Elektrotechnika. Mérnökasszisztens. Dr. Tarnik István docens. ELEKTROTECHNIKA előadás :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektrotechnika. Mérnökasszisztens. Dr. Tarnik István docens. ELEKTROTECHNIKA előadás :"

Átírás

1 Elektrotechnika Mérnökasszisztens Dr. Tarnik István docens ELEKTROTECHNIK előadás : villamos energia-rendszerek áttekintése az erőműtől ogyasztóig. rendszer alkotóelemei, elépítése és működése Villamos ogyasztói berendezések csoportosítása ogyasztói berendezések ontosabb jellemzői és a velük szemben támasztott ő követelmények ogyasztók energiaellátásának biztonsági igényei Váltakozó áramú áramrendszerek. (Ismétlés). Egyázisú rendszer jellemzői. Háromázisú rendszer jellemzői. Kiseszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. vezetékméretezés szükségessége, különböző szempontjainak áttekintése. Termikus terhelhetőség, eszültségesés. Tápvezeték méretezés. Áramnyomaték, terhelési súlypont, egyenértékű terhelés. Különböző vezetői alakzatok méretezése eszültségesésre, termikus igénybevételre. Egy oldalról táplált egyszerű nyitott vezeték méretezése Sugaras vezeték méretezése. Túláram védelem. lapkövetelményei. Vezetékek és kábelek, túlterhelés és zárlatvédelme. Védelmi készülékek. Érintésvédelem. (Közvetett érintés elleni védelem.) Érintésvédelemi előírások, osztályok, módok. Védővezetős érintésvédelmi módok. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok z érintésvédelem ellenőrzése. ELEKTROTECHNIK gyakorlat : VILLMOSENERGI-RENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE 1. Villamosenergia-ellátás olyamata természeti energiahordozók átalakítása villamos energiává Vezeték ellenőrzése termikus igénybevételre. Vezetékek méretezése. Közvetett érintés elleni védelem mérése. Védővezetős érintésvédelmi módok. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok z érintésvédelem ellenőrzése. z emberi civilizáció ejlődésével szorosan együtt jár a különböző energiaajták (mechanikai energia, hőenergia, ényenergia stb.) hasznosítása a termelőolyamatokban és a mindennapi életben. z egyes energiaajták anyagi megtestesítői az energiahordozók. természeti energiahordozók vagy más néven primer energiahordozók (szén, olaj, öldgáz, víz, hasadó-anyagok stb.) eredeti megjelenési ormájukban és előordulási helyükön általában nem alkalmasak közvetlen elhasználásra. 1

2 különéle energiaogyasztók - az ipar, mezőgazdaság, közlekedés, háztartások stb. - az energia olyan ormáját igénylik, amely amellett, hogy viszonylag gazdaságosan állítható elő, a elhasználás helyén állandóan rendelkezésre áll, nem kíván tárolást és egyszerűen alakítható át mechanikai munkává, hővé, énnyé stb. Ez az energia a villamos energia, amely a primer energiahordozók célszerűen átalakított közvetítő ormája. természeti energiahordozók energia tartalmát villamos energiává az erőművekben alakítják át. z erőművekben termelt villamos energia szállítása és elosztása a hálózatok eladata, míg a ogyasztói berendezések a villamos energiát a szükségleteiknek megelelő ormába alakítják át és hasznosítják. villamos energia termelésének, átvitelének és elhasználásának - vagyis a villamosenergia-ellátás olyamatának - elvi vázlatát a következő ábra szemlélteti. villamos energia az ipari országok gazdaságának valamennyi ogyasztói szektorában már napjainkban is jelentős szerepet játszik. Felhasználásának terjedése és növekedése vitathatatlan előnyeivel magyarázható: - viszonylag gazdaságosan állítható elő; - nagy távolságokra is kevés veszteséggel szállítható; - nem igényel tárolást, ill. nem tárolható; - a kívánt energiaajtává egyszerűen átalakítható; - a elhasználás helyén állandóan rendelkezésre áll; - tiszta, kényelmes a elhasználása. villamos energia a természetben közvetlenül számunkra hasznosítható ormában - nem ordul elő, ezért előállításáról, majd pedig szállításáról és elosztásáról az ún. energetikai berendezések segítségével kell gondoskodni. villamos energia előállítása, szállítása, elosztása és elhasználása a villamosenergia-ellátás olyamatában valósul meg. zok a berendezések, gépek, készülékek, amelyek a villamos energiát előállítják, szállítják, átalakítják ill. elosztják a villamosművek. villamosművek, és azok irányítása valamint együttműködő üzeme alkotja a villamosenergia-rendszer -t. villamosenergia-ellátás olyamatához szervesen kapcsolódnak az alapenergia-orrások (primer, vagy elsődleges energiahordozók), valamint a ogyasztók igényelte energia-ajták. legontosabb energiaajták a következők: - mechanikai; - hő; - ény; - vegyi energia. z energiaajták anyagi megtestesítőjét energiahordozóknak nevezzük. leggyakrabban elhasznált primer energiahordozók, mint bányászott energiahordozók a következők: - szilárd tüzelőanyagok (lignit, barnaszén, eketeszén, antracit); - olyékony tüzelőanyagok (ásványolaj); - gáznemű tüzelőanyagok (öldgáz); - hasadó anyagok (uránium, tórium). z alapenergia-orrások másik kategóriáját az ún. természeti energiaorrások alkotják: - mechanikai energia (víz, szél); - hőenergia (napsugárzás, melegvíz-orrások).

3 zt a villamosművet, amely valamely primer energiahordozó elhasználásával villamos energiát, vagy villamos energia ejlesztésével egybekötötten hőenergiát ejleszt, erőműnek nevezzük.. Villamosművek (erőmű, hálózat).1. Erőművek z erőműveket a villamos energia termeléséhez elhasznált primer energiahordozók ajtájától üggően három nagy csoportba sorolhatjuk: primer energiahordozó energiáját előbb az erőgépben mozgási energiává alakítják át, majd a vele összekapcsolt áramejlesztő berendezésben (villamos generátorban) jön létre a villamos energia. - hőerőművek; - vízerőművek; - atomerőművek. hőerőművekben elhasznált primer energiahordozókat tüzelőanyagnak nevezzük: hőerőművek tüzelőanyaga lehet: szén, olaj vagy olajszármazékok és öldgáz. primer energiaorrások megoszlása a villamos-energia termelésben a következő ábrán látható. széntüzeléses hőerőművekben általában az olyan, viszonylag kis űtőértékű szeneket tüzelik el, amelyeket az ipar más ágazatai (pl. vegyipar) vagy a lakosság (űtési célokra) már nem tud hasznosítani. hazai széntüzeléses hőerőművekben használt ún. energetikai barnaszenek űtőértéke kj/kg, az energetikai lignité kj/kg. z olajtüzeléses erőművek tüzelőanyagai a kőolajlepárlás ún. "nehéz" származékai (pakura, goudron), amelyek űtőértéke kj/kg között van. hazai gyakorlatban a hőerőművekben eltüzelt öldgáz űtőértéke kj/kg körül mozog. hőmennyiség átszámítása : 6 6 1kWh 3,6 10 Ws 3,6 10 J 3,6 10 1GJ 1 0, kwh 77,77kWh GJ 0,0036GJ 3

4 .1.. Hőerőművek hőerőművekben az energia átalakításának alapvető munkaolyamatai az alábbiak. ő technológiai olyamatok : - a tüzelőanyag kémiai energiájának átalakítása hőenergiává (a tüzelőanyag elégetése), (kazán); - a hőenergia átadása a közvetítő közegnek (hőcserélő); - a közvetítő közeg hőenergiájának átalakítása mechanikai energiává (turbina); - a mechanikai energia átalakítása villamos energiává (generátor). őbb kiegészítő olyamatok: - a tüzelőanyaggal kapcsolatosak (a tüzelőanyag beérkezése, tárolása és az erőműn belüli szállítása, az elégetés utáni salak, pernye gyűjtése és elszállítása); - a hűtővízzel kapcsolatosak (a víz kinyerése és bevezetése az erőműbe, visszahűtése vagy visszavezetése); - a pótvízzel kapcsolatosak (szűrés, vegyi előkészítés, a ő technológiai olyamatba juttatás). z erőmű hősémájának nevezzük azt az elvi (hő) kapcsolási vázlatot, amely a víz-, a gőz- vagy a gázkörolyamatot tartalmazza, és magába oglalja mindazon berendezéseket, amelyekben a közvetítőközeg (víz, gőz vagy gáz) valamilyen változáson megy keresztül. hősémában eltüntetik a közvetítő közeg legontosabb állapotjellemzőit is (nyomás, hőmérséklet). nagyobb hőmérséklet és nyomás javítja a körolyamat termikus hatásokát és ezáltal az erőmű gazdaságosságát. Hatások növelő megoldások az erőműben a megcsapolásos tápvíz-előmelegítés és a közvetítőközeg újrahevítése. tüzelőanyag elégetésének módja, illetve az alkalmazott közvetítő közeg szerint megkülönböztetünk gőzerőműveket és gázturbinás erőműveket. gőzerőművekben a tüzelőanyagot gőzkazánban égetik el, ahol vízből gőzt ejlesztenek, vagyis a közvetítő közeg a kazánban előállított nagynyomású, magas hőmérsékletű vízgőz. gőz hajtja a gőzturbinát, amelynek tengelyéről levett mechanikai energia a villamos generátorban alakul át villamos energiává (a., ábra) a., Gőzerőmű olyamatábrája gázturbinás erőművekben a tüzelőanyag a sugárhajtású repülőgépek hajtóművéhez hasonló elven működő gázturbinában égethető el. (z ún. égetőkamrában nagynyomású levegő és a tüzelőanyag - öldgáz, vagy speciális tüzelőolaj - elegyét égetik el. z így keletkező kb C-os, nagynyomású égési gáz működteti a turbinát.) közvetítő közeg itt tehát az igen intenzív égés során keletkező gáz. gázturbina hajtja a villamos generátort (b., ábra). gázturbinát elhagyó, még mindig magas hőmérsékletű (névleges teljesítmény mellett kb. 500 C-os) kipuogógáz hőtartalmának hasznosítása - ezzel a teljes olyamat hatásokának növelése - érdekében, őleg az elmúlt évtizedben egyre nagyobb mértékben terjedtek el az ún. kombinált ciklusú, gáz, -gőz körolyamatú erőművek. b., Gázturbinás erőmű olyamatábrája c., Kombinált ciklusú gázturbinás erőmű olyamatábrája 4

5 Ennél az erőműajtánál a gázturbina kipuogó gázát egy gőzkazánba (az ún. hőhasznosító kazánba) vezetik és az itt előállított gőzt, vagy közvetlenül hasznosítják (pl. ipari olyamatokban, űtésre stb.), vagy gőzturbinába vezetve villamos energiát termelnek vele (c., ábra) Gőzturbinás erőművek gőzerőműnek - a ő technológiai olyamatnak megelelően három őberendezése van : - kazán, - gőzturbina, - villamos generátor. gőzerőművek hősémáját az energetikai rendszer alapján való csoportosítás szerint tárgyaljuk. tiszta kondenzációs erőműben a teljes ejlesztett gőz-mennyiség villamosenergia- termelésre szolgál. elhasználandó tüzelőanyagot (szén, űtőolaj vagy öld- gáz) levegő hozzáadásával a kazánban elégetik, a keletkező üstgázt kéménybe vezetik, míg az égés utáni maradék (salak, hamu) a salaktérbe kerül. kazánban termelt gőzt - a túlhevítőben továbbhevítve - a turbinába vezetik, amely a villamos generátort hajtja. ( generátorhoz egyrészt transzormátor csatlakozik, amely a generátoreszültséget a kívánt nagyobb eszültségre emeli, másrészt egy leágazás, amely a segédüzemeket táplálja.) z ún. gőzkondenzátorban hő elvonásával a áradt gőzt lecsapatják, nyomását lecsökkentik, majd a kondenzvizet (a csapadékot) szivattyúval ellátott táptartályba nyomják. Innen a vizet a tápszivattyú, - újabb előmelegítőn át - a kazánba nyomja vissza. tápvíz-előmelegítés céljára szolgáló gőzmennyiséget a turbina különböző okozataiból (megcsapolásaiból) veszik el. gőz csapadék víz levegő tüzelőanyag Nagynyomású előmelegítő KZÁN túlhevítő üstgáz salak és hamu transzormátor TRIN G 3~ Ellennyomású erőművekben (következő ábra) a turbinából távozó gőz nem a kondenzátorba jut, hanem a teljes gőzmennyiséget a hőogyasztók kapják, amelyek azt részben technológiai, részben űtési célokra használják el. Tápszivattyú turbina ez esetben is a villamos generátort hajtja, azonban a termelt villamos energia mennyisége a ogyasztók igényelte Táptartály gáztalanítóval Kondenzátor gőzmennyiségtől ügg. Megcsapolás kondenzátum szivattyúja Kisnyomású előmelegítő Kondenzvíz szivattyú 5

6 Ellennyomású erőmű elvi hőkapcsolási vázlata gőz víz túlhevítő levegő KZÁN tüzelőanyag Tápszivattyú Tápvíztartály üstgáz salak és TRIN hamu Kondenzvizet visszaszolgáltató ogyasztó G 3~ Kondenzvizet elhasználó ogyasztó Gőzelvételes az erőmű, ha a gőznek csak egy hányadát vezetik a hőogyasztókhoz, a többi része a turbinában expandál egészen a kondenzátornyomásig (következő ábra). z elvételes gépeket tehát elvileg két részre, egy tisztán ellennyomású gépre és egy kondenzációs gépre lehet bontani (elvételes-kondenzációs erőmű). Kondenzvíz szivattyú levegő gőz víz tüzelőanyag Tápszivattyú KZÁN Gőzelvételes erőmű elvi hőkapcsolási vázlata túlhevítő üstgáz salak és hamu Hőogyasztók Táptartály Nagynyomású, ellennyomású turbina Kondenzátor Tápszivattyú Tápszivattyú Kisnyomású, kondenzációs turbina G 3~ Kondenzátor hűtőszivattyú Gőzturbinás erőművek alkalmazási területe : - a kondenzációs erőművek, a villamosenergia-rendszer legontosabb erőművei, amelyek teljes egészében a közcélú villamosenergia-ellátást szolgálják. villamos energiát olcsón termelő (legjobb hatásokú, legkorszerűbb) kondenzációs erőművek alaperőműként (állandó jellegű alapterheléssel) üzemelnek, a közepes költségűek menetrend szerint követik a napi ogyasztói terhelésingadozásokat (a változó teljesítmény-igény kielégítése), míg a nagy ajlagos költségűek csúcserőműként (a csúcsigényekre) vehetők számításba, - kapcsolt (kombinált) villamosenergia- és hőejlesztésre szolgálnak az ellennyomású és az elvételes erőművek. Ezek az ún. hőszolgáltató erőművek, amelyekben a ejlesztett villamos energia mennyiségét nem az együttműködő villamosenergiarendszer követelményei, hanem a hőogyasztók igényei (hőszolgáltatási igények) szabják meg. hő- és a villamosenergia-szolgáltatás aránya nagymértékben beolyásolja a hőszolgáltató erőmű műszaki-gazdasági mutatóit. Fontos jellemzőjük, hogy az egyik szolgáltatás csupán a másik rovására javítható, ill. növelhető. hőszolgáltató erőmű alapvető válajai: az ipari hőszolgáltató erőmű, amely ipari hőogyasztó berendezéseket lát el hőenergiával, a másik a űtőerőmű, amely űtési hőigényt (pl. városok, városrészek hőogyasztói) elégít ki. Hazai példák magyar villamosenergia-rendszer hőerőműveinek (MVM Rt. hőerőművek) ő eladata a közcélú villamosenergia-termelés, azonban az erőművek egyes gépegységei, ill. egyes régebbi építésű erőművek hőszolgáltatást végeznek. laperőmű, pl. a Gyöngyösi Hőerőmű, menetrendtartó erőmű, pl. a Tiszai Hőerőmű, míg csúcserőművé vált a Mátravidéki Hőerőmű. kelenöldi és az inotai gázturbinás erőművek csúcserőműnek létesültek. Dorogi Hőerőmű a környező ipari üzemeknek, valamint két város kommunális ogyasztóinak szolgáltat nyomású gőzt, ill. orró vizet. Oroszlány város távűtése az Oroszlányi Hőerőműből történik. 6

7 Erőmű Dunamenti I.E. Kelenöldi HE. Kispesti HE. orsodi E. Pécsi E. Kőbányai HE. Debreceni HE. jkai E. Újpesti HE. Egyéb erőművek Összesen Hőteljesítőképesség [MW] 1119, , ,3 411, ,5 738, Gázturbinás erőművek gázturbinás erőműben a gőzturbinás erőművekben leírt őberendezések közül a kazán elmarad. z erőmű hatásokát alapvetően a következő jellemzők határozzák meg: - turbina- és a kompresszorhatások, - a megvalósított körolyamat, - a turbinába beömlő gáz hőmérséklete, - a turbinából kilépő gázok hőtartalma hasznosításának oka. következő hatásokjavító megoldások alkalmazhatók: - hőcserélő beépítése a szabadba távozó üstgázok hőjének levegő-előmelegítésre való elhasználására; - többokozatú kompresszió és expanzió alkalmazása, amelynek során a kompressziós okozatok között hűtik, az expanziós okozatok között pedig újrahevítik a hőhordozóközeget és a turbinából kilépő gáz hőtartalmát hőcserélőben részben visszanyerik, - nyitott körolyamat helyett zárt rendszerű körolyamat alkalmazása, - kombinált gáz-gőz körolyamatok bevezetése, amely a gázturbina és a hőerőmű kombinációs lehetőségeiben valósul meg. gázturbinás erőművek tüzelőanyaga elsősorban olaj vagy öldgáz (nyílt rendszerű körolyamatnál), de újabban a olyékony és a gáznemű tüzelőanyagokon kívül szilárd tüzelőanyag (őleg szénpor) is elhasználható (zárt rendszer). gyakorlati megoldásokra egy-egy példát a következő ábra hősémái mutatnak. z egyszerű nyitott rendszerű körolyamatban a kompresszor által a szabadból beszívott levegő a kompresszorból az égőkamrába kerül, ahol az oda bejuttatott tüzelőanyag a levegővel keveredve elég. keletkező üstgázok hőenergiája a turbinában mechanikai munkává alakul. turbina hajtja a villamos energiát termelő generátort. Egyszerű nyitott rendszer hősémája Tüzelőanyag Nyitott rendszer kétokozatú kompresszorral, levegőhűtővel és hőcserélővel Tüzelőanyag Füstgáz Füstgáz Égéskamra Égéskamra Hőcserélő Kompresszor Gáz turbina G 3~ Kompresszor Gáz turbina G 3~ Levegőbeszívás Levegőbeszívás Levegőhűtő 7

8 z előző ábra olyan nyitott rendszert ábrázol, amelyben kétokozatú kompresszor, levegőhűtő és hőcserélő is található. levegőhűtő a kompresszor hatásokát növeli. hőcserélő a termikus hatásokot javítja, hiszen a üstgázok a sűrített levegőt előmelegítik. Légkazán Tüzelőanyag Zárt rendszer zárt rendszernek (követekző ábra) - a rendszerjellegén Hőcserélő kívül- két ő különbsége van a nyitotthoz képest. z egyik, hogy az égőkamra helyett légkazán állítja elő a közvetítő közeget. másik, hogy a közvetítő közeg többnyire levegő, mely zárt körolyamatban áramlik a kompresszorból az ábrán jelzett berendezéseken át vissza a kompresszorba. Füstgáz Légturbina Kompresszor G 3~ Lehetséges a gázturbina és a gőzerőmű kombinációja is. gázturbinában munkát végzett gázokat a kazántüzeléshez adagolják, ezáltal a gázok még meglevő oxigéntartalmát (kb. 18 %) hasznosítják. gázturbinás erőmű előnyei: - gyors üzemkészség; - a berendezés és kezelésének egyszerűsége; - a hűtővíz-ellátástól való teljes, vagy részleges üggetlenítés, Gázturbina és gőzerőmű egy lehetséges kombinációja Tüzelőanyag Füstgáz Égéskamra Kazán Gáz Kompresszor ~ turbina Szivattyú Levegőbeszívás G 3~ Hőogyasztó gázturbinás erőművek hátrányai: - a gőzerőművekénél rosszabb hatások, - szerkezeti okokból csak kisebb egységteljesítményű (10-10MW) turbinák készíthetők. Gázturbinás erőművek alkalmazási területe : - a nagyobb egységteljesítményű gázturbinás erőműveket csúcserőműként alkalmazzák a villamosenergia-rendszerekben (pl. az inotai gázturbinás erőmű), - bizonyos esetekben gazdaságos lehet hőszolgáltató erőműként alkalmazni (akár nyitott, akár zárt körolyamatú kivitelben), - sajátos erőművi alkalmazási területe a öldalatti szén elgázosítás termékeivel üzemeltetett gázturbinás erőmű, - kohóüzemekben a hulladékenergiák (pl. kohógáz) elhasználására, - gőz- és gázturbinás erőmű kombinációjaként. 8

9 .1.3. Vízerőművek vízerőművek a elszíni vizek helyzeti energiáját alakítják át villamos energiává úgy, hogy a víz helyzeti energiáját először a vízturbina átalakítja mechanikai munkává, és a vízturbina által hajtott villamos generátor termeli a villamos energiát. Villamos Villamos Vízturbina generátor energia Vízerőmű elvi olyamatábrája primer energiahordozó a víz, amely egyben közvetítő közeg is, mely a hidrológiai körorgás során mindig megújul. vízerőművekben a víz helyzeti, ill., mozgási energiáját hasznosítják oly módon, hogy az esésmagasságnak és a vízmennyiségnek megelelő típusú vízturbinákkal (szabadsugár- és réstúlnyomásos turbinák) hajtják a villamos generátort. vízerőművek összeoglaló osztályozását a következő táblázat mutatja. olyóvízi erőművek kis-, vagy legeljebb közepes esésűek, és lehetnek: - üzemvízcsatornás vagy; - olyómederbe épített erőművek. Vizierőművek osztályozása Üzemvízcsatornás erőmű Osztályozási szempont Energiaorrás Esési magasság Megnevezés Vízolyás Természetes tározó Szivattyús tározó Tengervíz ár-apály Kis esés Közepes esés Nagy esés Megjegyzés 0-15m 15-50m 50m-nél nagyobb Üzemvízcsatomás erőműben a víznek a olyómederhez képest kedvezőbb leolyását oly módon érik el, hogy a víz egy részét a természetes olyómeder helyett mesterséges mederbe, az ún. üzemvíz-csatornába terelik. víz e mesterséges csatornában jut el az erőtelephez, onnan ugyancsak csatornán vissza a természetes olyómederbe. hasznos esés elérésére a vízkivétel helyén rendszerint vízlépcsőt (a duzzasztó-gáttal, zsilipekkel stb.) kell létesíteni. Üzemvízcsatornás erőmű elvi elrendezése 1 vízlépcső, vízkivételi mű, 3 elvízcsatorna, 4 erőtelep, 5 alvízcsatorna vízlépcsőhöz csatlakozik a vízkivételi mű, amelytől kezdődik és a olyómederig tart maga az üzemvízcsatorna. Ennek a csatornának az erőtelep eletti szakaszát elvízcsatornának, az erőtelep utáni szakaszát alvízcsatornának nevezzük. olyómederhez képest kedvezőbb vízleolyást, pl. az üzemvízcsatorna szabályos és előnyös szelvénykialakításával, a szelvények növényzettől való mentesítésévei, a csatorna hosszának kedvező megválasztásával (rövidebb legyen a természetes medernél) lehet elérni. 9

10 Folyómederbe épített erőmű olyómederbe épített erőmű magában a olyómederben oglal helyet. beépítés helyén a vízszállításhoz szükséges esést az áramlási sebesség apasztásával lecsökkentik, amely a vízmélység megnövelése révén érhető el duzzasztómű létesítésével. olyó hajózhatóságát az ún. hajózózsilip beépítésével továbbra is biztosítani tudják. mederben egymás mellett van az erőtelep, a duzzasztómű és a zsilip (előző ábra). Mederbe épített olyami erőmű elvi elrendezése a, telepítési vázlat; b, vízerőmű metszete 1 víztisztító (gereb), csigaház, 3 vízturbina, 4 szívócsatorna, 5 hidrogenerátor, 6 gépház Tározós erőművek tározós erőművek elsősorban hegyvidéken építhetők vagy természetes tavak kihasználásával, vagy pedig a vízolyás völgyzárógátas elrekesztésével. Ha az erőművet a magas völgyzárógát tövében helyezik el, csupán kisebb esést tudnak elérni, így az erőmű - jellegét tekintve - a olyómederbe épített erőműhöz hasonló. Ha a olyómeder erősen kanyarog, őleg pedig, ha az egész völgy ír le éles, esetleg hajtűszerű kanyarulatot, akkor kiváló lehetőség nyílik ennek csatornával (vagy alagúttal) való átvágására. Ez esetben nagyobb esés érhető el és az erőművet a tározómedencétől távolabb helyezik el. 1 duzzasztógát, tározómedence, 3 nyomóvízcsatorna, 4 kiegyenlítőmű, 5 nyomócső, 6 erőmű, 7 alvíz z erőmű elvi elrendezését az előző ábra mutatja. vizet a tározóból csatornán vezetik a kiegyenlítőműhöz, amelyet leginkább a szabadban elhelyezett nyomócsővezeték köt össze az erőművel. kiegyenlítőmű (vízzár) olyan kiegyenlítő tartályból vagy medencéből áll, amely beogadja az utánáramló vizet, és tárolja is az esetben, ha a turbinákat valamilyen oknál ogva az erőműben lezárják. kiegyenlítő mű révén meg tudják akadályozni, hogy a nyomócsőben a nyomás a megengedett értéknél nagyobbra növekedjék. gyanez az elrendezés alkalmazható abban az esetben is, ha a tározómedencét természetes tó képezi. víz szintjét mesterséges elduzzasztással lehet emelni Szivattyús tározós erőművek szivattyús tározós erőművek leggyakoribb elrendezését, a elsőmedencés kivitelt, a következő ábra mutatja. Egy alsó vízolyásból vagy vízolyás által táplált tározómedencéből az erőmű szivattyúi a első, kizárólag e célra létesített, - természetes hozzáolyás nélküli - medencébe nyomják el a vizet egy csővezetéken (eltöltési üzemmód). mikor az erőműnek villamos energiát kell termelnie (kisütési üzemmód), a víz a első medencéből ugyanazon a csővezetéken keresztül olyik vissza az erőmű turbináira. 10

11 vízerőműveknél a tározás mértéke szerint beszélhetünk napi, heti, évszakos és éves tározási lehetőségről. 1 első medence, alsó medence, vagy olyó, 3 szivattyú, 4 vízturbina, 5 szinkrongép, 6 közös nyomóvezeték olyami vízerőművek közül a kisesésű tározás nélküli, vagy legeljebb napi (meder) tározású, a közepes esésű tározási mértéke napi, vagy heti. tározós erőművekben a tároló nagyságától üggően bármely okú tározás lehetséges. szivattyús tározós erőműveknél a tározómedence magas költségei miatt az éves tározás nem jöhet szóba, a legjellemzőbb a heti tározás és a nappali - éjszakai üzemmód. Vizíerőművek alkalmazási területe : - olyami vízerőművek : a kisesésű vízerőmű villamosenergiatermelése ingadozó, esetleg szakaszos, a közepes esésű, kisebb ingadozású, olytonos. Mindkét ajta erőművet kooperációs alaperőműként alkalmazzák. - tározós erőművek : a tározómedencéből a vizet nem kell a hozzáolyás ütemében elhasználni, így az erőmű teljesítménye a villamosenergia-ogyasztás ingadozásainak megelelően szabályozható. z ilyen erőművek igen alkalmasak az energiarendszer csúcsterheléseinek edezésére (csúcserőművek); - szivattyús tározós erőművek : ezen erőműveknek az energiarendszerbeni alkalmazásával biztosítani lehet a hőés az atomerőművek egyenletes terhelését, gazdaságos üzemét. ui. kisterhelésű időszakban (pl. éjszaka) gépei vizet szivattyúznak a tározóba, a csúcsidőben lebocsátva a vizet gépegységeikkel energiát szolgáltatnak (csúcserőmű). hőés az atomerőművek ejlődési irányzata (valamint az energiarendszerek üzemviteli követelményei) a szivattyús tározóművek okozódó alkalmazását segítik elő. Hazai példák tiszalöki vízlépcsők villamosenergia-termelési, vízgazdálkodási és hajózhatósági célokat szolgálnak. z első vízlépcső a tiszalöki kanyar átvágásában, tehát új mederben létesült. Három Kaplan-turbinája üggőleges tengelyelrendezésben 4,8 MV-es generátorokat hajt (1,5MW). második tiszai vízlépcső Kiskörénél létesült a Tisza-kanyar átvágásával, új mederben. z erőtelep 4 db csőturbinás generátoregységgel létesült, 8MV névleges teljesítménynyel. két erőmű átlagos éves villamosenergia-termelése 160 millió kwh. Üzemvízcsatomás vízerőművünk a mindössze 0,5 MW-os Gibárti Vízerőmű, amely 1903-ban létesült a Hernád olyó éles kanyaránál, Gibárt községnél. vízenergiát két, vízszintes tengelyű Francis-turbina hasznosítja. 1kV-os GNZ-generátorok egyenként 50kW teljesítményűek. Évi villamosenergia-termelése,8 millió kwh. (Hazánkban van még néhány további kis teljesítőképességű vízerőmű is.) 11

12 .1.4. tomerőművek z atomerőművekben az atommagok átalakulásakor, hasadásakor keletkező energiát hasznosítják. klasszikus hőerőmű és az atomerőmű között az a lényeges különbség, hogy az utóbbinál a hőtermelés a kazán helyett az atomreaktorban megy végbe. reaktorban ejlesztett hővel valamilyen célszerű módon vízgőzt termelnek, amellyel a szokásos gőzturbina- villamos generátor egységet hajtják és ez utóbbi szolgáltatja a villamos energiát. hőtermelés a kazán helyett az ún. reaktorban megy végbe. reaktorban keletkezett hőt közvetítő közeg (hűtő-közeg) juttatja el a hőcserélőbe. Ez a olyamat a primer körben játszódik le. hőcserélőben gőz keletkezik, amelyet a szekunder körben lévő turbinába vezetnek. turbinából a gőz a kondenzátorba jut, ahonnan a csapadék a hőerőműveknél megismert módon kerül vissza a hőcserélőbe (szekunder kör). Egy ilyen rendszerű atomerőmű hőkapcsolási rajzát mutatja az ábra. tomerőmű elvi olyamatábrája Hőcserélő Túlhevítő tomreaktor Gőztartály Tápszivattyú Gőz turbina G 3~ Egy atomerőmű őbb részei tehát a hőejlesztő reaktor, a hőátadási rendszer, az erőgépcsoport, valamint az ezekhez szervesen hozzátartozó segédberendezések (szabályozóberendezések, üzemanyag-előkészítés és kezelés stb.). hőerőgép lehet gőz- vagy gázturbina. Cirkulációs szivattyú Előmelegítők Átemelő szivattyú Kondenzátor gyakorlatban egységes erőművi reaktortípus nem alakult ki, így a különböző atomerőmű típusokat az alkalmazott reaktortípusok határozzák meg. tomerőmű hősémája z atomerőmű működésének megértéséhez tekintsük át a őbb nukleáris olyamatokat a maghasadást, a láncreakciót. z elemek atommagjainak tömege, mint ismeretes, mindig kisebb, mint az őt elépítő protonok és neutronok (nukleonok) tömegének összege. Ez a tömeghiány úgy értelmezhető, hogy az atommag elépülése során a tömeg egy része energia (kötési energia) ormájában távozott a olyamatból. rendkívül stabilis atommaggal tehát igen nagy energiát kell közölni ahhoz, hogy a hiányzó tömeget pótoljuk és az egyes nukleonokat képessé tegyük arra, hogy ismét szabaddá váljanak. ajlagos tömeghiány nem minden elem atommagjánál azonos értékű. nehéz elemek atommagjai hasíthatók, éspedig a gyors (1000eV-náI nagyobb energiájú) neutronokkal, a közepes sebességű neutronokkal (1-1000eV), valamint lassú, termikus neutronokkal (0,1eV alatt). magok hasadásakor két közepes atomsúlyú mag jön létre (hasadási termékek), és gyors neutronok válnak szabaddá. hasadási termékek mozgási energiájaként nagy menynyiségű energia szabadul el, amely hővé alakul. 1

13 reaktor ő szerkezeti elemei : keletkezett neutronok meghatározott körülmények között újabb magok hasítására alkalmasak és ezekből további neutronok válnak ki. Így jön létre a láncreakció, amelynek enntartásához szabályozásra van szükség. láncreakció szabályozott enntartásara és a ejlődő hő hasznosítására épített berendezések az atomreaktorok. - az üzemanyag elhelyezésére szolgáló aktív zóna (reaktormag), - az aktív zónát körülvevő neutronlassító közeg, azaz a moderátor (termikus reaktoroknál), - az aktív zónából a reaktorból kilépni igyekvő neutronok visszaverésére szolgáló relektor, - a maghasadás során keletkezett hőt elvezető hűtőközeg, - a szabályozó és mérőberendezések, - sugárvédelmi berendezések. a) Heterogén termikus reaktor : 1 beton, relektor, 3 szabályozórudak, 4 moderátor, 5 üzemanyag, 6 hűtőközeg beömlés, 7 hűtőközeg kiömlés. b) Heterogén szaporitó reaktor : 1 beton, relektor, 3 szabályozórúd, 4 tenyészanyag, 5 üzemanyag, 6 hűtőközeg beömlés, 7 hűtőközeg kiömlés. tommagreaktorok elvi elépítése c) homogén reaktor : 1 beton, relektor, 3 szabályzórúd (szükség szerint beépítve), 4 üzemanyag és hűtőközeg beömlés, 5 üzemanyag- és hűtőközeg kiömlés. Heterogén rendszerű a reaktor, ha az üzemanyag és a moderátor elkülönített közeg. Homogén rendszerű reaktornál az üzemanyag és a moderátor homogén keveréket alkot. kétéle rendszer elvi elépítését az előző ábra mutatja. Nagy teljesítményű atomerőművekben elterjedten alkalmazzák a termikus reaktorokat. ( termikus neutronokkal végzett maghasadásnál nagy előnye, hogy a termikus reaktorok jól szabályozhatók. Termikus neutronokkal - a természetben előorduló elemek közül - egyedül az urán 35-ös tömegszámú izotópja, az 35 hasítható. termikus reaktorok üzemanyaga természetes, vagy 35-ben dúsított urán. z orosz gyártású PWR-reaktorok VVER típusjelűek. Ez a reaktor-, ill. erőműtípus képezte a bázisát a volt szocialista országok atomerőmű-ejlesztési programjának. Hazai példa Paksi tomerőmű első, 1760 MW-os kiépítése 4 db VVER-440 típusú reaktorral létesült. 13

14 .1.5. Egyéb erőművek természetben a tüzelőanyagokon, a víz energiáján és az atommag-átalakulások energiáján kívül más energiahordozók is találhatók. Ezek az ún. természeti energiahordozók. Ide tartoznak a következők: - a Nap sugárzási energiája; - a szélenergia; - a geotermikus energia (vagyis a hőorrások gőzének, ill. meleg vizének az energiája); - a tengerek árapály-energiája. Ezeknek az energiahordozóknak közös jellemzője a kis energiasűrűség, a helyhezkötöttség és az esetlegesség (pl. időjárási tényezők). Napenergia napsugárzás teljesítőképességét kb. 40*10 13 TW-ra becsülik. Ebből átlagosan 1,8*10 9 MW éri a Földet. napsugárzás elületi teljesítménye az atmoszéra külső határán - a sugárzásra merőleges elületen - kb. 1,4 kw/m, amely a öld elszínén (a világűrbe történő visszaverődés, valamint az atmoszéra elnyelése miatt) csak kb. 0,6 kw/m. (Ez mintegy 30-ad része egy modern kazán űtőelület terhelésének). kutatások mai szintjén a napsugárzás átalakítása villamos energiává történjék közvetlenül, élvezetős ényelemekkel, vagy közvetve, hőkörolyamattal - ma még lényegesen költségesebb a gyakorlatban eddig bevált előállítási módszereknél. Ha a napsugárzás átalakítása villamos energiává a jelenlegi módszerekkel versenyképes lesz, beillesztése a többi energia-orrások közé már nem jelent majd problémát. Mivel a napenergia rendelkezésre állása szinte korlátlan, csak a elhasználható energiatermelési költsége a döntő, az átalakítás hatásoka nem. napenergia hasznosítása állandóan növekszik, éspedig helyiségek űtésére és meleg víz előállítására (S, usztrália, Franciaország). Foglalkoznak a tengervíz és a kissé sós vizek sótalanítására való elhasználására is. Szélenergia Föld évi szélenergia készletét 9*10 15 kwh-ra becsülik, amelynek legeljebb 0,3%-a hasznosítható gazdaságosan. szélsebesség lényegesen beolyásolja a szélenergia kihasználhatóságát és emellett ontos körülmény az egyenetlen rendelkezésre állás. szélenergia előnye a villamos energiaipar szempontjából az, hogy közvetlenül mechanikai és ebből villamos energiává alakítható át. zonban a szélkerék optimális hatásoka 60%, ami éves átlagban 6-15% körüli. légtömegek teljesítménysűrűsége kicsi (kb. 0, kw/m, 7 m/s közepes szélsebesség esetén), ezért igen nagy berendezéseket kellene építeni ahhoz, hogy elogadható teljesítményeket lehessen elérni. Geotermikus energia Föld természetes melegorrásai adják az alapot a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának. öldkéregben úrásokat végeznek, amelyeken át m mélységből túlhevített gőzt, gőz-orróvíz keveréket, vagy orró vizet hoznak el ( C). Minimálisan 1 MWos telep létesítése gazdaságos. Komplex hasznosításra is lehetőség nyílik, hiszen a meleg víz hője, pl. a mezőgazdaságban hasznosítható, a vízben levő vegyi anyagok kinyerhetők. Ár-apály erőmű z ár-apály erőművek a tenger ár-apály jelenségéből származó nagy vízszint különbséget használják el. z ún. egymedencés, kettős működésű erőműben dagály idején, a turbinákon keresztül eltöltik a tárolómedencét tengervízzel, apály idején pedig a vizet ugyancsak a turbinákon keresztül visszabocsátják a tengerbe. Jellemzője, hogy az erőmű szolgáltatta teljesítmény periódikus a szintkülönbség változásának a üggvényében. szintkülönbség különösen nagy a kanadai partokon, Franciaország atlanti óceáni partjain, valamint a Fehér tenger keleti partvidékén. világ első árapály-erőművét 1959-ben helyezték üzembe (Franciaország, San Malo). 14

15 Dr. TRNIK István 008 kutatások eredményeképpen ma már a világ számos (Megjegyezzük, hogy a olytonosan megújuló energiahordo- országában üzemelnek elsősorban kísérleti célú nap-, zók közül a vízenergiának kiemelkedően ontos szerepe van, szél-, geotermikus- és árapály- erőművek. a villamos energia előállításában, hiszen a világ jelenlegi Ipari méretű elterjedésüket azonban ma még egyrészt villamos energia szükségletének kb. 4 %-át vízenergiából technikai, technológiai problémák, másrészt - és talán döntő- edezik.) en - a hagyományos erőművekhez képest sokszorta nagyobb ajlagos létesítési költségeik és az általuk előállított villamos energia igen magas termelési költségei akadályozzák. megújuló energiatermelés őleg a szélerőművi termelés térhódítása következtében (különösen Spanyolországban és Németországban) jelentősen nőtt, CTE szinten jelenleg gyanez mondható el a villamos energiát közvetlenül előállító már megközelíti a teljes termelés 15%-át (az E célja 010-re magnetohidrodinamikus (MHD) generátorok, atomelemek és a % elérése). szélerőművekben termelt energia elszállí- tüzelőanyag-cellák alkalmazásával kapcsolatos kutatások tása nagy teljesítményáramlásokat (és szűk keresztmetsze- eredményeiről is. teket) okozott. iomassza-erőmű hőerőművek egy speciális ormája, ahol a kazán átalakításra kerül, oly módon, hogy alkalmas legyen őként aapríték eltüzelésére. aapríték egy speciális luid-ágy segítségével elgázosításra kerül és ez a gáz a beúvott levegővel együtt táplálja az égést. luid ágy egy speciális kavicskeverékből áll, mely a beúvott levegő hatására lebeg a kazánban. Hőmérséklete kb. 850 C. Kazán aapríték ellátás sémája 15

16 Dr. TRNIK István 008 Faapríték tüzelésű kazán sémája.1.6. z erőművek csoportosítása. z erőművekben a primer energiahordozó energiáját előbb az erőgépben (hajtógépben) mozgási energiává alakítják át, majd a vele összekapcsolt áramejlesztő berendezésben (villamos generátorban) jön létre a villamosenergia. gyakorlatban alkalmazott erőműveket különböző szempontok (pl. energiaorrás, terhelés jellege) szerint csoportosíthatjuk. csoportosítási lehetőségeket a táblázat oglalja össze. Turbina áttekintő sémája Csoportosítási szempont Energiaorrás Erőműtípus Tüzelőanyagok Hőerőmű Folyóvíz, tárolt víz, tengervíz Vízerőmű Magenergia tomerőmű Napsugárzás Naperőmű Levegőmozgás Szélerőmű Hőerőgép-típus Csoportosítási szempont Erőműtípus Fogyasztói csatlakozás Együttműködő (kooperációs) erőmű Elszigetelt erőmű Gőzturbinás erőmű Gázturbinás erőmű elsőégésű motoros erőmű Ellátási terület Országos (körzeti) erőmű Üzemi erőmű Energetikai rendszer Kondenzációs erőmű Ellennyomású erőmű Elvételes erőmű 16

17 Csoportosítási szempont Terhelési jelleg Rendeletetés <50MW MW >500MW Erőműtípus laperőmű Menetrendtartó erőmű Csúcs erőmű eépített teljesítményegység Villamosenergiaszolgáltatás Hőszolgáltatás, kapcsolt hőés villamos energiaszolgáltatás Kiserőmű Középerőmű Nagyerőmű továbbiakban tekintsünk át még néhány ontos meghatározást. villamosmű lehet közcélú, vagy üzemi villamosmű. közcélú villamos erőmű az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a lakosság és a különéle intézmények villamosenergia-szükségletét elégíti ki. z üzemi (ipari) villamos erőmű elsősorban az üzembentartó villamosenergia-igényét elégíti ki. közcélú villamos erőművek kivételével ide tartozik minden más erőmű, amelyek közül a jelentősebbek tagjai az együttműködő villamosenergia-rendszernek. űtőerőmű hő- és villamosenergia-termelésre egyaránt alkalmas gépi berendezésű villamos erőmű, amelynek termelésében az elsőrendű eladat a hőogyasztók igényeinek kielégítése, míg a hőszolgáltatással egybekötötten, gazdaságosan termelt villamos energia csak melléktermék jellegű. Csúcserőműveknek a csúcsterhelést ellátó, nagy terhelésingadozású, általában szakaszosan üzemben tartott erőműveket nevezik. Rossz hatásokkal rendelkeznek. Gyorsan indíthatóak ill. leállíthatóak (pl.: vízierőművek). Menetrendtartó erőművek eladata a napi terhelésingadozások elvétele, változó teljesítményigények edezése. Ezen erőművek rugalmasan szabályozhatóak és jó a hatásokuk (pl.: hőerőművek). laperőművek a villamosenergia-rendszer legjobb hatásokú, legkisebb ajlagos hőogyasztású erőművei, amelyeket a beépített teljesítőképességük maximális kihasználásával optimális üzemállapotban járatnak (pl.: atomerőművek). Fogalom meghatározások: magyar villamosenergia-rendszer (röv. VER) a közcélú és az együttműködésbe bevont (kooperáló) üzemi villamos erőműveket, valamint az igen nagy-, nagy-, közép- és kiseszültségű villamos távvezetékeket és az idetartozó transzormátorállomásokat oglalja magába. Irányítását a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. (röv. MVIR Rt.) látja el. (www.mavir.hu) eépített teljesítőképesség az erőműben beépített gépegységek generátorkapcsokra vonatkoztatott teljesítőképessége. Gépegységen értjük az összekapcsolt turbinát és a generátort. Terhelésen a ogyasztók által igénybe vett teljesítményt értjük. Csúcsterhelés egy meghatározott időpontban előorduló legnagyobb igénybe vett teljesítmény. 17

18 dott erőműben az egyes gépek által termelt teljesítmény értékeit meghatározott időközben (például óránként) regisztráljuk és összegezve azt az idő üggvényében elrajzoljuk, akkor megkapjuk az erőmű napi terhelési görbéjét pl. egy jellemző nyári és téli napra, amely megmutatja a ogyasztás napi ingadozását. magyar villamosenergia-rendszer (VER) közcélú erőművei.. Hálózatok Feladatuk a villamos energia továbbítsa és szétosztása a hálózat különböző eszültségű csomópontjai között. hálózat elemei a következők: távvezetékek, a csomópontok között a villamos energia továbbítására szolgálnak. távvezeték lehet szabadvezeték és kábel. Szabadvezetéken megelelő oszlopokra erősített szigetelőkön elhelyezett csupasz, vagy szigetelt vezetéket, sodronyt értünk. vezetékek egymástól és öldtől történő szigetelését az oszlopokon a szigetelők, oszlopközben a légköri levegő biztosítja megelelő távolságok betartása mellett. Kábel alatt természetes (textil, papír, gumi) vagy mesterséges (PVC, polietilén) szigeteléssel ellátott vezetéket értünk. különböző potenciálú elületek minimális távolsága az alkalmazott szigetelőanyagtól ügg. kábeleket öld alá, csatornákba, alagútba, aknába, kábelolyosóra, levegőbe, álló- és olyóvízbe, édes- és sósvízbe ektethetik, szerelhetik. 18

19 z alállomások, amelyek a villamos energia szétosztására szolgálhatnak, mind azonos, mind különböző eszültségszinten. z alállomások jelentik a hálózati csomópontokat. z alállomás lehet: - kapcsolóállomás, amikor azonos eszültségszinten az áram útjának kijelölése a eladata; - transzormátorállomás, amikor különböző eszültségszintű hálózatok összekapcsolására szolgál. hálózat a villamosenergia-rendszerben betöltött szerepétől üggően lehet: - nemzetközi kooperációs hálózat, amikor a hálózat különböző országok alaphálózatait köti össze, biztosítva ezzel a nemzetközi villamosenergia-szállítást. Szokásos eszültség szintje 0,400 és 750 kv; - országos alaphálózat, amely egyes nemzeteken belül az erőművek és nagy alállomások üzemszerű összekapcsolását végzi nagymennyiségű energiaszállítás céljából. Szokásos eszültségszintje 0, 400 kv; - őelosztóhálózat eladata a villamos energia elosztása az alaphálózati csomópontokból az elosztóhálózatok táppontjaihoz, ezek eszültségszintje 10, /35/ kv; - elosztóhálózat rendeltetése a villamos energia eljuttatása a ogyasztóhoz, ezen belül beszélhetünk: nagyeszültségű elosztóhálózatokról: 3, 6, 10, 0, 35 kv és kiseszültségű elosztóhálózatokról: 30, 400V névleges eszültségszint mellett...1. Hálózattípusok Sugaras hálózat Egyik végéről táplált, esetleg többszörösen elágazó, nyitott vezetékrendszer, amelynek minden ogyasztójához az áram csak egy irányból, egy úton juthat el. szokásos kialakítása a következő ábrán látható. vastag vonallal rajzolt vezetékrészt gerinc-, vagy ővezetéknek, míg a többi szakaszt szárnyvezetéknek nevezzük. z egyes ogyasztók a szárnyvezetékekhez csatlakozó, leágazó vezetékek végén helyezkednek el. megszakítók és szakaszolók (oszlopkapcsolók) beépítése bontási lehetőséget biztosít karbantartás idejére és üzemzavar során megsérült terület leválasztására. Sugaras hálózat képe magyar villamosenergia rendszer nagyeszültségű hálózatai közül tipikusan sugaras hálózatok a 0 kv-os szabadvezetékes-, valamint a 10 kv-os kábelhálózatok. kisebb biztonsági igényű ipari ogyasztók belső villamosenergiaellátása is kialakítható sugaras jelleggel. Ezek általában 10, 6, 3, 0,4 kv-os kábelhálózatok. Sugaras a kiseszültségű, kis teljesítményű, szétszórt, vidéki ogyasztók 0,4 kv-os szabadvezetéki ellátási alakzata. sugaras alakzat előnye a jó áttekinthetőség, egyszerű kezelés, az egyszerű és olcsó létesítés, hátránya, hogy a tápponthoz közeli hibák az egész sugaras rendszer kiesését és ezzel az energiaszolgáltatás megszakadását okozhatja Gyűrűs hálózat sugaras alakzatnál gyakran előorduló tartós villamosenergia kimaradás elkerülésére a sugaras vezeték nyomvonalát úgy alakítják ki, hogy az azonos táppontból kiinduló sugaras alakzatok gerincvezetékei egy pontban találkozzanak. találkozás helyén bontási lehetőséget alakítanak ki, amely biztosítja, hogy bármelyik oldal tápponthoz közeli hiba esetén, megelelő, gerincvezetéki bontás után, a ogyasztók egy része a másik irányból, esetleg rosszabb minőségi eltételek mellett látható el villamos energiával. Előordulás területei és eszültségszintjei a sugaras hálózati alakzatoknál már említettekkel azonos. 19

20 Íves hálózat Gyűrűs, íves hálózat képe Kialakítását tekintve azonos a gyűrűs hálózatéval, csak különböző táppontból indulnak az egyesíthető gerincvezetékek. Előnye, - mint a gyűrűs alakzatnál - a kisegítő energiaellátás a másik gerincvezeték elől, valamint - a üggetlen táppont miatt - az egyik táppont kiesése esetén is biztosítható az energiaellátás. z alkalmazás területei és eszültségszintjei a sugaras hálózati alakzatoknál említettekkel azonos. Tipikus kialakítási képe az előző ábrán látható Körvezeték Üzemszerűen zárt, azonos táppontból táplált olyan vezetékalakzat, amely a táppontból kiindulva az összes ogyasztót érintve ismételten visszatér a táppontba. z egyes ogyasztói gyűjtősíneket összekötő vezeték-szakaszokról további leágazások nincsenek. Kialakítása a következő ábrán látható. Előnye, hogy bármely ogyasztó üzemszerűen két oldalról kap táplálást, ami az ellátás minőségét és üzembiztonságát növeli, mert bármely ogyasztói csomópont (gyűjtősín) meghibásodásánál a villamosenergia-ellátás igaz, hogy egy irányból, de enntartható. Körvezetékes hálózat képe Hátránya a nagyobb beruházási költség és az egy táppontból történő táplálás. lkalmazási területe a villamosenergia-rendszer 35 és 10 kv-os üzembiztos energiaellátást kívánó, nagyobb teljesítményű ogyasztói. villamosenergia-szolgáltatás megszakadására érzékeny ipari ogyasztóknál mind a külső 0 és 10 kv, mind a belső 10, 6, 3, 0,4 kv-os eszültségszinten szóba jöhet a ogyasztói körvezetéki megoldás Párhuzamos vezeték villamosenergia szolgáltatás szempontjából ontos csomópontok összekötésére, vagy a nagyüzemi ogyasztók üzembiztos ellátására kialakult vezeték-alakzat, amikor két csomópont között több vezetékösszeköttetés teremt kapcsolatot. Főleg nagy teljesítmények, üzembiztos villamos energia-ellátása esetén alkalmazott rendszer. lkalmazása minden eszültségszinten szóba jöhet, mind a villamosenergia rendszerben, mind az ipari ogyasztók külső, belső energia-ellátásában. kialakítás elvi lehetőségét szemlélteti a következő ábra. Előnye a nagyokú üzembiztonság, hátránya a magas létesítési költség és a bonyolult védelem. 0

Elektrotechnika. Elektrotechnika FSz. Mérnökasszisztens. Dr. Tarnik István docens. ELEKTROTECHNIKA előadás :

Elektrotechnika. Elektrotechnika FSz. Mérnökasszisztens. Dr. Tarnik István docens. ELEKTROTECHNIKA előadás : Elektrotechnika Mérnökasszisztens Dr. Tarnik István docens ELEKTROTECHNIK előadás : villamos energia-rendszerek áttekintése az erőműtől ogyasztóig. rendszer alkotóelemei, elépítése és működése Villamos

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Villamos-energetika I.

Villamos-energetika I. Villamos-energetika I. BSc Dr. Tarnik István docens VILLMOS-ENERGETIK I. előadás : villamos energia-rendszerek áttekintése az erőműtől ogyasztóig. rendszer alkotóelemei, elépítése és működése Villamos

Részletesebben

7. A VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSA

7. A VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSA 7. A VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSA A villamos energiát erőművekben termelik, ahol a természet energiáit alakítják villamos energiává. Erőművek osztályozása hajtóerő, áramnem, rendeltetés és az üzem természete

Részletesebben

Közművek. Villamos művek

Közművek. Villamos művek Közművek Villamos művek MFKZM35S04 Közművek 2 MFKZM35S04 Közművek 3 MFKZM35S04 Közművek 4 MFKZM35S04 Közművek 5 MFKZM35S04 Közművek 6 MFKZM35S04 Közművek 7 MFKZM35S04 Közművek 8 MFKZM35S04 Közművek 9 MFKZM35S04

Részletesebben

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05.

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Megújulóenergia Megújulóenergiaforrás: olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően

Részletesebben

1. A VILLAMOS ENERGIA ELOÁLLÍTÁSA

1. A VILLAMOS ENERGIA ELOÁLLÍTÁSA BMF - Kandó K. Villamosmémöki Kar Villamos energetika 1. eloadás 06.09.21 Villamos energetika 1. - eloadásvázlat (Novothny féle jegyzet alapján) 1. A VLLAMOS ENERGA ELOÁLLÍTÁSA 1.1. A természeti energiahordozók

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit!

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! 1. A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! Kommunális és lakóépületek hálózatra csatlakoztatása. Mutassa be a kommunális

Részletesebben

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Dr. Kádár Péter BMF KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.bmf.hu Kulcsszavak: Szivattyús energiatárolás, Pelton turbina

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek FINANSZÍROZÁS BEFEKTETÉS ENERGIATERMELÉS MCHP 50 kwe Mikro erőmű Hőenergia termelés hagyományos kazánnal Hatékonyabb hőenergia termelés kondenzációs kazánnal

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Tüzeléstechnika Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

Ergépek csoportosítása

Ergépek csoportosítása Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin(

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3.1. Az emberi tevékenységek és azok energiában mérve. 3.2. Az elérhető energiaforrások megoszlása, felhasználásuk szerkezete 3.1. Az emberi tevékenységek

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Mintapéldák hőszükséglet, hőtermelés és költségének számítására

Mintapéldák hőszükséglet, hőtermelés és költségének számítására eladat gyakorló példák I. Mintapéldák hőszükséglet, hőtermelés és költségének számítására Feladat: Az alábbi példák elhasználásával, határozza meg a költségeket a jelenleg érvényes energiaárakkal! 1. Határozza

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól

Részletesebben

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - MEGÚJULÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Herbert Ferenc 2007. augusztus 24. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA TÁROLÁS Egy ciklusban eltárolt-kivett

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nevelős Gábor okleveles gépészmérnök Naplopó Kft. Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Zöldül

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai

Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai 1. miniforduló: Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai 1. Melyik szomszédos országgal nincs távvezetéki kapcsolatunk? Szlovénia 2. Az alábbiak közül melyik NEM üvegházhatású gáz? Szén-monoxid 3. Mekkora

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Előadó: Varga Péter Varga Péter Abszorpciós folyadékhűtők Abszorpciós folyadékhűtők alkalmazási lehetőségei alkalmazási lehetőségei a termálvizeink világában a termálvizeink világában Előadó: Varga Péter Varga Péter ABSZORPCIÓS FOLYADÉKHŰTŐ

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

A víz képlete: , tehát 2 hidrogén és

A víz képlete: , tehát 2 hidrogén és A vízenergia A víz A víz képlete: H 2 O, tehát 2 hidrogén és egy oxigén atomból áll. Forráspontja: 100 C Fagyáspontja: 0 C A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja.

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie 2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie Mint láttuk a technológiai folyamat legegyszerűbb ábrázolása a blokk séma. A 2.1. ábrán is látható a transzformációs folyamatba a betáplált nyersanyag és

Részletesebben

Duna -Megújulóenergia, forrás funkció. Bálint Gábor. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

Duna -Megújulóenergia, forrás funkció. Bálint Gábor. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet A Duna ökológiai szolgáltatásai mőhelykonferencia, Budapest, 2010. október 20. Duna -Megújulóenergia, forrás funkció Bálint Gábor VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet 2 Tartalom Vízmennyiség,

Részletesebben

Bevezetés. Az 1. táblázat összefoglalóan mutatja a kapcsolt termelés főbb adatainak változását 2004-2007 között.

Bevezetés. Az 1. táblázat összefoglalóan mutatja a kapcsolt termelés főbb adatainak változását 2004-2007 között. A nagy hatásfokú, hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés alkalmazására rendelkezésre álló lehetőségekről Magyarországon (beleértve a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő mikroegységeket

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

Modern Széntüzelésű Erőművek

Modern Széntüzelésű Erőművek Modern Széntüzelésű Erőművek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20011-2012 II. félév Katona Zoltán zoltan.katona@eon-energie.com Tel.: 06-30-415 1705 1 Tematika A szén szerepe, jellemzői Széntüzelés,

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető FŐGÁZ Visegrád 2015. Április 16. Mit is jelent a decentralizált energiatermelés? A helyben

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei Büki Gergely Villamosenergia-ellátás Magyarországon a XXI. században MTA Energiakonferencia, 2014. február 18 Villamosenergia-termelés, 2011 Villamos

Részletesebben

Elektromos áram termelés vízenergia hasznosítással

Elektromos áram termelés vízenergia hasznosítással Elektromos áram termelés vízenergia hasznosítással Wimmer György Energiatudatos épülettervezés Vízben rejlő energiapotenciál A földre érkező energia 23%-a fordítódik a víz körfolyamatának fenntartására.

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei Készítette: Nagy Gábor Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Dr. Kiss Ádám Professzor Téziseim Bemutatni az erőmű és bányák

Részletesebben

1. forduló - megoldó kulcs. Keresztrejtvény

1. forduló - megoldó kulcs. Keresztrejtvény 1. forduló - megoldó kulcs Keresztrejtvény 1. d o b s o n u n i t 2. t e r m é s z e t e s 3. k o n t é n m e n t 4. e g y e n 5. t ő z e g 6. m i l l i k a n 7. e n e r g i a m e g m a r a d á s 8. b

Részletesebben

NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL

NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL A berendezés leírása A NARDI WA-G egy 2 bar nyomásra tervezett 3 huzagú gázcsöves kazán (melyből 2 a hőcserélőben van), max. 110 ºC melegvíz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját Dr. Kemenes László az atomerőmű szakemberének tájékoztatója alapján választ

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

Magyarország kereskedelmi áruházai

Magyarország kereskedelmi áruházai Kaszkád hőtéstechnikai rendszer és hıszivattyús főtési-hőtési rendszer együttmőködése Magyarország kereskedelmi áruházai A B C D E F G H I J össz db m2 átlag össz m2 Diszkont áruházak 190 83 153 65 1500

Részletesebben

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése Windcraft Development L.L.C. Hungary - 1181 Budapest, Üllői u. 431. +36 30 235 2062 Fax: +36 1 294 0750 Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése Rövid leírás A projekt célja A szélenergia hasznosításán

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata ESPAN- Pilotprojekt: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez

Részletesebben

Villamosenergia hálózatok aktuális kérdései

Villamosenergia hálózatok aktuális kérdései Villamosenergia hálózatok aktuális kérdk rdései MEE, Miskolc 2011. 1. Hálózatfejlesztés s stratégiai céljaic 1. MEH által előírt szolgáltatási minőség mutatók elérése, javítása 2. Hálózati vagyon megőrzése

Részletesebben

Okos hálózatok, okos mérés

Okos hálózatok, okos mérés PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Okos hálózatok, okos mérés (Outlook; Smart Grid; Smart Metering) Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az okos hálózat? Milyen új lehetőségeket, szolgáltatásokat

Részletesebben

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-414/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT

HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT XIII. Erdélyi Fiatal Közgazdászok és Vállalkozók Találkozója Antal Lóránt A ZÖLD ENERGIA ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIA FOGALMA A Zöld Energia fogalma: megújuló és nem szennyező energiaforrások

Részletesebben

Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem

Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem Szakember Találkozó 2014. május 16. 1. OLDAL Szabadvezetékes szabványok Visszavonás MSZ 151-1:2000 Erősáramú szabadvezetékek. 1 kv-nál

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S Különleges kialakítású hegesztett bordáscsövet és az abból készített hőcserélőket, hőhasznosító berendezéseket kínál a Az acél-, vagy rozsdamentes acél anyagú hőleadó cső bordázata hegesztett kötésekkel

Részletesebben

FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE

FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE 21. Távhő Vándorgyűlés 2008. szeptember 23-24. SZEGED FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató DIN EN ISO 9001:2000 A távhőrendszer fő jellemzői NA 300 NA 400 NA 350 NA

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

Hogy egy országban az egyes erőműfajták

Hogy egy országban az egyes erőműfajták Iskolakultúra 1998/9 Hagyományos erőművek környezeti hatásai Szemle Hagyományos erőműveknek nevezzük a szén, olaj- és gáztüzelésű erőműveket. A szén fogalomkörébe tartozik a lignit is, de nem értjük ide

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30.

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30. Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

SZÉL ÉS VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS. Szélenergia

SZÉL ÉS VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS. Szélenergia SZÉL ÉS VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS Szélenergia a Szélenergia (mozgási energiaforma = anyagáramlás) a Föld talaja által elnyelt napsugárzás következtében a szárazföldek felett felmelegedett és felemelkedő levegő

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben