- várjuk az ötvenediket, várjuk a másodikat -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- várjuk az ötvenediket, várjuk a másodikat -"

Átírás

1 Az értékelemzés első hét éve a Paksi Atomerőműben - várjuk az ötvenediket, várjuk a másodikat - Fodor Árpád 1 Összefoglaló A Paksi Atomerőmű Zrt.-ben 2005 óta végeznek értékelemzéseket. Az alkalmazást, más módszertanokhoz hasonlóan, az első években teszt jelleggel, nem a nukleáris biztonsággal közvetlenül kapcsolatba kerülő projekteken végezték. Mivel az értékelemzési projektek hatásaként nem csak a projektek minőségében sikerült jelentős javulást elérni, hanem a gazdasági tartalékok feltárása is messze meghaladta a szokásos 10%-ot, 2007-ben az Atomerőmű vezetése úgy döntött, hogy minden, 500 mft értékhatárt meghaladó projekt értékelemzését elvégzi. A belső szabályzás megjelenése mellett éves programok összeállítására került sor. Ezekben már nem csak projektek előzetes kitűzése történt meg, hanem egy komoly képzési/mentorálási programot is beillesztettek ben megalakult és beépült a szervezetbe az Értékelemzési csoport. A projektek végrehajtását ma már - a téma felvetésétől a nyomonkövetésig bezárólag - belső működési folyamat szabályozza. Az előadásban a fenti folyamat ismertetésére kerül sor, ill. olyan konkrét értékelemzési példák hangzanak el, amelyek a funkcionális gondolkodás és a team munka eredményeként kerültek felszínre. És a jövő? Várjuk az Atomerőmű életében az ötvenedik értékelemzési projektet, ill. várjuk Magyarországon azt a második szervezetet, melyben belső értékelemzési csoport végzi rendszeresen ezt a fejlesztés-támogatási munkát. Tartalom 1. Kezdeti lépések, a teszt időszak a bemutatkozás kezdeti lépések A megerősödés évei értékelemzések sorozatban értékelemzés és képzés további erősödés Értékelemzés a PA szervezetében az önálló Értékelemzési csoport megalakulása hogyan tovább? Összefoglaló megállapítások CVS-Life, PVM, a MicroVA Fejlesztő Bt. ügyvezetője, a MÉT kommunikációs alelnöke 1

2 1. Kezdeti lépések, a teszt időszak a bemutatkozás Kell szerencse is az élethez. Annak van szerencséje, aki helyzetbe hozza magát Ismerik ezeket a mondásokat. Mindkettő szükséges volt ahhoz, hogy ma már a Paksi Atomerőmű (továbbiakban PA) életében folyamatosan végezzenek értékelemzési munkákat. Az Országos Atomenergia Hivatal egy az atomenergia felhasználásáról szóló tanfolyamán találkoztam az üzemidő hosszabbítás (ÜH) projekttel. Meghallva a több száz milliárd Ft-os beruházási keretösszeget, jutott eszembe, hogy írjak egy levelet Hamvas István úrnak, a PA Zrt. akkori műszaki vezérigazgató-helyettesének, melyben felhívtam a figyelmet az értékelemzés (Value Engineering) alkalmazásának lehetőségére. Jeleztem neki, hogy az értékelemzés hatására a minőség megtartása, de inkább növelése mellett - átlagosan tíz százalék körüli megtakarítást lehet elérni. Megkeresésemre a szervezet vezetése pozitívan reagált. Pár napon belül felhívott Pekárik Géza műszaki igazgató úr, és arra kért, hogy tájékoztassam őt a módszertanról, ill. alkalmazási körülményeiről. A vezetői előadást követően elhatározta, hogy először olyan területeken próbálják ki a módszert, ami nincs közvetlenül hatással a működési biztonságra 2. Első munkánk a sugárvédelmi ellenőrzési rendszer munkahelyi technológia alrendszere (SER-MT) projekt volt. A téma becsült nagyságrendje négymilliárd Ft-ot tett ki, amiből sikerült 8,6 % megtakarítási lehetőséget feltárni kezdeti lépések A sikeres bemutatkozást követően 5 főt küldtek el MODUL I. team-tag képző tanfolyamra, aholis a 4. napon lejátszott esetjáték olyan jól sikerült, hogy a résztvevők utána azt javasolták a vállalatvezetésnek, hogy élesben is hajtsák végre a projekt értékelemzését. Az Olajos hulladékvíz-tároló medence átalakítása vegyszeres-hulladékvíz tároló medencévé c. értékelemzési projekt kb. 50%(!) költség-megtakarítást eredményezett. Ezt követte egy multifunkcionális épület tervkoncepciójának felülvizsgálata, mely megint sikerrel járt. A javaslatok egy része már nem csak az épület átalakítására vonatkozott, hanem a radioaktív hulladék kezelés bizonyos technológiai eszközparkjára is. A következő munka a radioaktív hulladékkezelési koncepció felülvizsgálata volt. Így visszaemlékezve, e munka legnagyobb eredménye az volt, hogy a team a funkcióelemzés kényszerpályájának köszönhetően újra átgondolta az összes hulladéktípus kezelési folyamatát, ennek részeként parametrizálta a funkciókat, és ezekre alapozva határozta meg hulladék-kezelés leghatékonyabb megoldási koncepcióit. 2 A műszaki változások értékelésének, a biztosítandó funkciók ellátásához szükséges és elégséges beavatkozások meghatározása érdekében a MÍG az értékelemzés módszertanának alkalmazását tervezi bevezetni. A bevezetés első lépéseként a módszer új szemlélete miatt biztonsági hatásában nem jelentős átalakítások esetében tervezzük a módszer alkalmazását. 2

3 Úgy gondolom, hogy ez egy jelentős minőségi előrelépést eredményezett a hulladékkezelés területén. Még ebben az évben, két részletben sor került a PA üzleti modellje által meghatározott működési folyamatok funkcionális felülvizsgálatára. Az Atomerőmű, a munka kezdetéig a 2003-ban érvényben lévő mintegy 360 folyamatát már lecsökkentette 155-re, de úgy érezte, hogy mielőtt a hatósági jóváhagyást elindítaná, érdemes lenne kontrollként értékelemzéssel is megbizonyosodni arról, hogy van-e még benne előrelépési lehetőség. Az értékelemző team a meglévő 155 folyamat helyett javasolt új folyamatstruktúrája 57 folyamatot tartalmazott (mint utóbb kiderült, a nemzetközi ajánlás 3 44-et ajánl), és nagyobb szerepet biztosított az üzleti szempontból nagy jelentőséggel bíró folyamatoknak. A javaslat a definiált folyamatok többségének párhuzamosságát, ill. a bennük lévő átfedéseket szüntethette meg, és ennek eredményeként a többlet adminisztráció és az esetleges zavar lehetőségét csökkentette. A Hulladékkezelő és átmeneti tároló épület engedélyezési terveinek értékelemzésének érdekessége, hogy először a team mintegy mft megtakarítási lehetőséget tárt fel, míg már a döntéselőkészítési-tanulmányt elkészítve, az átadó előadást követően is tovább dolgozva a projekten rájött, hogy a beruházás megvalósítása indokolatlan, mivel oly mértékű többlet ráfordítást generálna a PA Zrt-nél, mely a nemzetgazdaság szinten nem biztosítja a ráfordítások megtérülését. Az Atomerőmű vezetése a beruházást - az értékelemző team javaslatára - leállította. Megtakarítás: több Mrd Ft. 2. A megerősödés évei értékelemzések sorozatban Ez az év már az értékelemzések jegyében telt el. Csak felsorolásszerűen: 3 Az ún. INPO modell 3

4 Co-60 eltávolító, komplexbontó berendezés és technológia fejlesztése az értékelemzéstől azt várták, hogy határozza meg több éve futó fejlesztés még hátralévő feladatait, és az ehhez szükséges erőforrás nagyságrendjét; 1. ábra: Az értékelemző team a kobaltbontó berendezésnél Mintavételi rendszer az értékelemzés kimenete egy rekonstrukciós feladat funkcionális követelményjegyzéke volt, mely a tender-kiírás alapjául szolgált; Vas és mangántalanító technológia az 500 mft-ot meghaladó beruházás terveinek értékelemzése paradigmaváltást hozott a megoldásban, és ezzel együtt több 100 mft-tos költségcsökkentést eredményezett. A projekt a Magyar Értékelemzők Társasága 2007 Év Legjobb Értékelemzése pályázaton első díjat nyert (értékelemzési team-vezető: Müller József, Paksi Atomerőmű Zrt.). 2. ábra: A 2007 év Legjobb Értékelemzése Díj átadása 2008 áprilisában a VIII. Nemzetközi Értékelemzési Konferencián 4

5 Súlyos balesetkezelés folyamata (SBK) a 6 alprojektet magában foglaló projekt összességében 0-szaldóval zárult, mivel két projektnél jelentős megtakarítást eredményezett, kettőnél alapvetően minőségjavulást, kettőnél meg jelentős többlet ráfordítást javasoltak az értékelemző team-ek. Üzemi Főépület rekonstrukció e projekt szintén 6 alprojektet foglalt magában: o 1-4. blokk tűzgátajtók és búvónyílások cseréje; o Acélszerkezetek tűzvédelmi bevonatainak rekonstrukciója o Szénacél burkolatok vizsgálati programja és rekonstrukciója o Az 1-4. blokk üzemi főépület tetőszigetelés rekonstrukciója o Főépület 1-4. blokk homlokzat-rekonstrukció o Dekontaminálható bevonatok rekonstrukciója, és mind tartalmában, mind költségfelhasználásban jelentős eredményeket mutatott fel értékelemzés és képzés Megígérem, nem fogom az összes projekt címét beidézni, bár mindegyiknek volt valamilyen érdekessége. A projekt sorozatból kiemelkedő jelentőségűnek érzem, és emiatt említem meg a rekuperációs erőmű terv változatainak értékelemzését. A team a funkcióelemzésre alapozva egy teljesen új koncepciót fogalmazott meg, és ezzel akkora költségcsökkentési lehetőségre mutatott rá, mellyel a több 10 éve vajúdó projekt a cégvezetés által elvárt megtérülését lehetett biztosítani. Ennek alapján az MVM vezetése a megvalósítás mellett döntött. 3. ábra: A meglévő energiatörő műtárgyba telepített rekuperációs erőmű látványterve (2009) A projekt a Magyar Értékelemzők Társasága 2008 Év Legjobb Értékelemzése pályázaton különdíjat nyert (értékelemzési team-vezető: Héjja László, Paksi Atomerőmű Zrt., és Fodor Árpád). Az 1. sz. víztisztító rekonstrukciójának értékelemzésével a milliárdos nagyságrendű projekt költségeinek mintegy felét lehetett megtakarítani. Itt alapvetően a víztisztító berendezés hőcsere funkciójának helyreállítását kellett biztosítani, és ehhez kellett olyan 5

6 megoldást találni, mely kisebb erőforrás felhasználás mellett is biztosította a követelmények teljesítését. A team több, paradigmaváltást hozó ötletet dolgozott ki a cégvezetés számára. A Belső hírközlési rendszerek projekt több részletben zajlott. Az értékelemzési munka elindítását az váltotta ki, hogy a projektvezető az eredetileg tervezett költségkeret megduplázását tartotta valós nagyságrendnek. Az értékelemzés hatására a már részben beszerzésre elindított projektet a PA vezetése leállította, a szükséges minőség biztosítása végett intézkedett a rendszer újratervezéséről, és az értékelemzők által javasolt a már megduplázott költségigényen felüli (!) többletforrást is biztosította. A Főgőzrendszer nyomásveszteségeinek értékelemzéssel történő felülvizsgálata és fejlesztése c. projekt a Magyar Értékelemzők Társasága 2008 Év Legjobb Értékelemzése pályázaton első díjat nyert (értékelemzési team-vezető: Égner Ibolya, Paksi Atomerőmű Zrt.). A sótalanvíz előállításhoz kapcsolódó vegyészeti technológiák, és elhelyezésük optimumának kialakítása c. projekt ugyan jelentős többlet ráfordítást javasolt, de ennek hosszabb távon rendkívül jelentős élettartam-költség csökkentést eredményező hatással járt. és a projekteken túl. Ebben az évben már a PA. Zrt. területén folyt az értékelemző teamtag képzés. Három, ún. MODUL I. tanfolyamon vettek részt berendezés-felelősök és a rendszerfelelősök. Ezen tanfolyamok esetjátékai alatt több olyan téma is feldolgozásra került, melyek aktuális műszaki változáshoz kapcsolódtak. Biztos, hogy a kiképzett mintegy fő az értékelemzést támogatók sorait gyarapította, egyben reméljük, hogy azóta direkt értékelemzési munkák nélkül is a fejlesztési munkájukat hatékonyabban végzik ban már kezdett körvonalazódott a mai értékelemzési csoport is. A leendő csoporttagok szervezetileg még más-más helyen dolgoztak, de - felsővezetői jóváhagyással - közvetlen vezetőik elfogadták, hogy munkaidejük egyre nagyobb mértékben az értékelemzéshez kapcsolódik. Témaválasztás, éves értékelemzési program összeállítása, team-ek szervezése, bejárások, a team-ülések levezetése, dokumentálás, konferenciákon történő részvétel, jó értelemben vett hírverés, cikkek megírása, stb. egyre több idejüket igényelte, így lassan feladták korábbi munkakörüket további erősödés Ettől az évtől kijelenthető, hogy az értékelemzés teret nyert. További projektek, további, nem várt nagyságrendű eredmények, egyre erősítették az értékelemzés hírnevét. Természetesen megjelent az új dologgal járó belső ellenállás is, melynek leküzdése nem kis erőforrást igényelt az értékelemző csoport tagjaitól, vezetőjétől. A technológiai projektek (Sótalanvíz felhasználása, Főgőz felhasználás) élettartam költségben milliárdos nagyságrendű eredményt produkáltak), de volt olyan értékelemzési munka is, mely a parametrizált funkcionális követelményjegyzék megalkotásával a projekt megalapozását szolgálta (Szabályozórúd vezérlő és Reaktor Teljesítmény Szabályzó rendszerek irányítástechnikai rekonstrukciója). Utóbbi projekt több hónapos munkabefektetést, és kitartást, fegyelmezett munkavégzést követelt a résztvevőktől, de a javasolt korszerű műszaki megoldások, az új funkciók nagyobb megbízhatóságot és könnyebb kezelhetőséget biztosítanak a majdani felhasználóknak. 6

7 4. ábra: A reaktorcsarnok 4 Ebben az évben is folytak MODUL I-es (értékelemző team-tag) képzések. Két tanfolyamon, a berendezés-felelősök és a rendszerfelelősök mellett más szervezetek dolgozói is részt vettek a képzéseken nyarán két kolléga, Héjja László és Müller József megszerezte CVS 5 ill. PVM 6 minősítését. Ez a minősítő vizsga feltétele volt a PA. Zrt. szervezetében az értékelemző csoport megalakulásának, mely 2009 novemberében megtörtént november 17-én a PA ZRt. és a Magyar Értékelemzők Társasága közös rendezésében került megszervezésre Felsőtengelicen a Nemzetközi Értékelemzési FÓRUM. A sikeres rendezvényen az ország számos intézményéből, szervezetéből jelentek meg résztvevők, és mintegy 150 fő hallgatta meg a külföldi (USA, Kanada) és hazai előadókat Certified Value Specialist 6 Professional in Value Management 7

8 5. ábra: Nemzetközi Értékelemzési Fórum, Felsőtengelic 3. Értékelemzés a PA szervezetében az önálló Értékelemzési csoport megalakulása 2010-ben megtörtént az Értékelemzési csoport működésének szervezetbe illesztése. A módszertan alkalmazása során végzendő feladatoknak megfelelően megjelent a tevékenység az érvényben lévő folyamat-utasításokban (IOP010 Értékelemzés eljárásrend). Héjja László úr erről külön előadásban számol be. A csoport tevékenységében egyre inkább teret nyer egy újabb tevékenység, az ún. nyomonkövetés. Természetesen tovább értékelemzés projektek elvégzésére is sor került (13. diesel létesítése; Primerköri hulladékvizek keletkezése, gyűjtése, kezelése; Kis- és közepes radioaktivitású hulladékos csomag koncepcionális konstrukciója). Ez utóbbi projekt a Magyar Értékelemzők Társasága 2010 Év Legjobb Értékelemzése pályázaton első díjat nyert (értékelemzési team-vezető: Fodor Árpád). A projektről a konferencián Nős Bálint önálló előadásban számol be hogyan tovább? Ez az év egyrészt az alakulás, a formálódás jegyében telt el, de természetesen értékelemzési projektek megvalósításával folytatódott. A projektek közül kiemelkedőnek minősül az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Rekreációs Központ rekonstrukciójának felülvizsgálata az értékelemzés módszertanával c. projekt, a Konfiguráció menedzsment, valamint a Cementezési technológia értékelemzése. 8

9 6. ábra: A balatonfüredi Rekreációs központ felújításának ajánlott ütemezése Az Értékelemzési Csoport ma már a saját útját járja. A csoport tagjainak szándéka szerint egyrészt újabb- és újabb területeken szeretne önálló tapasztalatokat szerezni (pl. folyamat-, vagy szervezetfejlesztés), másrészt az Magyar Villamosművek Csoport más területeire és/vagy más, az energetikai szektorban működő szervezetekre is szeretné kiterjeszteni az alkalmazást. E célok már megfogalmazódtak. A konkrét lépésekhez szükséges teendők, részletek kidolgozása a közeljövő feladata. 4. Összefoglaló megállapítások Közel a 40. értékelemzési témához, ma már kijelenthető, hogy a PA Zrt. jól döntött, amikor a elhatározta, hogy a fejlesztési tevékenységében a hatékonyság növelése érdekében rendszeresen alkalmazza az értékelemzést. Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, azt is mondhatnánk, hogy az Értékelemzési Csoport megérte az árát. Itt nem csak a több 10 Mrd Ft megtakarítási lehetőség feltárására gondolok, hanem arra is, hogy az értékelemző team-ek szinte minden projektben jelentős minőségemelkedést tudtak elérni! Előadásom fő célja az volt, hogy rámutassak arra a lehetőségre, folyamatos vezetői támogatással miként jelenhet meg egy szervezetben az értékelemzés. Reméljük, hogy a példa bátorító hatással van azon döntéshozókra, akiknek hasonló, vagy még nagyobb méretű szervezeteket vezetnek, és ők is az értékelemzés kipróbálása mellett döntenek. Visszatérve az előadás címére: várjuk a Paksi Atomerőműben az 50. értékelemzési projektet, és várjuk az országban a második olyan szervezetet, amelyik belső értékelemzési csoport működtetésével növeli fejlesztési munkájának hatékonyságát! Remélem, e két álmom minél előbb valóra válik! 9

10 Irodalomjegyzék 1. A rekuperációs erőmű terv-változatainak értékelemzése Esettanulmány A Legjobb Értékelemzése Díj pályázatra, Budapest 2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Rekreációs Központ rekonstrukciójának felülvizsgálata az értékelemzés módszertanával, Paksi Atomerőmű Zrt., Paks, nov. 3. Fodor Árpád: A munkás, de csodálatos értékelemzés Budapest, könyv a neten 10

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Értékelemzés alkalmazása az elmúlt 10 évben a vasúti vontatójármű javításban

Értékelemzés alkalmazása az elmúlt 10 évben a vasúti vontatójármű javításban Horváth László Értékelemzés alkalmazása az elmúlt 10 évben a vasúti vontatójármű javításban 1. Az értékelemzés megjelenése a MÁV Északi Járműjavító Kft-ben A MÁV Északi Járműjavító Kft. fő tevékenysége

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi?

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Malbaski Nikoletta 1, Dr. Dózsa Csaba 1,2, 1 Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., Budapest, 2 Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar Az egészség

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Mártonfi György, OFI - KKEK A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Holland és német előképek és hivatkozási alapok... 3 3. A TISZK-ekkel kapcsolatos eredeti elképzelések

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/4 A Hat Szigma és egy pohár sör A Lean Menedzsment és a Hat Szigma evolúciója A Hat Szigma alkalmazása a kis- és középvállalatoknál Változtatások az egészségügyben, a minõség szempontjai Átadták a

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben