Jegyzőkönyv Tápiómenti Területfejlesztési Társulás június 5-i üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. 2001. június 5-i üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Tápiómenti Területfejlesztési Társulás június 5-i üléséről Bodrogi Györgyné köszönti a megjelenteket, s bemutatja a Pest m. Területfejlejlesztési Alapítvány képviselőit, Bujáki Gábor, Mák András. Megállapítja, hogy az ülés 9 polgármester jelenlétével határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 1; Sapard program ismertetése 2; Egyebek A napirendi pontokat a jelenlévők tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják. S felkéri Bujáki Gábort, hogy tartsa meg a térség Sapard programjának ismertetését. Bujáki Gábor: Tisztelt Elnökasszony, Tisztelt uraim. Szeretnék néhány szót bevezetőként a Sapard programról mondani, mert jelenleg országosan vitatott ennek a kérdése. A testület 1 éve elfogadta a helyzetfeltárást a Sapard programmal kapcsolatba, melyet mi útjára bocsátottunk. Az FVM ezt el is fogadta, de alapítványunk ennek forrásaihoz, adminisztrációs okok miatt nem tudott hozzájutni. Információink szerint először azt mondták, hogy másnak utaltál a pénzt, majd mégegyszer beadtuk az igazolásokat, s azóta azt a választ kapjuk, hogy úton van. A főosztályon a vezető asszony korházban van, s hiteles információhoz nem tudunk hozzájutni. A polgármesterek bizonyára tudják, hogy más kistérségben már rég befejezték, mi egy kicsit vártunk arra, hogy fizessenek. Hiszen a helyzetfeltárás után következne a stratégia majd az operatív programok kidolgozása. Mi a polg. Asszonnyal úgy döntöttünk, hogy nem várunk az FM.-re, s a hónap végén az operatív programot a hónap végén letesszük az operatív programot. Információim szerint ebben az évben nem fog elindulni a Sapard program. A boros miniszter úr is szeretné ezt meggyorsítani. Brüsszel azonban nem fogadta el a sapard iroda elindítását. Fel kell állítani a program, finanszírozási és monitoring menedzsmentét. A bemutatás szerint szeretnénk, ha gondolkodnának, hogy milyen programot dolgozzunk ki. A három vonulaton keresztül 3-3 programot dolgozzunk ki. A következő mondatoknak se eleje se vége. Felkérem Mák András urat, hogy ismertesse a térségi Sapard stratégiai tervét. Mák András: Szeretném mindenek előtt kiosztani egy nagyon kivonatos stratégiai tervet. Ez a program nem az egész Társulás programja, hiszen vannak olyan települések, akik nem kívánnak részt venni ebben, illetve más kistérség sapard programjához szeretnének csatlakozni. Így 15 település mintegy fő népességre vonatkozik a következő terv. A helyzetfeltárás legfőbb megállapításai a következők. Kiesik a főbb közlekedési infrastruktúrákból Helyi szolgáltatásaik színvonala alacsony A mezőgazdasági termelés dominanciája a jellemző Nagy az emberi erőforrás iránti igény nagy, képzettségi szint alacsony Idegenforgalmi kihasználtsága alacsony, továbbá A térség megkívánja őrizni a természeti értékeit Készítettün egy SWOT analízist, mely több területre terjedt ki, melyek összevont elemeit láthatják Erősségünk: Főváros közelsége Helyi infrák kiépültek Úthállózat fejlesztése lekezdődött Ez jelzi az önkormányzatok beruházási aktivitását

2 A népesség növekszik, mely feszültségforrást is jelenthet Civil kezdeményezések erősek Gyengeségek A terület elétartó képessége alacsony A helyi munkaerő piac egyoldalú, az emberek jelentős része ingázik a közeli városokba, s Budapestre Vállalkozási aktivitás gyenge, a megyében ebben a térségben van a legkevesebb Gyenge színvonalú a közlekedési összeköttetés Tőkeszegény, iparhiányos terület, kevés a KKV Lehetőségnek jelöltük meg Budapesttel való kapcsolat szélesítését Térségközpont erősítését Helyi gazdaságfejlesztési programok elindítását. Veszélyek A kedvezőtlen összetételű bevándorlás Helyi vásárlóerő csökkenéséből adódó vállalkozás kedv Még érzékelhető leszakadás a KMR többi térségétől A térség jövőképe, hogy ez egy Ökotérség, melyet már a Területfejlesztési Koncepció már megfogalmazta. Fenntartható a gazdasági és mezőgazdasági fejlesztések erősítése Helyi életszínvonal emelése, a helyi életminőség javítása Belső és külső kapcsolatok erősítése A sapard program célja 1268/99/EK rendelettel jött létre fenntartható mg és vidékfejlesztés birtokstruktúra korszerűsítése termelési infrastruktúra korszerűsítése termelés és értékesítés ösztönzése termelők és feldolgozók közötti együttműködések ösztönzése. Eddi a mezőgazdaság, s a vidéki települések felzárkóztatása vidék gazdasági erejének fejlesztése pedig a vidékfejlesztési célként elsődlegesen a rendeletben megjelenik. Ezt a magyar szervek 12 programpontra bontották fel, ami tulajdonképpen a struktúrát tükrözi. A kistérségi tervben ezt három alprogram köré csoportosítottuk 1. Környezetvédelem szempontjainak érvényesítése 2. Gazdaság versenyképpességének javítása 3. Vidéki életmód és élettér fejlesztése. 1. Két programpont: 1.1 Hulladékgazdálkodás összehangolt fejlesztése Térségi hulladéklerakó helyek kialakítása, hulladékfeldolgozás lehetőségeinek megteremtése

3 A térségben keletkezett szennyvíz kezelésének megoldása A térségen belüli úthállózat racionális kialakítása 1.2. Természeti értékek megóvása Ökotérség kategórikus erősítés Tájvédelmi körzet munkájának elősegítése Védettségi fok emelése Gazdaság versenyképességének javítása 2.1. A mezőgazdasági termelés és feldolgozás feltételeinek támogatás Termelési, termék feldolgozási társulások szövetkezetek támogatása Termékfeldolgozás, értékesítés fejlesztése minőségügyi, minőségbiztosítási rendszerek bevezetése A térség-agro-ökológiai potenciáljának kihasználása 2.2. Kisvállalkozói gazdasági potenciál javítása Térségi vállalkozásfejlesztési programok ösztönzése Térségi beszállítói/ bedolgozói programok ösztönzése 2.3. A térség idegenforgalmi kihasználásának fejlesztése A térség idfegenforgalmi fogadóképességének fejlesztése Rekrációs, gyógy-és termálturizmus fejlesztése Lovas és természetjáró turizmus fejlesztése Vidéki életmód és élettér fejlesztése, 3.1. A térség emberi erőforrásainak fejlesztése általános képzés és továbbképzés feltételeinek javítás iskolarendszeren kívüli képzés feltételeinek javítása 3.2. a térség szociális helyzetének javítása A térség szociális-és egészségügyi ellátórendszerének támogatása 3.3. A lakosság társadalmi aktivitásának növelése Civil szervezetek megerősítése A térség belső integrációjának erősítése 3.4. A térség kulturális életének élénkítése A népi művészi hagyományok megóvása Az épített környezet elemeinek megóvása Új kulturális attrakciók kialakítása Tervezés: A program között 11,926 M Ft központi tőkebeáramlást irányoz elő. A tervezés két év ben lett volna, de gyakorlatilag már 2001-et írunk s még nem indult el ezért között lehetséges a tervezés. Vége akkor lesz, mikor az ország belép az unióba, hiszen akkor ezen forrásokat a jóval lényegesebb strukturális alapok veszik át. A tervezés célja, egy egységes tervezési keret létrehozása, mely alapja a térségi pályázatok befogadhatóak lesznek. A pályázatoknak a térség stratégiai programjához kell igazodnia A támogatások 25% ( nem jövedelemtermelő)illetve 50% ( jövedelem termelő ) saját forrás bevonását igénylik. Az operatív tervbe azok kerülhetnek bele, ahol ezen források rendelkezésre állnak, ill. rendelkezésre állásuk tervezhető. Az operatív program célja, hogy mintaprogramokat állítsuk elő a tervezéshez, ill a későbbi pályázatokhoz. Az FVM-mel kötött szerződés értelmében 3 terv projekt szinten történő kidolgozása kötelező. Az javasoltam, hogy a három stratégiai alprogramhoz dolgozzunk ki 3-

4 3 operatív programot, mely össz. 9 op. Programot jelent, s ezt nyújtsuk be az FVM-hez elfogadásra. Az operatív tervezés 3 évnél nem hosszabb, fejlesztések kerülhetnek be a programba. A jelenlegi operatív program javaslata: Nagykáta piactér fejlesztése Kókai borvidék fejlesztése Mezőgazdasági Termelői beruházások. Ezekhez várjuk az önök javaslatait. Köszönöm a figyelmüket. Bodrogi Györgyné: Szeretném, ha mindenki a gondolatait hozzáfűzné. Én rögtön az elején szeretném, ha az erősségek közül a népesség növekedést kihúznánk, hiszen ez a gyengeségünk. Hiszen a Budapestről leszakadóaknak és a Keleti lumpeneknek vagyunk a befogadói. Én nem hiszem hogy ez erősségünk, hiszen növeli a társadalmi feszültséget. Bujáki Gábor: Tehát azt javaslod, hogy tegyük át a gyengeségek közé. Bodori Györgyné: Pontosan, hiszen ez a népesség, aki megcéloz bennünket, az nem előny, hanem hátrány. Bujáki Gábor: Ez ott van Bodrogi Györgyné. Akkor vegyük ki teljesen. A lehetőségek közül a Budapesttel való kapcsolat szélesítésének a gyakorlati részét nem látom. A veszélyeknél látható, hogy érzékelhető a KMR-től való leszakadás. Sajnos ez igaz. Hogy ennek köszönhető-e, hogy visszakerültünk a kedvezményezett térségek csoportjába azt nem tudom. Láng Ferenc: Visszakerültünk? Bodrogi Györgyné. Valószínű, de meg kell várni még a közlönyt. Ez jó. A vállalkozások figyelmét szeretném felhívni, hogy a TFC-t soka nem tudtuk teljesen kihasználni. Bujákli Gábor: Igen. Ettől az évtől kezdve a térség visszakerült a kedvezményezett térségek csoportjába, csak erre azt akarom mondani, hogy országgyűlési képviselő javaslatára dolgozták át az egész statisztikát. Ugyan úgy bekerült Cegléd és az Ipolyság is. Tehát Pest megyében sokkal többen fognak arra a pályázati forrásra pályázni, mint korábban. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tanács úgy döntött, hogy központi intézkedésnél 100millióFt iga lehet pályázni, hátrányos helyzetűeknél lecsökkentették 40 millió Ft-re. Gyorsan kell egy akcióprogramot kell csinálni, mert nagyon sokan fognak pályázni. A forrásokat 3 évvel ezelőtt nem tudta a megye kihasználni, viszont tavaly sokkal több volt a pályázók száma, mint amennyi forrás a rendelkezésre állt. Idén még nagyobb lesz az aktivitás. Bodrogi Györgyné: Igen a TFC-t a kedvezményezett térségek pályázhatják meg. Cegléd és környéke Ipolyság és mi. Ez azt jelenti, hogy az 1/3-át el tudnánk hozni, ha lenne pályázó. Én megelégednék, ha több vállalkozóm kapna 40 millió Ft vissza nem térítendő támogatást. Bujáki Gábor: Akinek a látókörében van ilyen vállalkozás, próbáljon népszerűsíteni bennünket, s mi fogunk segíteni a vállalkozónak.

5 Bodrogi Györgyné: A gazdaság versenyképességének javításánál szeretném még javasolni, hogy a térség agro-ökológiai potenciáljának kihasználása. Nem tudom mit jelent. Azt, hogy a térség egyik célja az, hogy ökotérség, tehát a természetvédelmi területek szigetként jelen vannak, akkor hosszú távon biogazdaság végezhető. Tehát milyen új típusú gazdálkodást kellene végezni. Én úgy látom, hogy nincs előrelépés. A falugazdászok fantáziáját szeretném megmozgatni, hogy nincs olyan természetközeli növény, amely a térségben lévő feltételek mellett termeszthető? Panaszkodnak, hogy a kukorica, búza árpa milyen rossz ára van. S mégsem ültetnek mást? Bosánszky László. A piacot kell megszerezni, s akkor lehet, de ezt nagyon nehéz. Bodrogi Györgyné. Piaca lenne. Volt egy biotojás program. Veresegyháza nem tud annyit termelni. Samu János. Bocsáss meg, de volt a térségben rá jelentkező, de köszönjük szépen nem mert oda teszi a másik mellé. Bujáki Gábor. Galgahévíz mellett is csináltak ilyet. Samu János. Nem jönnek ide, mert rossza megközelíthetőség stb. Bodrogi Györgyné. Én mégis úgy gondolom, hogy ha belenyugszunk nem haladunk. Kertészeti Szakközépiskolának is lépést kellene tartani ezzel. A falugazdászokkal együtt a kertészeket képezni kellene. Ezt az együttműködést kell javítani. Az idegenforgalommal kapcsolatban, pedig egy faktot kellene bevezetni, a falusi turizmus érdekében. A szakmunkásképző jó vette az akadályokat, lépést tartott a változásokkal. Ha valaki 40 millió Ft állami támogatás kap pl. egy fogadó megépítésére, akkor érdemes megfontolni. Igény van rá. A strandon tapasztaljuk. Szeretném, ha más is hozzá tenné a gondolatait. Kiss Ernő: Egy kérdést szeretnék feltenni. Az elküldhető forrásokat milyen arányba kívánják felosztani, az irányelvek most hogy állnak. Mg és Fejlesztés között. Mák András: Az indulásnál 70% agrár 30% vidékfejlesztés. S a végére fordul át. Bodrogi Györgyné: Ez egy jó alkalom, hogy a FVM várakozik. Hiszen azalatt fel tudunk készülni. Fel kell készíteni a gazdákat. Ha egy falu, vagy térség megtalálja a speciális arcát, akkor az nagyon sokat segíthet. Bujáki Gábor: Azt azért szeretném elmondani, hogy annak ellenére, hogy bele van írva ez a 11 M Ft, az nem biztos, hogy meg is kapjuk. Verseny lesz. A projektek minősége fogja eldönteni, hogy ki mennyit kap. Gyenge minőségnél lehet, hogy semmit nem fogunk kapni. ma pest megyében 2 MFT van a Tükörrégióba. Az a 11 M Ft kistérségre vetítve hatalmas összeg. Ez nem azt jelenti, hogy erre a 11 M Ft-ra csak a kistérség vállalkozói pályázhatnak, hanem országos szinten. Mi erre tervezünk. Ha lesz jó projekt e fölött is juthatunk forráshoz, de az is lehet hogy semmit nem fogunk kapni. Szeretnék arra visszatérni, hogy ökotérség biogazdálkodás nélkül nem megy. Elhangzott az a szó, hogy a piac. Ha önök összehoznak nekem egy 3-4 gazdát, aki foglalkozik a biotermesztéssel, akkor lehozok egy Svájci céget aki Magyarországról biotermékeket vásárol fel. Ide kell hozni a biokontrollt, aki mindezt akkreditálja. Lehetett pályázni a bioprogram, ez

6 biztos jövőre is meglesz. A kettős finanszírozás meg lesz. Lehet az FVM-nél és Sapard-ra is pályázni. A növénytermesztésben nagyobb fantáziát látok, mert a biokontrollnak meg a lehetősége arra, hogy biominősítést adjon. A hús árúra gyakorlatilag export minősítése nincs meg, de folyamatban van. Nógrádban pl. mangalica tenyésztésbe kezdtek bele. Azt tudni kell, hogy ha ráállunk a biogazdálkodásra, akkor az állattenyésztés elengedhetetlen, hiszen szerves trágya elengedhetetlen. Az lenne a legjobb, ha ebben a körforgásban gondolkodna. Bosánszky László: A gazdaság versenyképességének javítása, s rögtön egy példát mondanák. Szentlőrinckátán voltam falugazdász. Azt kellett megállapítanom, hogy másfél év alatt nem tudtam elérni (nem tudom kinek a hibája), hogy egy raktár vagy egy értékesítési szövetkezetet tudjak létrehozni állami támogatással. Az emberek meg voltak elégedve, hogy a gyönyörű 1 o. ill. osztályon felüli paprikákat elhordták Budapestre, a piacra, s ott a Nepperek kihasználva, hogy már le van szedve a paprika, nem tudja eladni, s már nem viszi haza eladja neki. Szemléletet kell változtatni, mely hosszúm idő. Ahogyan az elnökasszony is mondta, az iskolába kell visszamenni. Nem tudtam elérni hogy 5 termelő összeálljon s csináljon egy értékesítési vállalatot. Arról nem is mertem álmodni, hogy legyen egy hűtőház, ( Szentlőrinckáta Pest meggyében a legnagyobb paprikatermelő község), hogy ne legyen kihasználva a külföldi felvásárlóknak. Hisz azt lehet mondani, hogy gyógyforráson ülünk, hiszen ilyen ízű gyümölcsök nincsenek máshól. Tulajdonképpen a kollégáim nevében is szeretnék szólni egy pár szót. Mi próbálunk, hiszen belelátunk a gazdák zsebébe, hogy ki hogy áll anyagilag. Ahogyan az elnökasszony is mondja, sok mindent lehetne csinálni, de mindenhol azt kérik, hogy mennyi a saját rész. A bankok nem adnak hitelt. S ez döntő. Láng Ferenc: Akik itt élünk mi tudjuk, illetve ha nem tudnánk, akkor is belénk verik, hogy az úthálózat átalakításáig különböző vállalkozások letelepednek. Az elnökasszony el tudná mondani, hogy hány hiúsult meg az úthálózat miatt. Van egy mondat. Térségen belüli úthálózat racionális átalakítása. Hagy kérdezzem meg, hogy mit takar ez a mondat, hogy akarjuk átalakítani az úthálózatunkat, milyen elképzelések vannak erről. Bujáki Gábor: Erre olyan elképzelések vannak, hogy kell egy olyan program, amelyben a kistérség megfogalmazza Samu János: három áve ott van az irodámban. Bujáki Gábor. Akkor már ebben az évben lehet pályázni. A belső úthálózatra lehet pályázni a központi régióban, prioritások között szerepel. Viszont a Sapardba is lehet pályázni, saját erőnek számít, ha van már rá elnyerve pályázat. Visszatérve, Nem szabad azt hinni, hogy óriási ütemben meg fog nőni a külső vállalkozók áramlása. Az viszont, amit Szentlőrinckátán is említettetek, a hűtőház építésére 50 % támogatást lehet kapni. Ez lehet a paprikatermesztők integrált szövetkezet. Saját forráshoz hogy lehet hozzájutni. PL. mi tudunk gazdaként 3 millió Ft-s hitelt adni, tehát ha kialakul egy közösség, akkor csak 20%-os forrás kell Ft. Tehát meg lehet csinálni egy projektet. A bizalom elengedhetetlen feltétele ennek, kell egy olyan ember Bodrogi Györgyné: Erre szeretnék egy példát mondani. A szigetszentmiklósi virágpiacot 500 kertész hozta létre. Akkor egy nagykátai kertész Ft-tal szállt be, ma pedig 5 millióért adnak egy helyet. Tehát nem kell sok pénz, ha sokan vannak. Igaz, hogy bizalmi kérdés lesz, hiszen 10 éve küzdünk azzal, hogy meg kellene érteni, hogy ezt a térséget senki nem fogja kívülről felemelni rajtunk kívül. Senkinek nem vagyunk fontosak. Ha magunknak nem vagyunk elég fontosak, s nem tesszük be az energiánkat akkor ide senki nem fog hozni. Ha

7 ezt meg lehetne találni azt a 20 szereplőit a térségnek, s ez úgy van, hogy önök bele látnak a gazdák zsebébe. Ki kell találni, hogy ki legyen az összefogó. A Központi régióban van erre pénz útra, akkor Jánosnál van pénz útra. Ezt a mondatot abszolút nem értem. Szerintem ságon tervrajz ill. pályázat van nem pénz!!!!!! Ehhez mi megpróbáljuk összeszedni az információkat. Rendkívüli testületi ülésen elfogadjuk, hiszen mint kedvezményezett terület csökkentett önerővel pályázhat Samu János:20 %-os önerővel pályázhatunk. Bodrogi Györgyné: illetve a Ter. Fej tanács 100 % felmentés adhat. A Közalapítvány a ház építésére megkapta a mentességet, mert olyan jónak ítélte a programot. Ezért be kell adni a pályázatot az útra Kiss Ernő: Ha a kistérség agráradottságait vizsgáljuk, akkor számomra több erősség van, mint gyengeség, kerül előtérbe a Közép M régión belül. A három kategóriás földhasználati rendszerben döntően az agrár meghatározottságúm területbe tartozik a térség Kevesebb a környezetérzékeny, talán kettős hasznosítású. Az szomorú, hogy nincs szinkronban az agrár aktivitással ez a lehetőség. Lehetőség ill. pozitív a főbáros közelsége, a piac, másrészt ha áttekintünk a megye más részére, közel vannak a feldolgozó üzemek. Nem véletlenül alakult ki a gabonafélék termesztése, hiszen így határozta meg a piac. A térség gazdaságát érinti, hogy nagyon kevés a beruházás. Gép, ültetvény stb. Picit meglepett a Kókai szőlő, hiszen nagyon kevesen próbálkoznak ma Magyarországon szőlőt telepíteni. Jelzések szerint év múlva Magyarországon a jelenlegi szőlőültetvények fele lesz csak, mert kiöregszik, s nem telepítik, hiszen 25 év a kihordása, s az átlagéletkor alapján. Nagyon megnézik a gazdák, hogy milyen fajtát, s hol termesztik a gazdák. Valóban jó lenne e tudni, hogy 2000 helyet 2002-ben indul e a Nemzeti Agrár környezetvédelmi program. Egy múltheti tanácskozáson azt mondták, hogy nagyobb az esély, mit eddig volt. Ez meghatározza az elérhető pénzeket a gazdák részére, ilyen formán a gazdaság versenyképességét is, tehát lehet majd termelés bővítéssel támogatással foglalkozni. Ahol Tápió-Hajta van ott kedvező ez a lehetőség. Sajnálatos lenne, hogy a KMR egyik legjobb agrártérsége kimaradna az agrárpénzekből. Említette, hogy Lőrinckátán., Bujáki Gábor: Ez akkor is létrejön, ha a tágabb család összeáll. A Többinek bérhűtést vállal. Bosánszky László: El lett mondva, hogy itt arról van szó, hogy Lőrinckátai emberek csinálják meg, ne egy Belga cég, hiszen előbb-utóbb be fog jönni egy Belga cég megfogja csinálni az hűtőházat, s bakóért fel fogja vásárolni a paprikát. A tapasztalatom az, hogy miért nem fejlesztenek az emberek. Mert a mezőgazdasági termékek jövedék hozama olyan kicsi, hogy jóformán nem tudnak fejleszteni. Mondok egy példát: 1 gombóz fagylalt aminek 96 % víz 510 mft-ba kerül addig egy kilogramm kukorica nem éri el a 20 Ft. Tessék belegondolni, hogy mennyi szorgos munkája van benne. Nem beszélve arról, hogy szem kukorica Ft. A felvásárlói ár most jó idő van lesz sok búza, örüljünk, ha megveszik Ft. Ki vannak szolgáltatva az emberek, akkor miből fejlesszenek. A gépek ipari termelése növekedett, ne tudják eladni, de tartják az árakat. Mikor fogja kitermelni egy 50 milliós traktort, 3 millió Ft vetőgépet. Itt a probléma. Nem is mondom a szabályzókat, hogy milyen elvonásokat cvsinál az állam. Ha becsületesen bevall mindent, mennyi marad Ftből úgy hiszem alig Ft. Tessenek végigszámolni. A falugazdászok adják a tanácsokat, de nincs miből, mert tőkeszegények. Egyszerűen akar csinálni nyúlfarmot, Strucc farmot, de

8 nem tudja megmondani a Ft tyúkot. Miből vegye meg. A lőrinckátaiak felviszik a paprikát, s a cigány nepper ott áll délig felvásárolja fillérekért, utána felviszi a Róza-dombra s darabját eladja 100 Ft-ért. Bodrogi Györgyné. Ezt az emberek nem látják Bosánszky László: El vannak szigetelve, nem lehet 5 embert összehozni, próbálkoztam. Hogy adjanak be telket, s erre kérünk hitelt, hogy ne legyen cseléd és szolga a saját országában. Mert be fog jönni egy külföldi.. Az Úr azt mondja, hogy nem telepítenek szőlőt. De igen telepítenek. Egy Lyoni Bank most Telepített 130 ha szőlőt Tokajba, s a Nyírségbe ha almát. Csak azt nem a magyarok telepítették, ők majd kapálnak, permeteznek, s nem ők adják el. Kanadában fogják az almasűrítményt elvinni. Kellene egy olyan szervezet, akik megmondják a biztos piac tudatában, hogy ezt kellene csinálni. Tessék borsmentát telepíteni. Ha megtermeltet, akkor lesz biztos piaca, nem fogunk átverni. Balázs Ferenc: Én egy kicsit számolgattam én azt hiszem hogy vissza kellene térni oda ahonnan elindultunk. Ha nem elég olyan jók a projektek, akkor semmit nem kapunk. Nem tudom, hogy mennyire lesz emberfüggetlen és ezzel szemben szkeptikus vagyok. A térség abban gondolkodik, hogy azt a kettőt-hármat válasszuk ki éa dolgozzunk ki. Mertr különben máshová mennek a pénzek. Erre példa táápiószele esete. A PM, Ter Fej T. nem sikerül pénzt kapni, bár most boldogok vagyunk, mert iskolai rendszer fejlesztésére az ország legkisebb pénzét Ft-ot sikerült kapni. Gondolom ez sem lesz jobb elbírálási rendszer. Gondolkodjunk gyorsan, hogy mik legyenek ezek. Ha elaprózódnak a dolgok, akkor fel is adhatjuk. Kiss Ernő: Azért van annyi szűrő beépítve, mert nem magyar pénzről van szó. Bujáki Gábor: Az elbírálás Magyarországon lesz. Szerintem nem elég 3-at írni, mert ha többet írunk a nagyszámok törvénye alapján biztosabb. Bodrogi Györgyné: A stratégiai tervben történt választásokat elfogadják-e, kérem kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogjuk. Határozat Bujáki Gábor. Fussunk végig a 10-es ponton, mindegyikhez 3-3-at javasoljuk. Bodrogi Györgyné: Környezetvédelem szempontjainak érvényesítése a térségben. A hzlladékgazdálkodás összehangolt fejlesztése. Sokan benne vagyunk a Ceglédi regionális hulladékkezelőbe, mely ISPA pályázattal megy. Ezzel semmi probléma nincs. Annak a 6 településnek, aki sehová nem jelentkezett, annak lesz gondja. A szennyvíznél kész van a címzett támogatásra, most kaptam meg a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóságtól az engedélyt, mely 20-unkat érint, tehát több mint a Tápió-Vidék. Erre nem kell kidolgoznunk, erre van, lehet rá pályázni. A Térségen belüli úthálózat racionális átalakítása. Errről már beszéltünk, van már kiviteli terve. Samu János: Egyiknek van, a többinek tanulmány terve.

9 Bodrogi Györgyné: Tehát szeretném, ha a térségen belüli úthálózat racionális átalakítása lehet, hiszen van erre már terv. A másik az Ökotérség kategórikus erősítése, illetve a a Tájvédelmi kör elől járunk, hogy a Tápió Közalapítvány munkájának erősítése. Ebben olyan elől járunk, hogy Göbölyjáráson építeni szeretne egy oktatóközpont, s már az infrastruktúrára már van pénz. A védettségi fok emelésére nem látok reális esélyt. Egyetértettek vele? Mind: Igen Bujáki Gábor. Akkor mennyünk át még egyszer, mert az első kettőt én egybe venném. Bodrogi Györgyné. Én az Ökotérségnél a falugazdászok segítségét kérem. Mit kellene csinálni, minek van piaca. Bujáki Gábor: Én ezt elfogadom, s akkor a falugazdászok segítségét kérném, mert gyorsan kell lépni. Itt kell projekt gazda. A Többinél a Társulás, illetve az Ökotérségnél az alapítvány. Szilágyi István. Szeretnék hozzáfűzni egy pár gondolatot az ökotérséghez. Ezt be lehetne ide vezetni, de nagyon nagyba ezt kiterjeszteni nem lehet. Ezt Állattenyésztés nélkül nem lehet. Van de nem sok. Viszont az lenne a javaslatom. Továbbra is nagy mennyiségben termesztünk búzát, kukoricát, napraforgót, ezeknek a termékeknek a tárolás viszont gondokba ütközik. Ez nem megoldott. A régi szövetkezetek nem engedik be az új gazdákat. Terménytárolóra és szárítóra szükség lenne. Mire elfogadható lenne a szövetkezetek részére az az érv is, a szárítók régen leamortizálódtak. Tehát örülnek, ha a sajátjukat meg tudják csinálni. Azokat a földterületek, amik felosztódtak azokat kellene összefogni. Az embereket a szövetkezetre nagyon nehéz összefogni. Bosánszky László: mert csalódtak Szilágyi István. Erre nagyon nagy szükség lenne. Bujáki Gábor: Ezt a projektet meg lehet írni, mert a papír mindent elbír, de a megvalósulásnál kell egy projekt gazda, aki összeszedi azt a 20%-ot. Szilágyi István: Ez megoldható. Ennek van alapja. Bodrogi Györgyné: Legyen a szilágyi úr a gazda, ahogyan én elhallgatom ön a legalkalmasabb a személy. Szilágyi István: Nagyon nehéz, de meg kell. Bodrogi Györgyné. Mindannyiunknak az a cél, hogy ez a projekt ne bukjon meg. Bujáki Gábor. Ez mehet a gazdaság versenyképességének a javítására. Bodrogi Györgyné: Az ökotérség meg maradhat itt, nincs kedve hozzá? Bosánszky László: Nagyon elfoglalt vagyok.

10 Bodrogi Györgyné. Mindannyian így vagyunk, de erre nem tudunk megfizetni senkit, csak olyat, akiben az emberek megbíznak, s holnap is számon kérhető, tudja, hogy nem megyünk el. Bosánszky László: Az a javaslatom, hogy fel kellene mérni azokat a gazdag vállalkozókat, akik tudnának áldozni erre, pl egy magtárat. S úgy kellene a szövetkezést megcsinálni, hogy ki mennyi pénzt fektet be a vállalkozásba, s csak kézpénzes forgalmat bonyolítana. Hiszen sokszor az volt a probléma, hogy sok volt a kintlévőség. A szabad raktározásnak árfelhajtó hatása van. Mert amikor a gazda learatja a búzát, rá van kényszerítve, hogy eladja. S fontos lenne, hogy pl. Nagykátán szabad raktár lenne, mindenki biztonságban el tudná raktározni a termékét, s akkor tudná értékesíteni a termékét, mikor a legjobb az ára. Nekem az e vesszőparipám, hogy ne legyünk később senkinek a cselédje rabszolgája a saját országunkban. Ezt az itteni emberek csinálják meg. Balázs Ferenc: Nem akarok beleszólni, de többen mondták, hogy bajuk van az idővel. Nem lehetne azt megcsinálni, hogy kiválasztjuk a pontokat, s mindenki gondolkodik rajta, ill. mikor megvan a kilenc, akkor gyorsan jelez az aki úgy érzi, hogy ez az ő területe. Bodrogi Györgyné. Az Első három megvan, ill már átmentünk a másodikba. Bosánszky László. Kellene egy hútőház Bujáki Gábor: Szentlőrinckáta benne van ebben a 15-ben Bodrogi Györgyné. Igen Bujáki Gábor: Tehát a versenyképességnél kell egy raktár és egy hűtőház. Bodrogi Györgyné: Felelős? Kiss Ernő: Nem ők a hibásak, hiszen sehol nics, nem csak nálik. Bujáki Gábor: igen ez valószínűleg változni fog. A téli gazdaestéket mikor szervezni szoktuk, pl. Nagykőrösön is ezek után született Tsz.. tehát ha átjönnek, akkor az ilyen fajta együvé tartozás összekovácsolja őket. Szilágyi István: Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen hozzánk tartozik, az ökotérség, és hűtő is, s ezt meg kell beszélni a nagykátai körzet vezetőjével, aki sajnos nem tudott itt lenni, Héjja Istvánnal, s még feljebb menni. Nem hiszem el, hogy ezt nem tudjuk megoldani. Bodrogi Györgyné: Akkor meg lehetne ezt kérni, hogy Bosánszky és Szilágyi úr lenne a vezetője? Mind: Igen Bujáki Gábor: A kókai borvidéket meg lehetne-e csinálni? A Kókai Polgármester úr múlt héten, a hídépítő napon említette. Bodrogi Györgyné. Ha a gazdája lesz, minden további nélkül.

11 Bosánszky László: Itt nagy probléma a birtokegyesítés, mert amíg ez nem történik meg, nem tudnak támogatást odaíélni. 1 ha felül kapnak állami támogatást. 600 ill 300 négyszögöllel nem kapnak. Egy bortárolóra és palackozóra kell pályázni, s utána minősíteni, mert nem állnak vele szóba. Bujáki Gábor. Azért azt nem szabad elfeledni, hogy egy ilyen kókai bornak nem az a célja, hogy a Tokai borral versenyezzen. Bosánszky László: Tájjelleg a lényeg. Bujáki Gábor. Ma nagyon sokan utaznak Budapestre a nevezetességeket megnézni, s Kóka percre van, s ha kiépül egy ilyen, akkor szerintem lenne rá igény. Hiszen Tokajra elmenni hosszú út. Lehetőség van rá, hogy a helyi gasztronómiát valamiféleképpen érvényyesíteni. Bosánszky László: Utazási Irodákat kellene megkeresni, hogy küldjön vendégeket nekünk. Bujáki Gábor: Mikor A Kókai polg.m.-rel beszéltem, akkor azt mondta, hogy ő a Gödöllői kastély pr-ra szeretne alapozni. S mondta neki, hogy ez u.a mint a Kókai. Hiszen Gödöllőre is csak egy fél napra mennek. Bodrogi Györgyné: Szerintem, ha akarnak, mi nagyon fontos, akkor megszervezi, akkor bele kell venni, hiszen egy busznyi embert le tudnak ültetni a Tölgyesbe. Szilágyi István: Borvidék van ide írva ez azért nem az, hanem bortemelő hely. Bodrogi Györgyné: Ennek a felelőse, Papp János Bujáki Gábor: Szerepel itt még a beszállítóin program. A clarionnal esetleg ez nem megoldható, nem dolgozik e rajta. Bodrogi Györgyné: Ezzel a főnökkel nagyon nehéz. Most küldik el az embereket, mit nagyon rosszul él meg a környék. Bujáki Gábor: Hozzál össze egy találkozót, s én eljövök. Bosánszky László: minőségi előírások magasak. Azt szeretném még megkérdezni,hogy jeletkezett e valaki aki hasonló típusú beruházást szeretne csinálni. Bodrogi Györgyné: akkor sem jelentkezett. Ez is három évembe került, míg eljött, hiszen annyi képzetlen munkaerőnk van. Én szeretnék. Sülysáp, Szecső jól áll gazdaságilag. Sok idő még valakit sikerül idehívni. Sok kedvezményt kell adni. Bujáki Gábor: Felejtsük el. Samu János: Személyes tapasztalatom alapján mondhatom, hogy a gazdálkodók teljesen el vannak szigetelve tőlünk. Hiszen közöttünk egyetlen kapcsolat van: adókapcsolat, s ezt nem akarják, hogy tudjuk. Felajánlottam, hogy a régi futballpályát odadom egy vállalkozóknak, 2 millió Ft-ért, de ők még nem reagáltak rá, azt, hogy a terményét hová fogja tenni,. Azt nem tudom. Lehetőség lenne, hogy a csonthéjasok betakarításához szervezve munkerőre lenne

12 szükség, de egyszerűen nem hajlandóak dolgozni. Egyszerűbb a magyar államra támaszkodni. A biogazdálkodáshoz kézimunkaerő kell. Minden tiszteletem a falugazdászoké, de teljes értékű munkát nem lehet elvárni attól, aki nem tud megélni abból a hivatásából, amit vállalt. Jelenleg nem tud mást csinálni, mint azt, hogy segíti kitölteni a papírokat. A biotojás programra visszatérve. Útviszonyokra hivatkozva nem lehet megoldani. Sajnos a fontos kérdésekben nem szakmai, hanem politikai kérdések születnek. Az úthálózatok tervezése a vidéken már elkezdődtek. Megvannak a tervek, melyek lényegesen megkönnyítenék a közlekedést. A sugárirányú utakat harántosan kötné össze, így pici csikkek segítségével pl. egy 20 km-es kerülő 2 km-re redukálódna le. Bodrogi Györgyné: Beszállítói programot nem javaslom Bujáki Gábor: megvan a három. Hűtőház. Tároló, borvidék. S most jön a vidéki életmód. Bodrogi Györgyné: Itt van még az idegenforgalom. Turizmussal is kellene foglalkozni, nekem komoly tereim vannak, a gyógyvízzé való minősítésünk évvégére már meglesz. Nagyon jó az összetétele. Továbbá a lovas kerékpárút turizmussal is kell foglalkozni. Egységesen kell megoldani. Samu János: Legyen a közalapítvány a felelős érte. Bodrogi Györgyné: Nem lehet, a közalapítványnak így is rengeteg munkája van. S itt van a piac kérdése is. Itt nem vásárcsarnok lesz, hanem piac. A kistermelőknek nem szabad kiszorulni. Szilágyi István: A kerékpárútra visszatérve. Nem lehetne e a kerékpár utat a szoborig megcsináléni, hiszen oda nagyon sokan látogatnak, s a Clarionig úgy is készen van. Bodrogi Györgyné: Legyen egy turisztikai program, s azon belül legyen a kerékpárút. Szilágyi István: A Tápió-part egy nagyon jó vonal Bodrogi Györgyné. Ott nagyon sok természetvédelmi terület van. gyógyturizmusra én vállalkoznék, mint Kóka a borvidékre. A termál- és Bujáki Gábor: Lehet több, mint 9. Hiszen itt már a hármat kimerítettük. Balázs Ferenc: Szelének is szeretnék. Az egész alsó térség egészségügyi ellátó központját szeretném megcsinálni. Lenne benne: Mentőállomás, Központi ügyelet, orvosi ellátó, gyermekorvos, alsórégiós rendőrőrs, tűzoltóság mely diszpécserszolgáltatást jelent. Ide 5 község tartozik. Bodrogi Györgyné: A túrizmussal komolyan kell foglalkozni. A hulladékra van elkülönítve pénzünk. Ezt arra kellene fordítani, hogy egy jó tervet csináljunk. Megállapítom, hogy tartózkodás ellenszavazat nélkül elfogadtuk. Most pedig a pénzügyi bizottság szeretne szót kérni. Csák Ágoston: Kaptam egy jegyzőkönyvi kivonatot. Személyi változások történtek, s május 7-én tartott belső vizsgálat során megállapították, hogy közel Ft hiányuk van augusztus Február 7-ig megtörténtek e kifizetések számla utalványozás nélkül. Csinálhatunk még egy belső ellenőrzést, de annak jogi következménye nem lehet. Annak, hogy jogi köv. legyen feltétlenül könyvizsgálóval kellene megvizsgáltatni, s akkor lehet

13 rendőrségi ügyre vinni. Nem szeretnénk, ha az elnökasszony felelősége lenne, ezért kérjük, szavazzanak. Bodrogi Györgyné: Tehát tájékoztunk mindenkit. Trefák Istvánné: Az utalványozó is bajban van Bodrogi Györgyné: Én, de most az a lényeg, mi észrevettük s most ti döntsetek. Trefák Istvánné: Ő tudja Bodrogi Györgyné: Igen, de nem kívánja rendezni Samu János: Én azt javaslom, hogy könyvvizsgálóval vizsgáltassuk meg. Benkó: Én azonnal tennék rendőrségi feljelentést, a könyvvizsgáló pénzbe kerül. Ő vezette a pénztárt is és a könyvtárt is? Bori Attila. Igen, Benkó: ez összeférhetetlen. Balázs Ferenc: A rendőrség nem áll szóba, ha nincs könyívvizsgálói jelentés. Bodrogi Györgyné: Tehát ha a könyvvizsgáló is ezt állapítja meg, akkor azonnal legyen rendőrségi feljelentés. Megáll. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadtuk. Samu János: Dusek tanár úr levelével ki találkozott? Mindenki. Samu János. Én nem vittem a testület elé, s szeretném, ha ebben egységesek lennénk. Bodrogi Györgyné: bezárja az ülést..

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2002. december 11-i ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2002. december 11-i ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2002. december 11-i ülésén Az ülés helye: Nagykáta Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem 2760 Nagykáta Dózsa György u. 2. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellé csatolt jelenléti ív

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2003. május 22-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2003. május 22-i ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2003. május 22-i ülésén. Az ülés helye: Nagykáta Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 2. Jelen vannak: a jegyzőkönyv

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pest Megye önálló Eurórégiós elképzeléseinek bemutatása Előadó: T. Mészáros András 2. Egyebek

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pest Megye önálló Eurórégiós elképzeléseinek bemutatása Előadó: T. Mészáros András 2. Egyebek JEGYZŐKÖNYV Készült: a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2002. július 2-ai ülésén. Az ülés helye: Nagykáta, Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellé csatolt jelenléti

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Nagykáta, Dózsa György út 2. Készült : a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1999. december 10-ei üléséről.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Nagykáta, Dózsa György út 2. Készült : a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1999. december 10-ei üléséről. Jegyzőkönyv Készült : a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1999. december 10-ei üléséről. Az ülés helye: Nagykáta, Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Bodrogi

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 16. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 22.) Határozatok: 127/2010-128 /2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Boros

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

4./ Az 1999. első félévi pénzügyi helyzet áttekintése Előadó: Bodrogi Györgyné

4./ Az 1999. első félévi pénzügyi helyzet áttekintése Előadó: Bodrogi Györgyné J EGYZŐKÖNYV Készült a Tápiómenti Társulás 1999. szeptember 30-ai üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. A társulás elnökének, társelnökének

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgya 19/2016. (VII. 21.) Balla Birkett Szociális

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y zőkönyv Folytatólagosan felvéve 2011. december 14. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Jelen vannak:

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 14-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 100/2013. (X. 14.) Vámospércsi Mikrotérségi

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 6-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 6-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 6-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat, Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének Iktatószám: 1634/9/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 57/2015. (V. 20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor megtartott soron kívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor megtartott soron kívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor megtartott soron kívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 39/2007. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 12: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 12: 07 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 474-37/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 12: 07 órakor megtartott

Részletesebben

Fiatal mezőgazdasági termelő - 67/2007 FVM rendelet támogatási jogszabály alapján - Miklósik Ivett

Fiatal mezőgazdasági termelő - 67/2007 FVM rendelet támogatási jogszabály alapján - Miklósik Ivett Fiatal mezőgazdasági termelő - 67/2007 FVM rendelet támogatási jogszabály alapján - Miklósik Ivett Bemutatkozás Mezőgazdasággal már kiskoromban megismerkedtem, édesapám agronómus volt egy TSZ-ben Középiskola

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben