FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS."

Átírás

1 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény módosításáról Budapest, március

2 2 I. Tartalmi összefoglaló A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.), amely a szakma történetének első törvényi szintű szabályait tartalmazza, az elmúlt több mint egy évtizedben alapvetően jól töltötte be hivatását, néhány technikai jellegű módosítástól eltekintve eredeti tartalmával hatályos. Az Fttv. jelen módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítését egyfelől az időközben bekövetkezett, a szakma technikai és technológiai fejlődésével összefüggő változások (pl. a digitális térképek általánossá válása, a műholdas helymeghatározás új eredményei), másrészt az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve [az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról] hatálybalépése indokolja. Ezen kívül a módosítás több tekintetben pontosítja a törvény szövegét, továbbá hatályon kívül helyez olyan rendelkezéseket, amelyek az elmúlt egy évtized tapasztalatai szerint nem váltották be a nekik szánt szerepet (pl. a Térképellátási Koordinációs Bizottság). A tárcaegyeztetés során a Miniszterelnöki Hivatal és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között megállapodás született arról, hogy az Fttv. 4. (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban felsorolt állami alapmunkák során keletkezett állami alapadatok szolgáltatásáért továbbra is a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendeletben foglaltak alapján szedhető igazgatási szolgáltatási díj. II. A kormányprogramhoz való viszony A törvénymódosítással kapcsolatos előterjesztés szerepel a Kormány I. félévi munkaprogramjában. III. Előzmények Az Fttv-t az Országgyűlés 1996-ban fogadta el. Első módosítására 2003-ban került sor (az OMFB megszűnése, illetve a jogutód szervezet elnevezésének beépítése miatt). Ezt követően 2005-ben az ingatlan-nyilvántartási törvény módosításával együtt kisebb jogharmonizációs módosításra került sor, majd 2006-ban a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CIX. törvény, 2007-ben pedig az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló évi LXXXII. törvény, illetve az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény módosította az Fttv-t. E módosítások során nem került sor a törvény átfogó, szakmai felülvizsgálatára, ez azonban mára időszerűvé vált.

3 3 Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló 2007/2/EK irányelv az elmúlt év májusában lépett hatályba. Jóllehet, ezen irányelv alapvetően környezetvédelmi okokból és céllal született meg, azonban a megcélzott térinformációs infrastruktúra jelentős hányada a földmérési és térképészeti szakágat érinti (földrajzi nevek, kataszteri nyilvántartás, közigazgatási határ-adatbázis stb.), ami természetesen végrehajtandó feladatokat generál a szakterületen. Ezért a jelen törvénymódosítás első lépésként meghatározza az INSPIRE-el kapcsolatos első teendőket és célokat. A Térképellátási Koordinációs Bizottságot azzal a céllal hozta létre az Országgyűlés, hogy a bizottság gyűjtse, szintetizálja a társtárcák térképkészítéssel kapcsolatos igényeit, és prioritásokat állapítson meg a szakmai szempontok figyelembevételével. Az elképzelés részben a minden tárcánál jellemző forráshiány miatt nem valósult meg, másrészt a Kormány a Nemzeti Kataszteri Programmal kapcsolatban hozott határozatával más utat jelölt ki a térképkészítés számára. Ezzel a Bizottság működtetése és fenntartása megkérdőjelezhetővé vált, ezért a módosítás ennek megszüntetésére tesz javaslatot. IV. Várható szakmai hatások A törvénymódosítás egyrészt követi a földmérési és térképészeti szakterületen az elmúlt fél évtizedben bekövetkezett változásokat, másrészt megteszi az első lépéseket az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra magyarországi szegmensének létrehozására. Ez utóbbi elsősorban a földügyi szakigazgatás szerveire ró feladatot, azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a 2007/2/EK irányelv végrehajtása kormányzati koordinációt és az érintett tárcák összehangolt cselekvését, illetve jogalkotását igényli. V. Várható gazdasági hatások Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra magyarországi szegmensének létrehozásával kapcsolatban a jelen törvénymódosítással megcélzott feladatok végrehajtása kb millió Ft-os költséggel megoldható. Ezt az összeget részben az állami földmérési alapadatok metaadatainak előállítására, részben a szükséges szoftver-fejlesztésre, részben pedig az összes körzeti földhivatal Internet-kapcsolódásának kiépítésére kell fordítani. Az infrastruktúra-fejlesztésre pályázati lehetőséget biztosít a Környezet és Energia Operatív Program, azonban a fenti összeg szükség esetén az érintett tárcák költségvetésén belül is biztosítható.

4 4 VI. Várható társadalmi hatások A digitális ingatlan-nyilvántartási térképek számítógépen való elérhetősége nagymértékben fogja javítani az ügyfelek (felhasználók, adatigénylők) kiszolgálását. Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra magyarországi szegmensének létrehozásával, ezen belül is a keresőprogram és megtekintési szolgáltatás biztosításával mind a közigazgatás, mind a gazdasági élet szereplői, mind pedig a lakosság részére interneten lesznek hozzáférhetőek olyan információk, amelyekből számos térbeli adat és termék vonatkozásában gyorsan és egyszerűen megtudható lesz, hogy mi, hol, kinél (mely szervezetnél), milyen minőségi paraméterekkel, és milyen ellenszolgáltatásért érhető el. VII. Kapcsolódások (az Országgyűléshez már benyújtott, tervezett döntésekhez) Az előterjesztésnek más, az Országgyűléshez már benyújtott, tervezett döntésekhez nincs kapcsolódása. VIII. Fennmaradt vitás kérdések Az IRM véleménye szerint nem lehet korlátozni az egyszer már igazgatási szolgáltatási díj ellenében megszerzett térképek további felhasználását, ezért javasolja annak a korlátozásnak a megszüntetését, hogy a díj az adat egyszeri és egy eljárásban való felhasználásának jogát foglalja magában. Az FVM álláspontja szerint alapvető érdek fűződik ahhoz, hogy az adatfelhasználó a közhiteles, változásvezetett térképi adatokat használja fel későbbi munkavégzések során. Ez csak úgy biztosítható, hogy minden egyes adatigényléséhez ismételten megvásárolja az adatokat. A korlátozás elhagyása a törvényből lehetőséget adna arra, hogy az adatigénylő a megvásárolt adatokat harmadik fél felé továbbértékesítse, amivel közvetlen károkat okozna az államnak. Korlátlan felhasználás megengedése esetén az igazgatási szolgáltatási díjat a jelenlegi díj sokszorosára kellene emelni. Az IRM nem ért egyet azzal, hogy az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, vázlatokba, és más munkarészekbe kizárólag földmérési, illetve térképészeti tevékenység végzésére a külön jogszabályban foglaltak szerint jogosultsággal rendelkező személy, valamint az építésügyi hatóság, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálat tekinthet be és igényelhet másolatot. Véleménye szerint ezekbe az adatokba bárki betekinthet és másolatot igényelhet. Álláspontja szerint azonban nincs elvi akadálya annak, hogy a törvény rögzítse, hogy valamely eljárásban ezeket az adatokat csak a földmérési és

5 5 térképészeti tevékenység végzésére jogosult személy közreműködése mellett lehessen felhasználni. Az FVM álláspontja szerint nem elfogadható annak biztosítása, hogy ezekbe az adatokba bárki szakember közreműködése nélkül betekinthessen, és azokról másolatot kérhessen, különös tekintettel arra, hogy ezek az adatok nem képezik az ingatlannyilvántartás tartalmát, továbbá arra, hogy ezekben a munkarészekben szereplő adatok laikusok számára önmagukban nem értelmezhetőek, vagy félreértelmezhetőek. A gyakorlatban ezeket az adatokat ingatlanokhoz fűződő vitás esetekben igazságügyi szakértők használják. A hatályos szabályozással megegyező tervezett szabályozással elkerülhetőek a hozzá nem értésből fakadó, felesleges jogviták. Az IRM véleménye szerint alkotmányosan nem indokolható és célszerűségi szempontok alapján is támogathatatlan a térképek digitalizálásának megtiltása, amely az elérni kívánt feltételezhető cél (vagyis a továbbfelhasználás tiltása) szempontjából egyértelműen aránytalannak minősül. Felmerülhet emellett e generális jellegű tiltás ésszerűtlensége is, hiszen a térkép rendeltetésszerű felhasználásához hozzátartozhat a digitalizálás. Az FVM álláspontja szerint a forgalomból kivont térképek digitális átalakítása lehetővé tenné a földmérési és térképészeti adatokat felhasználók számára, hogy a közhiteles adatok igazgatási szolgáltatási díjánál lényegesen kisebb összegért hozzájussanak a több célra felhasználható adatokhoz. Ezek a térképek alkalmasak lehetnek többféle tervezési feladat végrehajtására, holott azokat alapvetően csak hatósági eljárásban (pl. bíróság, ügyészség) és tudományos kutatás területén lehet jogszerűen felhasználni. Ezért a korlátozás szükségszerű és indokolt. IX. Kommunikációs terv A tervezett törvénymódosítással kapcsolatban a nyilvánosság tájékoztatása egyelőre nem szükséges és nem javasolt. Az INSPIRE keretében megvalósítandó feladat hatása a közeli jövőben, közvetlenül a módosítás hatálybalépése után még nem lesz érzékelhető.

6 6 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény módosításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a törvényjavaslatot beterjeszti az Országgyűléshez. A törvényjavaslat országgyűlési előadója a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.

7 7 Melléklet évi.. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény módosításáról 1. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: [Ez a törvény szabályozza] i) egyes, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra kialakításával kapcsolatos kérdéseket. 2. (1) Az Fttv és 6. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Alapponthálózat: a terepen állandó módon megjelölt, egységes rendszerbe foglalt, vízszintes, magassági és térbeli háromdimenziós adatokkal jellemzett pontok összessége, mely alapul szolgál a térképek készítéséhez és további földmérési feladatok végrehajtásához. Alaphálózati pontnak tekintendők az Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat I-IV. rendű pontjai, az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat 0-III. rendű pontjai, az Országos GPS Hálózat pontjai, az aktív GNSS hálózat állomásai, valamint az Országos Gravimetriai Hálózat 0-II. rendű pontjai. 6. Levegőből végzett távérzékelés: mérések végrehajtására, illetve térképkészítésre alkalmas légi távérzékelési adatgyűjtés, amelynek célja és eredménye geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatok gyűjtése. (2) Az Fttv. 3. -a kiegészül a következő, pontokkal: 12. Téradat: bármely olyan adat, amely közvetlenül vagy közvetve utal egy meghatározott helyre vagy földrajzi területre. 13. Téradatkészlet: téradatok azonosítható gyűjteménye. 14. Metaadat: téradatkészleteket és téradat-szolgáltatásokat leíró információ, amely lehetővé teszi azok megtalálását, nyilvántartását és felhasználását. 15. GNSS (Global Navigation Satellite Systems): mesterséges holdak észlelésén alapuló háromdimenziós helymeghatározási rendszerek összessége.

8 8 3. Az Fttv. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az ország teljes területére kiterjedően a polgári földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatok, valamint a hivatalos földrajzi nevek kezelését a központi földmérési szervezet látja el, a katonai földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatokat a Magyar Honvédség geoinformációs támogatásáért felelős szervezet és a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete kezeli. 4. (1) Az Fttv. 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az állami alapadatokba, ideértve a hivatalos földrajzi neveket is a (3) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével, bárki betekinthet, azokból adatszolgáltatást igényelhet. A 6. (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban: állami alapadatok kezelésére jogosult szervek) külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében szolgáltatnak adatot. A díj az adat egyszeri és egy eljárásban való felhasználásának jogát foglalja magában. (2) Az állami térképek térinformatikai célú felhasználása az adatszolgáltatóval kötött megállapodás alapján külön díj meghatározásával történhet. (3) Az állami alapadatok katonai érdekből készült változatának felhasználását jogszabály a Magyar Honvédségre korlátozhatja. (4) Hatósági eljárásban csak az állami alapadatok kezelésére jogosult szervek által szolgáltatott hiteles állami alapadatok használhatók fel. (5) Az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, vázlatokba, és más munkarészekbe a (6) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag földmérési, illetve térképészeti tevékenység végzésére a külön jogszabályban foglaltak szerint jogosultsággal rendelkező személy, valamint az építésügyi hatóság, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálat tekinthet be és igényelhet másolatot. (6) Az adatszolgáltató által tárolt, forgalomból kivont állami térképekről másolat igényelhető. A másolaton fel kell tüntetni a forgalomból történt kivonás tényét

9 9 és dátumát. E térképek digitális átalakítása, adattartalmának adatbázisba szervezése hatósági és tudományos kutatási célok kivételével tilos. 5. lép: (1) Az Fttv. 9. (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés c) a honvédelmi, rendvédelmi és katasztrófavédelmi tevékenység, (2) Az Fttv. 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Új állami földmérési alaptérképet számítógépen kezelhető módon, számszerű (numerikus) meghatározással kell készíteni, a vonatkozó jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelő tartalommal és pontossággal. Ugyanígy kell eljárni térképfelújítás esetén is. 6. Az Fttv a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az állami földmérési alaptérkép (a továbbiakban: alaptérkép) az egységes országos térképrendszerben készült olyan számítógépen kezelhető, nagy méretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza a közigazgatási határokat, a földrészleteket, azok határvonalait, helyrajzi számait és egyéb azonosítóit, művelési ágait, a művelés alól kivett területeket, a földrészleteken lévő épületeket és a névrajzot. Tartalmazza továbbá a vonatkozó szakmai előírások szerint a különféle építményeket és létesítményeket. (2) Az alaptérkép típusai: a) a hagyományos (analóg) térképek digitális átalakításával készült, vektoros digitális térkép, valamint b) a vonatkozó szabvány szerint elkészített térképi adatbázis. (3) Az alaptérkép az ingatlan-nyilvántartás kötelező része. Ingatlannyilvántartási térképként az alaptérképet kell használni. (4) Az alaptérkép állami alapadat-tartalma kötelező alapul szolgál nagy méretarányú térképekre alapozott közigazgatási és törvény által előírt egyéb nyilvántartásokhoz.

10 10 (5) Az alaptérképnek az ingatlan-nyilvántartás igényeinek teljes körű kielégítése mellett alkalmasnak kell lennie más hatósági feladatok, a nemzetgazdaság, továbbá a honvédelem általános igényeinek kielégítésére is. (6) Az alaptérkép állami alapadat-tartalma hiteles alapul szolgál a nagy méretarányú térképi ábrázolással, az ehhez kötődő földmérési feladattal, a területnagysággal, a helyrajzi számmal vagy egyéb azonosítóval kapcsolatos bírósági vagy más hatósági eljáráshoz. 7. (1) Az Fttv. 12. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az ingatlan-nyilvántartási térkép a 10. (1) bekezdésében felsorolt tartalmat az adathordozótól függetlenül, a térképkészítés során alkalmazott technológiának megfelelő pontossággal valósághűen tartalmazza, és hitelesen tanúsítja. (2) Az ingatlan-nyilvántartás térképi adatainak változását a 10. (3) bekezdésében említett ingatlan-nyilvántartási térkép adatállományában kell átvezetni, és ebből az adatállományból kell szolgáltatni az ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot. (3) Az ingatlan-nyilvántartás alapegységét képező földrészlet területi adatait m 2 (négyzetméter) élességgel kell nyilvántartani. Amennyiben a 10. (2) bekezdésében említett térképek elkészítése után az ingatlan-nyilvántartás átalakítására kerül sor, úgy az ingatlan-nyilvántartásban a digitális térkép adatállományából számított területi adatot kell érvényesíteni. (2) Az Fttv. 12. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Ha az ingatlanügyi hatóság olyan változást észlel, amelyet nem jelentettek be, felszólítja a tulajdonost a változást tartalmazó munkarészek benyújtására. 8. Az Fttv. 14. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az állami topográfiai térkép méretarányrendszerét, tartalmát, pontossági követelményeit, valamint alapfelületét és vetületi rendszerét jogszabályban kell meghatározni.

11 11 9. Az Fttv. 19 (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A tulajdonosi jogosultságokat] c) a katonai tájékozási hálózat pontjai vonatkozásában a Magyar Honvédség geoinformációs támogatásáért felelős szervezet gyakorolja, és gondoskodik azok karbantartásáról. 10. Az Fttv. 21. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A földmérési és térképészeti munkákat jogszabályba foglalt szakmai, illetve minőségi előírások szerint kell elkészíteni. 11. Az Fttv a a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki: (5) A 10. (2) bekezdés szerinti digitális térképek adatgazdája az azok előállításáról gondoskodó, külön jogszabályban meghatározott szervezet, amely az általa előállíttatott térképi adatállományokból adatszolgáltatást is végezhet. (6) A földmérési és térképészeti állami alapadatok jogellenes felhasználásának jogkövetkezményeit külön jogszabály határozza meg. 12. Az Fttv. 24. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A földmérési és térképészeti tevékenység ágazati irányítását a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. 13. lép: Az Fttv a előtti alcím és a 25. helyébe a következő alcím és rendelkezés

12 12 Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra 25. (1) Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakítása érdekében a külön jogszabályban foglaltak szerint gondoskodni kell az e törvény hatálya alá tartozó, a 26. -ban foglalt földmérési és térképészeti szakigazgatási szervek kezelésében lévő téradatok, téradatkészletek és metaadatok számítógépes hálózaton (interneten) történő elérhetőségének biztosításáról. (2) Az (1) bekezdésben foglalt cél megvalósítása érdekében május 15-ig létre kell hozni, és működtetni kell: a) a keresőszolgáltatást, amely lehetővé teszi a téradatkészletekre és - szolgáltatásokra vonatkozó keresést a megfelelő metaadatok alapján, b) a megtekintési szolgáltatást, amely lehetővé teszi a magyarázó jellegű információk és a metaadatok megfelelő tartalmának megjelenítését, valamint a megjelenített téradatkészlet kicsinyítését, nagyítását, a pásztázást és az átlapozást. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást a nyilvánosság számára ingyenesen kell biztosítani, a (2) bekezdés b) pontjában foglalt szolgáltatásért a térképészetért, illetve a honvédelemért felelős miniszter igazgatási szolgáltatási díjat állapíthat meg. 14. (1) Az Fttv. 26. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A földmérési és térképészeti szakigazgatás szerve az ingatlanügyi hatóság és a központi földmérési szervezet. (2) A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatás szerve a Magyar Honvédség geoinformációs támogatásáért felelős szervezet. (2) Az Fttv a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A 10. (2) bekezdése szerinti térképek elkészíttetéséről a külön jogszabályban meghatározott szervezet gondoskodik. 15. (1) Az Fttv. 28. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

13 13 (1) A földmérési és térképészeti állami alapfeladatok végzésének pénzügyi előirányzatát a központi költségvetésben kell megtervezni. Az állami alapadatok szolgáltatásából származó igazgatási szolgáltatási díjat a (4) bekezdésben foglalt kivétellel az állami alapfeladatok ellátására kell fordítani. (2) Az Fttv a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Amennyiben a 10. (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett digitális térképek előállítása hitelfelvétellel történt, úgy az azok szolgáltatásából befolyó díjnak az adatgazdánál maradó részét a hitel törlesztésére kell fordítani. 16. lép: (1) Az Fttv ának (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés [Felhatalmazást kap a miniszter és a honvédelemért felelős miniszter, hogy együttes rendeletben szabályozza] c) a levegőből végzett távérzékelés feltételeit, lép: (2) Az Fttv ának (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés [Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy feladatkörében rendeletben szabályozza] c) a levegőből végzett távérzékelés engedélyezésének és használatának rendjét. 17. Az Fttv ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Felhatalmazást kap a miniszter és a honvédelemért felelős miniszter, hogy együttes rendeletben szabályozza a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésének, szolgáltatásának rendjét, valamint az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben megállapítsa az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díját, a 7. (2) bekezdése szerinti külön díjat, valamint az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra 25. (2) bekezdés b) pontjában foglalt megtekintési szolgáltatás nyújtásának igazgatási szolgáltatási díját, továbbá a díjak megfizetésének eljárási szabályait.

14 Az Fttv. 29. (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben] a) jelölje ki a központi földmérési szervezetet, továbbá a 10. (2) bekezdése szerinti digitális térképek elkészíttetéséért felelős szervezetet, b) határozza meg a földmérési és térképészeti állami alapadatok jogellenes felhasználásának jogkövetkezményeit, 19. Az Fttv. a következő 30/A. -sal egészül ki: 30/A. Ez a törvény az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 2., 3. és 6. pontjának, 11. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjának, valamint a 14. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 20. (1) E törvény január 1-jén lép hatályba, és január 2-án hatályát veszti. (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Fttv. 21. (3) bekezdésének második mondata és a 29. (1) bekezdésének e) pontja, a 29. (5) bekezdésének c) pontja. (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Fttv. 29. (5) bekezdése az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény 17. -ának (2) bekezdésével beiktatott d) pontjának jelölése e) -re változik. (4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 64. (1) bekezdésében a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv szövegrész helyébe a központi földmérési szervezet szövegrész, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 8. (1) bekezdés c) pontjában a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek szövegrész helyébe a központi földmérési szervezetnek szövegrész, a 12. -ban a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv szövegrész helyébe a központi földmérési szervezet szövegrész lép.

15 15 (5) Ez a törvény az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 2., 3. és 6. pontjának, 11. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjának, valamint a 14. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

16 16 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.), amely a szakma történek első törvényi szintű szabályait tartalmazza, az elmúlt több mint egy évtizedben alapvetően jól töltötte be hivatását, néhány technikai jellegű módosítástól eltekintve eredeti tartalmával hatályos. Első módosítására 2003-ban került sor (az OMFB megszűnése, illetve a jogutód szervezet elnevezésének beépítése miatt). Ezt követően, 2005-ben az ingatlannyilvántartási törvény módosításával együtt kisebb jogharmonizációs módosításra került sor, majd 2006-ban a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló, évi CIX. törvény, 2007-ben pedig (a röviden: deregulációs) évi LXXXII. törvény, illetve az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény módosította az Fttv-t. E módosítások során nem került sor a törvény átfogó, szakmai felülvizsgálatára, ez azonban mára időszerűvé vált. Az Fttv. jelen módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítését egyfelől az időközben bekövetkezett, a szakma technikai és technológiai fejlődésével összefüggő változások (pl. a digitális térképek általánossá válása, a műholdas helymeghatározás új eredményei), másrészt az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve [az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról] hatálybalépése indokolja. Ezen kívül a módosítás több tekintetben pontosítja a törvény szövegét, továbbá hatályon kívül helyez olyan rendelkezéseket, amelyek az elmúlt egy évtized tapasztalatai szerint nem töltötték be hatékonyan a nekik szánt szerepet január 1-jétől minden település ingatlan-nyilvántartási térképe digitális állományként áll a földhivatalok (és nem utolsó sorban a felhasználók) rendelkezésére, ezért indokolt, hogy e változás a törvényben is megjelenjen. A törvénymódosítás 6. és 7. -aiban foglalt rendelkezések egyértelművé teszik azt, hogy a továbbiakban az állami földmérési alaptérkép és az ingatlan-nyilvántartási térkép ugyanaz a térképmű, illetve digitális állomány (korábban ingatlan-nyilvántartási térképként az állami földmérési alaptérkép egy kiemelt példánya szolgált, amelyen a változások vezetése történt). Ezzel összefüggésben szükségszerűen utalni kell a digitális átalakítást biztosító Nemzeti Kataszteri Programra, a külön jogszabályban meghatározott, a digitális térképek előállításáról gondoskodó szervezet adatszolgáltatói jogosultságáról (11. ), valamint a hitelfelvétellel elkészített térképek forgalmazásából származó bevétel hiteltörlesztési célú felhasználásárai (15. ). A tárcaegyeztetés során a Miniszterelnöki Hivatal és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között megállapodás született arról, hogy az Fttv. 4. (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban felsorolt állami alapmunkák során keletkezett állami alapadatok szolgáltatásáért továbbra is a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló

17 17 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendeletben foglaltak alapján szedhető igazgatási szolgáltatási díj. A tervezet 4. -a módosítja a forgalomból kivont állami alapadatokba történő betekintés és adatigénylés szabályait is oly módon, hogy a jövőben a forgalomból kivont állami térképekről nem csak földmérési és térképészeti jogosultsággal rendelkező szakemberek, hanem bárki igényelhet másolatot. A földmérési állami alapadatok előállításának tartalmi, formai és pontossági követelményeit korábban ún. szakmai szabályzatok tartalmazták. Ez a szabályozási forma nem felel meg a mai jogbiztonsági követelményeknek, illetve jogalkotási elveknek. Ezért a módosítás tervezete több esetben is rögzíti azt, hogy ezen szakmai követelményeket jogszabályba kell foglalni (5, 8. és 10. -ok). A Térképellátási Koordinációs Bizottságot azzal a céllal hozta létre az Országgyűlés, hogy a bizottság gyűjtse, szintetizálja a társtárcák állami térképek készítésével kapcsolatos igényeit, és prioritásokat állapítson meg a szakmai szempontok figyelembevételével. Az elképzelés egyfelől részben a minden tárcánál jellemző forráshiány miatt nem valósult meg, másrészt a Kormány a Nemzeti Kataszteri Programmal kapcsolatban hozott határozatával más utat jelölt ki a térképkészítés számára. Ezzel a Bizottság működtetése és fenntartása megkérdőjelezhetővé vált, ezért a módosítás ennek (az Fttv ában foglaltak és az ehhez kapcsolódó felhatalmazó rendelkezés) hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló 2007/2/EK irányelv az elmúlt év májusában lépett hatályba. Jóllehet, ezen irányelv alapvetően környezetvédelmi okokból és céllal született meg, azonban a megcélzott térinformációs infrastruktúra jelentős hányada a földmérési és térképészeti szakágat érinti (földrajzi nevek, kataszteri nyilvántartás, közigazgatási határ-adatbázis stb.), ami természetesen végrehajtandó feladatokat generál a szakterületen. Ezért a jelen törvénymódosítás meghatározza az INSPIRE-rel kapcsolatos első teendőket és célokat. A módosítás azt célozza, hogy a 2007/2/EK irányelvvel összhangban május 15-ig az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra magyarországi szegmensének létrehozásával ezen belül is a keresőprogram és megtekintési szolgáltatás biztosításával mind a közigazgatás, mind a gazdasági élet szereplői, mind pedig a lakosság részére interneten hozzáférhetőek legyenek azok az információk, amelyekből számos térbeli adat és termék vonatkozásában gyorsan és egyszerűen megtudható lesz, hogy milyen adat, hol, kinél (mely szervezetnél), milyen minőségi paraméterekkel, és milyen ellenszolgáltatásért érhető el (14. ). A tervezet a fentieken kívül tartalmaz néhány technikai jellegű, a kormányzati szervezetalakítással összefüggő módosítást, továbbá rendezi az Fttv. 29. (5)

18 18 bekezdésében foglalt pontok jelölését. Az államhatárról szóló törvény tervezete, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló törvény tervezete egymással párhuzamosan futott a parlamenti szakban, mindkettő tartalmazott egy-egy, az Fttv ának (5) bekezdését kiegészítő felhatalmazó rendelkezést, amelyek a párhuzamosság miatt egyaránt a d) jelölést kapták. A koherenciazavar a parlamenti szakban nem került kiküszöbölésre, ezért azt a jelen előterjesztés tartalmazza. Összefoglalva a fentieket, az előterjesztés célja egyrészt az uniós jogharmonizációs kötelezettség teljesítése, másrészt pedig a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos szakmai és gazdasági változások törvényi szintű megjelenítése. A fennmaradt vitás kérdések az alábbiak: Az IRM véleménye szerint nem lehet korlátozni az egyszer már igazgatási szolgáltatási díj ellenében megszerzett térképek további felhasználását, ezért javasolja annak a korlátozásnak a megszüntetését, hogy a díj az adat egyszeri és egy eljárásban való felhasználásának jogát foglalja magában. Az FVM álláspontja szerint alapvető érdek fűződik ahhoz, hogy az adatfelhasználó a közhiteles, változásvezetett térképi adatokat használja fel későbbi munkavégzések során. Ez csak úgy biztosítható, hogy minden egyes adatigényléséhez ismételten megvásárolja az adatokat. A korlátozás elhagyása a törvényből lehetőséget adna arra, hogy az adatigénylő a megvásárolt adatokat harmadik fél felé továbbértékesítse, amivel közvetlen károkat okozna az államnak. Korlátlan felhasználás megengedése esetén az igazgatási szolgáltatási díjat a jelenlegi díj sokszorosára kellene emelni. Az IRM nem ért egyet azzal, hogy az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, vázlatokba, és más munkarészekbe kizárólag földmérési, illetve térképészeti tevékenység végzésére a külön jogszabályban foglaltak szerint jogosultsággal rendelkező személy, valamint az építésügyi hatóság, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálat tekinthet be és igényelhet másolatot. Véleménye szerint ezekbe az adatokba bárki betekinthet és másolatot igényelhet. Álláspontja szerint azonban nincs elvi akadálya annak, hogy a törvény rögzítse, hogy valamely eljárásban ezeket az adatokat csak a földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosult személy közreműködése mellett lehessen felhasználni. Az FVM álláspontja szerint nem elfogadható annak biztosítása, hogy ezekbe az adatokba bárki szakember közreműködése nélkül betekinthessen, és azokról másolatot kérhessen, különös tekintettel arra, hogy ezek az adatok nem képezik az ingatlannyilvántartás tartalmát, továbbá arra, hogy ezekben a munkarészekben szereplő adatok laikusok számára önmagukban nem értelmezhetőek, vagy félreértelmezhetőek. A gyakorlatban ezeket az adatokat ingatlanokhoz fűződő vitás esetekben igazságügyi

19 19 szakértők használják. A hatályos szabályozással megegyező tervezett szabályozással elkerülhetőek a hozzá nem értésből fakadó, felesleges jogviták. Az IRM véleménye szerint alkotmányosan nem indokolható és célszerűségi szempontok alapján is támogathatatlan a térképek digitalizálásának megtiltása, amely az elérni kívánt feltételezhető cél (vagyis a továbbfelhasználás tiltása) szempontjából egyértelműen aránytalannak minősül. Felmerülhet emellett e generális jellegű tiltás ésszerűtlensége is, hiszen a térkép rendeltetésszerű felhasználásához hozzátartozhat a digitalizálás. Az FVM álláspontja szerint a forgalomból kivont térképek digitális átalakítása lehetővé tenné a földmérési és térképészeti adatokat felhasználók számára, hogy a közhiteles adatok igazgatási szolgáltatási díjánál lényegesen kisebb összegért hozzájussanak a több célra felhasználható adatokhoz. Ezek a térképek alkalmasak lehetnek többféle tervezési feladat végrehajtására, holott azokat alapvetően csak hatósági eljárásban (pl. bíróság, ügyészség) és tudományos kutatás területén lehet jogszerűen felhasználni. Ezért a korlátozás szükségszerű és indokolt. Kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, március Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Szekeres Imre honvédelmi miniszter Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter

1996. évi LXXVI. törvény. a földmérési és térképészeti tevékenységről 1

1996. évi LXXVI. törvény. a földmérési és térképészeti tevékenységről 1 1. oldal 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja, hogy a földmérés és térképészet területén az állam

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások aktualitások Toronyi Bence főigazgató GISOPEN, 2014. április 17. Változások a földügyi intézményrendszerben (2011 januártól) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium A földhivatalok adminisztratív irányítása

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Földmérő Nap, Pécs, 2014. június 12.. Szakmai jogszabályaink A földmérési és

Részletesebben

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések Horváth Gábor István főosztályvezető VM Földügyi Főosztály Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

Az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény végrehajtási rendeletei

Az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény végrehajtási rendeletei Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény végrehajtási rendeletei Koós Tamás főosztályvezető - helyettes MFTTT 29. Vándorgyűlés, Sopron, 2013.

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27.

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelését, szolgáltatását és egyes igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozó rendelet-tervezet és VM miniszteri utasítás-tervezet www.fomi.hu www.geoshop.hu

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. Törvény módosítása

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

2012. évi XLVI. törvény. a földmérési és térképészeti tevékenységről 1

2012. évi XLVI. törvény. a földmérési és térképészeti tevékenységről 1 Az Országgyűlés annak érdekében, hogy 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 1 kövesse a globális, informatikai, szakma technikai és technológiai változásokat, modernizálja

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

2012. évi XLVI. törvény. a földmérési és térképészeti tevékenységről 1

2012. évi XLVI. törvény. a földmérési és térképészeti tevékenységről 1 1. oldal 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 1 Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - kövesse a globális, informatikai, szakma technikai és technológiai változásokat, -

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Zala megyében A tavalyi esztendőben elvégzett forgalomba helyezésekkel elértük, hogy megyénk teljes területén digitális formátumban kezeljük

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Az iratkezelés módja

1. Általános rendelkezések. 2. Az iratkezelés módja M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 179. szám 24693 A földművelésügyi miniszter 39/2014. (XII. 18.) FM rendelete az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen 2014, Székesfehérvár Geo, 2014. április 15-17. Szakmai jogszabályaink

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai. GISOpen 2009.

AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai. GISOpen 2009. AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai GISOpen 2009. A földügyi igazgatás a gazdasági élet, a mezőgazdaság és hitelforgalom alapjának egyik legnagyobb összetevőjével, a termőfölddel és az ingatlanokkal

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések Palya Tamás FÖMI MFTTT Vándorgyűlés 2013. július 11-13. Földmérési és Távérzékelési Intézet Tartalom Mi is az az INSPIRE? Magyar helyzet FÖMI tevékenység

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Földhivatal vállalkozói szemmel

Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal és a vállalkozók közös érdeke: a meglévő adatállomány megőrzése dokumentálása az állományok folyamatos javítása, pontosítása a létrejövő új adatok feldolgozása

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/23617/6/2007. Tervezet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005.

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7395. számú törvényjavaslat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER TERVEZET III-3TK/19/3/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről Budapest, 2006. március 2 E G Y E Z

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák!

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák! CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA Ügyiratszám:36-2/2015. Tárgy: Kitűzés Ügyintéző: Hidjapusztay Andor Hiv. szám: - Tel.: 62/680-153 Melléklet: - Tisztelt Földmérő Kollégák! Az utóbbi időben megszaporodtak

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

6. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás

6. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 6. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás Tartalom: 6. AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS...6-1

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 2., péntek 112. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXIV. törvény A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról 21762 213/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 14392/3/2008. ELŐTERJESZTÉS A SZAKMAPOLTIKAI MUNKACSOPORT RÉSZÉRE A termőföld igénybevételével összefüggő művelési ág változással kapcsolatos jogszabályok

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Iromány száma: T/15642. Benyújtás dátuma: 2017-05-15 13:46 Miniszterelnökség Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó: Dr.

Részletesebben

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2910. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon: 36/312-644 Telefax: 36/516-374 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Heves

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Tervezet. a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/461/2007. Tervezet a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

DATR változások Szolgalmi jogok

DATR változások Szolgalmi jogok DATR változások Szolgalmi jogok Békéscsaba 2014. november 25. Földmérési és Távérzékelési Intézet Institóris István osztályvezető Jogszabályi háttér Szolgalmi jogok 1. 16300/1971 OFTH Útmutató 2. 64300/1975

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok 1. Közszolgáltatás megnevezése: Ingatlanügyi hatósági ügyek intézése első fokon az ingatlan fekvése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Jogszabályváltozások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre

Jogszabályváltozások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Jogszabályváltozások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Sopron 2013.07.11. Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető ALAPTÖRVÉNYÜNK 1996. évi LXXVI törvény a

Részletesebben

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Dr. Csemniczky László Műszaki Térinformatika Egyesület Bakonyi Péter ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról 13158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 58. szám 8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a) 13. (2) bekezdésében a gazdálkodó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1999. (VI.1.) számú rendelete az egységes központi közműnyilvántartásról (egységes szerkezetben a 65/2001. (2002.I.1.) számú és a 11/2008.(III.4.) és a 23/2012.(V.31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11110. számú törvényjavaslat egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.880-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek kormányzati szervezetalakítással összefüggő

Részletesebben

Geoinformációs szolgáltatások

Geoinformációs szolgáltatások Buga László HM Térképészeti Nkft. műszaki igazgató buga.laszlo@topomap.hu Geoinformációs szolgáltatások Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. XV. GISopen NYME Geo, Székesfehérvár,

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 57. szám 14665 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 1. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

Részletesebben

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/... számú törvényjavaslat a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 2008. március

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12714. számú törvényjavaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor

Részletesebben

ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN

ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN Dr. Mihály Szabolcs főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GIS OPEN 2009 Konferencia Székesfehérvár, 2009. március 18-20. Adatok és szolgáltatások

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Az erdőről,

Részletesebben

Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére

Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére GISopen 2011, Székesfehérvár, 2011 március 16-18. Forner Miklós, Schmauder Tamás, Tancsik Ottó, Varga Felicián, Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete. az egységes központi közmûnyilvántartásról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete. az egységes központi közmûnyilvántartásról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 20/1999. (VI.1.) számú rendelete az egységes központi közmûnyilvántartásról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az 1990. évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben