T Ű Z V É D E L M I M Ű S Z A K I LEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Ű Z V É D E L M I M Ű S Z A K I LEÍRÁS"

Átírás

1 T Ű Z V É D E L M I M Ű S Z A K I LEÍRÁS 8640 Fonyód, belterület hrsz.: 8055; 8053/2, és a 8044/9-13 alatti területen Fonyód piac, piaci szolgáltató és kiszolgáló létesítmények és piaccsarnok kialakítása jóváhagyási tervéhez Építés helye: Építtető: Tervező: Tűzvédelem: 8640 Fonyód, belterület hrsz.: 8055, 8053/2, és a 8044/9-13 Fonyódi Polgármesteri Hivatal (8640 Fonyód, Fő u.19.) Sztranyák Gergely DLA (7623 Pécs, Petőfi utca emelet 32. ajtó) Ferger Ferenc építész tűzvédelmi szakértő (7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 31. fsz. 3.) (É-10/1/2017.)

2 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok Kockázati osztályba sorolás A technológia tűzvédelme Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paraméterei Tűzszakaszolás, a tűzterjedés gátlás Tűzszakaszok kialakítása, méretei Homlokzati tűzterjedés gátlás Épületen belül Telekhatáron Épület homlokzatán vízszintes tűzgát Épület homlokzatán függőleges tűzgát Tetőszinti tűzgát Eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső falfelületek Tűztávolság Hő és füst elleni védelem Hő és füstlevezetés Légutánpótlás Vezérlés Hasadó, hasadó-nyíló felület Építmény, létesítmény megközelíthetősége, mentési helyek, beavatkozást biztosító követelmények Építmény, létesítmény megközelíthetősége Tűzoltósági kulcsszéf Tűzoltósági beavatkozási központ Tűzoltósági rádióerősítő Tűzoltó felvonó Kiürítésre, mentés Kiürítés első szakaszának számítása Tűzoltás feltételei, oltóanyag ellátás Külső oltóvízellátás Belső oltóvízellátás Épületgépészet tűzvédelmi követelményei Fűtés Szellőzés

3 13. Villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményei Villamos berendezések Villámvédelem Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem Beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések Beépített automatikus tűzjelző berendezések Beépített automatikus tűzoltó berendezések Biztonsági jelzések Tűzvédelmi berendezések, eszközök Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Mellékletek: sz. Melléklet sz. Melléklet

4 1. Általános adatok Az építtető a meglévő piac felújítását, átalakítását, bővítését szeretné megvalósítani. A felújításra kijelölt területen meglévő nyitott csarnok megmarad, a többi épület, műtárgy elbontásra kerül. A piac egy teljesen új koncepció szerint kerül kialakításra, átépítésre, melyben fontos szerepe van a megmaradó nyitott csarnoknak. A csarnok alatt A jelű épület kerül kialakításra, kis üzleteknek helyet adva. Az A épület folytatásaként a helyszínrajzon megjelölt helyen gépészeti és WC blokkal a B és kis üzletekkel C épület kerül felépítésre. A D jelű műtárgy funkciója hulladékgyűjtő. ( A-C épületek a továbbiakban : épület) A részletes leírás az építész műleírásban található. A területen lévő csarnok épület (továbbiakban: szín) meglévő, megmaradó, a felépítendő épületektől tűzvédelmi szempontból külön kerül értékelésre, mivel az a szín követelményének megfelel. Szín: Az épület fő rendeltetése: Szintek száma: Befogadó képessége: alapján), Nettó alapterülete: Tűzszakasz: Legfelső használati szint: Legalsó használati szint: Épület: Az épület fő rendeltetése: Szintek száma: Befogadó képessége: Nettó alapterülete: Tűzszakasz: Legfelső használati szint: Legalsó használati szint: termelői piac (továbbiakban: épület), földszint, 50 fő feletti (beruházói adatszolgáltatás 858,42 m 2 (tetőszerkezet vízszintes vetülete), az épülettel 1 tűzszakasz, ± 0,00 méter, ± 0,00 méter. termelői piac (továbbiakban: épület), földszint, 50 fő alatti (az üzletek alapterülete alapján), 365,4 m 2 ( A-D épületek), az színnel 1 tűzszakasz, ± 0,00 méter, ± 0,00 méter. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) 1. számú melléklet Fogalom meghatározások között szerepel: 48. Helyiség: a rendeltetésének megfelelően épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkező tér, a beépítetlen tetőtér kivételével. 88. Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) II. fejezet 4. (2) bekezdésben található fogalom meghatározások között szerepel: - 3 -

5 131. szín: talajhoz közvetlenül csatlakozó, egyszintes, részben vagy teljesen fedett, egy vagy több oldalán az összesített oldalfelület legalább 50%-áig nyitott építmény, Az 1. mellékletben található számítás alapján a csarnok épület színnek nevezhető. 2. Kockázati osztályba sorolás A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) IV. fejezet 12. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint kell a kockázati egység kockázati osztályát meghatározni. A szín kockázati osztályba sorolása: Az OTSZ 1. melléklet 1. táblázat szerint: NAK AK KK MK X X Az 1. táblázat szerint AK a kockázati osztálya. X Az OTSZ 1. melléklet 2. táblázat szerint: NAK AK KK MK X A 2. táblázat szerint a NAK a kockázati osztálya. A fentiek alapján a kockázati osztályba sorolása: NAK (nagyon alacsony kockázat). A fentiek alapján az szín mértékadó kockázati osztálya: AK Az épület kockázati osztályba sorolása: Az OTSZ 1. melléklet 1. táblázat szerint: NAK AK KK MK X X X Az OTSZ 1. melléklet 2. táblázat szerint: NAK AK KK MK X A fentiek alapján a kockázati osztályba sorolása: NAK (nagyon alacsony kockázat)

6 A fentiek alapján az épület mértékadó kockázati osztálya: NAK A két kockázati egység azonos kockázati egységbe helyezhető, mert mind két egység rendeltetése közösségi. Mértékadó kockázati osztály: Mivel az épület a szín alatt helyezkedik el, így a mértékadó kockázati osztály: AK (OTSZ 12. (3) bekezdés) 3. A technológia tűzvédelme A szín alatt árusító terület, az épületben üzletek, szociális blokk kerül kialakításra. A színben és az épületben mint önálló kockázati egységben az általánostól eltérő technológiával, tárolással nem kell számolni. 4. Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paraméterei Az OTSZ 16. alapján az építmények szerkezeti állékonyságát biztosító tartószerkezeti elemek feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. táblázatban meghatározott követelményeknek. Az OTSZ 16. (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe kell venni a szerkezetek tűzvédelmi kialakításánál: Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek építményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet. A szín és az épület mértékadó kockázati osztálya: AK Az épület szintszám szerinti kialakítása: földszint Szín: Az OTSZ 131. (2) bekezdése kimondja: A szín építményszerkezeteire tűzállóságiteljesítmény-követelmény nem vonatkozik. Az OTSZ 131. (3) bekezdés a) pontja kimondja: A szín tartószerkezete: a) 50 fő feletti, de legfeljebb 300 fő tartózkodására szolgáló építmény esetén legalább C tűzvédelmi osztályú. A szín tartószerkezete acél, mely festett állapotban kielégíti az A2 tűzvédelmi osztályt. A szín térelhatároló szerkezettel nem rendelkezik. Tehát a szín tartószerkezete kielégíti a követelményt. Épület: Az épület AK kockázati osztályba soroltak szerinti épületszerkezetekből kerül kialakításra. Az épület szerkezeti állékonyságát biztosító elemek az alábbi táblázatban szereplő értékeknek kell megfelelni: - 5 -

7 A B C 1 Mértékadó kockázati osztály AK 2 Építményszerkezet Teherhordó építményszerkezetek Tűzterjedésgátlás építmény szerkezetei Teherhordó falak és merevítéseik a pinceszint kivételével Pince+ földszint D Építményszerkezet tűzvédelmi teljesítménye 30 cm Porotherm N+F falazat REI 30 REI 240 Teherhordó pillérek és merevítéseik a pinceszint kivételével R 30 Pinceszinti teherhordó falak és merevítéseik D A2 REI 30 Pinceszinti pillérek és merevítéseik A2 R 30 Pinceszint feletti födém A2 REI 30 Emeletközi és padlásfödém Tetőfödém tartószerkezete, merevítései, valamint tetőfödém 60 kg/m 2 felülettömeg felett 20 cm vastag monolit vb. födém REI 15 REI 30 Tetőfödém térelhatároló szerkezete (60 kg/m 2 - ig) REI 15 Fedélszerkezet fa szeglemez tartó Épületen belüli és menekülési útvonalnak minősülő lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei és járófelületének alátámasztó szerkezetei R 30 Menekülési útvonalat képező szabadlépcső tartószerkezete Tűzgátló alapszerkezet Tűzgátló alapszerkezet Tűzfal - D D D D A1 A1 REI 120 Tűzgátló válaszfal EI 15 Tűzgátló fal D A2 (R)EI 30 Tűzgátló födém A2 REI 30 A1 A1 D 20 Tűzterjedés elleni gát A2 a csatlakozó födémre, falra előírt követelménnyel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb

8 21 22 Tűzgátló nyílászáró tűzfalban A2 EI2 90-C tűzgátló falban D ó EI2 30-C 23 felvonó-aknaajtó a vonatkozó műszaki követelmény szerint 24 Tűzgátló lezárás Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek az átvezetéssel érintett szerkezettel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI Tűzgátló lineáris hézagtömítések a csatlakozó szerkezetekre előírt követelménnyel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI Tűzgátló záróelem EI Falburkolat D s1, d0 28 Padlóburkolat Dfl s Menekülési útvonalon alkalmazott építményszerkezetek Álmennyezet, mennyezetburkolat Álpadló D s1, d0 D EI Hő- és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy burkolat mögött B s1,d0 A táblázatban nem szereplő építmény szerkezetek és követelményük: Az áthidalók tűzvédelmi osztály és tűzállósági teljesítménykövetelménye: o tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló válaszfalban történő alkalmazás esetén a tűzvédelmi osztálya A1 a fogadó falra előírt követelmény időtartama R x () o egyéb esetben megegyezik a teherhordó pillérre vonatkozó követelménnyel, (főfalakban monolit áthidalások, a válaszfalakban porotherm A-10 áthidaló, tűzvédelmi teljesítménye: A1 R 30) Jelen esetben a homlokzati hőszigetelő anyag szálas (A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú). Amennyiben éghető anyagú (B_E tűzvédelmi osztályú) hőszigetelő maggal rendelkező hőszigetelő rendszert szeretnének alkalmazni, akkor az OTSZ 25. (4) bekezdés alapján a nyílásos homlokzatokon: - 7 -

9 A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rendszereket az a) vagy b) pont szerinti megoldás közül az egyikkel kell megvalósítani: a) a homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m 3 testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia; az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, b) az a) pont szerinti anyagú, magasságú tűzvédelmi célú sáv a homlokzati nyílások felett megszakítás nélkül végighúzódóan is kialakítható, ha a homlokzati nyílás alapszerkezetének felső és a felette lévő, tűzvédelmi célú sáv alsó éle közötti távolság legfeljebb 50 cm távolság, és a sáv kialakítására szintenként kerül sor. Az OTSZ 25. (5) bekezdését is figyelembe kell venni: Ahol állami támogatással energetikai célú felújítás valósul meg és az épületre vonatkozóan homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van, ott a B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő maggal rendelkező, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb vakolt hőszigetelő rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelezőnek a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább 15 nappal - a kedvezményezett jóváhagyásával ellátott nyilatkozatban - a támogatás megvalósulását ellenőrző szervezetnek írásban be kell jelentenie. A támogatás megvalósulását ellenőrző szervezet a kivitelezési munkák megfelelőségét az állami támogatású pályázatok esetében ellenőrzi és az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a tűzvédelmi hatóság részére nyolc napon belül megküldi. A tetőfedés legalább Broof(t1) osztálynak kell lennie, amit a műanyaglemez vízszigetelés kielégít; A válaszfalaknak, külső térelhatároló falaknak nincs tűzállósági határértéke, de tűzvédelmi osztálya követelménye van, legalább E, Az 50-főnél kisebb befogadó képességű helyiségek menekülésére szolgáló ajtóik nyitás irányára a kiürítési útvonalon (első és második szakasz) nincs előírás. Az OTSZ 59. (1) bekezdése kimondja: Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói, valamint az ilyen helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó a) a kiürítés irányába nyíljon vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon beépíthető legyen, b) a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és c) nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be. 5. Tűzszakaszolás, a tűzterjedés gátlás A szín és az épület egy tűzszakasz alkot

10 5.1. Tűzszakaszok kialakítása, méretei Az épület egy rendeltetési, és kockázati egységet képez. A fentiek alapján a tűzszakasz nettó alapterülete: 964,42 m 2. Tűzszakasz alapterülete = szín alapterülete ( A épület bruttó alapterülete A épült nettó alapterülete) + B épület nettó alapterülete + C épület nettó alapterülete + D épült nettó alapterülete, vagyis: 964,42 = 858,42-(259,4-207,3) + 59,1 + 78,9 + 20,1 Az OTSZ 21. (2) bekezdés a) pontja alapján az építmény legnagyobb tűzszakasz mérete az 5. melléklet 1. táblázatában (22. sor) foglaltak alapján beépített tűzoltó berendezés nélkül 4000 m 2 a megengedett tűzszakasz nagysága, melynek a tervezett épület megfelel Homlokzati tűzterjedés gátlás Az épület egyszintes így homlokzati tűzgát követelmény nincs Épületen belül Az épületen belül a tűzterjedés gátlás nem követelmény Telekhatáron Az épület elhelyezkedéséből adódóan tűzfal Épület homlokzatán vízszintes tűzgát Az épület homlokzatán vízszintes tűzgát a nem alakul ki Épület homlokzatán függőleges tűzgát Az épület homlokzatán függőleges tűzgát nem kialakul Tetőszinti tűzgát Az épület tetőszerkezetén tetőszinti tűzgátat nem kell kialakítani Eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső falfelületek Egymással 120 -nál kisebb szöget bezáró, eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső térelhatároló falfelületek nem alakulnak ki. 6. Tűztávolság Az épület 8640 Fonyód, belterület hrsz.: 8055; 8053/2, és a 8044/9-13 szám alatti ingatlanon kerül elhelyezésre. A tűztávolság az OTSZ 3. melléklet 3. táblázatában foglaltak alapján kerül meghatározásra. A szomszédos ingatlanon lévő épület kockázati osztálya: NAK (lakóépület) A B C D D A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület 1 A épület mértékadó kockázati mértékadó kockázati osztálya osztálya 2 NAK AK KK MK 3 NAK AK KK MK

11 A táblázat alapján a tűztávolság a szomszédos épület kockázati osztályától függően 5 vagy 6 méter. A szomszédos és saját telken lévő épületektől a távolság több mint 6 méter. A szín elhelyezése meglévő megmaradó, a funkciójában sem változik, így a környezetében lévő épületektől való távolságot nem kell vizsgálni. Az épület és a szín elhelyezése kielégíti az OTSZ-ben és az OTÉK-ban előirt távolságokat. 7. Hő és füst elleni védelem 7.1. Hő és füstlevezetés A hő- és füstelvezető berendezés az OTSZ X. fejezete szerint kell megtervezni, Az építmény a kiürítés első szakaszában kiüríthető, így hő és füstelvezetésről nem kell gondoskodni Légutánpótlás A természetes légutánpótlás mértékének meg kell felelnie a természetes füstelvezetés mértékének. (OTSZ 95. (1) bekezdés) Nem kerül kiépítésre hő és füstelvezetés, így légutánpótlásról sem kell gondoskodni Vezérlés A hő- és füstelvezetés nincs így vezérlésre sincs szükség. 8. Hasadó, hasadó-nyíló felület Az épületben hasadó nyíló felület kiépítése nem előírás, így nem kerül kiépítésre. 9. Építmény, létesítmény megközelíthetősége, mentési helyek, beavatkozást biztosító követelmények 9.1. Építmény, létesítmény megközelíthetősége A 8640 Fonyód, belterület hrsz.: 8055; 8053/2, és a 8044/9-13 szám alatti építményt a település szilárd úthálózatáról a Szivárvány és a Blaha Lujza utcák felöl lehet megközelíteni. Tűzoltási felvonulási terület biztosítása nem követelmény jelen épület esetében Tűzoltósági kulcsszéf Kulcsszéf nem kerül telepítésre Tűzoltósági beavatkozási központ Tűzoltósági beavatkozási központot nem kerül kialakításra Tűzoltósági rádióerősítő Az épület kialakítása nem gátolja a rádióforgalmazás feltételeit Tűzoltó felvonó Az épületben tűzoltó felvonó

12 10. Kiürítésre, mentés Az épület kiürítése az OTSZ VIII. fejezet előírási szerint kerül kialakításra. Az OTSZ 51. (1) bekezdés alapján: Az épületet úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a) a benntartózkodó személyek aa) a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák, ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak, b) a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet nyújtson a tűz és kísérőjelenségei ellen. Az épület kiürítése az OTSZ 51. (1) bekezdés ab) pontja szerint történik. A kiürítés iránya, a menekülési útvonalak vonalvezetése, a menekülési útvonal méretei az OTSZ 52. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint számítással kerül igazolásra. A kiürítés számítás során az OTSZ 7. melléklet 4. táblázatban előírt kiürítési normaidők teljesülése kerül igazolásra: A B C D E 1 a kiürítés megengedett időtartama (perc), ha a kockázati egység kockázati osztálya 2 NAK AK KK MK 3 Első szakasz 1,0 1,5 1,5 1,0 4 Második szakasz 6,0 8,0 6,0 6,0 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a kiürítés jogszabályi követelményeit teljesítő műszaki megoldásokra kiadott TvMI 2.2: azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (továbbiakban: kiürítés 2.2 TvMI) kerül figyelembe véve. A kiürítés számításnál az alábbi létszámok kerülnek figyelembe véve (OTSZ 52. (4) bekezdés b) pontja alapján az OTSZ 7. melléklet 2. táblázat 3. sora): női, férfi mosdóban fő, a legnagyobb üzlettérben 10 fő, a szín alatt 300 fő A kiürítés az alábbi ajtókon keresztül történik: mosdókban az ajtók 90/210 cm (szabad szélessége: 75 cm) üzlettéri ajtó 105/210 cm (szabad szélessége: 90 cm) szín nyitott toló kapuval 6 méter szabad szélesség A kiürítés 2.2 TvMI pontja alapján az OTSZ védelmi céljaival és tervezési alapelveivel összhangban az alábbi kiürítési változat (scenario) kerül feltételezésre és menekülési stratégia meghatározásra:

13 Az üzletből a fedett színből a szabadba, (kiürítés első szakasza) A mosdókból a szabadba, (kiürítés első szakasza) A fedett elárusító alól a szabadba, (kiürítés első szakasza). A kiürítés számításnál a haladási sebességek a kiürítés TvMI táblázat került alkalmazásra: A fentiek figyelembe vétele alapján az alábbi számításokkal kerül igazolásra a kiürítés: Kiürítés első szakaszának számítása A helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján: az üzletből a szabadba t1a= si/vi; t1a=7,2/37=0,1946 min a mosdóból a szabadba: t1a=10,5/37= 0,2838 min a fedett színből a szabadba wc-ből a mosdóba: t1a=27,3/37= 0,7379 min A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján: az üzletből a szín alá 10 fővel t1b=n1/k/ l1szi; t1b=10/41,7/0,75=0,3198 min a mosdóból a szabadba 10 fővel t1b=10/41,7/0,75=0,3198 min a fedett színből a szabadba 300 fővel t1b=300/41,7/6=1,1991 min A helyiségcsoport kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján: a üzletből a szín alá, onnan a szabadba t2a=tm1a+ s2i/vi; t2a=0, ,5/37=0,9955 min A helyiségcsoport kiürítés időtartama a számításba vett kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján: az üzletből a szín alá és onnan a szabadba t2b=ty1+ N2/k/ l2szi + s2i/vi;

14 t2b=10,5/37+10/41,7/0,75+21,5/37=1,1847 min A helyiségcsoport kiürítés időtartama kiürítésre számításba vett biztonságos térbe vezető nyílászárók átbocsátó képessége alapján: a női mosdó szabadba nyíló ajtaja t2c=ty2+ N2/k/ l2szi ; t2c=8,2/37+300/41,7/6,0=1,4201 min Az épület a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kiürítés 1. szakaszában kiüríthető. 11. Tűzoltás feltételei, oltóanyag ellátás Külső oltóvízellátás A létesítmény mértékadó tűzszakaszának nagysága: 964,42 m 2. Az épület oltóvíz intenzitás szempontjából mértékadó tűzszakaszának nagysága alapján az OTSZ 72. (1) bekezdés alapján a 8. melléklet 1. táblázata szerint 1800 l/min oltóvízintenzitást AK kockázati osztály esetén az OTSZ 72. (3) bekezdés a) pontja alapján legalább 1,0 órán keresztül kell biztosítani. (108 m 3 ). A vízközmű szolgáltató nyilatkozata alapján, amennyiben nem tudja biztosítani a 1800 liter/perc oltóvíz intenzitást, úgy tüzivíztárolót kell létesíteni. Az épület vonatkozásában 100 méteren belüli tűzcsapok, valamint a 200 méteren belüli (megközelítési útvonalon mérve) tüzivíztárolók vehetők figyelembe. A fenti oltóvíz intenzitás megfelelő keresztmetszet és nyomás esetén 1 vagy 2 db tűzcsappal is biztosítható. A csarnok D-i oldala mellett található 1 db földalatti tűzcsap. A tűzcsap oltóvíz intenzitása, valamint a vízközmű nyilatkozat alapján kell eldönteni, hogy további tűzcsap vagy tüzivíztároló telepítése szükséges-e. Az OTSZ alapján a tűzcsapon a közterületi tűzcsapok kivételével 200 m 2 kiáramlási keresztmetszetnél kifolyási nyomásérték legalább 200 kpa (2 bar) kell, hogy legyen. A közterületen elhelyezett tűzcsaphoz szerelvényszekrényt nem kell elhelyezni. A tüzivíz tároló létesítésénél az alábbiakat kell figyelembe venni: Az OTSZ 82. -ban foglaltak szerint nem lehet 200 méternél távolabb megközelítési úton mérve az épülettől és tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető kell, hogy legyen (tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas teherbírású út), és az oltóvíz akadálytalanul kivető legyen. A tüzivíz tárolót minden megkezdett 100 m 3 oltóvíz után 1-1 db (30 m3 esetében 1 db) szívóvezetékkel kell ellátni. A szívóvezeték belső átmérője legalább, NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, a felső vízszintes végződését pedig szabványos A jelű (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A szívóvezeték vízszintes végződése cm magasságban legyen a talajszinttől. A szívóvezetékek egymástól való távolsága legalább 5 méter. A

15 tüzivíztároló befogadóképessége nem lehet kisebb 30 m 3 -nél, alsó szintje 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél. Elvi kialakítását mutatja az alábbi ábra: Minden vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az előírt oltóvíz mennyiség akadálytalanul kivehető legyen az időjárástól és természetes felszíni vizek esetén a vízállástól függetlenül. A tűzoltó vízforrások telepítési helyét a kiviteli tervdokumentáció készítése előtt a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell. (OTSZ 71. ) Az OTSZ 270. (1) bekezdése alapján a földalatti és földfeletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre vonatkozik. A használatbavételkor kell igazolni az oltóvíz intenzitás meglétét Belső oltóvízellátás Az épületbe fali tűzcsap hálózatot nem kell kiépíteni, így az nem kerül kialakításra. (OTSZ 79. (1) bekezdés). 12. Épületgépészet tűzvédelmi követelményei Fűtés Az épületben fűtő berendezés a szakági terveknek megfelelően kerül telepítésre. Részletes leírást lásd a szakági műszaki leírásnál

16 12.2. Szellőzés A helyiségek szellőzését a külső falszerkezetébe épített ablakok biztosítják. Részletes leírást lásd a szakági műszaki leírásnál. 13. Villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményei A villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem műszaki megoldásokra kiadott TvMI 7.2: azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (továbbiakban: 7.2. TvMI) előírásainak betartása önkéntes, ebben az esetben úgy lehet tekinteni, hogy az OTSZ vonatkozó követelményei teljesülnek, az OTSZ által elvárt biztonsági szint megvalósul Villamos berendezések Általános Az elektromos berendezések szerelése, valamint a villamos hálózat kialakítása során az érvényben lévő előírásokat be kell tartani. Az építmény minden villamos berendezését úgy kell kialakítani, hogy egy helyről lekapcsolható legyen (pl.: villanyóra szekrény). A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. Az elektromos berendezések szerelése, valamint a villamos hálózat kialakítása során az érvényben lévő előírásokat be kell tartani Biztonsági világítás Nem követelmény, így nem kerül kialakításra Pánik világítás Nem követelmény, így kerül kialakításra Menekülési útirányt jelző rendszer, menekülési jelek Nem követelmény, így kerül kialakításra Villámvédelem Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a közszolgáltatás kiesésének és a kulturális örökség elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani. Az OTSZ alapján új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani. Az OTSZ 141. alapján a villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő: a) ha a villámvédelmi kockázatelemzéssel meghatározott, egy évre vetített kockázat az emberi élet elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, a közszolgáltatás kiesésére és a kulturális örökség elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-4,

17 b) ha az OTSZ 12. mellékletben foglalt táblázatban foglalt építmények villámvédelme megfelel az ott leírtaknak, és c) ha az ideiglenes építmény villámvédelmi intézkedései a ban foglaltaknak megfelelnek. A villámvédelmi rendszert kockázat elemzés alapján kell meghatározni, ha kialakítása szükséges, akkor az MSZ EN szabvány szerint kell kialakítani, figyelembe véve a 7.2 TvMI 9.2. pontjában foglaltakat! 14. Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem Nem követelmény, így kerül kialakításra. 15. Beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések Beépített automatikus tűzjelző berendezések Jelen épületnél az automatikus tűzjelző rendszer kiépítése nem követelmény, így az nem kerül kiépítésre Beépített automatikus tűzoltó berendezések Jelen épületnél az automatikus tűzoltó rendszer kiépítése nem követelmény, így az nem kerül kiépítésre. 16. Biztonsági jelzések Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására. (OTSZ 147. ) A fent foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett: a) tűzoltó készülékeket, b) fali tűzcsapokat, c) bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat, d) kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát. Az OTSZ 148. (2) bekezdésben alapján a fent foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni: a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, b) a dohányzás tilalmát és A fent foglaltaknak megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni a) a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére, b) a radioaktív anyag jelenlétére és c) az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell

18 A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m 2 -nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek, az OTSZ 13. melléklet 1. ábrája alapján. Az OTSZ 13. melléklet 2. és 3. ábrája szerint a kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett kell elhelyezni a menekülési jelet. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A biztonsági jelzések elhelyezésének módozatait a 2. sz. melléklet mutatja. 17. Tűzvédelmi berendezések, eszközök Az épületben az ott lévő szilárd éghető anyagok és esetleges éghető folyadékok jelenléte miatt alapvetően A és B osztályú tüzek előfordulásával kell számolni. Az épületbe az OTSZ alapján kézi tűzoltókészüléket kell elhelyezni. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani: a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, b) ahol e rendelet előírja és c) jogszabályban meghatározott esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint. Az OTSZ 204. (3) bekezdés c) pontjában említett 16. mellékletben foglalt 2. táblázat alapján: a piacon 12 oltóanyag-egységnyi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a piac közös használatú terein. Így az alábbi oltásteljesítményű kézi tűzoltó készület szükséges elhelyezni: a 2 db, legalább 34A, 144 B oltásteljesítményű habbal vagy porral oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. (Javasolt 1 db legalább 6 kg-os porral vagy habbal oltó kézi tűzoltókészülék készenlétbe helyezése.) A fentieken felül az üzleteknek külön-külön kell kézi tűzoltó készüléket készenlétben tartani. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. A kiviteli tervek készítésekor kerül meghatározásra a beruházói igények és a fenti előírás figyelembe vétele mellett a kézi tűzoltó készülékek pontos helyeinek meghatározása

19 18. Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Az OTSZ 282. (1) bekezdése kimondja: (1) Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek, b) az 1000 m 2 -nél nagyobb közösségi épületek, c) az 1000 m 2 -nél nagyobb ipari épületek, d) a 3000 m 2 -nél nagyobb mezőgazdasági épületek, e) a 2000 m 2 -nél nagyobb tárolási épületek vagy f) speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút esetében. Jelen épületnél nem kötelező elkészíteni a TMMK-t. Szekszárd, július Ferger Ferenc Építész tűzvédelmi szakértő ( I-120/2013.) 19. Mellékletek: 1. Melléklet: A csarnok homlokzat fedett területének számítása 2. Melléklet: A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

20 1. sz. Melléklet A csarnok homlokzat fedett területének számítása A homlokzat nyitott oldalfelülete %-ban: 100%-42,5%=57,5%

21 2. sz. Melléklet A biztonsági jelek elhelyezésének változatai 1. Típus Ábra Leírás Sík jel fallal párhuzamos felszerelése. 2. Típus Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel. 3. Típus Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel. P. Típus Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Máriapócs 490/ Hrsz. alatti Pápa tér rekonstrukciója során, nyilvános WC kialakításának engedélyezési tervdokumentációjához. Építtető: Máriapócs Város Önkormányzata 4326. Máriapócs,

Részletesebben

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás 2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás Alulírott építész tervező a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett épület építési engedélyezési tervdokumentációjának részét

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás tejüzem rendeltetésű épület bővítése 5600 Békéscsaba, Kisrét 86. hrsz.: 0628/4 építési engedélyezéséhez 2016. március Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tervező által rendelkezésemre

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5. szám, hrsz.: 582 alatti ingatlanon meglévő szociális épület hő-technikai Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám, hrsz.: 123 alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Gádoros, Nagy u 52. szám hrsz.: 565 alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő épület hő-technikai Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TT KIV 20151008 BUDAPESTI EGYETMI KAT. GIM. R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T B U D A P E S T I E G Y E T E M I K A T O L I K U S G I

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A 2013 Pomáz, 3677/1 helyrajzi szám alatti asztalos üzem építési engedélyezési műszaki tervdokumentációjához Készült: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 12. (hrsz.: 96/6) szám alatt meglévő orvosi rendelő belső felújításának és átalakításának ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE ÉPÍTTETŐ: Galgagyörk Község Önkormányzat

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai 5.0 OTSZ. Borzák Balarám Béla építészmérnök

THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai 5.0 OTSZ. Borzák Balarám Béla építészmérnök THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai Borzák Balarám Béla építészmérnök Építészeti Vezetőtervező Építési Szakértő; építészet - épületszerkezet - épületfizika szakterületeken, Igazságügyi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS (HRSZ 34) építési engedélyhez

TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS (HRSZ 34) építési engedélyhez TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS Isztiméri orvosi rendelő átalakítása-bővítése 8045 Isztimér, Köztársaság u. 100. (HRSZ 34) építési engedélyhez Isztimér orvosi rendelő átalakítás-bővítés tűzvédelmi műleírás 1 / 7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás orvosi rendelő akadálymentesítése, rendelő és szolgálati lakás felújítása (Kunágota, Rákóczi u. 47.) építési engedélyezéséhez 2015. január Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tervezők

Részletesebben

TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sorszám: I-119/40/2018 TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ Bölcsőde kialakítása Dudaron Kétcsoportos minibölcsőde Dudar, Kossuth Lajos u. 26. 712/2 hrsz KIVITELI TERV 1. verzió Készítette: Tűzvédelmi szakértő Szakértői

Részletesebben

Az épület a bővítéssel együtt egy tűzszakaszt, egy kockázati egységet alkot.

Az épület a bővítéssel együtt egy tűzszakaszt, egy kockázati egységet alkot. Munkaszám: MT 2017/36-TF 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET a Perenye, Jókai Mór u. 19. 386/1 HRSZ - alatti óvoda felújítási és bővítési munkálatainak építési engedélyezési tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET építési engedélyezési tervdokumentációhoz a

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET építési engedélyezési tervdokumentációhoz a TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET építési engedélyezési tervdokumentációhoz a 5662 Csanádapáca, Szent Gellért utca 17., hrsz.: 1360. alatt létesítendő meglévő raktárépület és üzlet felújítás építés Készítette: Kacziba

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET Munkaszám: MT 2017/129-TF MT 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET.. a Perenye, Jókai Mór u. 19. 386/1 HRSZ - alatti óvoda felújítási és bővítési munkálatainak kiviteli tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII. 5.)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. Hrsz.: 269/4 sz. alatt építendő Piac Építési engedélyezési tervdokumentációjához

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. Hrsz.: 269/4 sz. alatt építendő Piac Építési engedélyezési tervdokumentációjához TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Szajol, Erkel Ferenc tér 45. Hrsz.: 269/4 sz. alatt építendő Építési engedélyezési tervdokumentációjához 1.ELŐZMÉNYEK A jelen dokumentáció tárgya: Szajol, Erkel Ferenc tér 45.

Részletesebben

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08.

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08. Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök 2014. május 08. Témakörök: 1. A jelenlegi és a tervezett OTSZ szerinti különbségek összehasonlítása. 2. Az ÉTDR

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az 5081 Szajol, Fő utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti Orvosi rendelő felújítás és átalakítás Építési Engedélyezési Tervéhez

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az 5081 Szajol, Fő utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti Orvosi rendelő felújítás és átalakítás Építési Engedélyezési Tervéhez TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az 5081 Szajol, Fő utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti Építési Engedélyezési Tervéhez ELŐZMÉNYEK A jelen dokumentáció tárgya: Szajol, Fő utca 32/a (HRSZ.: 594) szám alatt található

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia 1, TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM. -Tűztávolság, Tűzszakaszok 2, TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS -Biztonsági világítás, biztonsági jelzések 3, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK. 4, CO ÉRZÉKELŐK

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

Tűzvédelmi konferencia

Tűzvédelmi konferencia "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" Tűzvédelmi konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" a bajai, Szent Rókus Kórház

Részletesebben

6 C S O P O R T O S Ó V O D A É P Í T É S E

6 C S O P O R T O S Ó V O D A É P Í T É S E 6 C S O P O R T O S Ó V O A É P Í T É S E Kerekegyháza, Erdő u.- Park u. hrsz. 2270/3 ÉPÍTÉSI ENGEÉLYEZÉSI TERV TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2015. december 1. Alapadatok A meglévő épületegyüttes földszint

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

t01-v1 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása

t01-v1 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása helyszín: 1145 Budapest XIV. kerület, Csertő park 3/b-c. helyrajzi

Részletesebben

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK Visegrád, 2014. október 3. Lengyelfi László Rendeletalkotási célok 2012.09. Jelenlegi OTSZ alkalmazási nehézségei -értelmezés igénye gyakori; -még mindig nagyszámú

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS. Győrújfalu Községi Önkormányzat 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS. Győrújfalu Községi Önkormányzat 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Előzmények: Győrújfalu Községi Önkormányzat 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7. GYŐRÚJFALUI ÓVODA BŐVÍTÉSE BÖLCSŐDÉVEL 9171 Győrújfalu, Mártírok útja 5/b. Hrsz.: 3/1 ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

AZ OTTHON MELEGE PROGRAM: TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL IS MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK

AZ OTTHON MELEGE PROGRAM: TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL IS MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK AZ OTTHON MELEGE PROGRAM: TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL IS MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék email: ltakacs@epsz.bme.hu TŰZESETEK TAPASZTALATAI A legnagyobb

Részletesebben

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő Kecskemét, Alkony utca 11. általános iskola bővítés - első TML készítés 2009. márciusában, a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel

Részletesebben

Az új OTSZ-ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet. Létesítés, kockázat. TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21.

Az új OTSZ-ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet. Létesítés, kockázat. TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Wagner

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás a építési engedélyezési tervéhez Készítette: Szaladják László tűzvédelmi mérnök építész tűzvédelmi szakértő I-081/2013 Kamarai sz: 13-14174 szaladjak@gmail.com 06/70-331-29-89 ügyirat szám: 017/2016 A

Részletesebben

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig.

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Construma 2001. április 7. A családi háztól a SkyCourtig. Az épületek felújításának tűzvédelmi tervezése és a dokumentáció követelményei. III. Rockwool Építészeti

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel Meglévő főzőkonyha átalakítása

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani.

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani. 4. sz. melléklet 1 T ZVÉDELMI KIVITELI TERV (TML 33/2016) Monor Városi Sportcsarnok kivitelezési terv dokumentációjához Építési hely: 2200 Monor, Balassa B u. Hrsz.: 6219/2 A dokumentáció a többször módosított

Részletesebben

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK Dr. Takács Lajos Gábor ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGE Követelmény: OTSZ Megfelelőség igazolása: OTSZ 14 - építményszerkezetek

Részletesebben

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS (Szabadtéri rendezvényre)

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS (Szabadtéri rendezvényre) VIDOR FESZTIVÁL 2018 Nyíregyháza, Kossuth tér Nagyszínpad KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS (Szabadtéri rendezvényre) VIDOR FESZTIVÁL 2017 2018. augusztus 24-szeptember 1. Nyíregyháza, 2018. 07. 22. Készítette: Tempó-Loki

Részletesebben

Egy háromszintes irodaépület kiürítése

Egy háromszintes irodaépület kiürítése Egy háromszintes irodaépület kiürítése Az épület kialakítása, a geometriai viszonyok, a jelenlévők száma mind meghatározza az épület, tűzszakasz elhagyásához szükséges időtartamot. A kiürítési számításnál

Részletesebben

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői Tűzvédelem A biztonságtudomány (safety culture) az angolszász országokban már elterjedt fogalom és követelmény, amely szerint minden érintett személy figyelemmel kíséri, elemzi, feltárja a veszélyeztető

Részletesebben

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. Falak, szerkezetek követelményei, kialakítása. Dr. Takács Lajos Gábor. Balatonföldvár, 2015. V. 14.

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. Falak, szerkezetek követelményei, kialakítása. Dr. Takács Lajos Gábor. Balatonföldvár, 2015. V. 14. VI. konferencia Építmények tűzvédelme falak, födémek Dr. Takács Lajos Gábor Falak, szerkezetek követelményei, kialakítása Balatonföldvár, 2015. V. 14. VI. konferencia Építmények tűzvédelme falak, födémek

Részletesebben

NAPELEMPARKOK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI

NAPELEMPARKOK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI NAPELEMPARKOK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA ÉRCES FERENC TŰ. EZREDES FŐOSZTÁLYVEZETŐ 2018. ÁPRILIS 26. Jogi szabályozás - tűzvédelmi követelmények: OTSZ-ből 48. Napelemek 87. (1)

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet 2014. november 7. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Részletesebben

Az új OTSZ -ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály

Az új OTSZ -ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ -ről Tűzvédelem 2013 konferencia Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. november 6. Érces Ferenc tű. ezredes

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA SEGÉDLET TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2015. ÁPRILIS 23. A SEGÉDLET EGY FELTÉTELEZETT ALAPESETŰ - PINCE + FÖLDSZINT + EMELET VAGY TETŐTÉR SZINTSZÁMÚ - CSALÁDI HÁZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

- Hatósági szemszögből -

- Hatósági szemszögből - Az építészeti tűzvédelmi tervezés lépései és buktatói - Hatósági szemszögből - III. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2013. március 21-22. Gyapjas János tű. őrnagy Bács-Kiskun MKI igazgató-helyettes

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A Geszteréd, 5/8 hrsz. alatti piac építési tervéhez az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján.

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A Geszteréd, 5/8 hrsz. alatti piac építési tervéhez az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján. 1 TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A Geszteréd, 5/8 hrsz. alatti piac építési tervéhez az 5/01. (XII.5.) M rdel alapján. I. ALAPAATOK A megrdelő egy zintes piac épül kialakítását tervezi. A létesítmény fő adatai

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

TMMK Csoportos műhelymunka

TMMK Csoportos műhelymunka TMMK Csoportos műhelymunka V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár Heizler György Csoportvezetők (10 fő) 1. Vágvölgyi László: Tűzvédelmi koncepció 2. Mészáros János: Tűzterjedés

Részletesebben

KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT

KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT Budapest, 2014. december 8. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet TvMI feladata, lehetőségei

Részletesebben

1. táblázat. A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00

1. táblázat. A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00 TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A erec, éri tér 1. szám alatti, éri múzeum fedélszerkezének és fedélhéjazatának felújítási tervéhez, az 5/01. (XII.5.) M rdel alapján. 1 I. ALAPAATOK A fti cím, az alagsor III.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2051 Biatorbágy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti Szily-Fáy kastély átalakításának tervéhez

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2051 Biatorbágy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti Szily-Fáy kastély átalakításának tervéhez TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2051 Biatorbágy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti Szily-Fáy kastély átalakításának tervéhez 1. Előzmények, a tervezett épület főbb adatai A biatorbágyi Szily-Fáy kastély

Részletesebben

III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek

III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek

Részletesebben

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Futórózsa u. 90. Ellenőrzést végző személy: Kovács András tűzvédelmi előadó Ellenőrzés időpontja: 2016. október 14. Ellenőrzés célja: Bejárás

Részletesebben

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TT KIV 20151008 SZENT GELLÉRT R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T S Z E N T G E L L É R T G I M N Á Z I U M K I V I T E L E Z É S I M U

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET.. a Szombathely, Hollán E. u. 2. Hrsz.:6004 alatti Smidt múzeum bővítési munkálatainak módosított engedélyezési tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Petőfi utca, hrsz.: 132. Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata 9321 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.

Petőfi utca, hrsz.: 132. Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata 9321 Máriakálnok, Rákóczi u. 6. ÓVODA ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ Építmény megnevezése: Óvoda épület bővítése, átalakítása Építés hely: 9231 Máriakálnok, Petőfi utca, hrsz.: 132 Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 2. ELŐADÁS: A VILLAMOS HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA ÉPÍTMÉNYEKBEN ÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKEN, A VEZETÉKRENDSZEREK ÉS EZEK ÉPÜLETSZERKEZETEKEN TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSE,

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A tűzoltói beavatkozás és a tűzmegelőzés kapcsolata

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A tűzoltói beavatkozás és a tűzmegelőzés kapcsolata Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat A tűzoltói beavatkozás és a tűzmegelőzés kapcsolata Általánosságok: A 9/2008. (II. 22) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. Hatálybalépés: kihirdetést

Részletesebben

TŰZVÉDELEM A TŰZBIZTONSÁGI FŐIRÁNY Az építményt, annak részeit ( ) úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet és beépített berendezést úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TSZ.: 7902 GYŐR, KOSSUTH L. U. 28. HRSZ.: 7888 MŰE MLÉ KI JE LE NTŐSÉ G Ű TE RÜLE TE N ÁLLÓ É PÜLE T FE LÚJÍTÁ SÁTALA KÍTÁS MÓDOSÍTOTT E NGE DÉ LYE ZÉ SI É S É PÍTÉ SI K IVITE LI TE RVDOK UME NTÁC IÓ ME

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek módosításával kapcsolatos feladatok

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek módosításával kapcsolatos feladatok Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek módosításával kapcsolatos feladatok Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2019. április 10. Budapest Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes A tűzvédelem területén

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Leírás

Tűzvédelmi Műszaki Leírás fotovoltaikus kiserőmű tűzvédelmi műszaki leírása 1./6. oldal Saját szám: 31/20/2017. BV Tűzvédelmi Műszaki Leírás A tűzvédelmi műszaki leírás elkészítésénél figyelembe vettem a 54/2014.(XII.05.) BM rendelettel

Részletesebben

KEZELHETETLEN TETŐTEREK?

KEZELHETETLEN TETŐTEREK? KEZELHETETLEN TETŐTEREK? DR. TAKÁCS LAJOS GÁBOR okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus BME Fedélszerkezetek történeti fejlődésének tűzvédelmi vonatkozásai A nagy történeti várostüzek általában a tetők

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Lestyán Mária. Tervezzünk építményszerkezetet az új OTSZ szerint II.

Lestyán Mária. Tervezzünk építményszerkezetet az új OTSZ szerint II. Lestyán Mária Tervezzünk építményszerkezetet az új OTSZ szerint II. Az új OTSZ legnagyobb előnye talán a nagyobb tervezői szabadság lehetőségének a biztosítása, ami a tűzvédelmi tervezési felelősséggel

Részletesebben

VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok. Egy építőipari beruházás folyamata, tűzjelző a fókuszban I.

VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok. Egy építőipari beruházás folyamata, tűzjelző a fókuszban I. VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Egy építőipari beruházás folyamata, tűzjelző a fókuszban I. Az (egy majdnem) ÉPÍTÉSZ nézőpontja előírások 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet M4 autópálya Berettyóújfalui Mérnökségi Telep Rendőrség épület ajánlati tervéhez Építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci u. 45 Generál tervező KASIB Mérnöki

Részletesebben

A kiviteli terv tűzvédelmi munkarésze. VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Decsi György tűzvédelmi tervező, Fireeng Kft

A kiviteli terv tűzvédelmi munkarésze. VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Decsi György tűzvédelmi tervező, Fireeng Kft A kiviteli terv tűzvédelmi munkarésze VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Decsi György tűzvédelmi tervező, Fireeng Kft. 2018.09.04. a tűzvédelmi TERV Majd elküldöm a kész tervet, kéne egy műleírás,

Részletesebben

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projektiroda. Budapest, XVII. Rákoskeresztúr Kormányablak Építési engedélyezési terv tűzvédelmi műszaki leírás

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projektiroda. Budapest, XVII. Rákoskeresztúr Kormányablak Építési engedélyezési terv tűzvédelmi műszaki leírás Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projektiroda Budapest, XVII. Rákoskeresztúr Kormányablak Építési engedélyezési terv tűzvédelmi műszaki leírás Megrendelő Tervező Budapest Főváros Kormányhivatala

Részletesebben

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben definiált és az új OTSZ-be is ugyanazt szabályozó megváltozott fogalmak közötti különbségek

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben definiált és az új OTSZ-be is ugyanazt szabályozó megváltozott fogalmak közötti különbségek A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben definiált és az új OTSZ-be is ugyanazt szabályozó megváltozott fogalmak közötti különbségek Fogalom Régi OTSZ szerint Az új OTSZ szerint Alapterület

Részletesebben

Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám. Építés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér, 6177/1 hrsz

Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám. Építés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér, 6177/1 hrsz Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám Építés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér, 6177/1 hrsz Építés tárgya: Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

Részletesebben

Lestyán Mária Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme

Lestyán Mária Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme Lestyán Mária Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme Az új OTSZ életbe lépését követően a lapos tetőkre vonatkozó követelmények is rendszerben lettek meghatározva. A homlokzati hőszigetelő rendszerekből

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek Szabványok Egyedi megoldások Új szemlélet 2016. október 5. Hegedűs Csaba tű. alez. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály. Az új OTSZ

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály. Az új OTSZ Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ III. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok * 2014/09/10 * Wagner Károly tű. alezredes Tűzveszélyességi

Részletesebben

Terv olvasási gyakorlat - a kiviteli terv és a tűzvédelem

Terv olvasási gyakorlat - a kiviteli terv és a tűzvédelem Terv olvasási gyakorlat - a kiviteli terv és a tűzvédelem TSZVSZ Szakmai Nap, Budapest-LURDY Ház Decsi György tűzvédelmi tervező, Fireeng Kft. 2018.09.20. Terv olvasás melyik terv A kivitelező az munkára

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás 4274 Hosszúpályi, Ipartelep (hrsz.: 060/13) hűtőház építési engedélyének tervdokumentációjához

Tűzvédelmi műszaki leírás 4274 Hosszúpályi, Ipartelep (hrsz.: 060/13) hűtőház építési engedélyének tervdokumentációjához Oldal 1 / 10 Tűzvédelmi műszaki leírás 4274 Hosszúpályi, Ipartelep (hrsz.: 060/13) hűtőház építési engedélyének tervdokumentációjához Tartalom 1. A fejezet az alábbi jogszabályok alapján lett összeállítva:...

Részletesebben

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa 1. Építmények tűzvédelmi követelményei OTÉK Tűzbiztonság c. fejezete összhangban az 89/106

Részletesebben

Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok

Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok az OTSZ-ben (2008. április) Szabados László tű. szds. 1 4. rész, I/5. fejezet 2.2. A helyiséghez kötött, 600 l névleges űrtartalom feletti tárolók közelében tárolóhelyiségenként

Részletesebben

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Összefogás sétány 6. Ellenőrzést végző személy: Kovács András tűzvédelmi előadó Ellenőrzés időpontja: 2017. február 03. Ellenőrzés célja:

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 Schmidt Károly tű. alez. tűzoltósági tanácsos hatósági osztályvezető Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az egyeztetések kezdete: 2009

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

A belügyminiszter. Az R. 1. melléklet I. fejezet 2.4. pont d) és i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A belügyminiszter. Az R. 1. melléklet I. fejezet 2.4. pont d) és i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: A belügyminiszter /2017. ( ) BM rendelete az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015 (II.27.)

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet. Az új OTSZ-ről. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Főigazgató-helyettesi Szervezet. Az új OTSZ-ről. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új OTSZ-ről Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Felépítés Jogszabály: követelmények Tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila

Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila Műszaki szaktanácsadó OBO Bettermann Ker. Kft. Alapelvek Tűzvédelmi rendszerek működtetése AKTÍV TŰZVÉDELMI RENDSZER Tűzeseti fogyasztó Működtető vezetékrendszer Biztonsági

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben