Tűzvédelmi műszaki leírás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tűzvédelmi műszaki leírás"

Átírás

1 Tűzvédelmi műszaki leírás orvosi rendelő akadálymentesítése, rendelő és szolgálati lakás felújítása (Kunágota, Rákóczi u. 47.) építési engedélyezéséhez január

2 Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tervezők által rendelkezésemre bocsátott dokumentumok, rajzok, műszaki leírások alapján készült. Azok valóságtartalmáért a rendelkezésre bocsátó tervező felel. A tűzvédelmi műszaki leírásban szereplő tűzvédelmi követelmények teljesítése a beruházó és a kivitelező felelőssége, az esetleges módosítások átvezetése az érintett rajzokra, más szakági műszaki leírásokba, a tervezők feladata. A tervfejezet csak az átalakítás körében és mértékében vizsgálja a tűzvédelmi létesítési előírások teljesülését. A tervezett főbb beavatkozások: - akadálymentes rámpa kialakítása - egyes helyiségek padlómagasságának megemelése, új nyílásáthidalók beépítése - akadálymentes wc kialakítása - beteg wc-k átalakítása - a váróterem és a rendelő közti helyiségkapcsolatok módosítása - villamos felújítás - fűtés korszerűsítés - padló burkolat csere - homlokzati és padlástéri utólagos hőszigetelés elhelyezése. - nyílászáró csere 1. A tervfejezet összeállításánál felhasznált illetve figyelembevett jogszabályok : - 28/2011.(IX.6.) BM rendelet - OTSZ - 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet OTÉK 2. Az épület rendeltetése, megközelíthetősége: A kétszintes önkormányzati épület földszintjén körzeti orvosi rendelő, az emeleten pedig szolgálati lakás található. Az épület a Rákóczi u. felül jól megközelíthető gépjárművel. 3. Az épület tűzveszélyességi osztályba sorolása: Az épület tűzveszélyességi osztálya nem változik, az OTSZ 560. (4) pontja értelmében továbbra is: D mérsékelten tűzveszélyes. 4. Tűztávolságok: A meglévő tűztávolságban változás nem következik be. A szomszédos tűztávolságok biztosítottak. épületektől a szükséges 5. Szintek száma : A tervezéssel érintett épület szintjeinek a száma: kettő. tűzvédelmi műszaki leírás január 2

3 6. Tűzszakaszok kialakítása: Az épület jelenleg egy tűzszakaszból áll, amely nem változik. Mindkét rendeltetés D tűzveszélyességi osztályú, így az alapterületük összevonható. A tűzszakasz nagysága 243,86 m 2, A megengedett IV. tűzállósági fokozat esetében 300 m 2 7. Az új épületszerkezetek tűzvédelmi osztályának és tűzállósági határértékének vizsgálata: Az épületszerkezetek ellenőrzése során az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásai lettek alkalmazva. Elsődlegesen a hivatkozott jogszabály 4. (4) c) pontja, amely szerint a tervezés során elégséges az építési termék nevesítése helyett az azzal szemben támasztott elvárt műszaki teljesítményt meghatározni. A tűzvédelmi szakági tervben ez jellemzően a tűzvédelmi osztály és a tűzállósági határérték. A Korm. rendelet 4. (5) bekezdése rögzíti, hogy a kivitelezéshez (beépítéshez) szükséges kivitelezési tervdokumentációban kell legkésőbb meghatározni beépítésre kerülő építési termékeket. A teljesítménynek való megfeleltetés és a teljesítmény igazolása is ehhez a tervfázishoz kapcsolható. Az épületszerkezetek vizsgálatára az OTSZ 16. melléklet 4. táblázata alapján került sor. Előírt tűzállósági fokozat: I-IV. N= 2 ahol N a szintek száma. Előírt Teljesített 1 Épületszerkezetek: tűzvédelmi osztály Th (percben) tűzvédelmi osztály Th (percben) Tűzáll. fokozat I. Teherhordó szerkezetek nem változnak II. tűzgátló szerkezetek (kazánház, tetőtéri irattár) Tűzgátló tömítés: - minősített szerkezet - EI 45 - EI 45 II. II. tűzgátló szerkezet nem létesül 1 tájékoztató értékek. A tényleges teljesítmény a gyártói teljesítmény nyilatkozat vagy érvényes ÉME ill. Eurocode szabvány szerinti méretezéssel igazolható (OTSZ, 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete) tűzvédelmi műszaki leírás január 3

4 III. menekülési útvonalak határoló szerkezete Padlóburkolat: - mettlachi burkolat Cfl-s1 - A1fl - I. IV. vízszintes teherhordó szerkezetek Nyílásáthidalások: - előregyártott vb áthidalók D R 15 A1 R 60 I. V. egyéb szerkezetek Válaszfalak: - Körös 10 kerámia válaszfal D EI 15 A1 EI 60 I. Padlóburkolat: - mettlachi burkolat - ragasztott parketta Efl - A1fl Dfl-s1 - I. I. Magastető hőszigetelése: - 20 cm ásványgyapot D - A1 - I. A homlokzaton alkalmazott 16 cm vastag EPS alapú hőszigeteléssel szembeni homlokzati tűzterjedési határérték követelmény TH 15 perc. A hőszigetelés csak rendszerként bevizsgált szerkezetekből állhat, a vizsgálat során meghatározott rétegrendekkel és rögzítési móddal! Megjegyzés: a fenti táblázatokban felsorolt betervezett építési termékek helyett más azonos tűzvédelmi paraméterű szerkezetek is alkalmazhatóak. Beépíteni azonban bármelyik terméket csak a gyártói teljesítmény nyilatkozat vagy érvényes ÉME ill. Eurocode szabvány szerinti méretezéssel igazolhatóan az elvárt műszaki jellemzőknek történő megfelelés esetén szabad (OTSZ, 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete) 8. Kiürítés számítás: Az épület kiürítési feltételei nem változnak. 9. Oltóvíz ellátás : Az épület mértékadó tűzszakasz nagysága 243,86 m². Szintjeinek száma kettő, így az 30 %-kal csökkentett mértékben vehető figyelembe. Az így kapott 171 m 2 oltóvíz igénye 900 liter/perc. Az oltóvíz igény változatlan, az továbbra is közterületi tűzcsapról biztosítható. tűzvédelmi műszaki leírás január 4

5 Tűzoltó készülék: a földszinten 1 db legalább 34A 144 B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 10. Tűzjelzés: Az épületben beépített tűzjelző berendezést nem kell létesíteni. A biztosítható. tűzjelzés telefonon keresztül A segélykérő telefon mellett jól láthatóan el kell helyezni a segélyhívó telefonszámokat: 11. Hő- és füstelvezetés: Nem létesül. 12. Épületgépészet a) Villámvédő rendszer: a meglévő villámvédelem az OTSZ alapján nem norma szerintinek minősül, így arra a létesítéskor hatályos előírások a mérvadóak. b) Hőellátás: a földszint és az emelet hőellátását 1-1 db 24 kw-os kondenzációs gázkazán biztosítja. A kazánok teljesítménye 140 kw alatt van, így azok elhelyezésére szolgáló helyiség épületszerkezeteinek tűzgátló követelménye nincs. c) Villamosság: Az új villamos berendezések létesítése feleljen meg a hatályos (jelenleg az MSZ HD 60364) nemzeti szabvány előírásainak, továbbá az első üzembe helyezésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Az orvosi rendelő közösségi funkciónak minősül (OTSZ 7. 16) pont), így abban biztonsági és irányfény világítást kell létesíteni. A tűzvédelmileg fogyasztók leválasztására a főkapcsolótól független külön kapcsolót kell beiktatni. A tűzvédelmileg fontos fogyasztók: - biztonsági világítás és menekülési útirányjelző rendszer (szükséges üzemidő: 30 perc) A biztonsági világításra vonatkozó előírások az MSZ EN 50172: 2005 szabvány (Biztonsági világítási rendszerek) 4. pontja alapján: "A létesítés során gondoskodni kell arról, hogy a biztonsági világítás teljesítse az alábbi funkciókat: a) a kijárati utak jelzésének a megvilágítása b) világítás létrehozása azon utak mentén, amelyek lehetővé teszik a kijáratokhoz, illetve azokon keresztül a biztonságos helyre való menekülést; c) annak biztosítása, hogy a kijárati utak mentén elhelyezett tűzjelző eszközök és tűzoltó készülékek könnyen felismerhetőek és használhatóak legyenek; tűzvédelmi műszaki leírás január 5

6 d) biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos műveletek végrehajtásának lehetővé tétele. A biztonsági világítás ne csak a normálvilágítás tápellátásának teljes meghibásodása esetén lépjen működésbe, hanem akkor is, ha helyi hiba, pl. egy helyi végáramkör hibája lép fel." Az OTSZ a értelmében menekülési útirányt jelző villamos üzemű biztonsági jelek kerülnek telepítésre a biztonsági világítással lefedett területeken. Ezek pontos helyeit szintén a villamos kiviteli tervek tartalmazzák. A kiürítési útvonalakat a kiürítés számítás tartalmazza. d) Biztonsági jelek: da) az alábbi tűzvédelmi eszközök helyeit kell biztonsági jellel ellátni (után világítós tábla) : tűzoltókészülék: A biztonsági jelek szerelési magassága az eszköz felett 2-2,5 méter legyen: db) menekülési útirányjelző (kizárólag villamos üzemű 30 '-es üzemidővel): Elhelyezése a kijárati ajtók fölé történjen: G y u l a, január 26. Németi Róbert tűzvédelmi szakmérnök I-024/2012. tűzvédelmi műszaki leírás január 6