Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva ös évi. Tartalmi és pénzügyi terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 2015-ös évi. Tartalmi és pénzügyi terve"

Átírás

1 Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva 2015-ös évi Tartalmi és pénzügyi terve (JAVASLAT) 1

2 I. Általános rész 1. Az MNMI munkaterületére vonatkozó törvényes és egyéb jogalapok Zavod za kulturo madžarske narodnosti Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, rövidített név: ZKMN MNMI; Székhely: Glavna ulica - Fő utca 32., 9220 Lendava - Lendva; Törzsszám: ; Adószám: SI ; alszámlaszám: UJP Murska Sobota ; Telefon: , Fax: , Honlap: A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet 1994-ben a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség alapította. Az intézet fő tevékenysége a muravidéki magyar nemzeti közösség kulturális fejlődésének serkentése, támogatása és közvetítése, a közösség fennmaradását és nemzeti identitását segítő tudományos és egyéb kutatótevékenység, az egységes magyar kulturális értékek népszerűsítése, kulturális- és ismeretterjesztő programok szervezése stb. Az intézet a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. cikkelyében, az Intézeti törvényben, A kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvényben, a Költségvetési törvényben és saját alapító okiratában meghatározott közérdek teljesítésével összhangban működik, éspedig: a Szlovén Köztáraság Alkotmányának 11. és 64. cikkelye A kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvény 31., 59. és 101. cikkelye; a Kulturális közintézetek, közalapok és ügynökségek finanszírozásáról szóló szabályzat Rendelet a kultúra terén teljesített közszolgálati tevékenység finanszírozásának módszertanáról 2

3 Rendelet a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet mint közintézet megalapításáról Törvény az önkormányzati nemzeti közösségekről A Szlovén Köztársaságnak, az állami költségvetésből, az olasz és a magyar nemzeti közösség, a roma közösség, az egyéb kisebbségi etnikai közösségek és bevándorlók, 2015-ös évi kulturális tevékenységének finanszírozására vonatkozó elvek, célok, mércék és speciális intézkedések A Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet törvényes és zavartalan működését biztosító belső szabályok, szabályzatok és a ZUJF Fő tevékenységének megvalósítása során az intézet együttműködik a nemzetiségileg vegyesen lakott térség szakmai és kulturális intézményeivel, szervezeteivel, a nemzetiségi önkormányzatokkal, múzeumokkal, archívumokkal, ifjúsági szervezetekkel, oktatási intézményekkel, valamit tudományos műhelyekkel, továbbá mindazokkal az intézményekkel és szervezetekkel, amelyek tevékenysége közvetlenül, vagy közvetve erősíti a muravidéki magyar közösség identitását és kulturális tevékenységét. Az Intézet együttműködik a magyar nemzeti közösség kulturális életét befolyásoló országos, regionális és helyi önkormányzati intézményekkel és szervezetekkel. 2. Az MNMI sokéves munka- és fejlesztési tervei alapján meghatározott hosszú távú céljai A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 2015-ben szeretné továbbra is kifejteni széleskörű tevékenységét a magyar kultúra ápolását, népszerűsítését a műkedvelés, az anyanyelvápolás, a könyvkiadás, valamint az egyéb nemzetmegtartó tevékenységek terén. Ma, már több mint húsz esztendő elteltével az MNMI nem mindig a határon túli magyar kulturális szervezetek mintaintézetének számít, de a nemzetiségi kultúra terén elért eredmények még mindig fontos tényezővé teszik az egyetemes magyar kultúrában. Az 3

4 Intézetben kialakult munkarendszer, a kulturális minisztérium kisebbségi osztályával való sikeres szakmai együttműködés, a kisebbségi közösség sokrétű kulturális tevékenysége, valamint a profizmusra törekvő tevékenységeink évről-évre az eredményességre utalnak. Megítélésünk szerint alapvető feladatunk a szakmai kulturális intézményi szerep ellátása, ugyanakkor a magyar kulturális értékek népszerűsítése, a szolgáltatási tevékenység folytatása. Igaz, hogy a folyó évben a könyvkiadási tevékenység csökkent, de ennek ellenére amennyire pénzügyi kereteink engedték sikerült eleget tennünk céljainknak és a modern kor kihívásainak. Céljainkat rendkívüli erőfeszítéssel és munkával érjük el, de ismerve a szakszolgálat széleskörű szakképességeit, elszántságát és kitartását, valamint az előző években szerzett gazdag tapasztalatokat, semmi sem tűnik megvalósíthatatlannak. Mindezt úgy sikerült megvalósítani, hogy az Intézet költségvetése a múltban, a szlovén állam részéről 10 %-kal csökkent, a Zala és Vas megyei támogatások átalakultak, szinte megszűntek. Közben az alapítónk megpróbált folyamatosan segíteni és rendszerbeli megoldásokat keresni. Ezzel a pozitív hozzáállással tervezzük a 2015-ös évet is. 3. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet éves célkitűzései Az Intézet tevékenysége a magyar kulturális értékek széles körének megteremtésére összpontosít, ugyanakkor a hangsúlyt az általános kulturális kínálat minőségére és sokszínűségére, egyesületeink és csoportjaink, illetve egyéneink támogatására, a nagy és központi ünnepi rendezvények szervezésére, valamint az úgynevezett szervízszolgáltatásokra szeretnénk helyezni. Nem lehet azt mondani, hogy az elmúlt években (a könyvkiadási tevékenység és a szlovéniai kulturális bemutatkozásokon kívül) csorbultak az Intézet alaptevékenységei. A műkedvelés és az anyanyelvápolási tevékenységünk semmivel sem volt szegényebb, mint az elmúlt esztendőkben. Mindezt az úgynevezett plusz források megszerzésével lehetett 4

5 megvalósítani (kiemelt nemzetiségi jellegű intézet, MMÖNK, BGA, községi magyar önkormányzatok, NKA, Balassi Intézet stb.) Az Intézet programjainak megvalósításához (műkedvelő csoportok működése, anyanyelvápolási tevékenység, rendezvények, kapcsolatok az anyanemzettel, szemináriumok és képzések stb.) az illetékes Minisztérium a évi szintű támogatást biztosítja a 2015-ös esztendőben is. A 2014-es évben 1 %-kal csökkent a minisztériumi támogatás. Ez a támogatás kb. 65 %-a szükséges forrásoknak, ez pedig azt jelenti, amennyiben nem sikerül egyéb támogatásokat szerezni, akkor a tevékenység is csorbul. Az elmúlt esztendőkben ezt a gondot sikerült megoldani, de a pályázati támogatások és a különböző nem állandó jellegű támogatások bizonytalan helyzetet teremtenek. Így már néhány éve nem beszélhetünk fejlődésről, szerencsés helyzetnek nevezzük, ha meg tudjuk tartani a meglévő programokat, tevékenységeket. Az Intézetnek figyelembe kell vennie az egyedüli biztos forrást, az illetékes minisztérium kijelölt összegét, eurót, ez pedig a következőképpen kerül felosztásra: euró a bérekre (szem előtt tartva a hatályban lévő jogszabályokat), euró az Intézet működésére és a tervezett programokra. A pénzügyi tervek táblázatában minden előrelátható és esetleges forrást megjelöltünk, a tényleges helyzet viszont a különböző pályázatok, kérelmek elbírálása után alakul ki a jövő év folyamán. De ezek nem biztos támogatásiforrások. Ezekben a bizonytalan időkben, amikor a gazdasági válság pillanatokon belül megváltoztathatja a viszonylag biztos és bejáródott nemzetiségi intézményi rendszert, szükség lenne a nagyobb összefogásra, együttműködésre, újragondolásra. Át kellene értékelni minden nemzetiségi szervezet, intézmény tevékenységét, programját. Esetleg új alapokra, prioritások meghatározására lenne szükség. 5

6 II. Főbb tevékenységi területek Könyvkiadás a Naptár kiadása a Ne menjen feledésbe folyóirat kiadásának folytatása irodalmi, helytörténeti, illetve néprajzi tanulmányok kiadása (sikeres pályázat esetében és társkiadóként) a muravidéki magyar irodalmi, helytörténeti és néprajzi kiadványok népszerűsítését szolgáló szlovén fordítások kiadása (pályázati támogatáshoz jutás esetében) muravidéki költők, írók más kiadóknál megjelentetett kéziratainak támogatása Műkedvelő tevékenység A műkedvelés terén a munka zökkenőmentesen folyik és reméljük, hogy így lesz a következő esztendőben is. A csoportok gyakorlásai, programjai és vendégszereplései az elmúlt évekéhez hasonló jelleget öltenek. A szakemberállomány szempontjából sem tapasztalható különösebb probléma, sőt büszkék vagyunk azokra a muravidékiekre, akik vállalják a szakmai továbbképzést és a műkedvelő csoportok szakmai vezetését. A legtöbb népdalkör a korosodással és a fiatalítás hiányának gondjával küszködik, de itt is akadnak kívételek: Hodos, Domomkosfa, Pártosfalava. Szeretnénk a következő esztendőben műkedvelő csoportokat toborozni azokban a falvakban, ahol egy kis időre megállt a kulturális élet, pl.: Radamos, Hosszúfalu, Kót, Felsőlakos. Egyébként kb. hatvan (egyesületi és iskolai) csoport szakmai tevékenységének támogatását vállalja az MNMI, amely az év elején elfogadott szabályzat alapján történik: Őrség ME, Hodos - Árgyélus Gyermek Néptáncegyüttes - hímzőszakkör alkalmi kiállítások - március 15-ei ünnepség - Kapornaki Tájház - Kapornaki találkozó Őrségi vásár - Családok találkozója - vendégszereplések 6

7 - cserekapcsolatok felvidéki Hodos, Székesfehérvár, stb. - Tündérkert program - magyar emlékhelyek feltárása - a három dombvidéki magyar önkormányzat közös kulturális eseménye (Goricskói kulturális találkozó) Nem minden évben: - Tündérkert évforduló - Román Ilona emléknap Petőfi Sándor ME, Domonkosfa - hímzőszakkör - az óvodai és iskolai gyermekek ének-zenei foglalkozások - Domonkosfai tájház - vendégszereplések - cserekapcsolatok - citerazenekar Antal Ferenc ME, Szerdahely - hagyományőrző műsorok (tökmagköpesztés és tollfosztás) Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület, Pártosfalava - Ugrós Táncegyüttes -néptánccsoport a KÁI-ban - Pártosfalvi Ovisok - néptánccsoport az óvodában Rózsa Kézműves ME, Pártosfalva - alkalmi kiállítások József Attila ME, Szentlászló - Szentlászlói Néptánccsoport - 35 éves a ME Petőfi Sándor ME, Dobronak - kézműves foglalkozások - néptánccsoport az iskolában - Dobronaki Nótázók - Citeracsoportok az iskolába - nemzeti ünnep 7

8 - augusztus 20-i ünnepség - Kardos est - kézműves és kultúra-napok - fazekas szakkör az iskolában - Dobronoki György-ház - hímestojás kiállítás - Jakab-napi búcsú Gyöngyvirág ME, Zsitkóc - Deák Ferenc-emléknap - falunap Radamos Hetés ME, Göntérháza - hagyományőrző cséplés - hímzőszakkör - iskolai szakkörök szavalás, - citerazenekar - kézműves és kultúranapok Bánuta, Hidvég Fehér Jani ME, Hosszúfalu - Fehér Jani- emléknap - Spárganap - hímzőszakkör Petőfi Sándor ME, Csente - híimzőszakkör - a Szőlőtermelők és borászok egyesületének kultúrával kapcsolatos műsorai Petőfi Sándor ME, Völgyifalu - Pünkösdi Rózsa Citerazenekar - Völgyifalunap (Pozsonyeperjes, Szilvágy) 8

9 Zala György ME, Pince - néptánccsoport - hímzőszakkör - falunap Horváth József ME, Petesháza - hímzőszakkör - falunap Hármasmalmi ME, Hármasmalom - falunap Szúnyogh Sándor ME, Alsólakos Arany János ME, Felsőlakos Hajnal ME, Gyertyános - Kéknefelejcs Citerazenekar - falunap József Attila ME, Kapca - hímzőszakkör - falunap 9

10 Kót Baráti Kör Magyar ME, Muraszombat - hímzőszakkör - Őszi találkozó; Magyar Klub, Maribor József Attila ME, Ljubljana - magyar nyelvoktatás Lavina KK, Lendva - szakképzés szervezése - színházi tevékenység DNK, Lendva - Open Smile Jam Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete, Lendva - hímzőszakkör - színházi tevékenység Iskolák, Lendva - drámapedagógiai szakkör (KÁI, KKI) - kézműves napok - néptánccsoportok (Kis Lindau Néptáncegyüttes, Lindau Néptáncegyüttes); - citerazenekarok - fazekasszakkör - képzőművészeti szakkör Új Muravidék Citeraegyüttes Muravidék Néptáncegyüttes 16 éves fennállásának jubileumi műsora Muravidéki Nótázók Egy&Más Vándorszínház 10

11 Nefelejcs Tánccsoport (Muravidéki Pedagógusok Egyesülete) - 5 éves fennállásának műsora. Minőségi tekintetben a műkedvelésben jelenleg néhány kimagasló teljesítményt nyújtó csoporttal rendelkezünk, amelyekre az átlagosnál nagyobb feladat hárul (Egy&Más Vándorszínház, Dobronaki Nótázók, Muravidéki Nótázók, Muravidék Néptáncegyüttes, hímzőcsoportok, versmondók, Új Muravidék Citeraegyüttes) műkedvelő csoportok, illetve művelődési egyesületek együttműködésének és cserekapcsolatinak szakmai és anyagi támogatása az intézet kezdeményezésére, illetve a csoportokkal történő egyeztetés alapján, a kulturális fejlődést segítő, valamint a muravidéki és a szlovéniai magyar közösség életét és tevékenységét bemutató vendégszereplések szervezése és támogatása a néptánccsoportok területi találkozókon való részvétele (Križ-kraž, Marko skače) a hímzőszakkörök közös bemutatkozása a muravidéki magyar népzene-, néptánc-, színházi-ismeretek rendszeres oktatása Színházi tevékenység A magyar színházi bérlettel kapcsolatos szervezési és anyagi feltételek maradéktalan teljesítése együttműködve a Színház- és Hangversenytermet kezelő Llendvai Művelődési és Promóciós Intézettel, valamint a magyar nemzeti közösségekkel Egy&Más Vándorszínház - 10 éve működő színjátszó csoport, amely évente egy bemutatót visz véghez (az eddigi összes előadást hivatásos rendező rendezte). Jelenleg három előadásuk van repertoáron: Ken Kesey: Száll a Kakukk fészkére, Kander-Ebb-Masteroff: Cabaret (?), Örkény István: Tóték. Az előadások több regionális és országos szinten elismerésben, díjjakban részesültek. A társulat 20 főt számlál, amit egy 4 fős technikai csapat egészít ki, valamint alkalmi statiszták segítik a társulatot. Munkáját. A Tóték című előadásban pótolhatatlanul részt szerepel a Hadik Mihály Band együttes is. Bánffy Társulat Göncz László: Olvadó Jégcsapok azonos című drámája miatt jött létre. A társulat 5 főből áll,, amit 3 fős technikai csapat egészít ki. E társulat vitt színre 11

12 egy muravidéki magyar drámát és az első világháború Centenárium kapcsán felújításra kerül Lendvai KÁI magyar nyelvű diákcsoportja 7 fős csoport, amit Štampah Misi vezet, egyelőre heti egy alkalommal. Célja, megismertetni az általános iskolás felső korosztályával a színész munkáját, a színházat, valamint létrehozni egy produkciót, ami róluk, korosztályukról, társadalmunkról szól, és azt bemutatni minél több diáknak, tanulónak. Lendvai KKI magyar nyelvű színjátszó csoportja 8 főből álló csoport, amit Štampah Misi és Nađ Évi vezetnek. Az idei Szunyogh Sándor emléknapra készítik a műsort. Egy 25 perces drámát fognak bemutatni, amelynek az ötlete az MNMI Összetartozunk nevű középiskolás táborában született. A csoportot 2 technikus, egy zenész és egy filmes egészíti ki Részben: lendvai nyugdíjasok Kofetarji színjátszó csoport néhány kellék, valamint szellemi, illetve más színházi jellegű szervezésnél segédkezünk a társulatnak Theatre ComPanonia - A Theatre ComPannonia egy olyan színházi társulás, amely elsősorba a Kelet-Közép-Európa kulturális hagyatékára épülő modern színházi alkotásokat hivatott létre hozni. Célja olyan minőségi kulturális programot kínálni, amivel bárhol idehaza vagy vendégségben büszkén és színvonalasan képviselné a Muravidéket, s így hozzájárulni a muravidéki magyarság Európa színházak körforgásába való bekerüléséhez, feltérképezéshez. a műkedvelő színjátszócsoportok előadásainak szervezése és segítése (muravidéki fellépések és vendégszereplések szervezése: Szlovénia, Magyarország, határon túli közösségek stb.) külön hangsúly a színjátszó tevékenység folyamatos utánpótlásának gondozására és szakmai vezetésére Anyanyelvápolás és nemzeti kulturális értékteremtés A múltbeli teljesítményekkel elégedettek lehetünk, hiszen minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt eredményekről számolhatunk be. Úgyszintén sikeresek voltak a fiatalok számára általunk biztosított programok, valamint a különböző foglalkozások (a 12

13 tanintézményekben és a Bánffy Központban egyaránt). Az óvodákkal és az iskolákkal jó volt az együttműködés. tanulmányi vetélkedők, versenyek: Petőfi Sándor tanulmányi verseny, történelmi (vagy földrajzi) vetélkedő szavalóverseny és Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny művészeti (színházi, bábszínházi, zenei, táncszínházi, táncművészeti) műsorok konkrét megállapodás alapján az óvodások, valamint az általános- és középiskolások számára konkrét egyeztetés alapján (a magyar nemzeti ünnep, a Gyerekhét stb. kapcsán) különböző néprajzi és kézműves foglalkozások szervezése az oktatási intézmények és a fiatalok számára magyar népdaléneklési verseny az iskolákban nyári anyanyelvi és a közösség számára egyéb fontos táborok szervezése, együttműködve a többi muravidéki magyar szervezettel ismeretterjesztő, vallásos előadások szervezése, együttműködve a három muravidéki egyházzal Felnőttek hittana c. programsorozat jutalomkirándulás a legjobb tanulóknak és diákoknak, akik részt vettek az MNMI által szervezett versenyeken, vetélkedőkön alkalmi színházi, zenei és népzenei rendezvények szervezése a szélesebb közönségnek Lendván, illetve Dobronakon, valamint konkrét egyeztetés alapján színházi, táncház, zenei és népzenei rendezvények a többi muravidéki kisebb színpadon beavató táncházak általános iskolásoknak ismeretterjesztő előadások vallási, történelmi, pszichológia, egészségügyi, stb. témakörben Rendezvényszervezés Rendezvények a magyar nemzeti és kulturális ünnepek kapcsán, közös szervezésben a helyi községi magyar önkormányzatokkal és az MMÖNK-val (központi muravidéki, 13

14 illetve községi ünnepi rendezvények: a magyar kultúra napja, március Nemzeti ünnep, Összetartozás napja június 4., Államalapítás ünnepe - augusztus 20., Aradi vértanuk emléknapja október 6. és 1956-os forradalom emléknapja - október 23. kapcsán) a műkedvelő csoportok bemutatkozását és a hagyományőrzést szolgáló találkozók, bemutatók és központi rendezvények (Diófa alatti citeratalálkozó, VII. nemzetközi néptáncfesztivál, hímzőszakkörök bemutatkozása, gyermek-népdaléneklési és népzenei verseny stb.) a muravidéki magyar kulturális tevékenység Muravidéken kívüli bemutatása, külön hangsúllyal a magyarországi, a szlovéniai, valamint a határon túli magyar közösségek számára szervezett rendezvényekre (különböző irodalmi, művészeti, színházi, néptánc-, népzenei műsorok, tudományos ismeretterjesztő előadások szervezése a partnerszervezetekkel együttműködve) rendezvény szervezése egy vagy több település számára: Deák-nap (Zsitkóc), Magyar est (Muraszombat), Fehér Jani-emléknap (Hosszúfalu), Kapornaki találkozó (Kapornak), Szent István-napi találkozó (Lendva), Citeratalálkozó (Dobronak), Őrségi találkozó (Hodos), Kardos-est (Dobronak), Hagyományok napja (Domonkosfa), stb. Katalin-napi és Jakab-napi vásárok fesztiválok és könnyűzenei koncertek szervezése A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal programjainak folytatása, külön tekintettel a nyári kolozsvári közös műsorra fontos évfordulók kapcsán szervezett rendezvények (a magyar nyelv napja, a magyar költészet napja, a magyar képzőművészet napja) Művészeti és egyéb tevékenységek a Bánffy Központban képzőművészeti, fotó-, néprajzi és egyéb kiállítások szervezése a Bánffy Galériában alkalmi irodalmi és zenei műsorok szervezése, muravidéki és egyéb szerzők könyveinek bemutatója alkalmi műsorok és foglalkozások szervezése a Bánffy Központban, különös tekintettel a nyári időszakra 14

15 a magyar könyvesbolt és irodalmi kávéház működtetése a központ helyiségeinek és szolgáltatásainak biztosítása különböző intézmények, csoportok és egyesületek rendezvényeihez, próbáihoz Néprajzi jellegű tevékenység a lehetőségekhez mérten közreműködés a fontosabb helytörténeti és honismereti gyűjtemények kialakításában, bővítésében és ápolásában (lendvai gyűjtemény, Kapornaki Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény, Dobronoki György ház, Deákemlékszoba Zsitkócban, Domonkosfai Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény stb.) a Muravidék és az itt élő magyar közösség történelmének, néprajzának, művelődésés irodalomtörténetének és egyéb szociológiai sajátosságainak kutatásában való közreműködés (a Moravske Toplice-i magyar önkormányzat monográfiájához szükséges segítség) néprajzi emlékek gyűjtőtáborának megszervezése Domonkosfán, annak feldolgozása és leltárba iktatása a muravidéki magyar tudományos felmérések és eredmények népszerűsítésének segítése a völgyifalui helytörténeti és néprajzi állandó gyűjtemény kialakításának segítése Egyéb magyarázatok, megjegyzések 1. Káderterv Az intézet dolgozóinak képzettségi összetétele megfelel az intézet munkahelyi besorolásának. Az intézet dolgozóinak továbbképzése nehezen valósítható meg, hiszen megfelelő szakmai helyettesítés hiányában csak nehezen tudjuk huzamosabb ideig nélkülözni a munkatársakat. Az MNMI alkalmazottjainak alapbérét a hatályban lévő törvények, a kultúra területén dolgozók kollektív szerződése, az illetékes minisztérium és pénzügyminisztérium hivatalos utasításai alapján határoztuk meg. 15

16 Az illetékes minisztérium a 2015-ös évre vonatkozóan pontos utasításokat adott az intézetnek a bérek meghatározásához tól nem történt sem béremelés, sem sikerdíjkifizetés. A 2014-es évben április 1-jétől kifizetésre kerültek a fizetési osztályokban való előrelépések. 1. A KM által finanszírozott alkalmazottak I IV. tarifaosztály V. tarifa osztály VI. tarifa osztály VII. tarifa osztály VIII. tarifa osztály IX. tarifa osztály Összese n Alkalmazottak száma a) Meghatározott időre b) Határozatlan időre Nyugdíjasok száma Üzleti okok miatt történő munkaszerződésbontások száma 2. Egyéb forrásokból finanszírozott alkalmazottak száma Foglalkoztatottak száma összesen (1+2)

17 Két személyt a Szlovén Köztársaság támogatott munkahelyek programja keretében foglalkoztatunk. Magyarország minden évben támogatja a nonprofit könyvesbolt, az irodalmi kávéház és a Bánffy Központ működését. Az intézet tevékenységének zavartalan működtetéséhez 12 foglalkoztatott szükséges. Így a 2015-ös évben is tervezünk két személyt a Szlovén Köztársaság támogatott munkahelyek programja keretében. A jövő évben egyetemistákat is szeretnénk időnként alkalmazni, elsősorban a színházi tevékenységnél (kellékesek, technikai munkatársak világítás, hangosítás), a könyvesboltban és a kávézóban történő helyettesítéseknél, a nyári táborok lebonyolításánál, a különböző néptánccsoportok működésénél stb. 2. Beruházási terv Az MNMI tevékenységéhez szükséges technikai feltételeket pl. számítógépes parkot, hangosítási eszközök, fénymásoló mindig pályázati pénzekből próbáltuk biztosítani, kiegészíteni, abból a célból, hogy minél kevesebb anyagi forrást vonjunk el a közösség kulturális tevékenységének tartalmától. Sajnálatos módon a beruházásokat nem a szlovén KM által nyújtott támogatásból szoktuk megoldani, mivel nagyon sok esetben erre nincs is lehetőség. Ezért a következő évben is az MNMI nem tervez nagyobb beruházásokat: 2 db számítógép beszerzése a szolgálati kocsicseréje (de ez bérlési lehetőség felhasználásával) a Bánffy Központ padlás részlegének felújítása (raktárhelyiség kialakítása) amennyiben lesznek pályázati források a meglévő hangosítás részbeni felújítása (mikrofonok és kábelek vásárlása) 3. Az MNMI egyéb tevékenysége Szülőföldön magyarul c. oktatási-nevelési támogatás kivitelezése turisztikai, idegenforgalmi tevékenység 17

18 a Muravidéki Magyar Egészségügyi Társasággal való együttműködés, a Tomka Miklós konferencia közös szervezése és estleges emléktábla felállítása magyar emlékhelyek feltérképezése, adatbázis kialakítása a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet együttműködésével a valamikori hagyományos önköltséges Kárpát-medencei szintű kirándulások szervezése együttműködés a Csemadokkal, a Vajdasági MMI és VMMSZ, az erdélyi EMKÉ-vel, a kárpátaljai kulturális szervezetekkel, a horvátországi kulturális szervezetekkel, a Zala és Vas megyék szakmai intézményeivel, az olasz nemzeti közösséggel, Magyarország Ljubljanai Nagykövetségével és a Lendvai Konzuli Irodával, a budapesti Anyanyelvi Konferenciával, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központtal stb. Lendva, november 25. Kepe Kocon Lili Az MNMI igazgatója 18

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM

MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? Hogyan lettek a vadállatokból háziállatok? Kecskés Marika bábjátéka TARTALOM SZÖVETSÉGI INFORMÁCIÓK... 2 A CSEM ADOK ALAPSZABÁLYA... 2 AZ ALAPSZERVEZETEK ÉLETÉBŐL... 6 Lég, Bős, Nagymegyer...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

Magyar szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre

Magyar szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre Székely András Bertalan Magyar szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre Magyarország és szomszédai között a legzökkenőmentesebb, példaértékű kapcsolatok alakultak

Részletesebben

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete című stratégiai dokumentum végrehajtása A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása

Részletesebben

A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY

A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY 1215 Budapest, Árpád u. 1. 1215 Budapest, Árpád u. 1. 061/276-7733 Bankszámlaszám:11721026-20019165*Adószám: 19662989-2-43 http://www.csmoa.hu * email: csmo@csmoa.hu A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY 2015.

Részletesebben

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009.

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. BEVEZETÉS Ifjúsági tevékenység 2006-2007. 2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 2. Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 3. A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény. 4. A

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW Tájékoztató füzet Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC & MÓDSZERTANI ROADSHOW Vértes Agorája Tatabánya Szent Borbála tér 1. www.avertesagoraja.hu

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben