Önkormányzati választások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati választások"

Átírás

1 VIII. évfolyam 10. szám október Tar ta lom ból: Önkormányzati választások Alapfokú művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak Negyven kilométerre a boldogkői Castrum Boldua-tól Néprajzi rovat: szüret, őszi népszokások Ongai hírfolyam és Onga Elfüstöltük a vadkendert OKE felhívások Használt szárazelemgyűjtés az iskolában Részvétel és érdekeltség: Nemzetközi Ifjúsági Csere Hollókő Labdarúgó mérkőzések időpontja Hirdetések Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Október 1-jén Ongán is rendben lezajlott az önkormányzati választás. Polgármesternek egyedül Madzin Tibor indult, aki a választáson megjelent 1609 szavazó polgár közül 1460 érvényes szavazatott kapott. Az előző nap névjegyzékébe felvett választópolgárok száma 3687 fő. Ez azt jelenti, hogy a szavazásra jogosultaknak csupán 43,6%-a ment el szavazni, ami messze alatta van az országos átlagnak. (Ebben vélhetően szerepe van a lefutott polgármester választásnak, hogy nem volt több jelölt a település első számú vezetője pozícióra.) A kislistás választás végeredménye a következő (zárójelben a kapott szavazatok számával). Az első tizenegy fő került be a képviselő-testületbe. 1. Takács László (937), 2. Rózsa László E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA ÉS A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA Önkormányzati választások Szavazás Ócsanáloson (Fotó: pépé) A bizottság az Arany J. utcai szavazókörben (Fotó: pépé) (864), 3. Kovács Árpád (716), 4. Mihalik Gyula (695), 5. Jónyer Lajosné (688), 6. Gál Lászlóné (542), 7. Lukács Gyula (515), 8. Zsoldos János (493), 9. Buzás Lászlóné (470), 10. Juhász József (461), 11. Papp Balázs (456), 12. Szabó Menyhért (431), 13. Sághi János (409), 14. Péli Tibor (407), 15. Sallai Lajos (364), 16. Nagy Anita (359), 17. Prion Sándor, 18. Mázik Andrásné (312), 19. Horváth Gyula (311), 20. Nedea Ede (203), 21. Fekete János (200) és 22. Ádám Attila (157). A cigány kisebbségi önkormányzat választáson a névjegyzékben szereplő 94 fő közül 47-en mentek el szavazni. A jelöltekre leadott szavazatok száma a következő. (Az első öt fő került a kisebbségi testületbe.) folytatás a 3. oldalon

2 Az alapfokú művészeit oktatásért fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló rendelet Onga Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ (VIII. 11.) számú rendelete az önkormányzati alapfokú művészeit oktatásért fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Onga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kötv.) 102. (2) bekezdésében, valamint a 117. (4) bekezdésében, valamint a 124. (21) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Onga Község Önkormányzata által fenntartott oktatási intézményére terjed ki. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások, a térítési díj mértéke 2. (1) Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a térítési díj mértéke az alapfokú művészetoktatási intézményben: a) heti négy tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének az elsajátításhoz, évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga) és egy művészeti előadás, egy alkalommal tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt az évfolyam megismétlése, egy művészeti képzéseken való részvétel esetén. (b) továbbá az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használat e szolgáltatások körében. (2) Az alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő térítési díj egy tanítási évben a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. Azoknál kell alkalmazni, akik a 2005/2006. tanítási évben kezdik meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulónál. (3) Hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető, számukra a művészetoktatás ingyenes. (4) Az önkormányzati alapfokú művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak öszszegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzati alapfokú művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak, illetve tandíjak összegét a képviselő-testület tanévenként legalább egyszer felülvizsgálja. Tandíjfizetési kötelezettség 3. (1) Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások az alapfokú művészetoktatási intézményben: a Kötv ában meghatározottakat (300 percet) meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a huszonkettedik életév eléréstől minden tanórai foglalkozás, mely szolgáltatásokért a tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada október Szociális kedvezmények 4. (1) A térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség alá eső nagykorú tanuló, illetve kiskorú tanuló estén törvényes képviselője a szociális helyzetre való hivatkozással kérheti a térítési díj, illetve a tandíj mérséklését. (2) A díjkedvezmény mértékét az intézmény vezetője a 2. (2) és (3) bekezdését figyelembe véve határozza meg, a családban az utolsó három hónap átlagában számított egy főre eső jövedelem alapján. Amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem a) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum mértékét, a díjkedvezmény mértéke 80%, b) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110%-át, a díjkedvezmény mértéke 50%, c) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120%-át, a díjkedvezmény mértéke 30%. (3) A tanuló, illetve a kiskorú tanuló törvényes képviselője köteles haladéktalanul bejelenteni az intézmény vezetőjének, ha jövedelmi viszonyaiban változás következett be. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési díjat, illetőleg tandíjat utólag köteles megfizetni. (4) A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel minden esetben ingyenes. A térítési díj és a tandíj megállapítása, befizetésének módja 5. (1) A fizetendő térítési díj és a tandíj mértékét az adott félévre vonatkozóan a rendeletben foglaltak alapján az intézmény igazgatója határozat formájában állapítja meg a félév megkezdését követő hónap 10. napjáig. (2) A fizetendő térítési díj és a tandíj mértékéről szóló határozat ellen a Kötv ában meghatározott módon felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem nyújtható be. (3) A művészeti vizsgákkal kapcsolatos térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségnek egy összegben kell eleget tenni. Vizsgát csak a befizetés igazolásával lehet megkezdeni. (4) A térítési díj és a tandíj összegét annak megállapításától számított 15 napon belül kell befizetni az intézmény számlaszámára. (5) Az intézmény vezetője a tanuló szociális helyzetére tekintettel a térítési díj és a tandíj havi egyenlő részletekben történő megfizetését engedélyezheti. Záró rendelkezések 6. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. O n g a, augusztus 7. Farkas Lászlóné sk. jegyző, Madzin Tibor sk. polgármester 1. sz. melléklet Az önkormányzati alapfokú művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak öszszege a 2006/2007. tanévben: a rendelet 2. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben: forint a zeneművészeti ágban, forint, az egyéb művészeti ágban.

3 folytatás az 1. oldalról 1 2. Horváth Gyula/RPM (26) és Siroki Ferenc/RPM (26), 3. Horváth Attila/RPM (21), 4. Ádám Attila/RPM (18), 5. Gallyas Ferenc/RPM (17), 6. Horváth Béla/FIROSZ (9), 7 8. Horváth József/ROMA NŐK E. és Horváth Anikó/ROMA NŐK E. (7), 9. ifj. Horváth Tibor/FIROSZ (3) és 10. Horváth Tibor/FIROSZ (2). 1. sz. szavazókör: ONGA GÖRGEY A. u. 2. (ISKOLA) 2. sz. szavazókör: ONGA RÁKÓCZI u. 11. (MŰVELŐDÉSI HÁZ) 3. sz. szavazókör: ONGA HUNYADI u. 43. (ÓVODA ÉPÜLET) 4. sz. szavazókör: ONGA ARANY J. u. 14. (ÓVODA ÉPÜLET) 5. sz. szavazókör: ÓCSANÁLOS AKÁC u. 4.(KÖNYVTÁR) 6. sz. szavazókör: ONGAÚJFALU DARVAS u. 1. Az egyes képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok megoszlása szavazókörönként Megyei közgyűlés választás A lista neve 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. össz. 1. ZTSZ MVPP SZDSZ Munkáspárt MSZP RPM FIDESZ-KDNP MIÉP FKGP MDF név Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Fórum a civil együttműködésről és a helyi médiáról Október 18-án 18 órától, az általános iskola új épületszárnyában, a média teremben, az Ongai Kulturális Egyesület az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által is támogatott fórumot szervez Onga civil szervezeteinek együttműködéséről és a helyi médiáról. A rendezvényre az egyesület minden érdeklődőt szeretettel vár! 1%-os felajánlásról Az Ongai Kulturális Egyesület tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2005-ben az szja 1%-os felajánlásaiból az egyesület bevétele Ft volt, melyet Onga 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. össz. Ádám Attila Buzás Lászlóné Fekete János Gál Lászlóné Horváth Gyula Jónyer Lajosné Juhász József Kovács Árpád Lukács Gyula Mázik Andrásné Mihalik Gyula Nagy Anita Nedea Ede Papp Balázs Péli Tibor Prion Sándor Rózsa László Sághi János Sallai Lajos Szabó Menyhért Takács László Zsoldos János helyismereti cd-rom II. elkészítése és kiadási költségeire fordítottunk. Az OKE idei évi bevétele az 1%-os szja-ból várhatóan Ft lesz, amit az OKE ezúton is nagy tisztelettel megköszön a felajánlóknak es falinaptár Az Ongai Kulturális Egyesület támogatókat keres a 2007-es ongai kulturális és sport falinaptár megjelentetéséhez. A támogatás fejében az egyesület hirdetési felületet biztosít a színes, A2-es méretű 1000 példányban megjelenő falinaptáron. Jelentkezés november 20-áig Takács Lászlónál az általános iskolában, vagy az OKE tagjainál. Az önkormányzati választáson (Fotó: pépé) Filmet Ongáról! Az OKE pályázatot hirdet a község filmkészítés és mozgóképi kifejezésmód iránt érdeklődő valamennyi lakójához. A cél Ongával kapcsolatos, Ongához kötődő bármilyen mozgóképi alkotás elkészítése (dokumentumfilm, videoklip, filmetűd, kisjátékfilm stb.). Az 1 3. helyezett Ft pénzjutalomban, mások tárgyjutalomban részesülnek, illetve az alkotások felkerülnek a településről a jövőre megjelenő dvd-re. Műfaji, formai, tartalmi megkötés csupán annyi, hogy valamilyen módon az alkotás kapcsolódjon a községhez vagy az itt élőkhöz. Beadási határidő: december október 3

4 ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS A régi képviselő-testület szeptember 12-én tartotta utolsó rendes önkormányzati ülését, ahol többek között értékelte a sportegyesület éves tevékenységét, szó volt a képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról, és megtárgyalta a évi I. félévi gazdálkodást, illetve 2700 Ft/m2 áron értékesítette a Hunyadi utcai egyik ingatlanát. ELADOTT TAVAK MENTI TERÜLETEK A községi önkormányzat a szeptember 12-ei ülésen a tavak melletti közel 12 hektáros területet, az úgynevezett Pedagógus földeket valamivel kevesebb, mint 2 millió Ft-ért ( Ft/aranykorona érték) eladta. MAJDANI FALUMÚZEUM Az önkormányzat 5,3 millió Ft-ért megvásárolta a Dózsa Gy. u. 22. szám alatti ingatlant (1047 m2) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság B.-A.-Z. megyei Kirendeltségétől közcélokra. A tervek szerint ott kerülne kialakításra a majdani falumúzeum. A tervezett falumúzeum épülete (Fotó:T. L.) ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK A napköziben fizetendő térítési díjak a következők: Ebéd felnőtt: 240 Ft tanulói menza: 177 Ft háromszori étkezés tanulói: 292 Ft vendég ebéd: 626 Ft Tanulói fizetési kedvezmények: 100%-ban ingyen az 1 4. évf. RGYVT -s 50%-os 1 8. évf. 3 vagy több gyerek, 1 8. évf. gyermek tartós betegségben, 1 3. évf. iskolaotthon. Ongai hírfolyam KIHELYEZETT RADAROK ÉS ELKÉSZÜLT ZEBRÁK A Berzsenyi úti radar (Fotó:T. L.) Szeptember utolsó hetében kihelyezésre került két sebességmérő radar a település bevezető utjaira, melyek a remény szerint segítenek a megnövekedett forgalom biztonságosabb levezetésében. Augusztus utolsó napjaiban a négy gyalogos átvezető (zebra) is elkészült, ahol a tanévkezdéshez kapcsolódóan rendőri és polgárőri szolgálat segítette a közúton való áthaladást. A biztonságos gyalogos közlekedést szolgálja a kibővített, több száz méteres járdabővítés is. Az épülő bolt (Fotó:T. L.) A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Onga község önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára. (Erről a képviselő-testület a szeptember 12-ei ülésén döntött.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál, melynek egyik eleme a megszavazott 3000 Ft/hó-s önkormányzati támogatás. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje október 31. Bővebb információ elérhető: internetes oldalon vagy a Polgármesteri Hivatalban kérhető. ÁFÉSZ BOLT ÉPÍTÉSE Javában zajlik az ÁFÉSZ bolt építése a volt Üszögh-féle telken. A régi bolt helyén a Rákóczi utcában kínai bolt nyílik a napokban. Szolgálatban szeptember elején (Fotó:T. L.) - T. L október

5 Elfüstöltük a vadkendert Az iskola környezetvédő szakköröseinek egy csoportjával azzal a céllal pattantunk kerékpárra, hogy bejárjuk községünk külterületeit, és ott felmérjük a parlagfű-fertőzöttséget. A Hangyáson megismerkedtek a gyerekek a két egymással könnyen összetéveszthető gyom, a parlagfű és a fekete üröm közti különbségekkel, majd a tavak felé haladva elkezdtük a felmérést. A tanyák felé vezető földút mellett, az árokpart és szántóföld közötti szakaszon egy oda nem illő, magasnövésű növényre figyeltünk fel. A növényről hamar kiderült, hogy nem hazánk szülötte, hanem az Indiából származó vadkender. A kigyomlált növény társait is hamarosan megtaláltuk. A magaskórós gyomtársulásból tő vadkendert szedett össze kis csapatunk. A marihuána alapanyagaként szolgáló füvet a földút közepére hordtuk, és néhány marék szalma segítségével megsemmisítettük a két nagy kupacot. Közben megbeszéltük a kábítószer emberi szervezetre gyakorolt hatását. Sokunkban felmerült az a kérdés, vajon hogyan kerültek ide ezek a növények. A legvalószínűbbnek látszik, hogy a szél a közelből hordhatta ide a magokat. Lehet, néhányan tavaly próbáltak egy-két szálat termeszteni, amelynek a magjaiból kinőttek az idei egyedek. A kábítószer minden fajta előfordulása, előállítása és terjesztése ellen fel kell lépnünk. Meg kell akadályoznunk, hogy gyerekeink és felnőtt társaink hozzájussanak akár a legenyhébb változataihoz is, mert aki hatásukat ismeri, az tudja, a mélybe vezető útról nincs vissza út. A tűz elporladása után hazafelé fagyival kábítottuk el magunkat, megünnepelve a vadkender égetést. - pépé - A kivágott vadkender (Fotó: pépé) Az égetés (Fotó: Tóth Máté) 1956 Az Ongai Kulturális Egyesület a maga módján szeretné felhívni a figyelmet az 50 évvel ezelőtti dicső eseményekre. Ennek részeként havi rendszerességgel újságunk hasábjain tájékoztatást kívánunk adni 1956 legfontosabb országos és a helyi eseményekről. A következő oldalakon az ongai történésekre szeretnénk rávilágítani. Szándékunk, hogy általánossá tegyük 1956 hősi eseményeinek megismertetését és tiszteletét valamennyiünk számára. Reméljük, kezdeményezésünk elősegíti a település lakossága és diáksága számára az 1956-os események hitelesebb megismerését, a múlt, az 56-os hősök tiszteletét. Az egyesület kezdeményezését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 1956-os közművelődési pályázata támogatja. A cikkek mellett három megválaszolandó kérdést is felteszünk, amire a válaszokat, a megfejtéseket várjuk az egyesület címére. Az augusztusi havi kérdéseinkre a helyes válaszok a következők: október 16-án a szegedi egyetemisták gyűlése kimondta, hogy kiválik a DISZ-ből, és megalakítja a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségét (MEFESZ). Október 22-én a budapesti, a miskolci, a pécsi és a soproni egyetemek diákgyűlései mondták ki csatlakozásukat a MEFESZhez, és pontokba (16. pont) foglalták követeléseiket. Ezek megerősítésére, valamint a lengyel szabadságmozgalommal való szolidaritás kifejezésére a budapesti műegyetemisták másnapra tüntetést hirdettek a Petőfi-szobornál. A Petőfi Kör október vezetősége ugyanaznap este a tüntetéshez való csatlakozás mellett döntött. E havi számunk kérdései: Hogyan kapcsolódnak 1956-hoz a következő nevek: 1. Bibó István 2. Losonczy Géza 3. Donáth Ferenc Beküldendő: Ongai Kulturális Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A. A helyesen válaszolók között minden hónapban hármat kisorsolunk, akik 1956-tal kapcsolatos könyveket, kiadványokat kapnak ajándékba. A projekt részeként az általános iskolában október 26-án délután fél 3- tól, 3 fős csapatok számára vetélkedőre kerül sor, melynek témája 1956, illetve az 1950-es évek Magyarországa. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk! szerk.: T. L. 5

6 Az 1956-as forradalom eseményei Onga községben Demkovics Andrea a tavalyi tanévben végzett a Miskolci Egyetem történelem szakán. Ongával kapcsolatos kutatásai kiterjedtek 1956-ra is. Az alábbi tanulmány szakdolgozatának részeként településünk 56-os eseményeiről nyújt tájékoztatást a tisztelt olvasóknak. Az 1956-os forradalom első hete október 23-a és október 28-a között országszerte a politikai követelések megfogalmazásának időszaka volt. A társadalom legkülönbözőbb csoportjai éltek a szabad véleménynyilvánítás és a politikai akaratformálás hosszú idő után újra megnyíló lehetőségével. A különböző kiáltványok, felhívások, röplapokon terjesztett követelési pontok az alapvető politikai kérdések mellett az élet szinte valamennyi területét átfogták október 26-án az Ongai Állami Gazdaság dolgozói feltörték a gazdaság pártirodáját, iratait kiszórták, a vörös csillagot leverték, a vörös zászlót elégették. Ezután megválasztották a 13 tagú üzemi munkástanácsukat, elnöknek H. Istvánt választották. Október végén, a Miskolcon dolgozó lakosok kezdeményezésére megválasztották a 15 tagú községi munkástanácsot is, amelynek elnöke N. Károly 21 éves paraszti származású géplakatos lett, elnökhelyettesnek a 60 éves M. Bélát választották, aki segédmunkásként dolgozott 1, míg a titkár a 44 éves bérelszámoló, volt jegyző N. Pál lett /értelmiségi származású /. 2 További tagok: 1; D. Károly született Érsemlyén, 53 éves, tanító, értelmiségi származású 2; Id. H. Bertalan született Ongán, 64 éves, földműves-középparaszt származású 3; Id. M. Sándor született Ongán, 57 éves, MÁV fűtő, nyugdíjas 4; Ifj. P. András született Miskolcon, 42 éves, földműves parasztszármazású 5; Id. R. Dániel született Ongán, 57 éves, volt kocsmáros, fűszeres, parasztszármazású 6; I. László született Gesztelyben, 25 éves, tanító, középparaszt származású 7; Ifj. B. András született Girincsen, 61 éves, földműves parasztszármazású 8; L. János született Ongán, 44 éves, esztergályos, MSZMP tag, parasztszármazású 1 Ő szintén paraszti származású volt. 2 B.-A.-Z. mlt. XXXV/1. 1.f doboz. 9; É. László született Rakacán, 46 éves, földműves kulákszármazású, többszörösen büntetett 10; V. Ferenc született Aldebrőn, 53 éves, földműves középparaszt származású 11; Sz. Bertalan született Újcsanáloson, 48 éves, földműves parasztszármazású 12; Sz. Bertalan született Újcsanáloson, 56 éves, földműves parasztszármazású 3 A megválasztott munkástanácsban a parasztság kapott legnagyobb szerepet, hisz a megválasztott elnök is paraszti származású volt s rajta kívül még hat tag tartozott ehhez a társadalmi csoporthoz, így 46,7% volt az arányuk. A tagok között volt három értelmiségi (20%) két középparaszt (13,3%), két munkás (13,3%) és volt egy kulák származású is (6,7%). A tagok többsége 44 és 64 év közötti volt, de szerepet kaptak a fiatalok is, hisz a munkástanács elnöke alig múlt 20 éves. A munkástanács leváltotta Sz. Ferenc vb elnököt, R. Ferenc vb titkárt és átvette a község vezetését. A rend védelmére nyolctagú nemzetőrséget választottak, parancsnoka B. Pál 43 éves paraszti származású pincér lett. A nemzetőrség a fegyvereket a megyei munkástanácson keresztül szerezte be. További tagok: 1; K. Jenő született Szomosdarán, 45 éves, földműves parasztszármazású 2; N. Károly született Hernádkakban, 29 éves, darukezelő parasztszármazású 3; H. László született Görömbölyön, 33 éves, lakatos parasztszármazású 4; V. István született Sóstófalván, 21 éves, gyári munkás parasztszármazású 5; K. Miklós 4 született Ongán, 20 éves, technikus 6; L. István született Ongán, 16 éves, volt ipari tanuló parasztszármazású 7; Sz. István született Szikszón, 20 éves, bányász parasztszármazású 5 A nemzetőrségben is megfigyelhető a paraszti származásúak vezető szerepe, bár többségük, mint munkás dolgozott 3 B. M. Borsod megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó osztálya összefoglaló jelentés Borsod megye területén lezajlott ellenforradalomi eseményekről április 9. in: B.-A.-Z. mlt. XXXV/1. 1f doboz novemberében nyugatra szökött, a vizsgálat időpontjában is ott tartózkodott /1959/ 5 B.M. Borsod megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó osztálya összefoglaló jelentés Borsod megye területén lezajlott ellenforradalmi eseményekről április 9. in. B.-A.-Z. mlt. XXXV/1. 1f. 443 doboz ebben az időben. Korukat tekintve itt a fiatalabb nemzedék kapott szerepet, hisz többségük 20 és 45 év közötti volt. A megalakuló munkástanács célja közé tartozott, hogy a községben lévő termelőszövetkezetet feloszlassa. Ennek érdekében többször támadták a tsz elnökét, valamint a tsz tagokat, és követelték az állatok szétosztását. 6 A forradalom idején az ongai Új Barázda termelőszövetkezet felbomlott. A szovjet csapatok bevonulása után az a hír terjedt el a községben, hogy a szovjetek magyar fiatalokat szállítanak a Szovjetunióba. Ennek megakadályozására N. Károly november 6-án felvette a kapcsolatot telefonon a miskolci Annabánya munkástanács elnökével, D. Lajossal, s robbanóanyagot kért tőle, hogy az Onga melletti vasút felrobbantásával akadályozza meg a fiatalok elhurcolását. D. 25 kg paxitot, 100 db gyutacsot és 10 karika gyújtózsinórt adott ki. N. a robbanóanyagot a tanácsházán helyezte el, azonban mivel nem bizonyosodott meg a deportálásról, nem használta fel. A lakosság tiltakozott Sz. Ferenc tanácselnök visszaállítása ellen, ezért november 4-e után új tanácselnök megválasztására került sor a községben. Népgyűlést tartottak, amelyen a lakosság N. Károlynak adott bizalmat, így a feloszlott munkástanács elnöke lett a községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke is. Tisztségében a lakosság döntése értelmében november 15-én a Szikszói Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága is megerősítette, amely ezzel párhuzamosan Sz. Ferencet leváltotta. November 25-én, a járási munkás-paraszt bizottság elnöke jelenlétében a község lakossága megválasztotta a tanács vezetőit. A vb elnökévé 1005 szavazattal N. Károlyt (indult H. Bertalan és P. Lajos is), míg titkárává 1038 szavazattal N. Pált választották (indult K. István és K. Sándor). Ennek megfelelően a járási tanács vb elnöke november 26-án megszüntette R. Ferenc vb titkár munkaviszonyát, az elnöki teendőkkel pedig N. Károlyt bízta meg január 12-án a déli órákban megérkezetek a szikszói járási tanács küldöttei, hogy részt vegyenek a községi tanács újjáválasztásán. Egy órakor a községi hangos híradón keresztül választásra hívták a 6 B.-A.-Z. mlt. XXXV/1. 1f doboz 7 B.-A.-Z. mlt. XXXII-11/1956/III október

7 vb tagokat, azonban a felhívásra a lakosok is megjelentek. A helyiek köztük É. László juhász berontottak a vb ülésre, és kérdőre vonták őket. A lakosok több vb-tagot egyszerűen kidobtak az ülésről, s a járási küldötteket kiutasították a község területéről. A járási küldöttek végül ismertették jövetelük célját a tömeggel, majd általános ismertetést adtak az ellenforradalom - ról. A lakosok egy része követelte, hogy a tanács helyett állítsák vissza a munkástanácsot. A lakosság fellépésének hatására a községi tanács nem tudta megkezdeni működését. 8 A tanácsvezetők elleni lakossági fellépés nem maradt visszavágás nélkül. V. és T. pártmunkások rálőttek az új vb titkárra. Az esetet N. Károly bejelentette az MSZMP-nél, azonban azt a választ kapta, hogy az ügy nem tartozik rájuk. Megfélemlítésül N. Károlyt az egyik éjszaka katonák keresték fel, és arra próbálták rávenni, hogy álljon közéjük. N. Károly ellenállt, így nem kerülhette el a megtorlást január 18-án letartoztatták É. Lászlót és N. Károlyt, aki ekkor még hivatalosan is a községi tanács elnöke volt. N. Károlyt és É. Lászlót külön-külön perbe a Miskolci Megyei Bíróság elé állították. É. Lászlót izgatásért három év hat hónapi, N. Károlyt pedig izgatás és lőszerrejtegetés vádjával négyévi börtönbüntetésre ítélték. N. Károlyt a börtönévei alatt sem hagyták békén a hatóságok. A robbanóanyag ügyében az anna-bányai bányászok perében ismét bíróság elé került, ami jogtalanul történt, hisz az évi III. tv- 6 -a értelmében a már jogerősen elbírált bűncselekmény miatt ugyanazon személy ellen újabb büntető eljárásnak a perújítás és a törvényesség érdekében használt perorvoslatnak esetét kivéve nem lehet helye. A robbanóanyag ügyben elsőfokon N. Károlyt egy évre ítélték, majd jogerősen hatályon kívül helyezték ítéletét, és az ügyben megszüntették ellene az eljárást. 10 A szikszói MSZMP J.B. Fegyelmi ügyei között még két ongai vonatkozású ügy található az ellenforradalom idejéről. S. Barnabás, aki az ongaújfalusi Állami Gazdaságban üzemegység vezető volt, aki a miskolci tüntetés alkalmával a gazdaságban ellenforradalmi tevékenységre, tüntetésre szervezte a dolgozókat. A gazda- 8 B.-A.-Z. mlt. XXXV-3. B.151/1957. sz. ítélet É. László ügyében. 9 B.-A.-Z. mlt. XXXII-11/1956/II. Jegyzőkönyv a Szikszói járás községeinek vb elnöki értekezletéről január Kis József, p. ságban a munkástanács tagja lett, és hajszát indított a kommunisták ellen és a gazdaság vezetői ellen, állandóan hallgatta a Szabad Európa rádiót és ezeket közölte a dolgozókkal, röplapok készítésében vett részt, melyet a dolgozók között osztottak ki. S. Barnabás az ellenforradalom idején pisztollyal fenyegette a kommunistákat, hogy nehogy szervezkedjenek, mert neki pisztolya van, és ezen keresztül igyekezett megfélemlíteni azokat, akik a pártszervezetet meg akarták alakítani. 11 A másik feljegyzés K. János szakaszvezetőről szól, aki az ellenforradalom időszaka alatt a helyi katonai forradalomi tanács tagja lett, s a század személyi állományánál uralkodó szovjet ellenes és pártellenes hangoknak a szószólója lett. Kezdeményezője volt, hogy a század politikai munkását D. Lajos hadnagyot leváltsák és eltávolítsák, az alakulat elhárító tisztjét K. Imre hadnagyot őrizetbe vegyék és a kecskeméti megyei börtönbe elszállítsák. A környező falvakban működő nemzetőrségeket fegyverrel látta el. Közvetlen társaival együtt szervezték a legénységi állományt november 4-én, hogy a szovjet csapatok ellen felvegyék a harcot. Mivel ebbe nagyon sokan nem egyeztek bele, javasolták, hogy robbantsák fel a lőszerbázist, mivel a robbantást végrehajtására önként jelentkező nem volt, ezt nem tudták végrehajtani. A szovjet egység bejövetele után propagandát folytatott társaival olyan irányba, hogy szovjet katonákkal közösen, inkább elhagyják az intézetet. Ugyancsak tervezték, hogy nagyobb csoporttal nyugatra távoznak, melyről később a többiek ellenzése miatt lemondott. R. Antal őrvezető segítségével és három társával a fegyverraktárt feltörték, ahonnan fegyvert vitt el, és az alakulattól megszöktek. Társaival együtt részese volt, hogy erkölcsi és morális egysége az alakulatnak felbomlott és személyi állomány nagy része ebben az időben megszökött B.-A.-Z. mlt. XXXV/90.f. 1/8 ö.e. Szikszó MSZMP J.B. Fegyelmi ügyek április-december 12 B.-A.-Z. mlt. XXXV/90.f. 1/8 ö.e. Szikszó MSZMP J.B. Fegyelmi ügyek április-december október Miután január 18-án letartóztatták N. Károlyt, egy ideiglenes időszak következett, amikor M. Béla töltötte be az elnöki tisztet, mivel a tanács élén sem elnök, sem titkár nem állt. Február 9-én M. Bélát leváltották, majd február 16-án a járási vb tanács K. Andrást állította be a községi tanács elnökének. A forradalom visszaszorítása után a Minisztertanács engedményeket hozott, 1956 végére, 1957 elejére eltörölték a kötelező beszolgáltatást, áttértek a felvásárlási rendszerre, a kötelező vetési tervek, valamint az értékesítési kényszer megszűnt, engedélyezték a kilépéseket, szabad földforgalmat öt hektárig, továbbá a korábban az állam számára felajánlott Negyedikesek 1956-ban az ongai ált. iskolában (Fotó: Onga h. CD II.) földek visszaigénylését engedélyezték. 13 Mindez sokak számára ismét vonzóbbá tette az egyéni gazdálkodást, ami korlátozott visszaparasztosodási folyamatot indított el. Vagyis az agrárszektort korábban elhagyók közül nagyon sokan mintegy fő megpróbálták újra kezdeni a magángazdálkodást, amit a többség sikerrel tett meg. A politikai stabilizáció előrehaladtával azonban a Kádár-kormány 1958 végén úgy döntött, hogy teljes egészében kollektivizálni kell a magyar mezőgazdaságot, amire három koncentrált kampány keretében került sor között. A városi munkásokból, pedagógusokból, pártmunkásokból verbuvált agitátorcsapatok időről időre megszálltak egy települést. 14 A termelőszövetkezeti mozgalom szervezése három hullámban zajlott le a megyében is. A szervezés első hulláma 1959 tavaszán, a második telén, a hármadik, befejező hullám telén bontakozott ki. - Demkovics Andrea - 13 Valuch Tibor, p. 14 Valuch Tibor, p. 7

8 NÉPRAJZI ROVAT Beköszöntött az ősz, minden nehézségével és minden szépségével együtt. Milyen szokások kapcsolódnak ehhez az évszakhoz; a szeptemberhez, Szent Mihály havához; októberhez, Mindszent havához; novemberhez, Szent András havához? Nos, a szakirodalom nagyon sokat ismertet, de most ezen rovat befejező részeként engedjék meg, hogy a 80 éves ongai Márton József bácsi által elmondott helyi szokásokról írjak. Olvassák olyan kedvvel Józsi bácsi szavait, amilyen örömmel hallgattam őt asztalánál, a 2003-as évjáratú fehér borát fogyasztva. A SZÜRET A 2003-as jó évjárat volt, mennyiségben is, minőségben is fokos volt a must, ami jó cukorfok, nem kellett bele egy szem cukor sem. Ez a bor még igazi szüzességében van, hogy úgy mondjam. Egészségünkre! A 89-es évjárattal versenyen is voltam; tiszta furminttal és furmint-hárslevelű-rizling vegyes borral. A tiszta furminttal arany érmet nyertem. Az oklevél a borházamban van kitéve. No, de a szüretről kérdeztél! A szüret teljesen más, mint régen, mert már nem azok az emberek vannak a szőlőben, akik egyébként voltak, s nem mindenki ugyanazt a szőlőt termeszti, és a művelési módok is változtak. Amikor annak idején ültettük a szőlőt az 1945 előtti időkről beszélek én a hagyományos szőlőművelés rendje szerint tettük. Magyarul mondva a tőkés műveléssel; bakhátasan. Ma már más fajták vannak, és a kordonos művelésre álltak át a fiatalok. Én még mindig hagyományos művelésű szőlővel dolgozom. Kimondottan tiszta oltványú furmint, hárslevelű, olaszrizling fajtáim vannak, és 600 tőke leányka van esetleg a körülbelül tőke között. A szüretelésekkel kapcsolatban régen volt itt Ongán egy olyan törvény, mely kimondta, hogy október 15-e előtt nem szabad megkezdeni a szüretet. Október 15. után mindenki akkor szüretelt, amikor akart, mikor jónak látta. Ez azt szolgálta, hogy a hagyományos tőkés művelésű szőlők jól beérjenek, mert ezek későbbi érésű szőlőfajták. Ha tökéletesen megérik, akkor nem tesz senki cukrot a szőlőmustba október 1958-as szüret után Ongán (Fotó: Onga h. CD II.) A szüret magával a leszedéssel kezdődött. A mostani leszedés ugyanúgy megy, csak most már nincs mellette cigányzene. Ebéd van most is ugyanúgy, mint volt, s iszogatunk egy cseppet. Aztán a feldolgozás következett. Akinek magántermő szőlője volt, az ledarálta a szőlőt és hagyta 2 3 napig még, hogy felpuhuljanak a szemek, hogy jobban kiengedjen a leve. De nálam ez nem volt meg, mert vékony héjú oltvány szőlőm van. S ahogy hordják a puttonyosok lefele a szőlőt egyenesen a darálóba, és ott van a hatalmas nagy kádam, már daráljuk is bele. Nyomjuk is a présbe frissen, gyorsan, és slagon engedem a hordókba a mustot. Nem szabad teletölteni a hordókat, mert a forráshoz valamennyi szabad helyet hagyni kell, hogy ki ne bugyogjon a hordóból. A préselés másnap estig tart, mert ez nem olyan dolog, amit gyorsan, sitty-sutty elintézhetünk. Préselés után betaposom a kádba a törkölyt, lekötöm fóliával, mikor a nagy forráson átesett, 4 ujjnyi homokréteget teszek a fólia tetejére, hogy az leszigetelje, a szesz el ne illanjon. Ez tavaszig úgy marad, kiforr, átforr, vagyis ami szőlőcukor még a törkölyben van, az átváltozik szesszé, és úgy főzzük ki pálinkává. Amikor a must kiforr, akkor a hordók feltöltése az első dolog, hogy ne maradjon bennük sok levegő. Hagyni kell pihenni, megnyugszik, leszáll, és mikor letisztul az újbor, el kell távolítani a seprőt, vagyis leszívni a bort a seprőről egy másik, üres hordóba. A borleszívás után figyelni kell, hogy nem hajlamos-e a bor a barna törésre. Felülről lefele barnul a bor, az már betegséget jelent. Bele kell avatkozni a borkezelésbe. Ha nem avatkozik bele az ember a bortöréssel kapcsolatban, akkor sajnos elromlik a bor, attól függően, hogy milyen fokú a törés. Fehér üvegbe tesz az ember bort, minél vastagabban és gyorsabban törik a bor, annál hamarabb kell beavatkozni. Meg kell próbálni egy enyhe kénezéssel, borkénporral. Apropó, én még a mustba is szoktam rakni borkénport, attól függően, hogy milyen a mustnak a minősége. Ez már bizonyos fokon mentesíti a bort a barnatöréstől. Ennek dacára, ha törik a bor, ismét borkénpor kezelést kell végeznem. Aki nem kezeli, annak karácsonykor, újévkor a boron már erősen érezni a törés ízt, ami kellemetlen, rossz. A szürkerothadás, a rothadt szőlőszem okozza a barna törést. Ha ezt megoldotta az ember, akkor legalább márciusban színelni kell a bort, akkor már csak egy kis zavaros alja van a bornak, amitől meg kell szabadítani; kéngázon szoktam átengedni. Elégetek egy bizonyos mennyiségű kénszalagot, s azon a kéngázon átengedem a bort színeléskor. Így válik állóképessé a bor. No, de hogy idáig eljussunk, sok-sok munka van a szőlővel! A legelső munka a szőlő metszése. Azt csak szakember jó, ha végzi. A szőlőm 60 éves, és még mindig jó termőerőben van. Ha valaki megnézi, nem vallok vele szégyent, pedig már 80. életévemet taposom. Aztán permetezés, kapálás, permetezés, kapálás. Amikor metszem a szőlőt, lemosó permetezést végzek Vegazollal. Utána, mikor jó arasznyi hajtás van, zölden megint lepermetezem. Virágzáskor, majd kis bogyós állapotban, végül fürtzáródás előtt kell permetezni. Permetezni annyiszor kell, amilyen az időjárás. Most már egyre szélsőségesebb időjárás uralkodik, ami nem nagyon kedvez a szőlészetnek. Jobban oda kell figyelni a permetezésre, hogy kis bajjal vagy baj nélkül megússza az ember. A peronoszpóra, lisztharmat, szürkerothadás, atka elviszi a szőlőt. Mindig mással kell permetezni, nem lehet mindig ugyanazzal. A bakhátas művelésű szőlőt be szoktuk fedni, behúzzuk két oldalról a tövéhez a földet, ez olyan, mint a talajban az őszi mélyszántás. Kapával csináljuk ezt a fedést. Tavasszal olyan finom porhanyós a talaj, a hó olvadásakor nem folyik el a szőlőből a jó nedvesség. Olyan munkaigényes növény, mint

9 a szőlő, Magyarországon nincs még egy! Régen zajos szüretek voltak a hegyen, nem úgy mint most, hogy senki nem tud semmit, csak azt látja, hogy már le van szüretelve stikában. Hajdan mulatságos szüretek voltak. Általában délutánra le lett szedve mindenkinek a szőlője, megvolt az ebéd, birkagulyás vagy birkapörkölt, és ebéd után egyszer csak megjelentek a cigányzenészek és húzták, táncoltak is közülünk néhányan. Forgács tanító úr, Dankó tanító úr, Kardos Lajos bácsi, Kádár Józsi bácsi, Képes Károly bácsi, Bukszár Pista bácsi, Tamás Imre bácsi: ők alkották a meghitt baráti társaságot. Befogadtak engem is, mint fiatalt, ezek a művelt idős emberek. A szüreten kívül voltak a hegyen kártyacsaták; ultiztunk, daloltunk is. Minden éven volt szüreti felvonulás, szüreti bál. Hagyomány volt, hogy lányok, asszonyok, férfiak felöltöztek szépen magyaros öltözékbe. Gyalog mentek, vitték elől a koszorút a szőlőből a faluba, és végigmentek a falun, majd szüreti bál zárta a napot. A bálteremben fel voltak akasztva a szőlők, s lopkodták a bálozók, akit elkapott a csősz, annak fizetnie kellett. Leginkább a legények lopkodták a lányoknak. ŐSZI NÉPSZOKÁSOK Ongán mindig Mária-napkor van a búcsú, mert akkor szentelték fel a katolikus templomot. Az országban mindenhol a katolikus templom felszentelésének napjára van téve a búcsú. Édességeket, bazár-árukat, trombitákat árultak régen, a céllövölde nagy népszerűségnek örvendett és a ringispil is, amit kézzel hajtottak. Aki segített hajtani, az ingyen beülhetett a ringispilbe. Szent Mihály napjához kapcsolódik a kukoricatörés, ami szintén zajosabb volt, mint most. Akkoriban mindenki fosztatlanul törte le a kukoricát, úgy hordták haza, s este nekiült a család. Négyen-öten összeszedelőzködtünk mi fiúk, és mentünk a lányos házakhoz, mindenki az érdekelt helyre. Danoltunk, a házigazda borral kínált. Akkor már fogyasztottunk az újborból, úgy is hívták, hogy a murcis, abból úgy be lehetett akasztani, hogy az nem is igaz! Édeskés, csípős íze volt a bornak, de már volt ereje. A halottak napja mindenkinek az egyéni, családi megemlékezése volt. Halottak napján még ma is három mise van, mint annak előtte. A Márton napot régen a borházakban ültük meg. Vettünk egy libát, azt elkészítettük, megettük. Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven átéhezik tartották. Valamikor nagy divat volt András napján ólmot önteni. Felolvasztottuk az ólmot, beleöntöttük hideg vízbe, s annak érdekes alakja volt, gyorsan megfagyott a vízben, majd leöntöttük a vizet róla, s figyeltük, hogy vajon mit ábrázol. Elbolondítottuk a lányokat, te nem fogsz férjhez menni stb. Családias ünnep volt a disznóölés, mely hagyományosan András napjától, a hideg idő érkeztével kezdődött. Rengeteg disznót levágtam magamnak és másnak is, segédkeztek benne rokonok, szomszédok, barátok. Egy kedves szőlőhegyi történet Hadd mondjak el egy anekdotát az Öregről. Ősszel kijárt a szőlőbe kapálni. Hazaérve mindig megkérdezte asszonya, hogy hány sort kapált már be. Az Öreg mondott valamennyit, s a felesége a férfi tudtán kívül jegyezte. Mikor már sokáig tartott ez a játék, megelégelte az aszszony, s megkérdezte, hogy hol jár már a munkában. Hát még van! felelte az Öreg. A feleség pedig mutatva a listát felkiáltott, hogy ha valóban annyi sort kapált, amennyit minden alkalommal mondott, már Arnóton kéne járnia. Nos, ezzel a történettel csak azt akarom mondani, hogy sokkal élvezetesebb, szebb napok voltak a régiek, mint a mostaniak. Most csak az elzárkózottság van, mindenki belebújik a televízióba, senkivel nem beszélget, senkivel nem folytat szomszédi diskurzust. Én például csak azt nézem meg a televízióban, ami engem érdekel: az időjárást. - lejegyezte: Rácz Linda - Használt szárazelemgyűjtés az iskolában Családonként átlag évi fél kilónyi használt elem kerül a szemétbe, e környezeti kockázat mérséklésére új gyűjtő rendszer épült ki. A Környezet- és Vízgazdálkodási Minisztérium végre országos szinten felkarolta a használt szárazelem viszszagyűjtést. Így tavaly szeptemberben iskolánk is szerződést kötött a RELEM Kht-val, hogy felvállalja a szelektív hulladékgyűjtés egyik összetevőjeként a szárazelemek gyűjtését. Az országos szintű hálózati gépezet nagyon lassan, de összeállt. Idén szeptemberben megérkezett a gyűjtőedény. A nagyméretű, ceruzaelemet formáló tárolót az iskola főépületének aulájában helyeztük el. Célunk, hogy a gyerekek által a szülőket is bevonjuk a szelektív-hulladékgyűjtési programba. A lemerült ceruza-, mini-, bébi-, góliátelemek és zsebtelepek a háztartásban veszélyes hulladéknak számítanak, és a környezetet rendkívül súlyosan szennyező anyagokat például higanyt, ólmot, nikkelt és Szárazelemgyűjtő az iskolában (Fotó: T. L.) kadmiumot tartalmaznak. Lehet, hogy Ön is tapasztalta már, hogy amennyiben sokáig nem használ egy elemet, akkor az áramkörben hagyva a sav kifolyik az elemből, ezáltal az elem és a készülék is tönkre megy. Ha a használt elemeket a kukába dobjuk, onnan a szeméttelepre kerül, ahol összepréselik, ezáltal a sav belefolyik a földbe, megöli a növényeket, és megfertőzi a vizeket. Egy darab ceruzaelem 1500 liter vizet szennyez be, ami körülbelül egy kisebb család egy heti vízfogyasztásával egyenlő. Egy négytagú család évente átlagosan fél kilogrammnyi használt elemet termel, országosan így kétezer tonna veszélyes hulladék keletkezik. Az elemekben található ártalmas anyagok pedig előbb-utóbb szervezetünkbe kerülnek, ahol felhalmozódva súlyos betegségeket okoznak. Kérjük kedves olvasóinkat, ha háztartásában használt elem keletkezik, akkor küldje be iskolánkba vagy személyesen dobja be a gyűjtőedénybe. Ezzel is hozzájárulva környezetünk megóvásához, a fenntartható fejlődéshez. - pépé október 9

10 Részvétel és érdekeltség Nemzetközi Ifjúsági Csere Hollókő A képzésen résztvevők (Fotó: K. Zs.) Az Ongai Kulturális Egyesület (mint a Trivium Program partnere) képviselőiként, a júniusi nemzetközi viskai (régi nevén Viharos) képzést követően, augusztus között ifjúsági cserén vettünk részt a Nógrád megyei Hollókőn. Házigazdánk a községben működő Fiatalok Kulturális és Szabadidő Egyesülete volt. Szabó Csaba, a település polgármestere, egyben az egyesület alapítója szívélyes beszéddel fogadott minket, majd elkezdődött a munka. A csere folyamán a Trivium térség fiataljainak több mint 60 képviselőjével akik most is Észak-Magyarországról, Kárpátaljáról és a Felvidékről érkeztek a délelőtti közösen meghallgatott előadások után, délután öt szakmai csoportba osztva dolgoztuk fel a hallottakat. Előadást tartott többek között Kátai Gábor a Mobilitás Regionális Fejlesztési Igazgatóságának vezetője az Európai és nemzeti ifjúságpolitikáról, ami nekünk táborlakóknak igencsak nagy falatnak bizonyult. Takács Lászlótól, az OKE elnökétől, a helyi értékek és közkincsek megőrzésének fontosságáról hallhattunk. Kovács Zsolt és Palik Zoltán az együttműködés elemeiről és értékeiről beszélt. Végül, de nem utolsó sorban a Rozsnyóról érkezett Kmotrik Péter, a szlovákiai civil szervezetek és önkormányzatok együttműködésének a lehetőségeiről számolt be, majd Prékop Ivett mutatta be a szintén Rozsnyón működő Gömöri Ifjúsági Társaság közösségi szolgáltatásait. A szemináriumi jellegű délutáni foglalkozások során egy-egy csoport foglalkozott a hagyományőrzéssel és közösségépítéssel, az információszolgáltatással és tanácsadással, az érdekképviselettel és részvétellel, a médiával és a rendezvényszervezéssel. Közösen gondolkodtunk, közösen dolgoztuk fel az előadáson elhangzottakat, mindenki a saját témája szemszögéből. Az egyes csoportokban minden régió képviseltette magát néhány taggal, így tapasztalatcserére is lehetőségünk nyílt. A hét végére minden csapat létrehozott valami produktumot. Újságot adtunk ki, adatbázist készítettünk, volt aki szórakoztató rendezvényt szervezett, és több szempontot vizsgálva elkészült a Trivium- térség térképe is. A feladatok tematikájából és a közös beszélgetésekből kitűnt, hogy az idei csere célja az érintett szervezetek utánpótlás nevelése volt. Trénereink, csoportvezetőink és előadóink is többször hangsúlyozták, hogy az ifjúsági szervezetek hosszú távú és folyamatos működése csak úgy biztosított, ha a fiatalokat érdekelté teszik az őket érintő problémák megoldásában, valamint ha sikerül őket aktívabban bevonni a közéletbe. Táborlakók és előadók sokat beszélgettünk, így több Tanácskozás Hollókőn (Fotó: K. Zs.) korosztály eszmecseréje is létrejött, ami már előrevetíti a Trivium Program egy következő állomását is. Persze nem szorult háttérbe a program kulturális cserére vonatkozó célkitűzése sem. A Trivium térségben jelenleg három világörökség található. Táborozásunk helyszíne, a festői szépségű falucska, Hollókő az egyik. Az alig 400 fős település vendégszerető lakosai, az ófalu magával ragadó képe, a vigyázón felé emelkedő Árpád-kori kővára, és a palóc hagyományok mai napig tartó megőrzése, igazán emlékezetessé tette az ott tartózkodásunkat. Egy kirándulás során megismerkedtünk a közeli Pásztó nevezetességeivel, valamint Gyöngyös belvárosával is. Nem csak új barátságokkal és maradandó élményekkel tértünk haza, hanem sok olyan hasznos információval és tanáccsal is, amit ha a jövőben sikeresen gyakorolunk, valóban küldő szervezeteink munkájának eredményes folytatóivá válhatunk. - Hadházi Orsolya és Hadházi Tímea - Negyven kilométerre a boldogkői Castrum Boldua-tól Augusztus 5-e, szombat: kicsiny családunk felkerekedik, és meg sem állunk Boldogkőváraljáig. Nem jártunk még arra, csak hallottunk a környék szépségeiről. Itt az ideje, hogy szűkebb környezetünk ezen táját megismerjük. A várba programmal csalogatnak a boldogkőváraljaiak, várnapokat tartanak. S ni csak, mennyi ongai! De hiszen Péli Tibor és csapata munkálkodik azon, hogy legyen bőséggel enni- és innivaló ezen a meleg nyári napon. Meglepődünk, hogy ők itt tevékenykednek. Rögtön kérdezem is Tibit, aki büszkén mutatja meg leendő étterme helyiségét. Ám annyi a vendég, hogy nem kívánom feltartani, és október egy későbbi időpontban az ongai Sportpresszóban beszélgetünk tovább. Honnan jött az ötlet, hogy Boldogkő-váralján a várban középkori éttermet nyissatok? Másfél éve a vár alagútjában csináltunk egy rendezvényt a helyi gyermekvédelmi otthonnak. Megláttam a hely-

11 színt, jó ismerősöm volt az akkori polgármester, Zavodni Ferenc, és ő ajánlotta, gondolkodjam el rajta, nem akarok-e valamit kihozni a helyből. A kollégákkal beszélgetve kipattant az agyamból, és az együtt gondolkodásból egyre több ötlet jött össze arról, mit hogyan alakítsunk ki. Felvettem a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a képviselő-testülettel, adtam egy tervezetet, melyben az elgondolásunk állt, kidolgoztunk egy üzleti tervet, hogyan néz majd ki a középkori étterem: pajzsokkal, zászlókkal, asztalokkal és felszolgálással. A testület megszavazta, elfogadta. Egyébként nem lett megpályáztatva, mert azt mondták, nem kötelező nekik ezt pályáztatni. Jelentkeztem, jónak találták az ötletet. Tíz évre béreljük a helyet. Az elgondolásokat Nagy Sándor tervező papírra vetette, de menet közben derült ki, hogy ez több mint egy kis belső átalakítás. A műemlékvédelmi felügyelettel karöltve kellett megcsinálni, mert ők különböző feltételeket támasztottak, melyeknek mostanra sikerült megfelelnünk. Készítettetek előzetes igényfelmérést? Minek alapján mertetek belevágni ebbe a nagy beruházásba? Körbejártuk ezt a dolgot. A polgármester segített, megszerezte a számadatokat; a várban évente közel 45 ezer látogató fordul meg. Ez egy jó szám, s ehhez jön, hogy az étterem helyiség öszsze van kötve most már a várral, s ha egyirányúsítjuk a forgalmat, akkor 45 ezer vendég megy keresztül az éttermen a várból való távozáskor. Innentől pedig rajtunk múlik, hogy mit teszünk meg az eredményes működésért. Miként kell elkepzélnünk a majdani éttermet, és miből áll össze az ételek palettája? Elsődlegesen 100 fő a befogadóképességünk, amit majd bővíteni szeretnénk. Három freskó díszíti a falakat, Csőri Alexandra, Hohl Boglárka és Darvas Árpád keze nyomán. Korhű viseletben lesznek a felszolgálók (kezdésnek öt-hat ember dolgozik majd az étteremben, aztán a forgalomtól függően alakítjuk a későbbiekben a létszámot), és a vendégekre is adunk egy piros színű kötényt, hogy ne egyék le a ruhájukat, mivel kézzel kell enni az étkeket. Olyan ételek lesznek, melyek 1000-től az 1400-as évekig divatosak voltak: sültek, vadak, szárnyasok, galamb, fácán vagy kecske. Az étlapot már összeállítottuk, elővettünk régi szakirodalmat, receptúrákat, és ezekből találtuk ki, hogy mi kerüljön fel, körülbelül ötven étel kezdésként. Például köretnek savanyúkáposztás gerslit fogunk adni, amit nemrég egy 40 fős csoportnál ki is próbáltunk, és nagyon pozitívan fogadták. Lencseleves, serleves, egészben nyulat fogunk sütni nyárson, kardra tűzve vadhúsok lesznek. Kecske hús is lesz, amit pl. nem lehet a Metroban kapni. Próbálunk globalizációmentesek lenni. Kumiszt is akarunk csinálni, melyet az ősmagyarok hosszú időn át fogyasztottak szeszes italként. Tolcsváról a Soltész pincészetből származó borokat fogunk forgalmazni, és a gönci barackot kínáljuk még vendégeinknek, mely kereskedelmi forgalomban nem kapható. Mindenképpen helyi termelők portékáját kívánjuk forgalmazni. A Balogh István által faragott tálakban köret Péli Tibi az egyik teremben (Fotó: Rácz Linda ) október külön, húsok is külön, mártások is külön. (A bútorokat Papp Lajos készítette.) Természetesen látványkonyha is lesz. Megtalálható lesz a Vándor Deák Ételek, melyeket a turistáknak ajánljuk, akik kevesebbet szeretnének enni. Nyitva tartásunk: reggel 9.00-től este ig minden nap. A nyár az igazi turistaszezon, de mi a telet is megpróbáljuk. A vár október 31-én bezár, de számítunk a megye lakosságára. Körülbelül egy hónap múlva nyitunk, addig még van néhány papírmunka és várjuk a gépeket külföldről. Milyen rendezvényekkel, programokkal szeretnétek vonzóvá tenni éttermeteket? A várban kétszer van íjászverseny, tavasszal és ősszel, illetve augusztus első szombatján a várnapok. Mi is szeretnénk rendezvényeket szervezni: egy másik fajta várjátékokat, s merőben mást: koncerteket a parkolóban. S ennek az alagútnak is nagyon jó az akusztikája, itt komolyzenei koncerteket tarthatunk, akár egy reneszánsz zenekar zenélésével. Vállalunk rendezvényeket, akár esküvőt is, biztosítunk jelmezt, egy középkori úri esküvőt szívesen megszervezünk. Gondoltok-e reklámra, s tényleg, mi lesz a magyar középkori étterem neve? A nyitást követően már meglévő fotókkal hirdetjük majd az éttermet, és megpróbálunk felkerülni a boldogkőváraljai honlapra. A név, amit szeretnénk: Castrum Boldua; az első írásos emléken így szerepel Boldogkő vára. Milyen távolabbi terveitek vannak a vendéglátóhellyel kapcsolatban? Szeretném, ha jövő tavasszal ki tudnánk alakítani a teraszt is, leburkolva, négy személyes lócákkal, asztalokkal körbe, hogy lehessen gyönyörködni a panorámában. Ha sikerülne, már a barackvirágzáskor kint lehetne ülni, akkor gyönyörű a táj, minden csupa fehérben pompázik. Felmerül bennem a kérdés, hogy egy ilyen nagy jelentőségű vállalkozás mellett miként alakul az édes otthon sorsa? Természetesen viszem tovább a kocsmát. A tavasz, ősz és a tél a forgalmasabb, a várban pedig ez lesz a kevésbé erős szezon. A presszó nyáron nem kihasznált, így aki itthon van, nem fesztiválozik, illetve nem nyaral, és szeretne szórakozni, az látogasson meg minket majd a várban. A faluban ember szállása biztosított. Munkátokhoz éveken át tartó boldog várbeli napokat kívánok. - Rácz Linda - 11

12 Az Észak-Magyarországi LABDARÚGÓ megyei I. osztály 2006/2007-es őszi hátralévő fordulói 13. forduló, október 14. (15.00) Sz: Onga - Pálháza 14. forduló, október 21. (14.30) Sz: Sajószentpéter - Onga 15. forduló, október 28. (14.30) Sz: Onga - Szirmabesenyő 16. forduló, november 4. (13.00) Sz: Hódoscsépány - Onga 17. forduló, november 11. (13.00) Sz: Onga - MEAFC KÉZILABDÁSAINK idei utolsó őszi mérkőzésének időpontja! 6. forduló, október óra községi sporttelep Onga Alsózsolca GK-PROFIL Építő és Szolgáltató BT. Onga, Mező Imre u. 2. Tevékenységünk: Gipszkarton szerelése és festése Laminált parketta lerakása Elérhetőségünk: 06-30/ Ongán 2 szoba összkomfortos, gázfűtéses családi ház mellékhelyiségekkel ELADÓ. Irányár: 14,8 millió Ft. Tel.: 70/ , 70/ AUTÓALKATRÉSZ SZAKÜZLET Október 3 4-ik hetében nyitunk!!! Autóalkatrészek nyugati, japán és keleti autókhoz motorolajok kipufogók autóápolási cikkek gumiabroncsok Várjuk tisztelt vásárlóinkat a Lévay utca 9. sz. alatti üzletünkben, közvetlenül a Gumi-Center mellett. (Miskolc felől a 3-ik utca balra) Eladó ingatlanok Onga Község Önkormányzati Képviselőtestülete értékesíteni kívánja az Onga, Hunyadi utcában lévő építési telekként nyilvántartott 1059 hrsz.-ú 720 m2 nagyságú, 1064 hrsz.-ú 720 m2 nagyságú ingatlant és a 1070 hrsz.-ú 720 m2 nagyságú ingatlant 3000 Ft/m2 vételáron. ÉPÍTÉSI TELKEK Ongán összközművesen eladók a Hunyadi utca mögött, 5000 Ft/m2 áron. Érdeklődni: 46/ , illetve telefonszámon. AJTÓ-ABLAK Fa és műanyag nyílászárók beépítése- cseréje: nyílászárók utólagos szigetelése. Redőny- Reluxa, Védőrácsok, Kovácsoltvas Kerítések, Fém székek udvarra, erkélyre. Szúnyoghálók! Banki hitel, ingyenes felmérés, szaktanácsadás. Sziget-Elek Bt. Onga Balaton út 21. Tel.: ; Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: Új helyi képviselő-testület megalakulásáról Négyéves ciklusprogram Ajándék tűzoltóautó községünknek Szélkerék községünk határában Kézilabdásaink értékelése Elindul a báli szezon 1956 és Onga Turul futás Ifi focistáink bemutatkozása Civil együttműködési fórumról Görgey napok az iskolában Állattartási rendelet Gasztrovat Ongai hírfolyam Egészségmegőrző rovat: az érzelmekről és a megérzésről Iskolai csengőszó Idősek hete A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról Fontosabb helyi közérdekű telefonszámok Régi fotók Ongáról Felhívások, hirdetések ONGAI KÉK DA RU Meg je le nik min den hó nap kö zött. Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya Onga Köz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val. Szer kesz tők: Kovács György, Takács László Felelős kiadó: Takács László Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a. Az új ság el ér he tő az interneten is: il let ve Nyom dai elő ké szí tés: Garay; Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó a következõ üzletekben: Ongai Pék ség, Rá kó czi út Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca Ná das ABC Dió fa ABC Dó zsa Gy. úti kis bolt 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út 434. sz. COOP bolt, Rá kó czi út 100x100 bolt, Dózsa Gy. út Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kék da ru szá ma it október

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról 31/2012. (IX. 08.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Az önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége A Szarvasi Önkormányzat 22/2008. (VIII.29) rendeletével módosított 34/2006. (XI. 24.) rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2009. (06.23.) rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és megfizetésének

Részletesebben

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre HATÁROZAT az Egri Főegyházmegye által fenntartott Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola köznevelési intézményben igénybe vehető alapfokú művészetoktatási vagy szakképzési szolgáltatások intézményi

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, fizetésének módjáról és az adható fizetési kedvezményekről

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04.

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04. A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö Z O K T A T Á S I I N T É Z M É N Y E I B E N I G É N Y B E V E T T S Z O L G Á L T A T Á S O K É R T F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı:

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelete a térítési és tandíj fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-009, Fax: 62/ 263-105 3029- /2012. Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2013. évi fordulójára

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE S O I - / l u ì Készült a 2012. november 21-én tartandó Képviselő-testületi ülésre! Készítette: Bucella Gézáné közoktatási referens Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 1 2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 2 I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Klebelsberg

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a Paks Város Önkormányzata és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott nevelési-oktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő:

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő: 1 Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testületének a 2/2007. /I. 26./ számú, 29/2007. /IX. 20./ számú és a 14/2010. /V. 21./ számú önkormányzati rendeletével módosított, az általa fenntartott oktatási-nevelési

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2013/2014-es tanévben

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2013/2014-es tanévben TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2013/2014-es tanévben a: a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában hatálya: 2013.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Térítési díj- és tandíj szabályzat Zeneművészeti ág egyéni képzés

Térítési díj- és tandíj szabályzat Zeneművészeti ág egyéni képzés Térítési díj- és tandíj szabályzat 2015-2016 Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. ( VII.5.) EMMI

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY r e n d e l e t e a nevelési-oktatási és az alapfokú művészetoktatási intézményekben a tanulók által fizetendő költségtérítésről és tandíjról,

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben