TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET építési engedélyezési tervdokumentációhoz a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET építési engedélyezési tervdokumentációhoz a"

Átírás

1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET építési engedélyezési tervdokumentációhoz a 5662 Csanádapáca, Szent Gellért utca 17., hrsz.: alatt létesítendő meglévő raktárépület és üzlet felújítás építés Készítette: Kacziba Sándor építész tűzvédelmi szakértő: I-140/ augusztus 09. 1

2 FELELŐS TERVEZŐI NYILATKOZAT (TŰZVÉDELEM) Alulírott KACZIBA SÁNDOR építész tűzvédelmi szakértő; I-140/2013. kijelentem a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított XXXI. tv. 21. (6) bekezdése alapján, hogy a 5662 Csanádapáca, Szent Gellért utca 17., hrsz.: alatt meglévő raktárépület és üzlet felújítás építési engedélyezési terveit és az ehhez kapcsolódó tűzvédelmi dokumentációt a vonatkozó és érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok, műszaki követelmények és az eseti hatósági előírások figyelembevételével készítettük el, a tervezés során az épület tűzvédelmi követelményeit az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (Országos Tűzvédelmi Szabályzat, továbbiakban: OTSZ) és a kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban: TvMI) - meghatározott tűzvédelmi szabályok, követelmények és irányelvek betartásával készítettem el. Alulírott Kacziba Sándor építész tűzvédelmi szakértő kijelentem, hogy érvényes építész tűzvédelmi szakértői igazolvánnyal rendelkezem. A tűzvédelmi dokumentáció és a nyilatkozat a vonatkozó követelményeket kielégítik. A megvalósult épület megfelel a vonatkozó és hatályos tűzvédelmi követelményeknek, előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A tűzvédelmi dokumentáció az építésztervező által rendelkezésre bocsátott információk, alapadatok (az építészeti-műszaki dokumentáció) alapján készült. Kijelentem, hogy a tűzvédelmi dokumentációban foglaltaktól való eltérés következményeiért felelősséget nem vállalok! Jelen tűzvédelmi dokumentáció a mellékletekkel együtt 11, azaz tizenegy számozott oldalt tartalmaz. Csongrád, augusztus 09. Kacziba Sándor építész tűzvédelmi szakértő I-140/

3 Tűzvédelmi műszaki leírás 1. Az épület rendeltetése, rövid ismertetése, alapadatok: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért utca 17., hrsz.: alatti ingatlanon Csanádapáca Községi Önkormányzata, mint építtető egy meglévő raktárépület és üzlet felújítás engedélyezését tervezi, amely épület kialakításának építési engedélyezési tervdokumentációja jelen tervezés tárgya. A meglévő épület jelenleg zöldségraktár, valamit eszpresszó, ami nem üzemel. Az épületet az 1900-as évek elején építették. Falazata kisméretű tégla falazat, melyen borított fa gerenda födém készült. Az épület tetőszerkezete fából készült, égetett agyag cserepekkel történt a fedése. A presszó feletti térnek (későbbi árusító tér) acélgerendás és fa fióktartós vegyes födém lesz kialakítva hőszigeteléssel és álmennyezettel. A felújítás után homlokzati hőszigetelés kerül az épületre az energetikai számítások szerinti megfelelő vastagságban. A lábazaton zárt cellás xps lábazati hőszigetelés, a lábazattól az eresz csatalakozásig pedig eps homlokzati polisztirol hőszigetelés. A nyílászárók részlegesen korszerű 3 rtg üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra lesznek cserélve. Az épület udvar része felöli raktárak elbontásra kerülnek a felújítás során. Az épület új fő funkciói: - tárolás, raktározás - árúsító hely, piac A tervezett épület felújítás építési engedélyezési eljárásában a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség szakhatóságként nem működik közre a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése, 6. melléklet alapján: - AK mértékadó kockázati osztályba tartozó épület összes építményszint nettó alapterülete az 500 m 2 -t nem haladja meg. Szintek száma:1 Tárgyi épület tűzvédelmi szempontból földszintesnek minősül. Beépített nettó alapterület a felújítást követően: 494,07 m 2 Magasság: Az épület előtti rendezett terepszint ±0,00 m, a legfelső használati szint magassága +0,00 m. Az épület magassága 8,45 m. Befogadóképesség:Az épület tervezett befogadóképessége az OTSZ 52. szakasz (4) bekezdése szerint: Az épület kávézó és árusítótér részében egyszerre 3

4 összesenlegfeljebb 100 fő együttes jelenlétével számolunk az OTSZ idevonatkozó normatív értékei alapján (éttermek: 1 fő/1,5 m 2, üzletek: 1 fő/5 m 2 ) Az épület nem tömegtartózkodású. 2. A kockázati egység kockázati osztályba sorolása: Az OTSZ 8. előírási alapján a tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. Az üzlet kockázati osztályba sorolása: Az OTSZ 12. (1) bek. alapján a kockázati egység kockázati osztálya az 1. mellékletben foglalt 1 4. táblázat alapján kerül meghatározásra - Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legfelső szintjének a szintmagassága: 0,00-7,00 m között van (+0,00 m) NAK - Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága: 0,003,00 m között van (0,00 m) NAK - Az 1. melléklet 1. táblázata szerint a kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének (árusítótér+kávézó) befogadó-képessége 100 fő AK - Az 1. melléklet 2. táblázata szerint a kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan menekülni képesek NAK - Az 1. melléklet 3. táblázat: nem értelmezhető - Az 1. melléklet 4. táblázat: nem értelmezhető - Az OTSZ 12. (4) bek alapján az épület befogadó képessége szerint: Épület befogadó képessége 500 fő alatti NAK Az OTSZ 10. (4) bek. alapján: kockázati egység részét képezheti: a) közlekedő helyiség, b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tároló helyiség, c) a legfeljebb 4 parkoló állással rendelkező gépkocsi tároló helyiség, d) villamos, valamint gépészeti helyiség, e) ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel összefüggő szociális helyiség és az üzemviteli, adminisztratív tevékenységek ellátását biztosító helyiség. 4

5 Az OTSZ 12. (3) bek. alapján az épület kockázati osztálya: alacsony kockázati (AK) osztályba tartozik. 3. Tűztávolság A meglévő tűztávolság a szomszédos építményekhez képest annyiban módosul, hogy elbontásra kerül az ingatlan északi oldalhatárán lévő raktár épület, így a tűztávolság megfelelő. A Szent Gellért utca 19. hrsz.: alatti ingatlanon lévő, a jelen felújítás tárgyát képező épülethez csatlakozó épület vonatkozásában a tűztávolságot nem vizsgálom, mivel azt a felújítás nem érinti. A legközelebbi, saját és a szomszédos telken lévő melléképületek (NAK) több mint 5 m-re helyezkednek el, megfelelő. 4. Tűzeseti szerkezeti állékonyság: Az építmények szerkezeti állékonyságát biztosító tartószerkezeti elemek az OTSZ 2. mellékletben foglalt 1. táblázatban meghatározott követelményeket az alábbi táblázat tartalmazza. Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó követelmények Mértékadó kockázati osztály AK Pince+ földszint Építményszerkezet Követelmén y Tervezett megjegyzés Teherhordó falak és merevítéseik a pinceszint kivételével Kerámia téglafal 30 cm D REI 30 A1 REI 30 Megfelelő Eurocode szerinti méretezéssel Teherhordó pillérek és merevítéseik a pinceszint kivételével D R 30 A1 R 30 Megfelelő Eurocode szerinti méretezéssel Teherhordó építményszerkezetek Acél tartópillér tűzgátló festéssel Pinceszinti teherhordó falak és merevítéseik Pinceszinti pillérek és merevítéseik Pinceszint feletti födém A2 REI 30 A2 R 30 A2 REI 30 5

6 Emeletközi és padlásfödém (presszó felett) Acélgerendás és fa fióktartós vegyes födém, hőszigeteléssel és tűzgátló gipszkarton burkolattal D REI 30 A2 REI 30 Megfelelő Tetőfödém tartószerkezete, merevítései, valamint tetőfödém 60 kg/m 2 Tetőfödém térelhatároló szerkezete (60 kg/m 2 -ig) D REI 15 D REI Fedélszerkezet Fa tetőszerkezet Épületen belüli és menekülési útvonalnak minősülő lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei és járófelületének alátámasztó szerkezetei Menekülési útvonalat képező szabadlépcső tartószerkezete Tűzterjedés gátlás építmény-szerkezetei Tűzfal Tűzgátló alapszerkezet Tűzgátló válaszfal Tűzgátló fal Tűzgátló födém D D Megfelelő D R 30 A1 A1 REI 120 D EI 15 A2 (R)EI 30 A2 REI

7 Tűzterjedés elleni gát A2 a csatlakozó födémre, falra előírt követelménnyel megegyező tűzállósági teljesítményű: EI 30 Tűzgátló lezárás tűzfalban A2 EI2 90-C Tűzgátló nyílászáró Tűzgátló falban D EI2 30-C - felvonó-aknaajtó a vonatkozó műszaki követelmény szerint Tűzgátló réskitöltőréslezáró rendszerek az átvezetéssel érintett szerkezettel megegyező tűzállósági teljesítményű: EI 30 Tűzgátló lineáris hézagtömítések Menekülési útvonalon alkalmazott a csatlakozó szerkezetekre előírt követelménnyel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI 90 Tűzgátló záróelem EI 30 EI 30 megfelelő Falburkolat D s1, d0 Padlóburkolat Dfl s1 Álmennyezet, D s1, d0 mennyezetburkolat Álpadló D EI 15 - építményszerkezetek Hő- és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy burkolat mögött B s1,d0 Az épület nem menekülési útvonalának számító falburkolatra, padlóburkolatra, álmennyezetére és hőszigetelésre nincs követelmény, mivel az épület helyiségei a kiürítés első szakaszára megengedett időn belül kiüríthetők. Az OTSZ 24. (2) bek. d) pontja alapján a homlokzati hőszigetelési rendszerrel szemben nincs homlokzati tűzterjedési határérték követelmény, mivel az épület földszintes. Az áthidalók beépítése során a rá vonatkozó követelmény megegyezik a teherhordó pillérre vonatkozó követelménnyel, ami D, R30 perc. A meglévő vasbeton gerendák kielégítik az előírt követelményeket (A1, R30). Az OTSZ 31. (1) bek. b) pontja alapján az AK mértékadó kockázati osztályú épület esetén a tetőfedés anyaga legalább Broof(t1) kategóriájú legyen. Az épületre tervezett kerámia cserépfedés A1 tűzvédelmi osztályú, megfelel ezen előírásoknak. 7

8 Az OTSZ 16.. (6) szerint az egyes építményszerkezetekrevonatkozó követelményeket az építményszerkezetek építményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet. Az épület kivitelezési tervdokumentációjába csak olyan épületszerkezetek tervezhetők be, illetve az építés során kizárólag olyan épületszerkezetek építhetők be, melyek rendelkeznek az OTSZ-ben foglaltaknak megfelelő tanúsítvánnyal, teljesítmény nyilatkozattal,vagytermék szabványnak megfelelően gyártottak és eztagyártóigazolja. Amennyiben előre gyártott és tanúsított szerkezet kerül beépítésre, úgy csak olyan szerkezet építhető be, mely érvényes ÉME engedéllyel rendelkezik és az abban foglaltak szerinti tűzvédelmi teljesítményei kielégítik a szerkezettel szemben támasztott követelményeket. - A kiviteli tervdokumentáció készítése és a kivitelezés során figyelembe kell venni a tanúsítványokban, termékszabványokban, illetve a statikai számítások során meghatározott feltételeket. - A statikai méretezést a kiviteli tervekhez kell mellékelni, melyeket a használatbavételi eljárás során be kell mutatni az engedélyező hatóságnak. Olyan épületszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a tűzvédelmi követelményeknek, ezért a konkrét beépítést megelőzően is le kell ellenőrizni, hogy a követelmény táblázatban meghatározott minősítést az adott épületszerkezet kielégíti-e! Az épületszerkezetek megfelelőségét a használatbavételi eljáráson bizonylattal kell igazolni. 5. A tervezett tűzszakasz(ok) megengedett tűzszakasz-területei Az OTSZ 21. (2) bek. alapján az építmény tűzszakaszainak legnagyobb megengedett méretét közösségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. táblázat alapján kell meghatározni. AK kockázati osztályba sorolt közösségi (üzlet, szolgáltatóegység) épület megengedett tűzszakasz mérete 4000 m 2. A kialakításra kerülő tűzszakasz mérete a szín bővítménnyel együtt 494,07 m 2, megfelelő. A kialakításra kerülő tűzszakasz mérete ettől kisebb, megfelelő. 6. Tűzoltósági beavatkozási feltételek Az épületek megközelíthetősége (tűzoltási felvonulási út, terület) Az épület az OTSZ 65. (1) bek. alapján tűzoltási felvonulási terület létesítésére nem kötelezettek. Az épület megközelíthetőségét a szilárd burkolatú és megfelelő teherbírású közlekedési út és a belső szilárd út biztosítja. 8

9 Oltóvízellátás A tervezett épület a felújítást követően 494,07 m 2 -es, melyhez 1200 liter/perc oltóvíz intenzitást kell biztosítani az OTSZ 72. (1) bek. (8. melléklet 1. táblázat) és (3) bek. alapján legalább egy órán keresztül (AK osztály esetén), tehát 72 m 3 oltóvíz szükséges. Ezt a vízmennyiséget kellett biztosítani a tárgyi felújítás előtt is, mert az épület eddig is 300 m 2 feletti nettó szintterületű volt. Az OTSZ 76. (1) bek. alapján a tűzcsapok a védendő építménytől a megközelítési útvonalon mérten 100 méternél távolabb és a tűzcsapcsoportok kivételével egymáshoz 5 méternél közelebb nem helyezhetők el. Az épülethez az oltóvíz már biztosított tűzcsapról. Fali tűzcsap Az OTSZ 79. (1) bek. alapján az épületben fali tűzcsap létesítése nem előírás, nem létesül. Tűzoltó eszközök, felszerelések Az épületekben az OTSZ 204. a) pontja szerint tűzoltó készüléket szükséges szintenként elhelyezni. Az OTSZ 16. melléklet 2. táblázata szerint az épületben az alábbi oltóanyag egységeket (OE) kell biztosítani ,07 m 2 7 OE, mely biztosítható egy db min. 27A tűzosztály oltására alkalmas, porral oltó tűzoltó készülékekkel. A kézi és hordozható tűzoltó készülékeket utánvilágító biztonsági jelzésekkel kell megjelölni. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, 1,8-2,5 méteres magasságban kell elhelyezni, úgy, hogy az a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető legyen. Tűzoltósági kulcsszéf A tervezett létesítmény területén tűzoltósági kulcsszéfet nemkell létesíteni azotsz 83. előírásai értelmében. 7. Világító és villamos berendezések Az OTSZ 35. (1) bek. szerint az építmények minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen. A világító és villamos berendezések az MSZ 2364 szabványsorozat érvényben lévő lapjaiban és az MSZ HD szabványsorozat vonatkozó lapjaiban foglalt előírásainak megfelelően fognak elkészülni. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 9

10 A tűzeseti lekapcsolás céljából létesített kapcsoló(ka)t, elosztó(ka)t, ahol az állandó jelenlét nem biztosítható, a bejárat közelében (a bejárattól nem messzebb mint 15 m) kell elhelyezni. A villamos berendezések létesítését követően az MSZ HD szabvány előírásai értelmében az Első felülvizsgálatot el kell végeztetni. Az OTSZ XIII. fejezet 146. (1) bekezdése alapján biztonsági világítás nem kell létesíteni az építményrész területén. A tűzeseti főkapcsoló nem kimondottan a céljának meg-felelő helyiségben lesz kialakítva. OKF GYIK Az OTSZ 146. (1) bekezdés f) pontja szerint: Biztonsági világítást kell létesíteni f) tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,. Kérdés: Minden épületbe kell tűzeseti főkapcsoló, így minden épületnél (pl. családi háznál, 100 m2-es raktárépületnél is) kell biztonsági világítás a főkapcsoló helyiségébe és a bejárattól oda vezető útvonalra? Válasz: Ha a főkapcsoló egy külön erre a célra kialakított villamos helyiségben van kialakítva. Az épület tetőszerkezetére napelemek kerülnek elhelyezésre. A napelemek létesítése során be kell tartani a TvMI 7.2: pontjában foglalt műszaki megoldásokat. Az aktuális TvMI az alábbi linkről tölthető le Villámvédelem: Az OTSZ 42. -a értelmében Villámvédelmet kell létesíteni az OTSZ 12. mellékletben foglalt táblázatban megjelölt építmények esetében, az ott meghatározott védelmi szint biztosításával, továbbá abban az építményben, ahol a villámcsapások hatásaival szembeni védelem csak így biztosítható. Norma szerinti villámvédelmet kell kiépíteni, mivel az épület rendeltetése módosul. A tervezéssel érintett épület villámvédelmi kockázatelemzését el kell végezni a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelően. Amennyiben a kockázat elemzés alapján az egy évre vetített kockázat az emberi élet elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, úgy az épület villámvédelmi berendezés kialakítása nélkül is megfelel a villámcsapások hatásaival szemben, ellenkező esetben villámvédelmi berendezést kell létesíteni. Amennyiben az épület védelmére szükséges avillámvédelmi berendezés kiépítése, úgy a villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni. Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnök Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, a villámvédelem területén kiemelkedő gyakorlott villamos tervező jogosult. 10

11 Kiemelkedően gyakorlott az a tervező, aki az érvényes vonatkozó műszaki követelményen alapuló, a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel (MEE) és az OKF-el egyeztetett, a Magyar Mérnök Kamara Elektrotechnikai tagozata által (MMK) akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette. A villámvédelmi berendezés létesítése során a később eltakarásra kerülő részek eltakarás előtt a részleges felülvizsgálatot és a létesítést követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot el kell végezni. A villámvédelmi rendszer első ellenőrzését el kell végezni, melyről készült jegyzőkönyvet a használatbavételen be kell mutatni. 9. Épületgépészet Tüzelő -, fűtőberendezések Az épület fűtése központi fűtéssel történik, 140 kw teljesítmény alatti kondenzációs kazánnal, meleg vizes rendszerrel. Szellőző berendezés: Az OTSZ 34. -ban foglaltak szerint: (1) A szellőzőrendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek, önálló rendeltetési egységek között az esetleg keletkező tűz és füstgáz átterjedését a szellőzőrendszer ne tegye lehetővé. (2) A gépészeti aknán kívül elhelyezett szellőző-berendezés több tűzszakaszon átvezetett csatornáit és szigetelését A1 vagy A2-s1 minősítésű anyagból kell készíteni. (4) A szellőzőnyílások rácsszerkezetét A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból kell készíteni. (5) A mesterséges szellőztetés villamos motorjával B-F tűzvédelmi osztályú építményszerkezet nem érintkezhet. 10. Hasadó, hasadó-nyíló felület: OTSZ XXXI. fejezete alapján nem előírás, nem létesül. 11. Hő- és füstelvezetés, közlekedők füstelvezetése Az épületben az OTSZ 88. (1) bek. a) pontja alapján nem előírás hő- és füstelvezetés létesítése, mivel az épület nem tartalmaz 1200 m 2 -nél nagyobb helyiséget (a bővítés után sem). 12. Kiürítés számítás Az OTSZ 51. (1) bek. alapján: Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a) a benntartózkodó személyek aa) a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák, ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak, Az OTSZ szerint biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak. 11

12 Az épületben legfeljebb 100 fő tartózkodik. Az épület előírt kiürítési normaideje az OTSZ 7. melléklet 4. táblázata szerint: AK osztály esetén tlmeg 1,5 perc Az OTSZ 7. melléklet 1. táblázata szerint a biztonságos tér (szabad tér) elérési távolsága AK osztály esetén max. 45 m lehet. A helyiség legtávolabbi pontjának a távolsága a szabadba nyíló ajtóktól úttengelyen mérve kevesebb, mint 45 m, (16 m) megfelelő. A kiürítés a helyiségekből közvetlenül a szabadba történik, ezért csak az első szakasz idejével számolok. Az épület kiürítése biztosított az épület Keleti homlokzatán lévő 2 db 1,56 m széles, valamint az Északi homlokzaton lévő 1 db 1,5 méter széles, kétszárnyú ajtón keresztül. Kiürítés számítás a szabadba nyíló ajtók átbocsátóképessége alapján Nl tlb= = tl meg kxl Adatok Nl=100 fő k=41,7 fő x m -1 x min -1 (percenként 25 fő, 1,5 m-es sávnyílás szélességben) 100 fő tlb= = 1,07 min tl meg (1,5 min ) 41,7 fő x 2,25 m A kiürítésnél figyelembe veendő ajtók csak a kiürítés irányába nyílhatnak. Atervezett építmény a fentikövetelményeknek megfelel, így a kiüríthetősége biztosított. Biztonsági világítás és jelek A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. A kézi és hordozható tűzoltó készülékeket utánvilágító tűzvédelmi jellel kell megjelölni. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, 1,8-2,5 méteres magasságban kell elhelyezni, úgy, hogy az a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető legyen. 12

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Máriapócs 490/ Hrsz. alatti Pápa tér rekonstrukciója során, nyilvános WC kialakításának engedélyezési tervdokumentációjához. Építtető: Máriapócs Város Önkormányzata 4326. Máriapócs,

Részletesebben

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás 2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás Alulírott építész tervező a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett épület építési engedélyezési tervdokumentációjának részét

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám, hrsz.: 123 alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 12. (hrsz.: 96/6) szám alatt meglévő orvosi rendelő belső felújításának és átalakításának ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE ÉPÍTTETŐ: Galgagyörk Község Önkormányzat

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás tejüzem rendeltetésű épület bővítése 5600 Békéscsaba, Kisrét 86. hrsz.: 0628/4 építési engedélyezéséhez 2016. március Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tervező által rendelkezésemre

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5. szám, hrsz.: 582 alatti ingatlanon meglévő szociális épület hő-technikai Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS (HRSZ 34) építési engedélyhez

TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS (HRSZ 34) építési engedélyhez TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS Isztiméri orvosi rendelő átalakítása-bővítése 8045 Isztimér, Köztársaság u. 100. (HRSZ 34) építési engedélyhez Isztimér orvosi rendelő átalakítás-bővítés tűzvédelmi műleírás 1 / 7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Gádoros, Nagy u 52. szám hrsz.: 565 alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő épület hő-technikai Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A 2013 Pomáz, 3677/1 helyrajzi szám alatti asztalos üzem építési engedélyezési műszaki tervdokumentációjához Készült: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET Munkaszám: MT 2017/129-TF MT 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET.. a Perenye, Jókai Mór u. 19. 386/1 HRSZ - alatti óvoda felújítási és bővítési munkálatainak kiviteli tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII. 5.)

Részletesebben

Az épület a bővítéssel együtt egy tűzszakaszt, egy kockázati egységet alkot.

Az épület a bővítéssel együtt egy tűzszakaszt, egy kockázati egységet alkot. Munkaszám: MT 2017/36-TF 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET a Perenye, Jókai Mór u. 19. 386/1 HRSZ - alatti óvoda felújítási és bővítési munkálatainak építési engedélyezési tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sorszám: I-119/40/2018 TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ Bölcsőde kialakítása Dudaron Kétcsoportos minibölcsőde Dudar, Kossuth Lajos u. 26. 712/2 hrsz KIVITELI TERV 1. verzió Készítette: Tűzvédelmi szakértő Szakértői

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TT KIV 20151008 BUDAPESTI EGYETMI KAT. GIM. R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T B U D A P E S T I E G Y E T E M I K A T O L I K U S G I

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás orvosi rendelő akadálymentesítése, rendelő és szolgálati lakás felújítása (Kunágota, Rákóczi u. 47.) építési engedélyezéséhez 2015. január Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tervezők

Részletesebben

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08.

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08. Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök 2014. május 08. Témakörök: 1. A jelenlegi és a tervezett OTSZ szerinti különbségek összehasonlítása. 2. Az ÉTDR

Részletesebben

t01-v1 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása

t01-v1 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása helyszín: 1145 Budapest XIV. kerület, Csertő park 3/b-c. helyrajzi

Részletesebben

Tűzvédelmi konferencia

Tűzvédelmi konferencia "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" Tűzvédelmi konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" a bajai, Szent Rókus Kórház

Részletesebben

6 C S O P O R T O S Ó V O D A É P Í T É S E

6 C S O P O R T O S Ó V O D A É P Í T É S E 6 C S O P O R T O S Ó V O A É P Í T É S E Kerekegyháza, Erdő u.- Park u. hrsz. 2270/3 ÉPÍTÉSI ENGEÉLYEZÉSI TERV TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2015. december 1. Alapadatok A meglévő épületegyüttes földszint

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Az új OTSZ-ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet. Létesítés, kockázat. TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21.

Az új OTSZ-ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet. Létesítés, kockázat. TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Wagner

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás a építési engedélyezési tervéhez Készítette: Szaladják László tűzvédelmi mérnök építész tűzvédelmi szakértő I-081/2013 Kamarai sz: 13-14174 szaladjak@gmail.com 06/70-331-29-89 ügyirat szám: 017/2016 A

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Leírás

Tűzvédelmi Műszaki Leírás fotovoltaikus kiserőmű tűzvédelmi műszaki leírása 1./6. oldal Saját szám: 31/20/2017. BV Tűzvédelmi Műszaki Leírás A tűzvédelmi műszaki leírás elkészítésénél figyelembe vettem a 54/2014.(XII.05.) BM rendelettel

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS. Győrújfalu Községi Önkormányzat 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS. Győrújfalu Községi Önkormányzat 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Előzmények: Győrújfalu Községi Önkormányzat 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7. GYŐRÚJFALUI ÓVODA BŐVÍTÉSE BÖLCSŐDÉVEL 9171 Győrújfalu, Mártírok útja 5/b. Hrsz.: 3/1 ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel Meglévő főzőkonyha átalakítása

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A Geszteréd, 5/8 hrsz. alatti piac építési tervéhez az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján.

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A Geszteréd, 5/8 hrsz. alatti piac építési tervéhez az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján. 1 TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A Geszteréd, 5/8 hrsz. alatti piac építési tervéhez az 5/01. (XII.5.) M rdel alapján. I. ALAPAATOK A megrdelő egy zintes piac épül kialakítását tervezi. A létesítmény fő adatai

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. Hrsz.: 269/4 sz. alatt építendő Piac Építési engedélyezési tervdokumentációjához

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. Hrsz.: 269/4 sz. alatt építendő Piac Építési engedélyezési tervdokumentációjához TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Szajol, Erkel Ferenc tér 45. Hrsz.: 269/4 sz. alatt építendő Építési engedélyezési tervdokumentációjához 1.ELŐZMÉNYEK A jelen dokumentáció tárgya: Szajol, Erkel Ferenc tér 45.

Részletesebben

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig.

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Construma 2001. április 7. A családi háztól a SkyCourtig. Az épületek felújításának tűzvédelmi tervezése és a dokumentáció követelményei. III. Rockwool Építészeti

Részletesebben

1. táblázat. A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00

1. táblázat. A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00 TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A erec, éri tér 1. szám alatti, éri múzeum fedélszerkezének és fedélhéjazatának felújítási tervéhez, az 5/01. (XII.5.) M rdel alapján. 1 I. ALAPAATOK A fti cím, az alagsor III.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I M Ű S Z A K I LEÍRÁS

T Ű Z V É D E L M I M Ű S Z A K I LEÍRÁS T Ű Z V É D E L M I M Ű S Z A K I LEÍRÁS 8640 Fonyód, belterület hrsz.: 8055; 8053/2, és a 8044/9-13 alatti területen Fonyód piac, piaci szolgáltató és kiszolgáló létesítmények és piaccsarnok kialakítása

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TSZ.: 7902 GYŐR, KOSSUTH L. U. 28. HRSZ.: 7888 MŰE MLÉ KI JE LE NTŐSÉ G Ű TE RÜLE TE N ÁLLÓ É PÜLE T FE LÚJÍTÁ SÁTALA KÍTÁS MÓDOSÍTOTT E NGE DÉ LYE ZÉ SI É S É PÍTÉ SI K IVITE LI TE RVDOK UME NTÁC IÓ ME

Részletesebben

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői Tűzvédelem A biztonságtudomány (safety culture) az angolszász országokban már elterjedt fogalom és követelmény, amely szerint minden érintett személy figyelemmel kíséri, elemzi, feltárja a veszélyeztető

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA SEGÉDLET TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2015. ÁPRILIS 23. A SEGÉDLET EGY FELTÉTELEZETT ALAPESETŰ - PINCE + FÖLDSZINT + EMELET VAGY TETŐTÉR SZINTSZÁMÚ - CSALÁDI HÁZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő Kecskemét, Alkony utca 11. általános iskola bővítés - első TML készítés 2009. márciusában, a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az 5081 Szajol, Fő utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti Orvosi rendelő felújítás és átalakítás Építési Engedélyezési Tervéhez

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az 5081 Szajol, Fő utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti Orvosi rendelő felújítás és átalakítás Építési Engedélyezési Tervéhez TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az 5081 Szajol, Fő utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti Építési Engedélyezési Tervéhez ELŐZMÉNYEK A jelen dokumentáció tárgya: Szajol, Fő utca 32/a (HRSZ.: 594) szám alatt található

Részletesebben

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK Visegrád, 2014. október 3. Lengyelfi László Rendeletalkotási célok 2012.09. Jelenlegi OTSZ alkalmazási nehézségei -értelmezés igénye gyakori; -még mindig nagyszámú

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET.. a Szombathely, Hollán E. u. 2. Hrsz.:6004 alatti Smidt múzeum bővítési munkálatainak módosított engedélyezési tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Petőfi utca, hrsz.: 132. Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata 9321 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.

Petőfi utca, hrsz.: 132. Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata 9321 Máriakálnok, Rákóczi u. 6. ÓVODA ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ Építmény megnevezése: Óvoda épület bővítése, átalakítása Építés hely: 9231 Máriakálnok, Petőfi utca, hrsz.: 132 Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projektiroda. Budapest, XVII. Rákoskeresztúr Kormányablak Építési engedélyezési terv tűzvédelmi műszaki leírás

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projektiroda. Budapest, XVII. Rákoskeresztúr Kormányablak Építési engedélyezési terv tűzvédelmi műszaki leírás Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projektiroda Budapest, XVII. Rákoskeresztúr Kormányablak Építési engedélyezési terv tűzvédelmi műszaki leírás Megrendelő Tervező Budapest Főváros Kormányhivatala

Részletesebben

NAPELEMPARKOK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI

NAPELEMPARKOK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI NAPELEMPARKOK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA ÉRCES FERENC TŰ. EZREDES FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2018. ÁPRILIS 26. Jogi szabályozás - tűzvédelmi követelmények: OTSZ-ből 48. Napelemek 87. (1)

Részletesebben

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani.

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani. 4. sz. melléklet 1 T ZVÉDELMI KIVITELI TERV (TML 33/2016) Monor Városi Sportcsarnok kivitelezési terv dokumentációjához Építési hely: 2200 Monor, Balassa B u. Hrsz.: 6219/2 A dokumentáció a többször módosított

Részletesebben

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK Dr. Takács Lajos Gábor ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGE Követelmény: OTSZ Megfelelőség igazolása: OTSZ 14 - építményszerkezetek

Részletesebben

Lestyán Mária. Tervezzünk építményszerkezetet az új OTSZ szerint II.

Lestyán Mária. Tervezzünk építményszerkezetet az új OTSZ szerint II. Lestyán Mária Tervezzünk építményszerkezetet az új OTSZ szerint II. Az új OTSZ legnagyobb előnye talán a nagyobb tervezői szabadság lehetőségének a biztosítása, ami a tűzvédelmi tervezési felelősséggel

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály. Az új OTSZ

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály. Az új OTSZ Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ III. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok * 2014/09/10 * Wagner Károly tű. alezredes Tűzveszélyességi

Részletesebben

Az új OTSZ -ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály

Az új OTSZ -ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ -ről Tűzvédelem 2013 konferencia Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. november 6. Érces Ferenc tű. ezredes

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás 4274 Hosszúpályi, Ipartelep (hrsz.: 060/13) hűtőház építési engedélyének tervdokumentációjához

Tűzvédelmi műszaki leírás 4274 Hosszúpályi, Ipartelep (hrsz.: 060/13) hűtőház építési engedélyének tervdokumentációjához Oldal 1 / 10 Tűzvédelmi műszaki leírás 4274 Hosszúpályi, Ipartelep (hrsz.: 060/13) hűtőház építési engedélyének tervdokumentációjához Tartalom 1. A fejezet az alábbi jogszabályok alapján lett összeállítva:...

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Gádoros, Béke u. 8. szám, hrsz.: 505 alatti ingatlanon meglévő óvodák hő-technikai korszerűsítésének Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói.

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói. A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói. 2014 Előadó: Nyíri Csaba tűzvédelmi szakértő Elérhetőség: Tel: 20-261-79-37 e-mail:nyiri@t-online.hu Web:nyirituzvedelem.hu 1

Részletesebben

III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek

III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek

Részletesebben

ÓVODA FELÚJÍTÁS TORNASZOBA KIALAKÍTÁSA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

ÓVODA FELÚJÍTÁS TORNASZOBA KIALAKÍTÁSA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉS TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS amely készült 3641 Nagybarca, Kossuth Lajos utca 30. (HRSZ: 2-3) alatti ingatlanon Óvoda felújítás, tornaszoba kialakításával engedélyezési tervéhez. Kérelmező:

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet a Csanádapáca, Szent Gellért út 31. szám, hrsz.: 2 alatti ingatlanon meglévő védőnői szolgálat hő-technikai Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2051 Biatorbágy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti Szily-Fáy kastély átalakításának tervéhez

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2051 Biatorbágy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti Szily-Fáy kastély átalakításának tervéhez TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2051 Biatorbágy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti Szily-Fáy kastély átalakításának tervéhez 1. Előzmények, a tervezett épület főbb adatai A biatorbágyi Szily-Fáy kastély

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia 1, TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM. -Tűztávolság, Tűzszakaszok 2, TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS -Biztonsági világítás, biztonsági jelzések 3, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK. 4, CO ÉRZÉKELŐK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet 2014. november 7. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Részletesebben

Könnyű e a könnyűszerkezet tervezés? (1/2)

Könnyű e a könnyűszerkezet tervezés? (1/2) Könnyű e a könnyűszerkezet tervezés? (1/2) Az építésügyi jogszabály változások kihatásai az építészeti műszaki tervezésre, a megfelelőség igazolására és a szakági tervezői együttműködésre és a tervek tartalmi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. A VILLAMOS és A TŰZVÉDELMI TERVEZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. A VILLAMOS és A TŰZVÉDELMI TERVEZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE Magyar Elektrotechnikai Egyesület A VILLAMOS és A TŰZVÉDELMI TERVEZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE Rajkai Ferenc Mészáros János BEVEZETÉS A villamos és a tűzvédelmi tervező helye a tervezési folyamatban: FELADATOK Villamos

Részletesebben

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa 1. Építmények tűzvédelmi követelményei OTÉK Tűzbiztonság c. fejezete összhangban az 89/106

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet M4 autópálya Berettyóújfalui Mérnökségi Telep Rendőrség épület ajánlati tervéhez Építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci u. 45 Generál tervező KASIB Mérnöki

Részletesebben

TŰZVÉDELEM A TŰZBIZTONSÁGI FŐIRÁNY Az építményt, annak részeit ( ) úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet és beépített berendezést úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Kotormán István okl. építőmérnök 2018.06.07. Budapest, Lurdy-ház Swedsteel-Metecno Kft. a TSZVSZ ezüst fokozatú partnere Csarnok jellegű acél

Részletesebben

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TT KIV 20151008 SZENT GELLÉRT R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T S Z E N T G E L L É R T G I M N Á Z I U M K I V I T E L E Z É S I M U

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 2. ELŐADÁS: A VILLAMOS HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA ÉPÍTMÉNYEKBEN ÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKEN, A VEZETÉKRENDSZEREK ÉS EZEK ÉPÜLETSZERKEZETEKEN TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSE,

Részletesebben

TMMK Csoportos műhelymunka

TMMK Csoportos műhelymunka TMMK Csoportos műhelymunka V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár Heizler György Csoportvezetők (10 fő) 1. Vágvölgyi László: Tűzvédelmi koncepció 2. Mészáros János: Tűzterjedés

Részletesebben

KOMPOZIT SZERKEZETEK ÉS ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELME

KOMPOZIT SZERKEZETEK ÉS ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELME KOMPOZIT SZERKEZETEK ÉS ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SZIMPÓZIUM 2012. november 16. Budapest TÜV Rheiland partner AUDI Győr gyárbővítés TÜV Rheiland partner 300m FESTŐÜZEM 40.000 m2 70m A TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám. Építés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér, 6177/1 hrsz

Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám. Építés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér, 6177/1 hrsz Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám Építés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér, 6177/1 hrsz Építés tárgya: Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

Részletesebben

KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK

KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK Takács Lajos Gábor Okl. építészmérnök BME Épületszerkezettani Tanszék KÖZRAKTÁRAK ÉPÜLETEGYÜTTES Eredeti épület-együttes:

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Besenyszög, Jászladányi út hrsz.:503/3 alatti szúrópont kialakításához

Besenyszög, Jászladányi út hrsz.:503/3 alatti szúrópont kialakításához Általános ismertetés KIVITELI TŰZVÉELMI Iktsz.: MZs 18/2014. M Ű S Z A K I T E R V O K U M E N T Á C I Ó Besenyszög, Jászladányi út hrsz.:503/3 alatti szúrópont kialakításához A BES-ÁSZ Kft (5071 Besenyszög,

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Mezőhegyes, Hild János u. 5. szám, hrsz.: 29 alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő hő-technikai Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. Falak, szerkezetek követelményei, kialakítása. Dr. Takács Lajos Gábor. Balatonföldvár, 2015. V. 14.

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. Falak, szerkezetek követelményei, kialakítása. Dr. Takács Lajos Gábor. Balatonföldvár, 2015. V. 14. VI. konferencia Építmények tűzvédelme falak, födémek Dr. Takács Lajos Gábor Falak, szerkezetek követelményei, kialakítása Balatonföldvár, 2015. V. 14. VI. konferencia Építmények tűzvédelme falak, födémek

Részletesebben

Tűzvédelmi tervezői tevékenység

Tűzvédelmi tervezői tevékenység Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia 2012. február 16. Tűzvédelmi tervezői tevékenység Mi a tűzvédelmi tervezés? Ki lehet tűzvédelmi tervező? Hol szükséges tűzvédelmi tervet készíteni? Mi a tűzvédelmi

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK Az előadás a tervezett OTSZ XIII. fejezetében megjelentekkel kapcsolatos, a villamos tervező és a tűzvédelmi tervező kapcsolatán, együttműködésén keresztül bemutatva

Részletesebben

THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai 5.0 OTSZ. Borzák Balarám Béla építészmérnök

THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai 5.0 OTSZ. Borzák Balarám Béla építészmérnök THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai Borzák Balarám Béla építészmérnök Építészeti Vezetőtervező Építési Szakértő; építészet - épületszerkezet - épületfizika szakterületeken, Igazságügyi

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT

KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT Budapest, 2014. december 8. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet TvMI feladata, lehetőségei

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila

Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila Műszaki szaktanácsadó OBO Bettermann Ker. Kft. Alapelvek Tűzvédelmi rendszerek működtetése AKTÍV TŰZVÉDELMI RENDSZER Tűzeseti fogyasztó Működtető vezetékrendszer Biztonsági

Részletesebben

Egy háromszintes irodaépület kiürítése

Egy háromszintes irodaépület kiürítése Egy háromszintes irodaépület kiürítése Az épület kialakítása, a geometriai viszonyok, a jelenlévők száma mind meghatározza az épület, tűzszakasz elhagyásához szükséges időtartamot. A kiürítési számításnál

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N.

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. Tűzvédelem egy építőipari fővállalkozó szemszögéből Összeállította: Reiger László vállalkozási főmérnök VER-BAU KFT. Kecskemét S T A B I L A N A Z É L V O N A L

Részletesebben

- Hatósági szemszögből -

- Hatósági szemszögből - Az építészeti tűzvédelmi tervezés lépései és buktatói - Hatósági szemszögből - III. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2013. március 21-22. Gyapjas János tű. őrnagy Bács-Kiskun MKI igazgató-helyettes

Részletesebben

Tűzvédelmi dokumentáció

Tűzvédelmi dokumentáció 1 Tűzvédelmi dokumentáció Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 21. (1), (2) bekezdése, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet VI. rész,

Részletesebben