Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által!"

Átírás

1 Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Magasztalunk és dicsőítünk Téged, hogy igéd és Szentlelked által a világ teremtésétől fogva annak végezetéig Jézus Krisztus evangéliuma köré kiváltképpen való népet gyűjtesz egybe, megoltalmazod, megtartod. Magasztalunk, hogy örök rendelésedből a Te népednek bárhol, bármely helyütt, bármely időben mindig rendelsz szolgákat, hogy hirdessék evangéliumodat, a szent jegyeket kiszolgáltassák, választott népedet pásztorolják. Magasztalunk, hogy örök akaratodból e szolgák mindig az egyház törvényei szerinti úton foglalják el helyüket, kapják meg méltóságukat, tekintélyüket és tiszteletüket. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy most itt e mai napon a siklósi gyülekezetben együtt könyöröghetünk és kérhetjük áldásodat az újonnan megválasztott és szolgálatba álló szolgádra, hogy őt Te Lelkeddel körülvedd, megerősítsd, megvilágosítsd, életében, szolgálatában, családjában megsegítsd, s hogy minden munkáját itt e gyülekezetben gyümölcsözőre fordítsd. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy mi mindezt együtt közös akarattal, igaz szívvel, teljes örömmel és hálával tehessük, most ragyogtasd ránk igéd világosságát és mutass nekünk utat Krisztusunkhoz, hogy Őhozzá menjünk, Őbenne megújuljunk, Őtőle kapjunk mennyei erőket, Őtőle vegyük minden áldásunk gyökerét, és Őbenne, Őnéki életünket átadva, Neki elköteleződve megnyerjük ma minden áldásodat és kegyelmedet. Add igédet, küldd el Szentlelkedet, töltsd be szívünket, áldd meg közösségünket. Ámen János 1,35-43 kiemelve: 43 Ünneplő Gyülekezet, beiktatandó Lelkipásztor Testvérem! Mély meggyőződésem, hogy az egész keresztyén élet, a keresztyén szolgálat és a boldog jövendővárás legfontosabb igéjét hallottuk most János evangéliuma elejéről: megtaláltuk a Messiást! Hozzáteszi gyorsan János evangélista azoknak, akik esetleg nem tanultak volna hébert vagy zavarná őket az arámi beszéd: ami megmagyarázva annyit tesz: a Krisztust. Aki pedig nem tudna görögül, azoknak én teszem hozzá: azt, akit Isten nekünk üdvözítőül felhatalmazott és felkent. Döntő és kulcsfontosságú mondat ez, és szeretném elöljáróban elmondani azt, hogy értsük is e kijelentésnek a súlyát, hogy nagyon sokszor van az életünkben, hogy mondunk valamit, igent vagy nemet, megfogalmazunk egy állítást, egy érzést, egy sejtést, és nagyon sokszor csak évek vagy évtizedek múlva jövünk rá igazán, hogy milyen lényeges dolgot mondtunk ki. Milyen fontos dolgokat indított el az életünkben egyegy megállapítás, egy-egy meghagyás, egy-egy igen vagy éppen egy-egy nem. Amikor egy református lelkipásztor egy gyülekezet hívásának enged, és arra igent mond meglehet előtte tájékozódott, eljött Siklósra, megnézte, milyen magas a templomtorony, megnézte, mekkora a parókia, megtudakolta a gyülekezet létszámának adatait, talán az iskolába is bejutott és megtudta, hogy mekkora az iskola, mennyi öröme, gondja, áldása és baja van, elgondolkodott és igent mondott. De vajon tudta-e, tudhatta-e a lelkipásztor öt-tíz-tizenöt-húsz-harminc évre előre, hogy mit indít el az ő életében és a gyülekezet életében ez az igen? Azért kívánunk az ő életére, szolgálatára áldást, hogy amikor majd megtudja, akkor boldog és hálatelt szívvel mondhassa: nem volt rossz dolog, hogy igent mondtam. És hogy majd amikor a siklósi gyülekezet is megtudja, hogy azzal, hogy Komlósi Péterre mondott igent és őt hívta, nem mondott rosszat és általa a siklósi gyülekezet is áldásokat vett. Ezért, amikor a beiktatandó lelkészt megáldjuk, a siklósi gyülekezetet is megáldjuk. Legyen így, hogy egy igen, aminek még minden mélységét és tartalmát nem látjuk, a későbbiekben bizonyítsa, hogy jó, tartalmas és Istentől jövő döntés volt. Talán ez az egyszerű tény, a beiktatás alkalma világítja meg és erősíti meg, amit a felolvasott igével kapcsolatban mondtam, mert ez minden egyházi rendben beiktatáson,

2 meghíváson, szolgálati úton túl van, ez az egész keresztyén létet érinti, a keresztyénség lényegét érinti, és ha a keresztyénség lényegét érinti, akkor az egész emberi élet lényegét érinti, amit most András mond testvérének: megtaláltuk a Messiást! Tudja-e András, hogy mit mond? A mi szívünk és tudásunk már hittanórán így van, már prédikációban sokszor hallottuk, ha felnyitunk egy Jézus korával foglalkozó könyvet, akkor abból is megtanulhatjuk, hogy tudni is vélte András, hogy mit mond, hiszen az ő korában, az ő idején az emberek füle, szíve, lelke, elméje tele volt ezzel a szóval, hogy Messiás, tele volt ezzel a szóval, hogy Krisztus, tele volt vágyakozással és váradalommal, sürgető kéréssel, kereséssel, egy szóval tehát azt mondhatnánk, hogy amikor András azt mondja Péternek Keresztelő János szava nyomán: megtaláltuk a Messiást, ő tudja, hogy mit mond. Mégis azt kell mondjam, nagyonnagyon hosszú iskolán kell keresztül mennie Andrásnak és Simon Péternek és nekünk, mostani keresztyéneknek is nagyon hosszú iskolán kell végigmennünk, hogy amikor ezt mondjuk: megtaláltuk a Messiást, akkor ne egy hangulatnak, ne egy érzésnek, ne egy pillanatnyi felvillanyozódásnak adjunk hangot, hanem valóban kimondjuk vele azt, amit most nagyon egyszerűen így tudok megfogalmazni, hogy a mai ember is értse: megtaláltuk a megoldást. Mert ezt mondani, hogy Messiás, görögül Krisztus, magyarul Felkent, ez tartalmában azt jelenti, hogy megtaláltuk a megoldást az emberi élet minden nyomorúságára, az Istentől elszakadt ember drámájának a megoldására. Megtaláltuk a megoldást élet és halál kérdésére! Megtaláltuk a megoldást üdvösség vagy kárhozat kérdésére! Megtaláltuk a megoldást arra, hogy értelmes-e az életünk vagy egy értelmetlen valami, amit itt eltöltünk, ezen a Földnek nevezett bolygón. Van-e gyógyulás, van-e értelme az életnek, van-e boldogság egyáltalán, vagy csak illúziók között tengetjük az életünket? Különbözik-e az ember minden más teremtménytől, vagy mi a biológikumnak egy páratlan csodája vagyunk, de mégiscsak tiszavirág-létű valakik, akik itt hagyunk magunk után az univerzumban valamit, és mit is hagyunk itt? Egy piramist, ami az univerzumban egy porszem, egy nagy épületet, ami az univerzumban még annyi se. Ki felel nekünk ezekre a kérdésekre? Ki gyógyítja meg a mi betegségeinket? Ki önt boldogságot a szívünkbe? Ki hív elő bennünket a halálból? Van megoldás ezekre a kérdésekre? Vagy már önmagában az is nyomorúság, hogy megoldhatatlan kérdéseket teszünk fel és feszegetünk és forgunk e körül? Azt mondja a testvér a testvérnek: megtaláltuk a Messiást! Megtaláltam azt a valakit, akiben ott van minden válasz minden ilyen kérdésre! Csak abban kell még egy kicsit továbblépnünk, hogy még a tanítványoknak is meg kell érteni és nekünk is meg kell érteni, hogy milyen mélysége van ennek, hogy megtaláltuk a Messiást. Három vonatkozást szeretnék most megemlíteni, mind a három nagy református felismerés a beiktatandó lelkipásztor azonnal tudni fogja, miről beszélek, és nem baj, ha a gyülekezet is tudni fogja, hogy a jövendőben, ha a lelkipásztor úr erről prédikál, miről is prédikál valójában. Megtaláltuk a Messiást. Vajon tudja-e András, aki Péternek, a testvérének mondja, hogy ez azt jelenti, hogy az a Messiás, akit mi megtaláltunk, az a megoldás, akit mi megtaláltunk, nem Nagy Sándorként érkezik közénk, aki a gordiusi csomót megoldotta kihúzta a kardját és elvágta. Jézus nem így oldja meg a csomókat. Vajon tudja-e András, hogy ha ő tanítványul szegődik, akkor beiratkozik Jézus iskolájába, és ennek a Jézusnak a szájából fogja hallani az örök, kinyilatkoztató, egyértelmű és igaz igéket? És ezeket az igéket fogja egész életében tanulni. Mert valljuk Jézus Krisztusról, hogy Isten Őt fölkente a mi legfőbb tanítónkká, aki Istennek örök tanácsvégzését, Istennek titkos akaratát egyszer s mindenkorra és érvényes módon a számunkra kinyilatkoztatta. Aki be akar látni Isten szívébe, az hallgassa ezt a Jézust. Aki tudni akarja nemcsak azt, hogy van-e Isten (azt mindenki tudja), hanem hogy milyen az élő Isten, milyen az az Isten, Aki életre hív bennünket, annak be kell iratkoznia a Krisztus iskolájába. Sem András, sem Péter, sem a többiek nem tudták még, hogy mit mondanak ki igazán, amikor azt mondták: megtaláltuk a Messiást! De Isten Szentlelke megáldotta őket és végigmentek a Jézus-tanítványság útján. Sokszor ezen az úton sírni kellett,

3 sokszor ezen az úton az embernek a saját legjobb meggyőződéseit kellett feladnia, legszentebb meggyőződéseket, legszentebb hagyományokat. Vagy fordítsuk meg és nézzük meg ennek az árnyékos oldalát: a saját rögeszméinket. Nem tudom, hogy András vagy Péter magyar emberek voltak-e, de azt tudom, hogy a magyar ember rögeszmés ember. Meg vagyunk győződve arról, hogy a szomszédunk milyen. És minket arról senki nem győz meg, hogy nem olyan. Meg vagyunk győződve arról is, hogy az Isten milyen, és minket arról senki nem beszél le. De iratkozzon be a Krisztus iskolájába, hogy Istent hallja, Őhozzá magához szólni, s ne a saját rögeszméi keringjenek és visszhangozzanak az agyában. Megtaláltuk a Messiást! Ez nem végeredmény, hanem kezdet. Megtaláltuk a Messiást, ez nem a záró bizonyítvány, hanem a beiratkozás. Hívom szeretettel a gyülekezetet ehhez a csodálatos szóhoz, amit András a testvérének mond, és talán még ő sem tudja, hogy mit mond, de kimondta és elindult a Jézus útján. És kérem a beiktatandó lelkipásztort, soha ne szűnjön meg sem fülbe súgva, sem szemtől-szembe, sem bizalmasan, sem tanácskozáson, sem istentiszteleti közösségben, sem prédikálásban, sem tanításban soha meg ne szűnjön szólni és azt mondani, ez a keresztyénség lényege, a hitünk lényege: megtaláltuk a Messiást, aki a Krisztus, aki a Felkent, aki az igaz tanító. Másodszor nem tudta, bár János mondotta, de talán András és Péter sem értette igazán Keresztelő János bizonyságtételét, amikor Jézus megkeresztelkedésekor hallják a hangot: Ímé, az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit, hogy itt ez a mennyei szózat, amit a mennyei Atya a megkeresztelkedett Jézus Krisztushoz kapcsol, ez az ő messiásságának, felkentségének a második nagy dimenziója, ez pedig az a kérdés, hogy hogyan is vétetik el a világ bűne? Mi azt szeretnénk mindannyian, ahogyan szoktuk is mondani, úgy vétessék el a bűn, hogy: spongyát rá! Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a bűn, főleg a mi bűnünk, az én bűnöm, amit én követtem el, az csak olyan huncutkodás, mint amit a gyerek a szünetben felír a táblára, és bemegy órára a tanár és lát valami idétlenséget a táblára írva, és ha bölcs, odamegy, letörli a szivaccsal. Spongyát rá. Volt, nincs. Az én bűnöm, persze az enyém, a másiké nem. Főleg, amit velem szemben elkövettek, az nem. Hogyan vétetik el a bűn? Például úgy, hogy nem beszélünk róla? A mi magyar református egyházunk 20 éve nem beszél bűnökről. Mi történt a pártállamban? Hogy volt? Ki kit árult el? Ki kit csapott be? Ki adta fel és hogyan az evangélium hirdetését? Hogy hagyott keresztyén ember keresztyén embert cserben? Nem beszélünk róla. És amiről nem beszélünk az nincs? Ha kigyullad valahol a mezőn a szénakazal és nem beszélünk róla, nincs tűz? Tűz van. Hogyha azt mondjuk az égő szénakazalra, hogy ó, az csak egy gyertyaláng, attól gyertyalánggá lesz? És a szívek, az életek, amiket megsebeztünk, amelyek tele vannak heggel, amelyek minden érintésre újra meg újra kivéreznek, és az adósságunk, merthogy tartozunk szeretni a másikat, és nem teljesítettük ezt az adósságot, nem törlesztettünk a szeretet törvénye szerint: senkinek semmivel tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. A szabadságnak ára van. A bűntörlésnek ára van. Az Istennel való megengesztelődésnek ára van. Ímé, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jól fordítja a latin: qui tollit peccata mundi aki magára veszi, és úgy viszi el. Tudja vajon András, hogy amikor azt mondja: megtaláltuk a Messiást, akkor ő arról a Jézusról beszél, arról a Krisztusról beszél, aki önként teszi le életét a világért, aki néma bárányként áll az őt vádolók előtt? Mit mond most Keresztelő János: ímé, Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az ézsaiási próféciát idézi, amelyik így teljesedik be: nem nyitotta száját szóra, mint bárány viteték mészárszékre, az egy igaz, tökéletes áldozat minden bűnért. Hogy mennyire nem tudta András és nem tudta Péter, és nem tudta János és a többiek, elég csak azt a jelenetet felidézni, amikor Jézus jelenti tanítványainak, hogy most pedig az Embernek Fia felmegy Jeruzsálembe. Úgy mondom, ahogy kell mondani: elárultatik, főpapok és vének kezére adatik, halálra ítéltetik, megfeszíttetik csupa-csupa passzív szerkezet. És akkor megragadja Péter, András testvére, megragadja a Messiást: mentsen Isten, Uram, nem történhetik ez meg teveled! Az nem lehet, hogy ez az igaz tanító, az nem lehet, hogy ez a

4 csodálatos Jézus, az nem lehet, hogy ez a csodatevő, hogy Ő haljon bűnökért halált! Igazság, hogy az ártatlan szenved a bűnösökért? Igazság az, hogy akiben vétket nem találnak, két gonosztevő, gyilkos közé feszíttessék meg? Kell nekünk ez az út? Kell nekünk ezen az úton menni? Ez a mi Messiásunk? Ez a mi szabadítónk? Ez a megoldás, hogy alulmarad az igazság? Hogy fölülkerekedik a gyalázat, a gazemberség? A hamisan ítélkező nagytanács, gyáva Pilátussal, cinikus hóhérokkal, ez a megoldás? De boldog, aki elindul ezen az úton, amelyiken ez a Messiás elindult, boldog, aki követi, boldog, aki majd feltámadáskor, húsvétkor az emmausi úton megérti, amit majd ez a feltámadott Messiás tanít: így kellett ezeknek lenni. Így végeztetett el minden ember számára az Istennel való megengesztelődés lehetősége. Így nyílt meg az út Istenhez. Ezen a tökéletes engedelmes áldozaton keresztül. Itt, Siklóson is ez a megoldás. Hadd hirdessem nektek ma ebben az örömünnepben! Egyszer valaki mesélte, szoktam idézni, nagy és megrendítő prófétai álom, azt álmodta, hogy egy nagy verem mélyén van, ennek a veremnek a mélyén sok-sok ajtó, és ő szabadulni igyekezvén próbálja megnyitni ezeket az ajtókat, és egyik sem nyílik. Rázza a kilincset, rángatja, rugdossa és közel érzi már a vészórát, egyre jobban szorong, mikor egyszer csak hall egy hangot: miért nem mész ki ott, ahol már nyitva van? És arra riad álmából, hogy egy ajtó mindig is nyitva volt. Ez az ajtó, amit a mennyei Atya Jézus Krisztusban megnyitott nekünk. Ó, én tudom, hány ajtót ráz az ember, hány alagutat akar fúrni, hány kulcsot kipróbál bezárt ajtókhoz, bezárt lehetőségekhez, eltorlaszolt utakhoz, hogy szabaduljon. Egy ajtó nyitva van, amit Isten Jézus Krisztusban megnyitott. Hogyan szól csodálatosan a Mennyei Jelenésekben az ige? Íme, adtam előtökbe nyitott ajtót, és azt senki be nem csukja. Hogy mondja Jézus Krisztus? Aki keres, talál. Aki kér, az kap, aki zörget, annak megnyittatik, mert nyitva van. Hogyan mondja a Zsidókhoz írt levél? Amikor Jézus kereszthalált halt, kettérepedt a templom kárpitja, ami elválasztotta a szentek szentjét a profán világtól, földi halandó embert az isteni könyörülettől, és azt mondja a levél írója: most azért járuljunk a kegyelem királyi székéhez, szükséges időben való segítségül. Nyitva az út. Megtaláltuk a Messiást. Harmadjára a királyról is szólnunk kell, megtaláltuk a Messiást, mondja András az ő testvérének, és lehet, hogy talán leginkább erre gondol. Talán lehet, hogy ez dobogott a szívében, talán leginkább ezt várja az ember mindig, hogy jöjjön egy rendcsináló, jöjjön egy kenyérszaporító, jöjjön egy csodatevő, jöjjön egy erős, hatalmas valaki, aki rendet rak a világban. Mert így már nem lehet élni. Mi is tudjuk ezt 2011-ben. De tudtuk ezt korábban is, meg még azelőtt is tudtuk, hogy úgy, ahogyan ez az ország áll, úgy, ahogyan az emberek gondolkodnak a dolgokról, úgy, amit az emberek megengednek maguknak, meg a jelenleg regnáló törvények biztosítanak nekik, úgy nem lehet élni. Hát akkor jöjjön valaki. Akkor az ember szívében felszakad egy kiáltás: az a megoldás, ha egy ember kezébe leteszünk mindent, és az majd eligazítja a sorsunkat. Igen, Simon Péter és András is egy messiás-királyt vártak, egy megoldás-királyt, meg megoldó embert vártak, és ezt a különböző módokon élték meg. Csak Jézus életének történetéből egy-két vonatkozást hadd említsek. Amikor Jézus nem akarja, hogy elmenjen éhen és szomjan az az ötezer ember, akik az ő csodálatos tanítását hallgatták, és kenyeret szaporít nekik, éppen János evangélista írja le, el kellett szinte menekülnie a körükből, mert el akarták ragadni, hogy királlyá tegyék őt. Kenyérszaporító király, a pék-király, az ingyen kenyér király. Hát ez kell. Nem kell többet szántani, vetni, aratni, dolgozni, fáradozni, verítékkel enni a kenyeret, itt a megoldás, kenyérszaporító király. Vagy amikor készülődnek a Gecsemáné kertjébe, és Péter, András testvére föllebbenti a köpenyét, és ott van alatta egy kard, feltehetően a másik kard Péternél volt, most megyünk fölszabadítani Jeruzsálemet karddal! Ha kell, vér árán is megnyerjük a politikai szabadságot. Kell egy függetlenség-messiás, megyünk és legyőzzük a Világbankot! Miért ne? Hadat üzenünk Kínának, velünk a Messiás, velünk a megoldás, megtaláltuk a Messiást! És ez a Jézus leteszi a kardot. Ez a Jézus azt mondja: aki fegyvert fog, fegyver által vész el, ez a Jézus

5 hallgat a katonai, politikai hatalom előtt, akit Pilátusnak hívnak, ez a Jézus azt mondja: az én országom egy másik világból való, ez a Jézus azt mondja: ha meg akarnék szabadulni, angyalaim vitézkednének érettem. Ez a Jézus meghív bennünket egy másik országba. Isten országába. Isten úrságába. És itt értjük meg végleges és döntő módon ennek a szónak a mélyét: megtaláltuk a Messiást. A Messiás, a felkent, a megoldás megoldja az emberi szív nagy görcsét. Mert a mi szívünk van csomóra kötve. És jaj, ha azt karddal akarjuk átvágni. A mi szívünkben van a csomó, a mi szívünk van rosszul megcsomózva, mert mi a magunk szívét önmagunkhoz csomóztuk. Önmagunknak vagyunk kikötője és horgonya és záloga és kezese. A Messiás a megoldás. Mert megtanít arra, ki az Úr a háznál, kié az ország, kié az úrság. És mennyit kell tanulnunk igazán engedni ennek a királynak! Igazán engedni, hogy az Ő törvénye legyen igaz az életünkön, igazán elfogadni belülről, hogy ez nem egy kívülről ránk kényszerített akarat, és fáj a Krisztust követni, csak azért fáj, mert ki kell oldanunk a magunkra kötött csomót, a magunk megoldásait, és bátor bizalommal odakötözni életünket Istenhez, a mi Teremtőnkhöz, Megváltónkhoz, igazi Királyunkhoz! Hadd hívjalak benneteket görcs-oldásra! Mennyi görcsünk van! Miért nem bízunk egymásban? Miért nem tudjuk egymást szeretni? Miért nem hiszünk a másiknak? Miért olyan a magyar ember, hogy önmagának a sarokban tökéletes, de egy másik magyarral összekerülve négy világot csinálnak azonnal? Hadd hívjalak mindannyiótokat görcs-oldásra, és hadd írjam a szívetekbe: ha nem tudtátok, ezért adott Isten nektek is lelkipásztort, hogy ő is szavával, igehirdetésével, tanácsával, a gyülekezet pásztorolásával segítsen és tanítson benneteket arra, hogyan oldja el magát az ember saját bálványaitól, hamis isteneitől, romlottságától, és hogyan kösse magát oda az élő Istenhez. Megtaláltuk a Messiást. Megtaláltuk a prófétát, az örök tanítót, aki Isten igazságát tökéletesen kinyilatkoztatja nekünk. Megtaláltuk a papot, az igazi főpapot, az egyszeri és tökéletes áldozatot, aki kereszthalálával megbékített minket a mennyei Atyával. És megtaláltuk az igazi Királyt, akinek szabad, lehet és így mondom: akinek csak önkéntesen érdemes engedelmeskedni. Siklósi testvérek, kedves Péter testvérem, akit most beiktatunk, ennek a Királynak engedelmeskedjetek, ennek a Királynak a szavát kövessétek, ennek a Királynak mindent beteljesítő tökéletes áldozatát fogadjátok, legyetek ebben boldogok, és mondjátok, ahogy testvér mondja a testvérnek: megtaláltuk a Messiást. Ahogy a tanítvány mondja a jövendő tanítványnak: megtaláltuk a Messiást. Ahogy keresztyénnek kell mindenki számára hirdetni: megtaláltuk a Messiást. Övé a dicsőség most és minden időben. Ámen Urunk! Köszönjük azt, hogy egy kereső, kétségbeesett és nyughatatlan világ kellős közepén boldog szívvel vallhatjuk nem a megérkezés, hanem a kezdet feszültségével, nem a tökéletesség, hanem az épülés reményével: mi megtaláltuk a Messiást, azt a Krisztust, akit érettünk küldöttél. A Szentháromság egy örök igaz Isten második személyét, az örökkévaló Fiút, aki az idők teljességében testet töltött, eljött közénk, emberi formát vett fel, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt, hogy elvégezze, megadja számunkra a szabadulást. Szabadulást bűnből, halálból, értelmetlenségből, ítéletből és kárhozatból, hogy helyreállítsa bennünk a boldog Isten-tudatot, a Neked való engedelmességet, a Hozzád való tartozást. Hogy jövőt nyisson nekünk, akik saját önkörünkbe, mulandóságunkba zártuk és kötöztük magunkat, hogy feltámadás és örökélet boldog várományosainak tudhassuk magunkat. Kérünk, drága mennyei Atyánk, áldd meg a beiktatandó lelkipásztort. Hadd szolgáljon ennek a Krisztusnak minden szavával, minden mozdulatával, minden megfontolásával. Hadd szolgálja őt e gyülekezet közösségében, hogy e gyülekezet is ezt a Krisztust szolgálja és hirdesse, Őt, a megoldást, bűnre, betegségre, halálra, elveszésre. Őt, a Szabadítót, Őt, a Felkentet. Engedd, mennyei Atyánk, hogy ez a gyülekezet ennek a Krisztusnak az erejéből újuljon meg, épüljön, ennek a Krisztusnak az erejében és hatalmában hirdethesse az Ő nevét, hogy életek megforduljanak, megváltozzanak, üdvösségre jussanak. Így áldj meg, mennyei Atyánk, amikor lelkipásztor testvérünket beiktatjuk, így áldd meg az ő életét, szolgálatát,

6 családját, így áldd meg az őt meghívó gyülekezetet, hogy hadd legyen életük, a közösen együtt töltött idejük együttes, közös nagy csodálkozása, hogy amikor kimondják, kimondták: megtaláltuk a Messiást, rádöbbenjenek, meghívást kaptak Istentől egy csodálatos útra. Áldd meg őket ezen az úton a Krisztus megismerésében, a Lélek ajándékai elnyerésében, igazságban való teljesedésben, Tetőled kapott igaz örömben és boldogságban. Krisztusért kérünk, a mi Messiásunkért, hallgasd meg könyörgésünket! Ámen Bogárdi Szabó István Siklós, június 25.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jöv be lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Mary-Anne S. 60/27. Történet www.m1914.org Bible for Children,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Pasarét, 2016. április 3. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Énekek: 8,1. 4.; 275; 483,1-2.; 167 Lekció: 5Mózes 1,19-28 Alapige: 5Mózes 1,29-33 Akkor

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A NAGY VACSORA. Pasarét, 1996. február 18. (vasárnap) Cseri Kálmán

A NAGY VACSORA. Pasarét, 1996. február 18. (vasárnap) Cseri Kálmán Pasarét, 1996. február 18. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán A NAGY VACSORA Alapige: Lk 14,15-24 Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt Jézushoz: Boldog az, aki Isten országának

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés Beszélı2 (Zsuzsi): Judit, én nem értelek téged. Nagyon szívesen elviszlek a templomba, de mi értelme van? Beszélı1 (Judit): Nekem fontos az Isten, mert szeret engem.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok...

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... III. évfolyam 6. szám 2016. június Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak nyitva van a templomunk. Az elmúlt évben

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

ISTEN CSODÁI. Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 631,1-2; 675; 692 Énekkar

ISTEN CSODÁI. Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 631,1-2; 675; 692 Énekkar Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN CSODÁI Énekek: 631,1-2; 675; 692 Énekkar Alapige: Jób 37,14 Figyelj csak ide, Jób! Állj meg és gondold

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus halála Olvasd el: Lukács 23:1-26,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52 Pasarét, 2013. december 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor Lekció: János 1,44-52 A NÁZÁRETI Alapige: Máté 2,19-23 Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom )

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) 2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Jöjj, Szentlélek, jöjj, Szeretet Lángja, Jöjj,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben