SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN"

Átírás

1 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtását, illetve az atomerőműi sugárvédelem szervezését döntően a Sugárvédelmi Osztály végezte, de a korábbi évekhez hasonlóan a Sugárvédelmi Szolgálat is fontos szerepet játszott a sugárvédelmi tevékenységben április 10-én súlyos üzemzavar történt a Paksi Atomerőműben. Az atomerőmű üzemelése óta ez volt a legnagyobb sugárvédelmi következményekkel járó esemény, ami mind a munkahelyi sugárvédelem, mind a nukleáris környezetvédelem területeit nagymértékben érintette. 2. MUNKAHELYI SUGÁRVÉDELEM A munkahelyi sugárvédelem alapfeladatai 2003-ban is a dolgozók sugárterhelésének korlátozása, az indokolatlan sugárterhelések kizárása és a sugárterhelés optimalizálása voltak. A munkahelyi sugárvédelmi tevékenységünk legfontosabb céljaként az elmúlt két évben is a sugárterhelés optimalizálását jelöltük meg. A munkahelyi sugárvédelem programja alapvetően nem változott. A programban meghatározó szerepet a személyi dozimetriai ellenőrzés, a dozimetriai engedélyezés, az ellenőrzött zóna sugárzási és kontaminációs viszonyainak rendszeres ellenőrzése, a dózistervezés, a fokozottan sugárveszélyes munkák kiemelt kezelése és a sugárvédelmi tapasztalatok munkavállalók felé történő visszacsatolása kapott. A munkahelyi sugárvédelemre vonatkozó legfontosabb sugárvédelmi mutatót a dolgozók sugárterhelését 2003-ban is döntően a munkaterületek sugárzási viszonyai, az elvégzett munkák mennyisége, illetve a sugárvédelmi intézkedések hatékonysága befolyásolta. A sugárterhelés ellenőrzése az elmúlt évben is kiterjedt mind a külső, mind a belső sugárterhelésre, illetve az atomerőműben munkát végzők teljes körére, tehát a külső vállalkozók dolgozóira is. Az elmúlt évben a külső forrásból származó sugárterhelés ellenőrzésére db filmdózismérőt, db TL-dózismérőt, 950 db munkaszintű neutron-dózismérőt és 25 db lokális-dózismérőt adtunk ki a munkavállalóknak. Az elmúlt évi legnagyobb egyéni sugárterhelés 16,6 msv, amely jelentősen az 50 msv/év hatósági dóziskorlát alatt volt, és nem érte el az atomerőmű egyéni sugárterhelésre vonatkozó saját célkitűzését (< 20 msv/év) sem. A legnagyobb egyéni sugárterhelés tehát az elmúlt évben sem volt jelentős ben is fontos sugárvédelmi cél volt a sugárterhelés minél homogénebb elosztása és a kiugróan magas dózisok elkerülése ban 261 munkavállaló éves sugárterhelése érte el az 5 msv-t, ami több a évi 209-nél. Ez a növekedés a kollektív dózis növekedésével indokolható.

2 2 A film-dozimetriai ellenőrzés alapján 2002-ben a kollektív dózis 3729,5 személy msv volt, amelyhez további 92,3 személy msv a csak TL-doziméterrel ellenőrzött dolgozók sugárterheléséből és 5,8 személy msv belső sugárterhelésből adódott. A teljes, 3827,6 személy msv kollektív dózisból a PA Rt. munkavállalói 35,9 %-kal, míg a külső vállalkozók munkavállalói 64,1 %-kal részesedtek. A kollektív dózis az előző évhez képest nőtt, 823,1 személy*msv-tel több a 2002-es értéknél. Az előző évinél nagyobb kollektív sugárterhelés kialakulásához nagyban hozzájárultak a 2. blokki üzemzavar elhárítási és helyreállítási munkái, valamint az 1. blokki ún. nagy főjavítás során elvégzett tevékenységek. [msv] ,8 13,4 13,2 11,0 33,2 14,3 29,8 33,8 23,8 25,1 12,7 17,7 15,8 18,3 13,5 15,3 13, ,5 19,4 16, től az adat személyi dózisegyenértékben /Hp(10)/ megadott 1. ábra Éves legnagyobb egyéni dózisok alakulása a paksi atomerőműben (hatósági dozimetriai ellenőrzés alapján)

3 3 [személy*msv] től az adat személyi dózisegyenértékben /Hp(10)/ megadott 2. ábra Éves kollektív dózisok alakulása a paksi atomerőműben (hatósági dozimetriai ellenőrzés alapján) 2003-ban végrehajtott többlet-munkák közül a gőzfejlesztők tápvízelosztó-kollektor cseréje 245,9 személy*msv, az SZBV csonk javítások 70,1 személy*msv kollektív dózissal jártak az operatív dozimetriai ellenőrzés szerint. Április 10-e után, az üzemzavar miatt kiadott dozimetriai engedélyeken a dolgozók 283,7 személy * msv kollektív dózist kaptak a 2. blokkon. Az üzemzavar miatt nem csak a 2. blokkon történt munkavégzés, mert inaktív próbákat más blokkokon végeztek, illetve a blokki közös helyiségekben kapott dózisok az 1. blokkon jelentkeztek. Az üzemzavar miatt a többi blokkon kapott kollektív dózis 24,3 személy * msv volt. Az AMDA berendezés elbontása 26,0 személy * msv kollektív dózissal járt ban lerakódási problémák miatt a 3. blokkon két főjavítást kellet végrehajtani. A két főjavítás 194, illetve 146 személy * msv kollektív dózissal járt. A külső sugárterhelés mellett a belső sugárterhelés mind az egyéni, mind a kollektív dózisok tekintetében jelentéktelen mértékű volt 2003-ban is. A külső sugárterhelés mellett a belső sugárterhelés mind az egyéni, mind a kollektív dózisok tekintetében jelentéktelen mértékű volt 2003-ban. A Sugárvédelmi Osztály Személyi Dozimetriai Laboratóriuma az elmúlt évben 5235 egésztestszámlálást és ugyanennyi vizelet trícium-koncentráció vizsgálatot végzett. A feljegyzési szint feletti vizelet trícium aktivitás-koncentrációkból számolt összes lekötött effektív dózis 4,17 személy * msv, a gamma-sugárzásból eredő belső sugárterhelés 1,67 személy * msv volt.

4 4 3. KÖRNYEZETI HATÁSOK A paksi atomerőműben folyó sugárvédelmi tevékenység másik fő területe a nukleáris környezetvédelem. Alapvető sugárvédelmi cél 2003-ban is az volt, hogy a környezet vonatkozásában is érvényesítsük az optimalizálás követelményét, azaz a radioaktív anyagok kibocsátását és ezen keresztül a környezeti hatások nagyságát az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten tartsuk. A fentiekben megfogalmazott célok elérése érdekében a Sugárvédelmi Osztály széleskörű ellenőrzési és felügyeleti programot hajtott végre, illetve szükség szerint intézkedéseket hozott. Az ellenőrzési programot 2003-ban is a kétszintű ellenőrzés jellemezte. A kibocsátás- és környezetellenőrzésben alkalmazott távmérőrendszerek mérési adatait a mintavételes ellenőrzéssel kapott izotópszelektív, és a kibocsátott izotópok kémiai-fizikai formáira is felvilágosítást adó mérési eredmények egészítették ki, illetve pontosították. Az elmúlt évekhez hasonlóan a kibocsátás- és környezetellenőrzést az atomerőmű mellett, a hatóságok is végezték. Az atomerőmű elmúlt tíz évre vonatkozó kibocsátási adatait a hatósági korlátok százalékában az 1. táblázat ismerteti. A táblázat adatai jól mutatják, hogy az üzemzavari időszak légnemű kibocsátásai jelentősen megnövelték az éves időszakra vonatkoztatott korlát kihasználásokat. A leállított 2. blokk kiesése miatt, viszont a folyékony kibocsátások (kivéve a radiostronciumot) kis mértékben csökkentek az elmúlt évekhez viszonyítva. 1. táblázat Az atomerőmű kibocsátásai a vonatkozó hatósági korlátok százalékában Év Üzemelő blokkok Légnemű [%] Folyékony [%] száma [db] Nemesgáz (összes) Aeroszol (T 1/2 >24 h) Jód* 89,90 Sr Összesbéta 90 Sr 3 H ,4 0,11 < 0,1 0,8 7,4 0, ,4 < 0,1 < 0,1 1,9 8,1 2, ,6 0,1 < 0,1 3,3 5,5 3, ,4 0,18 < 0,1 5,6 4,5 7, ,5 < 0,1 < 0,1 2,2 6,0 6, ,4 < 0,1 < 0,1 2,0 7,4 4, ,6 < 0,1 < 0,1 0,4 7,7 1, ,7 < 0,1 < 0,1 0,5 7,9 1, ,4 < 0,1 < 0,1 0,3 8,5 1, ,01 0,91 54,1 18,2 6,2 6,4 54,6 1,9x ,1x10 9 1,1x10 9 5,6x10 4 3,7 37 7,5 Hatósági korlát [Bq/nap] [GBq/év] [MBq/év] [TBq/év] 1000 MW e -ra Blokkonként Megjegyzés: * : 131 I egyenértéket jelent

5 5 A paksi atomerőmű kibocsátásainak nemzetközi adatokkal történő összevetésére a 2. táblázat ad lehetőséget, amely a paksival azonos elven működő úgynevezett nyomottvizes atomerőműi blokkok (PWR típusú blokkok) energiatermelésre normált kibocsátási adatait mutatja be a paksi hasonló adatok tükrében. Nemzetközi adatok csak az és közötti időszakra állnak rendelkezésre, az UNSCEAR évi jelentésében ezeket az adatokat publikálta (kivéve a radiokarbon kibocsátásra vonatkozó adatok, melyek csak közötti időszakra állnak rendelkezésre). Az összevetésből kitűnik, hogy a évi paksi légnemű kibocsátási adatok az áprilisi üzemzavar következtében meghaladják a PWR típusú reaktorok és közötti időszakra vonatkozó kibocsátási átlagát. A folyékony kibocsátásban mind a korróziós és a hasadási termékeknél, mind a tríciumnál a paksi adatok kisebbek a nemzetközi átlagnál. 2. táblázat A paksi atomerőműből kibocsátott radioaktív anyagok mennyisége az UNSCEAR világadatok tükrében Radionuklid Paks [GBqGW e -1 év -1 ] PWR [GBqGW e -1 év -1 ] Légnemű kibocsátás Összes aeroszol 4,4 x ,7 x ,3 x I egyenérték 2,6 x ,3 x ,7 x 10-1 Összes nemesgáz 3,1 x ,2 x ,3 x 10 4 Összes trícium 5,0 x ,3 x 10 3 * 2,4 x 10 3 Összes radiokarbon 4,3 x ,5 x 10 2 ** 2,2 x 10 2 *** Korróziós és hasadási termékek Folyékony kibocsátás 5,8 x ,4 x ,1 x 10 0 Trícium 1,0 x ,1 x ,9 x 10 4 Megjegyzés: A nemzetközi adatok a Paksi Atomerőművel azonos elven működő nyomottvizes erőműi blokkokra vonatkoznak (UNSCEAR Report 2000) * : átlaga ** : átlaga *** : átlaga Az atomerőmű környezeti hatásairól a folyamatosan működő távmérőrendszerek mellett a mintavételes ellenőrzés szolgáltatott adatokat. Az elmúlt évben kb minta elemzését végezte el a Környezetellenőrző Laboratórium. A távmérések és a mintavételes ellenőrzés adatai egyaránt azt mutatták, hogy az atomerőmű üzemeltetésének hatása a környezetre sugárvédel-

6 6 mi szempontból elhanyagolható volt az elmúlt évben is, egyedül az üzemzavar utáni időszakban lehetett kimutatni néhány radioaktív izotópot (elsősorban I-131 izotópot) a környezeti mintákban. A Sugárvédelmi Osztály a kibocsátási és a meteorológiai adatok, illetve terjedési modell felhasználásával 2003-ra is elvégezte a lakossági többlet sugárterhelés számítását. E számítás szerint a légköri és folyékony kibocsátásokból származó átlagos többlet sugárterhelés az atomerőműtől 3 km-re élő felnőtt lakossági csoportra 113 nsv, míg gyermekekre 185 nsv, ami elsősorban a 2. blokki üzemzavar miatt magasabb az előző években számított értékeknél.

Hazai környezetradiológia Fukushima után

Hazai környezetradiológia Fukushima után Hazai környezetradiológia Fukushima után Ugron Ágota 1, Déri Zsolt 2, Fülöp Nándor 1, Homoki Zsolt 1, Kelemen Mária 3, Kövendiné Kónyi Júlia 1, Ormosiné Laca Éva 4, Szabó Gyula 1, Turai István 1 1Országos

Részletesebben

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára.

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára. 14 A Paksi Atomerômû jövôje, élettartam-gazdálkodás, élettartam-növelés A Paksi Atomerômûnek mint az egyetlen hazai atomerômûnek eltérôen a többi villamosenergiatermelô egységtôl sajátos energiapolitikai

Részletesebben

HULLADÉKTÁROLÓ FEJLESZTÉS A HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSÉVEL

HULLADÉKTÁROLÓ FEJLESZTÉS A HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSÉVEL HULLADÉKTÁROLÓ FEJLESZTÉS A HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSÉVEL Kedves Olvasó! A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (továbbiakban RHFT) hazánk egyik legfontosabb létesítménye, mivel az egyetlen

Részletesebben

A Paksi Atomerımő Rt. jövöképe élettartam-gazdálkodás, élettartamnövelés

A Paksi Atomerımő Rt. jövöképe élettartam-gazdálkodás, élettartamnövelés A Paksi Atomerımő Rt. jövöképe élettartam-gazdálkodás, élettartamnövelés Dr. Katona Tamás Hazánk atomeromuvének élettartamát körültekinto vizsgálatok és jó elokészítések alapján úgy hosszabbítják meg,

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk,

Részletesebben

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. fejezet 2004.11.15. 10. AZ ORSZÁGHATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK BEMUTATÁSA A környezeti hatásvizsgálatokról szóló 20/2001 (II.14.) Kormányrendelet 6. -ának

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Iktatószám: 3-8/41-25/2014. Beszámoló a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Részletesebben

A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE. Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére. 2. változat OKK-OSSKI

A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE. Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére. 2. változat OKK-OSSKI A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére 2. változat OKK-OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály I. Ionizáló Sugárzások Főosztálya Budapest, 2002. december 1.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 1. Az információs és kommunikációs technológiák használatának

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

A kiterjesztett INES skála alkalmazása hazai radiológiai eseményekre

A kiterjesztett INES skála alkalmazása hazai radiológiai eseményekre A kiterjesztett INES skála alkalmazása hazai radiológiai eseményekre Ballay László, Elek Richárd, Vida László, Turák Olivér Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Részletesebben

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Fizikai Szemle 2001/11. 341.o. A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Katona Tamás, Rátkai Sándor, Paksi atomerımő Rt. Jánosiné Bíró Ágnes, Villamosenergia Ipari Kutató Intézet

Részletesebben

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Alapítva: 2002 évben. Grafjódi István A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Atomerőművek biztonsága

Atomerőművek biztonsága Mit is jelent a biztonság? A biztonság szót nagyon gyakran használjuk a köznapi életben is. Hogy mit is értünk alatta általánosságban, illetve technikai rendszerek esetén, azt a következő magyarázat szerint

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat A természetes háttérsugárzás Mérésleí rás Az ionizáló sugárzások mindenütt jelen vannak környezetünkben, így testünk folyamatos sugárzásnak van kitéve. Ennek az ún. természetes háttérsugárzásnak az intnzitása

Részletesebben

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu Éves tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről 213 Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. KHR működése... 5 2.1. Lakossági alrendszer... 5 2.1.1. Nyilvántartott

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. A fogyasztói árak alakulása 2013-ban STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 A fogyasztói árak alakulása Magyarországon...4 A maginfláció alakulása...8 Néhány kiemelt

Részletesebben