Jegyzőkönyv Tápiómenti Területfejlesztési Társulás június 5-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. 2001. június 5-i üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Tápiómenti Területfejlesztési Társulás június 5-i üléséről Bodrogi Györgyné köszönti a megjelenteket, s bemutatja a Pest m. Területfejlejlesztési Alapítvány képviselőit, Bujáki Gábor, Mák András. Megállapítja, hogy az ülés 9 polgármester jelenlétével határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 1; Sapard program ismertetése 2; Egyebek A napirendi pontokat a jelenlévők tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják. S felkéri Bujáki Gábort, hogy tartsa meg a térség Sapard programjának ismertetését. Bujáki Gábor: Tisztelt Elnökasszony, Tisztelt uraim. Szeretnék néhány szót bevezetőként a Sapard programról mondani, mert jelenleg országosan vitatott ennek a kérdése. A testület 1 éve elfogadta a helyzetfeltárást a Sapard programmal kapcsolatba, melyet mi útjára bocsátottunk. Az FVM ezt el is fogadta, de alapítványunk ennek forrásaihoz, adminisztrációs okok miatt nem tudott hozzájutni. Információink szerint először azt mondták, hogy másnak utaltál a pénzt, majd mégegyszer beadtuk az igazolásokat, s azóta azt a választ kapjuk, hogy úton van. A főosztályon a vezető asszony korházban van, s hiteles információhoz nem tudunk hozzájutni. A polgármesterek bizonyára tudják, hogy más kistérségben már rég befejezték, mi egy kicsit vártunk arra, hogy fizessenek. Hiszen a helyzetfeltárás után következne a stratégia majd az operatív programok kidolgozása. Mi a polg. Asszonnyal úgy döntöttünk, hogy nem várunk az FM.-re, s a hónap végén az operatív programot a hónap végén letesszük az operatív programot. Információim szerint ebben az évben nem fog elindulni a Sapard program. A boros miniszter úr is szeretné ezt meggyorsítani. Brüsszel azonban nem fogadta el a sapard iroda elindítását. Fel kell állítani a program, finanszírozási és monitoring menedzsmentét. A bemutatás szerint szeretnénk, ha gondolkodnának, hogy milyen programot dolgozzunk ki. A három vonulaton keresztül 3-3 programot dolgozzunk ki. A következő mondatoknak se eleje se vége. Felkérem Mák András urat, hogy ismertesse a térségi Sapard stratégiai tervét. Mák András: Szeretném mindenek előtt kiosztani egy nagyon kivonatos stratégiai tervet. Ez a program nem az egész Társulás programja, hiszen vannak olyan települések, akik nem kívánnak részt venni ebben, illetve más kistérség sapard programjához szeretnének csatlakozni. Így 15 település mintegy fő népességre vonatkozik a következő terv. A helyzetfeltárás legfőbb megállapításai a következők. Kiesik a főbb közlekedési infrastruktúrákból Helyi szolgáltatásaik színvonala alacsony A mezőgazdasági termelés dominanciája a jellemző Nagy az emberi erőforrás iránti igény nagy, képzettségi szint alacsony Idegenforgalmi kihasználtsága alacsony, továbbá A térség megkívánja őrizni a természeti értékeit Készítettün egy SWOT analízist, mely több területre terjedt ki, melyek összevont elemeit láthatják Erősségünk: Főváros közelsége Helyi infrák kiépültek Úthállózat fejlesztése lekezdődött Ez jelzi az önkormányzatok beruházási aktivitását

2 A népesség növekszik, mely feszültségforrást is jelenthet Civil kezdeményezések erősek Gyengeségek A terület elétartó képessége alacsony A helyi munkaerő piac egyoldalú, az emberek jelentős része ingázik a közeli városokba, s Budapestre Vállalkozási aktivitás gyenge, a megyében ebben a térségben van a legkevesebb Gyenge színvonalú a közlekedési összeköttetés Tőkeszegény, iparhiányos terület, kevés a KKV Lehetőségnek jelöltük meg Budapesttel való kapcsolat szélesítését Térségközpont erősítését Helyi gazdaságfejlesztési programok elindítását. Veszélyek A kedvezőtlen összetételű bevándorlás Helyi vásárlóerő csökkenéséből adódó vállalkozás kedv Még érzékelhető leszakadás a KMR többi térségétől A térség jövőképe, hogy ez egy Ökotérség, melyet már a Területfejlesztési Koncepció már megfogalmazta. Fenntartható a gazdasági és mezőgazdasági fejlesztések erősítése Helyi életszínvonal emelése, a helyi életminőség javítása Belső és külső kapcsolatok erősítése A sapard program célja 1268/99/EK rendelettel jött létre fenntartható mg és vidékfejlesztés birtokstruktúra korszerűsítése termelési infrastruktúra korszerűsítése termelés és értékesítés ösztönzése termelők és feldolgozók közötti együttműködések ösztönzése. Eddi a mezőgazdaság, s a vidéki települések felzárkóztatása vidék gazdasági erejének fejlesztése pedig a vidékfejlesztési célként elsődlegesen a rendeletben megjelenik. Ezt a magyar szervek 12 programpontra bontották fel, ami tulajdonképpen a struktúrát tükrözi. A kistérségi tervben ezt három alprogram köré csoportosítottuk 1. Környezetvédelem szempontjainak érvényesítése 2. Gazdaság versenyképpességének javítása 3. Vidéki életmód és élettér fejlesztése. 1. Két programpont: 1.1 Hulladékgazdálkodás összehangolt fejlesztése Térségi hulladéklerakó helyek kialakítása, hulladékfeldolgozás lehetőségeinek megteremtése

3 A térségben keletkezett szennyvíz kezelésének megoldása A térségen belüli úthállózat racionális kialakítása 1.2. Természeti értékek megóvása Ökotérség kategórikus erősítés Tájvédelmi körzet munkájának elősegítése Védettségi fok emelése Gazdaság versenyképességének javítása 2.1. A mezőgazdasági termelés és feldolgozás feltételeinek támogatás Termelési, termék feldolgozási társulások szövetkezetek támogatása Termékfeldolgozás, értékesítés fejlesztése minőségügyi, minőségbiztosítási rendszerek bevezetése A térség-agro-ökológiai potenciáljának kihasználása 2.2. Kisvállalkozói gazdasági potenciál javítása Térségi vállalkozásfejlesztési programok ösztönzése Térségi beszállítói/ bedolgozói programok ösztönzése 2.3. A térség idegenforgalmi kihasználásának fejlesztése A térség idfegenforgalmi fogadóképességének fejlesztése Rekrációs, gyógy-és termálturizmus fejlesztése Lovas és természetjáró turizmus fejlesztése Vidéki életmód és élettér fejlesztése, 3.1. A térség emberi erőforrásainak fejlesztése általános képzés és továbbképzés feltételeinek javítás iskolarendszeren kívüli képzés feltételeinek javítása 3.2. a térség szociális helyzetének javítása A térség szociális-és egészségügyi ellátórendszerének támogatása 3.3. A lakosság társadalmi aktivitásának növelése Civil szervezetek megerősítése A térség belső integrációjának erősítése 3.4. A térség kulturális életének élénkítése A népi művészi hagyományok megóvása Az épített környezet elemeinek megóvása Új kulturális attrakciók kialakítása Tervezés: A program között 11,926 M Ft központi tőkebeáramlást irányoz elő. A tervezés két év ben lett volna, de gyakorlatilag már 2001-et írunk s még nem indult el ezért között lehetséges a tervezés. Vége akkor lesz, mikor az ország belép az unióba, hiszen akkor ezen forrásokat a jóval lényegesebb strukturális alapok veszik át. A tervezés célja, egy egységes tervezési keret létrehozása, mely alapja a térségi pályázatok befogadhatóak lesznek. A pályázatoknak a térség stratégiai programjához kell igazodnia A támogatások 25% ( nem jövedelemtermelő)illetve 50% ( jövedelem termelő ) saját forrás bevonását igénylik. Az operatív tervbe azok kerülhetnek bele, ahol ezen források rendelkezésre állnak, ill. rendelkezésre állásuk tervezhető. Az operatív program célja, hogy mintaprogramokat állítsuk elő a tervezéshez, ill a későbbi pályázatokhoz. Az FVM-mel kötött szerződés értelmében 3 terv projekt szinten történő kidolgozása kötelező. Az javasoltam, hogy a három stratégiai alprogramhoz dolgozzunk ki 3-

4 3 operatív programot, mely össz. 9 op. Programot jelent, s ezt nyújtsuk be az FVM-hez elfogadásra. Az operatív tervezés 3 évnél nem hosszabb, fejlesztések kerülhetnek be a programba. A jelenlegi operatív program javaslata: Nagykáta piactér fejlesztése Kókai borvidék fejlesztése Mezőgazdasági Termelői beruházások. Ezekhez várjuk az önök javaslatait. Köszönöm a figyelmüket. Bodrogi Györgyné: Szeretném, ha mindenki a gondolatait hozzáfűzné. Én rögtön az elején szeretném, ha az erősségek közül a népesség növekedést kihúznánk, hiszen ez a gyengeségünk. Hiszen a Budapestről leszakadóaknak és a Keleti lumpeneknek vagyunk a befogadói. Én nem hiszem hogy ez erősségünk, hiszen növeli a társadalmi feszültséget. Bujáki Gábor: Tehát azt javaslod, hogy tegyük át a gyengeségek közé. Bodori Györgyné: Pontosan, hiszen ez a népesség, aki megcéloz bennünket, az nem előny, hanem hátrány. Bujáki Gábor: Ez ott van Bodrogi Györgyné. Akkor vegyük ki teljesen. A lehetőségek közül a Budapesttel való kapcsolat szélesítésének a gyakorlati részét nem látom. A veszélyeknél látható, hogy érzékelhető a KMR-től való leszakadás. Sajnos ez igaz. Hogy ennek köszönhető-e, hogy visszakerültünk a kedvezményezett térségek csoportjába azt nem tudom. Láng Ferenc: Visszakerültünk? Bodrogi Györgyné. Valószínű, de meg kell várni még a közlönyt. Ez jó. A vállalkozások figyelmét szeretném felhívni, hogy a TFC-t soka nem tudtuk teljesen kihasználni. Bujákli Gábor: Igen. Ettől az évtől kezdve a térség visszakerült a kedvezményezett térségek csoportjába, csak erre azt akarom mondani, hogy országgyűlési képviselő javaslatára dolgozták át az egész statisztikát. Ugyan úgy bekerült Cegléd és az Ipolyság is. Tehát Pest megyében sokkal többen fognak arra a pályázati forrásra pályázni, mint korábban. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tanács úgy döntött, hogy központi intézkedésnél 100millióFt iga lehet pályázni, hátrányos helyzetűeknél lecsökkentették 40 millió Ft-re. Gyorsan kell egy akcióprogramot kell csinálni, mert nagyon sokan fognak pályázni. A forrásokat 3 évvel ezelőtt nem tudta a megye kihasználni, viszont tavaly sokkal több volt a pályázók száma, mint amennyi forrás a rendelkezésre állt. Idén még nagyobb lesz az aktivitás. Bodrogi Györgyné: Igen a TFC-t a kedvezményezett térségek pályázhatják meg. Cegléd és környéke Ipolyság és mi. Ez azt jelenti, hogy az 1/3-át el tudnánk hozni, ha lenne pályázó. Én megelégednék, ha több vállalkozóm kapna 40 millió Ft vissza nem térítendő támogatást. Bujáki Gábor: Akinek a látókörében van ilyen vállalkozás, próbáljon népszerűsíteni bennünket, s mi fogunk segíteni a vállalkozónak.

5 Bodrogi Györgyné: A gazdaság versenyképességének javításánál szeretném még javasolni, hogy a térség agro-ökológiai potenciáljának kihasználása. Nem tudom mit jelent. Azt, hogy a térség egyik célja az, hogy ökotérség, tehát a természetvédelmi területek szigetként jelen vannak, akkor hosszú távon biogazdaság végezhető. Tehát milyen új típusú gazdálkodást kellene végezni. Én úgy látom, hogy nincs előrelépés. A falugazdászok fantáziáját szeretném megmozgatni, hogy nincs olyan természetközeli növény, amely a térségben lévő feltételek mellett termeszthető? Panaszkodnak, hogy a kukorica, búza árpa milyen rossz ára van. S mégsem ültetnek mást? Bosánszky László. A piacot kell megszerezni, s akkor lehet, de ezt nagyon nehéz. Bodrogi Györgyné. Piaca lenne. Volt egy biotojás program. Veresegyháza nem tud annyit termelni. Samu János. Bocsáss meg, de volt a térségben rá jelentkező, de köszönjük szépen nem mert oda teszi a másik mellé. Bujáki Gábor. Galgahévíz mellett is csináltak ilyet. Samu János. Nem jönnek ide, mert rossza megközelíthetőség stb. Bodrogi Györgyné. Én mégis úgy gondolom, hogy ha belenyugszunk nem haladunk. Kertészeti Szakközépiskolának is lépést kellene tartani ezzel. A falugazdászokkal együtt a kertészeket képezni kellene. Ezt az együttműködést kell javítani. Az idegenforgalommal kapcsolatban, pedig egy faktot kellene bevezetni, a falusi turizmus érdekében. A szakmunkásképző jó vette az akadályokat, lépést tartott a változásokkal. Ha valaki 40 millió Ft állami támogatás kap pl. egy fogadó megépítésére, akkor érdemes megfontolni. Igény van rá. A strandon tapasztaljuk. Szeretném, ha más is hozzá tenné a gondolatait. Kiss Ernő: Egy kérdést szeretnék feltenni. Az elküldhető forrásokat milyen arányba kívánják felosztani, az irányelvek most hogy állnak. Mg és Fejlesztés között. Mák András: Az indulásnál 70% agrár 30% vidékfejlesztés. S a végére fordul át. Bodrogi Györgyné: Ez egy jó alkalom, hogy a FVM várakozik. Hiszen azalatt fel tudunk készülni. Fel kell készíteni a gazdákat. Ha egy falu, vagy térség megtalálja a speciális arcát, akkor az nagyon sokat segíthet. Bujáki Gábor: Azt azért szeretném elmondani, hogy annak ellenére, hogy bele van írva ez a 11 M Ft, az nem biztos, hogy meg is kapjuk. Verseny lesz. A projektek minősége fogja eldönteni, hogy ki mennyit kap. Gyenge minőségnél lehet, hogy semmit nem fogunk kapni. ma pest megyében 2 MFT van a Tükörrégióba. Az a 11 M Ft kistérségre vetítve hatalmas összeg. Ez nem azt jelenti, hogy erre a 11 M Ft-ra csak a kistérség vállalkozói pályázhatnak, hanem országos szinten. Mi erre tervezünk. Ha lesz jó projekt e fölött is juthatunk forráshoz, de az is lehet hogy semmit nem fogunk kapni. Szeretnék arra visszatérni, hogy ökotérség biogazdálkodás nélkül nem megy. Elhangzott az a szó, hogy a piac. Ha önök összehoznak nekem egy 3-4 gazdát, aki foglalkozik a biotermesztéssel, akkor lehozok egy Svájci céget aki Magyarországról biotermékeket vásárol fel. Ide kell hozni a biokontrollt, aki mindezt akkreditálja. Lehetett pályázni a bioprogram, ez

6 biztos jövőre is meglesz. A kettős finanszírozás meg lesz. Lehet az FVM-nél és Sapard-ra is pályázni. A növénytermesztésben nagyobb fantáziát látok, mert a biokontrollnak meg a lehetősége arra, hogy biominősítést adjon. A hús árúra gyakorlatilag export minősítése nincs meg, de folyamatban van. Nógrádban pl. mangalica tenyésztésbe kezdtek bele. Azt tudni kell, hogy ha ráállunk a biogazdálkodásra, akkor az állattenyésztés elengedhetetlen, hiszen szerves trágya elengedhetetlen. Az lenne a legjobb, ha ebben a körforgásban gondolkodna. Bosánszky László: A gazdaság versenyképességének javítása, s rögtön egy példát mondanák. Szentlőrinckátán voltam falugazdász. Azt kellett megállapítanom, hogy másfél év alatt nem tudtam elérni (nem tudom kinek a hibája), hogy egy raktár vagy egy értékesítési szövetkezetet tudjak létrehozni állami támogatással. Az emberek meg voltak elégedve, hogy a gyönyörű 1 o. ill. osztályon felüli paprikákat elhordták Budapestre, a piacra, s ott a Nepperek kihasználva, hogy már le van szedve a paprika, nem tudja eladni, s már nem viszi haza eladja neki. Szemléletet kell változtatni, mely hosszúm idő. Ahogyan az elnökasszony is mondta, az iskolába kell visszamenni. Nem tudtam elérni hogy 5 termelő összeálljon s csináljon egy értékesítési vállalatot. Arról nem is mertem álmodni, hogy legyen egy hűtőház, ( Szentlőrinckáta Pest meggyében a legnagyobb paprikatermelő község), hogy ne legyen kihasználva a külföldi felvásárlóknak. Hisz azt lehet mondani, hogy gyógyforráson ülünk, hiszen ilyen ízű gyümölcsök nincsenek máshól. Tulajdonképpen a kollégáim nevében is szeretnék szólni egy pár szót. Mi próbálunk, hiszen belelátunk a gazdák zsebébe, hogy ki hogy áll anyagilag. Ahogyan az elnökasszony is mondja, sok mindent lehetne csinálni, de mindenhol azt kérik, hogy mennyi a saját rész. A bankok nem adnak hitelt. S ez döntő. Láng Ferenc: Akik itt élünk mi tudjuk, illetve ha nem tudnánk, akkor is belénk verik, hogy az úthálózat átalakításáig különböző vállalkozások letelepednek. Az elnökasszony el tudná mondani, hogy hány hiúsult meg az úthálózat miatt. Van egy mondat. Térségen belüli úthálózat racionális átalakítása. Hagy kérdezzem meg, hogy mit takar ez a mondat, hogy akarjuk átalakítani az úthálózatunkat, milyen elképzelések vannak erről. Bujáki Gábor: Erre olyan elképzelések vannak, hogy kell egy olyan program, amelyben a kistérség megfogalmazza Samu János: három áve ott van az irodámban. Bujáki Gábor. Akkor már ebben az évben lehet pályázni. A belső úthálózatra lehet pályázni a központi régióban, prioritások között szerepel. Viszont a Sapardba is lehet pályázni, saját erőnek számít, ha van már rá elnyerve pályázat. Visszatérve, Nem szabad azt hinni, hogy óriási ütemben meg fog nőni a külső vállalkozók áramlása. Az viszont, amit Szentlőrinckátán is említettetek, a hűtőház építésére 50 % támogatást lehet kapni. Ez lehet a paprikatermesztők integrált szövetkezet. Saját forráshoz hogy lehet hozzájutni. PL. mi tudunk gazdaként 3 millió Ft-s hitelt adni, tehát ha kialakul egy közösség, akkor csak 20%-os forrás kell Ft. Tehát meg lehet csinálni egy projektet. A bizalom elengedhetetlen feltétele ennek, kell egy olyan ember Bodrogi Györgyné: Erre szeretnék egy példát mondani. A szigetszentmiklósi virágpiacot 500 kertész hozta létre. Akkor egy nagykátai kertész Ft-tal szállt be, ma pedig 5 millióért adnak egy helyet. Tehát nem kell sok pénz, ha sokan vannak. Igaz, hogy bizalmi kérdés lesz, hiszen 10 éve küzdünk azzal, hogy meg kellene érteni, hogy ezt a térséget senki nem fogja kívülről felemelni rajtunk kívül. Senkinek nem vagyunk fontosak. Ha magunknak nem vagyunk elég fontosak, s nem tesszük be az energiánkat akkor ide senki nem fog hozni. Ha

7 ezt meg lehetne találni azt a 20 szereplőit a térségnek, s ez úgy van, hogy önök bele látnak a gazdák zsebébe. Ki kell találni, hogy ki legyen az összefogó. A Központi régióban van erre pénz útra, akkor Jánosnál van pénz útra. Ezt a mondatot abszolút nem értem. Szerintem ságon tervrajz ill. pályázat van nem pénz!!!!!! Ehhez mi megpróbáljuk összeszedni az információkat. Rendkívüli testületi ülésen elfogadjuk, hiszen mint kedvezményezett terület csökkentett önerővel pályázhat Samu János:20 %-os önerővel pályázhatunk. Bodrogi Györgyné: illetve a Ter. Fej tanács 100 % felmentés adhat. A Közalapítvány a ház építésére megkapta a mentességet, mert olyan jónak ítélte a programot. Ezért be kell adni a pályázatot az útra Kiss Ernő: Ha a kistérség agráradottságait vizsgáljuk, akkor számomra több erősség van, mint gyengeség, kerül előtérbe a Közép M régión belül. A három kategóriás földhasználati rendszerben döntően az agrár meghatározottságúm területbe tartozik a térség Kevesebb a környezetérzékeny, talán kettős hasznosítású. Az szomorú, hogy nincs szinkronban az agrár aktivitással ez a lehetőség. Lehetőség ill. pozitív a főbáros közelsége, a piac, másrészt ha áttekintünk a megye más részére, közel vannak a feldolgozó üzemek. Nem véletlenül alakult ki a gabonafélék termesztése, hiszen így határozta meg a piac. A térség gazdaságát érinti, hogy nagyon kevés a beruházás. Gép, ültetvény stb. Picit meglepett a Kókai szőlő, hiszen nagyon kevesen próbálkoznak ma Magyarországon szőlőt telepíteni. Jelzések szerint év múlva Magyarországon a jelenlegi szőlőültetvények fele lesz csak, mert kiöregszik, s nem telepítik, hiszen 25 év a kihordása, s az átlagéletkor alapján. Nagyon megnézik a gazdák, hogy milyen fajtát, s hol termesztik a gazdák. Valóban jó lenne e tudni, hogy 2000 helyet 2002-ben indul e a Nemzeti Agrár környezetvédelmi program. Egy múltheti tanácskozáson azt mondták, hogy nagyobb az esély, mit eddig volt. Ez meghatározza az elérhető pénzeket a gazdák részére, ilyen formán a gazdaság versenyképességét is, tehát lehet majd termelés bővítéssel támogatással foglalkozni. Ahol Tápió-Hajta van ott kedvező ez a lehetőség. Sajnálatos lenne, hogy a KMR egyik legjobb agrártérsége kimaradna az agrárpénzekből. Említette, hogy Lőrinckátán., Bujáki Gábor: Ez akkor is létrejön, ha a tágabb család összeáll. A Többinek bérhűtést vállal. Bosánszky László: El lett mondva, hogy itt arról van szó, hogy Lőrinckátai emberek csinálják meg, ne egy Belga cég, hiszen előbb-utóbb be fog jönni egy Belga cég megfogja csinálni az hűtőházat, s bakóért fel fogja vásárolni a paprikát. A tapasztalatom az, hogy miért nem fejlesztenek az emberek. Mert a mezőgazdasági termékek jövedék hozama olyan kicsi, hogy jóformán nem tudnak fejleszteni. Mondok egy példát: 1 gombóz fagylalt aminek 96 % víz 510 mft-ba kerül addig egy kilogramm kukorica nem éri el a 20 Ft. Tessék belegondolni, hogy mennyi szorgos munkája van benne. Nem beszélve arról, hogy szem kukorica Ft. A felvásárlói ár most jó idő van lesz sok búza, örüljünk, ha megveszik Ft. Ki vannak szolgáltatva az emberek, akkor miből fejlesszenek. A gépek ipari termelése növekedett, ne tudják eladni, de tartják az árakat. Mikor fogja kitermelni egy 50 milliós traktort, 3 millió Ft vetőgépet. Itt a probléma. Nem is mondom a szabályzókat, hogy milyen elvonásokat cvsinál az állam. Ha becsületesen bevall mindent, mennyi marad Ftből úgy hiszem alig Ft. Tessenek végigszámolni. A falugazdászok adják a tanácsokat, de nincs miből, mert tőkeszegények. Egyszerűen akar csinálni nyúlfarmot, Strucc farmot, de

8 nem tudja megmondani a Ft tyúkot. Miből vegye meg. A lőrinckátaiak felviszik a paprikát, s a cigány nepper ott áll délig felvásárolja fillérekért, utána felviszi a Róza-dombra s darabját eladja 100 Ft-ért. Bodrogi Györgyné. Ezt az emberek nem látják Bosánszky László: El vannak szigetelve, nem lehet 5 embert összehozni, próbálkoztam. Hogy adjanak be telket, s erre kérünk hitelt, hogy ne legyen cseléd és szolga a saját országában. Mert be fog jönni egy külföldi.. Az Úr azt mondja, hogy nem telepítenek szőlőt. De igen telepítenek. Egy Lyoni Bank most Telepített 130 ha szőlőt Tokajba, s a Nyírségbe ha almát. Csak azt nem a magyarok telepítették, ők majd kapálnak, permeteznek, s nem ők adják el. Kanadában fogják az almasűrítményt elvinni. Kellene egy olyan szervezet, akik megmondják a biztos piac tudatában, hogy ezt kellene csinálni. Tessék borsmentát telepíteni. Ha megtermeltet, akkor lesz biztos piaca, nem fogunk átverni. Balázs Ferenc: Én egy kicsit számolgattam én azt hiszem hogy vissza kellene térni oda ahonnan elindultunk. Ha nem elég olyan jók a projektek, akkor semmit nem kapunk. Nem tudom, hogy mennyire lesz emberfüggetlen és ezzel szemben szkeptikus vagyok. A térség abban gondolkodik, hogy azt a kettőt-hármat válasszuk ki éa dolgozzunk ki. Mertr különben máshová mennek a pénzek. Erre példa táápiószele esete. A PM, Ter Fej T. nem sikerül pénzt kapni, bár most boldogok vagyunk, mert iskolai rendszer fejlesztésére az ország legkisebb pénzét Ft-ot sikerült kapni. Gondolom ez sem lesz jobb elbírálási rendszer. Gondolkodjunk gyorsan, hogy mik legyenek ezek. Ha elaprózódnak a dolgok, akkor fel is adhatjuk. Kiss Ernő: Azért van annyi szűrő beépítve, mert nem magyar pénzről van szó. Bujáki Gábor: Az elbírálás Magyarországon lesz. Szerintem nem elég 3-at írni, mert ha többet írunk a nagyszámok törvénye alapján biztosabb. Bodrogi Györgyné: A stratégiai tervben történt választásokat elfogadják-e, kérem kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogjuk. Határozat Bujáki Gábor. Fussunk végig a 10-es ponton, mindegyikhez 3-3-at javasoljuk. Bodrogi Györgyné: Környezetvédelem szempontjainak érvényesítése a térségben. A hzlladékgazdálkodás összehangolt fejlesztése. Sokan benne vagyunk a Ceglédi regionális hulladékkezelőbe, mely ISPA pályázattal megy. Ezzel semmi probléma nincs. Annak a 6 településnek, aki sehová nem jelentkezett, annak lesz gondja. A szennyvíznél kész van a címzett támogatásra, most kaptam meg a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóságtól az engedélyt, mely 20-unkat érint, tehát több mint a Tápió-Vidék. Erre nem kell kidolgoznunk, erre van, lehet rá pályázni. A Térségen belüli úthálózat racionális átalakítása. Errről már beszéltünk, van már kiviteli terve. Samu János: Egyiknek van, a többinek tanulmány terve.

9 Bodrogi Györgyné: Tehát szeretném, ha a térségen belüli úthálózat racionális átalakítása lehet, hiszen van erre már terv. A másik az Ökotérség kategórikus erősítése, illetve a a Tájvédelmi kör elől járunk, hogy a Tápió Közalapítvány munkájának erősítése. Ebben olyan elől járunk, hogy Göbölyjáráson építeni szeretne egy oktatóközpont, s már az infrastruktúrára már van pénz. A védettségi fok emelésére nem látok reális esélyt. Egyetértettek vele? Mind: Igen Bujáki Gábor. Akkor mennyünk át még egyszer, mert az első kettőt én egybe venném. Bodrogi Györgyné. Én az Ökotérségnél a falugazdászok segítségét kérem. Mit kellene csinálni, minek van piaca. Bujáki Gábor: Én ezt elfogadom, s akkor a falugazdászok segítségét kérném, mert gyorsan kell lépni. Itt kell projekt gazda. A Többinél a Társulás, illetve az Ökotérségnél az alapítvány. Szilágyi István. Szeretnék hozzáfűzni egy pár gondolatot az ökotérséghez. Ezt be lehetne ide vezetni, de nagyon nagyba ezt kiterjeszteni nem lehet. Ezt Állattenyésztés nélkül nem lehet. Van de nem sok. Viszont az lenne a javaslatom. Továbbra is nagy mennyiségben termesztünk búzát, kukoricát, napraforgót, ezeknek a termékeknek a tárolás viszont gondokba ütközik. Ez nem megoldott. A régi szövetkezetek nem engedik be az új gazdákat. Terménytárolóra és szárítóra szükség lenne. Mire elfogadható lenne a szövetkezetek részére az az érv is, a szárítók régen leamortizálódtak. Tehát örülnek, ha a sajátjukat meg tudják csinálni. Azokat a földterületek, amik felosztódtak azokat kellene összefogni. Az embereket a szövetkezetre nagyon nehéz összefogni. Bosánszky László: mert csalódtak Szilágyi István. Erre nagyon nagy szükség lenne. Bujáki Gábor: Ezt a projektet meg lehet írni, mert a papír mindent elbír, de a megvalósulásnál kell egy projekt gazda, aki összeszedi azt a 20%-ot. Szilágyi István: Ez megoldható. Ennek van alapja. Bodrogi Györgyné: Legyen a szilágyi úr a gazda, ahogyan én elhallgatom ön a legalkalmasabb a személy. Szilágyi István: Nagyon nehéz, de meg kell. Bodrogi Györgyné. Mindannyiunknak az a cél, hogy ez a projekt ne bukjon meg. Bujáki Gábor. Ez mehet a gazdaság versenyképességének a javítására. Bodrogi Györgyné: Az ökotérség meg maradhat itt, nincs kedve hozzá? Bosánszky László: Nagyon elfoglalt vagyok.

10 Bodrogi Györgyné. Mindannyian így vagyunk, de erre nem tudunk megfizetni senkit, csak olyat, akiben az emberek megbíznak, s holnap is számon kérhető, tudja, hogy nem megyünk el. Bosánszky László: Az a javaslatom, hogy fel kellene mérni azokat a gazdag vállalkozókat, akik tudnának áldozni erre, pl egy magtárat. S úgy kellene a szövetkezést megcsinálni, hogy ki mennyi pénzt fektet be a vállalkozásba, s csak kézpénzes forgalmat bonyolítana. Hiszen sokszor az volt a probléma, hogy sok volt a kintlévőség. A szabad raktározásnak árfelhajtó hatása van. Mert amikor a gazda learatja a búzát, rá van kényszerítve, hogy eladja. S fontos lenne, hogy pl. Nagykátán szabad raktár lenne, mindenki biztonságban el tudná raktározni a termékét, s akkor tudná értékesíteni a termékét, mikor a legjobb az ára. Nekem az e vesszőparipám, hogy ne legyünk később senkinek a cselédje rabszolgája a saját országunkban. Ezt az itteni emberek csinálják meg. Balázs Ferenc: Nem akarok beleszólni, de többen mondták, hogy bajuk van az idővel. Nem lehetne azt megcsinálni, hogy kiválasztjuk a pontokat, s mindenki gondolkodik rajta, ill. mikor megvan a kilenc, akkor gyorsan jelez az aki úgy érzi, hogy ez az ő területe. Bodrogi Györgyné. Az Első három megvan, ill már átmentünk a másodikba. Bosánszky László. Kellene egy hútőház Bujáki Gábor: Szentlőrinckáta benne van ebben a 15-ben Bodrogi Györgyné. Igen Bujáki Gábor: Tehát a versenyképességnél kell egy raktár és egy hűtőház. Bodrogi Györgyné: Felelős? Kiss Ernő: Nem ők a hibásak, hiszen sehol nics, nem csak nálik. Bujáki Gábor: igen ez valószínűleg változni fog. A téli gazdaestéket mikor szervezni szoktuk, pl. Nagykőrösön is ezek után született Tsz.. tehát ha átjönnek, akkor az ilyen fajta együvé tartozás összekovácsolja őket. Szilágyi István: Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen hozzánk tartozik, az ökotérség, és hűtő is, s ezt meg kell beszélni a nagykátai körzet vezetőjével, aki sajnos nem tudott itt lenni, Héjja Istvánnal, s még feljebb menni. Nem hiszem el, hogy ezt nem tudjuk megoldani. Bodrogi Györgyné: Akkor meg lehetne ezt kérni, hogy Bosánszky és Szilágyi úr lenne a vezetője? Mind: Igen Bujáki Gábor: A kókai borvidéket meg lehetne-e csinálni? A Kókai Polgármester úr múlt héten, a hídépítő napon említette. Bodrogi Györgyné. Ha a gazdája lesz, minden további nélkül.

11 Bosánszky László: Itt nagy probléma a birtokegyesítés, mert amíg ez nem történik meg, nem tudnak támogatást odaíélni. 1 ha felül kapnak állami támogatást. 600 ill 300 négyszögöllel nem kapnak. Egy bortárolóra és palackozóra kell pályázni, s utána minősíteni, mert nem állnak vele szóba. Bujáki Gábor. Azért azt nem szabad elfeledni, hogy egy ilyen kókai bornak nem az a célja, hogy a Tokai borral versenyezzen. Bosánszky László: Tájjelleg a lényeg. Bujáki Gábor. Ma nagyon sokan utaznak Budapestre a nevezetességeket megnézni, s Kóka percre van, s ha kiépül egy ilyen, akkor szerintem lenne rá igény. Hiszen Tokajra elmenni hosszú út. Lehetőség van rá, hogy a helyi gasztronómiát valamiféleképpen érvényyesíteni. Bosánszky László: Utazási Irodákat kellene megkeresni, hogy küldjön vendégeket nekünk. Bujáki Gábor: Mikor A Kókai polg.m.-rel beszéltem, akkor azt mondta, hogy ő a Gödöllői kastély pr-ra szeretne alapozni. S mondta neki, hogy ez u.a mint a Kókai. Hiszen Gödöllőre is csak egy fél napra mennek. Bodrogi Györgyné: Szerintem, ha akarnak, mi nagyon fontos, akkor megszervezi, akkor bele kell venni, hiszen egy busznyi embert le tudnak ültetni a Tölgyesbe. Szilágyi István: Borvidék van ide írva ez azért nem az, hanem bortemelő hely. Bodrogi Györgyné: Ennek a felelőse, Papp János Bujáki Gábor: Szerepel itt még a beszállítóin program. A clarionnal esetleg ez nem megoldható, nem dolgozik e rajta. Bodrogi Györgyné: Ezzel a főnökkel nagyon nehéz. Most küldik el az embereket, mit nagyon rosszul él meg a környék. Bujáki Gábor: Hozzál össze egy találkozót, s én eljövök. Bosánszky László: minőségi előírások magasak. Azt szeretném még megkérdezni,hogy jeletkezett e valaki aki hasonló típusú beruházást szeretne csinálni. Bodrogi Györgyné: akkor sem jelentkezett. Ez is három évembe került, míg eljött, hiszen annyi képzetlen munkaerőnk van. Én szeretnék. Sülysáp, Szecső jól áll gazdaságilag. Sok idő még valakit sikerül idehívni. Sok kedvezményt kell adni. Bujáki Gábor: Felejtsük el. Samu János: Személyes tapasztalatom alapján mondhatom, hogy a gazdálkodók teljesen el vannak szigetelve tőlünk. Hiszen közöttünk egyetlen kapcsolat van: adókapcsolat, s ezt nem akarják, hogy tudjuk. Felajánlottam, hogy a régi futballpályát odadom egy vállalkozóknak, 2 millió Ft-ért, de ők még nem reagáltak rá, azt, hogy a terményét hová fogja tenni,. Azt nem tudom. Lehetőség lenne, hogy a csonthéjasok betakarításához szervezve munkerőre lenne

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. november hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2012. szeptember 25.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2012. szeptember 25. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2012. szeptember 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 25. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep Ülés ideje: 2011. május 30. 16:18 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen.

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen. Jegyzőkönyv (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 5-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László alpolgármester

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2007. SZEPTEMBER 19-ÉN, 11.00 ÓRAKOR BÜKFÜRDŐN, A KONFERENCIA-KÖZPONT TERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE 2011. március 4. Hotel Ramada Plaza Budapest, Hadrianus Terem Jegyzőkönyv (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján) Hitelesítették:

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 10. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. december 18-án 18.00 órai kezdettel a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben