Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Nagykáta, Dózsa György út 2. Készült : a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás december 10-ei üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Nagykáta, Dózsa György út 2. Készült : a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1999. december 10-ei üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült : a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás december 10-ei üléséről. Az ülés helye: Nagykáta, Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Bodrogi Györgyné: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a társulás ülése határozatképes. Javaslatot teszek a napirendi pontokra. Napirendi pontok: 1./ ¾ éves pénzügyi beszámoló Előadó: Pénzügyi Bizottság elnöke 2./ évi koncepció Előadó: Bodrogi Györgyné Pénzügyi Bizottság 3./ Egyebek 1./ ¾ éves pénzügyi beszámoló Bodrogi Györgyné: Kérem a javasolt napirendekkel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a társulás egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. Első napirendi pontunk a ¾ éves beszámoló. Megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegye meg jelentését. Csák Ágoston: Én úgy gondolom, hogy a megkapott írásos beszámoló alapján mindenki áttanulmányozhatta már. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Még annyit szeretnék mondani, hogy a pénzügyi bizottság egy taggal megfogyatkozott, új tagot kell választani. Bodrogi Györgyné: Megkérdezem Szentlőrinckáta új polgármesterét, hogy vállalná-e a tagságot. Horváth László: Nem ismeretlen tőlem ez a feladat, mert dolgoztam már ilyen feladatkörben. Köszönöm, hogy rám gondoltak, természetesen vállalom. Azonban, ha a társulás tapasztaltabb tagot szeretne, megértem. Bodrogi Györgyné: Bemutatom a társulást. A társulás elnöke én vagyok, alelnöke: dr. Samu János, térségi menedzser Bori Attila, aki jelenleg polgári szolgálatos. Pénzügyi dolgokkal Forgács Judit foglalkozik. Pénzügyi bizottság elnöke Csák Ágoston, a bizottság tagja Balázs Ferenc. A bizottság feladata a bejövő, kimenő pénz, a pénzügyi teljesítés ellenőrzése. Vállalod ezt a feladatot? Horváth László: Igen és köszönöm a megtiszteltetést. 1

2 Bodrogi Györgyné: Kérem, hogy a határozattal kapcsolatban szavazzanak. Amennyiben nincs hozzászólás, vélemény a Pénzügyi Bizottság új tagjával kapcsolatban, ismertetem a határozati javaslatot. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Pénzügyi Bizottság új tagjának Horváth László Urat elfogadja. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 11/1999. (XII. 10.) sz. határozata A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Pénzügyi Bizottságának új tagjaként Horváth László Urat, Szentlőrinckáta új polgármesterét választotta meg. Határidő: azonnal Bodrogi Györgyné: Térjünk vissza a ¾ éves pénzügyi beszámolóra. Van-e valakinek kérdése? Benkó István: Mennyi megtakarítás várható? Forgács Judit: Kb. 1,5 millió forint, de pontos összeget csak akkor tudunk mondani, ha mindent kifizettünk, tehát év végén. Benkó István: Ha ennyi megtakarítás várható, javaslom, hogy a működési hozzájárulást lakosonként 50 Ft-ról csökkentsük 20 Ft-ra a jövő évre vonatkozóan. Bodrogi Györgyné: Ezt veszélyesnek tartom, mivel a biztonságos működéshez fontos, hogy legyen tartalék. Benkó István: Ebben az évben megtakarítottuk a jövő évi bért, mivel közhasznúak töltik be mindkét állást, és ezután van támogatás. Feleslegesen minek szaporítsuk a társulás pénzét? Bodrogi Györgyné: Az a véleményem, hogy nem feleslegesen szaporítjuk a pénzt, mivel nagyon sok feladatot el kellene végezni, és kiadványokat kellene készíttetnünk, hogy versenyben maradhassunk a többi térséggel. Térjünk vissza a ¾ éves beszámolóhoz. Benkó István: Mennyi a megtakarítás? Csák Ágoston: 1,5 millió forint. Benkó István: Az nem létezik, mert 2 embernek bérének a megtakarítása kell, hogy legyen. Bodrogi Györgyné: A Judit be sem volt tervezve. Attila augusztus 1-jéig felvette bérét, kapott 13. havi fizetést, jutalmat és szabadságát pénzben váltotta meg. Benkó István: Azért emeltük a hozzájárulásunkat, hogy Attilának bérét fizessük. De most ő polgári szolgálatos, ezért megtakarításnak kell lennie. Forgács Judit: Ebben az évben csak a térségi menedzser bére volt betervezve, amely teljesen ki is futott volna, ha Attila nem lett volna polgári szolgálatos. Én július 1-jétől dolgozom itt, és a társulás abból a bérből fizet, amelyet Attilának terveztek elő. Ez most valóban megtakarítás lenne, ha a társulás nem vesz fel egy dolgozót. A Munkaügyi Központ havonta Ft-ot térít. 2

3 Benkó István: Én kíváncsi volnék arra, hogy Attilának mi a feladata? Az egy rossz kifejezés, hogy a te kisegítőd, mert mindenkinek a segítőjének kellene lennie. Elvárásom tőle, hogy havonta egyszer jelenjen meg Sülysáp önkormányzatánál, és a műszaki ügyintézőkkel vegye fel a kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy Sülysáp ügyeiben nem működött közre, és nem segített sem engem a munkámban, sem az árvizes dolgokban. Soha nem jelent meg Sülysápon. Most hol van? Bodrogi Györgyné: Ezentúl látogatni fogja a községeket. Én mindennap találkozom vele és látom, hogy nagyon sokat dolgozik. Ő azt teszi amivel az elnök megbízza. Én nagyon meg vagyok elégedve munkájával, minden terhet, ami a társulással kapcsolatos levesz a vállamról. Segít a Közalapítványban, pályázatokban. Sokszor helyettesít, így a társulás most teljesen egyenesbe jött. Csák Ágoston: Kérem, hogy a határozattal kapcsolatban szavazzanak. Amennyiben nincs több hozzászólás, vélemény az ¾ éves pénzügyi beszámolóval kapcsolatban, ismertetem a határozati javaslatot. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás az ¾ éves pénzügyi beszámolót elfogadja. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 12/1999. (XII. 10.) sz. határozata A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás az ¾ éves pénzügyi beszámolót elfogadta. Határidő: azonnal 2./ évi koncepció Bodrogi Györgyné: Második napirendi pont a évi koncepció. Ez a koncepció alap, ha valakinek van hozzászólása, javaslata kérem tegye meg. Ha viszont az 50 Ft-ot csökkentjük 20 Ftra akkor meg kell néznünk, hogy honnan vegyünk el. Benkó István: Miért van betervezve a térségi menedzsernek Ft megbízási díj? Forgács Judit: Kimentünk a pénzügyi bizottság tagjaihoz, és dr. Samu János javasolta ezt az összeget. Bodrogi Györgyné: Attilának nem is feladata a társulás ügyeit intézni, mivel polgári szolgálatos. Hivatalosan már nincs a társulásnál, ezért bért nem fizethetünk, viszont munkáját honorálni kell. Csák Ágoston: A bevétel 2,8 millió Ft-tal több, mint a kiadás. Ha a társulás úgy dönt, hogy nem lesz tartalék azt jelezze. Bodrogi Györgyné: Még most sem fizetett mindenki, pedig a biztonságos működéshez ez fontos, s ha nem lenne tartalék, akkor ilyenkor működésképtelenné válna a társulás. Józsa László: Elfogadom a koncepciót, azonban tudni szeretném a társulás feladatát, mivel a települések működését nem igazán érzékelik. Tudom, hogy ez a mi hibánk, mivel az elején nem határoztuk meg sem a társulás, sem az Attila feladatát. Javaslom, hogy készítsünk egy feladattervet. Balázs Ferenc: Én azt szeretném, ha pályázati lehetőség van, arról Attila értesítene. Pénzügyi téren azt szeretném mondani, hogy ha az 50 Ft-ot 30 Ft-ra csökkentjük és a kiadásokat nem 3

4 változtatjuk, akkor marad Ft tartalék. Azonban ez akkor működne zökkenőmentesen, ha mindenki pontosan befizetné a hozzájárulást. Bodrogi Györgyné: A koncepciót azzal a kiegészítéssel fogadja el a társulás, hogy a működési hozzájárulást 50 Ft-ról vegyük le 30 Ft-ra. Lesz 2 koncepció egy 50 Ft, és egy 30 Ft- os működési hozzájárulási költséggel. Legyen egy lista, hogy mit várnak el Attilától. Molnár József: Attila pályázatokról adjon tájékoztatást, esetleg segítséget az elindulásban. Csák Ágoston: Attila nálam járt, hozott Teleház pályázatot, kerékpárútra pályázatot. S mikor megkértem, hogy segítségen az emlékpark ügyében segített. Gulyás Károlyné: A 40%-os plusszra vagy feladatot kell találni, vagy pedig egyenlővé tenni a két oldalt. Trefák Istvánné: Attila munkaköre a mai napig nem tisztázott. Viszont ő minden községben nem tud segíteni, hisz ez lehetetlen. A bevétel általában egyenlő a kiadással, itt is így kellene tervezni. A plusszra tervezni kell valamit, vagy csökkenteni a kiadásokat. Bodrogi Györgyné: Döntsük el közösen, hogy mire használjuk fel ezt az összeget. Javaslom a Tápió-vidék térkép elkészítését, kiadványok megjelentetését. Ez nem kötelező, csak javaslat. Ha ezeket figyelembe vesszük, akkor szükség van az 50 Ft-os hozzájárulási díjra. Amíg nem volt térségi koordinátor, addig nem volt minden rendesen megcsinálva. Azóta egyenesben vannak a társulás ügyei. Benkó István: Mi akkor fizetjük be a működési hozzájárulást, ha a térségi menedzsertől beszámolót kapunk, és tartja velem a kapcsolatot. Bodrogi Györgyné: Kérem, hogy a határozattal kapcsolatban szavazzanak. Amennyiben nincs több hozzászólás, vélemény a évi koncepcióval kapcsolatban, ismertetem a határozati javaslatot. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás a évi koncepciót kiegészítéssel elfogadja. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 13/1999. (XII. 10.) sz. határozata A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás a évi koncepciót az alábbi módosítással, kiegészítéssel elfogadta. Módosítás: 2000-ben a működési hozzájárulás 50 Ft összegről 30 Ft összegre csökkent. Határidő: azonnali 3./ Egyebek Bodrogi Györgyné: Következik az egyebek napirendi pont. A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács a települések hozzájárulását 16 Ft-ról 20 Ft-ra emeli. Újjá alakul a tanács. A tanács munkájában csak három kistérség képviseltetheti magát. Dél Pest Megyében bennünket Kulcsár István Ráckeve polgármestere, Csepel-sziget és Környéke területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke képvisel. A megalakult Közép-Magyarországi Regionális Tanácsba Dél Pest Megyét, köztük minket is Pogácsás Tibor Monor polgármestere a Monor Városkörnyéki 4

5 Területfejlesztési Önkormányzati Társulásának elnöke képvisel. A Közép-Magyarországi Regionális Tanács elnöke T. Mészáros András lett. A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány elkészítette a Tápió-vidékről szóló első referencia filmet. Az Önkormányzatoktól várjuk a véleményeket, javaslatokat az elkészült filmmel kapcsolatban, hogy mit szeretnének megmutatni saját településükről. Trefák Istvánné: A településekről össze kellene hívni azokat, akik valamit meg akarnak mutatni. Mindenki idehozná például néptánccsoportját és egy nap az egészet fel lehetne venni. Csák Ágoston: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy mindenki a saját községében mutathassa meg jellegzetességeit. Bodrogi Györgyné: A megye Ludwigsburg-i látogatása kapcsán a Közalapítvány is képviseltette magát. A Közalapítvány által felépítendő természetvédelmi bemutató- és oktatóközpont felépítéséhez szeretnénk bekerülni a két ország közötti nemzetközi együttműködésbe. Átadom a szót meghívott vendégünknek. Hégely Péter: A CEBA 10 éve alakult Szövetség, településfejlesztés, településmarketing területén dolgozott, konferenciák, kiállítások szervezésével is foglalkozik ban készítette megyei könyvsorozatát, amely történelmi mű volt. Mára már készített megyei, kistérségi és települési sorozatot is, amely bárki számára elérhető től minden szolgáltatás Internet alapúvá válik a CEBÁ-nál. Kidolgoztunk egy olyan partnerségi fokozatot, amelyben tulajdonképpen mindenkinek meg kell találnia a maga helyét, számítását. Ez Ft és 2,5 millió Ft között terjed, széles a skála. A konkrét ajánlat Önkormányzati szintre lebontva nagyon alacsony. Három tagságdíjszint van. Az egy éves tagság 250 e Ft, a két éves 1,5 M Ft és a három éves 2,5 M Ft. Azt szeretném, hogy ez a könyv elkészüljön, én a 2 éves tagságot javaslom. Összegét két részletben lehet befizetni. Két év múlva 10 ezres tagsággal számolhatunk. Önálló szerverünk lesz, amely azt jelenti, hogy aki tag az szabadon hozzáférhet adatbázisunkhoz, szabadon letöltheti, aki nem tag az is hozzáférhet, de neki fizetnie kell. A tagsággal együttjár a korlátlan használat óra/2 év, amely lebontva napi 4 óra. Az ajánlatom egy kistérségi könyv, melyhez jár az Internetre való felkerülés, 500 db könyv. Az Önkormányzatoknak az utánrendelést nyomdai áron tudjuk biztosítani. Aláírástól számított 8-12 hónap amíg elkészül a könyv. Bodrogi Györgyné: A kistérségi könyvet nagyon jónak tartom, közösen kell eldöntenünk, hogy szeretnénk-e vagy sem. Milyen a szerkesztési elv? Hégely Péter: Az első 30 oldal általános rész, amely az egész kistérséget mutatja be. Földrajz, történelem, gazdaság, stb. Majd a székhelyteleülést, ebben az esetben Nagykátát részletezve, ezt követi a többi település. Bodrogi Györgyné: Ezzel a könyvvel meg tudnánk mutatni térségünket, igaz a videofilmünk is nagy előrelépést jelent. Szeretnék kérni egy írásos tájékoztatót. Köszönöm mindenkinek a részvételt, ezennel az ülést bezárom. - kmf Bodrogi Györgyné A társulás elnöke jkv. hitelesítő 5

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2006. november 16.-ai ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2006. november 16.-ai ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2006. november 16.-ai ülésén. Az ülés helye: Bartók Béla Művelődési Központ 2760 Nagykáta, Bajcsy Zs. u. 9. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 5-én (kedden) 18.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 5-én (kedden) 18.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 5-én (kedden) 18.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. február 8. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének Szám: 230-2/2013. TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E és S Z E N T K I R Á L Y K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. február 6-án

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. 387-1/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 8.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

16. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. 10. 09-én összehívott rendkívüli szerinti üléséről.

16. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. 10. 09-én összehívott rendkívüli szerinti üléséről. Szám: 338/16/2013. 16. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013. 10. 09-én összehívott rendkívüli szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó 195 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2013. szeptember 11-én (szerda) du. 16 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzatának tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Előadó: Sütő Ervinné polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Előadó: Sütő Ervinné polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5 én 18 órai kezdettel a Bodrogi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. január 30-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. január 30-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. január

Részletesebben

3. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA. 3/2015. (II.18.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

3. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA. 3/2015. (II.18.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18- án megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 3/2015. (II.18.) számú rendelet

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. november 26-án 17:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a :

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a : J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradását nem jelezte: Tanácskozási joggal részt vett: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én 17,30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben