Tűzvédelmi tervfejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tűzvédelmi tervfejezet"

Átírás

1 Tűzvédelmi tervfejezet M4 autópálya Berettyóújfalui Mérnökségi Telep Rendőrség épület ajánlati tervéhez Építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Budapest, Váci u. 45 Generál tervező KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft Budapest, üllői u Takács Tamás Okl. építészmérnök É Tűzvédelmi szakértő: Hatlaczki József Tűzvédelmi mérnök Építész tűzvédelmi szakértő Eng. Szám: I/058/2013 Stone Fire Mérnök Kft Pánd, Széchenyi u. 18. Tel.: március - 1 -

2 Tűzvédelmi Tervezői Nyilatkozat az M4 autópálya Berettyóújfalui Mérnökségi Telep Rendőrség épület ajánlati tervéhez Alulírott nyilatkozom, hogy az M4 autópálya Berettyóújfalui Mérnökségi Telep Rendőrség épület ajánlati tervéhez készített tűzvédelmi tervfejezet az évi XXXI. Törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásától szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján készült, a tevékenység végzéséhez jogosultsággal rendelkezem. A tűzvédelmi tervfejezet készítése során betartottam az érvényes hatósági előírásokat és országos szabványokat, helyi előírásokat, azoktól eltérés nem történt. A tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak, és szabványoknak. Az építési engedélyezési tervhez készített tűzvédelmi műszaki leírás a beruházó, a tervező által rendelkezésemre bocsátott műszaki leírások, dokumentumok, rajzok alapján készült. Azok valóság tartalmáért a rendelkezésemre bocsátó beruházó, tervező felel. A tűzvédelmi leírásban szereplő tűzvédelmi követelmények teljesítése a beruházó és a kivitelező felelőssége, az esetleges módosítások átvezetése az érintett rajzokra, más szakági leírásokba a tervező feladata. A szakági tervfejezetek közötti eltérésért felelősséget nem vállalok. Pánd, március Hatlaczki József építész tűzvédelmi szakértő Eng. Szám: I-058/

3 Tartalom TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ Az építmény helye: A beruházás ismertetése: Az építmény rendeltetése: Az épület kockázati egysége, kockázati osztálya: Szerkezeti követelmények: Tűzterjedés elleni védelem: Rendeltetéstől függő létesítési követelmények: Kiürítés: Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények Hő- és füst elleni védelem: Hasadó és hasadó-nyíló felületek: Villamos és villámvédelmi berendezések Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések

4 TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ 1. Az építmény helye: M4 autópálya Berettyóújfalui Mérnökségi Telep. 2. A beruházás ismertetése: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Berettyóújfalui területen új, többfunkciós szerepet betöltő telephelyet kíván kialakítani. Új épületek létesítésével a mai kor igényeinek megfelelő környezet, és technológia lesz kialakítva. Ennek keretében több épület létesül. 1. Iroda- szociális épület autópálya koordinációs ellenőrzési adminisztrációs munkák kiszolgálására. 2. Műhely-Garázs épület a tehergépjárművek, munkagépek tárolására, javítására. 3. Só-tároló épület só tárolása, őrlése, rostálása céljából. 4. Hidegraktár épület az adapterek, útjelző táblák és útfenntartási eszközök, valamint a veszélyes hulladékok, hordós tartalék olajok és egyéb anyagok tárolására. 5. Üzemi üzemanyagtöltő állomás kizárólag gázolajjal való kiszolgálásra. Engedélyezése külön eljárásban történik. 6. Autópálya Rendőrség épülete. Épületszerkezetek: iroda épület, szociális blokk: Kétszintes épület. Teherhordó falai tégla falazóblokkból készülnek, a nyílásáthidalók rendszerelemek, melyek a falazóblokk gyártmánycsaládjába tartoznak. Az épület födémei monolit vasbeton, fedélszerkezete fából készül, bitumenes zsindelyfedéssel. A válaszfalak 10-es tégla válaszfal elemekből lesznek. Az épületben két lépcsőház létesül. Szerelőműhely, garázs épület: A fő tartószerkezet monolit vasbeton pillérekre támaszkodó acél rácsostartó. A külső falazata hőszigetelő vázkerámia tégla, a lábazati fal hőszigetelt zsalukő. A szerelőműhelytől leválasztottan, önálló megközelítéssel készül a garázs. A raktárak, kiszolgáló helyiségek 3 m belmagasságot biztosító monolit vb. födémet kapnak. A garázsok a könnyű, nagyfesztávolságú rácsostartók alsó övére szerelt hőszigetelő födémet kaptak. Az aggregátor és az akkumulátortöltő helyiség külső megközelítésű. Az akkumulátortöltő terület tégla falazattal, és vb. fal- és födémszerkezettel kerül lehatárolásra. A tető héjalás bitumenes zsindelyfedés lesz. Só-tároló épület: Szerkezetileg 4+2 főállásos vasbeton pillérvázas épület, melynek 23 m-es fesztávját rétegelt ragasztott fatartó hidalja át. A sótároló terület térelhatárolása a lemezalappal együttdolgozó 4,30 m magas vasbeton fal, valamint előre gyártott faanyagú fix lamellákkal készülő keretelemek, amelyek engedik a szellőzést. A manipulációs terület az épületen kívül kerül kialakításra. A tető héjalása bitumenes zsindelyfedés. Hidegraktár épület: A fő tartószerkezet monolit vasbeton pillérekre támaszkodó acél rácsostartó. Az épületben kerül elhelyezésre a veszélyes-hulladék tároló egység, amely magába foglalja a veszélyes-hulladékon kívül a gázpalack, benzin, hordós olaj, kerti szerszám és kommunális hulladéktárolót is. Ez az önálló egység az épület többi részétől vasbeton falakkal és födémmel elválasztott terület. Az 1-4 raszter vonalában az épület kétszintes kialakítású. A kitöltő falazat vázkerámia tégla falazat. A válaszfalak tégla, és monolit vb. falak. A tető héjalása bitumenes zsindelyfedés. Autópálya rendőrség: Hosszfőfalas hagyományos szerkezetű épület. A külső és belső teherhordó falak hőszigetelő téglafalak, monolit vasbeton födémekkel. A válaszfalak 10 cm vtg falazott tégla válaszfalak. A tető héjalása bitumenes zsindelyfedés. Az épületekben nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiség nem lesz kialakítva. A technológiát külön szakági leírás tartalmazza

5 Az építési engedély megadásához a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35970/3043-1/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel hozzájárult: 1. A kivitelezés során beépíteni, használni és készenlétben tartani csak megfelelőségi igazolással rendelkező építési terméket, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező tűzoltótechnikai terméket, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) lehet, amit a használatbavételig be kell mutatni. 2. A mértékadó tűzszakasz területre a tűzvédelmi műszaki leírásban számolt (216m 3 ), szükséges oltóvíz mennyiséget a használatba vételi engedélyezési eljáráskor jegyzőkönyvvel igazolni kell. 3. Jogszabály szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére jogosult személy által kell meghatározni az épület villámvédelmi berendezés létesítésére vonatkozó kötelezettséget. Villámvédelmi berendezés létesítési kötelezettség esetén a villámvédelmi berendezés kiviteli tervdokumentációját, amennyiben villámvédelmi berendezés létesítési kötelezettség nem áll fenn, a jogosult személy erre vonatkozó nyilatkozatát a használatbavételi engedélyezési eljáráskor jegyzőkönyvvel igazolni kell. 4. A tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását végző személyek és azok vezetőjének érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük. 5. A használatbavételre az épület kiviteli terveit a tűzvédelmi szakhatósának be kell mutatni. 6. A kivitelezési tervdokumentációban az alaprajzokon feltüntetett kiürítési útvonal méretarányos megjelenítésével kell igazolni, hogy a szabadba vezető kijáratok elérési távolsága menekülési útvonal nélkül kevesebb, mint 45 méter. 7. Az iroda épület kiürítési útvonalán (közlekedők, lépcsőház) a hő- és füstelvezetést ki kell építeni. 3. Az építmény rendeltetése: Iroda épület 4. Az épület kockázati egysége, kockázati osztálya: A kockázati egység részét képezheti: - közlekedő helyiség - a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség - a legfeljebb 4 parkolóállással rendelkező gépkocsitároló helyiség - villamos, valamint gépészeti helyiség - ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel összefüggő szociális helyiség és az üzemviteli, adminisztratív tevékenységek ellátását biztosító helyiség A B C D E 1 A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 2 A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága, valamint a kilátó és az állvány jellegű építmény esetében a legmagasabb emberi tartózkodásra szolgáló járófelület magassága (m) 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00 3 A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága (m) 0, ,00-3, ,00-6, ,00 > -9,00 4 A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó-képessége, valamint a kilátó, a ponyvaszerkezetű építmény, az állvány jellegű építmény és szín esetében az építmény befogadóképessége (fő) > A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége A kockázati egység kockázata Egyes rendeltetések besorolása a menekülési képesség alapján (példák) 2 önállóan menekülnek NAK - lakás, - iroda, - üzlet,- kizárólag járóbeteg-ellátás,- kereskedelmi szálláshely, A fentiek alapján az épület kockázati osztálya: NAK - 5 -

6 A megállapított kockázati osztálynál (NAK) eggyel szigorúbb kockázati osztályt nem kell megállapítani, mivel az épület befogadóképessége nem haladja meg az 500 főt. 5. Szerkezeti követelmények: Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek építményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet. Az OTSZ 16. (1) bekezdése alapján az építmények szerkezeti állékonyságát biztosító tartószerkezeti elemek feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. táblázatban meghatározott követelményeknek. Az építmény mértékadó kockázati osztálya: NAK Szintszám: 1 A beépített épületszerkezetek tűzvédelmi osztály és tűzállósági határérték követelmény az OTSZ 2. melléklet 1. táblázata C oszlopa alapján: Mértékadó kockázati osztály NAK Pince+ földszint, lakóépület esetén pince+ földszint+ emelet Építményszerkezet Követelmény tervezett megjegyzés Teherhordó építmény- szerkezetek Teherhordó falak és merevítéseik a pinceszint kivételével 44cm tégla falazat statikai számítás szerint, EC alapján méretezve; Teherhordó pillérek és merevítéseik a pinceszint kivételével 30*30cm vasbeton pillér statikai számítás szerint, EC alapján méretezve D REI 15 D R 15 Pinceszinti teherhordó falak és merevítéseik REI 30 A2 Pinceszinti pillérek és merevítéseik A2 R 30 Pinceszint feletti födém A2REI 30 Emeletközi és padlásfödém D 20cm monolit vasbetonfödém statikai REI 15 számítás szerint EC alapján méretezve Tetőfödém tartószerkezete, merevítései, valamint tetőfödém 60 kg/m2 felülettömeg felett Tetőfödém térelhatároló szerkezete (60 kg/m2-ig) Fedélszerkezet fa szerkezet Épületen belüli és menekülési útvonalnak minősülő lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei és járófelületének alátámasztó szerkezetei D REI 15 A1 REI-M 240 A1 R60 A1 REI 60 Megfelel Megfelel Megfelel D REI 15 D D Megfelel D REI 15 Menekülési útvonalat képező szabadlépcső A1 tartószerkezete Tűzterjedés gátlás építmény-szerkezetei Tűzfal A1 REI 120 Tűzgátló válaszfal DEI 15 DEI 15 Megfelel Tűzgátló alapszerkezet minősített gipszkarton szerkezet Tűzterjedés elleni gát Tűzgátló fal A2(R)EI 30 Tűzgátló födém A2REI 30 A2 a csatlakozó födémre, falra előírt követelménnyel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb 90

7 Tűzgátló lezárás Tűzgátló nyílászáró Tűzgátló réskitöltőréslezáró rendszerek Tűzgátló lineáris hézagtömítések tűzfalban A2 EI 2 90-C Tűzgátló falban D EI 2 30-C felvonó-aknaajtó a vonatkozó műszaki követelmény szerint az átvezetéssel érintett szerkezettel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI 90 a csatlakozó szerkezetekre előírt követelménnyel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legfeljebb EI 90 EI30 Megfelel Tűzgátló záróelem EI 30 Falburkolat D s1, d0 Menekülési útvonalon Padlóburkolat D fl s1 alkalma- Álmennyezet, meny- D s1, d0 zott építményszerkezetenyezetburkolat Álpadló D EI 15 Hő- és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy burkolat mögött B s1,d0 Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és tűzállóságiteljesítmény-követelménye a) tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló válaszfalban történő alkalmazás esetén A1 R x, ahol x megegyezik a fogadó falra előírt követelmény időtartamával, b) egyéb esetben megegyezik a teherhordó pillérre vonatkozó követelménnyel A kivitelezés során csak olyan építőanyagok, épületszerkezetek, építési termékek építhetők be, amelyek a meghatározott követelményeket kielégítik és a forgalmazásához kibocsátott érvényes engedélyek, teljesítményigazolások rendelkezésre állnak, azok a tűzvédelmi osztályt, valamint a tűzállósági jellemzőket egyértelműen tartalmazzák! A kivitelezési dokumentáció tűzvédelmi munkarésze nem helyettesíti az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit igazoló dokumentumokat. Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek. 6. Tűzterjedés elleni védelem: 6.1 Tűztávolság A B C D D A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati 1 A épület mértékadó kockázati osztálya osztálya 2 NAK AK KK MK 3 NAK Az épület szabadon álló, a maximális tűztávolságon belül nincs másik épület. 6.2 Tűzszakaszok kialakítása 5. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez Eltérő rendeltetésű önálló rendeltetési egységek azonos kockázati egységbe helyezése esetén a tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterületét a) a kockázati egység alapterületének legnagyobb részét elfoglaló rendeltetéshez tartozó, b) az egyes rendeltetések által elfoglalt alapterületek egyezősége esetén a legkisebb tűzszakaszalapterületet eredményező rendeltetéshez tartozó megengedett legnagyobb tűzszakasz-alapterület képezi

8 A B C D E F G 1 A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m 2 ), beépített tűzoltó berendezés nélkül/tűzoltó berendezéssel 2 A kockázati egység kockázati osztálya 3 Rendeltetés NAK 4 ha az épület mértékadó kockázata NAK ha az épület mértékadó kockázata AK, KK vagy MK AK KK MK 7 Iroda, igazgatás iroda, igazgatás, hivatal 1 000/ / / / Az összesített szintterület 335m 2, tehát a tűzszakasz nagyság megfelelő. 6.3 Tűzszakaszok csatlakozása épületek külső szerkezetein Nem alakul ki. 6.4 Homlokzati tűzterjedés elleni védelem követelményei A homlokzati tűzterjedés elleni védelem magába foglalja a) a külső térelhatároló fal, a hőszigetelő anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszerének tűzvédelmi osztályára, valamint megszakítására előírt követelmények teljesítését, b) átszellőztetett légréses fal kialakítása esetén a légrésen belüli tűzterjedés megakadályozását, c) az e rendelet által előírt homlokzati tűzterjedési határérték teljesítését Az épület egyszintes, így vele szemben nincs homlokzati tűzterjedési követelmény. 6.5 Gépészeti és villamos átvezetések Az e rendelet által előírt E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni. A tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, a villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével. A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás a) megnevezését, b) tűzvédelmi jellemzőit, c) megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját, d) kivitelezését végző vállalkozás nevét, e) kivitelezésének dátumát és f ) megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről 6.6 Tetők és tetőtér-beépítés követelményei A tetőfedés NAK, AK mértékadó kockázati osztályú épület, önálló épületrész esetén legalább Broof(t1) osztályú legyen. 7. Rendeltetéstől függő létesítési követelmények: Az épületen belüli szemétgyűjtő helyiség nem szabadba nyíló ajtaja legalább D tűzvédelmi osztályú és - 8 -

9 EI2 30-C tűzállósági teljesítményű, továbbá határoló falszerkezete legalább A2 tűzvédelmi osztályú és EI 30 tűzállósági teljesítményű legyen. Padlástérben csak külön helyiségben lehet elhelyezni, kialakítani központi szellőző és klíma berendezéseket. A mértékadó kockázati besorolásának megfelelő tűzgátló építményszerkezetekkel lesz határolva: - a villamos kapcsoló helyiségek és a biztonsági tápforrás berendezéseit tartalmazó helyiségek - a központi szellőző berendezés padlástéri helyisége A szellőzőnyílások rácsszerkezete A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból lesz készítve 7.1 Iroda, igazgatási rendeltetés; Nincs külön követelmény. 8. Kiürítés: 8.1 A kiürítés általános követelményei A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési útvonal méreteit a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy b) számítással kell megtervezni A B C D E 1 a megengedett legnagyobb útvonalhossz (m), ha a kiürítendő kockázati egység kockázati osztálya 2 NAK AK KK MK 4 Átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési távolsága menekülési útvonal nélkül A szabadba vezető ajtó elérési távolsága kisebb, mint 30méter (lásd alaprajz). 9. Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények 9.1 Általános követelmények A tűzoltási felvonulási területet és útvonalat kell biztosítani a) 14 m szintmagasság feletti legfelső építményszintű épületek, b) a 3000 m2 szintenkénti összesített alapterületet meghaladó kereskedelmi, vegyes rendeltetésű épületek, c) az 5000 fő vagy azt meghaladó befogadóképességű sportlétesítmények, d) a 300 fő befogadóképességet meghaladó kiskorúak oktatási intézményei vagy e) a 300 fő befogadóképességet beleértve az ágyszámot, járóbeteg létszámot és a személyzet létszámát meghaladó kórházak és menekülésben korlátozott személyeket ellátó intézmények esetében A fentiek alapján tárgyi épületnél nem kell kialakítani. 9.2 A tűzoltási felvonulási terület paraméterei - 9 -

10 9.3 A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása A tűzoltó vízforrások telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell. Tűzoltás céljára a szükséges oltóvíz-intenzitást a mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján: A B C Tűzszakasz terület (m 2 ) Szükséges oltóvíz-intenzitás (liter/perc) 0-tól 50-ig - nagyobb, mint de legfeljebb 300, Az oltóvizet folyamatosan a létesítmény mértékadó tűzszakaszára a mértékadó tűzszakaszt befogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében NAK osztály esetén legalább fél órán keresztül kell biztosítani. A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékről vagy ha az más módon nem oldható meg oltóvíztározóból kell biztosítani. Tárgyi épületnél az oltóvíz tározóból lesz biztosítva. 9.4 Fali tűzcsapok kialakítása Vezetékes vízellátás esetén fali tűzcsapot is kell létesíteni az NAK osztályba tartozó 1000 m2-nél nagyobb alapterületű kockázati egységekben. Tárgyi épületnél nem kell kialakítani. 9.5 Oltóvíztározók A tározó szükséges térfogata: 1200*30=36000=36m 3. - A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel megközelíthető legyen - A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni - A tűzoltási célra figyelembe vehető 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy szívócsővezetékkel kell ellátni - A szívóvezeték belső átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését pedig szabványos A jelű (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8 1,2 méter magasságban kell kialakítani - A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető és az oltóvíz a vízállástól függetlenül mindig akadálytalanul kiemelhető legyen

11 9.6 Tűzoltósági kulcsszéf Nem kell kiépíteni. 9.7 Tűzoltósági beavatkozási központ Nem kell kialakítani. 9.8 Tűzoltósági rádióerősítő Az építményekben ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik biztosítani kell a kárelhárítás során együttműködő szervek rádióforgalmazási feltételeit, melynek megfelelőségét a használatbavételi eljárást megelőzően vizsgálni kell. Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkori rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió berendezés számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezés kiépítését az építmény tulajdonosának kell biztosítania. 9.9 Tűzoltó felvonó Nem kell kiépíteni Napelemek Nem kerül beépítésre. 10. Hő- és füst elleni védelem: 10.1 hő- és füstelvezetés létesítési kötelezettsége Hő- és füstelvezetést kell létesíteni a) 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben, b) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben, c) menekülési útvonalon a füstmentes lépcsőház, a füstmentes lépcsőházi előtér és a tűzgátló előtér kivételével, d) 100 m2-nél nagyobb alapterületű pinceszinti helyiségekben, e) fedett átriumokban, f ) ott, ahol a rendeltetés alapján e rendelet előírja, g) ott, ahol a rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés és a tűzoltó beavatkozás feltételeinek biztosítása céljából a tűzvédelmi szakhatóság előírja Tárgyi épületnél nem kell kialakítani. 11. Hasadó és hasadó-nyíló felületek: Nem kerül kialakításra 12. Villamos és villámvédelmi berendezések Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen. Az építményrészek külön lekapcsolásának szükségességét és kialakítását a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni A tűzeseti lekapcsolás úgy lesz kialakítva, hogy a tűzeseti beavatkozás során a tűzeseti fogyasztók csoportjai külön lesznek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb áramkörök lekapcsolása esetén is biztosított lesz. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell Tűzeseti fogyasztók működőképessége A tűzeseti fogyasztók létesítése, beépítése, kialakítása során biztosítva lesz, hogy tűz esetén működőképességüket az táblázat szerinti időtartam és a teherhordó falra vonatkozó tűzállóságiteljesítménykövetelmény időtartama közül a kisebb időtartamig megtarthassák

12 A D 1 időtartam (perc) 2 Tűzeseti fogyasztó A kockázati egység kockázati osztálya 3 NAK 4 Biztonsági világítás Tűzoltó rádióerősítő Nincs követelmény A működőképesség-megtartás megvalósul, ha tűz esetén az előírt működési időtartamig: - a tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll, - a tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer épületen belüli és főelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme biztosított - a tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított, - a tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított Nem szükséges a tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer tűzhatás elleni védelmét biztosítani: - a biztonsági tápforrást a tűzeseti fogyasztóban helyezték el - a tűzeseti fogyasztók tűzszakaszon belüli kiesését az alábbi táblázat szerint korlátozzák és az energiaátvitelt, működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer a kiesés által érintett fogyasztókkal azonos tűzszakaszban található A B 1 tűzeseti fogyasztó megengedett kiesés mértéke KK osztályú kockázati egység 2 biztonsági világítás egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 1600 m 2 ellátott alapterület 3 evakuációs hangosító rendszer 12.2 Villámvédelem Új építménynél, a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem Nem kerül kialakításra 12.4 Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer Biztonsági világítást és menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni: - tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon - tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon - ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel Tűzvédelmi jelekkel lesz megjelölve: - az elhelyezett tűzoltó készülékek

13 A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie. A szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén

14 13. Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések 13.1 Létesítési kötelezettség A B C D E F 1 Rendeltetés, kockázati egység Kockázati egység kockázati osztálya További feltétel Tűzjelző berendezés Tűzoltó berendezés 2 szükséges 6 Iroda, igazgatás 7 Iroda, tárgyaló, bemutató terem, pénzügyi szolgáltatás, posta NAK 500 m 2 felett igen - 8 AK 1000m 2 felett igen - A fentiek alapján tűzjelző berendezés kiépítése nem kötelező

15 Biztonsági világítás a tzvédelmi fkapcsoló megközelítését biztosító útvonalon A padlásfeljáró EI30 tzállósági teljesítmény legyen 30méter Az ajtóra automata csukó szerkezet szerelend

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet M4 autópálya Berettyóújfalui Mérnökségi Telep Só tároló épület ajánlati tervéhez Építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci u. 45 Generál tervező KASIB Mérnöki

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Máriapócs 490/ Hrsz. alatti Pápa tér rekonstrukciója során, nyilvános WC kialakításának engedélyezési tervdokumentációjához. Építtető: Máriapócs Város Önkormányzata 4326. Máriapócs,

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás 2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás Alulírott építész tervező a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett épület építési engedélyezési tervdokumentációjának részét

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám, hrsz.: 123 alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5. szám, hrsz.: 582 alatti ingatlanon meglévő szociális épület hő-technikai Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 12. (hrsz.: 96/6) szám alatt meglévő orvosi rendelő belső felújításának és átalakításának ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE ÉPÍTTETŐ: Galgagyörk Község Önkormányzat

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás tejüzem rendeltetésű épület bővítése 5600 Békéscsaba, Kisrét 86. hrsz.: 0628/4 építési engedélyezéséhez 2016. március Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tervező által rendelkezésemre

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Gádoros, Nagy u 52. szám hrsz.: 565 alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő épület hő-technikai Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

Az új OTSZ-ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet. Létesítés, kockázat. TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21.

Az új OTSZ-ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet. Létesítés, kockázat. TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Wagner

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A 2013 Pomáz, 3677/1 helyrajzi szám alatti asztalos üzem építési engedélyezési műszaki tervdokumentációjához Készült: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. Hrsz.: 269/4 sz. alatt építendő Piac Építési engedélyezési tervdokumentációjához

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. Hrsz.: 269/4 sz. alatt építendő Piac Építési engedélyezési tervdokumentációjához TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Szajol, Erkel Ferenc tér 45. Hrsz.: 269/4 sz. alatt építendő Építési engedélyezési tervdokumentációjához 1.ELŐZMÉNYEK A jelen dokumentáció tárgya: Szajol, Erkel Ferenc tér 45.

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA SEGÉDLET TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2015. ÁPRILIS 23. A SEGÉDLET EGY FELTÉTELEZETT ALAPESETŰ - PINCE + FÖLDSZINT + EMELET VAGY TETŐTÉR SZINTSZÁMÚ - CSALÁDI HÁZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Az épület a bővítéssel együtt egy tűzszakaszt, egy kockázati egységet alkot.

Az épület a bővítéssel együtt egy tűzszakaszt, egy kockázati egységet alkot. Munkaszám: MT 2017/36-TF 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET a Perenye, Jókai Mór u. 19. 386/1 HRSZ - alatti óvoda felújítási és bővítési munkálatainak építési engedélyezési tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET Munkaszám: MT 2017/129-TF MT 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET.. a Perenye, Jókai Mór u. 19. 386/1 HRSZ - alatti óvoda felújítási és bővítési munkálatainak kiviteli tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII. 5.)

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás a építési engedélyezési tervéhez Készítette: Szaladják László tűzvédelmi mérnök építész tűzvédelmi szakértő I-081/2013 Kamarai sz: 13-14174 szaladjak@gmail.com 06/70-331-29-89 ügyirat szám: 017/2016 A

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET építési engedélyezési tervdokumentációhoz a

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET építési engedélyezési tervdokumentációhoz a TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET építési engedélyezési tervdokumentációhoz a 5662 Csanádapáca, Szent Gellért utca 17., hrsz.: 1360. alatt létesítendő meglévő raktárépület és üzlet felújítás építés Készítette: Kacziba

Részletesebben

III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek

III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás orvosi rendelő akadálymentesítése, rendelő és szolgálati lakás felújítása (Kunágota, Rákóczi u. 47.) építési engedélyezéséhez 2015. január Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tervezők

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS (HRSZ 34) építési engedélyhez

TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS (HRSZ 34) építési engedélyhez TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS Isztiméri orvosi rendelő átalakítása-bővítése 8045 Isztimér, Köztársaság u. 100. (HRSZ 34) építési engedélyhez Isztimér orvosi rendelő átalakítás-bővítés tűzvédelmi műleírás 1 / 7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TT KIV 20151008 BUDAPESTI EGYETMI KAT. GIM. R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T B U D A P E S T I E G Y E T E M I K A T O L I K U S G I

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

t01-v1 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása

t01-v1 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása helyszín: 1145 Budapest XIV. kerület, Csertő park 3/b-c. helyrajzi

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08.

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08. Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök 2014. május 08. Témakörök: 1. A jelenlegi és a tervezett OTSZ szerinti különbségek összehasonlítása. 2. Az ÉTDR

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sorszám: I-119/40/2018 TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ Bölcsőde kialakítása Dudaron Kétcsoportos minibölcsőde Dudar, Kossuth Lajos u. 26. 712/2 hrsz KIVITELI TERV 1. verzió Készítette: Tűzvédelmi szakértő Szakértői

Részletesebben

6 C S O P O R T O S Ó V O D A É P Í T É S E

6 C S O P O R T O S Ó V O D A É P Í T É S E 6 C S O P O R T O S Ó V O A É P Í T É S E Kerekegyháza, Erdő u.- Park u. hrsz. 2270/3 ÉPÍTÉSI ENGEÉLYEZÉSI TERV TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2015. december 1. Alapadatok A meglévő épületegyüttes földszint

Részletesebben

1. táblázat. A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00

1. táblázat. A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00 TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A erec, éri tér 1. szám alatti, éri múzeum fedélszerkezének és fedélhéjazatának felújítási tervéhez, az 5/01. (XII.5.) M rdel alapján. 1 I. ALAPAATOK A fti cím, az alagsor III.

Részletesebben

Tűzvédelmi konferencia

Tűzvédelmi konferencia "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" Tűzvédelmi konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" a bajai, Szent Rókus Kórház

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az 5081 Szajol, Fő utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti Orvosi rendelő felújítás és átalakítás Építési Engedélyezési Tervéhez

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az 5081 Szajol, Fő utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti Orvosi rendelő felújítás és átalakítás Építési Engedélyezési Tervéhez TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az 5081 Szajol, Fő utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti Építési Engedélyezési Tervéhez ELŐZMÉNYEK A jelen dokumentáció tárgya: Szajol, Fő utca 32/a (HRSZ.: 594) szám alatt található

Részletesebben

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK Dr. Takács Lajos Gábor ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGE Követelmény: OTSZ Megfelelőség igazolása: OTSZ 14 - építményszerkezetek

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I M Ű S Z A K I LEÍRÁS

T Ű Z V É D E L M I M Ű S Z A K I LEÍRÁS T Ű Z V É D E L M I M Ű S Z A K I LEÍRÁS 8640 Fonyód, belterület hrsz.: 8055; 8053/2, és a 8044/9-13 alatti területen Fonyód piac, piaci szolgáltató és kiszolgáló létesítmények és piaccsarnok kialakítása

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila

Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila Műszaki szaktanácsadó OBO Bettermann Ker. Kft. Alapelvek Tűzvédelmi rendszerek működtetése AKTÍV TŰZVÉDELMI RENDSZER Tűzeseti fogyasztó Működtető vezetékrendszer Biztonsági

Részletesebben

TMMK Csoportos műhelymunka

TMMK Csoportos műhelymunka TMMK Csoportos műhelymunka V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár Heizler György Csoportvezetők (10 fő) 1. Vágvölgyi László: Tűzvédelmi koncepció 2. Mészáros János: Tűzterjedés

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály. Az új OTSZ

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály. Az új OTSZ Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ III. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok * 2014/09/10 * Wagner Károly tű. alezredes Tűzveszélyességi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A Geszteréd, 5/8 hrsz. alatti piac építési tervéhez az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján.

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A Geszteréd, 5/8 hrsz. alatti piac építési tervéhez az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján. 1 TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A Geszteréd, 5/8 hrsz. alatti piac építési tervéhez az 5/01. (XII.5.) M rdel alapján. I. ALAPAATOK A megrdelő egy zintes piac épül kialakítását tervezi. A létesítmény fő adatai

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel Meglévő főzőkonyha átalakítása

Részletesebben

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói.

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói. A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói. 2014 Előadó: Nyíri Csaba tűzvédelmi szakértő Elérhetőség: Tel: 20-261-79-37 e-mail:nyiri@t-online.hu Web:nyirituzvedelem.hu 1

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Petőfi utca, hrsz.: 132. Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata 9321 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.

Petőfi utca, hrsz.: 132. Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata 9321 Máriakálnok, Rákóczi u. 6. ÓVODA ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ Építmény megnevezése: Óvoda épület bővítése, átalakítása Építés hely: 9231 Máriakálnok, Petőfi utca, hrsz.: 132 Építtető: Máriakálnok Község Önkormányzata

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS. Győrújfalu Községi Önkormányzat 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS. Győrújfalu Községi Önkormányzat 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Előzmények: Győrújfalu Községi Önkormányzat 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7. GYŐRÚJFALUI ÓVODA BŐVÍTÉSE BÖLCSŐDÉVEL 9171 Győrújfalu, Mártírok útja 5/b. Hrsz.: 3/1 ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

Lestyán Mária. Tervezzünk építményszerkezetet az új OTSZ szerint II.

Lestyán Mária. Tervezzünk építményszerkezetet az új OTSZ szerint II. Lestyán Mária Tervezzünk építményszerkezetet az új OTSZ szerint II. Az új OTSZ legnagyobb előnye talán a nagyobb tervezői szabadság lehetőségének a biztosítása, ami a tűzvédelmi tervezési felelősséggel

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Leírás

Tűzvédelmi Műszaki Leírás fotovoltaikus kiserőmű tűzvédelmi műszaki leírása 1./6. oldal Saját szám: 31/20/2017. BV Tűzvédelmi Műszaki Leírás A tűzvédelmi műszaki leírás elkészítésénél figyelembe vettem a 54/2014.(XII.05.) BM rendelettel

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás 4274 Hosszúpályi, Ipartelep (hrsz.: 060/13) hűtőház építési engedélyének tervdokumentációjához

Tűzvédelmi műszaki leírás 4274 Hosszúpályi, Ipartelep (hrsz.: 060/13) hűtőház építési engedélyének tervdokumentációjához Oldal 1 / 10 Tűzvédelmi műszaki leírás 4274 Hosszúpályi, Ipartelep (hrsz.: 060/13) hűtőház építési engedélyének tervdokumentációjához Tartalom 1. A fejezet az alábbi jogszabályok alapján lett összeállítva:...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET.. a Szombathely, Hollán E. u. 2. Hrsz.:6004 alatti Smidt múzeum bővítési munkálatainak módosított engedélyezési tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. A VILLAMOS és A TŰZVÉDELMI TERVEZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. A VILLAMOS és A TŰZVÉDELMI TERVEZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE Magyar Elektrotechnikai Egyesület A VILLAMOS és A TŰZVÉDELMI TERVEZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE Rajkai Ferenc Mészáros János BEVEZETÉS A villamos és a tűzvédelmi tervező helye a tervezési folyamatban: FELADATOK Villamos

Részletesebben

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői Tűzvédelem A biztonságtudomány (safety culture) az angolszász országokban már elterjedt fogalom és követelmény, amely szerint minden érintett személy figyelemmel kíséri, elemzi, feltárja a veszélyeztető

Részletesebben

KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK

KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK Takács Lajos Gábor Okl. építészmérnök BME Épületszerkezettani Tanszék KÖZRAKTÁRAK ÉPÜLETEGYÜTTES Eredeti épület-együttes:

Részletesebben

AZ OTTHON MELEGE PROGRAM: TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL IS MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK

AZ OTTHON MELEGE PROGRAM: TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL IS MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK AZ OTTHON MELEGE PROGRAM: TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL IS MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék email: ltakacs@epsz.bme.hu TŰZESETEK TAPASZTALATAI A legnagyobb

Részletesebben

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig.

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Construma 2001. április 7. A családi háztól a SkyCourtig. Az épületek felújításának tűzvédelmi tervezése és a dokumentáció követelményei. III. Rockwool Építészeti

Részletesebben

THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai 5.0 OTSZ. Borzák Balarám Béla építészmérnök

THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai 5.0 OTSZ. Borzák Balarám Béla építészmérnök THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai Borzák Balarám Béla építészmérnök Építészeti Vezetőtervező Építési Szakértő; építészet - épületszerkezet - épületfizika szakterületeken, Igazságügyi

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek tűzeseti fogyasztók működőképessége

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek tűzeseti fogyasztók működőképessége Múlt havi számunkban megkezdtük a villamos berendezésekre, villámvédelemre és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv bemutatását. Akkor részletesen foglalkoztunk

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 2. ELŐADÁS: A VILLAMOS HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA ÉPÍTMÉNYEKBEN ÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKEN, A VEZETÉKRENDSZEREK ÉS EZEK ÉPÜLETSZERKEZETEKEN TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSE,

Részletesebben

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elektromos fejezetei

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elektromos fejezetei XIII. FEJEZET VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK 72. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi létesítési követelményei 135. (1) Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia 1, TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM. -Tűztávolság, Tűzszakaszok 2, TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS -Biztonsági világítás, biztonsági jelzések 3, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK. 4, CO ÉRZÉKELŐK

Részletesebben

54/2014. (XII.5.) BM rendelet

54/2014. (XII.5.) BM rendelet Előadó Palla Miklós ÉMI-TÜV SÜD Kft. Jogászkodások 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 2015 április 16-17 285. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Részletesebben

KEZELHETETLEN TETŐTEREK?

KEZELHETETLEN TETŐTEREK? KEZELHETETLEN TETŐTEREK? DR. TAKÁCS LAJOS GÁBOR okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus BME Fedélszerkezetek történeti fejlődésének tűzvédelmi vonatkozásai A nagy történeti várostüzek általában a tetők

Részletesebben

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő Kecskemét, Alkony utca 11. általános iskola bővítés - első TML készítés 2009. márciusában, a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel

Részletesebben

A kiviteli terv tűzvédelmi munkarésze. VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Decsi György tűzvédelmi tervező, Fireeng Kft

A kiviteli terv tűzvédelmi munkarésze. VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Decsi György tűzvédelmi tervező, Fireeng Kft A kiviteli terv tűzvédelmi munkarésze VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Decsi György tűzvédelmi tervező, Fireeng Kft. 2018.09.04. a tűzvédelmi TERV Majd elküldöm a kész tervet, kéne egy műleírás,

Részletesebben

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK Visegrád, 2014. október 3. Lengyelfi László Rendeletalkotási célok 2012.09. Jelenlegi OTSZ alkalmazási nehézségei -értelmezés igénye gyakori; -még mindig nagyszámú

Részletesebben

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa 1. Építmények tűzvédelmi követelményei OTÉK Tűzbiztonság c. fejezete összhangban az 89/106

Részletesebben

TŰZOLTÓ EGYSÉGEK BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ KÖVETELMÉNYEK

TŰZOLTÓ EGYSÉGEK BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ KÖVETELMÉNYEK Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat TŰZOLTÓ EGYSÉGEK BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ KÖVETELMÉNYEK IX. Fejezet VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI 5 (2) Az életvédelmi célokhoz tartozik különösen a) a veszélyeztetett

Részletesebben

Terv olvasási gyakorlat - a kiviteli terv és a tűzvédelem

Terv olvasási gyakorlat - a kiviteli terv és a tűzvédelem Terv olvasási gyakorlat - a kiviteli terv és a tűzvédelem TSZVSZ Szakmai Nap, Budapest-LURDY Ház Decsi György tűzvédelmi tervező, Fireeng Kft. 2018.09.20. Terv olvasás melyik terv A kivitelező az munkára

Részletesebben

Az új OTSZ -ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály

Az új OTSZ -ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ -ről Tűzvédelem 2013 konferencia Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. november 6. Érces Ferenc tű. ezredes

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2051 Biatorbágy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti Szily-Fáy kastély átalakításának tervéhez

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2051 Biatorbágy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti Szily-Fáy kastély átalakításának tervéhez TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 2051 Biatorbágy Nagy utca 37. (hrsz.: 452.) sz. alatti Szily-Fáy kastély átalakításának tervéhez 1. Előzmények, a tervezett épület főbb adatai A biatorbágyi Szily-Fáy kastély

Részletesebben

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. Falak, szerkezetek követelményei, kialakítása. Dr. Takács Lajos Gábor. Balatonföldvár, 2015. V. 14.

TMKE TMKE TMKE TMKE TMKE. Falak, szerkezetek követelményei, kialakítása. Dr. Takács Lajos Gábor. Balatonföldvár, 2015. V. 14. VI. konferencia Építmények tűzvédelme falak, födémek Dr. Takács Lajos Gábor Falak, szerkezetek követelményei, kialakítása Balatonföldvár, 2015. V. 14. VI. konferencia Építmények tűzvédelme falak, födémek

Részletesebben

Könnyű e a könnyűszerkezet tervezés? (1/2)

Könnyű e a könnyűszerkezet tervezés? (1/2) Könnyű e a könnyűszerkezet tervezés? (1/2) Az építésügyi jogszabály változások kihatásai az építészeti műszaki tervezésre, a megfelelőség igazolására és a szakági tervezői együttműködésre és a tervek tartalmi

Részletesebben

HFR a tűzvédelmi dokumentációban, kapcsolódási pontok a társtervezőkkel

HFR a tűzvédelmi dokumentációban, kapcsolódási pontok a társtervezőkkel HFR a tűzvédelmi dokumentációban, kapcsolódási pontok a társtervezőkkel V. LAKITELEKI TŰZVÉDELMI NAPOK 2016. szeptember 14. Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök F.S.Z. Mérnökiroda Kft. Hő- és füstelleni védelem

Részletesebben

Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám. Építés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér, 6177/1 hrsz

Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám. Építés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér, 6177/1 hrsz Építtető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám Építés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér, 6177/1 hrsz Építés tárgya: Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Gádoros, Béke u. 8. szám, hrsz.: 505 alatti ingatlanon meglévő óvodák hő-technikai korszerűsítésének Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

- Hatósági szemszögből -

- Hatósági szemszögből - Az építészeti tűzvédelmi tervezés lépései és buktatói - Hatósági szemszögből - III. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2013. március 21-22. Gyapjas János tű. őrnagy Bács-Kiskun MKI igazgató-helyettes

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK Az előadás a tervezett OTSZ XIII. fejezetében megjelentekkel kapcsolatos, a villamos tervező és a tűzvédelmi tervező kapcsolatán, együttműködésén keresztül bemutatva

Részletesebben

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Csarnok jellegű acél építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Kotormán István okl. építőmérnök 2018.06.07. Budapest, Lurdy-ház Swedsteel-Metecno Kft. a TSZVSZ ezüst fokozatú partnere Csarnok jellegű acél

Részletesebben

VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok. Egy építőipari beruházás folyamata, tűzjelző a fókuszban I.

VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok. Egy építőipari beruházás folyamata, tűzjelző a fókuszban I. VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Egy építőipari beruházás folyamata, tűzjelző a fókuszban I. Az (egy majdnem) ÉPÍTÉSZ nézőpontja előírások 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TSZ.: 7902 GYŐR, KOSSUTH L. U. 28. HRSZ.: 7888 MŰE MLÉ KI JE LE NTŐSÉ G Ű TE RÜLE TE N ÁLLÓ É PÜLE T FE LÚJÍTÁ SÁTALA KÍTÁS MÓDOSÍTOTT E NGE DÉ LYE ZÉ SI É S É PÍTÉ SI K IVITE LI TE RVDOK UME NTÁC IÓ ME

Részletesebben

TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN. Mészáros János

TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN. Mészáros János TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN Mészáros János MOTTÓ A tűzterjedés elleni védelem építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú, valamint tűzvédelmi építési termékek, építményszerkezetek

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet 2014. november 7. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. Mi a helyzet az építményszerkezetekkel?

Részletesebben

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani.

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani. 4. sz. melléklet 1 T ZVÉDELMI KIVITELI TERV (TML 33/2016) Monor Városi Sportcsarnok kivitelezési terv dokumentációjához Építési hely: 2200 Monor, Balassa B u. Hrsz.: 6219/2 A dokumentáció a többször módosított

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet. Az új OTSZ-ről. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Főigazgató-helyettesi Szervezet. Az új OTSZ-ről. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új OTSZ-ről Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Felépítés Jogszabály: követelmények Tűzvédelmi

Részletesebben

12 Összetett szerkezetek. Vázlat. Kulcsár Béla Tematika és ütemterv. Csarnokok merevítése

12 Összetett szerkezetek. Vázlat. Kulcsár Béla Tematika és ütemterv. Csarnokok merevítése Tematika és ütemterv Tartószerkezetek tűzvédelme II. 12 Összetett szerkezetek Kulcsár Béla Tartószerkezetek tűzvédelme 2018/19. Vizsga a teljes anyagból 1 2 Vázlat csarnokok magasházak kupolák vizsga áttekintése

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Mezőhegyes, Hild János u. 5. szám, hrsz.: 29 alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő hő-technikai Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem,

Részletesebben

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben definiált és az új OTSZ-be is ugyanazt szabályozó megváltozott fogalmak közötti különbségek

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben definiált és az új OTSZ-be is ugyanazt szabályozó megváltozott fogalmak közötti különbségek A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben definiált és az új OTSZ-be is ugyanazt szabályozó megváltozott fogalmak közötti különbségek Fogalom Régi OTSZ szerint Az új OTSZ szerint Alapterület

Részletesebben

Tűzvédelem munkarész a 7576 Barcs, hrsz. 2671/16. alatti ingatlanon tervezett Faipari üzem építési engedélyezési terveihez

Tűzvédelem munkarész a 7576 Barcs, hrsz. 2671/16. alatti ingatlanon tervezett Faipari üzem építési engedélyezési terveihez Tűzvédelem munkarész a 7576 Barcs, hrsz. 2671/16. alatti ingatlanon tervezett Faipari üzem építési engedélyezési terveihez Építés helye: 7576 Barcs, hrsz. 2671/16. Építész tervező: Ludányi Péter É 020675

Részletesebben