: lendvai nyugdíjasok Kofetarji színjátszó csoport néhány kellék, valamint szellemi, illetve más színházi jellegű szervezésnél segédkezünk a társulatnak Theatre ComPanonia - A Theatre ComPannonia egy olyan színházi társulás, amely elsősorba a Kelet-Közép-Európa kulturális hagyatékára épülő modern színházi alkotásokat hivatott létre hozni. Célja olyan minőségi kulturális programot kínálni, amivel bárhol idehaza vagy vendégségben büszkén és színvonalasan képviselné a Muravidéket, s így hozzájárulni a muravidéki magyarság Európa színházak körforgásába való bekerüléséhez, feltérképezéshez. a műkedvelő színjátszócsoportok előadásainak szervezése és segítése (muravidéki fellépések és vendégszereplések szervezése: Szlovénia, Magyarország, határon túli közösségek stb.) külön hangsúly a színjátszó tevékenység folyamatos utánpótlásának gondozására és szakmai vezetésére Anyanyelvápolás és nemzeti kulturális értékteremtés A múltbeli teljesítményekkel elégedettek lehetünk, hiszen minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt eredményekről számolhatunk be. Úgyszintén sikeresek voltak a fiatalok számára általunk biztosított programok, valamint a különböző foglalkozások (a 12

13 tanintézményekben és a Bánffy Központban egyaránt). Az óvodákkal és az iskolákkal jó volt az együttműködés. tanulmányi vetélkedők, versenyek: Petőfi Sándor tanulmányi verseny, történelmi (vagy földrajzi) vetélkedő szavalóverseny és Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny művészeti (színházi, bábszínházi, zenei, táncszínházi, táncművészeti) műsorok konkrét megállapodás alapján az óvodások, valamint az általános- és középiskolások számára konkrét egyeztetés alapján (a magyar nemzeti ünnep, a Gyerekhét stb. kapcsán) különböző néprajzi és kézműves foglalkozások szervezése az oktatási intézmények és a fiatalok számára magyar népdaléneklési verseny az iskolákban nyári anyanyelvi és a közösség számára egyéb fontos táborok szervezése, együttműködve a többi muravidéki magyar szervezettel ismeretterjesztő, vallásos előadások szervezése, együttműködve a három muravidéki egyházzal Felnőttek hittana c. programsorozat jutalomkirándulás a legjobb tanulóknak és diákoknak, akik részt vettek az MNMI által szervezett versenyeken, vetélkedőkön alkalmi színházi, zenei és népzenei rendezvények szervezése a szélesebb közönségnek Lendván, illetve Dobronakon, valamint konkrét egyeztetés alapján színházi, táncház, zenei és népzenei rendezvények a többi muravidéki kisebb színpadon beavató táncházak általános iskolásoknak ismeretterjesztő előadások vallási, történelmi, pszichológia, egészségügyi, stb. témakörben Rendezvényszervezés Rendezvények a magyar nemzeti és kulturális ünnepek kapcsán, közös szervezésben a helyi községi magyar önkormányzatokkal és az MMÖNK-val (központi muravidéki, 13

14 illetve községi ünnepi rendezvények: a magyar kultúra napja, március Nemzeti ünnep, Összetartozás napja június 4., Államalapítás ünnepe - augusztus 20., Aradi vértanuk emléknapja október 6. és 1956-os forradalom emléknapja - október 23. kapcsán) a műkedvelő csoportok bemutatkozását és a hagyományőrzést szolgáló találkozók, bemutatók és központi rendezvények (Diófa alatti citeratalálkozó, VII. nemzetközi néptáncfesztivál, hímzőszakkörök bemutatkozása, gyermek-népdaléneklési és népzenei verseny stb.) a muravidéki magyar kulturális tevékenység Muravidéken kívüli bemutatása, külön hangsúllyal a magyarországi, a szlovéniai, valamint a határon túli magyar közösségek számára szervezett rendezvényekre (különböző irodalmi, művészeti, színházi, néptánc-, népzenei műsorok, tudományos ismeretterjesztő előadások szervezése a partnerszervezetekkel együttműködve) rendezvény szervezése egy vagy több település számára: Deák-nap (Zsitkóc), Magyar est (Muraszombat), Fehér Jani-emléknap (Hosszúfalu), Kapornaki találkozó (Kapornak), Szent István-napi találkozó (Lendva), Citeratalálkozó (Dobronak), Őrségi találkozó (Hodos), Kardos-est (Dobronak), Hagyományok napja (Domonkosfa), stb. Katalin-napi és Jakab-napi vásárok fesztiválok és könnyűzenei koncertek szervezése A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal programjainak folytatása, külön tekintettel a nyári kolozsvári közös műsorra fontos évfordulók kapcsán szervezett rendezvények (a magyar nyelv napja, a magyar költészet napja, a magyar képzőművészet napja) Művészeti és egyéb tevékenységek a Bánffy Központban képzőművészeti, fotó-, néprajzi és egyéb kiállítások szervezése a Bánffy Galériában alkalmi irodalmi és zenei műsorok szervezése, muravidéki és egyéb szerzők könyveinek bemutatója alkalmi műsorok és foglalkozások szervezése a Bánffy Központban, különös tekintettel a nyári időszakra 14

15 a magyar könyvesbolt és irodalmi kávéház működtetése a központ helyiségeinek és szolgáltatásainak biztosítása különböző intézmények, csoportok és egyesületek rendezvényeihez, próbáihoz Néprajzi jellegű tevékenység a lehetőségekhez mérten közreműködés a fontosabb helytörténeti és honismereti gyűjtemények kialakításában, bővítésében és ápolásában (lendvai gyűjtemény, Kapornaki Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény, Dobronoki György ház, Deákemlékszoba Zsitkócban, Domonkosfai Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény stb.) a Muravidék és az itt élő magyar közösség történelmének, néprajzának, művelődésés irodalomtörténetének és egyéb szociológiai sajátosságainak kutatásában való közreműködés (a Moravske Toplice-i magyar önkormányzat monográfiájához szükséges segítség) néprajzi emlékek gyűjtőtáborának megszervezése Domonkosfán, annak feldolgozása és leltárba iktatása a muravidéki magyar tudományos felmérések és eredmények népszerűsítésének segítése a völgyifalui helytörténeti és néprajzi állandó gyűjtemény kialakításának segítése Egyéb magyarázatok, megjegyzések 1. Káderterv Az intézet dolgozóinak képzettségi összetétele megfelel az intézet munkahelyi besorolásának. Az intézet dolgozóinak továbbképzése nehezen valósítható meg, hiszen megfelelő szakmai helyettesítés hiányában csak nehezen tudjuk huzamosabb ideig nélkülözni a munkatársakat. Az MNMI alkalmazottjainak alapbérét a hatályban lévő törvények, a kultúra területén dolgozók kollektív szerződése, az illetékes minisztérium és pénzügyminisztérium hivatalos utasításai alapján határoztuk meg. 15

16 Az illetékes minisztérium a 2015-ös évre vonatkozóan pontos utasításokat adott az intézetnek a bérek meghatározásához tól nem történt sem béremelés, sem sikerdíjkifizetés. A 2014-es évben április 1-jétől kifizetésre kerültek a fizetési osztályokban való előrelépések. 1. A KM által finanszírozott alkalmazottak I IV. tarifaosztály V. tarifa osztály VI. tarifa osztály VII. tarifa osztály VIII. tarifa osztály IX. tarifa osztály Összese n Alkalmazottak száma a) Meghatározott időre b) Határozatlan időre Nyugdíjasok száma Üzleti okok miatt történő munkaszerződésbontások száma 2. Egyéb forrásokból finanszírozott alkalmazottak száma Foglalkoztatottak száma összesen (1+2)

17 Két személyt a Szlovén Köztársaság támogatott munkahelyek programja keretében foglalkoztatunk. Magyarország minden évben támogatja a nonprofit könyvesbolt, az irodalmi kávéház és a Bánffy Központ működését. Az intézet tevékenységének zavartalan működtetéséhez 12 foglalkoztatott szükséges. Így a 2015-ös évben is tervezünk két személyt a Szlovén Köztársaság támogatott munkahelyek programja keretében. A jövő évben egyetemistákat is szeretnénk időnként alkalmazni, elsősorban a színházi tevékenységnél (kellékesek, technikai munkatársak világítás, hangosítás), a könyvesboltban és a kávézóban történő helyettesítéseknél, a nyári táborok lebonyolításánál, a különböző néptánccsoportok működésénél stb. 2. Beruházási terv Az MNMI tevékenységéhez szükséges technikai feltételeket pl. számítógépes parkot, hangosítási eszközök, fénymásoló mindig pályázati pénzekből próbáltuk biztosítani, kiegészíteni, abból a célból, hogy minél kevesebb anyagi forrást vonjunk el a közösség kulturális tevékenységének tartalmától. Sajnálatos módon a beruházásokat nem a szlovén KM által nyújtott támogatásból szoktuk megoldani, mivel nagyon sok esetben erre nincs is lehetőség. Ezért a következő évben is az MNMI nem tervez nagyobb beruházásokat: 2 db számítógép beszerzése a szolgálati kocsicseréje (de ez bérlési lehetőség felhasználásával) a Bánffy Központ padlás részlegének felújítása (raktárhelyiség kialakítása) amennyiben lesznek pályázati források a meglévő hangosítás részbeni felújítása (mikrofonok és kábelek vásárlása) 3. Az MNMI egyéb tevékenysége Szülőföldön magyarul c. oktatási-nevelési támogatás kivitelezése turisztikai, idegenforgalmi tevékenység 17

18 a Muravidéki Magyar Egészségügyi Társasággal való együttműködés, a Tomka Miklós konferencia közös szervezése és estleges emléktábla felállítása magyar emlékhelyek feltérképezése, adatbázis kialakítása a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet együttműködésével a valamikori hagyományos önköltséges Kárpát-medencei szintű kirándulások szervezése együttműködés a Csemadokkal, a Vajdasági MMI és VMMSZ, az erdélyi EMKÉ-vel, a kárpátaljai kulturális szervezetekkel, a horvátországi kulturális szervezetekkel, a Zala és Vas megyék szakmai intézményeivel, az olasz nemzeti közösséggel, Magyarország Ljubljanai Nagykövetségével és a Lendvai Konzuli Irodával, a budapesti Anyanyelvi Konferenciával, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központtal stb. Lendva, november 25. Kepe Kocon Lili Az MNMI igazgatója 18

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP Vajdasági Magyar Művelődési Intézet - Zenta A Magyar Nemzeti Tanács 2005. szeptember 23-án megalapította a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet.

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 1/3. sz. melléklet Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. Üzleti terv 2011. -3. módosítás/kiegészítés - Készítette: Becskei Kovács Barbara Ügyvezető igazgató 1 A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Határozat kivonat a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság 2010. április 12.-i üléséről

Határozat kivonat a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság 2010. április 12.-i üléséről 26/2010. (04. 12.) Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Biz. határozat A Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság mai ülésének napirendi pontjai és azok sorrendje a következő: 1. A 2010. évi kisebbségi

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben

A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Szlovén

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2012. május 16 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2012. május 16 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-319/2012. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2012. május 16 -i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2012. évi kulturális

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület molnar.eleonora@gmail.com Előadás vázlata A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület bemutatása Az értékfeltáró

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncgála területi válogatója Petőfi Sándor Művelődési Központ Kiskőrös, február 17. 2007 Évnyitó szakmai értekezlet Általános Művelődési Központ Nemesnádudvar,

Részletesebben

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 241 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Rendezvény Hagyományőrző, helyi identitást erősítő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011.

Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011. Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011. Tárgy: Magyrország-Szerbia (Szentes-Topolya) IPA határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének fejlesztése,

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben