Miként lehet a PISA-tesztekkel a tanulóból humántőkét kovácsolni?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miként lehet a PISA-tesztekkel a tanulóból humántőkét kovácsolni?"

Átírás

1 Miként lehet a PISA-tesztekkel a tanulóból humántőkét kovácsolni? Dr. phil. Sandra Tresch, Svájc A PISA-tesztek legújabb eredményeinek ismertté válása után 2003-ban minden bizonnyal Önökben is felmerült a kérdés, mit jelentenek ezek: Mindenesetre a svájci nevelésigazgatói konferencia (Erziehungsdirektoren-Konferenz. EDK) felettébb örvendeni látszott, mivel a svájci tanulók matematikában nagyon jó eredménnyel szerepeltek. És azonnal következik egy iskolapolitikai értékelés: Ez azt mutatja, hogy az 1990-es évek reformjai összességükben helyes irányba haladnak. A kérdés csupán csak az, kinek helyes ez az irány és hová tart az utazás? Ezzel további kérdések bukkannak fel a PISA-teszteket illetően: ki adott megbízást ezekre a vizsgálatokra milyen érdekből? Mit mérnek egyáltalán? Mi a célja ezeknek a vizsgálatsorozatoknak? Egy összességében történő személyiségfejlesztésről van-e szó, vagy inkább bizonyos készségektől? Az oktatásnak melyik fogalmát vették mindebben alapul? Nem kell hosszan törnünk a fejünket azon, ki adta a megbízást a tesztekre: az OECD ( Organization for Economic Cooperation and Development Gazdasági Fejlesztés és Együttműködési Szervezet ), a gazdag országok egyik társulása. A gazdasági fejlesztés az ő érdekük, a gazdasági növekedés a globalizált világban, és befolyásuk az egész világra kiterjed. Az OECD szorosan együttműködik a Világbankkal. Nagy, az egész világon ténykedő vállalatok, transznacionális konszernek az utóbbi két évben egyre inkább rátették kezüket a politika irányvonalának hosszú távú meghatározására. A neoliberális gazdaságelmélet szerint az összes piac globalizálásának, liberalizálásának és privatizálásának még nagyobb növekedéshez és jóléthez kell vezetnie. Ennek pont az ellenkezője igaz, amint az évek óta megmutatkozik. A kíméletlen globális gazdasági küzdelemben a szegény fejlődő országok, a középosztály és a népesség szociálisan hátrányos helyzetű rétegei vesztesek. Egyre szegényebbekké válnak, miközben a globalizáció nyerteseinek vékony rétege mérhetetlen gazdagságot halmoz fel. Ezekben az aggodalomra okot adó folyamatokban az OECD a hajtóerők egyike. Saját maga által leírtan is a következőképpen dolgozik: az OECD-országok egymás közötti viszonyaiban kölcsönösen nyomást gyakorolhatnak egymásra ( pressure from their peers ) egy adott ország magatartása illetve politikája megváltoztatásának kikényszerítése céljából. Az - 1 -

2 OECD rendelkezik a világon a legszélesebb körűen használt, a gazdasági összehasonlításra szolgáló statisztikai adatbankok felett. Az OECD által szállított rendszeres ország-áttekintések, munkaügy-, oktatásügy-, mezőgazdaság- és környezetvédelem-politikai elemzések értékes input -okat adnak a politikusok számára. A tagok meghatározzák a tartós gazdasági növekedéshez szükséges politika koordinátáit és aztán azokat az egyes országokban a nemzeti törvényhozás révén átviszik a gyakorlatba. Ma a globális orientálás jeleníti meg az OECD munkájának egyik lényegi alapvonását. Az OECD hatékony piacgazdaságokat akar felépíteni. Előmozdította a privatizációt, amit politikai stratégiákkal együttesen alkalmaz a verseny erősítéséhez. Eddig az OECD-irat. A PISA-tesztek Ezen globális gazdaságpolitikai háttér előtt kell elhelyeznünk a PISA-teszteket is. A PISA a Programme for International Student Assesment rövidítése, tehát egy program a tanulók nemzetközi megítéléséhez. A 15 éves korú tanulók teljesítményének nemzetközi összehasonlító vizsgálatáról van szó az első szekundárfokozat (Sekundarstufe I: itthon az általános iskola felső tagozatának felel meg K.I.), a kötelező iskolai idő végén. A vizsgálatok egy tíz éves időszak alatt a 15 évesek bizonyos kompetenciáit szándékoznak megítélni. A PISA hároméves időközökkel méri az olvasási kompetenciát (2000), a matematikai (2003) és a természettudományi (2006) teljesítményeket. Ehhez járulnak a tantárgyakon átívelő kompetenciák; például az utolsó, 2003-as alkalommal vizsgálták a problémamegoldó-képességet is. Ha a PISA-tesztek lehetőséget adnak valódi hiányosságok kijavítására az iskolai teljesítményekben, velük szemben semmi kifogásunk nem lehet. Ismeretes, hogy a 2002-es esztendő tesztjeinek eredményei azt hozták ki, hogy sok ország tanulóinál nagy hiányosságok mutatkoznak az olvasási készségben és a szövegértésben természetesen a megfelelő következményekkel az írásbeli kifejezésben. Az említett, a Getting to grips with Globalization címet viselő OECD-iratban a PISAtanulmányokat a globalizációs politika egyik fontos eszközeként említik: arra szolgálnak, hogy az oktatási rendszerek teljesítményeit egy nemzetközileg elismert keretben felügyeljék. Rendben van, de mi a célja ennek a műveletnek? Ebben az iratban mindenki elolvashatja, aki tud angolul. Az áll benne, hogy a legfontosabb eredmények egyikét már elérték: a nyilvánosság és a kormányok figyelme az oktatási erőforrások és -tartalmak ellenőrzésétől elmozdult az eredmények irányába! Ma általában az oktatási rendszer outputja iránt van érdeklődés. A képzés tartalmai már kinyilatkoztatottan nem keresettek. A képzési stratégák

3 nak sikerült az ilyen tesztek segítségével a közvéleményt egy új célkitűzés irányában befolyásolniuk. Ez a neurolinguisztikus programozás ( Neurolinguistisches Programmieren NLP) egyik fajtája nagy léptékben: a tesztek csak eredményeket ( outputs ) mutatnak. Idővel az ember észrevétlenül hozzászokik ahhoz, hogy elsősorban az eredmények érdeklik. Ezen túlmenően elfelejti a képzés tartalmaira vonatkozó kérdéseket! Így a közvéleményben célzatosan egy felfogásbeli eltolódást okoznak. Ezt az új felfogást az összes médiumban közölt ranglisták jelenítik meg és horgonyozzák le azt az emberek gondolkodásában és érzékelésében (a NLP lehorgonyzás módszere). Ez az eltolódás az oktatás outputjai felé a közgazdasági-technokrata fogalom köteteket tölt meg! éles törést mutat mindazzal, amit az európai oktatási hagyomány műveltségen és annak közvetítésén ért. Egy paradigmaváltással van dolgunk az oktatáspolitikában! Ezeket az oktatásra és képzésre vonatkozó új, gazdasági irányultságú elképzeléseket neveléstudományi és oktatáspolitikai körökben és intézményekben régóta szorgalmazzák együttműködésben az OECD-vel, az EU-val és más nemzetközi szervezetekkel. A polgárnak aztán kész eredményeket tálalnak, mint éppen ezt az úgy nevezett korszerű érdeklődést az oktatás outputja iránt. Egy demokráciában azonban a legnagyobb jelentősége van annak, hogy a tervezett intézkedéseket hátterükkel és valódi céljaikkal egyetemben a nyilvánosság elé vigyék, mégpedig az adott ország nyelvén és úgy, hogy azt mindenki megérthesse. Mint nagykorú polgároknak (az eredetiben: mündige Bürger K.I.) aztán az a kötelességünk, hogy meghatározzuk a politikusainknak, milyen fajta oktatást akarunk az államunkban az ifjúságnak és a felnőtteknek. Az új kulcsfogalom kompetenciák Az OECD-tervezet további elemzéséhez érdemes alaposabban szemügyre venni a PISA-tanulmányban alkalmazott fogalmakat: kompetenciákat mérnek. A kompetenciák abszolút kulcsfogalma ezeknek a vizsgálatoknak. Azt mutatja, hogy az OECD nem érdekelt a mindenkit megillető átfogó személyiségformálásban. A kompetenciák bizonyos készségek, amiket a kötelező iskolai idő végén bírniuk kell a fiatal felnőtteknek és amik alapvetőeknek tekintenek a sikeres élethez egy modern társadalomban, írja Urs Moser, a PISA-tanulmány egyik svájci munkatársa. Ezek a teljesítménytesztek nem vonatkoznak a résztvevő országok tanterveire. A Literacy, az olvasás, az írás, a számolás és a számítógép kvázi ABC-jének a megragadásáról van szó és bizonyos készségekről. Moser: a cél teljesítményprofilok kidolgozása az OECD-országok számára. Mindazonáltal az OECD-nemzetek kompetenciaversenyei

4 nek ezen ranglistáit már annyiszor elénk tették, hogy azok a könyökünkön jönnek ki. Tehát a tanulás olyan eredményeiről van szó, amik nemzetközi viszonylatban összehasonlíthatók. Ez azt jelenti például, hogy az olvasási kompetencia vizsgálatánál a (valamikori) német nyelv és irodalom tantárgyban minden szöveget egyenértékűnek tekintenek. Egy menetrend vagy egy értékalkotó történet, a klasszikus irodalom vagy apróhirdetések szövegei, mind egyszerűen csak szövegek! Az úttörő itt a posztmodern volt: a posztmodern gondolkodásban Shakespeare és egy pár csizma egyenértékűek, ahogy azt Alain Finkielkraut megfogalmazta. Ezzel a nivellálással a PISA-tesztekben valamennyi nemzeti, történelmileg szervesen kialakult és kulturálisan sajátos értéket hordozó oktatási tartalom kihullik. Úgy tűnik, azok már nem tartoznak a holnap ifjúságának útravalójához. A posztmodern tudáshordozó leszegényített önazonosságtudatú! Az műveltséget a lehető legalacsonyabb szintre veszik vissza. A következmény idővel a kultúrák sokszínűségének felületes egységesedése lesz. A svájci PISA-tanulmányok és az azokat követő intézkedések keresztülvitelében a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Bundesamt für Statistik bfs) és a Nevelési Igazgatók Konferenciája (Erziehungsdirektorenkonferenz EDK) viszik a vezető szerepeket. A PISA-tanulmányok svájci szakértői szoros kapcsolatban tevékenykednek az OECD-vel és az EU-val és vesznek részt nemzetközi összetételű munkacsoportokban. Különböző feladati területek vannak. Meghatározzák többek között a jövőben nemzetközileg érvényes kulcskompetenciákat ( key competencies ) és kidolgozzák a leírásukra és a méréseknél alkalmazott mutatókat (eredetiben: indikátorok K.I.). Ennek a központi témának egy munkaközösségét egy svájci munkacsoport vezeti. Így nevezik magukat: Defining and Selecting of Competencies (DeSeCo). Benne különböző országok szakértői működnek közre azoknak a kívánt kompetenciáknak a meghatározásában, amelyekre a PISA-tesztek hivatkoznak. Az OECDE szerint ezek a kulcskompetenciák hozzásegítik a tanulókat ahhoz, hogy kompetens individuumok lehessenek a globalizált világban. Ez az individuum flexibilis, alkalmazkodóképes, mobilis, kreatív és képes élete végéig tanulni. Az oktatáspolitika mint nemzetközi top-down-startégia Számtalan tanulmányt készítenek, iratot írnak és könyvet adnak ki a stratégiai oktatástervezés témájához. Az UNESCO-irodalom gyakran csak angolul kapható meg. Az UNESCO is tevékenyen részt vesz a PISA-ban és a kompetenciameghatározásban, éppúgy az EU, az European Round Table of Industrialists (Európai Kerekasztala ERT), az egyes országok kormányai az Asian Pacific Economic Comitee APEC), a Világbank, különböző gazdasági - 4 -

5 agytrösztök (think-tanks) és egyebek. Ez az egész szervezeti szövevény, cégek, kormányok, szakértők, politikusok stb. összefonódása kerekasztalok ( round tables ) körül buzgólkodik, demokratikusan választott intézményeinken kívül. Legtöbbször nem szerzünk tudomást arról, miben állapodnak meg, mit terveznek és mit tesznek sínre az egyes államok számára mit feladatkiírást. Ezt az önkényeskedő eljárást az OECD így írja le: Az OECD egyedülálló természete bizottsági rendszerében rejlik, ami megkülönbözteti a többi nemzetközi testülettől A megállapodásokat megegyezéses alapon alakítják ki és azokat irányelvekbe és megvalósítási szabályokba teszik át. A kormányok hitet tesznek amellett, hogy előrelépéseket téve elérik ezeket a szabványokat. Ebben peers -eik (a többi bizottsági tag a szerző) nyomásgyakorlással támogatja őket. A globális kölcsönös függőség világában ez a leghatékonyabb út a szuverén államok magatartásának befolyásolására. Ízlelgessük csak ezeket a finomságokat és gondoljuk őket végig! Független, közvetlen-demokratikus államoknak, mint Svájcnak is, lényegesen más államfelfogása van, mint az OECD-nek. Az állam az összes polgár egyesülése egy demokratikus közösségé közös ügyeiknek közvetlen-demokratikus, alulról kiindulva történő intézésére. [Az államnak] a közjót kell szolgálnia, nem pedig valami felülről előírt gazdasági növekedést. És ebben a kormánynak, például a Szövetségi Tanácsnak mint a végrehajtás szervének [Svájcban] semmit nem áll jogában elrendelni, semmiféle megegyezést kötni a saját ország demokratikus folyamatain kívül; ahhoz kell tartania magát, amire a népfelségtől megbízást kapott. Svájc nem olyan állam, ahol a kormány önhatalmú itt a dolgok menetét a népfelség határozza meg! Ezért a politikusok kötelessége, hogy tisztességesen a közvélemény elé tárják, mit terveznek és hol vannak összefonódásaik. Ezután egy széleskörű és elmélyült vitának kell lezajlania az egész országban, valamennyi polgár részvételével. Amint a PISA-tanulmányban is, az oktatási poltikában ma csak a jéghegy csúcsát látjuk. De megkövetelhetjük politikusainktól, hogy alaposan tájékozódjanak, mielőtt hagynák bebeszélni maguknak, mi most a teendő az oktatásban, olyan, önmaguk által kinevezett, szponzorált és megvásárolt, karrierista szakértőktől, akik gyakran ezeknek az egyeztető szerveknek egyidejűleg több testületében is helyet foglalnak. Egy közismert példa erre az összefonódásra Ernst Buschor, Zürich kanton volt nevelési igazgatója, aki az iskolákban keresztülvitte NPM-reformokat és egyidejűleg kuratóriumi elnöke az egész világon jelenlévő média- és oktatási impérium, a Bertelsmann alapítványának. A magán Bertelsmann konszern ma személyileg, pénzügyileg és a projektek szintjén szoros összefonódásban van az állammal, például az oktatás területén. Az európai oktatási reform egy másik kimagasló képviselője a St. Galleni főiskola kommunikációs tudósa, Peter Glotz, aki keresett szakértőnek és előgondolkodónak számít a társadalmi fej

6 lesztések területén többek között az oktatásügyben és szintén tanácsadóként dolgozik a Bertelsmann konszernnek. Svájcban a buzgólkodik az Avenir Suisse, a valamikori 68-as Thomas Held elnökölte gazdasági tervgyár, mint az egyik vezető véleményformáló szervezet. Ott is megtaláljuk Buschort a vezetési bizottságban. A globalizáló gazdasággal így összeköttetésben álló szervezetek így törik a csapást annak meghatározásában, hogy a munka világának mi az emberi erőforrás -igénye ( human ressources ). Gazdaságpolitikai előírások az oktatás számára A human ressources kifejezés utal az oktatási előírások gazdaságilag terhelt voltára. Ennek bizonyítására álljon itt néhány idézet. Andreas Schleicher, a PISA-tanulmány az OECD vezetője írja: Az oktatási rendszerek működési módjának és a humántőke(sic!) és a gazdasági teljesítőképesség közötti kapcsolatok megértése lényegesek az oktatási reformok fejlesztése és követése tekintetében. Németül ez azt jelenti (magyarul is K.I.), ha megértjük hogy miként működnek az iskolák és más oktatási intézmények és hogy a munkavállalók oktatása és szakképzése milyen hatással van a gazdaságra, akkor lehet elvégezni a helyes reformokat. Ez az oktatáspolitika egyértelmű hozzáigazítása a gazdaság igényeihez! Az alkalmazott nyelvezet közgazdasági és fontolják meg, mi itt az oktatás területén egy egész más társadalmi intézményben vagyunk. Egy demokratikus társadalomban az iskolának és az oktatásnak önmagáért való értéke van. Csak a később totalitáriusba fordult rendszerekben kapcsolnak össze egymással és irányítanak központilag önértékű és intézményesítetten megalapozott társadalmi területeket, hogy az embereket itt oktatásuk és szakképzésük révén ellenőrzés alá lehessen vonni. A közgazdasági nyelv a pedagógiai területén azt mutatja, hogy az iskola a gazdaság alávetettségébe került: humántőke vagy emberi erőforrások ( Humankapital,.humanressources ), ezen az embert értik. A tőkével, amit befektetnek valamibe, pénzt lehet keresni. A dolgozó emberekkel pénzt lehet keresni. Minél jobban igazítják a humántőkét a gazdaság szükségleteihez, annál több profit keletkezik. Nem csoda, hogy az OECD mint a gazdag országok egyik gazdasági szervezete oktatási rendszerünkben ilyen irányváltást készít elő. Tehát az iskolai oktatást ma arcátlanul technokrata módon alakítják át és igazítják a globális gazdasághoz. Nem, mondják az exponensek, oktatási felelősök is dolgoznak a tervezeteken. És ennek ellenére Andreas Schleicher ugyanebben a dolgozatban kinyilvánítja: Az OECD oktatási indikátorok iránti növekvő érdeklődés abból ered, hogy az államok már nem tekinthetik magukat elszigeteltnek sem politikailag, sem gazdaságilag. A politikai döntéseket - 6 -

7 erősödő kölcsönös gazdasági függések háttere előtt hozzák a globális piacon, ahol a humántőke és ezzel az oktatás minősége elsőrendű erőforrások. És tovább a PISA-ról: Az a cél,. hogy összehasonlító hatást vigyünk az oktatási rendszerek működési módjába, minek során különleges figyelmet fordítunk az oktatásba befektetett emberi és pénzügyi erőforrásokra és azok hozamaira Egészen világos, a humántőkét növekvő mértékben a globális piacot uraló konszernek szükségleteihez kell szabni. A PISA-tesztek ennek a forgatókönyvnek (agenda) az eszközei. Paradigmaváltás az oktatásban Évek óta sulykolják, hogy fordulóponton állunk az ipari társadalomból az információs vagy a tudás [alapú] társadalomba. Most a tudás és az információ az értékes erőforrások, amikkel kereskedelmet folytatnak és ezek busás hasznot hoznak. A változása a társadalomban a tudás mint fontos termelési tényező révén következett be. Ehhez a változáshoz az iskolának is alkalmazkodnia kell. A marxista elmélet köszön vissza, miszerint a társadalmat a termelési mód határozza meg! Az OECD oktatási felelős Schleicher éppen ezzel látszólagos érvvel hitelesíti az OECD indikátorprogramok kifejlesztését: az OECD államoknak alkalmazkodniuk kell ezekhez a technológiai, gazdasági és társadalmi változásokhoz. Emiatt fogadták el 1976-ban az OECD oktatási miniszterei az élethosszan tartó tanulás alapeszméjét, ami az intézményektől, az iskoláktól és a programoktól a tanuló ember és a tanulás felé fordulást irányozza elő. A kihívás abban áll, hogy ki kell dolgozni azokat a politikai intézkedéseket, amikkel ezt az elképzelést lépésről lépésre meg lehet valósítani. Ehhez például a projektekhez adott nagy összegű pénzügyi hozzájárulásokkal a befolyásos Bertelsmann Alapítvány nyújt segítséget. Azt írja: utunkon a tudás társadalmába az információ stratégiai nyersanyaggá válik, a tudás termelési tényezővé. Az új információs és kommunikációs médiumok mindenütt és minden időben rendelkezésre állóvá teszik a globális össztudást adatok és információk példátlan bőségét teremtik meg A dolgozók teljesítményi lehetőségeit egyre inkább azon képességük határozza meg, hogy miként tudják az információkat kiválogatni, azokat hasznosítani és tudásukat rendszerezni. Az információs társadalomban a médiakompetencia döntő kulcsképzettséggé válik. Bertelsmann szerint a tudás olyan sratégiai nyersanyaggá válik, mint amilyen ma például az olaj. A jövőben számolnunk kell ezért az új nyersanyagért folytatandó háborúkkal? De az ember ebben a sajátságos értelmezésben tudáshordozóvá alakul át, éppenséggel emberi erőforrássá (human ressource ). Mozgósítja tudását, keresi a tudást, új tudást alkot - 7 -

8 stb. Az Avenir Suisse szervezet eredeti hangja: tudást teremteni a megismerésre vonatkozó erőforrások azonosítását, megmagyarázását, biztosítását és értékelését jelenti. Mivel ezeket az erőforrásokat nehéz leválasztani azokról az emberekről, akik azokat bírják, gyakran stratégiák kifejlesztésére kényszerülünk az emberi erőforrások tekintetében. Ez érvényes a nemzetekre éppúgy mint a vállalatokra és az egyénekre. A 2002-es barcelonai konferencián az EU-Bizottság irányváltást vezetett be az európai oktatáspolitikában: már nem a tudás megszerzéséről van szó, hanem kompetenciák kifejlesztéséről. Ma az iskolai teljesítményeiket országok még iskolai bizonyítványokkal és egyetemi oklevelekkel mérik. De a legtöbb ember számára a tanulás igazán csak az iskola után kezdődik. Ezért a Bizottság statisztikai módszerek kifejlesztését javasolja a korszerű élet minden területéről nyert tudás és kompetenciák mérése és értékelésére Ki kell dolgozni az oktatási és képzési politika alapvetően új megközelítését, amit az élethosszan tartó tanulás keretében kell megvalósítani. Létre kell hozni egy rendszert, amelyben sor kerülhet a hagyományos tanulási központokon kívüli képesítések kölcsönös elismerésére. Az élethosszan tartó tanulás az európaiaknak job-flexibilitást és mobilitást előkép: USA. Mivel képesnek kell lenni a váltásra az egyik országból a másikba, legalább egy idegen nyelv tartozik a szükséges alkalmasságok ( skills ) közé. A kompetenciákat bizonyítványokkal kell tanúsíttatni, mindegy, miként is szerezték meg azokat. Az élethosszan tartó tanulásnak ebben a felfogásban egészen határozott jelentése van. A tanuló [ember] és alkalmazott önmaga felelős azért, hogy azt tanulja, amire az adott pillanatban éppen szüksége van. Példa erre: egy amerikai globalizált cég, aminek vállalati politikáját az AOL Time Warner Foundation a 21 st Century Literacy Summit keretében Bestpractice-példaként emeli ki, leírja a feltételeket egy munkahelyre vonatkozólag. Minden alkalmazottól elvárják, hogy 21. századi olvasási készségét önállóan gondozza és emelje a legújabb szintre. Az egész céget a számítógépek és világháló sínére állították, minden nyomtatványt, minden irodai munka az intraneten (egy cégen illetve intézményen belüli Internet) fut. A következő munkahelyen a munkavállalónak ismét tájékozódnia írásos utasításokkal, számítógéppel vagy a világhálón. A munkapiaci flexibilitás céljából találták ki a portfolió rendszert, ami úgy tűnik, egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Lehetővé teszi a saját kompetenciák csoportosítását és azok bemutatását, mondják. A portfolió keretében egy meghatározott elemekből összeállított rendszert fejlesztenek ki a úgy, hogy a különböző országokban folytatott tanulás és gyakorlás egymáshoz illeszthető legyen. Az UNESCO erről ezt írja: ez a»tudásportfolió«megengedi - 8 -

9 nekik (a munkavállalóknak a szerző) a váltást a cégek között és a különböző jellegű munkák között is, az munkák (jobs) új meghatározása szerint. A portfoliót Svájcban már fennhangon dicsérik mint korszerű lehetőséget az iskolások számára annak bemutatására, hogy mit tanultak meg. Ez a különböző jellegű tanulási helyek színvonala közötti különbségek eltűnéséhez vezet, mert a tanulási helyeknek már nem kell iskoláknak lenniük. Tanulási hely például egy vállalat, egy számítógép vagy tanulócsoport egy könyvtárban stb. A tudáshordozó ember mindig magával hordozza portfolióját, amivel árulja magát a piacon. Az a belépőjegye a szép új munkavilágba. Ha a közgazdasági célok központivá válnak, írja Larry Kuehn az OECD szerepéről az oktatásügyben, az oktatás értékét elsősorban a gazdasági növekedéshez történő hozzájárulásában látják. Ezért az OECD mérőszámrendszer (Indikatorensysytem) az oktatásnak arra elemeire összpontosít, amelyek fejlesztették a humántőkét és ezzel hozzájárultak a gazdasági növekedéshez. A paradigmaváltás az oktatásban tudatos elfordulás az oktatástól mint személyiségfejlesztéstől, ami az embert mint önmagáért való célt állítja a középpontba. Az oktatás termelési tényező-oktatássá válik. Ez az emberellenes fordulat egy az OECD-UNESCO-EU stb. által kitalált munkaerőpiaci vonatkozású humántőke-koncepció keretében következik be. Az új emberkép Milyen emberképet kínálnak itt nekünk? Az ember mint az egyik erőforrás a gazdaság számára! Nyersanyag a tudás piacosításához vagy a tudás termeléséhez. Tudáshordozó, akinek kompetenciáival és alkalmasságaival (skills) együtt el kell adnia magát a piacon. Igen, az ember mint áru. Szükség van rá, majd eldobják. Ő Richard Sennett flexibilis embere. Képzetlen és ezért képtelen arra, hogy nagykorúan és kritikusan alakítsa ki álláspontjátés ítélje meg a világ dolgait. Nincs történelmi tudása és ezáltal nincsenek összehasonlítási lehetőségei. Számára néhány készség marad, amikkel biztosítania kell túlélését. Ez már többé nem az a személyiséges emberkép, ami az európai oktatási hagyományban kimagasló módon fejlesztettek ki. Hiányzik belőle az emberi méltóság. Ezenkívül az embertől alapvető emberi jogokat is elvesznek. Az oktatáshoz való jog például azt jelenti, hogy a világon minden embernek joga van egy egyetemleges és átfogó személyiségformáláshoz. Ezzel a gazdasági fordulattal az oktatáspolitikában messze a felvilágosodás előtti esünk vissza. A felvilágosodás az oktatás és a képzés legmagasabb céljaként a nagykorú, ítélőképes polgárt követelte. Emmanuel Kant - 9 -

10 velős szavai ma éppúgy érvényesek, mint akkor: A felvilágosodás az ember kiszabadítása a maga okozta kiskorúságból. Az elbutított tömeg mellett még kell néhány egyéb dolog is: az elit, akiket a nagyon tehetségesek közül nevelnek ki és toboroznak. Most ezért szorgalmazzák ennyire a korai beiskolázást, illetve az alsó tagozatot óvodával és az elemi iskola első éveit. Avenir Suisse: Svájc még ki nem aknázott oktatási lehetősége a gyerekek korábbi támogatásában rejlik. Thomas Held síkra száll a már háromévesek beiskolázásáért. A burkolt cél az, hogy tekintettel a gazdasági fejlődésre gyorsan és korán kiválasszák és kiképezzék a jó diákokat. Azok, akiknek hosszabb időre van szükségük, egyszerűen tovább maradnak az alapfokon (ti. az alsó tagozatban K.I. ). Majd aztán ők foglalhatják el az olcsó munkabérű munkahelyeket a számítógépek mellett. És ha túl sok van belőlük? Őket például az USA-ban kedvelt stratégiai és háborús számítógépes játékokkal katonának és zsoldosnak csalogatják és toborozzák a külföldön folytatandó új háborúkhoz. Az bizonyosan egyértelművé vált, hogy az új oktatási politikában egy feszes top-down (felüről lefelé irányuló) stratégiáról van szó. Iskoláinkban egy felülről, nemzetközi szinten előírt tervet valósítanak meg abban a hitben, hogy a részben autonóm iskolák (TaV Teilautonome Volksschule) bevezetésével több szabadságot nyerünk! A TaV bürokratikus struktúrái az iskolák privatizálását szolgálják, az iskolák eladását és azon cégek általi átvételét, akik ezt a szoros, működő alrendszert vagy közvetlenül betagolják a vállalatba vagy hasznot hozó pénzforrásként (reklám!) futtaqthatják. A számítógép szerszám a világhálón nemzetközi összekapcsolódásokat teremt és lehetővé teszi az információk villámgyors terjesztését és milliárdos összegek villámgyors, egyidejű cselekvést bárhol a világon. Az ilyen mértékű gazdasági globalizációt valóban csak a számítógép tette lehetővé! Az azonban, hogy mit tekintünk értéknek, mindig emberi döntés kérdése. Ha bútoraink, tehát iparilag készített termékek, már semmit nem érnek, az gazdasági döntések következménye. Az ipari társadalomból a tudástársadalomba történő átlépésről szóló hírverés a profitot szolgálja. A tudástársadalom nem jelenti azt, hogy többet tudunk épp ellenkezőleg!, hanem hogy most a tudással nagy üzletet csinálnak. A tudást drágán kell megfizetnünk, ha privatizálják és áruként kereskednek vele. Az oktatás privatizálása A globalizációhoz hozzá tartozik a privatizáció: egy ország közösségének a közjavait iszonyú árakon eladják multinacionális cégeknek, például a postát, a vasutakat, a szemétszállítást, az

11 ivóvízellátást stb. Az államok szerződései GATS szerződései a WTO-val lehetővé tették a piac megnyitását a szolgáltatások előtt is. A GATS-ot a GATT úgy nevezett Uruguay-köre keretében alapították. A GATT (General Agreement on Tarifs and Trades) a WTO, a kereskedelmi világszervezet elődszervezete; a WTO-t 1994-ben hívták életre a vállalati érdekek érvényesítésére a a fellendülésben lévő szolgáltatási területen. Az iskola és az egész oktatásügy is ehhez a mérhetetlen új piachoz tartozik, ami az ezen a területen tevékenykedő cégeknek, mint multimédia, tanulási szoftverek fejlesztése, kommunikációs technológiák stb., végtelen nyereséget ígér. De a nemzetközileg ügyködő cégeken belüli munkaadók is több profitot remélnek az államnak az oktatásból történő visszavonulásától és az oktatásügy egyes versenyző egységekké történő felszabdalásától a munkaerők flexibilizálódása által. A gazdasági térség EU, az OECD, a Világbank, az IWF (Nemzetközi Valutaalap K.I.) stb. ezért követelnek versenyképes oktatási rendszert. Az oktatási rendszert piacra kell dobni. A játékot a kereslet és kínálat határozzák meg. Billiárdos piacról van szó (billió = millió millió: K.I.)! A kereskedelem az oktatással a leggyorsabban bővülő piacok közé tartozik. Rövid idővel ezelőtt, írja Nico Hirtt belga fizikatanár, az oktatási még magasabb képzés (egyetemek stb.) fokára korlátozódott. Most kiterjedőben van a felső tagozatra és az alsó tagozatra. Egyre gyakoribbá válnak az olyan világháló oldalak, amelyek díjat számítanak fel, ha valaki kinyitja őket ilyenek például az e-education (elektromos oktatás). Azt kínálják, hogy helyettesítik a közoktatási vagy a hagyományos magániskolákat. A számítógép képernyője helyettesíti a tanárt. Egy ilyen tanulási program körülbelül dollárba kerül évente. És ezért kell az oktatási rendszereket teljesítményindikátorok révén (pl. PISA) átláthatóvá és összehasonlíthatóvá tenni. Így láthatóvá válik, hogy milyen outputok várhatók. Egyidejűleg, amíg még vannak, a tanárok munkáját ellenőrizni lehet. Ingrid Lohmann hamburgi neveléstudós-asszony írja az oktatásügy átalakításáról gazdaságilag ügyködő vállalatokká: Közoktatási intézményeknek»pénzért folyó élesedő versenybe«léptetése már rég a piacnak megfelelő átalakításukhoz vezető leginkább célt érő útnak bizonyult, mégpedig mindenütt a világon. Ezt a folyamatot érdekképviseleti szövetségek, lobbisták, újonnan alapított szervezetek és egyesülések összességében átláthatatlan szövetsége mozdítja elő, akik a globalizáció állítólagos dologi kényszereit közvetítik a kormányok hathatós támogatásával egészen le az önkormányzatok szintjéig. A teljesítménymutatókkal lehetőség nyílik az iskolai output központi irányítására, a szépen csengő fogalom steering ( irányítás K.I.). Svájcban a szalámitaktikában a következő lépésként az egész országban egységes oktatási szabványok (az eredetiben

12 Bildungsstanadards K.I.) előírása következik. Ezek az idők folyamán a szervesen kialakult, a föderális, a kantonális és a lokális szükségletekkel összhangban lévő iskolarendszerek megszüntetéséhez vezetnek. A steeringet, a képzés monitorozását németangolul a szövetségnek (az államnak K.I.) kell átvennie. Tehát nemzetek feletti szervezetek játszanak szerepet egy eltervezett globális és államtalanított oktatási piacon. A felsőoktatásban ez egy idő óta egyértelművé vált (vö. Zeit-Fragen, Dr. J. Hoefele cikkei). Kompetenciák a szép új munkavilág számára Azok a kompetenciák, amiket például a PISA-tesztekkel értékelnek, olyan dolgok, amikről azt mondják, azokat a jövendő munkavilágban bírnunk és tudnunk kell. Az angol nyelvű meghatározásban»skills«-nek, készségeknek is nevezik őket. Ezek a skills rövidtávú készségek egy bizonyos feladatra, például a számítógépnél, amire aztán talán később egyáltalán nem is lesz szükségünk.»skilljeinkben«flexibilissé kell lennünk. Ez csak akkor lehetséges, ha valamit mindig hozzá tudunk tanulni illetve valami újat tanulunk. Ezért kell tudnunk élethosszan tanulni. Magunk leszünk felelősek tudásunkért és azért, amire képesnek kell legyünk és az újat magunknak kell elsajátítanunk, mivel a megkövetelt készségek újból és újból változnak. Ez a háttere az OECD-EU-UNESCO oktatáspolitika összes iratában megkövetelt élethosszan tartó tanulásnak! Az ember mint tudáshordozó, így a forgatókönyv ajánlkozik a piacon és rövidtávú feladatokat vállal el. Időről időre újból munkanélküli és el tud vállalni fizetetlen munkákat a köz javára, mint pl. utcaseprés. Ezenközben új készségeket kell elsajátítatnia vagy a meglévőket [az újabb körülményekhez K.I.] igazítania. Ezt a számítógépén teheti meg, amennyiben útmutatásokat és programokat olvas. Gyakran azonban az is szükséges, hogy Training on the Job következzék. A cégnél saját magát kell továbbképeznie. Mary Hatwood Futrell, az OECD tagok EI-Round Table (Education International) elnökasszonya az Ötödik Nemzetközi Kerekasztal alkalmával elmondott beszédében mondotta: A technológiák meg fognak változni, hogy a munkavállalók miként és miért tanulnak. Ezért az alkalmazottaknak egyre inkább önmagukat kell trenírozniuk. A munkahelyi tanulás többé már nem egy kitűzött időben és egy meghatározott helyen emberek egy csoportján belül fog végbemenni; ehelyett azt, amire éppen szükség van, ahol arra éppen szükség van alapon végzik majd el. A jövő munkavállalójának flexibilisen együtt kell tudnia dolgoznia a váltakozóan többnyelvű és többnemzetiségű csoportokban. Az angol nyelv valamicske ismerete nem hátrány

13 A munkacsoportot nem vezetik. Aki nem tud a többiekkel lépést tartani, azt kidobják. Éppen úgy mint azt, aki nem tartja be a hivatalosan megadott munkaidőt. A modern globalizált, decentralizált cégben a munkacsoport a világhálón honlapokon maga kínálja a termékét és maga felelős annak értékesítéséért. Az eltervezett átlagos munkavállalótól megkövetelt kompetenciák és skill -ek tehát: a hétköznapi angol nyelv valamelyes ismerete, olvasás, számítógép, tudás és információk megtanulása és meg kell tudnia ítélni azok használhatóságát a feladatkitűzés szempontjából, problémamegoldás, kommunikálás és alkalmazkodóképesség a csoportmunkában. Az UNESCO szerint: A határokon átnyúló feldarabolódás (az eredetiben Segmentierung) a gyakorlatban azt jelenti, hogy a globalizált tőkék és befektetések az egész világon keresletet teremtenek bizonyos fajtájú készségek ( skills ) iránt, ezek pedig az angol nyelv, a matematikai gondolkodás, a tudományos logika, a oktatás bizonyos magasabb szintjeivel együtt. A szegmentálás egy vállalat munkájának feldarabolását jelenti egyes területekre, amelyek a világ különböző tájain levő országokba települnek. A multinacionális cégek tudvalevőleg az egész világot saját munkapiacuknak tekintik és manapság világszerte a számukra pénzügyileg kedvező munkastruktúrák köré szervezik magukat. Egy adott cég különböző országokban levő részlegei, mint mondtuk, különböző munkaterületeket fedeznek le. Így például az Oracle-nek, egy óriási amerikai szoftverkonszernnek a főhadiszállása San Franciscoban van és különböző részlegeket üzemeltet Indiában és Európában. Ezekből az országokból San Franciscoba viszik a legjobb szoftverfejlesztőket. Az UNESCO rámutat arra, hogy a munka felosztása fontos jelentőséggel bír a nemzeti oktatásfejlesztők számára, mindenek előtt az egyetemi oktatásban. Az oktatásnak az idézetben említett magasabb szintjeit csak a kiválasztott elit számára tartják fenn. [Annak tagjai] azok közül kerülnek ki, akik a privatizált oktatást meg tudják fizetni. Mindezt elszomorító módon oktatásként adják el. Igen, valóban, eladják. Az iskolák versenyéből a vállalatok láthatják, melyik iskola hasznot hozó és melyik nem. Hol éri meg befektetni. Bertelsmann (Buschor) és a Jacobs-Alapítvány már rég elkezdték az oktatási piac megművelését. Németországban a Bertelsmann a tartományi kormányokkal közösen iskolafejlesztéseket hajt végre a privatizálás irányába. (Jelenleg ez látszólag még az output -versenyről szól.) Svájcnak például Bill Gates Microsoft cége számítógépeket adományoz, a Swisscom pedig a háló iskoláinak a [telefonos] csatlakozást és a vonalakat. Christian Aeberli, az Avenir Suisse oktatási megbízottja jósolja: Az oktatás rövidesen üzlet lesz. Neki aztán igazán tudnia kell

14 Tanárok, őrizzétek meg a jó tankönyveket! rövidesen jönnek az euditainment-tanulóprogramok, az irányított programok a világhálón a tanulók számára stb. Mindez nem ingyen van; ingyen csak a csalétek volt. Az USA-ban vannak az iskolák számára televíziós (tanulási) programok, amelyeket ismételten reklám szakít meg. Ez onnét ered, hogy a channel one vállalat, amelyik az iskolákat televíziókészülékekkel és videofelvevőkkel szereli fel, ellenszolgáltatásként azt követeli meg, hogy minden nap bekapcsoljanak tizenkét perces hír- és reklámműsorokat. A pénzügyileg egyre inkább kivéreztetett köziskolák így rákényszerülnek a ajánlatainak elfogadására, hogy megkapják a szükséges pénzt, felszerelést, továbbképzést stb. Ismeretesek az USA-ban a Coca-Cola iskolák is vagy egyéb más vállalat nevével ellátott és az általuk támogatott iskolák is, amelyekben a megfelelő fogyasztási cikkek és reklámfelületek határozzák meg a képet. Bizonyított, hogy a termékreklámot legjobban a gyerekek fogadják be. A laza kiszólások és a rappelt dallamok jól megmaradnak bennük. A mozgalmas képektől és az erőteljes hangoktól megigézve merednek a képernyőre. Edutaiment és reklám átúsznak egymásba Az, hogy meg kell változnia a tanár szerepének, már évek óta futó program. A tanároknak hozzá kell szokniuk, amennyiben a gyerekek önállóan heti terveket és műhelyeket kell feldolgozniuk. A tanároknak vissza kell húzódniuk, ők maguk is tanulók (mármint ők maguk is tanulnak K.I.), tudást csak akkor szabad átadniuk, ha azt a gyerek azt akarja ( a gyerektől jön ). Mindez még csak előkészület volt az iskola megszüntetésére. Rövidesen már nem lesz szükség többé tanárokra, mivel a számítógép és a világháló azok a szerszámok, amelyek helyettesíteni fogják őket. A tanulás otthon vagy a könyvtárban is történhet. Az önálló tanuló azt veszi magába, amire a helyzet megoldásához szüksége van és azt egész élete folyamán. Az általánosan képző oktatás és tudásátadás már nem keresettek. Az ember a gazdaság igényeinek eszközévé válik. A tanárok, ha még azok akarnak maradni, be kell rendezkedniük arra, hogy különböző tevékenységeket folytassanak. Például házhoz mehetnek olyanokhoz, akik otthon tanulnak vagy szociális munkásként láthatnak el feladatokat. És mi van az iskolával? Az OECD forgatókönyveket dolgozott ki a tanuláshoz a XXI. században (közelebbieket erről egy későbbi cikkben). Az iskolák drámai mértékű átalakítására kerül sor ( Transformation of Schools in a dramatic scale )! Ehhez bátor vezetésre van szükség, írja az OECD egy újabb, 2004-es iratában, hogy az oktatási rendszer erőket mozgósíthason ehhez az átalakításhoz. Ebben elsődlegesen az iskolaigazgatók vezető szerepére számítanak mint soft-autoritér módon eljáró change managerekre. Az iskolák átalakítását az UNESCO új közösségek középpontjaiban tervezi, amiket az információ és a tudás köré alakítanak ki. Ezeket majd tanulási központoknak nevezik. Ezekben a központokban min

15 den környékbeli ember, ha akar vagy információra van szüksége tanulhat a világhálón vagy megtaníthat valamit a gyerekeknek vagy fiataloknak. Ezek mellett a centrumok mellett már nem lesz iskola. Végülis sokkal olcsóbb, nemde? Oktatás Az európai oktatási kánon című szép könyvében Manfred Fuhrmann emer. latinistic, konstanci professzor emlékeztet az európai oktatási hagyományok tartalmi értékeire. Vette magának a fáradságot a PISA-tanulmányok és hátterük pedagógiai nézőpontból történő vizsgálatához és az alábbi végkövetkeztetésekre jut: szive joga egy gazdasági szervezetnek, hogy egy vizsgálat (PISA) központjába a gazdaságot és annak feltételeit állítsa. Ebben azonban az a veszélyes, hogy a PISA-teszteket úgy állítják be, mintha azok az oktatást céloznák és ezáltal német oktatási hiányosságokat tárnának fel. A teszt lemond az évezredek folyamán kiforrott európai hagyomány szinte majd minden területéről: a vallásról, a filozófiáról, a történelemről, az irodalomról, a művészetekről és a természettudományok közül hiányzik a tiszteletre méltó csillagászati tudomány. És ez azt jelenti, úgy tűnik, a régi oktatás, az emberré történő oktatás, személlyé mint minden dolgok mértékévé, ez az oktatás már nem létezik és így nem marad más mint a menekülés a bizonytalan, ködös, általánosságokhoz, tetszőleges terekbe és egy meghatározatlan jövőbe. Ezzel szemben az európai hagyomány tartalmai, az oktatási kánon elengedhetetlen alapot jelentenek, amikre tekintettel az ifjú emberek jövőre vonatkozó kilátásait meg lehet vitatni és meg lehet ítélni. Egy kifejlődött szociális érzékkel bíró fiatal embernek, aki tudatában van saját maga részvétele jelentőségének a demokratikus közösség alakításában, egy képzett ifjúnak nem jelent fáradságot, hogy további tanulmányi tartalmakat sajátítson el a változó világ okán. Lesz azonban hozzászólása ehhez a változáshoz!. Az oktatás átfogó személyiségformálás, mégpedig önmagáért való célként. A Német Evangélikus Egyház Tanácsa írja Az emberi hagyatéka című emlékiratában a oktatásról a tudás- és tanulástársadalomban: Minden oktatás fő célja a személyiség fejlesztése. Ez a filozófia és pedagógiai ethosz a felvilágosodás óta, ami a történelemben először állította a középpontba az egyént szociális természetével és közösségi és társadalmi életével. A ember cél önmagában, soha nem szabad a célt szolgáló eszközzé tenni!, mutatott rá írásaiban Kant. Az ember személyes értelmezésének ez a felvilágosodási ethosza azóta is iránymutató volt az emberiességet kiemelten szem előtt tartó pedagógia számára. Azok, akiknek nem tetszik a nagy pedagógus, Johann Heinrich Pestalozzi, aki szívvel és lélekkel elkötelezte magát az elhanyagolt és cserben hagyott gyerekek mellett,

16 azoknak el kell viselniük az ideológiai indítékaikra vonatkozó kérdéseket. Pestalozzi, a nevelő és a gyermek melegszívű és gondot viselő kapcsolatát állította pedagógiája középpontjába. Ez az alapja a világ meghódításának egyre bővülő körökben történően. A nevelésnek ezt a központi személyes előfeltételét az új technokrata koncepciókkal nyilvánvalóan a történelem szemétdombjára dobták. A PISA-teszt egy szánalmas oktatáspótlót tűz ki célul, írja Fuhrmann. Olyan ismeretekről van szó, amik gazdasági sikerhez segítenének hozzá. Az ehhez szükséges kompetenciákat képzettségnek tüntetik fel. Így adott ki például válaszként az első PISA-sokkra egy gyüjteményes kötetet Németországban a Dresdner Bank elnöke és két miniszterelnök A PISA-sokk után Védőbeszéd egy oktatási reform mellett címmel. Ebben áll: Az oktatásnak soha nem volt saját értéke, hanem mindig is szolgáló feladata volt a társadalommal szemben: nevezetesen a gyerekek és a fiatalok lehető legkedvezőbb felkészítése a társadalom változó körülményeire. Ez egész egyszerűen nem igaz, az oktatásnak definitive önértéke van az pedig az emberformálás. Pestalozzi szándékának megfelelően és minden, a ránk bízott ifjúság sorsát a szívén viselő pedagógussal, szülővel és nevelővel együtt javaslom, hogy álljunk ellen ezeknek az új elképzeléseknek. Nem engedhetjük meg a globális hatalomittas gazdaság funkcionáriusai és és stratégái által mesterségesen előállított amnéziát a valódi oktatás tartalmát illetően! Elhangzott a Látlelet az ifjúságról c. konferencián (Budapest, február) Szervező: Nemzeti pedagógus Műhely Fordította: Kádár István

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A közoktatás változásának tendenciái

A közoktatás változásának tendenciái A közoktatás változásának tendenciái Bevezetés A világtrendek összefoglalása Hogyan válaszolnak erre az egyes (nemzeti) oktatáspolitikák? Martin Trow szerint elit oktatás tömegesedés általánossá válás

Részletesebben

A PISA nemzetközi tanulói képességmérés bemutatása, eredményei. Budapest, Ostorics László

A PISA nemzetközi tanulói képességmérés bemutatása, eredményei. Budapest, Ostorics László A PISA nemzetközi tanulói képességmérés bemutatása, eredményei Budapest, 2009. 04.30 Ostorics László ALAPVETŐ JELLEMZŐK Megrendelő, célok A PISA az OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)

Részletesebben

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható.

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 22. (29.10) (OR. en) 14948/10 EDUC 175 SOC 658 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács Előző

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Köznevelési stratégia

Köznevelési stratégia Köznevelési stratégia 2013 Stratégia alkotás módszertana Hazai és nemzetközi dokumentumok elemzése Helyzetelemzés SWOT elemzés Célok meghatározása Stratégiai beavatkozások meghatározása Indikátorok meghatározása

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt Balázsi Ildikó sulinova Kht., Értékelési Központ ÉRTÉKEK ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZOKTATÁSBAN VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia HAJDÚSZOBOSZLÓ

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés, karriertervezés Tanulság A készségek, képességek és a tudás, csak akkor hasznosak, hogyha a megfelelő helyen vagyunk Az emberi képességeket növelő tevékenységek 1. Egészségügyi

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai. Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016

A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai. Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016 A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016 For learning and competence Oktatási rendszer Finnországban Age 16 Age 7-15 Age 6 KORAI OKTATÁS ÉS GONDOZÁS

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

III. melléklet. OKJ monitoring vizsgálat. Kérdőívek

III. melléklet. OKJ monitoring vizsgálat. Kérdőívek III. melléklet OKJ monitoring vizsgálat Kérdőívek 1. kérdőív - Vélemény az áttérés sikerességéről III. melléklet 1.1. A modulrendszerű képzésre való áttéréshez (program-átalakítás, új rendszerű vizsgák)

Részletesebben

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce Zoran LONČAR Kisebbségi nyelvhasználat a hazai törvényhozásban és a gyakorlatban I. Megállapítva, hogy egy

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

Azevangélikusköznevelésjelentőségeés

Azevangélikusköznevelésjelentőségeés Azevangélikusköznevelésjelentőségeés szerepea társadalombanésazegyházban Dr. habil Fábri György egyetemi docens ELTE PPK a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének felügyelője Tartalom

Részletesebben

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Miről szól az előadás?

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön Összeállította: Kereszty Péter Kojanitz László: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban Egy-egy ország aktuális oktatáspolitikájáról

Részletesebben

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések Országjelentések BULGÁRIA Az információs technológia és a telekommunikáció óriási hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi életre. Annak ellenére, hogy Bulgária fontos szerepet játszott a KGST információs

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10.

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva 2014. augusztus 10. 1 Köszönetnyilvánítás Minden munkatárs nevében köszönetet mondunk Papp Gulnára, Arany Oroszlán szintű felsővezetőnknek és férjének, Papp Mihálynak (8*), akik a

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK 11. A környezet állapotának javítását, a humán szféra fejlesztését, a gazdaság korszerûsítését és a feketegazdaság visszaszorítását szolgáló egyéb jogszabályok megalkotása

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

1. TANULÁS 1.1. Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés A felmérés eredményének összegzése 2-3- mondatban, egy bekezdésben.

1. TANULÁS 1.1. Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés A felmérés eredményének összegzése 2-3- mondatban, egy bekezdésben. INFORMATIKAI STRATÉGIA (SABLON JAVASLAT) (Jövőkép vagy küldetésnyilatkozat, lehet azonos a Pedagógiai programéval, ha abban is van IKT) Iskolánk a 21. századi élet és munkakörülmények közötti boldogulásra

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE (TÁMOP 3.1.9/08/01) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása Oktatáselméleti Kutatócsoport Diagnosztikus

Részletesebben

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4 ÉVES JELENTÉS ÉS CSELEKVÉSI JAVASLATOK A 2009/2010-ES GAZDASÁGI VÁLSÁGRA VONATKOZÓ EZA PROJEKT KERETÉBEN ÉRINTETT DOLGOZÓK SZERVEZETEI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI TANÁCS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL TARTALOM I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés mint össztantárgyi feladat

Az anyanyelvi nevelés mint össztantárgyi feladat Az anyanyelvi nevelés mint össztantárgyi feladat DIÁKRA SZABOTT ANYANYELVI NEVELÉS A NAT AZ ANYANYELVI NEVELÉS NYELVSTRATÉGIAI ALAPKÖVE KONZULTÁCIÓ 2016. június 21. 2016. június 30. Dr. Pompor Zoltán főigazgató-helyettes,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben