Miként lehet a PISA-tesztekkel a tanulóból humántőkét kovácsolni?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miként lehet a PISA-tesztekkel a tanulóból humántőkét kovácsolni?"

Átírás

1 Miként lehet a PISA-tesztekkel a tanulóból humántőkét kovácsolni? Dr. phil. Sandra Tresch, Svájc A PISA-tesztek legújabb eredményeinek ismertté válása után 2003-ban minden bizonnyal Önökben is felmerült a kérdés, mit jelentenek ezek: Mindenesetre a svájci nevelésigazgatói konferencia (Erziehungsdirektoren-Konferenz. EDK) felettébb örvendeni látszott, mivel a svájci tanulók matematikában nagyon jó eredménnyel szerepeltek. És azonnal következik egy iskolapolitikai értékelés: Ez azt mutatja, hogy az 1990-es évek reformjai összességükben helyes irányba haladnak. A kérdés csupán csak az, kinek helyes ez az irány és hová tart az utazás? Ezzel további kérdések bukkannak fel a PISA-teszteket illetően: ki adott megbízást ezekre a vizsgálatokra milyen érdekből? Mit mérnek egyáltalán? Mi a célja ezeknek a vizsgálatsorozatoknak? Egy összességében történő személyiségfejlesztésről van-e szó, vagy inkább bizonyos készségektől? Az oktatásnak melyik fogalmát vették mindebben alapul? Nem kell hosszan törnünk a fejünket azon, ki adta a megbízást a tesztekre: az OECD ( Organization for Economic Cooperation and Development Gazdasági Fejlesztés és Együttműködési Szervezet ), a gazdag országok egyik társulása. A gazdasági fejlesztés az ő érdekük, a gazdasági növekedés a globalizált világban, és befolyásuk az egész világra kiterjed. Az OECD szorosan együttműködik a Világbankkal. Nagy, az egész világon ténykedő vállalatok, transznacionális konszernek az utóbbi két évben egyre inkább rátették kezüket a politika irányvonalának hosszú távú meghatározására. A neoliberális gazdaságelmélet szerint az összes piac globalizálásának, liberalizálásának és privatizálásának még nagyobb növekedéshez és jóléthez kell vezetnie. Ennek pont az ellenkezője igaz, amint az évek óta megmutatkozik. A kíméletlen globális gazdasági küzdelemben a szegény fejlődő országok, a középosztály és a népesség szociálisan hátrányos helyzetű rétegei vesztesek. Egyre szegényebbekké válnak, miközben a globalizáció nyerteseinek vékony rétege mérhetetlen gazdagságot halmoz fel. Ezekben az aggodalomra okot adó folyamatokban az OECD a hajtóerők egyike. Saját maga által leírtan is a következőképpen dolgozik: az OECD-országok egymás közötti viszonyaiban kölcsönösen nyomást gyakorolhatnak egymásra ( pressure from their peers ) egy adott ország magatartása illetve politikája megváltoztatásának kikényszerítése céljából. Az - 1 -

2 OECD rendelkezik a világon a legszélesebb körűen használt, a gazdasági összehasonlításra szolgáló statisztikai adatbankok felett. Az OECD által szállított rendszeres ország-áttekintések, munkaügy-, oktatásügy-, mezőgazdaság- és környezetvédelem-politikai elemzések értékes input -okat adnak a politikusok számára. A tagok meghatározzák a tartós gazdasági növekedéshez szükséges politika koordinátáit és aztán azokat az egyes országokban a nemzeti törvényhozás révén átviszik a gyakorlatba. Ma a globális orientálás jeleníti meg az OECD munkájának egyik lényegi alapvonását. Az OECD hatékony piacgazdaságokat akar felépíteni. Előmozdította a privatizációt, amit politikai stratégiákkal együttesen alkalmaz a verseny erősítéséhez. Eddig az OECD-irat. A PISA-tesztek Ezen globális gazdaságpolitikai háttér előtt kell elhelyeznünk a PISA-teszteket is. A PISA a Programme for International Student Assesment rövidítése, tehát egy program a tanulók nemzetközi megítéléséhez. A 15 éves korú tanulók teljesítményének nemzetközi összehasonlító vizsgálatáról van szó az első szekundárfokozat (Sekundarstufe I: itthon az általános iskola felső tagozatának felel meg K.I.), a kötelező iskolai idő végén. A vizsgálatok egy tíz éves időszak alatt a 15 évesek bizonyos kompetenciáit szándékoznak megítélni. A PISA hároméves időközökkel méri az olvasási kompetenciát (2000), a matematikai (2003) és a természettudományi (2006) teljesítményeket. Ehhez járulnak a tantárgyakon átívelő kompetenciák; például az utolsó, 2003-as alkalommal vizsgálták a problémamegoldó-képességet is. Ha a PISA-tesztek lehetőséget adnak valódi hiányosságok kijavítására az iskolai teljesítményekben, velük szemben semmi kifogásunk nem lehet. Ismeretes, hogy a 2002-es esztendő tesztjeinek eredményei azt hozták ki, hogy sok ország tanulóinál nagy hiányosságok mutatkoznak az olvasási készségben és a szövegértésben természetesen a megfelelő következményekkel az írásbeli kifejezésben. Az említett, a Getting to grips with Globalization címet viselő OECD-iratban a PISAtanulmányokat a globalizációs politika egyik fontos eszközeként említik: arra szolgálnak, hogy az oktatási rendszerek teljesítményeit egy nemzetközileg elismert keretben felügyeljék. Rendben van, de mi a célja ennek a műveletnek? Ebben az iratban mindenki elolvashatja, aki tud angolul. Az áll benne, hogy a legfontosabb eredmények egyikét már elérték: a nyilvánosság és a kormányok figyelme az oktatási erőforrások és -tartalmak ellenőrzésétől elmozdult az eredmények irányába! Ma általában az oktatási rendszer outputja iránt van érdeklődés. A képzés tartalmai már kinyilatkoztatottan nem keresettek. A képzési stratégák

3 nak sikerült az ilyen tesztek segítségével a közvéleményt egy új célkitűzés irányában befolyásolniuk. Ez a neurolinguisztikus programozás ( Neurolinguistisches Programmieren NLP) egyik fajtája nagy léptékben: a tesztek csak eredményeket ( outputs ) mutatnak. Idővel az ember észrevétlenül hozzászokik ahhoz, hogy elsősorban az eredmények érdeklik. Ezen túlmenően elfelejti a képzés tartalmaira vonatkozó kérdéseket! Így a közvéleményben célzatosan egy felfogásbeli eltolódást okoznak. Ezt az új felfogást az összes médiumban közölt ranglisták jelenítik meg és horgonyozzák le azt az emberek gondolkodásában és érzékelésében (a NLP lehorgonyzás módszere). Ez az eltolódás az oktatás outputjai felé a közgazdasági-technokrata fogalom köteteket tölt meg! éles törést mutat mindazzal, amit az európai oktatási hagyomány műveltségen és annak közvetítésén ért. Egy paradigmaváltással van dolgunk az oktatáspolitikában! Ezeket az oktatásra és képzésre vonatkozó új, gazdasági irányultságú elképzeléseket neveléstudományi és oktatáspolitikai körökben és intézményekben régóta szorgalmazzák együttműködésben az OECD-vel, az EU-val és más nemzetközi szervezetekkel. A polgárnak aztán kész eredményeket tálalnak, mint éppen ezt az úgy nevezett korszerű érdeklődést az oktatás outputja iránt. Egy demokráciában azonban a legnagyobb jelentősége van annak, hogy a tervezett intézkedéseket hátterükkel és valódi céljaikkal egyetemben a nyilvánosság elé vigyék, mégpedig az adott ország nyelvén és úgy, hogy azt mindenki megérthesse. Mint nagykorú polgároknak (az eredetiben: mündige Bürger K.I.) aztán az a kötelességünk, hogy meghatározzuk a politikusainknak, milyen fajta oktatást akarunk az államunkban az ifjúságnak és a felnőtteknek. Az új kulcsfogalom kompetenciák Az OECD-tervezet további elemzéséhez érdemes alaposabban szemügyre venni a PISA-tanulmányban alkalmazott fogalmakat: kompetenciákat mérnek. A kompetenciák abszolút kulcsfogalma ezeknek a vizsgálatoknak. Azt mutatja, hogy az OECD nem érdekelt a mindenkit megillető átfogó személyiségformálásban. A kompetenciák bizonyos készségek, amiket a kötelező iskolai idő végén bírniuk kell a fiatal felnőtteknek és amik alapvetőeknek tekintenek a sikeres élethez egy modern társadalomban, írja Urs Moser, a PISA-tanulmány egyik svájci munkatársa. Ezek a teljesítménytesztek nem vonatkoznak a résztvevő országok tanterveire. A Literacy, az olvasás, az írás, a számolás és a számítógép kvázi ABC-jének a megragadásáról van szó és bizonyos készségekről. Moser: a cél teljesítményprofilok kidolgozása az OECD-országok számára. Mindazonáltal az OECD-nemzetek kompetenciaversenyei

4 nek ezen ranglistáit már annyiszor elénk tették, hogy azok a könyökünkön jönnek ki. Tehát a tanulás olyan eredményeiről van szó, amik nemzetközi viszonylatban összehasonlíthatók. Ez azt jelenti például, hogy az olvasási kompetencia vizsgálatánál a (valamikori) német nyelv és irodalom tantárgyban minden szöveget egyenértékűnek tekintenek. Egy menetrend vagy egy értékalkotó történet, a klasszikus irodalom vagy apróhirdetések szövegei, mind egyszerűen csak szövegek! Az úttörő itt a posztmodern volt: a posztmodern gondolkodásban Shakespeare és egy pár csizma egyenértékűek, ahogy azt Alain Finkielkraut megfogalmazta. Ezzel a nivellálással a PISA-tesztekben valamennyi nemzeti, történelmileg szervesen kialakult és kulturálisan sajátos értéket hordozó oktatási tartalom kihullik. Úgy tűnik, azok már nem tartoznak a holnap ifjúságának útravalójához. A posztmodern tudáshordozó leszegényített önazonosságtudatú! Az műveltséget a lehető legalacsonyabb szintre veszik vissza. A következmény idővel a kultúrák sokszínűségének felületes egységesedése lesz. A svájci PISA-tanulmányok és az azokat követő intézkedések keresztülvitelében a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Bundesamt für Statistik bfs) és a Nevelési Igazgatók Konferenciája (Erziehungsdirektorenkonferenz EDK) viszik a vezető szerepeket. A PISA-tanulmányok svájci szakértői szoros kapcsolatban tevékenykednek az OECD-vel és az EU-val és vesznek részt nemzetközi összetételű munkacsoportokban. Különböző feladati területek vannak. Meghatározzák többek között a jövőben nemzetközileg érvényes kulcskompetenciákat ( key competencies ) és kidolgozzák a leírásukra és a méréseknél alkalmazott mutatókat (eredetiben: indikátorok K.I.). Ennek a központi témának egy munkaközösségét egy svájci munkacsoport vezeti. Így nevezik magukat: Defining and Selecting of Competencies (DeSeCo). Benne különböző országok szakértői működnek közre azoknak a kívánt kompetenciáknak a meghatározásában, amelyekre a PISA-tesztek hivatkoznak. Az OECDE szerint ezek a kulcskompetenciák hozzásegítik a tanulókat ahhoz, hogy kompetens individuumok lehessenek a globalizált világban. Ez az individuum flexibilis, alkalmazkodóképes, mobilis, kreatív és képes élete végéig tanulni. Az oktatáspolitika mint nemzetközi top-down-startégia Számtalan tanulmányt készítenek, iratot írnak és könyvet adnak ki a stratégiai oktatástervezés témájához. Az UNESCO-irodalom gyakran csak angolul kapható meg. Az UNESCO is tevékenyen részt vesz a PISA-ban és a kompetenciameghatározásban, éppúgy az EU, az European Round Table of Industrialists (Európai Kerekasztala ERT), az egyes országok kormányai az Asian Pacific Economic Comitee APEC), a Világbank, különböző gazdasági - 4 -

5 agytrösztök (think-tanks) és egyebek. Ez az egész szervezeti szövevény, cégek, kormányok, szakértők, politikusok stb. összefonódása kerekasztalok ( round tables ) körül buzgólkodik, demokratikusan választott intézményeinken kívül. Legtöbbször nem szerzünk tudomást arról, miben állapodnak meg, mit terveznek és mit tesznek sínre az egyes államok számára mit feladatkiírást. Ezt az önkényeskedő eljárást az OECD így írja le: Az OECD egyedülálló természete bizottsági rendszerében rejlik, ami megkülönbözteti a többi nemzetközi testülettől A megállapodásokat megegyezéses alapon alakítják ki és azokat irányelvekbe és megvalósítási szabályokba teszik át. A kormányok hitet tesznek amellett, hogy előrelépéseket téve elérik ezeket a szabványokat. Ebben peers -eik (a többi bizottsági tag a szerző) nyomásgyakorlással támogatja őket. A globális kölcsönös függőség világában ez a leghatékonyabb út a szuverén államok magatartásának befolyásolására. Ízlelgessük csak ezeket a finomságokat és gondoljuk őket végig! Független, közvetlen-demokratikus államoknak, mint Svájcnak is, lényegesen más államfelfogása van, mint az OECD-nek. Az állam az összes polgár egyesülése egy demokratikus közösségé közös ügyeiknek közvetlen-demokratikus, alulról kiindulva történő intézésére. [Az államnak] a közjót kell szolgálnia, nem pedig valami felülről előírt gazdasági növekedést. És ebben a kormánynak, például a Szövetségi Tanácsnak mint a végrehajtás szervének [Svájcban] semmit nem áll jogában elrendelni, semmiféle megegyezést kötni a saját ország demokratikus folyamatain kívül; ahhoz kell tartania magát, amire a népfelségtől megbízást kapott. Svájc nem olyan állam, ahol a kormány önhatalmú itt a dolgok menetét a népfelség határozza meg! Ezért a politikusok kötelessége, hogy tisztességesen a közvélemény elé tárják, mit terveznek és hol vannak összefonódásaik. Ezután egy széleskörű és elmélyült vitának kell lezajlania az egész országban, valamennyi polgár részvételével. Amint a PISA-tanulmányban is, az oktatási poltikában ma csak a jéghegy csúcsát látjuk. De megkövetelhetjük politikusainktól, hogy alaposan tájékozódjanak, mielőtt hagynák bebeszélni maguknak, mi most a teendő az oktatásban, olyan, önmaguk által kinevezett, szponzorált és megvásárolt, karrierista szakértőktől, akik gyakran ezeknek az egyeztető szerveknek egyidejűleg több testületében is helyet foglalnak. Egy közismert példa erre az összefonódásra Ernst Buschor, Zürich kanton volt nevelési igazgatója, aki az iskolákban keresztülvitte NPM-reformokat és egyidejűleg kuratóriumi elnöke az egész világon jelenlévő média- és oktatási impérium, a Bertelsmann alapítványának. A magán Bertelsmann konszern ma személyileg, pénzügyileg és a projektek szintjén szoros összefonódásban van az állammal, például az oktatás területén. Az európai oktatási reform egy másik kimagasló képviselője a St. Galleni főiskola kommunikációs tudósa, Peter Glotz, aki keresett szakértőnek és előgondolkodónak számít a társadalmi fej

6 lesztések területén többek között az oktatásügyben és szintén tanácsadóként dolgozik a Bertelsmann konszernnek. Svájcban a buzgólkodik az Avenir Suisse, a valamikori 68-as Thomas Held elnökölte gazdasági tervgyár, mint az egyik vezető véleményformáló szervezet. Ott is megtaláljuk Buschort a vezetési bizottságban. A globalizáló gazdasággal így összeköttetésben álló szervezetek így törik a csapást annak meghatározásában, hogy a munka világának mi az emberi erőforrás -igénye ( human ressources ). Gazdaságpolitikai előírások az oktatás számára A human ressources kifejezés utal az oktatási előírások gazdaságilag terhelt voltára. Ennek bizonyítására álljon itt néhány idézet. Andreas Schleicher, a PISA-tanulmány az OECD vezetője írja: Az oktatási rendszerek működési módjának és a humántőke(sic!) és a gazdasági teljesítőképesség közötti kapcsolatok megértése lényegesek az oktatási reformok fejlesztése és követése tekintetében. Németül ez azt jelenti (magyarul is K.I.), ha megértjük hogy miként működnek az iskolák és más oktatási intézmények és hogy a munkavállalók oktatása és szakképzése milyen hatással van a gazdaságra, akkor lehet elvégezni a helyes reformokat. Ez az oktatáspolitika egyértelmű hozzáigazítása a gazdaság igényeihez! Az alkalmazott nyelvezet közgazdasági és fontolják meg, mi itt az oktatás területén egy egész más társadalmi intézményben vagyunk. Egy demokratikus társadalomban az iskolának és az oktatásnak önmagáért való értéke van. Csak a később totalitáriusba fordult rendszerekben kapcsolnak össze egymással és irányítanak központilag önértékű és intézményesítetten megalapozott társadalmi területeket, hogy az embereket itt oktatásuk és szakképzésük révén ellenőrzés alá lehessen vonni. A közgazdasági nyelv a pedagógiai területén azt mutatja, hogy az iskola a gazdaság alávetettségébe került: humántőke vagy emberi erőforrások ( Humankapital,.humanressources ), ezen az embert értik. A tőkével, amit befektetnek valamibe, pénzt lehet keresni. A dolgozó emberekkel pénzt lehet keresni. Minél jobban igazítják a humántőkét a gazdaság szükségleteihez, annál több profit keletkezik. Nem csoda, hogy az OECD mint a gazdag országok egyik gazdasági szervezete oktatási rendszerünkben ilyen irányváltást készít elő. Tehát az iskolai oktatást ma arcátlanul technokrata módon alakítják át és igazítják a globális gazdasághoz. Nem, mondják az exponensek, oktatási felelősök is dolgoznak a tervezeteken. És ennek ellenére Andreas Schleicher ugyanebben a dolgozatban kinyilvánítja: Az OECD oktatási indikátorok iránti növekvő érdeklődés abból ered, hogy az államok már nem tekinthetik magukat elszigeteltnek sem politikailag, sem gazdaságilag. A politikai döntéseket - 6 -

7 erősödő kölcsönös gazdasági függések háttere előtt hozzák a globális piacon, ahol a humántőke és ezzel az oktatás minősége elsőrendű erőforrások. És tovább a PISA-ról: Az a cél,. hogy összehasonlító hatást vigyünk az oktatási rendszerek működési módjába, minek során különleges figyelmet fordítunk az oktatásba befektetett emberi és pénzügyi erőforrásokra és azok hozamaira Egészen világos, a humántőkét növekvő mértékben a globális piacot uraló konszernek szükségleteihez kell szabni. A PISA-tesztek ennek a forgatókönyvnek (agenda) az eszközei. Paradigmaváltás az oktatásban Évek óta sulykolják, hogy fordulóponton állunk az ipari társadalomból az információs vagy a tudás [alapú] társadalomba. Most a tudás és az információ az értékes erőforrások, amikkel kereskedelmet folytatnak és ezek busás hasznot hoznak. A változása a társadalomban a tudás mint fontos termelési tényező révén következett be. Ehhez a változáshoz az iskolának is alkalmazkodnia kell. A marxista elmélet köszön vissza, miszerint a társadalmat a termelési mód határozza meg! Az OECD oktatási felelős Schleicher éppen ezzel látszólagos érvvel hitelesíti az OECD indikátorprogramok kifejlesztését: az OECD államoknak alkalmazkodniuk kell ezekhez a technológiai, gazdasági és társadalmi változásokhoz. Emiatt fogadták el 1976-ban az OECD oktatási miniszterei az élethosszan tartó tanulás alapeszméjét, ami az intézményektől, az iskoláktól és a programoktól a tanuló ember és a tanulás felé fordulást irányozza elő. A kihívás abban áll, hogy ki kell dolgozni azokat a politikai intézkedéseket, amikkel ezt az elképzelést lépésről lépésre meg lehet valósítani. Ehhez például a projektekhez adott nagy összegű pénzügyi hozzájárulásokkal a befolyásos Bertelsmann Alapítvány nyújt segítséget. Azt írja: utunkon a tudás társadalmába az információ stratégiai nyersanyaggá válik, a tudás termelési tényezővé. Az új információs és kommunikációs médiumok mindenütt és minden időben rendelkezésre állóvá teszik a globális össztudást adatok és információk példátlan bőségét teremtik meg A dolgozók teljesítményi lehetőségeit egyre inkább azon képességük határozza meg, hogy miként tudják az információkat kiválogatni, azokat hasznosítani és tudásukat rendszerezni. Az információs társadalomban a médiakompetencia döntő kulcsképzettséggé válik. Bertelsmann szerint a tudás olyan sratégiai nyersanyaggá válik, mint amilyen ma például az olaj. A jövőben számolnunk kell ezért az új nyersanyagért folytatandó háborúkkal? De az ember ebben a sajátságos értelmezésben tudáshordozóvá alakul át, éppenséggel emberi erőforrássá (human ressource ). Mozgósítja tudását, keresi a tudást, új tudást alkot - 7 -

8 stb. Az Avenir Suisse szervezet eredeti hangja: tudást teremteni a megismerésre vonatkozó erőforrások azonosítását, megmagyarázását, biztosítását és értékelését jelenti. Mivel ezeket az erőforrásokat nehéz leválasztani azokról az emberekről, akik azokat bírják, gyakran stratégiák kifejlesztésére kényszerülünk az emberi erőforrások tekintetében. Ez érvényes a nemzetekre éppúgy mint a vállalatokra és az egyénekre. A 2002-es barcelonai konferencián az EU-Bizottság irányváltást vezetett be az európai oktatáspolitikában: már nem a tudás megszerzéséről van szó, hanem kompetenciák kifejlesztéséről. Ma az iskolai teljesítményeiket országok még iskolai bizonyítványokkal és egyetemi oklevelekkel mérik. De a legtöbb ember számára a tanulás igazán csak az iskola után kezdődik. Ezért a Bizottság statisztikai módszerek kifejlesztését javasolja a korszerű élet minden területéről nyert tudás és kompetenciák mérése és értékelésére Ki kell dolgozni az oktatási és képzési politika alapvetően új megközelítését, amit az élethosszan tartó tanulás keretében kell megvalósítani. Létre kell hozni egy rendszert, amelyben sor kerülhet a hagyományos tanulási központokon kívüli képesítések kölcsönös elismerésére. Az élethosszan tartó tanulás az európaiaknak job-flexibilitást és mobilitást előkép: USA. Mivel képesnek kell lenni a váltásra az egyik országból a másikba, legalább egy idegen nyelv tartozik a szükséges alkalmasságok ( skills ) közé. A kompetenciákat bizonyítványokkal kell tanúsíttatni, mindegy, miként is szerezték meg azokat. Az élethosszan tartó tanulásnak ebben a felfogásban egészen határozott jelentése van. A tanuló [ember] és alkalmazott önmaga felelős azért, hogy azt tanulja, amire az adott pillanatban éppen szüksége van. Példa erre: egy amerikai globalizált cég, aminek vállalati politikáját az AOL Time Warner Foundation a 21 st Century Literacy Summit keretében Bestpractice-példaként emeli ki, leírja a feltételeket egy munkahelyre vonatkozólag. Minden alkalmazottól elvárják, hogy 21. századi olvasási készségét önállóan gondozza és emelje a legújabb szintre. Az egész céget a számítógépek és világháló sínére állították, minden nyomtatványt, minden irodai munka az intraneten (egy cégen illetve intézményen belüli Internet) fut. A következő munkahelyen a munkavállalónak ismét tájékozódnia írásos utasításokkal, számítógéppel vagy a világhálón. A munkapiaci flexibilitás céljából találták ki a portfolió rendszert, ami úgy tűnik, egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Lehetővé teszi a saját kompetenciák csoportosítását és azok bemutatását, mondják. A portfolió keretében egy meghatározott elemekből összeállított rendszert fejlesztenek ki a úgy, hogy a különböző országokban folytatott tanulás és gyakorlás egymáshoz illeszthető legyen. Az UNESCO erről ezt írja: ez a»tudásportfolió«megengedi - 8 -

9 nekik (a munkavállalóknak a szerző) a váltást a cégek között és a különböző jellegű munkák között is, az munkák (jobs) új meghatározása szerint. A portfoliót Svájcban már fennhangon dicsérik mint korszerű lehetőséget az iskolások számára annak bemutatására, hogy mit tanultak meg. Ez a különböző jellegű tanulási helyek színvonala közötti különbségek eltűnéséhez vezet, mert a tanulási helyeknek már nem kell iskoláknak lenniük. Tanulási hely például egy vállalat, egy számítógép vagy tanulócsoport egy könyvtárban stb. A tudáshordozó ember mindig magával hordozza portfolióját, amivel árulja magát a piacon. Az a belépőjegye a szép új munkavilágba. Ha a közgazdasági célok központivá válnak, írja Larry Kuehn az OECD szerepéről az oktatásügyben, az oktatás értékét elsősorban a gazdasági növekedéshez történő hozzájárulásában látják. Ezért az OECD mérőszámrendszer (Indikatorensysytem) az oktatásnak arra elemeire összpontosít, amelyek fejlesztették a humántőkét és ezzel hozzájárultak a gazdasági növekedéshez. A paradigmaváltás az oktatásban tudatos elfordulás az oktatástól mint személyiségfejlesztéstől, ami az embert mint önmagáért való célt állítja a középpontba. Az oktatás termelési tényező-oktatássá válik. Ez az emberellenes fordulat egy az OECD-UNESCO-EU stb. által kitalált munkaerőpiaci vonatkozású humántőke-koncepció keretében következik be. Az új emberkép Milyen emberképet kínálnak itt nekünk? Az ember mint az egyik erőforrás a gazdaság számára! Nyersanyag a tudás piacosításához vagy a tudás termeléséhez. Tudáshordozó, akinek kompetenciáival és alkalmasságaival (skills) együtt el kell adnia magát a piacon. Igen, az ember mint áru. Szükség van rá, majd eldobják. Ő Richard Sennett flexibilis embere. Képzetlen és ezért képtelen arra, hogy nagykorúan és kritikusan alakítsa ki álláspontjátés ítélje meg a világ dolgait. Nincs történelmi tudása és ezáltal nincsenek összehasonlítási lehetőségei. Számára néhány készség marad, amikkel biztosítania kell túlélését. Ez már többé nem az a személyiséges emberkép, ami az európai oktatási hagyományban kimagasló módon fejlesztettek ki. Hiányzik belőle az emberi méltóság. Ezenkívül az embertől alapvető emberi jogokat is elvesznek. Az oktatáshoz való jog például azt jelenti, hogy a világon minden embernek joga van egy egyetemleges és átfogó személyiségformáláshoz. Ezzel a gazdasági fordulattal az oktatáspolitikában messze a felvilágosodás előtti esünk vissza. A felvilágosodás az oktatás és a képzés legmagasabb céljaként a nagykorú, ítélőképes polgárt követelte. Emmanuel Kant - 9 -

10 velős szavai ma éppúgy érvényesek, mint akkor: A felvilágosodás az ember kiszabadítása a maga okozta kiskorúságból. Az elbutított tömeg mellett még kell néhány egyéb dolog is: az elit, akiket a nagyon tehetségesek közül nevelnek ki és toboroznak. Most ezért szorgalmazzák ennyire a korai beiskolázást, illetve az alsó tagozatot óvodával és az elemi iskola első éveit. Avenir Suisse: Svájc még ki nem aknázott oktatási lehetősége a gyerekek korábbi támogatásában rejlik. Thomas Held síkra száll a már háromévesek beiskolázásáért. A burkolt cél az, hogy tekintettel a gazdasági fejlődésre gyorsan és korán kiválasszák és kiképezzék a jó diákokat. Azok, akiknek hosszabb időre van szükségük, egyszerűen tovább maradnak az alapfokon (ti. az alsó tagozatban K.I. ). Majd aztán ők foglalhatják el az olcsó munkabérű munkahelyeket a számítógépek mellett. És ha túl sok van belőlük? Őket például az USA-ban kedvelt stratégiai és háborús számítógépes játékokkal katonának és zsoldosnak csalogatják és toborozzák a külföldön folytatandó új háborúkhoz. Az bizonyosan egyértelművé vált, hogy az új oktatási politikában egy feszes top-down (felüről lefelé irányuló) stratégiáról van szó. Iskoláinkban egy felülről, nemzetközi szinten előírt tervet valósítanak meg abban a hitben, hogy a részben autonóm iskolák (TaV Teilautonome Volksschule) bevezetésével több szabadságot nyerünk! A TaV bürokratikus struktúrái az iskolák privatizálását szolgálják, az iskolák eladását és azon cégek általi átvételét, akik ezt a szoros, működő alrendszert vagy közvetlenül betagolják a vállalatba vagy hasznot hozó pénzforrásként (reklám!) futtaqthatják. A számítógép szerszám a világhálón nemzetközi összekapcsolódásokat teremt és lehetővé teszi az információk villámgyors terjesztését és milliárdos összegek villámgyors, egyidejű cselekvést bárhol a világon. Az ilyen mértékű gazdasági globalizációt valóban csak a számítógép tette lehetővé! Az azonban, hogy mit tekintünk értéknek, mindig emberi döntés kérdése. Ha bútoraink, tehát iparilag készített termékek, már semmit nem érnek, az gazdasági döntések következménye. Az ipari társadalomból a tudástársadalomba történő átlépésről szóló hírverés a profitot szolgálja. A tudástársadalom nem jelenti azt, hogy többet tudunk épp ellenkezőleg!, hanem hogy most a tudással nagy üzletet csinálnak. A tudást drágán kell megfizetnünk, ha privatizálják és áruként kereskednek vele. Az oktatás privatizálása A globalizációhoz hozzá tartozik a privatizáció: egy ország közösségének a közjavait iszonyú árakon eladják multinacionális cégeknek, például a postát, a vasutakat, a szemétszállítást, az

11 ivóvízellátást stb. Az államok szerződései GATS szerződései a WTO-val lehetővé tették a piac megnyitását a szolgáltatások előtt is. A GATS-ot a GATT úgy nevezett Uruguay-köre keretében alapították. A GATT (General Agreement on Tarifs and Trades) a WTO, a kereskedelmi világszervezet elődszervezete; a WTO-t 1994-ben hívták életre a vállalati érdekek érvényesítésére a a fellendülésben lévő szolgáltatási területen. Az iskola és az egész oktatásügy is ehhez a mérhetetlen új piachoz tartozik, ami az ezen a területen tevékenykedő cégeknek, mint multimédia, tanulási szoftverek fejlesztése, kommunikációs technológiák stb., végtelen nyereséget ígér. De a nemzetközileg ügyködő cégeken belüli munkaadók is több profitot remélnek az államnak az oktatásból történő visszavonulásától és az oktatásügy egyes versenyző egységekké történő felszabdalásától a munkaerők flexibilizálódása által. A gazdasági térség EU, az OECD, a Világbank, az IWF (Nemzetközi Valutaalap K.I.) stb. ezért követelnek versenyképes oktatási rendszert. Az oktatási rendszert piacra kell dobni. A játékot a kereslet és kínálat határozzák meg. Billiárdos piacról van szó (billió = millió millió: K.I.)! A kereskedelem az oktatással a leggyorsabban bővülő piacok közé tartozik. Rövid idővel ezelőtt, írja Nico Hirtt belga fizikatanár, az oktatási még magasabb képzés (egyetemek stb.) fokára korlátozódott. Most kiterjedőben van a felső tagozatra és az alsó tagozatra. Egyre gyakoribbá válnak az olyan világháló oldalak, amelyek díjat számítanak fel, ha valaki kinyitja őket ilyenek például az e-education (elektromos oktatás). Azt kínálják, hogy helyettesítik a közoktatási vagy a hagyományos magániskolákat. A számítógép képernyője helyettesíti a tanárt. Egy ilyen tanulási program körülbelül dollárba kerül évente. És ezért kell az oktatási rendszereket teljesítményindikátorok révén (pl. PISA) átláthatóvá és összehasonlíthatóvá tenni. Így láthatóvá válik, hogy milyen outputok várhatók. Egyidejűleg, amíg még vannak, a tanárok munkáját ellenőrizni lehet. Ingrid Lohmann hamburgi neveléstudós-asszony írja az oktatásügy átalakításáról gazdaságilag ügyködő vállalatokká: Közoktatási intézményeknek»pénzért folyó élesedő versenybe«léptetése már rég a piacnak megfelelő átalakításukhoz vezető leginkább célt érő útnak bizonyult, mégpedig mindenütt a világon. Ezt a folyamatot érdekképviseleti szövetségek, lobbisták, újonnan alapított szervezetek és egyesülések összességében átláthatatlan szövetsége mozdítja elő, akik a globalizáció állítólagos dologi kényszereit közvetítik a kormányok hathatós támogatásával egészen le az önkormányzatok szintjéig. A teljesítménymutatókkal lehetőség nyílik az iskolai output központi irányítására, a szépen csengő fogalom steering ( irányítás K.I.). Svájcban a szalámitaktikában a következő lépésként az egész országban egységes oktatási szabványok (az eredetiben

12 Bildungsstanadards K.I.) előírása következik. Ezek az idők folyamán a szervesen kialakult, a föderális, a kantonális és a lokális szükségletekkel összhangban lévő iskolarendszerek megszüntetéséhez vezetnek. A steeringet, a képzés monitorozását németangolul a szövetségnek (az államnak K.I.) kell átvennie. Tehát nemzetek feletti szervezetek játszanak szerepet egy eltervezett globális és államtalanított oktatási piacon. A felsőoktatásban ez egy idő óta egyértelművé vált (vö. Zeit-Fragen, Dr. J. Hoefele cikkei). Kompetenciák a szép új munkavilág számára Azok a kompetenciák, amiket például a PISA-tesztekkel értékelnek, olyan dolgok, amikről azt mondják, azokat a jövendő munkavilágban bírnunk és tudnunk kell. Az angol nyelvű meghatározásban»skills«-nek, készségeknek is nevezik őket. Ezek a skills rövidtávú készségek egy bizonyos feladatra, például a számítógépnél, amire aztán talán később egyáltalán nem is lesz szükségünk.»skilljeinkben«flexibilissé kell lennünk. Ez csak akkor lehetséges, ha valamit mindig hozzá tudunk tanulni illetve valami újat tanulunk. Ezért kell tudnunk élethosszan tanulni. Magunk leszünk felelősek tudásunkért és azért, amire képesnek kell legyünk és az újat magunknak kell elsajátítanunk, mivel a megkövetelt készségek újból és újból változnak. Ez a háttere az OECD-EU-UNESCO oktatáspolitika összes iratában megkövetelt élethosszan tartó tanulásnak! Az ember mint tudáshordozó, így a forgatókönyv ajánlkozik a piacon és rövidtávú feladatokat vállal el. Időről időre újból munkanélküli és el tud vállalni fizetetlen munkákat a köz javára, mint pl. utcaseprés. Ezenközben új készségeket kell elsajátítatnia vagy a meglévőket [az újabb körülményekhez K.I.] igazítania. Ezt a számítógépén teheti meg, amennyiben útmutatásokat és programokat olvas. Gyakran azonban az is szükséges, hogy Training on the Job következzék. A cégnél saját magát kell továbbképeznie. Mary Hatwood Futrell, az OECD tagok EI-Round Table (Education International) elnökasszonya az Ötödik Nemzetközi Kerekasztal alkalmával elmondott beszédében mondotta: A technológiák meg fognak változni, hogy a munkavállalók miként és miért tanulnak. Ezért az alkalmazottaknak egyre inkább önmagukat kell trenírozniuk. A munkahelyi tanulás többé már nem egy kitűzött időben és egy meghatározott helyen emberek egy csoportján belül fog végbemenni; ehelyett azt, amire éppen szükség van, ahol arra éppen szükség van alapon végzik majd el. A jövő munkavállalójának flexibilisen együtt kell tudnia dolgoznia a váltakozóan többnyelvű és többnemzetiségű csoportokban. Az angol nyelv valamicske ismerete nem hátrány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Magyarországon a gazdaság és a politikai intézményrendszer napjainkban jelentős struktúra-átalakítás, korszerűsítés és demokratizálás

Részletesebben

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN Riótól Johannesburgig:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA

A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA A második Orbán-kormány több területen tervez reformokat. Ezek közül az oktatás-nevelés vagy ahogyan Hoffmann Rózsa által beterjesztett törvényjavaslat nevezi:

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

intézmények és programok

intézmények és programok Akkreditált felnõttképzési intézmények és programok Felnõttképzési Almanach ÉLÕFEJ A Felnõttképzési Almanach 2004 táblázatainak tartalma megegyezik a Nemzeti Felnõttképzési Intézetnél akkreditált intézmények

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben